Systemy informatyczne w zarządzaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy informatyczne w zarządzaniu"

Transkrypt

1 Systemy informatyczne w zarządzaniu

2 Plan wykładu Co to jest System Informatyczny? Podział SIZ wg. zakresu obsługiwanych funkcji: systemy cząstkowe, proste,, CIM (CAD, CAP, CAM, CAQ). Podział SIZ wg. zakresu wspomagania funkcji zarządzania: SES, SIK, SWD, SBW. Podział SIZ wg. standardu APICS: MRP I, MRPII, MRPII+, ERP, ERP II (SCM, CRM, WF, MES, BI). Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 2/633

3 Definicje Zbiory wiadomości i procesy ich przekształcania System informacyjny Zbiory wiadomości i reguły formalne i nieformalne ich przetwarzania System przetwarzania danych Sformalizowane reguły przetwarzania wiadomości w dane, zbiory danych, procedury przetwarzania danych System informatyczny Bazy danych na nośnikach maszynowych i programy komputerowe Środowisko społeczne i techniczne realizacji procesów Środowisko społeczne i dowolne środki organizacyjne oraz techniczne Środowisko społeczne i dowolne środki organizacyjne oraz techniczne Środowisko społeczne i system komputerowy (sieć komputerowa) Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 3/633

4 Obszary dziedzinowe SIZ Działalność podstawowa techniczne przygotowanie działalności zaopatrzenie materiałowo-techniczne wszystkie typy i fazy planowania działalności, przygotowania, ewidencji i kontroli realizacji dystrybucja Gospodarowanie czynnikami działań Kadry, płace Materiały, zapasy, środki trwałe Narzędzia Transport, energetyka Finanse Utrzymywanie czynników działań Obsługa socjalna (ochrona zdrowia, BHP) Gospodarka remontowa Inwestycje Ewidencja i rozliczenie zużycia czynników działań Ewidencja księgowa: majątek trwały środki pieniężne, rozrachunki, materiały, koszty, produkty, kapitały Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 4/633

5 Zakres obsługiwanych dziedzin Systemy informatyczne zarządzania Systemy cząstkowe Systemy jednodziedzinowe Systemy wielodziedzinowe Proste Bazowe Rozwinięte Kompleksowo zintegrowane Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 5/633

6 System prosty Ewidencja księgowa i rozliczenie zużycia wszystkich składników majątkowych System płac Gospodarka materiałami System Kadr Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 6/633

7 System bazowy Techniczne przygotowanie działalności System płac System planowania produkcji Gospodarka materiałami Ewidencja księgowa i rozliczenie zużycia wszystkich składników majątkowych Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 7/633

8 System rozwinięty Gospodarka narzędziami System płac Techniczne przygotowanie działalności System planowania produkcji Gospodarka materiałami Ewidencja śr. trwałych Gospodarka wyrobami gotowymi Ewidencja księgowa i rozliczenie zużycia wszystkich składników majątkowych Gospodarka materiałami Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 8/633

9 System kompleksowo zintegrowany Computer Integrated Manufacturing (CIM) Integrated Engineering System Computer Aided Design CAD Computer Aided Process Planning CAP Computer Aided Quality Assurance CAQ Computer Aided Manufacturing CAM Planowanie i kierowanie produkcją Planowanie produkcji MRP Planowanie zdolności produkcyjnej Sterowanie produkcji Gospodarowanie czynnikami działań Kadry Finanse Gospodarka materiałami Zaopatrzenie Gospodarka wyrobami gotowymi Koszty Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 9/633

10 Computer-aided quality assurance Cele: mapowanie, wizualizacji i analizy procesów, nadzór nad dokumentami i zapisami wraz z elementami śledzenia zmian, opiniowania, kontroli wydruków, śledzenia postępów zadań i czasu pracy, nadzór nad niezgodnościami, zagrożeniami i reklamacjami wraz z kontrolą działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych, ocena dostawców i podwykonawców, ewidencja i nadzór nad wyposażeniem do pomiarów i monitorowania z elementem wypożyczalni narzędzi i zarządzania gospodarką narzędziową, Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 10/633

11 Computer Aided Design Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 11/633

12 Computer Aided Design Zakres CAD: modelowanie cyfrowe tworzenie cyfrowej makiety wyrobu, wykonywanie dokumentacji rysunkowej z modeli cyfrowych, kreślenie zastosowanie komputera jako rodzaju elektronicznej deski kreślarskiej CADD (CAD & Drafting). Opracowywanie i zarządzanie bazami danych (elementów znormalizowanych, własności materiałowych itp.). Symulacja, wizualizacja i animacja cyfrowe prototypowanie, przygotowywanie ofertowych prezentacji fotorealistycznych itp. Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 12/633

13 Computer Aided Planning Preprocesor System CAD Wiedza CAP Wejście CAP Wyjście Reguły planowania CAM Plany i harmonogramy produkcji Postprocesor Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 13/633

14 Computer Aided Manufacturing CNC Computer Numerical Control Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 14/633

15 Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 15/633

16 Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 16/633

17 Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 17/633

18 Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 18/633

19 Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 19/633

20 Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 20/633

21 Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 21/633

22 Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 22/633

23 System Ewidencyjno Sprawozdawczy Bazy danych Programy użytkowe Użytkownicy SES (TP) Interfejs użytkownika Użytkownicy Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 23/633

24 System informowania kierownictwa Bazy danych Programy użytkowe Interfejs użytkownika Język bezpośredniego użytkownika Użytkownicy Użytkownicy SES (TP) SIK (MIS) (EIS) Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 24/633

25 System wspomagania decyzji Bazy danych Programy użytkowe Użytkownicy SES (TP) SIK (MIS) (EIS) SWD (DSS) Interfejs użytkownika Język bezpośredniego użytkownika Użytkownicy Baza modeli decyzyjnych Użytkownicy Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 25/633

26 Systemy z bazą wiedzy Bazy danych Programy użytkowe Użytkownicy SES (TP) SIK (MIS) (EIS) SWD (DSS) SBW (ES) Interfejs użytkownika Język bezpośredniego użytkownika Użytkownicy Baza modeli decyzyjnych Użytkownicy Baza wiedzy Baza reguł wnioskowania Moduły pozyskiwania wiedzy Użytkownicy Eksperci Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 26/633

27 Systemy wg. standardu APICS (1) Inventory Control (IC) tradycyjne metody sterowania zapasami Material Requirements Planning (MRP I) planowanie potrzeb materiałowych Closed Loop MRP (CL-MRP) planowanie potrzeb materiałowych i zdolności produkcyjnej w zamkniętej pętli sterowania Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 27/633

28 Systemy wg. standardu APICS (2) Manufacturing Resource Planning (MRP II) planowanie zasobów rzeczowych do wytwarzania MRP II+ - planowanie zasobów rzeczowych i finansowych do wytwarzania Enterprise Resource Planning (ERP I i ERP II) planowanie zasobów przedsiębiorstwa Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 28/633

29 Systemy MRP I Redukcja zapasów materiałowych i operacyjnych Dokładne określenie czasów dostaw surowców i półproduktów Dokładne wyznaczenie kosztów produkcji Lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury (magazyny, możliwości wytwórcze) Szybsze reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu Wyliczenie na podstawie planu głównego produkcji wyrobów gotowych zapotrzebowania na komponenty Określa jakie komponenty są potrzebne, ile jest ich potrzebnych, na kiedy są potrzebne oraz kiedy powinny być zamówione Użycie systemu komputerowego eliminuje potrzebę ręcznego wykonania dużej liczby obliczeń Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 29/633

30 Systemy MRP I BOM Plan produkcji wyrobów MRP Zakupy INV BOM Bill Of Material Subsystem Specyfikacje produktów MRP Material Requirements Planning Planowanie Potrzeb Materiałowych Listy materiałów do produkcji Planowanie zdolności produkcyjnej INV Inventory Transaction Subsystem Transakcje Strumieni Materiałowych Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 30/633

31 Przykładowe aplikacje MRP MOS (Management Operating System) (IBM, 60te) PROMPT (Production Reviewing, Organizing and Monitoring of Performance Techniques) (ICL, 70te) PICS (The Production Information and Control System) (IBM) NIMMS (Nineteen Hundread Integrated Modular Management System) (ICL, 70te) COMFORT (Auftragbearbeitung, Materialwirtschaft, Fertigungssteurerung) (Orga-Soft) Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 31/633

32 Systemy MRP II Eliminacja ręcznego planowania zdolności produkcyjnej Lepsze dostosowanie planów produkcyjnych do wymagań klientów Pomiar jakości działania systemu Rozwinięcie planowania warsztatowego i sterowania jego realizacją Symulacja Współpraca z systemami księgowości i zarządzania finansami. Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 32/633

33 Systemy CL-MRP BOM Plan produkcji wyrobów MPS Master Production Scheduling Harmonogramowanie Produkcji MRP MPS PUR INV CRP Capacity Requirements Planning Planowanie Zdolności Produkcyjnej CRP PUR Purchasing Zakupy materiałowe SFC SFC Shop Floor Control Kierowanie warsztatem produkcyjnym Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 33/633

34 Systemy MRP IIm Zamówienia BOM MRP SFC SOP MPS CRP Dane DEM RRP RCCP PUR INV PMT DEM Demand Management Prognozowanie Popytu SOP Sales and Operations Planning Planowanie sprzedaży i produkcji RRP Resource Requirements Planning Planowanie zasobów produkcyjnych RCCP Rough Cut Capacity Plan Zgrubne bilansowanie zdolności produkcyjnej PMT Performance Measurement Pomiar działania Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 34/633

35 Zamówienia BOM SFC MRP SRS SOP MPS CRP DEM Systemy MRP IIo SIM I/OC RRP RCCP INV TP&C PMT PUR FPI DRP SIM Simulation Symulacja TP&C - Tooling Planning & Control Gospodarka pomocami warsztatowymi I/OC Input/Output Control Sterowanie We/Wy na stanowiskach SRS - Scheduled Receipts System Podsystem harmonogramu spływu DRP Distribution Resource Planning Planowanie Dystrybucji FPI Financial Planning Interface Interfejs do modułów finansowych Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 35/633

36 Działanie systemów MRP II Stategia, rynek dywersyfikacja Zamówienia, budżet, prognozy MRP Wymagania ilościowe i czasowe BOM, aktualne prace, zapasy Harmonogram, możliwości Planowanie biznesu Główny harmonogram Zasoby OK.? Plan produkcji Wymagania materiałowe Obliczenie obciążenia Zasoby OK.? Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 36/633

37 Działanie systemów MRP II Dostępne materiały, dostawcy Przepływ obiektów, czasy Priorytety Plan produkcji Monitorowanie wyk. Kontrola priorytetów Badanie działalności Kontrola Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 37/633

38 Przykładowe aplikacje MRP II Maestro MRPII (KONI Systemy IT) XRP II (Xytec) Impuls 5 Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 38/633

39 Wady systemów MRP Brak rozwiązań zarządzania łańcuchem logistycznym Model MRP II nie w pełni uwzględnia ograniczenia produkcyjne - wynik w znacznym stopniu zależy od umiejętności operatorów systemu MRP wymaga znacznych nakładów na stworzenie i utrzymanie systemu komputerowego oraz aplikacji wspomagających planowanie i sterowanie produkcją Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 39/633

40 Systemy ERP Systemy obejmujące całość procesów produkcji i dystrybucji Integrują różne obszary działania przedsiębiorstwa; Usprawniają przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji Pozwalają błyskawicznie odpowiadać na zmiany popytu. Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 40/633

41 Systemy MRP II+ Dosta wcy Inne podsystemy Gosp. Śr. Trw. Zasiłki Mac. Płace Kadry Produkcja - planowanie zasobów - sterowanie procesem produkcji MRP II Dystrybucja - planowanie i realizacja zaopatrzenia - gospodarka zapasami - sprzedaż i dystrybucja produkcji Odbi orcy Finanse Księga zobowiązań Księga należności Księga główna Konsolidacja Obsługa finansowa Funkcje dodatkowe Administracja Przegląd. BD Ochr. danych Gen. raportów Inne Org Banki Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 41/633

42 Obsługa dystrybucji - Plan. potrz. dystrybucyjnych - Obsł. zam. dystrybucji - Planowanie transportu Produkcja - planowanie zasobów - sterowanie procesem produkcji MRP II Dystrybucja - planowanie i realizacja zaopatrzenia - gospodarka zapasami - sprzedaż i dystrybucja produkcji - marketing Odbi orcy Dosta wcy Systemy ERP Inne podsystemy Gosp. Śr. Trw. Obsł. projektów Finanse Księga zobowiązań Księga należności Kontrola kredytu Kontrola płatności Księga główna Obsługa finansowa Funkcje dodatkowe Administracja Przegląd. BD Obsł. socj. Zasiłki Mac. Płace Kadry Ochr. danych Delegacje Budżetowanie, Plan. Konsolidacja Płatności, Zarządzanie str. pien., R-k kosztów, Pomiar efektywn., Gen. raportów Gen. raportów Inne Org Banki Sprawozdawczość Wielowalutowość Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 42/633

43 wysoki koszt Wady systemów ERP długi czas wdrożenia (od 3 miesięcy do 3 lat) trudność dostosowania do indywidualnych potrzeb nie kontrolują zdarzeń zewnętrznych Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 43/633

44 BlueERP ERP5 OpenERP WebERP JFire Przykładowe systemy ERP Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 44/633

45 Systemy ERP II ERP II ERP Planowanie zasobów przedsiębiorstwa Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) Zarządzanie relacjami z dostawcami (SRM) Zarządzanie przepływem pracy (WF) Świat zewnętrzny Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 45/633

46 Systemy CRM CRM operacyjny CRM komunikacyjny CRM analityczny CRM PRM Contact Center (CM) Centrum kontaktowe Marketing Sprzedaż Serwis Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 46/633

47 Systemy CRM Typowe funkcje: ewidencja i ciągła aktualizacja danych o kontaktach z klientami oraz gromadzenie wiedzy o ich potrzebach, motywacjach i zachowaniach, gromadzenie wiedzy o konkurencji, mierzenie kosztów w zakresie marketingu, sprzedaży i usług oraz zysków z poszczególnych klientów, korzystanie z wiedzy o kliencie do ciągłego polepszania wyników organizacji w procesie uczenia się na podstawie sukcesów i porażek, planowanie, obsługa i analiza kampanii reklamowych oraz ofertowych, analiza skuteczności i efektywności instrumentów marketingu, operacyjna obsługa sprzedaży wyrobów i usług, analiza sprzedaży, analiza satysfakcji i lojalności klienta, analiza profilu klienta. Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 47/633

48 Systemy SCM Systemy SCM Supply chain management Internet / Value Added Network ERP (dostawca) ERP (dostawca) ERP (dostawca) ERP (dostawca) ERP (dostawca) ERP (dostawca) ERP (dostawca) ERP (producent) ERP (dystrybutor) ERP (dystrybutor) ERP (dystrybutor) ERP (dystrybutor) ERP (dystrybutor) ERP (dystrybutor) ERP (dystrybutor) Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 48/633

49 Systemy WF Funkcje projektowe Funkcje wykonawcze Narzędzia sterowania procesami Narzędzia analizy, modelowania i definiowania procesów Definicje procesów Zmiany procesów Usługi wykonawcze systemu (inicjacja rzeczywistych procesów) Inne syste my WF Współdziałanie z użytkownikami aplikacji Aplikacje i narzędzia informatyczne Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 49/633

50 Podstawowe funkcje sys. WF Odwzorowanie struktury firmy Definiowanie modeli procesów Rozdzielanie pracy Łączenie pracy Warunkowe wykonywanie etapów Przypisywanie zasobów do zadań Dołączanie informacji do przebiegu procesu Wywoływanie aplikacji zewnętrznych Elastyczna konfiguracja Otwarta architektura Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 50/633

51 Przykładowe systemy WF Lotus Domino Microsoft Exchange Novell Groupwise Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 51/633

52 Systemy ECM Front office E- business ERP dostawc ów PRM CRM SCM SRM ERP klientó w E- commer ce WCM - Web Content Management DM Data mining RM Record Management EAI Enterprise Application Integration EDM Electronic data management WFM Workflow management IDM Integrated Document Management ECM Zaopatrzenie Produkcja ERP (MRP II) Back office Kadry Płace Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 52/633

53 Przykłady ERP II mysap.com (rozwinięcie SAP R/3) MFG/PRO e2b ibaan (Baan V) iscala. Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 53/633

54 Systemy MES i APS Serwer MES Serwer ERP/MRP II Stacje śledzenia procesu PLC PLC PLC Magazyn półfabrykatów Maszyna 1 Maszyna 2 Maszyna 3 Maszyna 4 Magazyn produktów gotowych Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 54/633

55 Systemy BI Bazy danych ERP/CRM/SCM/WF Hurtownia danych Lokalne zbiory danych (Excel/Access/tekst) Internet Extranet Intranet Procesy zasilania aplikacji BI w dane (zasilanie hurtowni danych ETL) Hurtownia danych BI Aplikacje BI Użytkownicy lokalni Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 55/633

56 Zadania systemów BI Szybki dostęp do danych i eksploracja Stosowanie rozbudowanych technik analizy Wykorzystanie wiedzy zawartej w zasobach informacyjnych przedsiębiorstwa. Analiza trendów i relacji Redukcja kosztów Odkrywanie szans Szybka adaptacja do zmian Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 56/633

57 Wdrażanie systemów ERP/MRP Diagnostyka przedsiębiorstwa Pozyskanie oferty firm informatycznych Zespoły wdrożeniowe Topologia użytkowa systemu Przeszkolenie użytkowników i informatyków Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 57/633

58 Pytania Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 58/633

59 Literatura Zbigniew J. Klonowski Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem (http://www.dbc.wroc.pl/content/968/klon owski.pdf) Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 59/633

60 niski poziom zapasów Zalety MRP I produkowanie możliwie bez spóźnień przyśpieszenie i opóźnienie wykonania zamówień długoterminowe planowanie rozwoju zdolności produkcyjnych Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 60/633

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM Czym jest ZISZ Przez zintegrowany system informatyczny zarządzania rozumie się system automatycznego przetwarzania danych wspomagający proces zarządzania, przy czym:

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Informatyczne systemy zarządzania

Informatyczne systemy zarządzania Katolicki Uniwersytet Lubelski Informatyczne systemy zarządzania Grzegorz Hunicz 2013 grzegorz.hunicz@lublin.eu 1 Plan zajęć: Definicje Elementy ISZ Funkcje systemu informatycznego Informacja Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW)

Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW) Jesień 2014 Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW) udostępnienie w polskich centrach Komputerów Dużej Mocy, nowych architektur obliczeniowych, które pozwolą na prowadzenie badań wymagających

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE

12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE 12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE 61 12.1. Charakterystyka systemów informatycznych PPC Zintegrowane systemy informatyczne to systemy, w których następuje połączenie procesów technologicznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Analiza systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją w wybranych przedsiębiorstwach Analysis of Computer Systems Supporting Production Management in Selected Companies Wojciech Zalewski

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania Janusz Nesterak 1. Wstęp. Ponad trzydzieści lat temu firma SAP wprowadziła na rynek oprogramowanie klasy ERP, przy

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Moduły funkcjonalne systemów ERP

Moduły funkcjonalne systemów ERP Moduły funkcjonalne systemów ERP Wprowadzenie obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa a moduły systemu ERP różny stopień szczegółowości podziału na moduły różnice terminologiczne a różnice funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania cz. 2

Systemy zarządzania cz. 2 Systemy zarządzania cz. 2 Powtórzenie Usprawnienia organizacji - Narzędzia wspierające reorganizację - Referencyjne modele gospodarcze - Połączenie między modelowaniem biznesu a parametryzacją systemu

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ZBIGNIEW J. KLONOWSKI SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM MODELE ROZWOJU I WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW 2004 Recenzenci Witold CHMIELARZ

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 KATARZYNA KORZYŃSKA Politechnika Rzeszowska ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM W ORGANIZACJACH POSIADAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo