Systemy informatyczne w zarządzaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy informatyczne w zarządzaniu"

Transkrypt

1 Systemy informatyczne w zarządzaniu

2 Plan wykładu Co to jest System Informatyczny? Podział SIZ wg. zakresu obsługiwanych funkcji: systemy cząstkowe, proste,, CIM (CAD, CAP, CAM, CAQ). Podział SIZ wg. zakresu wspomagania funkcji zarządzania: SES, SIK, SWD, SBW. Podział SIZ wg. standardu APICS: MRP I, MRPII, MRPII+, ERP, ERP II (SCM, CRM, WF, MES, BI). Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 2/633

3 Definicje Zbiory wiadomości i procesy ich przekształcania System informacyjny Zbiory wiadomości i reguły formalne i nieformalne ich przetwarzania System przetwarzania danych Sformalizowane reguły przetwarzania wiadomości w dane, zbiory danych, procedury przetwarzania danych System informatyczny Bazy danych na nośnikach maszynowych i programy komputerowe Środowisko społeczne i techniczne realizacji procesów Środowisko społeczne i dowolne środki organizacyjne oraz techniczne Środowisko społeczne i dowolne środki organizacyjne oraz techniczne Środowisko społeczne i system komputerowy (sieć komputerowa) Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 3/633

4 Obszary dziedzinowe SIZ Działalność podstawowa techniczne przygotowanie działalności zaopatrzenie materiałowo-techniczne wszystkie typy i fazy planowania działalności, przygotowania, ewidencji i kontroli realizacji dystrybucja Gospodarowanie czynnikami działań Kadry, płace Materiały, zapasy, środki trwałe Narzędzia Transport, energetyka Finanse Utrzymywanie czynników działań Obsługa socjalna (ochrona zdrowia, BHP) Gospodarka remontowa Inwestycje Ewidencja i rozliczenie zużycia czynników działań Ewidencja księgowa: majątek trwały środki pieniężne, rozrachunki, materiały, koszty, produkty, kapitały Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 4/633

5 Zakres obsługiwanych dziedzin Systemy informatyczne zarządzania Systemy cząstkowe Systemy jednodziedzinowe Systemy wielodziedzinowe Proste Bazowe Rozwinięte Kompleksowo zintegrowane Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 5/633

6 System prosty Ewidencja księgowa i rozliczenie zużycia wszystkich składników majątkowych System płac Gospodarka materiałami System Kadr Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 6/633

7 System bazowy Techniczne przygotowanie działalności System płac System planowania produkcji Gospodarka materiałami Ewidencja księgowa i rozliczenie zużycia wszystkich składników majątkowych Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 7/633

8 System rozwinięty Gospodarka narzędziami System płac Techniczne przygotowanie działalności System planowania produkcji Gospodarka materiałami Ewidencja śr. trwałych Gospodarka wyrobami gotowymi Ewidencja księgowa i rozliczenie zużycia wszystkich składników majątkowych Gospodarka materiałami Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 8/633

9 System kompleksowo zintegrowany Computer Integrated Manufacturing (CIM) Integrated Engineering System Computer Aided Design CAD Computer Aided Process Planning CAP Computer Aided Quality Assurance CAQ Computer Aided Manufacturing CAM Planowanie i kierowanie produkcją Planowanie produkcji MRP Planowanie zdolności produkcyjnej Sterowanie produkcji Gospodarowanie czynnikami działań Kadry Finanse Gospodarka materiałami Zaopatrzenie Gospodarka wyrobami gotowymi Koszty Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 9/633

10 Computer-aided quality assurance Cele: mapowanie, wizualizacji i analizy procesów, nadzór nad dokumentami i zapisami wraz z elementami śledzenia zmian, opiniowania, kontroli wydruków, śledzenia postępów zadań i czasu pracy, nadzór nad niezgodnościami, zagrożeniami i reklamacjami wraz z kontrolą działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych, ocena dostawców i podwykonawców, ewidencja i nadzór nad wyposażeniem do pomiarów i monitorowania z elementem wypożyczalni narzędzi i zarządzania gospodarką narzędziową, Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 10/633

11 Computer Aided Design Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 11/633

12 Computer Aided Design Zakres CAD: modelowanie cyfrowe tworzenie cyfrowej makiety wyrobu, wykonywanie dokumentacji rysunkowej z modeli cyfrowych, kreślenie zastosowanie komputera jako rodzaju elektronicznej deski kreślarskiej CADD (CAD & Drafting). Opracowywanie i zarządzanie bazami danych (elementów znormalizowanych, własności materiałowych itp.). Symulacja, wizualizacja i animacja cyfrowe prototypowanie, przygotowywanie ofertowych prezentacji fotorealistycznych itp. Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 12/633

13 Computer Aided Planning Preprocesor System CAD Wiedza CAP Wejście CAP Wyjście Reguły planowania CAM Plany i harmonogramy produkcji Postprocesor Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 13/633

14 Computer Aided Manufacturing CNC Computer Numerical Control Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 14/633

15 Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 15/633

16 Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 16/633

17 Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 17/633

18 Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 18/633

19 Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 19/633

20 Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 20/633

21 Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 21/633

22 Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 22/633

23 System Ewidencyjno Sprawozdawczy Bazy danych Programy użytkowe Użytkownicy SES (TP) Interfejs użytkownika Użytkownicy Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 23/633

24 System informowania kierownictwa Bazy danych Programy użytkowe Interfejs użytkownika Język bezpośredniego użytkownika Użytkownicy Użytkownicy SES (TP) SIK (MIS) (EIS) Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 24/633

25 System wspomagania decyzji Bazy danych Programy użytkowe Użytkownicy SES (TP) SIK (MIS) (EIS) SWD (DSS) Interfejs użytkownika Język bezpośredniego użytkownika Użytkownicy Baza modeli decyzyjnych Użytkownicy Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 25/633

26 Systemy z bazą wiedzy Bazy danych Programy użytkowe Użytkownicy SES (TP) SIK (MIS) (EIS) SWD (DSS) SBW (ES) Interfejs użytkownika Język bezpośredniego użytkownika Użytkownicy Baza modeli decyzyjnych Użytkownicy Baza wiedzy Baza reguł wnioskowania Moduły pozyskiwania wiedzy Użytkownicy Eksperci Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 26/633

27 Systemy wg. standardu APICS (1) Inventory Control (IC) tradycyjne metody sterowania zapasami Material Requirements Planning (MRP I) planowanie potrzeb materiałowych Closed Loop MRP (CL-MRP) planowanie potrzeb materiałowych i zdolności produkcyjnej w zamkniętej pętli sterowania Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 27/633

28 Systemy wg. standardu APICS (2) Manufacturing Resource Planning (MRP II) planowanie zasobów rzeczowych do wytwarzania MRP II+ - planowanie zasobów rzeczowych i finansowych do wytwarzania Enterprise Resource Planning (ERP I i ERP II) planowanie zasobów przedsiębiorstwa Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 28/633

29 Systemy MRP I Redukcja zapasów materiałowych i operacyjnych Dokładne określenie czasów dostaw surowców i półproduktów Dokładne wyznaczenie kosztów produkcji Lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury (magazyny, możliwości wytwórcze) Szybsze reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu Wyliczenie na podstawie planu głównego produkcji wyrobów gotowych zapotrzebowania na komponenty Określa jakie komponenty są potrzebne, ile jest ich potrzebnych, na kiedy są potrzebne oraz kiedy powinny być zamówione Użycie systemu komputerowego eliminuje potrzebę ręcznego wykonania dużej liczby obliczeń Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 29/633

30 Systemy MRP I BOM Plan produkcji wyrobów MRP Zakupy INV BOM Bill Of Material Subsystem Specyfikacje produktów MRP Material Requirements Planning Planowanie Potrzeb Materiałowych Listy materiałów do produkcji Planowanie zdolności produkcyjnej INV Inventory Transaction Subsystem Transakcje Strumieni Materiałowych Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 30/633

31 Przykładowe aplikacje MRP MOS (Management Operating System) (IBM, 60te) PROMPT (Production Reviewing, Organizing and Monitoring of Performance Techniques) (ICL, 70te) PICS (The Production Information and Control System) (IBM) NIMMS (Nineteen Hundread Integrated Modular Management System) (ICL, 70te) COMFORT (Auftragbearbeitung, Materialwirtschaft, Fertigungssteurerung) (Orga-Soft) Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 31/633

32 Systemy MRP II Eliminacja ręcznego planowania zdolności produkcyjnej Lepsze dostosowanie planów produkcyjnych do wymagań klientów Pomiar jakości działania systemu Rozwinięcie planowania warsztatowego i sterowania jego realizacją Symulacja Współpraca z systemami księgowości i zarządzania finansami. Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 32/633

33 Systemy CL-MRP BOM Plan produkcji wyrobów MPS Master Production Scheduling Harmonogramowanie Produkcji MRP MPS PUR INV CRP Capacity Requirements Planning Planowanie Zdolności Produkcyjnej CRP PUR Purchasing Zakupy materiałowe SFC SFC Shop Floor Control Kierowanie warsztatem produkcyjnym Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 33/633

34 Systemy MRP IIm Zamówienia BOM MRP SFC SOP MPS CRP Dane DEM RRP RCCP PUR INV PMT DEM Demand Management Prognozowanie Popytu SOP Sales and Operations Planning Planowanie sprzedaży i produkcji RRP Resource Requirements Planning Planowanie zasobów produkcyjnych RCCP Rough Cut Capacity Plan Zgrubne bilansowanie zdolności produkcyjnej PMT Performance Measurement Pomiar działania Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 34/633

35 Zamówienia BOM SFC MRP SRS SOP MPS CRP DEM Systemy MRP IIo SIM I/OC RRP RCCP INV TP&C PMT PUR FPI DRP SIM Simulation Symulacja TP&C - Tooling Planning & Control Gospodarka pomocami warsztatowymi I/OC Input/Output Control Sterowanie We/Wy na stanowiskach SRS - Scheduled Receipts System Podsystem harmonogramu spływu DRP Distribution Resource Planning Planowanie Dystrybucji FPI Financial Planning Interface Interfejs do modułów finansowych Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 35/633

36 Działanie systemów MRP II Stategia, rynek dywersyfikacja Zamówienia, budżet, prognozy MRP Wymagania ilościowe i czasowe BOM, aktualne prace, zapasy Harmonogram, możliwości Planowanie biznesu Główny harmonogram Zasoby OK.? Plan produkcji Wymagania materiałowe Obliczenie obciążenia Zasoby OK.? Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 36/633

37 Działanie systemów MRP II Dostępne materiały, dostawcy Przepływ obiektów, czasy Priorytety Plan produkcji Monitorowanie wyk. Kontrola priorytetów Badanie działalności Kontrola Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 37/633

38 Przykładowe aplikacje MRP II Maestro MRPII (KONI Systemy IT) XRP II (Xytec) Impuls 5 Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 38/633

39 Wady systemów MRP Brak rozwiązań zarządzania łańcuchem logistycznym Model MRP II nie w pełni uwzględnia ograniczenia produkcyjne - wynik w znacznym stopniu zależy od umiejętności operatorów systemu MRP wymaga znacznych nakładów na stworzenie i utrzymanie systemu komputerowego oraz aplikacji wspomagających planowanie i sterowanie produkcją Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 39/633

40 Systemy ERP Systemy obejmujące całość procesów produkcji i dystrybucji Integrują różne obszary działania przedsiębiorstwa; Usprawniają przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji Pozwalają błyskawicznie odpowiadać na zmiany popytu. Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 40/633

41 Systemy MRP II+ Dosta wcy Inne podsystemy Gosp. Śr. Trw. Zasiłki Mac. Płace Kadry Produkcja - planowanie zasobów - sterowanie procesem produkcji MRP II Dystrybucja - planowanie i realizacja zaopatrzenia - gospodarka zapasami - sprzedaż i dystrybucja produkcji Odbi orcy Finanse Księga zobowiązań Księga należności Księga główna Konsolidacja Obsługa finansowa Funkcje dodatkowe Administracja Przegląd. BD Ochr. danych Gen. raportów Inne Org Banki Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 41/633

42 Obsługa dystrybucji - Plan. potrz. dystrybucyjnych - Obsł. zam. dystrybucji - Planowanie transportu Produkcja - planowanie zasobów - sterowanie procesem produkcji MRP II Dystrybucja - planowanie i realizacja zaopatrzenia - gospodarka zapasami - sprzedaż i dystrybucja produkcji - marketing Odbi orcy Dosta wcy Systemy ERP Inne podsystemy Gosp. Śr. Trw. Obsł. projektów Finanse Księga zobowiązań Księga należności Kontrola kredytu Kontrola płatności Księga główna Obsługa finansowa Funkcje dodatkowe Administracja Przegląd. BD Obsł. socj. Zasiłki Mac. Płace Kadry Ochr. danych Delegacje Budżetowanie, Plan. Konsolidacja Płatności, Zarządzanie str. pien., R-k kosztów, Pomiar efektywn., Gen. raportów Gen. raportów Inne Org Banki Sprawozdawczość Wielowalutowość Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 42/633

43 wysoki koszt Wady systemów ERP długi czas wdrożenia (od 3 miesięcy do 3 lat) trudność dostosowania do indywidualnych potrzeb nie kontrolują zdarzeń zewnętrznych Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 43/633

44 BlueERP ERP5 OpenERP WebERP JFire Przykładowe systemy ERP Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 44/633

45 Systemy ERP II ERP II ERP Planowanie zasobów przedsiębiorstwa Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) Zarządzanie relacjami z dostawcami (SRM) Zarządzanie przepływem pracy (WF) Świat zewnętrzny Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 45/633

46 Systemy CRM CRM operacyjny CRM komunikacyjny CRM analityczny CRM PRM Contact Center (CM) Centrum kontaktowe Marketing Sprzedaż Serwis Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 46/633

47 Systemy CRM Typowe funkcje: ewidencja i ciągła aktualizacja danych o kontaktach z klientami oraz gromadzenie wiedzy o ich potrzebach, motywacjach i zachowaniach, gromadzenie wiedzy o konkurencji, mierzenie kosztów w zakresie marketingu, sprzedaży i usług oraz zysków z poszczególnych klientów, korzystanie z wiedzy o kliencie do ciągłego polepszania wyników organizacji w procesie uczenia się na podstawie sukcesów i porażek, planowanie, obsługa i analiza kampanii reklamowych oraz ofertowych, analiza skuteczności i efektywności instrumentów marketingu, operacyjna obsługa sprzedaży wyrobów i usług, analiza sprzedaży, analiza satysfakcji i lojalności klienta, analiza profilu klienta. Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 47/633

48 Systemy SCM Systemy SCM Supply chain management Internet / Value Added Network ERP (dostawca) ERP (dostawca) ERP (dostawca) ERP (dostawca) ERP (dostawca) ERP (dostawca) ERP (dostawca) ERP (producent) ERP (dystrybutor) ERP (dystrybutor) ERP (dystrybutor) ERP (dystrybutor) ERP (dystrybutor) ERP (dystrybutor) ERP (dystrybutor) Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 48/633

49 Systemy WF Funkcje projektowe Funkcje wykonawcze Narzędzia sterowania procesami Narzędzia analizy, modelowania i definiowania procesów Definicje procesów Zmiany procesów Usługi wykonawcze systemu (inicjacja rzeczywistych procesów) Inne syste my WF Współdziałanie z użytkownikami aplikacji Aplikacje i narzędzia informatyczne Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 49/633

50 Podstawowe funkcje sys. WF Odwzorowanie struktury firmy Definiowanie modeli procesów Rozdzielanie pracy Łączenie pracy Warunkowe wykonywanie etapów Przypisywanie zasobów do zadań Dołączanie informacji do przebiegu procesu Wywoływanie aplikacji zewnętrznych Elastyczna konfiguracja Otwarta architektura Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 50/633

51 Przykładowe systemy WF Lotus Domino Microsoft Exchange Novell Groupwise Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 51/633

52 Systemy ECM Front office E- business ERP dostawc ów PRM CRM SCM SRM ERP klientó w E- commer ce WCM - Web Content Management DM Data mining RM Record Management EAI Enterprise Application Integration EDM Electronic data management WFM Workflow management IDM Integrated Document Management ECM Zaopatrzenie Produkcja ERP (MRP II) Back office Kadry Płace Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 52/633

53 Przykłady ERP II mysap.com (rozwinięcie SAP R/3) MFG/PRO e2b ibaan (Baan V) iscala. Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 53/633

54 Systemy MES i APS Serwer MES Serwer ERP/MRP II Stacje śledzenia procesu PLC PLC PLC Magazyn półfabrykatów Maszyna 1 Maszyna 2 Maszyna 3 Maszyna 4 Magazyn produktów gotowych Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 54/633

55 Systemy BI Bazy danych ERP/CRM/SCM/WF Hurtownia danych Lokalne zbiory danych (Excel/Access/tekst) Internet Extranet Intranet Procesy zasilania aplikacji BI w dane (zasilanie hurtowni danych ETL) Hurtownia danych BI Aplikacje BI Użytkownicy lokalni Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 55/633

56 Zadania systemów BI Szybki dostęp do danych i eksploracja Stosowanie rozbudowanych technik analizy Wykorzystanie wiedzy zawartej w zasobach informacyjnych przedsiębiorstwa. Analiza trendów i relacji Redukcja kosztów Odkrywanie szans Szybka adaptacja do zmian Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 56/633

57 Wdrażanie systemów ERP/MRP Diagnostyka przedsiębiorstwa Pozyskanie oferty firm informatycznych Zespoły wdrożeniowe Topologia użytkowa systemu Przeszkolenie użytkowników i informatyków Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 57/633

58 Pytania Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 58/633

59 Literatura Zbigniew J. Klonowski Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem (http://www.dbc.wroc.pl/content/968/klon owski.pdf) Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 59/633

60 niski poziom zapasów Zalety MRP I produkowanie możliwie bez spóźnień przyśpieszenie i opóźnienie wykonania zamówień długoterminowe planowanie rozwoju zdolności produkcyjnych Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki 60/633

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia: 1. Zasoby przedsiębiorstwa 2. Bilansowanie zasobów wg

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

podproduktów i materiałów potrzebnych do

podproduktów i materiałów potrzebnych do Program zajęć Komputerowe wspomaganie przedsiębiorstwem Zarządzanie projektem informatycznym Bazy danych / hurtownie danych UML i modelowanie systemów Technologie internetowe - e-business Symulacje komputerowe

Bardziej szczegółowo

Informatyka w Zarządzaniu

Informatyka w Zarządzaniu Informatyka w Zarządzaniu W Y K Ł AD I Ewolucja systemów informatycznych w zarządzaniu MAIL: WWW: KONSULTACJE: andrzej.dudek@ae.jgora.pl http://wgrit.ae.jgora.pl/ad pt 9.00-11.00 sala 80 budynek A Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Jarosław Durak ZIP 2005 Wprowadzenie Rozwój systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem 1957 American Production & Inventory Control Society

Bardziej szczegółowo

Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw

Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 1 1. Idea zarządzania zintegrowanego 2 Wstęp:

Bardziej szczegółowo

Treść wykładu. Systemy informatyczne SI wprowadzenie Klasyfikacja systemów Zintegrowane systemy informatyczne. Systemy informatyczne.

Treść wykładu. Systemy informatyczne SI wprowadzenie Klasyfikacja systemów Zintegrowane systemy informatyczne. Systemy informatyczne. Treść wykładu Systemy informatyczne SI wprowadzenie Klasyfikacja systemów Zintegrowane systemy informatyczne 1 Systemy informatyczne - wyzwania Zaprojektować konkurencyjny i efektywny system. Stworzyć

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 3 Systemy informatyczne APIS Dr inż. Mariusz Makuchowski Systemy informatyczne wg standardu APICS APICS (American Production & Inventory Control Society) - Amerykańskie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją VI

Zarządzanie Produkcją VI Zarządzanie Produkcją VI Dr Janusz Sasak Jakość Ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi decydujących o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb Norma PN/EN

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w organizacjach

Systemy informatyczne w organizacjach Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Systemy informatyczne Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Treść wykładu Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP Korzenie Applications Applications Zintegrowane środowisko do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem IC (ang. Inventory Control) Kontrola Zapasów Magazynowych, MRP (ang. Material Requirements Planning)

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja i systemy jakości

Dokumentacja i systemy jakości Po co standardy w automatyce przemysłowej? Iwona Kochańska 2015-01-16 1 Automatyka przemysłowa Automatyka przemysłowa zajmuje się automatyzacją procesów wytwarzania i procesów technologicznych Obecnie

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 Zagadnienia: 1. Istota logistycznego systemu informacyjnego; 2. Charakterystyka logistycznego

Bardziej szczegółowo

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 1. Pojęcie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) 2. System klasy ERP 2.1. Podstawy ERP czyli od MRP do MRP II+ 2.2. Charakterystyka systemu ERP 3.

Bardziej szczegółowo

MRP o zamkniętej pętli

MRP o zamkniętej pętli MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI MRP o zamkniętej pętli CLOSED-LOOP MRP To rozszerzenie modelu MRP o funkcje... i kontroli w sferze... oraz... MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI uwzględnia: ograniczenia związane ze... produkcyjną

Bardziej szczegółowo

CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację. CM (Computer Modul)

CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację. CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację... (Computer Modul)... (Flexible Manufacturing Systems)... (Computer Aid Manufacturing)... (Computer Integrated Manufacturing) CM (Computer Modul) Elastyczne

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne dla potrzeb logistyki. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015

Systemy informatyczne dla potrzeb logistyki. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Systemy informatyczne dla potrzeb logistyki prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 1 Zagadnienia: 1. Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji 2. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemów informacyjnych

Wstęp do systemów informacyjnych Wstęp do systemów informacyjnych Organizacja kursu UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Metody opisu systemów informacyjnych Wyróżniamy różne rodzaje systemów informacyjnych Metody tworzenia i opisu systemów

Bardziej szczegółowo

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 Zagadnienia: 1. Istota logistycznego systemu informacyjnego 2. Charakterystyka logistycznego

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie komputerowe zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Wspomaganie komputerowe zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Wspomaganie komputerowe zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 1 1. Idea zarządzania zintegrowanego 2 Wstęp: zintegrowany proces zarządzania

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy w logistyce. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Zintegrowane systemy w logistyce. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Zintegrowane systemy w logistyce prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 Zagadnienia: 1. Wstęp 2. System informacyjny a informatyczny 3. Zintegrowane systemy - przykład 4. Istota

Bardziej szczegółowo

System e-zlecenia. www.coig.pl

System e-zlecenia. www.coig.pl System e-zlecenia www.coig.pl Czym jest system e-zlecenia? e-zlecenia to nowoczesny system informatyczny, który obsługuje i wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze obsługi planów i ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ MRP 1 I MRP 2

SYSTEM ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ MRP 1 I MRP 2 Sylwia Kucza ZJ 5073 Rubina Belchnerowska ZJ 5120 SYSTEM ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ MRP 1 I MRP 2 System MRP 1 Sylwia Kucza System MRP 2 Rubina Belchnerowska Bibliografia: *strony internetowe * Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Komputerowe (zintegrowane) wspomaganie zarządzania produkcją i usługami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Komputerowe (zintegrowane) wspomaganie zarządzania produkcją i usługami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Komputerowe (zintegrowane) wspomaganie zarządzania produkcją i usługami prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2015 1 1. Idea zarządzania zintegrowanego 2 Wstęp: zintegrowany proces zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Informatyczne. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

Zintegrowane Systemy Informatyczne. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Zintegrowane Systemy Informatyczne Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Rozwór ZSI Formułowanie i wdrażanie strategii działania przedsiębiorstwa łącznie ze strategią

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Łódź 2016/2017

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  Łódź 2016/2017 Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 Zagadnienia: 1. Istota logistycznego systemu informacyjnego 2. Charakterystyka logistycznego

Bardziej szczegółowo

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1 PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem DANE I INFORMACJE 2 Planowanie przepływów jest ciągłym procesem podejmowania decyzji, które decydują o efektywnym

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w organizacjach

Systemy informatyczne w organizacjach Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja technologii odlewniczych w organizacjach Projektowanie informatycznych systemów zarządzania Treść wykładu SI wprowadzenie Klasyfikacja systemów Zintegrowane systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI

11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI 11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI 56 11.1. Informacja i jej przetwarzanie Do zarządzania dowolną organizacją potrzebna jest określona informacja. Według Cz. Cempla: informacja to zawartość przekazu

Bardziej szczegółowo

Wykład organizacyjny - W0

Wykład organizacyjny - W0 Wykład organizacyjny - W0 dr inż. Janusz Granat 1 Systemy informatyczne zarządzania Prowadzący: dr inż. Janusz Granat Konsultacje: środa 16.30-18.00 pok.23 E-mail: j.granat@ia.pw.edu.pl Strona www wykładu:

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami część czynności realizowanych w przedsiębiorstwie związana z planowaniem zapasów oraz kontrolą i regulacją ich stanu

Zarządzanie zapasami część czynności realizowanych w przedsiębiorstwie związana z planowaniem zapasów oraz kontrolą i regulacją ich stanu 1 Istota i cel zapasu i zarządzania zapasami Zapas dobro materialne znajdujące się w ściśle określonej lokalizacji, którego ilość przekracza bieżące zapotrzebowanie. Zapas tworzony jest zawsze dla określonego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO ZARZĄDANIA - PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO ZARZĄDANIA - PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2017 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 102 Nr kol. 1975 Katarzyna WITCZYŃSKA Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych katarzyna.witczynska@uni.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ Katedra Inżynierii Komputerowej Jakub Romanowski jakub.romanowski@kik.pcz.pl Podział systemów zarządzania informacją CRM (Customer Relationship Management) -

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw

Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2017/2018 1 1. Idea zarządzania zintegrowanego 2 Wstęp:

Bardziej szczegółowo

Moduły funkcjonalne systemów ERP

Moduły funkcjonalne systemów ERP Moduły funkcjonalne systemów ERP Wprowadzenie obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa a moduły systemu ERP różny stopień szczegółowości podziału na moduły różnice terminologiczne a różnice funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZADZANIA ROZDZIAŁ TRZECI. ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE

CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZADZANIA ROZDZIAŁ TRZECI. ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Controlling w Zintegrowanych systemach zarządzania 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Mgr inż. Paweł Orzeszko CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych

Rozwiązania IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych Bartłomiej Wyrwa Synchronized Buffers Management Rozwiązania IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych Czym się zajmujemy Weryfikujemy i usprawniamy procesy zarządzania przedsiębiorstwem: procesy planowania

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Katedra Ekonometrii i Informatyki Andrzej Dudek KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Plan Wykładu Ewolucja systemów informatycznych zarządzania Rynek systemów ERP na

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: Michał Pietrak Łukasz Lipiński. Planowanie zasobów. Strona: 1

Prowadzący: Michał Pietrak Łukasz Lipiński. Planowanie zasobów. Strona: 1 Prowadzący: Michał Pietrak Łukasz Lipiński Planowanie zasobów. Strona: 1 Planowanie zasobów wytwórczych MRP II Wstęp Plan rozwoju oraz strategia Oracle dla systemu JD Edwards Zasady działania procesów

Bardziej szczegółowo

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Budowa rozwiązań Rozwiązania dla programistów Narzędzia integracyjne Zarządzanie infrastrukturą Zarządzanie stacjami, urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Umówiłeś się na dziewiątą Precyzyjne ustalanie okien czasowych wizyt. Krzysztof Piotruk

Umówiłeś się na dziewiątą Precyzyjne ustalanie okien czasowych wizyt. Krzysztof Piotruk Umówiłeś się na dziewiątą Precyzyjne ustalanie okien czasowych wizyt Krzysztof Piotruk Wprowadzenie Umówiłeś się na? Umówiłeś się na? Umówiłeś się na? Super 15:10 Umówiłeś się na? Umówiłeś się na? 14:30

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania Wstęp... 9 Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania 1. Systemy informatyczne zarządzania... 13 1.1. System informacyjny, system informatyczny, system informatyczny zarządzania...

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie!

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! TAK jesteśmy znani w branży mleczarskiej Od wielu lat firma Infor rozwija system Infor M3 z uwzględnieniem wymagań branży przetwórców mleka. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Trochę się zmieniło, Model biznesowy Architektura Społeczna w EA Inteligentne aplikacje System EVERPROGRESS Główne funkcje systemu Osobisty asystent

Trochę się zmieniło, Model biznesowy Architektura Społeczna w EA Inteligentne aplikacje System EVERPROGRESS Główne funkcje systemu Osobisty asystent Trochę się zmieniło, Model biznesowy Architektura Społeczna w EA Inteligentne aplikacje System EVERPROGRESS Główne funkcje systemu Osobisty asystent więcej niż prosta aplikacja Cechy niefunkcjonalne systemu

Bardziej szczegółowo

Środowisko ICT. Infrastruktura Logistyczna Cz. 5a. Infrastruktura informacyjna. dr Konstanty Owczarek. Cel zajęć

Środowisko ICT. Infrastruktura Logistyczna Cz. 5a. Infrastruktura informacyjna. dr Konstanty Owczarek. Cel zajęć Infrastruktura informacyjna Infrastruktura Logistyczna Cz. 5a Źródło: Ficoń K., Logistyka techniczna Infrastruktura logistyczna., Belstudio, Warszawa 2009. 1/107 2/107 Cel zajęć 1. Środowisko ICT. 2. Aktywności

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu

Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu Dr inż. Andrzej LOSKA Utrzymanie Ruchu w Przemyśle

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS 1 Projekty Komponentu A Poakcesyjnego Programu Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Systemy Wspomagania Zarządzania Produkcją (MES) ABB Sp. z o.o.

Systemy Wspomagania Zarządzania Produkcją (MES) ABB Sp. z o.o. Dział Automatyki Procesowej Systemy Wspomagania Zarządzania Produkcją (MES) ABB Sp. z o.o. na bazie Artur Zabielski Copyright 2007 ABB Systemu Sterowania Freelance800F Wprowadzenie ES/OS Freelance 800F

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP Business Intelligence Plan Prezentacji Definicja Podział Zastosowanie Wady i zalety Przykłady Historia W październiku 1958 Hans Peter Luhn pracownik działu badań w IBM

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

MRP II w procesie zarządzania przedsiębiorstwem MRP II in the process of the enterprise management

MRP II w procesie zarządzania przedsiębiorstwem MRP II in the process of the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 89 Seria: Administracja i Zarządzanie 2011 dr inż. Henryk Wyrębek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach MRP II w procesie

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Komputerowe techniki wspomagania projektowania 2 Techniki Cax - projektowanie Projektowanie złożona działalność inżynierska, w której przenikają się doświadczenie inżynierskie,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACYJNE W MSP

SYSTEMY INFORMACYJNE W MSP SYSTEMY INFORMACYJNE W MSP Wybrane zagadnienia teoretyczne dr Bogdan Swoboda SYSTEMY ERP - WPROWADZENIE 1 SYSTEM INFORMACYJNY A SYSTEM INFORMATYCZNY System informacyjny system umożliwiający przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie elektronicznej formy dokumentacji wytwarzania wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Wykorzystanie elektronicznej formy dokumentacji wytwarzania wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Wykorzystanie elektronicznej formy dokumentacji wytwarzania wyrobów prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2017/2018 1 Zalety systemu zarządzania dokumentami: zabezpieczenie przed

Bardziej szczegółowo

Informatyka w zarządzaniu. Wstęp do informatyki. Dr inż. Andrzej Czerepicki WSM, 2015

Informatyka w zarządzaniu. Wstęp do informatyki. Dr inż. Andrzej Czerepicki WSM, 2015 Informatyka w zarządzaniu Wstęp do informatyki Dr inż. Andrzej Czerepicki WSM, 2015 Plan wykładu Wprowadzenie. Pojęcie Informatyki Systemy informatyczne w zarządzaniu. Przeznaczenie, charakterystyki oraz

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line.

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Andrzej Jarosz, Prezes Zarządu ANT Sp. z o.o. 26 października 2010 Systech Wrocław Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Certified IT Manager Training (CITM ) Dni: 3. Opis:

Certified IT Manager Training (CITM ) Dni: 3. Opis: Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HK333S Certified IT Manager Training (CITM ) Dni: 3 Opis: Jest to trzydniowe szkolenie przeznaczone dla kierowników działów informatycznych oraz osób, które ubiegają się

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Czym jest system informacyjny? Zbiór współpracujących ze sobą modułów, które zbierają (pozyskują),

Bardziej szczegółowo

ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin

ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin Andrzej Feterowski Dyrektor Wydziału Informatyki Marek Dymek Z-ca Dyrektora Wydziału Informatyki CEL Przygotowanie i wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Systemy Informatyczne w Zarządzaniu Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Zadania systemów informatycznych w zarządzaniu (SIZ) Wspomaganie procesów zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

ERP to za mało. Zarządzanie wiedzą przez cały okres ŻYCIA produktu. Katarzyna Andrzejuk Mariusz Zabielski

ERP to za mało. Zarządzanie wiedzą przez cały okres ŻYCIA produktu. Katarzyna Andrzejuk Mariusz Zabielski ERP to za mało Zarządzanie wiedzą przez cały okres ŻYCIA produktu Katarzyna Andrzejuk Mariusz Zabielski Pierwszy wymiar firmy - struktura organizacyjna Zrozumieć jaka jest struktura organizacyjna oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych

Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych 2009 IBM Corporation Wymagania związane z bezpieczeństwem energetycznym, obsługą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT 2012 Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT Krzysztof Tomkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 AGENDA Nowe modele biznesowe Analiza łańcucha wartości Kapitał informacyjny

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo