Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych"

Transkrypt

1 Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

2 Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor produkcji w Toyota Motor Company i twórca Systemu Produkcyjnego Toyoty (TPS), który nieustannie analizował procesy produkcyjne i szukał rozwiązań na ich usprawnienie, aby zapewnić elastyczność produkcji przy ciągle zmieniających się wymaganiach. Strona 4

3 Być jak Taiichi Ohno Od ponad 8 lat intensywnie tworzymy rozwiązania dla firm produkcyjnych. Jesteśmy twórcą systemu ERP Streamsoft Prestiż, który spośród bogatej oferty rynku IT, zdecydowanie wyróżnia moduł do zarządzania produkcją. Rozwiązanie to umożliwia definiowanie technologii produkcyjnych i zarządzanie nimi, elastyczne planowanie i harmonogramowanie produkcji, kontrolę jakości, gromadzenie bez opóźnień informacji zwrotnej z produkcji w toku oraz pełne rozliczenie zasobów produkcyjnych przeznaczonych do realizacji zleceń. Kadra zarządzająca firmą produkcyjną jest zobligowana do nieustannego działania w celu zapewnienia najbardziej efektywnego wykorzystania wszystkich zasobów produkcyjnych, aby uzyskać planowane wyniki. Wsparcie zapewnia informatyzacja oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Analiza wyników tych działań daje odpowiedź na pytanie czy podjęto dobre decyzje, gwarantujące realizację strategicznych celów przedsiębiorstwa. Chcemy być jak Taiichi Ohno, ale w zakresie tworzenia rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych. Obserwujemy zarządzanie produkcją w firmach z różnych branż, poszukujemy przyczyn nieprawidłowości w procesach i modelujemy je pod kątem zmian, które zwiększają wydajność i dostarczają spójnych informacji o przebiegu zaplanowanych działań. Twórca i propagator koncepcji szczupłego zarządzania i szczupłego wytwarzania Masaaki Imai napisał: produkcja to lustro, w którym odbijają się rzeczywiste możliwości przedsiębiorstwa. My dostarczamy firmom produkcyjnym narzędzi informatycznych, które pozwalają te możliwości ocenić i wykorzystać w procesie dalszego rozwoju. Zespół Streamsoft 5 Strona

4 Planowanie I Harmonogramowanie produkcji Planowanie produkcji jest jednym z bardziej złożonych zagadnień produkcyjnych. Skuteczność procesu planowania i możliwość wykonania założonych planów, zależy od wielu czynników, m.in.: od poziomu komunikacji i przepływu informacji wpływającego na organizację pracy i organizację produkcji, od ilości danych niezbędnych do planowania, od systemów zamawiania materiałów i części, od dostępności materiałów na rynku lokalnym, krajowym i globalnym, od lokalizacji dostawców i współpracy z nimi, itp. Co jest najważniejsze w planowaniu i harmonogramowaniu produkcji? Problemy w procesie planowania produkcji Planiści w firmach produkcyjnych muszą rozwiązywać różne problemy wpływające na proces planowania produkcji. Problemy te są wynikiem m.in.: > > zmian w zamówieniach od odbiorców powoduje to konieczność zmiany planów produkcyjnych dotyczących produktów i terminów ich realizacji oraz zmiany planów dla zasobów produkcyjnych > > braku informacji albo niepełnych informacji o aktualnym wykorzystaniu zasobów produkcyjnych obciążeniu gniazd i linii produkcyjnych oraz jednostek roboczych > > braku informacji lub niepełnych informacji o poszczególnych etapach realizacji zleceń produkcyjnych opóźnienia w przekazywaniu informacji z produkcji w toku (kto, kiedy ile wykonał, ile półproduktów jest w trakcie przetwarzania) wpływają na jakość planów produkcyjnych i ilość błędów jakie plan zawiera > > konieczności przyjęcia do realizacji pilnych zleceń od strategicznych klientów powoduje to zmiany w już realizowanym planie produkcji, zatrzymanie zleceń na danym etapie wytwarzania, przeplanowanie zasobów wszystko to wpływa na zakłócenia ustalonego planu produkcyjnego > > braku odpowiednich narzędzi wspomagających planowanie, narzędzi zapewniających spójne dane wpływa to na zbyt długi czas planowania i harmonogramowania produkcji Zmiany w planach produkcji i terminowa realizacja zleceń to zadanie firm produkcyjnych, które wspomaga system ERP Streamsoft Prestiż. Opóźnienia i niezgodności są źródłem dodatkowych kosztów dla firmy produkcyjnej. Planowanie produkcji w zintegrowanym systemie ERP pozwala dotrzeć do ich przyczyn. Strona 40

5 Planowanie i harmonogramowanie produkcji Elastyczność firmy produkcyjnej Zmieniające się oczekiwania klientów, dążenie do skracania czasów realizacji zleceń, złożoność produktów, zmieniające się trendy rynkowe oraz inne zjawiska będące wynikiem działania na globalnych rynkach powodują, że oczekuje się od firmy produkcyjnej elastyczności w działaniu, w planowaniu produkcji, w reakcji na zachodzące zmiany. Elastyczność firmy produkcyjnej czyli jej gotowość na dopasowanie się do zmiennych potrzeb klientów i zmian rynkowych, gotowość do szybkiego przystosowania produkcji i posiadanych zasobów do zmian, szybsza reakcja firmy na lepszą lub słabszą koniunkturę. Na elastyczność wpływają czynniki technologiczne, informatyczne i organizacyjne, czyli możliwości firmy w zakresie wytwarzania i sposobu organizacji pracy oraz komunikacji i przekazywania informacji. Elastyczność wpływa również na efektywność wykorzystania zasobów produkcyjnych, na ich równomierne obciążenie pracą lub niepełne wykorzystanie ich możliwości. Planowanie produkcji w systemie ERP Streamsoft Prestiż W module Zarządzanie produkcją Streamsoft Prestiż - ze zagregowanego planu sprzedaży i produkcji (SOP) wynika główny plan produkcji, który uwzględnia również ogólny plan zdolności produkcyjnych. Plan sprzedaży i produkcji oraz plan zdolności produkcyjnych uwzględniają prognozy oraz zamówienia od odbiorców. Na podstawie głównego planu produkcji powstaje Główny Harmonogram Produkcji (MPS, ang. Master Production Schedule). To z niego wynika szczegółowy plan potrzeb materiałowych oraz szczegółowy plan zdolności produkcyjnych, to według niego realizowana jest cała produkcja. Plan potrzeb materiałowych jest podstawą do planowania zamówień do dostawców oraz realizacji zleceń produkcyjnych. Do obliczenia planu materiałowego system uwzględnia listę materiałów BOM, stany zapasów, zapasy w drodze, otwarte zlecenia produkcyjne, dane do planowania takie jak: czas realizacji dostawy, metoda partiowania, zapas bezpieczeństwa i inne. System dokonuje obliczenia potrzeb brutto, netto, wielkości partii i terminów uruchamiania zleceń. Z Głównego Harmonogramu Produkcji wynika bieżący plan produkcji, gdzie następuje bilansowanie zadań ze zdolnością produkcyjną w celu określenia czy zostaną dotrzymane wszystkie terminy. Dzięki temu można również rozwiązywać ewentualne problemy np. poprzez wzrost zatrudnienia czy dłuższy czas pracy, itp. Harmonogramowanie produkcji w systemie Streamsoft Prestiż: Kolejkowanie zleceń i operacji produkcyjnych Algorytm kolejkowania zleceń w systemie Streamsoft Prestiż ma na celu przede wszystkim ograniczenie kosztownych i czasochłonnych przezbrojeń. Kolejkowanie można dowolnie dopasować do potrzeb każdej firmy produkcyjnej, która potrzebuje odpowiedniego narzędzia, żeby optymalnie rozplanować zlecenia lub operacje na ciągach maszyn, liniach produkcyjnych gdzie czas przezbrojenia i konieczność czyszczenia maszyn stają się szczególnie ważne, gdy dany zasób jest wąskim gardłem. Dzięki automatycznym algorytmom do szeregowania operacji system samodzielnie je rozplanowuje, a użytkownik może jeszcze ręcznie dokonać zmian. Sterowanie zleceniami na wykresie Gantta Wykres Gantta dostępny w systemie Streamsoft Prestiż umożliwia graficzne sterowanie zleceniami na zasadzie przeciągnij i upuść. Wykres interaktywny każde przesunięcie zlecenia wskazuje również na konflikty zwią- 41 Strona

6 Planowanie i harmonogramowanie produkcji zane z jego wykonaniem. Wykres Gantta jest dynamiczny, co pozwala na przenoszenie zleceń i operacji między miesiącami, tygodniami, dniami. Można również edytować operacje na wykresie. Sterowanie graficzne zasobami Zaprezentowanie wszystkich zasobów w jednym widoku okna. Dzięki filtrom możliwe jest wskazanie jakie zasoby użytkownik chce zobaczyć w widoku okna. Funkcja graficznego sterowania zasobami umożliwia również pokazanie terminów, w których zasoby są niedostępne. Wtedy nic nie można umieścić w tym obszarze, a zasób na wykresie jest przesuwany na pierwsze wolne dla zasobu możliwości jego uruchomienia. Zaawansowane harmonogramowanie produkcji APS Uzupełnieniem systemu ERP w zakresie zaawansowanego harmonogramowania produkcji jest system typu APS (ang. Advanced Planning and Scheduling). Streamsoft Prestiż jest zintegrowany z systemem APS Preactor (wersja 200 i 300). System APS jest zasilany danymi z systemu ERP. Zatem ERP to podstawa do gromadzenia i przetwarzania danych, które zostaną wykorzystane w procesie zaawansowanego planowania produkcji. APS zwykle stosuje się tam, gdzie planowanie produkcji wymaga bardzo precyzyjnego podejścia, np. w branży motoryzacyjnej. APS to kolejny szczebel w procesie informatyzacji firmy produkcyjnej. System APS Preactor umożliwia m.in.: > > generowanie harmonogramów > > tworzenie wielopoziomowych harmonogramów zasobów > > planowanie operacji tylko na tych gniazdach, na których można je wykonać > > określanie priorytetów do realizacji zleceń > > budowanie reguł APS umożliwiających np.: planowanie w przód, planowanie wstecz, planowanie na wybrane wąskie gardło, planowanie poprzez minimalizację przezbrojeń i inne > > prezentowanie informacji dla zasobów kiedy? jaki zasób? jakie zlecenia ma wykonać? > > wyświetlanie zleceń, których termin realizacji jest zagrożony. Możliwości Streamsoft Prestiż: MPS Główny Harmonogram Produkcji Bilansowanie zadań i zdolności produkcyjnych Planowanie potrzeb materiałowych (MRP) Planowanie zdolności produkcyjnych (MRP II) Planowanie sprzedaży i produkcji Kolejkowanie zleceń i operacji Wykres Gantta graficzne sterowanie zleceniami Zaawansowane harmonogramowanie APS Strona 42

7 Projekt i realizacja - EXIS Interactive

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP

SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP Anna LENART Streszczenie: W gospodarce opartej na wiedzy istotną rolę odgrywa szybkości przekazywania informacji potrzebnych do podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE PRODUKCJĄ STRATEGIE STEROWANIA PRODUKCJĄ STRUKTURY SYSTEMÓW STEROWANIA

STEROWANIE PRODUKCJĄ STRATEGIE STEROWANIA PRODUKCJĄ STRUKTURY SYSTEMÓW STEROWANIA STEROWANIE PRODUKCJĄ STRATEGIE STEROWANIA PRODUKCJĄ STRUKTURY SYSTEMÓW STEROWANIA Podstawowe cele sterowania produkcją, to m.in.: skrócenie czasu realizacji zlecenia klienta, zmniejszenie zaangażowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji

Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji Zaawansowane planowanie wspierające Lean Production Certyfikowane przez Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji Światowi liderzy Lean Production korzystają z systemu ASPROVA:

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE I KIERUNKI INFROMATYCZNEGO WSPOMAGANIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH CZ. 2. ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

TENDENCJE I KIERUNKI INFROMATYCZNEGO WSPOMAGANIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH CZ. 2. ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Piotr Bernat 1 TENDENCJE I KIERUNKI INFROMATYCZNEGO WSPOMAGANIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH CZ. 2. ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Streszczenie. W artykule przedstawiono tendencje w zakresie informatycznego

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo

System ERP jaki i dlaczego? Ludwik Maciejec

System ERP jaki i dlaczego? Ludwik Maciejec System ERP jaki i dlaczego? Ludwik Maciejec Zarządzanie w przedsiębiorstwach przemysłowych jest obecnie wspierane przez systemy planowania potrzeb materiałowych MRP (Materials Resorce Planning). Systemy

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją

Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją Zarządzanie produkcją Zamówienia klientów Zdolności produkcyjne Aby zaspokoić potrzeby klienta i osiągnąć oczekiwany wynik finansowy, każdy producent

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ Katedra Inżynierii Komputerowej Jakub Romanowski jakub.romanowski@kik.pcz.pl Podział systemów zarządzania informacją CRM (Customer Relationship Management) -

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie narzędzi Business Intelligence zintegrowanymi systemami ERP, APS i MES

Wspomaganie narzędzi Business Intelligence zintegrowanymi systemami ERP, APS i MES Wspomaganie narzędzi Business Intelligence zintegrowanymi systemami ERP, APS i MES Katarzyna Grobler-Dębska, Jarosław Gracel AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, WEAIiE, Katedra Automatyki Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo