Bank Spółdzielczy w Olecku. 4 zł w formie zlecenia stałego 2 zł. szej lub równej ,0zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy w Olecku. 4 zł w formie zlecenia stałego 2 zł. szej lub równej 1.000.000,0zł"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy w Olecku Rodzaj usług (czynno 2 1 niekomercyjnych działaj zł niekomercyjnych działaj 1 Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony w BS Olecko od wpłacaj Wypłaty gotówkowe od wypłat obci 2 zł 0,4 % kwoty wypłaty min. 4 zł w formie zlecenia stałego 2 zł szej lub równej ,0zł ,00zł 3 2 zł Telefoniczne sprawdzanie stanu konta na hasło regulowanie zapłaty okre akumulacja wpływów na okre lone cele i płatno 2 zł 3 6 zł cie zgłoszenia o utracie czeków. : opłata pobierana w wymienionej wysoko odbierany przez wła Banku Spółdzielczego w Olecku prowadz za zgłoszenie 1 5 Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielcz

2 wysyłany przez Bank Spółdzielczy w Olecku drog - listem zwykłym raz w miesi - listem zwykłym cz przesyłk g wysyłany na przesyłk 2,50zł 4 zł - listem zwykłym 4 zł 1 1 cego lat ubiegłych sporz w latach ubiegłych 3 Odwołanie na wniosek Klienta dyspozycji realizacji - przed upływem 3 miesi cy od daty zało - po upływie 3 miesi cy od daty zało o wpłaty zamkni Ustanowienie / odwołanie / zmiana pełnomocnictwa do Polecenie zapłaty: realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłu wierzyciela/ odwołanie pojedynczego polecenia zapła odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty, 3 3 zł 3 zł polecenia zapłaty z tytułu braku rachunku dłu opłata pobierana z rachunku dłu rodków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaci z Bankiem Spółdzielczym w Olecku/Oddziałem, dy tytuł 3 zł 5 50zł 20zł Aktywacja usługi Płatno jednorazowo 2 Opłata od operacji na rachunku wirtualnym 0,1 3 zł Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielcz

3 Bank Spółdzielczy w Olecku OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH usługi ebanknet: 1 0,5 d) wydanie listy haseł jednorazowych 3 zł 1 1 usługi ecorponet: 2 czny za korzystanie z usługi ecorponet w ramach 0,5 d) wydanie listy haseł 3 zł 1 1 Usługa SMS aktywacja usługi SMS abonament za korzystanie z usługi SMS w ramach rach c) realizacja usługi SMS 0,2 d) zmiana dyspozycji usługi SMS lub zmiana numeru t 2 zł * opłata jest pobierana ł ca za wszystkie SMS-y wysłane w okresie Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielcz

4 Rodzaj usług (czynno min. 30 min. 20 min. 20 ji z tytułu ywiołowych ( suszowego ), min. 20 min. 30 min. 20 2%, min zł całkowitej spłaty kredytu lub po yczki liczona od kwoty spłaconej umownego terminu spłaty (o ile umowa nie stanowi in Spłata cało spłaty** Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego cz kapitałowych lub odsetek) min. 10 kredytu, bez wydłu enia terminu jego spłaty - naliczana od kwoty min wydłu cych zabezpieczenia po spłacie kredytu a) gdy spłaty (udzielenia) kredytu dokonano w roku b) gdy spłaty (udzielenia) kredytu dokonano w latac Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielcz

5 Wydłu 25 Wypłata z gwarancji. 31 grudnia. Płatna do 15 stycznia kolejnego roku. piło uruchomienie kredytu. li spłata nast pi do 30 dni wł lonym w harmonogramie spłat kredytu Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielcz

6 Rodzaj usług (czynno Opłata miesi 2 zł 2% min. 1 min zł 11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek U 8 zł 12. Awaryjna wypłata gotówki za granic Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielcz

7 Rodzaj usług (czynno d. polecenia wypłaty c. polecenia wypłaty Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, w 12 zł 2 min. 2, max 10 min. 2, max zł 3 min. 3, max. 300 zł Zryczałtowane koszty banków po wypłaty 5 2. przy kwotach od EUR 5 000,01 do EUR wł Opłata Non-STP 3 Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypła łaj Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umow pieniu do SEPA, spełniaj dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC ukcji płatniczych; Przelew regulowany - polecenie przelewu albo wpłata li zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniaj dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielcz

8 Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z i płatnicza polecaj ca dokonanie wypłaty lub przelewu okre wypłaty, dodatkowo pobiera si opłat Opłaty nie pobiera si cego był bł opłat SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków po Opłat ci w innych walutach wymienialnych i złotych stosuj Opłat. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy li w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraj Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielcz

9 Rodzaj usług (czynno od ł od ł od ł Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata p 1% min. 4 1,5 % min. 2 0,25 % min. 20zł, max koszty Zryczałtowana opłata pocztowa - opłata porto - za 1 opłat opłat li klient przedkłada kilka czeków nale opłat od ł OBSŁUGA KASOWA Rodzaj usług (czynno Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki w innych Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub bank cego lat ubiegłych 1 3 zł 0,5% min. 2 zł Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielcz

10 POZOSTAŁE USŁUGI ZWI ZANE Z OBSŁUG Rodzaj usług (czynno s (biegłym rewidentom), na 5 lub na zasadach min. max 10 2 : Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezp składanych z urz du przez organy władzy publicznej Opłata za zło Wysyłanie upomnie do zapłaty 10 2 wota płatna przez Kredytobiorc wysłane do Kredytobiorcy, por dłu nikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu Opłaty nie pobiera si ci bez opłaty. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielcz

11 VIII. PRODUKTY I USŁUGI WYCOFANE Z OFERTY BANKU KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS Rodzaj usług (czynno zł Płatno w punktach handlowo usługowych w kraju. Płatno w punktach handlowo usługowych za granic. Płatno min. 4 zł Wypłata gotówki: b) w pozostałych bankomatach w kraju min. 2 zł 2,00% min.4 zł 3,00% min. 12 zł 1,00% min. 2 zł 2,00% min. 3,00% min. 12 zł pnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie 4 zł cznego zestawienia transakcji. 1 1 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek U ytkownika. 12 zł 1 Awaryjna wypłata gotówki za granic po utracie karty po utracie karty nienie szczegółów transakcji w 6 zł Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielcz

12 KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS ELECTRON Rodzaj usług (czynno zł Płatno w punktach handlowo usługowych w kraju. Płatno w punktach handlowo usługowych za granic. Płatno min. 3 zł Wypłata gotówki : b) w pozostałych bankomatach w kraju, 4 zł 2,00% min. 1 2,00% min. 1 2 zł cznego zestawienia transakcji. 1 1 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek U ytkownika. 12 zł 3 zł Awaryjna wypłata gotówki za granic po utracie karty po utracie karty nienie szczegółów transakcji w 6 zł Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielcz

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS PUCK ZA CZYNNOCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS PUCK ZA CZYNNOCI BANKOWE Puck. dnia 02.05.2009 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS PUCK ZA CZYNNOCI BANKOWE I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENINE Rodzaj czynnoci/ usług Stawka Prowizje 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie

1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla Klientów Instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Bankmaster, załącznik do UZ z dn. 30.09.2009 r, obowiązuje od dnia 1 października 2009

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich... a)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo