TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE"

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 11, 2 5,00 zł 3. Przelew na rachunek bankowy: a) prowadzony w BS, 3 0,00 zł b) prowadzony w innym banku. 3 5,00 zł 4. Wpłata gotówkowa na rachunek. 3 0,00 zł 5. Wyplata gotówkowa z rachunku. 3 0,00 zł 6. Wydanie blankietu czeku 1 1,00 zł za blankiet 7. Zmiana rachunku indywidualnego na wspólny i odwrotnie. 1 20,00 zł 8. Zlecenia stałe złożone w placówce Banku: a) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 1,50 zł b) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 3,00 zł c) zmiana stałego zlecenia 1 5,00 zł d) odwołanie stałego zlecenia 1 0,00 zł nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew, opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. 9. Polecenie zapłaty: a) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym, 3 1,00 zł b) odwołanie zlecenia polecenia zapłaty 1 0,00 zł c) powiadomienie o odmowie polecenia zapłaty 3 3,00 zł 10. Wyciąg z rachunku bankowego sporządzony za okres miesiąca (raz w miesiącu). 1 0,00 zł 11. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o: - ustanowieniu pełnomocnika do rachunku bankowego, 1 20,00 zł - odwołaniu pełnomocnika do rachunku bankowego. 1 0,00 zł 12. Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci. 1 30,00 zł 13. Zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci. 1 20,00 zł 14. Wypłata kosztów pogrzebu. 1 30,00 zł 15. Realizacja spadku od każdego spadkobiercy. 1 30,00 zł 16. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci od każdego zapisobiorcy. 1 30,00 zł 17. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku bankowym 2 5,00 zł miesięcznie. 18. Wysyłanie wezwań / upomnień do zapłaty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 1 10,00 zł odbioru - maksymalnie trzy upomnienia dla zaistniałej zaległości. 19. Udzielenie pisemnej informacji o posiadaniu rachunku ROR, saldach i/lub obrotach. 1 40,00 zł

2 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW B 2 RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2.1 RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH PŁATNYCH NA KAŻDE ŻĄDANIE W PLN POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Wystawienie książeczki z wkładami oszczędnościowymi płatnymi na każde żądanie 1 15,00 zł 2. Prowadzenie rachunku, wpłaty i wypłaty gotówki. 11, 2 0,00 zł 3. Przelew na rachunek bankowy: a) prowadzony w BS 3 0,00 zł b) prowadzony w innym banku. 3 5,00 zł 4. Realizacja stałego zlecenia: a) na rachunek prowadzony w BS, 3 1,50 zł b) na rachunek prowadzony w innym banku. 3 3,00 zł c) odwołanie zlecenia stałego. 1 0,00 zł d) zmiana stałego zlecenia. 1 5,00 zł 6. - nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew, - opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. Za czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych: - przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki, 1 0,00 zł - umorzenie utraconej książeczki, 1 20,00 zł - wystawienie nowej książeczki zamiast książeczki zniszczonej lub utraconej, 1 15,00 zł 7. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o: - ustanowieniu pełnomocnika do rachunku bankowego, 1 20,00 zł 8. - odwołaniu pełnomocnika do rachunku bankowego. 1 0,00 zł 9. Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego 1 30,00 zł śmierci. 10. Zmiana dyspozycji w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 1 20,00 zł 11. Udzielenie pisemnej informacji o posiadaniu wkładu oszczędnościowego i jego wysokości. 1 40,00 zł 12. Wypłata kosztów pogrzebu. 1 30,00 zł 13. Realizacja spadku od każdego spadkobiercy. 1 30,00 zł 14. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci od każdego zapisobiorcy. 1 30,00 zł 15. Likwidacja książeczki. 1 0,00 zł 16. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda miesięcznie. 2 5,00 zł

3 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW B RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W PLN DLA PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWYCH, SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWYCH POTWIERDZONYCH KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku. 11, 2 10,00 zł 3. Wpłata i wypłata gotówkowa. 3 0,00 zł 4. Przelew na rachunek bankowy: a) prowadzony w BS, 3 0,00 zł b) prowadzony w innych bankach krajowych. 3 5,00 zł 5. Wydanie książeczki oszczędnościowej płatnej na każde żądanie. 1 15,00 zł 6. Za czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych: - przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki, 1 0,00 zł - umorzenie utraconej książeczki, 1 20,00 zł - wystawienie nowej książeczki zamiast książeczki zniszczonej lub utraconej, 1 15,00 zł 7. Likwidacja rachunku. 1 0,00 zł 8. Realizacja stałego zlecenia: a) na rachunek prowadzony w BS, 3 1,50 zł b) na rachunek prowadzony w innym banku, 3 3,00 zł c) odwołanie stałego zlecenia, 1 0,00 zł d) zmiana stałego zlecenia. 1 5,00 zł - nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew, - opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. 9. Wyciąg z rachunku bankowego sporządzony dziennie. 1 0,00 zł 10. Udzielenie pisemnej informacji o posiadaniu rachunku bankowego, stanie i/ lub obrotach na 1 40,00 zł rachunku. 11. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku miesięcznie. 2 5,00 zł 12. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o: a) ustanowieniu pełnomocnika, 1 20,00 zł b) odwołaniu pełnomocnika. 1 0,00 zł 13. Wysyłanie wezwań / upomnień do zapłaty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - maksymalnie trzy upomnienia dla zaistniałej zaległości. 1 10,00 zł

4 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 3.1 RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PLN B 3 Obowiązująca 1. Otwarcie, prowadzenie rachunku lokaty terminowej. 11, 2 0,00 zł 2. Wpłata gotówkowa na rachunek. 1 0,00 zł 3. Wypłata środków ze zlikwidowanej lokaty. 1 0,00 zł Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu 1 30,00 zł na wypadek śmierci. 2. Zmiana dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci. 1 20,00 zł 3. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci od każdego zapisobiorcy. 1 30,00 zł 5. Realizacja spadku od każdego spadkobiercy. 1 30,00 zł 6. Przelew środków z lokaty na rachunek bankowy: a) prowadzony w BS, 3 0,00 zł b) prowadzony w innym banku. 3 5,00 zł 7. Za czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych: - przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki, 1 0,00 zł - umorzenie utraconej książeczki, 1 20,00zł - wystawienie nowej książeczki zamiast książeczki zniszczonej lub utraconej, 1 0 zł 8. Likwidacja rachunku lokaty terminowej przed upływem okresu umownego. 1 0,00 zł 9. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o: - ustanowieniu pełnomocnika 1 20,00 zł - odwołaniu pełnomocnika 1 0,00 zł 10. Wypłata kosztów pogrzebu. 1 30,00 zł 11. Udzielenie pisemnej informacji o posiadaniu lokaty, kwocie lokaty. 1 40,00 zł 12. Wyciąg sporządzony na życzenie Klienta. 1 0,00 zł

5 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW B 4 KREDYTY ORAZ DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Opłata przygotowawcza rozpatrzenie wniosku. 1 30,00 zł 2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo w dniu podpisania umowy lub uruchomienia kredytu) a) kredyty detaliczne (konsumenckie), 5 3% min. 50,00 zł b) kredyty mieszkaniowe, 5 1% min. 50,00 zł c) kredyty hipoteczne, 5 1% min. 50,00 zł d) kredyty konsolidacyjne. 5 2 % min. 50,00zł Nie dotyczy kredytów gotówkowych promocyjnych oraz kredytów na zakup i montaż kolektorów. 3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części od prolongowanej kwoty kapitału. 1 1,5% min.50,00zł max. 150,00zł 4. Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w ROR (od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością). 1 1,5% min. 50,00zł 5. Prowizja za uruchomienie kredytu w ROR (1,5% za rok). 1 1,5% min. 50,00zł 6. Zmiana postanowień umowy (w zakresie zmiany zabezpieczeń dokonanych na wniosek klienta płatna jednorazowo od każdego aneksu oraz zmiana innych postanowień umowy). 1 50,00 zł 7. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej. 1 1% min. 50,00 zł - opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z kredytu przez klienta, - w przypadku udzielenia kredytu opłata ta zaliczana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 8. Wysyłanie wezwań / upomnień do zapłaty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - maksymalnie trzy upomnienia dla zaistniałej zaległości. 1 10,00 zł 9. Prowizja od przejęcia długu (od kapitału przejmowanego). 1 1% min. 50,00 zł 10. Wykreślenie hipoteki, zastawu, przewłaszczenia. 1 50,00 zł 11. Sporządzenie kopii dokumentu na wniosek kredytobiorcy. 1 20,00 zł 12. Wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia lub braku zadłużenia. 1 40,00 zł 13. Wydanie opinii bankowej o rachunkach bankowych, posiadanych zadłużeniach z tytułu kredytów oraz o współpracy klienta z bankiem. 1 50,00 zł 14. Dokonanie przez Bank wydruku z Księgi Wieczystej na zlecenie klienta. 1 25,00 zł 15. Sprawdzenie przez Bank prawomocności wpisu w Księdze Wieczystej na zlecenie klienta. 1 25,00 zł 16. Koszt inspekcji nieruchomości opłata pobierana jeden raz. 1 50,00 zł 17. Inspekcje związane z kredytowaniem montażu kolektorów słonecznych opłata pobierana jeden raz ,00 zł

6 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5.1 RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE 1. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie i lokaty terminowej dla każdej 1 0,00 zł waluty. 2. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie bez wniesienia wpłaty. 1 50,00 zł 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie. 11, 2 0,00 zł 4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub złotych. 1 0,00 zł 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie obcej lub złotych. 1 0,00 zł 6. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę. 1 30,00 zł 7. Zmiana rachunku indywidualnego na rachunek wspólny i odwrotnie. 1 20,00 zł 8. Wyciąg z rachunku bankowego sporządzony za okres miesiąca (raz w miesiącu). 1 0,00 zł 9. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o: - ustanowieniu pełnomocnika do rachunku bankowego, 1 20,00 zł - odwołaniu pełnomocnika do rachunku bankowego. 1 0,00 zł 10. Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 1 30,00 zł śmierci. 11. Zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 1 20,00 zł śmierci. 12. Wypłata kosztów pogrzebu. 1 30,00 zł 13. Realizacja spadku od każdego spadkobiercy. 1 30,00 zł 14. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci od każdego zapisobiorcy. 1 30,00 zł 15. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku bankowym 2 5,00 zł miesięcznie. 16. Wysyłanie wezwań / upomnień do zapłaty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 1 10,00 zł odbioru - maksymalnie trzy upomnienia dla zaistniałej zaległości. 17. Udzielenie pisemnej informacji o posiadaniu rachunku, saldzie i/ lub obrotach. 1 40,00 zł 5.2. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE B 5 Obowiązująca 1. Skup i sprzedaż walut obcych niepochodzących i nieprzeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. 1 0,00 zł 5.3 CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Skup czeków podróżniczych - od łącznej wartości czeków w jednej walucie w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się zryczałtowanych kosztów banków zagranicznych oraz rzeczywistych 1 1% min. 40,00 zł 2. Warunkowy skup czeków - od łącznej wartości czeków niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto. 3. Inkaso czeków (od łącznej wartości czeków w jednej walucie) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt.5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki. Jeżeli klient przedkłada kilka czeków pobiera się prowizję i opłatę porto od jednej asygnaty inkasowej w tej samej walucie. 4. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku. (od czeku) 1 1,50% min.20,00zł 7 0,25% min. 30,00 zł max. 300,00 zł 8 50,00 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 5.1. Czeki opiewające na EUR: - płatne na terenie krajów Unii Europejskiej - za jeden czek 7 4,00 EUR - płatne w pozostałych krajach - za jeden czek 7 10,00 EUR 5.2. Czeki opiewające na funty angielskie GBP - za jeden czek 7 4,00 GBP 5.3. Czeki opiewające na dolary amerykańskie - USD: - płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku 7 4,00 USD -płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku - za jeden czek 7 3,00 USD

7 5.4. Czeki opiewające na dolary australijskie AUD za jeden czek 7 15,00 AUD 5.5. Czeki opiewające na duńskie korony DKK za jeden czek 7 50,00 DKK 6. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego jeżeli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 7 15,00 zł 5.4. REALIZACJA SKUP/ SPRZEDAŻ PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM 1 1. Realizacja (SKUP) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe 1.1. Polecenia wypłaty 2 / przelewy regulowane 3 / przekazy SEPA 4 na kwoty nie przekraczające 7 10,00 zł równowartości 10,00 EUR 1.2. Przelewy SEPA 7 20,00 zł 1.3. Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR z przekazaniem środków na rachunek walutowy, 7 25,00 zł złotowy lub wypłaty gotówkowej w BS 1.4. Polecenia wypłaty: a) z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA b) z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR 1.5. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFTową. Nie pobiera się żadnych opłat za zwrot przelewu SEPA Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym /postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta. 7 0,1% min.25,00 zł max. 100,00 zł 7 0,00 zł 8 0,15% min. 20,00 zł max. 100,00 zł 1 75,00 zł + koszty banków trzecich opłaty nie pobiera się jeśli przyczyną reklamacji był błąd BS w Krzeszowicach 1.7. Odwołanie zlecenia z pkt zł + koszty rzecz. 2. Realizacja (SPRZEDAŻ) przekazów w obrocie dewizowym Przelewy SEPA w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w BS 1 20,00 zł 2.2. Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR na kwoty nie przekraczające EUR w 1 30,00 zł ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w BS 2.3. Polecenia wypłaty w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w BS niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową, oraz zryczałtowane koszty 1 0,30% min. 30,00 zł max. 300,00 zł banków pośredniczących określone w pkt. 2.8, w przypadku opcji kosztowej OUR 2.4. Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w 1 20,00 zł Zrzeszeniu Banku BPS S.A. (z polecenia Klientów Banku BPS S.A. oraz Klientów Zrzeszonych Banków Spółdzielczych) Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie niestandardowym: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 2.2 i 2.3 a) w EUR, USD i GBP w trybie PILNYM 1 100,00zł b) w USD, GBP i PLN w trybie PRZYSPIESZONYM 1 80,00 zł 2.6. Zmiany/ korekty / odwołania zrealizowanego, wykonane na zlecenie Klienta 1 75,00 zł + koszty banków trzecich 2.7. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 1 20,00 zł 2.8. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 5 : Przy kwotach nie przekraczających EUR 5.000,00 lub jej równowartość w innej walucie wymienialnej 1 50,00zł Przy kwotach od EUR 5.000,01 do EUR ,00 włącznie lub ich równowartości w innej 1 80,00zł walucie wymienialnej Przy kwotach EUR ,01 do bez ograniczeń lub ich równowartości w innej walucie 1 100,00zł wymienialnej 2.9. Nadanie komunikatu SWIFT (od każdego Polecenia wypłaty) 1 15,00 zł Opłata NON- STP Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 a i 2.3. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 1 35,00zł

8 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INNE CZYNNOŚCI BANKOWE KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH B 6 Karty debetowe: 1. Wydanie nowej karty. 1 10,00 zł 2. Wznowienie karty. 1 0,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 1 0,00 zł 4. Użytkowanie karty 12, 2 4,00 zł 5. Transakcje bezgotówkowe* 1 0,00 zł 6. Transakcje gotówkowe*: a) We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach 1 0,00 zł POS zgodnie z zawartymi umowami**. b) W innych bankomatach w kraju 1 5,00 zł c) W bankomatach akceptujących kartę za granicą 1 2% min. 10 zł d) W punktach akceptujących kartę w kraju 1 5,00 zł e) W punktach akceptujących kartę za granicą (od kwoty transakcji) 1 2% min. 10zł f) W placówkach Poczty Polskiej 1 5,00 zł g) Usługa Cashback 1 2,00 zł 7. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty* ,00 zł 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika w placówce Banku. 1 8,00zł TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW USŁUGI DOSTĘPU DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin 1. System bankowości internetowej: 1. Aktywacja usługi ebs. 1 10,00 zł 2. Abonament za korzystanie z usługi ebs miesięcznie (niezależnie od ilości 2 5,00 zł rachunków). 3. Realizacja przelewów z rachunku Posiadacza: a) na rachunki w BS Krzeszowice, 3 0,00 zł b) na rachunki w innych bankach. 3 1,50 zł 4. Wygenerowanie listy haseł 50 sztuk. 1 3,00 zł 5. Wydanie nowych identyfikatorów. 1 10,00 zł 6. Zmiana w karcie uprawnień. 1 5,00 zł 7. Opłata za komunikat autoryzacyjny SMS. 2 0,20 zł 2. Usługa SMS: 1. Aktywacja usługi SMS. 1 5,00 zł 2. Wysłanie SMSa. 2 0,30 zł 3. Zmiana w dyspozycji SMS. 1 5,00 zł 4. Abonament miesięczny. 2 0,00 zł B 7

9 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW PAKIETY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1.1 PAKIET ROR PLUS Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin I. II III IV Otwarcie rachunku 1 0,00 zł 2. Opłata za Pakiet 11, 2 11,00 zł 3. System bankowości internetowej e-bs: a) aktywacja usługi e-bs 1 0,00 zł b) dostęp do systemu e-bs 2 0,00 zł c) wydanie listy haseł 50szt 1 3,00 zł d) wydanie nowych loginów 1 10,00 zł e) zmiana w karcie uprawnień 1 5,00 zł f) opłata za komunikat autoryzacyjny SMS. 2 0,20 zł 4. Usługa SMS: a) aktywacja usługi SMS 1 0,00 zł b) dostęp do systemu SMS 2 0,00 zł c) Wysłanie SMS a 2 0,30 zł d) Zmiana dyspozycji uaktywnienia usługi 1 5,00 zł 5. Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony w BS 3 0,00 zł 6. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w BS 3 0,00 zł 7. Przelew na rachunek w Banku: a) w systemie bankowości internetowej 3 0,00 zł b) w placówce Banku 3 0,00 zł Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 8. a) w systemie bankowości internetowej 3 0,00 zł b) w placówce Banku 3 5,00zł 9. Zlecenia stałe złożone w placówce Banku: a) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 1,50 zł b) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 3,00 zł c) zmiana stałego zlecenia 1 5,00 zł d) odwołanie stałego zlecenia 1 0,00 zł nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew, opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. Zlecenia stałe złożone za pośrednictwem systemu bankowości internetowej e-bs: a) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 0,00 zł 10. b) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 0,00 zł c) zmiana stałego zlecenia, 1 0,00 zł d) odwołanie stałego zlecenia, 1 0,00 zł 11. Polecenie zapłaty: a) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek prowadzony w 3 1,00 zł innym banku krajowym, b) odwołanie zlecenia polecenia zapłaty 1 0,00 zł c) powiadomienie o odmowie polecenia zapłaty 3 3,00 zł 12. Zmiana Pakietu indywidualnego na Pakiet wspólny i odwrotnie, 1 20,00 zł 13. Zamiana dotychczasowego rachunku na Pakiet 1 30,00 zł 14. Karty debetowe: 14.1 Wydanie nowej karty 1 10,00 zł 14.2 Wznowienie karty 1 0,00 zł 14.3 a) Użytkowanie karty (max. 2 karty) 12, 2 0,00 zł b) Użytkowanie każdej kolejnej karty 12, 2 4,00 zł 14.4 Wydanie duplikatu karty. 1 0,00 zł 14.5 Transakcje bezgotówkowe* 0,00 zł 14.6 Transakcje gotówkowe*: h) We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i 1 0,00 zł terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami. i) W innych bankomatach w kraju 1 5,00 zł j) W bankomatach akceptujących kartę za granicą 1 2% min. 10 zł k) W punktach akceptujących kartę w kraju 1 5,00 zł l) W punktach akceptujących kartę za granicą (od kwoty transakcji) 1 2% min. 10 zł m) W placówkach Poczty Polskiej 1 5,00 zł n) Usługa Cashback 1 2,00 zł B 8

10 14.7 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty* ,00 zł 14.8 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika w placówce Banku. 1 8,00 zł 1.2 PAKIET AKTYWNY SENIOR Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin I. II III IV Otwarcie rachunku 1 0,00 zł 2. Opłata za Pakiet 11, 2 7,00 zł 3. Usługa SMS: e) aktywacja usługi SMS 1 0,00 zł f) dostęp do systemu SMS 2 0,00 zł g) Wysłanie SMS a 2 0,00 zł h) Zmiana dyspozycji uaktywnienia usługi 1 5,00zł 4. Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony w BS 3 0,00 zł 5. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w BS 3 0,00 zł 6. System bankowości internetowej e-bs: a) aktywacja usługi e-bs 1 0,00 zł b) dostęp do systemu e-bs 2 3,00 zł c) wydanie listy haseł 50szt 1 3,00 zł d) wydanie nowych loginów 1 10,00 zł e) zmiana w karcie uprawnień 1 5,00 zł f) opłata za komunikat autoryzacyjny SMS. 2 0,20 zł 7. Przelew na rachunek w Banku: a) w systemie bankowości internetowej 3 0,00 zł b) w placówce Banku 3 0,00 zł Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 8. a) w systemie bankowości internetowej 3 0,00 zł b) w placówce Banku 3 5,00zł 9. Zlecenia stałe złożone w placówce Banku: a) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 1,50 zł b) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 3,00 zł c) zmiana stałego zlecenia 1 5,00 zł d) odwołanie stałego zlecenia 1 0,00 zł nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew, opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. Zlecenia stałe złożone za pośrednictwem systemu bankowości internetowej e-bs: a) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 0,00 zł 10. b) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 0,00 zł c) zmiana stałego zlecenia 1 0,00 zł d) odwołanie stałego zlecenia 1 0,00 zł 11. Polecenie zapłaty: a) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w 3 1,00 zł innym banku krajowym, b) odwołanie zlecenia polecenia zapłaty 1 0,00 zł d) powiadomienie o odmowie polecenia zapłaty 3 3,00 zł 12. Zmiana Pakietu indywidualnego na Pakiet wspólny i odwrotnie. 1 20,00 zł 13. Zamiana dotychczasowego rachunku na Pakiet 1 30,00 zł 14. Karty debetowe: 14.1 Wydanie nowej karty. 1 10,00 zł 14.2 Wznowienie karty. 1 0,00 zł 14.3 a) Użytkowanie karty (max. 2 karty) 12, 2 0,00 zł b) Użytkowanie każdej kolejnej karty 12, 2 4,00 zł 14.4 Wydanie duplikatu karty. 1 0,00 zł 14.5 Transakcje bezgotówkowe* 1 0,00 zł 14.6 Transakcje gotówkowe*: a) We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i 1 0,00 zł terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami. b) W innych bankomatach w kraju 1 5,00 zł c) W bankomatach akceptujących kartę za granicą 1 2% min. 10 zł d) W punktach akceptujących kartę w kraju 1 5,00 zł e) W punktach akceptujących kartę za granicą (od kwoty transakcji) 1 2% min. 10 zł f) W placówkach Poczty Polskiej 1 5,00 zł g) Usługa Cashback 1 2,00 zł

11 14.7 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty* ,00 zł 14.8 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika w placówce Banku. 1 8,00zł TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTO STUDENT W PLN B 9 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 11, 2 5,00 zł 3. Przelew na rachunek bankowy: a) prowadzony w BS, 1 0,00 zł b) prowadzony w innym banku. 3 3,00 zł 4. Wpłata gotówkowa na rachunek. 1 0,00zł 5. Wyplata gotówkowa z rachunku. 1 0,00 zł 6. Wydanie blankietu czeku. 1 1,00 zł za blankiet 7. Zlecenia stałe złożone w placówce Banku: a) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 1,50 zł b) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 3,00 zł c) zmiana stałego zlecenia 1 3,00 zł d) odwołanie stałego zlecenia 1 0,00 zł nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew, opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. 8. Zlecenia stałe złożone za pośrednictwem systemu bankowości internetowej e-bs: a) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku, 3 0,00 zł b) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym, 3 0,50 zł c) zmiana stałego zlecenia, 1 0,00 zł d) odwołanie stałego zlecenia. 1 0,00 zł 9. Polecenie zapłaty: e) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek prowadzony w innym 3 1,00 zł banku krajowym, f) odwołanie zlecenia polecenia zapłaty 1 0,00 zł g) powiadomienie o odmowie polecenia zapłaty 3 3,00 zł 10. Wyciąg z rachunku bankowego sporządzony za okres miesiąca (raz w miesiącu). 1 0,00 zł 11. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o: - ustanowieniu pełnomocnika do rachunku bankowego, 1 20,00 zł - odwołaniu pełnomocnika do rachunku bankowego. 1 0,00 zł 12. Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 1 25,00 zł śmierci. 13. Zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 1 15,00 zł śmierci. 14. Wypłata kosztów pogrzebu. 1 30,00 zł 15. Realizacja spadku od każdego spadkobiercy. 1 30,00 zł 16. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci od każdego zapisobiorcy. 1 30,00 zł 17. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku miesięcznie. 2 5,00 zł 18. Wysyłanie wezwań / upomnień do zapłaty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 1 10,00 zł odbioru - maksymalnie trzy upomnienia dla zaistniałej zaległości. 19. Karty debetowe: 19.1 Wydanie nowej karty. 1 10,00 zł 19.2 Wznowienie karty. 1 0,00 zł 19.3 Wydanie duplikatu karty. 1 0,00 zł Użytkowanie karty - miesięcznie 12, 2 2,00 zł 19.5 Transakcje bezgotówkowe* 1 0,00 zł 19.6 Transakcje gotówkowe*: a) We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach 1 0,00 zł POS zgodnie z zawartymi umowami*. b) W innych bankomatach w kraju 1 5,00 zł c) W bankomatach akceptujących kartę za granicą 1 2% min. 10 zł d) W punktach akceptujących kartę w kraju 1 5,00 zł e) W punktach akceptujących kartę za granicą (od kwoty transakcji) 1 2% min. 10zł f) W placówkach Poczty Polskiej 1 5,00 zł g) Usługa Cashback 1 2,00 zł

12 19.7 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty* ,00 zł 19.8 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika w placówce Banku. 1 8,00 zł 20. System bankowości internetowej e-bs: 20.1 Aktywacja usługi ebs. 1 5,00 zł 20.2 Abonament za korzystanie z usługi ebs miesięcznie. 2 0,00 zł 20.3 Realizacja przelewów z rachunku Posiadacza: a) na rachunki w BS Krzeszowice, 1 0,00 zł b) na rachunki w innych bankach. 3 0,50 zł 20.4 Wygenerowanie listy haseł 50 sztuk. 1 3,00 zł 20.5 Wydanie nowych identyfikatorów. 1 10,00 zł 20.6 Zmiana w karcie uprawnień. 1 5,00 zł 20.7 Opłata za komunikat autoryzacyjny SMS. 2 0,20 zł 21. Usługa SMS: 21.1 Aktywacja usługi SMS. 1 3,00 zł 21.2 Wysłanie SMSa. 2 0,30 zł 21.3 Zmiana w dyspozycji SMS 1 5,00 zł 21.4 Abonament miesięczny. 1 0,00 zł TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH B 10 Lp. KARTY KREDYTOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rodzaj usług (czynności) Termin BPS Visa Credit Visa Gold 1. Wydanie nowej karty. 1 0,00 zł 0,00 zł 2. Wznowienie karty. 1 0,00 zł 0,00 zł 3. Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: a) mniej niż 6000 zł 9 54,00 zł - b) co najmniej 6000 zł 9 0,00 zł - c) mniej niż zł 9-150,00 zł d) co najmniej zł 9-0,00 zł 4. Wydanie dodatkowej karty. 1-0,00 zł 5. Obsługa dodatkowej karty. 1-25,00 zł 6. Wydanie duplikatu karty. 1 0,00 zł 25,00 zł 7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty. 1 0,00 zł 0,00 zł 8. Transakcje bezgotówkowe.*,** 1 0,00 zł 0,00 zł 9. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków**: a) w kraju 1 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł b) za granicą 1 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 10. Przelew z karty. 1 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 11. Sprawdzenie salda w bankomacie. 1 0,00 zł 0,00 zł 12. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. Ostatnie 10 transakcji) w bankomatach 1 0,00 zł 0,00 zł świadczących taką usługę. 13. Zmiana danych Użytkownika karty. 1 0,00 zł 0,00 zł 14. Obsługa nieterminowej spłaty. 1 0,00 zł 0,00 zł 15. Minimalna spłata zadłużenia na karcie. 1 3% min. 40,00 zł 3% min. 40,00 zł

13 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pakiet ROR Korzystny Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin I. II III IV Otwarcie rachunku 1 0,00 zł 2. Opłata za Pakiet: a) W okresie promocji tj. 1 rok (liczony od dnia założenia rachunku) b) po okresie promocji Promocja w okresie od r. do r. 11, 2 B-11 5,00 zł 11,00zł 3. System bankowości internetowej e-bs: g) aktywacja usługi e-bs 1 0,00 zł h) dostęp do systemu e-bs 2 0,00 zł i) wydanie listy haseł 50szt 1 3,00 zł j) wydanie nowych loginów 1 10,00 zł k) zmiana w karcie uprawnień 1 5,00 zł l) opłata za komunikat autoryzacyjny SMS. 2 0,20 zł 4. Usługa SMS: i) aktywacja usługi SMS 1 0,00 zł j) dostęp do systemu SMS 2 0,00 zł k) Wysłanie SMS a 2 0,30 zł l) Zmiana w dyspozycji SMS 1 5,00 zł 5. Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony w BS 3 0,00 zł 6. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w BS 3 0,00 zł 7. Przelew na rachunek w Banku: c) w systemie bankowości internetowej 3 0,00 zł d) w placówce Banku 3 0,00 zł Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 8. c) w systemie bankowości internetowej 3 0,00 zł d) w placówce Banku 3 5,00zł 9. Zlecenia stałe złożone w placówce Banku: e) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 1,50 zł f) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 3,00 zł g) zmiana stałego zlecenia 1 5,00 zł h) odwołanie stałego zlecenia 1 0,00 zł nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew, opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. Zlecenia stałe złożone za pośrednictwem systemu bankowości internetowej e-bs: e) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 0,00 zł 10. f) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 0,00 zł g) zmiana stałego zlecenia, 1 0,00 zł h) odwołanie stałego zlecenia, 1 0,00 zł 11. Polecenie zapłaty: h) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek prowadzony w 3 1,00 zł innym banku krajowym, i) odwołanie zlecenia polecenia zapłaty 1 0,00 zł j) powiadomienie o odmowie polecenia zapłaty 3 3,00 zł 12. Zmiana Pakietu indywidualnego na Pakiet wspólny i odwrotnie, 1 20,00 zł 13. Zamiana dotychczasowego rachunku na Pakiet 1 30,00 zł 14. Karty debetowe: 14.1 Wydanie nowej karty 1 0,00 zł 14.2 Wznowienie karty 1 0,00 zł 14.3 b) Użytkowanie karty (max. 2 karty) 12, 2 0,00 zł c) Użytkowanie każdej kolejnej karty 12, 2 4,00 zł 14.4 Wydanie duplikatu karty. 1 0,00 zł 14.5 Transakcje bezgotówkowe* 0,00 zł 14.6 Transakcje gotówkowe*: o) We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i 1 0,00 zł terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami. p) W innych bankomatach w kraju 1 5,00 zł q) W bankomatach akceptujących kartę za granicą 1 2% min. 10 zł r) W punktach akceptujących kartę w kraju 1 5,00 zł s) W punktach akceptujących kartę za granicą (od kwoty transakcji) 1 2% min. 10 zł

14 t) W placówkach Poczty Polskiej 1 5,00 zł u) Usługa Cashback 1 2,00 zł 14.7 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty* ,00 zł 14.8 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika w placówce Banku. 1 8,00 zł TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH INNE CZYNNOŚCI BANKOWE 12.1 ZAŚWIADCZENIA, OPINIE, ODPISY, POZOSTAŁE USŁUGI B Sporządzenie kopii dowodu księgowego (wtórnika), potwierdzenia realizacji przekazu w 1 5,00 zł złotych lub w walucie na życzenie klienta od każdego dokumentu. 2. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza rachunku: - za każdy miesiąc roku bieżącego, 1 5,00 zł - za każdy miesiąc roku poprzedniego, 1 3,00 zł 3. Wyciąg z rachunku bankowego sporządzony za okres miesiąca (raz w miesiącu). 1 0,00 zł 4. Sporządzenie wyciągu na życzenie klienta: - za każdy miesiąc roku bieżącego, 1 5,00 zł - za każdy miesiąc roku poprzedniego 1 3,00 zł 5. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku odpisu dowodu księgowego za każdy 1 10,00 zł dokument. 6. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego. 1 30,00 zł 7. Wydanie pisemnej informacji o posiadanym rachunku, saldach i/lub obrotach. 1 40,00 zł 8. Za wydanie zaświadczenia dla spadkobierców właściciela rachunku (po jego śmierci) 1 40,00 zł stwierdzającego stan środków na rachunku. 9. Za sporządzenie duplikatu umowy lokaty terminowej, ROR, a vista lub innej. 1 20,00 zł 10. Zmiana rachunku indywidualnego na rachunek wspólny i odwrotnie. 1 20,00 zł 11. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o: - ustanowieniu pełnomocnika do rachunku bankowego, 1 20,00 zł - odwołaniu pełnomocnika do rachunku bankowego. 1 0,00 zł 12. Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 1 30,00 zł śmierci. 13. Zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 1 20,00 zł śmierci. 14. Wypłata kosztów pogrzebu. 1 30,00 zł 15. Realizacja spadku od każdego spadkobiercy. 1 30,00 zł 16. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci od każdego zapisobiorcy. 1 30,00 zł 17. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku bankowym 2 5,00 zł miesięcznie. 18. Wysyłanie wezwań / upomnień do zapłaty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 1 10,00 zł odbioru - maksymalnie trzy upomnienia dla zaistniałej zaległości. 19. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty kredytu: a) z BS, 1 0,00 zł b) z innymi bankami. 1 20,00 zł 20. Za obsługę weksli: a) inkaso weksli, 1 10,00 zł b) realizację weksla z pocztowego inkasa wekslowego od każdej realizacji, 1 10,00 zł c) przedstawienie weksla do zapłaty, 1 10,00 zł d) zgłaszanie weksla do protestu w razie nie zapłacenia. 1 10,00 zł 21. Za realizację zajęcia rachunku bankowego za każdy przelew 1 10,00 zł 22. Za dokonanie zastrzeżenia w systemie MIG DZ. 1 30,00 zł 23. Za przyjęcie depozytu na życzenie klienta. 1 20,00 zł 24. Za przechowywanie depozytu - miesięcznie. 2 20,00 zł 25. Za wystawienie potwierdzenia wykonania przelewu. 1 5,00 zł 26. Wypłata gotówkowa zlecona do wypłaty (dla klientów nie posiadających rachunku). 1 0,5% min. 10,00 zł, max. 50,00 zł 27. Zryczałtowana opłata za wysyłanie telefaksu związana z obsługą Klienta: a) krajowego za jedną stronę 1 5,00 zł c) zagranicznego za jedną stronę 1 10,00 zł

15 28. Za sporządzenie przez Bank opinii o współpracy. 1 50,00 zł 29. Udzielenie informacji na podstawie art. 110 Prawa bankowego. 1 20,00zł 12.2 CZYNNOŚCI KASOWE W PLN 1. Wpłata gotówkowa na rachunek bankowy prowadzony w innym banku krajowym. 1 0,5% min. 2,90 zł 2. Wpłata gotówkowa przekazywana przez klienta na rachunek oprocentowany podmiotu 1 0,5% min. 2,90 zł gospodarczego prowadzony w Banku 3. Wpłata gotówkowa z tytułu płatności za: a) energię elektryczną, 1 2,00 zł b) gaz, 1 2,00 zł 4. Wymiana monet na inne nominały (nie dotyczy: klientów posiadających rachunek/rachunki w Banku oraz klientów dokonujących płatności w kasie Banku) 1 0,5% min. 2,00zł max. 50,00 zł LEGENDA: 1. Opłata pobierana jednorazowo w momencie wykonywania czynności. 2. Opłata pobierana miesięcznie, 28-ego dnia miesiąca (w przypadku, gdy 28-y jest dniem wolnym od pracy, prowizję pobiera się poprzedniego dnia roboczego). 3. Opłata pobierana na koniec dnia operacyjnego. 4. Opłata pobierana jednorazowo, na koniec dnia od sumy wykorzystanych środków. 5. Prowizja/opłata pobierana w dniu podpisania umowy/uruchomienia kredytu/podpisania aneksu (w przypadku prolongaty kredytów płatniczych prowizja pobierana w dniu wpływu środków na rachunek bieżący klienta). 6. Opłata pobierana miesięcznie w ostatnim dniu roboczym od ilości zrealizowanych zleceń. 7. Opłata pobierana z kwoty czeku lub polecenia wypłaty w dniu rozliczenia uznania. 8. Opłata pobierana w momencie dokonania zwrotu. 9. Opłata pobierana rocznie. 10. Opłata pobierana w okresach trzymiesięcznych. 11. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 12. Nie pobiera się opłaty za użytkowanie nowej karty w miesiącu, w którym nowa karta została odebrana. * Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. ** lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej *** Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 1 Przekaz w obrocie dewizowym: Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2 Polecenie wypłaty: Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET EUR lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 3 Przelew regulowany: Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIc code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz. 4) występuje opcja kosztową SHA.

16 4 Przelew SEPA: Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz. 3) Występuje opcja kosztową SHA ; 4) Przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych: 5) Bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA-SCT ( wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 5 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry Do przeliczania wartości progowych określonych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym ( publikowane w dniu poprzednim). Pozostałe, niewymienione opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji bankowych w BS Krzeszowice dla klientów indywidualnych.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW A-. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr /4/4/20 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 9.0.20 (obowiązuję od 0.02.20) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 03.08.2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 03.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31/1/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 31.07.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/2012 Zarządu PBS w Kwidzynie z dnia 24.10.2012r Tekst jednolity po zmianach 24.10.2013r Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo