TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE"

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 11, 2 5,00 zł 3. Przelew na rachunek bankowy: a) prowadzony w BS, 3 0,00 zł b) prowadzony w innym banku. 3 5,00 zł 4. Wpłata gotówkowa na rachunek. 3 0,00 zł 5. Wyplata gotówkowa z rachunku. 3 0,00 zł 6. Wydanie blankietu czeku 1 1,00 zł za blankiet 7. Zmiana rachunku indywidualnego na wspólny i odwrotnie. 1 20,00 zł 8. Zlecenia stałe złożone w placówce Banku: a) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 1,50 zł b) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 3,00 zł c) zmiana stałego zlecenia 1 5,00 zł d) odwołanie stałego zlecenia 1 0,00 zł nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew, opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. 9. Polecenie zapłaty: a) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym, 3 1,00 zł b) odwołanie zlecenia polecenia zapłaty 1 0,00 zł c) powiadomienie o odmowie polecenia zapłaty 3 3,00 zł 10. Wyciąg z rachunku bankowego sporządzony za okres miesiąca (raz w miesiącu). 1 0,00 zł 11. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o: - ustanowieniu pełnomocnika do rachunku bankowego, 1 20,00 zł - odwołaniu pełnomocnika do rachunku bankowego. 1 0,00 zł 12. Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci. 1 30,00 zł 13. Zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci. 1 20,00 zł 14. Wypłata kosztów pogrzebu. 1 30,00 zł 15. Realizacja spadku od każdego spadkobiercy. 1 30,00 zł 16. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci od każdego zapisobiorcy. 1 30,00 zł 17. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku bankowym 2 5,00 zł miesięcznie. 18. Wysyłanie wezwań / upomnień do zapłaty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 1 10,00 zł odbioru - maksymalnie trzy upomnienia dla zaistniałej zaległości. 19. Udzielenie pisemnej informacji o posiadaniu rachunku ROR, saldach i/lub obrotach. 1 40,00 zł

2 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW B 2 RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2.1 RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH PŁATNYCH NA KAŻDE ŻĄDANIE W PLN POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Wystawienie książeczki z wkładami oszczędnościowymi płatnymi na każde żądanie 1 15,00 zł 2. Prowadzenie rachunku, wpłaty i wypłaty gotówki. 11, 2 0,00 zł 3. Przelew na rachunek bankowy: a) prowadzony w BS 3 0,00 zł b) prowadzony w innym banku. 3 5,00 zł 4. Realizacja stałego zlecenia: a) na rachunek prowadzony w BS, 3 1,50 zł b) na rachunek prowadzony w innym banku. 3 3,00 zł c) odwołanie zlecenia stałego. 1 0,00 zł d) zmiana stałego zlecenia. 1 5,00 zł 6. - nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew, - opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. Za czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych: - przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki, 1 0,00 zł - umorzenie utraconej książeczki, 1 20,00 zł - wystawienie nowej książeczki zamiast książeczki zniszczonej lub utraconej, 1 15,00 zł 7. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o: - ustanowieniu pełnomocnika do rachunku bankowego, 1 20,00 zł 8. - odwołaniu pełnomocnika do rachunku bankowego. 1 0,00 zł 9. Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego 1 30,00 zł śmierci. 10. Zmiana dyspozycji w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 1 20,00 zł 11. Udzielenie pisemnej informacji o posiadaniu wkładu oszczędnościowego i jego wysokości. 1 40,00 zł 12. Wypłata kosztów pogrzebu. 1 30,00 zł 13. Realizacja spadku od każdego spadkobiercy. 1 30,00 zł 14. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci od każdego zapisobiorcy. 1 30,00 zł 15. Likwidacja książeczki. 1 0,00 zł 16. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda miesięcznie. 2 5,00 zł

3 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW B RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W PLN DLA PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWYCH, SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWYCH POTWIERDZONYCH KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku. 11, 2 10,00 zł 3. Wpłata i wypłata gotówkowa. 3 0,00 zł 4. Przelew na rachunek bankowy: a) prowadzony w BS, 3 0,00 zł b) prowadzony w innych bankach krajowych. 3 5,00 zł 5. Wydanie książeczki oszczędnościowej płatnej na każde żądanie. 1 15,00 zł 6. Za czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych: - przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki, 1 0,00 zł - umorzenie utraconej książeczki, 1 20,00 zł - wystawienie nowej książeczki zamiast książeczki zniszczonej lub utraconej, 1 15,00 zł 7. Likwidacja rachunku. 1 0,00 zł 8. Realizacja stałego zlecenia: a) na rachunek prowadzony w BS, 3 1,50 zł b) na rachunek prowadzony w innym banku, 3 3,00 zł c) odwołanie stałego zlecenia, 1 0,00 zł d) zmiana stałego zlecenia. 1 5,00 zł - nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew, - opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. 9. Wyciąg z rachunku bankowego sporządzony dziennie. 1 0,00 zł 10. Udzielenie pisemnej informacji o posiadaniu rachunku bankowego, stanie i/ lub obrotach na 1 40,00 zł rachunku. 11. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku miesięcznie. 2 5,00 zł 12. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o: a) ustanowieniu pełnomocnika, 1 20,00 zł b) odwołaniu pełnomocnika. 1 0,00 zł 13. Wysyłanie wezwań / upomnień do zapłaty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - maksymalnie trzy upomnienia dla zaistniałej zaległości. 1 10,00 zł

4 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 3.1 RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PLN B 3 Obowiązująca 1. Otwarcie, prowadzenie rachunku lokaty terminowej. 11, 2 0,00 zł 2. Wpłata gotówkowa na rachunek. 1 0,00 zł 3. Wypłata środków ze zlikwidowanej lokaty. 1 0,00 zł Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu 1 30,00 zł na wypadek śmierci. 2. Zmiana dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci. 1 20,00 zł 3. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci od każdego zapisobiorcy. 1 30,00 zł 5. Realizacja spadku od każdego spadkobiercy. 1 30,00 zł 6. Przelew środków z lokaty na rachunek bankowy: a) prowadzony w BS, 3 0,00 zł b) prowadzony w innym banku. 3 5,00 zł 7. Za czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych: - przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki, 1 0,00 zł - umorzenie utraconej książeczki, 1 20,00zł - wystawienie nowej książeczki zamiast książeczki zniszczonej lub utraconej, 1 0 zł 8. Likwidacja rachunku lokaty terminowej przed upływem okresu umownego. 1 0,00 zł 9. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o: - ustanowieniu pełnomocnika 1 20,00 zł - odwołaniu pełnomocnika 1 0,00 zł 10. Wypłata kosztów pogrzebu. 1 30,00 zł 11. Udzielenie pisemnej informacji o posiadaniu lokaty, kwocie lokaty. 1 40,00 zł 12. Wyciąg sporządzony na życzenie Klienta. 1 0,00 zł

5 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW B 4 KREDYTY ORAZ DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Opłata przygotowawcza rozpatrzenie wniosku. 1 30,00 zł 2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo w dniu podpisania umowy lub uruchomienia kredytu) a) kredyty detaliczne (konsumenckie), 5 3% min. 50,00 zł b) kredyty mieszkaniowe, 5 1% min. 50,00 zł c) kredyty hipoteczne, 5 1% min. 50,00 zł d) kredyty konsolidacyjne. 5 2 % min. 50,00zł Nie dotyczy kredytów gotówkowych promocyjnych oraz kredytów na zakup i montaż kolektorów. 3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części od prolongowanej kwoty kapitału. 1 1,5% min.50,00zł max. 150,00zł 4. Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w ROR (od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością). 1 1,5% min. 50,00zł 5. Prowizja za uruchomienie kredytu w ROR (1,5% za rok). 1 1,5% min. 50,00zł 6. Zmiana postanowień umowy (w zakresie zmiany zabezpieczeń dokonanych na wniosek klienta płatna jednorazowo od każdego aneksu oraz zmiana innych postanowień umowy). 1 50,00 zł 7. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej. 1 1% min. 50,00 zł - opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z kredytu przez klienta, - w przypadku udzielenia kredytu opłata ta zaliczana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 8. Wysyłanie wezwań / upomnień do zapłaty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - maksymalnie trzy upomnienia dla zaistniałej zaległości. 1 10,00 zł 9. Prowizja od przejęcia długu (od kapitału przejmowanego). 1 1% min. 50,00 zł 10. Wykreślenie hipoteki, zastawu, przewłaszczenia. 1 50,00 zł 11. Sporządzenie kopii dokumentu na wniosek kredytobiorcy. 1 20,00 zł 12. Wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia lub braku zadłużenia. 1 40,00 zł 13. Wydanie opinii bankowej o rachunkach bankowych, posiadanych zadłużeniach z tytułu kredytów oraz o współpracy klienta z bankiem. 1 50,00 zł 14. Dokonanie przez Bank wydruku z Księgi Wieczystej na zlecenie klienta. 1 25,00 zł 15. Sprawdzenie przez Bank prawomocności wpisu w Księdze Wieczystej na zlecenie klienta. 1 25,00 zł 16. Koszt inspekcji nieruchomości opłata pobierana jeden raz. 1 50,00 zł 17. Inspekcje związane z kredytowaniem montażu kolektorów słonecznych opłata pobierana jeden raz ,00 zł

6 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5.1 RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE 1. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie i lokaty terminowej dla każdej 1 0,00 zł waluty. 2. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie bez wniesienia wpłaty. 1 50,00 zł 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie. 11, 2 0,00 zł 4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub złotych. 1 0,00 zł 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie obcej lub złotych. 1 0,00 zł 6. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę. 1 30,00 zł 7. Zmiana rachunku indywidualnego na rachunek wspólny i odwrotnie. 1 20,00 zł 8. Wyciąg z rachunku bankowego sporządzony za okres miesiąca (raz w miesiącu). 1 0,00 zł 9. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o: - ustanowieniu pełnomocnika do rachunku bankowego, 1 20,00 zł - odwołaniu pełnomocnika do rachunku bankowego. 1 0,00 zł 10. Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 1 30,00 zł śmierci. 11. Zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 1 20,00 zł śmierci. 12. Wypłata kosztów pogrzebu. 1 30,00 zł 13. Realizacja spadku od każdego spadkobiercy. 1 30,00 zł 14. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci od każdego zapisobiorcy. 1 30,00 zł 15. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku bankowym 2 5,00 zł miesięcznie. 16. Wysyłanie wezwań / upomnień do zapłaty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 1 10,00 zł odbioru - maksymalnie trzy upomnienia dla zaistniałej zaległości. 17. Udzielenie pisemnej informacji o posiadaniu rachunku, saldzie i/ lub obrotach. 1 40,00 zł 5.2. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE B 5 Obowiązująca 1. Skup i sprzedaż walut obcych niepochodzących i nieprzeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. 1 0,00 zł 5.3 CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Skup czeków podróżniczych - od łącznej wartości czeków w jednej walucie w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się zryczałtowanych kosztów banków zagranicznych oraz rzeczywistych 1 1% min. 40,00 zł 2. Warunkowy skup czeków - od łącznej wartości czeków niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto. 3. Inkaso czeków (od łącznej wartości czeków w jednej walucie) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt.5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki. Jeżeli klient przedkłada kilka czeków pobiera się prowizję i opłatę porto od jednej asygnaty inkasowej w tej samej walucie. 4. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku. (od czeku) 1 1,50% min.20,00zł 7 0,25% min. 30,00 zł max. 300,00 zł 8 50,00 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 5.1. Czeki opiewające na EUR: - płatne na terenie krajów Unii Europejskiej - za jeden czek 7 4,00 EUR - płatne w pozostałych krajach - za jeden czek 7 10,00 EUR 5.2. Czeki opiewające na funty angielskie GBP - za jeden czek 7 4,00 GBP 5.3. Czeki opiewające na dolary amerykańskie - USD: - płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku 7 4,00 USD -płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku - za jeden czek 7 3,00 USD

7 5.4. Czeki opiewające na dolary australijskie AUD za jeden czek 7 15,00 AUD 5.5. Czeki opiewające na duńskie korony DKK za jeden czek 7 50,00 DKK 6. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego jeżeli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 7 15,00 zł 5.4. REALIZACJA SKUP/ SPRZEDAŻ PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM 1 1. Realizacja (SKUP) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe 1.1. Polecenia wypłaty 2 / przelewy regulowane 3 / przekazy SEPA 4 na kwoty nie przekraczające 7 10,00 zł równowartości 10,00 EUR 1.2. Przelewy SEPA 7 20,00 zł 1.3. Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR z przekazaniem środków na rachunek walutowy, 7 25,00 zł złotowy lub wypłaty gotówkowej w BS 1.4. Polecenia wypłaty: a) z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA b) z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR 1.5. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFTową. Nie pobiera się żadnych opłat za zwrot przelewu SEPA Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym /postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta. 7 0,1% min.25,00 zł max. 100,00 zł 7 0,00 zł 8 0,15% min. 20,00 zł max. 100,00 zł 1 75,00 zł + koszty banków trzecich opłaty nie pobiera się jeśli przyczyną reklamacji był błąd BS w Krzeszowicach 1.7. Odwołanie zlecenia z pkt zł + koszty rzecz. 2. Realizacja (SPRZEDAŻ) przekazów w obrocie dewizowym Przelewy SEPA w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w BS 1 20,00 zł 2.2. Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR na kwoty nie przekraczające EUR w 1 30,00 zł ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w BS 2.3. Polecenia wypłaty w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w BS niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową, oraz zryczałtowane koszty 1 0,30% min. 30,00 zł max. 300,00 zł banków pośredniczących określone w pkt. 2.8, w przypadku opcji kosztowej OUR 2.4. Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w 1 20,00 zł Zrzeszeniu Banku BPS S.A. (z polecenia Klientów Banku BPS S.A. oraz Klientów Zrzeszonych Banków Spółdzielczych) Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie niestandardowym: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 2.2 i 2.3 a) w EUR, USD i GBP w trybie PILNYM 1 100,00zł b) w USD, GBP i PLN w trybie PRZYSPIESZONYM 1 80,00 zł 2.6. Zmiany/ korekty / odwołania zrealizowanego, wykonane na zlecenie Klienta 1 75,00 zł + koszty banków trzecich 2.7. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 1 20,00 zł 2.8. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 5 : Przy kwotach nie przekraczających EUR 5.000,00 lub jej równowartość w innej walucie wymienialnej 1 50,00zł Przy kwotach od EUR 5.000,01 do EUR ,00 włącznie lub ich równowartości w innej 1 80,00zł walucie wymienialnej Przy kwotach EUR ,01 do bez ograniczeń lub ich równowartości w innej walucie 1 100,00zł wymienialnej 2.9. Nadanie komunikatu SWIFT (od każdego Polecenia wypłaty) 1 15,00 zł Opłata NON- STP Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 a i 2.3. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 1 35,00zł

8 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INNE CZYNNOŚCI BANKOWE KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH B 6 Karty debetowe: 1. Wydanie nowej karty. 1 10,00 zł 2. Wznowienie karty. 1 0,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 1 0,00 zł 4. Użytkowanie karty 12, 2 4,00 zł 5. Transakcje bezgotówkowe* 1 0,00 zł 6. Transakcje gotówkowe*: a) We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach 1 0,00 zł POS zgodnie z zawartymi umowami**. b) W innych bankomatach w kraju 1 5,00 zł c) W bankomatach akceptujących kartę za granicą 1 2% min. 10 zł d) W punktach akceptujących kartę w kraju 1 5,00 zł e) W punktach akceptujących kartę za granicą (od kwoty transakcji) 1 2% min. 10zł f) W placówkach Poczty Polskiej 1 5,00 zł g) Usługa Cashback 1 2,00 zł 7. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty* ,00 zł 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika w placówce Banku. 1 8,00zł TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW USŁUGI DOSTĘPU DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin 1. System bankowości internetowej: 1. Aktywacja usługi ebs. 1 10,00 zł 2. Abonament za korzystanie z usługi ebs miesięcznie (niezależnie od ilości 2 5,00 zł rachunków). 3. Realizacja przelewów z rachunku Posiadacza: a) na rachunki w BS Krzeszowice, 3 0,00 zł b) na rachunki w innych bankach. 3 1,50 zł 4. Wygenerowanie listy haseł 50 sztuk. 1 3,00 zł 5. Wydanie nowych identyfikatorów. 1 10,00 zł 6. Zmiana w karcie uprawnień. 1 5,00 zł 7. Opłata za komunikat autoryzacyjny SMS. 2 0,20 zł 2. Usługa SMS: 1. Aktywacja usługi SMS. 1 5,00 zł 2. Wysłanie SMSa. 2 0,30 zł 3. Zmiana w dyspozycji SMS. 1 5,00 zł 4. Abonament miesięczny. 2 0,00 zł B 7

9 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW PAKIETY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1.1 PAKIET ROR PLUS Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin I. II III IV Otwarcie rachunku 1 0,00 zł 2. Opłata za Pakiet 11, 2 11,00 zł 3. System bankowości internetowej e-bs: a) aktywacja usługi e-bs 1 0,00 zł b) dostęp do systemu e-bs 2 0,00 zł c) wydanie listy haseł 50szt 1 3,00 zł d) wydanie nowych loginów 1 10,00 zł e) zmiana w karcie uprawnień 1 5,00 zł f) opłata za komunikat autoryzacyjny SMS. 2 0,20 zł 4. Usługa SMS: a) aktywacja usługi SMS 1 0,00 zł b) dostęp do systemu SMS 2 0,00 zł c) Wysłanie SMS a 2 0,30 zł d) Zmiana dyspozycji uaktywnienia usługi 1 5,00 zł 5. Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony w BS 3 0,00 zł 6. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w BS 3 0,00 zł 7. Przelew na rachunek w Banku: a) w systemie bankowości internetowej 3 0,00 zł b) w placówce Banku 3 0,00 zł Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 8. a) w systemie bankowości internetowej 3 0,00 zł b) w placówce Banku 3 5,00zł 9. Zlecenia stałe złożone w placówce Banku: a) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 1,50 zł b) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 3,00 zł c) zmiana stałego zlecenia 1 5,00 zł d) odwołanie stałego zlecenia 1 0,00 zł nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew, opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. Zlecenia stałe złożone za pośrednictwem systemu bankowości internetowej e-bs: a) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 0,00 zł 10. b) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 0,00 zł c) zmiana stałego zlecenia, 1 0,00 zł d) odwołanie stałego zlecenia, 1 0,00 zł 11. Polecenie zapłaty: a) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek prowadzony w 3 1,00 zł innym banku krajowym, b) odwołanie zlecenia polecenia zapłaty 1 0,00 zł c) powiadomienie o odmowie polecenia zapłaty 3 3,00 zł 12. Zmiana Pakietu indywidualnego na Pakiet wspólny i odwrotnie, 1 20,00 zł 13. Zamiana dotychczasowego rachunku na Pakiet 1 30,00 zł 14. Karty debetowe: 14.1 Wydanie nowej karty 1 10,00 zł 14.2 Wznowienie karty 1 0,00 zł 14.3 a) Użytkowanie karty (max. 2 karty) 12, 2 0,00 zł b) Użytkowanie każdej kolejnej karty 12, 2 4,00 zł 14.4 Wydanie duplikatu karty. 1 0,00 zł 14.5 Transakcje bezgotówkowe* 0,00 zł 14.6 Transakcje gotówkowe*: h) We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i 1 0,00 zł terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami. i) W innych bankomatach w kraju 1 5,00 zł j) W bankomatach akceptujących kartę za granicą 1 2% min. 10 zł k) W punktach akceptujących kartę w kraju 1 5,00 zł l) W punktach akceptujących kartę za granicą (od kwoty transakcji) 1 2% min. 10 zł m) W placówkach Poczty Polskiej 1 5,00 zł n) Usługa Cashback 1 2,00 zł B 8

10 14.7 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty* ,00 zł 14.8 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika w placówce Banku. 1 8,00 zł 1.2 PAKIET AKTYWNY SENIOR Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin I. II III IV Otwarcie rachunku 1 0,00 zł 2. Opłata za Pakiet 11, 2 7,00 zł 3. Usługa SMS: e) aktywacja usługi SMS 1 0,00 zł f) dostęp do systemu SMS 2 0,00 zł g) Wysłanie SMS a 2 0,00 zł h) Zmiana dyspozycji uaktywnienia usługi 1 5,00zł 4. Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony w BS 3 0,00 zł 5. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w BS 3 0,00 zł 6. System bankowości internetowej e-bs: a) aktywacja usługi e-bs 1 0,00 zł b) dostęp do systemu e-bs 2 3,00 zł c) wydanie listy haseł 50szt 1 3,00 zł d) wydanie nowych loginów 1 10,00 zł e) zmiana w karcie uprawnień 1 5,00 zł f) opłata za komunikat autoryzacyjny SMS. 2 0,20 zł 7. Przelew na rachunek w Banku: a) w systemie bankowości internetowej 3 0,00 zł b) w placówce Banku 3 0,00 zł Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 8. a) w systemie bankowości internetowej 3 0,00 zł b) w placówce Banku 3 5,00zł 9. Zlecenia stałe złożone w placówce Banku: a) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 1,50 zł b) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 3,00 zł c) zmiana stałego zlecenia 1 5,00 zł d) odwołanie stałego zlecenia 1 0,00 zł nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew, opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. Zlecenia stałe złożone za pośrednictwem systemu bankowości internetowej e-bs: a) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 0,00 zł 10. b) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 0,00 zł c) zmiana stałego zlecenia 1 0,00 zł d) odwołanie stałego zlecenia 1 0,00 zł 11. Polecenie zapłaty: a) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w 3 1,00 zł innym banku krajowym, b) odwołanie zlecenia polecenia zapłaty 1 0,00 zł d) powiadomienie o odmowie polecenia zapłaty 3 3,00 zł 12. Zmiana Pakietu indywidualnego na Pakiet wspólny i odwrotnie. 1 20,00 zł 13. Zamiana dotychczasowego rachunku na Pakiet 1 30,00 zł 14. Karty debetowe: 14.1 Wydanie nowej karty. 1 10,00 zł 14.2 Wznowienie karty. 1 0,00 zł 14.3 a) Użytkowanie karty (max. 2 karty) 12, 2 0,00 zł b) Użytkowanie każdej kolejnej karty 12, 2 4,00 zł 14.4 Wydanie duplikatu karty. 1 0,00 zł 14.5 Transakcje bezgotówkowe* 1 0,00 zł 14.6 Transakcje gotówkowe*: a) We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i 1 0,00 zł terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami. b) W innych bankomatach w kraju 1 5,00 zł c) W bankomatach akceptujących kartę za granicą 1 2% min. 10 zł d) W punktach akceptujących kartę w kraju 1 5,00 zł e) W punktach akceptujących kartę za granicą (od kwoty transakcji) 1 2% min. 10 zł f) W placówkach Poczty Polskiej 1 5,00 zł g) Usługa Cashback 1 2,00 zł

11 14.7 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty* ,00 zł 14.8 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika w placówce Banku. 1 8,00zł TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTO STUDENT W PLN B 9 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 11, 2 5,00 zł 3. Przelew na rachunek bankowy: a) prowadzony w BS, 1 0,00 zł b) prowadzony w innym banku. 3 3,00 zł 4. Wpłata gotówkowa na rachunek. 1 0,00zł 5. Wyplata gotówkowa z rachunku. 1 0,00 zł 6. Wydanie blankietu czeku. 1 1,00 zł za blankiet 7. Zlecenia stałe złożone w placówce Banku: a) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 1,50 zł b) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 3,00 zł c) zmiana stałego zlecenia 1 3,00 zł d) odwołanie stałego zlecenia 1 0,00 zł nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew, opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. 8. Zlecenia stałe złożone za pośrednictwem systemu bankowości internetowej e-bs: a) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku, 3 0,00 zł b) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym, 3 0,50 zł c) zmiana stałego zlecenia, 1 0,00 zł d) odwołanie stałego zlecenia. 1 0,00 zł 9. Polecenie zapłaty: e) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek prowadzony w innym 3 1,00 zł banku krajowym, f) odwołanie zlecenia polecenia zapłaty 1 0,00 zł g) powiadomienie o odmowie polecenia zapłaty 3 3,00 zł 10. Wyciąg z rachunku bankowego sporządzony za okres miesiąca (raz w miesiącu). 1 0,00 zł 11. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o: - ustanowieniu pełnomocnika do rachunku bankowego, 1 20,00 zł - odwołaniu pełnomocnika do rachunku bankowego. 1 0,00 zł 12. Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 1 25,00 zł śmierci. 13. Zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 1 15,00 zł śmierci. 14. Wypłata kosztów pogrzebu. 1 30,00 zł 15. Realizacja spadku od każdego spadkobiercy. 1 30,00 zł 16. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci od każdego zapisobiorcy. 1 30,00 zł 17. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku miesięcznie. 2 5,00 zł 18. Wysyłanie wezwań / upomnień do zapłaty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 1 10,00 zł odbioru - maksymalnie trzy upomnienia dla zaistniałej zaległości. 19. Karty debetowe: 19.1 Wydanie nowej karty. 1 10,00 zł 19.2 Wznowienie karty. 1 0,00 zł 19.3 Wydanie duplikatu karty. 1 0,00 zł Użytkowanie karty - miesięcznie 12, 2 2,00 zł 19.5 Transakcje bezgotówkowe* 1 0,00 zł 19.6 Transakcje gotówkowe*: a) We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach 1 0,00 zł POS zgodnie z zawartymi umowami*. b) W innych bankomatach w kraju 1 5,00 zł c) W bankomatach akceptujących kartę za granicą 1 2% min. 10 zł d) W punktach akceptujących kartę w kraju 1 5,00 zł e) W punktach akceptujących kartę za granicą (od kwoty transakcji) 1 2% min. 10zł f) W placówkach Poczty Polskiej 1 5,00 zł g) Usługa Cashback 1 2,00 zł

12 19.7 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty* ,00 zł 19.8 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika w placówce Banku. 1 8,00 zł 20. System bankowości internetowej e-bs: 20.1 Aktywacja usługi ebs. 1 5,00 zł 20.2 Abonament za korzystanie z usługi ebs miesięcznie. 2 0,00 zł 20.3 Realizacja przelewów z rachunku Posiadacza: a) na rachunki w BS Krzeszowice, 1 0,00 zł b) na rachunki w innych bankach. 3 0,50 zł 20.4 Wygenerowanie listy haseł 50 sztuk. 1 3,00 zł 20.5 Wydanie nowych identyfikatorów. 1 10,00 zł 20.6 Zmiana w karcie uprawnień. 1 5,00 zł 20.7 Opłata za komunikat autoryzacyjny SMS. 2 0,20 zł 21. Usługa SMS: 21.1 Aktywacja usługi SMS. 1 3,00 zł 21.2 Wysłanie SMSa. 2 0,30 zł 21.3 Zmiana w dyspozycji SMS 1 5,00 zł 21.4 Abonament miesięczny. 1 0,00 zł TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH B 10 Lp. KARTY KREDYTOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rodzaj usług (czynności) Termin BPS Visa Credit Visa Gold 1. Wydanie nowej karty. 1 0,00 zł 0,00 zł 2. Wznowienie karty. 1 0,00 zł 0,00 zł 3. Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: a) mniej niż 6000 zł 9 54,00 zł - b) co najmniej 6000 zł 9 0,00 zł - c) mniej niż zł 9-150,00 zł d) co najmniej zł 9-0,00 zł 4. Wydanie dodatkowej karty. 1-0,00 zł 5. Obsługa dodatkowej karty. 1-25,00 zł 6. Wydanie duplikatu karty. 1 0,00 zł 25,00 zł 7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty. 1 0,00 zł 0,00 zł 8. Transakcje bezgotówkowe.*,** 1 0,00 zł 0,00 zł 9. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków**: a) w kraju 1 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł b) za granicą 1 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 10. Przelew z karty. 1 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 11. Sprawdzenie salda w bankomacie. 1 0,00 zł 0,00 zł 12. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. Ostatnie 10 transakcji) w bankomatach 1 0,00 zł 0,00 zł świadczących taką usługę. 13. Zmiana danych Użytkownika karty. 1 0,00 zł 0,00 zł 14. Obsługa nieterminowej spłaty. 1 0,00 zł 0,00 zł 15. Minimalna spłata zadłużenia na karcie. 1 3% min. 40,00 zł 3% min. 40,00 zł

13 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pakiet ROR Korzystny Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin I. II III IV Otwarcie rachunku 1 0,00 zł 2. Opłata za Pakiet: a) W okresie promocji tj. 1 rok (liczony od dnia założenia rachunku) b) po okresie promocji Promocja w okresie od r. do r. 11, 2 B-11 5,00 zł 11,00zł 3. System bankowości internetowej e-bs: g) aktywacja usługi e-bs 1 0,00 zł h) dostęp do systemu e-bs 2 0,00 zł i) wydanie listy haseł 50szt 1 3,00 zł j) wydanie nowych loginów 1 10,00 zł k) zmiana w karcie uprawnień 1 5,00 zł l) opłata za komunikat autoryzacyjny SMS. 2 0,20 zł 4. Usługa SMS: i) aktywacja usługi SMS 1 0,00 zł j) dostęp do systemu SMS 2 0,00 zł k) Wysłanie SMS a 2 0,30 zł l) Zmiana w dyspozycji SMS 1 5,00 zł 5. Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony w BS 3 0,00 zł 6. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w BS 3 0,00 zł 7. Przelew na rachunek w Banku: c) w systemie bankowości internetowej 3 0,00 zł d) w placówce Banku 3 0,00 zł Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 8. c) w systemie bankowości internetowej 3 0,00 zł d) w placówce Banku 3 5,00zł 9. Zlecenia stałe złożone w placówce Banku: e) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 1,50 zł f) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 3,00 zł g) zmiana stałego zlecenia 1 5,00 zł h) odwołanie stałego zlecenia 1 0,00 zł nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew, opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. Zlecenia stałe złożone za pośrednictwem systemu bankowości internetowej e-bs: e) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 0,00 zł 10. f) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 0,00 zł g) zmiana stałego zlecenia, 1 0,00 zł h) odwołanie stałego zlecenia, 1 0,00 zł 11. Polecenie zapłaty: h) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek prowadzony w 3 1,00 zł innym banku krajowym, i) odwołanie zlecenia polecenia zapłaty 1 0,00 zł j) powiadomienie o odmowie polecenia zapłaty 3 3,00 zł 12. Zmiana Pakietu indywidualnego na Pakiet wspólny i odwrotnie, 1 20,00 zł 13. Zamiana dotychczasowego rachunku na Pakiet 1 30,00 zł 14. Karty debetowe: 14.1 Wydanie nowej karty 1 0,00 zł 14.2 Wznowienie karty 1 0,00 zł 14.3 b) Użytkowanie karty (max. 2 karty) 12, 2 0,00 zł c) Użytkowanie każdej kolejnej karty 12, 2 4,00 zł 14.4 Wydanie duplikatu karty. 1 0,00 zł 14.5 Transakcje bezgotówkowe* 0,00 zł 14.6 Transakcje gotówkowe*: o) We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i 1 0,00 zł terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami. p) W innych bankomatach w kraju 1 5,00 zł q) W bankomatach akceptujących kartę za granicą 1 2% min. 10 zł r) W punktach akceptujących kartę w kraju 1 5,00 zł s) W punktach akceptujących kartę za granicą (od kwoty transakcji) 1 2% min. 10 zł

14 t) W placówkach Poczty Polskiej 1 5,00 zł u) Usługa Cashback 1 2,00 zł 14.7 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty* ,00 zł 14.8 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika w placówce Banku. 1 8,00 zł TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH INNE CZYNNOŚCI BANKOWE 12.1 ZAŚWIADCZENIA, OPINIE, ODPISY, POZOSTAŁE USŁUGI B Sporządzenie kopii dowodu księgowego (wtórnika), potwierdzenia realizacji przekazu w 1 5,00 zł złotych lub w walucie na życzenie klienta od każdego dokumentu. 2. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza rachunku: - za każdy miesiąc roku bieżącego, 1 5,00 zł - za każdy miesiąc roku poprzedniego, 1 3,00 zł 3. Wyciąg z rachunku bankowego sporządzony za okres miesiąca (raz w miesiącu). 1 0,00 zł 4. Sporządzenie wyciągu na życzenie klienta: - za każdy miesiąc roku bieżącego, 1 5,00 zł - za każdy miesiąc roku poprzedniego 1 3,00 zł 5. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku odpisu dowodu księgowego za każdy 1 10,00 zł dokument. 6. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego. 1 30,00 zł 7. Wydanie pisemnej informacji o posiadanym rachunku, saldach i/lub obrotach. 1 40,00 zł 8. Za wydanie zaświadczenia dla spadkobierców właściciela rachunku (po jego śmierci) 1 40,00 zł stwierdzającego stan środków na rachunku. 9. Za sporządzenie duplikatu umowy lokaty terminowej, ROR, a vista lub innej. 1 20,00 zł 10. Zmiana rachunku indywidualnego na rachunek wspólny i odwrotnie. 1 20,00 zł 11. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o: - ustanowieniu pełnomocnika do rachunku bankowego, 1 20,00 zł - odwołaniu pełnomocnika do rachunku bankowego. 1 0,00 zł 12. Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 1 30,00 zł śmierci. 13. Zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 1 20,00 zł śmierci. 14. Wypłata kosztów pogrzebu. 1 30,00 zł 15. Realizacja spadku od każdego spadkobiercy. 1 30,00 zł 16. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci od każdego zapisobiorcy. 1 30,00 zł 17. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku bankowym 2 5,00 zł miesięcznie. 18. Wysyłanie wezwań / upomnień do zapłaty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 1 10,00 zł odbioru - maksymalnie trzy upomnienia dla zaistniałej zaległości. 19. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty kredytu: a) z BS, 1 0,00 zł b) z innymi bankami. 1 20,00 zł 20. Za obsługę weksli: a) inkaso weksli, 1 10,00 zł b) realizację weksla z pocztowego inkasa wekslowego od każdej realizacji, 1 10,00 zł c) przedstawienie weksla do zapłaty, 1 10,00 zł d) zgłaszanie weksla do protestu w razie nie zapłacenia. 1 10,00 zł 21. Za realizację zajęcia rachunku bankowego za każdy przelew 1 10,00 zł 22. Za dokonanie zastrzeżenia w systemie MIG DZ. 1 30,00 zł 23. Za przyjęcie depozytu na życzenie klienta. 1 20,00 zł 24. Za przechowywanie depozytu - miesięcznie. 2 20,00 zł 25. Za wystawienie potwierdzenia wykonania przelewu. 1 5,00 zł 26. Wypłata gotówkowa zlecona do wypłaty (dla klientów nie posiadających rachunku). 1 0,5% min. 10,00 zł, max. 50,00 zł 27. Zryczałtowana opłata za wysyłanie telefaksu związana z obsługą Klienta: a) krajowego za jedną stronę 1 5,00 zł c) zagranicznego za jedną stronę 1 10,00 zł

15 28. Za sporządzenie przez Bank opinii o współpracy. 1 50,00 zł 29. Udzielenie informacji na podstawie art. 110 Prawa bankowego. 1 20,00zł 12.2 CZYNNOŚCI KASOWE W PLN 1. Wpłata gotówkowa na rachunek bankowy prowadzony w innym banku krajowym. 1 0,5% min. 2,90 zł 2. Wpłata gotówkowa przekazywana przez klienta na rachunek oprocentowany podmiotu 1 0,5% min. 2,90 zł gospodarczego prowadzony w Banku 3. Wpłata gotówkowa z tytułu płatności za: a) energię elektryczną, 1 2,00 zł b) gaz, 1 2,00 zł 4. Wymiana monet na inne nominały (nie dotyczy: klientów posiadających rachunek/rachunki w Banku oraz klientów dokonujących płatności w kasie Banku) 1 0,5% min. 2,00zł max. 50,00 zł LEGENDA: 1. Opłata pobierana jednorazowo w momencie wykonywania czynności. 2. Opłata pobierana miesięcznie, 28-ego dnia miesiąca (w przypadku, gdy 28-y jest dniem wolnym od pracy, prowizję pobiera się poprzedniego dnia roboczego). 3. Opłata pobierana na koniec dnia operacyjnego. 4. Opłata pobierana jednorazowo, na koniec dnia od sumy wykorzystanych środków. 5. Prowizja/opłata pobierana w dniu podpisania umowy/uruchomienia kredytu/podpisania aneksu (w przypadku prolongaty kredytów płatniczych prowizja pobierana w dniu wpływu środków na rachunek bieżący klienta). 6. Opłata pobierana miesięcznie w ostatnim dniu roboczym od ilości zrealizowanych zleceń. 7. Opłata pobierana z kwoty czeku lub polecenia wypłaty w dniu rozliczenia uznania. 8. Opłata pobierana w momencie dokonania zwrotu. 9. Opłata pobierana rocznie. 10. Opłata pobierana w okresach trzymiesięcznych. 11. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 12. Nie pobiera się opłaty za użytkowanie nowej karty w miesiącu, w którym nowa karta została odebrana. * Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. ** lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej *** Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 1 Przekaz w obrocie dewizowym: Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2 Polecenie wypłaty: Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET EUR lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 3 Przelew regulowany: Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIc code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz. 4) występuje opcja kosztową SHA.

16 4 Przelew SEPA: Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz. 3) Występuje opcja kosztową SHA ; 4) Przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych: 5) Bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA-SCT ( wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 5 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry Do przeliczania wartości progowych określonych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym ( publikowane w dniu poprzednim). Pozostałe, niewymienione opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji bankowych w BS Krzeszowice dla klientów indywidualnych.

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW A-. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Katowice, kwiecień 2016r.

Katowice, kwiecień 2016r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 49/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych Katowice, kwiecień 2016r. Zasady

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku.

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku. Część ogólna Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy określająca zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH dla Umów zawartych od dnia 16.11.2012r. obowiązuje od 20.02014r. dla Umów zawartych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/3/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 6.11.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin pobrania Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE Cyców 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ROR W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM. POZYCJA Osoby fizyczne

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM. POZYCJA Osoby fizyczne Obowiązuje od 01-04-2009 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK- WYCIĄG PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne W PLN 1. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne W PLN

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Załącznik nr 1 Do uchwały nr 17/2006 Z dnia 07 grudnia 2006 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE... 2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 01.10.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 29.09.2015 r. Lubań,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 114/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 25.11.2015 r. Obowiązuje od: 01.12.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 10/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 27.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Luty,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 6/4/2013 z dnia 25 styczeń 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r.zmieniony uchwałą nr 85/BS/2015 z dnia 04.11.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Załącznik do Uchwały nr 2/20/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 21.04.2016r. (obowiązuje od 01.05.2016r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Wolbrom, 2016

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo