Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy w Żołyni Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/Z/16 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żołyni z dnia r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych Żołynia

2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH: 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Żołyni, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: a) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; b) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; c) zbiorczo za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; d) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, w którym realizuje przelew. 10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny, obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 2 S t r o n a

3 L.p. SPIS TREŚCI Strona nr I Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe 4 II Przekazy w obrocie dewizowym 7 III Dodatkowe czynności 8 IV Czynności kasowe 9 V Kredyty 9 V.1 Kredyt w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym 9 V.2 Kredyty gotówkowe 9 V.3 Kredyt remontowy 9 V.4 Kredyty hipoteczne 10 V.5 Kredyty obrotowe rolnicze nawozowe 10 V.6 Pozostałe opłaty/prowizje 10 VI. Rachunki wycofane z oferty 11 VI.a. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w ofercie do r. VI.b. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w ofercie do 14 dnia r. VI.c. Rachunki płatne na każde żądanie/ z wkładami 16 oszczędnościowymi potwierdzone książeczką oszczędnościową A VISTA w ofercie do dnia r. VII. Kredyty wycofane z oferty 16 VII.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 16 VII.2. Kredyty komercyjne 13) 16 VII.3. Pozostałe opłaty/prowizje 16 3 S t r o n a

4 I. Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe L.p. Rodzaj czynności/usługi BS Konto Z ROR ROR Ekstra Opłata/prowizja ROR Junior ROR Student ROR Senior 1. Otwarcie rachunku 5 zł 5 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku 0 zł 4 zł 3 zł 0 zł 2 zł 2 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 4. Wypłata gotówki z rachunku (za 0 zł 0,5 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wydruk) 5. PRZELEWY: 5.1 na rachunki prowadzone w BS 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł Żołynia (i zrzeszeniu BPS) 5.2 na rachunki prowadzone w innych 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 1,5 zł bankach krajowych (ELIXIR) 6. ZLECENIE STAŁE (złożone w placówce bankowej): 6.1 Utworzenie 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 6.2 modyfikacja/likwidacja: 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 6.3 Realizacja zlecenia stałego za przelew: na rachunek prowadzony w BS 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł Żołynia (i zrzeszeniu BPS SA) na rachunek prowadzony w innym 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 1,5 zł banku krajowym 7. POLECENIE ZAPŁATY 7.1 utworzenie/modyfikacja/ odwołanie 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 7.2 Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony: w BS Żołynia 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w innych bankach krajowych 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 7.3 Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku: w BS Żołynia 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w innym banku krajowym 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł lub upoważnioną osobę 8. WYCIĄGI 8.1 odbierane w banku przez właściciela 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 8.2 Wysyłane drogą pocztową listem zwykłym na terenie kraju : raz w miesiącu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł częściej niż raz w miesiącu (za 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł przesyłkę) 9. PRZEKWALIFIKOWANIE 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł RACHUNKU 10. LIKWIDACJA RACHUNKU 10 zł 10 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 11. Usługi oferowane za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych Bankowość internetowa/mobilna 4 S t r o n a

5 11.1 udostępnienie CUI zł 5 zł 5 zł 5 zł 11.2 wydanie - - pierwszego - bez opłat kolejnego 11.3 opłata miesięczna za korzystanie z CUI / za użytkowanie 11.4 Realizacja na rachunki: w BS Żołynia ( i zrzeszeniu BPS SA) w innych bankach krajowych (ELIXIR) pierwszego - bez opłat kolejnego pierwszego - bez opłat kolejnego pierwszego - bez opłat kolejnego zł 3 zł 3 zł 4 zł zł 0 zł 0 zł 0 zł - - 0/10 szt. 1) 0,5 zł od założenie lokaty zł 0 zł 0 zł 0 zł 11.6 likwidacja lokaty zł 0 zł 0 zł 0 zł 11.7 Stałe zlecenie Utworzenie zł 3 zł 3 zł 3 zł Modyfikacja zł 0 zł 0 zł 0 zł Realizacja zlecenia stałego za przelew: na rachunek prowadzony w BS Żołynia (i zrzeszeniu BPS SA) na rachunek prowadzony w innym banku krajowym (ELIXIR) zł 0 zł 0 zł 0 zł - - 0/10 szt. 1) 0,5 zł od zgubienie/utrata zł 250 zł 250 zł 250 zł 11.9 zablokowanie dostępu do CUI zł 10 zł 10 zł 10 zł odblokowanie dostępu zł 10 zł 10 zł 10 zł rezygnacja z dostępu przed upływem 2 lat zł ze zwrotem 250 zł bez zwrotu 150 zł ze zwrotem 250 zł bez zwrotu 150 zł ze zwrotem 250 zł bez zwrotu 150 zł ze zwrotem 250 zł bez zwrotu zmiana wysokości limitu zł 3 zł 3 zł 3 zł 12. SMS Bank 12.1 aktywacja funkcji pasywnych zł 5 zł 5 zł 5 zł 12.2 Aktywacja funkcji pasywnych i zł 20 zł 20 zł 20 zł aktywny 12.3 Abonament miesięczny zł 0 zł 0 zł 0 zł 12.4 Opłata za każdy SMS Bank pobierana zbiorczo raz w miesiącu - - 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 13. KARTY DEBETOWE: 13.1 Visa Classic Debetowa, karta zbliżeniowa Visa paywave wydanie nowej karty - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wznowienie karty - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Wydanie duplikatu karty.: 5 S t r o n a

6 z przyczyn niezależnych od klienta z winy klienta opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku - 20 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 20 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł - 3 zł 0/3 zł 2) 0/3 zł 2) 0/3 zł 2) 0/3 zł 2) płatność kartą w punktach - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł handlowo usługowych w kraju płatność kartą w punktach - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł handlowo usługowych za granicą płatność kartą we wskazanych - 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% kasach Zrzeszenia Banku BPS SA min. 3 zł min. 3 zł min. 3 zł min. 3 zł min. 3 zł wypłata gotówki we wskazanych - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA wypłata gotówki w pozostałych - 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł bankomatach w kraju wypłata gotówki w bankomatach - 6 zł 2 % za granicą, od kwoty wypłaty min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł wypłata gotówki we wskazanych - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł kasach Zrzeszenia Banku BPS SA wypłata gotówki w kasie innego - 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł banku w kraju wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty - 6 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł wypłaty wypłata gotówkowa w - 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł placówkach Poczty Polskiej sprawdzenie wysokości dostępnych środków w - 2 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł bankomacie rozpatrzenie reklamacji - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł generowanie zestawienia - 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany zmiana danych Użytkownika - 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł karty powtórne generowanie i wysyłka - 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł PIN na wniosek Użytkownika odblokowanie PIN-u na wniosek - 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł Użytkownika zmiana wysokości limitu - 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 13.2 naklejka zbliżeniowa Visa paywave wydanie - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wznowienie - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wydanie duplikatu 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł wydanie nowej naklejki w - 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł miejsce zastrzeżonej opłata miesięczna za użytkowanie 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł naklejki transakcje bezgotówkowe - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 6 S t r o n a

7 powtórne generowanie i wysyłka - 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł PIN na wniosek Użytkownika odblokowanie PIN-u na wniosek - 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł Użytkownika zmiana danych Użytkownika - 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł naklejki zmiana limitów na naklejce - 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1) Ilość darmowych przelewów w miesiącu rozliczeniowym. 2) Opłata nie jest pobierana jeśli wartość transakcji bezgotówkowych osiągnie wartość co najmniej w miesiącu rozliczeniowym. II. Przekazy w obrocie dewizowym L.p. Rodzaj czynności/usługi Opłata/prowizja 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 3), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe od transakcji: 1.1 Przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5 zł 1.2 przelewy SEPA 4) 15 zł 1.3 przelewy regulowane 5) 20 zł 1.4 polecenia wypłaty 6) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA, 0,10% min.20 zł, max. 100 zł 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu od transakcji 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 3. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta za zlecenie 40 zł + rzeczywiste koszty banków pośredniczących 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym od transakcji: 4.1 przelewy SEPA 4) 15 zł 4.2 przelewy regulowane 5) 40 zł 4.3 polecenia wypłaty 6) 7) : z dyspozycją dotyczącą kosztów SHA 0,30% min.30 zł, max. 300 zł z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR 0,30% min.30 zł, max. 300 zł + rzeczywiste koszty banków pośredniczących 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie niestandardowym 8) od transakcji: 5.1 w EUR, USD, GBP w trybie pilnym 150 zł 5.2 w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 100 zł 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie klienta od transakcji 80 zł + rzeczywiste koszty banków pośredniczących 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty: 7.1 przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej walucie 80 zł wymienialnej od transakcji 7.2 przy kwotach od EUR 5 000,01 do EUR włącznie lub ich równowartości w innej 100 zł walucie wymienialnej od transakcji 7.3 przy kwotach od EUR ,01 do bez ograniczeń lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej od transakcji 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu od transakcji 10 zł 7 S t r o n a

8 3) Przekaz w obrocie dewizowym transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 4) Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN oraz prawidłowy kod BIC; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank zleceniodawcy i bank beneficjenta są uczestnikiem Polecenia SEPA-SCT. 5) Przelew regulowany transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: waluta transakcji EUR; kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy oraz prawidłowy kod BIC; występuje opcja kosztowa SHA. 6) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego lub krajowej bądź zagranicznej instytucji płatniczej, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 7) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.2 i 4.3. III. Dodatkowe czynności L.p. Rodzaj czynności/usługi Opłata/prowizja 1. Realizacja czeków gotówkowych: 1.1 w BS Żołynia, zrzeszonych bankach spółdzielczych i banku BPS SA bez opłat 1.2 w placówkach Poczty Polskiej, w bankach (w ramach zastępczej obsługi) wg poniesionych kosztów 1.3 wydanie blankietów czeków za jeden blankiet 0,50 zł 1.4 potwierdzenie czeku 8 zł 1.5 przyjęcie lub odwołanie przez klienta blankietów czeków lub dowodu tożsamości i 50 zł rozesłanie tych ostrzeżeń w strukturach zrzeszenia, w innych bankach i placówkach Poczty Polskiej 2. Dyspozycja na wypadek śmierci 2.1 utworzenie 20 zł 2.1 zmiana (modyfikacja/odwołanie) 20 zł 3. Inne czynności 3.1 przyjęcie/zmiana dyspozycji udzielania informacji na hasło 4 zł 3.2 wydanie opinii o stanie oszczędności, środków na rachunku, posiadaniu rachunku w banku 30 zł 3.3 zablokowanie środków na rachunku właściciela z tytułu umów z innymi bankami 20 zł 3.4 realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu z rachunku wkładów oszczędnościowych i oszczędnościowo rozliczeniowych opłatę pobiera się z rachunku klienta 0,7% kwoty wyegzekwowanej, min. 20 zł 3.5 przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości w systemie MIG-DZ na wniosek klienta banku 3.6 wysłanie wezwania/monitu do zapłaty oraz upomnienia z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku do dłużnika lub poręczycieli, po upływie spłaty kredytu lub odsetek 10 zł 10 zł 8 S t r o n a

9 IV. Czynności kasowe L.p. Rodzaj czynności/usługi Opłata/prowizja 1. Wpłaty kasowe na rachunki: 1.1 prowadzone w BS Żołynia (jeżeli umowa z instytucjami nie stanowi inaczej) 0,5% nie mniej niż 2,00 zł za wyjątkiem: Zakład Komunalny w Żołyni ( woda, ścieki) 1,00 zł 1.2 w innych bankach krajowych 0,5% nie mniej niż 3,00 zł za wyjątkiem : Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 1,50 zł PGK Wierzawice (śmieci, woda) (od ) 1,00 zł Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 2,00 zł MZK Leżajsk bez opłat 2. Wpłaty kasowe ZUS 0,5% nie mniej niż 4,00 3. Wymiana od Klientów nie posiadających rachunku w BS Żołynia banknotów/bilonu na banknoty/bilon o innych nominałach do 10 szt od szt powyżej 100 szt bez opłat 0, min 5 zł 0,5% min 10 zł V. Kredyty L.p. Rodzaj czynności/usługi Opłata/prowizja 1. Kredyt w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym 9) 1.1 Opłata przygotowawcza 0, min. 10 zł 10) 1.2 Prowizja za udzielenie kredytu 1.3 Prowizja za odnowienie kredytu (od kwoty przyznanego kredytu) Podwyższenie kwoty kredytu (od różnicy między dotychczasową a nową wysokością 1.4 kredytu) 2. Kredyty gotówkowe min. 20 zł min. 20 zł min. 20 zł 2.1 Opłata przygotowawcza 0, min. 10 zł 2 11) - 4% min. 30 zł 2.2 Prowizja za udzielenie kredytu gotówkowego 2.3 Prowizja za udzielenie kredytu okolicznościowego wg uchwały Zarządu 3. Kredyt remontowy 3.1 Opłata przygotowawcza 0, min. 30 zł 3.2 Prowizja za udzielenie kredytu remontowego 2 11) - 3% 9 S t r o n a

10 4. Kredyty hipoteczne 4.1. Opłata przygotowawcza 0, min 30 zł max 500 zł 4.2 Prowizja za udzielenie kredytu: Mieszkaniowego Mój Dom 1-3 % 12) Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego UKH 1-3 % 12) 5. Kredyty obrotowe rolnicze nawozowe 5.1 Opłata przygotowawcza 0, min.10 zł min. 30 zł 5.2 Prowizja za udzielenie kredytu 6. Pozostałe opłaty/ prowizje 6.1 Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (od kwoty prolongowanej) 6.2 Zmiana innych postanowień Umowy o kredyt na wniosek Kredytobiorcy (za aneks) 6.3 Sporządzenie kopii dokumentu na wniosek Kredytobiorcy za 1 dokument 1% min 30 zł 100 zł 5 zł zł Spłata całości lub części kredytu przed terminem Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu 1% min 75 zł 6.6 Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z umową 6.7 Wydanie na wniosek kredytobiorcy opinii/zaświadczeń bankowych Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok 6.8 kalendarzowy (wydruk z komputera) 6.9 Przygotowanie wniosku o wykreślenie z hipoteki na życzenie Klienta Przygotowanie wniosku o wykreślenie zastawu z dowodu rejestracyjnego na życzenie 6.10 Klienta 6.11 Zmiana zabezpieczenia kredytu 6.12 Wysyłanie monitów do zapłaty do Dłużnika lub jego Poręczycieli (za każdy monit - kwota płatna przez Dłużnika) 10 zł 30 zł + VAT 10 zł 20 zł 20 zł 100 zł 10 zł 9) Dotyczy posiadaczy rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego 10) Opłaty nie pobiera się od wniosków do kwoty 2500 zł 11) Dotyczy posiadaczy rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego 12) Prowizja uzależniona od współpracy Klienta z bankiem 10 S t r o n a

11 VI. Rachunki wycofane z oferty VI.a. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE w ofercie do r. L.p. Rodzaj czynności/usługi Opłata/prowizja BS Standard Super Standard Super Junior Super Student Super Senior 1. Otwarcie rachunku 5 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku 4 zł 3 zł 0 zł 2 zł 2 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 4. Wypłata gotówki z rachunku (za 0,5 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wydruk) 5. PRZELEWY: 5.1 na rachunki prowadzone w BS 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł Żołynia (i zrzeszeniu BPS) 5.2 na rachunki prowadzone w innych 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 1,5 zł bankach krajowych (ELIXIR) 6. ZLECENIE STAŁE (złożone w placówce bankowej): 6.1 utworzenie 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 6.2 modyfikacja/likwidacja: 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 6.3 Realizacja zlecenia stałego za przelew: na rachunek prowadzony w BS 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł Żołynia (i zrzeszeniu BPS SA) na rachunek prowadzony w innym 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 1,5 zł banku krajowym 7. POLECENIE ZAPŁATY 7.1 utworzenie/modyfikacja/ odwołanie 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 7.2 Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony: w BS Żołynia 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w innych bankach krajowych 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 7.3 Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku: w BS Żołynia 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w innym banku krajowym 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł lub upoważnioną osobę 8. WYCIĄGI 8.1 odbierane w banku przez właściciela 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 8.2 Wysyłane drogą pocztową listem zwykłym na terenie kraju : raz w miesiącu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł częściej niż raz w miesiącu (za 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł przesyłkę) 9. PRZEKWALIFIKOWANIE 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKU 10. LIKWIDACJA RACHUNKU 10 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 11 S t r o n a

12 11. Usługi oferowane za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych Bankowość internetowa/mobilna 11.1 udostępnienie CUI 20 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 11.2 wydanie pierwszego - bez opłat kolejnego pierwszego - bez opłat kolejnego pierwszego - bez opłat kolejnego pierwszego - bez opłat kolejnego pierwszego - bez opłat kolejnego 11.3 opłata miesięczna za korzystanie z CUI / za użytkowanie 11.4 Realizacja na rachunki: 7 zł 4 zł 3 zł 3 zł 4 zł w BS Żołynia ( i zrzeszeniu BPS SA) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w innych bankach krajowych (ELIXIR) 0 zł 0/10 szt. 1) 0,5 zł od założenie lokaty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 11.6 likwidacja lokaty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 11.7 Stałe zlecenie utworzenie 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł modyfikacja 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Realizacja zlecenia stałego za przelew: na rachunek prowadzony w BS Żołynia (i zrzeszeniu BPS SA) na rachunek prowadzony w innym banku krajowym (ELIXIR) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0/10 szt. 1) 0,5 zł od zgubienie/utrata 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 11.9 zablokowanie dostępu do CUI 20 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł odblokowanie dostępu 20 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł rezygnacja z dostępu przed upływem 2 lat 150 zł ze zwrotem 250 zł bez zwrotu 150 zł ze zwrotem 250 zł bez zwrotu 150 zł ze zwrotem 250 zł bez zwrotu 150 zł ze zwrotem 250 zł bez zwrotu 150 zł ze zwrotem 250 zł bez zwrotu zmiana wysokości limitu 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 12. SMS Bank 12.1 aktywacja funkcji pasywnych 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 12.2 aktywacja funkcji pasywnych i 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł aktywny 12.3 abonament miesięczny 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 12.4 opłata za każdy SMS Bank pobierana zbiorczo raz w miesiącu 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 12 S t r o n a

13 13. KARTY DEBETOWE: 13.1 Visa Classic Debetowa, karta zbliżeniowa Visa paywave wydanie nowej karty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wznowienie karty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Wydanie duplikatu karty.: z przyczyn niezależnych od klienta z winy klienta opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 20 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 20 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 3 zł 0/3 zł 2) 0/3 zł 2) 0/3 zł 2) 0/3 zł 2) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% min. 3 zł min. 3 zł min. 3 zł min. 3 zł min. 3 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł wypłata gotówki w bankomatach za 6 zł 2 % granicą, od kwoty wypłaty min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł wypłata gotówki we wskazanych 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł kasach Zrzeszenia Banku BPS SA wypłata gotówki w kasie innego 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł banku w kraju wypłata gotówki w kasie innego 6 zł banku za granicą od kwoty wypłaty min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł wypłata gotówkowa w placówkach 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Poczty Polskiej sprawdzenie wysokości dostępnych 2 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł środków w bankomacie rozpatrzenie reklamacji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł generowanie zestawienia transakcji 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany zmiana danych Użytkownika karty 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł powtórne generowanie i wysyłka PIN 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł na wniosek Użytkownika odblokowanie PIN-u na wniosek Użytkownika 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł zmiana wysokości limitu 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 13.2 Naklejka zbliżeniowa Visa paywave wydanie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 13 S t r o n a

14 wznowienie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wydanie duplikatu 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł wydanie nowej naklejki w 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł miejsce zastrzeżonej opłata miesięczna za użytkowanie 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł naklejki transakcje bezgotówkowe 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł powtórne generowanie i wysyłka 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł PIN na wniosek Użytkownika odblokowanie PIN-u na wniosek 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł Użytkownika zmiana danych Użytkownika 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł naklejki zmiana limitów na naklejce 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł VI.b. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE w ofercie do r. L.p. Rodzaj czynności/usługi Opłata/prowizja 1. Otwarcie rachunku 5 zł 1.2 Przekwalifikowanie rachunku 0 zł 1.3 Prowadzenie rachunku (miesięcznie): BS-KONTO 4 zł BS-KONTO Student 1,50 zł BS-KONTO Junior 0 zł BS-KONTO Senior 3 zł 1.4 Wpłata gotówki na rachunek 0 zł 1.5 Wypłata z rachunku w oddziale banku ( potwierdzona wydrukiem komputerowym) BS-KONTO 0,50 zł BS-KONTO Student 0,50 zł BS-KONTO Junior 0,50 zł BS-KONTO Senior 0,50 zł 1.6 Realizacja w PLN na rachunki: prowadzone w BS 0,50 zł w innych bankach (ELIXIR) 2 zł z wyjątkiem BS-KONTO Senior 1,50 zł 1.7 Zlecenia stałe: utworzenie 3 zł modyfikacja 0 zł likwidacja 0 zł realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony: w BS 0,50 zł w innych bankach 2 zł 1.8 Polecenie zapłaty utworzenie 3 zł aktualizacja 0 zł odwołanie 0 zł realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony: w BS 0 zł w innych bankach 0 zł odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku: w BS 0 zł w innym banku 3 zł 1.9 Wyciągi odbierane w banku przez właściciela lub upoważnioną osobę 0 zł wysyłane drogą pocztową listem zwykłym na terenie kraju : 14 S t r o n a

15 raz w miesiącu 0 zł częściej niż raz w miesiącu 5 zł za przesyłkę 1.10 Likwidacja rachunku 10 zł 2. Usługi oferowane za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych. (nie dotyczy konta BS-KONTO Junior) Bankowość internetowa/mobilna 2.1 udostępnienie CUI 20 zł 2.2 wydanie pierwszego - bez opłat kolejnego 2.3 opłata miesięczna za korzystanie z CUI / za użytkowanie 7 zł 2.4 realizacja na rachunki: prowadzone w BS 0 zł w innych bankach (ELIXIR) 0 zł 2.5 założenie lokaty 0 zł 2.6 likwidacja lokaty 0 zł 2.7 zgubienie/utrata/ 250 zł 2.8 zablokowanie dostępu do CUI 20 zł 2.9 odblokowanie dostępu 20 zł 2.10 rezygnacja z dostępu przed upływem 2 lat 150 zł ze zwrotem 250 zł bez zwrotu 2.11 zmiana wysokości limitu 3 zł 3. SMS Bank 3.1 aktywacja funkcji pasywnych 5 zł 3.2 aktywacja funkcji pasywnych i aktywny 20 zł 3.3 abonament miesięczny 0 zł 3.4 opłata za każdy SMS Bank pobierana zbiorczo raz w miesiącu 0,25 zł 4. Karty debetowe: 4.1 Visa Classic Debetowa, karta zbliżeniowa Visa paywave wydanie nowej karty 0 zł wznowienie karty 0 zł wydanie duplikatu karty 20 zł opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku 3 zł płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 0 zł płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 0 zł płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50% min 3 zł wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA 0 zł wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4 zł wypłata gotówki poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej) wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty 6 zł wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0 zł wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 5 zł wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 6 zł wypłata gotówkowa w placówkach Poczty Polskiej 5 zł sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2 zł rozpatrzenie reklamacji 0 zł generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego 3 zł wskazany zmiana danych Użytkownika karty 3 zł powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8 zł odblokowanie PIN-u na wniosek Użytkownika 8 zł zmiana wysokości limitu 3 zł 5. naklejka zbliżeniowa Visa paywave 5.1 wydanie 0 zł 5.2 wznowienie 0 zł 5.3 wydanie duplikatu 15 zł 15 S t r o n a

16 5.4 wydanie nowej naklejki w miejsce zastrzeżonej 15 zł 5.5 opłata miesięczna za użytkowanie naklejki 1,50 zł 5.6 transakcje bezgotówkowe 0 zł 5.7 powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10 zł 5.8 odblokowanie PIN-u na wniosek Użytkownika 8 zł 5.9 zmiana danych Użytkownika naklejki 3 zł 5.10 zmiana limitów na naklejce 3 zł VI.c. RACHUNKI PŁATNE NA KAŻDE ŻADANIE/ z wkładami oszczędnościowymi potwierdzone książeczką oszczędnościową A VISTA w ofercie do r. L.p. Rodzaj czynności/usługi Opłata/prowizja 1. Otwarcie rachunku 5 zł 2. Prowadzenie rachunku 0 zł 3. Wpłata i wypłata gotówki 0 zł 4. Przyjęcie zawiadomienia o utracie książeczki 0,5% nie więcej 100 zł 5. Realizacja na rachunek : 5.1 w BS Żołynia (i bankach zrzeszonych) 3 zł 5.2 w innych bankach krajowych (ELIXIR) 3 zł 6. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby (cesja) 50 zł 7. Umorzenie utraconej książeczki 10 zł 8. Likwidacja książeczki A VISTA 10 zł VII. Kredyty wycofane z oferty L.p. Rodzaj czynności/usługi Opłata/prowizja 1. Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych w ofercie do r. 1.1 Opłata przygotowawcza 0, min. 10 zł 1.2 Prowizja za udzielenie kredytu 3% 2 Kredyty komercyjne 13) w ofercie do r. 2.1 Opłata przygotowawcza 0, min. 10 zł 2.2 Prowizja za udzielenie kredytu min 30 zł 3. Pozostałe opłaty/prowizje 3.1 Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (od kwoty prolongowanej) 1% min. 30 zł 3.2 Zmiana innych postanowień Umowy o kredyt na wniosek Kredytobiorcy (za aneks) 100 zł 3.3 Sporządzenie kopii dokumentu na wniosek Kredytobiorcy za 1 dokument 5 zł 3.4 Spłata całości lub części kredytu przed terminem 0 zł 3.5 Zmiana zabezpieczenia kredytu 100 zł 3.6 Wydanie na wniosek kredytobiorcy opinii/zaświadczeń bankowych 30 zł + VAT 3.7 Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy (wydruk z komputera) 10 zł 3.8 Przygotowanie wniosku o wykreślenie z hipoteki na życzenie Klienta 20 zł 3.9 Przygotowanie wniosku o wykreślenie zastawu z dowodu rejestracyjnego na życzenie Klienta 20 zł 3.10 Wysyłanie monitów do zapłaty do Dłużnika lub jego Poręczycieli (za każdy monit - kwota płatna przez Dłużnika) 10 zł 13) Kredyt gotówkowy, Kredyt dla posiadaczy ROR, Kredyt gotówkowy PLUS, Kredyt konsolidacyjny, Kredyt na zakup pojazdów 16 S t r o n a

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 60/20/AB/DZP/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 23 grudnia 2015 roku. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Otmuchowie Nr 5 /2016 z dnia 29.01.2016r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Łańcut 2016

Łańcut 2016 Załącznik Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Nr 1/30/2016 Zarządu Banku z dnia 30 listopada 2016 r. Łańcut 2016 www.bslancut.pl Lp. SPIS TREŚCI STRONA NR I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, sierpień 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 09.09.2015 r.

Obowiązuje od 09.09.2015 r. Załącznik Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Nr 2/17/2015 Zarządu Banku z dnia 8 lipca 2015 r. Obowiązuje od 09.09.2015 r. Łańcut 2015 www.bslancut.pl Lp. SPIS TREŚCI STRONA NR I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2016 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 6/4/2013 z dnia 25 styczeń 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały nr 110/31/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia 13.09.2013r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PAŹDZIERNIK, 2013r. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 29.09.2015 r. Lubań,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zmiana nr 13- Tekst jednolity Uchwała Zarządu nr 91/2016 z dnia 26-10-2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 25/Z/2017 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 23.06.2017 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, listopad 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05 2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE. TARYFA prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE. TARYFA prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE Załącznika nr 2 do Uchwały nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego we Włoszczowie z dnia 20.04.2016r. TARYFA prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 3 do Uchwały nr 10/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 15.02.2017 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 80/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31.10.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 18/AB/2017 Zarządu BS w Iławie z dnia 06.02.2017 r. "Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynnosci i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo