Konferencja podsumowująca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja podsumowująca"

Transkrypt

1 Konferencja podsumowująca Elżbieta Stefaniak Dyrektor Marketingu Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A r.

2 Tematyka prezentacji Stan realizacji zamówienia dla umowy 591 (1)/DSC/14) - usługi certyfikacji systemów zarządzania (ISO SPZK) w 12 urzędach administracji rządowej. - omówienie harmonogramu realizacji auditów - przedstawienie obszarów do doskonalenia - przedstawienie mocnych stron Stan realizacji zamówienia dla umowy 591 (2)/DSC/14) - usługi certyfikacji systemów zarządzania (ISO 9001) w 5 urzędach administracji rządowej. - omówienie harmonogramu realizacji auditów - przedstawienie obszarów do doskonalenia - przedstawienie mocny stron Podsumowanie 2

3 Stan realizacji zamówienia dla umowy dot. certyfikacji ISO 9001 i SPZK w ramach projektu pt. Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej

4 Usługa certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania na zgodność z normą ISO 9001 i SPZK realizowana była dla następujących jednostek administracji publicznej: 1. Izba Celna w Gdyni, 2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu, 3. Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze, 4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim, 5. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku, 6. Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi, 7. Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamieniu Pomorskim 8. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 9. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie, 10. Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze, 11. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp., 12. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu. 4

5 I ETAPY AUDITÓW objęte umową 591 (1)/DSC/14) I etapy auditów zostały zrealizowane we wszystkich jednostkach administracji publicznej. Raporty z I etapów w jednostkach zostały zaakceptowane przez przedstawicieli tych jednostek na miejscu, podczas ostatniego dnia auditu I etapu. 5

6 II ETAPY AUDITÓW Raporty w wersji elektronicznej zostały przesłane do auditowanych jednostek. Auditorzy w wyznaczonych terminach dostarczyli do PCBC S.A. raporty w wersji elektronicznej oraz papierowej. Raporty w wersji elektronicznej zostały przesłane do auditowanych jednostek. 9 raportów zostało zaakceptowanych przez jednostki. Zgłaszane do nich uwagi dotyczyły drobnych błędów pisarskich (literówek). Błędy zostały poprawione zgodnie ze zgłoszonymi uwagami. 6

7 Decyzje o przyznaniu certyfikatu po posiedzeniu Komitetu Technicznego przedstawiono w tabeli poniżej Lp. Nazwa organizacji r r r. 1 Izba Celna w Gdyni x 2 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu x 3 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie x 4 Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamieniu Pomorskim 5 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku x 6 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu x 7 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim x 8 Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze x 9 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu x 10 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie x 11 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. x 12 Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi x x 7

8 Efekty przeprowadzonych auditów Podczas przeprowadzania auditów nie stwierdzono niezgodności. Podczas prowadzonej oceny stwierdzono 46 spostrzeżenia w zakresie doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania śr. ok. 4 spostrzeżenia na jedną organizację 8

9 Liczba spostrzeżeń w odniesieniu do punktów normy ISO 9001 i WD SPZK Pkt 4. System Zarządzania Jakością 8 spostrzeżeń Pkt 5. Odpowiedzialność kierownictwa 12 spostrzeżeń Pkt 6. Zarządzanie zasobami 11 spostrzeżeń Pkt 7. Realizacja wyrobu 13 spostrzeżeń Pkt 8. Pomiary, analiza i doskonalenie 2 spostrzeżenia 9

10 Obszary do doskonalenia wskazane w raportach Przegląd możliwości optymalizacji dokumentacji ZSZ (integracja dokumentów dotyczących jednego zagadnienia, elementu, czy też wymagania, prowadzone oddzielne rejestry dla tych samych zdarzeń). Przeprowadzenie analizy funkcjonującej dokumentacji przed podjęciem decyzji o potrzebie stworzenia nowych procedur. Działania w zakresie uporządkowania oraz utrzymywania w czystości infrastruktury towarzyszącej na stanowiskach pracy w pomieszczeniach biurowych, tj. okablowanie informatyczne, przewody elektryczne, przedłużacze, zasilacze, etc. Doskonalenie zapisów dotyczących oceny i skuteczności szkoleń. 10

11 Obszary do doskonalenia wskazane w raportach Datowanie dokumentów, w szczególności jeżeli podlega ona weryfikacji i zatwierdzeniu przez kolejne osoby. Przegląd możliwości ujednolicenia i doprecyzowania zasad nadzorowania, stosowanego wyposażenia do monitorowania i pomiarów. Misja i Polityka ZSZ oraz cele wymagają doprecyzowania. Doskonalenia wymagają zapisy z przeglądu systemu zarządzania o osiąganiu sparametryzowanych celów. Doskonalenie doboru mierników do oceny procesów oraz prowadzenia zapisów. Rozważyć przeprowadzenie oceny zadowolenia klienta w innej formie. 11

12 Mocne strony wskazywane w raportach (1/2) Wysokie Zaangażowanie funkcjonariuszy w audytowanych obszarach w realizacji przypisanych zadań, oraz deklarowanie chęci doskonalenia systemu. Konsekwentne realizowanie misji i wizji oraz programu antykorupcyjnego zdefiniowanych w organizacji. Wysoka dbałość o wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny organizacji ocenianej. Otwartość i bardzo dobra komunikacja przy udostępnianiu materiałów auditowych oraz otwartość na możliwości doskonalenia funkcjonującego ZSZ. Zidentyfikowane ryzyka SPZK i Kontroli Zarządczej w ramach poszczególnych procesów. 12

13 Mocne strony wskazywane w raportach (2/2) Identyfikacja i identyfikowalność dokumentacji systemowej. Dobrze przeprowadzone i dokumentowane pierwsze audity wewnętrzne ZSZ oraz pierwsze przeglądy zarządzania. Informatyzacja wsparcie dla realizowanych zadań, analiz, statystyk, itp., m.in. szybki dostęp do informacji nt. bieżącej skuteczności procesów. Zapewnione zasoby i warunki środowiskowe do realizacji procesów. Podjęte i realizowane działania doskonalące. 13

14 Stan realizacji zamówienia dla umowy dot. certyfikacji ISO 9001, w ramach projektu pt. Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej

15 Usługa certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania na zgodność z normą ISO 9001 realizowana była dla następujących jednostek administracji publicznej: 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej 2. Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej 3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim 4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku 5. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Śremie 15

16 I ETAPY AUDITÓW I etapy auditów zostały zrealizowane we wszystkich jednostkach administracji publicznej. Raporty z I etapów w jednostkach zostały zaakceptowane przez przedstawicieli tych jednostek na miejscu, podczas ostatniego dnia auditu I etapu. 16

17 II ETAPY AUDITÓW Raporty w wersji elektronicznej zostały przesłane do auditowanych jednostek. Auditorzy w wyznaczonych terminach dostarczyli do PCBC S.A. raporty w wersji elektronicznej oraz papierowej. Raporty w wersji elektronicznej zostały przesłane do auditowanych jednostek. Wszystkie raporty zostały zaakceptowane przez jednostki. Zgłaszane do nich uwagi dotyczyły drobnych błędów pisarskich (literówek). Błędy zostały poprawione zgodnie ze zgłoszonymi uwagami. 17

18 Decyzje o przyznaniu certyfikatu po posiedzeniu Komitetu Technicznego przedstawiono w tabeli poniżej Lp. Nazwa organizacji r r. 1 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej x 2 Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej x 3 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim x 4 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku x 5 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Śremie x 18

19 Efekty przeprowadzonych auditów Podczas przeprowadzonych auditów nie stwierdzono niezgodności. Podczas prowadzonej oceny stwierdzono 9 spostrzeżeń w zakresie doskonalenia systemu zarządzania, śr. ok. 2 spostrzeżenia na jedną organizację 19

20 Liczba spostrzeżeń w odniesieniu do punktów normy ISO 9001 Pkt 4. System Zarządzania Jakością 4 spostrzeżenia Pkt 5. Odpowiedzialność kierownictwa 2 spostrzeżenia Pkt 6. Zarządzanie zasobami 0 spostrzeżeń Pkt 7. Realizacja wyrobu 2 spostrzeżenia Pkt 8. Pomiary, analiza i doskonalenie 1 spostrzeżenie 20

21 Obszary do doskonalenia wskazane w raportach Zapisy w dokumentacji systemu zarządzania. Zapisy w dokumentacji wewnętrznej organizacji. 21

22 Mocne strony wskazywane w raportach (1/2) Duże zaangażowanie pracowników w auditowanych obszarach w realizacji przypisanych zadań, oraz deklarowanie chęci doskonalenia systemu Aktywne zaangażowanie w proces wdrażania ZSZ. 22

23 Mocne strony wskazywane w raportach (2/2) Realizacja procesów Przywództwo Dostępność dokumentacji podczas prowadzonej oceny oraz otwartość pracowników na udzielanie odpowiedzi na stawiane pytania 23

24 Podsumowanie Wszystkie oceny stopnia wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania jakością / wymagań SPZK w jednostkach administracji publicznej objętych umowami zostały zrealizowane. Podczas auditów nie stwierdzono niezgodności. Przeprowadzone audity dowiodły, że system zarządzania jakością / wymagań SPZK jest skutecznie wdrożony, a jego poszczególne składniki spełniają wymagania dokumentów odniesienia. Spostrzeżenia zawarte w raportach należy traktować jako potencjały do doskonalenia. 24

25 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Świadczone usługi dla obszaru jednostek administracji publicznej Certyfikacji Systemów Zarządzania Badania Wyrobów Szkolenia Certyfikacji Wyrobów Certyfikacji Osób 25

26 Certyfikacja systemów zarządzania dla obszaru jednostek administracji publicznej EMAS OHSAS ISO/IEC FSSC ISO 9001 ZKP ISO PN-N P C B C S.A. ISO/IEC ISO HACCP EN ISO SPZK WSK SA8000 Ecolabel EN ISO oraz inne 26

27 Certyfikacja osób dla obszaru jednostek administracji publicznej w zakresie m.in.: Asystenta Systemów Zarządzania Auditora wewnętrznego Pełnomocnika Systemu Zarządzania Menedżera / Menedżera Juniora Systemów Zarządzania Auditora / Auditora Wiodącego Systemów Zarządzania Certyfikacji Osób 27

28 Szkolenia dla obszaru jednostek administracji publicznej dotyczące m.in. następującej tematyki: System oceny zgodności System zarządzania w tym m.in: - jakością, - BHP, - środowiskowego, - EMAS, - bezpieczeństwem informacji, - zarządzania energią. Model doskonałości EFQM Przepisów prawa związanych z funkcjonującymi systemami zarządzania Doskonalenia systemów zarządzania Szkolenia 28

29 Pytania 29

30 Dziękuję za uwagę Elżbieta Stefaniak Dyrektor Marketingu Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A r.

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Piekary Śląskie Wstęp Próby zdefiniowania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania jakością ETAP I: Audit wstępny zapoznanie się z organizacją ETAP II: Szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Ewa Krok Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński

Wprowadzenie. Ewa Krok Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński Efektywność w służbie zdrowia widziana przez pryzmat jakości Wprowadzenie Efektywność zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Księga Jakości Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Strona: 2 Stron: 55 CZEŚĆ I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

1 Wykaz działań naprawczych i harmonogram ich wdrażania stanowi załącznik nr 1.

1 Wykaz działań naprawczych i harmonogram ich wdrażania stanowi załącznik nr 1. Plan Działań Naprawczych (Remedial Action Plan, RAP) Ministerstwo Administracji I Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (w celu poprawy zarządzania I kontroli projektów powstających w ramach 7

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku politologia dofinansowane z EFS o specjalności Społecznie

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo Stosowanie wymagań norm serii ISO 3834 w procesie zapewnienia jakości wyrobów spawanych Mariusz Piękniewski Kierownik Sekcji Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo