15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł"

Transkrypt

1 Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia r. - obowiązuje od r. VI. Kredyty 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 9) 1.1. do 1.000,00 zł 10,00 zł 1.2. powyżej 1.000,00 zł do ,00 zł 20,00 zł 1.3. powyżej ,00 zł do ,00 zł 50,00 zł 1.4. powyżej ,00 zł 100,00 zł 1.5. Kredyt Słoneczny, Świąteczny,Chwilowy bez opłat 1.6. Kredyt mieszkaniowy 200,00 zł 2. Prowizja z tytułu udzielenia kredytu od 1,5 % do 3,5 % 10,00 zł 2.1. kredyt Słoneczny, Świąteczny 4,98% 2.2. kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR bez poręczenia 3% z poręczeniem 1,50% 2.3 Kredyt Chwilowy 5,00% 2.4 Kredyt Senior dla posiadaczy ROR 2,00% dla pozostałych 4,00% 2.5 Kredyt rolniczy Nawozowy- Komercyjny z zabezpieczeniem 2,60% bez zabezpieczenia 3,60% 3. Kredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych - Nasz nowy dom 3.1. Opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt 100,00 zł 3.2. Prowizja z tytułu udzielenia kredytu od 1,5 % do 3 % 4 Prowizja od wcześniejszej spłaty mieszkaniowe 0,75% pozostałe bez opłat 5 Prowizja od kwoty niewykorzystanego kredytu bez opłat 6 Prolongata terminu spłaty 6.1. za wydłużenie terminu spłaty 7. Sporządzenie odpisu umowy kredytowej 30,00 zł 8. Wydanie zaświadczenia: 8.1. o posiadanym zadłużeniu 30,00 zł 8.2. opinia o Kredytobiorcy i posiadanym zadłużeniu 30,00 zł 8.3. o spłacie kredytu - w roku bieżącym 30,00 zł - w latach poprzednich 8.4. o historii udzielonego kredytu - w roku bieżącym 30,00 zł - w latach poprzednich 50,00 zł 9. Sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki 20,00 zł 10. Częściowe zwolnienie zabezpieczenia kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej 20,00 zł 11. Zmiana zabezpieczenia kredytu 20,00 zł 12. Zawarcie Umowy ugody, porozumienia i przejęcia długu 50,00 zł 13. Opłata za aneks do umowy inny niż prolongata 30,00 zł 14. Dyspozycja spłaty kredytu z r.o.r lub rachunku bieżącego bez opłat 15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł 16. Odpis dokumentów kredytowych 1 zł za stronę 17. Koszty upomnienia (za każde upomnienie) 12,00 zł W przypadku nie wykonania przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy kredytu konsumenckiego Bank obciąży Kredytobiorcę kwotą kosztów sądowych i postępowania egzekucyjnego ponoszonych przez Bank w związku z dochodzeniem roszczeń Banku. 18. Kwota kosztów zostanie obliczona w oparciu o następujące akty prawne; 1) Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia r DZU, Nr 133, poz. 882), 2) Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia r. ( Dz. U, Nr 167, poz. 1398) 1,50 % (od kwoty prolongowanej) 0,5% (nie więcej niż 500 zł) 25,00 zł (za każdy rozpoczęty rok) 0,1% kwoty określonej w promesie

2 VII. Gwarancje i poręczenia 1. Udzielenie gwarancji / poręczenia: od 3% do 6% (od kwoty udzielonej gwarancji/poręczenia) 1.1. wadialnej 3% (nie więcej niż 300,00 zł) 1.2. należytego wykonania / poręczenia 3% od kwoty udzielonej gwarancji/poręczenia 6% (od kwoty udzielonej gwarancji/poręczenia) 1.3. Pozostałe gwarancje / poręczenia 9) Opłata przygotowawcza pobierana w dniu złożenia kompletnego wniosku

3 Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia r. - obowiązuje od r. III A. Rachunki dla rad rodziców, pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 8) 2,00 zł 3. Wpłaty i wypłaty bez opłat 4. Zmiana karty wzorów podpisów 5,00 zł 5. Blankiety czekowe 1,00 zł za 1 szt. 6. Zlecenia z rachunku: 6.1. wewnętrzne bez opłat 6.2. międzybankowe: - ELIXIR, 2,50 zł - na rachunek TP S.A. 1,50 zł - na rachunek Dialog 2,00 zł 6.3. Zlecenia stałe (za jeden przelew) 7. Przelew w systemie SORBNET 20,00 zł 8. Zlecenia zagraniczne 20,00 zł 9. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia w systemie MIG-DZ 50,00 zł 10. Sporządzenie odpisu historii rachunku: rok bieżący 5,00 zł za 1 stronę lata poprzednie 5,00 zł za 1 stronę 11. Opinia o posiadaniu rachunku i obrotach na rachunku 30,00 zł Zaświadczenie o posiadaniu rachunku 10,00 zł 12. Odpis wyciągu bankowego 2,00 zł za 1 szt. 13. Odpis załącznika do wyciągu bankowego 1,00 zł za 1 szt. 14. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem 1,00 za stronę 15. Blokada na rachunku 20,00 zł 16. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) 2,00 zł Usługa SMS Banking 6 (miesięcznie) Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w Komunikacie Zarządu Banku określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych niewymagających wcześniejszego zgłoszenia 2,50 zł(pierwszy m-c bez opłat) 0,2 % nominalnej wypłaty 6) Informacja o saldzie i ostatnio wykonanej operacji na rachunku 8) Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z dołu 30 dnia każdego miesiąca ( w przypadku dnia wolnego w pierwszy dzień roboczy przed tą datą. ).

4 III. Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia r. - obowiązuje od r. Konto ROR Student 1. Otwarcie r.o.r. bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie r.o.r. (miesięcznie) 8 2,00 zł 1,00 zł 3. Wypłata z r.o.r czek bez opłat bez opłat 3.2. asygnata bez opłat bez opłat 4. Zmiana karty wzorów podpisów 5,00 zł 5,00 zł 5. Blankiety czekowe 2,50 zł za 1 szt. 2,50 zł za 1 szt. 6. Potwierdzenie czeku r.o.r. 15,00 zł 15,00 zł 6.1. Realizacja czeku w placówkach Poczty Polskiej zmienne zgodnie z Porozumieniem 4 2,97 zł 7. Zlecenia z rachunku: 7.1. wewnętrzne bez opłat bez opłat 7.2. międzybankowe: - ELIXIR, ELIXIR-ZUS 2,50 zł 1,50 zł - na rachunek TP S.A. 1,50 zł 1,50 zł - na rachunek Dialog 2,00 zł 1,50 zł 7.3. Zlecenia stałe (za jeden przelew) 1,00 zł 1,00 zł 7.4. Polecenie zapłaty (za jeden przelew) 1,50 zł 1,50 zł 8. Zlecenia zagraniczne 20,00 zł 20,00 zł 9. Przelew w systemie SORBNET 20,00 zł 20,00 zł 10. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia w systemie MIG-DZ 50,00 zł 50,00 zł 11. przelewy złożone za pośrednictwem BANKU INTERNETOWEGO wewnętrzny bez opłat bez opłat na rachunek w innym banku: - ELIXIR, ELIXIR-ZUS 1,50 zł 0,50 zł Zlecenia stałe (za jeden przelew) 1,00 zł 1,00 zł 12. Sporządzenie odpisu historii rachunku: rok bieżący 5,00 zł za 1 stronę 5,00 zł za 1 stronę lata poprzednie 5,00 zł za 1 stronę 5,00 zł za 1 stronę 13. Opinia o posiadaniu rachunku i obrotach na rachunku 30,00 zł 30,00 zł Zaświadczenie o posiadaniu rachunku 10,00 zł 10,00 zł 14. Odpis wyciągu bankowego 2,00 zł za 1 szt. 2,00 zł za 1 szt. 15. Odpis załącznika do wyciągu bankowego 1,00 zł za 1 szt. 1,00 zł za 1 szt. 16. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem 1,00 za stronę 1,00 za stronę 17. Zastępcza obsługa obrotu oszczędnościowego (wg zawartej umowy) zmienne zgodnie z Porozumieniem4 2,97 zł 18. Dyspozycja spłaty kredytu bez opłat bez opłat 19. Blokada na rachunku 20,00 zł 20,00 zł 20. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) 2,00 zł 2,00 zł 21. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Usługa SMS Banking 6 (miesięcznie) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 2,50 zł (pierwszy m-c bez opłat) POL-Konto 1,00 zł (pierwszy m-c bez opłat) Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w "Komunikacie ZarząduBanku 0,2 % nominalnej 0,2 % nominalnej 22. określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych niewymagających zgłoszenia" wypłaty wypłaty 4) Porozumienie z dnia 11 lipca 1990r. pomiędzy Bankiem BPS S.A. a Pocztą Polską 6) Informacja o saldzie i ostatnio wykonanej operacji na rachunku 8) Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z dołu 30 dnia każdego miesiąca ( w przypadku dnia wolnego w pierwszy dzień roboczy przed tą datą ).

5 Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia r. - obowiązuje od r. IV. Oszczędności - A'vista i lokaty terminowe 1. Otwarcie lokaty bez opłat 2. Wpłata gotówkowa bez opłat 3. Wypłata gotówkowa z lokaty bez opłat zmienne zgodnie z 3.1. Wypłata w placówkach Poczty Polskiej Porozumieniem 2,97 zł 4 4. Przelew w systemie SORBNET 20,00 zł 5. Zlecenia zagraniczne 20,00 zł 6. Likwidacja książeczki - terminowej bez opłat - A'vista bez opłat 7. Wydanie książeczki - terminowej pierwszej do nowo otwieranego rachunku 5,00 zł - A'vista pierwszej do nowo otwieranego rachunku 10,00 zł 8. Umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł 9. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia w systemie MIG-DZ 50,00 zł 10. Za likwidację wkładu przed końcem I okresu odsetkowego bez opłat 11. Przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci 35,00 zł 12. Odwołanie / zmiana zapisu na wypadek śmierci 25,00 zł 13. Cesja praw i przepisanie książeczki 10,00 zł 14. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 20,00 zł 15. Blokada wkładów na rachunkach terminowych 20,00 zł 16. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) 2,00 zł 17. Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w Komunikacie Zarządu Banku określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych niewymagających wcześniejszego zgłoszenia 18. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem 1,00 za stronę 4) Porozumienie z dnia 11 lipca 1990r. pomiędzy Bankiem BPS S.A. a Pocztą Polską 0,2 % nominalnej wypłaty

6 Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia r. - obowiązuje od r. IX. 1. Karta płatnicza Visa Electron Banku BPS S.A. 2) Wydanie nowej karty. 8,00 zł 2. Wznowienie karty. 8,00 zł 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku. 1,50 zł 4. Wydanie duplikatu karty. 5,00 zł 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. 6,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju. bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych za granicą. bez opłat 8. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50% 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszeń: Banku BPS SA, GBW SA, MR Banku SA oraz bankomatach BGŻ SA bez opłat 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. 2,00% 12. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA bez opłat 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty. 2,00% 15. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 2,00 zł 16. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 17. Zastrzeżenie karty 25,00 zł 18. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego 19. 3,00 zł wskazany. 20. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 22. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł min. 3,00 zł min. 10,00 zł min. 10,00 zł 2) dotyczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków bieżących rolniczych

7 VIII Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia r. - obowiązuje od r. Karta płatnicza Visa Business Banku BPS S.A. 1) 1. Wydanie nowej karty. 120,00 zł 2. Wznowienie karty. 120,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 40,00 zł 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK ,00 zł 5. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju. bez opłat 6. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych za granicą. bez opłat 7. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 1,00% min. 4,00 zł 8. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszeń: Banku BPS SA, GBW SA, MR Banku SA oraz bankomatach BGŻ SA 1,00% min. 2,00 zł 9. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 2,00% min. 4,00 zł 10. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. 3,00% min. 12,00 zł 11. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 1,00% min. 2,00 zł 12. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 2,00% min. 5,00 zł 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą. 3,00% min. 12,00 zł 14. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie. 4,00 zł 15. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 16. Zastrzeżenie karty. 100,00 zł 17. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat 18. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 6,00 zł 19. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie bonusa. 6,00 zł 20. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 12,00 zł 21. Zmiana danych Użytkownika karty. 6,00 zł 22. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 23. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty ,00 zł X. Karta płatnicza Visa Business Electron Banku BPS S.A. 3) 1. Wydanie nowej karty. 30,00 zł 2. Wznowienie karty. 30,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 15,00 zł 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. 6,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju. bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych za granicą. bez opłat 8. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50% min 3,00 zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszeń: Banku BPS SA, GBW SA, MR Banku SA oraz bankomatach BGŻ SA bez opłat 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. 2,00% min. 10,00 zł 12. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA bez opłat 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą. 2,00% min. 10,00 zł 15. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie. 2,00 zł 16. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 17. Zastrzeżenie karty. 25,00 zł 18. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat 19. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 3,00 zł 20. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie bonusa. 6,00 zł 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 22. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł 1) dotyczy rachunków bieżących 3) dotyczy rachunków bieżących i rachunków bieżących rolniczych

8 Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia r. - obowiązuje od r. XI. Usługa BANK INTERNETOWY 1. Aktywacja usługi: 1.1. do rachunku głównego bez opłat 1.2. do rachunku pomocniczego bez opłat Opłata miesięczna za dostęp do rachunku poprzez 2. BANK INTERNETOWY bez opłat 3. Przelewy złożone za pośrednictwem BANKU INTERNETOWEGO 3.1. wewnętrzny bez opłat 3.2. na rachunek w innym banku: 3.3. ELIXIR, ELIXIR-ZUS z rachunku bieżącego 2,00 zł 3.4. ELIXIR, ELIXIR-ZUS z rachunku bieżącego rolniczego 1,50 zł 3.5. ELIXIR, ELIXIR-ZUS z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 1,50 zł 3.6. ELIXIR, ELIXIR-ZUS z rachunku POL-Konto Student 0,50 zł 3.7. Zlecenia stałe (za jeden przelew) 4. wydawanie listy haseł jednorazowych w placówce Banku bez opłat 4.1. przesłanie list haseł jednorazowych - listem poleconym 2 x koszt wysyłki listu poleconego z potwierdzeniem odbioru 5. Odpis załącznika do wyciągu bankowego 1,00 zł za 1 szt.

9 Załącznik do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia r. - obowiązuje od r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Lp. Wyszczególnienie czynności Obowiązująca stawka min I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie rachunku: 1.1. rachunek bieżący 30,00 zł 1.2. rachunek pomocniczy, w tym ZFŚS 20,00 zł 1.3. Aktywacja usługi rachunków "masowych" (opłata jednorazowa) 200 zł 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 8) 2.1. rachunek bieżący 15,00 zł 2.2. rachunek pomocniczy, w tym ZFŚS 3,00 zł 2.3. prowadzenie rachunku dla innych podmiotów niefinansowych (miesięcznie) 10) - rachunek bieżący 5,00 zł - rachunek pomocniczy 3,00 zł 2.4. Prowadzenie rachunków "masowych" (miesięcznie) od 200,00 zł do 800,00 zł (Od ilości prowadzonych rachunków) 3. Wpłata gotówkowa 0,40% 2,00 zł 4. Wypłata gotówkowa 0,40% 2,00 zł 5. Przelew: 5.1. wewnętrzny- za wyjątkiem określonych w pkt 26 i 27 bez opłat 5.2. na rachunek w innym banku: - ELIXIR, ELIXIR-ZUS 2,50 zł - HOME BANKING 2,00 zł - SORBNET 20,00 zł 6. przelewy złożone za pośrednictwem BANKU INTERNETOWEGO 6.1. wewnętrzny - za wyjątkiem określonych w pkt 26 i 27 bez opłat 6.2. na rachunek w innym banku: - ELIXIR, ELIXIR-ZUS 2,00 zł 6.3. Zlecenia stałe (za jeden przelew) 7. Zmiana karty wzorów podpisów 20,00 zł 8. Blankiety czekowe 1,00 zł za szt. 9. Sporządzenie odpisu historii rachunku 9.1. rok bieżący 5,00 zł za 1 stronę 9.2. lata poprzednie 5,00 zł za 1 stronę 10. Opinia o posiadaniu rachunku i obrotach 30,00 zł Zaświadczenie o posiadaniu rachunku 10,00 zł 11. Realizacja tytułu wykonawczego wraz z przelewem płatne ze środków Klienta 20,00 zł 12. Zlecenia stałe (za jeden przelew) 13. Polecenie zapłaty (za jeden przelew) 1,50 zł 14. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego 15,00 zł 15. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) 5,00 zł 16. Usługa SMS Banking 6 (miesięcznie) 17. Instalacja Home Banking (jednorazowo) za instalację na kolejne stanowiska za reinstalację systemu Home Banking Opłata za wizytę serwisową na wniosek klienta 3,50 ( pierwszy m-c bez opłat) 100,00 zł netto 7 50,00 zł netto 7 150,00 zł netto 7 150,00 zł 5 netto Użytkowanie HOME BANKING (miesięcznie) 25,00 zł 18. Potwierdzenie karty wzorów podpisów 15,00 zł 19. Zlecenia zagraniczne 20,00 zł 20. Odpis wyciągu bankowego 2,00 zł za 1 szt.

10 21. Odpis załącznika do wyciągu 1,00 zł za 1 szt. 22. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem 1,00 za stronę 23. Dyspozycja spłaty kredytu bez opłat 24. Blokada na rachunku 20,00 zł 25. Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w Komunikacie 0,2% nominalnej Zarządu Banku określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych wypłaty niewymagających wcześniejszego zgłoszenia 26. wypłata bezgotówkowa - jeden lub suma kilku przelewów wewnętrznych na pojedynczy rachunek oszczędnościowy typu: rachunek oszczędnościoworozliczeniowy ROR lub książeczka a'vista, prowadzonego w BS Kąty Wr.: do łącznej kwoty 5.000,00 zł miesięcznie bez opłat powyżej kwoty 5.000,01 zł miesięcznie 11) 27. wpłata bezgotówkowa - jeden lub suma kilku przelewów wewnętrznych z pojedynczego rachunku oszczędnościowego typu: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR lub książeczka a'vista, 0,4% od nadwyżki ponad 5.000,00 zł nie mniej niż 2,00 zł prowadzonego w Banku do łącznej kwoty 5.000,00 zł miesięcznie bez opłat powyżej kwoty 5.000,01 zł miesięcznie 11) 0,4 %od nadwyżki ponad 5.000,00 zł nie mniej niż 2,00 zł II. Rachunki bieżące dla rolników 1. Otwarcie rachunku 10,00 zł 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 8) - rachunek bieżący 2,00 zł 3. Wypłata z rachunku 3.1. czek bez opłat 3.2. asygnata 0,80 zł 4. Zmiana karty wzorów podpisów 5,00 zł 5. Blankiety czekowe 1,00 zł za szt. 6. Zlecenia z rachunku: 6.1. wewnętrzne bez opłat 6.2. międzybankowe: - ELIXIR, ELIXIR-ZUS 2,50 zł - na rachunek TP S.A. 1,50 zł - na rachunek Dialog 2,00 zł - SORBNET 20,00 zł 6.3. Zlecenia stałe (za jeden przelew) 6.4. Polecenie zapłaty (za jeden przelew) 1,50 zł 7. Zlecenia zagraniczne 20,00 zł 8. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia w systemie MIG-DZ 50,00 zł 9. przelewy złożone za pośrednictwem BANKU INTERNETOWEGO 9.1. wewnętrzny bez opłat 9.2. na rachunek w innym banku: - ELIXIR, ELIXIR-ZUS 1,50 zł 9.3. Zlecenia stałe (za jeden przelew) 10. Sporządzenie odpisu historii rachunku: rok bieżący 5,00 zł za 1 stronę lata poprzednie 5,00 zł za 1 stronę 11. Opinia o posiadaniu rachunku i obrotach na rachunku 30,00 zł Zaświadczenie o posiadaniu rachunku 10,00 zł 12. Odpis wyciągu bankowego 2,00 zł za 1 szt. 13. Odpis załącznika do wyciągu bankowego 1,00 zł za 1 szt. 14. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem 1,00 za stronę zmienne zgodnie z Porozumieniem Zastępcza obsługa obrotu oszczędnościowego (wg zawartej umowy) 2,97 zł 16. Dyspozycja spłaty kredytu bez opłat 17. Blokada na rachunku 20,00 zł 18. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) 2,00 zł

11 19. Usługa SMS Banking 6 (miesięcznie) 2,50 zł (pierwszy m-c bez opłat) 20. Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w Komunikacie Zarządu Banku określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych niewymagających wcześniejszego zgłoszenia 0,2 % nominalnej wypłaty III. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Konto POL-Konto ROR Student 1. Otwarcie r.o.r. bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie r.o.r. (miesięcznie) 8 2,00 zł 1,00 zł 3. Wypłata z r.o.r czek bez opłat bez opłat 3.2. asygnata bez opłat bez opłat 4. Zmiana karty wzorów podpisów 5,00 zł 5,00 zł 5. Blankiety czekowe 2,50 zł za 1 szt. 2,50 zł za 1 szt. 6. Potwierdzenie czeku r.o.r. 15,00 zł 15,00 zł 6.1. Realizacja czeku w placówkach Poczty Polskiej zmienne zgodnie z Porozumieniem 4 2,97 zł 7. Zlecenia z rachunku: 7.1. wewnętrzne bez opłat bez opłat 7.2. międzybankowe: - ELIXIR, ELIXIR-ZUS 2,50 zł 1,50 zł - na rachunek TP S.A. 1,50 zł 1,50 zł - na rachunek Dialog 2,00 zł 1,50 zł 7.3. Zlecenia stałe (za jeden przelew) 1,00 zł 1,00 zł 7.4. Polecenie zapłaty (za jeden przelew) 1,50 zł 1,50 zł 8. Zlecenia zagraniczne 20,00 zł 20,00 zł 9. Przelew w systemie SORBNET 20,00 zł 20,00 zł 10. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia w systemie MIG-DZ 50,00 zł 50,00 zł 11. przelewy złożone za pośrednictwem BANKU INTERNETOWEGO wewnętrzny bez opłat bez opłat na rachunek w innym banku: - ELIXIR, ELIXIR-ZUS 1,50 zł 0,50 zł Zlecenia stałe (za jeden przelew) 1,00 zł 1,00 zł 12. Sporządzenie odpisu historii rachunku: rok bieżący 5,00 zł za 1 stronę 5,00 zł za 1 stronę lata poprzednie 5,00 zł za 1 stronę 5,00 zł za 1 stronę 13. Opinia o posiadaniu rachunku i obrotach na rachunku 30,00 zł 30,00 zł Zaświadczenie o posiadaniu rachunku 10,00 zł 10,00 zł 14. Odpis wyciągu bankowego 2,00 zł za 1 szt. 2,00 zł za 1 szt. 15. Odpis załącznika do wyciągu bankowego 1,00 zł za 1 szt. 1,00 zł za 1 szt. 16. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem 1,00 za stronę 1,00 za stronę 17. Zastępcza obsługa obrotu oszczędnościowego (wg zawartej umowy) zmienne zgodnie z Porozumieniem4 2,97 zł 18. Dyspozycja spłaty kredytu bez opłat bez opłat 19. Blokada na rachunku 20,00 zł 20,00 zł 20. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) 2,00 zł 2,00 zł III A. Usługa SMS Banking 6 (miesięcznie) 2,50 zł (pierwszy m-c bez opłat) 1,00 zł (pierwszy m-c bez opłat) Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w "Komunikacie ZarząduBanku 0,2 % nominalnej 0,2 % nominalnej określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych niewymagających zgłoszenia" wypłaty wypłaty Rachunki dla rad rodziców, pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 8) 2,00 zł 3. Wpłaty i wypłaty bez opłat 4. Zmiana karty wzorów podpisów 5,00 zł

12 5. Blankiety czekowe 1,00 zł za 1 szt. 6. Zlecenia z rachunku: 6.1. wewnętrzne bez opłat 6.2. międzybankowe: - ELIXIR, 2,50 zł - na rachunek TP S.A. 1,50 zł - na rachunek Dialog 2,00 zł 6.3. Zlecenia stałe (za jeden przelew) 7. Przelew w systemie SORBNET 20,00 zł 8. Zlecenia zagraniczne 20,00 zł 9. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia w systemie MIG-DZ 50,00 zł 10. Sporządzenie odpisu historii rachunku: rok bieżący 5,00 zł za 1 stronę lata poprzednie 5,00 zł za 1 stronę 11. Opinia o posiadaniu rachunku i obrotach na rachunku 30,00 zł Zaświadczenie o posiadaniu rachunku 10,00 zł 12. Odpis wyciągu bankowego 2,00 zł za 1 szt. 13. Odpis załącznika do wyciągu bankowego 1,00 zł za 1 szt. 14. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem 1,00 za stronę 15. Blokada na rachunku 20,00 zł 16. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) 2,00 zł Usługa SMS Banking 6 (miesięcznie) Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w Komunikacie Zarządu Banku 2,50 zł(pierwszy m-c bez opłat) 0,2 % nominalnej określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych niewymagających wypłaty wcześniejszego zgłoszenia IV. Oszczędności - A'vista i lokaty terminowe 1. Otwarcie lokaty bez opłat 2. Wpłata gotówkowa bez opłat 3. Wypłata gotówkowa z lokaty bez opłat 3.1. Wypłata w placówkach Poczty Polskiej 2,97 zł 4. Przelew w systemie SORBNET 20,00 zł 5. Zlecenia zagraniczne 20,00 zł 6. Likwidacja książeczki - terminowej bez opłat - A'vista bez opłat 7. Wydanie książeczki - terminowej pierwszej do nowo otwieranego rachunku 5,00 zł - A'vista pierwszej do nowo otwieranego rachunku 10,00 zł 8. Umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł 9. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia w systemie MIG-DZ 50,00 zł 10. Za likwidację wkładu przed końcem I okresu odsetkowego bez opłat 11. Przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci 35,00 zł 12. Odwołanie / zmiana zapisu na wypadek śmierci 25,00 zł 13. Cesja praw i przepisanie książeczki 10,00 zł 14. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 20,00 zł 15. Blokada wkładów na rachunkach terminowych 20,00 zł 16. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) 2,00 zł 17. Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w Komunikacie Zarządu Banku określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych zmienne zgodnie z Porozumieniem 4 0,2 % nominalnej wypłaty niewymagających wcześniejszego zgłoszenia 18. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem 1,00 za stronę V. Wpłaty kasowe i rozliczenia pieniężne dla ludności 1. Wpłata gotówkowa 1.1. w systemie ELIXIR 0,50% 3,50 zł 1.2. na rachunek TP S.A. 3,50 zł 1.3. na rachunek Dialog 3,50 zł 1.4. Wpłaty na rachunki "masowe" podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku 1,00 zł za sztukę 1.5. Wpłaty na rachunki Organizacji Pożytku Publicznego 1,00 zł

13 0,5 % 2. Wymiana gotówki wymienianej 2,00 zł - dla posiadaczy rachunków w BS Kąty Wrocławskie bez kwoty opłat 3. Odpis dokumentu kasowego 1,00 za stronę VI. Kredyty 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 9) 1.1. do 1.000,00 zł 10,00 zł 1.2. powyżej 1.000,00 zł do ,00 zł 20,00 zł 1.3. powyżej ,00 zł do ,00 zł 50,00 zł 1.4. powyżej ,00 zł 100,00 zł 1.5. Kredyt Słoneczny, Świąteczny, Chwilowy bez opłat 1.6. Kredyt mieszkaniowy 200,00 zł 2. Prowizja z tytułu udzielenia kredytu od 1,5 % do 3,5 % 10,00 zł 2.1. kredyt Słoneczny, Świąteczny 4,98% 2.2. kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR bez poręczenia 3% z poręczeniem 1,50% 2.3 Kredyt Chwilowy 5,00% 2.4 Kredyt Senior dla posiadaczy ROR 2,00% dla pozostałych 4,00% 2.5 Kredyt rolniczy Nawozowy- Komercyjny z zabezpieczeniem 2,60% bez zabezpieczenia 3,60% 3. Kredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych - Nasz nowy dom 3.1. Opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt 100,00 zł 3.2. Prowizja z tytułu udzielenia kredytu od 1,5 % do 3 % 4 Prowizja od wcześniejszej spłaty mieszkaniowe 0,75% pozostałe bez opłat 5. Prowizja od kwoty niewykorzystanego kredytu bez opłat 6. Prolongata terminu spłaty 1,50 %(od kwoty prolongowanej) 6.1. za wydłużenie terminu spłaty 0,5% (nie więcej niż 500 zł) 7 Sporządzenie odpisu umowy kredytowej 30,00 zł 8 Wydanie zaświadczenia: 8.1. o posiadanym zadłużeniu 30,00 zł 8.2. opinia o Kredytobiorcy i posiadanym zadłużeniu 30,00 zł 8.3. o spłacie kredytu - w roku bieżącym 30,00 zł 25,00 zł (za każdy - w latach poprzednich rozpoczęty rok) 8.4. o historii udzielonego kredytu - w roku bieżącym 30,00 zł - w latach poprzednich 50,00 zł 9. Sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki 20,00 zł 10. Częściowe zwolnienie zabezpieczenia kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej 20,00 zł 11. Zmiana zabezpieczenia kredytu 20,00 zł 12. Zawarcie Umowy ugody, porozumienia i przejęcia długu 50,00 zł 13. Opłata za aneks do umowy inny niż prolongata 30,00 zł 14. Dyspozycja spłaty kredytu z r.o.r lub rachunku bieżącego bez opłat 0,1% kwoty określonej w promesie 15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł 16. Odpis dokumentów kredytowych 1 zł za stronę 17. Koszty upomnienia (za każde upomnienie) 12,00 zł 18. W przypadku nie wykonania przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy kredytu konsumenckiego Bank obciąży Kredytobiorcę kwotą kosztów sądowych i postępowania egzekucyjnego ponoszonych przez Bank w związku z dochodzeniem roszczeń Banku. Kwota kosztów zostanie obliczona w oparciu o następujące akty prawne; 1) Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia r DZU, Nr 133, poz. 882), 2) Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia r. ( Dz. U, Nr 167, poz. 1398) VII. Gwarancje i poręczenia od 3% do 6% 1. Udzielenie gwarancji / poręczenia:

14 (od kwoty udzielonej 1.1. wadialnej 1.2. należytego wykonania / poręczenia 1.3. Pozostałe gwarancje / poręczenia gwarancji/poręczenia 3% (nie więcej niż 300,00 zł) 3% od kwoty udzielonej gwarancji/poręczenia 6% (od kwoty udzielonej gwarancji/poręczenia VIII. Karta płatnicza Visa Business Banku BPS S.A. 1) 1. Wydanie nowej karty. 120,00 zł 2. Wznowienie karty. 120,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 40,00 zł 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK ,00 zł 5. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju. bez opłat 6. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych za granicą. bez opłat 7. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 1,00% min. 4,00 zł Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszeń: Banku BPS SA, GBW SA, 8. 1,00% MR Banku SA oraz bankomatach BGŻ SA 9. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 2,00% 10. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. 3,00% 11. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 1,00% 12. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 2,00% 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą. 3,00% 14. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie. 4,00 zł 15. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 16. Zastrzeżenie karty. 100,00 zł 17. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat 18. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 6,00 zł 19. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie bonusa. 6,00 zł 20. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 12,00 zł 21. Zmiana danych Użytkownika karty. 6,00 zł 22. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 23. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty ,00 zł IX. Karta płatnicza Visa Electron Banku BPS S.A. 2) 1. Wydanie nowej karty. 8,00 zł 2. Wznowienie karty. 8,00 zł 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku. 1,50 zł 4. Wydanie duplikatu karty. 5,00 zł 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. 6,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju. bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych za granicą. bez opłat 8. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50% min.3,00zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszeń: Banku BPS SA, GBW SA, MR Banku SA oraz bankomatach BGŻ SA bez opłat 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. 2,00% 12. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA bez opłat 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty. 2,00% 15. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 2,00 zł 16. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 17. Zastrzeżenie karty 25,00 zł 18. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat min. 2,00 zł min. 4,00 zł min. 12,00 zł min. 2,00 zł min. 5,00 zł min. 12,00 zł min. 10,00 zł min. 10,00 zł

15 19. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 3,00 zł 20. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 22. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł X. Karta płatnicza Visa Business Electron Banku BPS S.A. 3) 1. Wydanie nowej karty. 30,00 zł 2. Wznowienie karty. 30,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 15,00 zł 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. 6,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju. bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych za granicą. bez opłat 8. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50% 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszeń: Banku BPS SA, GBW SA, MR Banku SA oraz bankomatach BGŻ SA bez opłat 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. 2,00% 12. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA bez opłat 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą. 2,00% 15. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie. 2,00 zł 16. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 17. Zastrzeżenie karty. 25,00 zł 18. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat 19. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 3,00 zł 20. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie bonusa. 6,00 zł 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 22. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł XI. Usługa BANK INTERNETOWY 1. Aktywacja usługi: 1.1. do rachunku głównego bez opłat 1.2. do rachunku pomocniczego bez opłat Opłata miesięczna za dostęp do rachunku poprzez 2. BANK INTERNETOWY bez opłat min. 3,00 zł min. 10,00 zł min. 10,00 zł 3. Przelewy złożone za pośrednictwem BANKU INTERNETOWEGO 3.1. wewnętrzny bez opłat 3.2. na rachunek w innym banku: 3.3. ELIXIR, ELIXIR-ZUS z rachunku bieżącego 2,00 zł 3.4. ELIXIR, ELIXIR-ZUS z rachunku bieżącego rolniczego 1,50 zł 3.5. ELIXIR, ELIXIR-ZUS z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 1,50 zł 3.6. ELIXIR, ELIXIR-ZUS z rachunku POL-Konto Student 0,50 zł 3.7. Zlecenia stałe (za jeden przelew) 4. wydawanie listy haseł jednorazowych w placówce Banku bez opłat 4.1. przesłanie list haseł jednorazowych - listem poleconym 2 x koszt wysyłki listu poleconego z potwierdzeniem odbioru 5. Odpis załącznika do wyciągu bankowego 1,00 zł za 1 szt. 1) dotyczy rachunków bieżących 2) 1) dotyczy dotyczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych bieżących i rachunków bieżących rolniczych 3) dotyczy rachunków bieżących i rachunków bieżących rolniczych 4) Porozumienie z dnia 11 lipca 1990r. pomiędzy Bankiem BPS S.A. a Pocztą Polską 5) Opłatę pobiera się w przypadku gdy awaria systemu wynika z winy klienta 6) Informacja o saldzie i ostatnio wykonanej operacji na rachunku 7) Do podanej ceny zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT 8) Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z dołu 30 dnia każdego miesiąca ( w przypadku dnia wolnego

16 w pierwszy dzień roboczy przed tą datą. ). 9) Opłata przygotowawcza pobierana w dniu złożenia kompletnego wniosku 10)Do innych podmiotów niefinansowych zaliczamy: m.in. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE, KLUBY SPORTOWE, ZWIĄZKI ZAWODOWE, FUNDACJE I STOWARZYSZENIA, ZHP, PARAFIE, KOMITETY WYBORCZE, OSP, ZWIĄZKI: HODOWCÓW, WĘDKARSKIE, DZIAŁKOWCÓW, EMERYTÓW, KOMBATANTÓW oraz KOŁA ŁOWIECKIE. 11)Opłata pobierana jest z dołu do 10-tego dnia następnego miesiąca Uchwała nr 61/2009 z r. wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od r.

17 Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia r. - obowiązuje od r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie rachunku: 1.1. rachunek bieżący 30,00 zł 1.2. rachunek pomocniczy, w tym ZFŚS 20,00 zł 1.3. Aktywacja usługi rachunków "masowych" (opłata jednorazowa) 200 zł 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) rachunek bieżący 15,00 zł 2.2. rachunek pomocniczy, w tym ZFŚS 3,00 zł 2.3. prowadzenie rachunku dla innych podmiotów niefinansowych (miesięcznie) 10 - rachunek bieżący 5,00 zł - rachunek pomocniczy 3,00 zł 2.4. Prowadzenie rachunków "masowych" (miesięcznie) 3. Wpłata gotówkowa 0,40% 2,00 zł 4. Wypłata gotówkowa 0,40% 2,00 zł 5. Przelew: 5.1. wewnętrzny- za wyjątkiem określonych w pkt 26 i 27 bez opłat 5.2. na rachunek w innym banku: - ELIXIR, ELIXIR-ZUS 2,50 zł - HOME BANKING 2,00 zł - SORBNET 20,00 zł 6. przelewy złożone za pośrednictwem BANKU INTERNETOWEGO 6.1. wewnętrzny - za wyjątkiem określonych w pkt 26 i 27 bez opłat 6.2. na rachunek w innym banku: - ELIXIR, ELIXIR-ZUS 2,00 zł 6.3. Zlecenia stałe (za jeden przelew) 7. Zmiana karty wzorów podpisów 20,00 zł 8. Blankiety czekowe 1,00 zł za szt. 9. Sporządzenie odpisu historii rachunku 9.1. rok bieżący 5,00 zł za 1 stronę 9.2. lata poprzednie 5,00 zł za 1 stronę 10. Opinia o posiadaniu rachunku i obrotach 30,00 zł Zaświadczenie o posiadaniu rachunku 10,00 zł 11. Realizacja tytułu wykonawczego wraz z przelewem płatne ze środków Klienta 20,00 zł 12. Zlecenia stałe (za jeden przelew) 13. Polecenie zapłaty (za jeden przelew) 1,50 zł 14. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego 15,00 zł 15. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) 5,00 zł 16. Usługa SMS Banking 6 (miesięcznie) prowadzonego w BS Kąty Wr.: do łącznej kwoty 5.000,00 zł miesięcznie bez opłat powyżej kwoty 5.000,01 zł miesięcznie 11 0,4% od nadwyżki 27. wpłata bezgotówkowa - jeden lub suma kilku przelewów wewnętrznych z pojedynczego rachunku oszczędnościowego typu: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR lub książeczka a'vista, ponad 5.000,00 zł nie mniej niż 2,00 zł prowadzonego w Banku do łącznej kwoty 5.000,00 zł miesięcznie bez opłat powyżej kwoty 5.000,01 zł miesięcznie 11 od 200,00 zł do 800,00 zł (Od ilości prowadzonych rachunków) 3,50 ( pierwszy m-c bez oplat) 17. Instalacja Home Banking (jednorazowo) 100,00 zł netto za instalację na kolejne stanowiska 50,00 zł netto za reinstalację systemu Home Banking Opłata za wizytę serwisową na wniosek klienta Użytkowanie HOME BANKING (miesięcznie) 150,00 zł netto 7 150,00 zł 5 netto 7 25,00 zł 18. Potwierdzenie karty wzorów podpisów 15,00 zł 19. Zlecenia zagraniczne 20,00 zł 20. Odpis wyciągu bankowego 2,00 zł za 1 szt. 21. Odpis załącznika do wyciągu 1,00 zł za 1 szt. 22. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem 1,00 za stronę 23. Dyspozycja spłaty kredytu bez opłat 24. Blokada na rachunku 20,00 zł 0,2% Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w Komunikacie Zarządu Banku określającym 25. maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych niewymagających wcześniejszego zgłoszenia nominalnej wypłaty 26. wypłata bezgotówkowa - jeden lub suma kilku przelewów wewnętrznych na pojedynczy rachunek oszczędnościowy typu: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR lub książeczka a'vista, 0,4 %od nadwyżki ponad 5.000,00 zł nie mniej niż 2,00 zł 6) Informacja o saldzie i ostatnio wykonanej operacji na rachunku 7) Do podanej ceny zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT 8) Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z dołu 30 dnia każdego miesiąca ( w przypadku dnia wolnego w pierwszy dzień roboczy przed tą datą). 10)Do innych podmiotów niefinansowych zaliczamy: m.in. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE, KLUBY SPORTOWE, ZWIĄZKI ZAWODOWE, FUNDACJE I STOWARZYSZENIA, ZHP, PARAFIE, KOMITETY WYBORCZE, OSP, ZWIĄZKI: HODOWCÓW, WĘDKARSKIE, DZIAŁKOWCÓW, EMERYTÓW, KOMBATANTÓW

18 oraz KOŁA ŁOWIECKIE. 11)Opłata pobierana jest z dołu do 10-tego dnia następnego miesiąca

19 Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia r. - obowiązuje od r. II. Rachunki bieżące dla rolników 1. Otwarcie rachunku 10,00 zł 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 8) - rachunek bieżący 2,00 zł 3. Wypłata z rachunku 3.1. czek bez opłat 3.2. asygnata 0,80 zł 4. Zmiana karty wzorów podpisów 5,00 zł 5. Blankiety czekowe 1,00 zł za szt. 6. Zlecenia z rachunku: 6.1. wewnętrzne bez opłat 6.2. międzybankowe: - ELIXIR, ELIXIR-ZUS 2,50 zł - na rachunek TP S.A. 1,50 zł - na rachunek Dialog 2,00 zł - SORBNET 20,00 zł 6.3. Zlecenia stałe (za jeden przelew) 6.4. Polecenie zapłaty (za jeden przelew) 1,50 zł 7. Zlecenia zagraniczne 20,00 zł 8. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia w systemie MIG-DZ 50,00 zł 9. przelewy złożone za pośrednictwem BANKU INTERNETOWEGO 9.1. wewnętrzny bez opłat 9.2. na rachunek w innym banku: - ELIXIR, ELIXIR-ZUS 1,50 zł 9.3. Zlecenia stałe (za jeden przelew) 10. Sporządzenie odpisu historii rachunku: rok bieżący 5,00 zł za 1 stronę lata poprzednie 5,00 zł za 1 stronę 11. Opinia o posiadaniu rachunku i obrotach na rachunku 30,00 zł Zaświadczenie o posiadaniu rachunku 10,00 zł 12. Odpis wyciągu bankowego 2,00 zł za 1 szt. 13. Odpis załącznika do wyciągu bankowego 1,00 zł za 1 szt. 14. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem 1,00 za stronę 15. Zastępcza obsługa obrotu oszczędnościowego (wg zawartej umowy) zmienne zgodnie z Porozumieniem 4 2,97 zł 16. Dyspozycja spłaty kredytu bez opłat 17. Blokada na rachunku 20,00 zł 18. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) 2,00 zł 19. Usługa SMS Banking 6 2,50 zł (pierwszy m- (miesięcznie) c bez opłat) 20. Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w Komunikacie Zarządu Banku 0,2 % nominalnej określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych niewymagających wypłaty wcześniejszego zgłoszenia 4) Porozumienie z dnia 11 lipca 1990r. pomiędzy Bankiem BPS S.A. a Pocztą Polską 6) Informacja o saldzie i ostatnio wykonanej operacji na rachunku 8) Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z dołu 30 dnia każdego miesiąca ( w przypadku dnia wolnego w pierwszy dzień roboczy przed tą datą).

20 Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia r. - obowiązuje od r. IV. Oszczędności - A'vista i lokaty terminowe 1. Otwarcie lokaty bez opłat 2. Wpłata gotówkowa bez opłat 3. Wypłata gotówkowa z lokaty bez opłat 3.1.Wypłata w placówkach Poczty Polskiej zmienne zgodnie z 2,97 zł Porozumieniem4 4. Przelew w systemie SORBNET 20,00 zł 5. Zlecenia zagraniczne 20,00 zł 6. Likwidacja książeczki - terminowej bez opłat - A'vista bez opłat 7. Wydanie książeczki - terminowej pierwszej do nowo otwieranego rachunku 5,00 zł - A'vista pierwszej do nowo otwieranego rachunku 10,00 zł 8. Umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł 9. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia w systemie MIG-DZ 50,00 zł 10. Za likwidację wkładu przed końcem I okresu odsetkowego bez opłat 11. Przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci 35,00 zł 12. Odwołanie / zmiana zapisu na wypadek śmierci 25,00 zł 13. Cesja praw i przepisanie książeczki 10,00 zł 14. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 20,00 zł 15. Blokada wkładów na rachunkach terminowych 20,00 zł 16. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) 2,00 zł 17. Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w Komunikacie Zarządu 0,20% Banku określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych nominalnej wypłaty niewymagających wcześniejszego zgłoszenia 18. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem 1,00 za stronę 8) Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z dołu 30 dnia każdego miesiąca ( w przypadku dnia wolnego w pierwszy dzień roboczy przed tą datą).

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Rozdział I. RACHUNKI BIEŻĄCE, POMOCNICZE I TERMINOWE I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE II. RACHUNKI BIEŻĄCE DLA ROLNIKÓW III. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Załącznik do Uchwały Nr 44/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia 28.10.2013 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/12/2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 24.09.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 01 października 2015r. Wrzesień 2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN 1. Otwarcie rachunku bankowego-bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Rozdział I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/6/2016 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 12.05.2016r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 16 maja 2016r. Maj 2016 1 / 16 DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 28/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 24.04.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 35/Z/2011 z dnia 04.11.2011r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu obowiązująca od dnia 15.11.2011 roku ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ROR W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku.

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku. Część ogólna Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy określająca zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

TARYFA. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach. prowizji i opłat bankowych. pobieranych przez. Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015

TARYFA. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach. prowizji i opłat bankowych. pobieranych przez. Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015 Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 29.04.2015 r. z mocą obowiązującą od 04.05.2015 r. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach TARYFA prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/ZORK/10 Zarządu BS z dnia 14.06.2010r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin pobrania Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 2/18/2015 Zarządu Banku z dnia 20 listopada 2015 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT

Załącznik do Uchwały Nr 2/18/2015 Zarządu Banku z dnia 20 listopada 2015 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Nr 2/18/2015 Zarządu Banku z dnia 20 listopada 2015 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, listopad 2015 1 TABELA nr 1 Rachunki bankowe osób prawnych, jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Spis treści ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... CZĘŚĆ B. HOME BANKING... CZĘŚĆ C. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach

Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach Uchwała Nr 19/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siedlcach z dnia 28 maja 2015 r. I. Rachunki

Bardziej szczegółowo