Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez Bank Spółdzielczy we Wronkach od osób fizycznych (rachunki, oszczędności, lokaty, bankowość elektroniczna) Konto Standard Konto dla Młodych Konto dla Seniorów 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 6,00 zł 2,40 zł Opłata obowiązuje po upływie 12 miesięcy trwania umowy 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku 6. Wprowadzono zmiany wg uchwały 27/2015 Zarządu Banku z dnia , z datą obowiązywania od dnia L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Pełnomocnictwa a) Ustanowienie Pełnomocnika, 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł pełnomocnika b) Odwołanie/ Zmiana Pełnomocnika 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Przelewy: a) na rachunki prowadzone w BS w formie elektronicznej poprzez ebs24, przelewu b) na rachunki prowadzone w BS złożone papierowo c) na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju poprzez ebs24, d) złożone papierowo na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju, Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące 1,00 zł 0,50 zł 0,50 zł 3,50 zł 2,99 zł 1,99 zł

2 Zlecenia stałe: e) złożone papierowo na rachunki prowadzone w innych 20,00 zł 20 20,00 zł bankach w kraju poprzez Sorbnet f) z rachunków założonych dla PKZP, Rad Rodziców realizacja zlecenia stałego w terminie wskazanym przez klienta, Polecenie zapłaty: 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł a) wykonania polecenia zapłaty, 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł b) realizacja każdej operacji polecenia zapłaty ( opłata pobierana z rachunku klienta), 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł korzystanie z polecenia zapłaty( za złożenie jednego odwołania zgody) d) za poinformowanie klienta przez bank o odmowie wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł rachunku Klienta Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek, b) sporządzenie i wysłanie 1 wyciągu bankowego w miesiącu, c) sporządzenie i wysłanie kolejnego wyciągu bankowego w miesiącu 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Sporządzenie: a) miesięcznego odpisu wyciągu rachunku bankowego 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł (bez załączników) oraz historii rachunku 10. b) odpisu każdego załącznika do wyciągu, 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł c) sporządzenia odpisu dokumentu pozostającego w odpisu archiwum Banku, w przypadku, gdy: - klient określił datę dokonania operacji, 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł - klient nie określił daty operacji 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

3 11. Karty płatnicze VISA ELECTRON, MAESTRO,Visa Elektron młodzieżowa, MasterCard Debit Pay Pass, Master Card Debit Pay Pass Opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez Bank Spółdzielczy we Wronkach, związanych z funkcjonowaniem kart płatniczych) Opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez Bank Spółdzielczy we Wronkach, związanych z funkcjonowaniem kart płatniczych) Opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez Bank Spółdzielczy we Wronkach, związanych z funkcjonowaniem kart płatniczych) 12. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 13. Przyjęcie od posiadacza rachunku (oświadczenia), zmiany lub odwołania w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci 14. Realizacja na wypadek śmierci za każde zaświadczenie 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł każdorazowo 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł zapisobiorcy 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 1 Wypłata kosztów pogrzebu osoby 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 16. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie Obsługa: 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł a) przyjęcie zgłoszenia utraty czeku 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł b) za blokadę środków zlecenia 20,00 zł * 20,00 zł * 20,00 zł * *Uwaga! Klient ponosi dodatkowe opłaty za pośrednictwo zgodnie z tabelą SGB-Bank S.A.i na rzecz SGB-Bank S.A. Za wydanie odpisu/ kopii umowy rachunku: a) aktualnej umowy 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł odpisu/ kopii b) pozostającej w archiwum banku 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 19. Likwidacja rachunku 20. Za każdy, wysłany rozliczeniowym Za sporządzenie i wysłanie listem poleconym za potwierdzeniem jeden raz w odbioru-upomnienia, wezwania do zapłaty lub monitu okresie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 21. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

4 Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku ( w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia naliczana od rachunku: a) w przypadku podjęcia gotówki kwoty do wypłaty b) w przypadku niepodjęcia gotówki 0,05% 0,05% 0,05% Zmiana pakietu ( w przypadku wyboru pakietu z niższą opłatą za za każdą zmianę 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł prowadzenie rachunku) Rozdział 2. Obsługa rachunku oszczędnościowego (RO): L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy ) na rachunki bankowe: a) prowadzone w BS, prowadzone w innych bankach w kraju, jako zlecenie stałe b) prowadzone w innych bankach w kraju, realizowane w systemie Sorbnet Zlecenia stałe: realizacja zlecenia stałego w terminie wskazanym przez klienta, Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: przelewu jeden przelew w m- cu kalendarzowym, każdy kolejny 10zł 20,00 zł 1,50 zł 1) w formie papierowej: a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek b) sporządzenie i wysłanie 1 wyciągu bankowego w miesiącu c) sporządzenie i wysłanie kolejnego wyciągu bankowego w miesiącu 2,00 zł Sporządzenie : a) rocznego odpisu wyciągu rachunku bankowego (bez załączników) oraz historii rachunku), odpisu 7,00 zł b) odpisu każdego załącznika do wyciągu, 2,00 zł

5 7. c) sporządzenia odpisu dokumentu pozostającego w archiwum Banku, w przypadku, gdy: - klient określił datę dokonania operacji 10,00 zł - klient nie określił daty operacji 20,00 zł Pełnomocnictwa 8. a) Ustanowienie Pełnomocnika, 3,00 zł pełnomocnika b ) Odwołanie/ Zmiana Pełnomocnika 3,00 zł Przyjęcie od posiadacza rachunku (oświadczenia), zmiany 9. lub odwołania w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego każdorazowo 15,00 zł śmierci 10. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 20,00 zł 11. Za wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde zaświadczenie 8,00 zł 12. Za wydanie odpisu/ kopii umowy rachunku: a) aktualnej umowy 15,00 zł odpisu/ kopii b) pozostającej w archiwum banku 20,00 zł 13. Wypłata kosztów pogrzebu osoby 10,00 zł 14. Realizacja na wypadek śmierci zapisobiorcy 10,00 zł Rozdział 3. Obsługa rachunków wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie : L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku 2. Wystawienie książeczki z wkładami oszczędnościowymi płatnymi na każde żądanie 3. Prowadzenie rachunku, wpłaty i wypłaty gotówki 4. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy ) na rachunki bankowe: a) prowadzone w BS, Bez opłat przelewu b) prowadzone w innych bankach w kraju, 3,50 zł Zlecenia stałe: a) wykonanie stałego zlecenia operacji 1,50 zł Czynności związane z obsługa książeczek oszczędnościowych: 6. czynności

6 6. a) przyjęcie zgłoszenia o utracie 15,00 zł b) wystawienie duplikatu 5,00 zł czynności c) umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł d) likwidacja książeczki 5,00 zł 7. Pełnomocnictwa a) Ustanowienie Pełnomocnika, 3,00 zł pełnomocnika b ) Odwołanie/Zmiana Pełnomocnika 3,00 zł 8. Przyjęcie od posiadacza książeczki (oświadczenia), zmiany lub odwołania w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego każdorazowo 15,00 zł śmierci 9. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 20,00 zł 10. Za wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde zaświadczenie 8,00 zł Rozdział 4. Obsługa rachunków lokat terminowych : L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie, prowadzenie rachunku lokaty terminowej 2. Wpłata gotówkowa 3. Wpłaty środków ze zlikwidowanej lokaty 4. Likwidacja lokaty terminowej przed upływem okresu umownego 6. Przelew środków z lokaty na rachunek bankowy: a) prowadzony w BS przelewu b) prowadzony w innych bankach w kraju 3,5 1. Sporządzenie : a) sporządzenie odpisu dokumentu 5,00 zł b) sporządzenia odpisu dokumentu pozostającego w odpisu archiwum Banku, w przypadku, gdy: - klient określił datę dokonania operacji 10,00 zł - klient nie określił daty operacji 20,00 zł Uwaga! Za każdy poprzedni rok, opłaty podwyższa się o połowę stawki podstawowej.

7 7. Pełnomocnictwa a) Ustanowienie Pełnomocnika, 3,00 zł pełnomocnika b )Odwołanie/zmiana Pełnomocnika 3,00 zł 8. Przyjęcie od posiadacza rachunku lokaty (oświadczenia), zmianę lub odwołanie w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek każdorazowo 15,00 zł jego śmierci 9. Realizacja na wypadek śmierci zapisobiorcy 10,00 zł 10. Wypłata kosztów pogrzebu osoby 10,00 zł 11. Za wydanie odpisu/kopii umowy: a) aktualnej umowy 15,00 zł odpisu/kopii b) pozostającej w archiwum 20,00 zł 12. Za wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde zaświadczenie 8,00 zł Czynności związane z obsługa książeczek oszczędnościowych: a) przyjęcie zgłoszenia o utracie 15,00 zł b) wystawienie duplikatu 5,00 zł czynności c) umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł d) likwidacja książeczki 5,00 zł Przepisanie lokaty w związku z przelewem praw na rzecz innej osoby/ klienta (cesja) 10,00 zł Rozdział Usługi bankowości elektronicznej SMS BANKING L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące Konto Standard Konto dla Młodych Konto dla Seniorów 1. Opłata za usługę SMS miesięcznie 5,00 zł Bez opłat 5,00 zł 2. Opłata za pakiet ebs24 ( usługa SMS i ebs24 łącznie) miesięcznie 5,00 zł Bez opłat 5,00 zł 3. Zmiana nr telefonu komórkowego, na który mają być przesłane informacje każdorazowo 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł INTERNET-eBS24

8 L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące Konto Standard Konto dla Młodych Konto dla Seniorów 1. Opłata za usługę ebs24 miesięcznie 5,00 zł Bez opłat 5,00 zł 2. Opłata za pakiet ebs24 ( usługa SMS i ebs24 łącznie) miesięcznie 5,00 zł Bez opłat 5,00 zł 3. Za wykonanie przelewu poprzez ebs24 na rachunki prowadzone w BS 4. Za wykonanie przelewu poprzez ebs24 na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju Za zablokowanie w ebs24 dostępu do rachunku, na wniosek klienta lub wskutek jego błędnych działań każdorazowo 1,00 zł 0,50 zł 0,50 zł każdorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 6. Za odblokowanie w ebs24 dostępu do rachunku na wniosek klienta każdorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Za zmianę w ebs24 osób uprawnionych i zakresu uprawnień każdorazowo 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 8. Za wydanie nowego loginu lub hasła dostępu oraz nowej listy haseł jednorazowych w miejsce zagubionych Opłata za listę haseł jednorazowych: każdorazowo 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 9. a) Wydanie pierwszej listy haseł jednorazowych TAN za każdą listę b) Wydanie kolejnej listy haseł jednorazowych TAN 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł Rozdział 6. Pozostałe opłaty : L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące Wpłaty gotówkowe: a) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki w kraju 0,60% od kwoty wpłaty nie mniej niż 3,60 zł na rachunki z tytułu należności za usługi świadczone przez Orange Polska S.A.- dawne TP S.A. 3,60 zł - na rachunek za abonament RTV 3,60 zł 1. b) na rachunki bankowe prowadzone przez placówki BS we Wronkach (z wyłączeniem rachunków Spółdzielni Mieszkaniowych, ZHU SANUS, BOMIR ZOSiSS, AS Media) dowodu wpłaty

9 1. dowodu wpłaty - na rachunki Spółdzielni Mieszkaniowych, 2,00 zł - na rachunki ZHU SANUS, BOMIR ZOSiSS, 1,50 zł - AS Media 2,00 zł c) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki w kraju poprzez Sorbnet 2. Przepisanie książeczki mieszkaniowej w związku z przelewem praw na rzecz innej osoby ( cesja) Wymiana krajowych znaków pieniężnych, wymagających liczenia, 3. sortowania lub paczkowania jednorazowo Uwaga! Opłata nie dotyczy klientów BS Wronki. 1% od kwoty wpłaty, nie mniej niż 20 zł 30,00 zł 0,4 % od wymienianej kwoty Rozdział 7. Rachunki oszczędnościowe SKO: Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Za otwarcie i prowadzeni e rachunku miesięcznie 2. Wpłaty na rachunek wpłaty 3. Za wypłaty z rachunku w kasie banku wypłaty 4. Za przelewy na rachunki prowadzone w BS oraz w innych bankach w za każdy przelew kraju Za wystawienie książeczki SKO lub książeczki czekowej za każdy egzemplarz 6. Za usługę internetową ebs24 miesięcznie 7. Za wykonanie przelewu poprzez ebs24 na rachunki prowadzone w BS oraz w innych bankach w kraju za każdy przelew

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 51/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Koninie z dnia 30 kwietnia 2013r. Tekst jednolity TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 27.03.2013 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 133/2015 z dnia 04 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach.

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach. Załącznik do Uchwały Nr 14/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach z dnia 27 marca 2014 r. Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Spis treści ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... CZĘŚĆ B. HOME BANKING... CZĘŚĆ C. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r.

Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r. Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r KLIENT INDYWIDUALNY Rzepin, grudzień 2014r Rozdział I Postanowienia ogólne Ta r y f a o p ł a t i p r o w i z j i z a c z y n n o ś c

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo