TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE"

Transkrypt

1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

2 ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5% min. 1,90 zł ZGKiM, Przedszkoli, Wspólnot Mieszkaniowych, Spółki Wodnej, SH, Urzędu, Gminnego Zarządu Oświaty i innych instytucji prowadzących własne kasy) b) na rachunki w innym banku 0,5% min. c) na rzecz PZU i PZU Życie, za energię elektryczną 0,5% min. d) składek ZUS i US 0,5% min. e) za telefon 1,50 zł f) za gaz 1 zł g) składek KRUS 0,5% min. h) firm współpracujących z Totalizatorem Sportowym: - dla firm posiadających rachunek w banku 0,19% - dla firm nie posiadających rachunku w banku 0,29% Prowizja od wypłat czeków gotówkowych z rachunków bankowych Wg umów Za dokonanie wypłaty z konta Zlecenia do wypłaty 1% Za otwarcie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczego w PLN i walucie obcej ( za wyjątkiem rachunków rolników) jednorazowo Za prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczego w PLN i walucie obcej ( za wyjątkiem rachunków UMiG,organizacji charytatywnych i rachunków rolników) Prowizja od obrotów strony Wn w PLN i walucie obcej ( za wyjątkiem rachunków rolników) Prowizja od wpłat gotówkowych (Prószków od wpłat i wypłat gotówkowych) Za likwidację rachunku bankowego Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu (za każdy sporządzony przelew) Za wydanie zaświadczenia Za wydanie odpisów: - wyciągu bankowego - jednego dowodu do wyciągu Za potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego Za uruchomienie hasła umożliwiającego uzyskanie informacji o obrotach i saldach na rachunku Za zmianę karty wzorów podpisów Za udzielenie pełnomocnictwa na rachunku Za złożenie dyspozycji polecenia wypłaty w obrocie dewizowym Za realizację Polecenia zapłaty Za każdy złożony przelew (w tym ZUS i US) 1 miesięcznie Prószków mies. 0,3% lub wg umów 0,5% wg umów jednorazowo 2 zł 1 zł Prószków 1 zł

3 OSZCZĘDNOŚCI Za wymianę książeczki: a) a vista 11 zł b) terminowej 1,50 zł Prószków 2 zł c) blankietów czekowych dla osób fizycznych 0,50 zł d) blankietów czekowych dla podmiotów gospodarczych 1 zł Za czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych: a) otwarcie rachunku oszczędnościowego a vista - dla odbiorców świadczeń KRUS b) umorzenie utraconej książeczki i wydanie nowej c) przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na inną osobę Za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej, blankietów czekowych i dowodu tożsamości 50 zł Za zastrzeżenie 100% kosztów TP S.A Za likwidację rachunku oszczędnościowego lub wkładu Za dokonywanie jednorazowych lub stałych zleceń: - z ror dla osób fizycznych i rolników, z rachunku a vista (przelew zewnętrzny) 1 zł - z ror dla osób fizycznych i rolników, z rachunku a vista (przelew wewnętrzny) - z rachunku bieżącego Za przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu: a) na wypadek śmierci b) odwołanie (zmiana dyspozycji) Za prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków rolników Za prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych KONTO STUDENT Wydanie karty do konta STUDENT NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE: Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku Wypłata z rachunku 1 : 1) pierwsza wypłata w miesiącu rozliczeniowym 2) każda kolejna wypłata w miesiącu rozliczeniowym 2 : - dla posiadaczy ror - dla pozostałych Klientów 1) Wypłata z rachunku rozumiana jako wypłata gotówkowa bankowym dowodem wypłaty realizowana w Banku, 2) Miesiąc rozliczeniowy liczony jest od 1-go dnia danego miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca. Opłata jest pobierana na koniec miesiąca rozliczeniowego i naliczana jest wg stanu posiadania/nie posiadania ror w ostatnim dniu miesiąca rozliczeniowego. Za każdy złożony przelew z ror, a vista i rachunku rolników Potwierdzenie autentyczności podpisów klienta BS zgodnie z kartą wzorów podpisów Za udzielenie pełnomocnictwa na rachunku Wydanie zaświadczenia Pierwsza minimalna wpłata: a) na rachunek bankowy b) na książeczkę terminową c) na Nowe Konto Oszczędnościowe Minimalna kwota, która musi pozostać na rachunku oszczędnościowym a vista i ror miesięcznie (pobierane miesięcznie) Zdzieszowice - 6 zł miesięcznie 1 zł miesięcznie (pobierane miesięcznie) 6 zł 1,50 zł 2 zł zł zł

4 KREDYTY Prowizje od kredytów udzielanych przez bank: a) od kwoty przyznanych kredytów gotówkowych 2-3% b) od kredytów otwartych w ror 2% c) od kredytów obrotowych i preferencyjnych 2% d) od kredytów preferencyjnych obrotowych 2% e) od kredytów preferencyjnych inwestycyjnych 2% f) od kredytów w rachunku bieżącym 2% g) od kredytów okolicznościowych Wg uchwał Zarządu h) od kredytów konsumenckich pobranych przez osoby nie posiadające ror 4% (Zdzieszowice) od r i) od kredytów obrotowych nawozowych 2% Za prolongatę spłaty kredytu 1% min. 50 zł Wydanie zaświadczenia Wyszukiwanie operacji ze zbioru danych bankowych 2 zł za każdą pozycję Sporządzenie odpisu umowy kredytowej lub aneksu do umowy Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej Wystawienie zezwolenia na wykreślenie przewłaszczenia z dowodu rejestracyjnego 1 Za złożenie wniosku o zmianę warunków umowy (zmiana oprocentowania, terminu spłaty, nazwy firmy, zabezpieczenia, częściowe zwolnienie zabezpieczenia kredytu przed jego spłatą - dotyczy również cesji) 50 zł Za dyspozycję spłaty kredytu lub odsetek z rachunku Opłata za czynności związane z ustanowieniem zastawu rejestrowego podejmowane przez bank na wniosek klienta: a) ustanowienie zastawu b) zmiana zastawu c) wykreślenie zastawu Opłata za zawarcie ugody kredytu Za udzieloną informację o kliencie Upomnienie Opłaty za gwarancje bankowe: a) rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji b) opłata za udzieloną gwarancję Za wydanie promesy kredytowej zł 1 do 3 miesięcy 1,5% od kwoty gwarantowanej powyżej 3 miesięcy 2% od kwoty gwarantowanej za każdy rozpoczęty rok 0,1% od kwoty promesy, nie mniej niż 250 zł Za sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki Za przygotowanie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności lub egzekucji z weksla Za przygotowanie wniosku o wszczęciu egzekucji do komornika Opłata przygotowawcza: - kredyty gotówkowe - konsumenckie - kredyty mieszkaniowe do kwoty 80 tys. zł 50 zł - kredyty mieszkaniowe powyżej zł 100 zł

5 USŁUGI INTERNETOWE PODMIOTY GOSPODARCZE: Stała opłata miesięczna Jeden komplet karta mikroprocesorowa + czytnik Za wydanie dodatkowej karty mikroprocesorowej z hasłem Za wydanie dodatkowego czytnika (zniszczenie) PODMIOTY GOSPODARCZE- TOKEN: Stała opłata miesięczna: - jeden rachunek - drugi rachunek lub kolejne na tym samym tokenie Jeden token Za token w przypadku rozwiązania umowy, zniszczenia lub utraty OSOBY FIZYCZNE: Stała opłata miesięczna: - jeden rachunek - drugi rachunek lub kolejne na tym samym tokenie Jeden token Za token w przypadku rozwiązania umowy, zniszczenia lub utraty jednorazowo 50 zł karta 50 zł + VAT hasło 50 zł + VAT 7 + VAT miesięcznie jednorazowo 1 + VAT miesięcznie jednorazowo 1 + VAT miesięcznie POZOSTAŁE Za korzystanie z tresora skarbca nocnego (jednorazowo) Za wydanie portfela do tresora Wartość portfela Za wydanie klucza do tresora nocnego Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (z czytnikiem) Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (bez czytnika) Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (z czytnikiem) Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (bez czytnika) Odnowienie certyfikatu a) kolejny 1 rok zgodnie z cennikiem KIR b) kolejne 2 lata zgodnie z cennikiem KIR Za inne czynności nie ujęte w tabeli Powyższa taryfa obowiązuje od dnia r

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 26.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach Załącznik do Uchwały nr 12/VIII/2010 Zarządu PBS w Świdwinie z dnia 20 sierpnia 2010 roku uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą 2/V/2011 z dnia 02.05.2011r Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/ZORK/10 Zarządu BS z dnia 14.06.2010r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 27.03.2013 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 I. PRODUKTY KREDYTOWE /kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia: 1. Wystawienie zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA I. Obsługa rachunków bankowych, lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2015 Zarządu Banku z dnia 12.03.2015r. T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok 1 2 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2014 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 08.01.2014 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Spis treści ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... CZĘŚĆ B. HOME BANKING... CZĘŚĆ C. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, maj 2014r.

Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, maj 2014r. Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE Głogów, maj 2014r. 1 Rozdział I. Czynności związane z obsługą kasową Lp. Rodzaj usług ( czynności) Stawka obowiązująca podstawowa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBACZOWIE 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 I. Konta osobiste... 4 II. Konta osobiste wycofane z oferty... 6 III. Konta walutowe...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I W WALUCIE WYMIENIALNEJ DLA KLIENTÓW POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRZEŚNI Września, luty 2015 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 29/B/2012 z dnia 23.03.2012r. zmieniony Uchwałą Nr 37/B/2012 z dnia 20.04.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 29/B/2012 z dnia 23.03.2012r. zmieniony Uchwałą Nr 37/B/2012 z dnia 20.04.2012r. Nr 51/B/2012 z dnia 30.05.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo