TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r."

Transkrypt

1 TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ZŁOTOWE I WALUTOWE 1 Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w BS 0,1% nie mniej niż 4,00 zł, nie więcej niż 400,00 zł 2 Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w innych bankach i od przekazów 0,5% wartości wpłaty, nie mniej niż 3,00 zł, nie więcej niż 600,00 zł Wyjątki: wpłaty na oryginalnych drukach Tauron, Orange 2,00 zł wpłaty za RTV 1,00 zł wpłaty na rachunek ZUS i US 7,00 zł 3 Wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych przez BS 0,4% nie mniej niż 3,00 zł, nie więcej niż 500,00 zł 4 Nie podjęcie awizowanej kwoty 0,10% 5 Wypłata z konta Zlecenie do wypłaty. Prowizję 0,5%, nie mniej niż 3,00 zł pobiera się od zleceniodawcy. W przypadku braku przekazu prowizji z banku zleceniodawcy prowizję pobiera się od zleceniobiorcy. 6 Wypłata z konta sumy do wyjaśnienia zwrot 3,00 zł ELIXIR 7 Wydruk z systemu bankowego dowodu wpłaty na obcy bank 0,5% wartości wpłaty, nie mniej niż 7,00 zł, nie więcej niż 600,00 zł 1 Otwarcie rachunku bankowego: a) bieżącego i pomocniczego (jednorazowo) 15 zł b) dodatkowego - dla wyodrębnienia środków na 15 zł określony cel (jednorazowo) c) lokaty terminowej 2 Prowadzenie rachunku bankowego a) bieżącego 20,00 zł* b) pomocniczego 10,00 zł c) dodatkowego 10,00 zł

2 d) lokaty terminowej 3 Wydanie książeczki czekowej- czeków gotówkowych 3,00 zł od każdego blankietu (opłata pobierana jest z góry za każdy blankiet w momencie składania zamówienia) 4 Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego 5,00 zł od każdego czeku 5 Przyjęcie zgłoszenia utraty czeków gotówkowych 30,00 zł 6 Zastrzeżenie dokumentu tożsamości Klienta Banku 30,00 zł (dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu) 7 Wydruk z historii rachunku: a) do 3 miesięcy (opłata podstawowa) 10,00 zł b) powyżej 3 miesięcy do 1 roku 20,00 zł c) za lata poprzednie opłata ulega podwyższeniu o odpowiednio: - za 1 rok wstecz o 100% stawki podstawowej - za 2 lata wstecz o 200%stawki podstawowej -za 3 lata wstecz o 300 % stawki podstawowej -za 4 lata wstecz oraz następne wstecz o 400% stawki podstawowej 8 Sporządzenie odpisu: a) wyciągu bankowego 10,00 zł b) jednego dowodu bankowego 5,00 zł 9 Zlecenia stałe 2, 10 Modyfikacja zlecenia stałego 1,00 zł 11 Polecenie zapłaty 3,00 zł 12 Przelewy na rachunki bankowe: a) prowadzone przez BS Krzyżanowice b) prowadzone przez inne banki 4,00 zł c) przelew SORBNET2 35,00 zł 13 Realizacja przekazu wychodzącego za granicę : a) przelew SEPA b) przelew regulowany c) polecenie wypłaty 14 Realizacja przekazu przychodzącego z zagranicy: a) przelew SEPA b) przelew regulowany c) polecenie wypłaty 50,00 zł + koszty banku pośredniczącego zgodnie z taryfą BPS SA 15,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 15 Zmiana Karty Wzorów Podpisów 20,00 zł (od każdorazowej zmiany) 50,00 zł 16 Wydanie zaświadczenia o posiadanych rachunkach, wysokości środków i obrotów 17 Udzielanie informacji o stanie rachunku i obrotach na 7 zł podstawie Zlecenia telefonicznego udzielania informacji na hasło - (opłata miesięczna) 18 Wystawienie asygnaty w zastępstwie czeku 3,00 zł gotówkowego 19 Za wysłanie upomnienia 20 Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa (opłaty nie pobiera się, jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy; odwołanie pełnomocnika i wskazanie innego traktowane jest jako zmiana pobierana jest tylko jedna opłata) 10,00 zł a) pierwszy pełnomocnik (jeśli ustanawiany jest przy

3 zawieraniu umowy) b) każdy kolejny pełnomocnik 5,00 zł 21 Likwidacja rachunku bankowego w złotych 10,00 zł 21a Likwidacja rachunku bankowego założonego na 100,00 zł warunkach promocyjnych w terminie do 1 roku od założenia 22 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu 0,5% kwoty zajętej, min 10 zł mającego moc takiego tytułu z konta osobistego (prowizję pobiera się z konta dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego) 23 Obsługa rachunków masowych a) za udostępnienie usługi (jednorazowo) 300,00 zł b) za obsługę jednego Klienta (miesięcznie) 0,10 zł 24 Powiadomienie Klienta o niewykonaniu polecenia zapłaty, zlecenia stałego 10,00 zł * nowo zakładane rachunki zwolnione są z opłat przez okres 3 miesięcy od dnia założenia

4 II. RACHUNKI BANKOWE OSÓB FIZYCZNYCH W ZŁOTYCH 1 Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w innych bankach i od przekazów 0,5% wartości wpłaty, nie mniej niż 3,00 zł, nie więcej niż 600,00 zł Wyjątki: wpłaty na oryginalnych drukach Tauron, Orange 2,00 zł wpłaty za RTV 1,00 zł wpłaty na rachunek ZUS i US 7,00 zł 2 Nie podjęcie awizowanej kwoty 0,10% 3 Wypłata z konta Zlecenie do wypłaty. Prowizję pobiera się od zleceniodawcy. W przypadku braku przekazu prowizji z banku zleceniodawcy prowizję pobiera się od zleceniobiorcy. 0,5%, nie mniej niż 3,00 zł 4 Wypłata z konta sumy do wyjaśnienia zwrot ELIXIR 5 Wydruk z systemu bankowego dowodu wpłaty na obcy bank 3,00 zł 0,5% wartości wpłaty, nie mniej niż 7,00 zł, nie więcej niż 600,00 zł 1 Otwarcie rachunku bankowego - ROR 2 Prowadzenie rachunku bankowego - ROR a) ROR JUNIOR b) ROR STUDENT c) ROR VIP 5,00 zł* 10,00 zł* 3 Wydanie książeczki czekowej - czeków gotówkowych 3,00 od każdego blankietu (opłata pobierana jest z góry za każdy blankiet w momencie składania zamówienia) 4 a) Wypłata gotówkowa z ROR, ROR VIP na podstawie dowodu wypłaty (asygnata) b) Wypłata gotówkowa z ROR JUNIOR, ROR 1,00 zł 5,00 zł STUDENT na podstawie dowodu wypłaty (asygnata) 5 Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego 5,00 zł od każdego czeku 6 Przyjęcie zgłoszenia utraty czeków gotówkowych 15,00 zł 7 Zestawienie miesięcznych operacji na koncie ROR 8 Wydruk z historii rachunku: a) do 3 miesięcy (opłata podstawowa) 10,00 zł b) powyżej 3 miesięcy do 1 roku 20,00 zł c) za lata poprzednie opłata ulega podwyższeniu o odpowiednio: - za 1 rok wstecz o 100% stawki podstawowej - za 2 lata wstecz o 200%stawki podstawowej -za 3 lata wstecz o 300 % stawki podstawowej -za 4 lata wstecz oraz następne wstecz o 400% stawki podstawowej 9 Sporządzenie odpisu:

5 a) wyciągu bankowego 10,00 zł b) jednego dowodu bankowego 5,00 zł 10 Zlecenia stałe z ROR* a)ror JUNIOR b)ror STUDENT c) ROR VIP 1, 1, * nie dotyczy przelewów wewnętrznych na rachunki oszczędnościowe 11 Modyfikacja zlecenia stałego 1,00 zł 12 Polecenie zapłaty z ROR a) ROR JUNIOR b)ror STUDENT c) ROR VIP 3,00 zł 3,00 zł 13 Przelewy na rachunki bankowe prowadzone przez BS Krzyżanowice 14 Przelewy na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki z ROR (przelew papierowy) a) z ROR JUNIOR b) z ROR STUDENT c) z ROR VIP d) przelew SORBNET2 15 Realizacja przekazu za granicę (przekaz importowy) a) przelew SEPA b) przelew regulowany c) polecenie wypłaty 16 Realizacja przekazu z zagranicy(przekaz eksportowy): a) przelew SEPA b) przelew regulowany c) polecenie wypłaty 17 Przekształcenie konta ROR wspólnego na indywidualne lub indywidualne na wspólne 18 Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadanych rachunkach, wysokości środków i obrotów 19 Udzielanie informacji o stanie rachunku i obrotach na podstawie Zlecenia telefonicznego udzielania informacji na hasło dla osób prywatnych za wyjątkiem ROR VIP (opłata jednorazowa) 20 Udzielanie informacji o stanie rachunku i obrotach na podstawie Zlecenia telefonicznego udzielania informacji na hasło dla rolników indywidualnych (opłata jednorazowa) 21 Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa (opłaty nie pobiera się, jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy; odwołanie pełnomocnika i wskazanie innego traktowane jest jako zmiana pobierana jest tylko jedna opłata) a) pierwszy pełnomocnik (jeśli ustanawiany jest przy zawieraniu umowy) 4,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 35,00 zł koszty banku pośredniczącego zgodnie z taryfą BPS SA+ 50,00 zł* ( niezależnie od rodzaju przelewu) *prowizja 50zł nie dotyczy przekazów z rachunków VIP 15,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 15,00 zł (od każdorazowej zmiany) 25,00 zł 15,00 zł 30,00 zł 10,00 zł b) każdy kolejny pełnomocnik 5,00 zł 22 Dokonanie blokady środków na koncie osobistym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank lub z innych tytułów na rzecz banków i osób 30,00 zł 23 Zastrzeżenie dokumentu tożsamości Klienta Banku 30,00 zł

6 24 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu 0,5% kwoty zajętej, min 10 zł mającego moc takiego tytułu z konta osobistego (prowizję pobiera się z konta dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego) 25 Za wysłanie upomnienia 26 Likwidacja rachunku 5,00 zł 26a Likwidacja rachunku bankowego założonego na 50,00 zł warunkach promocyjnych w terminie do 1 roku od założenia 27 Zapis na wypadek śmierci 20,00zł * nowo zakładane rachunki zwolnione są z opłat przez okres 3 miesięcy od dnia założenia

7 III. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1 Nie podjęcie awizowanej kwoty 0,10% 2 Wypłata z konta Zlecenie do wypłaty. Prowizję pobiera się od zleceniodawcy. W przypadku braku przekazu prowizji z banku zleceniodawcy prowizję pobiera się od zleceniobiorcy. 0,5%, nie mniej niż 3,00 zł 1 Otwarcie rachunku bankowego: a) złotowego b) walutowego w EURO (przy wpłacie minimalnej 10 EURO) 2 Otwarcie rachunku bankowego walutowego w EURO 20,00 zł bez wniesienia pierwszej wpłaty 3 Prowadzenie rachunku bankowego: a) złotowego b) walutowego w EURO 4 Wpłata gotówkowa na rachunek: a) złotowy b) walutowy w EURO 5 Wypłata gotówkowa z rachunku : a) złotowego b) walutowego w EURO 6 Zestawienie miesięcznych operacji na koncie 7 Wydruk z historii rachunku: a) do 3 miesięcy (opłata podstawowa) 10,00 zł b) powyżej 3 miesięcy do 1 roku 20,00 zł c) za lata poprzednie opłata ulega podwyższeniu o odpowiednio: - za 1 rok wstecz o 100% stawki podstawowej - za 2 lata wstecz o 200%stawki podstawowej -za 3 lata wstecz o 300 % stawki podstawowej -za 4 lata wstecz oraz następne wstecz o 400% stawki podstawowej 8 Sporządzenie odpisu: a) wyciągu bankowego 10,00 zł b) jednego dowodu bankowego 5,00 zł 9 Przelewy na rachunki bankowe złotowe i walutowe prowadzone przez BS Krzyżanowice 10 Przelewy na rachunki bankowe złotowe prowadzone 4,00 zł przez inne banki krajowe 11 Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia do 25,00 zł rachunków walutowych 12 Udzielanie informacji o stanie rachunku i obrotach na 15,00 zł

8 podstawie Zlecenia telefonicznego udzielania informacji na hasło dla osób prywatnych (opłata jednorazowa) 13 Udzielanie informacji o stanie rachunku i obrotach na 30,00 zł podstawie Zlecenia telefonicznego udzielania informacji na hasło dla rolników indywidualnych (opłata jednorazowa) 14 Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa (opłaty nie pobiera się, jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy; odwołanie pełnomocnika i 10,00 zł wskazanie innego traktowane jest jako zmiana pobierana jest tylko jedna opłata) a) pierwszy pełnomocnik (jeśli ustanawiany jest przy zawieraniu umowy) b) każdy kolejny pełnomocnik 5,00 zł 15 Dokonanie blokady środków na koncie osobistym 30,00 zł z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank lub z innych tytułów na rzecz banków i osób 16 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu 0,5% kwoty zajętej, min 10 zł mającego moc takiego tytułu z konta osobistego (prowizję pobiera się z konta dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego) 17 Za wysłanie upomnienia 18 Likwidacja rachunku : a) złotowego 5,00 zł b) walutowego w EURO 19 Jedna (pierwsza) wypłata w miesiącu z rachunku oszczędnościowego a vista MAX a) kolejna wypłata z rachunku a vista MAX 9,99zł (bez względu na formę wypłaty) 20 Zapis na wypadek śmierci 20,00 zł

9 IV. RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1 Otwarcie rachunku oszczędnościowego 2 Prowadzenie rachunku oszczędnościowego 3 Wydruk z historii rachunku: a) do 3 miesięcy (opłata podstawowa) 10,00 zł b) powyżej 3 miesięcy do 1 roku 20,00 zł c) za lata poprzednie opłata ulega podwyższeniu o odpowiednio: - za 1 rok wstecz o 100% stawki podstawowej - za 2 lata wstecz o 200%stawki podstawowej -za 3 lata wstecz o 300 % stawki podstawowej -za 4 lata wstecz oraz następne wstecz o 400% stawki podstawowej 4 Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o 25,00 zł rachunkach walutowych 5 Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa (opłaty nie pobiera się, jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy; odwołanie pełnomocnika i 10,00 zł wskazanie innego traktowane jest jako zmiana pobierana jest tylko jedna opłata) a) pierwszy pełnomocnik (jeśli ustanawiany jest przy zawieraniu umowy) b) każdy kolejny pełnomocnik 5,00 zł 6 Dokonanie blokady środków na koncie osobistym z 30,00 zł tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank lub z innych tytułów na rzecz banków i osób 7 Likwidacja rachunku terminowego 8 Zmiana posiadacza rachunku w związku z przelewem 35,00 zł praw (cesją) 9 Przedterminowa likwidacja lokaty promocyjnej w terminie 30 dni włącznie od dnia założenia 0,10% kwoty lokaty, min. 10,00 zł, nie więcej niż 100,00 zł 10 Przedterminowa likwidacja lokaty Szczęśliwa 7 1% kwoty zrywanej lokaty za każdy nieprzetrzymany pełny rok lokaty 11 Przyjęcie i zmiana posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci (w przypadku złożenia przez klienta zapisu na kilku rachunkach, pobiera się tylko jedną opłatę) 12 Umorzenie książeczki oszczędnościowej, z zastrzeżeniem pkt. 11a a) umorzenie książeczki oszczędnościowej do kwoty 100 zł lub jej równowartości w innej walucie 20,00 zł 30,00zł

10 V. KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. KREDYTY W RACHUNKU ROR 1 Prowizja za udzielenie kredytu 3,5% 2 Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu 3,5% od kwoty, o którą podwyższa się kwotę kredytu 1 Opłata za aneks 2 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 3 Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty/rat/ 4 Depozyt weksla (jednorazowo) 2. KREDYTY GOTÓWKOWE 1 Prowizja za udzielenie kredytu z okresem spłaty do 3 lat 3,5% 2 Prowizja za udzielenie kredytu z okresem spłaty (3-5 lat) 4,5% 3 Prowizja za udzielenie kredytu z okresem spłaty 5,0% powyżej 5 lat 1 Opłata za aneks 2 Opłata za prolongatę raty lub rat kredytu 0,5% od kwoty prolongowanej nie mniej niż 3 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 4 Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty/rat/ 5 Depozyt weksla (jednorazowo)

11 3. KREDYT OKAZJONALNY ZERO PROCENT 1 Prowizja za udzielenie kredytu 5,0% 1 Opłata za aneks 2 Opłata za prolongatę raty lub rat kredytu 0,5% od kwoty prolongowanej nie mniej niż 3 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 4 Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty/rat/ 5 Depozyt weksla (jednorazowo) 4. KREDYT SEZONOWY KREDYT ZA GROSZE 1 Prowizja za udzielenie kredytu 5,0% 1 Opłata za aneks 2 Opłata za prolongatę raty lub rat kredytu 0,5% od kwoty prolongowanej nie mniej niż 3 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 4 Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty/rat/ 5 Depozyt weksla (jednorazowo)

12 5. KREDYT BUDOWLANY REMONT 1 Prowizja za udzielenie kredytu 2,0% 1 Opłata za aneks 1 2 Opłata za prolongatę raty lub rat kredytu 0,5% od kwoty prolongowanej nie mniej niż 1 3 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 4 Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty/rat/ 5 Depozyt weksla (jednorazowo) 6 Przyjęcie jako formy zabezpieczenia kredytu*: - cesji polisy ubezpieczeniowej, wierzytelności - hipoteki na nieruchomości - blokady środków na rachunkach bankowych 6. KREDYT BUDOWLANY NOWY DOM 1 Prowizja za udzielenie kredytu 2,0% 1 Opłata za aneks 1 2 Opłata za prolongatę raty lub rat kredytu 0,5% od kwoty prolongowanej nie mniej niż 1 3 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 4 Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty/rat/ 5 Depozyt weksla (jednorazowo) 6 Przyjęcie jako formy zabezpieczenia kredytu*: - cesji polisy ubezpieczeniowej, wierzytelności - hipoteki na nieruchomości - blokady środków na rachunkach bankowych

13 7. KREDYT BUDOWLANY SZYBKI REMONT 1 Prowizja za udzielenie kredytu 3,0% 1 Opłata za aneks 1 2 Opłata za prolongatę raty lub rat kredytu 0,5% od kwoty prolongowanej nie mniej niż 1 3 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 4 Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty/rat/ 5 Depozyt weksla (jednorazowo) 6 Przyjęcie jako formy zabezpieczenia kredytu*: - cesji polisy ubezpieczeniowej, wierzytelności - hipoteki na nieruchomości - blokady środków na rachunkach bankowych 8. KREDYT KONSOLIDACYJNY 1 Prowizja za udzielenie kredytu 2,0% 1 Opłata za aneks 1 2 Opłata za prolongatę raty lub rat kredytu 0,5% od kwoty prolongowanej nie mniej niż 1 3 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 4 Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty/rat/ 5 Depozyt weksla (jednorazowo) 6 Przyjęcie jako formy zabezpieczenia kredytu*: - cesji polisy ubezpieczeniowej, wierzytelności - hipoteki na nieruchomości - blokady środków na rachunkach bankowych * opłata pobierana jest jednorazowo za każdy rodzaj zabezpieczenia. Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się opłaty

14 VI. KREDYTY DLA ROLNIKÓW 1. KREDYT W RACHUNKU ROR 1 Prowizja za udzielenie kredytu 2,5% 2 Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu 2,5% od kwoty, o którą podwyższa się kwotę kredytu 1 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 100 zł kredytowego 1) 2 Opłata przygotowawcza za aneks 3 Opłata za aneks 2 4 Opłata za prolongatę raty lub rat kredytu 1% od kwoty prolongowanej nie mniej niż 200,00 zł 5 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 6 Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty/rat/ 7 Depozyt weksla (jednorazowo) 8 Przyjęcie jako formy zabezpieczenia kredytu 2) : - cesji polisy ubezpieczeniowej, wierzytelności - hipoteki na nieruchomości - przewłaszczenia na bank rzeczy ruchomych - blokady środków na rachunkach bankowych 2. KREDYT OBROTOWY 1 Prowizja za udzielenie kredytu 2,0% 1 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 100 zł kredytowego 1) 2 Opłata przygotowawcza za aneks 3 Opłata za aneks 2 4 Opłata za prolongatę raty lub rat kredytu 1% od kwoty prolongowanej nie mniej niż 200,00 zł

15 5 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 6 Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty/rat/ 7 Depozyt weksla (jednorazowo) 8 Przyjęcie jako formy zabezpieczenia kredytu 2) : - cesji polisy ubezpieczeniowej, wierzytelności - hipoteki na nieruchomości - przewłaszczenia na bank rzeczy ruchomych - blokady środków na rachunkach bankowych 3. KREDYT INWESTYCYJNY 1 Prowizja za udzielenie kredytu od 1,0% 1 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 100 zł kredytowego 1) 2 Opłata przygotowawcza za aneks 3 Opłata za aneks 2 4 Opłata za prolongatę raty lub rat kredytu 1% od kwoty prolongowanej nie mniej niż 200,00 zł 5 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 6 Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty/rat/ 30zł 7 Depozyt weksla (jednorazowo) 8 Przyjęcie jako formy zabezpieczenia kredytu 2) : - cesji polisy ubezpieczeniowej, wierzytelności - hipoteki na nieruchomości - przewłaszczenia na bank rzeczy ruchomych - blokady środków na rachunkach bankowych

16 4. KREDYT INWESTYCYJNY ARIMR 1 Prowizja za udzielenie kredytu 1,0% od kwoty przyznanego kredytu 2 Prowizja administracyjna 1,0% kwoty zaangażowania kredytu, nie mniej niż 200zł (naliczana na dzień 31.12, płatna do kolejnego roku) Prowizji nie pobiera się za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu 1 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 100 zł kredytowego 1) 2 Opłata przygotowawcza za aneks 3 Opłata za aneks 2 4 Opłata za prolongatę raty lub rat kredytu 1% od kwoty prolongowanej nie mniej niż 200,00 zł 5 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 6 Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty/rat/ 7 Depozyt weksla (jednorazowo) 8 Przyjęcie jako formy zabezpieczenia kredytu 2) : - cesji polisy ubezpieczeniowej, wierzytelności - hipoteki na nieruchomości - przewłaszczenia na bank rzeczy ruchomych - blokady środków na rachunkach bankowych 1) opłata pobierana jest jednorazowo w dniu złożenia wniosku 2) opłata pobierana jest jednorazowo za każdy rodzaj zabezpieczenia. Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się opłaty

17 VII. KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI 1. KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM 1 Prowizja za udzielenie kredytu od 0,5% 2 Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu od 1% od kwoty, o którą podwyższa się kwotę kredytu 1 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 200 zł kredytowego 1) 2 Opłata przygotowawcza za aneks 3 Opłata za aneks 500 zł 4 Opłata za prolongatę raty lub rat kredytu od 1% kwoty prolongowanej nie mniej niż 200,00 zł 5 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 6 Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty/rat/ 7 Depozyt weksla (jednorazowo) 8 Przyjęcie jako formy zabezpieczenia kredytu 2) : - cesji polisy ubezpieczeniowej, wierzytelności - hipoteki na nieruchomości - przewłaszczenia na bank rzeczy ruchomych - blokady środków na rachunkach bankowych 2. KREDYT OBROTOWY 1 Prowizja za udzielenie kredytu od 0,5% 1 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 200 zł kredytowego 1) 2 Opłata przygotowawcza za aneks 3 Opłata za aneks 500 zł 4 Opłata za prolongatę raty lub rat kredytu od 1% kwoty prolongowanej nie mniej niż 200,00 zł

18 5 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 6 Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty/rat/ 30zł 7 Depozyt weksla (jednorazowo) 8 Przyjęcie jako formy zabezpieczenia kredytu 2) : - cesji polisy ubezpieczeniowej, wierzytelności - hipoteki na nieruchomości - przewłaszczenia na bank rzeczy ruchomych - blokady środków na rachunkach bankowych 3. KREDYT INWESTYCYJNY 1 Prowizja za udzielenie kredytu od 1,0% 1 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 200 zł kredytowego 1) 2 Opłata przygotowawcza za aneks 3 Opłata za aneks 500 zł 4 Opłata za prolongatę raty lub rat kredytu od 1% kwoty prolongowanej nie mniej niż 200,00 zł 5 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 6 Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty/rat/ 7 Depozyt weksla (jednorazowo) 8 Przyjęcie jako formy zabezpieczenia kredytu 2) : - cesji polisy ubezpieczeniowej, wierzytelności - hipoteki na nieruchomości - przewłaszczenia na bank rzeczy ruchomych - blokady środków na rachunkach bankowych 1) opłata pobierana jest jednorazowo w dniu złożenia wniosku 2) opłata pobierana jest jednorazowo za każdy rodzaj zabezpieczenia. Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się opłaty

19 VIII. GWARANCJE I PROMESY 1 Prowizja od kwoty przyznanej gwarancji Od 0,3% 2 Prowizja od kwoty przyznanej promesy Od 0,3% 1 Za rozpatrzenie wniosku o gwarancje lub promesę Od 200 zł IX. SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ecorponet 1 Dostęp do systemu ecorponet 2 Dostęp do systemu ecorponet dla kolejnego 10,00 zł użytkownika (opłata jednorazowa) 3 Przelewy na rachunki bankowe: a) prowadzone przez BS Krzyżanowice b) prowadzone przez inne banki 1,00 zł 4 Za zablokowanie/odblokowanie dostępu lub wykonania 5,00 zł transakcji 5 Hasło jednorazowe przekazywane przez SMS 6 Za wydanie haseł jednorazowych (opłata jest pobierana 2,00 zł każdorazowo przy wydaniu) 7 Za wysłanie listy haseł jednorazowych pocztą 5,00 zł 8 Potwierdzenie przez Bank na życzenie Klienta przelewu 5,00 zł wykonanego za pośrednictwem ecorponet 9 Informacja o stanie rachunku przekazywane przez SMS a) za każdy wysłany SMS b) abonament miesięczny 0, 3,00 zł

20 X. SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet /mobanknet 1 Dostęp do systemu ebanknet/mobanknet 2 Dostęp do systemu ebanknet dla kolejnego 10,00 zł użytkownika (opłata jednorazowa) 3 Przelewy z ROR na rachunki bankowe: a) prowadzone przez BS Krzyżanowice b) prowadzone przez inne banki 1,00 zł 4 Przelewy z ROR JUNIOR na rachunki bankowe: a) prowadzone przez BS Krzyżanowice b) prowadzone przez inne banki 5 Przelewy z ROR STUDENT na rachunki bankowe: a) prowadzone przez BS Krzyżanowice b) prowadzone przez inne banki 6 Przelewy z ROR VIP na rachunki bankowe: a) prowadzone przez BS Krzyżanowice b) prowadzone przez inne banki 7 Za zablokowanie/odblokowanie dostępu lub wykonania 5,00 zł transakcji 8 Za wydanie haseł jednorazowych 1) 1,00 zł 9 Hasło jednorazowe przekazywane przez SMS 10 Za wysłanie listy haseł jednorazowych pocztą 5,00 zł 11 Realizacja zlecenia stałego z ROR i ROR STUDENT* 1,00 zł 12 Realizacja zlecenia stałego z ROR VIP 13 Potwierdzenie przez Bank na życzenie Klienta przelewu 5,00 zł wykonanego za pośrednictwem ebanknet 14 Informacja o stanie rachunku przekazywane przez SMS a) za każdy wysłany SMS b) abonament miesięczny 0, 3,00 zł 1) opłata pobierana jest każdorazowo przy wydaniu haseł. Opłata nie dotyczy ROR Junior

21 XI. INNE I BANKOWE 1 Za wykonanie innych czynności usług nie przewidzianych w taryfie, Bank będzie pobierał opłatę od każdej czynności i usługi 2 Przeliczenie, zmianę banknotów (bilonu) na banknoty 20,00 zł 0,5% wartości nie mniej niż 3,00 zł (bilon) o innych nominałach 3 Wydanie duplikatu umowy 20,00 zł 4 Wynajmowanie Kasety: a) Miesięcznie SD8* 40,00 zł b) Półrocznie SD8* 150,00 zł c) Rocznie SD8* 250,00 zł d) Miesięcznie SD16* 50,00 zł e) Półrocznie SD16* 180,00 zł f) Rocznie SD16* 320,00 zł 5 Wykonanie duplikatu klucza do skrytki sejfowej/kasety (jednorazowo) 250,00 zł 6 Awaryjne otwarcie skrytki sejfowej/kasety 250,00 zł (jednorazowo) 7 Uszkodzenie skrytki sejfowej/kasety (od zdarzenia) 350,00 zł 8 Złożenie przez Bank zawartości skrytki sejfowej/kasety 150,00 zł do depozytu sądowego (jednorazowo) 9 Bezumowne korzystanie z kasety za jeden dzień 4,00 zł 10 Informacja o stanie rachunku przekazywane przez SMS a) za każdy wysłany SMS b) abonament miesięczny 11 Opłaty związane z wrzutnią nocną: a) wydanie portfela wrzutowego b) wydanie klucza do wrzutni - pierwszy klucz - każdy kolejny 0, 3,00 zł za sztukę za sztukę *5zł/każde dodatkowe korzystanie w miesiącu Punkty 4-9 Rozdziału XI Tabeli prowizji i opłat dotyczące wprowadzonych skrytek sejfowych obowiązują od r. i zawierają podatek VAT.

22 XII. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA 1 Wypłata gotówki w bankomatach BS należących do Zrzeszenia BPS SA 2 Wypłata gotówki w bankomatach innego banku w kraju-od kwoty wypłaty 3 Wypłata gotówki w bankomatach innego banku za granicą od kwoty wypłaty 4 Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju (opłata księgowana z datą dokonania transakcji) 5 Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą (opłata księgowana z datą dokonania transakcji) 0,4% min. 5,00 zł 1% min 10,00 zł 2% min 10,00 zł 2% min 5,00 zł 3% min 12,00 zł 1 Wydanie nowej karty/ wznowienie karty Visa Business 0,00 zł Debetowa 2 Miesięczna opłata za posiadanie karty- od każdej karty 5,00 zł wydanej do rachunku 3 Wydanie duplikatu karty Visa Business Debetowa 40,00 zł (opłata pobierana w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu) 4 Zastrzeżenie karty 50,00 zł 5 Zmiana danych użytkownika karty 10,00 zł 6 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 15,00 zł 7 Odblokowanie nr PIN 15,00 zł 8 Rozpatrzenie reklamacji 0,00 zł 9 Płatności bezgotówkowe 0,00 zł 10 Zablokowanie karty 15,00 zł 11 Odblokowanie karty 15,00 zł 12 Zmiana limitu wypłat gotówkowych i bezgotówkowych na wniosek Klienta 50,00 zł

23 XIII. KARTA DEBETOWA: VISA CLASIC DEBETOWA/ MASTERCARD PAYPASS 1 Wypłata gotówki w bankomatach BS należących do Zrzeszenia BPS SA 2 Wypłata gotówki w bankomatach innego banku za granicą od kwoty wypłaty 3 Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą- od kwoty wypłaty 2% min 10,00 zł 2% min 10,00 zł 1 Wydanie nowej karty/ wznowienie karty debetowej 0,00 zł 2 Miesięczna opłata za posiadanie karty- od każdej karty 2,00 zł* wydanej do rachunku 3 Wydanie duplikatu karty debetowej (opłata pobierana w 15,00 zł dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu) 4 Zastrzeżenie karty 30,00 zł 5 Rezygnacja z wygenerowanej karty na wniosek Klienta i odstąpienie od umowy 20,00 zł 6 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10,00 zł 7 Odblokowanie nr PIN 10,00 zł 8 Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 5,00 zł 9 Wypłata gotówki w bankomatach innego banku w kraju 4,00 zł 10 Zablokowanie karty 12,00 zł 11 Odblokowanie karty 12,00 zł 12 Rozpatrzenie reklamacji 0,00 zł 13 Zmiana danych użytkownika karty 10,00 zł 14 Zmiana limitu wypłat gotówkowych i bezgotówkowych na wniosek Klienta 20,00 zł * opłata za posiadanie karty nie dotyczy rachunku ROR VIP, ROR STUDENT, ROR JUNIOR.

24 XIV. KARTA KREDYTOWA: VISA CREDIT 1 Wypłata gotówki w bankomatach w kraju 4% min 10,00 zł 2 Wypłata gotówki w bankomatach za granicą od kwoty 4% min 10,00 zł wypłaty 3 Wykonanie przelewu z rachunku karty 3% min 5,00 zł 1 Wydanie nowej karty/ wznowienie karty kredytowej 0,00 zł 2 Roczna opłata za posiadanie karty- od każdej karty wydanej do rachunku : a) w pierwszym roku użytkowania b) w drugim i kolejnym roku użytkowania 0,00 zł 69,00 zł* *opłata jest zniesiona gdy suma wszystkich transakcji przekroczy kwotę zł w 12 miesięcznym okresie 25,00 zł 3 Wydanie duplikatu karty debetowej (opłata pobierana w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu) 4 Zastrzeżenie karty 25,00 zł 5 Rezygnacja z wygenerowanej karty na wniosek Klienta i odstąpienie od umowy 6 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 20,00 zł 10,00 zł 7 Odblokowanie nr PIN 10,00 zł 8 Zablokowanie/odblokowanie karty 12,00 zł 9 Rozpatrzenie reklamacji 0,00 zł 10 Zmiana danych użytkownika karty 10,00 zł 11 Opłata za nieterminową spłatę/upomnienie, wezwanie do zapłaty/ 12 Przekroczenie limitu kredytowego 100,00 zł 13 Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 14 Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 3% min. 40,00 zł 10,00 zł Okres bezodsetkowy VISA CREDIT : 51dni

25 VISA CREDIT GOLD 1 Wypłata gotówki w bankomatach w kraju 4% min 10,00 zł 2 Wypłata gotówki w bankomatach za granicą od kwoty 4% min 10,00 zł wypłaty 3 Wykonanie przelewu z rachunku karty 3% min 5,00 zł 1 Wydanie nowej karty/ wznowienie karty kredytowej 0,00 zł 2 Roczna opłata za posiadanie karty- od każdej karty wydanej do rachunku : a) w pierwszym roku użytkowania b) w drugim i kolejnym roku użytkowania 150,00 zł* 150,00 zł* *opłata jest zniesiona gdy suma wszystkich transakcji przekroczy kwotę zł w 12 miesięcznym okresie 25,00 zł 3 Wydanie duplikatu karty debetowej (opłata pobierana w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu) 4 Zastrzeżenie karty 25,00 zł 5 Rezygnacja z wygenerowanej karty na wniosek Klienta i odstąpienie od umowy 6 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 20,00 zł 10,00 zł 7 Odblokowanie nr PIN 10,00 zł 8 Zablokowanie/odblokowanie karty 12,00 zł 9 Rozpatrzenie reklamacji 0,00 zł 10 Zmiana danych użytkownika karty 10,00 zł 11 Obsługa nieterminowej spłaty /upomnienie, wezwanie do zapłaty/ 12 Przekroczenie limitu kredytowego 100,00 zł 13 Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 14 Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 3% min. 40,00 zł 10,00 zł Okres bezodsetkowy VISA GOLD : 56dni

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM Załącznik nr 2 do uchwały nr 01/01/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 12.01.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM 1 TAB. 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji od czynności bankowych

Tabela opłat i prowizji od czynności bankowych Tabela opłat i prowizji od czynności bankowych Obsługa rachunków Miesięcznie/ 1. Wydanie karty do wszystkich rodzajów rachunków 2. Miesięczna prowizja od karty VISA 3. Miesięczna prowizja od karty MASTERCARD

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia 28.10.2013 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 2 do uchwały nr 76/11/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, 2018

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr 13/01/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 31.01.2018 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności bankowe

Tabela opłat i prowizji za czynności bankowe Tabela opłat i prowizji za czynności bankowe Obsługa rachunków Miesięcznie/ 1. Wydanie karty do wszystkich rodzajów rachunków 2. Miesięczna prowizja od karty VISA 3. Miesięczna prowizja od karty MASTERCARD

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK

Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK 1 TABELA nr 1 Rachunki bankowe osób prawnych, jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 33/ Z/2012 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.09.2012 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN 1. Otwarcie rachunku bankowego-bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY Załącznik 0 Grupa BPS BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY Załącznik do Uchwały nr 184/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 31.08.2016 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w obrocie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach. prowizji i opłat bankowych. pobieranych przez. Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015

TARYFA. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach. prowizji i opłat bankowych. pobieranych przez. Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015 Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 29.04.2015 r. z mocą obowiązującą od 04.05.2015 r. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach TARYFA prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Załącznik do Uchwały Nr 44/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 25 maja 2015 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS Szczucin z dnia 31.10.2017r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Dla klientów

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu nr 2/Z/III/2017 Z dnia 20.03.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁUBCZYCACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Głubczyce, 2017 Zakres operacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach WYCIĄG Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach Lp. Rodzaj czynności Obowiązująca stawka* PRODUKTY DEPOZYTOWE I ROZLICZENIOWE A. Czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 28/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 24.04.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo