Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie"

Transkrypt

1 standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto osobiste Lp Tytuł plan taryfowy I II III IV V * ) warunkiem korzystania z planu jest posiadanie dostępu aktywnego do systemu bankowości internetowej ekonto24, ** ) warunkiem korzystania z planu jest udokumentowanie otrzymywania świadczenia z ZUS lub KRUS, *** ) warunkiem korzystania z planu jest zaświadczenie ze szkoły/uczelni wyższej lub aktualna legitymacja oraz wiek od 18 do 26 lat, Otwarcie i prowadzenie rachunku 2. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 2,00 zł 10,00 zł 3. Sporządzenie i przekazanie wyciągu po każdej zmianie salda: 0,00 zł/ 4,00 zł 2) 2,00 zł 1,00 zł w formie papierowej 3) 4,00 zł X 4,00 zł 2) w formie elektronicznej 3),4) 1,00 zł X 1,00 zł 4. Sporządzenie historii rachunku za rok bieżący 5) 15,00 zł 5. Sporządzenie historii rachunku za każdy rok poprzedni 5) 22,00 zł Opłaty nie pobiera się za miesiąc w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 15 dni kalendarzowych w danym cyklu prowizyjnym oraz za miesiąc w którym zamknięto rachunek. 2) Opłata 0,00 zł w przypadku gdy do konta wydana i aktywowana jest Karta, w przypadku braku aktywowanej Karty opłata 4,00 zł. 3) Opłata pobierana za każdy wyciąg łącznie do 10 dnia cyklu prowizyjnego za poprzedni cykl prowizyjny. 4) Od momentu udostępnienia usługi przez SK bank. 5) Opłata pobierana za każdą stronę wydruku wykonaną przez placówkę SK banku. Korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu 6. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu 0,00 zł 7. Miesięczna opłata za posiadanie dostępu do ekonta24 1,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 8. Udostępnienie autoryzacji za pośrednictwem haseł otrzymywanych przez SMS 0,00 zł 9. Udostępnienie autoryzacji za pośrednictwem haseł jednorazowych 0,00 zł 10. Wydanie listy haseł jednorazowych 2) 5,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 11. Liczba darmowych komunikatów informacyjnych z SMSbank w cyklu prowizyjnym 3 szt. 10 szt. 5 szt. 3 szt. 5 szt. 12. Wysłanie komunikatu informacyjnego z SMSbank 3) 0,20 zł Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym usługa jest udostępniona mniej niż 15 dni kalendarzowych w danym cyklu prowizyjnym oraz za miesiąc, w którym zrezygnowano z usługi.

2 2) Pierwsza lista haseł jednorazowych wydawana jest bez opłat. Opłata pobierana jest za każdą następną zamówioną listę haseł jednorazowych. Wpłaty i wypłaty gotówkowe w placówce SK banku 13. Wpłata gotówkowa 0,00 zł 14. Wypłata gotówkowe 0,00 zł Przelewy 15. Przelew na rachunek w SK banku realizowany przez: ekonto24 0,00 zł 2) placówkę SK banku 0,00 zł 16. Przelew u do innego banku krajowego realizowany przez ekonto24: za pośrednictwem systemu Elixir 1,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 2) za pośrednictwem systemu BlueCash 5,00 zł 3) za pośrednictwem systemu Sorbnet 25,00 zł 17. Przelew do innego banku krajowego realizowany przez placówkę SK banku: za pośrednictwem systemu Elixir 2,50 zł 1,00 zł 7,00 zł 2,50 zł 1,00 zł 2) za pośrednictwem systemu Sorbnet 18. Wydanie przez placówkę SK banku potwierdzenia wykonania przelewu 5,00 zł Zlecenia stałe Obowiązuje od momentu udostępnienia usługi przez SK bank. 19. Złożenie zlecenia stałego realizowane przez: ekonto24 0,00 zł 2) placówkę SK banku 0,00 zł 7,00 zł 0,00 zł 20. Odwołanie/modyfikacja zlecenia stałego realizowane przez: ekonto24 0,00 zł 2) placówkę SK banku 3,00 zł 2,00 zł 7,00 zł 3,00 zł 21. Realizacja zlecenia stałego na rachunek w SK banku 0,00 zł 22. Realizacja zlecenia stałego do innego banku krajowego złożonego przez: ekonto24 0,00 zł 2) placówkę SK banku 1,00 zł bez opłat 7,00 zł 1,00 zł bez opłat Polecenie zapłaty 23. Od operacji obciążeniowych w trybie polecenia zapłaty na rzecz SK banku 0,00 zł 24. Od operacji obciążeniowych w trybie polecenia zapłaty na rzecz innego banku 1,00 zł

3 krajowego Pozostałe czynności związane z obsługą rachunku Blokada środków na rachunku 10,00 zł 27. Udzielenie informacji o obrotach i saldzie na rachunku w sprawach i na żądanie 28. Za inne czynności i usługi jednorazowe nie przewidziane w taryfie prowizji i opłat 10,00 zł Wydanie i obsługa Kart 29. Wydanie nowej Karty 0,00 zł 30. Wznowienie Karty 0,00 zł 31. Wydanie duplikatu Karty 10,00 zł 32. Wydanie nowej Karty w trybie ekspresowym 60,00 zł 33. Wznowienie Karty lub wydanie duplikatu Karty w trybie ekspresowym 40,00 zł 34. Miesięczne użytkowanie każdej karty 0,00 zł/3,00 zł 35. Wydanie nowego numeru PIN na wniosek klienta 8,00 zł 36. Wydanie nowego numeru PIN na wniosek klienta w trybie ekspresowym 35,00 zł 37. Zmiana numeru PIN w bankomacie 2) 4,00 zł 38. Sprawdzenie w bankomacie wysokości wolnych środków 2) 0,00 zł 39. Zastrzeżenie karty 0,00 zł 40. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0,00 zł 41. Awaryjna wypłaty gotówki za granicą/wydanie Karty zastępczej za granicą wg stawki MasterCard 42. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie klienta za okres przez niego wskazany 6,00 zł 43. Opłata za pakiet ubezpieczeniowy Bezpieczna karta 0,00 zł 2) Obsługa transakcji Kartą 44. Wypłata gotówki: Opłata 0,00 zł jeżeli łączna kwota obrotów bezgotówkowych rozliczonych w poprzednim miesiącu kalendarzowym jest większa niż 300,00 zł, w przypadku braku obrotów opłata 3,00 zł. Usługa dostępna we wszystkich bankomatach na świecie. w bankomatach zrzeszenia SGB-Banku S.A. i BPS S.A., Krakowskiego Banku Spółdzielczego oraz sieci Euronet 2) w innych bankomatach w kraju: 0,00 zł

4 a) Kartą wydaną dla klienta VIP 0,00 zł b) pozostałymi Kartami 4,00 zł 3) w bankomatach i kasach za granicą 2,00% wartości transakcji, nie mniej niż 10,00 zł 4) w kasach banku w kraju 5,00 zł 5) w kasie sklepu w kraju (usługa Płać kartą i wypłacaj) 0,00 zł 45. Wpłata gotówki we wszystkich Wpłatomatach Sieci Euronet 0,00 zł 46. Transakcja bezgotówkowa 0,00 zł W przypadku operacji zagranicznych w walucie innej niż EUR, kwota transakcji nie jest powiększana z tytułu różnic kursowych wynikających z przewalutowania. Rozdział 2 Rachunki terminowych Lokat oszczędnościowych Lp Tytuł Opłata w PLN lub równowartość w walucie 2. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 0,00 zł 3. Za sporządzenie i przekazanie wyciągu po każdej zmianie salda (za wyjątkiem wyciągu po zakończeniu okresu umownego): 4. w formie papierowej 4,00 zł 2) w formie elektronicznej 1,00 zł Od momentu udostępnienia usługi przez SK bank. 5. Blokada środków na rachunku 10,00 zł 6. Udzielenie informacji o obrotach i saldzie na rachunku w sprawach i na żądanie 7. Za inne czynności i usługi jednorazowe nie przewidziane w taryfie prowizji i opłat 10,00 zł Wpłaty i wypłaty gotówkowe 8. Wpłata gotówkowa 0,00 zł 9. Wypłata gotówkowe 0,00 zł Rozdział 3 Rachunki płatne na każde żądanie Lp Tytuł Opłata w PLN lub równowartość w walucie 2. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 0,00 zł

5 3. 3) 4. Blokada środków na rachunku 10,00 zł 5. Udzielenie informacji o obrotach i saldzie na rachunku w sprawach i na żądanie 6. Za inne czynności i usługi jednorazowe nie przewidziane w taryfie prowizji i opłat 10,00 zł Wpłaty i wypłaty gotówkowe 7. Wpłata gotówkowa 0,00 zł 8. Wypłata gotówkowe 0,00 zł Przelewy 9. Przelew na rachunek w SK banku 0,00 zł 10. Przelew do innego banku krajowego 5,00 zł Rozdział 4 Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie Elokacja Lp. Tytuł Opłata w PLN Blokada środków na rachunku 10,00 zł 4. Udzielenie informacji o obrotach i saldzie na rachunku w sprawach i na żądanie 5. Za inne czynności i usługi jednorazowe nie przewidziane w taryfie prowizji i opłat 10,00 zł 6. Wypłata z rachunku (gotówkowa/przelew): pierwsza w cyklu prowizyjnym 0,00 zł 2) każda kolejna 10,00 zł Opłata pobierana jednorazowo (za łączną liczbę komunikatów informacyjnych z SMSbanku do 10 dnia danego cyklu prowizyjnego za poprzedni cykl prowizyjny).

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie KONTO OSOBISTE Lp. Tytuł Konto osobiste z planem taryfowym Plan Standardowy Plan Senior 1) Plan Aktywny eplan ) Konto Plus ) 1) plan przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Zapisy nowe oraz zapisy które uległy zmianie, zostały oznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką. CZĘŚĆ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych Lipiec 2015 r. www.pocztowy.pl 1 4 6 6 8 10 12 13 14 15 16 17 32 33 2 34 35 35 38 40 41 42 44 43 44 46 45 46

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych k/toip/02/2014 Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. Pakiet konta I KONTO 1 PREMIUM Prowadzenie konta opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 8 zł 16 zł 0

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/2012 Zarządu PBS w Kwidzynie z dnia 24.10.2012r Tekst jednolity po zmianach 24.10.2013r Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego Deutsche Bank Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego obowiązuje od 13 marca 2014 roku Cześć I. Obsługa rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/2015 z dnia 202015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych spis treści:

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36 /2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 8 marca 2012 roku I zm. Uchwała Nr 67/2012 z dn.19.04.2012r. II zm. Uchwała Nr 108/2012 z dn. 26.07.2012r. III zm.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo