TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r. LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY 1 Pakiet JUNIOR 26 lat Pakiet SENIOR Pakiet podstawowy Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - Bez opłat Bez opłat Bez opłat - prowadzenie rachunku miesięcznie Bez opłat 2,00 zł 4,00 zł Wpłaty gotówkowe na rachunek,dokonywane w placówkach BS Grębocin do kwoty ,00 zł miesięcznie Bez opłat Bez opłat Bez opłat 2 Wpłaty przekraczające zł miesięcznie Bez opłat Bez opłat 0,3% nie mniej niż 3,50 zł nie więcej niż 1000,00 zł 3 Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówkach BS Grębocin Do kwoty ,00 zł kwota miesięczna Bez opłat Bez opłat Bez opłat Kwoty przekraczające zł miesięcznie Bez opłat Bez opłat 0,3% nie mniej niż 3,50 zł nie więcej niż 1000,00 zł

2 Realizacja przelewów złożonych w formie papierowej i wpłaty gotówkowe - na rachunki prowadzone w BS Grębocin Za każdy przelew 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł dotyczące opłat za zużycie energii - za usługi telefoniczne - pozostałe Złożonych za pośrednictwem kanałów elektronicznych Przelewy wykonywane automatycznie (Zlecenia stałe i Polecenia zapłaty) Za każdy przelew/ /wpłatę gotówkową Za każdy przelew/ /wpłatę gotówkową Za każdy przelew/ /wpłatę gotówkową 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Za każdy przelew/ 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł Za każdy przelew 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł - Modyfikacja przelewu 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł - Odwołanie przelewu 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 6 Zawarcie umowy polecenia zapłaty Za każdą umowę 7 8 Zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem Sporządzenie i wysłanie jednego wyciągu bankowego w miesiącu Za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł Za jeden wyciąg Bez opłat Bez opłat Bez opłat 9 Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta; Sporządzenie kopii pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta gdy; Klient określi datę dokonania Za każde zestawienie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł Za każdy dokument ,00 10,00 zł Klient nie określi daty dokonania Za każdy dokument 10 Sporządzanie kopii wyciągu bankowego Miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł historii rachunku Za każdy rok 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

3 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia ) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku ( po upływie terminu spłaty) Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku Działanie Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku, błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy Za ustanowienie debetu dopuszczalnego Z zaświadczenie 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł Za każdą czynność Za każdy monit Miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Za każda dyspozycję 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 2% nie mniej niż 2% nie mniej niż 2% nie mniej niż 20,00 zł Opłata za rozpatrzenie wniosku o debet zł 17 Realizacja tytułu egzekucyjnego 0,5% kwoty zajętej nie mniej niż 50,00 zł 0,5% kwoty zajętej nie mniej niż 50,00 zł 0,5% kwoty zajętej nie mniej niż 50,00 zł 18 Opata za wydanie pojedynczego blankietu czekowego 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 19 Opłata za książeczkę czekową 20 Wydanie na żądanie klienta potwierdzenia wykonania bankowej, przelewu, wpłaty itp 21 Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem związanego ze spłatą kredytu na rzecz innego Banku 100 zł 100 zł 100 zł

4 22 Inne czynności wykonywane na życzenie klienta Opłata ustalana indywidualnie RACHUNKI OSZCZĘDNOSCIOWE Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJACA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych Bez opłat 2 Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy Bez opłat 3 Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego Bez opłat 4 Realizacja przelewów złożonych w formie papierowej - dotyczące zużycia energii Z każdy przelew 2,50 zł - za usługi telefoniczne Z każdy przelew 3,00 zł - pozostałe Z każdy przelew 3,00 zł Złożonych za pośrednictwem kanałów elektronicznych Z każdy przelew 1,00 zł 5 Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego Jednego w miesiącu Bez opłat 6 Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności Za każde zaświadczenie 7 8 Zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym Za przyjęcie,zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia ) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Sporządzenie kopii wyciągu bankowego oraz historii rachunku za każdy rok Za każdą zmianę Za każda zmianę Za każdy rok 10,00 zł 10,00 zł 9 Sporządzenie kserokopii pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta gdy; Klient określi datę dokonania Za każdy dokument 10,00 zł Klient nie określi daty dokonania Za każdy dokument 10 Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (Cesja) Za każdą książeczkę

5 11 Potwierdzenie dokonania gotówkowej lub bezgotówkowej Za każdy dokument 5,00 zł 12 Umorzenie i wystawienie nowej w miejsce utraconej lub zniszczonej Za każda książeczkę 13 Dokonanie zastrzeżenia książeczki Za zastrzeżenie Bez opłat 14 Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku oszczędnościowym na rzecz Banku Spółdzielczego w Grębocinie Za każda blokadę Bez opłat 15 Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku oszczędnościowym na rzecz innych banków Za każda blokadę 0,2% nie mniej niż 500,00 zł 16 Realizacja tytułu egzekucyjnego Za każdy tytuł 0,5% kwoty zajętej nie mniej niż 50,00 zł 17 Opłata za książeczkę oszczędnościową Opłata pobierana przy wydawaniu książeczki Bez opłat LOKATY TERMINOWE LOKATY TERMINOWE TRYB POBIERANIA STAWKA 1 Otwarcie rachunku terminowej lokaty Bez opłat 2 Prowadzenie rachunku Bez opłat 3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe Bez opłat 4 Realizacja przelewów dotyczących likwidacji lokaty na rachunki prowadzone w innych bankach Za każdy przelew 30,00 zł 5 Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności Za każde zaświadczenie 6 Za przyjęcie, zmianę odwołanie dyspozycji( oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Za każdą dyspozycję 7 Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty terminowej na rzecz Banku Spółdzielczego w Grębocinie Bez opłat

6 8 Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta Za każde zestawienie 30,00 zł 9 Zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem terminowym lokat oszczędnościowych Za każda zmianę 10,00 zł 10 Zastrzeżenie książeczki Za każdą książeczkę Bez opłat 11 Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty terminowej na rzecz innych banków Za każdą blokadę 0,2% minimum 500,00 zł 12 Za realizacje tytułu egzekucyjnego Za każdy tytuł 0,5% kwoty zajętej nie mniej niż 50,00 zł USŁUGI BANKOWOSCI ELEKTRONICZNEJ Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJACA 1 Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu Miesięcznie Bez opłat 2 Informacja o zmianie na rachunku SMS Za 1 SMS 0,15 zł 3 Opłata za listę haseł jednorazowych Za każda listę 5,00 zł 4 Przesłanie haseł za granice drogą pocztowa za potwierdzeniem odbioru Od każdej przesyłki 25,00 zł KARTY PŁATNICZE Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOSCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron młodzieżowa Maestro/ Visa Elektron Master Card Debit PayPass Visa Electron paywave Visa Electron paywave młodziezowa 1 Wydanie karty do rachunku Za każda kartę Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 2 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia Za każda kartę 3 Wznowienie karty Za każda kartę

7 4 Zastrzeżenie karty - Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 5 Użytkowanie karty miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 6 Zmiana limitów bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta Opłata za wypłatę gotówki; 1. W bankomatach banków. SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych z wyjątkiem bankomatów Banku Spółdzielczego w Brodnicy Z każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Za każda wypłatę pobierana w dniu rozliczenia Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 7 2. W kasach banków SGB pod warunkiem,że banki udostępniają usługę wypłat w POS 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 8 3. W bankomatach innych niż wskazane w pkt1 4. W kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 ( pod warunkiem,że banki udostępniają usługę wypłat w POS ) 5. W bankomatach za granicą Wypłata gotówki w ramach usługi cash back Naliczane od wypłacanej kwoty Za każda wypłatę pobierana w dniu rozliczenia 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 2% min 5,00 zł 2% min 5,00 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 2% min 4,50zł 2% min 4,50zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 3% min 10,00 zł 3% min 10,00 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,00 zł 0,00 zł 9 Wydanie numeru PIN Za każdy nr PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

8 Zmiana PIN w bankomatach; Banków SGB 2. Innych niż wskazane w pkt 1 1. Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach;banków SGB 2. Innych niż wskazane W pkt 1 Zestawienie transakcji przesłane do klienta Za każdą zmianę Za każde sprawdzenie 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Przesłanie ponownego zestawienie transakcji przysłanych na życzenie klienta Ekspresowe przysłanie karty lub numeru PIN ( w ciągu 3 dni roboczych) Za każde zestawienie Za każdą przesyłkę 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 14 Transakcje bezgotówkowe - Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 15 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia 1% 1% ( dotyczy Visa Electron) Bez prowizji 1% 1%

9 KARTY PRZEDPŁACONE Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE TRYB POBIERANIA OPŁATY MasterCard 1 Wydanie karty i numeru PIN Za każda kartę 25,00 zł 2 Zasilenie rachunku karty - Bez opłat 3 Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł 4 Zastrzeżenie karty - Bez opłat 5 Użytkowanie karty ( opłaty miesięczne - Bez opłat 6 7 Zmiana numeru PIN w Bankomacie; Banków SGB Innych niż wskazane w pk.1 Opłata za wypłatę gotówki; 1. W bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych z wyjątkiem bankomatów Banku Spółdzielczego w Brodnicy 2. W kasach banków SGB( w przypadku gdy bank posiada POS) Za każda zmianę Za każda wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 4,50 zł 7,00 zł Bez opłat 1,50 zł 3. W bankomatach innych niż wskazane w pkt1 1,30 zł 4. W kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 Naliczana od wypłaconej kwoty 3% min 4,50 zł 5. W bankomatach za granica Naliczana od wypłaconej kwoty 3% min 4,50 zł 8 Zestawienie transakcji przesłane do klienta miesięcznie Bez opłat 9 Transakcje bezgotówkowe - Bez prowizji

10 KARTY CHARGE WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY MasterCard Gold 1 Wydanie karty głównej lub dołączonej Za każda kartę 300,00 zł 2 Wydanie: Duplikatu karty w przypadku uszkodzenia Nowej karty w miejsce zniszczonej Za każda kartę 200,00 zł 3 Wznowienie karty Za każdą kartę 300,00 zł 4 Zastrzeżenie karty Bez opłat 5 Użytkowanie karty Bez opłat 6 7 Zmiana limitów bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta Opłata za wypłatę gotówki; 1. W bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych 2. W kasach banków SGB( w przypadku gdy bank posiada POS) Za każda zmianę Za każda wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczania 5,00 zł 2% 2% min 4,50 zł 3. W bankomatach innych niż wskazane w pkt1 3% min 3,50 zł 4. W kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 3% min 4,50 zł 5. W bankomatach za granicą 3% min 4,50 zł 8 Wydanie numeru PIN Za każdy numer PIN 6,00 zł 9 Zmiana numeru PIN w bankomatach 1. Banków SGB 2. Innych niż wskazane w pkt 1 Za każda zmianę Za każda zmianę 10 Zestawienie transakcji przysłanych do klienta Miesięcznie Bez opłat 11 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta Za każde zestawienie 4,50 zł 7,00 zł 5,00 zł

11 12 Transakcje bezgotówkowe - Bez opłat Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki W kraju Miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym Za granicą 1% Nieodebrane karty w terminie określonym w regulaminie funkcjonowania kart płatniczych typu charge Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju Po upływie terminu Po upływie terminu Za każda kartę 17 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju Za każda wypłatę 1% 200,00 zł 10,00 zł Równowartość 150 USD plus koszty operacyjne MasterCard Równowartość 95 USD + koszty operacyjne MasterCard

12 KARTY KREDYTOWE Lp. 1 2 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOSCI TRYB POBIERANIA OPŁATY MASTERCARD/VISA Master Card Pay Pass Gold Wydanie karty; Głównej Za każdą kartę Bez opłat Bez opłat dołączonej Bez opłat Bez opłat Użytkowanie karty; Głównej Rocznie,z góry za każdy rok ważności karty 42,00 zł Bez opłat (pierwszej i wznowionej) Dołączonej 30,00 zł Bez opłat- 3 Opłata roczna za kartę 4 5 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej Wydanie duplikatu karty z numerem PIN lub bez numeru PIN Z dołu po każdym roku ważności karty ( pierwszej i wznowionej) naliczana za każda kartę Bez opłat 150,00 zł Za każda kartę 25,00 zł 25,00 zł Za każda kartę 25,00 zł 25,00 zł 6 Wznowienie karty - Bez opłat Bez opłat 7 Zastrzeżenie karty - Bez opłaty Bez opłat 8 Opłata za wypłatę gotówki; 1. W bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych 2. W kasach banków SGB( w przypadku gdy bank posiada POS) 3. W bankomatach innych niż wskazane w pkt1 4. W kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 Za każda wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczania Za każda wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczania Za każda wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczania Za każda wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczania 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł

13 5. W bankomatach za granicą Za każda wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczania ji 3% min 7,00 zł 3% min7,00 zł 9 Zmiana PIN w bankomatach Za każda zmianę 4,50 zł 4,50 zł 10 Wydanie numeru PIN - Bez opłaty Bez opłat 11 Zmiana limitu kredytowego - Bez opłat Bez opłat 12 Minimalna kwota do zapłaty Naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart i umową 5% minimum 50,00 zł 5% min 50,00 zł Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta Za każdy monit/wezwanie 6,60 zł 6,60 zł Za każde zestawienie 6,60 zł 6,60 zł 15 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia 1% (dotyczy kart Visa) 16 Awaryjne wydane karty Za każda kartę Nie dotyczy 148 EURO 17 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju Nie dotyczy 95 EURO KREDYTY I POŻYCZKI Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOSCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1 Opłata za rozpatrzenie wniosku: kwota kredytu do 3.000,00 zł Opłata za rozpatrzenie wniosku: kwota kredytu powyżej 3.000,00 zł Jednorazowo, płatna przy złożeniu wniosku 50,00 zł Opłata za rozpatrzenie wniosku : kredyt mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna, kredyt konsolidacyjny Jednorazowo, płatna przy złożeniu wniosku 0,10% jednak nie mniej niż 100,00 zł

14 Prowizja przygotowawcza; 1) Udzielenie kredytu gotówkowego; dla posiadaczy ror lub rachunku bieżącego w banku posiadających aktywny rachunek od 6 m-cy 2 % dla pozostałych 3 % 2) Udzielenie/odnowienie kredytu w ROR Naliczana od kwoty udzielonego 1 % Kredyty mieszkaniowe przy LTV powyżej 50% ( dotyczy kredytów odnawialnych w ROR) płatna jednorazowo przed postawieniem Konsolidacyjne, pożyczki hipoteczne, kredytu do dyspozycji kredytobiorcy Do 60 m-cy Prowizja przygotowawcza ; kredytu/pożyczki Kredyty mieszkaniowe przy LTV do 50% lub od kwoty odnowienia kredytu 1,0 % 1,5% 2% Powyżej 60 m-cy 3% Konsumenckie zabezpieczone hipotecznie do 60 mcy powyżej 60 m-cy 3% Uruchomienie transzy kredytu studenckiego Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki jeżeli nie przekracza terminu ustalonego w umowie kredytowej Za prolongatę kredytu przekraczający termin płatności wynikający z umowy Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej Za zmianę warunków kredytowania z wyjątkiem wydłużenia terminu płatności W przypadku kredytu studenckiego przy uruchomieniu każdej transzy kredytu, naliczana od kwoty uruchamianej transzy Za każdy harmonogram Naliczana od prolongowanej kwoty, płatna jednorazowo Naliczana od kwoty długu płatna jednorazowo Naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do spłaty 2% 0,75% 10,00 zł 0,5% nie mniej niz100,00 zł 1% nie niż 100,00 zł 1% 0,5 % nie mniej niż 100,00 zł 6 Za wydanie promesy kredytowej Za każda promesę 100, 00 zł

15 7 Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta Za każda opinię 50,00 zł 8 Za wydanie duplikatu umowy kredytowej Za każdy duplikat 9 Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenie Za każdy zabezpieczony kredyt 50,00 zł 10 Za wysłanie upomnienia/monitu Za każde upomnienie 6,60 zł Za wysłanie wezwania do spłaty zaległych odsetek lub rat kredytu/pożyczki Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków ( w stosunku do innych banków, które pobierają takie opłaty od Banku Spółdzielczego w Grębocinie ) Za każde wezwanie Za każdy wniosek Za każda opinię 6,60 zł 100,00 zł Opłata w takiej wysokości jaką stosuje bank pobierający opłatę 14 Za przeprowadzenie inspekcji u Klienta każdorazowo 50,00 zł

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Nr 76/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku ROR PODSTAWOWY

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Nr 76/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku ROR PODSTAWOWY Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Nr 76/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ROR PODSTAWOWY ROR DO 30-GO ROKU

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR ROR Dla młodych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Żychlinie /obowiązuje od r./

Wyciąg z taryfy opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Żychlinie /obowiązuje od r./ Wyciąg z taryfy opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Żychlinie /obowiązuje od 27.08.2018 r./ Rozdział 3 Obrót oszczędnościowy - rachunki oszczędnościowe i oszczędnościowo-rozliczeniowe Lp. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Stan na dzień 01.12.2018 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U C J O N A L N I

I N S T Y T U C J O N A L N I Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Nr 76/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej K L I E N C I I N S T Y

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (kredyty)

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (kredyty) Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (kredyty)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu BS Susz Nr 93/2018 z dnia 26.07.2018 r. (I zmiana do Uchw. Nr 102/2017 Zarzadu BS w Suszu z dn. 19 grudnia 2017 r.) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 8 sierpnia 2018 r.

Obowiązuje od dnia 8 sierpnia 2018 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 8 sierpnia 2018 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu BS Susz Nr 96/2018 z dnia 02.08.2018 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 20 marca 2017 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.07.2018 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia 18.03.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy Niniejszy dokument zawiera informacje o najbardziej

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU WYKAZ ZMIAN

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU WYKAZ ZMIAN Załącznik do Uchwały Nr 5/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 10-01-2017 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU WYKAZ ZMIAN Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A I KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w miejsce

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TAB. 1 Rachunki bankowe oraz karty debetowe dla Klientów indywidualnych

TAB. 1 Rachunki bankowe oraz karty debetowe dla Klientów indywidualnych I RACHUNKI BANKOWE ORAZ KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 08.08.2018 R. TAB. 1 Rachunki bankowe oraz karty debetowe dla Klientów indywidualnych 1. Prowadzenie rachunku płatniczego:

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 152/2016 z dnia 10.11.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR).

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR). DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Lp Wyszczególnienie czynności 2 1 Otwarcie, i prowadzenie i likwidacja rachunków:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie Załącznik do Uchwały Zarządu nr 18/2015 z 17.06.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 01 lipca 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Załącznik nr 5 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie nr 67/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Teresinie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy UNIKONTO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą Taryfą prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 31/2018 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 31/2018 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI POŁUDNIOWO-MAZOWIECKI BANK SPÓŁDZIELCZY W JEDLIŃSKU

SPIS TREŚCI POŁUDNIOWO-MAZOWIECKI BANK SPÓŁDZIELCZY W JEDLIŃSKU POŁUDNIOWO-MAZOWIECKI BANK SPÓŁDZIELCZY W JEDLIŃSKU SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 3 Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 30.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 6. Kredyty i pożyczki 1. Prowizja przygotowawcza: 1) udzielenie kredytu gotówkowego 1,5% - 4,0% 2) udzielenie kredytu w ROR a) udzielenie 2,5% b) odnowienie naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pułtusku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PUŁTUSKU

Bank Spółdzielczy w Pułtusku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PUŁTUSKU Bank Spółdzielczy w Pułtusku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PUŁTUSKU SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. z póź. zmianami TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SIERADZU. Sieradz, sierpień 2018 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SIERADZU. Sieradz, sierpień 2018 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SIERADZU Sieradz, sierpień 2018 r. Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo Pożyczkowe PA-CO-BANK Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto Komfortowe Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo Pożyczkowe PA-CO-BANK Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto Komfortowe Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za

Bardziej szczegółowo

Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe dla emerytów i rencistów. Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy

Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe dla emerytów i rencistów. Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy Opłaty i prowizje dotyczące obsługi klientów indywidualnych zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Szumowie stanowiącej załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 64/18

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 47/2015 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 14.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/2017 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KCYNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KCYNI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KCYNI OBOWIĄZUJE OD 8 SIERPNIA 2018 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 06 października 2016r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 września 2016 roku (z wyjątkiem: Działu I, oraz Rozdziałów: 1, 2, 3, 4, 5 Działu II oraz Rozdziału

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo Pożyczkowe PA-CO-BANK Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto Swobodne Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/2012 z dnia 21.12.2012r. Nr 27/B/2013 z dnia 08.03.2013r. Nr 71/B/2013 z dnia 21.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty KONTO STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA KONTO MŁODYCH

Bardziej szczegółowo