TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r. LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY 1 Pakiet JUNIOR 26 lat Pakiet SENIOR Pakiet podstawowy Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - Bez opłat Bez opłat Bez opłat - prowadzenie rachunku miesięcznie Bez opłat 2,00 zł 4,00 zł Wpłaty gotówkowe na rachunek,dokonywane w placówkach BS Grębocin do kwoty ,00 zł miesięcznie Bez opłat Bez opłat Bez opłat 2 Wpłaty przekraczające zł miesięcznie Bez opłat Bez opłat 0,3% nie mniej niż 3,50 zł nie więcej niż 1000,00 zł 3 Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówkach BS Grębocin Do kwoty ,00 zł kwota miesięczna Bez opłat Bez opłat Bez opłat Kwoty przekraczające zł miesięcznie Bez opłat Bez opłat 0,3% nie mniej niż 3,50 zł nie więcej niż 1000,00 zł

2 Realizacja przelewów złożonych w formie papierowej i wpłaty gotówkowe - na rachunki prowadzone w BS Grębocin Za każdy przelew 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł dotyczące opłat za zużycie energii - za usługi telefoniczne - pozostałe Złożonych za pośrednictwem kanałów elektronicznych Przelewy wykonywane automatycznie (Zlecenia stałe i Polecenia zapłaty) Za każdy przelew/ /wpłatę gotówkową Za każdy przelew/ /wpłatę gotówkową Za każdy przelew/ /wpłatę gotówkową 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Za każdy przelew/ 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł Za każdy przelew 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł - Modyfikacja przelewu 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł - Odwołanie przelewu 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 6 Zawarcie umowy polecenia zapłaty Za każdą umowę 7 8 Zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem Sporządzenie i wysłanie jednego wyciągu bankowego w miesiącu Za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł Za jeden wyciąg Bez opłat Bez opłat Bez opłat 9 Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta; Sporządzenie kopii pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta gdy; Klient określi datę dokonania Za każde zestawienie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł Za każdy dokument ,00 10,00 zł Klient nie określi daty dokonania Za każdy dokument 10 Sporządzanie kopii wyciągu bankowego Miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł historii rachunku Za każdy rok 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

3 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia ) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku ( po upływie terminu spłaty) Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku Działanie Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku, błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy Za ustanowienie debetu dopuszczalnego Z zaświadczenie 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł Za każdą czynność Za każdy monit Miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Za każda dyspozycję 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 2% nie mniej niż 2% nie mniej niż 2% nie mniej niż 20,00 zł Opłata za rozpatrzenie wniosku o debet zł 17 Realizacja tytułu egzekucyjnego 0,5% kwoty zajętej nie mniej niż 50,00 zł 0,5% kwoty zajętej nie mniej niż 50,00 zł 0,5% kwoty zajętej nie mniej niż 50,00 zł 18 Opata za wydanie pojedynczego blankietu czekowego 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 19 Opłata za książeczkę czekową 20 Wydanie na żądanie klienta potwierdzenia wykonania bankowej, przelewu, wpłaty itp 21 Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem związanego ze spłatą kredytu na rzecz innego Banku 100 zł 100 zł 100 zł

4 22 Inne czynności wykonywane na życzenie klienta Opłata ustalana indywidualnie RACHUNKI OSZCZĘDNOSCIOWE Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJACA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych Bez opłat 2 Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy Bez opłat 3 Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego Bez opłat 4 Realizacja przelewów złożonych w formie papierowej - dotyczące zużycia energii Z każdy przelew 2,50 zł - za usługi telefoniczne Z każdy przelew 3,00 zł - pozostałe Z każdy przelew 3,00 zł Złożonych za pośrednictwem kanałów elektronicznych Z każdy przelew 1,00 zł 5 Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego Jednego w miesiącu Bez opłat 6 Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności Za każde zaświadczenie 7 8 Zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym Za przyjęcie,zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia ) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Sporządzenie kopii wyciągu bankowego oraz historii rachunku za każdy rok Za każdą zmianę Za każda zmianę Za każdy rok 10,00 zł 10,00 zł 9 Sporządzenie kserokopii pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta gdy; Klient określi datę dokonania Za każdy dokument 10,00 zł Klient nie określi daty dokonania Za każdy dokument 10 Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (Cesja) Za każdą książeczkę

5 11 Potwierdzenie dokonania gotówkowej lub bezgotówkowej Za każdy dokument 5,00 zł 12 Umorzenie i wystawienie nowej w miejsce utraconej lub zniszczonej Za każda książeczkę 13 Dokonanie zastrzeżenia książeczki Za zastrzeżenie Bez opłat 14 Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku oszczędnościowym na rzecz Banku Spółdzielczego w Grębocinie Za każda blokadę Bez opłat 15 Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku oszczędnościowym na rzecz innych banków Za każda blokadę 0,2% nie mniej niż 500,00 zł 16 Realizacja tytułu egzekucyjnego Za każdy tytuł 0,5% kwoty zajętej nie mniej niż 50,00 zł 17 Opłata za książeczkę oszczędnościową Opłata pobierana przy wydawaniu książeczki Bez opłat LOKATY TERMINOWE LOKATY TERMINOWE TRYB POBIERANIA STAWKA 1 Otwarcie rachunku terminowej lokaty Bez opłat 2 Prowadzenie rachunku Bez opłat 3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe Bez opłat 4 Realizacja przelewów dotyczących likwidacji lokaty na rachunki prowadzone w innych bankach Za każdy przelew 30,00 zł 5 Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności Za każde zaświadczenie 6 Za przyjęcie, zmianę odwołanie dyspozycji( oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Za każdą dyspozycję 7 Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty terminowej na rzecz Banku Spółdzielczego w Grębocinie Bez opłat

6 8 Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta Za każde zestawienie 30,00 zł 9 Zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem terminowym lokat oszczędnościowych Za każda zmianę 10,00 zł 10 Zastrzeżenie książeczki Za każdą książeczkę Bez opłat 11 Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty terminowej na rzecz innych banków Za każdą blokadę 0,2% minimum 500,00 zł 12 Za realizacje tytułu egzekucyjnego Za każdy tytuł 0,5% kwoty zajętej nie mniej niż 50,00 zł USŁUGI BANKOWOSCI ELEKTRONICZNEJ Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJACA 1 Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu Miesięcznie Bez opłat 2 Informacja o zmianie na rachunku SMS Za 1 SMS 0,15 zł 3 Opłata za listę haseł jednorazowych Za każda listę 5,00 zł 4 Przesłanie haseł za granice drogą pocztowa za potwierdzeniem odbioru Od każdej przesyłki 25,00 zł KARTY PŁATNICZE Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOSCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron młodzieżowa Maestro/ Visa Elektron Master Card Debit PayPass Visa Electron paywave Visa Electron paywave młodziezowa 1 Wydanie karty do rachunku Za każda kartę Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 2 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia Za każda kartę 3 Wznowienie karty Za każda kartę

7 4 Zastrzeżenie karty - Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 5 Użytkowanie karty miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 6 Zmiana limitów bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta Opłata za wypłatę gotówki; 1. W bankomatach banków. SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych z wyjątkiem bankomatów Banku Spółdzielczego w Brodnicy Z każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Za każda wypłatę pobierana w dniu rozliczenia Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 7 2. W kasach banków SGB pod warunkiem,że banki udostępniają usługę wypłat w POS 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 8 3. W bankomatach innych niż wskazane w pkt1 4. W kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 ( pod warunkiem,że banki udostępniają usługę wypłat w POS ) 5. W bankomatach za granicą Wypłata gotówki w ramach usługi cash back Naliczane od wypłacanej kwoty Za każda wypłatę pobierana w dniu rozliczenia 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 2% min 5,00 zł 2% min 5,00 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 2% min 4,50zł 2% min 4,50zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 3% min 10,00 zł 3% min 10,00 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,00 zł 0,00 zł 9 Wydanie numeru PIN Za każdy nr PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

8 Zmiana PIN w bankomatach; Banków SGB 2. Innych niż wskazane w pkt 1 1. Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach;banków SGB 2. Innych niż wskazane W pkt 1 Zestawienie transakcji przesłane do klienta Za każdą zmianę Za każde sprawdzenie 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Przesłanie ponownego zestawienie transakcji przysłanych na życzenie klienta Ekspresowe przysłanie karty lub numeru PIN ( w ciągu 3 dni roboczych) Za każde zestawienie Za każdą przesyłkę 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 14 Transakcje bezgotówkowe - Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 15 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia 1% 1% ( dotyczy Visa Electron) Bez prowizji 1% 1%

9 KARTY PRZEDPŁACONE Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE TRYB POBIERANIA OPŁATY MasterCard 1 Wydanie karty i numeru PIN Za każda kartę 25,00 zł 2 Zasilenie rachunku karty - Bez opłat 3 Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł 4 Zastrzeżenie karty - Bez opłat 5 Użytkowanie karty ( opłaty miesięczne - Bez opłat 6 7 Zmiana numeru PIN w Bankomacie; Banków SGB Innych niż wskazane w pk.1 Opłata za wypłatę gotówki; 1. W bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych z wyjątkiem bankomatów Banku Spółdzielczego w Brodnicy 2. W kasach banków SGB( w przypadku gdy bank posiada POS) Za każda zmianę Za każda wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 4,50 zł 7,00 zł Bez opłat 1,50 zł 3. W bankomatach innych niż wskazane w pkt1 1,30 zł 4. W kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 Naliczana od wypłaconej kwoty 3% min 4,50 zł 5. W bankomatach za granica Naliczana od wypłaconej kwoty 3% min 4,50 zł 8 Zestawienie transakcji przesłane do klienta miesięcznie Bez opłat 9 Transakcje bezgotówkowe - Bez prowizji

10 KARTY CHARGE WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY MasterCard Gold 1 Wydanie karty głównej lub dołączonej Za każda kartę 300,00 zł 2 Wydanie: Duplikatu karty w przypadku uszkodzenia Nowej karty w miejsce zniszczonej Za każda kartę 200,00 zł 3 Wznowienie karty Za każdą kartę 300,00 zł 4 Zastrzeżenie karty Bez opłat 5 Użytkowanie karty Bez opłat 6 7 Zmiana limitów bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta Opłata za wypłatę gotówki; 1. W bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych 2. W kasach banków SGB( w przypadku gdy bank posiada POS) Za każda zmianę Za każda wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczania 5,00 zł 2% 2% min 4,50 zł 3. W bankomatach innych niż wskazane w pkt1 3% min 3,50 zł 4. W kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 3% min 4,50 zł 5. W bankomatach za granicą 3% min 4,50 zł 8 Wydanie numeru PIN Za każdy numer PIN 6,00 zł 9 Zmiana numeru PIN w bankomatach 1. Banków SGB 2. Innych niż wskazane w pkt 1 Za każda zmianę Za każda zmianę 10 Zestawienie transakcji przysłanych do klienta Miesięcznie Bez opłat 11 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta Za każde zestawienie 4,50 zł 7,00 zł 5,00 zł

11 12 Transakcje bezgotówkowe - Bez opłat Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki W kraju Miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym Za granicą 1% Nieodebrane karty w terminie określonym w regulaminie funkcjonowania kart płatniczych typu charge Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju Po upływie terminu Po upływie terminu Za każda kartę 17 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju Za każda wypłatę 1% 200,00 zł 10,00 zł Równowartość 150 USD plus koszty operacyjne MasterCard Równowartość 95 USD + koszty operacyjne MasterCard

12 KARTY KREDYTOWE Lp. 1 2 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOSCI TRYB POBIERANIA OPŁATY MASTERCARD/VISA Master Card Pay Pass Gold Wydanie karty; Głównej Za każdą kartę Bez opłat Bez opłat dołączonej Bez opłat Bez opłat Użytkowanie karty; Głównej Rocznie,z góry za każdy rok ważności karty 42,00 zł Bez opłat (pierwszej i wznowionej) Dołączonej 30,00 zł Bez opłat- 3 Opłata roczna za kartę 4 5 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej Wydanie duplikatu karty z numerem PIN lub bez numeru PIN Z dołu po każdym roku ważności karty ( pierwszej i wznowionej) naliczana za każda kartę Bez opłat 150,00 zł Za każda kartę 25,00 zł 25,00 zł Za każda kartę 25,00 zł 25,00 zł 6 Wznowienie karty - Bez opłat Bez opłat 7 Zastrzeżenie karty - Bez opłaty Bez opłat 8 Opłata za wypłatę gotówki; 1. W bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych 2. W kasach banków SGB( w przypadku gdy bank posiada POS) 3. W bankomatach innych niż wskazane w pkt1 4. W kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 Za każda wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczania Za każda wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczania Za każda wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczania Za każda wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczania 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł

13 5. W bankomatach za granicą Za każda wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczania ji 3% min 7,00 zł 3% min7,00 zł 9 Zmiana PIN w bankomatach Za każda zmianę 4,50 zł 4,50 zł 10 Wydanie numeru PIN - Bez opłaty Bez opłat 11 Zmiana limitu kredytowego - Bez opłat Bez opłat 12 Minimalna kwota do zapłaty Naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart i umową 5% minimum 50,00 zł 5% min 50,00 zł Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta Za każdy monit/wezwanie 6,60 zł 6,60 zł Za każde zestawienie 6,60 zł 6,60 zł 15 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia 1% (dotyczy kart Visa) 16 Awaryjne wydane karty Za każda kartę Nie dotyczy 148 EURO 17 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju Nie dotyczy 95 EURO KREDYTY I POŻYCZKI Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOSCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1 Opłata za rozpatrzenie wniosku: kwota kredytu do 3.000,00 zł Opłata za rozpatrzenie wniosku: kwota kredytu powyżej 3.000,00 zł Jednorazowo, płatna przy złożeniu wniosku 50,00 zł Opłata za rozpatrzenie wniosku : kredyt mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna, kredyt konsolidacyjny Jednorazowo, płatna przy złożeniu wniosku 0,10% jednak nie mniej niż 100,00 zł

14 Prowizja przygotowawcza; 1) Udzielenie kredytu gotówkowego; dla posiadaczy ror lub rachunku bieżącego w banku posiadających aktywny rachunek od 6 m-cy 2 % dla pozostałych 3 % 2) Udzielenie/odnowienie kredytu w ROR Naliczana od kwoty udzielonego 1 % Kredyty mieszkaniowe przy LTV powyżej 50% ( dotyczy kredytów odnawialnych w ROR) płatna jednorazowo przed postawieniem Konsolidacyjne, pożyczki hipoteczne, kredytu do dyspozycji kredytobiorcy Do 60 m-cy Prowizja przygotowawcza ; kredytu/pożyczki Kredyty mieszkaniowe przy LTV do 50% lub od kwoty odnowienia kredytu 1,0 % 1,5% 2% Powyżej 60 m-cy 3% Konsumenckie zabezpieczone hipotecznie do 60 mcy powyżej 60 m-cy 3% Uruchomienie transzy kredytu studenckiego Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki jeżeli nie przekracza terminu ustalonego w umowie kredytowej Za prolongatę kredytu przekraczający termin płatności wynikający z umowy Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej Za zmianę warunków kredytowania z wyjątkiem wydłużenia terminu płatności W przypadku kredytu studenckiego przy uruchomieniu każdej transzy kredytu, naliczana od kwoty uruchamianej transzy Za każdy harmonogram Naliczana od prolongowanej kwoty, płatna jednorazowo Naliczana od kwoty długu płatna jednorazowo Naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do spłaty 2% 0,75% 10,00 zł 0,5% nie mniej niz100,00 zł 1% nie niż 100,00 zł 1% 0,5 % nie mniej niż 100,00 zł 6 Za wydanie promesy kredytowej Za każda promesę 100, 00 zł

15 7 Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta Za każda opinię 50,00 zł 8 Za wydanie duplikatu umowy kredytowej Za każdy duplikat 9 Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenie Za każdy zabezpieczony kredyt 50,00 zł 10 Za wysłanie upomnienia/monitu Za każde upomnienie 6,60 zł Za wysłanie wezwania do spłaty zaległych odsetek lub rat kredytu/pożyczki Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków ( w stosunku do innych banków, które pobierają takie opłaty od Banku Spółdzielczego w Grębocinie ) Za każde wezwanie Za każdy wniosek Za każda opinię 6,60 zł 100,00 zł Opłata w takiej wysokości jaką stosuje bank pobierający opłatę 14 Za przeprowadzenie inspekcji u Klienta każdorazowo 50,00 zł

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Obowiązuje od dnia 24 października 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Konta osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 6. Kredyty i pożyczki 1. Prowizja przygotowawcza: 1) udzielenie kredytu gotówkowego 1,5% - 4,0% 2) udzielenie kredytu w ROR a) udzielenie 2,5% b) odnowienie naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 02.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 02.03.2015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Konta osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Obowiązuje od 05.02.2015 roku Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA I. Obsługa rachunków bankowych, lokat terminowych oraz

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 11/VI/2013 Zarządu PBS z dnia 28.06.2013 r. uwzględniający późniejsze zmiany, w tym zawarte w uchwale 18/II/2015 z 26.02.2015r TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia.....r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 18.03.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr nr11/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 12.02.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 58/2015 z dnia 01 kwietnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 78/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo