TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do uchwały nr 01/01/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM 1

2 TAB. 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWE Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe dla osób fizycznych ROR BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM Rachunek a vista EKO BS SKARBONKA Lokaty terminowe SKO/* Warian t I PKZP/* Wariant II Rada Rodziców/* Wariant I Wariant II Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat 10,00 bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku - opłata miesięczna 4,50 bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez 20,00 bez opłat 20,00 opłat 3. Za blankiet czeku 1,50 1,50 1,50 1,50 n/d 1,00 1,00 1,00 4. Potwierdzenie czeku 5,00 5,00 5,00 5,00 n/d 5,00 5,00 5,00 5. Wykonanie przelewu z rachunku: Pierwszy w miesiącu bez opłat a kolejne: a) na rachunek prowadzony w PBS w Janowie Lubelskim bez opłat bez opłat 0,50 % min. 15,00 b) do innego banku 1,90 4,20 0,50 % min. 15,00 c) na rzecz ZUS 4,50 4,20 0,50 % min. 15,00 d) na rzecz US 4,50 4,20 0,50 % min. 15,00 6. Za wydanie zaświadczenia o: bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 1,90 4,20 bez opłat 4,20 n/d n/d n/d 4,20 n/d n/d n/d 4,20 bez opłat 4,20 bez opłat bez opłat 4,20 bez opłat bez opłat 4,20 bez opłat a) stanie konta na wniosek klienta, 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 a) b) pozostałych zaświadczeń i opinii 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40, Blokada rachunku z tytułu umów kredytowych zawieranych z 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 innymi bankami Dokonanie zastrzeżeń i umorzeń 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60, Przyjęcie, zmiana i odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 nie dotyczy nie dotyczy sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci 10. Przepisanie umowy rachunku na rzecz innej osoby w drodze cesji 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50, Sporządzenie dodatkowego wyciągu na życzenie 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50, Zlecenia stałe: a) -na rachunek prowadzony w PBS w Janowie Lubelskim -na rachunek prowadzony w innym banku bez opłat 2,00 bez opłat 2,00 n/d n/d n/d n/d bez opłat 2,00 bez opłat 2,00 b) modyfikacja zlecenia stałego 1,50 1,50 n/d n/d n/d n/d 1,50 1,50 c) odwołanie zlecenia stałego 1,50 1,50 n/d n/d n/d n/d 1,50 1,50 2

3 13. Wpłata własna na rachunek bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 14. Wypłata z rachunku bez opłat bez opłat Pierwsza w bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 15. Realizacja polecenia zapłaty 1,20 1,20 miesiącu bez opłat kolejne 0,50 % min. 15 1,20 1,20 n/d 1,20 1,20 1, Zamknięcie rachunku 12,00 12,00 12,00 Bez opłat Bez opłat Bez opłat 10,00 10, Dokonanie blokady rachunku w wyniku jego zajęcia przez organ egzekucyjny 15,00 15,00 15,00 n/d 15,00 n/d n/d n/d 18. Sporządzenie odpisu dokumentu 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15, Realizacja zleceń w systemie SORBNET a) dla zleceń o kwocie równej lub większej niż ,00. 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 b) dla zleceń o kwocie mniejszej niż ,00. 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35, Komunikat SMS 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0, Udzielanie informacji telefonicznych o rachunku na hasło 1,00 /mies. 1,00 /mies. 1,00 /mies. 1,00 1,00 1,00 1,00 /mies. 1,00 /mies. /mies. /mies. /mies. 22 Sporządzenie aneksu do umowy rachunku bankowego na wniosek 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 klienta *lub według indywidualnych warunków zawartych w umowie o prowadzenie rachunku TAB. 1a KONTA OSOBISTE w ofercie Banku od 14 listopada 2016 r. Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Pakiet ROR Pakiet Junior EKO BS Avista Skarbonka Lokaty terminowe Otwarcie rachunku oszczędnościowo - jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł rozliczeniowego 2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 4,50 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł oszczędnościowo - rozliczeniowego 3 Otwarcie rachunku EKO BS jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 0 zł 10 zł 0 zł 4 Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówki Za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 4.2 Wypłata gotówki Za wypłatę 0 zł 0 zł 0,50 % min 15 0 zł 0 zł 0 zł zł* 5 Przelewy z rachunku ELIXIR 5.1 Przelewy wewnętrzne 0 zł 0 zł 0,50 % min 15 0 zł 0 zł 0 zł zł* 5.2 Przelew do innego banku Za przelew 1,90 zł 0,99 zł 0,50 % min 15 zł* 4,20 zł 1,90 zł 4,20 zł 3

4 5.3 Przelew do ZUS 4,50 zł n/d 0,50 % min 15 4,20 zł n/d 0 zł zł* 5.4 Przelew do US 4,50 zł n/d 0,50 % min 15 4,20 zł n/d 0 zł zł* 6 Przelew z rachunku SORBET 6.1 Kwota przelewu równa lub większa niż Za przelew 30 zł 30 zł n/d 30 zł n/d 30 zł zł 6.2 Kwota przelewu powyżej zł 35 zł 35 zł n/d 35 zł n/d 35 zł 7 Zlecenia stałe 7.1 Na rachunki wewnętrzne Za zlecenie 0 zł 0 zł n/d 0 zł n/d n/d 7.2 Do innego banku Za zlecenie 2 zł 2 zł n/d 2 zł n/d n/d 7.3 Modyfikacja, odwołanie zlecenia jednorazowo 1,50 zł 1,50 zł n/d 1,50 zł n/d n/d stałego 8 Polecenie zapłaty Za zlecenie 1,20 zł 1,20 zł n/d 1,20 zł n/d n/d 9 System bankowości internetowej 9.1 Udostępnienie jednorazowo 5,50 zł 5,50 zł n/d 5,5 5,50 zł n/d 9.2 Opłata za korzystanie miesięcznie 1,20 zł 0 zł n/d 1,20 0 zł n/d 9.3 Przelewy z rachunku: n/d n/d Przelewy wewnętrzne Za przelew 0 zł 0 zł n/d 0 zł 0 zł n/d Przelew do innego banku 0,99 zł 0,50 zł n/d 0,99 zł 0,50 zł n/d 9.4 Zlecenia stałe Za przelew Jak w punkcie Jak w punkcie n/d Jak w punkcie Jak w punkcie n/d Zablokowanie dostępu jednorazowo 10 zł 10 zł n/d 10 zł 10 zł n/d 9.6 Odblokowanie dostępu jednorazowo 10 zł 10 zł n/d 10 zł 10 zł n/d 9.7 Wydanie karty kodów jednorazowo 0 zł 0 zł n/d 0 zł 0 zł n/d 9.8 Token miesięcznie 1 zł 0 zł n/d 1 zł 0 zł n/d 9.9 Powiadomienie sms Za sms 0,29 zł 0,29 zł n/d 0,29 zł 0,29 zł n/d 9.10 Powiadomienie sms zagraniczny Za sms 0,45 zł 0,45 zł n/d 0,45 zł 0,45 zł n/d 9.11 Kod jednorazowy Za sms 0,29 zł 0,29 zł n/d 0,29 zł 0,29 zł n/d 9.12 Mobile miesięcznie 1 zł 0 zł n/d 1 zł n/d n/d 10 Za blankiet czeku Za sztukę 1,50 zł n/d n/d 1,50 zł n/d n/d 11 Potwierdzenie czeku jednorazowo 5 zł n/d n/d 5 zł n/d n/d 12 Wydanie zaświadczenia o stanie konta jednorazowo 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł oraz pozostałych zaświadczeń i opinii 13 Blokada rachunku z tytułu umów Jednorazowo 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł kredytowych zawieranych z innymi bankami 14 Dokonanie zastrzeżeń i umorzeń jednorazowo 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 15 Przyjęcie, zmiana i odwołanie jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie dyspozycji na wypadek śmierci 4

5 16 Sporządzenie dodatkowego wyciągu na jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł życzenie 17 Dokonanie blokady rachunku w wyniku jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł jego zajęcia przez organ egzekucyjny 18 Sporządzenie odpisu dokumentu jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 19 Udzielenie informacji telefonicznych o Miesięcznie 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł rachunku na hasło 20 Sporządzenie aneksu do umowy na jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł wniosek klienta 21 Zamknięcie rachunku jednorazowo 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł *pierwsza wypłata gotówkowa lub przelew z rachunku w miesiącu = 0 zł. TAB. 1b KONTA dla SKO, PKZP, RAD RODZICÓW w ofercie Banku od 14 listopada 2016 r. Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania SKO* PKZP* Rada Rodziców* Wariant I Wariant II Wariant I Wariant II Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 20 zł 0 zł 20 zł 3 Wpłaty i wypłaty 3.1 Wpłata gotówki Za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3.2 Wypłata gotówki Za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 4 Przelewy z rachunku ELIXIR 4.1 Przelewy wewnętrzne 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 4.2 Przelew do innego banku 0 zł 4,20 zł 0 zł 4,20 zł 0 zł 4.3 Przelew do ZUS Za przelew 0 zł 4,20 zł 0 zł 4,20 zł 0 zł 4.4 Przelew do US 0 zł 4,20 zł 0 zł 4,20 zł 0 zł 5 Przelew z rachunku SORBET 5.1 Kwota przelewu równa lub większa niż Za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł zł 5.2 Kwota przelewu powyżej zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 6 Zlecenia stałe 6.1 Na rachunki wewnętrzne Za zlecenie n/d 0 zł 0 zł 6.2 Do innego banku Za zlecenie n/d 2 zł 2 zł 6.3 Modyfikacja, odwołanie zlecenia jednorazowo n/d 1,50 zł 1,50 zł stałego 7 Polecenie zapłaty Za zlecenie 1,20 zł 1,20 zł 1,20 zł 8 System bankowości internetowej 8.1 Udostępnienie jednorazowo n/d 5,5 zł 5,5 zł 8.2 Opłata za korzystanie miesięcznie n/d 1,20 zł 1,20 zł 5

6 8.3 Przelewy z rachunku: n/d Przelewy wewnętrzne Za przelew n/d 0 zł 0 zł Przelew do innego banku n/d 4,20 zł 4,20 zł 8.4 Zlecenia stałe Za przelew n/d Jak w punkcie 8.3 Jak w punkcie Zablokowanie dostępu jednorazowo n/d 10 zł 10 zł 8.6 Odblokowanie dostępu jednorazowo n/d 10 zł 10 zł 8.7 Wydanie karty kodów jednorazowo n/d 0 zł 0 zł 8.8 Token miesięcznie n/d 1 zł 1 zł 8.9 Powiadomienie sms Za sms n/d 0,29 zł 0,29 zł 8.10 Powiadomienie sms zagraniczny Za sms n/d 0,45 zł 0,45 zł 8.11 Kod jednorazowy Za sms n/d 0,29 zł 0,29 zł 8.12 Mobile miesięcznie n/d 1 zł 1 zł 9 Za blankiet czeku Za sztukę 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 10 Potwierdzenie czeku jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 11 Wydanie zaświadczenia o stanie konta jednorazowo 40 zł 40 zł 40 zł oraz pozostałych zaświadczeń i opinii 12 Blokada rachunku z tytułu umów Jednorazowo 70 zł 70 zł 70 zł kredytowych zawieranych z innymi bankami 13 Dokonanie zastrzeżeń i umorzeń jednorazowo 40 zł 40 zł 40 zł 14 Sporządzenie dodatkowego wyciągu na jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł życzenie 15 Dokonanie blokady rachunku w wyniku jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł jego zajęcia przez organ egzekucyjny 16 Sporządzenie odpisu dokumentu jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 17 Udzielenie informacji telefonicznych o Miesięcznie 1 zł 1 zł 1 zł rachunku na hasło 18 Sporządzenie aneksu do umowy na jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł wniosek klienta 19 Zamknięcie rachunku jednorazowo 0 zł 10 zł 10 zł *stawki według Taryfy lub według indywidualnych warunków zawartych w umowie o prowadzenie rachunku TAB. 2. RACHUNEK INTERNETOWY Rachunek internetowy Indywidualny rachunek internetowy IRI Korporacyjny rachunek internetowy KRI (działalność gospodarcza) Korporacyjny rachunek internetowy KRI dla rolników Korporacyjny rachunek internetowy KRI dla instytucji niekomercyjnych Indywidualny rachunek internetowy IRI dla Rad Rodziców Udostępnienie 5,50 15,00 5,50 15,00 5,50 6

7 2. Opłata miesięczna za korzystanie 1,20 5,60 1,20 5,60 1,20 3. Wykonanie przelewu z rachunku: a) na rachunek prowadzony w PBS w Janowie Lubelskim bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) do innego banku 0,99 1,50 1,50 1,50 0,99 4. Zlecenie stałe Opłata jak w punkcie 3. Opłata jak w punkcie 3. Opłata jak w punkcie 3. Opłata jak w punkcie 3. Opłata jak w punkcie Zablokowanie dostępu 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 6. Odblokowanie dostępu 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 7. Wydanie kart kodów bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 8. Powtórne generowanie certyfikatu: - po upływie okresu ważności certyfikatu: -w przypadku zagubienia lub uszkodzenia: 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 9. Powiadomienie SMS 0,29 0,29 0,29 0,29 0, Powiadomienie SMS zagraniczny 0,45 0,45 0,45 0,45 0, Kod jednorazowy SMS 0,29 0,29 0,29 0,29 0, Dodatkowa opłata miesięczna za korzystanie z IRI lub KRI obowiązująca od r. 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 TAB. 2a. SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ I MOBILNEJ dla dotychczasowych użytkowników IRI i KRI Rachunek internetowy dla ROR (działalność gospodarcza) dla rolników dla instytucji niekomercyjnych dla Rad Rodziców Udostępnienie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat. 2. Opłata miesięczna za korzystanie 1,20 5,60 1,20 5,60 1, Wykonanie przelewu z rachunku: a) na rachunek prowadzony w PBS w Janowie Lubelskim bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) do innego banku 0,99 1,50 1,50 1,50 0, Zlecenie stałe Opłata jak w punkcie 3. Opłata jak w punkcie 3. Opłata jak w punkcie 3. Opłata jak w punkcie 3. Opłata jak w punkcie Zablokowanie dostępu 10,00 10,00 10,00 10,00 10, Odblokowanie dostępu 10,00 10,00 10,00 10,00 10, Wydanie kart kodów bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 7

8 . 8. Token 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Powiadomienie SMS 0,29 0,29 0,29 0,29 0, Powiadomienie SMS zagraniczny 0,45 0,45 0,45 0,45 0, Kod jednorazowy SMS 0,29 0,29 0,29 0,29 0, Mobile 1,00 1,50 1,50 1,50 1,00 TAB. 2b. SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ I MOBILNEJ Rachunek internetowy dla ROR (działalność gospodarcza) dla rolników dla instytucji niekomercyjnych dla Rad Rodziców Udostępnienie 5,50 15,00 5,50 15,00 5, Opłata miesięczna za korzystanie 1,20 5,60 1,20 5,60 1, Wykonanie przelewu z rachunku: a) na rachunek prowadzony w PBS w Janowie Lubelskim bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) do innego banku 0,99 1,50 1,50 1,50 0, Zlecenie stałe Opłata jak w punkcie 3. Opłata jak w punkcie 3. Opłata jak w punkcie 3. Opłata jak w punkcie 3. Opłata jak w punkcie Zablokowanie dostępu 10,00 10,00 10,00 10,00 10, Odblokowanie dostępu 10,00 10,00 10,00 10,00 10, Wydanie kart kodów bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat. 8. Token 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Powiadomienie SMS 0,29 0,29 0,29 0,29 0, Powiadomienie SMS zagraniczny 0,45 0,45 0,45 0,45 0, Kod jednorazowy SMS 0,29 0,29 0,29 0,29 0, Mobile 1,00 1,50 1,50 1,50 1,00 TAB. 3. RACHUNKI ROZLICZENIOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rachunki rozliczeniowe Rachunek rozliczeniowy na Rachunek dla rolników Rachunek dla instytucji 8

9 działalność gospodarczą Pakiet Pakiet rolnik rolnik plus Pakiet super rolnik niekomercyjnych oraz innych podmiotów Otwarcie rachunku podstawowego 40,00 /* 10,00 40,00 2. Otwarcie rachunku pomocniczego 25,00 /* 10,00 40,00 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie 30,00 /* 5,00 9,00 23,00 12,00 /* (rachunek OSP 0,00 ) 4. Prowadzenie rachunku pomocniczego miesięcznie 30,00 /* 5,00 9,00 23,00 12,00 /* (rachunek OSP 0,00 ) 5. Prowadzenie rachunku pomocniczego dotacje z funduszy unijnych 15,00 /* 9,00 6,00 6. Prowadzenie rachunku pomocniczego-związanego tylko z rozliczeniami 15,00 /* n/d n/d sprzedaży ratalnej 7. Wypłata gotówkowa z rachunku 0,50 % min. 5,00 /* 0,50 % min. 0,25 % min. 0,00 % Bez opłat 3,50 /* 3,50 /* 8. Wpłaty gotówkowe na rachunek 0,50 % min. 5,00 /* Bez opłat Bez opłat 9. Wykonanie przelewu z rachunku: a) na rachunek prowadzony w PBS w Janowie Lubelskim Bez opłat Bez opłat Bez opłat b) do innego banku 4,20 /* 4,20 /* 4,20 /* c) na rzecz ZUS 4,20 /* 4,20 /* 4,20 /* d) na rzecz US 4,20 /* 4,20 /* 4,20 /* 10. Zlecenia stałe: a) - na rachunek prowadzony w PBS w Janowie Lubelskim - na rachunek prowadzony w innym banku - Bez opłat -3,50 - Bez opłat -3,50 - Bez opłat -3,50 b) modyfikacja zlecenia stałego 1,20 1,20 1,20 c) odwołanie zlecenia stałego 1,20 1,20 1, Wyciąg z rachunku sporządzany na życzenie 35,00 35,00 35, Wysłanie upomnienia do posiadacza rachunku 30,00 30,00 30, Dokonanie blokady środków na rachunku na życzenie klienta 20,00 20,00 20, Dokonanie blokady rachunku w wyniku jego zajęcia przez organ 15,00 15,00 15,00 egzekucyjny 15. Sporządzenie historii rachunku na życzenie posiadacza 6,00 /za stronę 6,00 /za stronę 6,00 /za stronę Przelew wewnętrzny na własny rachunek ROR i EKO BS Opłaty jak w pkt.7 Opłaty jak w pkt.7 Opłaty jak w pkt Za wydanie zaświadczenia o: a) stanie konta na wniosek klienta, 40,00 40,00 40,00 9

10 b) pozostałych zaświadczeń i opinii bankowych 40,00 40,00 40, Za wydanie czeku za sztukę 1,50 1,50 1, Za potwierdzenie czeku 5,00 5,00 5, Realizacja polecenia zapłaty 2,50 2,50 2, Za zamknięcie rachunku 20,00 10,00 10, Za sporządzenie odpisu dokumentu 15,00 15,00 15, Realizacja zleceń w systemie SORBNET a) dla zleceń o kwocie równej lub większej niż ,00. 30,00 30,00 30,00 b) dla zleceń o kwocie mniejszej niż ,00. 35,00 35,00 35, Komunikat SMS 0,29 0,29 0, Udzielanie informacji telefonicznych o rachunku na hasło 1,00 /miesięcznie 1,00 /miesięcznie 1,00 /miesięcznie 26. Dokonanie zastrzeżeń i umorzeń 60,00 60,00 60, Blokada rachunku z tytułu umów kredytowych zawieranych z innymi 70,00 70,00 70,00 bankami 28. Przepisanie umowy rachunku na rzecz innej osoby w drodze cesji 50,00 50,00 50, Sporządzenie aneksu do umowy rachunku bankowego na wniosek 10,00 10,00 10,00 klienta 30 Komunikat SMS zagraniczny 0,45 0,45 0,45 *lub według indywidualnych warunków zawartych w umowie o prowadzenie rachunku TAB. 4. KARTY PŁATNICZE Mastercard Visa Classic Debetowa Visa Business Visa Business dla rolników Naklejka zbliżeniowa Wydanie karty do rachunku Bez opłat Bez opłat 50,00 10,00 Bez opłat 2. Wznowienie karty Bez opłat Bez opłat 50,00 10,00 Bez opłat 3. Wydanie duplikatu karty 7,00 7,00 50,00 15,00 7,00 4. Miesięczna obsługa karty 2,20 2,20 Bez opłat Bez opłat 2,20 5. Wypłata gotówki a Wypłata w bankomatach zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami (Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach oraz na stronie internetowej Bez opłat Bez opłat 0,50 % min. 4,00 /* 0,30 % min. 4,00 /* b Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 4,00 0,50 % min. 4,00 /* 0,30 % min. 4,00 /* Bez opłat 4,00 10

11 c Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,00 % minimum 10,00 6. Realizacja transakcji bezgotówkowych w kraju Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 7. Realizacja transakcji bezgotówkowych za granicą Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 8. Realizacja transakcji cashback w kraju 2,00 2,00 0,50 % min. 4,00 /* 0,30 % min. 4,00 2,00 /* 9. Sprawdzanie dostępnych środków Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat a - w bankomatach zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat zgodnie z zawartymi umowami (Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach oraz na stronie internetowej b - w pozostałych bankomatach w kraju 2,00 2,00 2,00 2,00 2, Zmiana PIN w bankomacie 2,00 2,00 2,00 2,00 2, Powtórne generowanie PIN na wniosek użytkownika karty 8,00 8,00 10,00 10,00 8, Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym podaniu kodu PIN na Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat wniosek użytkownika karty 13. Czasowa blokada karty 10,00 10,00 10,00 10,00 10, Zastrzeżenia karty 10,00 10,00 10,00 10,00 10, Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 10,00 10,00 10,00 10,00 10, Wydanie karty dla współposiadacza/pełnomocnika Bez opłat Bez opłat 50,00 30,00 Bez opłat 17. Rozpatrzenie reklamacji Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat *lub według indywidualnych warunków zawartych w umowie o prowadzenie rachunku TAB. 5. KARTA KREDYTOWA Wydanie nowej karty kredytowej Bez opłat 2. Wznowienie karty Bez opłat 3. Coroczna opłata za obsługę karty: 1) pobierana po 1 roku użytkowania, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi: a) co najmniej 6 600,00 Bez opłat b) mniej niż 6 600,00 60,00 2) pobierana po 2 roku użytkowania, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek Bez opłat karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: a) co najmniej 6 600,00 Bez opłat b) mniej niż 6 600,00 60,00 4. Wydanie duplikatu karty 7,

12 5. Zmian numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę Bez opłat 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty Bez opłat 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty Bez opłat 8. Powtórne generowanie i wysyłka wyciągu na wniosek Użytkownika. 10,00 9. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju i za granicą Bez opłat 10. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach w kraju od kwoty wypłaty 3,00 % min. 15, Wypłata gotówki w bankomatach i kasach za granicą od kwoty wypłaty 2,00 % min. 20, Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie Bez opłat 13. Rozpatrzenie reklamacji Bez opłat 14. Zastrzeżenie karty przez jednostkę Banku, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez jednostkę Banku Bez opłat 15. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji Bez opłat 16. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany 5, Zmiana danych użytkownika karty Bez opłat 18. Czasowe zablokowanie /odblokowanie karty Bez opłat 19. Opłata za obsługę nieterminowej spłaty (kwota płatna za każde wysłane wezwanie / upomnienie do zapłaty zgodnie z 30,00 Umową) TAB. 6. KREDYTY Prowizja za udzielenie kredytu Opłata przygotowawcza Kredyty Konsumenckie Kredyt Nowa Gotówka 2,50 % 55,00 2. Kredyt Ratalny Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie o współpracę 3. Kredyt Samochodowy 1,50 % do 5,00 %, podstawowa 2,50% 65,00 4. Kredyt Pracowniczy 1,00 % 65,00 5. Kredyty mieszkaniowe, w tym: - kredyt Mój Dom 1,00 % do 5,00 % 125,00 - Uniwersalny Kredyt Hipoteczny 6. Kredyt odnawialny w ROR 2,50% 30,00 7. Sporządzenie aneksu do umowy dotyczącego odnowienia kredytu w ROR 1 % do 4 % podstawowa 2,50% - 8. Kredyt z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych Od 2,00 % do 2,50 % min. 100,00 a)150,00 - do b)100, ,00 za każde rozpoczęte

13 9. Kredyty sezonowe Według uchwały Zarządu Według uchwały Zarządu 10. Kredyt konsolidacyjny 1,00% do 5,00% 65, EKO Kredyt 1,00% do 1,50% 100,00 Kredyty na działalność rolniczą 1. Kredyt w rachunku bieżącym Stosowana indywidualnie w przedziale 1,0 % 30,00 za każde rozpoczęte ,00 do 5,0% 2. Sporządzenie aneksu do umowy dotyczącego odnowienia kredytu w rachunku bieżącym Stosowana indywidualnie w przedziale 1,0 % 30,00 za każde rozpoczęte ,00 do 5,0% 3. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 2,50 % 35,00 4. Kredyt obrotowy OR-15 2,50 % 60,00 5. Kredyt obrotowy OR-13 2,50 % 55,00 6. Kredyt inwestycyjny Stosowana indywidualnie w przedziale 1,00 % do 5,00% 30,00 za każde rozpoczęte ,00 7.a Kredyt preferencyjny (opłata dotyczy kredytów udzielanych po r.) - Prowizja za administrowanie kredytem płatna kwartalnie 0,25 % - prowizja naliczana od salda kredytu na koniec poprzedniego kwartału i płatna w terminie spłaty raty kredytu (odsetkowej i/lub kapitałowej) 7.b Kredyt preferencyjny (opłata dotyczy kredytów udzielanych po r.) - Prowizja rekompensacyjna za spłatę całości lub części w wysokości 1,5 % - prowizja naliczana od salda kredytu na koniec poprzedniego kwartału kalendarzowego i płatna w terminie spłaty raty kredytu (odsetkowej i/lub kapitałowej) kredytu przed terminem. Za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu uważa się spłatę wcześniejszą niż 1 miesiąc przed terminem spłaty. 8. Kredytowa linia hipoteczna Stosowana indywidualnie w przedziale 1,00 % 30,00 za każde rozpoczęte ,00 9. Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą ARiMR polegającą na częściowej spłacie kapitału - CSK do 5,00% 1,00 % 30,00 za każde rozpoczęte ,00 Kredyty na działalność Gospodarczą 1. Kredyt w rachunku bieżącym Stosowana indywidualnie w przedziale 1,00 % do 30,00 za każde rozpoczęte ,00 5,00% 2. Sporządzenie aneksu do umowy dotyczącego odnowienia kredytu w rachunku bieżącym Stosowana indywidualnie w przedziale 1,00 % do 5,00% 30,00 za każde rozpoczęte ,00 3. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Stosowana indywidualnie w przedziale 1,00 % do 30,00 za każde rozpoczęte ,00 13

14 5,00% 4. Kredyt inwestycyjny Stosowana indywidualnie w przedziale 1,00 % do 5,00% 5. Kredytowa linia Hipoteczna Stosowana indywidualnie w przedziale 1,00 % do 5,00% 30,00 za każde rozpoczęte ,00 30,00 za każde rozpoczęte ,00 Kredyty dla JST 1. Kredyt obrotowy 1,00 % do 5,00 % kwoty kredytu lub zgodnie z ofertą przetargową 2. Kredyt inwestycyjny 1,00 % do 5,00 % kwoty kredytu lub zgodnie z ofertą przetargową Kredyty pomostowe 1. Kredyt pomostowy Unia Biznes, Unia Super Biznes Stosowana indywidualnie w przedziale 1,00 % do 5,00% 0,00 % do 5,00 % kwoty kredytu lub zgodnie z ofertą przetargową 0,00 % do 5,00 % kwoty kredytu lub zgodnie z ofertą przetargową 20,00 za każde rozpoczęte ,00 Pozostałe opłaty i prowizje 1. Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej lub do umowy gwarancji na wniosek kredytobiorcy 0,25 % od kwoty aneksu dla kredytów do ,00 minimum 170,00 0,25 % od kwoty aneksu dla kredytu w wysokości od ,00 do ,00 minimum 320,00 0,20 % od kwoty aneksu dla kredytów w kwocie powyżej ,00 minimum 770,00 2. Za zawarcie umowy ugody na wniosek kredytobiorcy ( prolongata spłaty, zawieszenie postępowania egzekucyjnego itp.) 0,25 % od kwoty aneksu dla kredytów do ,00 minimum 170,00 0,25 % od kwoty aneksu dla kredytu w wysokości od ,00 do ,00 minimum 320,00 0,20 % od kwoty aneksu dla kredytów w kwocie powyżej ,00 minimum 770,00 3. Za wysłane upomnienie lub wezwania do zapłaty do kredytobiorcy i poręczycieli 30,00 4. Prowizja od podwyższenia wysokości kredytów istniejących na wniosek kredytobiorcy pobierana Od 1 % do 4 % kwoty podwyższenie podstawowa 2,5 % od kwoty podwyższenia niezależnie od innych opłat (aneks do umowy) dla wszystkich rodzajów kredytów z wyjątkiem kredytów w ROR i rachunku bieżącym 5. Prowizje od udzielonych gwarancji, poręczeń lub limitu gwarancji Stosowana indywidualnie w przedziale 1,00 % do 5,00% minimum 120,00 6. Za wydanie promesy kredytowej na wniosek kredytobiorcy od 1 % do 5 % nie mniej niż 170,00 7. Za pisemne negatywne uzasadnienie rozpatrzenia wniosku kredytowego sporządzone na wniosek kredytobiorcy: - do wnioskowanej kwoty kredytu powyżej wnioskowanej kwoty kredytu ,00 220,00 8. Za wysłanie wypowiedzenia umowy ( list polecony) 30,00 14

15 9. Za telefoniczne wezwanie do zapłaty potwierdzone pisemną notatką na: - numer telefonu stacjonarnego 5,00 - numer telefonu komórkowego 8, Za wizytę pracownika banku u kredytobiorcy w związku z nieterminową obsługą kredytu potwierdzone pisemną notatką. 50, Inne czynności wykonane na wniosek kredytobiorcy (zaświadczenia, odpisy umów kredytowych, 40,00 wydanie opinii, zezwolenie na wykreślenia z hipoteki lub rejestru zastawów i inne) 12. Za przeprowadzenie inspekcji u klienta dotyczącej udzielenie kredytu 120, Za sporządzeniu aneksu w trybie art. 75c Prawa bankowego (związanego z wnioskiem o restrukturyzację kredytu) 50,00 TAB. 7. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM A. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych 1 1. Przelewy SEPA 12,00 2. Przelewy regulowane 20,00 3. Polecenia wypłaty 20,00 4. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku 125,00 + koszty banków trzecich 5. Świadczenia emerytalno rentowe dla świadczeń w wysokości do 1 000,00 dla świadczeń w wysokości od 1 000,01 10,00 50,00 B. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 1. Przelewy SEPA 12,00 2. Przelewy regulowane 20,00 3. Polecenia wypłaty Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.8, w przypadku opcji kosztowej OUR 20,00 4. Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 15,00 5. Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie niestandardowym: Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 6.1 i 6.2 pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt W trybie pilnym w EUR, USD i GBP 120, W trybie przyspieszonym w, USD, GBP 90,00 6. Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta 115,00 + koszty banków trzecich 7. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym 20,00 8. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 100,00 D. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 115,00 + koszty banków trzecich TAB. 8. POZOSTAŁE OPŁATY 15

16 Czynności bankowe na rzecz klientów 1 1. Wpłaty kasowe dokonywane przez osoby fizyczne na rachunki w innych bankach z wyjątkiem wpłat na rzecz instytucji, z 0,50 % od wartości wpłaty lub minimum 3,70 którymi bank ma podpisane umowy 2. Sporządzenie odpisu dokumentów 20,00 3. Wymiana zniszczonych monet i banknotów do 20 sztuk 1,00 % od wartości lub minimum 6,00 4. Wymiana zniszczonych monet i banknotów powyżej 20 sztuk 1,00 % od wartości lub minimum 8,00 5. Przyjęcie i przechowywanie depozytów 30,00 /miesięcznie 6. Wpłaty gotówkowe na rzecz wybranych instytucji, przedsiębiorstw, spółek, spółdzielni, organizacji, fundacji na podstawie odrębnych uchwał zarządu lub na podstawie zawartych umów z wyżej wymienionymi 7. Wpłaty RE 3,50 8. Wpłaty Telewizja Multimedia 3,50 9. Wpłaty na ZUS kasowa 4, Za przelew i wpłatę opłaty skarbowej 3, Realizacja zleceń w systemie SORBNET a) dla zleceń o kwocie równej lub większej niż ,00 30,00 b) dla zleceń o kwocie mniejszej niż ,00 35, Dokonanie zastrzeżeń i umorzeń 60,00 Inne czynności 1. Przedstawienie weksla do zapłaty, inkasa lub dyskonta 30,00 2 Zgłoszenie weksla do protestu 100,00 3 Usługi nietypowe stawka negocjowana 4 Za przelewy i wpłaty na akcje humanitarne oraz cele charytatywne bez opłat 5 Za udzielenie informacji zbiorczej o rachunkach na podstawie art. 105b Prawa bankowego 15,00 1. Członkowie Zarządu w dowolnym dwuosobowym powiązaniu mają możliwość stosowania w indywidualnych przypadkach innych stawek opłat i prowizji, niż wymienione w powyższej tabeli. 2. Nie pobiera się prowizji i opłat przygotowawczych za udzielenie i odnowienie kredytów dla osób fizycznych od pracowników Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim. 16

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 2 do uchwały nr 76/11/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, 2018

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr 13/01/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 31.01.2018 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS Szczucin z dnia 31.10.2017r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Dla klientów

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności bankowe

Tabela opłat i prowizji za czynności bankowe Tabela opłat i prowizji za czynności bankowe Obsługa rachunków Miesięcznie/ 1. Wydanie karty do wszystkich rodzajów rachunków 2. Miesięczna prowizja od karty VISA 3. Miesięczna prowizja od karty MASTERCARD

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Karty bankowe

Rozdział 4 Karty bankowe Rozdział 4 Karty bankowe 1. Karty płatnicze L.p. Tytuł prowizji/opłaty - 1 - - 2 - - 3 - -4-1. Karta VISA Classic Debetowa z mikroprocesorem do rachunków: ROR Net-ROR 1) wydanie nowej karty 2) wznowienie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2017r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. 60,00 zł) 2) za udzielenie kredytu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 25.07.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU OD

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji od czynności bankowych

Tabela opłat i prowizji od czynności bankowych Tabela opłat i prowizji od czynności bankowych Obsługa rachunków Miesięcznie/ 1. Wydanie karty do wszystkich rodzajów rachunków 2. Miesięczna prowizja od karty VISA 3. Miesięczna prowizja od karty MASTERCARD

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia 28.10.2013 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN 1. Otwarcie rachunku bankowego-bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim Załącznik do Uchwały Nr 16 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 09.04.2014 r. dla dotychczasowych umów obowiązuje od dnia 01.07.2014 r. dla nowych umów obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 25.07.2016 r. Aneks nr 1 do Uchwały Nr 185/2016 z dnia 28.11.2016 r. Aneks nr 2 do Uchwały Nr 213/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2015 Zarządu Banku z dnia 12.03.2015r. T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok 1 2 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo