TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM 1

2 ROZDZIAŁ X. KREDYTY DLA OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Lp. 1. Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku o kredyt Bez 4 Prowizja od przyznanych kredytów na działalność gospodarczą wg Tabeli Nr Prowizja od kredytów preferencyjnych wg Tabeli Nr 4 7 Prowizja od kredytów udzielonych Jednostkom Samorządu Terytorialnego 8 Za czynności związane ze zmianą warunków umów kredytowych dokonywanych na wniosek kredytobiorcy (m.in. prolongata) zmiana warunków umów kredytów obrotowych w rachunku bieżącym dokonywanych na wniosek kredytobiorcy (m.in. prolongata) wg Tabeli Nr 5 od 0,10 % kwoty objętej zmianą, nie mniej niż 25,00 zł Zgodnie z Tabelą nr 3 od kwoty objętej zmianą nie mniej niż 25,00 zł 9 Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia stwierdzającego, że klient nie figuruje jako dłużnik a) za wystawioną na wniosek klienta opinię 10,00 zł 50,00 zł Opłata uzależniona od zakresu informacji b) za wydanie odpisu umowy o kredyt 10,00 zł 10 Za inne czynności związane z obsługą kredytów np. wydanie zaświadczenia dotyczącego spłaty kredytu, wniosku o wykreślenie hipoteki itp. Za wystawienie zgody na wykreślenie hipoteki 20,00 zł Bez 11 Za sporządzenie na wniosek Klienta oceny jego sytuacji 20,00 zł 50,00 zł Opłata uzależniona od 2

3 Lp. 12 ekonomiczno finansowej (zdolności kredytowej) Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty kredytu lub odsetek (zarówno do kredytobiorcy jak i poręczycieli za każde wezwanie) 13 Opłata za każde wysłane pismo zawiadamiające kredytobiorcę o braku środków na jego rachunku (wyczerpanie limitu kredytowego) 14 Za wystawienie promesy udzielenia kredytu 15,00 zł 15,00 zł 0,30 % - 0,50 % kwoty promesy stopnia pracochłonności Opłatę pobiera się od kredytobiorcy, za wysłanie wezwania zarówno do kredytobiorcy, jak i do poręczycieli KREDYTY KONSUMENCKIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH/ ROR. Lp. 1 rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza Bez udzielenie kredytu (jednorazowo) wg Tabeli Nr 1 uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym (jednorazowo od kwoty kredytu) spłata całości lub części kredytu przed terminem (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty) prolongowanie terminu spłaty kredytu (jednorazowo od kwoty prolongowanej) podwyższenie kwoty kredytu (jednorazowo od kwoty podwyższenia) zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (za aneks) wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) 0,00 zł 0,00 zł 1,00 % (nie mniej niż 50,00 zł.) 1,00 % (nie mniej niż 50,00 zł.) 1,00 % (nie mniej niż 50,00 zł.) 30,00 zł. 20,00 zł 10,00 zł 3

4 Lp. inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) - (Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji) Według kosztów rzeczywistych KREDYTY MIESZKANIOWE I POZOSTAŁE KREDYTY OSÓB FIZYCZNYCH. Lp. 1 rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza Bez udzielenie kredytu wg Tabeli Nr 2 uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym (jednorazowo od kwoty kredytu) spłata całości lub części kredytu przed terminem zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (za aneks) (nie dotyczy wcześniejszej spłaty kredytu) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej (jednorazowo) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości (jednorazowo) wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu (pierwsza inspekcja 0 PLN) sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) 0,00 zł 0,00 zł 0,20 % (nie mniej niż 100,00 zł.) 250,00 zł. 50,00 zł. 100,00 zł. 100,00 zł. 50,00 zł. 50,00 zł. 10,00 zł. 10,00 zł. 4

5 Lp. inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) - według kosztów rzeczywistych (Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji) Jednorazowo Według kosztów rzeczywistych KARTY KREDYTOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Wydanie nowej karty: 1.1 VISA Credit jednorazowo 0 zł 2. Wznowienie karty: 2.1 VISA Credit jednorazowo 0 zł 3. Obsługa karty kredytowej; Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 3.1 VISA Credit mniej niż zł 54 zł rocznie co najmniej zł 0 zł 4. Wydanie dodatkowej karty 4.1 VISA Credit jednorazowo 0 zł 5. Obsługa dodatkowej karty 5.1 VISA Credit, jednorazowo 0 zł 6. Wydanie duplikatu karty 6.1 VISA Credit, jednorazowo 5 zł 7. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę jednorazowo 0 zł 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty; jednorazowo 0 zł 9. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty jednorazowo 0 zł 10. Transakcje bezgotówkowe: 1) od transakcji 0 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 11.1 w kraju od transakcji 3% 5

6 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 11.2 za granicą 12. Przelew z karty za przelew 13. Sprawdzenie salda w bankomacie: od transakcji 14. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za jednorazowo 1 zł wskazany okres 15. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach od transakcji 0 zł świadczących taką usługę 16. Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 0 zł 17. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo min 5 zł 2% min 20 zł 3% min 5 zł 0 zł 0 zł 18. Obsługa nieterminowej spłaty: 2) jednorazowo 20 zł 19. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 3% min. 40 zł 20. Okres wolny od odsetek do 51 dni 21. Okres ważności karty 3 lata 6

7 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka Limity 22. Dostępny limit kredytowy 23. Minimalna wartość planu ratalnego Praktyczna rata / wartość pojedynczej transakcji płatniczej Minimalna kwota: 1 000,00 zł Maksymalna kwota: ,00 zł 300,00 zł Tabela Nr 1. Prowizja od przyznanych kredytów konsumenckich Rodzaj kredytu Dla posiadaczy ROR Pol-Konto Dla nieposiadających ROR Pol-Konto 3,00 % 5,00 % BIS z podstawowym pakietem ubezpieczeń wariant I BIS z rozszerzonym pakietem ubezpieczeń wariant II 3,00 % 5,00 % 3,00 % 5,00 % Bezpieczny Kredyt 3,00 % 5,00 % Kredyt promocyjny wg postanowień szczegółowych ustalanych Uchwałą Zarządu Uniwersalny Kredyt Hipoteczny 1,00 % 1,20 % Prowizja od przyznanych kredytów w rachunku ROR 1,50 % Prowizja od przyznanych kredytów remontowych 2,00% 3,00% Prowizja od przyznanych kredytów na zakup samochodu 2,00 % 5,00% Prowizja od przyznanych kredytów na zakup kolektorów słonecznych 3,00% 5,00% 7

8 Tabela nr 1.1. Składka ubezpieczeniowa. Rodzaj kredytu Składka jednorazowo za m-c BIS z 0,125 % kwoty kredytu podstawowym pakietem ubezpieczeń wariant I BIS z 0,20 % kwoty kredytu rozszerzonym pakietem ubezpieczeń wariant II a) Składka płatna jednorazowo (wskaźnik x ilość miesięcy) Bezpieczny Kredyt - wariant I 0,059% kwoty kredytu Bezpieczny Kredyt - wariant II 0,088% kwoty kredytu Bezpieczny Kredyt - wariant III 0,178% kwoty kredytu Bezpieczny Kredyt - wariant IV 0,128% kwoty kredytu Bezpieczny Kredyt - wariant V 0,218% kwoty kredytu b) Składka płatna rocznie (wskaźnik roczny) Bezpieczny Kredyt - wariant I 0,88% kwoty kredytu Bezpieczny Kredyt - wariant II 1,35% kwoty kredytu Bezpieczny Kredyt - wariant III 3,45 % kwoty kredytu Bezpieczny Kredyt - wariant IV 1,97% kwoty kredytu Bezpieczny Kredyt - wariant V 4,07% kwoty kredytu Tabela Nr 2. Prowizja od przyznanych kredytów na budownictwo mieszkaniowe Rodzaj kredytu 1,00 % 1,20 % Kredyt Mój Dom Pod warunkiem: a) posiadania przez Klienta środków 8

9 Rodzaj kredytu własnych w wysokości powyżej 20 %, lub b) Kwota kredytu w wysokości powyżej 100 tys. zł. W pozostałych przypadkach Tabela Nr 3. Prowizja od przyznanych kredytów na działalność gospodarczą (inwestycje, obrotowe) Okres spłaty Typ klienta Powyżej 12 Do 3 miesięcy Do 6 miesięcy Do 12 miesięcy miesięcy Klienci nie zaliczani do klientów strategicznych 0,50% 0,75% 1,50 % 2,00 % Klienci strategiczni* *Dla kredytów powyżej 1 mln zł prowizja ustalana indywidualnie Spełniający warunki 2 pkt 3 Uchwały w sprawie zasad przyporządkowania klienta do Grupy Klientów Strategicznych 0,50% 0,65% od 1,00 % od 1,00 % 0,50% 0,70% 1,40% 1,90% Unia Biznes/Unia Super Biznes 1,30% Linia hipoteczna 1,30% Tabela Nr 4. Prowizja od przyznanych kredytów preferencyjnych Okres spłaty Za udzielenie kredytu 1,00 % Od kwoty zaangażowania kredytu w okresie kredytowania. Prowizja naliczana od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia, płatna 1,00 % 9

10 Okres spłaty do 15 stycznia kolejnego roku. Prowizji nie pobiera się za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu Tabela Nr 5. Prowizja od przyznanych kredytów udzielonych Jednostkom Samorządu Terytorialnego Okres spłaty Bez określenia kwoty Od 0,10% do 1,50%, lub wg specyfikacji przetargowej 10

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBACZOWIE 1 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa prowizji i opłat zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług świadczonych w placówkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBACZOWIE 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 I. Konta osobiste... 4 II. Konta osobiste wycofane z oferty... 6 III. Konta walutowe...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. ) 2) za udzielenie kredytu 1,1%

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2015 Zarządu Banku z dnia 12.03.2015r. T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok 1 2 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do uchwały zarządu nr 92/2015 z dnia 27.02015 r. RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Obowiązuje od 006.2015 r. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim Załącznik do Uchwały Nr 16 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 09.04.2014 r. dla dotychczasowych umów obowiązuje od dnia 01.07.2014 r. dla nowych umów obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY CENTRALA: 56-400 Oleśnica, ul. Wrocławska 36, tel. 71-398-00-60, 71-398-00-61; fax 71-314-49-96; Internet:http://www.bsolesnica.pl/ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 03/09/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 141 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 31 sierpnia 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSOBISTE... 4-5 TAB. 1 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla umów zawartych od 002015 obowiązuje od dnia zawarcia Umowy dla umów zawartych do 312014 obowiązuje od 002015 Lubań, 2014 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 59/RB/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 19 czerwca 2013 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY (Tekst jednolity obowiązujący od dnia 01 kwietnia 2015r.) Oleśnica, marzec 2015 roku 1 Spis treści ZASADY

Bardziej szczegółowo