ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem"

Transkrypt

1 ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej 12 m-cykobiety 1. "522301" Sprzedawca* "722204" Ślusarz* "711202" Murarz* "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "931301" Robotnik budowlany "515303" Robotnik gospodarczy "331403" Technik ekonomista* "751201" Cukiernik* "753105" Krawiec* "512002" Kucharz małej gastronomii* "753303" Szwaczka "311504" Technik mechanik* "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* "722314" Tokarz w metalu "512001" Kucharz* "514101" Fryzjer* "432103" Magazynier "311204" Technik budownictwa* "213205" Inżynier rolnictwa "522305" Technik handlowiec* "314207" Technik rolnik* "334306" Technik administracji* "752205" Stolarz* "911207" Sprzątaczka biurowa "235107" Pedagog "833203" Kierowca samochodu ciężarowego

2 27. "932101" Pakowacz "932911" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym "933304" Robotnik magazynowy "713102" Malarz budowlany "751204" Piekarz* "213207" Inżynier zootechniki "613003" Rolnik* "721306" Blacharz samochodowy* "931203" Meliorant "931205" Robotnik drogowy "541307" Pracownik ochrony fizycznej bez licencji "741101" Elektromonter instalacji elektrycznych "242217" Specjalista administracji publicznej "411004" Technik prac biurowych* "712204" Posadzkarz* "731904" Zabawkarz Operator urządzeń przetwórstwa owocowowarzywnego "816029" "911206" Salowa "233019" Nauczyciel przysposobienia obronnego "234201" Nauczyciel przedszkola Specjalista do spraw organizacji usług "242222" gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych "242227" Specjalista zarządzania kryzysowego "314205" Technik ogrodnik* "351203" Technik informatyk* "611303" Ogrodnik* "611306" Ogrodnik terenów zieleni "212002" Matematyk "441201" Ekspedient pocztowy "513101" Kelner* "712601" Hydraulik Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej "712602" wody "721209" Zgrzewacz "731805" Przędzarz

3 Tabela Nr 2. Struktura bezrobotnych według grup zawodów (kod 2 cyfrowy) w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. grupy zawodów Nazwa grupy zawodów 3 ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cy - razem powyżej 12 m-cy - kobiety 1. "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 11,0527 0,6046 8, ,4888 0, "52" Sprzedawcy i pokrewni 10, ,4277 3,8217 6, , , "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 8,1377 0,0864 1, , "51" Pracownicy usług osobistych 7,49 9,5855 7, ,101 5,9788 6, "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 6,9232 9,6721 5,0955 5,0505 7, , "93" Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 6,8015 2,5907 5,0955 8,0808 7,0341 2, "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 5,5061 2,8498 7,0063 2,0202 5,0412 3, "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 4,2917 6,304 18, ,2425 2,8136 4, "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 4,251 5,9586 4,4586 4,0404 4,8065 6, "23" Specjaliści nauczania i wychowania 3,7246 6,4768 7,0063 9,0909 3,6342 5, "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 3,6844 5, , ,1111 1,8756 2, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 2,9555 0, ,2824 0, "32" Średni personel do spraw zdrowia 2,5101 4,5769 3,1847 4,0404 1,7584 2, "61" Rolnicy produkcji towarowej 2,3887 3,0224 1,2739 2,0202 2,3447 2, "74" Elektrycy i elektronicy 2,1457 0,3455 1, ,7585 0, "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 1,9031 2, ,5789 2, "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 1,9029 3, ,4619 3, "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 1,7409 3,1952 3,1847 5,0505 1,9929 3, "43" Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 1,6195 1,209 0, ,4067 1, "26" Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 1,579 2,7635 3,8216 4,0404 1,6412 2, "54" Pracownicy usług ochrony 1,498 0,2591 0,6369 1,0101 2,2274 0, "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 1,4576 2, ,2274 4, "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0,9717 0, ,9379 0, "22" Specjaliści do spraw zdrowia 0,6074 1,2092 2,5477 4,0404 0,3517 0, "82" Monterzy 0,6074 0, ,9379 1, "42" Pracownicy obsługi klienta 0,6073 1,1227 0, ,4689 0,9852

4 27. "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 0,6073 0, ,8206 0, "34" Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0,5668 1, ,2345 0, "35" Technicy informatycy 0,5263 0, ,3517 0, "62" Leśnicy i rybacy 0, , "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0,3644 0, ,5862 1, "63" Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0,2429 0, ,1172 0, "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,2024 0, ,1172 0, "25" Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 0, "92" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0,1215 0, ,2345 0, "95" Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 0,1215 0, ,2345 0, "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,081 0, "14" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0,081 0, "11" Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0, "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,0405 0,

5 Tabela Nr 2a. Struktura bezrobotnych według najliczniejszych grup zawodów (kod 4 cyfrowy) w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. grupy zawodów Nazwa grupy zawodów ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cy - razem powyżej 12 m-cy - kobiety 1. "5223" Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 9, ,787 3,8217 6,0606 9, , "7222" Ślusarze i pokrewni 3,0769 0, , "7231" Mechanicy pojazdów samochodowych 2, , , "7112" Murarze i pokrewni 2, , "5120" Kucharze 2,5101 3,7133 3,8217 5,0505 1,8757 3, "9313" Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 2, , "5153" Gospodarze budynków 2,3887 0, ,9308 1, "2422" Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 2,3482 3, , ,1718 0,8206 1, "7512" Piekarze, cukiernicy i pokrewni 2,2267 2,5043 4,4586 4,0404 0,7034 0, "3314" Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 2,1862 3,7997 2,5478 3,0303 2,5791 4, "2330" Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 1,9838 3,0225 1,9108 2,0202 2,2274 2, "9112" Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 1,7814 3, ,3447 3, "3115" Technicy mechanicy 1, , , "7223" Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 1, , "2132" Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 1,5789 2,3316 3,8217 3,0303 1,0551 1, "4110" Pracownicy obsługi biurowej 1,5789 2,9361 2,5478 4,0404 1,8757 3, "7531" Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 1,5789 3, ,2274 4, "5413" Pracownicy ochrony osób i mienia 1,4575 0,2591 0,6369 1,0101 2,1102 0, "3142" Technicy rolnictwa i pokrewni 1,417 1,468 1,9108 2,0202 1,2896 1, "5141" Fryzjerzy 1,3765 2,8497 2,5478 4,0404 0,3517 0,7389 5

6 Tabela Nr 3. Napływ bezrobotnych według zawodów najczęściej rejestrowanych w powiecie siedleckim w 2014 r. zawodu Nazwa zawodu 6 ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety 1. "522301" Sprzedawca* "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "711202" Murarz* "722204" Ślusarz* "931301" Robotnik budowlany "515303" Robotnik gospodarczy "751201" Cukiernik* "311504" Technik mechanik* "331403" Technik ekonomista* "235107" Pedagog "512002" Kucharz małej gastronomii* "514101" Fryzjer* "213205" Inżynier rolnictwa "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* "512001" Kucharz* "311204" Technik budownictwa* "833203" Kierowca samochodu ciężarowego "522305" Technik handlowiec* "432103" Magazynier "752205" Stolarz* "753303" Szwaczka "242217" Specjalista administracji publicznej "722314" Tokarz w metalu "751204" Piekarz* Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, 25. "242222" hotelarskich i turystycznych "334306" Technik administracji* "753105" Krawiec* "931205" Robotnik drogowy "212002" Matematyk "311303" Technik elektryk* "314207" Technik rolnik* "932101" Pakowacz

7 Tabela Nr 4. Struktura napływu bezrobotnych według grup zawodów (kod 2 cyfrowy) w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. grupy zawodów Nazwa grupy zawodów 7 ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety 1. "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 11,0391 0,7667 8, "52" Sprzedawcy i pokrewni 8, ,5147 3,2036 4, "51" Pracownicy usług osobistych 7,63 11,08 7, , "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 7,4352 0,2091 1, "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 6,6884 2,5785 7,3227 0, "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 6, , , , "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 6,2014 6,8294 2,9748 2, "93" Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 6,1039 2,6482 2,9748 3, "23" Specjaliści nauczania i wychowania 5,1948 9, , , "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 5,1298 6, , , "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 3,734 5,0871 2,2883 2, "32" Średni personel do spraw zdrowia 2,8571 5,2963 3,8901 5, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 2,5973 0, "74" Elektrycy i elektronicy 2,5325 0,0697 2, "61" Rolnicy produkcji towarowej 2,3051 2,8572 1,1442 1, "43" Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 1,6883 1,115 0,4576 0, "26" Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 1,6559 2,5785 4,3478 5, "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 1,5911 1, "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 1,461 2,5087 2,2883 2, "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 1,4286 2, "54" Pracownicy usług ochrony 1,0714 0,2787 0,2288 0, "22" Specjaliści do spraw zdrowia 1,0066 1,8118 2,5172 3, "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0,9092 1, "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0,7792 0,3484 0,4576 0, "34" Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0,6493 1,1848 0,2288 0, "42" Pracownicy obsługi klienta 0,617 1,115 1,3729 1, "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 0,5195 0,

8 28. "35" Technicy informatycy 0, , "82" Monterzy 0,2597 0, "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,2273 0,4182 0,4577 0, "25" Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 0,1948 0,0697 0, "62" Leśnicy i rybacy 0, "63" Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0,1623 0, "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,13 0, "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0,1299 0, "14" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0,065 0, "11" Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0, "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,0325 0, "92" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0, "95" Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 0,0325 0,

9 Tabela Nr 4a. Struktura napływu bezrobotnych według najliczniejszych grup zawodów (kod 4 cyfrowy) w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. grupy zawodów Nazwa grupy zawodów ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety 1. "5223" Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 8,213 15,3997 2,9748 4, "2422" Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 3,8636 6, , , "7231" Mechanicy pojazdów samochodowych 3, , "7512" Piekarze, cukiernicy i pokrewni 2,7922 2,7875 2,2883 1, "7112" Murarze i pokrewni 2, "5120" Kucharze 2,5 3,9024 3,4325 4, "2330" Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 2,3701 3,9721 3,4325 4, "3115" Technicy mechanicy 2,1429 0,0697 2, "7222" Ślusarze i pokrewni 2,1429 0, "9313" Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 2, , "5153" Gospodarze budynków 2,0455 0, "3314" Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 1,7857 3,0662 1,373 1, "5141" Fryzjerzy 1,6883 3,554 2,0595 2, "2132" Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 1,5909 2,439 3,4325 3, "2351" Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania 1,4935 3,0662 4,8055 7, "6113" Ogrodnicy 1,461 2,1603 1,1442 1, "7233" Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 1, , "9312" Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 1, , "4110" Pracownicy obsługi biurowej 1,3312 2,3693 2,0595 2, "7223" Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 1,3312 0,

10 Tabela Nr 5. Oferty pracy według zawodów, które najliczniej zgłoszono do Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach z terenu powiatu siedleckiego w 2014 r. zawodu Nazwa zawodu 10 Oferty pracy zgłoszone w 2014 r. Oferty pracy w końcu 2014 r. 1. Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej "962990" niesklasyfikowani "515303" Robotnik gospodarczy "332203" Przedstawiciel handlowy "522301" Sprzedawca* "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej "634002" Zbieracz owoców, ziół i innych roślin "833203" Kierowca samochodu ciężarowego "751106" Ubojowy "751204" Piekarz* "512001" Kucharz* "522302" Sprzedawca w branży mięsnej "522304" Sprzedawca w branży spożywczej "833202" Kierowca ciągnika siodłowego "722204" Ślusarz* "711601" Brukarz "751104" Rozbieracz - wykrawacz "512002" Kucharz małej gastronomii* "721207" Spawacz ręczny gazowy "811105" Operator koparko - ładowarki "432103" Magazynier "711301" Kamieniarz* "931301" Robotnik budowlany "333105" Spedytor "721204" Spawacz metodą MAG "751105" Rzeźnik - wędliniarz* "834106" Operator maszyn ogrodniczych "911207" Sprzątaczka biurowa "961302" Robotnik placowy 10 0

11 Tabela Nr 6. Struktura ofert pracy według grup zawodów (kod 2 cyfrowy) z terenu powiatu siedleckiego stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu 11 Oferty pracy zgłoszone w 2014 r. Oferty pracy zgłoszone w końcu 2014 r. 1. "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 15, "51" Pracownicy usług osobistych 10, "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 10,304 6, "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 9, , "52" Sprzedawcy i pokrewni 8,2771 9, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 7,0947 6, "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 5,8278 6, "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 5, , "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 3,8852 9, "63" Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 3, "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 3, "23" Specjaliści nauczania i wychowania 2,9561 3, "43" Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 2, "93" Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 2, "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 1, "74" Elektrycy i elektronicy 1, "92" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 1, "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0,9291 3, "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0, "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0,7602 9, "34" Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0, "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0, "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 0, "22" Specjaliści do spraw zdrowia 0, "26" Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 0, "32" Średni personel do spraw zdrowia 0, "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0, "25" Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 0,1689 0

12 29. "11" Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0, "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0, "42" Pracownicy obsługi klienta 0, "61" Rolnicy produkcji towarowej 0, "62" Leśnicy i rybacy 0, "82" Monterzy 0, "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług "14" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych "35" Technicy informatycy "54" Pracownicy usług ochrony "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni "95" Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach

13 Tabela Nr 6a. Struktura ofert pracy według najliczniejszych grup zawodów (kod 4 cyfrowy) z terenu powiatu siedleckiego stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w 2014 r. Oferty pracy zgłoszone w końcu 2014 r. 1. "9629" Pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani 14, "5223" Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 7,7703 9, "5153" Gospodarze budynków 6, "7511" Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 5, "8332" Kierowcy samochodów ciężarowych 4,4764 6, "3322" Przedstawiciele handlowi 3, , "4110" Pracownicy obsługi biurowej 3,8007 9, "7212" Spawacze i pokrewni 3, , "6340" Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby 3, "5120" Kucharze 2, "7512" Piekarze, cukiernicy i pokrewni 2,6182 6, "7222" Ślusarze i pokrewni 1,6047 3, "7231" Mechanicy pojazdów samochodowych 1, "8111" Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni 1, "7522" Stolarze meblowi i pokrewni 1, "4321" Magazynierzy i pokrewni 1, "9112" Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 1, "7116" Robotnicy budowy dróg i pokrewni 1,1824 3, "4311" Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości 1, "2341" Nauczyciele szkół podstawowych 1,

14 Tabela Nr 7. Zawody deficytowe w powiecie siedleckim w 2014 r. zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w 2014 r. 14 Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 2014 r. Średnia miesięczna nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej w 2014 r. Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 1. "522304" Sprzedawca w branży spożywczej 1,5 0,0833-1, "811105" Operator koparko - ładowarki 1 0,0833-0, "751106" Ubojowy 2,6667 0,25-2, , "522302" Sprzedawca w branży mięsnej 1,5 0,1667-1, "332203" Przedstawiciel handlowy 3,9167 0,5833-3,3333 6, "751104" Rozbieracz - wykrawacz 1,0833 0,1667-0,9167 6,5 7. "711301" Kamieniarz* 0,9167 0,1667-0,75 5,5 8. "721204" Spawacz metodą MAG 0,8333 0,1667-0, "723104" Mechanik samochodów ciężarowych 0,4167 0,0833-0, "721208" Spawacz ręczny łukiem elektrycznym 0,3333 0,0833-0, "921201" Pomocniczy robotnik przy hodowli zwierząt 0,3333 0,0833-0, "522303" Sprzedawca w branży przemysłowej 0,5833 0,1667-0,4167 3,5 13. "333105" Spedytor 0,8333 0,25-0,5833 3, "243106" Specjalista do spraw marketingu i handlu 0,25 0,0833-0, "531202" Asystent nauczyciela przedszkola 0,25 0,0833-0, "711204" 0,25 0,0833-0, "752208" Stolarz meblowy 0,5 0,1667-0, "721205" Spawacz metodą MIG 0,6667 0,25-0,4167 2, "713103" Malarz konstrukcji i wyrobów metalowych 0,1667 0,0833-0, "721207" Spawacz ręczny gazowy 1 0,5-0, "722301" Frezer 0,1667 0,0833-0, Elektromechanik elektrycznych przyrządów "741202" pomiarowych 0,1667 0,0833-0, "833101" Kierowca autobusu 0,3333 0,1667-0, "941201" Pomoc kuchenna 0,5 0,25-0, "962906" Woźny 0,3333 0,1667-0, "431101" Asystent do spraw księgowości 0,4167 0,25-0,1667 1, "751105" Rzeźnik - wędliniarz* 0,8333 0,5-0,3333 1,6667

15 28. "961302" Robotnik placowy 0,8333 0,5-0,3333 1, "431102" Fakturzystka 0,6667 0,4167-0,25 1,6 30. Nauczyciel języka angielskiego w szkole "234104" podstawowej 0,25 0,1667-0,0833 1,5 31. "515303" Robotnik gospodarczy 6,75 5,0833-1,6667 1, "833203" Kierowca samochodu ciężarowego 3 2,75-0,25 1,

16 Tabela Nr 8. Zawody nadwyżkowe w powiecie siedleckim w 2014 r. zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w 2014 r. 16 Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 2014 r. Średnia miesięczna nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej w 2014 r. Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 1. "514101" Fryzjer* 0,0833 3,3333 3,25 0, "753303" Szwaczka 0,0833 2,5 2,4167 0, "611303" Ogrodnik* 0,0833 1,5833 1,5 0, "233008" Nauczyciel języka angielskiego 0,0833 1,25 1,1667 0, "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 0,5833 8,3333 7,75 0,07 6. "325402" Technik masażysta* 0,0833 1, , "711202" Murarz* 0,5833 6,9167 6,3333 0, "334306" Technik administracji* 0,1667 1,9167 1,75 0, "321301" Technik farmaceutyczny* 0,0833 0,9167 0,8333 0, "753105" Krawiec* 0,1667 1,8333 1,6667 0, "522305" Technik handlowiec* 0,25 2,5833 2,3333 0, "222101" Pielęgniarka 0,0833 0,8333 0,75 0,1 13. "233015" Nauczyciel matematyki 0,0833 0,8333 0,75 0,1 14. "722314" Tokarz w metalu 0,25 2,3333 2,0833 0, "211301" Chemik 0,0833 0,75 0,6667 0, "311204" Technik budownictwa* 0,3333 2,75 2,4167 0, "233013" Nauczyciel języka rosyjskiego 0,0833 0,5833 0,5 0, "751201" Cukiernik* 0,75 4,9167 4,1667 0, "233006" Nauczyciel historii 0,0833 0,5 0,4167 0, "233017" Nauczyciel plastyki 0,0833 0,5 0,4167 0, "931301" Robotnik budowlany 0,9167 5,3333 4,4167 0, "522301" Sprzedawca* 3, , ,3333 0,2 23. "741201" Elektromechanik* 0,0833 0,4167 0,3333 0,2 24. "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* 0,1667 0,8333 0,6667 0,2 25. "752205" Stolarz* 0,5 2,5 2 0,2 26. "932101" Pakowacz 0,3333 1,6667 1,3333 0,2 27. "931205" Robotnik drogowy 0,4167 1,8333 1,4167 0, "722204" Ślusarz* 1,25 5,4167 4,1667 0,2308

17 29. "721306" Blacharz samochodowy* 0,3333 1,4167 1,0833 0, "513202" Barman 0,0833 0,3333 0,25 0, "621002" Robotnik leśny 0,0833 0,3333 0,25 0, "711502" Cieśla szalunkowy 0,0833 0,3333 0,25 0, "712601" Hydraulik 0,1667 0,6667 0,5 0, "723105" Mechanik samochodów osobowych 0,3333 1, , "234201" Nauczyciel przedszkola 0,4167 1,5833 1,1667 0, "343901" Animator kultury* 0,25 0,9167 0,6667 0, "713102" Malarz budowlany 0,25 0,9167 0,6667 0, "816026" Operator urządzeń przetwórstwa drobiu 0,25 0,9167 0,6667 0, "512002" Kucharz małej gastronomii* 1 3,5 2,5 0, "722402" Szlifierz ostrzarz 0,0833 0,25 0,1667 0, "933304" Robotnik magazynowy 0,5 1,5 1 0, "933309" Wagowy 0,0833 0,25 0,1667 0, "411004" Technik prac biurowych* 0,3333 0,9167 0,5833 0, "432103" Magazynier 0,9167 2,5 1,5833 0, "214202" Inżynier budownictwa - budownictwo ogólne 0,3333 0,8333 0,5 0,4 46. "234113" Nauczyciel nauczania początkowego 0,1667 0,4167 0,25 0,4 47. "214503" Inżynier technologii żywności 0,0833 0,1667 0,0833 0,5 48. "233001" Nauczyciel biologii 0,0833 0,1667 0,0833 0,5 49. "235912" Pedagog szkolny 0,0833 0,1667 0,0833 0,5 50. "241103" Specjalista do spraw rachunkowości 0,0833 0,1667 0,0833 0,5 51. "412001" Sekretarka 0,0833 0,1667 0,0833 0,5 52. "524502" Sprzedawca w stacji paliw 0,1667 0,3333 0,1667 0,5 53. "723308" Mechanik maszyn rolniczych 0,0833 0,1667 0,0833 0,5 54. "512001" Kucharz* 1,5 2,9167 1,4167 0, "911207" Sprzątaczka biurowa 0,8333 1,5 0,6667 0, "721404" Monter konstrukcji stalowych 0,6667 1,1667 0,5 0, "432190" Pozostali magazynierzy i pokrewni 0,25 0,4167 0,1667 0,6 58. "962902" Dozorca 0,4167 0,6667 0,25 0, "712501" Monter / składacz okien 0,1667 0,25 0,0833 0, Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych "742201" (telemonter) 0,1667 0,25 0,0833 0, "513101" Kelner* 0,75 1,0833 0,3333 0, "751204" Piekarz* 1,6667 2,25 0,5833 0, "243305" Specjalista do spraw sprzedaży 0,25 0,3333 0,0833 0, "712101" Dekarz* 0,25 0,3333 0,0833 0,75 17

18 65. "832202" Kierowca samochodu dostawczego 0,75 0,9167 0,1667 0, "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 0,6667 0,75 0,0833 0,

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2014 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2014 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2012 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2014 roku Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie za I półrocze Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych za 2014 rok dla Powiatu Olkuskiego

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych za 2014 rok dla Powiatu Olkuskiego Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych za 2014 rok dla Powiatu Olkuskiego Powiatowy Urząd Pracy Olkusz 2015 1 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE WEDŁUG ZAWODÓW... 4 Struktura

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r ZAŁĄCZNIK do Sprawozdania z Działalności PUP w Łęczycy za 2011r INFORMACJA O IE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG U NA KONIEC 2010r i 2011r 1 2 BEZROBOCIE w przekroju miasto gminy MIASTO/

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Zawód lub specjalność

Zawód lub specjalność Zawód lub specjalność Zarejestrowani bezrobotni ogółem kobiety mężczyźni Bez zawodu 50 37 13 Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi osobiste i porządkowe 1 1 0 Kierownik lokalu gastronomicznego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Najczęściej powtarzającymi się zawodami deficytowymi na lokalnych rynkach pracy w 2013 roku były: robotnik gospodarczy, pozostali pracownicy, pomoc kuchenna,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji Wydział Organizacji i Administracji Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie siedleckim w 2014 r. Siedlce, marzec 2015 1. Wstęp realizując zalecenia wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik A Rynek pracy

Załącznik A Rynek pracy Załącznik A Rynek pracy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Załącznik B Rynek edukacyjny Tabela 15. Liczba absolwentów oraz bezrobotnych absolwentów według elementarnej grupy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM W 2013 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, tel. 55 2672700 fax 55 2672701 sekretariat@pupkwidzyn.pl www.bip.pupkwidzyn.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu. zawodów deficytowych i nadwyżkowych. za 2014 rok dla miasta Szczecina

Raport z monitoringu. zawodów deficytowych i nadwyżkowych. za 2014 rok dla miasta Szczecina Raport z monitoringu deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok dla miasta Szczecina część pierwsza diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 1 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22

Bardziej szczegółowo

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282 1 Analiza problemu bezrobocia w Katowicach została przeprowadzona w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu w 2012 r. Klasyfikacja zawodów wg liczby osób

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI 2009 rok SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni wg zawodów...8

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

kobiety 1. Bez zawodu Sprzedawca Sprzątaczka biurowa

kobiety 1. Bez zawodu Sprzedawca Sprzątaczka biurowa 1 Analiza problemu bezrobocia w Katowicach została przeprowadzona w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu w 2013 r. Klasyfikacja zawodów wg liczby osób

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str. I. WSTĘP 3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)... 4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2011 Październik 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2013 roku

Tabela 1. Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2013 roku Tabela 1. Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2013 roku Kod Białogardzki 821990 Zawód deficytowy monterzy gdzie indziej Wskaźnik intensywności deficytu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) październik 2012 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie za rok 2014 Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie Sochaczew

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM. w I półroczu 2012 roku

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM. w I półroczu 2012 roku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM w I półroczu 2012 roku Lubin, październik 2012 Spis treści Wstęp...3 I. Część diagnostyczna...4 1. Analiza bezrobocia wg zawodów (grup

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2012 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku w tym Kod Bezrobotni L.p. Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 13-300 Nowe Miasto Lub., ul. Grunwaldzka 3, tel: 56 4724280, fax: 56 4724290, e-mail: olno@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22 994 NIP: 666-106-58-96

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W I PÓŁROCZU 204 ROKU Oświęcim, październik 204r. SPIS TREŚCI I. WSTĘP (cel opracowania, metodologia)...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia Centralny Zarząd Służby Więziennej Biuro Informacji i Statystyki

Warszawa, dnia Centralny Zarząd Służby Więziennej Biuro Informacji i Statystyki Centralny Zarząd Służby Więziennej Biuro Informacji i Statystyki Warszawa, dnia 13-05-2019 Skazani wyrokiem prawomocnym za popełnienie przestępstw określonych w art., a i b Kodeksu Karnego z 1997 r. Orzeczenia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM 1 Spis treści: 1. WSTĘP 1.1. Cel opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Metodologia opracowania. 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

część diagnostyczna KATOWICE 2012 str. 1

część diagnostyczna KATOWICE 2012 str. 1 Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy W obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za 2011 rok. część diagnostyczna Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) październik 2013 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku pracy i procesów

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. Wałbrzych, marzec 2008 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2 Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo