DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) fax RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Kościerzyna, październik 2014 r.

2 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) , fax (58)

3 I. WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych to proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy. Na jego podstawie możemy formułować oceny, wnioski i krótkotrwałe prognozy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemów szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego. W niniejszym powiatowym raporcie półrocznym analizujemy zawody występujące wśród bezrobotnych według stanu na dzień r. oraz zmiany, które dokonały się w I półroczu 2014 roku. Przy sporządzaniu analizy korzystano z Załącznika nr 3 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności za I półrocze 2014 roku oraz raportów wygenerowanych przez aplikację Monitoring zawodów. II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW Nazwy i symbole zawodów użyte w opracowaniu są zgodne z Klasyfikacją zawodów i specjalności, wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 760). Klasyfikację bezrobotnych przeprowadzono według zawodu wykonywanego przez nich w ostatnim miejscu pracy. Zastosowano 6-cyfrowy kod, w ramach którego występuje zawodów i specjalności. Do osób bez zawodu zaliczono osoby niespełniające jednocześnie dwóch warunków: nieposiadające świadectwa (dyplomu) ukończenia kształcenia szkolnego lub kursowego, nieposiadające udokumentowanej ciągłości pracy w okresie minimum 6 miesięcy w tym samym zawodzie. Do osób bez zawodu zaliczono również osoby, które ukończyły licea ogólnokształcące, licea profilowane i nie posiadają udokumentowanej ciągłości pracy w okresie minimum 6 miesięcy w tym samym zawodzie. Określenie absolwent oznacza bezrobotnego do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. Zgodnie z wyjaśnieniami przesłanymi przez Departament Rynku Pracy świadectwo ukończenia szkoły zawodowej lub średniej nie potwierdza nabycia przez absolwenta kwalifikacji do wykonywania zawodu, w jakim się kształcił. Kwalifikacje potwierdza: dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wyuczonym zawodzie lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego. Absolwenci do czasu dostarczenia dokumentów figurują jako osoby bez zawodu, co nie odzwierciedla stanu faktycznego (wraz z upływem czasu będą uzupełniać dokumenty i przechodzić do grupy osób z zawodem wyuczonym).

4 1. Bezrobotni zarejestrowani w I półroczu 2014 roku wg zawodów. 2 W I półroczu 2014 zarejestrowało się bezrobotnych. Z tego osoby (87,1%) posiadały zawód, 308 osób (12,9%) nie posiadało zawodu. W grupie osób noworejestrujących się 279 osób (11,7%) to absolwenci, w tym 170 absolwentów legitymowało się konkretnym zawodem. W I półroczu 2013 zarejestrowało się bezrobotnych. Z tego osoby (86,6%) posiadało zawód, 351 osób (13,4%) nie posiadało zawodu. Należy zaznaczyć, że jako rejestrację traktuje się również powrót osoby po odbyciu szkolenia, stażu u pracodawcy, przygotowania zawodowego dorosłych lub po zakończeniu wykonywania prac społecznie użytecznych. W I półroczu 2014 roku było to 239 rejestracji 10,0% wszystkich rejestracji (w I półroczu 2013 roku ,5%). Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu 2014 roku wystąpiły 372 zawody i specjalności. Najwięcej bezrobotnych zarejestrowało się w następujących zawodach: Ogółem Kobiety Sprzedawca Robotnik budowlany Mechanik pojazdów samochodowych 67 0 Robotnik gospodarczy Stolarz 66 0 Kucharz Murarz 53 0 Pozostali pracownicy obsługi biurowej Technik ekonomista Ślusarz 29 0 Kucharz małej gastronomii Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne Malarz budowlany 22 3 Kierowca samochodu dostawczego 21 0 Kierowca samochodu ciężarowego 21 0 Robotnik drogowy 21 0 Technik budownictwa 20 1 Magazynier 19 4 Fryzjer Kelner Technik prac biurowych Hydraulik 15 0 Pakowacz Przedstawiciel handlowy 14 3 Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy 14 1 Stolarz meblowy 14 2 Technik mechanik 13 0 Opiekun osoby starszej 13 9 Malarz - tapeciarz 13 0 Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 13 8 Elektryk 12 0 Pomoc kuchenna 12 11

5 osób zarejestrowanych w 32 wyżej wymienionych zawodach stanowi 50% osób zarejestrowanych w I półroczu 2014 roku (58% osób zarejestrowanych, które posiadały zawód). Tablica 1. Bezrobotni według i specjalności zawodów zarejestrowani w I półroczu 2014r. Lp. Nazwa grupy zawodowej / zawodu Ogółem Kobiety SIŁY ZBROJNE 1 0 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I 1 KIEROWNICY 6 3 SPECJALIŚCI 2 w tym: Biolog 6 6 Specjalista do spraw marketingu i handlu 6 3 Nauczyciel historii 5 4 TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 3 w tym: Technik ekonomista Technik budownictwa 20 1 Przedstawiciel handlowy 14 3 Technik mechanik 13 0 Opiekun osoby starszej 13 9 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 9 7 Zaopatrzeniowiec 9 1 Technik informatyk 9 1 Opiekunka dziecięca 8 8 Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 8 7 Technik technologii drewna 7 1 Technik ochrony środowiska 6 5 Księgowy 6 6 Technik administracji 6 6 PRACOWNICY BIUROWI 4 w tym: Pozostali pracownicy obsługi biurowej Magazynier 19 4 Technik prac biurowych Technik hotelarstwa 9 9 Technik obsługi turystycznej 8 7 Recepcjonista 7 7 Asystent do spraw księgowości 5 5 PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY 5 w tym: Sprzedawca Robotnik gospodarczy Kucharz Kucharz małej gastronomii Fryzjer Kelner Technik handlowiec 10 9 Barman 9 9 Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia 7 1 ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 6 w tym: Rolnik 6 5

6 Robotnik leśny 5 0 ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY 7 w tym: Mechanik pojazdów samochodowych 67 0 Stolarz 66 0 Murarz 53 0 Ślusarz 29 0 Malarz budowlany 22 3 Hydraulik 15 0 Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy 14 1 Stolarz meblowy 14 2 Malarz - tapeciarz 13 0 Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 13 8 Elektryk 12 0 Dekarz 11 0 Monter izolacji budowlanych 11 0 Malarz konstrukcji i wyrobów metalowych 11 0 Krawiec Piekarz 10 0 Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 10 2 Mechanik samochodów osobowych 9 0 Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych 9 9 Zdobnik ceramiki 9 9 Zbrojarz 8 0 Pozostali stolarze meblowi i pokrewni 8 6 Brukarz 7 0 Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 7 0 Szkliwierz ceramiki 7 7 Tynkarz 6 0 Pozostali monterzy izolacji 6 0 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 6 0 Szwaczka 6 6 Stolarz budowlany 5 0 Lakiernik samochodowy 5 0 Monter konstrukcji stalowych 5 0 Elektromonter instalacji elektrycznych 5 0 Cukiernik 5 4 OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ 8 w tym: Kierowca samochodu ciężarowego 21 0 Kierowca samochodu dostawczego 21 0 Kierowca samochodu osobowego 7 0 Operator sprzętu ciężkiego 6 0 PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 9 w tym: Robotnik budowlany Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne Robotnik drogowy 21 0 Pakowacz Pomoc kuchenna Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani 11 6 Pokojowa 9 9 Sprzątaczka biurowa 8 8 Robotnik magazynowy 7 1

7 Dozorca 6 0 Bez zawodu Razem Bezrobotni wg grup zawodów - zarejestrowani w I półroczu 2014 roku Liczba osób Mężczyźni Kobiety 0 Siły zbrojne, 1 - Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, 2 Specjaliści, 3 - Technicy i inny średni personel, 4 - Pracownicy biurowi, 5 - Pracownicy usług i sprzedawcy, 6 - Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy, 7 - Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 8 - Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, 9 - Pracownicy przy pracach prostych, 10 - Bez zawodu Wśród osób posiadających zawód, zarejestrowanych w I półroczu 2014 roku, najwięcej mężczyzn zarejestrowało się w grupie 7 (Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy) i 9 (Pracownicy przy pracach prostych), natomiast najwięcej kobiet zarejestrowało się w grupie 5 (Pracownicy usług i sprzedawcy). 2. Bezrobotni zarejestrowani w końcu I półrocza 2014 roku wg zawodów. Według stanu na dzień r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie zarejestrowanych było bezrobotnych. Spośród osób zarejestrowanych konkretnym zawodem lub specjalnością legitymuje się osób (87,5%); 403 osoby (12,5%) nie posiadają żadnego zawodu. W grupie osób zarejestrowanych 85 osób (2,6%) to absolwenci, w tym 25 absolwentów legitymowało się konkretnym zawodem. Na dzień zarejestrowanych było bezrobotnych (3.288 osób z konkretnym zawodem lub specjalnością (84,9%) i 493 osób (15,1%) nie posiadających żadnego zawodu). Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w końcu I półrocza 2014 roku wystąpiło 440 zawodów i specjalności. Na dzień r. najwięcej bezrobotnych było zarejestrowanych w zawodach:

8 6 Ogółem Kobiety Sprzedawca Robotnik budowlany Robotnik gospodarczy Stolarz 73 0 Kucharz Murarz 67 0 Mechanik pojazdów samochodowych 64 0 Technik ekonomista Ślusarz 45 0 Pozostali pracownicy obsługi biurowej Kucharz małej gastronomii Malarz budowlany 35 5 Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 28 9 Krawiec Technik prac biurowych Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne Rolnik Stolarz meblowy 24 4 Technik budownictwa 23 1 Fryzjer Pozostali stolarze meblowi i pokrewni Sprzątaczka biurowa Pomoc kuchenna Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych Pakowacz Magazynier 20 5 Robotnik drogowy 20 0 Kelner Hydraulik 17 0 Mechanik samochodów osobowych 17 0 Kierowca samochodu dostawczego 17 0 Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy 16 0 Pedagog Zdobnik ceramiki Szwaczka Kierowca samochodu ciężarowego 15 0 Opiekun osoby starszej Technik administracji Szkliwierz ceramiki Barman osób zarejestrowanych w 42 wyżej wymienionych zawodach stanowią 56% osób zarejestrowanych w końcu I półrocza 2014 roku (64% osób zarejestrowanych, które posiadały zawód).

9 Tablica 2. Bezrobotni według zawodów i specjalności stan w dniu r. 7 Lp. Nazwa grupy zawodowej / zawodu Ogółem Kobiety PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY 1 I KIEROWNICY 11 2 SPECJALIŚCI 2 w tym: Pedagog Nauczyciel przedszkola 8 7 TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 3 w tym: Technik ekonomista Technik budownictwa 23 1 Opiekun osoby starszej Technik administracji Technik mechanik 11 1 Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik rolnik 10 7 Opiekunka dziecięca Przedstawiciel handlowy 10 1 Technik technologii drewna 9 2 Zaopatrzeniowiec 9 3 Technik informatyk 9 0 PRACOWNICY BIUROWI 4 w tym: Pozostali pracownicy obsługi biurowej Technik prac biurowych Magazynier 20 5 Recepcjonista Technik hotelarstwa Sekretarka 9 9 PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY 5 w tym: Sprzedawca Robotnik gospodarczy Kucharz Kucharz małej gastronomii Fryzjer Kelner Barman Technik handlowiec 8 7 ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 6 w tym: Rolnik ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY 7 w tym: Stolarz 73 0 Murarz 67 0 Mechanik pojazdów samochodowych 64 0 Ślusarz 45 0 Malarz budowlany 35 5 Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 28 9 Krawiec Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni Stolarz meblowy 24 4 Pozostali stolarze meblowi i pokrewni Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych Hydraulik 17 0 Mechanik samochodów osobowych 17 0 Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy 16 0

10 Zdobnik ceramiki Szwaczka Szkliwierz ceramiki Dekarz 11 0 Zbrojarz 10 0 Elektromonter instalacji elektrycznych 9 0 Piekarz 9 0 Elektryk 8 0 Cukiernik 8 7 OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ 8 w tym: Kierowca samochodu dostawczego 17 0 Kierowca samochodu ciężarowego 15 0 Kierowca samochodu osobowego 11 0 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych 10 7 PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 9 w tym: Robotnik budowlany Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani Pomoc kuchenna Sprzątaczka biurowa Pakowacz Robotnik drogowy 20 0 Dozorca 11 1 Robotnik magazynowy 8 0 Pokojowa 8 8 Bez zawodu Razem Bezrobotni wg grup zawodów - stan w dniu r Liczba osób Mężczyźni Kobiety 1 - Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, 2 Specjaliści, 3 - Technicy i inny średni personel, 4 - Pracownicy biurowi, 5 - Pracownicy usług i sprzedawcy, 6 - Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy, 7 - Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 8 - Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, 9 - Pracownicy przy pracach prostych, 10 - Bez zawodu Wśród osób posiadających zawód, według stanu na dzień najwięcej mężczyzn było zarejestrowanych w grupie 7 (Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy), natomiast najwięcej kobiet było zarejestrowanych w grupie 5 (Pracownicy usług i sprzedawcy)

11 3. Bezrobotni poprzednio pracujący, pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy - stan w końcu I półrocza 2014 roku. 9 Określenie bezrobotny poprzednio pracujący, pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy oznacza osobę, u której od daty ostatniej rejestracji upłynęło więcej niż 12 miesięcy. Należy zaznaczyć, że jako rejestrację traktuje się również powrót osoby po odbyciu szkolenia, stażu u pracodawcy, przygotowania zawodowego u pracodawcy lub po zakończeniu wykonywania prac społecznie użytecznych. Na osób bezrobotnych, zarejestrowanych w dniu r osoby (31,2%) to osoby poprzednio pracujące, które pozostają bez pracy powyżej 12 miesięcy. W dniu roku na osób bezrobotnych, osoby (27,8%) to osoby poprzednio pracujące, które pozostawały bez pracy powyżej 12 miesięcy. W grupie tej najwięcej bezrobotnych występuje w następujących zawodach: Ogółem Kobiety Sprzedawca Robotnik budowlany 43 0 Kucharz Stolarz 21 0 Murarz 20 0 Robotnik gospodarczy 18 7 Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni Ślusarz 15 0 Technik prac biurowych Kucharz małej gastronomii Malarz budowlany 14 2 Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych Technik ekonomista Mechanik pojazdów samochodowych 12 0 Pozostali stolarze meblowi i pokrewni 12 9 Mechanik samochodów osobowych 11 0 Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 11 5 Pozostali pracownicy obsługi biurowej Fryzjer Stolarz meblowy 10 3 Pakowacz 10 9 Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani 10 4 Pedagog 9 8 Magazynier 9 2 Krawiec 8 8 Sprzątaczka biurowa 8 8 Pomoc kuchenna 8 8 Rolnik 7 7 Szkliwierz ceramiki 7 7 Szwaczka 7 7 Technik budownictwa 6 0 Technik administracji 6 6 Hydraulik 6 0 Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy 6 0 Robotnik drogowy 6 0 Dozorca 6 1

12 osoby zarejestrowane w 36 wyżej wymienionych zawodach stanowią 62,0% osób poprzednio pracujących, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy - zarejestrowanych w końcu czerwca 2014 roku (65,0% osób poprzednio pracujących, zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy, które posiadały zawód). Struktura osób poprzednio pracujących, pozostających bez pracy powyżej 12 m-cy: 626 kobiet - 61,2% ogółu, 397 mężczyzn - 38,8% ogółu, na dzień r. odpowiednio: 656 kobiet - 62,3% ogółu, 397 mężczyzn - 37,7% ogółu. Tablica 3. Bezrobotni poprzednio pracujący, pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy według grup zawodów stan w dniu r. Lp. Nazwa grupy zawodowej Ogółem Kobiety PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY 1 I KIEROWNICY 4 0 SPECJALIŚCI 2 w tym: Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania 9 8 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 6 3 TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 3 w tym: Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 8 8 Technicy budownictwa 7 1 Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani 6 4 Technicy mechanicy 5 1 Technicy rolnictwa i pokrewni 5 5 PRACOWNICY BIUROWI 4 w tym: Pracownicy obsługi biurowej Magazynierzy i pokrewni 9 2 Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) 5 4 PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY 5 w tym: Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) Kucharze Gospodarze budynków 19 8 Fryzjerzy Pracownicy ochrony osób i mienia 7 1 Pracownicy domowej opieki osobistej 6 6 Kelnerzy 5 5 ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 6 w tym: Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 7 7 Ogrodnicy 6 5 ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY 7 w tym: Stolarze meblowi i pokrewni Ceramicy i pokrewni Mechanicy pojazdów samochodowych 26 0

13 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni Murarze i pokrewni 20 0 Malarze i pokrewni 16 2 Ślusarze i pokrewni 16 1 Hydraulicy i monterzy instalacji sanitarnych 13 0 Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 11 5 Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 8 8 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 8 8 Elektrycy budowlani i pokrewni 7 0 Elektromechanicy i elektromonterzy 7 0 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 5 0 Cieśle i stolarze budowlani 5 0 OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ 8 w tym: Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych 9 8 Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 6 0 PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 9 w tym: Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 43 0 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne Pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani 17 5 Pakowacze 10 9 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 9 4 Pomoce kuchenne 8 8 Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 6 0 Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 5 0 Bez zawodu Razem Bezrobotni poprzednio pracujący, zarejestrowani powyżej 12 miesięcy wg grup zawodów - stan w dniu r. 283 Liczba osób Mężczyźni Kobiety 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, 2 Specjaliści, 3 - Technicy i inny średni personel, 4 - Pracownicy biurowi, 5 - Pracownicy usług i sprzedawcy, 6 - Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy, 7 - Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 8 - Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, 9 - Pracownicy przy pracach prostych, 10 - Bez zawodu

14 III. ANALIZA OFERT PRACY WG ZAWODÓW 12 W I półroczu 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie pozyskał ofert pracy (w I półroczu ofert pracy, w I półroczu ofert pracy). Struktura zgłoszonych ofert przedstawiała się następująco: - oferty stażu ( 14 %), - oferty prac społecznie użytecznych ( 16 %), - pozostałe oferty ( 70 %). Najwięcej ofert pracy zgłoszono w niżej wymienionych zawodach: Nazwa zawodu Ilość w tym ofert ST PSU Robotnik gospodarczy Sprzedawca Kierowca samochodu ciężarowego 113 Technik prac biurowych Robotnik budowlany 67 2 Stolarz 40 Kucharz 36 Salowa 30 Monter izolacji budowlanych 25 Pomoc kuchenna 22 5 Przedstawiciel handlowy 20 Murarz 20 Kierowca samochodu osobowego 20 Kelner 19 1 Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 18 Technik administracji Elektryk 16 Kasjer handlowy 15 Dekarz 13 1 Opiekunka dziecięca 12 5 Magazynier 12 2 Sortowacz 12 8 Wykładowca na kursach (edukator, trener) 10 Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) 10 Barman 10 1 Doradca klienta 10 Cieśla 10 Pakowacz 10 5 Zbrojarz 9 Galwanizer 9 Przetwórca ryb 9 Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 9 2 ST - oferty stażu, PSU - oferty prac społecznie użytecznych. Oferty zgłoszone w I półroczu 2014 roku dotyczyły 223 zawodów i specjalności. W wymienionych wyżej 32 zgłoszono wolne miejsca pracy (71% wszystkich zgłoszonych miejsc).

15 Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2014 roku wg grup zawodów 615 Liczba ofert Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, 2 Specjaliści, 3 - Technicy i inny średni personel, 4 - Pracownicy biurowi, 5 - Pracownicy usług i sprzedawcy, 6 - Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy, 7 - Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 8 - Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, 9 - Pracownicy przy pracach prostych Tablica 4. Oferty pracy według zawodów zgłoszone w I półroczu 2014r. Kod grupy / Ilość Nazwa grupy zawodowej / zawodu zawodu ofert PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY 1 I KIEROWNICY 6 SPECJALIŚCI 2 w tym: Wykładowca na kursach (edukator, trener) Nauczyciel instruktor Inżynier budownictwa budownictwo ogólne Fizjoterapeuta Nauczyciel przedszkola Specjalista do spraw sprzedaży Muzealnik 5 TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 3 w tym: Przedstawiciel handlowy Technik administracji Opiekunka dziecięca Opiekun osoby starszej Spedytor 5 PRACOWNICY BIUROWI 4 w tym: Technik prac biurowych Magazynier Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) Pozostali pracownicy obsługi biurowej Recepcjonista 6 PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY 5 w tym: Robotnik gospodarczy 303

16 Sprzedawca Kucharz Kelner Pracownik ochrony fizycznej bez licencji Kasjer handlowy Barman Doradca klienta Kosmetyczka Fryzjer Kierownik sali sprzedaży 6 6 ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 6 ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY 7 w tym: Stolarz Monter izolacji budowlanych Murarz Elektryk Dekarz Cieśla Zbrojarz Galwanizer Przetwórca ryb Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni Hydraulik Ślusarz Zdobnik ceramiki Spawacz metodą MIG Mechanik pojazdów samochodowych Lakiernik wyrobów drzewnych Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Krawiec Malarz budowlany Lakiernik samochodowy Spawacz ręczny gazowy Mechanik samochodów ciężarowych 5 OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ 8 w tym: Kierowca samochodu ciężarowego Kierowca samochodu osobowego Operator koparko ładowarki 5 PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 9 w tym: Robotnik budowlany Salowa Pomoc kuchenna Sortowacz Pakowacz Robotnik drogowy Szatniarz Sprzątaczka biurowa 5 Razem 1613

17 Lp. IV. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 15 Zawody nadwyżkowe: są to zawody, na które występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba bezrobotnych poszukujących pracy w tych zawodach. Zawody deficytowe: są to zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba bezrobotnych poszukujących pracy w tych zawodach. Tablica 5. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie kościerskim w I półroczu 2014 roku. Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w I-półroczu Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w I-półroczu Średnia miesięczna nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej w I-półroczu Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów Technik budownictwa 0,3333 3, , Mechanik pojazdów samochodowych 1, , , Mechanik samochodów osobowych 0,1667 1,5 1,3333 0, Kucharz małej gastronomii 0,5 4,3333 3,8333 0, Malarz budowlany 0,8333 3,6667 2,8333 0, Ślusarz 1,3333 4,8333 3,5 0, Technik handlowiec 0,5 1,6667 1,1667 0, Robotnik drogowy 1,1667 3,5 2,3333 0, Technik informatyk 0,5 1,5 1 0, Murarz 3,3333 8,8333 5,5 0, Fryzjer 1,1667 2,8333 1,6667 0, Pokojowa 0,6667 1,5 0,8333 0, Opiekun osoby starszej 1 2,1667 1,1667 0, Robotnik budowlany 11, ,8333 0, Hydraulik 1,3333 2,5 1,1667 0, Krawiec 1 1,8333 0,8333 0, Sprzedawca 25, ,5 20,1667 0, Stolarz 6, ,3333 0, Kucharz 6 9,8333 3,8333 0, Magazynier 2 3,1667 1,1667 0, Pakowacz 1,6667 2,5 0,8333 0, Zdobnik ceramiki 1,3333 1,5 0,1667 0, Barman 1,6667 1,5-0,1667 1, Zbrojarz 1,5 1,3333-0,1667 1, Dekarz 2,1667 1,8333-0,3333 1, Kelner 3,1667 2,6667-0,5 1, Elektryk 2, ,6667 1, Przedstawiciel handlowy 3,3333 2, , Opiekunka dziecięca 2 1,3333-0,6667 1, Pomoc kuchenna 3, ,6667 1, Monter izolacji budowlanych 4,1667 1,8333-2,3333 2, Doradca klienta 1,6667 0, , Kosmetyczka 1,3333 0,5-0,8333 2, Technik administracji 2, ,8333 2, Kierowca samochodu osobowego 3,3333 1,1667-2,1667 2, Kasjer handlowy 2,5 0,6667-1,8333 3, Przetwórca ryb 1,5 0,3333-1,1667 4, Robotnik gospodarczy 50, ,5 4, Technik prac biurowych 12,3333 2,5-9,8333 4, Cieśla 1,6667 0,3333-1,3333 5, Kierowca samochodu ciężarowego 18,8333 3,5-15,3333 5, Sortowacz 2 0,3333-1,6667 6, Salowa 5 0,6667-4,3333 7, Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 3 0,1667-2, ,0000

18 16 Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów użyty w tabeli 5 jest to stosunek średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy w danym zawodzie w I półroczu 2014r. do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie w I półroczu 2014r. W tablicy nr 5 przyjęto, że zawody o wskaźniku: wskaźnik < 0,9 to zawody nadwyżkowe, wskaźnik >= 0,9 i wskaźnik <= 1,1 to zawody zrównoważone (wykazujące równowagę na rynku pracy) wskaźnik > 1,1 to zawody deficytowe. W tabeli nr 5 przedstawiono zawody i specjalności, w których było zarejestrowanych w I półroczu 2014 roku najwięcej bezrobotnych (32 pozycje) oraz w których zgłoszono najwięcej ofert pracy (32 pozycje). W wyniku sumowania otrzymano 44 pozycje w tablicy (20 zawodów powtarza się w obydwu grupach). Wśród wymienionych zawodów 22 to zawody nadwyżkowe (poz. 1-22), a 22 to zawody deficytowe (poz ). W wybranej grupie brak zawodów wykazujących równowagę na rynku pracy. W tabeli nie uwzględniono przypadków maksymalnego deficytu lub nadwyżki: brak osób zarejestrowanych w danym zawodzie przy występujących ofertach pracy, występowanie osób zarejestrowanych w danym zawodzie przy braku ofert pracy. Nie uwzględniono również zawodów tzw. pozostałych (dwie ostatnie cyfry w kodzie zawodu wynoszą 9 i 0). Do zawodów nadwyżkowych, w których poziom osób zarejestrowanych był wysoki należą: sprzedawca, robotnik budowlany, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, kucharz, murarz. Do zawodów deficytowych, w których liczba zgłoszonych ofert była największa należą: robotnik gospodarczy, kierowca samochodu ciężarowego, technik prac biurowych, salowa, monter izolacji budowlanych, pomoc kuchenna.

19 17 V. PODSUMOWANIE 1. Podstawą wszystkich analiz użytych w opracowaniu jest klasyfikacja zawodów i specjalności. Poprawne zakwalifikowanie zawodu zarejestrowanej osoby, czy też oferty pracy w dużym stopniu wpływa na uzyskane wyniki. Odmienna klasyfikacja dokonana przez osoby w stosunku do tego samego zawodu lub specjalności prowadzi do powstania błędów. Pracę osób dokonujących klasyfikacji utrudnia to, że nazewnictwo w obowiązującej klasyfikacji różni się od stosowanego przez pracodawców składających oferty pracy, różni się również od stosowanego przez pracodawców w świadectwach pracy. Kierunek i specjalność, podane na dyplomie ukończenia wyższej uczelni czasami są sumą kilku zawodów lub specjalności. Dla potrzeb statystyki, na podstawie której są generowane m.in. zestawienia użyte w niniejszym opracowaniu każda osoba ma przypisany tylko jeden podstawowy zawód lub specjalność. W stosunku do niektórych specjalności wymienionych na dyplomie ukończenia wyższej uczelni występują duże problemy z dobraniem odpowiedniego zawodu (specjalności) ze stosowanej klasyfikacji. Zwiększa to liczbę osób, których zawód (specjalność) zostaje przypisany do zawodów pozostałych. Aktualnie bezrobotnych poprzednio pracujących klasyfikuje się według zawodu wykonywanego przez nich w ostatnim miejscu pracy przez okres minimum 6 miesięcy. Pozostałych bezrobotnych klasyfikuje się według zawodu wyuczonego lub przypisuje się do grupy bez zawodu. Do 2005 roku bezrobotnych klasyfikowano według zawodu wskazanego przez nich jako podstawowy przy poszukiwaniu pracy, do wykonywania którego mają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone świadectwem szkolnym lub innym dokumentem, bądź odpowiedni staż pracy. Takie podejście wydaje się poprawniejsze; lepiej przedstawiało podaż zasobów pracy i ułatwiało klasyfikację. 2. Wśród osób, które zarejestrowały się w I półroczu 2014 roku oraz były zarejestrowane na koniec I półrocza 2014 roku najczęściej występuje zawód sprzedawcy. Jest to również jeden z zawodów w którym zgłoszono największą liczbę ofert pracy (152 9,4% wszystkich ofert). Wskazuje to na dużą rotację występującą w tym zawodzie (dużo osób zatrudnia się, odchodzi z pracy, kończy praktyczną naukę zawodu i rejestruje się). 3. Analizując oferty pracy należy zwrócić uwagę na duży udział ofert dotyczących aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Na ofert pozyskanych w I półroczu 2014 roku, 656 (40,7%) to oferty dotyczące pracy subsydiowanej. Najwięcej ofert pracy zgłoszono w zawodzie robotnik gospodarczy (303 19% wszystkich ofert). Z tej liczby 263 oferty dotyczyły wykonywania przez bezrobotnych prac społecznie użytecznych. W zawodzie Technik prac biurowych na 74 zgłoszone wolne miejsca pracy, 34 dotyczyły wykonywania stażu u pracodawcy. 4. Analizie poddano tylko oferty, które wpłynęły do tut. Urzędu. Często są to oferty z tzw. wtórnego rynku pracy, składane przez firmy oferujące pracę na czarno, łamiące przepisy prawa, oferujące niestabilne zatrudnienie lub oferty, w których pracodawcy stawiają bardzo wysokie wymagania przyszłym kandydatom. Z realizacją tych ofert występują często problemy. Brak danych jaka część ofert pracy jest realizowana bez udziału Urzędu.

20 18 5. Określenie bezrobotny poprzednio pracujący, pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy oznacza osobę, u której od daty ostatniej rejestracji upłynęło więcej niż 12 miesięcy. Według stanu na dzień 30 czerwca 2014r. wśród bezrobotnych były takie osoby (31,2% osób zarejestrowanych). Należy zaznaczyć, że jako nową rejestrację traktuje się również powrót osoby po odbyciu szkolenia, stażu u pracodawcy, przygotowania zawodowego u pracodawcy lub po zakończeniu wykonywania prac społecznie użytecznych. Wyłączenia z ewidencji oraz rejestracje w tych przypadkach dokonuje się tylko dla celów statystycznych; nie następuje formalna utrata statusu osoby bezrobotnej i ponowna rejestracja. Jednocześnie według stanu na dzień 30 czerwca 2014r. wśród bezrobotnych były osoby długotrwale bezrobotne (51,9% osób zarejestrowanych). Są to bezrobotni pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Analiza zawodów w tej grupie osób zarejestrowanych w lepszy sposób pokazałaby problem długotrwałego bezrobocia. DYREKTOR Sporządził: Andrzej Lipski Starszy Informatyk Mirosław Ginter

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2012 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2014 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2012 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2014 roku Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Zawód lub specjalność

Zawód lub specjalność Zawód lub specjalność Zarejestrowani bezrobotni ogółem kobiety mężczyźni Bez zawodu 50 37 13 Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi osobiste i porządkowe 1 1 0 Kierownik lokalu gastronomicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie za I półrocze Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) październik 2012 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Najczęściej powtarzającymi się zawodami deficytowymi na lokalnych rynkach pracy w 2013 roku były: robotnik gospodarczy, pozostali pracownicy, pomoc kuchenna,

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2013 ROK SPIS TREŚCI Wstęp......3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim...5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI 2009 rok SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni wg zawodów...8

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. Wałbrzych, marzec 2008 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2 Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2011 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK Radom marzec 2008 1. WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest to proces

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2005 roku TARNÓW 2005 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Mieście Tarnowie w 2005 ROKU WSTĘP 1. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) październik 2013 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku w tym Kod Bezrobotni L.p. Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 203 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, lipiec 204 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w I kwartale 2017 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w I kwartale 2017 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w I kwartale 2017 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 8,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 6,6%

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2010r wynosiła 3346 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Szczecinek, październik 2014 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RACIBÓRZ, Marzec 2015r. Raport opracowała: Małgorzata Andrusyszyn Pośrednik Pracy 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2017 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2017 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2017 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 7,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Pleszew, październik 2014 SPIS TREŚCI 1.Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo