ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem"

Transkrypt

1 ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej 12 m-cykobiety 1. "522301" Sprzedawca* "722204" Ślusarz* "311504" Technik mechanik* "331403" Technik ekonomista* "931301" Robotnik budowlany "711202" Murarz* "235107" Pedagog "722314" Tokarz w metalu "311204" Technik budownictwa* "512001" Kucharz* "432103" Magazynier "515303" Robotnik gospodarczy "833203" Kierowca samochodu ciężarowego "411004" Technik prac biurowych* "911207" Sprzątaczka biurowa "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "242217" Specjalista administracji publicznej "713102" Malarz budowlany "514101" Fryzjer* "753303" Szwaczka "311303" Technik elektryk* "512002" Kucharz małej gastronomii* "751201" Cukiernik* "932911" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym "263304" Politolog

2 26. "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* "334306" Technik administracji* "522305" Technik handlowiec* "213205" Inżynier rolnictwa "351203" Technik informatyk* "933304" Robotnik magazynowy "832203" Kierowca samochodu osobowego "932101" Pakowacz "332203" Przedstawiciel handlowy "741101" Elektromonter instalacji elektrycznych "962902" Dozorca "721306" Blacharz samochodowy* "723105" Mechanik samochodów osobowych "753105" Krawiec* "222101" Pielęgniarka "314207" Technik rolnik* "721209" Zgrzewacz "832202" Kierowca samochodu dostawczego "263102" Ekonomista "513101" Kelner* "751204" Piekarz* "233001" Nauczyciel biologii "233019" Nauczyciel przysposobienia obronnego Specjalista do spraw organizacji usług 49. "242222" gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych "212002" Matematyk "213105" Biolog "233012" Nauczyciel języka polskiego "611306" Ogrodnik terenów zieleni "721404" Monter konstrukcji stalowych "241103" Specjalista do spraw rachunkowości "241204" Doradca podatkowy "311924" Technik technologii odzieży* "314205" Technik ogrodnik* "752205" Stolarz* "834311" Operator suwnic (suwnicowy)

3 Tabela Nr 2. Struktura bezrobotnych według grup zawodów (kod 2 cyfrowy) w mieście Siedlce stan w końcu 2014 r. Kod grupy Bezrobotne powyżej powyżej Nazwa grupy zawodów absolwencirazekobiety absolwenci- zawodów ogółem kobiety 12 m-cy - 12 m-cy - razem kobiety 1. "52" Sprzedawcy i pokrewni 10, ,2354 5,0725 5,618 10, , "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 10,6741 1,0861 0, ,4905 1, "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 7,7245 4,9239 1,4492 1,1236 8,2432 6, "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 6,9171 9, , ,9772 4,9128 8, "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 6,3552 0,3621 2, ,4107 0, "23" Specjaliści nauczania i wychowania 6,0041 9, , ,2248 5,1624 8, "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 5,4071 7,6755 5,7971 3,3708 5,4124 7, "51" Pracownicy usług osobistych 5,2317 7,5307 7,2464 8,9888 4,2465 6, "93" Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 4,8454 1,6654 2,1739 1,1236 6,0781 1, "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 3,7217 4,2722 2,8985 2,2472 3,83 4, "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 3,5111 4, , ,1124 2,6645 3, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 3,3003 0,5069 0, ,2465 1, "26" Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 3,1598 4,2721 9, ,236 1,9985 2, "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 2,5631 4,5619 2,1739 3,3708 2,831 5, "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 2,3875 4, ,831 4, "74" Elektrycy i elektronicy 2,1068 0,1448 2, ,7477 0, "43" Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 1,9311 1,6654 1,4493 1,1236 1,249 1, "32" Średni personel do spraw zdrowia 1,8959 2,7516 3,6231 3,3708 1,249 2, "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 1,4396 2,3171 0, ,9152 3, "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 1,1938 0,7965 0,7246 1,1236 1,4987 0, "22" Specjaliści do spraw zdrowia 0,983 1,8826 3,6231 4,4944 0,4164 0, "54" Pracownicy usług ochrony 0,8778 0, , "61" Rolnicy produkcji towarowej 0,8778 1, ,3323 2, "42" Pracownicy obsługi klienta 0,8427 1,6654 2,1738 3,3708 0,8327 1, "34" Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0,8426 1, ,6662 1,2026 3

4 26. "35" Technicy informatycy 0,7724 0,2172 1, ,7494 0, "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0,7723 0, ,916 1, "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,4916 0, ,7493 1, "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,3862 0, ,4997 0, "25" Specjaliści do spraw technologii informacyjnokomunikacyjnych 0, , "82" Monterzy 0,351 0, ,4164 0, "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 0,316 0, ,4164 0, "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0,2809 0, ,4996 0, "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,2808 0, ,2499 0, "11" Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0,1756 0, ,3331 0, "14" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0,1755 0,0724 1,4493 1,1236 0, "62" Leśnicy i rybacy 0, , "92" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0, "95" Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach

5 Tabela Nr 2a. Struktura bezrobotnych według najliczniejszych grup zawodów (kod 4 cyfrowy) w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cy - razem powyżej 12 m-cy - kobiety 1. "5223" Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 9, ,0044 5,0725 5,618 9, , "7222" Ślusarze i pokrewni 3,3708 0, ,4971 0, "2422" Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 3,2303 4, , ,2356 1,8318 3, "2330" Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 2,8792 4,1999 2,8986 4,4944 2,6644 3, "3115" Technicy mechanicy 2,6334 0,6517 0, ,7477 1, "3314" Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 2,493 4,4171 2,1739 2,2472 2,4979 4, "4110" Pracownicy obsługi biurowej 2,3876 4,2723 1,4493 2,2472 2,7477 5, "7223" Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 2,177 0, ,7477 0, "5120" Kucharze 2,0365 3,0413 1, ,8318 3, "7231" Mechanicy pojazdów samochodowych 1, , , "9112" Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 1,8258 3, ,9983 3, "9313" Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 1, , "7112" Murarze i pokrewni 1, , , "2351" Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania 1,6503 3,0413 5,7971 7,8652 1,1657 2, "3112" Technicy budownictwa 1,5449 0, ,9983 0, "4321" Magazynierzy i pokrewni 1,3694 0,7965 1,4493 1,1236 0,8326 0, "7512" Piekarze, cukiernicy i pokrewni 1,1938 1,4482 2,1739 2,2472 1,0824 1, "2421" Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 1,1587 1,231 2, ,9159 1, "8322" Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 1, , "8332" Kierowcy samochodów ciężarowych 1, , ,

6 Tabela Nr 3. Napływ bezrobotnych według zawodów najczęściej rejestrowanych w mieście Siedlce w 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety 1. "522301" Sprzedawca* "722204" Ślusarz* "311504" Technik mechanik* "331403" Technik ekonomista* "235107" Pedagog "432103" Magazynier "512002" Kucharz małej gastronomii* "711202" Murarz* "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "833203" Kierowca samochodu ciężarowego "514101" Fryzjer* "931301" Robotnik budowlany "515303" Robotnik gospodarczy "932101" Pakowacz "242217" Specjalista administracji publicznej "332203" Przedstawiciel handlowy "722314" Tokarz w metalu "512001" Kucharz* "242222" Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych "311303" Technik elektryk* "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* "234201" Nauczyciel przedszkola "311204" Technik budownictwa* "911207" Sprzątaczka biurowa "351203" Technik informatyk* "411004" Technik prac biurowych* "753303" Szwaczka "932911" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym

7 Tabela Nr 4. Struktura napływu bezrobotnych według grup zawodów (kod 2 cyfrowy) w mieście Siedlce 2014 r. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów 7 ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety 1. "52" Sprzedawcy i pokrewni 10, ,7189 4,0922 4, "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 9,1254 0,9186 1, "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 8, ,594 20, , "23" Specjaliści nauczania i wychowania 7, , , , "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 6,8223 3,4291 2,5577 1,77 6. "51" Pracownicy usług osobistych 6,0059 8,1446 7,6728 8, "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 5,2188 6,8587 4,0921 3, "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 5,0439 0,1837 1, "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 4,869 5, , , "93" Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 4,4315 2,2658 3,3248 2, "26" Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 4,2565 5, , , "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 3,4404 4,0415 2,046 1, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 2, , "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 2,4198 4,2865 0,5116 0, "43" Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 2,3033 1,5309 1,2788 0, "32" Średni personel do spraw zdrowia 2,245 3,0006 3,0692 3, "74" Elektrycy i elektronicy 1,9826 0,0612 1, "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 1,866 3, "22" Specjaliści do spraw zdrowia 1,1954 2,0821 3,5806 4, "42" Pracownicy obsługi klienta 1,1954 2,082 1,2788 2, "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 1,0789 1, "34" Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0,9622 1,4084 1,2789 1, "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0,9041 0,7347 0, "35" Technicy informatycy 0,8165 0,3673 2,046 0, "54" Pracownicy usług ochrony 0,7872 0,1225 0, "61" Rolnicy produkcji towarowej 0,6998 0,9186 0, "25" Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 0,554 0,1224 1,5346 0, "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0,4957 0,

8 29. "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 0,4665 0,3674 0,7673 0, "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,3499 0,6123 0,2558 0, "82" Monterzy 0,3499 0,1225 0, "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,2625 0, "14" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0,2333 0,1224 0,7673 0, "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,1459 0, "11" Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0,1166 0, "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0,0584 0, "92" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0, "95" Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 0, , "62" Leśnicy i rybacy

9 Tabela Nr 4a. Struktura napływu bezrobotnych według najliczniejszych grup zawodów (kod 4 cyfrowy) w mieście Siedlce w 2014 r. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety 1. "5223" Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 9, ,2492 3,5806 4, "2422" Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 4,4023 5, ,763 11, "2330" Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 3,2653 4,899 3,3248 4, "7222" Ślusarze i pokrewni 2,7405 0,1225 0, "3115" Technicy mechanicy 2,3615 0,2449 1, "5120" Kucharze 2,3324 2,7557 3,0691 2, "3314" Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 2,1866 3,7967 1,023 1, "4110" Pracownicy obsługi biurowej 2,1866 3,8579 0,2558 0, "7231" Mechanicy pojazdów samochodowych 1, , "2351" Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania 1,7201 3,1231 2,5575 3, "2421" Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 1,7201 1,5922 5,6266 4, "4321" Magazynierzy i pokrewni 1,691 0,4899 1,023 0, "9112" Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 1,6327 2, "7223" Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 1,4577 0, "5141" Fryzjerzy 1,312 2,327 2,5575 3, "7112" Murarze i pokrewni 1, "8332" Kierowcy samochodów ciężarowych 1, , "2633" Filozofowie, historycy i politolodzy 1,137 1,1023 2,3018 1, "7512" Piekarze, cukiernicy i pokrewni 1,1079 1,2247 1,5345 1, "9313" Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 1,

10 Tabela Nr 5. Oferty pracy według zawodów, które najliczniej zgłoszono do Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach z terenu miasta Siedlce w 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu 10 Oferty pracy zgłoszone w 2014 r. Oferty pracy w końcu 2014 r. 1. "524404" Telemarketer "341202" Opiekun osoby starszej* "522301" Sprzedawca* "515303" Robotnik gospodarczy "332203" Przedstawiciel handlowy "721204" Spawacz metodą MAG "816026" Operator urządzeń przetwórstwa drobiu "712601" Hydraulik "833202" Kierowca ciągnika siodłowego "432103" Magazynier "833203" Kierowca samochodu ciężarowego "961201" Sortowacz surowców wtórnych "721206" Spawacz metodą TIG "522303" Sprzedawca w branży przemysłowej "834401" Kierowca operator wózków jezdniowych "933304" Robotnik magazynowy "512001" Kucharz* "513101" Kelner* "941201" Pomoc kuchenna "753303" Szwaczka "532102" Opiekun medyczny* "332101" Agent ubezpieczeniowy "711404" Zbrojarz Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call "422201" center) "411004" Technik prac biurowych* "514101" Fryzjer* "522304" Sprzedawca w branży spożywczej "911207" Sprzątaczka biurowa 36 0

11 29. "331301" Księgowy "821302" Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń "523002" Kasjer handlowy "431101" Asystent do spraw księgowości "932101" Pakowacz "933401" Pracownik rozkładający towar na półkach "741102" Elektromonter reklam świetlnych "711202" Murarz* "931301" Robotnik budowlany "941101" Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food "711601" Brukarz "721205" Spawacz metodą MIG "522305" Technik handlowiec* "243305" Specjalista do spraw sprzedaży "741101" Elektromonter instalacji elektrycznych "513202" Barman

12 Tabela Nr 6. Struktura ofert pracy według grup zawodów (kod 2 cyfrowy) z terenu miasta Siedlce w 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w 2014 r. Oferty pracy zgłoszone w końcu 2014 r. 1. "52" Sprzedawcy i pokrewni 15, ,19 2. "51" Pracownicy usług osobistych 8,515 3, "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 7, , "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 7,489 7, "34" Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 5, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 5,4372 2, "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 5,4371 5, "93" Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 5,1039 5, "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 3, "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 3,847 0, "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 3, "23" Specjaliści nauczania i wychowania 3,0007 0, "43" Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 2,9495 2, "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 2,616 12, "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 2,5644 3, "74" Elektrycy i elektronicy 2,3852 2, "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 1, "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 1, "42" Pracownicy obsługi klienta 1,5131 2, "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 1,3594 1, "82" Monterzy 1, "61" Rolnicy produkcji towarowej 1, "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0,9487 0, "32" Średni personel do spraw zdrowia 0,872 0, "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0,8718 0, "54" Pracownicy usług ochrony 0, "26" Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 0, "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 0,

13 29. "22" Specjaliści do spraw zdrowia 0,3076 0, "95" Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 0,2052 1, "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług 0, "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0, "35" Technicy informatycy 0, "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,1025 0, "14" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0,1025 0, "25" Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 0, "92" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0, "11" Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni "62" Leśnicy i rybacy

14 Tabela Nr 6a. Struktura ofert pracy według najliczniejszych grup zawodów (kod 4 cyfrowy) z terenu miasta Siedlce w 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w 2014 r. Oferty pracy zgłoszone w końcu 2014 r. 1. "5223" Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 7, , "5244" Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej 5, "7212" Spawacze i pokrewni 5,6168 4, "3412" Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 5, "4110" Pracownicy obsługi biurowej 3, "5153" Gospodarze budynków 3, "8332" Kierowcy samochodów ciężarowych 3,0521 0, "3322" Przedstawiciele handlowi 2,7443 4, "8160" Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 2, "5120" Kucharze 2,1031 1, "7126" Hydraulicy i monterzy instalacji sanitarnych 1, "4321" Magazynierzy i pokrewni 1,8723 2, "2330" Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 1, "7411" Elektrycy budowlani i pokrewni 1, "9112" Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 1, "9612" Sortowacze odpadów 1, , "8344" Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 1, "9312" Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 1, "7119" Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 1, "6113" Ogrodnicy 1,

15 Tabela Nr 7. Zawody deficytowe w mieście Siedlce w 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w II półroczu 2014 r. 15 Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w II półroczu 2014 r. Średnia miesięczna nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej w II półroczu 2014 r. Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 1. "941201" Pomoc kuchenna 3,5833 0,0833-3, Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik "422201" call center) 3,0833 0, "522304" Sprzedawca w branży spożywczej 3 0,0833-2, "941101" Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food 2,3333 0,0833-2, "721206" Spawacz metodą TIG 4,5833 0,1667-4, ,5 6. "834401" Kierowca operator wózków jezdniowych 4,3333 0,1667-4, "721205" Spawacz metodą MIG 2 0,0833-1, "833202" Kierowca ciągnika siodłowego 5,1667 0,25-4, , "816026" Operator urządzeń przetwórstwa drobiu 8,3333 0,4167-7, "532102" Opiekun medyczny* 3,25 0,1667-3, ,5 11. "524404" Telemarketer 18,25 1, , , "721204" Spawacz metodą MAG 8,4167 0,5833-7, , "332101" Agent ubezpieczeniowy 3,1667 0,25-2, , "712601" Hydraulik 5,6667 0,5-5, , "712703" Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 0,8333 0,0833-0, "832201" Kierowca mechanik 0,8333 0,0833-0, "753403" Tapicer meblowy 0,75 0,0833-0, "522303" Sprzedawca w branży przemysłowej 4,3333 0,5-3,8333 8, "933401" Pracownik rozkładający towar na półkach 2,5 0,3333-2,1667 7,5 20. "811105" Operator koparko - ładowarki 0,5833 0,0833-0, "711902" Monter reklam 1,0833 0,1667-0,9167 6,5 22. "711404" Zbrojarz 3,1667 0,5-2,6667 6, "711601" Brukarz 2,25 0,4167-1,8333 5,4 24. "243305" Specjalista do spraw sprzedaży 1,75 0,3333-1,4167 5, "234115" Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej 0,4167 0,0833-0,3333 5

16 26. "343203" Florysta* 0,4167 0,0833-0, "711101" Konserwator budynków 0,4167 0,0833-0, "711603" Monter nawierzchni kolejowej* 0,8333 0,1667-0, "523002" Kasjer handlowy 2,8333 0,5833-2,25 4, "261901" Asystent prawny 0,75 0,1667-0,5833 4,5 31. "311512" Technik mechanizacji rolnictwa* 0,6667 0,1667-0, "331301" Księgowy 2,9167 0,8333-2,0833 3,5 33. "541308" Pracownik ochrony fizycznej I stopnia 0,5833 0,1667-0,4167 3,5 34. "931205" Robotnik drogowy 0,5833 0,1667-0,4167 3,5 35. "515303" Robotnik gospodarczy 10,5833 3,0833-7,5 3, "333105" Spedytor 0,8333 0,25-0,5833 3, "431101" Asystent do spraw księgowości 2,75 0,8333-1,9167 3,3 38. "332203" Przedstawiciel handlowy 8,9167 2,8333-6,0833 3, "132103" Kierownik działu produkcji 0,25 0,0833-0, "233004" Nauczyciel fizyki i astronomii 0,25 0,0833-0, "251401" Programista aplikacji 0,25 0,0833-0, "441501" Pracownik do spraw osobowych 0,25 0,0833-0, "732304" Operator maszyn introligatorskich 0,25 0,0833-0, "933304" Robotnik magazynowy 4,1667 1,5-2,6667 2, "325101" Asystentka stomatologiczna* 0,6667 0,25-0,4167 2, "814208" Operator wtryskarki 0,4167 0,1667-0,25 2,5 47. "911203" Pokojowa 0,5833 0,25-0,3333 2, "513101" Kelner* 3,8333 1,6667-2,1667 2,3 49. "243106" Specjalista do spraw marketingu i handlu 1,5 0,6667-0,8333 2, "513202" Barman 1,6667 0,75-0,9167 2, "121101" Główny księgowy 0,1667 0,0833-0, "132101" Główny technolog 0,1667 0,0833-0, Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia do "214402" obróbki metali 0,1667 0,0833-0, "233013" Nauczyciel języka rosyjskiego 0,5 0,25-0, Nauczyciel upośledzonych umysłowo "235205" (oligofrenopedagog) 0,1667 0,0833-0, "235301" Lektor języka angielskiego 0,1667 0,0833-0, "242307" Specjalista do spraw kadr 0,3333 0,1667-0, "311101" Laborant chemiczny 0,3333 0,1667-0, "413201" Operator wprowadzania danych 0,3333 0,1667-0,

17 60. "524402" Organizator obsługi sprzedaży internetowej 0,1667 0,0833-0, "713201" Lakiernik* 0,1667 0,0833-0, "741301" Elektromonter linii kablowych 0,1667 0,0833-0, "931207" Robotnik torowy 0,8333 0,4167-0, "821902" Monter mebli 0,75 0,4167-0,3333 1,8 65. "524902" Doradca klienta 1,4167 0,8333-0,5833 1,7 66. "214303" Inżynier inżynierii środowiska - instalacje sanitarne 0,4167 0,25-0,1667 1, "722402" Szlifierz ostrzarz 0,4167 0,25-0,1667 1, "753303" Szwaczka 3,4167 2,0833-1,3333 1, "512001" Kucharz* 3,8333 2,5-1,3333 1, "233002" Nauczyciel chemii 0,25 0,1667-0,0833 1,5 71. "325907" Terapeuta zajęciowy* 0,25 0,1667-0,0833 1,5 72. "432302" Dyspozytor transportu samochodowego 0,25 0,1667-0,0833 1,5 73. "514102" Fryzjer damski 0,25 0,1667-0,0833 1,5 74. "834311" Operator suwnic (suwnicowy) 0,5 0,3333-0,1667 1,5 75. "411004" Technik prac biurowych* 3 2,0833-0,9167 1, "833203" Kierowca samochodu ciężarowego 4,75 3,3333-1,4167 1, "741101" Elektromonter instalacji elektrycznych 1,75 1,25-0,5 1,4 78. "832202" Kierowca samochodu dostawczego 1,1667 0,8333-0,3333 1,4 79. "911207" Sprzątaczka biurowa 3 2,1667-0,8333 1, "321301" Technik farmaceutyczny* 0,6667 0,5-0,1667 1, "325905" Opiekunka dziecięca* 0,4167 0,3333-0,0833 1, "343901" Animator kultury* 0,4167 0,3333-0,0833 1, "741103" Elektryk* 0,8333 0,6667-0,1667 1, "263401" Psycholog 0,9167 0,75-0,1667 1, "241202" Doradca finansowy 1,4167 1,1667-0,25 1, "432103" Magazynier 5 4,25-0,75 1, "233011" Nauczyciel języka niemieckiego 0,5833 0,5-0,0833 1, "233015" Nauczyciel matematyki 0,5833 0,5-0,0833 1, "541307" Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 1 0,9167-0,0833 1,

18 Tabela Nr 8. Zawody nadwyżkowe w mieście Siedlce w 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w 2014 r. 18 Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 2014 r. Średnia miesięczna nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej w 2014 r. Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 1. "331403" Technik ekonomista* 0,0833 5,8333 5,75 0, "242217" Specjalista administracji publicznej 0,0833 2,8333 2,75 0, "235107" Pedagog 0,1667 4,9167 4,75 0, "311303" Technik elektryk* 0,0833 2,4167 2,3333 0, "311204" Technik budownictwa* 0,0833 2,25 2,1667 0, "334306" Technik administracji* 0,0833 1,4167 1,3333 0, "241306" Specjalista do spraw finansów 0, ,9167 0, "723307" Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 0,0833 0,9167 0,8333 0, "722314" Tokarz w metalu 0,25 2,5833 2,3333 0, "722204" Ślusarz* 0,9167 7,75 6,8333 0, "211301" Chemik 0,0833 0,6667 0,5833 0, "242108" Specjalista do spraw logistyki 0,0833 0,6667 0,5833 0, "262101" Archiwista 0,0833 0,6667 0,5833 0, "311408" Technik elektronik* 0,1667 1,3333 1,1667 0, "314205" Technik ogrodnik* 0,0833 0,6667 0,5833 0, "711401" Betoniarz 0,0833 0,6667 0,5833 0, Technolog robót wykończeniowych w "712904" budownictwie* 0,0833 0,6667 0,5833 0, "713203" Lakiernik samochodowy 0,0833 0,6667 0,5833 0, Specjalista do spraw organizacji usług "242222" gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 0,3333 2,4167 2,0833 0, "512002" Kucharz małej gastronomii* 0,5833 4,1667 3,5833 0, "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 0,5 3,5 3 0, "241103" Specjalista do spraw rachunkowości 0,1667 1,0833 0,9167 0, "325402" Technik masażysta* 0,1667 1,0833 0,9167 0, "721209" Zgrzewacz 0,1667 1,0833 0,9167 0, "713102" Malarz budowlany 0,25 1,5833 1,3333 0, "351203" Technik informatyk* 0,3333 2,0833 1,75 0, "213207" Inżynier zootechniki 0, ,8333 0,1667

19 28. "234113" Nauczyciel nauczania początkowego 0,25 1,25 1 0,2 29. "251902" Specjalista zastosowań informatyki 0,0833 0,4167 0,3333 0,2 30. "723310" Mechanik - monter maszyn i urządzeń* 0,0833 0,4167 0,3333 0,2 31. "216101" Architekt 0,1667 0,75 0,5833 0, "422602" Recepcjonista 0,1667 0,75 0,5833 0, "214202" Inżynier budownictwa - budownictwo ogólne 0,25 1 0,75 0, "214503" Inżynier technologii żywności 0,0833 0,3333 0,25 0, "243107" Specjalista do spraw reklamy 0,0833 0,3333 0,25 0, "264201" Dziennikarz 0,0833 0,3333 0,25 0, "341201" Asystent osoby niepełnosprawnej* 0,1667 0,6667 0,5 0, "722301" Frezer 0,1667 0,6667 0,5 0, "753105" Krawiec* 0,4167 1,6667 1,25 0, "233001" Nauczyciel biologii 0,25 0,9167 0,6667 0, "721404" Monter konstrukcji stalowych 0,25 0,9167 0,6667 0, "233008" Nauczyciel języka angielskiego 0,5 1,5 1 0, "241304" Specjalista bankowości 0,0833 0,25 0,1667 0, Specjalista do spraw organizacji i rozwoju "242221" transportu 0,0833 0,25 0,1667 0, "723304" Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali 0,0833 0,25 0,1667 0, "751204" Piekarz* 0,4167 1,25 0,8333 0, "752208" Stolarz meblowy 0,1667 0,5 0,3333 0, "832203" Kierowca samochodu osobowego 0, ,6667 0, "751201" Cukiernik* 0,6667 1,9167 1,25 0, "234201" Nauczyciel przedszkola 0,8333 2,3333 1,5 0, "228301" Fizjoterapeuta 0,1667 0,4167 0,25 0,4 52. "731802" Dziewiarz 0,1667 0,4167 0,25 0,4 53. "753202" Krojczy 0,1667 0,4167 0,25 0,4 54. "122102" Kierownik działu sprzedaży 0,0833 0,1667 0,0833 0,5 55. "233007" Nauczyciel informatyki / technologii informacyjnej 0,1667 0,3333 0,1667 0,5 56. "311104" Technik geodeta* 0,1667 0,3333 0,1667 0,5 57. "343204" Plastyk* 0,0833 0,1667 0,0833 0,5 58. "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 0,5 1 0,5 0,5 59. "721207" Spawacz ręczny gazowy 0,0833 0,1667 0,0833 0,5 60. "834101" Kierowca ciągnika rolniczego 0,0833 0,1667 0,0833 0,5 61. "233012" Nauczyciel języka polskiego 0,5833 1,0833 0,5 0, "522301" Sprzedawca* ,

20 63. "422603" Rejestratorka medyczna 0,5 0,8333 0,3333 0,6 64. "524502" Sprzedawca w stacji paliw 0,25 0,4167 0,1667 0,6 65. "932913" Sortowacz 0,25 0,4167 0,1667 0,6 66. "341205" Pracownik socjalny 0,1667 0,25 0,0833 0, "711202" Murarz* 2,3333 3,5 1,1667 0, "912103" Prasowaczka ręczna 0,1667 0,25 0,0833 0, "962906" Woźny 0,1667 0,25 0,0833 0, "931301" Robotnik budowlany 2,3333 3,1667 0,8333 0, "225101" Lekarz weterynarii 0,25 0,3333 0,0833 0, "723105" Mechanik samochodów osobowych 1,25 1,5 0,25 0, "741207" Elektromonter (elektryk) zakładowy 0,4167 0,5 0,0833 0, "932101" Pakowacz 2,5833 3,0833 0,5 0, "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* 0,5833 0,6667 0,0833 0, "712303" Tynkarz 0,6667 0,75 0,0833 0, "522305" Technik handlowiec* 1, ,1667 0, "514101" Fryzjer* 3 3,1667 0,1667 0,

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN Załącznik do Zarządzenia Nr 465/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Załączono do Zarządzenia Nr 171/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. LISTA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282 1 Analiza problemu bezrobocia w Katowicach została przeprowadzona w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu w 2012 r. Klasyfikacja zawodów wg liczby osób

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji Wydział Organizacji i Administracji Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Siedlce w 2014 r. Siedlce, marzec 2015 1. Wstęp realizując zalecenia wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2013 roku

Tabela 1. Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2013 roku Tabela 1. Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2013 roku Kod Białogardzki 821990 Zawód deficytowy monterzy gdzie indziej Wskaźnik intensywności deficytu

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 3031 ZARZĄDZENIE NR 465/2013 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 3031 ZARZĄDZENIE NR 465/2013 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 3031 ZARZĄDZENIE NR 465/2013 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu. zawodów deficytowych i nadwyżkowych. za 2014 rok dla miasta Szczecina

Raport z monitoringu. zawodów deficytowych i nadwyżkowych. za 2014 rok dla miasta Szczecina Raport z monitoringu deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok dla miasta Szczecina część pierwsza diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 1 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku pracy i procesów

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzających się 3 - krotnie Laborant chemiczny 19

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W PUP BYDGOSZCZ W 2013 ROKU ORAZ I POŁ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W PUP BYDGOSZCZ W 2013 ROKU ORAZ I POŁ. POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W PUP BYDGOSZCZ W 2013 ROKU ORAZ I POŁ. 2014 ROKU Bydgoszcz, grudzień 2014 2 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 Zawody deficytowe i nadwyżkowe

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzajacych się 7 - krotnie Ekonomista 20 327 Handlowiec

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W POWIECIE OSTROWIECKIM W I PÓŁROCZU

MONITORING ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W POWIECIE OSTROWIECKIM W I PÓŁROCZU Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim MONITORING ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W POWIECIE OSTROWIECKIM W I PÓŁROCZU 2014r. Październik 2014 1 Wstęp Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU marzec 2013 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW ( GRUP ZAWODÓW) 2.1 Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r.

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce 11,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 10,1% 1/ Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji Wydział Organizacji i Administracji Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie siedleckim w 2014 r. Siedlce, marzec 2015 1. Wstęp realizując zalecenia wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku pracy i procesów

Bardziej szczegółowo

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r.

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r. Informacja Zawodowa Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na polsko - słowackim przygranicznym

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) październik 2012 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie za rok 2014 Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie Sochaczew

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku pracy i procesów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku pracy i procesów

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za II półrocze 2011 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za II półrocze 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Ranking zawodów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 13,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 10,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2014 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2014 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Październik, 2013 r. 1. Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, październik 2012 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE KRAKOWSKIM...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR.

INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR. INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR. 1 1. Płeć: Kobieta 2. Wiek: 48 lat Zasadnicze zawodowe/ zawód

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok.

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PARCZEWIE URZĄD PRACY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU PARCZEW PAŹDZIERNIK 2014 r. Spis treści WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ I...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2016 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2016 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2016 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 8,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Tabela. Oferowane miejsca pracy według zawodów, do końca 2012 roku. Zawód liczba w % Sprzątaczka biurowa 318 8,2 Robotnik gospodarczy 285 7,4

Tabela. Oferowane miejsca pracy według zawodów, do końca 2012 roku. Zawód liczba w % Sprzątaczka biurowa 318 8,2 Robotnik gospodarczy 285 7,4 Tabela. Oferowane miejsca pracy według zawodów, do końca 2012 roku. Zawód liczba w % Sprzątaczka biurowa 318 8,2 Robotnik gospodarczy 285 7,4 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 258 6,7 Pracownik

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA 2014 ROK Sporządził : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-marzec 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP.....

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w mieście Częstochowa... 5 2.

Bardziej szczegółowo

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48.

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48. Tabela 1. Lista zawodów/specjalności, dla których opracowane zostały standardy kwalifikacji zawodowych (wg kodu zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy) Lp. Pozycja w Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień 2013 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE KRAKOWSKIM... 4

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2011 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Piła MARZEC 2015 r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według poziomu wykształcenia i grup

Bardziej szczegółowo

1 Bez zawodu 000000 74 37 2 2 36 21 1 1 2 2 11 8 2 1 0 0. 3 Dyrektor generalny 121101 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0

1 Bez zawodu 000000 74 37 2 2 36 21 1 1 2 2 11 8 2 1 0 0. 3 Dyrektor generalny 121101 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy ZAŁĄCZNIK 3 do sprawozdania MPiPS-01 Przekazać/wysłać do 10 dnia Gdynia roboczego po miesiącu Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI Analiza rozkładu oraz charakteru popytu na zawody i kwalifikacje w województwie podlaskim w ujęciu lokalnym Na podstawie badania i materiałów udostępnionych przez :

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY w Wodzisławiu Śląskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. I/P/2011 Październik 2011 Wstęp. 1. Cel opracowania. Ważnym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2014 ROKU Marzec 2015 SPIS TREŚCI I.Wstęp.... 3 1. Cel opracowania. 3 2. Podstawa opracowania... 3 3.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE ZA I PÓROCZE 2011 R.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE ZA I PÓROCZE 2011 R. POWIATOWY URZĄD PRACY W SKIERNIEWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE ZA I PÓROCZE 2011 R. Skierniewice 2011 SPIS TREŚCI Wstęp - Cel

Bardziej szczegółowo

2014 r. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Lublin. Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14 20-080 Lublin

2014 r. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Lublin. Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14 20-080 Lublin Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14 20-080 Lublin Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Lublin 2014 r. Lublin, marzec 2015 r. Spis treści WSTĘP...2 1. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. Wałbrzych, marzec 2008 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2 Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW

ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRODZISKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE IŁAWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE IŁAWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Iławie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE IŁAWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Iława 2014 Spis treści: 1. Wstęp 2. Analiza bezrobotnych według zawodów / grup zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU. Urząd Pracy

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU. Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU Urząd Pracy Lwówek Śląski, marzec 2012 1 SPIS TREŚCI 1.Wstęp.........3 2.Analiza bezrobocia wg grup zawodów 2.1. Analiza struktury

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W I PÓŁROCZU 2012 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Warszawa, październik 2012 r. 1 1. WSTĘP Cel opracowania jest zgodny z założeniami i merytorycznymi zaleceniami

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni za 2014 rok

Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni za 2014 rok Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy Września 2015 1 SPIS TREŚCI Monitoring zawodów deficytowych 1 Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo