ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem"

Transkrypt

1 ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej 12 m-cykobiety 1. "522301" Sprzedawca* "722204" Ślusarz* "311504" Technik mechanik* "331403" Technik ekonomista* "931301" Robotnik budowlany "711202" Murarz* "235107" Pedagog "722314" Tokarz w metalu "311204" Technik budownictwa* "512001" Kucharz* "432103" Magazynier "515303" Robotnik gospodarczy "833203" Kierowca samochodu ciężarowego "411004" Technik prac biurowych* "911207" Sprzątaczka biurowa "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "242217" Specjalista administracji publicznej "713102" Malarz budowlany "514101" Fryzjer* "753303" Szwaczka "311303" Technik elektryk* "512002" Kucharz małej gastronomii* "751201" Cukiernik* "932911" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym "263304" Politolog

2 26. "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* "334306" Technik administracji* "522305" Technik handlowiec* "213205" Inżynier rolnictwa "351203" Technik informatyk* "933304" Robotnik magazynowy "832203" Kierowca samochodu osobowego "932101" Pakowacz "332203" Przedstawiciel handlowy "741101" Elektromonter instalacji elektrycznych "962902" Dozorca "721306" Blacharz samochodowy* "723105" Mechanik samochodów osobowych "753105" Krawiec* "222101" Pielęgniarka "314207" Technik rolnik* "721209" Zgrzewacz "832202" Kierowca samochodu dostawczego "263102" Ekonomista "513101" Kelner* "751204" Piekarz* "233001" Nauczyciel biologii "233019" Nauczyciel przysposobienia obronnego Specjalista do spraw organizacji usług 49. "242222" gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych "212002" Matematyk "213105" Biolog "233012" Nauczyciel języka polskiego "611306" Ogrodnik terenów zieleni "721404" Monter konstrukcji stalowych "241103" Specjalista do spraw rachunkowości "241204" Doradca podatkowy "311924" Technik technologii odzieży* "314205" Technik ogrodnik* "752205" Stolarz* "834311" Operator suwnic (suwnicowy)

3 Tabela Nr 2. Struktura bezrobotnych według grup zawodów (kod 2 cyfrowy) w mieście Siedlce stan w końcu 2014 r. Kod grupy Bezrobotne powyżej powyżej Nazwa grupy zawodów absolwencirazekobiety absolwenci- zawodów ogółem kobiety 12 m-cy - 12 m-cy - razem kobiety 1. "52" Sprzedawcy i pokrewni 10, ,2354 5,0725 5,618 10, , "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 10,6741 1,0861 0, ,4905 1, "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 7,7245 4,9239 1,4492 1,1236 8,2432 6, "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 6,9171 9, , ,9772 4,9128 8, "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 6,3552 0,3621 2, ,4107 0, "23" Specjaliści nauczania i wychowania 6,0041 9, , ,2248 5,1624 8, "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 5,4071 7,6755 5,7971 3,3708 5,4124 7, "51" Pracownicy usług osobistych 5,2317 7,5307 7,2464 8,9888 4,2465 6, "93" Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 4,8454 1,6654 2,1739 1,1236 6,0781 1, "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 3,7217 4,2722 2,8985 2,2472 3,83 4, "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 3,5111 4, , ,1124 2,6645 3, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 3,3003 0,5069 0, ,2465 1, "26" Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 3,1598 4,2721 9, ,236 1,9985 2, "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 2,5631 4,5619 2,1739 3,3708 2,831 5, "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 2,3875 4, ,831 4, "74" Elektrycy i elektronicy 2,1068 0,1448 2, ,7477 0, "43" Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 1,9311 1,6654 1,4493 1,1236 1,249 1, "32" Średni personel do spraw zdrowia 1,8959 2,7516 3,6231 3,3708 1,249 2, "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 1,4396 2,3171 0, ,9152 3, "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 1,1938 0,7965 0,7246 1,1236 1,4987 0, "22" Specjaliści do spraw zdrowia 0,983 1,8826 3,6231 4,4944 0,4164 0, "54" Pracownicy usług ochrony 0,8778 0, , "61" Rolnicy produkcji towarowej 0,8778 1, ,3323 2, "42" Pracownicy obsługi klienta 0,8427 1,6654 2,1738 3,3708 0,8327 1, "34" Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0,8426 1, ,6662 1,2026 3

4 26. "35" Technicy informatycy 0,7724 0,2172 1, ,7494 0, "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0,7723 0, ,916 1, "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,4916 0, ,7493 1, "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,3862 0, ,4997 0, "25" Specjaliści do spraw technologii informacyjnokomunikacyjnych 0, , "82" Monterzy 0,351 0, ,4164 0, "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 0,316 0, ,4164 0, "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0,2809 0, ,4996 0, "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,2808 0, ,2499 0, "11" Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0,1756 0, ,3331 0, "14" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0,1755 0,0724 1,4493 1,1236 0, "62" Leśnicy i rybacy 0, , "92" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0, "95" Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach

5 Tabela Nr 2a. Struktura bezrobotnych według najliczniejszych grup zawodów (kod 4 cyfrowy) w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cy - razem powyżej 12 m-cy - kobiety 1. "5223" Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 9, ,0044 5,0725 5,618 9, , "7222" Ślusarze i pokrewni 3,3708 0, ,4971 0, "2422" Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 3,2303 4, , ,2356 1,8318 3, "2330" Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 2,8792 4,1999 2,8986 4,4944 2,6644 3, "3115" Technicy mechanicy 2,6334 0,6517 0, ,7477 1, "3314" Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 2,493 4,4171 2,1739 2,2472 2,4979 4, "4110" Pracownicy obsługi biurowej 2,3876 4,2723 1,4493 2,2472 2,7477 5, "7223" Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 2,177 0, ,7477 0, "5120" Kucharze 2,0365 3,0413 1, ,8318 3, "7231" Mechanicy pojazdów samochodowych 1, , , "9112" Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 1,8258 3, ,9983 3, "9313" Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 1, , "7112" Murarze i pokrewni 1, , , "2351" Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania 1,6503 3,0413 5,7971 7,8652 1,1657 2, "3112" Technicy budownictwa 1,5449 0, ,9983 0, "4321" Magazynierzy i pokrewni 1,3694 0,7965 1,4493 1,1236 0,8326 0, "7512" Piekarze, cukiernicy i pokrewni 1,1938 1,4482 2,1739 2,2472 1,0824 1, "2421" Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 1,1587 1,231 2, ,9159 1, "8322" Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 1, , "8332" Kierowcy samochodów ciężarowych 1, , ,

6 Tabela Nr 3. Napływ bezrobotnych według zawodów najczęściej rejestrowanych w mieście Siedlce w 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety 1. "522301" Sprzedawca* "722204" Ślusarz* "311504" Technik mechanik* "331403" Technik ekonomista* "235107" Pedagog "432103" Magazynier "512002" Kucharz małej gastronomii* "711202" Murarz* "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "833203" Kierowca samochodu ciężarowego "514101" Fryzjer* "931301" Robotnik budowlany "515303" Robotnik gospodarczy "932101" Pakowacz "242217" Specjalista administracji publicznej "332203" Przedstawiciel handlowy "722314" Tokarz w metalu "512001" Kucharz* "242222" Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych "311303" Technik elektryk* "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* "234201" Nauczyciel przedszkola "311204" Technik budownictwa* "911207" Sprzątaczka biurowa "351203" Technik informatyk* "411004" Technik prac biurowych* "753303" Szwaczka "932911" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym

7 Tabela Nr 4. Struktura napływu bezrobotnych według grup zawodów (kod 2 cyfrowy) w mieście Siedlce 2014 r. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów 7 ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety 1. "52" Sprzedawcy i pokrewni 10, ,7189 4,0922 4, "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 9,1254 0,9186 1, "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 8, ,594 20, , "23" Specjaliści nauczania i wychowania 7, , , , "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 6,8223 3,4291 2,5577 1,77 6. "51" Pracownicy usług osobistych 6,0059 8,1446 7,6728 8, "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 5,2188 6,8587 4,0921 3, "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 5,0439 0,1837 1, "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 4,869 5, , , "93" Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 4,4315 2,2658 3,3248 2, "26" Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 4,2565 5, , , "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 3,4404 4,0415 2,046 1, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 2, , "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 2,4198 4,2865 0,5116 0, "43" Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 2,3033 1,5309 1,2788 0, "32" Średni personel do spraw zdrowia 2,245 3,0006 3,0692 3, "74" Elektrycy i elektronicy 1,9826 0,0612 1, "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 1,866 3, "22" Specjaliści do spraw zdrowia 1,1954 2,0821 3,5806 4, "42" Pracownicy obsługi klienta 1,1954 2,082 1,2788 2, "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 1,0789 1, "34" Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0,9622 1,4084 1,2789 1, "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0,9041 0,7347 0, "35" Technicy informatycy 0,8165 0,3673 2,046 0, "54" Pracownicy usług ochrony 0,7872 0,1225 0, "61" Rolnicy produkcji towarowej 0,6998 0,9186 0, "25" Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 0,554 0,1224 1,5346 0, "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0,4957 0,

8 29. "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 0,4665 0,3674 0,7673 0, "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,3499 0,6123 0,2558 0, "82" Monterzy 0,3499 0,1225 0, "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,2625 0, "14" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0,2333 0,1224 0,7673 0, "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,1459 0, "11" Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0,1166 0, "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0,0584 0, "92" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0, "95" Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 0, , "62" Leśnicy i rybacy

9 Tabela Nr 4a. Struktura napływu bezrobotnych według najliczniejszych grup zawodów (kod 4 cyfrowy) w mieście Siedlce w 2014 r. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety 1. "5223" Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 9, ,2492 3,5806 4, "2422" Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 4,4023 5, ,763 11, "2330" Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 3,2653 4,899 3,3248 4, "7222" Ślusarze i pokrewni 2,7405 0,1225 0, "3115" Technicy mechanicy 2,3615 0,2449 1, "5120" Kucharze 2,3324 2,7557 3,0691 2, "3314" Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 2,1866 3,7967 1,023 1, "4110" Pracownicy obsługi biurowej 2,1866 3,8579 0,2558 0, "7231" Mechanicy pojazdów samochodowych 1, , "2351" Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania 1,7201 3,1231 2,5575 3, "2421" Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 1,7201 1,5922 5,6266 4, "4321" Magazynierzy i pokrewni 1,691 0,4899 1,023 0, "9112" Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 1,6327 2, "7223" Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 1,4577 0, "5141" Fryzjerzy 1,312 2,327 2,5575 3, "7112" Murarze i pokrewni 1, "8332" Kierowcy samochodów ciężarowych 1, , "2633" Filozofowie, historycy i politolodzy 1,137 1,1023 2,3018 1, "7512" Piekarze, cukiernicy i pokrewni 1,1079 1,2247 1,5345 1, "9313" Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 1,

10 Tabela Nr 5. Oferty pracy według zawodów, które najliczniej zgłoszono do Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach z terenu miasta Siedlce w 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu 10 Oferty pracy zgłoszone w 2014 r. Oferty pracy w końcu 2014 r. 1. "524404" Telemarketer "341202" Opiekun osoby starszej* "522301" Sprzedawca* "515303" Robotnik gospodarczy "332203" Przedstawiciel handlowy "721204" Spawacz metodą MAG "816026" Operator urządzeń przetwórstwa drobiu "712601" Hydraulik "833202" Kierowca ciągnika siodłowego "432103" Magazynier "833203" Kierowca samochodu ciężarowego "961201" Sortowacz surowców wtórnych "721206" Spawacz metodą TIG "522303" Sprzedawca w branży przemysłowej "834401" Kierowca operator wózków jezdniowych "933304" Robotnik magazynowy "512001" Kucharz* "513101" Kelner* "941201" Pomoc kuchenna "753303" Szwaczka "532102" Opiekun medyczny* "332101" Agent ubezpieczeniowy "711404" Zbrojarz Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call "422201" center) "411004" Technik prac biurowych* "514101" Fryzjer* "522304" Sprzedawca w branży spożywczej "911207" Sprzątaczka biurowa 36 0

11 29. "331301" Księgowy "821302" Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń "523002" Kasjer handlowy "431101" Asystent do spraw księgowości "932101" Pakowacz "933401" Pracownik rozkładający towar na półkach "741102" Elektromonter reklam świetlnych "711202" Murarz* "931301" Robotnik budowlany "941101" Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food "711601" Brukarz "721205" Spawacz metodą MIG "522305" Technik handlowiec* "243305" Specjalista do spraw sprzedaży "741101" Elektromonter instalacji elektrycznych "513202" Barman

12 Tabela Nr 6. Struktura ofert pracy według grup zawodów (kod 2 cyfrowy) z terenu miasta Siedlce w 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w 2014 r. Oferty pracy zgłoszone w końcu 2014 r. 1. "52" Sprzedawcy i pokrewni 15, ,19 2. "51" Pracownicy usług osobistych 8,515 3, "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 7, , "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 7,489 7, "34" Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 5, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 5,4372 2, "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 5,4371 5, "93" Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 5,1039 5, "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 3, "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 3,847 0, "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 3, "23" Specjaliści nauczania i wychowania 3,0007 0, "43" Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 2,9495 2, "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 2,616 12, "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 2,5644 3, "74" Elektrycy i elektronicy 2,3852 2, "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 1, "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 1, "42" Pracownicy obsługi klienta 1,5131 2, "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 1,3594 1, "82" Monterzy 1, "61" Rolnicy produkcji towarowej 1, "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0,9487 0, "32" Średni personel do spraw zdrowia 0,872 0, "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0,8718 0, "54" Pracownicy usług ochrony 0, "26" Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 0, "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 0,

13 29. "22" Specjaliści do spraw zdrowia 0,3076 0, "95" Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 0,2052 1, "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług 0, "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0, "35" Technicy informatycy 0, "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,1025 0, "14" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0,1025 0, "25" Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 0, "92" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0, "11" Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni "62" Leśnicy i rybacy

14 Tabela Nr 6a. Struktura ofert pracy według najliczniejszych grup zawodów (kod 4 cyfrowy) z terenu miasta Siedlce w 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w 2014 r. Oferty pracy zgłoszone w końcu 2014 r. 1. "5223" Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 7, , "5244" Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej 5, "7212" Spawacze i pokrewni 5,6168 4, "3412" Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 5, "4110" Pracownicy obsługi biurowej 3, "5153" Gospodarze budynków 3, "8332" Kierowcy samochodów ciężarowych 3,0521 0, "3322" Przedstawiciele handlowi 2,7443 4, "8160" Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 2, "5120" Kucharze 2,1031 1, "7126" Hydraulicy i monterzy instalacji sanitarnych 1, "4321" Magazynierzy i pokrewni 1,8723 2, "2330" Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 1, "7411" Elektrycy budowlani i pokrewni 1, "9112" Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 1, "9612" Sortowacze odpadów 1, , "8344" Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 1, "9312" Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 1, "7119" Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 1, "6113" Ogrodnicy 1,

15 Tabela Nr 7. Zawody deficytowe w mieście Siedlce w 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w II półroczu 2014 r. 15 Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w II półroczu 2014 r. Średnia miesięczna nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej w II półroczu 2014 r. Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 1. "941201" Pomoc kuchenna 3,5833 0,0833-3, Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik "422201" call center) 3,0833 0, "522304" Sprzedawca w branży spożywczej 3 0,0833-2, "941101" Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food 2,3333 0,0833-2, "721206" Spawacz metodą TIG 4,5833 0,1667-4, ,5 6. "834401" Kierowca operator wózków jezdniowych 4,3333 0,1667-4, "721205" Spawacz metodą MIG 2 0,0833-1, "833202" Kierowca ciągnika siodłowego 5,1667 0,25-4, , "816026" Operator urządzeń przetwórstwa drobiu 8,3333 0,4167-7, "532102" Opiekun medyczny* 3,25 0,1667-3, ,5 11. "524404" Telemarketer 18,25 1, , , "721204" Spawacz metodą MAG 8,4167 0,5833-7, , "332101" Agent ubezpieczeniowy 3,1667 0,25-2, , "712601" Hydraulik 5,6667 0,5-5, , "712703" Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 0,8333 0,0833-0, "832201" Kierowca mechanik 0,8333 0,0833-0, "753403" Tapicer meblowy 0,75 0,0833-0, "522303" Sprzedawca w branży przemysłowej 4,3333 0,5-3,8333 8, "933401" Pracownik rozkładający towar na półkach 2,5 0,3333-2,1667 7,5 20. "811105" Operator koparko - ładowarki 0,5833 0,0833-0, "711902" Monter reklam 1,0833 0,1667-0,9167 6,5 22. "711404" Zbrojarz 3,1667 0,5-2,6667 6, "711601" Brukarz 2,25 0,4167-1,8333 5,4 24. "243305" Specjalista do spraw sprzedaży 1,75 0,3333-1,4167 5, "234115" Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej 0,4167 0,0833-0,3333 5

16 26. "343203" Florysta* 0,4167 0,0833-0, "711101" Konserwator budynków 0,4167 0,0833-0, "711603" Monter nawierzchni kolejowej* 0,8333 0,1667-0, "523002" Kasjer handlowy 2,8333 0,5833-2,25 4, "261901" Asystent prawny 0,75 0,1667-0,5833 4,5 31. "311512" Technik mechanizacji rolnictwa* 0,6667 0,1667-0, "331301" Księgowy 2,9167 0,8333-2,0833 3,5 33. "541308" Pracownik ochrony fizycznej I stopnia 0,5833 0,1667-0,4167 3,5 34. "931205" Robotnik drogowy 0,5833 0,1667-0,4167 3,5 35. "515303" Robotnik gospodarczy 10,5833 3,0833-7,5 3, "333105" Spedytor 0,8333 0,25-0,5833 3, "431101" Asystent do spraw księgowości 2,75 0,8333-1,9167 3,3 38. "332203" Przedstawiciel handlowy 8,9167 2,8333-6,0833 3, "132103" Kierownik działu produkcji 0,25 0,0833-0, "233004" Nauczyciel fizyki i astronomii 0,25 0,0833-0, "251401" Programista aplikacji 0,25 0,0833-0, "441501" Pracownik do spraw osobowych 0,25 0,0833-0, "732304" Operator maszyn introligatorskich 0,25 0,0833-0, "933304" Robotnik magazynowy 4,1667 1,5-2,6667 2, "325101" Asystentka stomatologiczna* 0,6667 0,25-0,4167 2, "814208" Operator wtryskarki 0,4167 0,1667-0,25 2,5 47. "911203" Pokojowa 0,5833 0,25-0,3333 2, "513101" Kelner* 3,8333 1,6667-2,1667 2,3 49. "243106" Specjalista do spraw marketingu i handlu 1,5 0,6667-0,8333 2, "513202" Barman 1,6667 0,75-0,9167 2, "121101" Główny księgowy 0,1667 0,0833-0, "132101" Główny technolog 0,1667 0,0833-0, Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia do "214402" obróbki metali 0,1667 0,0833-0, "233013" Nauczyciel języka rosyjskiego 0,5 0,25-0, Nauczyciel upośledzonych umysłowo "235205" (oligofrenopedagog) 0,1667 0,0833-0, "235301" Lektor języka angielskiego 0,1667 0,0833-0, "242307" Specjalista do spraw kadr 0,3333 0,1667-0, "311101" Laborant chemiczny 0,3333 0,1667-0, "413201" Operator wprowadzania danych 0,3333 0,1667-0,

17 60. "524402" Organizator obsługi sprzedaży internetowej 0,1667 0,0833-0, "713201" Lakiernik* 0,1667 0,0833-0, "741301" Elektromonter linii kablowych 0,1667 0,0833-0, "931207" Robotnik torowy 0,8333 0,4167-0, "821902" Monter mebli 0,75 0,4167-0,3333 1,8 65. "524902" Doradca klienta 1,4167 0,8333-0,5833 1,7 66. "214303" Inżynier inżynierii środowiska - instalacje sanitarne 0,4167 0,25-0,1667 1, "722402" Szlifierz ostrzarz 0,4167 0,25-0,1667 1, "753303" Szwaczka 3,4167 2,0833-1,3333 1, "512001" Kucharz* 3,8333 2,5-1,3333 1, "233002" Nauczyciel chemii 0,25 0,1667-0,0833 1,5 71. "325907" Terapeuta zajęciowy* 0,25 0,1667-0,0833 1,5 72. "432302" Dyspozytor transportu samochodowego 0,25 0,1667-0,0833 1,5 73. "514102" Fryzjer damski 0,25 0,1667-0,0833 1,5 74. "834311" Operator suwnic (suwnicowy) 0,5 0,3333-0,1667 1,5 75. "411004" Technik prac biurowych* 3 2,0833-0,9167 1, "833203" Kierowca samochodu ciężarowego 4,75 3,3333-1,4167 1, "741101" Elektromonter instalacji elektrycznych 1,75 1,25-0,5 1,4 78. "832202" Kierowca samochodu dostawczego 1,1667 0,8333-0,3333 1,4 79. "911207" Sprzątaczka biurowa 3 2,1667-0,8333 1, "321301" Technik farmaceutyczny* 0,6667 0,5-0,1667 1, "325905" Opiekunka dziecięca* 0,4167 0,3333-0,0833 1, "343901" Animator kultury* 0,4167 0,3333-0,0833 1, "741103" Elektryk* 0,8333 0,6667-0,1667 1, "263401" Psycholog 0,9167 0,75-0,1667 1, "241202" Doradca finansowy 1,4167 1,1667-0,25 1, "432103" Magazynier 5 4,25-0,75 1, "233011" Nauczyciel języka niemieckiego 0,5833 0,5-0,0833 1, "233015" Nauczyciel matematyki 0,5833 0,5-0,0833 1, "541307" Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 1 0,9167-0,0833 1,

18 Tabela Nr 8. Zawody nadwyżkowe w mieście Siedlce w 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w 2014 r. 18 Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 2014 r. Średnia miesięczna nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej w 2014 r. Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 1. "331403" Technik ekonomista* 0,0833 5,8333 5,75 0, "242217" Specjalista administracji publicznej 0,0833 2,8333 2,75 0, "235107" Pedagog 0,1667 4,9167 4,75 0, "311303" Technik elektryk* 0,0833 2,4167 2,3333 0, "311204" Technik budownictwa* 0,0833 2,25 2,1667 0, "334306" Technik administracji* 0,0833 1,4167 1,3333 0, "241306" Specjalista do spraw finansów 0, ,9167 0, "723307" Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 0,0833 0,9167 0,8333 0, "722314" Tokarz w metalu 0,25 2,5833 2,3333 0, "722204" Ślusarz* 0,9167 7,75 6,8333 0, "211301" Chemik 0,0833 0,6667 0,5833 0, "242108" Specjalista do spraw logistyki 0,0833 0,6667 0,5833 0, "262101" Archiwista 0,0833 0,6667 0,5833 0, "311408" Technik elektronik* 0,1667 1,3333 1,1667 0, "314205" Technik ogrodnik* 0,0833 0,6667 0,5833 0, "711401" Betoniarz 0,0833 0,6667 0,5833 0, Technolog robót wykończeniowych w "712904" budownictwie* 0,0833 0,6667 0,5833 0, "713203" Lakiernik samochodowy 0,0833 0,6667 0,5833 0, Specjalista do spraw organizacji usług "242222" gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 0,3333 2,4167 2,0833 0, "512002" Kucharz małej gastronomii* 0,5833 4,1667 3,5833 0, "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 0,5 3,5 3 0, "241103" Specjalista do spraw rachunkowości 0,1667 1,0833 0,9167 0, "325402" Technik masażysta* 0,1667 1,0833 0,9167 0, "721209" Zgrzewacz 0,1667 1,0833 0,9167 0, "713102" Malarz budowlany 0,25 1,5833 1,3333 0, "351203" Technik informatyk* 0,3333 2,0833 1,75 0, "213207" Inżynier zootechniki 0, ,8333 0,1667

19 28. "234113" Nauczyciel nauczania początkowego 0,25 1,25 1 0,2 29. "251902" Specjalista zastosowań informatyki 0,0833 0,4167 0,3333 0,2 30. "723310" Mechanik - monter maszyn i urządzeń* 0,0833 0,4167 0,3333 0,2 31. "216101" Architekt 0,1667 0,75 0,5833 0, "422602" Recepcjonista 0,1667 0,75 0,5833 0, "214202" Inżynier budownictwa - budownictwo ogólne 0,25 1 0,75 0, "214503" Inżynier technologii żywności 0,0833 0,3333 0,25 0, "243107" Specjalista do spraw reklamy 0,0833 0,3333 0,25 0, "264201" Dziennikarz 0,0833 0,3333 0,25 0, "341201" Asystent osoby niepełnosprawnej* 0,1667 0,6667 0,5 0, "722301" Frezer 0,1667 0,6667 0,5 0, "753105" Krawiec* 0,4167 1,6667 1,25 0, "233001" Nauczyciel biologii 0,25 0,9167 0,6667 0, "721404" Monter konstrukcji stalowych 0,25 0,9167 0,6667 0, "233008" Nauczyciel języka angielskiego 0,5 1,5 1 0, "241304" Specjalista bankowości 0,0833 0,25 0,1667 0, Specjalista do spraw organizacji i rozwoju "242221" transportu 0,0833 0,25 0,1667 0, "723304" Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali 0,0833 0,25 0,1667 0, "751204" Piekarz* 0,4167 1,25 0,8333 0, "752208" Stolarz meblowy 0,1667 0,5 0,3333 0, "832203" Kierowca samochodu osobowego 0, ,6667 0, "751201" Cukiernik* 0,6667 1,9167 1,25 0, "234201" Nauczyciel przedszkola 0,8333 2,3333 1,5 0, "228301" Fizjoterapeuta 0,1667 0,4167 0,25 0,4 52. "731802" Dziewiarz 0,1667 0,4167 0,25 0,4 53. "753202" Krojczy 0,1667 0,4167 0,25 0,4 54. "122102" Kierownik działu sprzedaży 0,0833 0,1667 0,0833 0,5 55. "233007" Nauczyciel informatyki / technologii informacyjnej 0,1667 0,3333 0,1667 0,5 56. "311104" Technik geodeta* 0,1667 0,3333 0,1667 0,5 57. "343204" Plastyk* 0,0833 0,1667 0,0833 0,5 58. "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 0,5 1 0,5 0,5 59. "721207" Spawacz ręczny gazowy 0,0833 0,1667 0,0833 0,5 60. "834101" Kierowca ciągnika rolniczego 0,0833 0,1667 0,0833 0,5 61. "233012" Nauczyciel języka polskiego 0,5833 1,0833 0,5 0, "522301" Sprzedawca* ,

20 63. "422603" Rejestratorka medyczna 0,5 0,8333 0,3333 0,6 64. "524502" Sprzedawca w stacji paliw 0,25 0,4167 0,1667 0,6 65. "932913" Sortowacz 0,25 0,4167 0,1667 0,6 66. "341205" Pracownik socjalny 0,1667 0,25 0,0833 0, "711202" Murarz* 2,3333 3,5 1,1667 0, "912103" Prasowaczka ręczna 0,1667 0,25 0,0833 0, "962906" Woźny 0,1667 0,25 0,0833 0, "931301" Robotnik budowlany 2,3333 3,1667 0,8333 0, "225101" Lekarz weterynarii 0,25 0,3333 0,0833 0, "723105" Mechanik samochodów osobowych 1,25 1,5 0,25 0, "741207" Elektromonter (elektryk) zakładowy 0,4167 0,5 0,0833 0, "932101" Pakowacz 2,5833 3,0833 0,5 0, "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* 0,5833 0,6667 0,0833 0, "712303" Tynkarz 0,6667 0,75 0,0833 0, "522305" Technik handlowiec* 1, ,1667 0, "514101" Fryzjer* 3 3,1667 0,1667 0,

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2014 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2014 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN Załącznik do Zarządzenia Nr 465/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Załączono do Zarządzenia Nr 171/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. LISTA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2014 roku Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2012 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych za 2014 rok dla Powiatu Olkuskiego

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych za 2014 rok dla Powiatu Olkuskiego Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych za 2014 rok dla Powiatu Olkuskiego Powiatowy Urząd Pracy Olkusz 2015 1 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE WEDŁUG ZAWODÓW... 4 Struktura

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Zawód lub specjalność

Zawód lub specjalność Zawód lub specjalność Zarejestrowani bezrobotni ogółem kobiety mężczyźni Bez zawodu 50 37 13 Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi osobiste i porządkowe 1 1 0 Kierownik lokalu gastronomicznego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie za I półrocze Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282 1 Analiza problemu bezrobocia w Katowicach została przeprowadzona w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu w 2012 r. Klasyfikacja zawodów wg liczby osób

Bardziej szczegółowo

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Najczęściej powtarzającymi się zawodami deficytowymi na lokalnych rynkach pracy w 2013 roku były: robotnik gospodarczy, pozostali pracownicy, pomoc kuchenna,

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 3031 ZARZĄDZENIE NR 465/2013 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 3031 ZARZĄDZENIE NR 465/2013 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 3031 ZARZĄDZENIE NR 465/2013 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2013 roku

Tabela 1. Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2013 roku Tabela 1. Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2013 roku Kod Białogardzki 821990 Zawód deficytowy monterzy gdzie indziej Wskaźnik intensywności deficytu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu. zawodów deficytowych i nadwyżkowych. za 2014 rok dla miasta Szczecina

Raport z monitoringu. zawodów deficytowych i nadwyżkowych. za 2014 rok dla miasta Szczecina Raport z monitoringu deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok dla miasta Szczecina część pierwsza diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 1 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji Wydział Organizacji i Administracji Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Siedlce w 2014 r. Siedlce, marzec 2015 1. Wstęp realizując zalecenia wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzających się 3 - krotnie Laborant chemiczny 19

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 13-300 Nowe Miasto Lub., ul. Grunwaldzka 3, tel: 56 4724280, fax: 56 4724290, e-mail: olno@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku pracy i procesów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzajacych się 7 - krotnie Ekonomista 20 327 Handlowiec

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W PUP BYDGOSZCZ W 2013 ROKU ORAZ I POŁ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W PUP BYDGOSZCZ W 2013 ROKU ORAZ I POŁ. POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W PUP BYDGOSZCZ W 2013 ROKU ORAZ I POŁ. 2014 ROKU Bydgoszcz, grudzień 2014 2 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 Zawody deficytowe i nadwyżkowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2017 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2017 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2017 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 7,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku w tym Kod Bezrobotni L.p. Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w I kwartale 2017 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w I kwartale 2017 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w I kwartale 2017 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 8,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 6,6%

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22 994 NIP: 666-106-58-96

Bardziej szczegółowo

kobiety 1. Bez zawodu Sprzedawca Sprzątaczka biurowa

kobiety 1. Bez zawodu Sprzedawca Sprzątaczka biurowa 1 Analiza problemu bezrobocia w Katowicach została przeprowadzona w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu w 2013 r. Klasyfikacja zawodów wg liczby osób

Bardziej szczegółowo

Dane aktualne na dzień: r. Legenda: nie wydano świadectw. Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Dane aktualne na dzień: r. Legenda: nie wydano świadectw. Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - 53-311104 Technik geodeta - - - - 1-5 - 10 - - - - 10 - - - - - 11-8 67 4 311106 Technik geolog - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Powiat: kolbuszowski. bieszczadzki. krośnieński leżajski. jarosławski jasielski

Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Powiat: kolbuszowski. bieszczadzki. krośnieński leżajski. jarosławski jasielski 311103 Technik analityk - - - 9 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12-311104 Technik geodeta - 9-23 13 3 - - 13 5 19 1 - - 8 1 9 7 - - - - 20 11 3 311106 Technik geolog - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Powiat: chrzanowski dąbrowski gorlicki. bocheński brzeski

Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Powiat: chrzanowski dąbrowski gorlicki. bocheński brzeski 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57-16 311104 Technik geodeta 9 10 - - 12-13 20 - - 15 10 - - 1 - - 2-32 9 18 311106 Technik geolog - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W POWIECIE OSTROWIECKIM W I PÓŁROCZU

MONITORING ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W POWIECIE OSTROWIECKIM W I PÓŁROCZU Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim MONITORING ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W POWIECIE OSTROWIECKIM W I PÓŁROCZU 2014r. Październik 2014 1 Wstęp Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ROK 2013

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ROK 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Załącznik A Rynek pracy

Załącznik A Rynek pracy Załącznik A Rynek pracy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Załącznik B Rynek edukacyjny Tabela 15. Liczba absolwentów oraz bezrobotnych absolwentów według elementarnej grupy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r.

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r. Informacja Zawodowa Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na polsko - słowackim przygranicznym

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM W 2013 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, tel. 55 2672700 fax 55 2672701 sekretariat@pupkwidzyn.pl www.bip.pupkwidzyn.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku pracy i procesów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r.

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce 11,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 10,1% 1/ Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU marzec 2013 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW ( GRUP ZAWODÓW) 2.1 Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) październik 2013 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PIOTRKOWSKIM ZA II PÓŁROCZE 2010 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2011

Bardziej szczegółowo