MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Marzec 2012

2 SPI S T R E Ś C I I. ANEKS STATYSTYCZNY... 3 II. WSTĘP... 5 III. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)... 6 IV. ANALIZA OFERT PRACY WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) V. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH VI. WNIOSKI

3 I. Aneks statystyczny 1 Załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według i specjalności - za 2 półrocze 2011 roku. Załącznik 2 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujących pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej za 1 i 2 półrocze 2011 roku. Tabela 1 (oznacza T-II/P 1 Bezrobotni wg w powiecie ropczycko sędziszowskim. - Stan w końcu 2011 roku). Tabela 1a (oznacza T-II/P 1a Struktura bezrobotnych wg grup zawodowych w powiecie ropczycko sędziszowskim. - Stan w końcu 2011 roku). Tabela 2 (oznacza T-II/P 2 Napływ bezrobotnych wg w powiecie ropczycko - sędziszowskim w 2011 roku ). Tabela 2a (oznacza T-II/P 2a Struktura napływu bezrobotnych, grup zawodowych w powiecie ropczycko - sędziszowskim w 2011 roku ). Tabela 3 (oznacza T-II/P 3 Oferty pracy wg w powiecie ropczycko - sędziszowskim w 2011 roku ). Tabela 3a (oznacza T-II/P 3a Struktura ofert pracy wg grup zawodowych w powiecie ropczycko - sędziszowskim w 2011 roku ). Tabela 4 (oznacza T-II/P-4 Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie ropczycko - sędziszowskim w 2011 roku ). Tabela 5 (oznacza T-II/P-5 Ranking deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ropczycko sędziszowskim w 2011 roku ). Tabela 6 (oznacza T-II/P-6 Ranking deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ropczycko - sędziszowskim w 2011 roku ). 1 Źródła danych wskazane w aneksie statystycznym, stanowiące podstawę opracowań własnych raportu. 3

4 Tabela 7 (oznacza T-II/P-7 Ranking generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie ropczycko - sędziszowskim w 2011 roku ). Tabela 8 (oznacza T-II/P-8 Ranking generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie ropczycko - sędziszowskim w 2011 roku ). Tabela 9 (oznacza T-II/P-9 Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie ropczycko - sędziszowskim w 2011 roku ). Tabela 9a (oznacza T-II/P-9a Struktura bezrobotnych i ofert pracy wg PKD w powiecie ropczycko - sędziszowskim w 2011 roku ). Tabela 10 (oznacza T-II/P-10 Ranking zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie ropczycko - sędziszowskim w 2011 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty Dokument nie został wygenerowany z uwagi na brak danych źródłowych). Tabela 11 (oznacza T-II/P-11 Ranking zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie ropczycko - sędziszowskim w 2011 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty - Dokument nie został wygenerowany z uwagi na brak danych źródłowych). 4

5 II. WSTĘP Prawidłowa analiza rynku pracy wymaga sprawnego systemu informacyjnego w tej dziedzinie. Urzędy Pracy mając do dyspozycji bogatą bazę danych są przygotowane do sporządzenia raportów, które powinny być rozpowszechniane na dużą skalę wśród instytucji i pracodawców mających wpływ na rynek pracy. Celem poniższego raportu jest zobrazowanie struktury bezrobocia według, a w szczególności deficytowych i nadwyżkowych, które mogą mieć wpływ na określenie kierunków kształcenia i zmian w strukturze zawodowo-kwalifikacyjnej na lokalnym rynku pracy. Raport może być pomocny w: określeniu odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy, ułatwieniu władzom oświatowym w dostosowaniu kierunków kształcenia zawodowego do zmieniających się potrzeb rynku pracy, przygotowaniu programów aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, mających na celu ułatwienie im powrotu na rynek pracy. W opracowaniu zastosowano metody opisowe i statystyczne opierając się na danych zawartych w tabelach wskazanych w aneksie statystycznym. 5

6 III.ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) W ciągu 2011 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach zarejestrowanych było 6694 osób bezrobotnych. W analogicznym okresie 2010 roku zarejestrowanych było 7427 bezrobotnych. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawie połowę, czyli 3180 stanowią kobiety. Spośród 5482 bezrobotnych zarejestrowanych w końcu 2011 roku, 1973 osób wcześniej nie pracowało lub pozostawali oni bez pracy powyżej 12 miesięcy. W dalszej część raportu w sposób tabelaryczny przedstawię wyniki analizy materiałów dotyczących diagnozy monitoringu deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim w 2011 roku. Dokonując analizy bezrobotnych według można stwierdzić, że najwięcej bezrobotnych (kod 6 cyfrowy) posiadało zawody: Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem 1 "522301" Sprzedawca* "753105" Krawiec* "331403" Technik ekonomista* "722204" Ślusarz* "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* "522305" Technik handlowiec* "311504" Technik mechanik* "722314" Tokarz w metalu "512001" Kucharz* "711202" Murarz* "751204" Piekarz* "512002" Kucharz małej gastronomii* "834103" Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* "723105" Mechanik samochodów osobowych "314205" Technik ogrodnik* "242217" Specjalista administracji publicznej "311512" Technik mechanizacji rolnictwa* 60 6

7 18 "263102" Ekonomista "611390" Pozostali ogrodnicy "514101" Fryzjer* "515303" Robotnik gospodarczy "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "961302" Robotnik placowy "411004" Technik prac biurowych* "422402" Technik hotelarstwa* "751201" Cukiernik* "334306" Technik administracji* "351203" Technik informatyk* "513101" Kelner* "752208" Stolarz meblowy "311408" Technik elektronik* "311303" Technik elektryk* "931301" Robotnik budowlany 32 Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie Tabeli 1 Spośród ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych w końcu 2011 roku 519 osób to bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. Najliczniejsze zawody w tej grupie zarejestrowanych (kod 6-cyfrowy) to: Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni absolwenci-razem 1 "000000" Bez zawodu "311512" Technik mechanizacji rolnictwa* 19 3 "522305" Technik handlowiec* 17 4 "512001" Kucharz* 15 5 "351203" Technik informatyk* 14 6 "514105" Technik usług fryzjerskich* 14 7 "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 12 8 "422402" Technik hotelarstwa* 12 9 "522301" Sprzedawca* 11 Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie Tabeli 1 7

8 Powyżej 12 miesięcy zarejestrowanych było 1311 osób (stan w 2011 roku), a najliczniejszymi zawodami w tej kategorii bezrobotnych (kod 6- cyfrowy) były: Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni powyżej 12 m-cy- razem 1 "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca* 82 3 "753105" Krawiec* 82 4 "722204" Ślusarz* 48 5 "722314" Tokarz w metalu 45 6 "331403" Technik ekonomista* 41 7 "311504" Technik mechanik* 32 8 "314205" Technik ogrodnik* 32 9 "512001" Kucharz* "711202" Murarz* "611390" Pozostali ogrodnicy "723105" Mechanik samochodów osobowych "522305" Technik handlowiec* "751204" Piekarz* "242217" Specjalista administracji publicznej "515303" Robotnik gospodarczy "752208" Stolarz meblowy "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* "961302" Robotnik placowy "411004" Technik prac biurowych* "751201" Cukiernik* "834103" Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* "311924" Technik technologii odzieży* "512002" Kucharz małej gastronomii* 11 Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie Tabeli 1 8

9 Strukturę bezrobotnych (agregacja 2 wg dużych grup zawodowych), w których zanotowano najwięcej osób bezrobotnych zarejestrowanych w 2011 roku, przedstawia poniższa tabela : Kod grupy Nazwa grupy Bezrobotni ogółem 1 "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 12, "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 12, "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 11, "52" Sprzedawcy i pokrewni 8, "51" Pracownicy usług osobistych 7, "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 5, "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 5, "32" Średni personel do spraw zdrowia 4, "61" Rolnicy produkcji towarowej 3,1787 Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie Tabeli 1a Najmniejszą liczbę osób bezrobotnych odnotowano natomiast w następujących grupach zawodowych : Kod grupy Nazwa grupy Bezrobotni ogółem 1 "14" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0 2 "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0, "92" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0, "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług 0, "62" Leśnicy i rybacy 0, "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 0, "25" Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 0, "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0,239 9 "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0, "54" Pracownicy usług ochrony 0, "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0, "63" Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0, "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 0, "82" Monterzy 0, "22" Specjaliści do spraw zdrowia 0, "34" Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0, "43" Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 0,6453 Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie Tabeli 1a 2 Agregacja danych polega na wyliczaniu jednej lub wielu statystyk, takich jak najczęstszy przypadek, minimum, maksimum itp., dla grup obserwacji wyznaczonych przez kategorie zmiennych grupujących. 9

10 Analizując strukturę zawodową osób bezrobotnych wg sekcji PKD wynika, że najwyższe wskaźniki w 2011 roku otrzymały: Sekcja PKD Bezrobotni stan w końcu 2011 roku Działalność nie zidentyfikowana 24,9786 Przetwórstwo przemysłowe 24,4083 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 14,0291 Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie Tabeli 9a Najniższe, bądź zerowe wskaźniki odnotowano w takich sekcjach jak: Sekcja PKD Bezrobotni stan w końcu 2011 roku Górnictwo i wydobywanie 0,6558 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 0,4562 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 0,3422 Informacja i komunikacja 0,3137 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 0,2851 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0,057 Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie Tabeli 9a W 2011 roku napływ osób bezrobotnych wyniósł ogółem 6694 osób, z czego bez zawodu zarejestrowało się 1745 bezrobotnych. Spośród ogólnej liczby zarejestrowanych 3180 osób stanowiły kobiety, wśród których do 12 miesiąca od dnia ukończenia nauki zarejestrowanych było 674 kobiety. 10

11 Najwięcej osób zarejestrowanych w 2011roku, posiadało zawód: Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem 1 "522301" Sprzedawca* "331403" Technik ekonomista* "311504" Technik mechanik* "722204" Ślusarz* "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* "753105" Krawiec* "522305" Technik handlowiec* "711202" Murarz* "722314" Tokarz w metalu "311512" Technik mechanizacji rolnictwa* "512001" Kucharz* "834103" Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* "751204" Piekarz* "263102" Ekonomista "723105" Mechanik samochodów osobowych "242217" Specjalista administracji publicznej "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "514101" Fryzjer* "422402" Technik hotelarstwa* "512002" Kucharz małej gastronomii* "311408" Technik elektronik* "515303" Robotnik gospodarczy "351203" Technik informatyk* "961302" Robotnik placowy 51 Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie Tabeli 2 Wśród tych bezrobotnych najwięcej osób do 12 miesięcy od kończenia nauki zarejestrowało się w zawodach: Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni absolwencirazem 1 "311512" Technik mechanizacji rolnictwa* 41 2 "522305" Technik handlowiec* 38 3 "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 36 4 "331403" Technik ekonomista* 33 5 "351203" Technik informatyk* 32 6 "514105" Technik usług fryzjerskich* 31 7 "512001" Kucharz* 25 11

12 8 "512002" Kucharz małej gastronomii* 24 9 "422402" Technik hotelarstwa* "522301" Sprzedawca* "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "242217" Specjalista administracji publicznej "263102" Ekonomista "311504" Technik mechanik* "723308" Mechanik maszyn rolniczych "311509" Technik mechanik obróbki skrawaniem "311410" Technik mechatronik* "311303" Technik elektryk* "314202" Technik architektury krajobrazu* "513101" Kelner* "514101" Fryzjer* 11 Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie Tabeli 2 Na podstawie tabeli 2a można prześledzić strukturę napływu bezrobotnych według grup zawodowych. Najliczniejszą grupę osób, które napłynęły w 2011 roku (wg kodu 2-cyfrowego i wielkości wskaźnika) stanowią: Kod grupy Nazwa grupy Bezrobotni ogółem 1 "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 14, "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 12, "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 8, "51" Pracownicy usług osobistych 7, "52" Sprzedawcy i pokrewni 7, "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 5, "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 5,1928 Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie Tabeli 2a W tej kategorii szczególnie liczni są przedstawiciele następujących grup elementarnych (wg kodu 4-cyfrowego i wielkości wskaźnika): Kod grupy Nazwa grupy Bezrobotni ogółem 1 "5223" Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 7, "3115" Technicy mechanicy 6,466 12

13 3 "3314" Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 3, "5120" Kucharze 3,435 5 "7231" Mechanicy pojazdów samochodowych 3,435 6 "7222" Ślusarze i pokrewni 3, "3220" Dietetycy i żywieniowcy 3, "7531" Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 3, "7223" Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 3,0309 Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie Tabeli 2a. Napływ kobiet zanotowany w 2011 roku, najliczniej reprezentują następujące grupy zawodowe (wg kodu 2-cyfrowego i wielkości wskaźnika): Kod grupy Nazwa grupy Bezrobotne kobiety 1 "52" Sprzedawcy i pokrewni 13, "51" Pracownicy usług osobistych 11, "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 11, "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 9,079 5 "32" Średni personel do spraw zdrowia 7,993 6 "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 7, "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 5, "26" Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 5,6907 Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie Tabeli 2a Spośród kobiet, których napływ zanotowano w tutejszym Urzędzie, najliczniejszą grupę (wg kodu 4-cyfrowego i wielkości wskaźnika) stanowią: Kod grupy Nazwa grupy Bezrobotne kobiety 1 "5223" Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 13, "3314" Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 7, "7531" Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 6, "3220" Dietetycy i żywieniowcy 5, "5120" Kucharze 4, "5141" Fryzjerzy 4,735 7 "2422" Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 3, "3142" Technicy rolnictwa i pokrewni 3, "2631" Ekonomiści 2, "4224" Recepcjoniści hotelowi 2,563 13

14 11 "7512" Piekarze, cukiernicy i pokrewni 2, "2330" Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 2,0417 Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie Tabeli 2a Osoby bezrobotne do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, które napłynęły w 2011 roku zasilają zwłaszcza takie grupy zawodowe (wg kodu 2-cyfrowego i wielkości wskaźnika) jak: Kod grupy Nazwa grupy Bezrobotni absolwencirazem 1 "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 19, "51" Pracownicy usług osobistych 13, "52" Sprzedawcy i pokrewni 8, "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 6, "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 6, "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 6, "32" Średni personel do spraw zdrowia 6, "26" Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 6, "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 5,1048 Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie Tabeli 2a Wśród osób bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki najliczniejszą grupę elementarną (wg kodu 4-cyfrowego i wielkości wskaźnika) stanowią: Kod grupy Nazwa grupy Bezrobotni absolwencirazem 1 "3115" Technicy mechanicy 10, "5223" Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 7, "5120" Kucharze 6, "5141" Fryzjerzy 5, "3220" Dietetycy i żywieniowcy 4,712 6 "3314" Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 4,

15 7 "3512" Technicy wsparcia informatycznego i technicznego 4, "2422" Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 3, "7231" Mechanicy pojazdów samochodowych 3, "3114" Technicy elektronicy i pokrewni 2, "4224" Recepcjoniści hotelowi 2, "2330" Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 13 "2631" Ekonomiści 2, "7233" Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 2,356 2,4869 Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie Tabeli 2a IV. ANALIZA OFERT PRACY WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODOWYCH) W 2011 roku pracodawcy zgłosili 1287 ofert pracy. Najwięcej ofert zgłoszono na następujące stanowiska: Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w 2011roku 1 "522301" Sprzedawca* "515303" Robotnik gospodarczy "411004" Technik prac biurowych* 87 4 "833203" Kierowca samochodu ciężarowego 54 5 "921101" Pomocniczy robotnik polowy 38 6 "931301" Robotnik budowlany 30 7 "752205" Stolarz* 25 8 "432103" Magazynier 24 9 "334306" Technik administracji* "911207" Sprzątaczka biurowa "721290" Pozostali spawacze i pokrewni "514101" Fryzjer* "722204" Ślusarz* "832202" Kierowca samochodu dostawczego "411003" Pracownik kancelaryjny 16 15

16 16 "751204" Piekarz* "817290" Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki drewna "753303" Szwaczka "941201" Pomoc kuchenna "512001" Kucharz* "711601" Brukarz "243106" Specjalista do spraw marketingu i handlu "531202" Asystent nauczyciela przedszkola "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "721204" Spawacz metodą MAG 11 Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie Tabeli 3 Strukturę ofert pracy wg grup zawodowych w powiecie ropczyckosędziszowskim zgłoszonych w 2011 roku przedstawia analiza tabeli 3a. Najwyższy wskaźnik dotyczył: Kod zawodu nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w 2011roku 1 "51" Pracownicy usług osobistych 13, "52" Sprzedawcy i pokrewni 12, "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 9, "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 7, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 6, "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 6, "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 5, "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 4, "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 4, "93" Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 4,1958 Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie Tabeli 3a 16

17 W 2011 roku urząd pracy odnotował najwięcej ofert pracy zaliczających się do następujących sekcji PKD: Sekcja PKD Oferty pracy zgłoszone w 2011 roku Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 20,2021 Przetwórstwo przemysłowe 18,7257 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 15,3069 Budownictwo 7,3815 Transport i gospodarka magazynowa 6,8376 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 5,8275 Edukacja 5,7498 Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie Tabeli 9a Urząd Pracy nie zanotował natomiast żadnych ofert pracy w następujących sekcjach PKD: Sekcja PKD Oferty pracy zgłoszone w 2011 roku Działalność nie zidentyfikowana 0 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Górnictwo i wydobywanie 0 0 Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie Tabeli 9a 17

18 V. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Analiza nadwyżkowych i deficytowych według wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu). Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) przyjmuje następujące wartości: k W n I < 0,9 zawody nadwyżkowe k 0,9 W n I 1,1 zawody zrównoważone (wskazujące na równowagę na rynku pracy) W n I k > 1,1 zawody deficytowe LEGENDA: zawody nadwyżkowe (czyli takie zawody na które występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie, niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie) zawody zrównoważone (czyli takie zawody które wskazują na równowagę na rynku pracy) zawody deficytowe (czyli takie na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie) Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie Tabeli 5 18

19 Analiza grupy nadwyżkowych i deficytowych w powiecie ropczycko - sędziszowskim w 2011 roku na podstawie tabeli 5. Kod grupy Nazwa grupy Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) 1 "62" Leśnicy i rybacy 0 2 "63" Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0 3 "26" Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 0, "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0,026 5 "61" Rolnicy produkcji towarowej 0, "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0, "35" Technicy informatycy 0, "42" Pracownicy obsługi klienta 0, "23" Specjaliści nauczania i wychowania 0, "25" Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 0, "32" Średni personel do spraw zdrowia 0, "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0, "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0, "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 0, "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 16 "74" Elektrycy i elektronicy 0,2 17 "22" Specjaliści do spraw zdrowia 0, "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 0, "82" Monterzy 0, "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 0, "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0, "54" Pracownicy usług ochrony 0,4 23 "52" Sprzedawcy i pokrewni 0, "51" Pracownicy usług osobistych 0, "14" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0,5 26 "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 0, "93" 28 "34" Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0,182 0,5455 0, "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0, "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 1 31 "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 1 19

20 32 "43" Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 1, "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 1, "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 2, "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 2, "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 2,8 37 "92" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 12,6667 Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie Tabeli 5 Biorąc pod uwagę grupy i specjalności (kod 6 - cyfrowy) stwierdzić można, że w zdecydowanej mierze przeważają zawody nadwyżkowe, co wyraźnie ilustruje poniższy wykres: Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie Tabeli 4 20

21 Biorąc natomiast pod uwagę kod 4 cyfrowy, analiza tabeli 6 obrazuje następujący stan: Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie Tabeli 6 Grupami (wg 2 - cyfrowych kodów) w najmniejszym stopniu generującymi długotrwałe bezrobocie w powiecie ropczycko sędziszowskim w 2011 roku są: Kod grupy Nazwa grupy Wskaźnik długotrwałego bezrobocia 1 "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0 2 "14" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0 3 "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 0 4 "92" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0 5 "42" Pracownicy obsługi klienta 0, "35" Technicy informatycy 0,0909 Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie Tabeli 7 21

22 Z kolei grupą, w największym stopniu generującą długotrwałe bezrobocie w powiecie są (wg 2 - cyfrowych kodów): Kod grupy Nazwa grupy Wskaźnik długotrwałego bezrobocia 1 "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług 1 2 "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0, "82" Monterzy 0, "61" Rolnicy produkcji towarowej 0, "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0,4412 Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie Tabeli 7 Poniższe tabele przedstawiają zestawienia 30 najwyżej notowanych deficytowych i nadwyżkowych wg wskaźnika intensywności bez wartości max. na poziomie 6-cyfrowego kodu zawodu, w powiecie ropczycko sędziszowskim w 2011 roku. Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności deficytu 1 "921101" Pomocniczy robotnik polowy 38 2 "411003" Pracownik kancelaryjny 16 3 "711601" Brukarz 13 4 "412001" Sekretarka 10 5 "811105" Operator koparko - ładowarki 10 6 "811104" Operator koparki 9 7 "523002" Kasjer handlowy 8 8 "343301" Bibliotekarz* 5 9 "522304" Sprzedawca w branży spożywczej 5 10 "712303" Tynkarz 4 11 "833203" Kierowca samochodu ciężarowego 3,6 12 "422603" Rejestratorka medyczna 3 13 "431101" Asystent do spraw księgowości 3 14 "431102" Fakturzystka 3 15 "523001" Kasjer biletowy 3 16 "741103" Elektryk* 3 22

23 17 "331203" Referent (asystent) bankowości 2,5 18 "325401" Technik fizjoterapii 2 19 "325907" Terapeuta zajęciowy* 2 20 "524502" Sprzedawca w stacji paliw 2 21 "712202" Glazurnik 2 22 "811303" Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych* 2 23 "411004" Technik prac biurowych* 1, "515303" Robotnik gospodarczy 1, "832202" Kierowca samochodu dostawczego 1, "911207" Sprzątaczka biurowa 1,75 27 "514202" Kosmetyczka 1,6 28 "241304" Specjalista bankowości 1,5 29 "332101" Agent ubezpieczeniowy 1,5 30 "341203" Opiekun w domu pomocy społecznej* 1,5 Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie Tabeli 4 Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki 1 "432103" Magazynier 0, "513202" Barman 0,8 3 "751104" Rozbieracz - wykrawacz 0,8 4 "931301" Robotnik budowlany 0, "711401" Betoniarz 0, "325905" Opiekunka dziecięca* 0, "753202" Krojczy 0, "833101" Kierowca autobusu 0, "334306" Technik administracji* 0, "332203" Przedstawiciel handlowy 0, "722301" Frezer 0, "243106" Specjalista do spraw marketingu i handlu 0, "932101" Pakowacz 0, "522301" Sprzedawca* 0, "225101" Lekarz weterynarii 0,5 16 "262101" Archiwista 0,5 17 "321301" Technik farmaceutyczny* 0,5 18 "713101" Malarz - tapeciarz* 0,5 19 "722316" Wiertacz w metalu 0,5 20 "752290" Pozostali stolarze meblowi i pokrewni 0,5 21 "741101" Elektromonter instalacji elektrycznych 0, "214202" Inżynier budownictwa - budownictwo ogólne 0, "351302" Operator sprzętu komputerowego 0, "741201" Elektromechanik* 0,

24 25 "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 0,3 26 "228301" Fizjoterapeuta 0, "932910" Pomocnik piekarza 0, "234201" Nauczyciel przedszkola 0, "721404" Monter konstrukcji stalowych 0, "211301" Chemik 0,25 Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie Tabeli 4 Ranking (wg kodu 2 - cyfrowego) zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie ropczycko - sędziszowskim, w 2011 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty. Grupy uszeregowane od najniższego do najwyższego wskaźnika. Kod grupy Nazwa grupy Wskaźnik szansy uzyskania oferty 1 "62" Leśnicy i rybacy 0 2 "63" Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0 3 "61" Rolnicy produkcji towarowej 0, "26" Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 0, "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0, "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0, "32" Średni personel do spraw zdrowia 0, "23" Specjaliści nauczania i wychowania 0, "35" Technicy informatycy 0, "42" Pracownicy obsługi klienta 0, "25" Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 0, "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0, "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 0, "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 0, "74" Elektrycy i elektronicy 0, "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0, "82" Monterzy 0, "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 0, "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 0,

25 20 "22" Specjaliści do spraw zdrowia 0, "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0, "52" Sprzedawcy i pokrewni 0, "51" Pracownicy usług osobistych 0, "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług 0, "54" Pracownicy usług ochrony 0,06 26 "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 0, "93" Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 0, "34" Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0, "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0, "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0, "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0, "43" Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 0, "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0, "14" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0, "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 0, "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 0, "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 0, "92" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 1,8095 Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie Tabeli 10 25

26 VI. WNIOSKI Wnioski wypływające z powyższej analizy pozwalają stwierdzić, że monitorowany obszar rynku pracy charakteryzuje się głęboką nierównowagą. Wyraźny jest nadmiar nadwyżkowych w stosunku do deficytowych (486:38), zaś zrównoważonych jest zbyt mało (11), by mogły ten obraz zmienić. Zawody deficytowe i nadwyżkowe zostały zidentyfikowane w oparciu o wskaźnik intensywności, a zilustrowane na podstawie zgłoszonych w PUP Ropczyce w 2011 roku ofert pracy oraz liczby zarejestrowanych w tym samym czasie bezrobotnych. Niewątpliwie dane statystyczne, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy nie odzwierciedlają rzeczywistości. Trudno jednoznacznie i bardzo wyraźnie określić, na które zawody występuje największy popyt ze strony pracodawców, a które zawody są deficytowe, gdyż do urzędu zgłaszana jest tylko część ofert pracy. Zakłady pracy poszukując pracowników korzystają nie tylko z usług pośrednictwa pracy. Nawiązanie kontaktu z pracownikami PUP traktują jako alternatywne źródło pozyskiwania personelu w stosunku do innych dostępnych metod rekrutacyjnych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wiele ofert pracy zgłaszanych do tutejszego urzędu pracy nie można zrealizować pomimo tego, że w ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy figurują osoby wykształcone w zawodach preferowanych przez pracodawcę. Trudności z obsadzaniem wakatów w takiej sytuacji spowodowane są np.; długotrwałą przerwą w wykonywaniu zawodu czy z wiekiem osób bezrobotnych. 26

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2012 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie za I półrocze Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 13-300 Nowe Miasto Lub., ul. Grunwaldzka 3, tel: 56 4724280, fax: 56 4724290, e-mail: olno@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2014 roku Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str. I. WSTĘP 3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)... 4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2011 Październik 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku w tym Kod Bezrobotni L.p. Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM 1 Spis treści: 1. WSTĘP 1.1. Cel opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Metodologia opracowania. 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 2012 MARZEC 2013 Niniejsze opracowanie stanowi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r ZAŁĄCZNIK do Sprawozdania z Działalności PUP w Łęczycy za 2011r INFORMACJA O IE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG U NA KONIEC 2010r i 2011r 1 2 BEZROBOCIE w przekroju miasto gminy MIASTO/

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PARCZEWIE URZĄD PRACY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU PARCZEW PAŹDZIERNIK 2014 r. Spis treści WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ I...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin-październik 2011

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R I N G Z A W O D Ó W D E F I C Y T O W Y C H R O P C Z Y C K O S Ę D Z I S Z O W S K I M W R O K U

M O N I T O R I N G Z A W O D Ó W D E F I C Y T O W Y C H R O P C Z Y C K O S Ę D Z I S Z O W S K I M W R O K U POW IIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH ul. Najświętszej Marii Panny 2 39-100 Ropczyce tel./fax 22-18-523 rzro@praca.gov.pl www.pup-ropczyce.pl M O N I T O R I N G Z A W O D Ó W D E F I C Y T O W Y C H I

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) październik 2012 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim w 2013 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim w 2013 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim w 2013 roku Część I. Raport diagnostyczny Mińsk Mazowiecki, marzec 2014 r. Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo