SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych Napływ bezrobotnych według zawodów Analiza bezrobocia według sekcji PKD 7 2. Analiza ofert pracy w mieście Olsztyn według zawodów Ranking dużych grup zawodowych o kodzie dwucyfrowym Ranking zgłaszanych ofert pracy według sekcji PKD Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 Załączniki 17

2 WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia kierunków kształcenia i szkoleń organizowanych przez urzędy pracy na rzecz osób bezrobotnych. W tym celu należy systematycznie obserwować zachodzące zmiany dotyczące potrzeb pracodawców i kierunku rozwoju gospodarczego danego regionu. Jednym z elementów wpływających na właściwą realizację polityki rynku pracy jest systematycznie prowadzony monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. W tym celu należy dokonać analizy bezrobocia, struktury ofert pracy oraz zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Zawody nadwyżkowe to takie, w których liczba bezrobotnych i poszukujących pracy jest wyższa niż liczba zgłaszanych ofert w tych zawodach. Zawody zrównoważone to te zawody, w których popyt jest równy podaży. Zawody deficytowe to takie zawody, w których liczba bezrobotnych i poszukujących pracy nie zaspokaja potrzeb pracodawców, tzn. występuje przewaga ofert pracy nad możliwością zatrudnienia pracownika o pożądanych kwalifikacjach. Podstawą opracowania są dane statystyczne zawarte w aplikacji Monitoring zawodów dla miasta Olsztyna. Dane i wskaźniki powstały na bazie sprawozdań MPiPS. Raport sporządzono zgodnie z zaleceniami metodycznymi do prowadzenia MZDiN, opracowanymi przez Departament Rynku Pracy MPiPS. Niniejsze sprawozdanie będzie stanowić raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla miasta Olsztyna za 2012 r. 2

3 1. BEZROBOTNI WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W MIEŚCIE OLSZTYN Na koniec 2012 roku w mieście Olsztyn figurowały 7264 o 1024 osoby więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Stopa bezrobocia na koniec 2012 r. wynosiła 8,3% (w roku ubiegłym - 7,7%). Tabela 1 grupy zawodów 1.1. Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych (o kodzie dwucyfrowym) w 2012r. Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych. Nazwa grupy zawodów Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety Bezrobotni powyżej 12 m-cy - razem w tym: Bezrobotni powyżej 12 m-cy - kobiety "03" Żołnierze szeregowi 0, "11" Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0,3608 0,1622 0, "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,8036 0,8110 0,5587 0, "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,3936 0,2270 0,2482 0, "14" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0,4920 0,4216 0,6829 0, "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 4,5591 4,6398 3,2898 2, "22" Specjaliści do spraw zdrowia 1,3284 2,0441 0,9931 1, "23" Specjaliści nauczania i wychowania 4,0178 6,1973 4,0347 5, "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 6,0020 7,6249 4,1589 5,7669 Specjaliści do spr.w technologii 10. "25" informacyjno-komunikacyjnych 0,8364 0,1297 0,6828 0, "26" Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 5,5101 6,9109 4,0348 6, "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 4,5590 1,9791 5,6486 2, "32" Średni personel do spr. zdrowia 1,5416 2,3360 1,3035 1, "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 5,4117 7,4949 6, , "34" Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 1,5252 2,1414 1,3035 1,9632 3

4 16. "35" Technicy informatycy 0,7380 0,2594 0,3104 0, "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 3,2798 5,6782 2,7933 5, "42" Pracownicy obsługi klienta 1,1808 2,1738 1,0552 1, "43" Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 3,1978 1,9468 3,6003 2, "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 0,4756 0,6488 0,6208 0, "51" Pracownicy usług osobistych 4,7884 6,0026 3,6002 4, "52" Sprzedawcy i pokrewni 13, , , , "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,6396 1,0058 0,8070 1, "54" Pracownicy usług ochrony 1,1971 0,4542 1,3035 0, "61" Rolnicy produkcji towarowej 0,6068 0,7463 0,8070 1, "62" Leśnicy i rybacy 0, , "63" Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0,0656 0,0973 0,1241 0, "71" Robotnicy budowlani i pokr. (z wyłączeniem elektryków) 5,4281 0,0324 5, "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 5,7233 0,0648 6, "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0,5412 0,3244 0,4346 0, "74" Elektrycy i elektronicy 1,5415 0,0324 2,2968 0, "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 4,0178 3,2448 4,0349 5, "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 1,2792 0,5190 0,8068 0, "82" Monterzy 0,8691 0,1946 0,6828 0, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 3,3946 0,1297 3,3520 0, "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 4,0013 7,0083 5,1521 8, "92" Robotnicy pomoc. w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0, , "93" Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 4,5425 1,4276 5,5865 2, "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0,7543 1,3628 1,1173 2, "95" Sprzedawcy uliczni i prac. świadczący usługi na ulicach 0,0164 0, "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0,8855 0,4866 0,8691 0,2454 Ogółem

5 Sporządzono na podstawie danych z załącznika T-II/P-1a Najwięcej osób bezrobotnych (według kodu sześciocyfrowego) było w następujących zawodach: Tabela 2 Liczba bezrobotnych w poszczególnych zawodach według grup zawodów o kodzie sześciocyfrowym zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca* "911207" Sprzątaczka biurowa "931301" Robotnik budowlany "432103" Magazynier "411004" Technik prac biurowych* "722204" Ślusarz* "235107" Pedagog "331403" Technik ekonomista* "711202" Murarz* "263102" Ekonomista "332203" Przedstawiciel handlowy "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej "512001" Kucharz* "331301" Księgowy "833203" Kierowca samochodu ciężarowego 62 Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani "261990" 18. "242217" Specjalista administracji publicznej "832203" Kierowca samochodu osobowego "515303" Robotnik gospodarczy "243106" Specjalista do spraw marketingu i handlu "522305" Technik handlowiec* "723105" Mechanik samochodów osobowych "941201" Pomoc kuchenna "713102" Malarz budowlany "723190" Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych "311504" Technik mechanik* "513101" Kelner* "821901" Konfekcjoner wyrobów gumowych "514101" Fryzjer* "243305" Specjalista do spraw sprzedaży "752205" Stolarz* "753105" Krawiec* "251902" Specjalista zastosowań informatyki "241304" Specjalista bankowości "311303" Technik elektryk* 34 5

6 37. "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "751204" Piekarz* "311204" Technik budownictwa* "541390" Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia "832202" Kierowca samochodu dostawczego "834401" Kierowca operator wózków jezdniowych "933304" Robotnik magazynowy 30 Sporządzono na podstawie danych z załącznika T-II/P Napływ bezrobotnych według zawodów. W roku 2012 do Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie zgłosiło się ogółem osoby, w tym 5132 kobiety. Największa grupa osób rejestrujących się to osoby bez zawodu 1876 osób. Tabela 3 Napływ bezrobotnych wg zawodów w m. Olsztyn zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca* "911207" Sprzątaczka biurowa "931301" Robotnik budowlany "432103" Magazynier "235107" Pedagog "242217" Specjalista administracji publicznej "722204" Ślusarz* "411004" Technik prac biurowych* Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani "261990" 11. "263102" Ekonomista "332203" Przedstawiciel handlowy "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej "833203" Kierowca samochodu ciężarowego "331403" Technik ekonomista* "512001" Kucharz* "711202" Murarz* "832203" Kierowca samochodu osobowego "331301" Księgowy "514101" Fryzjer* "522305" Technik handlowiec* "251902" Specjalista zastosowań informatyki "752205" Stolarz* "228301" Fizjoterapeuta "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "723105" Mechanik samochodów osobowych "524902" Doradca klienta "713102" Malarz budowlany

7 29. "243106" Specjalista do spraw marketingu i handlu "515303" Robotnik gospodarczy "751204" Piekarz* "264201" Dziennikarz "214503" Inżynier technologii żywności "821901" Konfekcjoner wyrobów gumowych "513101" Kelner* "243305" Specjalista do spraw sprzedaży "723190" Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych "213303" Specjalista ochrony środowiska "241304" Specjalista bankowości "311504" Technik mechanik* "512002" Kucharz małej gastronomii* "753105" Krawiec* Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji "242190" 44. "263304" Politolog "941201" Pomoc kuchenna "832202" Kierowca samochodu dostawczego "541390" Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia "351203" Technik informatyk* "263204" Socjolog "523002" Kasjer handlowy Sporządzono na podstawie załącznika T-II/P Analiza bezrobocia według sekcji PKD. Tabela 4 Bezrobotni według sekcji PKD. Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w 2012 roku Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 1, Górnictwo i wydobywanie 0, Przetwórstwo przemysłowe 11, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 2, Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 2, Budownictwo 10, Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 22, Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 3, Transport i gospodarka magazynowa 4, Informacja i komunikacja 2, Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 2,0919 7

8 12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 3, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 2, Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 4, Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 4, Edukacja 4, Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 4, Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 3, Pozostała działalność usługowa 6, Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 0, Organizacje i zespoły eksterytorialne 0, Działalność nie zidentyfikowana 3,4177 Ogółem 100 Sporządzono na podstawie załącznika T-II/P-9a 2. ANALIZA OFERT PRACY W MIEŚCIE OLSZTYN WEDŁUG ZAWODÓW. W 2012 roku w Miejskim Urzędzie Pracy w Olsztynie zgłoszono 3916 ofert pracy (w 2011 roku ). Najwięcej ofert pracy zgłoszono w następujących zawodach: Tabela 5 zawodu Oferty pracy zgłoszone w 2011 r. w m. Olsztyn. Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w 2012roku "524404" Telemarketer Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej "962990" niesklasyfikowani "522301" Sprzedawca* "911290" Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne "332203" Przedstawiciel handlowy "833203" Kierowca samochodu ciężarowego "000000" Bez zawodu 100 Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej 8. "441990" niesklasyfikowani "241202" Doradca finansowy "332101" Agent ubezpieczeniowy "816026" Operator urządzeń przetwórstwa drobiu "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej "932990" Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle "411004" Technik prac biurowych* "432103" Magazynier "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* "911207" Sprzątaczka biurowa 54 8

9 18. "524302" Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej "741101" Elektromonter instalacji elektrycznych "832202" Kierowca samochodu dostawczego "611190" Pozostali rolnicy upraw polowych "331301" Księgowy "541307" Pracownik ochrony fizycznej bez licencji "243305" Specjalista do spraw sprzedaży 38 Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani "712990" 26. "522305" Technik handlowiec* "515303" Robotnik gospodarczy "722290" Pozostali ślusarze i pokrewni "242217" Specjalista administracji publicznej "334306" Technik administracji* "432102" Inwentaryzator 30 Sporządzono na podstawie T-II/P Ranking dużych grup zawodowych o kodzie dwucyfrowym w mieście Olsztyn. Poniższej analizy dokonano na podstawie załącznika T-II/P-3a Struktura ofert pracy według grup zawodowych w mieście Olsztyn w 2012 roku. Najwięcej ofert pracy o kodzie dwucyfrowym w 2012 roku zgłoszono w następujących grupach zawodowych: Tabela 6 zawodu Procentowy udział ofert w poszczególnych zawodach do ogółu ofert pracy. Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w 2012roku "52" Sprzedawcy i pokrewni 16, "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 9, "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 6, "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 5, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 5, "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 4, "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 4, "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokr. 4, "43" Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 3, "51" Pracownicy usług osobistych 3,2756 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i 11. "93" transporcie 3, "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 2, "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 2, "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, 2,3323 9

10 produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni Istnieją również grupy zawodów, w których nie zgłoszono ofert pracy lub zgłoszono mniej niż 1% w stosunku do ogółu ofert pracy. Tabela 7 zawodu Procentowy udział ofert w poszczególnych zawodach do ogółu ofert pracy. Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w 2012roku "23" Specjaliści nauczania i wychowania 0, "32" Średni personel do spraw zdrowia 0,9433 Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0, "34" 4. "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0, "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0, "82" Monterzy 0, "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,3406 Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0, "14" 9. "25" Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 0, "35" Technicy informatycy 0, "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0,1572 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0, "11" 13. "03" Żołnierze szeregowi "62" Leśnicy i rybacy "63" Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby "92" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie "95" Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 0 10

11 2.2. Ranking zgłaszanych ofert pracy według sekcji PKD. Tabela 8 Struktura ofert pracy zgłaszanych do urzędu pracy według sekcji PKD Sekcja PKD Oferty pracy zgłoszone w 2012 roku Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 18, Budownictwo 12, Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 9, Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 9, Przetwórstwo przemysłowe 8, Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 7,048 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 6, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 6, Pozostała działalność usługowa 5, Informacja i komunikacja 4, Edukacja 2, Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 2, Transport i gospodarka magazynowa 2, Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 1, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 1, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 1, Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 0, Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 0, Górnictwo i wydobywanie 0 20 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 0 21 Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 22 Działalność nie zidentyfikowana 0 Ogółem 100 Sporządzono na podstawie załącznika T-II/P-9a 11

12 Najwięcej ofert pracy zgłoszono w następujących sekcjach: - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 18,0% - Budownictwo 12,1% - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 9,6% Natomiast najmniej ofert zgłoszono w takich sekcjach jak: - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 1,25% - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją -0,15% - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - 0,08% W czterech sekcjach ofert pracy nie zgłaszano: - Górnictwo i wydobywanie, - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby, - Organizacje i zespoły eksterytorialne - Działalność nie zidentyfikowana. 12

13 3. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 3.1. Zawody nadwyżkowe. Czyli zawody, w których liczba osób bezrobotnych jest wyższa niż liczba ofert pracy (WIN/D<0,9). Wskaźnik od 0,0000 do 0,8889. Poniżej przedstawiono ranking 30 zawodów nadwyżkowych według intensywności wskaźnika nadwyżki (z rankingu wyłączono zawody, dla których wskaźnik wyniósł 0 oraz tzw. pozostałe ). Tabela 9 Struktura zawodów nadwyżkowych według kodu sześciocyfrowego. zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów "235107" Pedagog 0, "263102" Ekonomista 0, "214503" Inżynier technologii żywności 0, "832203" Kierowca samochodu osobowego 0, "723105" Mechanik samochodów osobowych 0, "251902" Specjalista zastosowań informatyki 0, "331403" Technik ekonomista* 0, "000000" Bez zawodu 0, "931301" Robotnik budowlany 0, "713102" Malarz budowlany 0, "264201" Dziennikarz 0, "752205" Stolarz* 0, "243106" Specjalista do spraw marketingu i handlu 0, "514101" Fryzjer* 0, "522301" Sprzedawca* 0, "524902" Doradca klienta 0, "751204" Piekarz* 0, "722204" Ślusarz* 0, "242217" Specjalista administracji publicznej 0, "711202" Murarz* 0, "911207" Sprzątaczka biurowa 0, "512001" Kucharz* 0, "432103" Magazynier 0, "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 0, "228301" Fizjoterapeuta 0, "522305" Technik handlowiec* 0, "331301" Księgowy 0, "515303" Robotnik gospodarczy 0, "411004" Technik prac biurowych* 0, "811105" Operator koparko - ładowarki 0,6667 Sporządzono na podstawie załącznika T-II/P-4 13

14 3.2. Zawody zrównoważone. Grupa zawodów zrównoważonych czyli takich, w których liczba ofert pracy jest równa liczbie osób bezrobotnych ich wskaźnik wyniósł od 0,9 do 1,1 (z rankingu wyłączono zawody tzw. pozostałe ) Tabela 10 zawodu Struktura zawodów zrównoważonych Nazwa zawodu Wskaźnik równowagi zawodów "832202" Kierowca samochodu dostawczego 1, "216501" Inżynier geodeta - fotogrametria i teledetekcja 1 3 "216601" Grafik komputerowy DTP 1 4 "228203" Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy 1 5 "235501" Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego 1 6 "235904" Nauczyciel bibliotekarz 1 Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych 1 7 "235914" 8 "241102" Specjalista do spraw kontrolingu 1 9 "242225" Specjalista do spraw zamówień publicznych 1 10 "243302" Opiekun klienta 1 Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager) 1 11 "243304" 12 "243402" Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych 1 13 "311603" Technik technologii chemicznej* 1 14 "311907" Serwisant urządzeń medycznych 1 15 "331401" Asystent do spraw statystyki 1 16 "333301" Pośrednik pracy 1 17 "422101" Pracownik biura podróży 1 18 "514203" Manikiurzystka 1 19 "531202" Asystent nauczyciela przedszkola 1 20 "541306" Portier 1 21 "742117" Serwisant sprzętu komputerowego 1 22 "831210" Ustawiacz 1 23 "244101" Pośrednik w obrocie nieruchomościami 0, "334306" Technik administracji* 0, "711501" Cieśla* 0,9 Sporządzono na podstawie załącznika T-II/P-4 14

15 3.3. Zawody deficytowe. Czyli zawody, w których liczba ofert jest większa niż liczba osób bezrobotnych o pożądanych kwalifikacjach. Wskaźnik od 1,1 do MAX. Poniższa tabela przedstawia ranking 30 zawodów deficytowych według intensywności wskaźnika deficytu (z rankingu wyłączono zawody dla których wskaźnik ten wyniósł MAX oraz tzw. pozostałe ). Tab. 11 zawodu Struktura zawodów deficytowych według kodu sześciocyfrowego. Nazwa zawodu Wskaźnik intensywnośc i deficytu zawodów "524404" Telemarketer 13, "241202" Doradca finansowy 10, "332101" Agent ubezpieczeniowy 10, "432102" Inwentaryzator 10, "532202" Siostra PCK 10, "524302" Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej 8, "411003" Pracownik kancelaryjny 7, "261901" Asystent prawny 7, "511204" Kontroler biletów 5, "816026" Operator urządzeń przetwórstwa drobiu 4, "335690" Pozostali funkcjonariusze służby więziennej 4, "721208" Spawacz ręczny łukiem elektrycznym 4, "741101" Elektromonter instalacji elektrycznych 3, "961302" Robotnik placowy 3, "541308" Pracownik ochrony fizycznej I stopnia 3, "421106" Kontroler rozliczeń pieniężnych 2, "325905" Opiekunka dziecięca* 2, "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 2, "933401" Pracownik rozkładający towar na półkach 2, "311101" Laborant chemiczny 1, "721205" Spawacz metodą MIG 1, "721206" Spawacz metodą TIG 1, "541307" Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 1, "711601" Brukarz 1, "532201" Opiekunka domowa 1, "833101" Kierowca autobusu 1, "833203" Kierowca samochodu ciężarowego 1, "742201" Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter) 1, "713104" Szpachlarz 1, "332203" Przedstawiciel handlowy 1,1455 Sporządzono na podstawie załącznika T-II/P-4 15

16 *** Przeprowadzając analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych w oparciu o dane statystyczne należy pamiętać, że nie określają one precyzyjnie faktycznego stanu rzeczy. Wynika to z tego, że część bezrobotnych jest klasyfikowana w zawodzie wyuczonym a część w zawodzie wykonywanym. Ponadto bezrobotni mogą mieć doświadczenie w kilku zawodach, natomiast w chwili rejestracji są oni klasyfikowani w ewidencji pod jednym kodem zawodu, który ostatnio wykonywali lub pod kodem zawodu wyuczonego. Bezrobotny, który ma kilka zawodów może (w zależności od potrzeb rynku pracy) podjąć pracę zarówno w zawodzie deficytowym jak i nadwyżkowym. Według statystyk zawody zrównoważone stanowiły niewielką część zawodów, zdecydowanie najwięcej było zawodów nadwyżkowych co może świadczyć o niedopasowaniu struktury osób bezrobotnych do potrzeb rynku pracy. Ponadto wśród bezrobotnych są osoby, które nie chcą lub nie mogą podjąć pracy z następujących powodów: względy zdrowotne, długa przerwa w zatrudnieniu, brak aktualnych uprawnień, brak opieki nad dziećmi, brak połączeń komunikacyjnych. Rozpatrując zawody deficytowe należy pamiętać, że do wskaźników zostały wliczone staże i prace społecznie użyteczne. W przypadku niektórych zawodów o jego deficycie może świadczyć to, że duża liczba ofert pracy zgłaszanych do realizacji jest wynikiem ciągłej rotacji a nie są to nowe miejsca pracy.. 16

17 ZAŁĄCZNIKI Wygenerowane z aplikacji Monitoring zawodów dot. miasta Olsztyn. 17

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2016 roku 2016 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2016

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2014 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 MIASTO GDA Ń S K Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 P O W IAT GDA Ń SKI Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2012 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ROK 2013

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ROK 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r ZAŁĄCZNIK do Sprawozdania z Działalności PUP w Łęczycy za 2011r INFORMACJA O IE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG U NA KONIEC 2010r i 2011r 1 2 BEZROBOCIE w przekroju miasto gminy MIASTO/

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2014 roku Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2014 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM 1 Spis treści: 1. WSTĘP 1.1. Cel opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Metodologia opracowania. 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str. I. WSTĘP 3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)... 4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie za I półrocze Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282 1 Analiza problemu bezrobocia w Katowicach została przeprowadzona w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu w 2012 r. Klasyfikacja zawodów wg liczby osób

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2014 ROKU Marzec 2015 SPIS TREŚCI I.Wstęp.... 3 1. Cel opracowania. 3 2. Podstawa opracowania... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych za 2014 rok dla Powiatu Olkuskiego

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych za 2014 rok dla Powiatu Olkuskiego Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych za 2014 rok dla Powiatu Olkuskiego Powiatowy Urząd Pracy Olkusz 2015 1 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE WEDŁUG ZAWODÓW... 4 Struktura

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner ul.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo