PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ. Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove. pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ. Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove. pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009"

Transkrypt

1 PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009 AAA AAA AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Wartosci podstawowe spoleczenstwa polskiego w swietle listów pastierskich Prymasa Stefana kardynala Wyszynskiego oraz Episkopatu Polski / Kamil Kardis. - Lublin : Norbertinum, s. - ISBN GTF 219/08 [KARDIS, Kamil] Staroorientálne ortodoxné cirkvi / Andrej Slodička wyd. - Poznaň : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydzial teologiczny, s. - (Studia i materialy ; 105). - ISBN GTF 41/09 AAA Pánove sviatky v byzanstkom liturgickom roku / Monika Slodičková wyd. - Poznaň : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydzial teologiczny, s. - (Studia i materialy ; 118). - ISBN GTF 4/09 [SLODIČKOVÁ, Monika] AAA AAA Zycie jako ruch egzystencjalny w filozofii Jana Patočki / Stanislav Stolárik. - Zabki : Apostolicum, s. - ISBN GTF 47/09 [STOLÁRIK, Stanislav] Pastoračná odpoveď Cirkvi na súčasnú krízu manželstva : pastoračná štúdia v kontexte Cirkvi na Slovensku / Peter Tirpák. - Krakow : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, [2008] s. - ISBN GTF 211/08 [TIRPÁK, Peter] AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB Patrológia : pojednanie o živote a diele starokresťanských cirkevných Otcov a spisovateľov / Štefan Mordel. - [3. rozš. vyd.]. - Spišské Podhradie : [s.n.], s. - ISBN GTF 43/09 [MORDEL, Štefan] AAB Očami hovorcu : päť rokov biskupskej služby vladyku Jána Babjaka SJ. 1. diel / Ľubomír Petrík. - Prešov : Petra, n.o., s. - ISBN GTF 214/08 [PETRÍK, Ľubomír]

2 AAB Očami hovorcu : päť rokov biskupskej služby vladyku Jána Babjaka SJ. 2. diel / Ľubomír Petrík. - Prešov : Petra, n.o., s. - ISBN GTF 242/08 [PETRÍK, Ľubomír] AAB Introdukcia do dejín religionistiky / Andrej Slodička. - Prešov : Petra, n.o., s. - ISBN GTF 200/08 AAB Použitie literatúry v procese výučby etickej výchovy / Monika Slodičková vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, s. - ISBN GTF 293/08 [SLODIČKOVÁ, Monika] ABC ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách Sens meczenstwa blogoslawionych bp. Pavla Petra Gojdiča oraz bp. Vasiľa Hopki w kontekscie ekumenicznej dzialalnosci Jana Pawla II / Marek Petro. In: Osoba i dzielo Ojca Swietego Jana Pawla II : studium wybranych problemów. - Tomaszów Lubelski-Lublin : Wydzial zamiejscowy nauk prawnych i ekonomicznych Katololiskiego uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II, ISBN S. [243]-263. GTF 21/09 [PETRO, Marek] ACB ACB ACB ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách Vademecum koordinátora voľného času / Dancák, P., Paľa, G. a kolektív. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, s. - ISBN GTF 218/08 [DANCÁK, Pavol (7%) - PAĽA, Gabriel (40%) - ŠTURÁK, Peter (6%) - PETRO, Marek (25%) - PRIBULA, Marek - DANCÁK, František - HRUŠKA, Dušan (7%)] Prednášky z etnológie náboženstva / Kamil Kardis vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, s. - ISBN GTF 127/09 [KARDIS, Kamil] Teologický pohľad na voľný čas / Ferdinand Kubík vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, s. - ISBN GTF 126/09 [KUBÍK, Ferdinand] ADE ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch Výchova človeka k hodnotám / Pavol Dancák. In: Humanum : miedzynarodowe studia spoleczno-humanistyczne. - ISSN no. 3 (3) (2009), p GTF 168/09 [DANCÁK, Pavol]

3 ADE ADE ADE ADE ADE ADE Come insegnare la liturgia orientale in una chiesa locale l`esperienza della facolta "Grecocatholica di teologia dell`universita" di Prešov / Marcel Mojzeš. In: Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata. - ISSN Vol. 5 (2008), p GTF 311/08 [MOJZEŠ, Marcel] Potreba mediálnej edukácie na Slovensku / Gabriel Paľa. In: Pedagogika katolicka : czasopismo katedry pedagogiki katolickiej. - ISSN nr 3 (2008), s GTF 266/08 [PAĽA, Gabriel] Od filozofickej hermeneutiky k biblickej hermeneutike / Daniel Slivka. In: Humanum : miedzynarodowe studia spoleczno-humanistyczne. - ISSN nr 2 (2008), p GTF 238/08 [SLIVKA, Daniel] Filozofia predelátskeho obdobia / Stanislav Stolárik. In: Humanum : miedzynarodowe studia spoleczno-humanistyczne. - ISSN no. 3 (3) (2009), p GTF 78/09 [STOLÁRIK, Stanislav] Princípy etických kódexov v prirodzenom zákone / Stanislav Stolárik. In: Humanum : miedzynarodowe studia spoleczno-humanistyczne. - ISSN no. 3 (3) (2009), p GTF 77/09 [STOLÁRIK, Stanislav] Svätosť a svätci v západnej tradícii / Stanislav Stolárik. In: Humanum : miedzynarodowe studia spoleczno-humanistyczne. - ISSN nr 2 (2008), p GTF 229/08 [STOLÁRIK, Stanislav] Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch Dejiny hermeneutiky / Erika Bineková. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 1 (2009), s GTF 117/09 [BINEKOVÁ, Erika] Liturgická úcta nových gréckokatolíckych blahoslavených / Vojtech Boháč. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 2 (2009), s GTF 187/09 [BOHÁČ, Vojtech] Svätý Pavol v byzantskej liturgii / Vojtech Boháč. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 1 (2009), s GTF 114/09 [BOHÁČ, Vojtech]

4 Episkopát Gregora Tarkoviča ( ) a jeho prínos k organizácii Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva / Jaroslav Coranič. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 2 (2009), s GTF 184/09 [CORANIČ, Jaroslav] Historický vývoj a organizačná štruktúra Archívu Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove / Jaroslav Coranič. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 1 (2009), s GTF 111/09 [CORANIČ, Jaroslav] Ekumenizmus východných katolíckych cirkví v cirkevných dokumentoch / František Čitbaj. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 1 (2009), s GTF 115/09 [ČITBAJ, František] Konkordát a moderný štát / František Čitbaj. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 2 (2009), s GTF 190/09 [ČITBAJ, František] Problematika výchovy vo filozofii Jacquesa Maritaina / Pavol Dancák. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 1 (2009), s GTF 179/09 [DANCÁK, Pavol] Modlitba a jej význam pre život kresťanskej rodiny / Michal Hospodár. In: Teologický časopis. - ISSN Roč. 7, č. 1 (2009), s GTF 170/09 [HOSPODÁR, Michal] ThDr. Ján Murín - život a činnosť / Michal Hospodár. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 2 (2009), s GTF 185/09 [HOSPODÁR, Michal] Rozwój katolickiej mysli spolecznej w okresie po encyklice "Rerum novarum" czesc 1. / Kamil Kardis. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 1 (2009), s GTF 178/09 [KARDIS, Kamil] Wartosci podstawowe jako odpowiedz na fundamentalizm religijny / Kamil Kardis. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 2 (2009), s GTF 193/09 [KARDIS, Kamil] Pojecie grzechu w Ksiedze Amosa / Mária Kardis. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 2 (2009), s GTF 186/09 [KARDIS, Mária]

5 Rodina ako dôležitý subjekt pastorácie / Richard Lipták. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 2 (2009), s GTF 189/09 [LIPTÁK, Richard] Rok 1949, Cirkev a štát / Richard Lipták. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 1 (2009), s GTF 110/09 [LIPTÁK, Richard] Novodobá ponuka New Age / Jozef Maretta. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 2 (2009), s GTF 188/09 [MARETTA, Jozef] Panenstvo, čistota a hriech v kontexte sexuálneho násilia / Slávka Michančová. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 1 (2009), s GTF 113/09 [MICHANČOVÁ, Slávka] Význam povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na metropoliu sui iuris so sídlom v Prešove / Marcel Mojzeš. In: Liturgia : časopis pre liturgickú obnovu. - ISSN Roč. 19, č. 1 (2009), s GTF 167/09 [MOJZEŠ, Marcel] Stručný úvod do vierouky apoštola Pavla v Liste Rimanom / Štefan Paločko. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 2 (2009), s GTF 195/09 [PALOČKO, Štefan] Komparácia vyučovania mediálnej výchovy vo vybraných krajinách a na Slovensku / Gabriel Paľa. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 1 (2009), s GTF 118/09 [PAĽA, Gabriel] Naša zodpovenosť za ohlasovanie Božieho slova / Ľubomír Petrík. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 2 (2009), s GTF 194/09 [PETRÍK, Ľubomír] Vybrané bioetické princípy / Marek Petro. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 1 (2009), s GTF 181/09 [PETRO, Marek] Biblické základy štatistiky a terénneho výskumu / Lukáš Petruš. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 1 (2009), s GTF 180/09 [PETRUŠ, Lukáš]

6 Kresťan v politike - áno alebo nie? / Lukáš Petruš. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 2 (2009), s GTF 183/09 [PETRUŠ, Lukáš] Druhý vatikánsky koncil ( ) a vieroučná konštitúcia o Božom slove Dei Verbum / Daniel Slivka. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 1 (2009), s GTF 177/09 [SLIVKA, Daniel] Hermeneutika ako umenie správnej interpretácie / Daniel Slivka. In: Nové horizonty : časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť. - ISSN Roč. 6, č. 1 (2009), s GTF 169/09 [SLIVKA, Daniel] Synoda biskupov: "Božie slovo v živote a poslaní Cirkvi" v Ríme 2008 / Daniel Slivka. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 2 (2009), s GTF 196/09 [SLIVKA, Daniel] Duchovné a kultúrne dedičstvo Sýrskej ortodoxnej cirkvi / Andrej Slodička. In: Verbum : časopis pre kresťanskú kultúru. - ISSN Roč. 19, č. 2 (2008), s GTF 221/08 Fenomén náboženstva v myslení Friedricha Schleiermachera / Andrej Slodička. In: Verbum : časopis pre kresťanskú kultúru. - ISSN Roč. 20, č. 1 (2009), s GTF 79/09 Kresťanské manželstvo z aspektu byzantskej duchovnosti / Andrej Slodička. In: Viera a život : časopis pre kresťanskú orientáciu. - ISSN Roč. 18, č. 6 (2008), s GTF 290/08 Misionárske pôsobenie svätého Vojtecha v strednej Európe / Andrej Slodička. In: Duchovný pastier : revue pre teológiu a duchovný život. - ISSN X. - Roč. 90, č. 4 (2009), s GTF 76/09 Smrť v kontexte východnej dogmatickej teológie / Andrej Slodička. In: Verba theologica : vedecký recenzovaný časopis Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku. - ISSN Roč. 7, č. 2 (2008), s GTF 203/08

7 Sviatosť pomazania chorých / Andrej Slodička. In: Duchovný pastier : revue pre teológiu a duchovný život. - ISSN X. - Roč. 90, č. 4 (2009), s GTF 75/09 Učenie Katolíckej cirkvi o padlých anjeloch / Andrej Slodička. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 2 (2009), s GTF 191/09 Úcta k Panne Márii v byzantskej teologickej tradícii v kontexte pontifikátu Jána Pavla II. ( ) / Andrej Slodička. In: Teologický časopis. - ISSN Roč. 6, č. 2 (2008), s GTF 282/08 Význam kresťanskej mystiky pre medzináboženský dialóg v kontexte globalizácie / Andrej Slodička. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 1 (2009), s GTF 112/09 Povolanie k starostlivosti o formáciu seminaristov - I. časť / Stanislav Stolárik. In: Duchovný pastier : revue pre teológiu a duchovný život. - ISSN X. - Roč. 90, č. 1 (2009), s GTF 53/09 [STOLÁRIK, Stanislav] Povolanie k starostlivosti o formáciu seminaristov - II. časť / Stanislav Stolárik. In: Duchovný pastier : revue pre teológiu a duchovný život. - ISSN X. - Roč. 90, č. 2 (2009), s GTF 54/09 [STOLÁRIK, Stanislav] Sviatosť kňazstva podľa sv. Tomáša Akvinského / Radovan Šoltés. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 2 (2009), s GTF 192/09 [ŠOLTÉS, Radovan] Historický vývoj Gréckokatolíckych eparchií v našom regióne / Peter Šturák. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 1 (2009), s GTF 109/09 [ŠTURÁK, Peter] Katechumenát v premenách čias / Peter Tirpák. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 1 (2009), s GTF 108/09 [TIRPÁK, Peter]

8 Sviatosti z pohľadu iniciácie a integrácie do života / Peter Tirpák. In: Theologos : teologická revue. - ISSN Roč. 11, č. 2 (2009), s GTF 182/09 [TIRPÁK, Peter] Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch Predchádzajúce aktivity k vyhláseniu dogmy o Nanebovzatí Bohorodičky / Vojtech Boháč. In: Roczniki teologiczno-pastoralne 1. - Limanowa : MM Limanowa, ISBN S GTF 275/08 [BOHÁČ, Vojtech] Séria Zostali verní a jej miesto v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku / Jaroslav Coranič. In: Roczniki teologiczno-pastoralne 1. - Limanowa : MM Limanowa, ISBN S GTF 273/08 [CORANIČ, Jaroslav] Viera a láska ako základ humanity vo filozoficko-teologickej reflexii Benedikta XVI. / Pavol Dancák. In: W kregu teologii Josepha Ratzingera - Benedykta XVI : wyklady otwarte w zamiejscowym osrodku Wydzialu Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Gliwicach (2006/2007). - Opole : Wydzial Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, ISBN S. [95]-112. GTF 232/08 [DANCÁK, Pavol] Život kresťanskej rodiny v priestore a čase dnešného Slovenska / Jozef Jarab. In: Wizja pedagogiczna Jana Pawla II dla wspólczesnej edukacji. - Wloclawek : Wyzsza szkola humanistyczno-ekonomiczna we Wloclawku, ISBN S. [37]-73. GTF 65/09 [JARAB, Jozef] Pokój jako wartosc podstawowa spoleczenstwa demokratycznego / Kamil Kardis. In: Roczniki teologiczno-pastoralne 2. - Limanowa : MM Limanowa, ISBN S GTF 300/08 [KARDIS, Kamil] Sacrum and modern society in the context of sociological theories / Kamil Kardis. In: Orbis communicationis socialis 2008 : international theological revue of social communication. - Lublin : Norbertinum, ISBN ISSN S GTF 233/08 [KARDIS, Kamil] Wplyw anomii wartosci na proces dezintegracji spoleczenstwa w swietle nauczania spolecznego Jana Pawla II / Kamil Kardis. In: Osoba i dzielo Ojca Swietego Jana Pawla II : studium wybranych problemów. - Tomaszów Lubelski-Lublin : Wydzial zamiejscowy nauk prawnych i ekonomicznych Katololiskiego uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II, ISBN S. [391]-403. GTF 213/09 [KARDIS, Kamil]

9 Geneza rytualu ofiarniczego Izraela / Mária Kardis. In: Roczniki teologiczno-pastoralne 1. - Limanowa : MM Limanowa, ISBN S GTF 302/08 [KARDIS, Mária] Modlitwa i jej znaczenie w literaturze apokryficznej / Mária Kardis. In: Qumran : pomiedzy starym a nowym testamentem. - Lublin : Wydawnictwo KUL, ISBN S GTF 217/09 [KARDIS, Mária] Pojecie grzechu w Biblii w kontekscie nauczania Jana Pawla II / Mária Kardis. In: Osoba i dzielo Ojca Swietego Jana Pawla II : studium wybranych problemów. - Tomaszów Lubelski-Lublin : Wydzial zamiejscowy nauk prawnych i ekonomicznych Katololiskiego uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II, ISBN S. [315]-324. GTF 218/09 [KARDIS, Mária] Vymedzenie kresťanskej výchovy a jej súčasné zaradenie v edukačnom procese na Slovensku / Jana Koprivňáková. In: Roczniki teologiczno-pastoralne 2. - Limanowa : MM Limanowa, ISBN S GTF 277/08 [KOPRIVŇÁKOVÁ, Jana] Život ako dar v spoločenstve muža a ženy (communio perrsonarum) / Ivana Kovaľová. In: Roczniki teologiczno-pastoralne 1. - Limanowa : MM Limanowa, ISBN S GTF 291/08 [KOVAĽOVÁ, Ivana] Štát a Cirkev na Slovensku počas "februárového prevratu" v roku 1948 / Richard Lipták. In: Roczniki teologiczno-pastoralne 2. - Limanowa : MM Limanowa, ISBN S GTF 279/08 [LIPTÁK, Richard] Bio-psycho-socio-spirituálne aspekty procesu zotavovania sa u obetí sexuálneho zneužívania / Slávka Michančová. In: Roczniki teologiczno-pastoralne 1. - Limanowa : MM Limanowa, ISBN S GTF 274/08 [MICHANČOVÁ, Slávka] Massmedia in the preaching service / Gabriel Paľa. In: Orbis communicationis socialis 2008 : international theological revue of social communication. - Lublin : Norbertinum, ISBN ISSN S GTF 264/08 [PAĽA, Gabriel]

10 Mediálna výchova ako aktuálna výzva / Gabriel Paľa. In: Roczniki teologiczno-pastoralne 2. - Limanowa : MM Limanowa, ISBN S GTF 280/08 [PAĽA, Gabriel] Prvopočiatky cirkevného školstva na teritóriu východného Slovenska / Marek Petro. In: Roczniki teologiczno-pastoralne 2. - Limanowa : MM Limanowa, ISBN S GTF 301/08 [PETRO, Marek] Problém identifikácie Knihy Pieseň Piesní / Lukáš Petruš. In: Roczniki teologiczno-pastoralne 2. - Limanowa : MM Limanowa, ISBN S GTF 281/08 [PETRUŠ, Lukáš] Stredoveké univerzity / Martina Poláková. In: Roczniki teologiczno-pastoralne 1. - Limanowa : MM Limanowa, ISBN S GTF 303/08 [POLÁKOVÁ, Martina] The project biblical catechesis in Radio Lumen / Daniel Slivka. In: Orbis communicationis socialis 2008 : international theological revue of social communication. - Lublin : Norbertinum, ISBN ISSN S GTF 240/08 [SLIVKA, Daniel] Das Phänomen der religiösen Erfahrung im christlichen Orient / Andrej Slodička. In: Filozofia religii. Tom 4. - Poznaň : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ISBN S. [119]-127. GTF 198/08 Der Dialog zwischen dem Lehramt und den Theologen in der Katholischen Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil / Andrej Slodička. In: Filozofia dialogu. Tom 8. - Poznaň : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ISBN S GTF 212/09 Die Bedeutung der Mystik bei den orientalisch-orthodoxen Kirchen / Andrej Slodička. In: Filozofia religii. Tom 5 : mistyka jako stan swiadomosci i typ doswiadczenia religijnego. - Poznaň : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ISBN S. [265]-282. GTF 209/09

11 Die Religiosität der slowakischen Katholiken im Kontext der Säkularisierung der slowakischen Gessellschaft (katholische Laien und ihre Hierarchie) / Andrej Slodička. In: Spoleczenstwo i kosciól. Tom 6 : zaufanie do kosciola instytucjonalnego w swiadomosci katolików swieckich. - Poznaň : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ISBN S. [217]-229. GTF 208/09 Die Teilnahme der Laien am Leben der Griechischkatholischen Kirche in der Slowakei / Andrej Slodička. In: Spoleczenstwo i kosciól. Tom 5. - Poznaň : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ISBN S. [129]-146. GTF 199/08 Die zwischenmenschliche Kommunikation in der Kirche im Kontext des Dialogs zwischen den Personen der Heiligen Trinität / Andrej Slodička. In: Filozofia dialogu. Tom 7. - Poznaň : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ISBN S GTF 81/09 Ecumenical dialogue and its perspectives in Slovakia / Andrej Slodička. In: Filozofia dialogu. Tom 6. - Poznaň : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ISBN S GTF 287/08 Fenomén hesychazmu ako skúsenosť sacrum na kresťanskom Východe / Andrej Slodička. In: Keckie sacrum. - Kety : [s.n.], ISBN S GTF 305/08 Fides a ratio z aspektu teológie kresťanského Východu (východná gnozeológia) / Andrej Slodička. In: Wiara i rozum czlowieka XXI wieku : miedzyuczelniane sympozjum naukowe, Czestochowa, 25 pazdziernika 2008 r. - Czestochowa : Wydawnictwo naukowe Instytutu teologicznego w Czestochowie, ISBN S GTF 288/08 Pontifikát Benedikta XVI. v kontexte ekumenizmu / Andrej Slodička. In: W kregu teologii Josepha Ratzingera - Benedykta XVI : wyklady otwarte w zamiejscowym osrodku Wydzialu Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Gliwicach (2006/2007). - Opole : Wydzial Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, ISBN S. [53]-70. GTF 289/08 Svätý apoštol Pavol a jeho christológia / Andrej Slodička. In: Pravoslávny biblický zborník I/2009. K osobnosti svätého apoštola Pavla [elektronický zdroj] : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove / Ed. Ján Husár. - Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN S GTF 211/09

12 Božsko-ľudský dialóg v kontexte byzantského liturgického roka / Monika Slodičková. In: Filozofia dialogu. Tom 7. - Poznaň : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ISBN S GTF 82/09 [SLODIČKOVÁ, Monika] Dialóg v edukačnom procese etickej výchovy / Monika Slodičková. In: Filozofia dialogu. Tom 8. - Poznaň : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ISBN S GTF 216/09 [SLODIČKOVÁ, Monika] Interpretácia Biblie podľa sv. Augustína ( ) v spise De doctrina christina / Monika Slodičková. In: Roczniki teologiczno-pastoralne 1. - Limanowa : MM Limanowa, ISBN S GTF 276/08 [SLODIČKOVÁ, Monika] Penitenciárna a postpeniterciárna sociálna starostlivosť v Slovenskej republike / Marek Storoška, Gabriel Paľa. In: Czlowiek i nadzieja : duszpasterstwo wiezienne koscioła greckokatolickiego Europy srodkowowschodniej. - Lublin : Fundacja im. Metropolity Andrzeja Szeptyckiego Itaj, ISBN S GTF 219/09 [STOROŠKA, Marek - PAĽA, Gabriel (50%)] Blahoslavený biskup mučeník ThDr. Vasiľ Hopko ( ) / Peter Šturák. In: Roczniki teologiczno-pastoralne 2. - Limanowa : MM Limanowa, ISBN S GTF 278/08 [ŠTURÁK, Peter] Rozvoj, liturgia a etapy katechumenátu / Peter Tirpák. In: Roczniki teologiczno-pastoralne 1. - Limanowa : MM Limanowa, ISBN S GTF 272/08 [TIRPÁK, Peter] AED AED AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch Deformácia rodičovskej lásky k svojím deťom / Erika Bučková. In: Zborník teologických štúdií. No Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 248/08 [BINEKOVÁ, Erika] Liturgické smernice vladyku Milana Chautura, košického eparchiálneho biskupa / František Čitbaj. In: Zborník teologických štúdií. No Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 246/08 [ČITBAJ, František]

13 AED Tragické umenie ako možnosť (po)rozumenia svetu alebo Nietzscheho kritika Sokratovej otázky / Dušan Hruška. In: Reformulácie antropologickej otázky v súčasnej filozofii III. / Oľga Sisáková, Marián Cehelník (Eds.). - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, ISBN S GTF 241/08 [HRUŠKA, Dušan] AED AED AED AED AED AED AED Sacrum a profanum v tradičnej spoločnosti / Mária Kardis. In: Náboženstvo a spoločnosť. Fenomén náboženskej skúsenosti v historickom kontexte : zborník vedeckých a odborných religionistických a teologických štúdií. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 205/09 [KARDIS, Mária] Prvotný hriech a jeho dôsledky / Štefan Paločko. In: Zborník teologických štúdií. No Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 249/08 [PALOČKO, Štefan] Mediálna výchova ako prostriedok ochrany mládeže / Martina Poláková. In: Zborník teologických štúdií. No Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 299/08 [POLÁKOVÁ, Martina] Mystika islamu v kontexte modernej doby / Mária Poliaková. In: Náboženstvo a spoločnosť. Fenomén náboženskej skúsenosti v historickom kontexte : zborník vedeckých a odborných religionistických a teologických štúdií. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 206/09 [POLIAKOVÁ, Mária] Význam Tridentského a Prvého vatikánskeho koncilu pre biblickú vedu / Daniel Slivka. In: Zborník teologických štúdií. No Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 237/08 [SLIVKA, Daniel] Dejiny a teológia Arménskej apoštolskej cirkvi / Andrej Slodička. In: Zborník teologických štúdií. No Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 220/08 Svätý Vojtech - Kristov biskup a mučeník v kontexte stredovekej európskej spoločnosti / Andrej Slodička. In: Náboženstvo a spoločnosť. Fenomén náboženskej skúsenosti v historickom kontexte : zborník vedeckých a odborných religionistických a teologických štúdií. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 70/09

14 AED AED AED AED Teologické a liturgické dielo profesora Mikuláša Russnáka / Monika Slodičková. In: Náboženstvo a spoločnosť. Fenomén náboženskej skúsenosti v historickom kontexte : zborník vedeckých a odborných religionistických a teologických štúdií. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 8/09 [SLODIČKOVÁ, Monika] Teológia cirkevného byzanstského roka / Monika Slodičková. In: Ekumenické kresťanstvo a súčasnosť : (zborník študentských príspevkov). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 208/08 [SLODIČKOVÁ, Monika] Rehoľné rády a spoločenstvá v Prešovskej eparchii v rokoch / Peter Šturák. In: Zborník teologických štúdií. No Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 236/08 [ŠTURÁK, Peter] Biblicko-teologické základy kresťanskej iniciácie / Peter Tirpák. In: Zborník teologických štúdií. No Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 247/08 [TIRPÁK, Peter] AFA AFA AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách Etyczno-moralne podstawy miedzynarodowego zycia gospodarczego / Marek Petro. In: Czlowiek, granice panstw, gospodarka. - Lublin : Wydawnictwo KUL, ISBN S GTF 298/08 [PETRO, Marek] Teologicko-filozofický pohľad na človeka v encyklikách Jána Pavla II. Redemptor hominis a Evangelium vitae / Stanislav Stolárik. In: Wychowanie do wartosci w nauczaniu Jana Pawla II : w 30. rocznice wyboru Karola Wojtyly na papieza. - Lublin : Wydawnictwo naukowe Vyzszej szkoly ekonomii i inoowacji, ISBN S GTF 220/09 [STOLÁRIK, Stanislav] AFB AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách Turizmus pre všetkých / Erika Bineková. In: Sacrum a príroda : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Sacrum a príroda", konanej v dňoch na Prešovskej univerzite v Prešove, Gréckokatolíckej teologickej fakulte. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe, ISBN S GTF 131/09 [BINEKOVÁ, Erika]

15 AFB Morálna povinnosť ochrany životného prostredia / Marek Petro. In: Sacrum a príroda : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Sacrum a príroda", konanej v dňoch na Prešovskej univerzite v Prešove, Gréckokatolíckej teologickej fakulte. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe, ISBN S GTF 124/09 [PETRO, Marek] AFC AFC AFC AFC AFC AFC AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Odkazy liturgických znakov v byzantskej eucharistickej liturgii pre dnešného človeka / Vojtech Boháč. In: Biserica in lumea contemporana - gaudium et spes : Oradea, 3-4 aprilie Cluj-Napoca : Presa Universitara Clujeana, ISBN S GTF 286/08 [BOHÁČ, Vojtech] Wymiar spoleczny wychowania ku wolnosci / Pavol Dancák. In: Wolnosc i wladza w zyciu publicznym. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, ISBN S. [233]-246. GTF 231/08 [DANCÁK, Pavol] Globalizacja a suwerennosc panstw narodowach / Kamil Kardis. In: Czlowiek, granice panstw, gospodarka. - Lublin : Wydawnictwo KUL, ISBN S GTF 292/08 [KARDIS, Kamil] Godnosc osoby ludzkiej jako podmiotu miedzynarodowych stosunków gospodarczych / Mária Kardis. In: Czlowiek, granice panstw, gospodarka. - Lublin : Wydawnictwo KUL, ISBN S GTF 295/08 [KARDIS, Mária] Hodnotová orientácia učňovskej mládeže Košickej arcidiecézy / Ferdinand Kubík. In: Mládež a hodnoty 2007 : výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti; sborník z mezinárodní konference konané ve dnech října 2007 v Olomouci. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, ISBN S GTF 269/08 [KUBÍK, Ferdinand] Specifical pastoral activities in the Slovak catholic biblical institute / Daniel Slivka. In: Biserica in lumea contemporana - gaudium et spes : Oradea, 3-4 aprilie Cluj-Napoca : Presa Universitara Clujeana, ISBN S GTF 306/08 [SLIVKA, Daniel]

16 AFC AFC AFC Die Bedeutung der Kirche für die Verkündigung der frohen Botschaft (im Kontext der sozialen Kommunikationsmittel) / Andrej Slodička. In: Biserica in lumea contemporana - gaudium et spes : Oradea, 3-4 aprilie Cluj-Napoca : Presa Universitara Clujeana, ISBN S GTF 307/08 Die Familie und die Verkündigung der christlichen Botschaft / Monika Slodičková. In: Biserica in lumea contemporana - gaudium et spes : Oradea, 3-4 aprilie Cluj-Napoca : Presa Universitara Clujeana, ISBN S GTF 285/08 [SLODIČKOVÁ, Monika] History of the Greek catholic eparchy in Prešov / Peter Šturák. In: 230 de ani de la infiintarea Eparhiei Romane Unite de Oradea Mare - trecut, prezent si viitor : Oradea, 9-11 mai Cluj-Napoca : Presa Universitara Clujeana, ISBN P GTF 312/08 [ŠTURÁK, Peter] Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Globálny obchod s ľudskými orgánmi / Erika Bineková. In: Metodologické a metodické otázky bioetiky súčasnosti. - Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, ISBN S GTF 136/09 [BINEKOVÁ, Erika] Školská a mimoškolská katechéza detí / Erika Bučková. In: Školská a mimoškolská katechéza v európskej edukačnej štruktúre : zborník prednášok z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci projektu VEGA č.1/0604/08. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 250/08 [BINEKOVÁ, Erika] Aktuálnosť historického diela Mikuláša Russnáka pre súčasnosť / Vojtech Boháč. In: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 6/09 [BOHÁČ, Vojtech] Archijeratikon blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka / Vojtech Boháč. In: Reflexia jednoty v diele a pôsobení blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka ( ) v kontexte eurointegračného procesu : zborník prednášok z vedeckej konferencie uskutočnenej 15. októbra 2009 na GTF PU v Prešove. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 142/09 [BOHÁČ, Vojtech]

17 Irmologion Juraja Bobáka / Vojtech Boháč. In: Spev v byzantsko-slovanskej liturgii : zborník prednášok z vedeckej konferencie uskutočnenej 26. marca 2009 na GTF PU v Prešove / Ed. Vojtech Boháč. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 149/09 [BOHÁČ, Vojtech] Liturgické knihy počas života blahoslaveného biskupa ThDr. Vasiľa Hopka ( ) / Vojtech Boháč. In: Reflexia jednoty v diele a pôsobení blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka ( ) v kontexte eurointegračného procesu : zborník prednášok z vedeckého seminára uskutočneného 2. decembra 2008 na GTF PU v Prešove. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S. [100]-109. GTF 259/08 [BOHÁČ, Vojtech] Liturgické texty zo sviatku svätých apoštolov Petra a Pavla / Vojtech Boháč. In: Primát Petrovho nástupcu v tajomstve Cirkvi : zborník prednášok zo sympózia dogmatickej teológie konaného v Bratislave 16. apríla Bratislava : LÚČ, ISBN S GTF 268/08 [BOHÁČ, Vojtech] Liturgické zariadenie byzantských chrámov / Vojtech Boháč. In: Postmoderná sakrálna architektúra na východnom Slovensku a jej vplyv na vedomie veriacich v duchu ekumenizmu II. : zborník príspevkov. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 244/08 [BOHÁČ, Vojtech] Liturgický život v Slove / Vojtech Boháč. In: Slovo - vývoj a perspektívy : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej pri príležitosti 40. výročia vydávania oficiálneho časopisu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku / Ed. G. Paľa, J. Gradoš. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 162/09 [BOHÁČ, Vojtech] Posolstvo o anjeloch z textov byzantského eucharistického slávenia / Vojtech Boháč. In: Angeológia a jej súčasné interpretácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, ISBN S GTF 215/09 [BOHÁČ, Vojtech] Ritus sacer slávenia manželstva / Vojtech Boháč. In: Manželstvo v kánonickom práve : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 12. marca Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 89/09 [BOHÁČ, Vojtech]

18 Starozákonné čítania liturgie veľkej soboty v kontexte čítaní z Listov svätého Pavla / Vojtech Boháč. In: Pavlova rétorika na pozadí Starého zákona : zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci projektu "Biblické dni", ktoré sa uskutočnili mája 2009 / M. Kardis, D. Slivka (eds.). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 132/09 [BOHÁČ, Vojtech] Malý trebnik - nový trend sviatostí pre gréckokatolíkov / Vojtech Boháč. In: Nové trendy v liturgii : zborník z vedeckej konferencie; Košice, 27. november Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, ISBN S GTF 254/08 [BOHÁČ, Vojtech (50%)] Proces legalizácie Gréckokatolíckej cirkvi v Československu / Peter Borza. In: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 204/09 [BORZA, Peter] Zatknutie, vyšetrovanie a súdny proces blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka / Peter Borza. In: Reflexia jednoty v diele a pôsobení blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka ( ) v kontexte eurointegračného procesu : zborník prednášok z vedeckej konferencie uskutočnenej 15. októbra 2009 na GTF PU v Prešove. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 145/09 [BORZA, Peter] Gréckokatolícka cirkev v rokoch / Jaroslav Coranič. In: Duchovný pastier : revue pre teológiu a duchovný život. - ISSN X. - Roč. 90, č. 7 (2009), s Časopis obsahuje príspevky z vedeckej konferencie Katolícka cirkev v Slovenskej republike , Nitra mája GTF 166/09 [CORANIČ, Jaroslav] Proces vzniku Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva / Jaroslav Coranič. In: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 50/09 [CORANIČ, Jaroslav] Školská otázka ako súčasť národnostnej problematiky vo vzťahu štátu a Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch / Jaroslav Coranič. In: Dejiny cirkevného gréckokatolíckeho školstva na Slovensku II. : analýza hlavných tendencií dejinného vývoja cirkevného školstva v konfesionálnej, národnostnej, sociálnej, jazykovednej a spoločensko-kultúrnej oblasti : vedecký projekt VEGA č. 1/4686/07 : zborník z vedeckej konferencie : Prešov, 9. december Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, ISBN S GTF 59/09 [CORANIČ, Jaroslav]

19 Forma uzatvárania manželstva / František Čitbaj. In: Manželstvo v kánonickom práve : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 12. marca Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 90/09 [ČITBAJ, František] Kánonicko-náboženská situácia v Hrabskom a okolí v čase mladosti o. biskupa Vasiľa Hopka / František Čitbaj. In: Reflexia jednoty v diele a pôsobení blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka ( ) v kontexte eurointegračného procesu : zborník prednášok z vedeckého seminára uskutočneného 2. decembra 2008 na GTF PU v Prešove. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S. [22]-32. GTF 256/08 [ČITBAJ, František] Privilegium Paulinum - princípy a súčasná kánonická prax / František Čitbaj. In: Pavlova rétorika na pozadí Starého zákona : zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci projektu "Biblické dni", ktoré sa uskutočnili mája 2009 / M. Kardis, D. Slivka (eds.). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 135/09 [ČITBAJ, František] Teologická analýza posolstva Benedikta XVI. k východným katolíkom / František Čitbaj. In: Posolstvo Benedikta XVI. z návštevy Turecka : zborník z vedeckej konferencie; Ružomberok, 13. február Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, ISBN S GTF 209/08 [ČITBAJ, František] Umlčaná cirkev blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku v právnych dokumentoch komunistického štátu / František Čitbaj. In: Reflexia jednoty v diele a pôsobení blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka ( ) v kontexte eurointegračného procesu : zborník prednášok z vedeckej konferencie uskutočnenej 15. októbra 2009 na GTF PU v Prešove. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 140/09 [ČITBAJ, František] Unionizmus a ekumenizmus na území tzv. Prešovska v 20. storočí / František Čitbaj. In: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 9/09 [ČITBAJ, František] Aktivity blahoslaveného biskupu Vasuľa Hopka pri obnove Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v roku 1968 / Pavol Dancák. In: Reflexia jednoty v diele a pôsobení blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka ( ) v kontexte eurointegračného procesu : zborník prednášok z vedeckej konferencie uskutočnenej 15. októbra 2009 na GTF PU v Prešove. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 144/09 [DANCÁK, Pavol]

20 Filozofická reflexia výchovného charakteru kultúry v diele Ladislava Hanusa / Pavol Dancák. In: Disputationes quodlibetales : náboženstvo v kontexte súčasného myslenia / P. Dancák, D. Hruška, R. Šoltés (eds.). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 159/09 [DANCÁK, Pavol] Maritainov prístup k možnosti dokazovať existenciu Boha / Pavol Dancák. In: Svetové náboženstvá vo filozofickom a religionistickom kontexte : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov 4. marec Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 69/09 [DANCÁK, Pavol] Osoba ako limit pre bioetiku / Pavol Dancák. In: Metodologické a metodické otázky bioetiky súčasnosti. - Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, ISBN S Príspevok vyšiel aj vo forme abstraktu. GTF 137/09 [DANCÁK, Pavol] Podnety pre výchovu a náboženstvo vo filozofii Józefa Tischnera / Pavol Dancák. In: Disputationes quodlibetales : náboženstvo v kontexte súčasného myslenia / P. Dancák, D. Hruška, R. Šoltés (eds.). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 154/09 [DANCÁK, Pavol] Pôsobenie blahoslaveného ThDr.Vasiľa Hopka v kňazskom seminári a na Vysokej škole bohosloveckej v Prešove / Martina Diheneščíková. In: Reflexia jednoty v diele a pôsobení blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka ( ) v kontexte eurointegračného procesu : zborník prednášok z vedeckej konferencie uskutočnenej 15. októbra 2009 na GTF PU v Prešove. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 146/09 [DIHENEŠČÍKOVÁ, Martina] Gréckokatolícky kalendár a jeho jubileum / Michal Hospodár. In: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 20/09 [HOSPODÁR, Michal] Kalendár Slova ako predchodca súčasného kalendára SSCM / Michal Hospodár. In: Slovo - vývoj a perspektívy : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej pri príležitosti 40. výročia vydávania oficiálneho časopisu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku / Ed. G. Paľa, J. Gradoš. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 161/09 [HOSPODÁR, Michal]

21 Mimoškolské a školské zariadenia v Košickej eparchii / Michal Hospodár. In: Dejiny cirkevného gréckokatolíckeho školstva na Slovensku II. : analýza hlavných tendencií dejinného vývoja cirkevného školstva v konfesionálnej, národnostnej, sociálnej, jazykovednej a spoločensko-kultúrnej oblasti : vedecký projekt VEGA č. 1/4686/07 : zborník z vedeckej konferencie : Prešov, 9. december Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, ISBN S GTF 19/09 [HOSPODÁR, Michal] Budúcnosť náboženstva po dekonštrukcii metafyziky / Dušan Hruška. In: Disputationes quodlibetales : náboženstvo v kontexte súčasného myslenia / P. Dancák, D. Hruška, R. Šoltés (eds.). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 152/09 [HRUŠKA, Dušan] Kresťanská interpretácia Nietszcheho kritiky kresťanstva / Dušan Hruška. In: Svetové náboženstvá vo filozofickom a religionistickom kontexte : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov 4. marec Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 201/09 [HRUŠKA, Dušan] ThDr. Jozef Ligoš ( ) spišský kapitulný vikár a ordinár (35 rokov od úmrtia) / Jozef Jarab. In: Rok Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka a osobnosti z jeho obdobia. Druhá diecézna synoda a jej vplyv na kňazskú výchovu : zborník prednášok z 24. a 25. interdisciplinárneho seminára "Znaky časov". - Spišská Kapitula : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, ISBN S GTF 214/09 [JARAB, Jozef] Sekularizácia a sekularizmus v kontexte sociologických teórií / Kamil Kardis. In: Disputationes quodlibetales : náboženstvo v kontexte súčasného myslenia / P. Dancák, D. Hruška, R. Šoltés (eds.). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 153/09 [KARDIS, Kamil] Wartosci a demokracja w kontekscie przemian spoleczno-politycznych 21 wieku / Kamil Kardis. In: Spoločnosť - kultúra - ekonomika : zborník príspevkov Týždňa vedy a techniky 2008 na VŠMP ISM Slovakia v Prešove. - Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, ISBN S GTF 310/08 [KARDIS, Kamil] Základné teoretické východiská súčasnej sociológie výchovy v kontexte školskej katechézy / Kamil Kardis. In: Školská a mimoškolská katechéza v európskej edukačnej štruktúre : zborník prednášok z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci projektu VEGA č.1/0604/08. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 294/08 [KARDIS, Kamil]

22 Rozvoj školstva v stredovekom a ranonovekom Uhorsku (od roku 907 do 17. storočia) / Jana Koprivňáková. In: Dejiny cirkevného gréckokatolíckeho školstva na Slovensku II. : analýza hlavných tendencií dejinného vývoja cirkevného školstva v konfesionálnej, národnostnej, sociálnej, jazykovednej a spoločensko-kultúrnej oblasti : vedecký projekt VEGA č. 1/4686/07 : zborník z vedeckej konferencie : Prešov, 9. december Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, ISBN S GTF 1/09 [KOPRIVŇÁKOVÁ, Jana] Biskup Gojdič a otázka prenasledovania židov / Ivana Kovaľová. In: Holokaust včera a dnes : zborník prednášok z celoslovenskej študentskej konferencie "Holokaust včera a dnes". - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 93/09 [KOVAĽOVÁ, Ivana] Pohľad na Chrám Božej múdrosti vo Svidníku / Ivana Kovaľová. In: Postmoderná sakrálna architektúra na východnom Slovensku a jej vplyv na vedomie veriacich v duchu ekumenizmu II. : zborník príspevkov. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 239/08 [KOVAĽOVÁ, Ivana] Školské inštitúcie v Prešovskom gréckokatolíckom biskupstve na prelome 19. a 20. storočia / Ivana Kovaľová. In: Dejiny cirkevného gréckokatolíckeho školstva na Slovensku II. : analýza hlavných tendencií dejinného vývoja cirkevného školstva v konfesionálnej, národnostnej, sociálnej, jazykovednej a spoločensko-kultúrnej oblasti : vedecký projekt VEGA č. 1/4686/07 : zborník z vedeckej konferencie : Prešov, 9. december Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, ISBN S GTF 61/09 [KOVAĽOVÁ, Ivana] Blahoslavený biskup Vasiľ Hopko a mládež / Ferdinand Kubík. In: Reflexia jednoty v diele a pôsobení blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka ( ) v kontexte eurointegračného procesu : zborník prednášok z vedeckého seminára uskutočneného 2. decembra 2008 na GTF PU v Prešove. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S. [66]-78. GTF 257/08 [KUBÍK, Ferdinand] Osemdesiatosem rokov štúdia katolíckej teológie v Prešove / Richard Lipták. In: Dejiny cirkevného gréckokatolíckeho školstva na Slovensku II. : analýza hlavných tendencií dejinného vývoja cirkevného školstva v konfesionálnej, národnostnej, sociálnej, jazykovednej a spoločensko-kultúrnej oblasti : vedecký projekt VEGA č. 1/4686/07 : zborník z vedeckej konferencie : Prešov, 9. december Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, ISBN S GTF 60/09 [LIPTÁK, Richard]

23 Prešovská židovská komunita v čase II. svetovej vojny / Richard Lipták. In: Holokaust včera a dnes : zborník prednášok z celoslovenskej študentskej konferencie "Holokaust včera a dnes". - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 200/09 [LIPTÁK, Richard] Model pastorálnej starostlivosti o páchateľov a obete sexuálneho zneužívania / Slávka Michančová. In: Pastorálna starostlivosť na počiatku 21. storočia : zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 13/09 [MICHANČOVÁ, Slávka] Páchatelia sexuálnych deliktov na deťoch / Slávka Michančová. In: Sociálne deviácie a kriminalita ako aktuálne spoločenské problémy : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : IRIS, ISBN S GTF 210/08 [MICHANČOVÁ, Slávka] Spôsob trávenia voľného času u seniorov / Slávka Michančová. In: Voľný čas seniorov na počiatku 21. storočia : zborník prednášok z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 10/09 [MICHANČOVÁ, Slávka] Analýza tendencií k formovaniu spirituality Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku / Marcel Mojzeš. In: Dejiny cirkevného gréckokatolíckeho školstva na Slovensku II. : analýza hlavných tendencií dejinného vývoja cirkevného školstva v konfesionálnej, národnostnej, sociálnej, jazykovednej a spoločensko-kultúrnej oblasti : vedecký projekt VEGA č. 1/4686/07 : zborník z vedeckej konferencie : Prešov, 9. december Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, ISBN S GTF 40/09 [MOJZEŠ, Marcel] Liturgicko-teologický pohľad na architektúru gréckokatolíckych chrámov na východnom Slovensku / Marcel Mojzeš. In: Postmoderná sakrálna architektúra na východnom Slovensku a jej vplyv na vedomie veriacich v duchu ekumenizmu II. : zborník príspevkov. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S GTF 245/08 [MOJZEŠ, Marcel] Otázka spájania slávenia svätej Eucharistie s inými svätými tajomstvami v byzantskej tradícii / Marcel Mojzeš. In: Sväté tajiny (sviatosti) v súčasnom spoločenskom kontexte [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa mája 2008 v Prešove / Ed. Štefan Šak. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, ISBN S GTF 197/09 [MOJZEŠ, Marcel]

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Katedra filozofie a religionistiky Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny Polskie Towarzystwo Filozoficzne,

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 Preńovská univerzita v Preńove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Anna Skokanová, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Skokanová, Anna 100 %: Troubles psychosociaux des adolescentes et soins de rééducation

Bardziej szczegółowo

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny Artykuły: 1. Elwira J. Kryńska, Polski Biały Krzyż (1918-1961), Roczniki Nauk Społecznych KUL, Lublin, 2 (XXVIII-XXIX), 2000-2001, s. 175-177, (recenzja). 2. Szkolnictwo na Lubelszczyźnie w świetle prasy

Bardziej szczegółowo

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD.

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD. Sponzori konferencie Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Oddział w Cieszynie Zakład Antropologii Kultury

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 KIEREŚ, B.: O personalizm w pedagogice. Studia

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Włosiński, Marian

Zoznam publikačnej činnosti. Włosiński, Marian Zoznam publikačnej činnosti Włosiński, Marian AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Włosiński, Marian : Przesłanie katechetyczne Ksiegi Syracha. - Włoclawek : Wydawnictwo Państwowej

Bardziej szczegółowo

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumné projekty: - 2014 do 2016: Zodpovedná riešiteľka VEGA č. 1/0167/14 Individualizácia edukácie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít. - 2006 2008:

Bardziej szczegółowo

Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY

Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY Bielsko-Biała Międzybrodzie Żywieckie 5-6 V 2009 Patronat

Bardziej szczegółowo

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 8/2005 Zostavovatelia: Rastislav Kožiak Imrich Nagy Redakčná rada: Rastislav Kožiak

Bardziej szczegółowo

ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE

ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE Międzynarodowa konferencja naukowa ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE Miejsce konferencji: Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo, ul. Wrzosowa 28a, Szczyrk 7-8 grudnia 2012 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah Stanisław Dawidziuk, PhD, Dr h.c. 10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah 8. 1 Publikačná činnosť 8. 2 Prehľad preukázateľných citácií 8. 3 Prednášková činnosť a účasť na konferenciách 8.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Stredisko na podporu sociálnej ekonomiky v Plocku Projekt realizovaný národnými partnermi: Spoločnosť Centrum pre inováciu informačnej spoločnosti /Líder projektu Mesto Plock Okres Sierpc Spoločnosť Centrum

Bardziej szczegółowo

Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń

Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń PROGRAM II Międzynarodowej Konferencji Naukowej STYL I JAKOŚĆ ŻYCIA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA na temat: Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń 19 czerwca 2012 roku, Miejsce

Bardziej szczegółowo

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy?

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? PROGRAM Międzynarodowej KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA WIARA KULTURA Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? na kanwie najnowszego dokumentu Papieskiej

Bardziej szczegółowo

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa Ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa Biogram naukowy Urodzony 23 kwietnia 1946 w Radziechowicach; 1965-71 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie; 1971-74 był wikariuszem

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I. : Sytuacja

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI ORGANIZATOR: Chełmskie Towarzystwo Naukowe Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Katedra Pedagogiki Socjalnej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku Katolícka

Bardziej szczegółowo

15. Problematika sociálno-patologických javov v śkolskom prostredí stav, prevencia, riešenie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ružomberok

15. Problematika sociálno-patologických javov v śkolskom prostredí stav, prevencia, riešenie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ružomberok Konferencje naukowe: 1. Ewangelizacja a edukacja w Trzecim Tysiącleciu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Częstochowa 23-24.04.2001. 2. Polka w Europie św. Urszula Ledóchowska. Ogólnopolskie Sympozjum,

Bardziej szczegółowo

Technická univerzita v Košiciach Prehľad publikačnej činnosti Autor: KACZMARSKA, Božena Dátum generovania výstupu: 4. 5.

Technická univerzita v Košiciach Prehľad publikačnej činnosti Autor: KACZMARSKA, Božena Dátum generovania výstupu: 4. 5. Technická univerzita v Košiciach Prehľad publikačnej činnosti Autor: KACZMARSKA, Božena Dátum generovania výstupu: 4. 5. 2015, 13:18:28 Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,

Bardziej szczegółowo

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich.

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. 1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, pod

Bardziej szczegółowo

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania 1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko Artur Piaszczyk, rod. Piaszczyk 2. Akademické tituly, vedecké hodnosti Dr., Mgr. 3. Rok narodenia

Bardziej szczegółowo

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD.

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD. 6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD. (podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej

Bardziej szczegółowo

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI IX. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne W DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI Ustroń, 19 20 listopada

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS ul. Kilińskiego 43, 41 200 Sosnowiec tel. + 48 0-32 363-12-00, fax + 48 0-32 363-12-07 www.humanitas.edu.pl e-mail: sekretariat@humanitas.edu.pl VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Bardziej szczegółowo

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH v spolupráci s globálnymi partnermi Vás pozýva na 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE 12. 13.

Bardziej szczegółowo

Od ochrony środowiska po ekologię człowieka zadania wychowawcze rodziny, państwa, Kościoła

Od ochrony środowiska po ekologię człowieka zadania wychowawcze rodziny, państwa, Kościoła PROGRAM Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA WIARA KULTURA Od ochrony środowiska po ekologię człowieka zadania wychowawcze rodziny, państwa, Kościoła na

Bardziej szczegółowo

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 1. ACTA MEDIAEVALIA (ISSN 0137-3064) 2. ACTA NUNTIATURAE POLONAE (ISSN ---) 3. ACTA POLONIAE HISTORICA (ISSN 0001-6829) 4. ANAMNESIS (ISSN 1428-9210)

Bardziej szczegółowo

Vedecká škola prof. Tadeusza Zasępu

Vedecká škola prof. Tadeusza Zasępu Vedecká škola prof. Tadeusza Zasępu chronologický zoznam kvalifikačných prác napísaných pod jeho vedením tučným písmom sú zvýraznené mená jeho slovenských študentov I. Doktorské (dizertačné) práce 1. Garbowski

Bardziej szczegółowo

Meno a priezvisko, tituly. Dr Wojciech Gulin. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

Meno a priezvisko, tituly. Dr Wojciech Gulin. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Meno a priezvisko, tituly Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Dr Wojciech Gulin 16.09. 1952,Wloclawek, Poľsko Vysokoškolské štúdiá: Magisterské: 1973 1978 Katolicki

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. stan z 03.2015

BIBLIOGRAFIA. stan z 03.2015 Ks. dr Krzysztof Sosna BIBLIOGRAFIA stan z 03.2015 Druki zwarte: Chrześcijański model wychowania młodzieży w polskich publikacjach Akcji Katolickiej w latach 1930-1939, Katowice 2002, Księgarnia św. Jacka,

Bardziej szczegółowo

DR HAB ZBIGNIEW DOMŻAŁ

DR HAB ZBIGNIEW DOMŻAŁ DR HAB ZBIGNIEW DOMŻAŁ 1. Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, filologia klasyczna, 1979 2. Studia doktoranckie, Akademia Jana Długosza, Częstochowa, doktor nauk humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Bednarz WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Elżbieta Bednarz WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Elżbieta Bednarz WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Uzyskanie stopnia doktora nauk teologicznych na podstawie dysertacji naukowej: Edukacja religijna dziecka głębiej upośledzonego umysłowo z uwzględnieniem zielonoświątkowego

Bardziej szczegółowo

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce Umowa partnerska porozumienie o współpracy w obszarze Edukacja na rzecz rynku pracy w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC Partnerská zmluva dohoda o spolupráci

Bardziej szczegółowo

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. dr. Arkadiusz Modrzejewski

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. dr. Arkadiusz Modrzejewski UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED Zoznam publikačnej činnosti dr. Arkadiusz Modrzejewski AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Modrzejewski, Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Karol Hollý, PhD. Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava

Karol Hollý, PhD. Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava Karol Hollý, PhD. Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava Životopis E-mail: karolholly@gmail.com Dátum narodenia: 21. 1. 1980 Vzdelanie 2004-2008 Interné doktorandské štúdium

Bardziej szczegółowo

Instytut Teologii Pastoralnej (Bibliografia z 2008 roku)

Instytut Teologii Pastoralnej (Bibliografia z 2008 roku) Instytut Teologii Pastoralnej (Bibliografia z 2008 roku) Druki zwarte: 1. Dyk, S.: Współczesne przepowiadanie homilijne misteriów publicznego życia Jezusa [wydanie drugie poprawione]. Lublin 2008 ss. 448.

Bardziej szczegółowo

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Teraźniejszość i przyszłość edukacji zdrowotnej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA Organizátor a miesto konania: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká Dátum: 17.- 18. marca 2016 fakulta Ostravské univerzity,

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 132 Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 206 Jan Paweł II Adhortacja

Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 132 Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 206 Jan Paweł II Adhortacja X. NAUCZANIE KOŚCIOŁA - nauczanie Papieża - dokumenty Stolicy Apostolskiej - dokumenty Soborów oraz Biskupów - Prawo Kanoniczne AUTOR TYTUŁ NUMER STATUS Znak nr 7-9 (1982) Społeczne nauczanie KK. X. 77

Bardziej szczegółowo

Fondazione Cantonuovo

Fondazione Cantonuovo slk pol Fondazione Cantonuovo je nezisková súkromná nadácia, ktorej hlavny m cieľom je zbierať, uchovávať, rozvíjať a rozširovať duchovnú skúsenosť jej zakladateľov, ich aktivity a prácu zameranú na posolstvo

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH (1978 2005) Słowo Założyciela Ks. Marian Piwko CR Wprowadzenie Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański Wybór i opracowanie Adam Wieczorek Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Bardziej szczegółowo

DR ANNA SZKOLAK Pełnione funkcje: Badania naukowe w obszarze:

DR ANNA SZKOLAK Pełnione funkcje: Badania naukowe w obszarze: DR ANNA SZKOLAK Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej ul. Ingardena 4, Kraków, Polska tel. +48 608 869 349 e-mail:

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE ROZDZIAŁY W MONOGRAFII:

MONOGRAFIE ROZDZIAŁY W MONOGRAFII: 1 Ks. dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR MONOGRAFIE 1. Epithoma conclusionum Michała Falkenera z Wrocławia. Edycja krytyczna wraz z aparatem historyczno-filozoficznym, Acta Mediaevalia XVI, Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

1. Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, filologia klasyczna, 1979

1. Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, filologia klasyczna, 1979 DR HAB. ZBIGNIEW DOMŻAŁ 1. Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, filologia klasyczna, 1979 2. Studia doktoranckie, Akademia Jana Długosza, Częstochowa, doktor nauk humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa

Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC zawarta w Nowym Sączu w dniu

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov dr Stanisława Gulaka

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov dr Stanisława Gulaka Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov dr Stanisława Gulaka Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 GULAK, S.: Personalistyczny Wymiar Łaski według Franciszka

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Numer 17/2012 15/2012 WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE Warszawa 2012 11 SŁOWO WSTĘPNE Przewodniczący: ks. Edmund Robek SAC Zespół redakcyjny:

Bardziej szczegółowo

Encykliki Jana Pawła II Nadesłał Edyta Dobek

Encykliki Jana Pawła II Nadesłał Edyta Dobek Encykliki Jana Pawła II Nadesłał Edyta Dobek ENCYKLIKI JANA PAWŁA II Bibliografia zawiera wykaz encyklik Jana Pawła II ułożonych chronologicznie od pierwszej napisanej w 1979 r. do czternastej z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA Dr hab. Maria Papierz

BIBLIOGRAFIA Dr hab. Maria Papierz BIBLIOGRAFIA Dr hab. Maria Papierz KSIĄŻKI 1. Nominalizacje we współczesnym języku słowackim, ZNUJ, Prace Językoznawcze 72, Kraków 1982. 2. Zaimki w języku i w tekście. Studium słowacko-polskie. Kraków

Bardziej szczegółowo

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE FILOZOFICKÁ FAKULTA PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZA ROK 2003

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE FILOZOFICKÁ FAKULTA PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZA ROK 2003 PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE FILOZOFICKÁ FAKULTA PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZA ROK 2003 AAA AAA AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Obščekarpatskij dialektologičeskij atlas. Vypusk 7

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) AAB 01 WOŹNIAK, W.: Działalność duszpasterska w więzieniach. Konstantynów Łódzki

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Rankingi uczelni. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Rankingi uczelni. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Rankingi uczelni Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wykazy szkół

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 20 21 października 2015 r.

Zielona Góra, 20 21 października 2015 r. Program w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie Pod Patronatem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov Zoznam bibliografických odkazov ANDERSEN, H. CH. 1956. Rozprávky. Bratislava : Mladé letá, 1956, 147 s. ANDERSEN, H. CH. 2004. Rozprávky Hansa Christiana Andersena. Bratislava : Slovart, 2004, 592 s. ISBN

Bardziej szczegółowo

1. Studia magisterskie Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 2001

1. Studia magisterskie Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 2001 DR HAB. URSZULA A. DOMŻAŁ 1. Studia magisterskie Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 2001 2. Studia doktoranckie Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Ks. dr Ryszard Podpora

Ks. dr Ryszard Podpora Ks. dr Ryszard Podpora Biogram naukowy Urodzony 6 I 1959; 1985 ukończył studia na Wydziale Teologii KUL broniąc pracę magisterską Stary Testament w opisie Męki Pańskiej w Ewangelii według św. Jana, napisaną

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. stan z

BIBLIOGRAFIA. stan z Ks. dr Grzegorz Noszczyk BIBLIOGRAFIA stan z 06.2013 Druki zwarte: Kryzys zachodniego modelu państwa opiekuńczego jako wyzwanie dla katolickiej myśli i akcji społecznej, Kraków 1998, ss. 209. Naród i państwo

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach Lic. Paweł Drobot Dr Katarzyna Flader Dr Leonard Grochowski

Noty o autorach Lic. Paweł Drobot Dr Katarzyna Flader Dr Leonard Grochowski Noty o autorach Lic. Paweł Drobot, redemptorysta, ur. w 1971 roku w Dębicy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku. W 2000 roku rozpoczął studia licencjackie na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w

Bardziej szczegółowo

Dritte Internationale Tagung Sprachliche Säkularisierung Semantik und Pragmatik 11.-14.11.2013

Dritte Internationale Tagung Sprachliche Säkularisierung Semantik und Pragmatik 11.-14.11.2013 Dritte Internationale Tagung Sprachliche Säkularisierung Semantik und Pragmatik 11.-14.11.2013 Institut für Slawistik der HU, Boeckh-Haus, Dorotheenstr. 65, Raum 5.57 & Universitätsbibliothek, Grimm-Zentrum,

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY AKADEMIA IM. JANA D UGOSZA W CZ STOCHOWIE UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA

Bardziej szczegółowo

Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR

Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR OBSAH ÚVOD TEÓRIA Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR Martina Bašková, Tibor Baška VYUŽITIE ODPORÚČANÍ SVETOVEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ, 18 20.04.2012

Nowy Targ, 18 20.04.2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Liczba tytułów unikatowych w dodatkowo zamawianych bazach (bez pakietu podstawowego w ramach licencji krajowej)

Liczba tytułów unikatowych w dodatkowo zamawianych bazach (bez pakietu podstawowego w ramach licencji krajowej) Nazwa instytucji Miasto Liczba i nazwy baz EBSCO Rodzaj żródła Liczba tytułów unikatowych w dodatkowo zamawianych bazach (bez pakietu podstawowego w ramach licencji krajowej) Liczba unikatowych tytułów

Bardziej szczegółowo

IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA

IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA Program Główny partner: Medialni partnerzy: IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA 16-17 października 2014 Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. Vysoké Tatry Komitet Organizacyjny: Główny partner: PhDr. Lukáš

Bardziej szczegółowo

TEKST Z DNIA 31 MAJA 2016 R. TEKST Z 6 WRZEŚNIA 2000 R.

TEKST Z DNIA 31 MAJA 2016 R. TEKST Z 6 WRZEŚNIA 2000 R. POROZUMIENIE POMIĘDZY KONFERENCJĄ EPISKOPATU POLSKI ORAZ MINISTERSTWEM EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCCH WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI RELIGII - ZESTAWIENIE TEKST Z DNIA 31 MAJA 2016 R.

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. 9 kwietnia 2015 czwartek (dzień pierwszy)

PROGRAM KONFERENCJI. 9 kwietnia 2015 czwartek (dzień pierwszy) PROGRAM KONFERENCJI 9 kwietnia 2015 czwartek (dzień pierwszy) godz. 9 00 (ul. Mikołaja Kopernika 26) PRZYJMOWANIE GOŚCI Parter budynek główny Uczelni godz. 10 00 OTWARCIE KONFERENCJI Powitanie uczestników

Bardziej szczegółowo

Humanum. Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 4 (1)/2010. International Socio-humanistic Studies No. 4(1)2010

Humanum. Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 4 (1)/2010. International Socio-humanistic Studies No. 4(1)2010 Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 4 (1)/2010 Humanum International Socio-humanistic Studies No. 4(1)2010 Warszawa 2010 Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Rada

Bardziej szczegółowo

Anna Walulik publikacje i inna działalność naukowa w latach 2002-2012

Anna Walulik publikacje i inna działalność naukowa w latach 2002-2012 Anna Walulik publikacje i inna działalność naukowa w latach 2002-2012 Rok 2002 Katecheza inicjacyjna w polskich katechizmach (1945-1990), Wyd. Ignatianum WAM, Kraków 2002.tak zaznaczam publikacje wzięte

Bardziej szczegółowo

REFORMY LITURGII A POWRÓT DO ŹRÓDEŁ

REFORMY LITURGII A POWRÓT DO ŹRÓDEŁ Instytut Liturgiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Greckokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie Ukraiński Uniwersytet Katolicki i Ukraińskie Centrum Liturgiczne

Bardziej szczegółowo

Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti

Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Ivana Pirohová Eduard Lukáč (eds.) Prešov 2010 Filozofická fakulta Prešovskej

Bardziej szczegółowo

PASTORALNA Tezy do licencjatu

PASTORALNA Tezy do licencjatu PASTORALNA Tezy do licencjatu 1. Relacja teologii pastoralnej do nauk teologicznych i pozateologicznych. 2. Główne koncepcje teologii pastoralnej. 3. Funkcje autorealizacji Kościoła w parafii. 4. Dobro

Bardziej szczegółowo

Badania historyczno-pedagogiczne na Słowacji w XX wieku

Badania historyczno-pedagogiczne na Słowacji w XX wieku Badania historyczno-pedagogiczne na Słowacji w XX wieku Blanka Kudláčová Trnawa, Słowacja bkudlac@gmail.com słowa kluczowe: pedagogika, historia edukacji, Słowacja, XX wiek Początki literatury historyczno-

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011

Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej Warszawa 2011 Recenzenci tomu Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski (UKSW), Ks.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 1968 Studia Theol. Varsav. 6 (1968) nr 1 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika 1948 1. Pełna

Bardziej szczegółowo

1994-1995- Studia podyplomowe etyczno filozoficzne - Katolicki Uniwersytet Lubelski

1994-1995- Studia podyplomowe etyczno filozoficzne - Katolicki Uniwersytet Lubelski IRENA GROCHOWSKA e-mail: i.grochowska@uksw.edu.pl Urodzenie: 14.06.1957 r. Pełnione funkcje: - od 2012 Członek Rady Programowej Uniwersytetu Otwartego UKSW - od 2011 Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika

Bardziej szczegółowo

Ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL

Ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL Ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL Biogram naukowy Urodzony 15 VIII 1959 w Nowym Sączu; 1979 rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie; 1985 uzyskał magisterium z teologii na Papieskiej

Bardziej szczegółowo

Publikacje: 2013 2012

Publikacje: 2013 2012 Publikacje: 2013 1. Lelonek-Kuleta, B. (2013). Wiara w szczęśliwy los drogą do cierpienia? Patologiczny hazard w podejściu poznawczym. Horyzonty Psychologii, nr 3. 2. Lelonek-Kuleta, B. (2013). Terapia

Bardziej szczegółowo

PRACA WSPARCIEM W OSIĄGANIU DOJRZAŁOŚCI LUDZKIEJ I RELIGIJNEJ

PRACA WSPARCIEM W OSIĄGANIU DOJRZAŁOŚCI LUDZKIEJ I RELIGIJNEJ Międzynarodowa Konferencja Naukowa PRACA WSPARCIEM W OSIĄGANIU DOJRZAŁOŚCI LUDZKIEJ I RELIGIJNEJ Z okazji 70. rocznicy śmierci założyciela Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej Ks. Mieczysława

Bardziej szczegółowo

Dr Zbigniew Widera Wyższa Szkoła Humanitas PL 41-902 Sosnowiec, ul. Jana Kilińskiego 43. e-mail: tel/fax: +421-908-584-971

Dr Zbigniew Widera Wyższa Szkoła Humanitas PL 41-902 Sosnowiec, ul. Jana Kilińskiego 43. e-mail: tel/fax: +421-908-584-971 Dr Zbigniew Widera Wyższa Szkoła Humanitas PL 41-902 Sosnowiec, ul. Jana Kilińskiego 43 e-mail: tel/fax: +421-908-584-971 [AED] 01 WIDERA, Z.: Biesiady i przyjęcia jako element działań politycznych. In:

Bardziej szczegółowo

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje podajemy w następującym porządku: termin, tytuł konferencji, organizator imprezy. 20.01.2015 r. Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Andrzej Borkowski

Zoznam publikačnej činnosti. Andrzej Borkowski Zoznam publikačnej činnosti Andrzej Borkowski AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Borkowski, Andrzej [UKOEXIF] (100%) : Labirinty diskursov v slavianskich literaturach epochi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI na temat SZEŚCIOLATEK: PRZEDSZKOLAK CZY UCZEŃ - DYLEMATY W KSZTAŁCENIU I WYCHOWANIU DZIECI NAJMŁODSZYCH 24-25.09. 2009 Gliwice, ul Bojkowska 37 GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Dr Małgorzata Duda PRACE/ARTYKUŁY NAUKOWE:

Dr Małgorzata Duda PRACE/ARTYKUŁY NAUKOWE: Dr Małgorzata Duda PRACE/ARTYKUŁY NAUKOWE: 1. Bezrobocie źródłem biedy i ubóstwa, [w:]m. Duda (redakcja), Oblicza polskiej biedy stan i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2005. 2. Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPRÁVA INAUGURAČNEJ KOMISIE

SPRÁVA INAUGURAČNEJ KOMISIE SPRÁVA INAUGURAČNEJ KOMISIE CELKOVÉ ZHODNOTENIE UCHÁDZAČA DOC. PAEDR. MARTIN GOLEMA, CSC. (FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI) O VEDECKO-PEDAGOGICKÝ TITUL PROFESOR v študijnom

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA KATECHETYCZNO-PASTORALNA

TEOLOGIA KATECHETYCZNO-PASTORALNA TEOLOGIA KATECHETYCZNO-PASTORALNA ORAZ TEOLOGIA TURYSTYKA RELIGIJNA INFORMACJE PRZEDMIOTACH SEKCYJNYCH (w porządku alfabetycznym) WZÓR tscnr. Nazwa przedmiotu ew. a/b (t teologia, s teologia katechetyczno-pastoralna

Bardziej szczegółowo

Rozdziały w monografiach, artykuły w czasopismach popularnonaukowych

Rozdziały w monografiach, artykuły w czasopismach popularnonaukowych Dr Maria Raczyńska Monografie, podręczniki, skrypty 1. Raczyńska M.: Technologia informacyjna w metodzie projektów, Wyd. Politechnika Radomska, Monografia Nr 120, Radom 2008, ss. 74 ISSN 1642-52-78 2.

Bardziej szczegółowo

GRUPY ELIMINACYJNE. GRUPA C 1. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 2. Olsztyńska Szkoła Wyższa 3. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

GRUPY ELIMINACYJNE. GRUPA C 1. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 2. Olsztyńska Szkoła Wyższa 3. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu GRUPY ELIMINACYJNE GRUPA A 1. Uniwersytet Warszawski 2. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 3. Uniwersytet Wrocławski 4. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie GRUPA B 1. Uniwersytet Łódzki 2.

Bardziej szczegółowo

wiedzieć, najwyższym wyrazem szczęśliwości (Arystoteles); drogi dochodzenia do prawdy o zjawisku (René Descartes);

wiedzieć, najwyższym wyrazem szczęśliwości (Arystoteles); drogi dochodzenia do prawdy o zjawisku (René Descartes); Stanisław Roman Bryl Stanisław Roman Bryl (ur. 18 lutego 1941 w Tarnowie obecnie woj. małopolskie) politolog, socjolog, filozof; dr hab. nauk humanistycznych w zakresie: filozofii, socjologii. Emerytowany

Bardziej szczegółowo

Sympozja i konferencje ogólnopolskie

Sympozja i konferencje ogólnopolskie Sympozja i konferencje ogólnopolskie 1. Działalność naukowo-badawcza Księdza Profesora Józefa Pastuszki. Styczeń 1990, udział w dyskusji. 2. Konferencja dla pracowników WODR. Referat: Etyka zawodu w doradztwie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/14

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/14 WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 03/ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU TEOLOGIA Organizacja procesu kształcenia Program studiów podlega

Bardziej szczegółowo

Syntetyczny obraz historii szkolnictwa na Słowacji od początków piśmiennictwa w Państwie Wielkomorawskim do rozwoju szkolnictwa w okresie oświecenia

Syntetyczny obraz historii szkolnictwa na Słowacji od początków piśmiennictwa w Państwie Wielkomorawskim do rozwoju szkolnictwa w okresie oświecenia Syntetyczny obraz historii szkolnictwa na Słowacji od początków piśmiennictwa w Państwie Wielkomorawskim do rozwoju szkolnictwa w okresie oświecenia Lucia Bokorová Trnawa, Słowacja bokorovalucia@gmail.com

Bardziej szczegółowo

klasa II zeszyt 0 Program edukacji religijnej dla II klasy gimnazjum

klasa II zeszyt 0 Program edukacji religijnej dla II klasy gimnazjum klasa II zeszyt 0 Program edukacji religijnej dla II klasy gimnazjum 75 Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-32-01/1-11 zgodnego z programem nauczania nr

Bardziej szczegółowo

Wortsemantik im Spannungsfeld zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung der öffentlichen Diskurse * Deutsch, Polnisch, Slowakisch, Tschechisch

Wortsemantik im Spannungsfeld zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung der öffentlichen Diskurse * Deutsch, Polnisch, Slowakisch, Tschechisch Wortsemantik im Spannungsfeld zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung der öffentlichen Diskurse * Deutsch, Polnisch, Slowakisch, Tschechisch 4.-7.10.2011 Institut für Slawistik der HU Boeckh-Haus,

Bardziej szczegółowo

DIALOG CHRZEŚCIJAŃSKO-MUZUŁMAŃSKI. KLUCZ DO WSPÓLNEJ PRZYSZŁOŚCI POD HONOROWYM PATRONATEM

DIALOG CHRZEŚCIJAŃSKO-MUZUŁMAŃSKI. KLUCZ DO WSPÓLNEJ PRZYSZŁOŚCI POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PREZYDENT MIASTA TORUNIA MICHAŁ ZALESKI PIOTR CAŁBECKI II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA DIALOG CHRZEŚCIJAŃSKO-MUZUŁMAŃSKI. KLUCZ DO WSPÓLNEJ PRZYSZŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

Publikacje: 2014 2013

Publikacje: 2014 2013 Publikacje: 2014 1. Lelonek-Kuleta, B. (2014). Uzależnienia behawioralne podstawy teoretyczne. W: Jolanta Jarczyńska (red.), Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria-Diagnoza-Profilaktyka-Terapia.

Bardziej szczegółowo

Operacje wad wrodzonych serca u niemowlat

Operacje wad wrodzonych serca u niemowlat Wyniki konkursu ofert na swiadczenia zdrowotne finansowane z budzetu panstwa w 2004 roku. procedura 12 Operacje wad wrodzonych serca u niemowlat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 8 32 Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo