Zoznam publikačnej činnosti. Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zoznam publikačnej činnosti. Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD."

Transkrypt

1 Zoznam publikačnej činnosti Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Šuráb, Marian : Aby nás radi počúvali : rétorika a teória komunikácie v službe homílii. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, s. [7,92 AH]. - (Studia Theologica Nitriensia ; Zv. 2) Lit. 47 zázn. ISBN Ohlasy (20): [o4] 2004 Šelinga, Jozef: Biblická katechéza dospievajúcej mládeže a jej formy. Nitra : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta - Teologický inštitút v Nitre, 2004, S. 150 [o4] 2004 Argaláš, Dušan: Duchovný pastier, roč. 85, č. 8, 2004, s. 483 [o4] 2006 Šelinga, Jozef: Svetlo v službe života. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2006, S. 7, 85 [o6] 2006 Pancáková, Katarína: Liturgia, roč. 16, č. 1, 2006, s [o6] 2005 Dian, Daniel: Duchovný pastier, roč. 86, č. 5, 2005, s. 3 obal [o3] 2007 Argaláš, Dušan: Dejinnosť a pokrok dogiem. In: Teologické korene a pastoračná činnosť Cirkvi. Brno : Cesta, 2007, S. 18, 21 [o3] 2007 Argaláš, Dušan: Dogma a jej vlastnosti. In: Teologické korene a pastoračná činnosť Cirkvi. Brno : Cesta, 2007, S. 8, 14 [o3] 2007 Argaláš, Dušan: Obraz Cirkvi, farnosti i kresťana. In: Teologické korene a pastoračná činnosť Cirkvi. Brno : Cesta, 2007, S. 43 [o3] 2007 Argaláš, Dušan: Dejinnosť a pokrok dogiem. In: Czlowiek w kulturze. Warszawa : Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Warszawie, 2007, S. 382 [o4] 2007 Vojtek, Štefan: Aktuálne otázky vyučovania sociálnej náuky Cirkvi na Slovensku. Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007, S. 81 [o4] 2007 Zemko, Pavol: Homiletické směrnice. Z dejín homiletiky na Morave, v Čechách a na Slovensku. Trnava : Dobrá kniha, 2007, S. 79 [o3] 2008 Krupa, Jozef: La transmisión de la fe en la sociedad contemporánea. Pamplona : Universidad de Navara, 2008, S. 154 [o4] 2008 Vojtek, Štefan: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Poprad : Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta, 2008, S. 150 [o4] 2009 Vojtek, Štefan: Svedok vyznávač mysliteľ. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2009, S. 81 [o3] 2009 Włosiński, Marian: Znamiona Etyki wychowawczej. Włoclawek : Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna we Włocławku, 2009, S. 153 [o3] 2010 Włosiński, Marian: Studia Diecezji Radomskiej. Radom : Wydawnictwo Diecezji Radomskiej, 2009, S. 394 [o3] 2010 Maturkanič, Patrik: Kvalita života človeka v sociálnych, medicínskych a edukačných aspektoch. Rijeka : Rinaz-Riječki nakladni zavod, 2010, S. 129 [o4] 2011 Kellner, Ondrej: Symbolika očí v religionistickom a biblickom kontexte. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2011, S. 23 [o4] 2012 Zemko, Pavol: Vrablecova homiletika za hranicami Slovenska. In: Základná homiletika a homílie na rok A. Trnava : Ivona Matúšová, 2012, S. 87 [o4] 2007 Argaláš, Dušan: Veľké je tajomstvo viery. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2007, S. 129 AAB02 Šuráb, Marian : Pravdy viery v homíliách Jozefa Vrableca. - Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, s. [7,87 AH] Lit. 152 zázn. ISBN Ohlasy (15): [o3] 2007 Jurko, Jozef: Fenomén komunikácie - predpoklad kvality života. In: Spirituálno - sociálne zázemie ľudskej existencie a jej dôstojnosť. Brno : Cesta, 2007, S. 37, 38, 64 [o3] 2007 Jurko, Jozef: Človek pred tajomstvom života a smrti. In: Spirituálno - sociálne zázemie ľudskej existencie a jej dôstojnosť. Brno : Cesta, 2007, S

2 [o3] 2007 Jurko, Jozef: Práca v súčasnom migrujúcom svete a v dokumentoch Cirkvi. In: Spirituálno - sociálne zázemie ľudskej existencie a jej dôstojnosť. Brno : Cesta, 2007, S. 171, 180 [o4] 2007 Vojtek, Štefan: Aktuálne otázky vyučovania sociálnej náuky Cirkvi na Slovensku. Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007, S. 68, 81 [o4] 2007 Chovanec, Marián: Graciológia. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2007, S. 19, 107 [o5] 2008 Caban, Peter: Teologické texty, roč. 19, č. 1, 2008, s. 56 [o3] 2008 Włosinski, Marian: Pedagogiczna i etyczna odpowiedzialność. Włocławek : Wyźsza Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2008, S. 62 [o4] 2008 Moricová, Jana: Mária Sprostredkovateľka. Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2008, S. 23 [o3] 2009 Maturkanič, Patrik: Nová evangelizace aneb Pastorace v Jižních Čechách. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009, S. 33, 48 [o4] 2009 Vojtek, Štefan: Svedok vyznávač mysliteľ. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2009, S. 71 [o3] 2009 Maturkanič, Patrik: Společné prožívání mše svaté. České Budějovice : Nakladatelství JIH, 2009, S. 14 [o3] 2009 Vojtek, Štefan: W pedagogicznej służbie narodów. Włoclawek : Wyzsza Szkoła Humanistyczno- Ekonomyczna we Włocławku, 2009, S. 241 [o4] 2009 Maturkanič, Patrik: Apoštol Pavol vo filozofickom myslení a religionistickom kontexte. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009, S. 54 [o3] 2011 Maturkanič, Patrik: Santita nella vita del sacerdote nel contesto del Concilio Vaticano II. In: Angelicum, roč. 88, č. 1, 2011, s. 168 [o3] 2012 Maturkanič, Patrik: L'annuncio del Vangelo in Europa: come diffondere la fede cristiana nella Repubblica Ceca nel contesto del XIII Sinodo dei Vescovi per la nuova evangelizzazione. In: Angelicum, roč. 89, č. 1, 2012, s AAB03 Šuráb, Marian 100%: Terapeutický rozmer homílie. - Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, s. [12,18 AH] Lit. 431 zázn. ISBN Ohlasy (7): [o3] 2008 Włosiński, Marian: Zeszyty formacji katechetów, Roč. 8, č. 4, 2008, s. 38 [o5] 2009 Włosiński, Marian: Znamiona Etyki wychowawczej. Włoclawek : Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna we Włocławku, 2009, S [o4] 2010 Maturkanič, Patrik: Liturgický rok v praxi. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2010, S. 44 [o4] 2010 Maturkanič, Patrik: Duchovný pastier, roč. 91, č. 6, 2010, s. 271 [o4] 2011 Kellner, Ondrej: Symbolika očí v religionistickom a biblickom kontexte. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2011, S. 82 [o3] 2011 Masarik, Albín: Aby smútili s nádejou. Brno : L. Marek, 2011, S. 170 [o4] 2012 Zemko, Pavol: Vrablecova homiletika za hranicami Slovenska. In: Základná homiletika a homílie na rok A. Trnava : Ivona Matúšová, 2012, S. 87 ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách ACB01 Šuráb, Marian 50% [4,92 AH] - Stanček, Ľubomír 50%: Rétorika dnes vyd. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, s. [9,83 AH] Lit. 143 zázn. ISBN Ohlasy (3): [o3] 2009 Włosiński, Marian: Znamiona Etyki wychowawczej. Włoclawek : Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna we Włocławku, 2009, S. 153 [o3] 2010 Włosiński, Marian: Studia Diecezji Radomskiej. Radom : Wydawnictwo Diecezji Radomskiej, 2009, S. 392 [o4] 2012 Zemko, Pavol: Vrablecova homiletika za hranicami Slovenska. In: Základná homiletika a homílie na rok A. Trnava : Ivona Matúšová, 2012, S. 87 ACB02 Šuráb, Marian : Vybrané kapitoly z homiletiky : obradné homílie. - Bratislava : Rímskokatolícka 2

3 cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, s. [3,89 AH] Lit. 130 zázn. ISBN URL: ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ADE01 Šuráb, Marian : Kinezyka w službie homiletyki Lit. 10 zázn. In: Zeszyty Naukowe KUL. - Roč. 48, č. 3 (2005), s ADE02 Šuráb, Marian : Psychoedukacja a pastoralna troska o czlowieka Lit. 7 zázn. In: Visnik Čerkaskovo universitetu, Pedagogični nauki. - Č. 24 (2012), s ADE03 Šuráb, Marian : Schizofrenia jako problem pedagogiczno-pastoralny Lit. 10 zázn. In: Visnik Čerkaskovo universitetu, Pedagogični nauki. - Č. 24 (2012), s ADE04 Šuráb, Marian : Młodość silna prawdziwą wiarą Lit. 6 zázn. In: Zeszyty formacji katechetów. - Roč. 13, č. 1 (2013), s ADE05 Šuráb, Marian : Presentation of homily by means of narration Lit. 6 zázn. In: Zeszyty Naukowe WSHE - Nauki Pedagogiczne. - Roč. 36, č. 12 (2013), s ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ADF01 Šuráb, Marian : Sociálne učenie Cirkvi v službe homílie na začiatku nového tisícročia Lit. 21 zázn. In: Duchovný pastier. - Roč. 82, č. 7 (2001), s [o4] 2009 Jurko, Jozef: Prienik koncilových dokumentov, zámerov, myšlienok cez Duchovný pastier na Slovensko a Košickú arcidiecézu III. ( ). Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2009, S. 90 ADF02 Šuráb, Marian : Deus caritas est na našej fakulte Lit. 3 zázn. In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 5, č. 4 (2005), s [o3] 2009 Włosiński, Marian: Zeszyty formacji katechetów, roč. 9, č. 1, 2009, s. 50 ADF03 Šuráb, Marian : Novokňaz a homília Lit. 49 zázn. In: Duchovný pastier. - Roč. 87, č. 6 (2006), s Ohlasy (2): [o4] 2009 Jurko, Jozef: Prienik koncilových dokumentov, zámerov, myšlienok cez Duchovný pastier na Slovensko a Košickú arcidiecézu III. ( ). Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2009, S. 104 [o4] 2007 Argaláš, Dušan: Veľké je tajomstvo viery. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2007, S. 128 ADF04 Šuráb, Marian 100%: Analýza religiozity katolíkov na Slovensku ako pomôcka pri príprave homílie Lit. 26 zázn. In: Teologický časopis. - Roč. 7, č. 1 (2009), s

4 AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AEC01 Šuráb, Marian : Zohľadnenie spoločenskej, politickej a hospodárskej situácie poslucháčov pri príprave homílie Lit. 57 zázn. In: Teologické korene a pastoračná činnosť Cirkvi. - Brno : Cesta, S ISBN POZNÁMKA: Vyšlo aj - W stronę wartości. - Warszawa : Europejskie kolegium Edukacyjne w Warszawie, S ISBN Ohlasy (5): [o3] 2008 Vojtek, Štefan: Jan Paweł II. orędownik prawdy i nadziei. Włocławek : Wyźsza Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008, S. 254 [o3] 2009 Vojtek, Štefan: Sociálne otázky v teologickej reflexii. Brno : Cesta, 2009, S. 82 [o4] 2009 Vojtek, Štefan: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet - Chudoba. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009, S. 265 [o4] 2010 Vojtek, Štefan: Aktuálne otázky vyučovania sociálnej náuky cirkvi na Slovensku II. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2010, S. 55 [o4] 2008 Vojtek, Štefan: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Poprad : Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 2008, S. 149 AEC02 Šuráb, Marian : Pohľad na Ježiša - kazateľa = Look at Jesus - the Preacher Lit. 37 zázn. In: Czlowiek w kulturze. - Warszawa : Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Warszawie, S ISBN POZNÁMKA: Vyšlo aj - Teologické korene a pastoračná činnosť Cirkvi. - Brno : Cesta, S ISBN Ohlasy (2): [o3] 2008 Włosinski, Marian: Etyczne pragnienie poznania prawdy w nauczaniu Jana Pawła II. In: Zeszyty Formacji katechetów, roč. 8, č. 2, 2008, s. 39 [o3] 2008 Włosinski, Marian: Pedagogiczna i etyczna odpowiedzialność. Włocławek : Wyźsza Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2008, S. 107 AEC03 Šuráb, Marian 100%: Čo dnes hovoriť o Bohu z knihy prírody podľa Jozefa Vrableca Lit. 5 zázn. In: Wiedza w służbie dobra człowieka. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, S ISBN AEC04 Šuráb, Marian 100%: Blahoslavený Ján Pavol II. - Svedok evanjelia Lit. 10 zázn. In: W blasku miłości. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, S ISBN Ohlasy (2): [o3] 2012 Włosiński, Marian: Pedagogiczny proces poznawczy w służbie dobra człowieka. In: Visnik Čerskaskovo universitetu, č. 6, 2012, s. 149 [o3] 2012 Włosiński, Marian: Pedagogiczna progresja wychowawcza w nauczaniu Jana Pawła II. In: Zadania pedagogicznej progresji. Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2012, S. 42 AEC05 Šuráb, Marian 100%: W blasku bł. Jana Pawła II świadka wiary Lit. 17 zázn. In: W blasku miłości. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, S ISBN AEC06 Šuráb, Marian 100%: St. Augustine as an example for present-day preachers Lit. 16 zázn. In: Pedagogika wobec ikonosfery. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, S ISBN

5 AEC07 Šuráb, Marian 100%: Empathy in the homily Lit. 14 zázn. In: Integralność w pedagogice religii. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, S ISBN AEC08 Šuráb, Marian 100%: The relation between rhetoric and homiletics Lit. 6 zázn. In: Pedagogika wobec ikonosfery. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, S ISBN AEC09 Šuráb, Marian 100%: The catechetical aim of the homily Lit. 9 zázn. In: Integralność w pedagogice religii. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, S ISBN AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AED01 Šuráb, Marian 100%: Mariánske homílie Lit. 12 zázn. In: Aspekty mariánskej úcty. - Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK. - S ISBN URL: AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AEF01 Šuráb, Marian : Dedina - tradičná opora Katolíckej cirkvi na Slovensku? In: Katolícke Slovensko 2000 : Panoráma Katolíckej cirkvi na Slovensku v Jubilejnom roku Trnava : Spolok svätého Vojtecha, s ISBN AEF02 Šuráb, Marian : Terapeutický rozmer homílie Lit. 33 zázn. In: Teologické reflexie 2 Supl. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, S ISBN AEF03 Šuráb, Marian 100%: Osobnosť kazateľa Lit. 32 zázn. In: Vernosť povolaniu služobného kňazstva. - Žilina : Rímskokatolícka cirkev diecéza Žilina, S ISBN AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách AFA01 Šuráb, Marian 100%: Homília v kultúrnom a evanjelizačnom kontexte inšpirovaná učením Jána Pavla II. Lit. 37 zázn. In: Wizja pedagogiczna Jana Pawła II dla współczesnej edukacji. - Włoclawek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, S ISBN [Wizja pedagogiczna Jana Pawła II dla współczesnej edukacji: medzinárodná konferencia. Włoclawek, ] Ohlasy (3): [o3] 2009 Włosinski, Marian: W pedagogicznej służbie narodów. Włoclawek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009, S. 115 [o3] 2010 Włosinski, Marian: Zeszyty Naukowe WSHE - Nauki Pedagogiczne, Roč. 30, č. 9, 2010, s. 47 [o3] 2010 Włosiński, Marian: Edukacja i humanizacja. Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna, 2010, S. 87 AFA02 Šuráb, Marian 100%: Exhortácia "Verbum Domini" a homília Recenzovaný zborník 5

6 Lit. 21 zázn. In: Pedagogika religii w kontekście edukacyjnym. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna, S ISBN [Pedagogika religii w kontekście edukacyjnym: medzinárodná vedecká konferencia. Włocławek, ] [o5] 2012 Mirri, Luciana Maria: Włosiński, Marian (a cura di): Pedagogika religii w kontekście edukacyjnym, s AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách AFB01 Šuráb, Marian 100%: Ohlasovanie homílie v sekularizovanom prostredí a nová evanjelizácia Lit. 24 zázn. In: Kazateľská činnosť ako integrálna súčasť novej evanjelizácie. - Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, S [0,78 AH]. - ISBN [Kazateľská činnosť ako integrálna súčasť novej evanjelizácie: medzinárodná vedecká konferencia. Prešov, ] AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách AFC01 Šuráb, Marian : Posoborowa odnowa homiletyki na Slowacji Lit. 3 zázn. In: Fides quaerens intelectum. - Tarnów : Biblos, S ISBN (Quaestiones ad disputandum ; Zv. 2) [Fides quaerens intelectum: medzinárodné vedecké sympózium ] [o3] 2008 Argaláš, Dušan: Jan Paweł II. orędownik prawdy i nadziei. Włocławek : Wyźsza Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008, S. 120 AFC02 Šuráb, Marian 100%: Čo nám chcel pápež povedať. Ťažiskové témy príhovorov Jána Pavla II. počas jeho návštev Slovenska Lit. 22 zázn. In: Jan Paweł II. orędownik prawdy i nadziei. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, S ISBN [Jan Paweł II. orędovnik prawdy i nadziei: vedecké sympózium. Włocławek, ] Ohlasy (4): [o3] 2010 Włosiński, Marian: Edukacja i humanizacja. Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna, 2010, S. 93 [o3] 2010 Włosiński, Marian: Pedagogiczna i katechetyczna formacja człowieka. Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2010, S. 28 [o4] 2010 Vojtek, Štefan: Sociálne uplatnenie a kresťanské zásady. Tišnov : Sursum, 2010, S. 163 [o3] 2011 Włosiński, Marian: Zeszyty Naukowe WSHE - Nauki Pedagogiczne, roč. 32, č. 10, 2010, s. 24 AFC03 Šuráb, Marian 100%: Život v slobode a v pravde Lit. 23 zázn. In: W pedagogicznej służbie narodów. - Włoclawek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, S ISBN [W pedagogicznej służbie narodów: medzinárodná vedecká konferencia. Włoclawek, ] Ohlasy (5): [o3] 2010 Włosiński, Marian: Jasnogórskiego apelu promieniowanie. Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2010, S. 137 [o3] 2011 Włosiński, Marian: Zeszyty Naukowe WSHE - Nauki Pedagogiczne, roč. 32, č. 10, 2010, s. 18 [o5] 2011 Mirri, Luciana Maria: Angelicum, roč. 88, č. 2, 2011, s. 595 [o4] 2012 Włosiński, Marian: Katecheticko-pedagogické kontexty v perspektíve spoločenstva vedy. In: Disputationes scientificae Universitatis catholicae in Ružomberok, roč. 12, č. 1, 2012, s. 136 [o3] 2012 Włosiński, Marian: Pedagogiczno-katechetyczna siła nadziei. Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2012, S. 86 6

7 AFC04 Šuráb, Marian 100%: Boh, Otec Ježiša Krista - centrálna téma v homílii Lit. 17 zázn. In: Pedagogika religii w kontekście edukacyjnym. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna, S ISBN [Pedagogika religii w kontekście edukacyjnym: medzinárodná vedecká konferencia. Włocławek, ] [o4] 2012 Włosiński, Marian: Katecheticko-pedagogické kontexty v perspektíve spoločenstva vedy. In: Disputationes scientificae Universitatis catholicae in Ružomberok, roč. 12, č. 1, 2012, s. 134 AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách AFD01 Šuráb, Marian : Čo má podľa vás najväčší vplyv (pozitívny alebo negatívny) na religiozitu v prostredí, v ktorom žijete? In: Nová evanjelizácia, 4. - Trnava : Dobrá kniha, S ISBN X [Nová evanjelizácia: vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava, ] Ohlasy (2): [o3] 2008 Włosiński, Marian: Zeszyty Naukowe WSHE - Nauki pedagogiczne, roč. 25, č. 7, 2008, s. 34 [o3] 2009 Włosiński, Marian: Znamiona Etyki wychowawczej. Włoclawek : Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna we Włocławku, 2009, S. 156 AFD02 Šuráb, Marian : Pastierske listy Lit. 89 zázn. In: Služba biskupa v historickom a súčasnom kontexte. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, S ISBN [Služba biskupa v historickom a súčasnom kontexte: sympózium s medzinárodnou účasťou. Nitra, ] Ohlasy (3): [o4] 2003 Argaláš, Dušan: Ježiš Kristus, stredobod vesmíru a dejín. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2003, S. 38 [o4] 2007 Argaláš, Dušan: Veľké je tajomstvo viery. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2007, S. 51 [o4] 2003 Argaláš, Dušan: Jediná kristológia a pluralita kristológií. In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 3, č. 2, 2003, s. 204 AFD03 Šuráb, Marian : Edukačné možnosti homílie z pohľadu intervencie Lit. 9 zázn. In: Špecifické aspekty edukácie človeka. - Nitra : Univerzita Komenského v Bratislave Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta - Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre. - S ISBN [Špecifické aspekty edukácie človeka: vedecká konferencia. Nitra, ] AFD04 Šuráb, Marian 100%: Spiritualita kazateľa podľa exhortácie Pastores dabo vobis Lit. 25 zázn. In: Špecifickosť edukácie v kontexte Pastores dabo vobis. - Bratislava - Nitra : Univerzita Komenského v Bratislave, RKCMBF - Kňazský seminár sv. Gorazda, S ISBN [Špecifickosť edukácie v kontexte Pastores dabo vobis: vedecká konferencia. Nitra, ] [o3] 2010 Włosiński, Marian: Edukacja i humanizacja. Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna we Włocławku, 2010, S. 90 AFD05 Šuráb, Marian : Prínos Duchovného pastiera pre kazateľskú službu : (analýza rokov ) Lit. 19 zázn. In: Duchovný pastier. - Roč. 87, č. 4 (2007), s [Duchovný pastier, jeho šéfredaktori a význam periodika v dejinách Katolíckej cirkvi na Slovensku: vedecký seminár. Nitra, ] 7

8 AFD06 Šuráb, Marian 100%: Laici v kazateľskom procese Lit. 8 zázn. In: Fidelis Christique - živé znamenie dialógu a spolupráce cirkví v medzikultúrnom dialógu v Európe. - Bratislava : [s.n.], S [Fidelis Christique - živé znamenie dialógu a spolupráce cirkví v medzikultúrnom dialógu v Európe: medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, ] AFD07 Šuráb, Marian 100%: Účastníci liturgie a príprava homílie Lit. 55 zázn. In: Homiletická činnosť cirkví a kvalita súčasného života. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, S ISBN [Homiletická činnosť cirkví a kvalita súčasného života: vedecká teologická konferencia. Banská Bystrica, ] AFD08 Šuráb, Marian 100%: Dnešné kultúrne tendencie a ich vplyv na religiozitu Lit. 18 zázn. In: Viera a kultúra v evanjelizačnom procese. - Košice : Byzant, S ISBN [Rok kresťanskej kultúry: vedecké sympózium. Michalovce, ] BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách BAB01 Šuráb, Marian : Impulzy : myšlienky k pohrebným homíliám. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, s. ISBN POZNÁMKA: Vyšlo aj - Okapini - dumki dlja pochoronnich gomilij. - Žovka : Misioner, s. - ISBN Ohlasy (5): [o4] 1999 Zemko, Pavol: Nech slnko svieti, kde si ty!. Martin : Beriss, 1999, S. 44 [o4] 2007 Argaláš, Dušan: Veľké je tajomstvo viery. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2007, S. 150, 152 [o3] 2007 Krupa, Jozef: Soter, č. 23, 2007, s. 38 [o3] 2008 Włosiński, Marian: Zeszyty Naukowe WSHE - Nauki pedagogiczne, roč. 25, č. 7, 2008, s. 29 [o3] 2011 Masarik, Albín: Aby smútili s nádejou. Brno : L. Marek, 2011, S. 170 BAB02 Vrablec, Jozef 50% - Šuráb, Marian 50%: Hlásaj slovo : Homílie - rok A. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, s. ISBN Ohlasy (9): [o4] 2001 Stanček, Ľubomír: Kňaz rétor. Spišská Kapitula - Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2001, S. 293 [o4] 2003 Argaláš, Dušan: Ježiš Kristus, stredobod vesmíru a dejín. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2003, S. 68 [o4] 2004 Judák, Viliam: Duchovný pastier, roč. 85, č. 3, 2004, s. 150 [o4] 2003 Farkaš, Pavol: Vybrané perikopy z Evanjelia podľa Jána. Bratislava : Univerzita Komenského Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, 2003, S. 8 [o4] 2007 Argaláš, Dušan: Veľké je tajomstvo viery. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2007, S. 51, 121 [o3] 2007 Argaláš, Dušan: Dogma a jej vlastnosti. In: Teologické korene a pastoračná činnosť Cirkvi. Brno : Cesta, 2007, S. 14 [o3] 2007 Argaláš, Dušan: Dejinnosť a pokrok dogiem. In: Czlowiek w kulturze. Warszawa : Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Warszawie, 2007, S. 381 [o3] 2010 Krupa, Jozef: Między wiarą a zabobonem. Szczecin : Wydawnictwo naukowe uniwersytetu szczecińskiego, 2010, S. 145 [o4] 2003 Argaláš, Dušan: Jediná kristológia a pluralita kristológií. In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 3, č. 2, 2003, s. 204 BAB03 Vrablec, Jozef 50% - Šuráb, Marian 50%: Hlásaj slovo : Homílie - rok C. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, s. 8

9 ISBN Ohlasy (3): [o4] 2004 Judák, Viliam: Duchovný pastier, roč. 85, č. 3, 2004, s. 150 [o4] 2002 Zemko, Pavol: Duchovný pastier, roč. 83, č. 8, 2002, s. 378 [o4] 2007 Zemko, Pavol: Homiletické směrnice. Z dejín homiletiky na Morave, v Čechách a na Slovensku. Trnava : Dobrá kniha, 2007, S. 109 BAB04 Vrablec, Jozef 50% - Šuráb, Marian 50%: Hlásaj slovo : Homílie - rok B. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, s. ISBN Ohlasy (2): [o4] 2004 Judák, Viliam: Duchovný pastier, roč. 85, č. 3, 2004, s. 150 [o4] 2007 Argaláš, Dušan: Veľké je tajomstvo viery. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2007, S. 83, 90, 103 BAB05 Šuráb, Marian : Radosť z rozprávania. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, s. ISBN Ohlasy (4): [o5] 2009 Włosiński, Marian: Świat wartości. Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2009, S [o3] 2009 Włosiński, Marian: Zeszyty Naukowe WSHE - Nauki Humanistyczne i Społeczne, roč. 26, č. 6, 2009, s. 14 [o3] 2010 Maturkanič, Patrik: 5 x člověk. České Budějovice : Nakladatelství JIH, 2010, S. 49 [o3] 2010 Maturkanič, Patrik: Svátosti. Viditelná znamení neviditelné skutečnosti spásy?. Praha : Evropské vzdělávací centrum, 2010, S BAB06 Šuráb, Marian 100%: Vernosť Bohu a človekovi. - Trnava : Spolok svätého Vojtecha, s. Lit. 20 zázn. ISBN [o5] 2012 Włosiński, Marian: Pedagogiczna edukacja : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2012, S BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch BDE01 Šuráb, Marian : Dozrievajme : 23. neděle v mezidobí Lit. 1 zázn. In: Fermentum. - Č. 6 (2001), s BDE02 Šuráb, Marian : Vnútorný zmysel Ježišových požiadaviek : 13. neděle v mezidobí In: Fermentum. - Č. 5 (2001), s BDE03 Šuráb, Marian : Aj my zachovávajme udalosti v srdci In: Fermentum. - Č. 1 (2003), s BDE04 Šuráb, Marian : Slavnost Narození Páně In: Fermentum. - Č. 1 (2003), s BDE05 Šuráb, Marian : Pravá poklona Lit. 2 zázn. In: Fermentum. - č. 1 (2004), s BDE06 Šuráb, Marian : Lukášov triptych In: Fermentum. - Č. 6 (2004), s BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 9

10 BDF01 Šuráb, Marian : Prieskum religiozity In: Veľké jubileum Č. 10 (1997), s BDF02 Šuráb, Marian : Kňaz - farnosť - obnova In: Veľké jubileum Č. 3 (1998), s BDF03 Šuráb, Marian : Kňaz - farnosť - obnova In: Veľké jubileum Č. 5 (1998), s BDF04 Šuráb, Marian : Kňaz - farnosť - obnova Lit. 2 zázn. In: Veľké jubileum Č. 11 (1998), s BDF05 Šuráb, Marian : Kňaz - farnosť - obnova Lit. 1 zázn. In: Veľké jubileum Č. 10 (1998), s BDF06 Šuráb, Marian : Kňaz - farnosť - obnova In: Veľké jubileum Č. 6 (1998), s BDF07 Šuráb, Marian : Kňaz - farnosť - obnova Lit. 4 zázn. In: Veľké jubileum Č. 9 (1998), s [o4] 2007 Argaláš, Dušan: Veľké je tajomstvo viery. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2007, S. 99 BDF08 Šuráb, Marian : Radostný mesiac pre Cirkev In: Duchovný pastier. - Roč. 83, č. 6 (2002), s Ohlasy (2): [o4] 2004 Argaláš, Dušan: Duchovný pastier, roč. 85, č. 6, 2004, s. 350 [o4] 2007 Argaláš, Dušan: Veľké je tajomstvo viery. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2007, S. 126 BDF09 Šuráb, Marian : Vrablecova knižnica Lit. 7 zázn. In: Duchovný pastier. - Roč. 85, č. 3 (2004), s [o4] 2009 Jurko, Jozef: Prienik koncilových dokumentov, zámerov, myšlienok cez Duchovný pastier na Slovensko a Košickú arcidiecézu III. ( ). Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2009, S. 99 BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BEF01 Šuráb, Marian : Charitatívny rozmer kresťanskej duchovnosti Lit. 9 zázn. In: Poslanie charity včera a dnes. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, S [Historický seminár. Nitra, ] BEF02 Šuráb, Marian 100%: Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave In: Teologické fakulty na Slovensku. - Košice : Seminár karola Boromejského v Košiciach, S ISBN BEF03 Šuráb, Marian 100%: Dialóg s cirkvami v kontexte Lisabonskej zmluvy In: Fidelis Christique - živé znamenie dialógu a spolupráce cirkví v medzikultúrnom dialógu v Európe. - Bratislava : [s.n.], S [Fidelis Christique - živé znamenie dialógu a spolupráce cirkví v medzikultúrnom dialógu v Európe: 10

11 medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, ] BEF04 Šuráb, Marian 100%: Homília ako žáner duchovnej formácie Lit. 37 zázn. In: Svedok vyznávač mysliteľ. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, S ISBN DAI Dizertačné a habilitačné práce DAI01 Šuráb, Marian : Terapeutický rozmer homílie. - Bratislava : [s.n.], s. Habilitačná práca ( Docent; Doc.) - Univerzita Komenského, Bratislava, EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch EDI01 Šuráb, Marian 100 %: Ks. Marian Włosiński: Przesłanie katechetyczne księgi Syracha In: Znamiona etyki wychowawczej. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, S ISBN Rec.: Przesłanie katechetyczne księgi Syracha / Włosiński, Marian. - Włoclawek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2009 EDI02 Šuráb, Marian 100 %: Marian Włosiński: Edukacja i humanizacja In: Jasnogórskiego apelu promieniowanie. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, S ISBN Rec.: Edukacja i humanizacja / Włosiński, Marian. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna we Włocławku, 2010 EDI03 Šuráb, Marian 100 %: Marian Włosiński: W pedagogicznej służbie narodów In: Zeszyty Naukowe WSHE - Nauki Pedagogiczne. - Roč. 30, č. 9 (2010), s Rec.: W pedagogicznej służbie narodów / Włosiński, Marian. - Włoclawek : Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna, 2009 EDI04 Šuráb, Marian 100 %: Možnosti výchovy v súčasných podmienkach kultúry In: Možnosti výchovy v súčasných podmienkach kultúry. - Žilina : Inštitút Communio, S ISBN Rec.: Možnosti výchovy v súčasných podmienkach kultúry / Pupík, Zdeno a kol. - Žilina : Inštitút Communio, 2010 EDI05 Šuráb, Marian 100 %: Utorky s Morriem In: Katolícke noviny. - Roč. 127, č. 3 (2012), s Rec.: Utorky s Morriem / Albom, Mitch. - Bratislava : Tatran, 2011 EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch EDJ01 Šuráb, Marian : Obetovanie Pána In: Duchovný pastier. - Roč. 77, č. 10 (1996), s EDJ02 Šuráb, Marian : Z dejín sviatosti pokánia a zmierenia Lit. 3 zázn. In: Katolícke noviny. - Roč. 114, č. 10 (1999), s. 4 EDJ03 Šuráb, Marian : Z dejín sviatosti pokánia Lit. 18 zázn. In: Katolícke noviny. - Roč. 114, č. 7 (1999), s. 4 EDJ04 Šuráb, Marian : Nepočúvajme hlas sirén Lit. 1 zázn. 11

12 In: Katolícke noviny. - Roč. 114, č. 30 (1999), s. 4 EDJ05 Šuráb, Marian : Štruktúry hriechu a štruktúry dobra Lit. 2 zázn. In: Katolícke noviny. - Roč. 114, č. 24 (1999), s. 4 EDJ06 Šuráb, Marian : Kult tela alebo kult duše Lit. 6 zázn. In: Katolícke noviny. - Roč. 114, č. 14 (1999), s. 4 EDJ07 Šuráb, Marian : Slávnosť prvého svätého prijímania In: Duchovný pastier. - Roč. 81, č. 5 (2000), s EDJ08 Šuráb, Marian : Tri pokušenia In: Katolícke noviny. - Roč. 115, č. 14 (2000), s. 4 EDJ09 Šuráb, Marian : Naša výprava do Európy : Niekoľko postrehov kňaza k európskej integrácii Slovenska In: Krajanský pozdrav. - Roč. 30, č. 1 (2001), s. 8 EDJ10 Šuráb, Marian : Sviatosť kňazstva - poslanie kňaza v sekularizovanej spoločnosti In: Pútnik svätovojtešský, Trnava : Spolok svätého Vojtecha, S ISBN FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) FAI01 - Šuráb, Marian 100%: Aspekty mariánskej úcty. - Nitra : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Teologický inštitút v Nitre, s. ISBN GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií GII01 Šuráb, Marian : Pôst : Veľká noc : rok A. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, s. [o4] 1999 Zemko, Pavol: Nech slnko svieti, kde si ty!. Martin : Beriss, 1999, S. 43 GII02 Šuráb, Marian : 9. až 34. nedeľa cez rok : rok A. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, s. Ohlasy (3): [o3] 2002 Moricová, Jana: Matka Boza Siedmiobolesna - patronka Slowacji. Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 2002, S. 243 [o3] 2000 Moricová, Jana: Trójca Swieta a Maryja. Czestochowa : Polskie Towarzystwo Mariologiczne, 2000, S. 257 [o4] 1999 Zemko, Pavol: Nech slnko svieti, kde si ty! Martin : Beriss, 1999, S. 43 GII03 Šuráb, Marian : Advent : Vianoce : 1. až 6. nedeľa "cez rok" : rok C. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, s. [o4] 1999 Zemko, Pavol: Nech slnko svieti, kde si ty! Martin : Beriss, 1999, S. 44 GII04 Šuráb, Marian : Pôstne a Veľkonočné obdobie : rok C. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, s. [o4] 1999 Zemko, Pavol: Nech slnko svieti, kde si ty! Martin : Beriss, 1999, S. 44 GII05 Šuráb, Marian : Od nedele Najsvätejšej Trojice po nedeľu Krista Kráľa : rok C. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, s. GII06 Šuráb, Marian : Advent - Vianoce: 1. až 5. nedeľa cez rok : rok A. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, s. 12

13 [o4] 1999 Zemko, Pavol: Nech slnko svieti, kde si ty! Martin : Beriss, 1999, S. 43 GII07 Šuráb, Marian : Od Najsvätejšej Trojice po nedeľu Krista Kráľa : rok A. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, s. GII08 Šuráb, Marian : Advent - Vianoce - Hromnice : rok B. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, s. GII09 Šuráb, Marian : Pôstne a Veľkonočné obdobie : rok A. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, s. GII10 Šuráb, Marian : 12. až 33. nedeľa : Premenenie Pána : Krista Kráľa : rok B. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, s. GII11 Šuráb, Marian : Pôstne a Veľkonočné obdobie : rok B. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, s. GII12 Šuráb, Marian : Slávnosť Najsvätejšej Trojice - Slávnosť Krista Kráľa : rok C. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, s. Rovnaký titul bol vydaný v roku Vydanie 2001 celkom prepracované-iný obsah GII13 Šuráb, Marian : Advent - Vianoce : 2. až 5. cezročná nedeľa : rok A. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, s. GII14 Šuráb, Marian : Advent - Vianoce : nedeľa v Cezročnom období : rok B. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, s. GII15 Šuráb, Marian : Slávnosť Najsvätejšej Trojice až Nedeľa Krista Kráľa : homílie. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, s. GII16 Šuráb, Marian : Pôstne obdobie : Veľkonočné obdobie : rok A. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, s. GII17 Šuráb, Marian : Pôstne a Veľkonočné obdobie : rok B. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, s. GII18 Šuráb, Marian : Advent - Vianoce : nedeľa v období cez rok : rok C. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, s. GII19 Šuráb, Marian : 15. nedeľa Cez rok až Nedeľa Krista Kráľa : rok B. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, s. GII20 Šuráb, Marian : Božské Srdce Ježišovo - Nedeľa Krista Kráľa : rok C. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, s. GII21 Šuráb, Marian : Veľkonočné obdobie : rok C. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, s. GII22 Šuráb, Marian : Životné jubileum In: Mons sancti Martini, 2. - Spišská Kapitula - Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, S ISBN GII23 Šuráb, Marian 100%: Vždy sa oplatí žiť. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, s. ISBN GII24 Šuráb, Marian 100%: Naša oslávenkyňa In: 75 rokov Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty v Bratislave. - Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, S ISBN

14 Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 108): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3) ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2) ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (5) ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (4) AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (9) AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1) AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (3) AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (2) AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1) AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (4) AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (8) BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách (6) BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (6) BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (9) BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (4) DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (5) EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (10) FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (1) GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (24) Štatistika ohlasov (114): [o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (52) [o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (54) [o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (6) [o6] Recenzie v domácich publikáciách (2) 14

Zoznam publikačnej činnosti. Włosiński, Marian

Zoznam publikačnej činnosti. Włosiński, Marian Zoznam publikačnej činnosti Włosiński, Marian AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Włosiński, Marian : Przesłanie katechetyczne Ksiegi Syracha. - Włoclawek : Wydawnictwo Państwowej

Bardziej szczegółowo

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU TEOLOGICKÁ FAKULTA KOŠICE Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006 Skupina A1 Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 3 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných

Bardziej szczegółowo

Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK [RK]

Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK [RK] Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK [RK] Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB,

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Anna Skokanová, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Skokanová, Anna 100 %: Troubles psychosociaux des adolescentes et soins de rééducation

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti - Stanisław Głaz SJ

Zoznam publikačnej činnosti - Stanisław Głaz SJ Zoznam publikačnej činnosti - Stanisław Głaz SJ AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA1 Psychologické prediktory náboženskej skúsenosti študujúcej mládeže = Psychological predictors

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI I. Osobné údaje: Meno a priezvisko: Henryk ĆMIEL OSPPE Tituly a hodnosti: Dr. Dátum a miesto narodenia: 22.10.1959, Semianowice Śląskie(Poľsko) Odbor: Katolícka teológia Funkcia

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 KIEREŚ, B.: O personalizm w pedagogice. Studia

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD. Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD. Vedecké monografie AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 AAA 01 KĽUSKA, B.: Uczeń Ikoną Chrystusa. Studium

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Andrzej Łuczyński

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Andrzej Łuczyński Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Andrzej Łuczyński Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách [AAB] 01 ŁUCZYŃSKI, A.: Dzieci w rodzinach zastępczych

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Vedecké monografie AAB 01 PODKOWIŃSKA, M.: Integracyjny wymiar komunikowania, KOW, Warszawa 2011, 131 s. ISBN 987-83-62843-09-1 AAB 02 PODKOWIŃSKA, M.: Procesy

Bardziej szczegółowo

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Katedra filozofie a religionistiky Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny Polskie Towarzystwo Filozoficzne,

Bardziej szczegółowo

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 7. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Andrzej Borkowski

Zoznam publikačnej činnosti. Andrzej Borkowski Zoznam publikačnej činnosti Andrzej Borkowski AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Borkowski, Andrzej [UKOEXIF] (100%) : Labirinty diskursov v slavianskich literaturach epochi

Bardziej szczegółowo

Technická univerzita v Košiciach Prehľad publikačnej činnosti Autor: KACZMARSKA, Božena Dátum generovania výstupu: 4. 5.

Technická univerzita v Košiciach Prehľad publikačnej činnosti Autor: KACZMARSKA, Božena Dátum generovania výstupu: 4. 5. Technická univerzita v Košiciach Prehľad publikačnej činnosti Autor: KACZMARSKA, Božena Dátum generovania výstupu: 4. 5. 2015, 13:18:28 Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD.

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) AAB 01 SEDLÁKOVÁ, M.: Sociálne postavenie osôb so zdravotným

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov Dr Gregorz Łuszczak

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov Dr Gregorz Łuszczak Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov Dr Gregorz Łuszczak Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 ŁUSZCZAK, G: Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji

Bardziej szczegółowo

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. dr. Arkadiusz Modrzejewski

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. dr. Arkadiusz Modrzejewski UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED Zoznam publikačnej činnosti dr. Arkadiusz Modrzejewski AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Modrzejewski, Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Orieščiková, Helena, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Orieščiková, Helena, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Orieščiková, Helena, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Orieńčiková, Helena 100%: Reading and Writing in Special Primary School. -

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti

Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti I. Osobné údaje: Meno a priezvisko: Mirosław Denisiuk Tituly a hodnosti: ThDr. Dátum a miesto narodenia: 10.6.1959 Radoszyce, Poľsko Odbor: Katolícka teológia Funkcia a pracovisko:

Bardziej szczegółowo

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania )

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania ) Prešovská univerzita v Prešove Pravoslávna bohoslovecká fakulta PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania 2015-2016) AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA Možnosti

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Mariusz Śniadkowski

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Mariusz Śniadkowski Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Mariusz Śniadkowski AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) AAB 01 ŚNIADKOWSKI M.: W trosce o człowieka. Wychowanie do życia

Bardziej szczegółowo

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť,

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť, 6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť, 6.1 Publikačná činnosť 6.2 Prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké a odborné práce 6.3 Výskumné projekty Granty 6.4 Prednášková činnosť

Bardziej szczegółowo

Doktorské: 2007 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích

Doktorské: 2007 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích Meno a priezvisko, tituly Oľga Račková, PaedDr. PhD. Dátum a miesto narodenia 30. september 1969 Ilava Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Magisterské: 1992-1997 Teologická fakulta Univerzity

Bardziej szczegółowo

Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA

Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA 1974 Kraków, Polska Filozofická

Bardziej szczegółowo

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania 1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko Artur Piaszczyk, rod. Piaszczyk 2. Akademické tituly, vedecké hodnosti Dr., Mgr. 3. Rok narodenia

Bardziej szczegółowo

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky * Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice * Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI I. Osobné údaje: Meno a priezvisko: Henryk Wojciech SZELOCH Tituly a hodnosti: Dr. Dátum a miesto narodenia: 18.1.1962, Wrocław (Poľsko) Odbor: Katolícka teológia Funkcia a

Bardziej szczegółowo

doc. Tadeusz Bąk, PhD.

doc. Tadeusz Bąk, PhD. 7. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí

Bardziej szczegółowo

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD.

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD. Sponzori konferencie Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Oddział w Cieszynie Zakład Antropologii Kultury

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I. : Sytuacja

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 Preńovská univerzita v Preńove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky

Bardziej szczegółowo

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 7. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí

Bardziej szczegółowo

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť 6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť 6.1 Publikačná činnosť 6.2 Prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké a odborné práce 6.3 Výskumné projekty Granty 6.4 Prednášková činnosť

Bardziej szczegółowo

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ. Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove. pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ. Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove. pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009 PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009 AAA AAA AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Wartosci podstawowe spoleczenstwa

Bardziej szczegółowo

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky:

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky: Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny národov a národnostných menšín Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska 19. a 20. storočie (externé

Bardziej szczegółowo

8. novembra 2012 v Prešove

8. novembra 2012 v Prešove Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Vás pozýva na medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Nová sociálna edukácia človeka (?) (Duchovné, antropologické, filozofické,

Bardziej szczegółowo

Organizátori: Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade

Organizátori: Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade 1. roč. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. termín konania: 28.4.2008 Katolícka univerzita v, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade Vedecký

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) AAB 01 WOŹNIAK, W.: Działalność duszpasterska w więzieniach. Konstantynów Łódzki

Bardziej szczegółowo

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania )

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania ) Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania 2015-2016) AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB Mediácia

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Dr. Waldemar Cudny

Zoznam publikačnej činnosti. Dr. Waldemar Cudny Zoznam publikačnej činnosti Dr. Waldemar Cudny AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Cudny, Waldemar [UKOEXRP] (100%): Przemiany przestrzenne i funkcjonalne Tomaszowa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti

Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti OSOBNÉ ÚDAJE Meno a priezvisko: Tituly a hodnosti: Dátum a miesto narodenia: Odbor: Adresa pracoviska: Martin Štrbák doc. ThDr. PaedDr., PhD. 06.04.1972, Spišská Nová Ves Katolícka

Bardziej szczegółowo

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah Stanisław Dawidziuk, PhD, Dr h.c. 10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah 8. 1 Publikačná činnosť 8. 2 Prehľad preukázateľných citácií 8. 3 Prednášková činnosť a účasť na konferenciách 8.

Bardziej szczegółowo

Meno a priezvisko, tituly. Dr Wojciech Gulin. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

Meno a priezvisko, tituly. Dr Wojciech Gulin. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Meno a priezvisko, tituly Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Dr Wojciech Gulin 16.09. 1952,Wloclawek, Poľsko Vysokoškolské štúdiá: Magisterské: 1973 1978 Katolicki

Bardziej szczegółowo

Publikačná činnosť autora MARTINSKA, MARIA

Publikačná činnosť autora MARTINSKA, MARIA Publikačná činnosť autora MARTINSKA, MARIA ACB ACB 1 Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách Sociológia armády : základy sociológie vojny a armády pre príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Numer 17/2012 15/2012 WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE Warszawa 2012 11 SŁOWO WSTĘPNE Przewodniczący: ks. Edmund Robek SAC Zespół redakcyjny:

Bardziej szczegółowo

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny Artykuły: 1. Elwira J. Kryńska, Polski Biały Krzyż (1918-1961), Roczniki Nauk Społecznych KUL, Lublin, 2 (XXVIII-XXIX), 2000-2001, s. 175-177, (recenzja). 2. Szkolnictwo na Lubelszczyźnie w świetle prasy

Bardziej szczegółowo

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV Doc. PhDr. Irena Antoničová, PhD. Katedra psychológie antonic@fhpv.unipo.sk Doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD. Inštitút edukológie a sociálnej práce Katedra

Bardziej szczegółowo

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD.

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD. 6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD. (podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej

Bardziej szczegółowo

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumné projekty: - 2014 do 2016: Zodpovedná riešiteľka VEGA č. 1/0167/14 Individualizácia edukácie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít. - 2006 2008:

Bardziej szczegółowo

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy?

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? PROGRAM Międzynarodowej KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA WIARA KULTURA Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? na kanwie najnowszego dokumentu Papieskiej

Bardziej szczegółowo

DISPUTATIONES QUODLIBETALES XX.

DISPUTATIONES QUODLIBETALES XX. Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky * Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Cieszynie Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Bardziej szczegółowo

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. PhDr. Kinga Przybyszewska, PhD.

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. PhDr. Kinga Przybyszewska, PhD. 6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov PhDr. Kinga Przybyszewska, PhD. (podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej

Bardziej szczegółowo

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty, Katedry spoločenských vied za rok 2016

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty, Katedry spoločenských vied za rok 2016 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLOČENSKÝCH VIED Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty, Katedry spoločenských vied za rok 2016 Košice, december

Bardziej szczegółowo

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE Habilitačné konanie uchádzača: PhDr. Janka Bursová, PhD. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 10.10.2017 Habilitačné konanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia nr 456/2012 [słowackiego] Dz. U.

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia nr 456/2012 [słowackiego] Dz. U. Kategorie publikacji Kod Nazwa kategorii AAA Monografie naukowe wydane przez zagraniczne oficyny wydawnicze AAB Monografie naukowe wydane przez krajowe oficyny wydawnicze - oryginalne monotematyczne prace

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI ORGANIZATOR: Chełmskie Towarzystwo Naukowe Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Katedra Pedagogiki Socjalnej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku Katolícka

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Metodyczna: Historia Interpretacja Reprezentacja (Gdańsk-Sopot, września 2012)

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Metodyczna: Historia Interpretacja Reprezentacja (Gdańsk-Sopot, września 2012) TEOLOGIA MŁODYCH 1 (2012), S. 127-128 ANNA MALISZEWSKA Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Metodyczna: Historia Interpretacja Reprezentacja (Gdańsk-Sopot, 24-25 września 2012) W dniach

Bardziej szczegółowo

15. Problematika sociálno-patologických javov v śkolskom prostredí stav, prevencia, riešenie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ružomberok

15. Problematika sociálno-patologických javov v śkolskom prostredí stav, prevencia, riešenie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ružomberok Konferencje naukowe: 1. Ewangelizacja a edukacja w Trzecim Tysiącleciu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Częstochowa 23-24.04.2001. 2. Polka w Europie św. Urszula Ledóchowska. Ogólnopolskie Sympozjum,

Bardziej szczegółowo

SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE

SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE CELKOVÉ ZHODNOTENIE UCHÁDZAČA Mgr. Jána Sabola, PhD., ArtD. (FILOZOFICKÁ FAKULTA UPJŠ, KOŠICE) O VEDECKO-PEDAGOGICKÝ TITUL DOCENT v študijnom odbore 2.1.36. literárna veda habilitačnou

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov dr Stanisława Gulaka

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov dr Stanisława Gulaka Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov dr Stanisława Gulaka Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 GULAK, S.: Personalistyczny Wymiar Łaski według Franciszka

Bardziej szczegółowo

VÝROČNÁ SPRÁVA FAKULTY ZA ROK 2015

VÝROČNÁ SPRÁVA FAKULTY ZA ROK 2015 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta VÝROČNÁ SPRÁVA FAKULTY ZA ROK 2015 Schválená Akademickým senátom fakulty dňa 10.3.2016 BRATISLAVA Február 2016 O B

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. stan z: maj 2017

BIBLIOGRAFIA. stan z: maj 2017 dr Monika Gwóźdź BIBLIOGRAFIA stan z: maj 2017 Druki zwarte: 1. [współred.] Z rodziną nie tylko na fotografii, red. M. Gwóźdź, A. Maliszewska, Katowice 2011. 2. [współred.] Miłość i odpowiedzialność -

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS ul. Kilińskiego 43, 41 200 Sosnowiec tel. + 48 0-32 363-12-00, fax + 48 0-32 363-12-07 www.humanitas.edu.pl e-mail: sekretariat@humanitas.edu.pl VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Bardziej szczegółowo

Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY

Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY Bielsko-Biała Międzybrodzie Żywieckie 5-6 V 2009 Patronat

Bardziej szczegółowo

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich.

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. 1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, pod

Bardziej szczegółowo

Vedecká škola prof. Tadeusza Zasępu

Vedecká škola prof. Tadeusza Zasępu Vedecká škola prof. Tadeusza Zasępu chronologický zoznam kvalifikačných prác napísaných pod jeho vedením tučným písmom sú zvýraznené mená jeho slovenských študentov I. Doktorské (dizertačné) práce 1. Garbowski

Bardziej szczegółowo

Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach

Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach VÝROČNÁ SPRÁVA Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty v Košiciach za rok 2014 Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická

Bardziej szczegółowo

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 8/2005 Zostavovatelia: Rastislav Kožiak Imrich Nagy Redakčná rada: Rastislav Kožiak

Bardziej szczegółowo

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI IX. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne W DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI Ustroń, 19 20 listopada

Bardziej szczegółowo

DR ANNA SZKOLAK Pełnione funkcje: Badania naukowe w obszarze:

DR ANNA SZKOLAK Pełnione funkcje: Badania naukowe w obszarze: DR ANNA SZKOLAK Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej ul. Ingardena 4, Kraków, Polska tel. +48 608 869 349 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie - Priebeh zamestnaní Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety)

Bardziej szczegółowo

KATOLÍCKA TEOLÓGIA P R Í L O H A UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE. Informačné listy predmetov EXTERNÁ FORMA

KATOLÍCKA TEOLÓGIA P R Í L O H A UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE. Informačné listy predmetov EXTERNÁ FORMA UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA KATOLÍCKA TEOLÓGIA EXTERNÁ FORMA P R Í L O H A Informačné listy predmetov Materiál predkladá: doc. PhDr. František

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010 Uniwersytet Śląski Katowice Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Pedagogiki Spolecznej Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Pedagogická fakulta ZAPROSZENIE zapraszają Panią/Pana na międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti

Zoznam publikačnej činnosti 1 Zoznam publikačnej činnosti Osobné údaje: Meno a priezvisko: Tituly a hodnosti: Dátum a miesto nar.: Odbor: Funkcia a pracovisko: Mieczysław Kuriański Dr. 28 XI 1945, Jazłowiec Katolícka teológia Prednáša

Bardziej szczegółowo

Publikačná činnosť autora MATIS, JOZEF

Publikačná činnosť autora MATIS, JOZEF Publikačná činnosť autora MATIS, JOZEF AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA 1 Bezopasnost v eru globalizaciji : monografija / Zaplatinskij V., Matis J. - [1. vyd.]. - Kyjiv

Bardziej szczegółowo

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. dr. Ryszard Makarowski

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. dr. Ryszard Makarowski UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED Zoznam publikačnej činnosti dr. Ryszard Makarowski AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Makarowski, Ryszard 100%:

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA Dr hab. Maria Papierz

BIBLIOGRAFIA Dr hab. Maria Papierz BIBLIOGRAFIA Dr hab. Maria Papierz KSIĄŻKI 1. Nominalizacje we współczesnym języku słowackim, ZNUJ, Prace Językoznawcze 72, Kraków 1982. 2. Zaimki w języku i w tekście. Studium słowacko-polskie. Kraków

Bardziej szczegółowo

TRÓJCA ŚWIĘTA A MARYJA W POBOŻNOŚCI SŁOWACKIEJ

TRÓJCA ŚWIĘTA A MARYJA W POBOŻNOŚCI SŁOWACKIEJ JANA MORICOVÀ, Banská Bystrica TRÓJCA ŚWIĘTA A MARYJA W POBOŻNOŚCI SŁOWACKIEJ Podczas swojej pierwszej wizyty w Bratysławie (22 IV 1990) Jan Paweł II zwrócił uwagę na dwie charakterystyczne cechy słowackiego

Bardziej szczegółowo

Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń

Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń PROGRAM II Międzynarodowej Konferencji Naukowej STYL I JAKOŚĆ ŻYCIA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA na temat: Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń 19 czerwca 2012 roku, Miejsce

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE ROZDZIAŁY W MONOGRAFII:

MONOGRAFIE ROZDZIAŁY W MONOGRAFII: 1 Ks. dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR MONOGRAFIE 1. Epithoma conclusionum Michała Falkenera z Wrocławia. Edycja krytyczna wraz z aparatem historyczno-filozoficznym, Acta Mediaevalia XVI, Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz, 5 lipca 2013 roku

Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz, 5 lipca 2013 roku Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz, 5 lipca 2013 roku 2 0 1 4 I Forum Czasopism Karpackich V Forum Prasy Sądeckiej Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz, 3-6 lipca 2014 Patronat merytoryczny Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Syntetyczny obraz historii szkolnictwa na Słowacji od początków piśmiennictwa w Państwie Wielkomorawskim do rozwoju szkolnictwa w okresie oświecenia

Syntetyczny obraz historii szkolnictwa na Słowacji od początków piśmiennictwa w Państwie Wielkomorawskim do rozwoju szkolnictwa w okresie oświecenia Syntetyczny obraz historii szkolnictwa na Słowacji od początków piśmiennictwa w Państwie Wielkomorawskim do rozwoju szkolnictwa w okresie oświecenia Lucia Bokorová Trnawa, Słowacja bokorovalucia@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet

Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA NÁBREŽIE JÁNA PAVLA II. 15, 058 01POPRAD, SLOVENSKO www.ku.sk, tel.: +421 44 4326 842, kl. 1830, e-mail: konferenciapp@gmail.com a RADA IUSTITIA ET

Bardziej szczegółowo

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA Organizátor a miesto konania: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká Dátum: 17.- 18. marca 2016 fakulta Ostravské univerzity,

Bardziej szczegółowo

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa Ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa Biogram naukowy Urodzony 23 kwietnia 1946 w Radziechowicach; 1965-71 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie; 1971-74 był wikariuszem

Bardziej szczegółowo

Dr Zbigniew Widera Wyższa Szkoła Humanitas PL 41-902 Sosnowiec, ul. Jana Kilińskiego 43. e-mail: tel/fax: +421-908-584-971

Dr Zbigniew Widera Wyższa Szkoła Humanitas PL 41-902 Sosnowiec, ul. Jana Kilińskiego 43. e-mail: tel/fax: +421-908-584-971 Dr Zbigniew Widera Wyższa Szkoła Humanitas PL 41-902 Sosnowiec, ul. Jana Kilińskiego 43 e-mail: tel/fax: +421-908-584-971 [AED] 01 WIDERA, Z.: Biesiady i przyjęcia jako element działań politycznych. In:

Bardziej szczegółowo

E BILBAO01 Hiszpania 920 21. Uniwersytet Jagielloński PL KRAKOW01 Polska 914

E BILBAO01 Hiszpania 920 21. Uniwersytet Jagielloński PL KRAKOW01 Polska 914 Uczelnie, które wysłały najwięcej studentów w ramach Erasmusa w roku 2012/13 Uczelnia Kod Erasmusa Kraj Liczba studentów wysłanych na studia i na praktyki Erasmusa Number of outgoing Erasmus students 1.

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY

AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY Termin: 15-16 kwietnia 2013 r. Miejsce: Dom Wczasowy "Jawor" Ustroń, ul. Wczasowa 51 Organizatorzy Zakład Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

EDUKÁCIA DOSPELÝCH 2017

EDUKÁCIA DOSPELÝCH 2017 PROGRAM KONFERENCIE EDUKÁCIA DOSPELÝCH 2017 5. apríl 2017, Banská Bystrica 9.00 10.00 PREZENTÁCIA 10.00 10.30 OTVORENIE KONFERENCIE prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. Vedúci Katedry andragogiky, Pedagogická

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti

Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti I. Osobné údaje: Meno a priezvisko: Szczepan Tadeusz Praśkiewicz Tituly a hodnosti: Dr. Dátum a miesto narodenia: 12.09.1958 Chmielnik (Polska) Odbor: Katolícka teológia Funkcia

Bardziej szczegółowo

Výročná správa Katedry výtvarného umenia za rok 2009:

Výročná správa Katedry výtvarného umenia za rok 2009: Úvod I. Organizácia Výročná správa Katedry výtvarného umenia za rok 2009: vedúci katedry: doc. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. zástupca vedúceho katedry: doc. akad. mal. Pavol Rusko sekretariát

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Rankingi uczelni. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Rankingi uczelni. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Rankingi uczelni Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wykazy szkół

Bardziej szczegółowo

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE FILOZOFICKÁ FAKULTA PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZA ROK 2003

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE FILOZOFICKÁ FAKULTA PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZA ROK 2003 PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE FILOZOFICKÁ FAKULTA PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZA ROK 2003 AAA AAA AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Obščekarpatskij dialektologičeskij atlas. Vypusk 7

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC PUBLIKOWANYCH I NIEPUBLIKOWANYCH O KS. PROF. DR. HAB. JANUSZU MARIAŃSKIM W LATACH 2008-2014

WYKAZ PRAC PUBLIKOWANYCH I NIEPUBLIKOWANYCH O KS. PROF. DR. HAB. JANUSZU MARIAŃSKIM W LATACH 2008-2014 272 DOROBEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY KS. PROF. JANUSZA MARIAŃSKIEGO 198. Wartości podstawowe w świadomości młodzieży maturalnej, w: Godność osoby ludzkiej w społeczeństwie i gospodarce, red. Stanisław Fel,

Bardziej szczegółowo

Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov Zoznam bibliografických odkazov ANDERSEN, H. CH. 1956. Rozprávky. Bratislava : Mladé letá, 1956, 147 s. ANDERSEN, H. CH. 2004. Rozprávky Hansa Christiana Andersena. Bratislava : Slovart, 2004, 592 s. ISBN

Bardziej szczegółowo

Numer programu i data przyjęcia. Tytuł podręcznika. Numer podręcznika

Numer programu i data przyjęcia. Tytuł podręcznika. Numer podręcznika PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRAZ Z NUMERAMI PODRĘCZNIKÓW, NUMERAMI PROGRAMÓW ORAZ DATĄ DOPUSZCZENIA Tytuły Programu nauczania religii rzymskokatolickiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 9 Wstęp 11 Część I

Spis treści. Wykaz skrótów 9 Wstęp 11 Część I Spis treści Wykaz skrótów 9 Wstęp 11 Część I PEDAGOGIKA jako nauka i JEJ podstawy Rozdział I Pedagogika geneza i rozwój 25 1. Pojęcie pedagogiki jako nauki 25 1.1. Pojęcia pedagogiki w świetle literatury

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných vedeckých, umeleckých prác a ohlasov. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.

Zoznam pôvodných vedeckých, umeleckých prác a ohlasov. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD. Zoznam pôvodných vedeckých, umeleckých prác a ohlasov PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD. Vedecké monografie AAB Cirkevná hudba v Ružomberku v 19. a 20. storočí. Ružomberok : Verbum, 2011. ISBN

Bardziej szczegółowo

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Wydział Pedagogiczny

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Wydział Pedagogiczny Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Wydział Pedagogiczny oraz Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricy, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej kultúry Prešovská Univerzita v Prešove,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI na temat SZEŚCIOLATEK: PRZEDSZKOLAK CZY UCZEŃ - DYLEMATY W KSZTAŁCENIU I WYCHOWANIU DZIECI NAJMŁODSZYCH 24-25.09. 2009 Gliwice, ul Bojkowska 37 GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo