Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY"

Transkrypt

1 Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY Bielsko-Biała Międzybrodzie Żywieckie 5-6 V 2009 Patronat nad konferencją JM Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Instytut Południowy w Bielsku-Białej i Urząd Gminy Czernichów Konferencję zorganizowano we współpracy polsko-słowackiej: Zakład Antropologii Kultury i Filozofii Człowieka Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Katedra filozofie a dejín filozofie Univerzity Komeského v Bratislave Inńtitút filozofie a etiky Preńovskej univerzity v Preńove Katedra Nauk Społecznych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Katedra aplikovanej etyki Univerzity P.J. Ńafárika v Końiciach Katedra vńeobecnej a aplikovanej etyki Univerzity Konńtatína Filozofa v Nitre Katedra Nauk o Rodzinie WSF-P Ignatianum w Krakowie Katedra filozofie a religionistiky, Gréckokatolícka teologická fakulta Preńovskej univerzity v Preńove Slovenské filozofické združenie pri SAV Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Cieszynie i Koło w Bielsku-Białej oraz Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku (koordynator konferencji) Zgłoszenia i pytania należy kierować na adres: a-mail: Obrady konferencyjne odbywać będą się w Międzybrodziu Żywieckim w czterech sekcjach: 1. PRZEMIANY W OBRAZIE ŚWIATA I W METODACH BADAŃ NAUKOWYCH. HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY. ODPOWIEDZIALNI ZA SEKCJĘ: Ľubov Vladyková, Wiesław Wójcik Obrady: Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar (sala konferencyjna, 1 piętro) 2. PRZEMIANY OBRAZU CZŁOWIEKA W FILOZOFII, RELIGII I NAUCE. HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY. ODPOWIEDZIALNI ZA SEKCJĘ: Zlatica Plańienková, Pavol Dancák, Marek Rembierz Obrady: Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar (sala sesyjna, parter) 3. PRZEMIANY WYCHOWANIA I MORALNOŚCI. HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY. ODPOWIEDZIALNI ZA SEKCJĘ: Marta Gluchmanová, Stanisław Ciupka Obrady: Zajazd nad Wodą (ul. Energetyków 3, Sala spotkań, 1 piętro) 4. PRZEMIANY SPOŁECZEŃSTWA I RODZINY. HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY. ODPOWIEDZIALNI ZA SEKCJĘ: Erika Lalíková, Andrej Slodička, Stanisław Cader Obrady: w Ośrodku ENION S.A. Beskidzka Energetyka PE, ul. Energetyków 9 (sala sesyjna, parter) *** Rejestracja uczestników: 5 V (wtorek) od godziny 8.30 w Międzybrodziu Żywieckim, ul. Energetyków Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar 1

2 *** OGÓLNY PLAN KONFERENCJI Wtorek 5 V Uroczyste rozpoczęcie konferencji: Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar (sala sesyjna) Przywitanie Uczestników konferencji. Prezentacja założeń i przebiegu międzynarodowej konferencji. Informacja o instytucjach organizujących konferencję Obrady sekcji i w sekcjach zakończenie obrad sekcji Zajazd nad Wodą (ul. Energetyków 3) Obrady sekcji i w sekcjach zakończenie obrad sekcji zwiedzanie elektrowni wodnej Uroczysty bankiet w Ośrodku ENION S.A. Beskidzka Energetyka PE, ul. Energetyków 9 (sala sesyjna, parter). Na początku bankietu nastąpi dalsza prezentacja instytucji organizujących konferencję i omówienie prowadzonej przez nie współpracy polsko-słowackiej oraz dokonana zostanie krótka prezentacja Powszechnej Encyklopedii Filozofii śniadanie Zajazd nad Wodą (ul. Energetyków 3) Obrady sekcji i w sekcjach Zajazd nad Wodą (ul. Energetyków 3) SZCZEGÓŁOWY PLAN KONFERENCJI I PORZĄDEK OBRAD W SEKCJACH WYKŁAD: 20 MINUT; REFERAT: 15 MINUT; - DYSKUSJA PO WYKŁADACH I REFERATACH ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE NA ZAKOŃCZENIE OBRAD DANEJ CZĘŚCI PORZĄDEK OBRAD SEKCJI PIERWSZEJ: PRZEMIANY W OBRAZIE ŚWIATA I W METODACH BADAŃ NAUKOWYCH. HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY Odpowiedzialni za sekcję: Ľubov Vladyková, Wiesław Wójcik Obrady: Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar (sala konferencyjna, 1 piętro) Wtorek 5 V Uroczyste rozpoczęcie konferencji. Przywitanie Uczestników konferencji. Prezentacja założeń i przebiegu międzynarodowej konferencji. Informacja o instytucjach organizujących konferencję Obrady sekcji i w sekcjach Adam Jonkisz, Postęp w nauce i filozofii nauki Marián Palenčár, K problému socio-kultúrnej determinácie vývinu vedy (Prípad Kepler a Galilei) Anna Valcerova, Dva systémy literárnej komparatistiky Wiesław Wójcik, Drugi przełom nowożytny w nauce 2

3 Marek Rembierz, Przemiany granic nauki i granic filozofii Krzysztof Śleziński, W poszukiwaniu nowej metody badań naukowych Jakub Jonkisz, Przemiany koncepcji podmiotu i subiektywności we współczesnej filozofii umysłu /zarys problemu/ zakończenie obrad sekcji Obrady sekcji i w sekcjach Peter Krchnák, Ekologická kríza ako príležitosť k našej humanizácii a ekologizácii Piotr Leśniak, Czy nauka może się skończyć? Marián Ambrozy, Eva Dirgová, Niektoré aspekty premien vzťahu vedy a viery od 17. storočia dodnes Anna Marek-Bieniasz, Problem współczesnej ateizacji nauki. Bogdan Koperski, Izydora Dąmbska a destrukcja pojęcia faktu w konwencjonalizmie Stanisław Ciupka, Misteryjność filozofii greckiej Wojciech Daszkiewicz, Bronisława Malinowskiego funkcjonalna koncepcja kultury zakończenie obrad sekcji zwiedzanie elektrowni wodnej Uroczysty bankiet śniadanie i w sekcjach Ľubov Vladyková, Technologické osvietenstvo II rétorika úpadku (Éra prázdnoty alebo paradox šťastia) Andrea Klimková, Dva svety v morálnych postojoch človeka k prírode. Elżbieta Struzik, Przyszłość człowieka w perspektywie biotechnologii Aleksandra Kuzior, Aksjologiczny pluralizm współczesności Adam Świeżyński, Społeczny kontekst inkulturacji zdarzenia cudownego Peter Mlynarčík, Filozofia poznania Alexandra Spesza ( ) Tomasz Szendzielorz, Znak w miejsce rzeczywistości przemiana w rozumieniu właściwego przedmiotu filozoficznego poznania. Adam W. Wojtunik, Schopenhauera krytyka heglowskiej historiozofii Mirek Tyl, Metamorfozy historiografii filozofii w Polsce 3

4 PORZĄDEK OBRAD SEKCJI DRUGIEJ: PRZEMIANY OBRAZU CZŁOWIEKA W FILOZOFII, RELIGII I NAUCE. HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY Wtorek - 5 V 2009 Odpowiedzialni za sekcję: Zlatica Plašienková, Pavol Dancák, Marek Rembierz Obrady: Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar (sala sesyjna, parter) Uroczyste rozpoczęcie konferencji. Przywitanie Uczestników konferencji. Prezentacja założeń i przebiegu międzynarodowej konferencji. Informacja o instytucjach organizujących konferencję Obrady sekcji i w sekcjach Vasil Gluchman, Cnosti a neresti minulosti a prítomnosti (renesancia a súčasnosť) Tomasz Stępień, Duch w maszynie. Nowe rozumienie człowieka w filozofii nowożytnej. Ján Ńlosiar, Kto sme a ako o sebe uvažujeme Krzysztof Wieczorek, Integracja przez interakcje. W stronę społeczeństwa ludzi otwartych. Maciej Bała, Pluralizm religii szansa czy zagrożenie? Henryk Machoń, Doświadczenie religijne dominującą formą religii? Przemiany w obrębie współczesnej religijności. Aleksy Kowalski, Natura duszy ludzkiej w ujęciu chrześcijańskich autorów łacińskich od III do V wieku. Milan Toman, Seneca: lekár duše i tela alebo o terapeutickej úlohe filozofie Gabriela Platková Olejárová, Mravnosť človeka vo svetle premien (J.A. Komenský a dnešok) Duńan Hruńka, Kritika človeka v Nietzscheho koncepcii nadčloveka zakończenie obrad sekcji Obrady sekcji i w sekcjach Tadeusz Miczka, Kontynuacje wolnościowych opowieści w cyfrowym świecie Pavol Dancák, Človek, sloboda a perspektíva v kontexte súčasných kultúrnych zmien Andrzej Baczyński, Człowiek w sieci mediów Info-etyka zamiast audience Daniela Navrátilová, Rozvoj technológií a premeny v obraze človeka na prelome 20. a 21. stornia Michał Drożdż, Medialny spór o człowieka Erika Lalíková, Rozpoltenie človeka v zrkadle umenia Monika Miczka-Pajestka, Przemiany obrazu człowieka i ponowoczesne problemy trans-kulturowości Milan Fula, Petra Lajčiaková, Od diferencie a komplementarity k reciprocite muža a ženy Mariusz Wojewoda, Etyka wobec problemu obcego. Problemy etyczne związane z wielokulturowością Radovan Ńoltés, Interpersonálny vzťah ako podmienka ľudskosti Marian Gavenda, Virtuálna realita a schpnosť slobodných rozhodnutí zakończenie obrad sekcji zwiedzanie elektrowni wodnej Uroczysty bankiet. 4

5 8.00. śniadanie Referaty w sekcjach Izabella Andrzejuk, Arystotelesowska koncepcja społeczności, jako ludzi powiązanych przyjaźnią. Peter Fotta, Spor o fundament relácie človek spoločnosť Danuta Ługowska, Obraz człowieka w przestrzeni "Aten" i "Jerozolimy" Kristína Ńabíková, Rozumný človek a spravodlivá spoločnosť Sonia Bukowska, Teoria Erazma Majewskiego jako przykład nowego kierunku w refleksji nad człowiekiem w myśli polskiej początku XX wieku Andrea Javorská, Človek v masovej spoločnosti a duchovná situácia doby. (K. Jaspers a M. Heidegger) Grażyna Szumera, Człowiek i społeczeństwo w myśli José Ortegi y Gasseta. Tatiana Cárová, Neodarvinistický pohľad na človeka ako východisko úvah o modernej spoločnosti Marián Mazag, Osobnosť a spoločnosť na pozadí dvoch koncepcií človeka (C. G. Jung a M. Buber) Leszek Łysień, Religio postmoderna? Piotr Rossa, Przemiany w rozumieniu pamięci religijnej we współczesnej antropologii teologicznej PORZĄDEK OBRAD SEKCJI TRZECIEJ: PRZEMIANY WYCHOWANIA I MORALNOŚCI. HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY Odpowiedzialni za sekcję: Marta Gluchmanová, Stanisław Ciupka Obrady: Zajazd nad Wodą (ul. Energetyków 3, Sala spotkań, 1 piętro) Wtorek - 5 V Uroczyste rozpoczęcie konferencji. Przywitanie Uczestników konferencji. Prezentacja założeń i przebiegu międzynarodowej konferencji. Informacja o instytucjach organizujących konferencję Obrady sekcji i w sekcjach Artur Andrzejuk, Uniwersytet jako wspólnota nauczających i nauczanych Lenka Bohunická, Morálny étos a ľudská každodennosť Joanna Karczewska, Wychowanie moralne zadaniem współczesnego nauczyciela Ondrej Ńtefaňak, Wpływ religijności na postawy moralne młodzieży słowackiej (na przykładzie diecezji spiskiej) Ferdinand Kubiík, O premenach, ktore pocas poslednych rokov zasiahli Presovskú stredoskolsku mládez. Michaela Ujházyová, Individuálna a kolektívna zodpovednosť súperiace koncepty? Adriana Jesenková, Citová výchova ako nevyhnutný nástroj morálneho pokroku. Pohľad Richarda Rortyho a Anette Baierovej. Adrianna Svirkova, Ľudská prirodzenosť v aktuálnych filozoficko etických diskurzoch Ján Kalajtzidis, Eticko filozofická reflexia vplyvu princípu spravodlivosti na rozvoj hospodárstva v dejinách zakończenie obrad sekcji 5

6 Obrady sekcji i w sekcjach Zlatica Plańienková, O dvoch podobách praktickej filozofie na Slovensku Mariana Račková, Personal identity in relation with multicultural education Josef Jurina, Perspektywy filozofii postmodernistycznej Robert Lapko, Človek v spoločenstve ako ho vykresľuje Kniha Tobiáš Marek Uglorz, Do źródeł antropologii postulat na XXI wiek. Emília Bocková, Problematika vizualizácie biblického textu vo vyučovaní katolíckeho náboženstva v základných školách Monika Kubatková, Psobenie a činnost hnutia Nazaret v katolickiej Cirkvi na Slovensku v druhej polovici 20. staročia Svetlana Kravecová, Adorácia ako prejav eucharistického kultu a dôležité faktory ovplyvňujúce jej vznik a priebeh v historickom kontente zakończenie obrad sekcji zwiedzanie elektrowni wodnej Uroczysty bankiet śniadanie w sekcjach Halina Ńimo, Poglądy M. Ossowskiej na koncepcje moralności a pojęcie sprawiedliwości Miroslav Gejdoń, Platonova filozofia výchovy prezentovaná v diele Ustava cez explikáciu pojmu spravodlivosť Marta Gluchmanová, Postavenie učiteľa v spoločnosti minulosť, súčasnosť a jeho perspektívy do budúcnosti Jarosław Horowski, Etyka powinności czy etyka cnoty w przygotowaniu zawodowym nauczycieli? Piotr Mazur, Założenia antropologiczne ruchu New Age Miła Kwapiszewska-Antas, Adopcja czy zapłodnienie in vitro moralne problemy bezpłodności Emilia Lewicka Kalka, Starość /nie/ radość Wiola Szumilas, Egzystencja w pojedynkę jako konkurencja dla współczesnego życia rodzinnego zmiana filozofii życia Ewa Matusik, Kształtowanie wśród młodzieży sylwetki homo hubris 6

7 PORZĄDEK OBRAD SEKCJI CZWARTEJ: PRZEMIANY SPOŁECZEŃSTWA I RODZINY. HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY Odpowiedzialni za sekcję: Erika Lalíková, Andrej Slodička, Stanisław Cader Obrady: w Ośrodku ENION S.A. Beskidzka Energetyka PE, ul. Energetyków 9 (sala sesyjna, parter) Wtorek - 5 V Uroczyste rozpoczęcie konferencji. Przywitanie Uczestników konferencji. Prezentacja założeń i przebiegu międzynarodowej konferencji. Informacja o instytucjach organizujących konferencję Obrady sekcji i w sekcjach Andrej Slodička, Kresťanský pohľad na manželstvo a rodinu v kontexte spoločenských a kultúrnych zmien v súčasnej Europe Katarzyna Piątek, Społeczno-kulturowe wyznaczniki roli mężczyzny we współczesnej rodzinie. W poszukiwaniu ponowoczesnego wzorca męskości Milan Fula, Rodina v reflexii postmoderného feminizmu Sabina Zalewska, Wartości we współczesnej rodzinie. Pomiędzy deklaracją a czynem Michal Hospodár, Kresťanská rodina a modlitva Slávka Michančová, Zbieranie odvahy k pravde: Posuny v postojoch voči problematike sexuálnehozneužívania detí (Acquiring courage to truth: Shifts in attitudes toward problem of child sexual abuse) Hana Ńlechtová, Rola społeczna małego dziecka ideał relacyjny współczesnego człowieka. Przykład aktualizacji wykorzystania starego pojęcia socjologicznego Stanisław Cader, Zmiana roli instytucji wspomagających rodzinę w wychowaniu Miroslav Gejdoń, Rola okresu narzeczeństwa w przygotowaniu do małżeństwa Ľubomír Petrík, Rodina v reflexii zakończenie obrad sekcji Obrady sekcji i w sekcjach Jarmila Chovancova, Sloboda a rovnosť ako univerzálne hodnoty demokraci Gita Geremeńová, Helena Melkusová, Multikulturalizmus hra s mnohosťou kultúr a ľudských príbehov? Helena Melkusová, Mária Agafonová, Miesto komunikácie v interkultúrnom dialógu a otázka tolerancie pri utváraní vzdelanostnej spoločnosti v zjednocujúcej sa Európe. Joanna Mysona Byrska, Wartość konfliktu w koncepcji państwa Hermanna Hellera. Jan Konior, Chiński smok. Czy trzeba się bać Chin? Daniela Hrehová, Mariana Račková, Jana Frenová, Civilization literacy Aleksandra Kamińska, Między nowoczesnością a ponowoczesnością. Relacja między imigrantem a europejskim państwem narodowym. Andrzej Kącki, Akulturacja a przejmowanie wzorów kulturowych Tomasz Kowalik, Rozwój polskiej myśli narodowej na Śląsku w czasach kulturkampfu zakończenie obrad sekcji 7

8 17.45 zwiedzanie elektrowni wodnej Uroczysty bankiet śniadanie w sekcjach Jan Gavura, Básnik, mravnost a cas. Witold Adamczyk, Współczesna ikona klasycznych aksjomatów Marcel Forgáč, Motív súkromia v dielach Jána Johanidesa Magdalena Półtorak, Emancypacja w krzywym zwierciadle (czyli słów kilka o zmianie miejsca kobiety na przestrzeni 20 lat transformacji ustrojowej w Polsce) Michał Lisecki, Interfejs elektronicznej ikonosfery. Przemiany w zwyczajach komunikacyjnych społeczeństwa informacyjnego. Ewelina Wałaszek, Człowiek w społeczeństwie sieciowym /socjologiczne studium przypadku/ Piotr Sitek, Człowiek w społeczeństwie. Wzajemne wpływy zachodzące pomiędzy kulturą a Internetem. Piotr Kroczek, Regulacje w prawie kościelnym jako odpowiedź na przemiany społeczne w Polsce po 1989 r. Antoni Magdoń, Struktura organizacyjna oraz kompetencje organów banku spółdzielczego 8

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO X Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO SEKCJE TEMATYCZNE Prawa człowieka w procesie

Bardziej szczegółowo

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 Studia Gdańskie, t. V, s. 326 344 Dydaktyka 13 października 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie uczelni w Gdańsku przy ul. Biskupiej 24 b, w sali 201, odbyła się uroczysta

Bardziej szczegółowo

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze RAMOWY PLAN XII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku 21 października 2014 (wtorek) Od 15.00 Przyjazd,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SESJI NAUKOWYCH

PROGRAM SESJI NAUKOWYCH 2 3. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE CZŁOWIEK MEDIA EDUKACJA p o d h o n o r o w y m p a t r o n a t e m JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego Prof. zw. dr. hab. Michała Śliwy Patronat medialny: KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 16-22 listopada 2014 r. Nr 47

R. 70(82) Warszawa, 16-22 listopada 2014 r. Nr 47 R. 70(82) Warszawa, 16-22 listopada 2014 r. Nr 47 Poz. 32057-32559 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz.33160-36245 listopad 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: SOCJOLOGIA Rok akademicki 011/01 Europejski System Transferu Punktów 1. Informacja o Wydziale 1.1.

Bardziej szczegółowo

Patronat. Komitet Honorowy. Mi n i s t e r Na u k i i Sz k o l n i c t wa Wy ż s z e g o. Pr e z y d e n t Mi a s ta Ol s z t y n

Patronat. Komitet Honorowy. Mi n i s t e r Na u k i i Sz k o l n i c t wa Wy ż s z e g o. Pr e z y d e n t Mi a s ta Ol s z t y n Program Patronat Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński Komitet Honorowy Ma r s z a ł e k Se j m u RP Bronisław Komorowski Ma r s z a ł e k Se n at u RP Bogdan Borusewicz Mi n i s t e r Ed

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Program studiów Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Rok akademicki 2011/2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO PROGRAM Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 13 14 CZERWCA 2011 r. sekcje tematyczne Sekcja: Determinanty

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 9 wrzesień 2010 poz. 25277-28720 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej 1-3 czerwca 2015, Warszawa

XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej 1-3 czerwca 2015, Warszawa Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej 1-3

Bardziej szczegółowo

IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 27-30 maja 2015 roku

IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 27-30 maja 2015 roku IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 2730 maja 2015 roku Organizatorzy: Współorganizatorzy: Patronat Honorowy: Partnerzy: Patronat medialny: Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu Studia Sieradzana ISSN 2299-2928 Nr 5/2014 Sieradz 2014 1 ISSN 2299-2928 Studia Sieradzana 5/2014 Redaktor naczelny: dr Joanna Swędrak, Z-ca Redaktora:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011

INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 KIELCE 2010-2011 OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 Poz. 16492-17184 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Aktualności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Aktualności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Aktualności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Nr 25 czerwiec 2015 I OD DYREKCJI Rozwijamy naszą aktywność edukacyjną opartą o trzon badawczy Instytutu. Przygotowany został projekt Programu postdoktorskiego

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 36246-38739 grudzień 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244.

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244. Vita Academica nr 4 (79) 2014 wrzesień październik Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244 Gaudeamus igitur! W numerze z życia uczelni Wydarzyło się.... 2

Bardziej szczegółowo

Hałajczak Hanna Ofiara losu, zwyciężczyni czy cwaniara? Femistyczne ujęcie baśni o Kopciuszku 2006 dr Grażyna Gajewska Hillenberg Ewa Chwyty

Hałajczak Hanna Ofiara losu, zwyciężczyni czy cwaniara? Femistyczne ujęcie baśni o Kopciuszku 2006 dr Grażyna Gajewska Hillenberg Ewa Chwyty WYDZ. FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ 2004 Prace licencjackie Burghard Filip Unesco - struktura organizacji i jej działalność w Polsce 2004dr Witold Sobczak Cieśliński Łukasz Prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac Profesor Ewy Nowickiej

Bibliografia prac Profesor Ewy Nowickiej Bibliografia prac Profesor Ewy Nowickiej (opracowała Barbara Bossak-Herbst) 2012 Świat człowieka świat kultury: systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, wyd. 7 zmienione i poszerzone, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 36.

Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 36. Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 36. konkursu Tytuł projektu Typ projektu Kierownik projektu Jednostka Wysokość środków

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia Nazwa przedmiotu Społeczeństwo Polskie XX wieku Wykładowca dr Jarosław Chodak Typ przedmiotu(w,ćw, W + CA kw, sem.) Rok studiów I rok studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Semestr letni Liczba

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 22-28 lipca 2012 r. Nr 30

R. 68(80) Warszawa, 22-28 lipca 2012 r. Nr 30 R. 68(80) Warszawa, 22-28 lipca 2012 r. Nr 30 Poz. 21225-21914 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Patronat konferencji: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Patronat konferencji: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego I Konferencja Gerontologiczna z cyklu: Refleksje nad starością Obiektywny i subiektywny wymiar starości 26-27 września 2014 - Łódź Organizator: Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Katalog Przedmiotów. Collegium Civitas

Katalog Przedmiotów. Collegium Civitas Katalog Przedmiotów Collegium Civitas studia I oraz II stopnia stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim Socjologia Stosunki Międzynarodowe Studia Azjatyckie Politologia Dziennikarstwo Collegium Civitas

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 3 marzec 2010 poz. 6640-10124 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego PrOJEKT dofinansowany przez Mecenas główny Mecenas Wspierający patronat medialny Ekonomia dla przyszłości Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk

Bardziej szczegółowo