ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI"

Transkrypt

1 ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI I. Osobné údaje: Meno a priezvisko: Henryk ĆMIEL OSPPE Tituly a hodnosti: Dr. Dátum a miesto narodenia: , Semianowice Śląskie(Poľsko) Odbor: Katolícka teológia Funkcia a pracovisko: odborný asistent Wyższe Seminarium Duchowne (WSD) Zakonu Paulinów ul. Skałeczna 16, Kraków Štúdium: Odborné vzdelanie: Vysokoškolské štúdiá: Magisterské: 1987 Pápežská teologická fakulta, Kraków (PL) Odbor: Katolícka teológia ĆMIEL, H.:. KRAKÓW, Doktorandské: 1992 Akadémia Alfonsiana, ROMA (IT) Odbor: Morálna teológia ĆMIEL, H.: Il Ruolo della direzione spirituale nella formazione della coscienza cristiana. Prospektive fondamentali della riflessione postconciliare. Rím, Profesijná kariéra: od 1993 od 2011 prednášajúci morálnu teológiu na WSD OSPPE v Krakove prednášajúci morálnu teológiu na WSD o. Bernardýnov - Kalwaria Zebrzydowska. 1

2 I. Pedagogické aktivity 1. Kontinuálna vzdelávacia činnosť v odbore (20) Od 1993 prednášajúci morálnu teológiu na WSD OSPPE v Krakove. Od 2011 prednášajúci morálnu teológiu na WSD o. Bernardýnov - Kalwaria Zebrzydowska. 2. Garantovanie študijného programu (nevyžaduje sa nedokladá sa) 3. Vedenie diplomovej práce (10) 3a. Vedenie diplomovej práce 1. Patrycjusz Robert Kubiak OSPPE, Osobowy wymiar Sakramentu Pokuty i Pojednania w dobie soborowej i posoborowej, Kraków, s Stanisław Kokowicz OSPPE, Moralne przesłanki obrony życia ludzkiego w nauczaniu Jana Pawla II (na podstawie encykliki Evangelium Vitae, Kraków 1999, s Laurenty Yan Zhezitskiy OSPPE, Żal za grzechy we współczesnym nauczaniu kościelnym i teologicznym, Kraków 2002, s Marek Moga OSPPE, Problem narkomanii we współczesnym świecie, Kraków 2002, s Dariusz Oskar Osiński OSPPE, Cierpienie u osób terminalnie chorych na nowotwory w aspekcie moralnym, Kraków 2003, s Sebastian Gotkowicz OSPPE, Kara śmierci we współczesnym nauczaniu kościelnym i nauce teologicznomoralnej, Kraków 2004, s Waldemar Pastusiak OSPPE, Realizacja dobra moralnego wspartego działaniem autosugestii, Kraków 2004, s Rafał Szczepaniak OSPPE, Postawy człowieka chorego wobec cierpienia, Kraków 2006, s Andrzej Grad OSPPE, Od sumienia autorytarnego do sumienia humanistycznego. Próba pogodzenia wizji formowania sumienia w ujęciu katolickiej teologiii moralnej i psychologii humanistycznej Ericha Fromma, Kraków 2006, s Grzegorz Wach OSPPE, Posługa Sakramentu Pokuty i Pojednania. Analiza teologiczno-pastoralna na podstawie wybranych dokumentów Kościoła, Kraków 2014, s. 59. II. Vedecký výskum a publikačná aktivita 4. Vedeckémonografie(4) AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách(4) AAB 01 ĆMIEL, H. Teologia moralna szczegółowa. Paulinianum. Wydawnictwo Zakonu Paulinów : Częstochowa s. ISBN AAB 02 ĆMIEL, H. Nawrócenie czy powracająca miłość? Paulinianum. Wydawnictwo Zakonu Paulinów : Częstochowa s. ISBN AAB 03 ĆMIEL, H. Pojednanie i teologia pojednania dziś. Paulinianum. Wydawnictwo Zakonu Paulinów : Częstochowa s. ISBN AAB 04 ĆMIEL, H. Korzenie współczesnego ateizmu. Paulinianum. Wydawnictwo Zakonu Paulinów : Częstochowa s. ISBN Skriptá a učebné texty (1) BCISkriptá a učebné texty (1) BCI 01 ĆMIEL, H. Podstawowe ukierunkowania chrześcijańskiego życia. Inicjacja chrześcijańska. Kraków s. 54. Bez ISBN. 7. Vedecké práce v časopisoch a recenzovaných zbornikoch (15) AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (5) AED 01 ĆMIEL, H.La religione e il mistero dell uomo secondo il commentario all epistola di s. Paolo ai Romani di Karl Barth. In: Dissertationes Paulinorum. Tom II., Kraków Skałka 1989, s Bez ISSN. 2

3 AED 02 ĆMIEL, H. L interesse per la direzione spirituale oggi. In: Dissertationes Paulinorum. Tom VII., Kraków Skałka 1994, s ISSN AED 03ĆMIEL, H. Pismo Święte o pojednaniu. In: Dissertationes Paulinorum. Tom XVIII., Kraków Skałka 2009, s ISSN AED 04ĆMIEL, H. Sumienie w myśli św. Alfonsa Liguoriego. In: Dissertationes Paulinorum. Tom XX., Kraków Skałka 2011, s ISSN AED 05 ĆMIEL, H. Kształtowanie cnót i postaw moralnych Paulina. In: W poszukiwaniu duchowości paulińskiej. Studium historyczno-teologiczne. Kraków : Wydawnictwo naukowe 1999, s ISBN Dve monografie nahrádzajú 10 článkov AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 02 ĆMIEL, H. Nawrócenie czy powracająca miłość? Paulinianum. Wydawnictwo Zakonu Paulinów : Częstochowa s. ISBN AAB 03 ĆMIEL, H. Korzenie współczesnego ateizmu. Paulinianum. Wydawnictwo Zakonu Paulinów : Częstochowa s. ISBN Vedecké práce v zahraničných časopisoch a recenzovaných zborníkoch (5) ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (2) ADE 01 ĆMIEL, H. Das Ordensleben aus aktueller lehramtlicher Sicht. In: Forum Katholische Theologie, 24. Jahrgang Heft 4/2008, s ISSN ADE 02 ĆMIEL, H. La dimensione cristiana della castitá prematrimoniale nel contesto di dono e di impegno. In: Angelicum 87 (2010), Rím, s ISSN AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (3) AEC 01 ĆMIEL, H. Človek ako slobodná bytosť. In: Teologické a historické aspekty III., Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice 10. októbra Prešov: VMV, 2014, s ISBN AEC 02 ĆMIEL, H. Interpersonálne vzťahy ako základ interpersonálnej viery. In: Dejiny Cirkvi v stredoveku, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov, 2013, s ISBN AEC 03 ĆMIEL, H. Morálna hodnota postojov voči sviatosti pomazania chorých. In: Teologické a historické aspekty III., Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice 10. októbra Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2014, s ISBN Recenzie(1) EDI Recenzie v domácich časopisoch a zborníkoch (1) EDI 01ĆMIEL, H.: CHIAVACCI, E.:Teologia morale fondamentale. Cittadella Editrice, Assisi, 2007, 397 pp. In: Angelicum 86 (2009), Rím, s ISSN Redakčné a zostavovateľské práce (3) Redigoval Dissertationes Paulinorum (ISSN ) časti 14 (2005), 18 (2008), 20 (2011). 13. Expertizna a posudzovateľská činnosť(6) 1. HIŠEM, C.: Cirkevné dejiny starovek. Košice : VMV s. ISBN ŠTRBÁK, M. Biblische, patrologische und semiologische Analyse der Laudes und Horenantiphonen des Palmsonntags. Olsztyn : WWD, s. - ISBN HIŠEM, C.: Cirkevné dejiny stredovek. Košice : VMV s. ISBN ŠTRBÁK, M.: Analyse der historischen Antiphonen In Evangelio des Palmsonntags. Olsztyn : WWD, s. ISBN SZELOCH, H. Concern for the family in the writings of God's serwant card. Stefan Wyszynski. Prešov : VMV, s. ISBN ŠTRBÁK, M. Pútne a kajúce žalmy (komentár). Košice : VMV s. ISBN

4 14. Odborné a umelecké preklady (2) 1. Preklad knihy: ŠPIDLÍK, T.: Starzec Ignacy.Paulinianum. Wydawnictwo Zakonu Paulinów : Częstochowa s. ISBN Preklad knihy: GABRA, P.G.: Krótka medytacja o śluzbach. Wydawnictwo Alleluja : Kraków 2001, 80 s. ISBN X 15. Ohlasyprác v domácej odbornej literatúre (vyžaduje sa 15 uchádzač má 21= 8+13) ADE 01 ĆMIEL, H. Das Ordensleben aus aktueller lehramtlicher Sicht. In: Forum Katholische Theologie, 24. Jahrgang Heft 4/2008, s ISSN [04] WŁOSIŃSKI, M. Edukacja filozoficzna dla rozwoju człowieka. In: Zeszyty naukowe WSHE, tom XXXII. Włocławek : WszHE 2011, s. 22. ISSN [04] WŁOSIŃSKI, M. Pedagogiczno-katechetyczna siła nadziei. Włocławek : WszHE 2012, s. 90. ISBN ADE 02 ĆMIEL, H. La dimensione cristiana della castitá prematrimoniale nel contesto di dono e di impegno. In: Angelicum 87 (2010), Rím, s ISSN [04] WŁOSIŃSKI, M. Edukacja filozoficzna dla rozwoju człowieka. In: Zeszyty naukowe WSHE, tom XXXII. Włocławek : WszHE 2011, s. 18. ISSN [04] WŁOSIŃSKI, M. Pedagogiczno-katechetyczna siła nadziei. Włocławek : WszHE 2012, s. 87. ISBN AED 03 ĆMIEL, H. Pismo Święte o pojednaniu. In: Dissertationes Paulinorum. Tom XVIII., Kraków Skałka 2009, s ISSN [04] KALNIUK, J.:Niedziela dniem sprawowania Eucharystii w perspektywie orędzia Matki Bożej z La Salette. In: Studia Salettensia 5. Przez Maryję ku wcielonemu słowu. Kraków : Wydawnictwo La Salette 2012, s ISBN [04]DEGÓRSKI, B. Duchowni w starożytności chrześcijańskiej. In: Kapłaństwo w posłudze paulińskiej. Paulinianum. Wydawnictwo Zakonu Paulinów : Częstochowa s. [04]ŁUKASZUK, T.D.Struktury kapłaństwa służebnego wobec ataków na ich pochodzenie od Chrystusa. In: Kapłaństwo w posłudze paulińskiej. Paulinianum. Wydawnictwo Zakonu Paulinów : Częstochowa s. [04]LUKOSZEK, M.Działanie in persona Christi jako udział w kapłaństwe Chrystusa w nauczaniu Jana Pawła II. In: Kapłaństwo w posłudze paulińskiej. Paulinianum. Wydawnictwo Zakonu Paulinów : Częstochowa s. 16. Ohlasy prác v zahraničnej odbornej literatúre (vyžaduje sa 5 uchádzač má 13) AAB 01 ĆMIEL, H. Teologia moralna szczegółowa. Paulinianum. Wydawnictwo Zakonu Paulinów : Częstochowa s. ISBN [03] DEGÓRSKI, B. Le beatitudini nelcommentarium in Matthaeum di San Girolamo. In: Cuestiones Teológicas, Vol 37, No. 88 (2010) Medellín Colombia, p ISSN X 4

5 [03]ArchivumOrdinissancti Pauli primieremitae I: Dissertationes T.V., p [06] Recenzia v domácich publikáciách (1) [06] BREMER, J.: Recenzje. In: Studia Bobolanum 3 (2005) Warszawa, s AAB 03 ĆMIEL, H.: Pojednanie i teologia pojednania dziś.paulinianum. Wydawnictwo Zakonu Paulinów : Częstochowa s. ISBN [03] TUREK, W. La figura di S. Paolo nelle confessioni di S. Agostino. In: In caritateveritas. Bologna : EDB p ISBN [03] DEGÓRSKI, B. Le beatitudini nelcommentarium in Matthaeum di San Girolamo. In: Cuestiones Teológicas, Vol 37, No. 88 (2010) Medellín Colombia, p ISSN X [05] Recenzia v zahraničných publikáciách (1) [05] MIRRI,L.M.: Recensiones. In: Angelicum 88 (2011), Rím, s ISSN ADE 01 ĆMIEL, H. Das Ordensleben aus aktueller lehramtlicher Sicht. In: Forum Katholische Theologie, 24. Jahrgang Heft 4/2008, s ISSN [03] MIRRI, L.M.: Maria eletta di Gesu una carmelitana per le strade d Europa ( ). Roma : Citta Nuova 2010, p ISBN [03] WŁOSIŃSKI, M. Pedagogické kontexty poznania v perspektíve vedomostnej spoločnosti a sociálnej práce. In: Nové aspekty v sociálnej práci III. Zborník z medzinárodnej konferencie konanej dňa 29. apríla 2011 na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí. Spišské Podhradie : Verbum 2011, s. 28. ISBN [03] WŁOSIŃSKI, M. Katecheticko-pedagogické kontexty vedy v perspektíve spoločenstva vedy. In: Disputationes scientificae, roč. 12, č. 1, Ružomberok : Verbum 2012, s. 140, 141.ISSN ADE 02 ĆMIEL, H. La dimensione cristiana della castitá prematrimoniale nel contesto di dono e di impegno. In: Angelicum 87 (2010), Rím, s ISSN [03] WŁOSIŃSKI, M. Pedagogické kontexty poznania v perspektíve vedomostnej spoločnosti a sociálnej práce. In: Nové aspekty v sociálnej práci III. Zborník z medzinárodnej konferencie konanej dňa 29. apríla 2011 na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí. Spišské Podhradie : Verbum 2011, s. 24. ISBN [03] WŁOSIŃSKI, M. Pedagogiczny proces poznawczy w sluzbie dobra czlowieka. In: Visnik Čerskaskovo universitetu, č. 6, Čerkasi, Ukrajina 2012, s [03] WŁOSIŃSKI, M. Katecheticko-pedagogické kontexty vedy v perspektíve spoločenstva vedy. In: Disputationes scientificae, roč. 12, č. 1, Ružomberok : Verbum 2012, s. 136, 141. ISSN AED 02 ĆMIEL, H. L interesse per la direzione spirituale oggi. In: Dissertationes Paulinorum. Tom VII., Kraków Skałka 1994, s ISSN [03] MIRRI, L.M.: Maria eletta di Gesu una carmelitana per le strade d Europa ( ). Roma : Citta Nuova 2010, p ISBN

6 IV. Ostatná odborná činnosť 19. Vedecké prednášky na zahraničných konferenciách (vyžadujú sa 3 uchádzač má 7) 1. Prednáška: Človek ako slobodná bytosť.vedecká konferencia s názvom Teologické a historické aspekty III., Košice 10. októbra Prednáška: Christ und Staatsbuerger, Forum Moraltheologie Mitteleuropa, Sympózium: Forums Moraltheologie Mitteleuropa, Salzburg Prednáška: Herausforderungen fuer Kirche und Theologie in der erweiterten EU, Sympózium: Forums Moraltheologie Mitteleuropa Heiligenkreuz Prednáška: Diskriminierung und Bedrohung der Glaubens- und Gewissensfreiheit, Sympózium: Forums Moraltheologie Mitteleuropa, Budapest Prednáška: Človek ako slobodná bytosť. Medzinárodná vedecká konferencia Teologické a historické aspekty III. Košice 10. októbra Prednáška: Morálna hodnota postojov voči sviatosti pomazania chorých. Medzinárodná vedecká konferencia: Teologické a historické aspekty III., Košice 10. októbra Prednáška: Interpersonálne vzťahy ako základ interpersonálnej viery. Medzinárodná vedecká konferencia: Dejiny Cirkvi v stredoveku, Košice, 13. novembra Vedecképrednášky na domácichkonferenciách (vyžadujú sa 10 uchádzač má 13) 1. Prednáška: Współczesne wyzwania dla osób zakonnych. Vedecká konferencia s názvom: Od fenomenu do fundamentu. Ku odnowie życia zakonnego. WSD Kraków Prednáška: Znamiona teologii pojednania. Medzinárodná vedecká konferencia s názvom: W blasku miłosci v jase lásky nella luminosita dell amore dans la splendeur de la charité. WSzHE Włocławek Prednáška: Próba zestawenia podstawowych problemów moralnych podjętych w encyklice Veritatis splendor Jana Pawła II. Sympózium s názvom: Veritatis splendor. Kraków Prednáška: Ku odnowie cywilizacji. Zwierzę jako przyjaciel człowieka miarą cywilizacji. Konferencia veterinárov. Jasna Góra, jún Prednáška: Zakon Paulinów we współczesnym Kościele. Konferencia: Duchowość paulińska spojrzenie w przyszłość. WSD Kraków Prednáška: Kształtowanie cnót i postaw moralnych paulina. Konferencia s názvom: W poszukiwaniu duchowości paulińskiej. Studium historyczno teologiczne. Kraków Prednáška: Polska w nowej rzeczywistości. Vedecká konferencia: III. RP wychodzisz czy zostajesz? Kondycja polskiej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Instytut Socjologii KUL Lublin Prednáška: Rola pracy w polskiej rzeczywistości. Sympózium s názvom: 25 lat Laborem exercens. Ewangelia pracy a polska polityka społeczna. KUL Lublin Prednáška: Moralny i personalistyczny fundament jedności Europy. Medzinárodné sympózium: Fenomen Europy a prawa człowieka. Akademia Polonijna Częstochowa Prednáška: Spojrzenie ku przyszłości. Vedecká konferencia: Koniec świata... i co dalej. UPJPII Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Kraków Prednáška: Porządek ustrojowy Unii Europejskiej. Vedecká konferencia: Europa w poszukiwaniu fundamentu etycznego. Akademia Polonijna Częstochowa Prednáška: Tożsamość narodowa w zjednoczonej Europie. Vedecká konferencia: Porządek prawny w Unii Europejskiej. Instytut edukacji e rozwoju Częstochowa Prednáška: Współczesne interpretacje prawa naturalnego. Konferencia: Ochrona życia w Unii Europejskiej (Prawodawstwo Europejskie). Światowe stowarzyszenie dziedzictwa kulturowego Polonii Częstochowa Vedecká hodnosť PhD. áno 6

Zoznam publikačnej činnosti

Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti I. Osobné údaje: Meno a priezvisko: Mirosław Denisiuk Tituly a hodnosti: ThDr. Dátum a miesto narodenia: 10.6.1959 Radoszyce, Poľsko Odbor: Katolícka teológia Funkcia a pracovisko:

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI I. Osobné údaje: Meno a priezvisko: Henryk Wojciech SZELOCH Tituly a hodnosti: Dr. Dátum a miesto narodenia: 18.1.1962, Wrocław (Poľsko) Odbor: Katolícka teológia Funkcia a

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Andrzej Łuczyński

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Andrzej Łuczyński Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Andrzej Łuczyński Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách [AAB] 01 ŁUCZYŃSKI, A.: Dzieci w rodzinach zastępczych

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Vedecké monografie AAB 01 PODKOWIŃSKA, M.: Integracyjny wymiar komunikowania, KOW, Warszawa 2011, 131 s. ISBN 987-83-62843-09-1 AAB 02 PODKOWIŃSKA, M.: Procesy

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 KIEREŚ, B.: O personalizm w pedagogice. Studia

Bardziej szczegółowo

Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA

Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA 1974 Kraków, Polska Filozofická

Bardziej szczegółowo

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania 1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko Artur Piaszczyk, rod. Piaszczyk 2. Akademické tituly, vedecké hodnosti Dr., Mgr. 3. Rok narodenia

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov Dr Gregorz Łuszczak

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov Dr Gregorz Łuszczak Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov Dr Gregorz Łuszczak Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 ŁUSZCZAK, G: Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti

Zoznam publikačnej činnosti 1 Zoznam publikačnej činnosti Osobné údaje: Meno a priezvisko: Tituly a hodnosti: Dátum a miesto nar.: Odbor: Funkcia a pracovisko: Mieczysław Kuriański Dr. 28 XI 1945, Jazłowiec Katolícka teológia Prednáša

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti - Stanisław Głaz SJ

Zoznam publikačnej činnosti - Stanisław Głaz SJ Zoznam publikačnej činnosti - Stanisław Głaz SJ AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA1 Psychologické prediktory náboženskej skúsenosti študujúcej mládeže = Psychological predictors

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Mariusz Śniadkowski

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Mariusz Śniadkowski Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Mariusz Śniadkowski AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) AAB 01 ŚNIADKOWSKI M.: W trosce o człowieka. Wychowanie do życia

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I. : Sytuacja

Bardziej szczegółowo

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska 1. Przedmioty obowiązkowe 1.1. Kanon studiów teologicznych I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska Wstęp do filozofii Z 1 Historia filozofii starożytnej

Bardziej szczegółowo

Ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna, prof. KUL

Ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna, prof. KUL Ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna, prof. KUL Biogram naukowy Urodzony 30 IX 1956 w Puławach; 1975 rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie; 1981 otrzymał święcenia kapłańskie oraz

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 1968 Studia Theol. Varsav. 6 (1968) nr 1 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika 1948 1. Pełna

Bardziej szczegółowo

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU TEOLOGICKÁ FAKULTA KOŠICE Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006 Skupina A1 Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 3 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Šuráb, Marian : Aby nás radi počúvali : rétorika a teória komunikácie v službe

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti

Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti I. Osobné údaje: Meno a priezvisko: Szczepan Tadeusz Praśkiewicz Tituly a hodnosti: Dr. Dátum a miesto narodenia: 12.09.1958 Chmielnik (Polska) Odbor: Katolícka teológia Funkcia

Bardziej szczegółowo

Doktorské: 2007 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích

Doktorské: 2007 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích Meno a priezvisko, tituly Oľga Račková, PaedDr. PhD. Dátum a miesto narodenia 30. september 1969 Ilava Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Magisterské: 1992-1997 Teologická fakulta Univerzity

Bardziej szczegółowo

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 7. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Andrzej Borkowski

Zoznam publikačnej činnosti. Andrzej Borkowski Zoznam publikačnej činnosti Andrzej Borkowski AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Borkowski, Andrzej [UKOEXIF] (100%) : Labirinty diskursov v slavianskich literaturach epochi

Bardziej szczegółowo

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť,

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť, 6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť, 6.1 Publikačná činnosť 6.2 Prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké a odborné práce 6.3 Výskumné projekty Granty 6.4 Prednášková činnosť

Bardziej szczegółowo

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť 6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť 6.1 Publikačná činnosť 6.2 Prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké a odborné práce 6.3 Výskumné projekty Granty 6.4 Prednášková činnosť

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień Sylabus modułu: Duchowość rodziny w kontekście pluralizmu

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień Sylabus modułu: Duchowość rodziny w kontekście pluralizmu Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień Sylabus modułu: Duchowość rodziny w kontekście pluralizmu religijnego (11-R2S-12-r2_13) 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Meno a priezvisko, tituly. Dr Wojciech Gulin. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

Meno a priezvisko, tituly. Dr Wojciech Gulin. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Meno a priezvisko, tituly Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Dr Wojciech Gulin 16.09. 1952,Wloclawek, Poľsko Vysokoškolské štúdiá: Magisterské: 1973 1978 Katolicki

Bardziej szczegółowo

George Augustin. Powołany do radości. Z przedmową. kardynała Waltera Kaspera. Przekład. Grzegorz Rawski

George Augustin. Powołany do radości. Z przedmową. kardynała Waltera Kaspera. Przekład. Grzegorz Rawski George Augustin Powołany do radości t wo j e ż y c i e w k ap ł a ń s t w i e Z przedmową kardynała Waltera Kaspera Przekład Grzegorz Rawski Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2015 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

doc. Tadeusz Bąk, PhD.

doc. Tadeusz Bąk, PhD. 7. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Anna Skokanová, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Skokanová, Anna 100 %: Troubles psychosociaux des adolescentes et soins de rééducation

Bardziej szczegółowo

Ks. dr Tadeusz Zadykowicz

Ks. dr Tadeusz Zadykowicz Ks. dr Tadeusz Zadykowicz Biogram naukowy W 1988-94 odbył studia z filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku; magisterium uzyskał na Wydziale Teologii KUL na podstawie pracy Ideowe

Bardziej szczegółowo

Sympozja i konferencje ogólnopolskie

Sympozja i konferencje ogólnopolskie Sympozja i konferencje ogólnopolskie 1. Działalność naukowo-badawcza Księdza Profesora Józefa Pastuszki. Styczeń 1990, udział w dyskusji. 2. Konferencja dla pracowników WODR. Referat: Etyka zawodu w doradztwie

Bardziej szczegółowo

Technická univerzita v Košiciach Prehľad publikačnej činnosti Autor: KACZMARSKA, Božena Dátum generovania výstupu: 4. 5.

Technická univerzita v Košiciach Prehľad publikačnej činnosti Autor: KACZMARSKA, Božena Dátum generovania výstupu: 4. 5. Technická univerzita v Košiciach Prehľad publikačnej činnosti Autor: KACZMARSKA, Božena Dátum generovania výstupu: 4. 5. 2015, 13:18:28 Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych, specjalność katechetyczno-pastoralna od roku akademickiego 2013/2014

Plan studiów stacjonarnych, specjalność katechetyczno-pastoralna od roku akademickiego 2013/2014 Nazwa kierunku studiów: TEOLOGIA Poziom : studia jednolite magisterskie studiów: stacjonarne Profil : ogólnoakademicki Rok rozpoczęcia programu: 2013/2014 zgodnie z uchwałą RW z 25.06.2012 r., kor: 3.06.2013;

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. stan z 03.2015

BIBLIOGRAFIA. stan z 03.2015 Ks. dr Krzysztof Sosna BIBLIOGRAFIA stan z 03.2015 Druki zwarte: Chrześcijański model wychowania młodzieży w polskich publikacjach Akcji Katolickiej w latach 1930-1939, Katowice 2002, Księgarnia św. Jacka,

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD. Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD. Vedecké monografie AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 AAA 01 KĽUSKA, B.: Uczeń Ikoną Chrystusa. Studium

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Włosiński, Marian

Zoznam publikačnej činnosti. Włosiński, Marian Zoznam publikačnej činnosti Włosiński, Marian AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Włosiński, Marian : Przesłanie katechetyczne Ksiegi Syracha. - Włoclawek : Wydawnictwo Państwowej

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD.

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) AAB 01 SEDLÁKOVÁ, M.: Sociálne postavenie osôb so zdravotným

Bardziej szczegółowo

INDEKS VOX PATRUM V. BIBLIOGRAFIE

INDEKS VOX PATRUM V. BIBLIOGRAFIE INDEKS VOX PATRUM V. BIBLIOGRAFIE Ambroży z Mediolanu w polskich studiach (S. Longosz), t. 34-35, 575-606. w L Osservatore Romano w Roku Ambrozjańskim (P. Woźniak), t. 34-35, 607-608. Antyk chrześcijański

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 SPIS TREŚCI Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 Modlitwa do Maryi w intencji nowej ewangelizacji diecezji legnickiej... 6 Wykaz skrótów... 8 Wstęp... 9 I. HISTORIA

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Orieščiková, Helena, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Orieščiková, Helena, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Orieščiková, Helena, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Orieńčiková, Helena 100%: Reading and Writing in Special Primary School. -

Bardziej szczegółowo

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah Stanisław Dawidziuk, PhD, Dr h.c. 10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah 8. 1 Publikačná činnosť 8. 2 Prehľad preukázateľných citácií 8. 3 Prednášková činnosť a účasť na konferenciách 8.

Bardziej szczegółowo

NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA Teologia moralna szczegółowa I: Bioetyka teologiczna

NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA Teologia moralna szczegółowa I: Bioetyka teologiczna NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA Teologia moralna szczegółowa I: Bioetyka teologiczna NAZWA W JĘZYKU ANGIELSKIM: Detailed Moral Theology I KOD MODUŁU: 1-TS-1-TMTMSZ1, 1-TN-1-TMTMSZ1 KIERUNEK STUDIÓW: teologia

Bardziej szczegółowo

X. NAUCZANIE KOŚCIOŁA

X. NAUCZANIE KOŚCIOŁA X. NAUCZANIE KOŚCIOŁA - nauczanie Papieża - dokumenty Stolicy Apostolskiej - dokumenty Soborów oraz Biskupów - Prawo Kanoniczne AUTOR TYTUŁ NUMER STATUS - Znak nr 7-9 (1982) Społeczne nauczanie KK. X.

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti

Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti OSOBNÉ ÚDAJE Meno a priezvisko: Tituly a hodnosti: Dátum a miesto narodenia: Odbor: Adresa pracoviska: Martin Štrbák doc. ThDr. PaedDr., PhD. 06.04.1972, Spišská Nová Ves Katolícka

Bardziej szczegółowo

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na studia licencjackie i magisterskie na kierunku: TEOLOGIA a także DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA RELIGIOZNAWSTWO

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. stan z

BIBLIOGRAFIA. stan z Ks. dr Grzegorz Noszczyk BIBLIOGRAFIA stan z 06.2013 Druki zwarte: Kryzys zachodniego modelu państwa opiekuńczego jako wyzwanie dla katolickiej myśli i akcji społecznej, Kraków 1998, ss. 209. Naród i państwo

Bardziej szczegółowo

K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne.

K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne. K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne. Spis treści: Przedmowa 11 Wstęp 13 Część II Zagadnienia historyczne. G. Wejman, Papież Jan Paweł II w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Ostatnie spotkanie z cyklu "Jan Paweł II - posługa myślenia" poniedziałek, 22 kwietnia :42

Ostatnie spotkanie z cyklu Jan Paweł II - posługa myślenia poniedziałek, 22 kwietnia :42 Zapraszamy do udziału w cyklu wykładów otwartych pn. "Jan Paweł II. Posługa myślenia". Ostatnie spotkanie w roku akademickim 2012/2013 odbędzie się w czwartek, 9 maja br. o godz. 17:00 w siedzibie Centrum

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Ks. Ryszard Selejdak. Stawać się i być kapłanem Chrystusa

Ks. Ryszard Selejdak. Stawać się i być kapłanem Chrystusa Ks. Ryszard Selejdak Stawać się i być kapłanem Chrystusa Ks. Ryszard Selejdak Stawać się i być kapłanem Chrystusa Częstochowa 2013 Redaktor serii: ks. Ireneusz Skubiś Redaktor tomu: Margita Kotas Redakcja

Bardziej szczegółowo

Ł BIOGRAFIA NAUKOWA. Trzciance k. Piły, jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy Saletynów w

Ł BIOGRAFIA NAUKOWA. Trzciance k. Piły, jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy Saletynów w Ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej ks. dra Jana Kalniuka MS ubiegającego się o stopień

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9

Spis treści. Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9 Spis treści Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9 1909 Orędzie jego Ekscelencji Biskupa Płockiego do Diecezjan Płockich... 17 List pasterski na Post Wielki r. 1909... 21 List

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WARSZAWIE

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WARSZAWIE PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WARSZAWIE Sekcja św. Jana Chrzciciela 01-815 Warszawa, Dewajtis 3, tel./fax (022) 869-98-90, www.pwtw.pl, sekretariat@pwtw.pl (Plan wykładów CIBnS I i II semestr 2017/2018,

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov dr Stanisława Gulaka

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov dr Stanisława Gulaka Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov dr Stanisława Gulaka Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 GULAK, S.: Personalistyczny Wymiar Łaski według Franciszka

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) AAB 01 WOŹNIAK, W.: Działalność duszpasterska w więzieniach. Konstantynów Łódzki

Bardziej szczegółowo

W trakcie pierwszego roku studiów studenci zobowiązani są zaliczyć szkolenie BHP

W trakcie pierwszego roku studiów studenci zobowiązani są zaliczyć szkolenie BHP NAUKI O RODZINIE Specjalność nauczycielska: wychowane do życia w i nauczanie etyki Program obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013 ROK I I semestr Filozofia człowieka 30 15 E/Z 3/1=4 Filozofia wychowania

Bardziej szczegółowo

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Albert Ludwigs Universität Freiburg zapraszają w dniach 19-21 maja 2011 r. na polsko niemieckie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie. LITURGIKA (Sakramenty i sakramentalia)

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie. LITURGIKA (Sakramenty i sakramentalia) 1 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Kierunek: teologia Specjalność: kapłańska Poziom: jednolite studia magisterskie Nazwa przedmiotu: LITURGIKA (Sakramenty

Bardziej szczegółowo

Nowe życie w Chrystusie

Nowe życie w Chrystusie Nowe życie w Chrystusie ISSN 0239-801X Imprimatur 883/15/A Kuria Metropolitalna Białostocka Spis 32 Roczników Studiów Teologicznych dostępny pod adresami: 1) www.studiateologiczne.pl; 2) www.archibial.pl

Bardziej szczegółowo

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. dr. Arkadiusz Modrzejewski

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. dr. Arkadiusz Modrzejewski UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED Zoznam publikačnej činnosti dr. Arkadiusz Modrzejewski AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Modrzejewski, Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky:

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky: Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny národov a národnostných menšín Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska 19. a 20. storočie (externé

Bardziej szczegółowo

Plan Studiów podyplomowych w zakresie teologii WT UMK Toruń rok akademicki 2014/2015

Plan Studiów podyplomowych w zakresie teologii WT UMK Toruń rok akademicki 2014/2015 Plan Studiów podyplomowych w zakresie teologii WT UMK Toruń rok akademicki 2014/2015 Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Liczba semestrów: Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych:

Bardziej szczegółowo

Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) dla cyklu rozpoczynającego się w roku akad. 2013/2014 Program dla MISHuS

Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) dla cyklu rozpoczynającego się w roku akad. 2013/2014 Program dla MISHuS Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) dla cyklu rozpoczynającego się w roku akad. 0/0 Program dla MSHuS ROK Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej 0 E/5 0 E/5 Historia Kościoła

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień Sylabus modułu: Duchowość rodziny w kontekście pluralizmu religijnego (11-R2S-13-r2_13) 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZGŁOSZONYCH PUBLIKACJI: Publikacje w czasopismach naukowych: Strona 1 z 28. ID Publikacji: 56acb60f81064d8e0ab1378c.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZGŁOSZONYCH PUBLIKACJI: Publikacje w czasopismach naukowych: Strona 1 z 28. ID Publikacji: 56acb60f81064d8e0ab1378c. Strona 1 z 28 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZGŁOSZONYCH PUBLIKACJI: Publikacje w czasopismach naukowych: Lp: 1 ID Publikacji: 56acb60f81064d8e0ab1378c Tytuł czasopisma: Teatr ISSN: 0040-0769 Tytuł publikacji: Teatr

Bardziej szczegółowo

SOBOROWE ZASADY PEDAGOGIKI MORALNEJ

SOBOROWE ZASADY PEDAGOGIKI MORALNEJ 11(2009), s. 111 117 KS. ARTUR NIEMIRA SOBOROWE ZASADY PEDAGOGIKI MORALNEJ Choć Sobór Watykański II nie był soborem teologii moralnej, to nie można mu odmówić zainteresowania problemami tej dyscypliny.

Bardziej szczegółowo

Uwielbiajcie Boga Waszym życiem

Uwielbiajcie Boga Waszym życiem II Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Świętym Janie Pawle II pod hasłem Uwielbiajcie Boga Waszym życiem Święty Jan Paweł II Organizator: Zespół Szkolno Przedszkolny w Borownie Borowno Kolonia, ul. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

Ks. dr Ryszard Podpora

Ks. dr Ryszard Podpora Ks. dr Ryszard Podpora Biogram naukowy Urodzony 6 I 1959; 1985 ukończył studia na Wydziale Teologii KUL broniąc pracę magisterską Stary Testament w opisie Męki Pańskiej w Ewangelii według św. Jana, napisaną

Bardziej szczegółowo

Mgr Adam Bartosiewicz. Ks. dr Andrzej Tulej. S. dr Judyta Pudełko. Rok III Mgr Stanisław Skała. Rok IV Ks. Prof. Stanisław Kur

Mgr Adam Bartosiewicz. Ks. dr Andrzej Tulej. S. dr Judyta Pudełko. Rok III Mgr Stanisław Skała. Rok IV Ks. Prof. Stanisław Kur SEMESTR I PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WARSZAWIE Sekcja św. Jana Chrzciciela 01-815 Warszawa, Dewajtis 3, tel./fax (022) 869-98-90, www.pwtw.pl, sekretariat@pwtw.pl (Plan wykładów CIBnS I i II semestr

Bardziej szczegółowo

Filozofia polska na progu XXI wieku. W świetle Zjazdów Filozofii Polskiej: VII : Szczecin, VIII : Warszawa, IX : Wisła

Filozofia polska na progu XXI wieku. W świetle Zjazdów Filozofii Polskiej: VII : Szczecin, VIII : Warszawa, IX : Wisła Filozofia polska na progu XXI wieku W świetle Zjazdów Filozofii Polskiej: VII - 2004: Szczecin, VIII - 2008: Warszawa, IX - 2012: Wisła Plan Zjazdy Filozofii Polskiej Ośrodki filozoficzne w Polsce Warszawa

Bardziej szczegółowo

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. PhDr. Kinga Przybyszewska, PhD.

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. PhDr. Kinga Przybyszewska, PhD. 6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov PhDr. Kinga Przybyszewska, PhD. (podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej

Bardziej szczegółowo

ks. Krzysztof Gonet Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne Archidiecezji Warszawskiej Św. Jana Chrzciciela

ks. Krzysztof Gonet Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne Archidiecezji Warszawskiej Św. Jana Chrzciciela 205 ks. Krzysztof Gonet Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne Archidiecezji Warszawskiej Św. Jana Chrzciciela Działy księgozbioru podręcznego w czytelni Biblioteki Seminaryjnej w Warszawie APOLOGETYKA-AP

Bardziej szczegółowo

PASTORALNA Tezy do licencjatu

PASTORALNA Tezy do licencjatu PASTORALNA Tezy do licencjatu 1. Relacja teologii pastoralnej do nauk teologicznych i pozateologicznych. 2. Główne koncepcje teologii pastoralnej. 3. Funkcje autorealizacji Kościoła w parafii. 4. Dobro

Bardziej szczegółowo

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy?

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? PROGRAM Międzynarodowej KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA WIARA KULTURA Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? na kanwie najnowszego dokumentu Papieskiej

Bardziej szczegółowo

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD.

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD. 6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD. (podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011

Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej Warszawa 2011 Recenzenci tomu Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski (UKSW), Ks.

Bardziej szczegółowo

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła.

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. I. Sakramenty 1. Chrzest Co to jest Chrzest Święty? Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. Udzielamy

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE ROZDZIAŁY W MONOGRAFII:

MONOGRAFIE ROZDZIAŁY W MONOGRAFII: 1 Ks. dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR MONOGRAFIE 1. Epithoma conclusionum Michała Falkenera z Wrocławia. Edycja krytyczna wraz z aparatem historyczno-filozoficznym, Acta Mediaevalia XVI, Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Dariusz Lipiec "Sanktuarium Maryjne w nauczaniu Jana Pawła II", Wiesław Taraska, Sandomierz 2008 : [recenzja] Studia Ełckie 11,

Dariusz Lipiec Sanktuarium Maryjne w nauczaniu Jana Pawła II, Wiesław Taraska, Sandomierz 2008 : [recenzja] Studia Ełckie 11, Dariusz Lipiec "Sanktuarium Maryjne w nauczaniu Jana Pawła II", Wiesław Taraska, Sandomierz 2008 : [recenzja] Studia Ełckie 11, 409-412 2009 STUDIA EŁCKIE 11(2009) Ks. Wiesław Taraska, SANKTUARIUM MARYJNE

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w TEOLOGIA SPECJALNOŚĆ KAPŁAŃSKA (6 letnie jednolite magisterskie) Ogólna charakterystyka studiów. Wydział Teologiczny

P r o g r a m s t u d i ó w TEOLOGIA SPECJALNOŚĆ KAPŁAŃSKA (6 letnie jednolite magisterskie) Ogólna charakterystyka studiów. Wydział Teologiczny P r o g r a m s t u d i ó w TELGIA SPECJALNŚĆ KAPŁAŃSKA (6 letnie jednolite magisterskie) gólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna

Bardziej szczegółowo

PAŚ OWCE MOJE. Homilie i przemówienia Benedykta XVI wybrane w 65. rocznicę święceń kapłańskich

PAŚ OWCE MOJE. Homilie i przemówienia Benedykta XVI wybrane w 65. rocznicę święceń kapłańskich PAŚ OWCE MOJE Homilie i przemówienia Benedykta XVI wybrane w 65. rocznicę święceń kapłańskich PAŚ OWCE MOJE Homilie i przemówienia Benedykta XVI wybrane w 65. rocznicę święceń kapłańskich Częstochowa 2016

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA stacjonarne jednolite studia magisterskie 2016/17 - cykl A i B

TEOLOGIA stacjonarne jednolite studia magisterskie 2016/17 - cykl A i B TEOLOGIA stacjonarne jednolite studia magisterskie 2016/17 - cykl A i B Cykl A, rok I, sem. 1 Przedmiot Wykładowca Ć/K/L W ECTS Zal. Historia filozofii: starożytność [Ć+W] ks. dr hab. P. Mrzygłód 15 30

Bardziej szczegółowo

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ? PO PIERWSZYM TYGODNIU ĆWICZEŃ DUCHOWNYCH. ignacjańska. duchowość. Pod redakcją Józefa Augustyna SJ

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ? PO PIERWSZYM TYGODNIU ĆWICZEŃ DUCHOWNYCH. ignacjańska. duchowość. Pod redakcją Józefa Augustyna SJ CO ZABRAĆ ZE SOBĄ? PO PIERWSZYM TYGODNIU ĆWICZEŃ DUCHOWNYCH Pod redakcją Józefa Augustyna SJ duchowość ignacjańska Wydawnictwo WAM Księża Jezuici 297 SPIS TREŚCI Wstęp.......................................

Bardziej szczegółowo

ks. Edward Wasilewski Wykresografia przełom gutenbergiański w teologii

ks. Edward Wasilewski Wykresografia przełom gutenbergiański w teologii ks. Edward Wasilewski Wykresografia przełom gutenbergiański w teologii Gniezno 2017 Skład Jan Zbigniew Słowiński Korekta Dorota Gołda Projekt okładki ks. Edward Wasilewski Copyright by ks. Edward Wasilewski,

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Vedecké monografie AAB 01 R.DZWONKOWSKI, O.GORBANIUK, J. GORBANIUK.: Postawy katolików obrządku łacińskiego na

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Moduł FB6: Dziecko i dzieciństwo w kulturze Kod przedmiotu

Moduł FB6: Dziecko i dzieciństwo w kulturze Kod przedmiotu Moduł FB6: Dziecko i dzieciństwo w kulturze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Moduł FB6: Dziecko i dzieciństwo w kulturze Kod przedmiotu 08.9-WH-KP-FDDK-S16 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

A. Draguła (red.) Kościół Communio. Jako podmiot i środowisko współczesnej katechezy.

A. Draguła (red.) Kościół Communio. Jako podmiot i środowisko współczesnej katechezy. A. Draguła (red.) Kościół Communio. Jako podmiot i środowisko współczesnej katechezy. Spis treści: Wykaz skrótów 13 A. Draguła, Wprowadzenie 15 Część I. Wspólnota jako zasada działania Kościoła. A. Kalbarczyk,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych

Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych 21.10.2014 Aktualności 1. Dodano 2196 opisów z BZCZ, w tym pięć nowych czasopism: The Person and the Challanges, Scientia et Fides, Theological Research, Hereditas

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH NIEPOCZTOWYCH WIDOKÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II.

ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH NIEPOCZTOWYCH WIDOKÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH NIEPOCZTOWYCH WIDOKÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. CZĘŚĆ III b. ŚLĄSKIE CZĘSTOCHOWA. OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL.

Bardziej szczegółowo

Etyka społeczna - opis przedmiotu

Etyka społeczna - opis przedmiotu Etyka społeczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Etyka społeczna Kod przedmiotu 08.1-WH-FD-ES-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filozofia Profil ogólnoakademicki Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

260 Noty o autorach Katowice 1998; Obrzędowość świecka jako wyzwanie dla życia duszpasterskoliturgicznego, Katowice 1999; Kult Matki Bożej Nieustające

260 Noty o autorach Katowice 1998; Obrzędowość świecka jako wyzwanie dla życia duszpasterskoliturgicznego, Katowice 1999; Kult Matki Bożej Nieustające Noty O AUTORACH ANTONI BARTOSZEK, ks. dr hab., ur. 1968 r. w Rudzie Śląskiej; prezbiter archidiecezji katowickiej, teolog moralista; doktorat 1999 (KUL), habilitacja 2010 (UŚ); od 2001 r. adiunkt w Wydziale

Bardziej szczegółowo

E-CZASOPISMA (PEŁNOTEKSTOWY DOSTĘP)

E-CZASOPISMA (PEŁNOTEKSTOWY DOSTĘP) E-CZASOPISMA (PEŁNOTEKSTOWY DOSTĘP) Lp. Tytuły czasopism Linki Pełne teksty 1. Alkoholizm i Narkomania http://www.ain.ipin.edu.pl 1988-2016 2. Biblioteka i Edukacja http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/issue/view/1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej w 25-lecie Centesimus annus,

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej w 25-lecie Centesimus annus, Studia Teologiczne IDŹCIE I GŁOŚCIE 34(2016) ks. Dariusz Tułowiecki Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej w 25-lecie Centesimus annus, Kraków 9 czerwca 2016 r. Nauczanie społeczne stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 36/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 36/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA Nr 36/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH (1978 2005) Słowo Założyciela Ks. Marian Piwko CR Wprowadzenie Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański Wybór i opracowanie Adam Wieczorek Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Bardziej szczegółowo

Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych

Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego Równouprawnienie kościołów i innych

Bardziej szczegółowo

REFORMY LITURGII A POWRÓT DO ŹRÓDEŁ

REFORMY LITURGII A POWRÓT DO ŹRÓDEŁ Instytut Liturgiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Greckokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie Ukraiński Uniwersytet Katolicki i Ukraińskie Centrum Liturgiczne

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w TEOLOGIA SPECJALNOŚĆ KAPŁAŃSKA (6 letnie jednolite magisterskie) Ogólna charakterystyka studiów. Wydział Teologiczny

P r o g r a m s t u d i ó w TEOLOGIA SPECJALNOŚĆ KAPŁAŃSKA (6 letnie jednolite magisterskie) Ogólna charakterystyka studiów. Wydział Teologiczny P r o g r a m s t u d i ó w TELGIA SPECJALNŚĆ KAPŁAŃSKA (6 letnie jednolite magisterskie) gólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna

Bardziej szczegółowo