Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD."

Transkrypt

1

2

3 Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD. Vedecké monografie AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 AAA 01 KĽUSKA, B.: Uczeń Ikoną Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy pożegnalnej J 13,31-16,33. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007, 439 s. ISBN AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 2 (14%; 30%) AAB 01 DLUGOŠ, F.; ŠTURÁK, P.; BRENDZA, G.; KĽUSKA, B.: Katolícka cirkev v okovách. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, s. - ISBN (14% spoluatorstvo) AAB 02 DLUGOŠ, F.; KĽUSKA, B.; PEKARČÍK, Ľ.: Kultúrno-spoločenský a teologický predvoj Druhého vatikánskeho koncilu. Ružomberok: Verbum, 2011, 159 s. IS8N (30% spoluatorstvo) ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 1 ABD 01 KĽUSKA, B. Preklad Svätého písma v činnosti solúnskych bratov. In KĽUSKA, B. DLUGOŠ, F.; ZUBKO, P.; KĽUSKA, B.; GREGOROVÁ, M.; KUBATKOVÁ, M.: Cyrilometodská tradícia v histórii, edukácii a kultúre. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012, s ISBN Skriptá, učebné texty 1. KĽUSKA, B.: Biblická teológia 1: E-learningový modul KĽUSKA, B.: Biblická teológia 2: E-learningový modul KĽUSKA, B.: Biblická teológia 3: E-learningový modul KĽUSKA, B.: Spracovanie výkladových poznámok. In: Biblia: Sväté písmo Starého i Nového zákona. Trnava: SSV, Vedecké práce v zahraničných časopisoch a zborníkoch ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch a zborníkoch AEC 01 KĽUSKA, B.: Paweł ikoną Chrystusa. Koncepcja mimesis w 1 Kor. In: Bednarz, M.; Łabuda, P. (red.): Orędzie Pawłowe Aktualne jeszcze dzisiaj?. Tarnów: Wydawnictwo Biblos, 2009, s ISBN AEC 02 KĽUSKA, B.: Owoce Słowa Bożego w ujęciu czwartej Ewangelii, In: Szymik, S. (red.): Słowo Boże w życiu i misji Kościoła (Analecta Biblica Lublinensia, 4), Lublin 2009, s ISBN AEC 03 KĽUSKA, B.: Metanoia jako warunek wewnętrzny resocjalizacji. In: Religia w procesie resocjalizacji / red. Piotr Gołdyn. - Konin : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ISBN S AEC 04 KĽUSKA, B.: Idea chrześcijańskiego nawrócenia w procesie resocjalizacji. In: Stala, J. (red.): Socjalizacja wyzwanie współczesności. Tarnów: Biblos, 2010, s ISBN

4 AEC 05 KĽUSKA, B.: Odpowiedzialność chrześcijanina za świat według czwartej Ewangelii In: Moralność objawiona w Biblii / red. Wojciech Pikor. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011, s ISBN , S Vedecké práce v domácich časopisoch a zborníkoch ( ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch a zborníkoch: 22 ADF 01 KĽUSKA, B.: Performatívnosť biblickej paraboly, Verbum 12 (2001) 3, s (6 NS) [4] Mihoková, M.: K otázkam náboženskej terminológie v oblasti ekumenizmu. In: Ďuricová, A.: Odborná komunikácia v zjednotenej Európe IV. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied; Praha: Jednota tlmočníkov a prekladateľov, 2005, s. 57, 59, 61, 63. ISBN (4 krát) ADF 02 KĽUSKA, B.: Láska ako existenciálny znak Ježišovho učeníka: exegeticko-teologické štúdium Jn 13,34-35, In: Duda, J. (red.): Aktuálne otázky z teológie. Zborník z vedeckej konferencie (Ružomberok 7. decembra 2006), Ružomberok: PF KU v Ružomberoku 2006, s (13,5 NS) ADF 03 KĽUSKA, B.: Miesto Biblie v súčasnej katechéze, Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok 6 (2006) č. 2, s (10,5 NS) ISSN [4] Kostelánsky, A.: Katechéza o Ježišovi Kristovi v katechizmoch Spišskej diecézy vo svetle Katechizmu Katolíckej Cirkvi. Ružomberok: Pedagogická Fakulta Katolíckej Univerzity v Ružomberku 2008, s ISBN ADF 04 KĽUSKA, B.; KOSTELÁNSKY, A.: Využitie biblického rozprávania v katechéze. Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok 6 (2006) č.4b, s (10,5 NS) ISSN ADF 05 KOSTELÁNSKY, A.; KĽUSKA, B.: Rozvoj biblickej katechézy po II. vatikánskom koncile. Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok 6 (2006) č.4b, s (13,5 NS) ISSN ADF 06 KĽUSKA, B.; KOSTELÁNSKY, A.: Využitie bibliodrámy vo vyučovaní náboženskej výchovy. Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok 6 (2006) č.4b, s (9NS) ISSN

5 [04] VARGOVÁ, M.: Tvorivé hry a ich využitie. In: Tvorivé vyučovanie : Zborník príspevkov z pracovnej konferencie Katedry pedagogiky v rámci inovatívneho projektu ESF z 12. septembra Ružomberok : PF KU, 2008, s. 177, 181. ISBN [04] VARGOVÁ, M. A KOL.: Prvky literárnej a dramatickej výchovy v primárnom vzdelávaní. Ružomberok: Verbum 2011, s ISBN ADF 07 KĽUSKA, B.: Exkomunikácia židokresťanov zo Synagógy v Evanjeliu podľa Jána ako svedectvo separácie kresťanov od judaizmu. In: Móricová, J. (red.): Dialóg kresťanstva a judaizmu: Zborník z vedeckej konferencie konanej Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2007, s (20 NS). ISBN [04] SARKA, R.: Teológia náboženstiev v kontexte minulosti a súčasnosti. Ružomberok: Verbum, 2010, s ISBN [04] SARKA, R.: Okultizmus z dávnych čias v súčasnej kultúre. Ružomberok: Verbum 2012, 157 s. ISBN ADF 08 KĽUSKA, B.: Reinterpretácia starozákonných prikázaní v Ježišovej Reči na vrchu. In: Farkaš, P. (red.): Legislatívne texty Biblie. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej 16. novembra 2007 v Nitre v Rámci Grantového projektu VEGA č. 1/4678/07: Legislatívne texty Biblie etický a religózny aspekt. Bratislava; Nitra: RKCMBF UK v Bratislave; Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, 2007, s ISBN [4] FARKAŠ, P.: Naratívne umenie Evanjelistu Lukáša. Bratislava; Nitra: Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, 2007, s. 41. ISBN ADF 09 KĽUSKA, B.: Ježiš Nazaretský Benedikta XVI, vo svetle skúmania historického Ježiša. Nové Horizonty: Časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť 2 (2008) 1. s (10 NS). ISSN ADF 10 KĽUSKA, B.: Náčrt vízie Benedikta XVI. v oblasti ekumenizmu. In: Duda, J. (ed.): Posolstvo Benedikta XVI. Z návštevy Turecka (zborník z vedeckej konferencie). Ružomberok: PF KU v Ružomberku 2008, s (12 NS), ISBN ADF 11 KĽUSKA, B.: Revolučný izraelský monoteizmus v ponímaní Northropa Frye a. In: Kardis, M.; Slivka, D. (eds.): Izraelský monoteizmus v kontexte dejín Starovekého blízkeho východu. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008, s (15 NS) ISBN ADF 12 KĽUSKA, B.:Pavlovské Rodinné pravidlá a percepcia rodiny v súčasnej spoločnosti. In: Farkaš, P. (red.): Legislatívne texty Biblie II. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej 10. októbra 2008 v Nitre v Rámci Grantového projektu VEGA č. 1/4678/07: Legislatívne texty Biblie etický a religózny aspekt. Bratislava; Nitra: RKCMBF UK v Bratislave; Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, 2008, s ISBN [4] TRSTENSKÝ, F.: Pavlove listy z väzenia: Exegeticko-teologická analýza. Svit: Katolícke biblické dielo, 2012, s. 138, 215. ISBN ADF 13 KĽUSKA, B.: Slabosť a nádej apoštolskej služby (2 Kor 4,7 5,10). In: Štrba, B. (ed.): Témy z Druhého listu Korinťanom: Zborník biblicko-teologických prednášok. Badín: Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2009, s ISBN

6 ADF 14 KĽUSKA, B.: Zbierka pre svätých v Jeruzaleme (2 Kor 8 9). In: Štrba, B. (ed.): Témy z Druhého listu Korinťanom: Zborník biblicko-teologických prednášok. Badín: Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2009, s ISBN [4] TRSTENSKÝ, F.: Život apoštola Pavla. Svit : Katolícke biblické dielo, s. - ISBN , s ADF 15 KĽUSKA, B.: Biblia v náboženskej výchove v primárnom vzdelávaní. In: Vargová, M. Hazyová, M. (ed.): Aktuálne otázky a trendy v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty katolíckej univerzity v Ružomberku a katedry pedagogiki wczesnoszkolnej i pedagogiki mediów instytutu Pedagogiki. Ružomberok: PF KU v Ružomberku 2009, s ISBN: ADF 16 KĽUSKA, B.: Zákon bol naším vychovávateľom : Funkcia Zákona v Gal 3, In: Kardis, M. Slivka, D. (eds.): Pavlova rétorika na pozadí Starého zákona: Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci projektu Biblické dni, ktorá sa ukutočnila mája Prešov: GTF PU v Prešove, 2009, s ISBN ADF 17 KĽUSKA, B.: Pavlova reč na Areopágu ako model ohlasovania Evanjelia pohanom. In: Tyrol, A. (zost.): Univerzalizmus apoštola Pavla. Svit: Katolícke biblické dielo, 2009, s ISBN ADF 18 KĽUSKA, B.: Vzťah lásky a prikázania v Evanjeliu podľa Jána. In: Farkaš, P. (red.): Legislatívne texty Biblie III. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej 9. októbra 2009 v Nitre v Rámci Grantového projektu VEGA č. 1/4678/07: Legislatívne texty Biblie etický a religózny aspekt. Bratislava; Nitra: RKCMBF UK v Bratislave; Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, 2009, s ISBN ADF 19 KĽUSKA, B.: Ciele a formy biblickej katechézy. In: Dlugoš, F. (red.): Týždeň vedy, umenia a techniky na Slovensku: Zborník prednášok z vedeckej konferencie na tému Náplň a cieľ vyučovania náboženskej výchovy: Ružomberok 3. november Ružomberok: Verbum, 2010, s ISBN ADF 20 KĽUSKA, B.: Jozef Búda, kňaz a významný slovenský biblista. In: Dlugoš, F. (zost.): Historická konferencia Proroci a kňazské osobnosti 20. storočia s medzinárodnou účasťou: Zborník prednášok z historickej konferencie Ružomberok 15. február Ružomberok: Verbum 2010, s ISBN ADF 21 KĽUSKA, B.: Pojem, história a súčasné tendencie biblickej teológie. In: Nové horizonty : časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť. - ISSN roč. 4, č. 4 (2010), s ADF 22 KĽUSKA, B.: Teologické posolstvo rozlúčkovej reči Ježiša Jn vo svetle analýzy jej literárneho žánru. In: Studia Biblica Slovaca. - ISSN Roč. 1, č. 2 (2009), s Ohlasy prác v domácej odbornej literatúre [04] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1. KĽUSKA, B.: Performatívnosť biblickej paraboly, Verbum 12 (2001) 3, s [4] Mihoková, M.: K otázkam náboženskej terminológie v oblasti ekumenizmu. In: Ďuricová, A.: Odborná komunikácia v zjednotenej Európe IV. Banská Bbystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied; Praha: Jednota tlmočníkov a prekladateľov, 2005, s. 57, 59, 61, 63. ISBN KĽUSKA, B.: Reinterpretácia starozákonných prikázaní v Ježišovej Reči na vrchu. In: Farkaš, P. (red.): Legislatívne texty Biblie. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej 16. novembra 2007 v Nitre v Rámci Grantového projektu VEGA č. 1/4678/07: Legislatívne texty Biblie etický a religózny aspekt. Bratislava; Nitra: RKCMBF UK v Bratislave; Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, 2007, s ISBN

7 [4] FARKAŠ, P.: Naratívne umenie Evanjelistu Lukáša. Bratislava; Nitra: Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, 2007, s. 41. ISBN KĽUSKA, B.: Miesto Biblie v súčasnej katechéze, Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok 6 (2006) č. 2, s (10,5 NS) ISSN [4] Kostelánsky, A.: Katechéza o Ježišovi Kristovi v katechizmoch Spišskej diecézy vo svetle Katechizmu Katolíckej Cirkvi. Ružomberok: Pedagogická Fakulta Katolíckej Univerzity v Ružomberku 2008, s ISBN s. 69. ISBN KĽUSKA, B.; KOSTELÁNSKY, A.: Využitie bibliodrámy vo vyučovaní náboženskej výchovy. Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok 6 (2006) č.4b, s (9NS) ISSN [04] VARGOVÁ, M.: Tvorivé hry a ich využitie. In: Tvorivé vyučovanie : Zborník príspevkov z pracovnej konferencie Katedry pedagogiky v rámci inovatívneho projektu ESF z 12. septembra Ružomberok : PF KU, 2008, s. 177, 181. ISBN [04] VARGOVÁ, M. A KOL.: Prvky literárnej a dramatickej výchovy v primárnom vzdelávaní. Ružomberok: Verbum 2011, s ISBN KĽUSKA, B.: Exkomunikácia židokresťanov zo Synagógy v Evanjeliu podľa Jána ako svedectvo separácie kresťanov od judaizmu. In: Móricová, J. (red.): Dialóg kresťanstva a judaizmu: Zborník z vedeckej konferencie konanej Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2007, s (20 NS). ISBN [04] SARKA, R.: Teológia náboženstiev v kontexte minulosti a súčasnosti. Ružomberok: Verbum, 2010, s ISBN [04] SARKA, R.: Okultizmus z dávnych čias v súčasnej kultúre. Ružomberok: Verbum 2012, 157 s. ISBN KĽUSKA, B.:Pavlovské Rodinné pravidlá a percepcia rodiny v súčasnej spoločnosti. In: Farkaš, P. (red.): Legislatívne texty Biblie II. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej 10. októbra 2008 v Nitre v Rámci Grantového projektu VEGA č. 1/4678/07: Legislatívne texty Biblie etický a religózny aspekt. Bratislava; Nitra: RKCMBF UK v Bratislave; Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, 2008, s ISBN [4] TRSTENSKÝ, F.: Pavlove listy z väzenia: Exegeticko-teologická analýza. Svit: Katolícke biblické dielo, 2012, s. 138, 215. ISBN [4] TRSTENSKÝ, F.: Pavlove rodinné pravidlá ako inšpirujúca výzva pre súčasnú spoločnosť. Nové horizonty: časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť, roč. 6 (2012), č. 3, s KĽUSKA, B.: Zbierka pre svätých v Jeruzaleme (2 Kor 8 9). In: Štrba, B. (ed.): Témy z Druhého listu Korinťanom: Zborník biblicko-teologických prednášok. Badín: Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2009, s ISBN [4] TRSTENSKÝ, F.: Život apoštola Pavla. Svit : Katolícke biblické dielo, s. - ISBN , s TYROL, A. KĽUSKA, B. (red.): Rok Milosti Pána: Zborník prednášok z 3. biblickej konferencie Rok Milosti Pána, ktorá sa uskutočnila na KPF ŽU v Ružomberku. Žilina: Edis [4] SLIVKA, Daniel. História interpretácie posvätných spisov kresťanstva I. Prešov : Prešovská univerzita, 2011, s ISBN BDE 02 KĽUSKA, B. (90%); Hubová, V.: Bibliodrama: Einheit von Leib und Seele. In: Re-Creation : kreatives gestalten in sozialer, ethischer und religiöser bildung / eds. Franz Feiner, Stanko Gerjolj, Robert Treadwell, Kurt Zisler. - Graz : LogoMedia-Verlag, ISBN S

8 Príspevok vyšiel aj v anglickom jazyku: KĽUSKA, B. (90%); Hubová, V.: Bibliodrama: Unity of body and soul. In: Re-Creation : kreatives gestalten in sozialer, ethischer und religiöser bildung / eds. Franz Feiner, Stanko Gerjolj, Robert Treadwell, Kurt Zisler. - Graz : LogoMedia-Verlag, ISBN S [4] FEINER, F. Telesnosť, tvorivé kompetencie a schopnosť nadväzovania vzťahov jako základné dimenzie vzdelávania. In Studia Scietifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ruzomberok : Výzvy edukácie v kontexte katolíckej pedagogiky, 2012, roč. 11, č. 4, s. 24 (18-38) ISSN Ohlasy prác v zahraničnej odbornej literatúre KĽUSKA, B.: Uczeń Ikoną Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy pożegnalnej J 13,31-16,33. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007, 439 s. ISBN [5] DĄBEK, T. M. : Recenzia: Branislav Kľuska, Uczeń ikoną Chrystusa: Studium egzegetycznoteologiczne Mowy pożegnalnej J 13,31 16,33. Wydawnictwo KUL, Lublin, 439 s. (Studia Biblica Lublinensia 3), In: Ruch Biblijny i Liturgiczny roč. LXIII (2010) č. 2, s ISSN [4] Grochowski, Z.: I discepoli di Gesu nell ora della prova (Gv 18-19) come lougo di rivelazione del Maestro. In: The Biblical Annals 2013, vol. 3 (60), nr. 1, s. 69 (67-82) KĽUSKA, B.; KOSTELÁNSKY, A.: Využitie biblického rozprávania v katechéze. Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok 6 (2006) č.4b, s (10,5 NS) ISSN KOSTELÁNSKY, A.; KĽUSKA, B.: Rozvoj biblickej katechézy po II. vatikánskom koncile. Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok 6 (2006) č.4b, s (13,5 NS) ISSN KĽUSKA, B.; KOSTELÁNSKY, A.: Využitie bibliodrámy vo vyučovaní náboženskej výchovy. Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok 6 (2006) č.4b, s (9NS) ISSN

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Vedecké monografie AAB 01 PODKOWIŃSKA, M.: Integracyjny wymiar komunikowania, KOW, Warszawa 2011, 131 s. ISBN 987-83-62843-09-1 AAB 02 PODKOWIŃSKA, M.: Procesy

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 KIEREŚ, B.: O personalizm w pedagogice. Studia

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Andrzej Łuczyński

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Andrzej Łuczyński Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Andrzej Łuczyński Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách [AAB] 01 ŁUCZYŃSKI, A.: Dzieci w rodzinach zastępczych

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov Dr Gregorz Łuszczak

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov Dr Gregorz Łuszczak Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov Dr Gregorz Łuszczak Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 ŁUSZCZAK, G: Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Šuráb, Marian : Aby nás radi počúvali : rétorika a teória komunikácie v službe

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Mariusz Śniadkowski

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Mariusz Śniadkowski Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Mariusz Śniadkowski AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) AAB 01 ŚNIADKOWSKI M.: W trosce o człowieka. Wychowanie do życia

Bardziej szczegółowo

Doktorské: 2007 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích

Doktorské: 2007 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích Meno a priezvisko, tituly Oľga Račková, PaedDr. PhD. Dátum a miesto narodenia 30. september 1969 Ilava Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Magisterské: 1992-1997 Teologická fakulta Univerzity

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I. : Sytuacja

Bardziej szczegółowo

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 7. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Anna Skokanová, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Skokanová, Anna 100 %: Troubles psychosociaux des adolescentes et soins de rééducation

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Orieščiková, Helena, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Orieščiková, Helena, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Orieščiková, Helena, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Orieńčiková, Helena 100%: Reading and Writing in Special Primary School. -

Bardziej szczegółowo

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Katedra filozofie a religionistiky Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny Polskie Towarzystwo Filozoficzne,

Bardziej szczegółowo

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ. Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove. pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ. Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove. pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009 PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009 AAA AAA AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Wartosci podstawowe spoleczenstwa

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI I. Osobné údaje: Meno a priezvisko: Henryk ĆMIEL OSPPE Tituly a hodnosti: Dr. Dátum a miesto narodenia: 22.10.1959, Semianowice Śląskie(Poľsko) Odbor: Katolícka teológia Funkcia

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 Preńovská univerzita v Preńove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky

Bardziej szczegółowo

8. novembra 2012 v Prešove

8. novembra 2012 v Prešove Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Vás pozýva na medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Nová sociálna edukácia človeka (?) (Duchovné, antropologické, filozofické,

Bardziej szczegółowo

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU TEOLOGICKÁ FAKULTA KOŠICE Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006 Skupina A1 Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 3 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných

Bardziej szczegółowo

Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA

Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA 1974 Kraków, Polska Filozofická

Bardziej szczegółowo

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť,

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť, 6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť, 6.1 Publikačná činnosť 6.2 Prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké a odborné práce 6.3 Výskumné projekty Granty 6.4 Prednášková činnosť

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti - Stanisław Głaz SJ

Zoznam publikačnej činnosti - Stanisław Głaz SJ Zoznam publikačnej činnosti - Stanisław Głaz SJ AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA1 Psychologické prediktory náboženskej skúsenosti študujúcej mládeže = Psychological predictors

Bardziej szczegółowo

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny Artykuły: 1. Elwira J. Kryńska, Polski Biały Krzyż (1918-1961), Roczniki Nauk Społecznych KUL, Lublin, 2 (XXVIII-XXIX), 2000-2001, s. 175-177, (recenzja). 2. Szkolnictwo na Lubelszczyźnie w świetle prasy

Bardziej szczegółowo

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumné projekty: - 2014 do 2016: Zodpovedná riešiteľka VEGA č. 1/0167/14 Individualizácia edukácie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít. - 2006 2008:

Bardziej szczegółowo

doc. Tadeusz Bąk, PhD.

doc. Tadeusz Bąk, PhD. 7. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí

Bardziej szczegółowo

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD.

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD. Sponzori konferencie Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Oddział w Cieszynie Zakład Antropologii Kultury

Bardziej szczegółowo

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania 1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko Artur Piaszczyk, rod. Piaszczyk 2. Akademické tituly, vedecké hodnosti Dr., Mgr. 3. Rok narodenia

Bardziej szczegółowo

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť 6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť 6.1 Publikačná činnosť 6.2 Prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké a odborné práce 6.3 Výskumné projekty Granty 6.4 Prednášková činnosť

Bardziej szczegółowo

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania )

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania ) Prešovská univerzita v Prešove Pravoslávna bohoslovecká fakulta PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania 2015-2016) AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA Možnosti

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Włosiński, Marian

Zoznam publikačnej činnosti. Włosiński, Marian Zoznam publikačnej činnosti Włosiński, Marian AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Włosiński, Marian : Przesłanie katechetyczne Ksiegi Syracha. - Włoclawek : Wydawnictwo Państwowej

Bardziej szczegółowo

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie - Priebeh zamestnaní Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety)

Bardziej szczegółowo

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Vedecký krúžok študentov organizuje pracovné stretnutie a študentskú vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ

Bardziej szczegółowo

Štruktúra výročnej správy pracoviska (katedry, ústavu) za rok 2008: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

Štruktúra výročnej správy pracoviska (katedry, ústavu) za rok 2008: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Štruktúra výročnej správy pracoviska (katedry, ústavu) za rok 2008: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Úvod I. Organizácia vedúci katedry: Prof. Dr. hab. Stanislaw Juszczyk, PhD. zástupca vedúceho

Bardziej szczegółowo

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 8/2005 Zostavovatelia: Rastislav Kožiak Imrich Nagy Redakčná rada: Rastislav Kožiak

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD.

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) AAB 01 SEDLÁKOVÁ, M.: Sociálne postavenie osôb so zdravotným

Bardziej szczegółowo

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky * Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice * Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI ORGANIZATOR: Chełmskie Towarzystwo Naukowe Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Katedra Pedagogiki Socjalnej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku Katolícka

Bardziej szczegółowo

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 7. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí

Bardziej szczegółowo

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah Stanisław Dawidziuk, PhD, Dr h.c. 10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah 8. 1 Publikačná činnosť 8. 2 Prehľad preukázateľných citácií 8. 3 Prednášková činnosť a účasť na konferenciách 8.

Bardziej szczegółowo

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania )

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania ) Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania 2015-2016) AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB Mediácia

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI I. Osobné údaje: Meno a priezvisko: Henryk Wojciech SZELOCH Tituly a hodnosti: Dr. Dátum a miesto narodenia: 18.1.1962, Wrocław (Poľsko) Odbor: Katolícka teológia Funkcia a

Bardziej szczegółowo

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich.

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. 1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, pod

Bardziej szczegółowo

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky:

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky: Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny národov a národnostných menšín Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska 19. a 20. storočie (externé

Bardziej szczegółowo

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky za rok 2011

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky za rok 2011 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry predškolskej a elementárnej

Bardziej szczegółowo

Meno a priezvisko, tituly. Dr Wojciech Gulin. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

Meno a priezvisko, tituly. Dr Wojciech Gulin. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Meno a priezvisko, tituly Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Dr Wojciech Gulin 16.09. 1952,Wloclawek, Poľsko Vysokoškolské štúdiá: Magisterské: 1973 1978 Katolicki

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných vedeckých, umeleckých prác a ohlasov. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.

Zoznam pôvodných vedeckých, umeleckých prác a ohlasov. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD. Zoznam pôvodných vedeckých, umeleckých prác a ohlasov PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD. Vedecké monografie AAB Cirkevná hudba v Ružomberku v 19. a 20. storočí. Ružomberok : Verbum, 2011. ISBN

Bardziej szczegółowo

1. Studia magisterskie Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 2001

1. Studia magisterskie Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 2001 DR HAB. URSZULA A. DOMŻAŁ 1. Studia magisterskie Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 2001 2. Studia doktoranckie Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy?

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? PROGRAM Międzynarodowej KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA WIARA KULTURA Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? na kanwie najnowszego dokumentu Papieskiej

Bardziej szczegółowo

EDUKÁCIA DOSPELÝCH 2017

EDUKÁCIA DOSPELÝCH 2017 PROGRAM KONFERENCIE EDUKÁCIA DOSPELÝCH 2017 5. apríl 2017, Banská Bystrica 9.00 10.00 PREZENTÁCIA 10.00 10.30 OTVORENIE KONFERENCIE prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. Vedúci Katedry andragogiky, Pedagogická

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti

Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti OSOBNÉ ÚDAJE Meno a priezvisko: Tituly a hodnosti: Dátum a miesto narodenia: Odbor: Adresa pracoviska: Martin Štrbák doc. ThDr. PaedDr., PhD. 06.04.1972, Spišská Nová Ves Katolícka

Bardziej szczegółowo

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV Doc. PhDr. Irena Antoničová, PhD. Katedra psychológie antonic@fhpv.unipo.sk Doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD. Inštitút edukológie a sociálnej práce Katedra

Bardziej szczegółowo

Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach

Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach VÝROČNÁ SPRÁVA Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty v Košiciach za rok 2014 Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická

Bardziej szczegółowo

DISPUTATIONES QUODLIBETALES XX.

DISPUTATIONES QUODLIBETALES XX. Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky * Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Cieszynie Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA Dr hab. Maria Papierz

BIBLIOGRAFIA Dr hab. Maria Papierz BIBLIOGRAFIA Dr hab. Maria Papierz KSIĄŻKI 1. Nominalizacje we współczesnym języku słowackim, ZNUJ, Prace Językoznawcze 72, Kraków 1982. 2. Zaimki w języku i w tekście. Studium słowacko-polskie. Kraków

Bardziej szczegółowo

Technická univerzita v Košiciach Prehľad publikačnej činnosti Autor: KACZMARSKA, Božena Dátum generovania výstupu: 4. 5.

Technická univerzita v Košiciach Prehľad publikačnej činnosti Autor: KACZMARSKA, Božena Dátum generovania výstupu: 4. 5. Technická univerzita v Košiciach Prehľad publikačnej činnosti Autor: KACZMARSKA, Božena Dátum generovania výstupu: 4. 5. 2015, 13:18:28 Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,

Bardziej szczegółowo

1. Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, filologia klasyczna, 1979

1. Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, filologia klasyczna, 1979 DR HAB. ZBIGNIEW DOMŻAŁ 1. Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, filologia klasyczna, 1979 2. Studia doktoranckie, Akademia Jana Długosza, Częstochowa, doktor nauk humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

Výročná správa Katedry výtvarného umenia za rok 2009:

Výročná správa Katedry výtvarného umenia za rok 2009: Úvod I. Organizácia Výročná správa Katedry výtvarného umenia za rok 2009: vedúci katedry: doc. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. zástupca vedúceho katedry: doc. akad. mal. Pavol Rusko sekretariát

Bardziej szczegółowo

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI IX. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne W DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI Ustroń, 19 20 listopada

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti

Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti I. Osobné údaje: Meno a priezvisko: Mirosław Denisiuk Tituly a hodnosti: ThDr. Dátum a miesto narodenia: 10.6.1959 Radoszyce, Poľsko Odbor: Katolícka teológia Funkcia a pracovisko:

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Vedecké monografie AAB 01 R.DZWONKOWSKI, O.GORBANIUK, J. GORBANIUK.: Postawy katolików obrządku łacińskiego na

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) AAB 01 WOŹNIAK, W.: Działalność duszpasterska w więzieniach. Konstantynów Łódzki

Bardziej szczegółowo

DR ANNA SZKOLAK Pełnione funkcje: Badania naukowe w obszarze:

DR ANNA SZKOLAK Pełnione funkcje: Badania naukowe w obszarze: DR ANNA SZKOLAK Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej ul. Ingardena 4, Kraków, Polska tel. +48 608 869 349 e-mail:

Bardziej szczegółowo

DR HAB ZBIGNIEW DOMŻAŁ

DR HAB ZBIGNIEW DOMŻAŁ DR HAB ZBIGNIEW DOMŻAŁ 1. Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, filologia klasyczna, 1979 2. Studia doktoranckie, Akademia Jana Długosza, Częstochowa, doktor nauk humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE

SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE CELKOVÉ ZHODNOTENIE UCHÁDZAČA Mgr. Jána Sabola, PhD., ArtD. (FILOZOFICKÁ FAKULTA UPJŠ, KOŠICE) O VEDECKO-PEDAGOGICKÝ TITUL DOCENT v študijnom odbore 2.1.36. literárna veda habilitačnou

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty, Katedry spoločenských vied za rok 2016

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty, Katedry spoločenských vied za rok 2016 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLOČENSKÝCH VIED Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty, Katedry spoločenských vied za rok 2016 Košice, december

Bardziej szczegółowo

Organizátori: Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade

Organizátori: Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade 1. roč. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. termín konania: 28.4.2008 Katolícka univerzita v, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade Vedecký

Bardziej szczegółowo

Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK [RK]

Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK [RK] Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK [RK] Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB,

Bardziej szczegółowo

Syntetyczny obraz historii szkolnictwa na Słowacji od początków piśmiennictwa w Państwie Wielkomorawskim do rozwoju szkolnictwa w okresie oświecenia

Syntetyczny obraz historii szkolnictwa na Słowacji od początków piśmiennictwa w Państwie Wielkomorawskim do rozwoju szkolnictwa w okresie oświecenia Syntetyczny obraz historii szkolnictwa na Słowacji od początków piśmiennictwa w Państwie Wielkomorawskim do rozwoju szkolnictwa w okresie oświecenia Lucia Bokorová Trnawa, Słowacja bokorovalucia@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Andrzej Borkowski

Zoznam publikačnej činnosti. Andrzej Borkowski Zoznam publikačnej činnosti Andrzej Borkowski AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Borkowski, Andrzej [UKOEXIF] (100%) : Labirinty diskursov v slavianskich literaturach epochi

Bardziej szczegółowo

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ ĽUBOVNI

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ ĽUBOVNI KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ ĽUBOVNI Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Inštitútu Viktora Trstenského

Bardziej szczegółowo

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD.

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD. 6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD. (podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej

Bardziej szczegółowo

Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika

Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika - aktuálne otázky teórie a praxe Anna Tokárová - Tatiana Matulayová (editorky) Prešov 2008 ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS

Bardziej szczegółowo

Vedecko-pedagogická charakteristika

Vedecko-pedagogická charakteristika Vedecko-pedagogická charakteristika A) Meno a priezvisko, tituly, funkcia a pracovné zaradenie na fakulte (katedre): prof. Dr. Dušan POLONSKÝ, CSc., profesor sociológie B) Adresa pracoviska: Fakulta prírodných

Bardziej szczegółowo

DEKRET W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

DEKRET W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Tarnów, 6 maja 2014 r. Nasz znak: OF.I-3.3/40/14 DEKRET W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Niniejszym zatwierdzam na terenie diecezji tarnowskiej

Bardziej szczegółowo

Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń

Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń PROGRAM II Międzynarodowej Konferencji Naukowej STYL I JAKOŚĆ ŻYCIA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA na temat: Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń 19 czerwca 2012 roku, Miejsce

Bardziej szczegółowo

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE Habilitačné konanie uchádzača: PhDr. Janka Bursová, PhD. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 10.10.2017 Habilitačné konanie

Bardziej szczegółowo

VÝROČNÁ SPRÁVA FAKULTY ZA ROK 2015

VÝROČNÁ SPRÁVA FAKULTY ZA ROK 2015 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta VÝROČNÁ SPRÁVA FAKULTY ZA ROK 2015 Schválená Akademickým senátom fakulty dňa 10.3.2016 BRATISLAVA Február 2016 O B

Bardziej szczegółowo

Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov Zoznam bibliografických odkazov ANDERSEN, H. CH. 1956. Rozprávky. Bratislava : Mladé letá, 1956, 147 s. ANDERSEN, H. CH. 2004. Rozprávky Hansa Christiana Andersena. Bratislava : Slovart, 2004, 592 s. ISBN

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej

Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej A. DOROBEK NAUKOWY Sylwetka pracownika dr hab. prof. nadzw. Andrzej Urbanek pełni aktualnie obowiązki Dyrektoria Instytutu

Bardziej szczegółowo

Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku

Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta Ústav sociálnych vied Katedra sociálnej práce Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej

Bardziej szczegółowo

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií TEMPORÁLNE SÚVISLOSTI SOCIOKULTÚRNYCH DETERMINANTOV VÝCHOVY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií TEMPORÁLNE SÚVISLOSTI SOCIOKULTÚRNYCH DETERMINANTOV VÝCHOVY ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE FAKULTA HUMANITNÝCH VIED Katedra pedagogických štúdií A UNIWERSYTET OPOLSKI Instytut studiow edukacyjnych A UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky

Bardziej szczegółowo

ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE

ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE Międzynarodowa konferencja naukowa ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE Miejsce konferencji: Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo, ul. Wrzosowa 28a, Szczyrk 7-8 grudnia 2012 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

a/ vysokoškolské učebnice, monografie a kapitoly vo vedeckých monografiách (učebniciach)

a/ vysokoškolské učebnice, monografie a kapitoly vo vedeckých monografiách (učebniciach) prof. Dr. Dušan Polonský, CSc., Katedra pedagogiky, psychológie a sociálnych vied, Fakulta prírodných vied, Žilinská univerzita v Žiline Výberová bibliografia: a/ vysokoškolské učebnice, monografie a kapitoly

Bardziej szczegółowo

Publikačná činnosť autora MATIS, JOZEF

Publikačná činnosť autora MATIS, JOZEF Publikačná činnosť autora MATIS, JOZEF AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA 1 Bezopasnost v eru globalizaciji : monografija / Zaplatinskij V., Matis J. - [1. vyd.]. - Kyjiv

Bardziej szczegółowo

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE FILOZOFICKÁ FAKULTA PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZA ROK 2003

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE FILOZOFICKÁ FAKULTA PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZA ROK 2003 PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE FILOZOFICKÁ FAKULTA PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZA ROK 2003 AAA AAA AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Obščekarpatskij dialektologičeskij atlas. Vypusk 7

Bardziej szczegółowo

Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) dla cyklu rozpoczynającego się w roku akad. 2013/2014 Program dla MISHuS

Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) dla cyklu rozpoczynającego się w roku akad. 2013/2014 Program dla MISHuS Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) dla cyklu rozpoczynającego się w roku akad. 0/0 Program dla MSHuS ROK Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej 0 E/5 0 E/5 Historia Kościoła

Bardziej szczegółowo

Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet

Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA NÁBREŽIE JÁNA PAVLA II. 15, 058 01POPRAD, SLOVENSKO www.ku.sk, tel.: +421 44 4326 842, kl. 1830, e-mail: konferenciapp@gmail.com a RADA IUSTITIA ET

Bardziej szczegółowo

NOVÁK VIKTOR, Bc., student, Česká Zemědělská Univerzita v Praze, Česká Republika

NOVÁK VIKTOR, Bc., student, Česká Zemědělská Univerzita v Praze, Česká Republika Autorzy/The Authors ALEKSANDROV DMITRIY, Prof. dr sc., Vladimir State University, Russia AMELINA SVITLANA, PhD., assistant professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,

Bardziej szczegółowo

KATOLÍCKA TEOLÓGIA P R Í L O H A UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE. Informačné listy predmetov EXTERNÁ FORMA

KATOLÍCKA TEOLÓGIA P R Í L O H A UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE. Informačné listy predmetov EXTERNÁ FORMA UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA KATOLÍCKA TEOLÓGIA EXTERNÁ FORMA P R Í L O H A Informačné listy predmetov Materiál predkladá: doc. PhDr. František

Bardziej szczegółowo

Ks. dr Ryszard Podpora

Ks. dr Ryszard Podpora Ks. dr Ryszard Podpora Biogram naukowy Urodzony 6 I 1959; 1985 ukończył studia na Wydziale Teologii KUL broniąc pracę magisterską Stary Testament w opisie Męki Pańskiej w Ewangelii według św. Jana, napisaną

Bardziej szczegółowo

Anna Walulik publikacje i inna działalność naukowa w latach 2002-2012

Anna Walulik publikacje i inna działalność naukowa w latach 2002-2012 Anna Walulik publikacje i inna działalność naukowa w latach 2002-2012 Rok 2002 Katecheza inicjacyjna w polskich katechizmach (1945-1990), Wyd. Ignatianum WAM, Kraków 2002.tak zaznaczam publikacje wzięte

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, 2013; ŚWIĘTOŚĆ A IDEAŁY CZŁOWIEKA ks. Arkadiusz Baron

Wydawnictwo WAM, 2013; ŚWIĘTOŚĆ A IDEAŁY CZŁOWIEKA ks. Arkadiusz Baron SPIS treści WPROWADZENIE...7 1. Cele badawcze...9 2. Status quaestionis i zagadnienia semantyczno-epistemologiczne...13 3. Metoda...18 Rozdział 1 Wołanie o świętość i realia z nią związane...23 1. 1. Głosy

Bardziej szczegółowo

Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz, 5 lipca 2013 roku

Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz, 5 lipca 2013 roku Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz, 5 lipca 2013 roku 2 0 1 4 I Forum Czasopism Karpackich V Forum Prasy Sądeckiej Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz, 3-6 lipca 2014 Patronat merytoryczny Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. PhDr. Kinga Przybyszewska, PhD.

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. PhDr. Kinga Przybyszewska, PhD. 6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov PhDr. Kinga Przybyszewska, PhD. (podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej

Bardziej szczegółowo

Publikačná činnosť autora MARTINSKA, MARIA

Publikačná činnosť autora MARTINSKA, MARIA Publikačná činnosť autora MARTINSKA, MARIA ACB ACB 1 Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách Sociológia armády : základy sociológie vojny a armády pre príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej

Bardziej szczegółowo

Rozdziały w monografiach, artykuły w czasopismach popularnonaukowych

Rozdziały w monografiach, artykuły w czasopismach popularnonaukowych Dr Maria Raczyńska Monografie, podręczniki, skrypty 1. Raczyńska M.: Technologia informacyjna w metodzie projektów, Wyd. Politechnika Radomska, Monografia Nr 120, Radom 2008, ss. 74 ISSN 1642-52-78 2.

Bardziej szczegółowo

Ks. Michał Bednarz ZANIM ZACZNIESZ CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE

Ks. Michał Bednarz ZANIM ZACZNIESZ CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE Ks. Michał Bednarz ZANIM ZACZNIESZ CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE 4 by Wydawnictw o BIBLOS, Tarnów 1997 ISBN 83-86889-36-5 SPIS TREŚCI Wstęp.................................. 9 :2 6.,H. 1998 Nihil obs tat Tarnów,

Bardziej szczegółowo

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA Organizátor a miesto konania: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká Dátum: 17.- 18. marca 2016 fakulta Ostravské univerzity,

Bardziej szczegółowo

A. DOROBEK NAUKOWY Sylwetka pracownika

A. DOROBEK NAUKOWY Sylwetka pracownika Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię dr hab. Gierszewski Janusz A. DOROBEK NAUKOWY Sylwetka pracownika Monografie naukowe J. Gierszewski zajmuje się problematyką bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Wydział Pedagogiczny

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Wydział Pedagogiczny Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Wydział Pedagogiczny oraz Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricy, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej kultúry Prešovská Univerzita v Prešove,

Bardziej szczegółowo