PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO"

Transkrypt

1

2 Stredisko na podporu sociálnej ekonomiky v Plocku Projekt realizovaný národnými partnermi: Spoločnosť Centrum pre inováciu informačnej spoločnosti /Líder projektu Mesto Plock Okres Sierpc Spoločnosť Centrum miestnej aktivity CAL a nadnárodnými partnermi: Sociálne družstvo Ľudia mora/ Taliansko Ľvovská oblastná rada / Ukrajina Mestský úrad, Zlaté Moravce/ Slovensko

3 Finančný zdroj: Európsky sociálny fond Operačný program: Ľudské zdroje , Oblasť VII: Promócia spoločenskej integrácie, Cieľ: boj proti sociálnemu vylúčeniu a posilnenie sociálnej ekonomiky Podrobný cieľ: podpora sociálnej ekonomiky Zmluva č. UDA-POKL /11-00 zo dňa r. Výška príspevku: ,77 PLN cca eur

4

5 Hlavný cieľ projektu: Podpora a rozvoj sektora sociálnej ekonomiky v plockom regióne v rámci vytvárania nových služieb prostredníctvom zriadenia OWES, komplexné zabezpečovanie chodu inštitúcie a vyvíjanie nadnárodnej spolupráce v období november 2012 apríl 2015

6 PODROBNÉ CIELE: Podpora zriadenia a (alebo) fungovania mimovládnych organizácií (posilnenie potenciálu inštitúcií z blízkeho prostredia sektora sociálnej ekonomiky) cez: Prístup k právnickým, účtovníckym, marketingovým službám, poradenstvo individuálne a skupinové Školenia dávajúce možnosť získať vedomosti a schopnosti potrebné na zriadenie a prevádzkovanie sociálneho podniku Služby podporujúce rozvoj miestnych partnerstiev pre rozvoj a propagáciu sociálnej ekonomiky, zároveň pre zamestnanosť v sektore sociálnej ekonomiky

7 Podpora právnických osôb zriaďujúcich sociálne družstvá a fyzických osôb odhodlaných na podnikateľskú činnosť v sociálnych družstvách s využitím v rámci projektu nástrojov: individuálne a skupinové poradenstvo, školenia poskytujúce možnosť získať vedomosti a schopnosti potrebné na zriadenie a prevádzkovanie sociálneho podniku poskytovanie finančných príspevkov na zriadenie a (alebo) pristúpenie k sociálneho družstva /do výšky 20 tis. PLN/os. (cca eur/os.) dočasná podpora (12 mesiacov, 1500 PLN/os./mesiac)

8 Adresáti projektu Subjekty sociálnej ekonomiky Poskytovatelia služieb zamestnanosti Fyzické osoby Právnické osoby

9 Úlohy: Škola lídrov sociálnej ekonomiky Určené pre zástupcov neziskových organizácií a územnej samosprávy Animácia lokálnych iniciatív a hľadanie lokálnych lídrov Organizácia odborných kurzov vytvárania lokálnych partnerstiev Akadémia sociálnej ekonomiky podpora určená pre subjekty, ktoré vedú hospodársku činnosť Zriaďovanie sociálnych družstiev Podpora určená pre fyzické osoby ohrozené sociálnym vylúčením (np. dlhodobo nezamestnaní, postihnutí, alkoholici, bezdomovci)

10 Škola lídrov sociálnej ekonomiky Kurzy Idea sociálnej ekonomiky Právne aspekty zriaďovania sociálnych družstiev a podnikania na medzitrhu práce Aktivizácia pracovnej činnosti osôb ohrozených sociálnym vylúčením Štandardy činnosti mimovládych organizacií Tímová spolupráca Semináre a odborné konferencie Význam sociálnej ekonomiky v zamestnaneckej a sociálnej politike Štúdium tvorby lokálnych partnerstiev Laboratórium sociálnej ekonomiky Klaster sociálnej ekonomiky plockého regionu

11 Štúdium tvorby lokálnych partnerstiev Ciele: Formovane schopnosti spolupráce v záujme lokálnych spoločností Získavanie vedomostí v oblasti spôsobov uzatvárania partnerstiev Získavanie schopností spájania zasób cieľom rozvoja miestnych komunít

12 Akadémia sociálnej ekonomiky Poradenstvo: právne, finančné, účtovnícke, marketingové v oblasti vedenia podnikateľskej činnosti v sektore sociálnej ekonomiky Odborné kurzy Právne aspekty vedenia podnikateľskej činnosti v sektore sociálnej ekonomiky Základy hospodárskej činnosti, Účtovníctvo a financie subjektov sociálnej ekonomiky, Zamestnávanie zdravotne postihnutých v subjektoch sociálnej ekonomiky, Marketing v sociálnej ekonomike, Tímová spolupráca, Moderné spôsoby podnikania, Motivácia v práci, Vyjednávanie v biznise, Vnútorná a externá kontrola v sociálnych podnikoch. Zriadenie a administrovanie internetových stránok.

13

14

15

16

17 SZANSA Spółdzielnia Socjalna Dostosowanie lokalu na potrzeby Spółdzielni

18 Uroczyste otwarcie spółdzielni

19 SZANSA Spółdzielnia Socjalna Dancingi 35+ jako jedna z usług oferowanych przez Spółdzielnię

20 SZANSA Spółdzielnia Socjalna

21 Spółdzielnia Socjalna FUN PARK

22 Spółdzielnia Socjalna FUN PARK Gladiatorzy Sumo

23 Spółdzielnia Socjalna FUN PARK

24 Spółdzielnia Socjalna FUN PARK Paintball

25 Spółdzielnia Socjalna FUN PARK

26 Spółdzielnia Socjalna FUN PARK

27 Spółdzielnia Socjalna POD JEDNYM DACHEM

28 Spółdzielnia Socjalna POD JEDNYM DACHEM

29 Spółdzielnia Socjalna POD JEDNYM DACHEM

30 Spółdzielnia Socjalna SIELSKA KRAINA

31 Spółdzielnia Socjalna SIELSKA KRAINA

32 Spółdzielnia Socjalna SIELSKA KRAINA

33

34 Współpraca ponadnarodowa - Słowacja

35 Współpraca ponadnarodowa - Słowacja

36 Współpraca ponadnarodowa - UKRAINA

37 Współpraca ponadnarodowa - UKAINA

38 Współpraca ponadnarodowa - WŁOCHY

39 Współpraca ponadnarodowa - WŁOCHY

40 Współpraca ponadnarodowa - WŁOCHY

41 Więcej informacji: BIURO PROJEKTU: ul. Kolberga 32, Płock Dziękujemy za uwagę Stowarzyszenie CENTRUM INNOWACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO (CISI)

Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa

Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC zawarta w Nowym Sączu w dniu

Bardziej szczegółowo

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Číslo materiálu: 14-16/235/2016 Dátum predloženia: 8. marec 2016 Materiál na rokovanie zastupiteľstva Návrh na schválenie výšky spolufinancovania Strešných

Bardziej szczegółowo

Prioritná os 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Prioritná os 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Oś priorytetowa 1 Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Prioritná os 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Nazwa celu szczegółowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA - POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKÁ ZMLUVA - DOHODA O SPOLUPRÁCI

UMOWA PARTNERSKA - POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKÁ ZMLUVA - DOHODA O SPOLUPRÁCI UMOWA PARTNERSKA - POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKÁ ZMLUVA - DOHODA O SPOLUPRÁCI PARTNERSTWA NA TRANSGRA - NICZNYM RYNKU PRACY POLSKI I SŁOWACJI POPRAD DUNAJEC PARTNERSTVA NA CEZHRANIČNOM TRHU PRÁCE

Bardziej szczegółowo

DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014. medzi

DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014. medzi DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014 medzi Štátna vysoká odborná škola prof. Stanisława Tarnowského Ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg, Poľská republika zastúpená rektorom dr. Pawłom Maciaszczykom IČO:

Bardziej szczegółowo

Vážené Dámy, Vážení Páni

Vážené Dámy, Vážení Páni Vážené Dámy, Vážení Páni EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA Idea vytvorenia Siete Miest Karpatského Euroregiónu má niekoľkoročnú tradíciu. Združenie Karpatský Euroregión Poľsko realizuje od roku 2009 aktivity

Bardziej szczegółowo

Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czeskopolskim. jego wkład w rozwój regionalny. jeho přínos pro regionální rozvoj

Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czeskopolskim. jego wkład w rozwój regionalny. jeho přínos pro regionální rozvoj Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czeskopolskim i jego wkład w rozwój regionalny Lázeňství v českopolském pohraničí a jeho přínos pro regionální rozvoj Interreg V-A Republika Czeska Polska Oś 4: Współpraca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO Definicje: Projekt/OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego realizowany jest w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS ul. Kilińskiego 43, 41 200 Sosnowiec tel. + 48 0-32 363-12-00, fax + 48 0-32 363-12-07 www.humanitas.edu.pl e-mail: sekretariat@humanitas.edu.pl VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Bardziej szczegółowo

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce Umowa partnerska porozumienie o współpracy w obszarze Edukacja na rzecz rynku pracy w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC Partnerská zmluva dohoda o spolupráci

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/ Numer decyzji/ Číslo rozhodnutia Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w 2017 roku/ Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Bardziej szczegółowo

BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM

BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM VÝSTAVBA HRANIČNÝ MOST NA RIEKE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ - MNÍŠEK N / POPRADOM SPECYFIKA BUDOWY I. graniczenie z inną budową II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Definicje: Projekt/OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego realizowany jest w ramach poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Prioritná os III. Podpora miestnych iniciatív (Mikroprojekty) dňa 30. marca Prešovský samosprávny kraj

Prioritná os III. Podpora miestnych iniciatív (Mikroprojekty) dňa 30. marca Prešovský samosprávny kraj Program cezhraničnej nej spolupráce Poľsko sko-slovenská republika 2007-2013 2013 Prioritná os III. Podpora miestnych iniciatív (Mikroprojekty) Terézia Matušov ová Prešovský samosprávny kraj na základe

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/ Numer decyzji/ Číslo rozhodnutia Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w 2017 roku/ Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Bardziej szczegółowo

CITNET. Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii

CITNET. Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii ... partnerstvom k spoločnému rozvoju... CITNET Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii Projekt je spolufinancovaný

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/ Numer decyzji/ Číslo rozhodnutia Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w 2017 roku/ Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Bardziej szczegółowo

Príručka pre mikroprijímateľa

Príručka pre mikroprijímateľa Príručka pre mikroprijímateľa Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 schválená OBSAH ZOZNAM POUŽÍVANÝCH POJMOV... 4 1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE... 6 1.1 Úvod... 6 1.2. Ciele

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ, 18 20.04.2012

Nowy Targ, 18 20.04.2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

RAPORT CZĄSTKOWY Z POSTĘPU REALIZACJI PROJEKTU / ČIASTKOVÁ SPRÁVA O POSTUPE REALIZÁCIE PROJEKTU

RAPORT CZĄSTKOWY Z POSTĘPU REALIZACJI PROJEKTU / ČIASTKOVÁ SPRÁVA O POSTUPE REALIZÁCIE PROJEKTU Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013/ Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika Slovenská republika 2007-2013 RAPORT CZĄSTKOWY Z POSTĘPU REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY POLSKO-SŁOWACKA WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH W LATACH 2012-2013 cz. 2 poľsko-slovenská

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013r. na świadczenie doradztwa w zakresie marketingu i public relations dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA

Bardziej szczegółowo

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky:

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky: Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny národov a národnostných menšín Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska 19. a 20. storočie (externé

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dariusz Węgierski

System Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dariusz Węgierski System Wsparcia Ekonomii Społecznej Dariusz Węgierski 1 Pojęcie ekonomii społecznej Pojęcie ekonomia społeczna, powstało w XIX wieku i określało działania gospodarcze podejmowane nie tylko przez sektor

Bardziej szczegółowo

BEZPEČNOSTNÝ SEKTOR AKO PROSTREDIE PÔSOBENIA DÔSTOJNÍKOV (PRÍSPEVOK K SOCIOLOGICKEJ ANALÝZE)

BEZPEČNOSTNÝ SEKTOR AKO PROSTREDIE PÔSOBENIA DÔSTOJNÍKOV (PRÍSPEVOK K SOCIOLOGICKEJ ANALÝZE) ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS No 3079 SOCJOLOGIA XLIV WROCŁAW 2008 FRANTIŠEK ŠKVRNDA Ekonomická univerzita, Bratislava BEZPEČNOSTNÝ SEKTOR AKO PROSTREDIE PÔSOBENIA DÔSTOJNÍKOV (PRÍSPEVOK K SOCIOLOGICKEJ

Bardziej szczegółowo

SK Bola podpora rozvoja podnikateľských inkubátorov z EFRR úspešná? Osobitná správa EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

SK Bola podpora rozvoja podnikateľských inkubátorov z EFRR úspešná? Osobitná správa EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV SK 2014 č. 07 Osobitná správa Bola podpora rozvoja podnikateľských inkubátorov z EFRR úspešná? EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUEMBOURG Tel. +352

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD NAUK STOSOWANYCH NR 6 RELACJE W PRZESTRZENI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ ISSN 2353-8899 ISBN 978-83-61401-21-6

PRZEGLĄD NAUK STOSOWANYCH NR 6 RELACJE W PRZESTRZENI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ ISSN 2353-8899 ISBN 978-83-61401-21-6 PRZEGLĄD NAUK STOSOWANYCH NR 6 RELACJE W PRZESTRZENI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ ISSN 2353-8899 ISBN 978-83-61401-21-6 1 Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Przegląd Nauk Stosowanych Nr 6 RELACJE W PRZESTRZENI

Bardziej szczegółowo

Staráme sa o tvoje zdravie doma, na pracovisku a v škole

Staráme sa o tvoje zdravie doma, na pracovisku a v škole Staráme sa o tvoje zdravie doma, na pracovisku a v škole Spis treści O firmie 5 O spoločnosti 5 Działanie systemu 5 Funkcii systému 5 TeleCare Dbamy o Twoje zdrowie TeleCare - Staráme sa o tvoje zdravie

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD.

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) AAB 01 SEDLÁKOVÁ, M.: Sociálne postavenie osôb so zdravotným

Bardziej szczegółowo

Mikroprojekty. 1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MIKROPROJEKTE 1.1 Žiadateľ Prešovský samosprávny kraj. Inštitúcia, ktorej je žiadosť predkladaná

Mikroprojekty. 1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MIKROPROJEKTE 1.1 Žiadateľ Prešovský samosprávny kraj. Inštitúcia, ktorej je žiadosť predkladaná Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program cezhraničnej spolupráce Poľsko Slovenská republika 2007-2013 Mikroprojekty Inštitúcia, ktorej je

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2013r. na świadczenie doradztwa finansowo-księgowego dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO I.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZAČNÁ SMERNICA PARTNERSTVA NA CEZHRANIČNOM TRHU PRÁCE POĽSKA A SLOVENSKA POPRAD DUNAJEC REGULAMIN ORGANIZACJI PARTNERSTWA NA

ORGANIZAČNÁ SMERNICA PARTNERSTVA NA CEZHRANIČNOM TRHU PRÁCE POĽSKA A SLOVENSKA POPRAD DUNAJEC REGULAMIN ORGANIZACJI PARTNERSTWA NA Załącznik nr 1 do Umowy Partnerskiej porozumienia o współpracy Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD-DUNAJEC z dnia 13.03.2013 r. Príloha č. 1 k partnerskej zmluve dohoda

Bardziej szczegółowo

Zoznam hodnotených návrhov vlajkových projektov

Zoznam hodnotených návrhov vlajkových projektov Zoznam hodnotených návrhov vlajkových projektov No 1 2 Predbežný názov vlajkového projektu Vzdelávanie bez hraníc Historicko - kultúrno - Vedúci parnter Projektoví partner/i Predpoklady návrhu projektu

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKI LATO 2010 PARIS, PARIS... (4 DNI) UROKI STOLICY ŚWIATA (7 DNI) KLASYCZNE WŁOCHY (8 DNI) XITKLAS CIAO ITALIA (8 DNI) XITKLAN FRANCJA

WYCIECZKI LATO 2010 PARIS, PARIS... (4 DNI) UROKI STOLICY ŚWIATA (7 DNI) KLASYCZNE WŁOCHY (8 DNI) XITKLAS CIAO ITALIA (8 DNI) XITKLAN FRANCJA FRANCJA Wyjazd cena od osoby PARIS, PARIS... (4 DNI) PARYŻ obowiązkowej opłaty lotniskowej - 250 PLN/os.; dopłaty transportowej - 150 PLN/ os. biletów wstępu i dodatkowych opłat - ok. 85 EUR/os. PARWEEK

Bardziej szczegółowo

,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego

,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego Przedmiot zamówienia Dział II SIWZ Przedmiotem zamówienia jest organizacja seminarium pn. Zatrudnienie w sektorze ekonomia społeczna w ramach projektu pn.: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Príručka pre mikroprijímateľa strešných projektov v Programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko Slovensko realizovaných Zväzkom

Príručka pre mikroprijímateľa strešných projektov v Programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko Slovensko realizovaných Zväzkom Príručka pre mikroprijímateľa strešných projektov v Programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko Slovensko 2014 2020 realizovaných Zväzkom Euroregión Tatry v partnerstve s Prešovským samosprávnym

Bardziej szczegółowo

Siedziba Beneficjenta. Mazowieckie Forum Parterskie Ekonomii Społecznej. Liderzy ekonomii społecznej. 02-078 Warszawa

Siedziba Beneficjenta. Mazowieckie Forum Parterskie Ekonomii Społecznej. Liderzy ekonomii społecznej. 02-078 Warszawa Załącznik do Uchwały nr. Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie otwartym nr 1/POKL//2010 na II Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów dla

Bardziej szczegółowo

Programy spolupráce v rámci cieľa Európska územná spolupráca

Programy spolupráce v rámci cieľa Európska územná spolupráca Programy spolupráce v rámci cieľa Európska územná spolupráca CCI: 2014TC16RFCB012 Názov (Interreg V-A) PL-SK - Poland-Slovakia Verzia 1.2 Prvý rok 2014 Posledný rok 2020 Oprávnenie od 2014-01-01 Oprávnenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prezentacja SWR. Tadeusz Durczok Chorzów, 09.11.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prezentacja SWR. Tadeusz Durczok Chorzów, 09.11. Prezentacja SWR Tadeusz Durczok Chorzów, 09.11.2009 Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim realizowany na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/

Bardziej szczegółowo

RUSZYŁ PORTAL SPRZEDAŻOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ERAJIWYBIERAJ.PL!

RUSZYŁ PORTAL SPRZEDAŻOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ  ERAJIWYBIERAJ.PL! RUSZYŁ PORTAL SPRZEDAŻOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ WWW.WSPI ERAJIWYBIERAJ.PL! Bardzo miło jest nam poinformować, iż został uruchomiony portal sprzedażowy www.wspieraji wybieraj.pl za pomocą którego

Bardziej szczegółowo

OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO

OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO idea - elementy - perspektywy Gorzów Wlkp. 4 marca 2013 1 Gorzów miasto przemysłu 2 Inspiracje Świadomość przemian rynku pracy Zmiana

Bardziej szczegółowo

projektu pt. Mówimy po słowacku!

projektu pt. Mówimy po słowacku! Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky Regulamin kursów językowych Regulamin kursów językowych dla pracowników instytucji publicznych i organizacji pozarządowych organizowanych przez Europejskie Ugrupowanie

Bardziej szczegółowo

Tytuł mikroprojektu / Názov. mikroprojektu

Tytuł mikroprojektu / Názov. mikroprojektu Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania złożonych w ramach projektu parasolowego pn. Łączy nas natura i kultura Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wrocław, r.

Wrocław, r. Wrocław, 14.02.2017 r. fot. Jarek Patron, IRT Anna Bocian anna.bocian@irt.wroc.pl Robert Skrzypczyński robert.skrzypczynski@irt.wroc.pl Zadania Instytutu Rozwoju Terytorialnego w projekcie: Úkoly Instytut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PES/INSTYTUCJI/UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI PES/INSTYTUCJI/UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO REGULAMIN REKRUTACJI PES/INSTYTUCJI/UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO Definicje: Projekt/OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Typ mikroproje ktu/ Typ mikroproje ktu. Partner Wiodący/ Wnioskodawca/ Vedúci partner/žiadateľ. Partnerzy/ Partneri

Typ mikroproje ktu/ Typ mikroproje ktu. Partner Wiodący/ Wnioskodawca/ Vedúci partner/žiadateľ. Partnerzy/ Partneri Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania złożonych w ramach projektu parasolowego pn. Łączy nas natura i kultura Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Bardziej szczegółowo

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE Habilitačné konanie uchádzača: PhDr. Janka Bursová, PhD. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 10.10.2017 Habilitačné konanie

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej!

Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej! Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej! Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnych usług skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

May 21-23, 2012 Białystok, Poland

May 21-23, 2012 Białystok, Poland 6 th International Forum May 21-23, 2012 Białystok, Poland Distribution of EU funds in Podkarpackie Voivodship Piotr Czerepiuk PodkarpackieVoivodship Marshal's Office (Poland) Forum is co-financed by European

Bardziej szczegółowo

Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach LOGO. Projekty Miast Partnerskich. Kalety Vitkov 2010-2014. www.kalety.pl. www.vitkov.

Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach LOGO. Projekty Miast Partnerskich. Kalety Vitkov 2010-2014. www.kalety.pl. www.vitkov. Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach Projekty Miast Partnerskich Kalety Vitkov www.kalety.pl 2010-2014 www.vitkov.info LOGO Listopad 2010 - czerwiec 2011 Projekt Zwyczaje i obyczaje (Zvyky a

Bardziej szczegółowo

Zivot PO. 12 października 2009 12:26

Zivot PO. 12 października 2009 12:26 KN w mediach Strona 1 Zivot PO 12 października 2009 12:26 PSK schválil finančnú spoluúčasť na projekte Karpatské nebo článok zo www.zivotpo.sk Prešov 30. septembra (TASR) Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho

Bardziej szczegółowo

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania 1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko Artur Piaszczyk, rod. Piaszczyk 2. Akademické tituly, vedecké hodnosti Dr., Mgr. 3. Rok narodenia

Bardziej szczegółowo

STANOVY STATUT. EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością

STANOVY STATUT. EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością STATUT EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością STANOVY EURÓPSKEHO ZOSKUPENIA ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE TATRY s ručením obmedzeným Związek Euroregion Tatry z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Księgowy. Opis oferty pracy. Aplikować do oferty. Ułożyć ofertę ID: Nazwa miejsca pracy: Rodzaj pozycji, sektor: SK1912. Księgowy

Księgowy. Opis oferty pracy. Aplikować do oferty. Ułożyć ofertę ID: Nazwa miejsca pracy: Rodzaj pozycji, sektor: SK1912. Księgowy Agencja personalna Księgowy Średni wynagrodzenie: 1600 Stosunek pracy: Hlavný pracovný pomer Miejsce pracy: SR Banská Bystrica Rozpoczęcie pracy: od zaraz Rodzaj pozycji: Účtovník Zakwaterowanie: Sektor:

Bardziej szczegółowo

Program cezhraničnej spolupráce Pol sko Slovenská republika 2014-2020

Program cezhraničnej spolupráce Pol sko Slovenská republika 2014-2020 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2014-2020 Program cezhraničnej spolupráce Pol sko Slovenská republika 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Konzultačná konferencia

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO. 1. Powietrze

ŚRODOWISKO. 1. Powietrze ŚRODOWISKO podstawowe aspekty zawarte w: Raporcie diagnostycznym na temat współpracy transgranicznej Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego (listopad 2011) 1. Powietrze Warunki związane

Bardziej szczegółowo

MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA DAYS OF PUBLIC LAW DNI VEREJNÉHO PRÁVA DNI PRAWA PUBLICZNEGO DNY VEŘEJNÉHO PRÁVA DOPLNĚK

MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA DAYS OF PUBLIC LAW DNI VEREJNÉHO PRÁVA DNI PRAWA PUBLICZNEGO DNY VEŘEJNÉHO PRÁVA DOPLNĚK MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA DAYS OF PUBLIC LAW DNI VEREJNÉHO PRÁVA DNI PRAWA PUBLICZNEGO DNY VEŘEJNÉHO PRÁVA DOPLNĚK 1276 Masarykova univerzita, 2007 ISBN 978-80-210-4430-2 1277 OBSAH ANNA

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach powstał w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Ó Ś Ą ŚĆ Ą Ś Ś ż Ó Ą Ś Ó Ż Ó Ó ć ć ć Ó Ó Ń Ś Ó ć Ś Ó Ń Ą Ś ć Ó Ó ć Ź ć ć Ź ż Ź ć ż ć ż ż ż ż ć ć ć Ó Ó Ó ć ż ż ż Ó Ó Ó Ń ż ć ć ż ż Ż ć Ó Ó ć ć ć ć ć ż ż Ó Ó ć ć Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ń ć ż ć ż Ó ż ć Ź ć ć Ż ż

Bardziej szczegółowo

3. WTSL /10 Obec Osturňa Dostupnosť, bezpečnosť a skvalitnenie infraštruktúry v slovensko - poľskom pohraničí

3. WTSL /10 Obec Osturňa Dostupnosť, bezpečnosť a skvalitnenie infraštruktúry v slovensko - poľskom pohraničí Posiedzenie Komitetu Monitorującego 14-15 grudnia 2010 - lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania Zasadnutie Monitorovacieho výboru 14.-15. decembra 2010 - zoznam projektov, ktoré dostali finančný

Bardziej szczegółowo

Humanum # 16 (1) / 2015

Humanum # 16 (1) / 2015 Humanum # 16 (1) / 2015 Czasopismo indeksowane na liście czasopism punktowanych MNiSW (5 pkt., część B, nr 1401) Czasopismo naukowe Humanum powstało w 2008 roku Członkami Redakcji i Rady naukowej są uznani

Bardziej szczegółowo

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. Návrh tém dizertačných prác pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca v študijnom programe Sociálna práca pre prijímacie pohovory na doktorandské štúdium v akademickom roku 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Pod záštitou primátora mesta Nové Zámky

Pod záštitou primátora mesta Nové Zámky & Pod záštitou primátora mesta Nové Zámky VÁS POZÝVAJÚ NA 7. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE VÝZNAM ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU V REGIONÁLNOM ROZVOJI ktorá sa bude konať 5. 7. NOVEMBER 2015 V PODHÁJSKEJ

Bardziej szczegółowo

Dip. Zdr. sestra - Anglicko

Dip. Zdr. sestra - Anglicko Agencja personalna Dip. Zdr. sestra - Anglicko Nagroda : 2 800 za mesiac w tym liczony podatek Podopieczny/Podopieczna: nie podano Wymagana kwalifikacja: Dip. Zdr. sestra Num osoby: 0 wolne miejsca: Kraj:

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej

Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej A. DOROBEK NAUKOWY Sylwetka pracownika dr hab. prof. nadzw. Andrzej Urbanek pełni aktualnie obowiązki Dyrektoria Instytutu

Bardziej szczegółowo

Dip. Zdr. sestra - Anglicko

Dip. Zdr. sestra - Anglicko Agencja personalna Dip. Zdr. sestra - Anglicko Nagroda : 2 580 za mesiac w tym liczony podatek Podopieczny/Podopieczna: nie podano Wymagana kwalifikacja: Dip. Zdr. sestra Num osoby: 0 wolne miejsca: Kraj:

Bardziej szczegółowo

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Agencja personalna Opatrovateľ / ka - Nemecko Nagroda : 1 330 za turnus w tym liczony podatek Wymagana kwalifikacja: Opatrovateľ / ka Num osoby: 2 wolne miejsca: Kraj: Nemecko Data rozpoczęcia pracy: 27.02.2015

Bardziej szczegółowo

RAPORT CZĄSTKOWY Z POSTĘPU REALIZACJI PROJEKTU / ČIASTKOVÁ SPRÁVA O POSTUPE REALIZÁCIE PROJEKTU

RAPORT CZĄSTKOWY Z POSTĘPU REALIZACJI PROJEKTU / ČIASTKOVÁ SPRÁVA O POSTUPE REALIZÁCIE PROJEKTU rogram Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita olska - Republika Słowacka 2007-2013/ rogram cezhraničnej spolupráce oľská republika Slovenská republika 2007-2013 RAORT CZĄSTKOWY Z OSTĘU REALIZACJI ROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji harmonogramu głównych kierunków działania Transgranicznego Związku Euroregion Tatry na lata ODPOWIEDZIALNI.

Ocena realizacji harmonogramu głównych kierunków działania Transgranicznego Związku Euroregion Tatry na lata ODPOWIEDZIALNI. Ocena realizacji harmonogramu głównych kierunków działania Transgranicznego Związku Euroregion Tatry na lata 2005-2006 Zał. nr 1 do Sprawozdania Rady Transgranicznego Związku Euroregion Tatry z działalności

Bardziej szczegółowo

Programista PHP. Opis oferty pracy. Aplikować do oferty. Ułożyć ofertę ID: Nazwa miejsca pracy: Rodzaj pozycji, sektor: SK1192.

Programista PHP. Opis oferty pracy. Aplikować do oferty. Ułożyć ofertę ID: Nazwa miejsca pracy: Rodzaj pozycji, sektor: SK1192. Agencja personalna Programista PHP Średni wynagrodzenie: 1500 Stosunek pracy: Hlavný pracovný pomer Miejsce pracy: SR Banská Bystrica Rozpoczęcie pracy: od zaraz Rodzaj pozycji: Programátor Zakwaterowanie:

Bardziej szczegółowo

Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka

Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka Efekty realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 raport końcowy opracowanie dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Badanie finansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

DOBROVOĽNÍCTVO AKO VÝSKUMNÁ TÉMA SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIOLÓGIE

DOBROVOĽNÍCTVO AKO VÝSKUMNÁ TÉMA SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIOLÓGIE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky DOBROVOĽNÍCTVO AKO VÝSKUMNÁ TÉMA SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIOLÓGIE Zborník z vedeckej

Bardziej szczegółowo

Dziś się poznajemy, jutro współpracujemy informator o Lokalnych Grupach Działania z pogranicza polsko-słowackiego

Dziś się poznajemy, jutro współpracujemy informator o Lokalnych Grupach Działania z pogranicza polsko-słowackiego Dziś się poznajemy, jutro współpracujemy informator o Lokalnych Grupach Działania z pogranicza polsko-słowackiego Dnes sa spoznávame, zajtra spolupracujeme informátor o miestnych akčných skupinách z poľsko-slovenského

Bardziej szczegółowo

CENNÍK ZÁKLADNÝCH SLUŽIEB

CENNÍK ZÁKLADNÝCH SLUŽIEB CENNÍK ZÁKLADNÝCH SLUŽIEB Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO: 36869376, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka

Bardziej szczegółowo

Právne kontexty procesu formovania sa sociálnej pomoci v Poľsku ( )

Právne kontexty procesu formovania sa sociálnej pomoci v Poľsku ( ) Sociální pedagogika / Social Education ročník 2, číslo 2, str. 114-119, Listopad 2014 ISSN 1805-8825 114 Okno do světa Právne kontexty procesu formovania sa sociálnej pomoci v Poľsku (1918 2004) Karolina

Bardziej szczegółowo

schopnosťou Jána Vojtaššáka internátna Kláštorská 24/a, Levoča ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Nie jedna, ale kvapiek mnoho vyhĺbi jamku

schopnosťou Jána Vojtaššáka internátna Kláštorská 24/a, Levoča ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Nie jedna, ale kvapiek mnoho vyhĺbi jamku Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jána Vojtaššáka internátna Kláštorská 24/a, 054 01 Levoča ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Nie jedna, ale kvapiek mnoho vyhĺbi jamku Vzdelávací

Bardziej szczegółowo

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Katedra filozofie a religionistiky Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny Polskie Towarzystwo Filozoficzne,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO Definicje: Projekt/OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego realizowany jest w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

ÚVOD PODUJATIA V RÁMCI NANOFORCE

ÚVOD PODUJATIA V RÁMCI NANOFORCE ÚVOD Vážení čitatelia! Vitajte pri čítaní 4. NANOFORCE Newslettra. Ako môžete usúdiť z nasledujúcej aktualizácie našich aktivít, projekt NANOFORCE sa blíži k úspešnému cieľu. Náš Projektový tím je plne

Bardziej szczegółowo

Projekt Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej

Projekt Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej Projekt Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej ogólnopolski projekt konkursowy w ramach osi II PO WER (Działanie 2.9) okres realizacji: 01.03.2017 29.02.2020 Lider projektu: Ogólnopolski Związek

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna

Europejska Współpraca Terytorialna Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna 2014-2020 Wprowadzenie: Barbara Podruczna-Mocarska Biuro Funduszy Zewnętrznych Akademia Pomorska 1 Europejska Współpraca Terytorialna

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane projekty:

Zrealizowane projekty: Projekt EKO ENERGIA - transfer między Polską a Ukrainą innowacyjnych energooszczędnych ę technologii, w tym dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz budowanie strategii eko-energetycznych Kazimierz

Bardziej szczegółowo

EDUKÁCIA V ÚČTOVNÍCTVE. PODPORÍ CERTIFIKÁCIA PROFESIE ÚČTOVNÍKA ZAVEDENÁ V POĽSKU RAST KVALITY PRÁCE ÚČTOVNÍKOV?

EDUKÁCIA V ÚČTOVNÍCTVE. PODPORÍ CERTIFIKÁCIA PROFESIE ÚČTOVNÍKA ZAVEDENÁ V POĽSKU RAST KVALITY PRÁCE ÚČTOVNÍKOV? EDUKÁCIA V ÚČTOVNÍCTVE. PODPORÍ CERTIFIKÁCIA PROFESIE ÚČTOVNÍKA ZAVEDENÁ V POĽSKU RAST KVALITY PRÁCE ÚČTOVNÍKOV? EDUCATION IN ACCOUNTANCY. WILL CERTIFICATION OF THE ACCOUNTING PROFESSION IN POLAND RESULT

Bardziej szczegółowo

Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti

Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Ivana Pirohová Eduard Lukáč (eds.) Prešov 2010 Filozofická fakulta Prešovskej

Bardziej szczegółowo

Ošetrovateľstvo vs. trh práce

Ošetrovateľstvo vs. trh práce Inštitút zdravotníckych vied Štátna vyššia odborná škola v Plocku, Poľsko 1. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA Ošetrovateľstvo vs. trh práce PROGRAM Termín: 17. maje 2014. Miesto konania: Plock, ul. Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

ń óź óź Ę ć Ą Ą ó Ę ć ć Ł Ś Ł Ą ź ó Ź ź ń ó ź ź ź ó ó ź ź ź ź ó ć ź ó ć ó Ź ź ń Ę ó Ź ź ź Ę ź ó Ź ź ź Ź ź ń Ą Ą Ę Ą Ę ć Ą Ą Ę Ą Ź Ą ź Ł Ę Ł ó ź ć ć Ę Źó ó ó ź Ś Ą ź ó ó ń ź Ę ó Ą Ś ź ó Ę ó ź ó ź ź ź ź

Bardziej szczegółowo

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI SOCIÁLNEJ PRÁCE 3. ročník Košických dní sociálnej práce Soňa Lovašová (ed.) Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci projektu VEGA č.

Bardziej szczegółowo

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumné projekty: - 2014 do 2016: Zodpovedná riešiteľka VEGA č. 1/0167/14 Individualizácia edukácie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít. - 2006 2008:

Bardziej szczegółowo

Nr konkursu 05/RPOWL/2.3B/2012. Zwiększenie atrakcyjności Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej przez opracowanie i realizację strategii jej rozwoju

Nr konkursu 05/RPOWL/2.3B/2012. Zwiększenie atrakcyjności Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej przez opracowanie i realizację strategii jej rozwoju Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla II Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania 2.3 Schemat B Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy RPO WL 2007-2013 Nr konkursu

Bardziej szczegółowo

TATRY 4 SEASONS. CZTERY PORY ROKU w Regionie Tatrzańskim

TATRY 4 SEASONS. CZTERY PORY ROKU w Regionie Tatrzańskim E U R Ó P S K A Ú N I A TATRY 4 SEASONS CZTERY PORY ROKU w Regionie Tatrzańskim LEWOCZA LEWOCZA (Levoča) 1 Już sam wjazd do Lewoczy i widok olbrzymiego rynku otoczonego renesansowymi kamienicami udowadnia,

Bardziej szczegółowo

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah Stanisław Dawidziuk, PhD, Dr h.c. 10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah 8. 1 Publikačná činnosť 8. 2 Prehľad preukázateľných citácií 8. 3 Prednášková činnosť a účasť na konferenciách 8.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Publikacja istniejących środków pomocy państwa w nowych państwach członkowskich w sektorze transportu

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Publikacja istniejących środków pomocy państwa w nowych państwach członkowskich w sektorze transportu 13.9.2006 C 220/7 Publikacja istniejących środków pomocy państwa w nowych państwach członkowskich w sektorze transportu (2006/C 220/04) (Tekst mający znaczenie dla EOG) Zgodnie z procedurą ustanowioną

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata

Ekonomia społeczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata Ekonomia społeczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Tomasz Hanzel Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Opole, 13 października 2014

Bardziej szczegółowo

1. Szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne

1. Szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne EDUKACJA - WSPÓŁPRACA SZKÓŁ WYŻSZYCH podstawowe aspekty zawarte w: Raporcie diagnostycznym na temat współpracy transgranicznej Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego (listopad 2011) 1.

Bardziej szczegółowo

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim Realizator projektu: Stowarzyszenie ETAP ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań tel. +48 61 656 99 71, www.owesetap.pl Partner projektu: Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OWES OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

BIULETYN OWES OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ BIULETYN OWES OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 04/2015 Szkoła Liderów ES, Laboratorium Animacji Społecznej, Animacja Lokalna, Studium Budowania Partnerstw. Inicjatywy lokalne, Akademia ES, Współpraca

Bardziej szczegółowo

1. Fungovanie turistického hospodárstva a miestna samospráva. 1. Funkcjonowanie gospodarki turystycznej a samorząd lokalny

1. Fungovanie turistického hospodárstva a miestna samospráva. 1. Funkcjonowanie gospodarki turystycznej a samorząd lokalny 2 Spis Treści 1. Funkcjonowanie gospodarki turystycznej a samorząd lokalny 2. Samorząd lokalny a kreowanie produktu turystycznego 3. Współczesne pojmowanie obszarowego produktu turystycznego 4. Proces

Bardziej szczegółowo

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH v spolupráci s globálnymi partnermi Vás pozýva na 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE 12. 13.

Bardziej szczegółowo

Chronimy i pokazujemy bogactwo przyrodnicze i kulturowe polsko-słowackiego pogranicza

Chronimy i pokazujemy bogactwo przyrodnicze i kulturowe polsko-słowackiego pogranicza Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) w Polityce Spójności Unii Europejskiej znajduje się dziś w szczególnym momencie, zarówno z uwagi na fakt, że widzimy już efekty realizacji Programów EWT w obecnej

Bardziej szczegółowo