Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD."

Transkrypt

1

2

3

4

5 Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) AAB 01 SEDLÁKOVÁ, M.: Sociálne postavenie osôb so zdravotným znevýhodnením. Vývoj právnej úpravy. Košice : Vienala, s. ISBN Skriptá, učebné texty ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách ACD 01 SEDLÁKOVÁ, M.: Základy práva pre sociálnu prácu. In : Žiaková, E. a kol.: Sociálna práca. Teoretické východiská a praktické kontexty. Vysokoškolská učebnica. Košice : FF UPJŠ, s ISBN Vedecké práce v domácich časopisoch a zborníkoch AED SEDLÁKOVÁ, M.: Právne aspekty sociálnej pomoci ľuďom v hraničných situáciách. In : Zborník z vedeckoodbornej konferencie s medzinárodnou účasťou Komplexná starostlivosť o človeka v hraničných situáciách, Prešov 2005, FZaSP bl. P. P. Gojdiča, s.187, ISBN AED SEDLÁKOVÁ, M.: Poskytovateľ sociálnej pomoci v procese jej transformácie. In : Zborník z vedeckoodbornej konferencie s medzinárodnou účasťou Človek v núdzi, Košice 2007, TF KU, s. 105, ISBN AED SEDLÁKOVÁ, M.: Rodina v Pavlových listoch. In : Apoštol Pavol a dialóg kultúr. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. TF KU, Košice 2008, s ISBN AED SEDLÁKOVÁ, M.: Pobyt cudzincov a poskytovanie azylu v legislatíve Slovenskej republiky. In : Migrácia chudoba nezamestnanosť. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. KSK a FF UPJŠ Košice 2009, s. 38. ISBN AED SEDLÁKOVÁ, M.: Nezávislý život osôb so zdravotným znevýhodnením. In: Budovanie spoločnej cesty v sociálnej inklúzii. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice : Regionálne združenie partnerstiev sociálnej inklúzie,n. o. a Katedra sociálnej práce FF UPJŠ 2010, s ISBN AED SEDLÁKOVÁ, M.: Etický kódex sociálneho pracovníka verzus Trestný zákon. In: Aplikovaná etika v sociálnej práci a ďalších pomáhajúcich profesiách. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Piešťany : VŠZaSP sv. Alžbety, n. o. v Bratislave 2010, s ISBN AED SEDLÁKOVÁ, M.: Manželstvo v civilnom a kánonickom práve. In: Manželstvo dnes. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Ružomberok : KU 2010, s. 42. ISBN Abstrakty príspevkov z domácich konferencií AFH SEDLÁKOVÁ, M.: Náhradné rodičovstvo pomoc ohrozeným a opusteným deťom. In : Zdravotníctvo a sociálna práca. Bratislava, Sapientia 2006, s. 62, ISSN AFH SEDLÁKOVÁ, M.: Miesto práva v sociálnej práci. In : Zborník abstraktov k programu konferencie Realita a vízia sociálnej práce, Bratislava 2011, s. 13. Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch BEF SEDLÁKOVÁ, M.: Sociálne aspekty Božieho slova v Starom zákone. In : Zborník zo Sympózia O Božom slove, Seminár sv. Karola Boromejského, Košice 2005, s. 75, ISBN Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách AFB SEDLÁKOVÁ, M.: Sociálne postavenie človeka s postihnutím a jeho práva. In : Stratégie vo vzťahu k marginalizovaným skupinám. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. KSK a FF UPJŠ Košice 2008, s.22. ISBN AFB SEDLÁKOVÁ, M.: Chudoba dôvod rezignácie na zmysel života? In : Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pred dnešný svet II. Chudoba. Zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. PF KU Poprad 2009, s ISBN Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách AFD SEDLÁKOVÁ, M., SEDLÁK, P.: Zdravá rodina - nádej pre opustené deti. In : Rodina - nádej budúcnosti. Zborník z medzinárodného ekumenického sympózia. TF KU, Košice 2008, s ISBN AFD SEDLÁKOVÁ, M.: Bariéry kvality života ľudí so zdravotným znevýhodnením. In : Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Integrácia marginalizovaných skupín do spoločnosti. Zborník z medzinárodnej konferencie. Ružomberok : KU ISBN

6 Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách ABD SEDLÁKOVÁ, M.: Etika a právo. In : Dirgová, E. a kolektív: Etika a etiketa ako báza pre komunikáciu a kultúru v organizáciách. Ružomberok : Verbum, 2011, s ISBN Vedecké práce v zahraničných časopisoch a zborníkoch Publikované príspevky na zahraničných konferenciách AFC SEDLÁKOVÁ, M., SEDLÁK, P.: Náhradná starostlivosť v práve a praxi Slovenskej republiky. In : Problémy současné rodina a náhradní rodinná péče. Sborník s mezinárodní vědecké konference Univerzity Palackého Olomouc 2009, s. 93. ISBN Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch BEC SEDLÁKOVÁ, M.: Sociálny pracovník ako mediátor. In: Etika sociální práce. Sborník z konference VI. Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : PF UHK 2010, s ISBN BEC SEDLÁKOVÁ, M.: Človek s postihnutím a jeho práva v sociálnej sfére. In : Edukacja w turbulentnym otoczeniu. Czenstochowa, Poľsko, Wydawnictvo im. Stanislawa Podobinskiego Akademii im. Jana Dlugosza 2012, 265 s. ISBN BEC SEDLÁKOVÁ, M.: Transformácia sociálnej starostlivosti. In : Pedagogika katolicka. Poľsko, Stalowa Wola 2011, Ročník 2, číslo 9 czasopismo Katedry pedagogiky katolickiej Wydzialu zamiejscowego nauk o spoleczenstwie. ISSN BEC SEDLÁKOVÁ, M.: Človek s postihnutím a jeho práva v sociálnej sfére. In : Pedagogika katolicka. Poľsko, Stalowa Wola 2011, Ročník 2, číslo 9 czasopismo Katedry pedagogiky katolickiej Wydzialu zamiejscowego nauk o spoleczenstwie. ISSN BEC SEDLÁKOVÁ, M.: Transformácia sociálnej starostlivosti. In : Edukacja w turbulentnym otoczeniu. Czenstochowa, Poľsko, Wydawnictvo im. Stanislawa Podobinskiego Akademii im. Jana Dlugosza 2012, 265 s. ISBN Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií AFG SEDLÁKOVÁ, M.: Náhradná starostlivosť aby každé dieťa malo rodinu. Abstrakt in : Sborník abstrakt zo Svetovej konferencie o rodine, Galen, Praha 2007, s. 67, ISBN Recenzie 01 KALANIN, P.: Paliatívna starostlivosť. Košice : PF KU, 2008, s. 95, ISBN KOTRADYOVÁ, K., KALANIN, P.: Rezidenciálna starostlivosť a jej formy. Ružomberok : PF KU 2008, 140 s. ISBN ŽILOVÁ, A. edit.: Manželstvo dnes. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Ružomberok : Verbum 2010, 262 s. ISBN Umelecké práce (aj literárne) CAJ Hudobné diela vydané v domácich vydavateľstvách CAJ 01 Autorka textov piesní na CD Via Lucis. Košice ISBN Emauzy, Tomáš, Turíčna radosť. Mária Magdaléna - v spoluautorstve. CAJ 02 Spoluautorka textov piesní na CD Ľudia Vianoc. Košice ISBN Dar, Betlehem, Traja králi. Redakčné a zostavovateľské práce, editorstvo vedeckých publikácií FAI Redakčné a zostavovateľské práce FAI 01 SEDLÁKOVÁ, M., ŠLOSÁR, D.: editorstvo Zborníka príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou: Budovanie spoločnej cesty v sociálnej inklúzii. Košice : UPJŠ, 2010, 291 s. ISBM GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií GII 01 SEDLÁKOVÁ, M.: Lektorovanie monografie: Fabian. A.: Vydarený život I. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška 2010, 370 s. ISBN GII 02 SEDLÁKOVÁ, M.: Lektorovanie monografie: Fabian. A.: Vydarený život II. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška 2011, 378 s. ISBN GII 03 SEDLÁKOVÁ, M.: lektorovanie monografie: Fabian. A.: Vydarený život III. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška 2012, 391 s. ISBN GII 04 SEDLÁKOVÁ, M.: jazyková úprava: Berta, M.: Aj tŕnisté životy prinášajú ruže. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška 2003, 191 s. ISBN X. GII 05 SEDLÁKOVÁ, M.: lektorovanie monografie: Vrablec, J., Fabian, A.: Homiletika. Trnava : SSV, s. ISBN

7 GII 06 SEDLÁKOVÁ, M.: lektorovanie monografie: Fabian, A.: Rétorika. Košice : Vienala 2012, 158 s. ISBN Ohlasy prác v domácej odbornej literatúre 1. SEDLÁKOVÁ, M.: Právne aspekty sociálnej pomoci ľuďom v hraničných situáciách. In: Komplexná starostlivosť o človeka v hraničných situáciách. Prešov : FZSP, Ohlasy (3): /04/ In: KORBOVÁ, M.: Vplyv nezamestnanosti na pracovnú migráciu. In : Migrácia, chudoba, nezamestnanosť. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice : KSK 2009, s ISBN /04/ In: FABIAN, A.: Kresťanský aspekt poskytovateľov sociálnych služieb. Zborník zo Sympózia Človek v núdzi, Košice 2007, s. 55. ISBN /04/ In: FABIAN, A.: Rozvod ako sociálny problém a cirkevno-právne vyhlásenie neplatnosti manželstva. Zborník z interdisciplinárnej vedeckej konferencie Dialóg teológie a sociálnej práce. Ružomberok 2006, s. 29. ISBN X. 2. SEDLÁKOVÁ, M.: Na zamyslenie. In: Živý prameň, 1999, č. 10, s. 3. Ohlasy (1) /04/ In: FABIAN, A.: Nevyliečiteľné choroby vyliečiteľní ľudia. Zborník z medzinárodného sympózia Človek v núdzi, Košice 2006, s. 88. ISBN X 3. SEDLÁKOVÁ, M.: Sociálne aspekty Božieho slova v Starom zákone. In: Žiť Božie slovo vo svetle evanjelia. Zborník z medzinárodného ekumenického sympózia TF Košice Ohlasy (4) /04/ In: FABIAN, A.: Nevyliečiteľné choroby vyliečiteľní ľudia. Zborník z medzinárodného sympózia Človek v núdzi, Košice 2006, s. 81. ISBN X /04/ In: FABIAN, A.: Chudoba od biblických čias po dnes. In : Migrácia, chudoba, nezamestnanosť. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice : KSK 2009, s. 18. ISBN /04/ In: FABIAN, A.: Chudoba od biblických čias po dnes. In : Migrácia, chudoba, nezamestnanosť. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice : KSK 2009, s. 20. ISBN /04/ In: FABIAN, A.: Rozvod ako sociálny problém a cirkevno-právne vyhlásenie neplatnosti manželstva. Zborník z interdisciplinárnej vedeckej konferencie Dialóg teológie a sociálnej práce. Ružomberok 2006, s. 65. ISBN X. 4. SEDLÁKOVÁ, M.: Poskytovateľ sociálnej pomoci v procese jej transformácie. In : Zborník z medzinárodného sympózia Človek v núdzi, TF KU, Košice 2007, s ISBN Ohlasy (4) /04/ In : DIRGOVÁ, E., KALANIN, P.: Sociálna práca ako nástroj prevencie sociálnej núdze a chudoby rómskeho etnika in : Šlosár, D.: Zmena a budúcnosť či stagnácia a minulosť Rómov na Slovensku. TU Košice 2009, s. 23. ISBN /04/ In: DIRGOVÁ, E.: Globalizácia ako civilizačný fenomén verzus kvalita života seniorov. In : Globalizácia a kvalita života a zdravia. Košice : VŠZ a SP sv. Alžbety, n.o. v Bratislave 2009, s. 38. ISBN /04/ In: JANIGOVÁ, E.: Integrácia ako jedna zo stratégií adaptácie migrantov. In : Migrácia, chudoba, nezamestnanosť. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice : KSK 2009, s. 46. ISBN /04/ In: DIRGOVÁ, E.: Úloha neziskových organizácií pri znižovaní nezamestnanosti. In : Manažment neziskových organizácií v prostredí verejného sektora. Zborník referátov z konferencie s medzinárodnou účasťou. Ružomberok : Verbum, ISBN

8 5. SEDLÁKOVÁ, M.: Pobyt cudzincov a poskytovanie azylu v legislatíve SR. In : Migrácia, chudoba, nezamestnanosť. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice : KSK ISBN Ohlasy (3) /04/ In: ŠLOSÁR, D.: Dobrovoľníctvo ako fenomén sociálnej práce. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Osobnosť dobrovoľníka v pomáhajúcej profesii cez prizmu ideového odkazu bl.sáry Salkaházi. Košice : TF 2011, s ISBN /04/ In: ŠLOSÁR, D.: Hodnoty v živote rodiny. In: Zborník z vedeckej konferencie Sanácia rodiny ako teoretický a praktický problém. Košice : TF 2011, s ISBN /04/ In: ŠLOSÁR, D.: Mediácia v škole. In : Prevencia sociálnej patológie v prostredí stredných škôl. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice : KSK a FF UPJŠ, 2011, s. 258, ISBN SEDLÁKOVÁ, M.: Základy práva pre sociálnu prácu. Košice : UPJŠ 2011, 285 s. ISBN Ohlasy (2) /04/ In: ONDRAŠIKOVÁ, F., ŠIŇANSKÁ, K.: Lačhe čhave adadživeseskére. Košice : Združenie Pre lepší život, 2012, 75 s. ISBN /04/ In: ŠIŇANSKÁ, K., ONDRAŠIKOVÁ, F.: Lačhe čhave adadživeseskére. Košice : Združenie Pre lepší život, 2012, 88 s. ISBN SEDLÁKOVÁ, M.: Poskytovateľ sociálnej pomoci v procese jej transformácie. In : Človek v núdzi Poskytovatelia sociálnych a charitatívnych služieb. Zborník príspevkov z medzinárodného ekumenického sympózia. Košice : TF KU, 2007, s ISBN Ohlasy (2) /04/ In: DIRGOVÁ, E.: Vnímanie nezamestnanosti ako sociálneho fenoménu cez prizmu sociálnej práce. In : Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie z aspektu pomáhajúcich profesií. Zborník príspevkov VI. vedeckoodbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. Bratislava 2010, s. 58. ISBN /04/ In: KOČIŠOVÁ, A., KRÁLIKOVÁ, V., ŠIŇANSKÁ, K.: Hľadanie potenciálov sociálnej práce v problematike migrácie v Slovenskej republike. In : Migrácia, chudoba, nezamestnanosť. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice : KSK 2009, s. 56. ISBN SEDLÁKOVÁ, M.: Chudoba dôvod rezignácie na zmysel života? In : Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Zborník z konferencie. Poprad 2009, s Ohlasy (2) /04/ In: KOTRÁDYOVÁ, K.: Chudoba a jej vplyv na jedinca v kontexte sociálneho vylúčenia. In : Dobrovoľníctvo, solidarita a pomoc chudobným. Zborník z vedeckej konferencie. Košice : Vienala 2010, s. 76. ISBN /04/ In: SVETLÁK, V.: Prínos učenia náuky Cirkvi pri riešení chudoby. In : Migrácia, chudoba, nezamestnanosť. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice : KSK 2009, s ISBN DUDA, J.: Katolícke manželské právo, Kňazský seminár J. Vojtaššáka Spišská Kapitula, Spišské Podhradie 1996, s ISBN Ohlasy prác v zahraničnej odbornej literatúre 1. SEDLÁKOVÁ, M.: Sociálne aspekty Božieho slova v Starom zákone. In: Žiť Božie slovo vo svetle evanjelia. Zborník z medzinárodného ekumenického sympózia TF Košice Ohlasy (3) /03/ In: KOŠČ, S.: The relationship between freedom and truth and its effect on education and teaching. In : BABIARZ, M. (red.), Wybrane zagadnenia edukacji XXI wieku, Kielce : Stam, 2007, ISBN , s

9 /03/ In: OPATRNÝ, M., LEHNER, M.: Teorie a praxe charitatívní práce. České Budějovice : TF JU 2010, s. 58. ISBN /03/ In: OPATRNÝ, M., LEHNER, M.: Theorie und Praxis der Karitativen Arbeit. České Budějovice : TF JU 2010, s. 68. ISBN SEDLÁKOVÁ, M.: Právne aspekty sociálnej pomoci ľuďom v hraničných situáciách. In: Komplexná starostlivosť o človeka v hraničných situáciách. Prešov : FZSP, Ohlasy (1) /03/ In: OPATRNÝ, M., LEHNER, M.: Teorie a praxe charitatívní práce. České Budějovice : TF JU 2010, s. 58. ISBN SEDLÁKOVÁ, M.: Poskytovateľ sociálnej pomoci v procese jej transformácie. In : Zborník z medzinárodného sympózia Človek v núdzi, TF KU, Košice 2007, s ISBN Ohlasy (2) /03/ In: PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.: Participácia klienta sociálnej práce na zmene jeho sociálnej situácie. In : Teológia a sociálne otázky. Cesta, Brno 2008, s ISBN /03/ In: Mgr. Jozef Červeň: Princíp solidarity v praxi. In : Teológia a sociálne otázky. Cesta, Brno 2008, s ISBN SEDLÁKOVÁ, M.: Sociálne postavenie človeka s postihnutím a jeho práva. In : Stratégie vo vzťahu k marginalizovaným skupinám. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. KSK a FF UPJŠ Košice 2008, s.22. ISBN Ohlasy (1) /03/ In: Mgr. Šiňanská, K., Králiková, V.: Povedzme nie diskriminácii. In : Multikulturalita a menšiny v evropském kontextu. Liberecké romské sdružení,o.s., Liberec 2008, s ISBN

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I. : Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Andrzej Łuczyński

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Andrzej Łuczyński Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Andrzej Łuczyński Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách [AAB] 01 ŁUCZYŃSKI, A.: Dzieci w rodzinach zastępczych

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 KIEREŚ, B.: O personalizm w pedagogice. Studia

Bardziej szczegółowo

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť 6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť 6.1 Publikačná činnosť 6.2 Prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké a odborné práce 6.3 Výskumné projekty Granty 6.4 Prednášková činnosť

Bardziej szczegółowo

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť,

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť, 6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť, 6.1 Publikačná činnosť 6.2 Prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké a odborné práce 6.3 Výskumné projekty Granty 6.4 Prednášková činnosť

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov Dr Gregorz Łuszczak

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov Dr Gregorz Łuszczak Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov Dr Gregorz Łuszczak Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 ŁUSZCZAK, G: Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji

Bardziej szczegółowo

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU TEOLOGICKÁ FAKULTA KOŠICE Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006 Skupina A1 Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 3 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Mariusz Śniadkowski

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Mariusz Śniadkowski Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Mariusz Śniadkowski AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) AAB 01 ŚNIADKOWSKI M.: W trosce o człowieka. Wychowanie do życia

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti - Stanisław Głaz SJ

Zoznam publikačnej činnosti - Stanisław Głaz SJ Zoznam publikačnej činnosti - Stanisław Głaz SJ AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA1 Psychologické prediktory náboženskej skúsenosti študujúcej mládeže = Psychological predictors

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Vedecké monografie AAB 01 PODKOWIŃSKA, M.: Integracyjny wymiar komunikowania, KOW, Warszawa 2011, 131 s. ISBN 987-83-62843-09-1 AAB 02 PODKOWIŃSKA, M.: Procesy

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Anna Skokanová, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Skokanová, Anna 100 %: Troubles psychosociaux des adolescentes et soins de rééducation

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Šuráb, Marian : Aby nás radi počúvali : rétorika a teória komunikácie v službe

Bardziej szczegółowo

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 7. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí

Bardziej szczegółowo

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE Habilitačné konanie uchádzača: PhDr. Janka Bursová, PhD. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 10.10.2017 Habilitačné konanie

Bardziej szczegółowo

Technická univerzita v Košiciach Prehľad publikačnej činnosti Autor: KACZMARSKA, Božena Dátum generovania výstupu: 4. 5.

Technická univerzita v Košiciach Prehľad publikačnej činnosti Autor: KACZMARSKA, Božena Dátum generovania výstupu: 4. 5. Technická univerzita v Košiciach Prehľad publikačnej činnosti Autor: KACZMARSKA, Božena Dátum generovania výstupu: 4. 5. 2015, 13:18:28 Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,

Bardziej szczegółowo

Publikačná činnosť autora MARTINSKA, MARIA

Publikačná činnosť autora MARTINSKA, MARIA Publikačná činnosť autora MARTINSKA, MARIA ACB ACB 1 Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách Sociológia armády : základy sociológie vojny a armády pre príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej

Bardziej szczegółowo

Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA

Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA 1974 Kraków, Polska Filozofická

Bardziej szczegółowo

Doktorské: 2007 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích

Doktorské: 2007 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích Meno a priezvisko, tituly Oľga Račková, PaedDr. PhD. Dátum a miesto narodenia 30. september 1969 Ilava Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Magisterské: 1992-1997 Teologická fakulta Univerzity

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI I. Osobné údaje: Meno a priezvisko: Henryk ĆMIEL OSPPE Tituly a hodnosti: Dr. Dátum a miesto narodenia: 22.10.1959, Semianowice Śląskie(Poľsko) Odbor: Katolícka teológia Funkcia

Bardziej szczegółowo

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumné projekty: - 2014 do 2016: Zodpovedná riešiteľka VEGA č. 1/0167/14 Individualizácia edukácie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít. - 2006 2008:

Bardziej szczegółowo

Publikačná činnosť autora MATIS, JOZEF

Publikačná činnosť autora MATIS, JOZEF Publikačná činnosť autora MATIS, JOZEF AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA 1 Bezopasnost v eru globalizaciji : monografija / Zaplatinskij V., Matis J. - [1. vyd.]. - Kyjiv

Bardziej szczegółowo

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD.

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD. 6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD. (podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI I. Osobné údaje: Meno a priezvisko: Henryk Wojciech SZELOCH Tituly a hodnosti: Dr. Dátum a miesto narodenia: 18.1.1962, Wrocław (Poľsko) Odbor: Katolícka teológia Funkcia a

Bardziej szczegółowo

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny Artykuły: 1. Elwira J. Kryńska, Polski Biały Krzyż (1918-1961), Roczniki Nauk Społecznych KUL, Lublin, 2 (XXVIII-XXIX), 2000-2001, s. 175-177, (recenzja). 2. Szkolnictwo na Lubelszczyźnie w świetle prasy

Bardziej szczegółowo

doc. Tadeusz Bąk, PhD.

doc. Tadeusz Bąk, PhD. 7. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Orieščiková, Helena, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Orieščiková, Helena, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Orieščiková, Helena, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Orieńčiková, Helena 100%: Reading and Writing in Special Primary School. -

Bardziej szczegółowo

Spoločnosť, kríza, rodina

Spoločnosť, kríza, rodina Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi Katedra manažmentu a marketingu Katedra ekonomiky a cestovného ruchu Spoločnosť, kríza, rodina

Bardziej szczegółowo

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania )

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania ) Prešovská univerzita v Prešove Pravoslávna bohoslovecká fakulta PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania 2015-2016) AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA Možnosti

Bardziej szczegółowo

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah Stanisław Dawidziuk, PhD, Dr h.c. 10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah 8. 1 Publikačná činnosť 8. 2 Prehľad preukázateľných citácií 8. 3 Prednášková činnosť a účasť na konferenciách 8.

Bardziej szczegółowo

Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK [RK]

Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK [RK] Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK [RK] Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB,

Bardziej szczegółowo

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty, Katedry spoločenských vied za rok 2016

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty, Katedry spoločenských vied za rok 2016 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLOČENSKÝCH VIED Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty, Katedry spoločenských vied za rok 2016 Košice, december

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD. Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD. Vedecké monografie AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 AAA 01 KĽUSKA, B.: Uczeń Ikoną Chrystusa. Studium

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Stredisko na podporu sociálnej ekonomiky v Plocku Projekt realizovaný národnými partnermi: Spoločnosť Centrum pre inováciu informačnej spoločnosti /Líder projektu Mesto Plock Okres Sierpc Spoločnosť Centrum

Bardziej szczegółowo

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. dr. Arkadiusz Modrzejewski

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. dr. Arkadiusz Modrzejewski UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED Zoznam publikačnej činnosti dr. Arkadiusz Modrzejewski AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Modrzejewski, Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

15. Problematika sociálno-patologických javov v śkolskom prostredí stav, prevencia, riešenie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ružomberok

15. Problematika sociálno-patologických javov v śkolskom prostredí stav, prevencia, riešenie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ružomberok Konferencje naukowe: 1. Ewangelizacja a edukacja w Trzecim Tysiącleciu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Częstochowa 23-24.04.2001. 2. Polka w Europie św. Urszula Ledóchowska. Ogólnopolskie Sympozjum,

Bardziej szczegółowo

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie - Priebeh zamestnaní Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety)

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Andrzej Borkowski

Zoznam publikačnej činnosti. Andrzej Borkowski Zoznam publikačnej činnosti Andrzej Borkowski AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Borkowski, Andrzej [UKOEXIF] (100%) : Labirinty diskursov v slavianskich literaturach epochi

Bardziej szczegółowo

Organizátori: Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade

Organizátori: Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade 1. roč. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. termín konania: 28.4.2008 Katolícka univerzita v, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade Vedecký

Bardziej szczegółowo

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Katedra filozofie a religionistiky Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny Polskie Towarzystwo Filozoficzne,

Bardziej szczegółowo

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania )

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania ) Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania 2015-2016) AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB Mediácia

Bardziej szczegółowo

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 7. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS ul. Kilińskiego 43, 41 200 Sosnowiec tel. + 48 0-32 363-12-00, fax + 48 0-32 363-12-07 www.humanitas.edu.pl e-mail: sekretariat@humanitas.edu.pl VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Bardziej szczegółowo

IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA

IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA Program Główny partner: Medialni partnerzy: IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA 16-17 października 2014 Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. Vysoké Tatry Komitet Organizacyjny: Główny partner: PhDr. Lukáš

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. stan z: maj 2017

BIBLIOGRAFIA. stan z: maj 2017 dr Monika Gwóźdź BIBLIOGRAFIA stan z: maj 2017 Druki zwarte: 1. [współred.] Z rodziną nie tylko na fotografii, red. M. Gwóźdź, A. Maliszewska, Katowice 2011. 2. [współred.] Miłość i odpowiedzialność -

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov dr Stanisława Gulaka

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov dr Stanisława Gulaka Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov dr Stanisława Gulaka Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 GULAK, S.: Personalistyczny Wymiar Łaski według Franciszka

Bardziej szczegółowo

Dr Zbigniew Widera Wyższa Szkoła Humanitas PL 41-902 Sosnowiec, ul. Jana Kilińskiego 43. e-mail: tel/fax: +421-908-584-971

Dr Zbigniew Widera Wyższa Szkoła Humanitas PL 41-902 Sosnowiec, ul. Jana Kilińskiego 43. e-mail: tel/fax: +421-908-584-971 Dr Zbigniew Widera Wyższa Szkoła Humanitas PL 41-902 Sosnowiec, ul. Jana Kilińskiego 43 e-mail: tel/fax: +421-908-584-971 [AED] 01 WIDERA, Z.: Biesiady i przyjęcia jako element działań politycznych. In:

Bardziej szczegółowo

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH v spolupráci s globálnymi partnermi Vás pozýva na 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE 12. 13.

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Włosiński, Marian

Zoznam publikačnej činnosti. Włosiński, Marian Zoznam publikačnej činnosti Włosiński, Marian AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Włosiński, Marian : Przesłanie katechetyczne Ksiegi Syracha. - Włoclawek : Wydawnictwo Państwowej

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 Preńovská univerzita v Preńove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky

Bardziej szczegółowo

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. PhDr. Kinga Przybyszewska, PhD.

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. PhDr. Kinga Przybyszewska, PhD. 6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov PhDr. Kinga Przybyszewska, PhD. (podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej

Bardziej szczegółowo

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky * Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice * Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD.

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD. Sponzori konferencie Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Oddział w Cieszynie Zakład Antropologii Kultury

Bardziej szczegółowo

Łabaj J., Oleksiak B., Siwiec G.: Study of Cooper removal from liqud iron, Metalurgija, 2011, 50, 4, 265-268.

Łabaj J., Oleksiak B., Siwiec G.: Study of Cooper removal from liqud iron, Metalurgija, 2011, 50, 4, 265-268. dr inż. Beata OLEKSIAK, PhD., ul 3 Maja 72/6, Chorzów, Poland Department of Metallurgy, Silesian University of Technology, ul. Krasińskiego 8, Katowice, Poland a) Zoznam publikovaných prác v členení uvedenom

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti

Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti I. Osobné údaje: Meno a priezvisko: Mirosław Denisiuk Tituly a hodnosti: ThDr. Dátum a miesto narodenia: 10.6.1959 Radoszyce, Poľsko Odbor: Katolícka teológia Funkcia a pracovisko:

Bardziej szczegółowo

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ. Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove. pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ. Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove. pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009 PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009 AAA AAA AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Wartosci podstawowe spoleczenstwa

Bardziej szczegółowo

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s.

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave Ústav sv. Jana N. Neumanna,

Bardziej szczegółowo

Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach

Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach VÝROČNÁ SPRÁVA Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty v Košiciach za rok 2014 Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická

Bardziej szczegółowo

8. novembra 2012 v Prešove

8. novembra 2012 v Prešove Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Vás pozýva na medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Nová sociálna edukácia človeka (?) (Duchovné, antropologické, filozofické,

Bardziej szczegółowo

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 8/2005 Zostavovatelia: Rastislav Kožiak Imrich Nagy Redakčná rada: Rastislav Kožiak

Bardziej szczegółowo

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich.

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. 1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, pod

Bardziej szczegółowo

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania 1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko Artur Piaszczyk, rod. Piaszczyk 2. Akademické tituly, vedecké hodnosti Dr., Mgr. 3. Rok narodenia

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti

Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti OSOBNÉ ÚDAJE Meno a priezvisko: Tituly a hodnosti: Dátum a miesto narodenia: Odbor: Adresa pracoviska: Martin Štrbák doc. ThDr. PaedDr., PhD. 06.04.1972, Spišská Nová Ves Katolícka

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) AAB 01 WOŹNIAK, W.: Działalność duszpasterska w więzieniach. Konstantynów Łódzki

Bardziej szczegółowo

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Vedecký krúžok študentov organizuje pracovné stretnutie a študentskú vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ

Bardziej szczegółowo

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV Doc. PhDr. Irena Antoničová, PhD. Katedra psychológie antonic@fhpv.unipo.sk Doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD. Inštitút edukológie a sociálnej práce Katedra

Bardziej szczegółowo

Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku

Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta Ústav sociálnych vied Katedra sociálnej práce Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej

Bardziej szczegółowo

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI IX. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne W DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI Ustroń, 19 20 listopada

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 20 21 października 2015 r.

Zielona Góra, 20 21 października 2015 r. Program w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie Pod Patronatem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego

Bardziej szczegółowo

SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE

SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE CELKOVÉ ZHODNOTENIE UCHÁDZAČA Mgr. Jána Sabola, PhD., ArtD. (FILOZOFICKÁ FAKULTA UPJŠ, KOŠICE) O VEDECKO-PEDAGOGICKÝ TITUL DOCENT v študijnom odbore 2.1.36. literárna veda habilitačnou

Bardziej szczegółowo

Vedecko-pedagogická charakteristika

Vedecko-pedagogická charakteristika Vedecko-pedagogická charakteristika A) Meno a priezvisko, tituly, funkcia a pracovné zaradenie na fakulte (katedre): prof. Dr. Dušan POLONSKÝ, CSc., profesor sociológie B) Adresa pracoviska: Fakulta prírodných

Bardziej szczegółowo

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky:

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky: Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny národov a národnostných menšín Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska 19. a 20. storočie (externé

Bardziej szczegółowo

1. Studia magisterskie Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 2001

1. Studia magisterskie Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 2001 DR HAB. URSZULA A. DOMŻAŁ 1. Studia magisterskie Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 2001 2. Studia doktoranckie Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa

Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC zawarta w Nowym Sączu w dniu

Bardziej szczegółowo

a/ vysokoškolské učebnice, monografie a kapitoly vo vedeckých monografiách (učebniciach)

a/ vysokoškolské učebnice, monografie a kapitoly vo vedeckých monografiách (učebniciach) prof. Dr. Dušan Polonský, CSc., Katedra pedagogiky, psychológie a sociálnych vied, Fakulta prírodných vied, Žilinská univerzita v Žiline Výberová bibliografia: a/ vysokoškolské učebnice, monografie a kapitoly

Bardziej szczegółowo

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ ĽUBOVNI

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ ĽUBOVNI KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ ĽUBOVNI Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Inštitútu Viktora Trstenského

Bardziej szczegółowo

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. Návrh tém dizertačných prác pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca v študijnom programe Sociálna práca pre prijímacie pohovory na doktorandské štúdium v akademickom roku 2016/2017

Bardziej szczegółowo

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Dr. Waldemar Cudny

Zoznam publikačnej činnosti. Dr. Waldemar Cudny Zoznam publikačnej činnosti Dr. Waldemar Cudny AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Cudny, Waldemar [UKOEXRP] (100%): Przemiany przestrzenne i funkcjonalne Tomaszowa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Fondazione Cantonuovo

Fondazione Cantonuovo slk pol Fondazione Cantonuovo je nezisková súkromná nadácia, ktorej hlavny m cieľom je zbierať, uchovávať, rozvíjať a rozširovať duchovnú skúsenosť jej zakladateľov, ich aktivity a prácu zameranú na posolstvo

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Vedecké monografie AAB 01 R.DZWONKOWSKI, O.GORBANIUK, J. GORBANIUK.: Postawy katolików obrządku łacińskiego na

Bardziej szczegółowo

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI SOCIÁLNEJ PRÁCE 3. ročník Košických dní sociálnej práce Soňa Lovašová (ed.) Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci projektu VEGA č.

Bardziej szczegółowo

DR ANNA SZKOLAK Pełnione funkcje: Badania naukowe w obszarze:

DR ANNA SZKOLAK Pełnione funkcje: Badania naukowe w obszarze: DR ANNA SZKOLAK Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej ul. Ingardena 4, Kraków, Polska tel. +48 608 869 349 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia nr 456/2012 [słowackiego] Dz. U.

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia nr 456/2012 [słowackiego] Dz. U. Kategorie publikacji Kod Nazwa kategorii AAA Monografie naukowe wydane przez zagraniczne oficyny wydawnicze AAB Monografie naukowe wydane przez krajowe oficyny wydawnicze - oryginalne monotematyczne prace

Bardziej szczegółowo

DISPUTATIONES QUODLIBETALES XX.

DISPUTATIONES QUODLIBETALES XX. Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky * Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Cieszynie Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Bardziej szczegółowo

Vás z príležitosti 30. výročia Charty práv rodiny srdečne pozývajú na medzinárodnú vedecko odbornú konferenciu

Vás z príležitosti 30. výročia Charty práv rodiny srdečne pozývajú na medzinárodnú vedecko odbornú konferenciu VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA BL. P. P. GOJDIČA V PREŠOVE PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE, GRÉCKOKATOLÍCKA TEOLOGICKÁ

Bardziej szczegółowo

Vedecká škola prof. Tadeusza Zasępu

Vedecká škola prof. Tadeusza Zasępu Vedecká škola prof. Tadeusza Zasępu chronologický zoznam kvalifikačných prác napísaných pod jeho vedením tučným písmom sú zvýraznené mená jeho slovenských študentov I. Doktorské (dizertačné) práce 1. Garbowski

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej

Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej A. DOROBEK NAUKOWY Sylwetka pracownika dr hab. prof. nadzw. Andrzej Urbanek pełni aktualnie obowiązki Dyrektoria Instytutu

Bardziej szczegółowo

Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika

Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika - aktuálne otázky teórie a praxe Anna Tokárová - Tatiana Matulayová (editorky) Prešov 2008 ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS

Bardziej szczegółowo

Otvorenie konferencie Plenárne vystúpenia

Otvorenie konferencie Plenárne vystúpenia Otvorenie konferencie 9.30 9.35 PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD. Vedúci Katedry spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi PF KU v Ružomberku Príhovory hostí 9.35-10.05 J.E. Mons. Peter Rusnák predseda

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja monografii Prof. Ing. Kristína Viestová Náčrt vývoja slovenskej teórie marketingu [Zarys rozwoju teorii marketingu

Bardziej szczegółowo

I. Obal: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY

I. Obal: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY I. Obal: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry liečebnej pedagogiky za rok

Bardziej szczegółowo

Rk z druhej medzinárodnej vedeckej konferencie. Sociálne služby v súčasnosti a budúcnosti, u nás a v Európe

Rk z druhej medzinárodnej vedeckej konferencie. Sociálne služby v súčasnosti a budúcnosti, u nás a v Európe Rk 2015 SPRAVODAJ Ročník: druhý Rok vydania: 2015 z druhej medzinárodnej vedeckej konferencie Sociálne služby v súčasnosti a budúcnosti, u nás a v Európe .zpscemjata.sk Organizátori konferencie Milí priatelia,

Bardziej szczegółowo

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry za rok KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ

Bardziej szczegółowo

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku, Fakulty zdravotníctva, Katedry ošetrovateľstva za rok 2015

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku, Fakulty zdravotníctva, Katedry ošetrovateľstva za rok 2015 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA KATEDRA OŠETROVATEĽSTVA Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku, Fakulty zdravotníctva, Katedry ošetrovateľstva za rok 2015

Bardziej szczegółowo

Soňa Vancáková RODINY V NÚDZI

Soňa Vancáková RODINY V NÚDZI Soňa Vancáková RODINY V NÚDZI WYDAWNICTWO EDUCATOR Częstochowa 2014 Rodiny v núdzi Autor: Mgr. Soňa Vancáková Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovakia Recenzenti:

Bardziej szczegółowo

Sociálny kapitál starnutia prítomnosť nikdy nestarne

Sociálny kapitál starnutia prítomnosť nikdy nestarne Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút edukológie a sociálnej práce, Centrum pre edukáciu a výskum seniorov, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY

Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY Bielsko-Biała Międzybrodzie Żywieckie 5-6 V 2009 Patronat

Bardziej szczegółowo

Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti

Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Ivana Pirohová Eduard Lukáč (eds.) Prešov 2010 Filozofická fakulta Prešovskej

Bardziej szczegółowo

Kvalita života a ľudské práva

Kvalita života a ľudské práva ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Humanistický zborník 4 (AFPhUP 57/139) 2002 SÚBOR ZAHŔŇA LEN TIRÁŽ A OBSAH Kvalita života a ľudské práva v kontextoch sociálnej práce a vzdelávania

Bardziej szczegółowo

Ošetrovateľstvo vs. trh práce

Ošetrovateľstvo vs. trh práce Inštitút zdravotníckych vied Štátna vyššia odborná škola v Plocku, Poľsko 1. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA Ošetrovateľstvo vs. trh práce PROGRAM Termín: 17. maje 2014. Miesto konania: Plock, ul. Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo