Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD."

Transkrypt

1 Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Anna Skokanová, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Skokanová, Anna 100 %: Troubles psychosociaux des adolescentes et soins de rééducation = Re-educational care for female juveniles with psychosocial disorder vyd. - Fribourg : Association Internationale S.É.C.T., s. Lit. 46 zázn. ISBN AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Skokanová, Anna 100%: Komunikačné kompetencie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, s. Lit. 64 zázn. ISBN AAB02 Skokanová, Anna 100%: Interferenčné vplyvy pôsobiace na komunikačné kompetencie rómskych žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami. - Bratislava : Sapientia, s. Lit. 148 zázn. ISBN AAB03 Skokanová, Anna 100%: Rómsky žiak v špeciálnej základnej škole a eventuality edukačnej influencie. 1. vyd. - Bratislava : Sapientia, s. Lit. 144 zázn. ISBN ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách ABC01 Skokanová, Anna 100 %: Vplyv motivácie na kvalitu a kvantitu verbálneho prejavu rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia In: Súčasné pohľady na sociálne služby. - Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, S ISBN ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách ACB01 Orieščiková, Helena 26% - Kastelová, Alexandra 32% - Skokanová, Anna 31% - Vašek, Štefan 11%: Komparatívna špeciálna pedagogika vyd. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, s. Lit. 198 zázn. ISBN Ohlasy (3): [o4] 2011 Záni, Martin: Analýza študijných programov špeciálnej pedagogiky v terciárnom stupni vzdelávania v Českej republike. In: Paedagogica specialis 25. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, S. 203 [o4] 2012 Záni, Martin: Analýza študijných programov špeciálnej pedagogiky v terciárnom stupni vzdelávania v Slovenskej republike. In: Paedagogica specialis 26. Bratislava : Iris, 2012, S. 350 [o4] 2013 Németh, Ondrej: Výtvarné nadanie a jednotlivci s ťažkým zrakovým postihnutím. In: Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied. Bratislava : Iris, 2013, S

2 ACB02 Skokanová, Anna 100%: Katechéza a náboženská výchova jednotlivcov s mentálnym postihnutím. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, s. Lit. 72 zázn. ISBN ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch ADF01 Skokanová, Anna 100 %: Miesto náboženskej výchovy v dejinách Lit. 9 zázn. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 6, č. 4-B (2006), s Ohlasy (1): [o3] 2008 Spuchľák, Ľudovít: Charakterystyka rodziny romskiej i jej wpływ na proces wychowawczoedukacyjny w specjalnej szkole podstawowej. In: Nowe kierunki w badaniach i naukach o edukacji w 21 wieku. Gliwice : UKiP J & D Gębka, 2008, S. 57 ADF02 Skokanová, Anna 100 %: Výchovné činitele ovplyvňujúce voľnočasové aktivity Lit. 7 zázn. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 7, č. 1 (2007), s Ohlasy (6): [o4] 2009 Stupák, Bohuslav: Štruktúra voľnočasových športových aktivít sociálne znevýhodnenej mládeže. In: Sociálna práca, manažment a ekonómia - prepojenie a spolupráca. Dolný Kubín : PF KU v Ružomberku, 2009, S. 259 [o4] 2009 Hanisko, Peter: Astronómia ako súčasť mimoškolskej záujmovej činnosti. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov 1. Predškolská a elementárna pedagogika. Ružomberok : PF KU, 2009, S. 156 [o3] 2009 Stupák, Bohuslav: Le temps libre des jeunes et le milieu social (dépendance dans le cadre des familles socialement défavorisées). In: Nouveaux trends dans le domaine des Sciences humaines et naturelles. Fribourg : Assotiationinternationale SÉCT, 2009, S. 78 [o4] 2009 Krupová, Ivana - Podroužek, Ladislav: Využívanie konštruktivistických metód ako prostriedku rozvíjania prírodovednej gramotnosti žiakov 1. stupňa ZŠ. In: Veda a výskum v zrkadle času. Ružomberok : Katolícka univerzita, Pedagogická univerzita, 2009, S. 64 [o3] 2010 Stupák, Bohuslav: Basketball training in special grammar schools with a variation - for students with a slight degree of mental disorder. In: New trends in humanities and science in the eastern european region. Moscow : Academy ofprofessional Development and Re- Training of Educators, 2010, S. 313 [o3] 2009 Dolinská, Eva - Krupová, Ivana: Les possibilités d` interprétation du texte littéraire dans le milieu multiculturel. In: L` éducation chrétienne et l` enseignement dans des pays européens aprés le II e Concile de Vatican. Fribourg :Assotiation internationale SÉCT, 2009, S. 26 ADF03 Skokanová, Anna 100 %: Počiatočné utváranie gramotnosti Lit. 8 zázn. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 7, č. 1 (2007), s Ohlasy (7): [o4] 2009 Krížová, Jana - Podroužek, Ladislav: Prepojenie prírodovedného, technického a regionálneho aspektu v elementárnom vzdelávaní chémie. In: Veda a výskum v zrkadle času. Ružomberok : PF KU, 2009, S. 62 [o4] 2009 Gejdoš, Miroslav: Náčrt činností čítania pre deti predškolského a mladšieho školského veku. In: Dimenzie a perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v súčasnej škole 2. Ružomberok : PF KU, 2009, S. 192 [o4] 2010 Krupová, Ivana: Aktuálny stav prírodovednej gramotnosti budúcich učiteľov a vychovávateľov a možnosti jeho zlepšenia. In: Moderné trendy vo fyzike a ich aplikácia do vyučovania fyziky. Ružomberok : KU, 2010, S. 126 [o3] 2010 Dolinský, Slavomír: Rodzina i jej miejsce w społeczeństwie. In: Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie programowej". Nowy kierunek szkolnej edukacji zdrowotnej. Stalowa Wola - Tarnów : Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KULJana Pawła II, 2010, S. 128 [o3] 2010 Dolinská, Eva: Synkretyczne podejście do uzdolnionej młodzieży na lekcjach literatury. 2

3 In: Antropotechnika-kulturotechnika-socjotechnika w pedagogice specjalnej 2. Katowice : Universytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2010, S. 190 [o3] 2010 Dolinská, Eva - Dolinský, Slavomír: Rodzina - Szkoła ludzkości. In: Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie programowej". Nowy kierunek szkolnej edukacji zdrowotnej. Stalowa Wola - Tarnów : Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL Jana Pawła II, 2010, S. 119 [o4] 2009 Gejdoš, Miroslav: Špecifiká vyučovacieho procesu a jeho elementy edukácie. In: Dimenzie a perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v súčasnej škole 2. Ružomberok : PF KU, 2009, S. 180 ADF04 Skokanová, Anna 100 %: Možnosti rozvoja komunikačných kompetencií u rómskych detí a žiakov = Opportunities to develop communication skills among Roma children and pupils Lit. 9 zázn. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 11, č. 1 (2011), s ADF05 Skokanová, Anna 100 %: Vplyv kultúrneho dedičstva Rómov na počiatočné utváranie gramotnosti u rómskych detí a žiakov = The impact of the cultural heritage of Roma in the initial formation of literacy among Roma children and pupils Lit. 9 zázn. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 11, č. 1 (2011), s ADF06 Skokanová, Anna 100 %: Možnosti reedukačnej práce so žiakmi s dysortografiou Lit. 10 zázn. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 10, č. 3 (2011), s ADF07 Skokanová, Anna 100 %: Vplyv organizačnej formy vyučovania na kvalitu verbálneho prejavu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia = Impact of organizational forms of education on quality of verbal expression of pupils from socially disadvantagedenvironment Lit. 4 zázn. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 10, č. 4 (2011), s ADF08 Skokanová, Anna 100 %: Možnosti niektorých kontaktov zvereniek reedukačných centier = Possibilities some contacts girls in the re-education centers Lit. 2 zázn. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 11, č. 5 (2012), s AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AEC01 Skokanová, Anna 100 %: Quelques possibilités de prévention des troubles du comportement chez les adolescentes = Some possibilities of prevention of behavioral disorders of adolescent girls Lit. 19 zázn. In: Nouveaux trends dans le domaine des Sciences humaines et naturelles. - Fribourg : Association internationale SÉCT, S ISBN AEC02 Skokanová, Anna 50 % - Tisovičová, Antónia 50 %: Social factors influencing the emergence of behavioral disorders in adolescent girls Lit. 21 zázn. In: Reprendre les couleurs d` un papillon... dans un cercle de la thérapie et de la resocialisation. Réflexions des pédagogues spéciaux = To regain the colours of a butterfly... in the circle of therapy and resocialization. Special pedagogues`deliberations. - Fribourg : Association internationale SÉCT, S ISBN AEC03 Žilová, Anna 34 % - Skokanová, Anna 33 % - Akimjaková, Beáta 33 %: La prévoyance sociale dans des établissements rééducatifs en Slovaquie pour les filles adolescentes psychosocialement frappées = Social care for psychosocially disabled juvenilegirls in correctional establishments in the Slovak republic 3

4 Lit. 5 zázn. In: Nouveaux trends dans le domaine des Sciences humaines et naturelles. - Fribourg : Association internationale SÉCT, S ISBN AEC04 Hanisko, Peter 50 % - Skokanová, Anna 50 %: Astronomia w kółkach zainteresowań dla osób niepełnosprawnych psychicznie Lit. 17 zázn. In: Wieloaspektowość problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej : teoria i praktyka : praca zbiorowa, cz Stalowa Wola-Tarnów : Studio Książki, S ISBN POZNÁMKA: Vyšlo aj - Príprava učiteľov v procese školských reforiem. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, S ISBN AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AED01 Skokanová, Anna 100%: Implementácia sociálnej starostlivosti Katolíckej cirkvi o psychosociálne narušené deti a mládež Lit. 10 zázn. In: Sociálna a duchovná starostlivosť Cirkvi a štátu o spoločnosť. - Ružomberok : Katolícka univerzita, S ISBN (Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae) Ohlasy (2): [o4] 2009 Spuchľák, Ľudovít: Psychosociálne problémy mladistvých osôb ovplyvnené sociálnym prostredím. In: Veda a výskum v zrkadle času. Ružomberok : PF KU, 2009, S. 268 [o4] 2009 Spuchľák, Ľudovít: Niektoré možnosti preventívnej výchovnej starostlivosti. In: Dimenzie a perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v súčasnej škole 1. Ružomberok : PF KU, 2009, S. 423 AED02 Skokanová, Anna 100%: Hlavné aspekty sociálnopatologického správania a metódy sociálnej starostlivosti o psychosociálne narušené osoby Lit. 13 zázn. In: Zdravotná a sociálna starostlivosť o človeka. - Ružomberok : Katolícka univerzita, S ISBN (Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae) Ohlasy (3): [o4] 2009 Bursová, Jana: Rovesnícke skupiny a ich význam pre socializáciu dieťaťa. In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, roč. 9, č. 2, 2009, S. 46 [o3] 2010 Bursová, Janka: Metody pracy socjalnej w kontekście dziecka maltretowanego. In: Nowe aspekty pracy socjalnej. Łódź : Wydawnictvo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, 2010, S. 97 [o3] 2010 Bursová, Janka: Rodina v kontexte rodinnej politiky. In: Humanum, č. 5 (2), 2010, s. 330 AED03 Skokanová, Anna 100%: Možnosti inštitucionálnej pomoci psychosociálne narušeným deťom a ich rodičom v Slovenskej republike. - (Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae) Lit. 12 zázn. In: Starostlivosť o matku a dieťa. - Ružomberok : Katolícka univerzita, S ISBN Ohlasy (5): [o4] 2009 Stupák, Bohuslav: Sociálne prostredie a voľnočasové aktivíty mládeže. In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, roč. 9, č. 2, 2009, s. 60 [o4] 2009 Spuchľák, Ľudovít: Psychosociálne problémy mladistvých osôb ovplyvnené sociálnym prostredím. In: Veda a výskum v zrkadle času. Ružomberok : PF KU, 2009, S. 263 [o4] 2009 Spuchľák, Ľudovít: Niektoré možnosti preventívnej výchovnej starostlivosti. In: Dimenzie a perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v súčasnej škole 1. Ružomberok : PF KU, 2009, S

5 [o3] 2010 Bursová, Janka: Metody pracy socjalnej w kontekście dziecka maltretowanego. In: Nowe aspekty pracy socjalnej. Łódź : Wydawnictvo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, 2010, S. 93 [o3] 2010 Bursová, Janka: Rodina v kontexte rodinnej politiky. In: Humanum, č. 5 (2), 2010, s. 329 AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách AFC01 Skokanová, Anna 100 %: Edukacja przedszkolna osób niepełnosprawnych w Republice Słowackiej Lit. 14 zázn. In: Specjalne potrzeby edukacyjne : tom 1 : wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością (kształcenie - programy - perspektywy). - Bielsko-Biała : Wyższa szkoła administracji, S ISBN [Specjalne potrzeby edukacyjne : psychospołeczne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych : medzinárodná vedecká konferencia. 3., Ustroń, ] AFC02 Skokanová, Anna 100 %: Endogenous and exogenous etiological factors involved in the emergence of behavioral disturbances in adolescent girls Lit. 17 zázn. In: Antropotechnique, culture technique and sociology technique in special needs pedagogy = Antropotechnika - kulturotechnika - socjotechnika w pedagogice specjalnej : volume 2. - Katowice : Gnome, S ISBN [Antropotechnique, culture technique and sociology technique in special needs pedagogy. Medzinárodná vedecká konferencia. Ustroń, ] AFC03 Skokanová, Anna 100 %: Determinants of behavioral young teenagers in re-education center Lit. 9 zázn. In: Pedagogiczne aspekty diagnozy i poradnictwa w teorii oraz praktyce pedagogiki specjalnej : tom drugi. - Katowice : Gnome, S ISBN [Pedagogiczne aspekty diagnozy i poradnictwa w teorii oraz praktyce pedagogiki specjalnej. Vedecká konferencia. Ustroń, ] AFC04 Skokanová, Anna 100%: Participace verbálního projevu učitele a romskych žáků nultých tříd = Share the words of the teacher and the pupils of the zero years Lit. 3 zázn. In: Sapere Aude 2012 : Vzdělávání a dnešní společnost 2. - Hradec Králové : Magnanimitas, S ISBN [Sapere Aude 2012 : Vzdělávání a dnešní společnost : medzinárodná vedecká konferencia. Hradec Králové, ] AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách AFD01 Skokanová, Anna 100%: Poruchy správania v detskom veku a na začiatku dospievania = Behaviour defects in childhood and in the beginig of youth Lit. 8 zázn. In: Veda a výskum v zrkadle času. - Ružomberok : Katolícka univerzita, S ISBN [Veda a výskum v zrkadle času. Medzinárodná vedecká konferencia. Levoča, ] Ohlasy (1): [o4] 2009 Pudiš, Milan: Uplatňovanie prosociálneho výchovného štýlu v špeciálnych materských školách. In: Týždeň vedy a techniky na PF KU v Ružomberku. Ružomberok : PF KU, 2009, S

6 AFD02 Skokanová, Anna 100%: Preventívne opatrenia v oblasti sociálnopatologického správania mladistvých z hľadiska sociologického Lit. 23 zázn. In: Nové aspekty v sociálnej práci 2. - Ružomberok : Verbum, S ISBN [Nové aspekty v sociálnej práci 2. Medzinárodná vedecká konferencia. Spišské Podhradie, ] AFD03 Skokanová, Anna 100 %: Medzirezortná spolupráca odborníkov reedukačných centier na Slovensku Lit. 12 zázn. In: Inovácie - podnikanie - spoločnosť No Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania, S ISBN [Inovácie - podnikanie - spoločnosť : medzinárodná vedecká konferencia. 5., Kaluža, ] BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách BAA01 Skokanová, Anna 100 %: Les comparaisons du systéme de l éducation spéciale préprimaire pour les enfants handicapés mentaux dans la République slovaque, dans la République tchéque et dans la République polonaise = Comparison of the system ofpre-primary special education for children with mental disability in the Slovak Republic, Czech Republic and Polish Republic. - Fribourg : Association Internationale S.É.C.T., s. Lit. 67 zázn. ISBN BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch BDF01 Skokanová, Anna 100 %: Katechéza vo vyučovaní náboženstva Lit. 7 zázn. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 7, č. 4 (2007), s BDF02 Skokanová, Anna 100 %: Výchova detí v predškolských zariadeniach Lit. 8 zázn. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 7, č. 4 (2007), s Ohlasy (5): [o4] 2008 Švábová, Božena: Metódy tvorivej dramatiky v edukačnom procese v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Ružomberok : PF KU, 2008, S. 81 [o4] 2008 Majcherová, Katarína: Postavenie seniorov v spoločnosti. In: Marginalizované skupiny a cesty zvládania marginalizácie. Košice : Košický samosprávny kraj, 2008, S. 69 [o4] 2009 Pudiš, Milan: Uplatňovanie prosociálneho výchovného štýlu v špeciálnych materských školách. In: Týždeň vedy a techniky na PF KU v Ružomberku. Ružomberok : PF KU, 2009, S. 152 [o3] 2009 Bursová, Janka: Zdrowy styl życia u dzieci w wieku przedszkolnym, profilaktyka. In: Edukacja zdrowotna szansą na poprawę jakości życia człowieka. Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2009, S. 164 [o3] 2008 Spuchľák, Ľudovít: Charakterystyka rodziny romskiej i jej wpływ na proces wychowawczoedukacyjny w specjalnej szkole podstawowej. In: Nowe kierunki w badaniach i naukach o edukacji w 21 wieku. Gliwice : UKiP J & D Gębka, 2008, S. 62 BDF03 Skokanová, Anna 70 % - Szelleyová, Soňa 30 %: Rozvoj prosociálneho správania In: Predškolská výchova. - Roč. 63, č. 5 (2008/09), s BDF04 Skokanová, Anna 70 % - Szelleyová, Soňa 30 %: Uplatňovanie prosociálneho výchovného štýlu v inštitucionalizovaných predškolských zariadeniach niektorých krajín In: Naša škola. - Roč. 13, č. 3 (2009/10), s

7 BDF05 Skokanová, Anna 100 %: Vychovávateľ ako odborník, vychovávateľ ako dobrovoľník Lit. 10 zázn. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 9, č. 2 (2009), s Ohlasy (3): [o4] 2009 Hanisko, Peter: Astronómia ako súčasť mimoškolskej záujmovej činnosti. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov 1. Predškolská a elementárna pedagogika. Ružomberok : PF KU, 2009, S. 163 [o4] 2010 Bursová, Janka: Rodina, deti, spoločnosť a výchova. In: Metamorfózy rodiny v kontexte postmodernej spoločnosti. Deň blahoslavenej sestry Sáry Salkaházi ( ). Košice : Vienala, 2010, S. 268 [o3] 2010 Majcherová, Katarína - Hajduová, Zuzana: Sheltered workshops and workplaces as a possibility of inclusion of disabled into society. In: Antropotechnika-kulturotechnika-socjotechnika w pedagogice specjalnej 2. Katowice : UniversytetŚląski, Wydawnictwo Gnome, 2010, S. 150 BDF06 Skokanová, Anna 100 %: Rómske dieťa v prostredí základnej školy Lit. 11 zázn. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 9, č. 3 (2009), s Ohlasy (5): [o4] 2009 Dolinská, Eva: Hudobnosť poézie pre deti Nad zbierkou Zvončekový mužíček. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov. Ružomberok : PF KU, 2009, S. 118 [o3] 2010 Dolinský, Slavomír: Rodzina i jej miejsce w społeczeństwie. In: Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie programowej". Nowy kierunek szkolnej edukacji zdrowotnej. Stalowa Wola - Tarnów : Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL Jana Pawła II, 2010, S. 128 [o3] 2011 Dolinská, Eva: Developing of the skills of communication of the gifted students on the literary education. In: Pedagogiczne aspekty diagnozy i poradnictwa w teorii oraz praktyce pedagogiki specjalnej. Katowice : Universytet Śląski,Wydawnictwo Gnome, 2011, S. 88 [o3] 2010 Dolinská, Eva: Synkretyczne podejście do uzdolnionej młodzieży na lekcjach literatury. In: Antropotechnika-kulturotechnika-socjotechnika w pedagogice specjalnej 2. Katowice : Universytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2010, S. 190 [o3] 2009 Dolinská, Eva - Krupová, Ivana: Les possibilités d` interprétation du texte littéraire dans le milieu multiculturel. In: L` éducation chrétienne et l` enseignement dans des pays européens aprés le II e Concile de Vatican. Fribourg :Assotiation internationale SÉCT, 2009, S. 26 BDF07 Skokanová, Anna 100 %: Pripravenosť dieťaťa na vstup do základnej školy Lit. 17 zázn. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 9, č. 1 (2009), s Ohlasy (1): [o4] 2009 Pudiš, Milan: Uplatňovanie prosociálneho výchovného štýlu v špeciálnych materských školách. In: Týždeň vedy a techniky na PF KU v Ružomberku. Ružomberok : PF KU, 2009, S. 149 BDF08 Skokanová, Anna 100 %: Diagnostika šikanovania v špeciálnych základných školách In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 9, č. 1 (2009), s BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BEC01 Skokanová, Anna 100 %: Aspekty historyczne wychowania i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi i młodzieżą niepełnosprawną = Historické aspekty vo výchove a starostlivosti o deti a mládež s mentálnym postihnutím Lit. 12 zázn. In: Opieka kościoła o dobro duchowe człowieka. - Gliwice : UKiP J&D Gębka, S ISBN [Opieka kościoła o dobro duchowe człowieka. Medzinárodná vedecká konferencia. Kraków, ] 7

8 BEC02 Skokanová, Anna 100 %: Wychowanie zdrowotne dzieci ze specjalnymi potrzebami wychowawczoedukacyjnymi w przedszkolach specjalnych Lit. 13 zázn. In: Edukacja zdrowotna szanşa na poprawę jakości życia człowieka. - Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, S ISBN [Edukacja zdrowotna szanşa na poprawę jakości życia człowieka : medzinárodný vedecký seminár. Stalowa Wola, ] BEC03 Skokanová, Anna 100 %: Zmiany w zachowaniu funkcji poznawczych i emocjonalnych wymiary edukacji uczniów szkoły podstawowej = Modification of behavior in cognitive and emotional dimensions of educative pupils of primary education Lit. 11 zázn. In: Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie programowej" : nowy kierunek szkolnej edukacji zdrowotnej. - Tarnów : Starostwo Powiatowe w Tarnowie, S ISBN [Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie programowej". Nowy kierunek szkolnej edukacji zdrowotnej : medzinárodný vedecký seminár. Stalowa Wola, ] BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BED01 Skokanová, Anna 100%: Socializácia jednotlivcov v období dospievania In: Týždeň európskej vedy na PF KU v Ružomberku. - Ružomberok : Katolícka univerzita, S ISBN [Týždeň európskej vedy na PF KU v Ružomberku. Ružomberok, ] Ohlasy (2): [o3] 2009 Vargová, Mária - Siváková, Gabriela: Využitie tvorivých metód v osobnostnom a sociálnom rozvoji pri výučbe budúcich pedagógov na 1. stupni základných škôl. In: Aktuální otázky vysokoškolské přípravy pedagogických pracovníků. Ústí nadlabem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 2009, S. 299 [o3] 2008 Spuchľák, Ľudovít: Charakterystyka rodziny romskiej i jej wpływ na proces wychowawczoedukacyjny w specjalnej szkole podstawowej. In: Nowe kierunki w badaniach i naukach o edukacji w 21 wieku. Gliwice : UKiP J & D Gębka, 2008, S. 57 BED02 Skokanová, Anna 100%: Výchova a vzdelávanie rómskych žiakov In: Týždeň európskej vedy na PF KU v Ružomberku. - Ružomberok : Katolícka univerzita, S ISBN [Týždeň európskej vedy na PF KU v Ružomberku. Ružomberok, ] Ohlasy (3): [o4] 2009 Spuchľák, Ľudovít: Rómovia na Slovensku. In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, roč. 9, č. 3, 2009, S. 40 [o3] 2009 Dolinská, Eva - Krupová, Ivana: Les possibilités d` interprétation du texte littéraire dans le milieu multiculturel. In: L` éducation chrétienne et l` enseignement dans des pays européens aprés le II e Concile de Vatican. Fribourg :Assotiation internationale SÉCT, 2009, S. 26 [o3] 2008 Spuchľák, Ľudovít: Charakterystyka rodziny romskiej i jej wpływ na proces wychowawczoedukacyjny w specjalnej szkole podstawowej. In: Nowe kierunki w badaniach i naukach o edukacji w 21 wieku. Gliwice : UKiP J & D Gębka, 2008, S. 62 8

9 BED03 Skokanová, Anna 100%: Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím v rodine = Care about mentally handicaped persons in family Lit. 8zázn. In: Dimenzie a perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v súčasnej škole 1. - Ružomberok : Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, S ISBN [Dimenzie a perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v súčasnej škole 1. Medzinárodná vedecká konferencia. Levoča, ] BED04 Skokanová, Anna 100%: Špeciálna katechéza jednotlivcov s mentálnym postihnutím = Special catechist of individuals with mental handicap Lit. 11 zázn. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov 2 : špeciálna, sociálna a liečebná pedagogika [elektronický zdroj]. - Ružomberok : Katolícka univerzita, S ISBN [Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov 2 : špeciálna, sociálna a liečebná pedagogika : medzinárodná vedecká konferencia. Levoča, ] BED05 Skokanová, Anna 100%: Akceptácia kultúrneho a duchovného dedičstva Rómov vo výchovnom procese rómskych žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Lit. 15 zázn. In: Rodina - subjekt odbornej starostlivosti pomáhajúcich profesií : kreativita v pomáhaní [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, S [CD-ROM]. - ISBN [Rodina - subjekt odbornej starostlivosti pomáhajúcich profesií : kreativita v pomáhaní. Medzinárodná konferencia. Bratislava, ] BED06 Skokanová, Anna 100%: Determinanty vývinu rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia Lit. 11 zázn. In: Kvalita života 2 : sociálne a ekonomické aspekty. - Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia, S ISBN [Kvalita života 2. Sociálne a ekonomické aspekty. Medzinárodná vedecká konferencia. Prešov, 2010] EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch EDJ01 Skokanová, Anna 100%: Niektoré modely predprimárneho a primárneho vzdelávania Rómov v krajinách Európskej únie Lit. 5 zázn. In: Predškolská výchova. - Roč. 65, č. 4 (2010/11), s GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií GII01 Skokanová, Anna 100 %: Simplifikačná metóda písania "i/í, y/ý" v slovenských slovách : (prednostne určená pre žiakov s dysortografiou) vyd. - Bratislava : Sapientia, s. Lit. 4 zázn. ISBN

10 Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 49): AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3) ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2) ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (8) AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (4) AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (3) AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (4) AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (3) BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (8) BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (3) BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (6) EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (1) GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (1) Štatistika ohlasov (47): [o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (22) [o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (25) 10

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Orieščiková, Helena, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Orieščiková, Helena, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Orieščiková, Helena, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Orieńčiková, Helena 100%: Reading and Writing in Special Primary School. -

Bardziej szczegółowo

Doktorské: 2007 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích

Doktorské: 2007 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích Meno a priezvisko, tituly Oľga Račková, PaedDr. PhD. Dátum a miesto narodenia 30. september 1969 Ilava Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Magisterské: 1992-1997 Teologická fakulta Univerzity

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI ORGANIZATOR: Chełmskie Towarzystwo Naukowe Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Katedra Pedagogiki Socjalnej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku Katolícka

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 KIEREŚ, B.: O personalizm w pedagogice. Studia

Bardziej szczegółowo

1. Studia magisterskie Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 2001

1. Studia magisterskie Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 2001 DR HAB. URSZULA A. DOMŻAŁ 1. Studia magisterskie Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 2001 2. Studia doktoranckie Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny Artykuły: 1. Elwira J. Kryńska, Polski Biały Krzyż (1918-1961), Roczniki Nauk Społecznych KUL, Lublin, 2 (XXVIII-XXIX), 2000-2001, s. 175-177, (recenzja). 2. Szkolnictwo na Lubelszczyźnie w świetle prasy

Bardziej szczegółowo

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI IX. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne W DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI Ustroń, 19 20 listopada

Bardziej szczegółowo

Technická univerzita v Košiciach Prehľad publikačnej činnosti Autor: KACZMARSKA, Božena Dátum generovania výstupu: 4. 5.

Technická univerzita v Košiciach Prehľad publikačnej činnosti Autor: KACZMARSKA, Božena Dátum generovania výstupu: 4. 5. Technická univerzita v Košiciach Prehľad publikačnej činnosti Autor: KACZMARSKA, Božena Dátum generovania výstupu: 4. 5. 2015, 13:18:28 Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,

Bardziej szczegółowo

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah Stanisław Dawidziuk, PhD, Dr h.c. 10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah 8. 1 Publikačná činnosť 8. 2 Prehľad preukázateľných citácií 8. 3 Prednášková činnosť a účasť na konferenciách 8.

Bardziej szczegółowo

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť,

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť, 6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť, 6.1 Publikačná činnosť 6.2 Prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké a odborné práce 6.3 Výskumné projekty Granty 6.4 Prednášková činnosť

Bardziej szczegółowo

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie - Priebeh zamestnaní Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety)

Bardziej szczegółowo

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť 6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť 6.1 Publikačná činnosť 6.2 Prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké a odborné práce 6.3 Výskumné projekty Granty 6.4 Prednášková činnosť

Bardziej szczegółowo

1. Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, filologia klasyczna, 1979

1. Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, filologia klasyczna, 1979 DR HAB. ZBIGNIEW DOMŻAŁ 1. Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, filologia klasyczna, 1979 2. Studia doktoranckie, Akademia Jana Długosza, Częstochowa, doktor nauk humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Vedecké monografie AAB 01 PODKOWIŃSKA, M.: Integracyjny wymiar komunikowania, KOW, Warszawa 2011, 131 s. ISBN 987-83-62843-09-1 AAB 02 PODKOWIŃSKA, M.: Procesy

Bardziej szczegółowo

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. dr. Arkadiusz Modrzejewski

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. dr. Arkadiusz Modrzejewski UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED Zoznam publikačnej činnosti dr. Arkadiusz Modrzejewski AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Modrzejewski, Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

DR HAB ZBIGNIEW DOMŻAŁ

DR HAB ZBIGNIEW DOMŻAŁ DR HAB ZBIGNIEW DOMŻAŁ 1. Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, filologia klasyczna, 1979 2. Studia doktoranckie, Akademia Jana Długosza, Częstochowa, doktor nauk humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania 1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko Artur Piaszczyk, rod. Piaszczyk 2. Akademické tituly, vedecké hodnosti Dr., Mgr. 3. Rok narodenia

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti - Stanisław Głaz SJ

Zoznam publikačnej činnosti - Stanisław Głaz SJ Zoznam publikačnej činnosti - Stanisław Głaz SJ AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA1 Psychologické prediktory náboženskej skúsenosti študujúcej mládeže = Psychological predictors

Bardziej szczegółowo

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 7. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Šuráb, Marian : Aby nás radi počúvali : rétorika a teória komunikácie v službe

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Dr. Waldemar Cudny

Zoznam publikačnej činnosti. Dr. Waldemar Cudny Zoznam publikačnej činnosti Dr. Waldemar Cudny AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Cudny, Waldemar [UKOEXRP] (100%): Przemiany przestrzenne i funkcjonalne Tomaszowa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Katedra filozofie a religionistiky Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny Polskie Towarzystwo Filozoficzne,

Bardziej szczegółowo

Bronisław Siemieniecki Rzeczywistość wirtualna a edukacja... 11

Bronisław Siemieniecki Rzeczywistość wirtualna a edukacja... 11 Spis treści Wstęp... 9 Wprowadzenie Bronisław Siemieniecki Rzeczywistość wirtualna a edukacja... 11 Ogólne problemy edukacji medialnej Erik Bratland The Knowledge Society and Future Competence Formation:

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD.

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) AAB 01 SEDLÁKOVÁ, M.: Sociálne postavenie osôb so zdravotným

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I. : Sytuacja

Bardziej szczegółowo

15. Problematika sociálno-patologických javov v śkolskom prostredí stav, prevencia, riešenie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ružomberok

15. Problematika sociálno-patologických javov v śkolskom prostredí stav, prevencia, riešenie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ružomberok Konferencje naukowe: 1. Ewangelizacja a edukacja w Trzecim Tysiącleciu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Częstochowa 23-24.04.2001. 2. Polka w Europie św. Urszula Ledóchowska. Ogólnopolskie Sympozjum,

Bardziej szczegółowo

ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE

ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE Międzynarodowa konferencja naukowa ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE Miejsce konferencji: Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo, ul. Wrzosowa 28a, Szczyrk 7-8 grudnia 2012 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU TEOLOGICKÁ FAKULTA KOŠICE Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006 Skupina A1 Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 3 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov dr Stanisława Gulaka

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov dr Stanisława Gulaka Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov dr Stanisława Gulaka Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 GULAK, S.: Personalistyczny Wymiar Łaski według Franciszka

Bardziej szczegółowo

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumné projekty: - 2014 do 2016: Zodpovedná riešiteľka VEGA č. 1/0167/14 Individualizácia edukácie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít. - 2006 2008:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11 Spis treści Wstęp... 9 Introduction... 11 CZĘŚĆ I Obszar filozoficzno-antropologiczny... 13 Zuzana Chanasová Antropologické výzvy súčasného pedagóga primárneho vzdelávania........ 15 Grzegorz Hołub Od

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Andrzej Borkowski

Zoznam publikačnej činnosti. Andrzej Borkowski Zoznam publikačnej činnosti Andrzej Borkowski AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Borkowski, Andrzej [UKOEXIF] (100%) : Labirinty diskursov v slavianskich literaturach epochi

Bardziej szczegółowo

Dr Zbigniew Widera Wyższa Szkoła Humanitas PL 41-902 Sosnowiec, ul. Jana Kilińskiego 43. e-mail: tel/fax: +421-908-584-971

Dr Zbigniew Widera Wyższa Szkoła Humanitas PL 41-902 Sosnowiec, ul. Jana Kilińskiego 43. e-mail: tel/fax: +421-908-584-971 Dr Zbigniew Widera Wyższa Szkoła Humanitas PL 41-902 Sosnowiec, ul. Jana Kilińskiego 43 e-mail: tel/fax: +421-908-584-971 [AED] 01 WIDERA, Z.: Biesiady i przyjęcia jako element działań politycznych. In:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI na temat SZEŚCIOLATEK: PRZEDSZKOLAK CZY UCZEŃ - DYLEMATY W KSZTAŁCENIU I WYCHOWANIU DZIECI NAJMŁODSZYCH 24-25.09. 2009 Gliwice, ul Bojkowska 37 GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE ZABAWY W ROZWOJU

ZNACZENIE ZABAWY W ROZWOJU PaedDr Ivana Rochovska, PhD Katolicki Uniwersytet w Levoci Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wszesnoszkolnej ZNACZENIE ZABAWY W ROZWOJU DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ( ) Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky:

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky: Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny národov a národnostných menšín Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska 19. a 20. storočie (externé

Bardziej szczegółowo

DETI S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM V MATERSKEJ ŠKOLE Children with problem behavior in kindergarten - symptoms and eliminating

DETI S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM V MATERSKEJ ŠKOLE Children with problem behavior in kindergarten - symptoms and eliminating DETI S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM V MATERSKEJ ŠKOLE Children with problem behavior in kindergarten - symptoms and eliminating Mirosława SOCHA 1, Mária PODHÁJECKÁ 2 Abstrakt V poslednom období v materských školách

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD. Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD. Vedecké monografie AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 AAA 01 KĽUSKA, B.: Uczeń Ikoną Chrystusa. Studium

Bardziej szczegółowo

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD.

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD. 6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD. (podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI I. Osobné údaje: Meno a priezvisko: Henryk ĆMIEL OSPPE Tituly a hodnosti: Dr. Dátum a miesto narodenia: 22.10.1959, Semianowice Śląskie(Poľsko) Odbor: Katolícka teológia Funkcia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Stredisko na podporu sociálnej ekonomiky v Plocku Projekt realizovaný národnými partnermi: Spoločnosť Centrum pre inováciu informačnej spoločnosti /Líder projektu Mesto Plock Okres Sierpc Spoločnosť Centrum

Bardziej szczegółowo

Výročná správa Katedry výtvarného umenia za rok 2009:

Výročná správa Katedry výtvarného umenia za rok 2009: Úvod I. Organizácia Výročná správa Katedry výtvarného umenia za rok 2009: vedúci katedry: doc. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. zástupca vedúceho katedry: doc. akad. mal. Pavol Rusko sekretariát

Bardziej szczegółowo

Štruktúra výročnej správy pracoviska (katedry, ústavu) za rok 2008: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

Štruktúra výročnej správy pracoviska (katedry, ústavu) za rok 2008: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Štruktúra výročnej správy pracoviska (katedry, ústavu) za rok 2008: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Úvod I. Organizácia vedúci katedry: Prof. Dr. hab. Stanislaw Juszczyk, PhD. zástupca vedúceho

Bardziej szczegółowo

Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK [RK]

Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK [RK] Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK [RK] Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ZDROWOTNA W SZKOLE wspieranie zdrowia uczniów najmłodszych

EDUKACJA ZDROWOTNA W SZKOLE wspieranie zdrowia uczniów najmłodszych Patronat honorowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie Starostwo Powiatowe w Tarnowie Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY

Bardziej szczegółowo

I. Obal: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY

I. Obal: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY I. Obal: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry liečebnej pedagogiky za rok

Bardziej szczegółowo

IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA

IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA Program Główny partner: Medialni partnerzy: IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA 16-17 października 2014 Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. Vysoké Tatry Komitet Organizacyjny: Główny partner: PhDr. Lukáš

Bardziej szczegółowo

Výročná správa katedry špeciálnej pedagogiky v Ružomberku za rok 2008:

Výročná správa katedry špeciálnej pedagogiky v Ružomberku za rok 2008: Výročná správa katedry špeciálnej pedagogiky v Ružomberku za rok 2008: Úvod I. Organizácia Vedúca katedry: doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU. Zástupca vedúceho katedry: PhDr. Helena Orieščiková,

Bardziej szczegółowo

Publikačná činnosť autora MATIS, JOZEF

Publikačná činnosť autora MATIS, JOZEF Publikačná činnosť autora MATIS, JOZEF AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA 1 Bezopasnost v eru globalizaciji : monografija / Zaplatinskij V., Matis J. - [1. vyd.]. - Kyjiv

Bardziej szczegółowo

Publikačná činnosť autora MARTINSKA, MARIA

Publikačná činnosť autora MARTINSKA, MARIA Publikačná činnosť autora MARTINSKA, MARIA ACB ACB 1 Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách Sociológia armády : základy sociológie vojny a armády pre príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS ul. Kilińskiego 43, 41 200 Sosnowiec tel. + 48 0-32 363-12-00, fax + 48 0-32 363-12-07 www.humanitas.edu.pl e-mail: sekretariat@humanitas.edu.pl VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI I. Osobné údaje: Meno a priezvisko: Henryk Wojciech SZELOCH Tituly a hodnosti: Dr. Dátum a miesto narodenia: 18.1.1962, Wrocław (Poľsko) Odbor: Katolícka teológia Funkcia a

Bardziej szczegółowo

FOLKLOR U ROMÓW. Mgr. Anna Nemcová Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku Inštitút Juraja Páleša v Levoči Ing.

FOLKLOR U ROMÓW. Mgr. Anna Nemcová Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku Inštitút Juraja Páleša v Levoči Ing. Mgr. Anna Nemcová Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku Inštitút Juraja Páleša v Levoči Ing. Mária Migrová Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku FOLKLOR U ROMÓW WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Teraźniejszość i przyszłość edukacji zdrowotnej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

KONKURS STYPENDIALNY ROK 2015/2016. Informacje: www.aps.edu.pl

KONKURS STYPENDIALNY ROK 2015/2016. Informacje: www.aps.edu.pl KONKURS STYPENDIALNY ROK 2015/2016 WYMAGANIA: BARDZO DOBRA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ŚREDNIA OCEN Z OSTATNIEGO ROKU - co najmniej 4,0 CURRICULUM VITAE, LIST MOTYWACYJNY MILE WIDZIANE Potwierdzone informacje o osiągnięciach:

Bardziej szczegółowo

VÝROČNÁ SPRÁVA ÚSTAVU VEDY A VÝSKUMU ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY ZA

VÝROČNÁ SPRÁVA ÚSTAVU VEDY A VÝSKUMU ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY ZA 1 VÝROČNÁ SPRÁVA ÚSTAVU VEDY A VÝSKUMU ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY ZA ROK 2009 14.12.2009 ÚSTAV VEDY A VÝSKUMU ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY Úvod I. Organizácia Ústav vedy a výskumu špeciálnej pedagogiky Riaditeľ ústavu:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przestrzenie życia i edukacji kilka tendencji, hipotez, uwag o pedagogice społecznej i edukacji międzykulturowej... 9.

Spis treści. Przestrzenie życia i edukacji kilka tendencji, hipotez, uwag o pedagogice społecznej i edukacji międzykulturowej... 9. Spis treści Wprowadzenie Alina Szczurek-Boruta Przestrzenie życia i edukacji kilka tendencji, hipotez, uwag o pedagogice społecznej i edukacji międzykulturowej... 9 Część I Społeczność lokalna teoria i

Bardziej szczegółowo

Vedecko-pedagogická charakteristika

Vedecko-pedagogická charakteristika Vedecko-pedagogická charakteristika A) Meno a priezvisko, tituly, funkcia a pracovné zaradenie na fakulte (katedre): prof. Dr. Dušan POLONSKÝ, CSc., profesor sociológie B) Adresa pracoviska: Fakulta prírodných

Bardziej szczegółowo

Pedagogika voľného času - teória a prax

Pedagogika voľného času - teória a prax Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta Katedra pedagogických štúdií v spolupráci so Slovenskou pedagogickou spoločnosťou pri SAV pod záštitou rektora Trnavskej univerzity a dekana Pedagogickej fakulty

Bardziej szczegółowo

METODY SOCJOMETRYCZNE W EDUKACJI TECHNICZNO - INFORMATYCZNEJ

METODY SOCJOMETRYCZNE W EDUKACJI TECHNICZNO - INFORMATYCZNEJ METODY SOCJOMETRYCZNE W EDUKACJI TECHNICZNO - INFORMATYCZNEJ NOGA Henryk, PL Resumé Badania pedagogiczne wykonywane są przez nauczyciela, w konkretnym celu, z góry naznaczonym. Wykonuje się je jednorazowo,

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - EGZEMPLIFIKACJE W PRAKTYCE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - EGZEMPLIFIKACJE W PRAKTYCE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska 28 kwietnia 2013 niedziela 15.00 21.00 20.00 przyjazd uczestników konferencji, zakwaterowanie kolacja 29 kwietnia 2013 poniedziałek 8.00 9.00 10.00 10.15 10.30 11.00-14.00 (sala 113) 11.00-11.20 11.20-11.40

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 Preńovská univerzita v Preńove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky

Bardziej szczegółowo

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. dr. Ryszard Makarowski

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. dr. Ryszard Makarowski UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED Zoznam publikačnej činnosti dr. Ryszard Makarowski AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Makarowski, Ryszard 100%:

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Włosiński, Marian

Zoznam publikačnej činnosti. Włosiński, Marian Zoznam publikačnej činnosti Włosiński, Marian AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Włosiński, Marian : Przesłanie katechetyczne Ksiegi Syracha. - Włoclawek : Wydawnictwo Państwowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27 Spis treści Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13 Wstęp / 27 I II III Edukacja nauczycieli w kontekście wyzwań XXI stulecia / 51 Wstęp / 53 Megatrendy / 53 Wyzwania XXI wieku / 55 O reformie systemu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie rzeczowe książek z dziedziny edukacji. Wpływ zmian w JHP BN na metody opracowania c.d. Aldona Borowska

Opracowanie rzeczowe książek z dziedziny edukacji. Wpływ zmian w JHP BN na metody opracowania c.d. Aldona Borowska Opracowanie rzeczowe książek z dziedziny edukacji. Wpływ zmian w JHP BN na metody opracowania c.d. Aldona Borowska Podstawa programowa -podstawa programowa Temat i określnik 150 Podstawa programowa 360

Bardziej szczegółowo

Štruktúra a osnova výročnej správy katedier KU 2012

Štruktúra a osnova výročnej správy katedier KU 2012 Štruktúra a osnova výročnej správy katedier KU 2012 I. Obal: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej

Bardziej szczegółowo

Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń

Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń PROGRAM II Międzynarodowej Konferencji Naukowej STYL I JAKOŚĆ ŻYCIA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA na temat: Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń 19 czerwca 2012 roku, Miejsce

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY

AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY Termin: 15-16 kwietnia 2013 r. Miejsce: Dom Wczasowy "Jawor" Ustroń, ul. Wczasowa 51 Organizatorzy Zakład Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Meno a priezvisko, tituly. Dr Wojciech Gulin. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

Meno a priezvisko, tituly. Dr Wojciech Gulin. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Meno a priezvisko, tituly Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Dr Wojciech Gulin 16.09. 1952,Wloclawek, Poľsko Vysokoškolské štúdiá: Magisterské: 1973 1978 Katolicki

Bardziej szczegółowo

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE I JEGO RODZINA METODY I FORMY POMOCY: ASPEKT MEDYCZNY, PSYCHOLOGICZNY, PEDAGOGICZNY, SOCJALNY I DUCHOWY

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE I JEGO RODZINA METODY I FORMY POMOCY: ASPEKT MEDYCZNY, PSYCHOLOGICZNY, PEDAGOGICZNY, SOCJALNY I DUCHOWY Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Instytut Pedagogiki Specjalnej III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Instytut Pedagogiki Specjalnej III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Patronat Honorowy: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski JM Rektor UP Michał Śliwa UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY Instytut Pedagogiki Specjalnej IM.

Bardziej szczegółowo

Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach

Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach VÝROČNÁ SPRÁVA Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty v Košiciach za rok 2014 Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická

Bardziej szczegółowo

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283)

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283) Nabytki maj 2014 1. Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa / pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Pozna doroslosc - doswiadczenia, problemy, wsparcie spoleczne i edukacyjne

Pozna doroslosc - doswiadczenia, problemy, wsparcie spoleczne i edukacyjne Pozna doroslosc - doswiadczenia, problemy, wsparcie spoleczne i edukacyjne Wyzsza Szkola Biznesu w D~browie G6rniczej Pozna doroslosc - doswiadczenia, problemy, wsparcie spoleczne i edukacyjne Redakcja

Bardziej szczegółowo

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD.

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD. Sponzori konferencie Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Oddział w Cieszynie Zakład Antropologii Kultury

Bardziej szczegółowo

i uczeń w Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

i uczeń w Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Humanistyczno-Społeczny Katedra Pedagogiki Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej

Bardziej szczegółowo

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA NAZWA Lingwokulturologia jako nowy paradygmat lingwistyki Linguistics Beyond And Within 2014 International Linguistics Conference in Lublin (LingBaW 2014) Idee i wartości w języku, historii i kulturze

Bardziej szczegółowo

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce Umowa partnerska porozumienie o współpracy w obszarze Edukacja na rzecz rynku pracy w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC Partnerská zmluva dohoda o spolupráci

Bardziej szczegółowo

Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013. Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła

Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013. Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013 Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła Brett Peter Edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw człowieka jako zadanie wszystkich nauczycieli : opis

Bardziej szczegółowo

MŁODE POKOLENIE W ZDERZENIU CYWILIZACYJNYM. STUDIA BADANIA PRAKTYKA

MŁODE POKOLENIE W ZDERZENIU CYWILIZACYJNYM. STUDIA BADANIA PRAKTYKA REDAKCJA NAUKOWA MARIUSZ JĘDRZEJKO JAN A. MALINOWSKI MŁODE POKOLENIE W ZDERZENIU CYWILIZACYJNYM. STUDIA BADANIA PRAKTYKA TORUŃ 2014 Recenzenci prof. zw. dr hab. Stanisław Kawula prof. PhDr. Ľudovít Višňovský,

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 20 21 października 2015 r.

Zielona Góra, 20 21 października 2015 r. Program w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie Pod Patronatem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego

Bardziej szczegółowo

RODZINA - ZDROWIE - CHOROBA/ FAMILY HEALTH - DISEASE

RODZINA - ZDROWIE - CHOROBA/ FAMILY HEALTH - DISEASE Międzynarodowa Konferencja Naukowa/ The International Scientific Conference RODZINA - ZDROWIE - CHOROBA/ FAMILY HEALTH - DISEASE 24.09.2015 Miejsce konferencji/conference location: Andrzej Frycz Modrzewski

Bardziej szczegółowo

Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk. Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek

Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk. Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek Jarosław Bąbka, Anna I. Brzezińska (red.) Early Support for a Child with

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Edukacja ekologiczna Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-1-111-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

KARPACKIE SPOTKANIA INTEGRACYJNE KARPATSKÉ INTEGRAČNÉ STRETNUTIA

KARPACKIE SPOTKANIA INTEGRACYJNE KARPATSKÉ INTEGRAČNÉ STRETNUTIA KARPACKIE SPOTKANIA INTEGRACYJNE KARPATSKÉ INTEGRAČNÉ STRETNUTIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. PhDr. Kinga Przybyszewska, PhD.

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. PhDr. Kinga Przybyszewska, PhD. 6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov PhDr. Kinga Przybyszewska, PhD. (podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej

Bardziej szczegółowo

Wykaz wybranych publikacji

Wykaz wybranych publikacji Prof. dr hab. Artur Życki I. Pozycje zwarte Wykaz wybranych publikacji - Europejska polityka regionalna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Piła 2010, ISBN978-83-89795-93-9. - Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY AKADEMIA IM. JANA D UGOSZA W CZ STOCHOWIE UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA

Bardziej szczegółowo

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich.

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. 1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, pod

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ W PRACY NAUCZYCIELA TECHNIKI

ZNACZENIE KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ W PRACY NAUCZYCIELA TECHNIKI ZNACZENIE KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ W PRACY NAUCZYCIELA TECHNIKI NOGA Henryk, PL Resumé Przedmiotem analizy jest komunikacja niewerbalna nauczyciela techniki. Ukazane badania wskazują jaką rolę pełni komunikacja

Bardziej szczegółowo

DR ANNA SZKOLAK Pełnione funkcje: Badania naukowe w obszarze:

DR ANNA SZKOLAK Pełnione funkcje: Badania naukowe w obszarze: DR ANNA SZKOLAK Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej ul. Ingardena 4, Kraków, Polska tel. +48 608 869 349 e-mail:

Bardziej szczegółowo

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE I JEGO RODZINA METODY I FORMY POMOCY: ASPEKT MEDYCZNY, PSYCHOLOGICZNY, PEDAGOGICZNY, SOCJALNY I DUCHOWY

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE I JEGO RODZINA METODY I FORMY POMOCY: ASPEKT MEDYCZNY, PSYCHOLOGICZNY, PEDAGOGICZNY, SOCJALNY I DUCHOWY Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ

NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ Wiesław Sierota Streszczenie. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Tacy Sami w 2009 r. przeprowadziło warsztaty terapii zajęciowej

Bardziej szczegółowo

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej PROGRAM

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY MIASTO: OPOLE STANOWISKO: STARSZY WYKŁADOWCA W INSTYTUCIE NAUK PEDAGOGICZNYCH DYSCYPLINA NAUKOWA: Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

Staráme sa o tvoje zdravie doma, na pracovisku a v škole

Staráme sa o tvoje zdravie doma, na pracovisku a v škole Staráme sa o tvoje zdravie doma, na pracovisku a v škole Spis treści O firmie 5 O spoločnosti 5 Działanie systemu 5 Funkcii systému 5 TeleCare Dbamy o Twoje zdrowie TeleCare - Staráme sa o tvoje zdravie

Bardziej szczegółowo