Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti"

Transkrypt

1 Katedra filozofie a religionistiky Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Cieszynie Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie, Prešov Medzinárodná vedecká konferencia Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti pod záštitou Mons. prof. ICDr. Cyrila Vasiľa SJ, PhD. sekretára Kongregácie pre východné cirkvi a Mons. ThDr. Jána Babjaka SJ, PhD. prešovského arcibiskupa a metropolitu veľkého kancelára Prešovskej univerzity v Prešove Gréckokatolíckej teologickej fakulty október 2013 Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

2 V dejinách teologického a filozofického myslenia bol personálny prístup k ľudskej osobe podrobený reflexii z rozličných uhlov pohľadu, čo prinieslo veľké obohatenie pre pochopenie podstaty medziľudských vzťahov. Personalizmus zdôrazňuje nielen humanitu, ale aj princípy, z ktorých humanita vychádza a ktoré ju podľa personalistov podmieňujú. Ide o celú antropologickú rovinu, ktorá má metafyzické zdôvodnenie a prejavuje sa v poukázaní na cieľ ľudského života. Termín persona bol do filozofie prevzatý v patristickom období z teologického prostredia, kde sa používal na označenie božských osôb. Súčasný diskurz, predovšetkým v bioetike, ale aj v ekologických, ekonomických i sociálnych súvislostiach, zvýrazňuje aktuálnosť tohto termínu. Vedecký výbor: Dr. h. c. prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. Mons. Dr. h. c. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD. Mons. Dr. h. c. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. Mons. SEODr. Milan Lach SJ, PhD. doc. Mgr. Kamil Kardis, PhD. Organizačný výbor: PhDr. Dušan Hruška, PhD. ks. prof. dr. hab. Andrzej Pastwa prof. PhDr. Paweł Czarnecki, PhD. doc. dr hab. Marek Rembierz ThDr. Radovan Šoltés, PhD. Kontaktná osoba: Mgr. Jana Malcovská Katedra filozofie a religionistiky Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Ulica biskupa Gojdiča Prešov

3 Program Registrácia Otvorenie moderuje PhDr. Dušan Hruška, PhD. Mons. SEODr. Milan Lach, PhD., pomocný biskup Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., dekan fakulty Plenárne zasadnutie prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD., Personalizmus a paideia, spoločné východiska a ciele prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Ľudská prirodzenosť a viera (personálny rozmer ľudskej prirodzenosti) Prestávka Rokovanie v sekciách Sekcia A moderuje ThDr. Radovan Šoltés, PhD. doc. PhDr. Milovan Ješič, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice, Filozofická fakulta Novoveká filozofia a objav personality človeka: neskorý Patočka a Descartes PhDr. Katarína Mayerová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice, Filozofická fakulta Kritika nepodmienenej morálnej povinnosti (Rortyho rozlíšenie medzi morálkou a rozumnosťou človeka). PhDr. Dušan Hruška, PhD. Idea personality človeka v postmoderných siločiarach Mgr. Lilla Balázs Univerzita J. Selyeho v Komárne, Reformovaná teologická fakulta Ibn Tufayl and the religious humanism in the Arab world

4 15.00 Sekcia B moderuje doc. Mgr. Kamil Kardis, PhD. ks. dr Andrzej Łuczyński Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Personalizm w pedagogii św. Jana Bosko dr inż. Alina Maria Basak Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Personalizm jako podstawa wychowania młodzieży dr Piotr Magier Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II w Lublinie Autorytet wychowawcy w koncepcji pedagogiki personalistycznej dr Dorota Bis Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Człowiek jako podmiot komunikacji w mediach mgr Maria Misik Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Personalizm w polskiej myśli pedagogicznej o inspiracji chrześcijańskiej Sekcia C moderuje doc. ThDr. Mária Kardis, PhD. dr Barbara Kiereś Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Personalizacja człowieka od osoby do osobowości dr Bożena Sidor-Piekarska Katolicki Uniwesytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Instytut Pedagogiki, Katedra pedagogiki specjalnej Podmiotowość w odniesieniu do osoby z niepełnoprawnością intelektualną mgr. Wioleta Adamczyk Bębas Uniwersytet Jana Kochanowskiwego w Kielcach Program wychowawczy przedszkola a personalistyczna perspektywa wychowania do wartości mgr. Anna Gębalska-Berekets Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Istota sumienia i jego odniesienia personalistyczne. Refleksja filozoficznopsychologiczna Prestávka Ján Pavol II v Prešove, prehliadka, akatist Večera

5 17. október 2013 Program 8.00 Registrácia 8.30 Plenárne zasadnutie moderuje prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. Mons. prof. ICDr. Cyril Vasiľ SJ, PhD. Kongregácia pre východné cirkvi, Vatikán Personalizmus a právo (Niekoľko príkladov aplikácie princípov personalizmu v cirkevnom práve) prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. Univerzita Komenského, Filozofická fakulta Personalizácia človeka a sveta v koncepcii Teilharda de Chardin prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Personalism po Shoah. Spór o etyczną arogancję Prestávka Plenárne zasadnutie moderuje ThDr. Radovan Šoltés, PhD Obed Mons. SEODr. Milan Lach SJ, PhD. Gréckokatolícka archieparchia Prešov Od persona ku communio: Cirkev spoločenstvo spasených ks. prof. dr hab. Andrzej Pastwa Uniwersytet Śląski w Katowicach Realizm personalistycznej wizji małżeństwa: refleksja prawno kanoniczna doc. PhDr. Pavol Mačala, PhD. Slovenský historický ústav Matice slovenskej Martin Personalistické aspekty misie sv. Cyrila a Metoda Rokovanie v sekciách Sekcia A moderuje doc. ThDr. PhDr. Daniel Slivka, PhD. doc. Mgr. Kamil Kardis, PhD. Personalistické súvislosti morálnej komunikácie v súčasnej spoločnosti. Kontext sociologických teórií. doc. PaedDr. ThDr. Róbert Sarka, PhD. Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, Ružomberok Nadčlovek a nový človek. Budúcnosť človeka z pohľadu kresťanského personalizmu.

6 Mgr. Attila Palcsó Univerzita J. Selyeho v Komárne, Reformovaná teologická fakulta Rousseauova teória spoločnosti a jej vplyv na kresťanstvo PaedDr. Adriana Jurišová - PaedDr. Denisa Zerola Katolícka univerzita Ružomberok Spisy Augustina Aurelia Sancta ( ) Sekcia B moderuje doc. ThDr. Mária Kardis, PhD. doc dr Sylwester Bębas Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu Program wychowawczy schroniska dla nieletnich a personalistyczna perspektywa wychowania do wartości dr Ewa Jakubiak - Zapalska Uniwersytet Technologiczno - humanistyczny im. K. Pułskiego w Radomiu Wsparcie emocjonalne i duchowe udzielane uczniowi zdolnemu. dr Barbara Borowska Katolicki Uniwesytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Instytut Pedagogiki Kultura organizacyjna szkoy jako instytucji dydaktycznej i wychowawczej raport z badań Mgr Justyna Syta-Kierasiňska Miedzynarodowe Gimnazjum i Liceum Meridian Autorytet nauczyciela w opini uczniów gimnazjum i liceum Sekcia C moderuje prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. doc. dr hab Marek Rembierz Uniwersytet Śląski w Katowicach Personalizmus vo výchove a humanizácia ľudskej spoločnosti ks. dr Stanisław Cader Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała Charakterystyczne cechy personalizmu polskiego a personalizm europejski dr Andrzej Gołębiowski Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu Personalistyczne aspekty wychowania inspirowane filozofią JózefaTischnera dr Mirosław Murat Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie Personalizm pomiędzy humanizmen a humanitaryzmem

7 dr Stanisław Ciupka Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała Refleksje myśli wczesnochrześcijańskiej nad ciałem ludzkim Sekcia D moderuje PhDr. Dušan Hruška, PhD. ThDr. Radovan Šoltés, PhD. Personálny rozmer sociálnej náuky Jána Pavla II. Ing. Jaroslava Kmecová, PhD. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove Práca a rozvoj v kontexte personalizmu sociálneho učenia Cirkvi ThDr. Peter Vansač, PhD. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove Individuálny a spoločenský rozmer osoby Ing. Jozef Chovanec, PhD., Mgr. Mária Billá, PhD. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove Človek ako súčasť humánnej spoločnosti Zhodnotenie konferencie a záver

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky * Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice * Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 Preńovská univerzita v Preńove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky

Bardziej szczegółowo

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD.

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD. Sponzori konferencie Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Oddział w Cieszynie Zakład Antropologii Kultury

Bardziej szczegółowo

DISPUTATIONES QUODLIBETALES XX.

DISPUTATIONES QUODLIBETALES XX. Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky * Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Cieszynie Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY

AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY Termin: 15-16 kwietnia 2013 r. Miejsce: Dom Wczasowy "Jawor" Ustroń, ul. Wczasowa 51 Organizatorzy Zakład Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE

ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE Międzynarodowa konferencja naukowa ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE Miejsce konferencji: Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo, ul. Wrzosowa 28a, Szczyrk 7-8 grudnia 2012 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń

Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń PROGRAM II Międzynarodowej Konferencji Naukowej STYL I JAKOŚĆ ŻYCIA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA na temat: Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń 19 czerwca 2012 roku, Miejsce

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Formy wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Organizatorzy: Katedra Filozofii i Socjologii Wydziału Ekonomicznego oraz Katedra Pedagogiki i Psychologii Wydziału

Bardziej szczegółowo

8. novembra 2012 v Prešove

8. novembra 2012 v Prešove Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Vás pozýva na medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Nová sociálna edukácia človeka (?) (Duchovné, antropologické, filozofické,

Bardziej szczegółowo

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy?

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? PROGRAM Międzynarodowej KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA WIARA KULTURA Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? na kanwie najnowszego dokumentu Papieskiej

Bardziej szczegółowo

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Vedecký krúžok študentov organizuje pracovné stretnutie a študentskú vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ

Bardziej szczegółowo

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky:

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky: Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny národov a národnostných menšín Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska 19. a 20. storočie (externé

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 20 21 października 2015 r.

Zielona Góra, 20 21 października 2015 r. Program w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie Pod Patronatem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Instytut Pracy Socjalnej

Instytut Pracy Socjalnej UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. stan z: maj 2017

BIBLIOGRAFIA. stan z: maj 2017 dr Monika Gwóźdź BIBLIOGRAFIA stan z: maj 2017 Druki zwarte: 1. [współred.] Z rodziną nie tylko na fotografii, red. M. Gwóźdź, A. Maliszewska, Katowice 2011. 2. [współred.] Miłość i odpowiedzialność -

Bardziej szczegółowo

PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ I. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Dancák, P. Hruška, D. Rembierz, M. Šoltés, R. (eds.

PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ I. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Dancák, P. Hruška, D. Rembierz, M. Šoltés, R. (eds. PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ I. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Dancák, P. Hruška, D. Rembierz, M. Šoltés, R. (eds.) Prešov 2010 PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ I. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Bardziej szczegółowo

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV Doc. PhDr. Irena Antoničová, PhD. Katedra psychológie antonic@fhpv.unipo.sk Doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD. Inštitút edukológie a sociálnej práce Katedra

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej Społeczno-Ekonomiczny Zespół Badawczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej Społeczno-Ekonomiczny Zespół Badawczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej Społeczno-Ekonomiczny Zespół Badawczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Katedra Pracy Socjalnej Pedagogická Fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Bardziej szczegółowo

Organizátori: Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade

Organizátori: Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade 1. roč. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. termín konania: 28.4.2008 Katolícka univerzita v, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade Vedecký

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI na temat SZEŚCIOLATEK: PRZEDSZKOLAK CZY UCZEŃ - DYLEMATY W KSZTAŁCENIU I WYCHOWANIU DZIECI NAJMŁODSZYCH 24-25.09. 2009 Gliwice, ul Bojkowska 37 GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010 Uniwersytet Śląski Katowice Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Pedagogiki Spolecznej Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Pedagogická fakulta ZAPROSZENIE zapraszają Panią/Pana na międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Vedecké monografie AAB 01 PODKOWIŃSKA, M.: Integracyjny wymiar komunikowania, KOW, Warszawa 2011, 131 s. ISBN 987-83-62843-09-1 AAB 02 PODKOWIŃSKA, M.: Procesy

Bardziej szczegółowo

i uczeń w Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

i uczeń w Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Humanistyczno-Społeczny Katedra Pedagogiki Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej

Bardziej szczegółowo

Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności

Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności redakcja naukowa Lidia Pawelec CZĘŚĆ I. WSPÓŁCZESNOŚĆ W EDUKACJI PROBLEMY I ROZWIĄZANIA Część II. Kierunki współczesnego wychowania rola rodziny Kielce 2013

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

i uczeń w Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

i uczeń w Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Wołodymyra Hnatiuka w Tarnopolu Ostravská univerzita v Ostravě Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Pedagogická fakulta Akademia Techniczno-Humanistyczna

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w cyklicznej debacie, która od samego początku jest objęta patronatem KNP PAN

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w cyklicznej debacie, która od samego początku jest objęta patronatem KNP PAN Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Humanistyczno-Społeczny Katedra Pedagogiki Bielsko-Biała Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Instytut Nauk o Edukacji

Bardziej szczegółowo

Kolejne nominacje profesorskie

Kolejne nominacje profesorskie Kolejne nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Otrzymali je: 1. Teresa ADAMOWICZ-KASZUBA profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana

Bardziej szczegółowo

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI Wydział Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI Doc. dr Elżbieta Kielska Rektor WSH Doc. dr Sylwester Bębas Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych WSH Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI ORGANIZATOR: Chełmskie Towarzystwo Naukowe Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Katedra Pedagogiki Socjalnej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku Katolícka

Bardziej szczegółowo

Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet

Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA NÁBREŽIE JÁNA PAVLA II. 15, 058 01POPRAD, SLOVENSKO www.ku.sk, tel.: +421 44 4326 842, kl. 1830, e-mail: konferenciapp@gmail.com a RADA IUSTITIA ET

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Od ochrony środowiska po ekologię człowieka zadania wychowawcze rodziny, państwa, Kościoła

Od ochrony środowiska po ekologię człowieka zadania wychowawcze rodziny, państwa, Kościoła PROGRAM Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA WIARA KULTURA Od ochrony środowiska po ekologię człowieka zadania wychowawcze rodziny, państwa, Kościoła na

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Międzynarodowa Konferencja Naukowa Informatyka, Rzeszów 2017 Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Edukacja - Technika - Informatyka, Rzeszów 2017 W dniach 26-27 września 2017 r. miała miejsce Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RODZINY W POLSCE I NA ŚWIECIE. Organizator konferencji: Patronat konferencji: Współorganizator: Patronat medialny:

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RODZINY W POLSCE I NA ŚWIECIE. Organizator konferencji: Patronat konferencji: Współorganizator: Patronat medialny: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RODZINY W POLSCE I NA ŚWIECIE Bełchatów 19 września 2013 r. Miejsce obrad Konferencji Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie, Plac Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. zapraszają

Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. zapraszają Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 49/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r. UCHWAŁA Nr 49/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i zwycięzców konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu. Innowacje wolontariatu społeczeństwa w XXI wieku. Radom 18 czerwca 2014 roku

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu. Innowacje wolontariatu społeczeństwa w XXI wieku. Radom 18 czerwca 2014 roku Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu Studencka Organizacja,,Wolontariat Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa nt. Innowacje wolontariatu społeczeństwa w XXI wieku Radom 18 czerwca 2014 roku Komitet naukowy

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE WYMIARY HUMANIZMU. Miejsce spotkania: Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5.

WSPÓŁCZESNE WYMIARY HUMANIZMU. Miejsce spotkania: Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5. II Konferencja naukowa Koła Naukowego Humanistów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Koła Teologicznego przy Instytucie Teologicznym im. Św. Jana Kantego w Bielsku Białej WSPÓŁCZESNE

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Nietolerancja przejawy i przyczyny

Nietolerancja przejawy i przyczyny Program międzynarodowej konferencji Nietolerancja przejawy i przyczyny zorganizowanej przez Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich Katedrę Filozofii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Pacyfistyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. 9 kwietnia 2015 czwartek (dzień pierwszy)

PROGRAM KONFERENCJI. 9 kwietnia 2015 czwartek (dzień pierwszy) PROGRAM KONFERENCJI 9 kwietnia 2015 czwartek (dzień pierwszy) godz. 9 00 (ul. Mikołaja Kopernika 26) PRZYJMOWANIE GOŚCI Parter budynek główny Uczelni godz. 10 00 OTWARCIE KONFERENCJI Powitanie uczestników

Bardziej szczegółowo

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej PROGRAM

Bardziej szczegółowo

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny Artykuły: 1. Elwira J. Kryńska, Polski Biały Krzyż (1918-1961), Roczniki Nauk Społecznych KUL, Lublin, 2 (XXVIII-XXIX), 2000-2001, s. 175-177, (recenzja). 2. Szkolnictwo na Lubelszczyźnie w świetle prasy

Bardziej szczegółowo

Program konferencji. 05.11.2013 (wtorek)

Program konferencji. 05.11.2013 (wtorek) Hotel Jaskółka w Ustroniu (ul. Zdrojowa 10) Program konferencji 05.11.2013 (wtorek) 8 00-9 00 śniadanie dla osób korzystających z noclegu w dniach 4/5.11. 9 00 przejazd autokarem do Cieszyna 9 00-10 00

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Akademickie Mistrzostwa Polski w Badmintonie - półfinał B Katowice,

Akademickie Mistrzostwa Polski w Badmintonie - półfinał B Katowice, Katowice,.0-0.0.202 Grupa Kolejnośd gier Nr B Lp Drużyna 2 Pojed. Mecze Miejsce Sobota 9: 2- Akademia Wychowania Fizycznego w Sobota 9: - 2 2 Sobota :00-2 0 : :6 : 2 : 9 : 2 2 Sobota :00-2 7 0 : 2: : :

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA JEDNOSTEK, GRUP I ZBIOROWOŚCI W ŚRODOWISKU LOKALNYM

AKTYWIZACJA JEDNOSTEK, GRUP I ZBIOROWOŚCI W ŚRODOWISKU LOKALNYM Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy współpracy Zespołu Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Vás z príležitosti 30. výročia Charty práv rodiny srdečne pozývajú na medzinárodnú vedecko odbornú konferenciu

Vás z príležitosti 30. výročia Charty práv rodiny srdečne pozývajú na medzinárodnú vedecko odbornú konferenciu VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA BL. P. P. GOJDIČA V PREŠOVE PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE, GRÉCKOKATOLÍCKA TEOLOGICKÁ

Bardziej szczegółowo

Pedagogika wobec wyzwań współczesności. Człowiek wartości wychowanie. Organizator

Pedagogika wobec wyzwań współczesności. Człowiek wartości wychowanie. Organizator II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pedagogika wobec wyzwań współczesności. Człowiek wartości wychowanie Organizator Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni Publiczna

Bardziej szczegółowo

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Organizatorzy konferencji: Komisja Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 5. Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (projekt)... 7

Wstęp... 5. Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (projekt)... 7 Spis treści Wstęp.............................................. 5 Część pierwsza WYCHOWANIE, KSZTAŁCENIE, EDUKACJA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 36/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 36/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA Nr 36/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy Konferencji:

Organizatorzy Konferencji: Organizatorzy Konferencji: Katedra Pielęgniarstwa, Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

PRACA WSPARCIEM W OSIĄGANIU DOJRZAŁOŚCI LUDZKIEJ I RELIGIJNEJ

PRACA WSPARCIEM W OSIĄGANIU DOJRZAŁOŚCI LUDZKIEJ I RELIGIJNEJ Międzynarodowa Konferencja Naukowa PRACA WSPARCIEM W OSIĄGANIU DOJRZAŁOŚCI LUDZKIEJ I RELIGIJNEJ Z okazji 70. rocznicy śmierci założyciela Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej Ks. Mieczysława

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Humanistyczno-Społeczny Katedra Pedagogiki Bielsko-Biała Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Instytut Nauk o Edukacji

Bardziej szczegółowo

NOVÁK VIKTOR, Bc., student, Česká Zemědělská Univerzita v Praze, Česká Republika

NOVÁK VIKTOR, Bc., student, Česká Zemědělská Univerzita v Praze, Česká Republika Autorzy/The Authors ALEKSANDROV DMITRIY, Prof. dr sc., Vladimir State University, Russia AMELINA SVITLANA, PhD., assistant professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Program konferencji MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Etyka- Rodzina - Społeczeństwo Rzeszów, 20-21 maja 2015 PATRONAT KONFERENCJI: JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Prof. dr hab. Aleksander Bobko

Bardziej szczegółowo

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE I JEGO RODZINA METODY I FORMY POMOCY: ASPEKT MEDYCZNY, PSYCHOLOGICZNY, PEDAGOGICZNY, SOCJALNY I DUCHOWY

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE I JEGO RODZINA METODY I FORMY POMOCY: ASPEKT MEDYCZNY, PSYCHOLOGICZNY, PEDAGOGICZNY, SOCJALNY I DUCHOWY Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s.

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave Ústav sv. Jana N. Neumanna,

Bardziej szczegółowo

POZNAĆ I ZROZUMIEĆ CZESI, POLACY, SŁOWACY, WĘGRZY W EUROPIE ŚRODKOWEJ

POZNAĆ I ZROZUMIEĆ CZESI, POLACY, SŁOWACY, WĘGRZY W EUROPIE ŚRODKOWEJ Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym Targu we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Miejskim

Bardziej szczegółowo

Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY

Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY Bielsko-Biała Międzybrodzie Żywieckie 5-6 V 2009 Patronat

Bardziej szczegółowo

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH v spolupráci s globálnymi partnermi Vás pozýva na 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE 12. 13.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w. II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu KULTURA - MUZYKA - EDUKACJA na temat

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w. II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu KULTURA - MUZYKA - EDUKACJA na temat Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich Kultura Muzyka Edukacja Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Humanistyczno-Społeczny Katedra Pedagogiki Bielsko-Biała Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział

Bardziej szczegółowo

dr Ryszard Frankowski , godz p , godz gr. ABC godz gr. DE s.103/104

dr Ryszard Frankowski , godz p , godz gr. ABC godz gr. DE s.103/104 Lp. TERMINY EGZAMINÓW I ZALICZEŃ - KIERUNEK PEDAGOGIKA Studia stacjonarne I rok sem. I rok akademicki 2011/2012 Sesja egzaminacyjna 1.02.-13.02.2012 r. Sesja poprawkowa 14.02 17.02.2012 r. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

- - 15 Z/2 VACAT. 30 (x3) Z/3 - - Dr Grzegorz Więcek - /4 - /5

- - 15 Z/2 VACAT. 30 (x3) Z/3 - - Dr Grzegorz Więcek - /4 - /5 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła Wydział Nauk Społecznych nstytut Pedagogiki Kierunek: PEDAGOGKA SPECJALNA STUDA STACJONARNE STOPNA Plan roczny 2015/2016 ROK 2015/2016 (edycja 2015/2016 2016/2017)

Bardziej szczegółowo

Sociálny kapitál starnutia prítomnosť nikdy nestarne

Sociálny kapitál starnutia prítomnosť nikdy nestarne Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút edukológie a sociálnej práce, Centrum pre edukáciu a výskum seniorov, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ, 18 20.04.2012

Nowy Targ, 18 20.04.2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2016/2017 Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia niestacjonarne Liczba

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

KWIATKOWSKI BOGDAN, doktor inżynier, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,

KWIATKOWSKI BOGDAN, doktor inżynier, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Autorzy/The Authors ANDRZEJEWSKA MAGDALENA, doktor inżynier, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katedra Informatyki i Metod Komputerowych, ARRAS PETER, Ing. PhD., Catholic

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM Księża Jezuici, 2013; Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013 WYCHOWAWCA W PEDAGOGICE IGNACJAŃSKIEJ; Ewa Dybowska. WstĘP 13.

Wydawnictwo WAM Księża Jezuici, 2013; Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013 WYCHOWAWCA W PEDAGOGICE IGNACJAŃSKIEJ; Ewa Dybowska. WstĘP 13. 7 Spis treści Wykaz skrótów 11 WstĘP 13 Rozdział 1 Teoria wychowawcy stan badań 27 1.1. Pedagogika i wychowanie analiza ważniejszych pojęć 28 1.1.1. Wychowanie 28 1.1.2. Wychowawca 38 1.1.3. Pedagogia

Bardziej szczegółowo

2. Zajmowane stanowisko dr Aniela Różańska, adiunkt 3. Dane kontaktowe tel.: ,

2. Zajmowane stanowisko dr Aniela Różańska, adiunkt 3. Dane kontaktowe tel.: , 1. Zdjęcie 2. Zajmowane stanowisko dr Aniela Różańska, adiunkt 3. Dane kontaktowe tel.: 338546332, e-mail: aniela.rozanska@gmail.com; aniela.rozanska@us.edu.pl 4. Kariera zawodowa Magister biologii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Semestr 1. Przedmioty obowiązkowe Wykłady monograficzne. Metodologia badań społecznych 15 E 1 Dr hab. Anna Barska, prof. UO. Przedmioty fakultatywne

Semestr 1. Przedmioty obowiązkowe Wykłady monograficzne. Metodologia badań społecznych 15 E 1 Dr hab. Anna Barska, prof. UO. Przedmioty fakultatywne Rok I Semestr 1 Metodologia badań społecznych 15 E 1 Dr hab. Anna Barska, prof. UO Lektorat 30 Z/O 2 Przedmioty dydaktyczne Dydaktyka szkoły wyższej 30 Z/O 2 Dr hab. Alicja Kalus, prof. UO Nowe technologie

Bardziej szczegółowo

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ. Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove. pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ. Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove. pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009 PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009 AAA AAA AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Wartosci podstawowe spoleczenstwa

Bardziej szczegółowo

Sprawności moralne w wychowaniu: mądrość i szacunek

Sprawności moralne w wychowaniu: mądrość i szacunek Katedra Pedagogiki i Katechetyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego SZANOWNI PAŃSTWO mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w VI INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ na temat: Sprawności

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PRZYSZŁYCH DORADCÓW ZAWODOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PRZYSZŁYCH DORADCÓW ZAWODOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ w Warszawie Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PRZYSZŁYCH DORADCÓW

Bardziej szczegółowo

Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA

Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA 1974 Kraków, Polska Filozofická

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA Autor: Prof. PAWEŁ TYRAŁA Tytuł: TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA zarys teorii oraz metodyki wychowania Recenzja Prof. Igor Kominarec Liczba stron: 240 Rok wydania: 2012 Spis treści WSTĘP Rozdział I TEORIA

Bardziej szczegółowo

Kultury i religie w dobie kryzysu

Kultury i religie w dobie kryzysu POLSKIE TOWARZYSTWO SOCJOLOGICZNE SEKCJA SOCJOLOGII RELIGII oraz WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową pt. Kultury

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 9 Wstęp 11 Część I

Spis treści. Wykaz skrótów 9 Wstęp 11 Część I Spis treści Wykaz skrótów 9 Wstęp 11 Część I PEDAGOGIKA jako nauka i JEJ podstawy Rozdział I Pedagogika geneza i rozwój 25 1. Pojęcie pedagogiki jako nauki 25 1.1. Pojęcia pedagogiki w świetle literatury

Bardziej szczegółowo

Forum Nauczycieli. Kwartalnik. W tym wydaniu: Doskonalenia nauczycieli WOM. w Katowicach

Forum Nauczycieli. Kwartalnik. W tym wydaniu: Doskonalenia nauczycieli WOM. w Katowicach podstaw programowych metodycznym FORUM NAUCZYCIELI Nr 3 (55) 2014 Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM Redaktor naczelny: Bohdan Doboszyński Zespół redakcyjny: Anna Zakrzewska-Zamora Iwona

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283)

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283) Nabytki maj 2014 1. Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa / pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Język polski. Języki obce

Język polski. Języki obce Programy nauczania Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy ZAJĘCIA EDUKACYJNE Nr dopuszczenia Tytuł programu Autor Język polski Kl.1 I/1/2015/16 II/1/2015/16 KL.3 III/1/2015/16

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Humanistyczno-Społeczny Katedra Pedagogiki Bielsko-Biała Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Instytut Nauk o Edukacji

Bardziej szczegółowo

Progi punktowe w roku akademickim 2013/2014 Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Progi punktowe w roku akademickim 2013/2014 Stypendium rektora dla najlepszych studentów Warszawa, 10 grudnia 2013 r. Progi punktowe w roku akademickim 2013/2014 Stypendium rektora dla najlepszych studentów Wydział Kierunek Rok studiów Stawka 350 zł Stawka 550 zł Wydział Biologii i Nauk Biologia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 24/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2004 r.

UCHWAŁA NR 24/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2004 r. UCHWAŁA NR 24/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2005/2006 Na podstawie art. 141 ust. 1 ustawy o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE I JEGO RODZINA METODY I FORMY POMOCY: ASPEKT MEDYCZNY, PSYCHOLOGICZNY, PEDAGOGICZNY, SOCJALNY I DUCHOWY

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE I JEGO RODZINA METODY I FORMY POMOCY: ASPEKT MEDYCZNY, PSYCHOLOGICZNY, PEDAGOGICZNY, SOCJALNY I DUCHOWY Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 7. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí

Bardziej szczegółowo

Wartości w mediach wartość mediów

Wartości w mediach wartość mediów Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Sekcja Aksjologia Komunikowania Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej VI Międzynarodowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

Zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową NOWE TRENDY W EDUKACJI I PRAKTYCE PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA;

Zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową NOWE TRENDY W EDUKACJI I PRAKTYCE PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA; Organizatorzy Konferencji: Katedra Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Zdrowia Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku Wydział Humanistyczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Samorząd powiatowy w Polsce. 15 lat doświadczeń (1999-2014)

Samorząd powiatowy w Polsce. 15 lat doświadczeń (1999-2014) PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ Samorząd powiatowy w Polsce. 15 lat doświadczeń (1999-2014) Patronat honorowy konferencji: Związek Powiatów Polskich Kraśnik, dn. 05.06.2014r. Zespół Szkół Nr 3, ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa)

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa) RAMOWY PLAN XIV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, IX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ BEZPIECZEŃSTWO-

Bardziej szczegółowo