10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah"

Transkrypt

1 Stanisław Dawidziuk, PhD, Dr h.c. 10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah 8. 1 Publikačná činnosť 8. 2 Prehľad preukázateľných citácií 8. 3 Prednášková činnosť a účasť na konferenciách 8. 4 Vedecko-výskumné a grantové projekty 8. 5 Iná odborná činnosť

2 8.1. Publikačná činnosť ZOZNAM PUBLIKÁCIÍ / PREDNÁŠOK / CITÁCIÍ Stanisław Dawidziuk, PhD., Dr h.c. KVANTITATÍVNE UKAZOVATELE VÝSLEDKOV VEDECKEJ PRÁCE Pedagogická činnosť Vedecké monografie AAA 2 Vedecké monografie AAB 4 Vysokoškolské učebnice kód ACB 3 Učebné texty / skriptá kód BCI Vedecké publikácie v domácich nekarentovaných časopisoch (non-sci) ADF Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AEC Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AED Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru GII FAI Prednášková činnosť Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 42 kód 3 Citácie v domácich publikáciách kód 4 16 Vedecko-výskumné a grantové projekty 4 Zoznam diplomantov

3 8.1. Publikačná činnosť Kód AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1.Dawidziuk S.: Entrepreneurship towards dreams. Ukrainian Free University In Munich, Munich 2014, 10 AH, ISBN Dawidziuk S.: Význam Pedagogiky v Pomáhajicich Profesich, Karviná Nové Mésto 2014, 12 AH, ISBN Kód AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1. Dawidziuk S.: Przedsiębiorczość droga do sukcesu w biznesie, Wyd. WSM SIG, Wydawnictwo Graf, Warszawa 1999, 12,5AH, ISBN X. 2. Dawidziuk S.: Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym, rozwój innowacji w gospodarce, systemy podatkowe (wybrane zagadnienia), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2009, 6AH, ISBN Dawidziuk S.: Przedsiębiorczość białkiem rozwoju społeczno-gospodarczego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2011, 9AH, ISBN Dawidziuk S.: Problemy zarządzania superwizyjnego w instytucjach socjalnych w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie im. prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, Warszawa 2015, 6AH, ISBN Kód ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 1. Dawidziuk S.: Dydaktyka szkoły wyższej o kierunku zarządzanie i marketing. Materiały pomocnicze, Oficyna Wydawnicza Wyższa Szkoła Menedżerska SIG w Warszawie, 4 AH Warszawa 2003, ISBN

4 2. Dawidziuk S.: Zarys dydaktyki ogólnej z elementami metodyki szkoły wyższej (wybrane zagadnienia), Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2008, 6 AH, ISBN Dawidziuk S., Bajtoš J.: Teoria kształcenia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie im. prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, Warszawa 2015, 8 AH, ISBN Kód AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 1.Dawidziuk S.: Knowledge Management as The Method of The Constant Improvement of Employees' Competences Exemplified By The Company Schenker. In: Význam Pedagogiky v Pomáhajicich Profesich, Karviná Nové Mésto 2014, ISBN , ss Dawidziuk S.: Czy przedsiębiorczości można się nauczyć?in: Teoria i praktyka podejmowania decyzji w zarządzaniu lokalnym i regionalnym, Moskwa 2005, ss Dawidziuk S.: Family As The Basis Of The Educational Process In The Contemporary World In: Sucziasni informacijni technologii ta innowacijni metodiki nawcziannia w Pidgotowci fahiwciw: metodologia, tieorija, doswid, probliemi, Wypusk tridciac sjomyj, Ministierstwo Oswiti i Nauki Ukraini, Kijów, Winnicja 2014, ISBN , ss Dawidziuk S.: Wpływ rozwoju gospodarczego na edukację (Wpliw Ekonomicznogo rozwitku na oswitu). In: Słowianskij zbirnik naukowych prac, Kijów 2014, ss Dawidziuk S.: Innowacyjność podstawą jakości kształcenia w procesie Bolońskim. In: Wiszczia oswita Ukraini u kontksti integracji do jewropiejskogo oswitnogo prostoru, I (43) Tom, Ministierstwo Oswiti i Nauki Ukraini, Kijów 2013, ss Dawidziuk S.: University as an organization based on knowledge. Knowledge management in organizations. In: Riegionalnaja kultura kak faktor ustojcziwogo razwitija obszcziestwa: socialno-politiczieskije, etnonacionalnyje i informacionnyje aspiekty, Ministierstwo Kultury Rossijskoj Fiederacii, Gieliendżik 2013, ss Dawidziuk S.: Enterprise in the light of the pedagogy of Janusz Korczak. In: Podnikanie a inovacie podnikatelskych aktivit VIII, Vysoka skola medzinarodneho podnikania, ISM Slovakia v Presove, ISBN: , ss Dawidziuk S.: Knowledge Management As The Method Of The Constant Improvement Of Employees Competences Exemplified By The Company Schenker (Zarządzanie wiedzą jako sposób ciągłego podnoszenia

5 kompetencji pracowników na przykładzie firmy Schenker). In:Vyznam pedagogiky v pomahajicich profesich, Karvina Nove Mesto 2014, ss Dawidziuk S.: Wpływ rozwoju gospodarczego na edukację. Juskow.B. Informator Slawistyczny. Zbiór Prac Naukowych, Równe, 2014, s Dawidziuk S.: Family as the Basis of the Educational Process in the Contemporary World. In: Rodina ako spolocenstvo v sluzbach cloveka, Vysoka skola zdravotnictva a socialnej prace sv. Alzbety v Bratislave, Ustav socialnych vied a zdravotnictva bl. P.P. Gojdica v Presove, Presovska univerzita v presove Greckokatolicka teologicka fakulta, Presov 2014, ISBN: , ss Dawidziuk S.: Family in the Educational Process form Polish Perspective. In: Zivotne prostredie a prevencia zdravotneho zlyhania z pohladu pomahajucich profesii, Katolicka Univerzita v Ruzomberku, Institut Viktora Trstenskeho v Starej Lubovni, Ruzomberok 2014, ISBN , ss Kód AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 1.Dawidziuk S.: Wychowanie do przedsiębiorczości w świetle pedagogiki Janusza Korczaka. In: Dorota Jankowska (red. nauk.), Wokół pedagogii Janusza Korczaka, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2014, ISBN , ss Dawidziuk S.: Kreatywność w metodzie Montessori i współczesnym systemie edukacyjnym. In: I.Kust, J. Michalak-Dawidziuk (red. nauk.), Autokreacja innowacyjna w procesie wychowawczym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2014, ISBN , ss Dawidziuk S.: Przedsiębiorczość a rynek pracy. In: I.Kust, J. Michalak- Dawidziuk (red. nauk.), Kształcenie i wychowanie dla pracy i rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2013, ISBN , ss Dawidziuk S.: Innowacyjność podstawą konkurencyjności i bezpieczeństwa we współczesnym świecie. In: H. Marek, A. Zduniak (red. nauk.), Bezpieczeństwo wielorakie perspektywy. Człowiek społeczeństwo państwo w sytuacjach kryzysu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2014, ISBN: , ss Dawidziuk S.: Marka uczelni we współczesnym świecie. In: W. Wiśniowski (red. nauk.) Marketing instytucji naukowych i badawczych, MINIB Nr 4, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2012, ISSN: , ss

6 6. Dawidziuk S.: A University s Brand in the Contemporary World, In: Witold Wiśniowski (red. nauk.) Marketing of Scientific and Research Organizations, MINIB Nr 6, Scientific Publications of the Institute of Aviation, Warsaw 2012, ISBN: , ss Dawidziuk S.: Zarządzanie sobą umiejętność konieczna dla współczesnego nauczyciela, In: Czechowska-Bieluga M., Sanecki G. (red.), Annales UMCS, sec. J. vol. XXVII, s. 2, Przemiany na współczesnym rynku pracy. Perspektywa edukacyjno-społeczna, UMCS, Lublin, 2014, s Kód BCI Skriptá / kapitoly v skriptách 1. Dawidziuk S.:, ABC dydaktyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2011, 2AH, ISBN , ss Dawidziuk S.: Pisanie pracy licencjackiej Poradnik, Studia i Materiały 1, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 2 AH, Warszawa 1998, ISBN X. 3. Dawidziuk S.: Prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2013, 3 AH, ISBN Dawidziuk S.: Magisterske, bakalarske a inzenyrske prace. Metodicka prirucka pro studenty Vysoke Skoly Manazerske ve Varsave, Akademie J.A. Komenskeho Karvina, Vysoke Skoly Manazerske ve Varsave, Karvina Nove Mesto 2014, 4 AH, ISBN Kód ADF (non SCI) Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 1.Dawidziuk S.: Budowa Marki Uczelni. In: Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, Nr 1/2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2013, ISSN X, ss Dawidziuk S.: Perspektywy kształcenia ustawicznego w uczelniach. In: Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, Nr 2/2013, Wydawnictwo

7 Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2013, ISSN X, ss Dawidziuk S.: Nauka o przedsiębiorczości. In: Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, Nr 1/2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2012, ISSN X, ss Dawidziuk S.: Formy międzynarodowej współpracy gospodarczej. In: Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, Nr 2/2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2012, ISSN X, ss Dawidziuk S.: W trosce o szkolnictwo wyższe. In: Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo Nr 1 (2)/2011, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa 2011, ISSN , ss Dawidziuk S.: Czas przyspieszenia. In: Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo Nr 1 (2)/2011, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa 2011, ISSN , ss Dawidziuk S.: Uczelniane Konsorcjum Wyższej Szkoły Menedżerskiej po roku geneza, cel, pierwsze doświadczenia, perspektywy. In: Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo Nr 2 (3)/2011, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa 2011, ISSN , ss Dawidziuk S.: Kilka refleksji z okazji jubileuszu XV-lecia Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. In: Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo Nr 1/2010, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa 2010, ISSN , ss Dawidziuk S.: O marketingu w działalności politycznej. In: Studia Społeczne Nr 1 (4)/2011, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa 2011, ISSN , ss Dawidziuk S.: Kształcenie wychowujące. Kilka refleksji z okazji jubileuszu XV-lecia Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. In: Studia Społeczne Nr 2-3/2010, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa 2010, ISSN , ss Dawidziuk S.: Polskie firmy na konkurencyjnym rynku międzynarodowym. In: Zarządzanie Teoria i Praktyka Nr 1/2010, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa 2010, ISSN , ss Dawidziuk S.: Niektóre problemy zarządzania firmą. In: Zarządzanie Teoria i Praktyka Nr 2/2010, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa 2010, ISSN , ss Dawidziuk S.: Istota strategii rozwoju WSM w Warszawie [w:] Studia Społeczne Nr 1/2009, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa 2009, ISSN , ss Dawidziuk S.: Rola marketingu w działalności politycznej [w:] Zeszyty Naukowe WSM SIG Nr 1, Warszawa 1998, s Dawidziuk S.: Formy międzynarodowej współpracy gospodarczej, [w:] Postępy Techniki 2 (2012) ISSN X, s

8 16. Dawidziuk S.: Formy międzynarodowej współpracy gospodarczej, w: Postępy Techniki 2, Wyd. WSM Warszawa 2012, ISSN X, s Kód FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru 1.Dawidziuk S, Lewandowski M.: Innowacyjność w zarządzaniu jakością, produkcją, logistyką, personelem i organizacją, Nauka i Praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2012, ISBN , ss Dawidziuk S., Kretek H. A., Kuzmińskij A.:, Sustainable development scientific debut 2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie im. prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, Warszawa 2014, ISBN , ss Prehľad preukázateľných citácií Citácie v domácich publikáciách kód 4 16 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch kód 3 42

9 Citácie v domácich publikáciách Kód 4 Citovaný dokument : Dawidziuk S., (red. nauk), 2009: Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym, rozwój innowacji w gospodarce, systemy podatkowe (wybrane zagadnienia), Wyd. WSM, Warszawa. 1. Karyagin Y.O., 2013: Ukrainian Concert Culture as Needs Undeveloped Developing, In: PROSOPON Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, Nr 1/2013, p , ISSN Kmecova J., 2013: Mladez dneska, In: PROSOPON Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, Nr 2/2013, p , ISSN Dawidziuk S., 2014: Entrepreneurship towards dreams, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie im. Leszka J. Krzyżanowskiego, Warszawa, ss. Sustainable development scientific debut 2013, red. Stanisław Dawidziuk, Henryk A. Kretek, Anatolij Kuźmińskij, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie im. Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, Warszawa Karyagin Y.O., 2013: Ukrainian Concert Culture as Needs Undeveloped Developing, In: PROSOPON Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, Nr 1/2013, p , ISSN Kmecova J., 2013: Mladez dneska, In: PROSOPON Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, Nr 2/2013, p , ISSN Citovaný dokument : Dawidziuk S., 2014: Kreatywność w metodzie Montessori i współczesnym systemie edukacyjnym, In: Autokreacja innowacyjna w procesie

10 wychowawczym, red., Izabela Kust, Joanna Michalak-Dawidziuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie im. Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, Warszawa. 5. Karyagin Y.O., 2013: Ukrainian Concert Culture as Needs Undeveloped Developing, In: PROSOPON Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, Nr 1/2013, p , ISSN Kmecova J., 2013: Mladez dneska, In: PROSOPON Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, Nr 2/2013, p , ISSN Citovaný dokument : Dawidziuk S., 2014: Magisterske, bakalarske a inżenyrske prace. Metodicka prirućka pro studenty, Vysoke śkoly manaźerske ve Varśave, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Karvina-Nove Mesto. 7. Karyagin Y.O., 2013: Ukrainian Concert Culture as Needs Undeveloped Developing, In: PROSOPON Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, Nr 1/2013, p , ISSN Kmecova J., 2013: Mladez dneska, In: PROSOPON Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, Nr 2/2013, p , ISSN Citovaný dokument : Dawidziuk S., 2011: Przedsiębiorczość białkiem rozwoju społecznogospodarczego, Wyd. WSM Warszawa. 9. Karyagin Y.O., 2013: Ukrainian Concert Culture as Needs Undeveloped Developing, In: PROSOPON Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, Nr 1/2013, p , ISSN Kmecova J., 2013: Mladez dneska, In: PROSOPON Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, Nr 2/2013, p , ISSN Citovaný dokument : Dawidziuk S., 1999: Przedsiębiorczość droga do sukcesu w biznesie, Wyd. WSM SIG, Warszawa. 11. Karyagin Y.O., 2013: Ukrainian Concert Culture as Needs Undeveloped Developing, In: PROSOPON Europejskie Studia Społeczno- Humanistyczne, Nr 1/2013, p , ISSN Kmecova J., 2013: Mladez dneska, In: PROSOPON Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, Nr 2/2013, p , ISSN Citovaný dokument :

11 Dawidziuk S., 1998: Rola marketingu w działalności politycznej, In: Zeszyty Naukowe WSM SIG Nr 1, Wyd. WSM SIG, p Karyagin Y.O., 2013: Ukrainian Concert Culture as Needs Undeveloped Developing, In: PROSOPON Europejskie Studia Społeczno- Humanistyczne, Nr 1/2013, p , ISSN Kmecova J., 2013: Mladez dneska, In: PROSOPON Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, Nr 2/2013, p , ISSN Citovaný dokument : Dawidziuk S., 2008: Zarys dydaktyki ogólnej z elementami metodyki szkoły wyższej (wybrane zagadnienia), Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa. 15. Karyagin Y.O., 2013: Ukrainian Concert Culture as Needs Undeveloped Developing, In: PROSOPON Europejskie Studia Społeczno- Humanistyczne, Nr 1/2013, p , ISSN Kmecova J., 2013: Mladez dneska, In: PROSOPON Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, Nr 2/2013, p , ISSN Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch Kód 3 Dawidziuk S., 2013: Przedsiębiorczość białkiem rozwoju społecznogospodarczego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa. 1. Michalak-Dawidziuk J., 2014: Kształtowanie postawy przedsiębiorczej w procesie edukacyjno-wychowawczym, In: Sucziasni informacijni technologii ta innowacijni metodiki nawcziannia w Pidgotowci fahiwciw: metodologia, tieorija, doswid, probliemi, Wypusk tridciac sjomyj, Ministierstwo Oswiti i Nauki Ukraini, Kijów, Winnicja, p. 218, ISBN Dawidziuk S., 2011: Przedsiębiorczość białkiem rozwoju społecznogospodarczego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa.

12 2. Dawidziuk S., 2014: Wpływ rozwoju gospodarczego na edukację, In: Słowianskij Zbirnik Naukowych Prac, Riwnienskij Dzierżawnij Gumanitarnij Uniwiersitiet, Riwne, p Czarnecki P., 2014: Social Pedagogy and Social Work, In: Gaziova M., Zivotne prostredie a prevencia zdravotneho zlyhania z pohladu pomahajucich profesii, Katolicka Univerzita v Ruzomberku, Institut Viktora Trstenskeho v Starej Lubovni, Ruzomberok, p , ISBN Dawidziuk S., 2011: ABC dydaktyki, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa, p. 49, ISBN Kmecova J. a kol., 2014: Teoria a vyskum dorovolnickej cinnosti v sucasnej praxi, Instytut Wydawniczy Humanum, Warszawa, p. 351, ISBN Kmecova J. a kol., 2014: Timova praca, In: Teoria a vyskum dorovolnickej cinnosti v sucasnej praxi, Instytut Wydawniczy Humanum, Warszawa, p , ISBN Mikołajczyk P., 2012: Sytuacja i status prawny pracownika socjalnego w Polsce, In: Panas K.T., Czarnecki P., Vybrane problemy socialnej prace, Vysoka Skola Zdravotnictva a socialnej prace Sv. Alzbety, Bratislava, p , ISBN Dawidziuk S., 2012: A University s Brand in the Contemporary World, In: Marketing of Scientific and Research Organizations, MINIB Nr 6, Scientific Publications of the Institute of Aviation, Warszawa, p , ISSN Kmecova J. a kol., 2014: Teoria a vyskum dorovolnickej cinnosti v sucasnej praxi, Instytut Wydawniczy Humanum, Warszawa, p. 351, ISBN Mikołajczyk P., 2012: Sytuacja i status prawny pracownika socjalnego w Polsce, In: Panas K.T., Czarnecki P., Vybrane problemy socialnej prace, Vysoka Skola Zdravotnictva a socialnej prace Sv. Alzbety, Bratislava, p , ISBN Dawidziuk S., 1999: Droga do sukcesu w biznesie, wybór materiałów, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa, p. 300.

13 9. Kmecova J. a kol., 2014: Teoria a vyskum dorovolnickej cinnosti v sucasnej praxi, Instytut Wydawniczy Humanum, Warszawa, p. 351, ISBN Kmecova J. a kol., 2014: Projektovy manazment, In: Teoria a vyskum dorovolnickej cinnosti v sucasnej praxi, Instytut Wydawniczy Humanum, Warszawa, p , ISBN Dawidziuk S., 2002: Dydaktyka szkoły wyższej o kierunku Zarządzanie i marketing. Wydanie I, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa, p.82, ISBN Kmecova J. a kol., 2014: Teoria a vyskum dorovolnickej cinnosti v sucasnej praxi, Instytut Wydawniczy Humanum, Warszawa, p. 351, ISBN Kmecova J. a kol., 2014: Projektovy manazment, In: Teoria a vyskum dorovolnickej cinnosti v sucasnej praxi, Instytut Wydawniczy Humanum, Warszawa, p , ISBN Mikołajczyk P., 2012: Sytuacja i status prawny pracownika socjalnego w Polsce, In: Panas K.T., Czarnecki P., Vybrane problemy socjalnej prace, Vysoka Skola Zdravotnictva a socialnej prace Sv. Alzbety, Bratislava, p , ISBN Dawidziuk S., 2013: Enterprise in the light of the he pedagogy of Janusz Korczak, In: Zbornik abstraktov. Zbornik konferencnych prispevkov. Podnikanie a inovacie podnikatelskych aktivít VIII, Presov , Vysoká skola medzinarodneho podnikania, ISM Slovakia v Presove, Preso, p , ISBN Kmecova J. a kol., 2014: Teoria a vyskum dorovolnickej cinnosti v sucasnej praxi, Instytut Wydawniczy Humanum, Warszawa, p. 351, ISBN Kmecova J. a kol., 2014: Projektovy manazment, In: Teoria a vyskum dorovolnickej cinnosti v sucasnej praxi, Instytut Wydawniczy Humanum, Warszawa, p , ISBN Dawidziuk S., 2013: Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Rozwój innowacji w gospodarce. Systemy podatkowe (wybrane zagadnienia), Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa, p. 153, ISBN

14 16. Kmecova J. a kol., 2014: Teoria a vyskum dorovolnickej cinnosti v sucasnej praxi, Instytut Wydawniczy Humanum, Warszawa, p. 351, ISBN Kmecova J. a kol., 2014: Timova praca, In: Teoria a vyskum dorovolnickej cinnosti v sucasnej praxi, Instytut Wydawniczy Humanum, Warszawa, p , ISBN Dawidziuk S., 2009: Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Rozwój innowacji w gospodarce, systemy podatkowe (red. nauk.) Stanisław Dawidziuk, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa, p. 153, ISBN Kmecova J. a kol., 2014: Teoria a vyskum dorovolnickej cinnosti v sucasnej praxi, Instytut Wydawniczy Humanum, Warszawa, p. 351, ISBN Kmecova J. a kol., 2014: Projektovy manazment, In: Teoria a vyskum dorovolnickej cinnosti v sucasnej praxi, Instytut Wydawniczy Humanum, Warszawa, p , ISBN Mikołajczyk P., 2012: Sytuacja i status prawny pracownika socjalnego w Polsce, In: Panas K.T., Czarnecki P., Vybrane problemy socialnej prace, Vysoka Skola Zdravotnictva a socialnej prace Sv. Alzbety, Bratislava, p , ISBN Czarnecki P., 2014: Social Pedagogy and Social Work, In: Gaziova M., Zivotne prostredie a prevencia zdravotneho zlyhania z pohladu pomahajucich profesii, Katolicka Univerzita v Ruzomberku, Institut Viktora Trstenskeho v Starej Lubovni, Ruzomberok, p , ISBN Dobrowolska M., 2014: Non-traditional work engagement report from the author s research, In: Gaziova M., Zivotne prostredie a prevencia zdravotneho zlyhania z pohladu pomahajucich profesii, Katolicka Univerzita v Ruzomberku, Institut Viktora Trstenskeho v Starej Lubovni, Ruzomberok, p , ISBN Mikołajczyk P., 2014: Rechtlicher Status des Sozialarbeiters, In: Gaziova M., Zivotne prostredie a prevencia zdravotneho zlyhania z pohladu pomahajucich profesii, Katolicka Univerzita v Ruzomberku, Institut Viktora Trstenskeho v Starej Lubovni, Ruzomberok, p , ISBN Dawidziuk S., 2014: Knowledge management as the method of the constant improvement of employees competences exemplified by the company Schenke, In: Stanisław Dawidziuk (red. nauk.) Vyznam pedagogiky v pomahajících profesích, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa, p. 394, ISBN

15 24. Kmecova J. a kol., 2014: Teoria a vyskum dorovolnickej cinnosti v sucasnej praxi, Instytut Wydawniczy Humanum, Warszawa, p. 351, ISBN Dawidziuk S., 2014: Magisterske, bakalarske a inzenyrske prace. Metodicka prirucka pro studenty Vysoke skoly manazerske ve Varsave, Akademie J. A. Komenskeho Karvina, Cesko, Vysoke skoly manazerske ve Varsave, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa, p.91, ISBN Kmecova J. a kol., 2014: Teoria a vyskum dorovolnickej cinnosti v sucasnej praxi, Instytut Wydawniczy Humanum, Warszawa, p. 351, ISBN Czarnecki P., 2014: Social Pedagogy and Social Work, In: Gaziova M., Zivotne prostredie a prevencia zdravotneho zlyhania z pohladu pomahajucich profesii, Katolicka Univerzita v Ruzomberku, Institut Viktora Trstenskeho v Starej Lubovni, Ruzomberok, p , ISBN Dobrowolska M., 2014: Non-traditional work engagement report from the author s research, In: Gaziova M., Zivotne prostredie a prevencia zdravotneho zlyhania z pohladu pomahajucich profesii, Katolicka Univerzita v Ruzomberku, Institut Viktora Trstenskeho v Starej Lubovni, Ruzomberok, p , ISBN Dawidziuk S., 2008: Wykład abc, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa, p. 22, ISBN Kmecova J. a kol., 2014: Teoria a vyskum dorovolnickej cinnosti v sucasnej praxi, Instytut Wydawniczy Humanum, Warszawa, p. 351, ISBN Mikołajczyk P., 2012: Sytuacja i status prawny pracownika socjalnego w Polsce, In: Panas K.T., Czarnecki P., Vybrane problemy socialnej prace, Vysoka Skola Zdravotnictva a socialnej prace Sv. Alzbety, Bratislava, p , ISBN Dawidziuk S., 2002: Pisanie pracy licencjackiej. Poradnik. Wydanie I, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa, p. 36, ISBN X.

16 30. Kmecova J. a kol., 2014: Teoria a vyskum dorovolnickej cinnosti v sucasnej praxi, Instytut Wydawniczy Humanum, Warszawa, p. 351, ISBN Dawidziuk S., 2013: Prace licencjackie, inżynżyníerskíe í magisterskie, przewdnik metodologiczny dla studentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Wydanie II. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa, p. 75, ISBN Kmecova J. a kol., 2014: Teoria a vyskum dorovolnickej cinnosti v sucasnej praxi, Instytut Wydawniczy Humanum, Warszawa, p. 351, ISBN Dawidziuk S., 2013: Przedsiębiorczość białkiem rozwoju społecznogospospodarczego. II Wydanie, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa, p. 221, ISBN l. 32. Kmecova J. a kol., 2014: Teoria a vyskum dorovolnickej cinnosti v sucasnej praxi, Instytut Wydawniczy Humanum, Warszawa, p. 351, ISBN Citovaný dokument Dawidziuk S., 2008: Zarys dydaktyki ogólnej z elementami metodyki szkoły wyższej (wybrane zagadnienia), Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa. 33. Czarnecki P., 2014: Social Pedagogy and Social Work, In: Gaziova M., Zivotne prostredie a prevencia zdravotneho zlyhania z pohladu pomahajucich profesii, Katolicka Univerzita v Ruzomberku, Institut Viktora Trstenskeho v Starej Lubovni, Ruzomberok, p , ISBN Citovaný dokument Dawidziuk S., 2013: Zarys dydaktyki ogólnej z elementami metodyki szkoły wyższej (wybrane zagadnienia), Wydanie III, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa, p. 133, ISBN Kmecova J. a kol., 2014: Teoria a vyskum dorovolnickej cinnosti v sucasnej praxi, Instytut Wydawniczy Humanum, Warszawa, p. 351, ISBN

17 Citovaný dokument Dawidziuk S. Lewandowski M., 2012: Innowacyjność w zarządzaniu: jakością, produkcją logistyką, personelem i organizacją. Nauka i praktyka. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa, p. 214, ISBN Kmecova J. a kol., 2014: Teoria a vyskum dorovolnickej cinnosti v sucasnej praxi, Instytut Wydawniczy Humanum, Warszawa, p. 351, ISBN Mikołajczyk P., 2012: Sytuacja i status prawny pracownika socjalnego w Polsce, In: Panas K.T., Czarnecki P., Vybrane problemy socialnej prace, Vysoka Skola Zdravotnictva a socialnej prace Sv. Alzbety, Bratislava, p , ISBN Citovaný dokument Dawidziuk S., 1999: Przedsiębiorczość droga do sukcesu w biznesie, Wyd. WSM-SIG, Warszawa. 37. Czarnecki P., 2014: Social Pedagogy and Social Work, In: Gaziova M., Zivotne prostredie a prevencia zdravotneho zlyhania z pohladu pomahajucich profesii, Katolicka Univerzita v Ruzomberku, Institut Viktora Trstenskeho v Starej Lubovni, Ruzomberok, p , ISBN Citovaný dokument : Dawidziuk S., 1998: Rola marketingu w działalności politycznej, In: Zeszyty Naukowe WSM SIG Nr 1, Wyd. WSM SIG, p Czarnecki P., 2014: Social Pedagogy and Social Work, In: Gaziova M., Zivotne prostredie a prevencia zdravotneho zlyhania z pohladu pomahajucich profesii, Katolicka Univerzita v Ruzomberku, Institut Viktora Trstenskeho v Starej Lubovni, Ruzomberok, p , ISBN Dawidziuk S., 2014: Entrepreneurship towards dreams, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie im. Leszka J. Krzyżanowskiego, Warszawa, ss. Sustainable development scientific debut 2013, red. Stanisław Dawidziuk, Henryk A. Kretek, Anatolij Kuźmińskij, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie im. Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, Warszawa.

18 39. Czarnecki P., 2014: Social Pedagogy and Social Work, In: Gaziova M., Zivotne prostredie a prevencia zdravotneho zlyhania z pohladu pomahajucich profesii, Katolicka Univerzita v Ruzomberku, Institut Viktora Trstenskeho v Starej Lubovni, Ruzomberok, p , ISBN Citovaný dokument : Dawidziuk S., 2014: Kreatywność w metodzie Montessori i współczesnym systemie edukacyjnym, In: Autokreacja innowacyjna w procesie wychowawczym, red., Izabela Kust, Joanna Michalak-Dawidziuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie im. Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, Warszawa. 40. Czarnecki P., 2014: Social Pedagogy and Social Work, In: Gaziova M., Zivotne prostredie a prevencia zdravotneho zlyhania z pohladu pomahajucich profesii, Katolicka Univerzita v Ruzomberku, Institut Viktora Trstenskeho v Starej Lubovni, Ruzomberok, p , ISBN Citovaný dokument : Dawidziuk S., 1975: Metodyka pisania pracy magisterskiej, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa. 41. Dobrowolska M., 2014: Non-traditional work engagement report from the author s research, In: Gaziova M., Zivotne prostredie a prevencia zdravotneho zlyhania z pohladu pomahajucich profesii, Katolicka Univerzita v Ruzomberku, Institut Viktora Trstenskeho v Starej Lubovni, Ruzomberok, p , ISBN Citovaný dokument Dawidziuk S., 1999: Droga do sukcesu w biznesie, wybór materiałów, WSM, Warszawa, p Dobrowolska M., 2014: Non-traditional work engagement report from the author s research, In: Gaziova M., Zivotne prostredie a prevencia zdravotneho zlyhania z pohladu pomahajucich profesii, Katolicka Univerzita v Ruzomberku, Institut Viktora Trstenskeho v Starej Lubovni, Ruzomberok, p , ISBN

19 8.3 Prednášková činnosť a účasť na konferenciách Konferencie na medzinárodnej úrovni 22 Domáca úroveň pozvané 32 Domáca úroveň nepozvané 22

20 Konferencie na medzinárodnej úrovni 1. Międzynarodowa konferencja nt. Zivotne prostredie a prevencia zdravotneho zlyhania, Katolicka univerzita v Ruźomberku Pedagogicka fakulta, Trnavska univerzita v Trnave, Vysoka skola medzinarodneho podnikania ISM Slovakia v Presove, August 2014 V Spiśskej Novei Vsi. 2. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Ekzistencijni ta komunikatiwni pitannia uprawlinia, Sumskij Dzierżawnij Universitet, Sumi, Międzynarodowa konferencja nt. Dziecko pomiędzy dwoma rodzinami, Stanisław Dawidziuk referat nt. Vyznam vychovy v rodine, smerujici k vychove ditete k inovativnosti, Akademie J.A. Komenskeho Karvina, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Karvina, 29 dubna Międzynarodowa konferencja nt. Podnikanie a inovacie podnikatelskych aktivit VIII, Stanisław Dawidziuk członek Komitetu Naukowego Konferencji, referat nt. Enterprise in the light of the pedagogy of Janusz Korczak, Vysoka skola medzinarodneho podnikania ISM Slovakia v Presove, kwietnia 2013 r. 5. Międzynarodowa konferencja nt. Rodina ako spolocenstvo v sluzbach cloveka, Stanisław Dawidziuk członek Komitetu Naukowego Konferencji, referat nt. Methods and forms an efficient transfer of knowledge at University, Vysoka skola zdravotnictva a socialnej prace Sv. Alzbety v Bratislave, Presovska Univerzita v Presove, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Presov, 21 listopada 2013 r. 6. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Effectiveness of Economicorganizing mechanism of (Ukrainian) Higher Education innovation development, Ministry of Education and Science, Kyiv National University of Technologies and Design, Klimelnitsky National University, The National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine Institute of Higher Education, Kijów 3-4 października 2013 r. 7. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Efektiwnict organizacijnoekonomicznogo mechanizmu innowacijnogo rozwitku wiszczoj oswiti Ukraini, Stanisław Dawidziuk referat nt. Teorija i praktika nawcziannia wprodowż żimmia u sistiemi wiszczioj oswiti, Ministerstwo Oswiti i Nauki Ukraini, Nacionalna Akademia Pedagogicznich Nauk Ukraini, Kijów, 3-4 żowtnia 2013 roku.

21 8. Międzynarodowa konferencja nt. Znaczenie pedagogiki w profesjach wspomagających, Stanisław Dawidziuk członek Komitetu Naukowego Konferencji, referat nt. Nauczanie przedsiębiorczości w profesjach wspomagających, Akademie J.A. Kemenskeho Karvina, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Karvina 25 dubna Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Wiszczia oswita Ukraini u kontksti integracji do jewropiejskogo oswitnogo prostoru, Ministierstwo Oswiti i Nauki Ukraini, Kijów listopada 2013 r. 10. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Tieorija i praktika rinkowych pierietworen w krainach z pieriehidnoju ekonomikoju, Stanisław Dawidziuk referat nt. Osobliwosti transformacii ekonomiki Polszi ta pidgotowka fahiwciw switowogo riwnia, Kijowskij Nacionalnij Uniwiersitiet imieni Tarasa Sziewczienka, Kijów, listopada 2002 r. 11. Międzynarodowa konferencja nt. Rodina ako priestor pre socializaciu a svetlo v pluralite spolocnosti Vysoka skola zdravotnictva a socialnej prace Sv. Alzbety, N. O. v Bratislave, Ustav socialnych vied a zdravotnictva Bl. P. P. Gojdica v Presove, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Preśov 5. jun alebo 12. jun Międzynarodowa konferencja nt. Zivotne prostredie a prevencia zdravotneho zlyhania, Fakulta zdravotnictva a socialnej prace Trnavskej uiverzity v Trnave, Slovenska zdravotnicka univerzita, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Spisska Nova Ves, Augusta XII Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Sucziasni informacijni technologii ta innowacijni metodyki nawcziannia w podgotowci fachiwciw: metodologia, teoria, doswid, problemy, Techno Prof Inform 2014, Stanisław Dawidziuk referat nt. Family as the basis of the educational process in the contemporary world, Ministierstwo Oswiti i Nauki Ukraini, Nacionalna Akademija Pedagogicznich Nauk Ukraini, Institut Pedagogicznoj Oswity i Oswiti Doroslich, Kiiw-Winnicija trawnia Problemy prognozowania rozwiązań w krajowych regulacjach socjalnoekonomicznych, Mińsk (Ukraina), listopada 2012 r. 15. Konferencja Międzynarodowa Krasnodar (Rosja) centibra Konferencja Międzynarodowa Kijów (Ukraina) 03 kwietnia 2013 r. 17. III Międzynarodowa Konferencja Kijów 3-4 nowtija Międzynarodowa Konferencja Naukowa Znaczenie pedagogiki w profesjach wspomagających, Karvina 25 dubna 2013 r. 19. Konferencja Międzynarodowa Rodzinna, Presov 21 listopada 2013 r. 20. Konferencja Międzynarodowa Presov, kwietnia 2013 r. 21. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kijów, listopada 2013 r. 22. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Dobrovolnictvo a rozvoj mladeho cloveka, Stanisław Dawidziuk referat nt. Schopny student dnes, zajtra efektivny manazer, członek Komitetu Naukowego Konferencji, Vysoka skola zdravotnictwa a socialnej prace sv. Alzbety v Bratislave, Wysoka skola manazerska, Katolicka univerzita v Ruzomberku, Teologicka fakulta v Kościach,

22 Domáca úroveň nepozvané 1. VI Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Rola kadry kierowniczej w rozwoju współczesnych organizacji, Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Łódź, maja 2013 r. 2. Konferencja nt. Dyskryminacja wyższego szkolnictwa niepublicznego w Polsce. Analiza zjawiska i postulaty zmian, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 11 czerwca 2013 r. Stanisław Dawidziuk Opinia w sprawie Projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw przedłożonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2012 roku. 3. Konferencja naukowa nt. Europa Środkowa w europejskich procesach integracyjnych: 10 lat doświadczeń, Instytut Europy Środkowej i Katedra Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa, 2 czerwca 2014 r. 4. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Przedsiębiorstwo wobec wyzwań umiędzynarodowienia, Stanisław Dawidziuk przemówienie, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa, czerwca 2014 r. 5. Kongres Nauki Polskiej, Warszawa, czerwca 2013 r. 6. Konferencja naukowa nt. Nauka jest przedsiębiorcza komercjalizacja badań za pomocą programów NCBR, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Politechnika Śląska, Gliwice, Seminarium nt. Dobre praktyki wybrane aspekty kształcenia nauczycieli, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Ogólnopolska konferencja nt. Statystyka w służbie biznesu i nauk społecznych, Wydział Menedżerski Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Stanisław Dawidziuk Patronat Honorowy, Warszawa, listopada 2013 r. 9. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Współczesne dylematy pedagogiki. Teoria i praktyka, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, r. 10. Konferencja nt. Edukacja dorosłych nauka przez całe życie, Stanisław Dawidziuk otwarcie konferencji i powitanie gości, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Radom, 23 listopada 2013 r. 11. V Konferencja Pedagogiki Dialogu nt. Od Janusza Korczaka do - w poszukiwaniu pedagogii dialogu, Stanisław Dawidziuk referat nt. Przedsiębiorczość w świetle pedagogiki Janusza Korczaka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, 5 grudnia 2012 r. 12. Seminarium nt. Idea Janusza Korczaka w pedagogice, Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Stanisław Dawidziuk powitanie, Warszawa, 10 marca 2012 r. 13. Seminarium nt. Dziecko jest jutrem, Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Stanisław Dawidziuk

23 Powitanie nt. Współczesny nauczyciel a idea Janusza Korczaka, Warszawa, 26 stycznia 2013 r. 14. Konferencja naukowa nt. O komunikacji z człowiekiem jesieni życia słów kilka, Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa, 3 listopada 2012 r. 15. Szkolenie, którego celem było zapoznanie się z uwarunkowaniami zmian w polskim systemie szkolnictwa wyższego (po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym ) w szczególności dotyczących struktury organizacyjnej uczelni; Prezentacja zmian o charakterze organizacyjno prawnym w uczelniach wynikających z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, lipca 2011 r. 16. Konferencja nt. Wielopartyjność jako warunek demokracji, Stanisław Dawidziuk otwarcie obrad, Katedra Filozofii Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Stowarzyszenie Kultury Europejskiej (SEC), Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli, Nałęczów 1-2 marca 2011 r. 17. Ogólnopolska konferencja nt. Wolontariat a współczesne wychowanie, Stanisław Dawidziuk referat, Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa, 26 listopada 2011 r. 18. Konferencja naukowa nt. Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim, Stanisław Dawidziuk członek Rady Naukowej Konferencji, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Zakopane i Wiedeń, kwietnia 2010 r. 19. Ogólnopolska konferencja nt. Uczelnie Warszawie Warszawa Uczelniom, Stanisław Dawidziuk wystąpienie nt. Geneza i perspektywy rozwoju Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa, 22 czerwca 2010 r. 20. Konferencja nt. Liberalizm ekonomiczny z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego, Stanisław Dawidziuk otwarcie obrad, Katedra Filozofii Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Stowarzyszenie Kultury Europejskiej (SEC), Pacyfistyczne Stowarzyszenie, Warszawa, 6 grudnia 2010 r. 21. Konferencja naukowa nt. Źródło i konsekwencje niestabilności współczesnego świata, Instytut Spraw Społecznych I Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów I Biznesu Vistula, Warszawa, 17 kwietnia 2013 r. 22. Konferencja naukowa nt. Innowacyjność w zarządzaniu produkcją logistyką i jakością, Nauka i praktyka w ujęciu produkt, proces, organizacja, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, 12 grudnia 2012 r. 23. Ogólnopolska konferencja nt. Superwizja pracy socjalnej od idei do działania, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie TWP Warszawa, 12 listopada 2012 r. 24. Ogólnopolska konferencja nt. Problemy Unii Europejskiej, Katedra Stosunków Międzynarodowych Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 5 czerwca 2012 r.

24 25. Konferencja nt. Podmiot czy przedmiot? Miejsce Człowieka we współczesnej gospodarce, Krajowa Izba Gospodarcza i Fundacja PHOS, 3 czerwca 2012 r. 26. Ogólnopolska konferencja nt. Edukacja a rynek pracy, Wydział Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, 11 maja 2012 r. 27. Seminarium nt. Chiny beneficjent i siła motoryczna globalizacji, Wydział Menedżerski Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 19 marca 2012 r. 28. Ogólnopolskie seminarium nt. Idea Janusza Korczaka w pedagogice pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka Ministra Marka Michalaka, zorganizowanym w ramach Roku Janusza Korczaka, ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Wydział Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 10 marca 2012 r. 29. Seminarium nt. Problemy wychodzenia z kryzysu finansowego krajów Unii Europejskiej, Wydział Menedżerski, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 9 marca 2012 r. 30. Ogólnopolskie seminarium konsultacyjne nt. Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Polskiego Szkolnictwa Wyższego. Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia zdefiniowane dla obszarów kształcenia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 26 stycznia 2012 r. 31. Ogólnopolska konferencja nt. Statystyka w służbie biznesu i nauk społecznych, listopada 2013 r. 32. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Twórcza czy odtwórcza rzeczywistość dla Seniora, 9 listopada 2013 r. 33. Konferencja Naukowa nt. Perspektywy nowego ładu światowego, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 22 października 2013 r., Warszawa. 34. Konferencja nt. Edukacja przez całe życie, WSNSiT w Radomiu, 23 listopada 2013 r. 35. Międzyśrodowiskowa Konferencja Naukowa nt. Edukacja na rozdrożu, Stanisław Dawidziuk wystąpienie nt. Superwizja jako metoda edukacji, Katedra Filozofii Instytutu Studiów nad Filozofią Słowiańską im. Św. Cyryla i Metodego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Wyższa Szkoła Biznesu NLU w Nowym Sączu, Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC), Tarnów, grudnia 2014 r. Konferencie na domácej úrovni Pozvané prednášky 1. Ogólnopolska konferencja nt. Oczekiwania biznesu wobec wyższych studiów menedżerskich, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności, Łódź czerwca 2003.

25 2. Konferencja nt. Dialog pomiędzy cywilizacjami. Klucz do bezpiecznej przyszłości, Polska Rada Azji i Pacyfiku, Centrum Badań Azji Wschodniej ISP PAN, Uniwersytet w Trewirze, Warszawa, kwietnia 2003 r. 3. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Perspektywy rozwoju działalności polskich i ukraińskich przedsiębiorstw, Stanisław Dawidziuk członek Rady Programowej Konferencji, podsumowanie i zakończenie konferencji Finansowanie działalności przedsiębiorstw w Polsce i na Ukrainie, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Shidnoukrainskij Nacionalnij Uniwiersitiet imieni Bołodimira Dalia, Warszawa, kwietnia 2009 r. 4. Konferencja Rektorów Uczelni Niepaństwowych nt. Sektor prywatny w szkolnictwie wyższym w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, Kielce/Cedzyna, r. 5. Konferencja nt. Praca, biznes, nauka - perspektywy dla doktorantów, Stanisław Dawidziuk prelekcja nt. Nauka i biznes, Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club, 5 kwietnia 2014 r. 6. VII Międzynarodowa konferencja naukowa Bezpieczeństwo wielorakie perspektywy nt. Bezpieczeństwo z perspektywy środowisk i obszarów, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, września 2014 r. 7. XII Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Sucziasni informacijni tehnołogii ta innowacijni metodyki nawcziannia u pidgotowci fahiwciw: metodologia, tieorija, doswid, problemi, Nacionalnaja Akademija Piedagogicznich Nauk Ukraini, Kijów, trawnia X Międzynarodowe sympozjum z cyklu Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce nt. Od pomysłu do zysku: jak budować innowacyjny biznes, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków, 4-5 września 2014 r. 9. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Podnikanie a inovacie podnikatelskych aktivit IX. A Kvalita zivota V., Stanisław Dawidziuk członek Komitetu Naukowego i Programowego Konferencji, Vysoka skola medzinarodneho podnikania ISM Slovakia v Presove, Stropkov, kwietnia Konferencja naukowa nt. Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim, Stanisław Dawidziuk członek Rady Naukowej Konferencji, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Zakopane i Wiedeń, kwietnia 2010 r. 11. University-Industry Interaction Conference nt. Challenges and solutions for fostering entrepreneurial universities and collaborative innovation, The Free University Amsterdam and The University Industry Innovation Network, Amsterdam May Ogólnopolska międzyśrodowiskowa konferencja naukowa nt. Znaczenie ideałów, Stanisław Dawidziuk otwarcie obrad wygłoszeniem referatu nt. Szkoła ucząca się podstawą jakości procesu edukacyjnowychowawczego, Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej z siedzibą w Wenecji Katedra Filozofii Instytutu Studiów nad Filozofią

26 Słowiańską im. św. Cyryla i Metodego WSM, Stowarzyszenie Jutro Nałęczów, Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli, Nałęczów 2-4 czerwca 2014 r. 13. IV Międzynarodowa Naukowo Szkoleniowa Konferencja Montessori Inspiracje, Stanisław Dawidziuk powitanie uczestników, Polski Instytut Montessori, Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 4-6 kwietnia 2014 r. 14. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Tolerancja we współczesnym świecie, Katedra Filozofii Instytutu Studiów nad Filozofią Słowiańską im. św. Cyryla i Metodego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Wyższa Szkoła Biznesu NLU w Nowym Sączu, Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli, Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC), Tarnów 13 i 14 marca 2014 r. 15. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Twórcza czy odtwórcza rzeczywistość dla Seniora, Stanisław Dawidziuk Patronat Honorowy nad Konferencją i wystąpienie, Katedra Nauk o Wychowaniu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 9 listopada 2013 r. 16. Ogólnopolska konferencja nt. Statystyka w służbie biznesu i nauk społecznych zorganizowana z okazji obchodów Międzynarodowego Roku Statystyki 2013, Stanisław Dawidziuk Patronat Honorowy i wystąpienie, Wydział Menedżerski Zakład Zarządzania Produkcją, Jakością i Logistyką Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa listopada 2013 r. 17. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Przedsiębiorstwo wobec wyzwań umiędzynarodowienia, Stanisław Dawidziuk przemówienie, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa czerwca 2014 r. 18. Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa nt. Komunikacja i media. Wczoraj, dziś, jutro, Stanisław Dawidziuk Komitet Honorowy Konferencji, Międzywydziałowe Koło Naukowe MiKoNa, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa 5 czerwca 2013 r. 19. Międzynarodowa konferencja nt. Demokracja w XXI wieku z perspektywy jednostki deklarowane wartości a rzeczywistość, Stanisław Dawidziuk otwarcie obrad nt. Rola pedagogów w pełnieniu misji edukacyjnej, Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli, Nałęczów 3 5 czerwca 2013 r. 20. Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa nt. Ochrona danych osobowych wyzwania, oczekiwania, zagrożenia, Stanisław Dawidziuk Komitet Honorowy Konferencji, Międzywydziałowe Koło Naukowe MiKoNa, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Warszawa r. 21. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo wielorakie perspektywy nt. Człowiek Społeczeństwo Państwo w sytuacjach kryzysu, Stanisław Dawidziuk referat nt. Innowacyjność podstawą konkurencyjności i bezpieczeństwa we współczesnym świecie,

27 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Tarnowskie Góry września 2013 r. 22. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja XXI wieku nt. Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Zakopane październik 2013 r. 23. Ogólnopolska konferencja nt. Superwizja pracy socjalnej od idei do działania, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL), Warszawa, 12 listopada 2012 r. 24. Seminarium Idea Janusza Korczaka w pedagogice, Stanisław Dawidziuk powitanie, Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 16 września 2011 r. 25. Seminarium Dziecko jest jutrem, Stanisław Dawidziuk powitanie nt. Współczesny nauczyciel a idea Janusza Korczaka, Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 26 stycznia 2013 r. 26. Ogólnopolska konferencja nt. Edukacja a rynek pracy, Stanisław Dawidziuk powitanie, Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 11 maja 2012 r. 27. Uroczysta konferencję upowszechniająca projekt Wysoko wykwalifikowany nauczyciel najlepszą inwestycją w edukację, Stanisław Dawidziuk wystąpienie, Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ciechanowie, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa 29 września 2012 r. 28. IX Ogólnopolska konferencja nt. Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Wrocław 22 listopada 2012 r. 29. Konferencja Naukowa nt. Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim, Stanisław Dawidziuk członek Rady Naukowej Konferencji, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Zakopane i Wiedeń, kwietnia 2010 r. 30. Międzynarodowa Konferencja nt. Wojna z terroryzmem w XXI wieku, Stanisław Dawidziuk członek Komitetu Naukowego Konferencji Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, października 2009 r. 31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Metody oceny jakości kształcenia specjalistów w zakresie zarządzania, Stanisław Dawidziuk wystąpienie nt. Jubileusz 10-lecia Szkoły, członek Komitetu Honorowego Konferencji, Wydział Menedżerski Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 5 października 2006 r. 32. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania, Instytut Zarządzania i Marketingu Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Siedlce czerwca 2005 r.

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Nietolerancja przejawy i przyczyny

Nietolerancja przejawy i przyczyny Program międzynarodowej konferencji Nietolerancja przejawy i przyczyny zorganizowanej przez Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich Katedrę Filozofii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Pacyfistyczne

Bardziej szczegółowo

DOROBEK NAUKOWY. mgr Paweł Śwital, Katedra Prawa PUBLIKACJE NAUKOWE

DOROBEK NAUKOWY. mgr Paweł Śwital, Katedra Prawa PUBLIKACJE NAUKOWE DOROBEK NAUKOWY mgr Paweł Śwital, Katedra Prawa PUBLIKACJE NAUKOWE I. REDAKCJE PRAC ZBIOROWYCH I MONOGRAFII: 1. Z najnowszej problematyki prawa publicznego i prywatnego pod red. T. Stanisławski, B. Przywora,

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Teraźniejszość i przyszłość edukacji zdrowotnej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

EUROPEISTYKA - NOWY PLAN STUDIÓW (licencjat) - stacjonarne rok akademicki 2015/2016

EUROPEISTYKA - NOWY PLAN STUDIÓW (licencjat) - stacjonarne rok akademicki 2015/2016 EUROPEISTYKA - NOWY PLAN STUDIÓW (licencjat) - stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Semestr I Moduł 1 Historia społeczna i gospodarcza Europy 30 30 - - - E Ogólny 5 Moduł 2 Nauka o państwie i polityce

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

POZNAJ Z NAMI STUDIOWANIE promocja organizacji praktyk i staży dla studentów

POZNAJ Z NAMI STUDIOWANIE promocja organizacji praktyk i staży dla studentów Lista rankingowa ofert realizacji zadania publicznego pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2014 r. Lp Nazwa organizacji pozarządowej/innego podmiotu Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje podajemy w następującym porządku: termin, tytuł konferencji, organizator imprezy. 20.01.2015 r. Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY

AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY Termin: 15-16 kwietnia 2013 r. Miejsce: Dom Wczasowy "Jawor" Ustroń, ul. Wczasowa 51 Organizatorzy Zakład Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r.

Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-12 Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA 2015 2020 Fragmenty Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk Kielce 2015 1 Wprowadzenie Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania i Modelowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich.

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. 1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, pod

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie społeczeństwa wieloświatopoglądowego jako cel procesów edukacyjnych

Kształtowanie społeczeństwa wieloświatopoglądowego jako cel procesów edukacyjnych ANTROPOLOGICZNA SZKOŁA FILOZOFII PRAWA MARII SZYSZKOWSKIEJ Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich Katedra Filozofii Instytutu Studiów nad Filozofią Słowiańską im. św. Cyryla i Metodego Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Kierunek: Stosunki międzynarodowe (studia I stopnia) Przedmioty

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych 1. 07 czerwca 2010r. Współpraca przy organizowaniu konferencji naukowej organizowanej

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego e-repetytorium Spis treści I. Ramowy plan nauczania 1. Cel studiów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW

WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW dr hab. Anna Drapińska Katedra Marketingu Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły

Bardziej szczegółowo

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Polityka przemysłowa Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-PP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii. kierunek: "Stosunki międzynarodowe, studia stacjonarne, I stopnia profil praktyczny

PLAN STUDIÓW. Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii. kierunek: Stosunki międzynarodowe, studia stacjonarne, I stopnia profil praktyczny ćwiczenia/ konwersatoriu m Forma zaliczneia Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii PLAN STUDIÓW kierunek: "Stosunki międzynarodowe, studia stacjonarne, I stopnia profil praktyczny obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko: Joanna Ważniewska Stopień/tytuł naukowy: magister Sylwetka naukowa: Mgr Joanna Ważniewska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w

Imię i nazwisko: Joanna Ważniewska Stopień/tytuł naukowy: magister Sylwetka naukowa: Mgr Joanna Ważniewska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Imię i nazwisko: Joanna Ważniewska Stopień/tytuł naukowy: magister Sylwetka naukowa: Mgr Joanna Ważniewska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Teorii Bezpieczeństwa Instytutu Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r.

Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r. Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r. Agenda Tematyka badawcza Udział w grantach Udział w konferencjach Planowane wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Vedecké monografie AAB 01 PODKOWIŃSKA, M.: Integracyjny wymiar komunikowania, KOW, Warszawa 2011, 131 s. ISBN 987-83-62843-09-1 AAB 02 PODKOWIŃSKA, M.: Procesy

Bardziej szczegółowo

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE. Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE. Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Koła naukowe na WNEiP: Koło Naukowe EXPLORATOR(od 2012r., więcej informacji: https://www.facebook.com/exploratorclub) badania naukowe International

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje:

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje: ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje: Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN Liczba dostępów Cena netto Obniżka

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Udział w konferencjach naukowych Elzbiety Feret UDZIAŁ W KONFERENCJACH i SEMIANARIACH NAUKOWYCH: 1. 21-23 kwietnia 1998r. Opole - Jarnałtówek, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa)

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa) RAMOWY PLAN XIV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, IX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ BEZPIECZEŃSTWO-

Bardziej szczegółowo

Publikacje członków Koła 2014

Publikacje członków Koła 2014 Publikacje Publikacje członków Koła 2014 1. Grabowski W., Kosno M., Planowanie jako podstawa procesu zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Współczesne problemy zarządzania i inżynierii produkcji, red. H.Pawlak,

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego będą realizować program kierunków zamawianych - strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. W tym

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Sygnatura ,50 pkt. ECTS

Sygnatura ,50 pkt. ECTS Informator 2015/2016 Tytuł oferty Cloud computing w zarządzaniu Sygnatura 235320-1016 1,50 pkt. ECTS Prowadzący dr Katarzyna Nowicka A. Cel przedmiotu Celem zajęć jest wskazanie roli technologii cloud

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU 1. Nazwa ZAKŁAD ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO I PRAWA 2. Historia powstania W 2000 roku Senat PWSZ w Kaliszu podjął decyzję

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 2. Liczba punktów ECTS. Praca własna. Lp. Ogółem W klasie E learning

SEMESTR 2. Liczba punktów ECTS. Praca własna. Lp. Ogółem W klasie E learning WYDZIAŁ: Nauk Humanistycznych i Społecznych i Wydział Psychologii KIERUNEK: Zarządzanie i przywództwo PROFIL: praktyczny POZIOM: I stopnia TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2017/2018 SEMESTR 1

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

DANE OSOBOWE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE DANE OSOBOWE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Dane osobowe: Imię i nazwisko: Prof. dr hab. Bohdan Yuskiv Adres domowy: ul. L.Tolstogo 32 / 6 33-001 Równe, Ukraina E-mail: yuskivb@ukr.net Telefon i faks: +38 050

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 Stefan M. Kwiatkowski Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Pracy Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 W latach 2011-2015 Zespół Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

mobilności pracowników i jej j znaczenie dla umiędzynarodowienia Maria Golińska ekspert boloński

mobilności pracowników i jej j znaczenie dla umiędzynarodowienia Maria Golińska ekspert boloński Dobre praktyki w zakresie mobilności pracowników i jej j znaczenie dla umiędzynarodowienia Maria Golińska ekspert boloński Uważamy, że mobilność studentów i pracowników naukowych jest niezbywalnym zadaniem

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa W serii Edukacja Międzykulturowa przygotowywanej w kolejnych latach przez Społeczny Zespół Badań Kultury i Oświaty Pogranicza, Zakład Pedagogiki Ogólnej,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: PR i Zarządzanie kulturą Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2018/2019 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan 1 Struktura Kolegium Gospodarki Światowej SGH Kolegium jest zrzeszeniem jednostek organizacyjnych, ich celem jest działalność badawcza

Bardziej szczegółowo

DEMOKRACJA WSPÓŁCZESNA WYMIAR POLSKI I MIĘDZYNARODOWY

DEMOKRACJA WSPÓŁCZESNA WYMIAR POLSKI I MIĘDZYNARODOWY KATEDRA NAUK POLITYCZNYCH i KATEDRA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ wraz z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Instytutem Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (Wydział

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH CELE KOMISJI Usprawnienie i pobudzanie współpracy uczelni z pracodawcami, Kreowanie właściwych warunków dla nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

Internationalisation Stars. Nagroda dla osób tworzących umiędzynarodowienie szkół wyższych

Internationalisation Stars. Nagroda dla osób tworzących umiędzynarodowienie szkół wyższych Internationalisation Stars Nagroda dla osób tworzących umiędzynarodowienie szkół wyższych Kapituła Proponowany skład Kapituły nagrody Gwiazdy Internacjonalizacji: Przedstawiciel KRASP Przedstawiciel MNiSW

Bardziej szczegółowo

Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych. WSP TWP w Warszawie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych. WSP TWP w Warszawie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych WSP TWP w Warszawie CELE FUNDACJI WSP TWP w Warszawie Podstawowym celem Fundacji jest wsparcie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie w działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Aktywność szkół wyższych w Polsce na rzecz rozwoju społeczności lokalnych dyskusja wokół pojęcia trzeciej misji uczelni

Aktywność szkół wyższych w Polsce na rzecz rozwoju społeczności lokalnych dyskusja wokół pojęcia trzeciej misji uczelni Aktywność szkół wyższych w Polsce na rzecz rozwoju społeczności lokalnych dyskusja wokół pojęcia trzeciej misji uczelni Agnieszka Piotrowska-Piątek Urząd Statystyczny w Kielcach Rola szkół wyższych w rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Piotr Żabicki Koordynator Zespołu ds. Promocji i Edukacji

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego 1 Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła WyŜsza 10 2 WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 93,12 3 WyŜsza Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami 86,61 4

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

dr Monika Baryła-Matejczuk

dr Monika Baryła-Matejczuk dr Monika Baryła-Matejczuk 1. Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego: 1. Doktorat z psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2015) Osobowościowe korelaty ponadstandardowej

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie

Bardziej szczegółowo

12 milionów na nowe kierunki, staże oraz szkolenia dla Politechniki Białostockiej

12 milionów na nowe kierunki, staże oraz szkolenia dla Politechniki Białostockiej 12 milionów na nowe kierunki, staże oraz szkolenia dla Politechniki Białostockiej Blisko 12 milionów złotych otrzyma Politechnika Białostocka z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER). Oprócz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. studia pierwszego stopnia stacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru

Ekonomia. studia pierwszego stopnia stacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru Ekonomia studia pierwszego stopnia stacjonarne specjalność - gospodarka przemysława 6.1 6. 6. Przedmioty human. społeczne do wyboru Podstawy socjologii KO 6.1/1 Polska Myśl Demokratyczna KO 6.1/ Współczesna

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Na I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 3. Karta przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia Instytut Nauk Politycznych WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH Minimum programowe dla studentów MISH od r. 2009/10 Studia pierwszego stopnia ROK I Semestr I Wykł. Ćw.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2015/2016

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Politologia

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Politologia SPECJALNOŚĆ: ROK STUDIÓW: I ROK AKADEMICKI: 06/07 STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin w semestrze: I oraz forma iczenia Ilość godzin w semestrze: II oraz forma iczenia. Historia polityczna Polski XX w.. Współczesna

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Politechnika Warszawska M Współpraca Politechniki Warszawskiej z partnerami z Europy Wschodniej Warszawa 18 marca,

Bardziej szczegółowo

KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO

KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Vol. 2 2 (4)/2014 pp. 131 136 KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Poznanie i działanie w edukacji dziecka Otwarcie konferencji przez Prorektora

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ

Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ 1 Akademia Leona Koźmińskiego 10 2 Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej 66,73 3 Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych 35,75 4 Uczelnia Łazarskiego 29,13 5 Collegium

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Politechniki Śląskiej na lata

Strategia rozwoju Politechniki Śląskiej na lata Załącznik do uchwały Senatu nr IV/23/16/17 Strategia rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2016-2020 Gliwice, grudzień 2016 r. 5 1. WIZJA I MISJA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Misja Politechniki Śląskiej: Politechnika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19 Spis treści Wstęp / 13 Introduction / 19 I II III IV Zasady dydaktyczne procesu kształcenia w uniwersytecie / 27 Istota i geneza zasad dydaktycznych oraz ich klasyfikacja / 30 Treści zasad dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

śyciorys ZAWODOWY 1984-1986 Studia Podyplomowe z zakresu Logopedii w WyŜszej Szkole Pedagogiki w Krakowie.

śyciorys ZAWODOWY 1984-1986 Studia Podyplomowe z zakresu Logopedii w WyŜszej Szkole Pedagogiki w Krakowie. dr ANNA OKOŃSKA-WALKOWICZ Praca: Wydział Nauk Społecznych Stosowanych AGH Kraków, ul. Gramatyka 8a Adres domowy: ul. J.Lea 115/54 30-058 Kraków tel. 012-636 06, kom. 603 926 482 e-mail:anna.okonska-walkowicz@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach

Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach Prof. dr hab. Bogdan Nogalski, WSB w Gdańsku Prof. dr hab. Szymon Cyfert, UE w Poznaniu Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016r. Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach 2007 2015

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej;

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej; Józef Kozysa Józef Kozysa urodził się 15.03.1952 r. w Łomazach. Wykształcenie: 1959-1967 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach; 1967-1971 Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KOD WF/II/st/13 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

ETYCZNE, SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE

ETYCZNE, SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI i JĘZYKÓW OBCYCH SERDECZNIE ZAPRASZA NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ NT. ETYCZNE, SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE Organizatorzy: WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Program ramowy politologii I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe)

Program ramowy politologii I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe) Przedmioty wynikające ze standardu kształcenia Program ramowy politologii I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe) Przedmioty ogólne Standardy kształcenia według projektu (210 ) Realizacja

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy

Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy w Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy redakcja naukowa Tomasz Michalski Krzysztof Piech SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo