PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania )"

Transkrypt

1 Prešovská univerzita v Prešove Pravoslávna bohoslovecká fakulta PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania ) AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA Možnosti sociálnopsychologickej podpory rozvoja osobnosti študentov pomáhajúcich profesií / Lucia Drotárová ; Recenzenti Mária Machalová, Andrej Nikulin vyd. - Praha : Nakladatelství Epocha, s. - ISBN PBF 159/16 [DROTÁROVÁ, Lucia] AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB Stvorenie sveta a človeka, život a pád prarodičov, odhalenie priestupku a trest : (biblicko-exegetický výklad na prvú až tretiu kapitolu knihy Genezis) / Alexander Cap ; Recenzenti Ján Šafin, Milan Gerka vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, s. - ISBN PBF 11/16 [CAP, Alexander] AAB Aktéri svetovej východnej otázky / Ján Šafin ; Recenzenti Miroslav Daniš, Václav Ježek vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, s. - KEGA č. 002PU-4/ ISBN PBF 10/16 [ŠAFIN, Ján] AAB Dejiny Brestlitovskej únie / Ján Šafin, Miroslav Ščerbej ; Recenzenti Radim Pulec-Kryštof, Václav Ježek vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, [1] s. - KEGA č. 040PU-4/ ISBN PBF 185/16 [ŠAFIN, Ján (15%) - ŠČERBEJ, Miroslav (85%)] ABB ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách Ikonografie a posvátna geometrie / Václav Ježek ; Recenzenti Ján Šafin, Pavel Boček. In: Byzantský zápas o ikonu : o problematike východoeurópskeho symbolizmu. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ISBN S PBF 160/16 [JEŽEK, Václav] 1

2 ACB ACB ACB ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách Kniha Exodus : (historicko-kritický a teologický pohľad na knihu) [elektronický zdroj] / Mário Blahota ; Recenzenti Alexander Cap, Ján Husár vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, online, 104 s. - Popis urobený ISBN PBF 55/16 [BLAHOTA, Mário] Osobnosť dušpastiera v prvých štyroch storočiach / Ján Pilko, Martin Žák ; Recenzenti Ján Zozuľak, Peter Kormaník. - [1. vyd.]. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, s. - ISBN PBF 190/16 [PILKO, Ján (90%) - ŽÁK, Martin (10%)] Arteterapia v procese sociálnej intervencie [elektronický zdroj] / Peter Surovka ; Recenzenti Ján Šafin, Alexander Cap vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, online, 119 s. - Popis urobený ISBN PBF 27/15 [SUROVKA, Peter] ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ADE Kľúčové sociálne kompetencie sociálnych pracovníkov v procese celoživotného vzdelávania sa / Daniela Cehelská. In: Studia Socialia Cracoviensia : polrocznik Wydzialu Nauk Spolecznych Uniwersytetu papieskiego Jana Pawla II w Krakowie. - ISSN Vol. 7, no 2 (13) (2015), s. [159] PBF 212/15 [CEHELSKÁ, Daniela] ADE Resocializácia bývalých členov alternatívnej religiozity za pomoci rodinných príslušníkov / Maroš Šip. In: Ecoletra.com [elektronický zdroj]. - ISSN Vol. 2, no. 2 (2016), online, s Popis urobený PBF 120/16 [ŠIP, Maroš] ADF ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch "Trojica božstiev" v učení pohanských národov obklopujúcich Izrael / Alexander Cap. In: Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach. - ISSN X. - Roč. 7, č. 2 (2016), s PBF 82/16 [CAP, Alexander] 2

3 ADF ADF ADF ADF ADF Fundamentalistické čítanie Biblie / Alexander Cap. In: Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach. - ISSN X. - Roč. 7, č. 4 (2016), s PBF 183/16 [CAP, Alexander] Hriech Lotových dcér : (1MJŽ 19, biblický výklad) / Alexander Cap. In: Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach. - ISSN X. - Roč. 7, č. 3 (2016), s PBF 182/16 [CAP, Alexander] Život a dielo svätého Klimenta, biskupa rímskeho / Pavol Kochan, Vasyľ Kuzmyk. In: Acta Patristica : vedecký recenzovaný akademický časopis zameraný hlavne na oblasti patrológie, teológie, religionistiky, biblistiky, hermeneutiky, filozofie, pedagogiky, psychológie, sociológie a svetových a cirkevných dejín. - ISSN Roč. 7, č. 14 (2016), s PBF 238/16 [KOCHAN, Pavol (50%) - KUZMYK, Vasyľ (50%)] Experimentálna oneiroterapia v praxi - analýza možností a efektívnosti novej rehabilitačno-intervenčnej a diagnostickej techniky pri práci s klientom sociálnej práce (VEGA 1/0010/13) - záverečná správa projektu / Bohuslav Kuzyšin. In: Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach. - ISSN X. - Roč. 7, č. 2 (2016), s PBF 164/16 [KUZYŠIN, Bohuslav] Bariéry v edukácii sociálnych klientov / Mária Machalová. In: Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach. - ISSN X. - Roč. 7, č. 2 (2016), s PBF 119/16 [MACHALOVÁ, Mária] ADF Biodromal psychology - New concept of the university study subject and educational practice / Mária Machalová. In: Prohuman [elektronický zdroj] : vedecko-odborný recenzovaný internetový časopis - sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika, ošetrovateľstvo. - ISSN epc c.14. jún (2016), online, [2] s. - Popis urobený ect-and-educational-practice PBF 111/16 [MACHALOVÁ, Mária] ADF Biodromálna koncepcia vývinu človeka / Mária Machalová. In: Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach. - ISSN X. - Roč. 7, č. 1 (2016), s PBF 118/16 [MACHALOVÁ, Mária] 3

4 ADF ADF ADF ADF ADF ADF Educational social work - New concept of the theory, university study programme and practice in social work / Mária Machalová. In: Prohuman [elektronický zdroj] : vedecko-odborný recenzovaný internetový časopis - sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika, ošetrovateľstvo. - ISSN epc c.14. jún (2016), online, [2] s. - Popis urobený udy-programme-and-practice-social-work PBF 110/16 [MACHALOVÁ, Mária] Príprava sociálnych pracovníkov v komunikácii / Mária Machalová. In: Prohuman [elektronický zdroj] : vedecko-odborný recenzovaný internetový časopis - sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika, ošetrovateľstvo. - ISSN epc c.15. jún (2016), online, [5] s. - Popis urobený PBF 109/16 [MACHALOVÁ, Mária] Psychológia v andragogickej praxi / Mária Machalová. In: Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach. - ISSN X. - Roč. 7, č. 4 (2016), s PBF 184/16 [MACHALOVÁ, Mária] Psychológia v edukácii dospelých v kontexte andragogiky a edukačnej sociálnej práce / Mária Machalová. In: Prohuman [elektronický zdroj] : vedecko-odborný recenzovaný internetový časopis - sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika, ošetrovateľstvo. - ISSN epc c.13. september (2016), online, [3] s. - Popis urobený edukacnej-socialnej-prace PBF 107/16 [MACHALOVÁ, Mária] Uplatnenie poznania psychológie v edukačnej sociálnej práci / Mária Machalová. In: Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach. - ISSN X. - Roč. 7, č. 3 (2016), s PBF 117/16 [MACHALOVÁ, Mária] Vyspelosť človeka z pohľadu humanistického psychológa Abrahama Maslowa / Mária Machalová. In: Prohuman [elektronický zdroj] : vedecko-odborný recenzovaný internetový časopis - sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika, ošetrovateľstvo. - ISSN epc c.27. apríl (2016), online, [5] s. - Popis urobený rahama-maslowa PBF 108/16 [MACHALOVÁ, Mária] 4

5 ADF ADF ADF Rozvoj školstva a cirkevného vzdelávania v Byzancii (úvod do problematiky) / Ján Pilko. In: Acta Patristica : vedecký recenzovaný akademický časopis zameraný hlavne na oblasti patrológie, teológie, religionistiky, biblistiky, hermeneutiky, filozofie, pedagogiky, psychológie, sociológie a svetových a cirkevných dejín. - ISSN Roč. 7, č. 14 (2016), s PBF 239/16 [PILKO, Ján] Campo Santo pravoslavné duchovnosti / Radim Pulec - Kryštof. In: Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach. - ISSN X. - Roč. 7, č. 1 (2016), s PBF 34/16 [PULEC, Radim K.] Cesta do večnosti / Štefan Šak. In: Acta Patristica : vedecký recenzovaný akademický časopis zameraný hlavne na oblasti patrológie, teológie, religionistiky, biblistiky, hermeneutiky, filozofie, pedagogiky, psychológie, sociológie a svetových a cirkevných dejín. - ISSN Roč. 7, č. 14 (2016), s PBF 237/16 [ŠAK, Štefan] ADF Niektoré psychosomatické následky rozvratu rodiny a rozvodu na zdravorný stav dieťaťa / Miroslav Ščerbej. In: Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach. - ISSN X. - Roč. 7, č. 4 (2016), s PBF 233/16 [ŠČERBEJ, Miroslav] ADF ADF Rola nových náboženských hnutí v spoločnosti / Maroš Šip. In: Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach. - ISSN X. - Roč. 7, č. 1 (2016), s PBF 80/16 [ŠIP, Maroš] Učenie svätého Gregora Nysského o duchovnom svete (dobrých anjeloch) / Miroslav Župina. In: Acta Patristica : vedecký recenzovaný akademický časopis zameraný hlavne na oblasti patrológie, teológie, religionistiky, biblistiky, hermeneutiky, filozofie, pedagogiky, psychológie, sociológie a svetových a cirkevných dejín. - ISSN Roč. 7, č. 14 (2016), s PBF 235/16 [ŽUPINA, Miroslav] Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch Doba Exodu (4. časť) / Mário Blahota ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník III/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_III_2016.html PBF 100/16 [BLAHOTA, Mário] 5

6 Ekológia v teológii 21. storočia / Mário Blahota ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník I/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_I_2016.html PBF 19/16 [BLAHOTA, Mário] Exodus (1. časť) / Mário Blahota ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník II/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_II_2016.html PBF 56/16 [BLAHOTA, Mário] Literárne typy v knihe Exodus (3. časť) / Mário Blahota ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník III/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_III_2016.html PBF 102/16 [BLAHOTA, Mário] Rozdelenie knihy Exodus (2. časť) / Mário Blahota ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník II/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_II_2016.html PBF 57/16 [BLAHOTA, Mário] Septuaginta v Novej zmluve (5. časť) / Mário Blahota ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník I/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_I_2016.html PBF 18/16 [BLAHOTA, Mário] 6

7 Kain - Ábel a Set - dve cesty rozvoja civilizácie : biblicko-exegetický výklad 1Mjž 4, 9-16 / Alexander Cap ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník III/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_III_2016.html PBF 67/16 [CAP, Alexander] Kain - Ábel a Set - dve cesty rozvoja civilizácie : biblicko-exegetický výklad 1Mjž 4, 1-8 / Alexander Cap ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník III/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_III_2016.html PBF 68/16 [CAP, Alexander] Putujúci Boh v Starom Zákone / Alexander Cap ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník II/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_II_2016.html PBF 22/16 [CAP, Alexander] Symbol hada a jeho význam v náboženskom živote pohanských národov a Izraela / Alexander Cap ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník I/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_I_2016.html PBF 15/16 [CAP, Alexander] Vývoj viery izraelského národa: "zápas polyteizmu a monoteizmu" / Alexander Cap ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník I/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_I_2016.html PBF 28/16 [CAP, Alexander] 7

8 Vzťah božstiev a človeka v pohanskom prostredí obklopujúcom izraelský národ / Alexander Cap ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník II/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_II_2016.html PBF 23/16 [CAP, Alexander] Krátko z činnosti a pôsobenia Bratstva monastiera prepodobného Jóva Počajevského v Ladomírovej / Marián Derco ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník III/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_III_2016.html PBF 167/16 [DERCO, Marián] Altruizmus a empatia u študentov sociálnej práce PBF PU v Prešove / Lucia Drotárová ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník I/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_I_2016.html PBF 97/16 [DROTÁROVÁ, Lucia] Novodobé vzory: vlogeri, blogeri, youtuberi a tí ďalší / Lucia Drotárová ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník II/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_II_2016.html PBF 99/16 [DROTÁROVÁ, Lucia] Od lenivosti k lenivosti / Lucia Drotárová ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník III/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_III_2016.html PBF 101/16 [DROTÁROVÁ, Lucia] 8

9 Perspektíva zamestnania sa vo vyštudovanom odbore v kontexte predchádzajúcich pracovných skúseností u študentov sociálnej práce / Lucia Drotárová ; Recenzenti Daniela Müglová, Natália Muránska. In: Kontexty [elektronický zdroj] : interdisciplinárny zborník. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený PBF 122/16 [DROTÁROVÁ, Lucia] Človek ako ochranca prírody : (biblická úvaha) / Ján Husár ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník I/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_I_2016.html PBF 39/16 Historické pozadie doby účinkovania proroka Micheáša / Ján Husár ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník I/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_I_2016.html PBF 40/16 Kniha žalmov a jej význam / Ján Husár ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník II/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_II_2016.html PBF 41/16 Nativity and Resurrection of Christ : (feast and iconography) / Ján Husár ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník II/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_II_2016.html PBF 42/16 9

10 Sociálna problematika v knihách malých prorokov : (kniha proroka Joela) / Ján Husár ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník III/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_III_2016.html PBF 94/16 Sociálna problematika v knihách malých prorokov : (historické pozadie účinkovania malých prorokov) / Ján Husár ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník III/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_III_2016.html PBF 93/16 Kánon a apokryf / Vladimír Kocvár ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník III/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_III_2016.html PBF 65/16 [KOCVÁR, Vladimír] Náčrt biblických východísk ekleziológie svätého Vasiľa Veľkého / Pavol Kochan ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník II/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_II_2016.html PBF 70/16 [KOCHAN, Pavol] Poučenia Abbu Doroteja o pokore a pýche / Pavol Kochan ; Recenzenti Piotr Martyniuk, Roman Dubec. In: Osobnosť svätého Jána Sanfranciského ako duchovný odkaz pre modernú dobu : zborník vedeckých príspevkov. - Gorlice : Osrodek kultury prawoslawnej "ELPIS" w Gorliciach, ISBN S PBF 186/16 [KOCHAN, Pavol] 10

11 Výklad 18. pravidla I. všeobecného snemu / Pavol Kochan, Vasyľ Kuzmyk ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník II/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_II_2016.html PBF 69/16 [KOCHAN, Pavol (50%) - KUZMYK, Vasyľ (50%)] Hagioterapia - terapia Bibliou / Martin Kormaník ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník III/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_III_2016.html PBF 103/16 [KORMANÍK, Martin] Efektivita oneiro-arteterapeutického programu / Bohuslav Kuzyšin ; Recenzent Mária Machalová. In: Wybrane psychologiczne i spoleczne aspekty pracy socjalnej = Selected socio-psychological aspects of social work. - Rzeszów : Institute of sociology University of Rzeszów, ISBN S PBF 85/16 [KUZYŠIN, Bohuslav] Poradenstvo so spirituálno-religióznym presahom - empirické reflexie / Bohuslav Kuzyšin ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník II/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_II_2016.html PBF 74/16 [KUZYŠIN, Bohuslav] Ako motivovať cieľové skupiny dospelých k sociálnej edukácii / Mária Machalová ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník I/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_I_2016.html PBF 141/16 [MACHALOVÁ, Mária] 11

12 Prewencyjna praca socjalna. Koncepcja edukacyjnej pracy socjalnej / Mária Machalová ; Recenzent Zofia Dolega. In: Czlowiek w spolecznosci lokalnej - partycypacja, zasoby, aktywizacja. - Poznan : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, ISBN S. [51]-58. PBF 161/16 [MACHALOVÁ, Mária] Úlohy ľudí v tranzite do dôchodkového veku / Mária Machalová ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník II/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_II_2016.html PBF 98/16 [MACHALOVÁ, Mária] Význam bláznovstva pre Christa v živote svätého Jána Šanghajského a Sanfranciského / Andrej Nikulin ; Recenzenti Piotr Martyniuk, Roman Dubec. In: Osobnosť svätého Jána Sanfranciského ako duchovný odkaz pre modernú dobu : zborník vedeckých príspevkov. - Gorlice : Osrodek kultury prawoslawnej "ELPIS" w Gorliciach, ISBN S PBF 192/16 [NIKULIN, Andrej] Omilíai 9 eis tin Exaimeron / Ján Pilko ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník I/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_I_2016.html PBF 21/16 [PILKO, Ján] Poučenie svätého Jána Šanghajského pre rodičov / Ján Pilko ; Recenzenti Piotr Martyniuk, Roman Dubec. In: Osobnosť svätého Jána Sanfranciského ako duchovný odkaz pre modernú dobu : zborník vedeckých príspevkov. - Gorlice : Osrodek kultury prawoslawnej "ELPIS" w Gorliciach, ISBN S PBF 191/16 [PILKO, Ján] 12

13 Biblické učenie o zdržanlivosti v slovách a rozprávaní / Štefan Pružinský ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník III/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_III_2016.html PBF 66/16 [PRUŽINSKÝ, Štefan, ml.] O všeobecnom rozšíreni hriechu vo vzťahu k človeku a spoločnosti / Štefan Pružinský ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník II/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_II_2016.html PBF 25/16 [PRUŽINSKÝ, Štefan, ml.] Učenie svätého Jána Šanghajského a San-Franciského o modlitbe a bohoslužbe / Štefan Pružinský ; Recenzenti Piotr Martyniuk, Roman Dubec. In: Osobnosť svätého Jána Sanfranciského ako duchovný odkaz pre modernú dobu : zborník vedeckých príspevkov. - Gorlice : Osrodek kultury prawoslawnej "ELPIS" w Gorliciach, ISBN S PBF 193/16 [PRUŽINSKÝ, Štefan, ml.] Učiteľské povolanie podľa učenia svätého apoštola Jakuba / Štefan Pružinský ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník I/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_I_2016.html PBF 16/16 [PRUŽINSKÝ, Štefan, ml.] Svt. Ioann (Maksimovič) kak bogoslov-polemist / Radim Pulec ; Recenzenti Piotr Martyniuk, Roman Dubec. In: Osobnosť svätého Jána Sanfranciského ako duchovný odkaz pre modernú dobu : zborník vedeckých príspevkov. - Gorlice : Osrodek kultury prawoslawnej "ELPIS" w Gorliciach, ISBN S PBF 188/16 [PULEC, Radim K.] 13

14 "Mladý starec" - O. Amvrosij Kurganov / Peter Savčak ; Recenzenti Piotr Martyniuk, Roman Dubec. In: Osobnosť svätého Jána Sanfranciského ako duchovný odkaz pre modernú dobu : zborník vedeckých príspevkov. - Gorlice : Osrodek kultury prawoslawnej "ELPIS" w Gorliciach, ISBN S PBF 187/16 [SAVČAK, Peter] Askéza v živote kresťana / Štefan Šak ; Recenzenti Piotr Martyniuk, Roman Dubec. In: Osobnosť svätého Jána Sanfranciského ako duchovný odkaz pre modernú dobu : zborník vedeckých príspevkov. - Gorlice : Osrodek kultury prawoslawnej "ELPIS" w Gorliciach, ISBN S PBF 189/16 [ŠAK, Štefan] Malé posvätenie vody / Štefan Šak ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník I/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_I_2016.html PBF 168/16 [ŠAK, Štefan] Život a činnosť metropolitu Jóva (Boreckého) v období zápasov Pravoslávnej cirkvi západnej Rusi s uniatskou cirkvou a štátnou mocou Rzeczipospolitej po uzavretí Brestlitovskej únie / Miroslav Ščerbej ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník III/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_III_2016.html PBF 130/16 [ŠČERBEJ, Miroslav] Bibliotherapeutischer Einfluss des Buches auf Persönlichkeitsentwicklung des Kindes : (Beseitigung aggressiven Verhaltens) / Maroš Šip ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník III/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_III_2016.html PBF 104/16 [ŠIP, Maroš] 14

15 Etické dimenzie sociálnej práce v ošetrovateľstve : (sociálny pracovník v zdravotníckom zariadení) / Maroš Šip ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník I/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_I_2016.html PBF 17/16 [ŠIP, Maroš] Sociálny pracovník v paliatívnej starostlivosti / Maroš Šip ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník II/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_II_2016.html PBF 73/16 [ŠIP, Maroš] Aktuálne otázky sociálno-patologických javov v spoločnosti / Maroš Šip, Alexandra Pekalová ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník III/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_III_2016.html PBF 105/16 [ŠIP, Maroš (80%) - PEKALOVÁ, Alexandra (20%)] Dôsledky pádu človeka vo vzťahu muža a ženy / Miroslav Župina ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník II/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_II_2016.html PBF 24/16 [ŽUPINA, Miroslav] 15

16 Pád človeka a jeho dôsledky pre ľudskú prirodzenosť / Miroslav Župina ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Pravoslávny biblický zborník I/2016 [elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený C3%8DK_I_2016.html PBF 20/16 [ŽUPINA, Miroslav] Východný étos a západná technológia v historicko-teologickom kontexte / Miroslav Župina ; Recenzenti Piotr Martyniuk, Roman Dubec. In: Osobnosť svätého Jána Sanfranciského ako duchovný odkaz pre modernú dobu : zborník vedeckých príspevkov. - Gorlice : Osrodek kultury prawoslawnej "ELPIS" w Gorliciach, ISBN S PBF 194/16 [ŽUPINA, Miroslav] AED AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch Historické obzretie sa na Katedre biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU v Prešove / Alexander Cap ; Recenzenti Milan Gerka, Vasilij Sadvarij. In: 65 rokov teologickej činnosti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty : (jubilejný zborník). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ISBN S PBF 204/16 [CAP, Alexander] AED Protojerej Sergej Bulgakov - ruský pravoslávny teológ 20. storočia a jeho najvýznamnejšie diela / Alexander Cap ; Recenzenti Milan Gerka, Peter Kormaník. In: Pravoslávny teologický zborník XLII (27). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ISBN S PBF 13/16 [CAP, Alexander] AED AED Flexibilita študentov PBF PU / Lucia Drotárová ; Recenzenti Milan Gerka, Peter Kormaník. In: Pravoslávny teologický zborník XLII (27). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ISBN S PBF 114/16 [DROTÁROVÁ, Lucia] Profesionálna práca s rodinou / Tomáš Hangoni ; Recenzenti Milan Gerka, Vasilij Sadvarij. In: 65 rokov teologickej činnosti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty : (jubilejný zborník). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ISBN S PBF 206/16 [HANGONI, Tomáš] 16

17 AED AED AED AED AED AED AED AED Zdravotná starostlivosť v kontexte sociálnej politiky / Tomáš Hangoni ; Recenzenti Milan Gerka, Peter Kormaník. In: Pravoslávny teologický zborník XLII (27). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ISBN S PBF 61/16 [HANGONI, Tomáš] Christs ressurection and its iconography / Ján Husár ; Recenzenti Milan Gerka, Peter Kormaník. In: Pravoslávny teologický zborník XLII (27). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ISBN S PBF 43/16 Žalmy o smrti a vzkriesení človeka / Ján Husár ; Recenzenti Milan Gerka, Vasilij Sadvarij. In: 65 rokov teologickej činnosti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty : (jubilejný zborník). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ISBN S PBF 181/16 Průřez byzantským mnišstvím / Václav Ježek ; Recenzenti Milan Gerka, Vasilij Sadvarij. In: 65 rokov teologickej činnosti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty : (jubilejný zborník). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ISBN S PBF 219/16 [JEŽEK, Václav] Simonia / Vladimír Kocvár ; Recenzenti Milan Gerka, Peter Kormaník. In: Pravoslávny teologický zborník XLII (27). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ISBN S PBF 64/16 [KOCVÁR, Vladimír] Učenie o Cirkvi v diele svätého Vasiľa Veľkého / Pavol Kochan ; Recenzenti Milan Gerka, Peter Kormaník. In: Pravoslávny teologický zborník XLII (27). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ISBN S PBF 71/16 [KOCHAN, Pavol] Edukačná sociálna práca ako pomoc a podpora rozvoja ľudí / Mária Machalová ; Recenzenti Viera Prusáková, Petr Hlaďo. In: Etické kontexty andragogického pôsobenia. - Banská Bystrica : Belianum, ISBN S PBF 157/16 [MACHALOVÁ, Mária] Sociálne problémy a edukácia / Mária Machalová ; Recenzenti Milan Gerka, Peter Kormaník. In: Pravoslávny teologický zborník XLII (27). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ISBN S PBF 115/16 [MACHALOVÁ, Mária] 17

18 AED Religiozita dieťaťa v období dospievania / Andrej Nikulin ; Recenzenti Milan Gerka, Peter Kormaník. In: Pravoslávny teologický zborník XLII (27). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ISBN S PBF 116/16 [NIKULIN, Andrej] AED Súčasné otázky a problémy týkajúce sa prijímania svätej Eucharistie : (úvod do problematiky) / Ján Pilko ; Recenzenti Milan Gerka, Peter Kormaník. In: Pravoslávny teologický zborník XLII (27). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ISBN S PBF 62/16 [PILKO, Ján] AED Biblické učenie o deštrukčnej sile jazyka / Štefan Pružinský ; Recenzenti Milan Gerka, Peter Kormaník. In: Pravoslávny teologický zborník XLII (27). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ISBN S PBF 14/16 [PRUŽINSKÝ, Štefan, ml.] AED Tvorivé a praktické vnímanie teológie a duchovného života z pohľadu pravoslávnej biblistiky / Štefan Pružinský ; Recenzenti Milan Gerka, Vasilij Sadvarij. In: 65 rokov teologickej činnosti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty : (jubilejný zborník). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ISBN S PBF 205/16 [PRUŽINSKÝ, Štefan, ml.] AED AED AED K počiatkom kresťanstva medzi Slovanmi / Ján Šafin ; Recenzenti Milan Gerka, Vasilij Sadvarij. In: 65 rokov teologickej činnosti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty : (jubilejný zborník). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ISBN S PBF 207/16 [ŠAFIN, Ján] Modlitba na ceste askézy v živote kresťanského spoločenstva / Štefan Šak ; Recenzenti Ján Šafin, Milan Gerka. In: Pravoslávny teologický zborník XLI (26) : k 65. výročiu založenia Pravoslávnej bohosloveckej fakulty. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ISBN S PBF 221/15 [ŠAK, Štefan] O desiatich prikázaniach podľa svätého Nikodýma Svatohorca / Štefan Šak ; Recenzenti Milan Gerka, Vasilij Sadvarij. In: 65 rokov teologickej činnosti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty : (jubilejný zborník). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ISBN S PBF 203/16 [ŠAK, Štefan] 18

19 AED AED AED AED AED AED Hlavné príčiny uzavretia brestlitovskej cirkevnej únie / Miroslav Ščerbej ; Recenzenti Milan Gerka, Vasilij Sadvarij. In: 65 rokov teologickej činnosti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty : (jubilejný zborník). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ISBN S PBF 232/16 [ŠČERBEJ, Miroslav] Život a činnosť pravoslávnych polemikov bratov Stefana a Leontija Zizanijovcov / Miroslav Ščerbej ; Recenzenti Milan Gerka, Peter Kormaník. In: Pravoslávny teologický zborník XLII (27). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ISBN S PBF 58/16 [ŠČERBEJ, Miroslav] Život a dielo prepodobného Jova Maňavského / Miroslav Ščerbej ; Recenzenti Milan Gerka, Vasilij Sadvarij. In: 65 rokov teologickej činnosti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty : (jubilejný zborník). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ISBN S PBF 229/16 [ŠČERBEJ, Miroslav] Sociálna práca v geriatrii / Maroš Šip ; Recenzenti Milan Gerka, Peter Kormaník. In: Pravoslávny teologický zborník XLII (27). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ISBN S PBF 60/16 [ŠIP, Maroš] Antropológia svätého Symeona Nového Teológa / Miroslava Župina ; Recenzenti Milan Gerka, Peter Kormaník. In: Pravoslávny teologický zborník XLII (27). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ISBN S PBF 59/16 [ŽUPINA, Miroslav] Pravoslávna teológia a vysokoškolské teologické vzdelávanie / Miroslav Župina ; Recenzenti Milan Gerka, Vasilij Sadvarij. In: 65 rokov teologickej činnosti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty : (jubilejný zborník). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ISBN S PBF 234/16 [ŽUPINA, Miroslav] 19

20 AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách AFA Biblický pohľad na stvorenstvo Božie a jeho odkaz pre súčasného človeka / Mário Blahota ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Biblia a wspólczesnosc [elektronický zdroj] : teologiczne, kanoniczne, socjalne i spoleczne przeslanie Biblii dla wspólczesnosci : I. rocznik : Kasztel w Szymbarku k. Gorlic, Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený html PBF 152/16 [BLAHOTA, Mário] AFA AFA AFA Starozákonný sudca Samson a jeho zasvätenie sa Bohu : (Sud kap.). (Biblicko-exegetický výklad) / Alexander Cap ; Recenzenti D.D. Daniľuk, S.D. Fedaka. In: Naukovi zapysky Bohoslovsko-istoryčnoho naukovo-doslidnoho centru imeni archimandryta Vasylija (Pronina) : materialy mižnarodnoji naukovoji konferencji do 1000-litťa davňuruskoho černectva na Afoni "Malyj Afon" - monastyri ta černectvo na Zakarpatti: tradycjiji i sučasnisť, (Mukačevo. 3-4 žovtňa 2015 r.). - Mukačevo : Karpaty, ISBN S PBF 218/15 [CAP, Alexander] Stručne o Izagogike do Starého Zákona a jeho súčasnom stave na Slovensku, v Čechách a v Rusku / Alexander Cap ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Biblia a wspólczesnosc [elektronický zdroj] : teologiczne, kanoniczne, socjalne i spoleczne przeslanie Biblii dla wspólczesnosci : I. rocznik : Kasztel w Szymbarku k. Gorlic, Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený html PBF 151/16 [CAP, Alexander] Svatyne monastiera sv. Jova Pocajevskeho v Ladomirove / Miroslav Humenský ; Recenzenti D.D. Daniľuk, S.D. Fedaka. In: Naukovi zapysky Bohoslovsko-istoryčnoho naukovo-doslidnoho centru imeni archimandryta Vasylija (Pronina) : materialy mižnarodnoji naukovoji konferencji do 1000-litťa davňuruskoho černectva na Afoni "Malyj Afon" - monastyri ta černectvo na Zakarpatti: tradycjiji i sučasnisť, (Mukačevo. 3-4 žovtňa 2015 r.). - Mukačevo : Karpaty, ISBN S PBF 214/16 [HUMENSKÝ, Miroslav] 20

21 AFA AFA AFA AFA Sociálny aspekt služby proroka Avakuma / Ján Husár ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Biblia a wspólczesnosc [elektronický zdroj] : teologiczne, kanoniczne, socjalne i spoleczne przeslanie Biblii dla wspólczesnosci : I. rocznik : Kasztel w Szymbarku k. Gorlic, Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený html PBF 146/16 Základné východiská antropológie hesychazmu / Andrej Nikulin ; Recenzenti D.D. Daniľuk, S.D. Fedaka. In: Naukovi zapysky Bohoslovsko-istoryčnoho naukovo-doslidnoho centru imeni archimandryta Vasylija (Pronina) : materialy mižnarodnoji naukovoji konferencji do 1000-litťa davňuruskoho černectva na Afoni "Malyj Afon" - monastyri ta černectvo na Zakarpatti: tradycjiji i sučasnisť, (Mukačevo. 3-4 žovtňa 2015 r.). - Mukačevo : Karpaty, ISBN S PBF 219/15 [NIKULIN, Andrej] Apolitical character of the church and its relationship to the state power in the tradition of the orthodox churche / Štefan Pružinský ; Recenzenti D.D. Daniľuk, S.D. Fedaka. In: Naukovi zapysky Bohoslovsko-istoryčnoho naukovo-doslidnoho centru imeni archimandryta Vasylija (Pronina) : materialy mižnarodnoji naukovoji konferencji do 1000-litťa davňuruskoho černectva na Afoni "Malyj Afon" - monastyri ta černectvo na Zakarpatti: tradycjiji i sučasnisť, (Mukačevo. 3-4 žovtňa 2015 r.). - Mukačevo : Karpaty, ISBN S PBF 216/15 [PRUŽINSKÝ, Štefan, ml.] Biblické učenie o jazyku ako ohni / Štefan Pružinský ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Biblia a wspólczesnosc [elektronický zdroj] : teologiczne, kanoniczne, socjalne i spoleczne przeslanie Biblii dla wspólczesnosci : I. rocznik : Kasztel w Szymbarku k. Gorlic, Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený html PBF 153/16 [PRUŽINSKÝ, Štefan, ml.] AFA Sociálno-patologické javy v rodine s dieťaťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami / Maroš Šip ; Recenzenti Marcin Cholewa, Hubert Kaszynski. In: Kiedy myslimy rodzina... - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie, ISBN S. [217]-229. PBF 127/16 [ŠIP, Maroš] 21

22 AFA Súčasné bioetické problémy determinujúce život kresťanskej rodiny / Miroslav Župina ; Recenzenti Marcin Cholewa, Hubert Kaszynski. In: Kiedy myslimy rodzina... - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie, ISBN S. [61]-71. PBF 126/16 [ŽUPINA, Miroslav] AFC AFC AFC AFC AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Čo sa stalo vo Ferrare a Florencii? / Marián Derco ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Biblia a wspólczesnosc [elektronický zdroj] : teologiczne, kanoniczne, socjalne i spoleczne przeslanie Biblii dla wspólczesnosci : I. rocznik : Kasztel w Szymbarku k. Gorlic, Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený html PBF 162/16 [DERCO, Marián] Stanley Milgram a Pilát Pontský / Lucia Drotárová ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Biblia a wspólczesnosc [elektronický zdroj] : teologiczne, kanoniczne, socjalne i spoleczne przeslanie Biblii dla wspólczesnosci : I. rocznik : Kasztel w Szymbarku k. Gorlic, Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený html PBF 156/16 [DROTÁROVÁ, Lucia] Kresťanská láska k nepriateľovi podľa vzoru Isusa Christa / Zuzana Jusková ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Biblia a wspólczesnosc [elektronický zdroj] : teologiczne, kanoniczne, socjalne i spoleczne przeslanie Biblii dla wspólczesnosci : I. rocznik : Kasztel w Szymbarku k. Gorlic, Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený html PBF 208/16 [JUSKOVÁ, Zuzana] Kánon o kánone / Vladimír Kocvár ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Biblia a wspólczesnosc [elektronický zdroj] : teologiczne, kanoniczne, socjalne i spoleczne przeslanie Biblii dla wspólczesnosci : I. rocznik : Kasztel w Szymbarku k. Gorlic, Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený html PBF 150/16 [KOCVÁR, Vladimír] 22

23 AFC AFC AFC AFC AFC Biblia vo svätootcovskej literatúre / Pavol Kochan ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Biblia a wspólczesnosc [elektronický zdroj] : teologiczne, kanoniczne, socjalne i spoleczne przeslanie Biblii dla wspólczesnosci : I. rocznik : Kasztel w Szymbarku k. Gorlic, Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený html PBF 154/16 [KOCHAN, Pavol] Viera, nádej, láska - determinanty pomáhajúcich profesií / Martin Kormaník ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Biblia a wspólczesnosc [elektronický zdroj] : teologiczne, kanoniczne, socjalne i spoleczne przeslanie Biblii dla wspólczesnosci : I. rocznik : Kasztel w Szymbarku k. Gorlic, Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený html PBF 149/16 [KORMANÍK, Martin] Odkaz Biblie pre rozvoj človeka / Mária Machalová ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Biblia a wspólczesnosc [elektronický zdroj] : teologiczne, kanoniczne, socjalne i spoleczne przeslanie Biblii dla wspólczesnosci : I. rocznik : Kasztel w Szymbarku k. Gorlic, Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený html PBF 155/16 [MACHALOVÁ, Mária] Svatý Porfyrios a Písmo sväté / Radim Pulec - Kryštof ; Recenzenti Milan Gerka, Piotr Martyniuk. In: Biblia a wspólczesnosc [elektronický zdroj] : teologiczne, kanoniczne, socjalne i spoleczne przeslanie Biblii dla wspólczesnosci : I. rocznik : Kasztel w Szymbarku k. Gorlic, Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, ISBN online, S Popis urobený html PBF 209/16 [PULEC, Radim K.] Aktuálne podmienky pre výkon supervízie v sociálnej práci [Current conditions of implementation of supervision in social practice] / Milan Schavel, Bohuslav Kuzyšin, Mária Gojdičová ; Recenzenti Emília Vranková, Ladislav Roman. In: Aktuální trendy sociální práce (česko-slovenské perspektivy rozvoje) [elektronický zdroj] : sborník z mezinárodní vědecké konference. - Příbram : Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, ISBN CD-ROM, S PBF 112/16 [SCHAVEL, Milan (34%) - KUZYŠIN, Bohuslav (33%) - GOJDIČOVÁ, Mária (33%)] 23

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Anna Skokanová, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Skokanová, Anna 100 %: Troubles psychosociaux des adolescentes et soins de rééducation

Bardziej szczegółowo

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumné projekty: - 2014 do 2016: Zodpovedná riešiteľka VEGA č. 1/0167/14 Individualizácia edukácie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít. - 2006 2008:

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I. : Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 KIEREŚ, B.: O personalizm w pedagogice. Studia

Bardziej szczegółowo

Technická univerzita v Košiciach Prehľad publikačnej činnosti Autor: KACZMARSKA, Božena Dátum generovania výstupu: 4. 5.

Technická univerzita v Košiciach Prehľad publikačnej činnosti Autor: KACZMARSKA, Božena Dátum generovania výstupu: 4. 5. Technická univerzita v Košiciach Prehľad publikačnej činnosti Autor: KACZMARSKA, Božena Dátum generovania výstupu: 4. 5. 2015, 13:18:28 Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,

Bardziej szczegółowo

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah Stanisław Dawidziuk, PhD, Dr h.c. 10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah 8. 1 Publikačná činnosť 8. 2 Prehľad preukázateľných citácií 8. 3 Prednášková činnosť a účasť na konferenciách 8.

Bardziej szczegółowo

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania 1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko Artur Piaszczyk, rod. Piaszczyk 2. Akademické tituly, vedecké hodnosti Dr., Mgr. 3. Rok narodenia

Bardziej szczegółowo

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Katedra filozofie a religionistiky Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny Polskie Towarzystwo Filozoficzne,

Bardziej szczegółowo

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD.

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD. Sponzori konferencie Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Oddział w Cieszynie Zakład Antropologii Kultury

Bardziej szczegółowo

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny Artykuły: 1. Elwira J. Kryńska, Polski Biały Krzyż (1918-1961), Roczniki Nauk Społecznych KUL, Lublin, 2 (XXVIII-XXIX), 2000-2001, s. 175-177, (recenzja). 2. Szkolnictwo na Lubelszczyźnie w świetle prasy

Bardziej szczegółowo

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 8/2005 Zostavovatelia: Rastislav Kožiak Imrich Nagy Redakčná rada: Rastislav Kožiak

Bardziej szczegółowo

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich.

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. 1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, pod

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 Preńovská univerzita v Preńove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky

Bardziej szczegółowo

15. Problematika sociálno-patologických javov v śkolskom prostredí stav, prevencia, riešenie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ružomberok

15. Problematika sociálno-patologických javov v śkolskom prostredí stav, prevencia, riešenie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ružomberok Konferencje naukowe: 1. Ewangelizacja a edukacja w Trzecim Tysiącleciu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Częstochowa 23-24.04.2001. 2. Polka w Europie św. Urszula Ledóchowska. Ogólnopolskie Sympozjum,

Bardziej szczegółowo

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy?

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? PROGRAM Międzynarodowej KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA WIARA KULTURA Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? na kanwie najnowszego dokumentu Papieskiej

Bardziej szczegółowo

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE FILOZOFICKÁ FAKULTA PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZA ROK 2003

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE FILOZOFICKÁ FAKULTA PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZA ROK 2003 PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE FILOZOFICKÁ FAKULTA PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZA ROK 2003 AAA AAA AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Obščekarpatskij dialektologičeskij atlas. Vypusk 7

Bardziej szczegółowo

Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY

Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY Bielsko-Biała Międzybrodzie Żywieckie 5-6 V 2009 Patronat

Bardziej szczegółowo

Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR

Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR OBSAH ÚVOD TEÓRIA Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR Martina Bašková, Tibor Baška VYUŽITIE ODPORÚČANÍ SVETOVEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Stredisko na podporu sociálnej ekonomiky v Plocku Projekt realizovaný národnými partnermi: Spoločnosť Centrum pre inováciu informačnej spoločnosti /Líder projektu Mesto Plock Okres Sierpc Spoločnosť Centrum

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov dr Stanisława Gulaka

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov dr Stanisława Gulaka Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov dr Stanisława Gulaka Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 GULAK, S.: Personalistyczny Wymiar Łaski według Franciszka

Bardziej szczegółowo

ThDr. Ján Husár, PhD. doc. PhDr. Mária Machalová, CSc. doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD. (eds.)

ThDr. Ján Husár, PhD. doc. PhDr. Mária Machalová, CSc. doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD. (eds.) ThDr. Ján Husár, PhD. doc. PhDr. Mária Machalová, CSc. doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD. (eds.) NOVÁ SOCIÁLNA EDUKÁCIA ČLOVEKA (?) (DUCHOVNÉ, ANTROPOLOGICKÉ, FILOZOFICKÉ, PSYCHOLO-

Bardziej szczegółowo

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. dr. Arkadiusz Modrzejewski

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. dr. Arkadiusz Modrzejewski UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED Zoznam publikačnej činnosti dr. Arkadiusz Modrzejewski AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Modrzejewski, Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI ORGANIZATOR: Chełmskie Towarzystwo Naukowe Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Katedra Pedagogiki Socjalnej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku Katolícka

Bardziej szczegółowo

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD.

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD. 6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD. (podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS ul. Kilińskiego 43, 41 200 Sosnowiec tel. + 48 0-32 363-12-00, fax + 48 0-32 363-12-07 www.humanitas.edu.pl e-mail: sekretariat@humanitas.edu.pl VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Włosiński, Marian

Zoznam publikačnej činnosti. Włosiński, Marian Zoznam publikačnej činnosti Włosiński, Marian AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Włosiński, Marian : Przesłanie katechetyczne Ksiegi Syracha. - Włoclawek : Wydawnictwo Państwowej

Bardziej szczegółowo

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI SOCIÁLNEJ PRÁCE 3. ročník Košických dní sociálnej práce Soňa Lovašová (ed.) Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci projektu VEGA č.

Bardziej szczegółowo

Meno a priezvisko, tituly. Dr Wojciech Gulin. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

Meno a priezvisko, tituly. Dr Wojciech Gulin. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Meno a priezvisko, tituly Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Dr Wojciech Gulin 16.09. 1952,Wloclawek, Poľsko Vysokoškolské štúdiá: Magisterské: 1973 1978 Katolicki

Bardziej szczegółowo

1. Studia magisterskie Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 2001

1. Studia magisterskie Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 2001 DR HAB. URSZULA A. DOMŻAŁ 1. Studia magisterskie Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 2001 2. Studia doktoranckie Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA

IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA Program Główny partner: Medialni partnerzy: IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA 16-17 października 2014 Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. Vysoké Tatry Komitet Organizacyjny: Główny partner: PhDr. Lukáš

Bardziej szczegółowo

Od ochrony środowiska po ekologię człowieka zadania wychowawcze rodziny, państwa, Kościoła

Od ochrony środowiska po ekologię człowieka zadania wychowawcze rodziny, państwa, Kościoła PROGRAM Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA WIARA KULTURA Od ochrony środowiska po ekologię człowieka zadania wychowawcze rodziny, państwa, Kościoła na

Bardziej szczegółowo

Staráme sa o tvoje zdravie doma, na pracovisku a v škole

Staráme sa o tvoje zdravie doma, na pracovisku a v škole Staráme sa o tvoje zdravie doma, na pracovisku a v škole Spis treści O firmie 5 O spoločnosti 5 Działanie systemu 5 Funkcii systému 5 TeleCare Dbamy o Twoje zdrowie TeleCare - Staráme sa o tvoje zdravie

Bardziej szczegółowo

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI IX. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne W DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI Ustroń, 19 20 listopada

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Andrzej Borkowski

Zoznam publikačnej činnosti. Andrzej Borkowski Zoznam publikačnej činnosti Andrzej Borkowski AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Borkowski, Andrzej [UKOEXIF] (100%) : Labirinty diskursov v slavianskich literaturach epochi

Bardziej szczegółowo

Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti

Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Ivana Pirohová Eduard Lukáč (eds.) Prešov 2010 Filozofická fakulta Prešovskej

Bardziej szczegółowo

Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov Zoznam bibliografických odkazov ANDERSEN, H. CH. 1956. Rozprávky. Bratislava : Mladé letá, 1956, 147 s. ANDERSEN, H. CH. 2004. Rozprávky Hansa Christiana Andersena. Bratislava : Slovart, 2004, 592 s. ISBN

Bardziej szczegółowo

SPRÁVA INAUGURAČNEJ KOMISIE

SPRÁVA INAUGURAČNEJ KOMISIE SPRÁVA INAUGURAČNEJ KOMISIE CELKOVÉ ZHODNOTENIE UCHÁDZAČA DOC. PAEDR. MARTIN GOLEMA, CSC. (FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI) O VEDECKO-PEDAGOGICKÝ TITUL PROFESOR v študijnom

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) AAB 01 WOŹNIAK, W.: Działalność duszpasterska w więzieniach. Konstantynów Łódzki

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Dr. Waldemar Cudny

Zoznam publikačnej činnosti. Dr. Waldemar Cudny Zoznam publikačnej činnosti Dr. Waldemar Cudny AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Cudny, Waldemar [UKOEXRP] (100%): Przemiany przestrzenne i funkcjonalne Tomaszowa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010 Uniwersytet Śląski Katowice Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Pedagogiki Spolecznej Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Pedagogická fakulta ZAPROSZENIE zapraszają Panią/Pana na międzynarodową

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI na temat SZEŚCIOLATEK: PRZEDSZKOLAK CZY UCZEŃ - DYLEMATY W KSZTAŁCENIU I WYCHOWANIU DZIECI NAJMŁODSZYCH 24-25.09. 2009 Gliwice, ul Bojkowska 37 GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE

ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE Międzynarodowa konferencja naukowa ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE Miejsce konferencji: Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo, ul. Wrzosowa 28a, Szczyrk 7-8 grudnia 2012 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Program konferencji MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Etyka- Rodzina - Społeczeństwo Rzeszów, 20-21 maja 2015 PATRONAT KONFERENCJI: JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Prof. dr hab. Aleksander Bobko

Bardziej szczegółowo

DR HAB ZBIGNIEW DOMŻAŁ

DR HAB ZBIGNIEW DOMŻAŁ DR HAB ZBIGNIEW DOMŻAŁ 1. Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, filologia klasyczna, 1979 2. Studia doktoranckie, Akademia Jana Długosza, Częstochowa, doktor nauk humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

Dr Zbigniew Widera Wyższa Szkoła Humanitas PL 41-902 Sosnowiec, ul. Jana Kilińskiego 43. e-mail: tel/fax: +421-908-584-971

Dr Zbigniew Widera Wyższa Szkoła Humanitas PL 41-902 Sosnowiec, ul. Jana Kilińskiego 43. e-mail: tel/fax: +421-908-584-971 Dr Zbigniew Widera Wyższa Szkoła Humanitas PL 41-902 Sosnowiec, ul. Jana Kilińskiego 43 e-mail: tel/fax: +421-908-584-971 [AED] 01 WIDERA, Z.: Biesiady i przyjęcia jako element działań politycznych. In:

Bardziej szczegółowo

Karol Hollý, PhD. Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava

Karol Hollý, PhD. Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava Karol Hollý, PhD. Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava Životopis E-mail: karolholly@gmail.com Dátum narodenia: 21. 1. 1980 Vzdelanie 2004-2008 Interné doktorandské štúdium

Bardziej szczegółowo

Rodina - zdravie - choroba

Rodina - zdravie - choroba Rodina - zdravie - choroba Publikácia vyšla s podporou Katolíckej univerzity v Ružomberku,Fakulty zdravotníctva Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty humanitních studií, Ústav zdravotnických věd Krakowskej

Bardziej szczegółowo

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. Návrh tém dizertačných prác pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca v študijnom programe Sociálna práca pre prijímacie pohovory na doktorandské štúdium v akademickom roku 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce Umowa partnerska porozumienie o współpracy w obszarze Edukacja na rzecz rynku pracy w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC Partnerská zmluva dohoda o spolupráci

Bardziej szczegółowo

LITERATÚRA. 329 S t r a n a

LITERATÚRA. 329 S t r a n a ABRAHAMOWICZ, Danuta JURCZAK-TROJAN, Zofia PAPIERZ, Maryla: Mały słownik polsko słowacki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1994. 507 s. ABRAHAMOWICZ, Danuta JURCZAK-TROJAN, Zofia PAPIERZ, Maryla:

Bardziej szczegółowo

Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń

Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń PROGRAM II Międzynarodowej Konferencji Naukowej STYL I JAKOŚĆ ŻYCIA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA na temat: Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń 19 czerwca 2012 roku, Miejsce

Bardziej szczegółowo

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA Organizátor a miesto konania: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká Dátum: 17.- 18. marca 2016 fakulta Ostravské univerzity,

Bardziej szczegółowo

Syntetyczny obraz historii szkolnictwa na Słowacji od początków piśmiennictwa w Państwie Wielkomorawskim do rozwoju szkolnictwa w okresie oświecenia

Syntetyczny obraz historii szkolnictwa na Słowacji od początków piśmiennictwa w Państwie Wielkomorawskim do rozwoju szkolnictwa w okresie oświecenia Syntetyczny obraz historii szkolnictwa na Słowacji od początków piśmiennictwa w Państwie Wielkomorawskim do rozwoju szkolnictwa w okresie oświecenia Lucia Bokorová Trnawa, Słowacja bokorovalucia@gmail.com

Bardziej szczegółowo

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH v spolupráci s globálnymi partnermi Vás pozýva na 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE 12. 13.

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY AKADEMIA IM. JANA D UGOSZA W CZ STOCHOWIE UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA

Bardziej szczegółowo

Kazimierz W. KRUPA TBE. nowej ekonomii i sprawozdawczość finansowa

Kazimierz W. KRUPA TBE. nowej ekonomii i sprawozdawczość finansowa Kazimierz W. KRUPA TBE nowej ekonomii i sprawozdawczość finansowa 1. Innowacje finansowe, węzły gordyjskie i dylematy rachunkowości Analizując globalny kryzys finansowy Mariko Oi i R. Petru zadają pytanie,

Bardziej szczegółowo

1. Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, filologia klasyczna, 1979

1. Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, filologia klasyczna, 1979 DR HAB. ZBIGNIEW DOMŻAŁ 1. Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, filologia klasyczna, 1979 2. Studia doktoranckie, Akademia Jana Długosza, Częstochowa, doktor nauk humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Numer 17/2012 15/2012 WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE Warszawa 2012 11 SŁOWO WSTĘPNE Przewodniczący: ks. Edmund Robek SAC Zespół redakcyjny:

Bardziej szczegółowo

Fondazione Cantonuovo

Fondazione Cantonuovo slk pol Fondazione Cantonuovo je nezisková súkromná nadácia, ktorej hlavny m cieľom je zbierať, uchovávať, rozvíjať a rozširovať duchovnú skúsenosť jej zakladateľov, ich aktivity a prácu zameranú na posolstvo

Bardziej szczegółowo

Kazimierz W. KRUPA TBE SM NOWEJ EKONOMII

Kazimierz W. KRUPA TBE SM NOWEJ EKONOMII Kazimierz W. KRUPA TBE SM NOWEJ EKONOMII WARSZAWA 2009 Recenzent prof. dr hab. B. Ślusarczyk Projekt okładki i stron tytułowych: ACME Redakcja techniczna: SERVE Korekta tekstu ACME ISBN 978-83-61798-08-8

Bardziej szczegółowo

NOVÁ SOCIÁLNA EDUKÁCIA ČLOVEKA III TERAPIE V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH

NOVÁ SOCIÁLNA EDUKÁCIA ČLOVEKA III TERAPIE V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH doc. ThDr. Ján Husár, PhD. doc. PhDr. Mária Machalová, CSc. doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD. (eds.) NOVÁ SOCIÁLNA EDUKÁCIA ČLOVEKA III TERAPIE V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH (DUCHOVNÉ,

Bardziej szczegółowo

Lidia Perenc wykaz publikacji

Lidia Perenc wykaz publikacji Lidia Perenc wykaz publikacji 1. Rozwój osobowości antyspołecznej w ontogenezie / Mieczysław Radochoński, Lidia Perenc. - Red. Bronisław Urban, Franciszek Kozaczuk. In: Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej reformy

Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej reformy Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej

Bardziej szczegółowo

AKTUALNIE DZIAŁAJĄCE KOŁA (stan na 18.01.2016)

AKTUALNIE DZIAŁAJĄCE KOŁA (stan na 18.01.2016) AKTUALNIE DZIAŁAJĄCE KOŁA (stan na 18.01.2016) Międzywydziałowe 1. Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2. Towarzystwo Filaretów UKSW Wydział Biologii

Bardziej szczegółowo

Badania historyczno-pedagogiczne na Słowacji w XX wieku

Badania historyczno-pedagogiczne na Słowacji w XX wieku Badania historyczno-pedagogiczne na Słowacji w XX wieku Blanka Kudláčová Trnawa, Słowacja bkudlac@gmail.com słowa kluczowe: pedagogika, historia edukacji, Słowacja, XX wiek Początki literatury historyczno-

Bardziej szczegółowo

DETI S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM V MATERSKEJ ŠKOLE Children with problem behavior in kindergarten - symptoms and eliminating

DETI S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM V MATERSKEJ ŠKOLE Children with problem behavior in kindergarten - symptoms and eliminating DETI S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM V MATERSKEJ ŠKOLE Children with problem behavior in kindergarten - symptoms and eliminating Mirosława SOCHA 1, Mária PODHÁJECKÁ 2 Abstrakt V poslednom období v materských školách

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Český svaz geodetů a kartografů Slovenská spoločnost geodetov a kartografov oraz DVW Berlin-Brandenburg e.v.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Český svaz geodetů a kartografů Slovenská spoločnost geodetov a kartografov oraz DVW Berlin-Brandenburg e.v. Stowarzyszenie Geodetów Polskich Český svaz geodetů a kartografů Slovenská spoločnost geodetov a kartografov oraz DVW Berlin-Brandenburg e.v. Komunikat XX Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ, 18 20.04.2012

Nowy Targ, 18 20.04.2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

JAK WYKORZYSTAĆ KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUDZI STARSZYCH? 1

JAK WYKORZYSTAĆ KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUDZI STARSZYCH? 1 JAK WYKORZYSTAĆ KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUDZI STARSZYCH? 1 SIROJĆ ZDZISŁAW Abstrakt Pomerne dlhý čas prebiehajú v oblasti vedy i kultúry diskusie, ako čo najúčinnejšie využívať skúsenosti preechádzajúcich

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA Dr hab. Maria Papierz

BIBLIOGRAFIA Dr hab. Maria Papierz BIBLIOGRAFIA Dr hab. Maria Papierz KSIĄŻKI 1. Nominalizacje we współczesnym języku słowackim, ZNUJ, Prace Językoznawcze 72, Kraków 1982. 2. Zaimki w języku i w tekście. Studium słowacko-polskie. Kraków

Bardziej szczegółowo

BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM

BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM VÝSTAVBA HRANIČNÝ MOST NA RIEKE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ - MNÍŠEK N / POPRADOM SPECYFIKA BUDOWY I. graniczenie z inną budową II.

Bardziej szczegółowo

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 1. ACTA MEDIAEVALIA (ISSN 0137-3064) 2. ACTA NUNTIATURAE POLONAE (ISSN ---) 3. ACTA POLONIAE HISTORICA (ISSN 0001-6829) 4. ANAMNESIS (ISSN 1428-9210)

Bardziej szczegółowo

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. dr. Ryszard Makarowski

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. dr. Ryszard Makarowski UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED Zoznam publikačnej činnosti dr. Ryszard Makarowski AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Makarowski, Ryszard 100%:

Bardziej szczegółowo

Humanum # 16 (1) / 2015

Humanum # 16 (1) / 2015 Humanum # 16 (1) / 2015 Czasopismo indeksowane na liście czasopism punktowanych MNiSW (5 pkt., część B, nr 1401) Czasopismo naukowe Humanum powstało w 2008 roku Członkami Redakcji i Rady naukowej są uznani

Bardziej szczegółowo

Program I MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI INKLUZJA, TERAPIA, WSPIERANIE ROZWOJU

Program I MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI INKLUZJA, TERAPIA, WSPIERANIE ROZWOJU Program I MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI INKLUZJA, TERAPIA, WSPIERANIE ROZWOJU 27-28 marca 2014 roku Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 20 21 października 2015 r.

Zielona Góra, 20 21 października 2015 r. Program w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie Pod Patronatem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa

Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC zawarta w Nowym Sączu w dniu

Bardziej szczegółowo

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Humanistický zborník 3 (AFPh UP 56/138) 2002 KVALITA ŽIVOTA V KONTEXTOCH GLOBALIZÁCIE A VÝKONOVEJ

Bardziej szczegółowo

CITNET. Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii

CITNET. Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii ... partnerstvom k spoločnému rozvoju... CITNET Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii Projekt je spolufinancovaný

Bardziej szczegółowo

Nowe Metody Pracy Wymiana Dobrych Praktyk na Transgranicznym Rynku Pracy

Nowe Metody Pracy Wymiana Dobrych Praktyk na Transgranicznym Rynku Pracy Nowe Metody Pracy Wymiana Dobrych Praktyk na Transgranicznym Rynku Pracy Projekt Mobilności Programu LEONARDO da VINCI Kraków, 6 grudnia 2009 r. Wymiana Doświadczeń Doradców Zawodowych i Pośredników Pracy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Agnieszka Uberman Agnieszka Uberman Associate Professor e-mail: ag.uberman@wp.pl Graduated from Adam Mickiewicz University in Poznań Received PhD with distinction in Applied Linguistics at the University

Bardziej szczegółowo

DR ANNA SZKOLAK Pełnione funkcje: Badania naukowe w obszarze:

DR ANNA SZKOLAK Pełnione funkcje: Badania naukowe w obszarze: DR ANNA SZKOLAK Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej ul. Ingardena 4, Kraków, Polska tel. +48 608 869 349 e-mail:

Bardziej szczegółowo

K niektorým otázkam vývoja sociálnej pedagogiky v Poľsku

K niektorým otázkam vývoja sociálnej pedagogiky v Poľsku 20 Pedagogická orientace 3, 2007 K niektorým otázkam vývoja sociálnej pedagogiky v Poľsku Miriam Maľová-Niklová Anotácia: V príspevku je venovaná pozornosť vybraným aspektom historického vývoja sociálnej

Bardziej szczegółowo

Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie sociálnej patológie detí a mládeže

Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie sociálnej patológie detí a mládeže UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PEDAGOGIKY Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie

Bardziej szczegółowo

Perspektívy etiky sociálnej práce a ošetrovateľstva v procese posúdenia (diagnostiky) životnej situácie klienta

Perspektívy etiky sociálnej práce a ošetrovateľstva v procese posúdenia (diagnostiky) životnej situácie klienta prof. PhDr. BEÁTA BALOGOVÁ, PhD. Inštitút edukológie a sociálnej práce, FF PU v Prešove Perspektívy etiky sociálnej práce a ošetrovateľstva v procese posúdenia (diagnostiky) životnej situácie klienta Príspevok

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti

Zoznam publikačnej činnosti 1 Zoznam publikačnej činnosti Osobné údaje: Meno a priezvisko: Tituly a hodnosti: Dátum a miesto nar.: Odbor: Funkcia a pracovisko: Mieczysław Kuriański Dr. 28 XI 1945, Jazłowiec Katolícka teológia Prednáša

Bardziej szczegółowo

Elektronická verzia tlačenej publikácie

Elektronická verzia tlačenej publikácie Elektronická verzia tlačenej publikácie ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Humanistický zborník AFPh UP 15/97 Prešov 1999 SOCIÁLNA PRÁCA ĽUDSKÉ PRÁVA VZDELÁVANIE DOSPELÝCH II. diel

Bardziej szczegółowo

DIALOG CHRZEŚCIJAŃSKO-MUZUŁMAŃSKI. KLUCZ DO WSPÓLNEJ PRZYSZŁOŚCI POD HONOROWYM PATRONATEM

DIALOG CHRZEŚCIJAŃSKO-MUZUŁMAŃSKI. KLUCZ DO WSPÓLNEJ PRZYSZŁOŚCI POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PREZYDENT MIASTA TORUNIA MICHAŁ ZALESKI PIOTR CAŁBECKI II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA DIALOG CHRZEŚCIJAŃSKO-MUZUŁMAŃSKI. KLUCZ DO WSPÓLNEJ PRZYSZŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Slovenská poľnohospodárska knižnica 10/26/2012

Slovenská poľnohospodárska knižnica 10/26/2012 Vyraďovací zoznam Slovenská poľnohospodárska knižnica //...................... () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () Semjonovová, Ľubov Poučenie z krízového vývoja v strane

Bardziej szczegółowo

Prezentacja polonistyki na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

Prezentacja polonistyki na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy Poznańskie Studia Polonistyczne Seria Językoznawcza vol. 22 (42), nr 2 DOI: 10.14746/pspsj.2015.22.2.15 Prezentacja polonistyki na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy Pierwsza rekrutacja studentów

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE ZABAWY W ROZWOJU

ZNACZENIE ZABAWY W ROZWOJU PaedDr Ivana Rochovska, PhD Katolicki Uniwersytet w Levoci Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wszesnoszkolnej ZNACZENIE ZABAWY W ROZWOJU DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ( ) Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD NAUK STOSOWANYCH NR 6 RELACJE W PRZESTRZENI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ ISSN 2353-8899 ISBN 978-83-61401-21-6

PRZEGLĄD NAUK STOSOWANYCH NR 6 RELACJE W PRZESTRZENI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ ISSN 2353-8899 ISBN 978-83-61401-21-6 PRZEGLĄD NAUK STOSOWANYCH NR 6 RELACJE W PRZESTRZENI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ ISSN 2353-8899 ISBN 978-83-61401-21-6 1 Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Przegląd Nauk Stosowanych Nr 6 RELACJE W PRZESTRZENI

Bardziej szczegółowo

Nietolerancja przejawy i przyczyny

Nietolerancja przejawy i przyczyny Program międzynarodowej konferencji Nietolerancja przejawy i przyczyny zorganizowanej przez Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich Katedrę Filozofii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Pacyfistyczne

Bardziej szczegółowo

Kolegium Edukacji Praktycznej Humanum

Kolegium Edukacji Praktycznej Humanum Kolegium Edukacji Praktycznej Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 2 (2) /2008 Warszawa 2008 Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Rada Naukowa: Przewodniczący: J.E.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski dr hab. Kazimierz W. Krupa prof. UR Telefon: 17-872-17-38 E-mail: kwkrupa@ur.edu.pl Adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, pokój 107 Stanowisko: Profesor Prowadzone zajęcia zarządzanie planowanie strategiczne seminaria

Bardziej szczegółowo

REGIONALIZM, WĘZŁY GORDYJSKIE, MODELE

REGIONALIZM, WĘZŁY GORDYJSKIE, MODELE REGIONALIZM, WĘZŁY GORDYJSKIE, MODELE Węzły gordyjskie XXI wieku (wybrane poglądy) Mariko Oi zwraca uwagę, Ŝe aktualne analityczne dokumenty przygotowywane przez INTERNATIONAL MONETARY FOUND ostrzegają

Bardziej szczegółowo

Štátne záverečné skúšky bakalárskeho štúdia odboru filozofia UAP.

Štátne záverečné skúšky bakalárskeho štúdia odboru filozofia UAP. Štátne záverečné skúšky bakalárskeho štúdia odboru filozofia UAP. Garantka odboru: Doc. Mgr. Erika Lalíková, PhD. Študijný poradca: PhDr. Ladislav Sabela, PhD. Ústna časť štátnej záverečnej skúšky bakalárskeho

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) 1) WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU: Biologia Inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy

Bardziej szczegółowo

PRZYZNANE STYPENDIA SOCJALNE za okres X 2014 - II 2015 studia stacjonarne nr Lp. albumu. 11 5766 Psychologia II - jednolite mgr Stacjonarne

PRZYZNANE STYPENDIA SOCJALNE za okres X 2014 - II 2015 studia stacjonarne nr Lp. albumu. 11 5766 Psychologia II - jednolite mgr Stacjonarne PRZYZNANE STYPENDIA SOCJALNE za okres X 2014 - II 2015 studia stacjonarne nr Lp. Kierunek rok studiów albumu 1 5421 Pedagogika III-I st. Stacjonarne 2 5513 Pedagogika III-I st. Stacjonarne 3 5483 Bezp.

Bardziej szczegółowo