8. novembra 2012 v Prešove

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8. novembra 2012 v Prešove"

Transkrypt

1 Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Vás pozýva na medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Nová sociálna edukácia človeka (?) (Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška) 8. novembra 2012 v Prešove Táto medzinárodná vedecká konferencia je výsledkom riešenia vedeckovýskumných projektov: 1. grantovej úlohy č. 2/2010 VGA Projektovanie v sociálnych oblastiach a cirkvi, v rámci Vedeckej grantovej agentúry Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, 2. grantovej úlohy č. 3/2010 VGA Sociálno-psychologická starostlivosť, v rámci Vedeckej grantovej agentúry Pravoslávnej cirkvi na Slovensku o deti z Detského domova v Medzilaborciach, 3. grantovej úlohy č. 6/2/2012 GaPU Analýza súčasného stavu terénnej sociálnej práce s rómskou minoritou na Slovensku, v rámci Grantovej agentúry pre doktorandov a mladých vedecko-pedagogických pracovníkov Prešovskej univerzity v Prešove.

2 08:00-09:00 registrácia účastníkov OTVORENIE KONFERENCIE 09:00-09:10 príhovor dekana Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove prof. ThDr. Jána Šafina, PhD. 09:10-09:20 príhovor Jeho Blaženosti vladyku Kryštofa, metropolitu českých zemí a Slovenska 09:20-09:30 príhovor zástupcu vedenia Prešovskej univerzity v Prešove PLENÁRNE ZASADNUTIE 09:30-09:45 doc. PhDr. Mária Machalová, CSc. Nový koncept - Edukačná sociálna práca 09:45-10:00 Prof. dr hab. Ewa Syrek Edukacyjna kreacja zdrowego stylu życia 10:00-10:15 prof. ThDr. Ján Šafin, PhD. Problematika Waldorfských škôl 10:15-10:30 Diskusia 10:30-11:00 Prestávka na kávu SPOLOČNÁ PREZENTÁCIA V TÉMATICKÝCH BLOKOCH 1. Duchovné aspekty sociálnej edukácie moderátor: doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD. 11:00-11:05 doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD. Edukačný a výchovný aspekt Christovho preobrazenia 11:05-11:10 Ks. dr hab. Bogdan Zbroja Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Aktualność Jezusowej edukacji na temat małżeństwa i rodziny 11:10-11:15 prof. ThDr. Milan Gerka, CSc. Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávny kňazský seminár Duchovno-pastoračná príprava kandidátov kňazstva pre súčasné potreby Cirkvi

3 11:15-11:20 doc. PhDr. Emil Komárik, CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta Hľadanie identity a jej zmysel v kontexte životného príbehu 11:20-11:25 doc. ThDr. Miroslav Župina, PhD., Mgr. Lenka Župinová, PhD. Odlišnosť osoby so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v kontexte pravoslávnej výchovy 11:25-11:30 Mgr. Andrej Nikulin, PhD. Východiska psychologickej a duchovnej starostlivosti o detí z detského domova 11:30-11:35 Mgr. Pavol Kochan, PhD. Sociálna edukácia podľa Vetus Testamentum márnosť alebo nevyhnutnosť? 11:35-11:40 Mgr. Ján Pilko, PhD. Katechéza sv. Cyrila Jeruzalemského v kontexte súčasného katechetického vzdelávania 11:40-11:45 Mgr. Vasyľ Kuzmyk, PhD. Filantropický a sociálny rozmer cirkevných kánonov 11:45-11:50 Ing. Mgr. Vladimír Gerka Duchovná zodpovednosť a ekonomicko-sociálna pripravenosť pravoslávnej Cirkvi na riešenie sociálnych otázok spoločnosti 11:50-12:10 Diskusia 12:10-14:00 Prestávka na obed 2. Pedagogické a andragogické aspekty sociálnej edukácie človeka moderátor: doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD. 14:00-14:05 doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD. Andragogické východiská sociálnej práce

4 14:05-14:10 prof. PhDr. Igor Kominarec, PhD., doc. PhDr. Edita Kominarecová, PhD. Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Inštitút anglistiky a amerikanistiky Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Rodové a interkultúrne aspekty komunikácie v edukačnom prostredí 14:10-14:15 Dr hab. Małgorzata Duda Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk o Rodzinie Wychowanie do starości 14:15-14:20 Dr hab. Teresa Wilk Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) założenia, realizacja. (Współautor, co-author Dr Agata Rzymełka-Frąckiewicz) 14:20-14:25 doc. PhDr. Mária Podhájecká, CSc., Ing. Mgr. Vladimír Gerka Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove; Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Formácia vyspelej osobnosti na základe ISCED 0 14:25-14:30 ThDr. Maroš Šip, PhD. Edukácia v oblasti siekt a nových náboženských hnutí v kontexte sociálnej práce 14:30-14:35 Dr Agata Rzymełka-Frąckiewicz Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) założenia, realizacja. (Współautor, co-author Dr hab. Teresa Wilk) 14:35-14:40 PhDr. Mária Bayerová Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Kompetenčný prístup k edukácii sociálnych pracovníkov 14:40-14:45 Dr Elżbieta Lipowicz Uniwersytet Zielóno Górski Konflikty rodzinne-między normą a dysfunkcją 14:45-14:50 Dr Magdalena Zdaniewicz Uniwersytet Zielóno Górski Czas wolny współcześnie

5 14:50-14:55 Dr Lucyna Skorecka Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych Oddział w Katowicach; WSP TWP w Warszawie Realizacja idei kreatywności w praktyce edukacyjnej szkoły wyższej 14:55-15:00 dr Danuta Dramska Zagadnienie kultury języka jako istotnego elementu edukacji pedagogicznej 15:00-15:05 Mgr. Martina Šipová Edukácia v oblasti aktuálnej bioetickej problematiky 15:05-15:35 Diskusia 15:35-16:00 Prestávka na kávu 3. Sociálne aspekty sociálnej edukácie moderátor: PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD. 16:00-16:05 PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD. Edukačný progres sociálnej práce (?) 16:05-16:10 prof. dr hab. Zdzisław Wołk Uniwersytet Zielóno Górski Problemy życiowe mieszkańców małego województwa w kontekście zagrożenia marginalizacją i wykluczeniem społecznym 16:10-16:15 PhDr. Irena Vitálošová, PhD. Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave Vzdelávanie v praxi komunitnej práce 16:15-16:30 Diskusia 16:30-18:00 Recepcia

6 Vedecký výbor konferencie: Prof. ThDr. Ján Šafin, PhD., Prešovská univerzita, Prešov, SR Jeho Blaženosť doc. ThDr. Kryštof, PhD., metropolita, Prešovská univerzita, Prešov, SR Prof. ThDr. Viktor Beď, PhD., UUBA, Užhorod, UA Prof. ThDr. Vasilij Sadvarij, UUBA, Užhorod, UA Prof. dr. Jan Lášek, Univerzita Karlova, Praha, ČR Doc. PhDr. Mária Machalová, CSc., Prešovská univerzita, Prešov, SR Doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD., Prešovská univerzita, Prešov, SR Prof. dr. hab. Janusz Mastalski, Uniwersytet Papieski Jana Pawla II, Kraków, PL Prof. dr. hab. Ewa Syrek, Uniwersytet Sląski, Katowice, PL Prof. dr. hab. Zdislaw Vołk, Uniwersytet Zielóno Górski, Zielóna Góra, PL Prof. dr. hab. Andrzej Radziewicz Winnicki, Uniwersytet Zielóno Górski, Zielóna Góra, PL Dr. hab. Malgorzata Duda, Uniwersytet Papieski Jana Pawla II, Kraków, PL Dr. Antoni Świerczek, Uniwersytet Papieski Jana Pawla II, Kraków, PL Doc. dr. Zdeněk Palán, Ph.D., AIVD, Praha, ČR Dr. hab. Lucyna Skorecka, Wyžsza Szkola Pedagogiczna TWP, Warszawa, PL Prof. dr. hab. Andrzej Lipczyńjski, Wyžsza Szkola Nauk Spolecznych, Lublin, PL

7 Organizačný výbor konferencie: PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD. ThDr. Ján Husár, PhD. ThDr. Maroš Šíp, PhD. Mgr. Andrej Nikulin, PhD. Mgr. Ján Pilko, PhD. Mgr. Ivana Vojtašeková Mgr. Anastazij Momot Mgr. Veronika Holovačová Mgr. Lucia Drotárová

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania )

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania ) Prešovská univerzita v Prešove Pravoslávna bohoslovecká fakulta PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania 2015-2016) AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA Možnosti

Bardziej szczegółowo

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Katedra filozofie a religionistiky Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny Polskie Towarzystwo Filozoficzne,

Bardziej szczegółowo

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Vedecký krúžok študentov organizuje pracovné stretnutie a študentskú vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ

Bardziej szczegółowo

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV Doc. PhDr. Irena Antoničová, PhD. Katedra psychológie antonic@fhpv.unipo.sk Doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD. Inštitút edukológie a sociálnej práce Katedra

Bardziej szczegółowo

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky * Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice * Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

DISPUTATIONES QUODLIBETALES XX.

DISPUTATIONES QUODLIBETALES XX. Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky * Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Cieszynie Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Bardziej szczegółowo

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD.

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD. Sponzori konferencie Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Oddział w Cieszynie Zakład Antropologii Kultury

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 Preńovská univerzita v Preńove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI ORGANIZATOR: Chełmskie Towarzystwo Naukowe Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Katedra Pedagogiki Socjalnej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku Katolícka

Bardziej szczegółowo

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky:

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky: Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny národov a národnostných menšín Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska 19. a 20. storočie (externé

Bardziej szczegółowo

EDUKÁCIA DOSPELÝCH 2017

EDUKÁCIA DOSPELÝCH 2017 PROGRAM KONFERENCIE EDUKÁCIA DOSPELÝCH 2017 5. apríl 2017, Banská Bystrica 9.00 10.00 PREZENTÁCIA 10.00 10.30 OTVORENIE KONFERENCIE prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. Vedúci Katedry andragogiky, Pedagogická

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010 Uniwersytet Śląski Katowice Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Pedagogiki Spolecznej Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Pedagogická fakulta ZAPROSZENIE zapraszają Panią/Pana na międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumné projekty: - 2014 do 2016: Zodpovedná riešiteľka VEGA č. 1/0167/14 Individualizácia edukácie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít. - 2006 2008:

Bardziej szczegółowo

NOVÁK VIKTOR, Bc., student, Česká Zemědělská Univerzita v Praze, Česká Republika

NOVÁK VIKTOR, Bc., student, Česká Zemědělská Univerzita v Praze, Česká Republika Autorzy/The Authors ALEKSANDROV DMITRIY, Prof. dr sc., Vladimir State University, Russia AMELINA SVITLANA, PhD., assistant professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,

Bardziej szczegółowo

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Program I MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI INKLUZJA, TERAPIA, WSPIERANIE ROZWOJU

Program I MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI INKLUZJA, TERAPIA, WSPIERANIE ROZWOJU Program I MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI INKLUZJA, TERAPIA, WSPIERANIE ROZWOJU 27-28 marca 2014 roku Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Sociálny kapitál starnutia prítomnosť nikdy nestarne

Sociálny kapitál starnutia prítomnosť nikdy nestarne Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút edukológie a sociálnej práce, Centrum pre edukáciu a výskum seniorov, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH v spolupráci s globálnymi partnermi Vás pozýva na 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE 12. 13.

Bardziej szczegółowo

Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika

Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika - aktuálne otázky teórie a praxe Anna Tokárová - Tatiana Matulayová (editorky) Prešov 2008 ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS

Bardziej szczegółowo

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI IX. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne W DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI Ustroń, 19 20 listopada

Bardziej szczegółowo

ThDr. Ján Husár, PhD. doc. PhDr. Mária Machalová, CSc. doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD. (eds.)

ThDr. Ján Husár, PhD. doc. PhDr. Mária Machalová, CSc. doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD. (eds.) ThDr. Ján Husár, PhD. doc. PhDr. Mária Machalová, CSc. doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD. (eds.) NOVÁ SOCIÁLNA EDUKÁCIA ČLOVEKA (?) (DUCHOVNÉ, ANTROPOLOGICKÉ, FILOZOFICKÉ, PSYCHOLO-

Bardziej szczegółowo

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA Organizátor a miesto konania: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká Dátum: 17.- 18. marca 2016 fakulta Ostravské univerzity,

Bardziej szczegółowo

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce Umowa partnerska porozumienie o współpracy w obszarze Edukacja na rzecz rynku pracy w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC Partnerská zmluva dohoda o spolupráci

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ, 18 20.04.2012

Nowy Targ, 18 20.04.2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Organizátori: Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade

Organizátori: Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade 1. roč. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. termín konania: 28.4.2008 Katolícka univerzita v, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade Vedecký

Bardziej szczegółowo

Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń

Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń PROGRAM II Międzynarodowej Konferencji Naukowej STYL I JAKOŚĆ ŻYCIA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA na temat: Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń 19 czerwca 2012 roku, Miejsce

Bardziej szczegółowo

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť,

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť, 6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť, 6.1 Publikačná činnosť 6.2 Prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké a odborné práce 6.3 Výskumné projekty Granty 6.4 Prednášková činnosť

Bardziej szczegółowo

Nietolerancja przejawy i przyczyny

Nietolerancja przejawy i przyczyny Program międzynarodowej konferencji Nietolerancja przejawy i przyczyny zorganizowanej przez Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich Katedrę Filozofii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Pacyfistyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI na temat SZEŚCIOLATEK: PRZEDSZKOLAK CZY UCZEŃ - DYLEMATY W KSZTAŁCENIU I WYCHOWANIU DZIECI NAJMŁODSZYCH 24-25.09. 2009 Gliwice, ul Bojkowska 37 GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY

AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY Termin: 15-16 kwietnia 2013 r. Miejsce: Dom Wczasowy "Jawor" Ustroń, ul. Wczasowa 51 Organizatorzy Zakład Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s.

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave Ústav sv. Jana N. Neumanna,

Bardziej szczegółowo

Katedra podnikovohospodárska Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016

Katedra podnikovohospodárska Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 Katedra podnikovohospodárska Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás týmto srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 organizovanú

Bardziej szczegółowo

Špeciálna pedagogika vo svetle desaťročí

Špeciálna pedagogika vo svetle desaťročí Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Ústav špeciálnopedagogických štúdií Katedra špeciálnej pedagogiky Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Špeciálna pedagogika vo

Bardziej szczegółowo

Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA

Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA 1974 Kraków, Polska Filozofická

Bardziej szczegółowo

Multimedia w świecie dziecka Konteksty pedagogiczne i społeczne

Multimedia w świecie dziecka Konteksty pedagogiczne i społeczne Katedra Pedagogiki Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową Multimedia w świecie dziecka Konteksty pedagogiczne i społeczne

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA JEDNOSTEK, GRUP I ZBIOROWOŚCI W ŚRODOWISKU LOKALNYM

AKTYWIZACJA JEDNOSTEK, GRUP I ZBIOROWOŚCI W ŚRODOWISKU LOKALNYM Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy współpracy Zespołu Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy?

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? PROGRAM Międzynarodowej KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA WIARA KULTURA Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? na kanwie najnowszego dokumentu Papieskiej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w cyklicznej debacie, która od samego początku jest objęta patronatem KNP PAN

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w cyklicznej debacie, która od samego początku jest objęta patronatem KNP PAN Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Humanistyczno-Społeczny Katedra Pedagogiki Bielsko-Biała Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Instytut Nauk o Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Vedecké monografie AAB 01 PODKOWIŃSKA, M.: Integracyjny wymiar komunikowania, KOW, Warszawa 2011, 131 s. ISBN 987-83-62843-09-1 AAB 02 PODKOWIŃSKA, M.: Procesy

Bardziej szczegółowo

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií TEMPORÁLNE SÚVISLOSTI SOCIOKULTÚRNYCH DETERMINANTOV VÝCHOVY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií TEMPORÁLNE SÚVISLOSTI SOCIOKULTÚRNYCH DETERMINANTOV VÝCHOVY ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE FAKULTA HUMANITNÝCH VIED Katedra pedagogických štúdií A UNIWERSYTET OPOLSKI Instytut studiow edukacyjnych A UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky

Bardziej szczegółowo

SOCIÁLNE A KULTÚRNE DETERMINANTY V EDUKÁCII

SOCIÁLNE A KULTÚRNE DETERMINANTY V EDUKÁCII Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prírodných vied Katedra pedagogických štúdií PROGRAM* vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou SOCIÁLNE A KULTÚRNE DETERMINANTY V EDUKÁCII pod záštitou dekana doc.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Program konferencji MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Etyka- Rodzina - Społeczeństwo Rzeszów, 20-21 maja 2015 PATRONAT KONFERENCJI: JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Prof. dr hab. Aleksander Bobko

Bardziej szczegółowo

Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku

Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta Ústav sociálnych vied Katedra sociálnej práce Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej

Bardziej szczegółowo

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie - Priebeh zamestnaní Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety)

Bardziej szczegółowo

i uczeń w Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

i uczeń w Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Humanistyczno-Społeczny Katedra Pedagogiki Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Anna Skokanová, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Skokanová, Anna 100 %: Troubles psychosociaux des adolescentes et soins de rééducation

Bardziej szczegółowo

Ošetrovateľstvo vs. trh práce

Ošetrovateľstvo vs. trh práce Inštitút zdravotníckych vied Štátna vyššia odborná škola v Plocku, Poľsko 1. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA Ošetrovateľstvo vs. trh práce PROGRAM Termín: 17. maje 2014. Miesto konania: Plock, ul. Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2013

NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2013 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Konferenčná miestnosť Katedra bezpečnosti a obrany Vás pozýva na 4. medzinárodnú vedeckú konferenciu NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2013

Bardziej szczegółowo

Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti

Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Ivana Pirohová Eduard Lukáč (eds.) Prešov 2010 Filozofická fakulta Prešovskej

Bardziej szczegółowo

DREVÁRSKA FAKULTA. Technickej univerzity vo Zvolene. Zloženie a zoznam členov odborových komisií doktorandského štúdia na DF

DREVÁRSKA FAKULTA. Technickej univerzity vo Zvolene. Zloženie a zoznam členov odborových komisií doktorandského štúdia na DF DREVÁRSKA FAKULTA Technickej univerzity vo Zvolene Zloženie a zoznam členov odborových komisií doktorandského štúdia na DF Študijný odbor: Technológia spracovania dreva schválené vo Vedeckej a umeleckej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Międzynarodowa Konferencja Naukowa Informatyka, Rzeszów 2017 Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Edukacja - Technika - Informatyka, Rzeszów 2017 W dniach 26-27 września 2017 r. miała miejsce Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

HISTÓRIA, SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY VZDELÁVANIA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE

HISTÓRIA, SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY VZDELÁVANIA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou HISTÓRIA, SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY VZDELÁVANIA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE organizovaná

Bardziej szczegółowo

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 7. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí

Bardziej szczegółowo

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť 6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť 6.1 Publikačná činnosť 6.2 Prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké a odborné práce 6.3 Výskumné projekty Granty 6.4 Prednášková činnosť

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa Polityków Społecznych XXVII MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE. Program

Konferencja Naukowa Polityków Społecznych XXVII MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE. Program XXVII Konferencja Naukowa Polityków Społecznych MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE Program Ustroń 19-21 maja 2009 r. 19 maja 2009 (wtorek) Godzina do 13 00 Rejestracja i zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

Nové prístupy v riadení a vedení ľudí. Nowe podejście w zarządzaniu i przywództwie. New Approaches in Management and Leadership

Nové prístupy v riadení a vedení ľudí. Nowe podejście w zarządzaniu i przywództwie. New Approaches in Management and Leadership Nové prístupy v riadení a vedení ľudí Nowe podejście w zarządzaniu i przywództwie New Approaches in Management and Leadership 24. 25. 9. 2016 Liptovský Ján Život nie je rovná a jednoduchá chodba, ktorú

Bardziej szczegółowo

ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE

ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE Międzynarodowa konferencja naukowa ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE Miejsce konferencji: Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo, ul. Wrzosowa 28a, Szczyrk 7-8 grudnia 2012 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD. Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD. Vedecké monografie AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 AAA 01 KĽUSKA, B.: Uczeń Ikoną Chrystusa. Studium

Bardziej szczegółowo

i uczeń w Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

i uczeń w Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Wołodymyra Hnatiuka w Tarnopolu Ostravská univerzita v Ostravě Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Pedagogická fakulta Akademia Techniczno-Humanistyczna

Bardziej szczegółowo

DR ANNA SZKOLAK Pełnione funkcje: Badania naukowe w obszarze:

DR ANNA SZKOLAK Pełnione funkcje: Badania naukowe w obszarze: DR ANNA SZKOLAK Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej ul. Ingardena 4, Kraków, Polska tel. +48 608 869 349 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Instytut Pracy Socjalnej

Instytut Pracy Socjalnej UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet

Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA NÁBREŽIE JÁNA PAVLA II. 15, 058 01POPRAD, SLOVENSKO www.ku.sk, tel.: +421 44 4326 842, kl. 1830, e-mail: konferenciapp@gmail.com a RADA IUSTITIA ET

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. stan z: maj 2017

BIBLIOGRAFIA. stan z: maj 2017 dr Monika Gwóźdź BIBLIOGRAFIA stan z: maj 2017 Druki zwarte: 1. [współred.] Z rodziną nie tylko na fotografii, red. M. Gwóźdź, A. Maliszewska, Katowice 2011. 2. [współred.] Miłość i odpowiedzialność -

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 20 21 października 2015 r.

Zielona Góra, 20 21 października 2015 r. Program w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie Pod Patronatem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego

Bardziej szczegółowo

doc. Tadeusz Bąk, PhD.

doc. Tadeusz Bąk, PhD. 7. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí

Bardziej szczegółowo

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Wydział Pedagogiczny

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Wydział Pedagogiczny Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Wydział Pedagogiczny oraz Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricy, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej kultúry Prešovská Univerzita v Prešove,

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Šuráb, Marian : Aby nás radi počúvali : rétorika a teória komunikácie v službe

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA KULTURA ŚRODOWISKO LOKALNE

SZKOŁA KULTURA ŚRODOWISKO LOKALNE Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej przy współpracy Zespołu Pedagogiki Społecznej przy KNP PAN Zespołu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI INTENCJE I KOMPETENCJE NADAWCY I ODBIORCY POKAZ FILMOWY ZORGANIZOWANY PRZEZ INSTYTUCJĘ FILMOWĄ SILESIA-FILM KONGRES

PROGRAM KONFERENCJI INTENCJE I KOMPETENCJE NADAWCY I ODBIORCY POKAZ FILMOWY ZORGANIZOWANY PRZEZ INSTYTUCJĘ FILMOWĄ SILESIA-FILM KONGRES PROGRAM KONFERENCJI 18 września 2013 r. godz. 16.00-18.00, ul. Bogucicka 3, sala 330 A INTENCJE I KOMPETENCJE NADAWCY I ODBIORCY KOMUNIKATÓW MEDIALNYCH W dyskusji biorą udział m.in. ks. Marek Gancarczyk

Bardziej szczegółowo

Pod záštitou primátora mesta Nové Zámky

Pod záštitou primátora mesta Nové Zámky & Pod záštitou primátora mesta Nové Zámky VÁS POZÝVAJÚ NA 7. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE VÝZNAM ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU V REGIONÁLNOM ROZVOJI ktorá sa bude konať 5. 7. NOVEMBER 2015 V PODHÁJSKEJ

Bardziej szczegółowo

Špeciálna pedagogika ako vedný a študijný odbor v 50. ročnej reflexii

Špeciálna pedagogika ako vedný a študijný odbor v 50. ročnej reflexii Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Špeciálna pedagogika ako vedný a študijný odbor v 50. ročnej reflexii Termín konania: 29. november 2017 Miesto konania: Univerzita Komenského,

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyzwania współczesnej edukacji rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyzwania współczesnej edukacji rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyzwania współczesnej edukacji rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 23-24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 KIEREŚ, B.: O personalizm w pedagogice. Studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI INTENCJE I KOMPETENCJE NADAWCY I ODBIORCY POKAZ FILMOWY ZORGANIZOWANY PRZEZ INSTYTUCJĘ FILMOWĄ SILESIA-FILM KONGRES

PROGRAM KONFERENCJI INTENCJE I KOMPETENCJE NADAWCY I ODBIORCY POKAZ FILMOWY ZORGANIZOWANY PRZEZ INSTYTUCJĘ FILMOWĄ SILESIA-FILM KONGRES PROGRAM KONFERENCJI 18 września 2013 r. godz. 16.00-18.00, ul. Bogucicka 3, sala 330 A INTENCJE I KOMPETENCJE NADAWCY I ODBIORCY KOMUNIKATÓW MEDIALNYCH W dyskusji biorą udział m.in. ks. Marek Gancarczyk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI INTENCJE I KOMPETENCJE NADAWCY I ODBIORCY POKAZ FILMOWY ZORGANIZOWANY PRZEZ INSTYTUCJĘ FILMOWĄ SILESIA-FILM. 18 września 2013 r.

PROGRAM KONFERENCJI INTENCJE I KOMPETENCJE NADAWCY I ODBIORCY POKAZ FILMOWY ZORGANIZOWANY PRZEZ INSTYTUCJĘ FILMOWĄ SILESIA-FILM. 18 września 2013 r. PROGRAM KONFERENCJI 18 września 2013 r. 16.00-18.00, ul. Bogucicka 3, sala 330 A INTENCJE I KOMPETENCJE NADAWCY I ODBIORCY KOMUNIKATÓW MEDIALNYCH W dyskusji biorą udział m.in. ks. Marek Gancarczyk ( Gość

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA KONFERENCJI Przewodnicząca: prof. zw. dr hab. Grażyna Borys, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Członkowie:

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA KONFERENCJI Przewodnicząca: prof. zw. dr hab. Grażyna Borys, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Członkowie: RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA KONFERENCJI Przewodnicząca: prof. zw. dr hab. Grażyna Borys, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Członkowie: prof. zw. dr hab. Tadeusz Borys, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ. Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove. pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ. Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove. pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009 PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009 AAA AAA AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Wartosci podstawowe spoleczenstwa

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Humanistyczno-Społeczny Katedra Pedagogiki Bielsko-Biała Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Instytut Nauk o Edukacji

Bardziej szczegółowo

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Teraźniejszość i przyszłość edukacji zdrowotnej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Vedecko-pedagogická charakteristika

Vedecko-pedagogická charakteristika Vedecko-pedagogická charakteristika A) Meno a priezvisko, tituly, funkcia a pracovné zaradenie na fakulte (katedre): prof. Dr. Dušan POLONSKÝ, CSc., profesor sociológie B) Adresa pracoviska: Fakulta prírodných

Bardziej szczegółowo

Pedagogika wobec wyzwań współczesności. Człowiek wartości wychowanie. Organizator

Pedagogika wobec wyzwań współczesności. Człowiek wartości wychowanie. Organizator II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pedagogika wobec wyzwań współczesności. Człowiek wartości wychowanie Organizator Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni Publiczna

Bardziej szczegółowo

Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa

Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC zawarta w Nowym Sączu w dniu

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyzwania współczesnej edukacji rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyzwania współczesnej edukacji rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyzwania współczesnej edukacji rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 23-24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych

Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych Pod Patronatem Pana dr Janusza Kochanowskiego - Rzecznika Praw Obywatelskich Termin i miejsce: 17-18.03.2010 r., Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wydział Nauk Społecznych, ul.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Czerkawski Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. "Pedagogika społeczna w Polsce : między stagnacją a zaangażowaniem"

Andrzej Czerkawski Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Pedagogika społeczna w Polsce : między stagnacją a zaangażowaniem Andrzej Czerkawski Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. "Pedagogika społeczna w Polsce : między stagnacją a zaangażowaniem" Chowanna 2, 111-114 1998 Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji

Bardziej szczegółowo

Kolejne nominacje profesorskie

Kolejne nominacje profesorskie Kolejne nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Otrzymali je: 1. Teresa ADAMOWICZ-KASZUBA profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana

Bardziej szczegółowo

KWIATKOWSKI BOGDAN, doktor inżynier, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,

KWIATKOWSKI BOGDAN, doktor inżynier, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Autorzy/The Authors ANDRZEJEWSKA MAGDALENA, doktor inżynier, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katedra Informatyki i Metod Komputerowych, ARRAS PETER, Ing. PhD., Catholic

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Współczesne aspekty w edukacji i wychowaniu dziecka

Zaproszenie. Współczesne aspekty w edukacji i wychowaniu dziecka Zaproszenie Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową na temat: Współczesne aspekty w edukacji i wychowaniu dziecka Proponowane obszary tematyczne: Listopad 2014

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALIZM PRACY LUDZKIEJ WSPÓŁCZESNE KONOTACJE

UNIWERSALIZM PRACY LUDZKIEJ WSPÓŁCZESNE KONOTACJE KOMUNIKAT nr 1 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Pracy Socjalnej oraz Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej we współpracy z Urzędem

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA KULTURA ŚRODOWISKO LOKALNE

SZKOŁA KULTURA ŚRODOWISKO LOKALNE Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy współpracy Zespołu Pedagogiki Społecznej przy KNP PAN

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Humanistyczno-Społeczny Katedra Pedagogiki Bielsko-Biała Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Instytut Nauk o Edukacji

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICKÉ ODBORNÉ ČASOPISY. Slovenské periodiká

ELEKTRONICKÉ ODBORNÉ ČASOPISY. Slovenské periodiká ELEKTRONICKÉ ODBORNÉ ČASOPISY Slovenské periodiká 1 Názov časopisu: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae http://www.fsport.uniba.sk/index.php?id=2468 Vedecký časopis zameraný na

Bardziej szczegółowo

Slovenské filozofické združenie pri SAV Filozofický ústav SAV Katedra filozofie FF UMB v Banskej Bystrici. organizujú

Slovenské filozofické združenie pri SAV Filozofický ústav SAV Katedra filozofie FF UMB v Banskej Bystrici. organizujú Slovenské filozofické združenie pri SAV Filozofický ústav SAV Katedra filozofie FF UMB v Banskej Bystrici organizujú Pod záštitou primátora mesta Vysoké Tatry Ing. Jána Mokoša Medzinárodnú vedeckú konferenciu

Bardziej szczegółowo

Kvalita života a ľudské práva

Kvalita života a ľudské práva ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Humanistický zborník 4 (AFPhUP 57/139) 2002 SÚBOR ZAHŔŇA LEN TIRÁŽ A OBSAH Kvalita života a ľudské práva v kontextoch sociálnej práce a vzdelávania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. 9 kwietnia 2015 czwartek (dzień pierwszy)

PROGRAM KONFERENCJI. 9 kwietnia 2015 czwartek (dzień pierwszy) PROGRAM KONFERENCJI 9 kwietnia 2015 czwartek (dzień pierwszy) godz. 9 00 (ul. Mikołaja Kopernika 26) PRZYJMOWANIE GOŚCI Parter budynek główny Uczelni godz. 10 00 OTWARCIE KONFERENCJI Powitanie uczestników

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Organizatorzy konferencji: Komisja Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk

Bardziej szczegółowo