BIBLIOGRAFIA. stan z

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA. stan z 03.2015"

Transkrypt

1 Ks. dr Krzysztof Sosna BIBLIOGRAFIA stan z Druki zwarte: Chrześcijański model wychowania młodzieży w polskich publikacjach Akcji Katolickiej w latach , Katowice 2002, Księgarnia św. Jacka, stron 165. [red. z Z. Brzezinką] Dobry człowiek i wizytator z aptekarską dokładnością, Katowice [red.] Dydaktyka teologii, Katowice 2006, (seria: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, t. 33), ss.134. [red. z R. Buchtą], Etyczne i dachowe potrzeby osób niepełnosprawnych, Katowice 2007, (seria: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, t. 37), ss Jak przygotować dziecko z niepełnosprawnością intelektualną do I Komunii Świętej, [Gaudentinum] Gniezno 2009, s. 67. [red.] Jak przygotować młodzież z niepełnosprawnością intelektualną do bierzmowania?, Gaudentinum, Gniezno [red. naukowa] Obszary wychowania moralnego. Wychowanie moralne czy do moralności, Studia Teologiczne i Humanistyczne 3(2011). Artykuły: Przepisy prawne wprowadzające i normujące katechezę w szkole, w: Collectanea Theologica 2 (1994), s Rola świeckich w posłannictwie Kościoła w świetle działalności Akcji Katolickiej, w: Program duszpasterski 1994/95, Katowice 1995, s Katecheza szkolna a parafia, w: Zeszyty duszpasterskie Archidiecezji Katowickiej 7 (1997), s Akcja Katolicka w trosce o chrześcijańskie wychowanie w Drugiej Rzeczypospolitej, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 33 (2000), s Ewangelizacja w szkole, w: Śladami Patriarchy 8 (2000), s Słowo Boże źródłem katechezy, w: Dobry człowiek i wizytator z aptekarską dokładnością, red. K. Sosna, Z. Brzezinka, Katowice 2002, s Nauczyciel religii w szkole, w: Dobry człowiek i wizytator z aptekarską dokładnością, red. K. Sosna, Z. Brzezinka, Katowice 2002, s Powołanie świeckich w Kościele w publikacjach Akcji Katolickiej w II Rzeczypospolitej w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 35,2 (2002), s Kryteria przygotowania do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej osób niepełnosprawnych umysłowo, w: Katecheta 7-8 (2002), s

2 Wydział Teologiczny w służbie katechezy, w: Teologia w służbie społeczności górnośląskiej, red. M. Kubista-Wróbel, Katowice 2003, s Katecheza specjalna w świetle I Synodu Diecezji Katowickiej, w: Vobis episkopus vobiscum christianus, red. W. Myszor, A. Malina, Katowice 2004, s Rekolekcje szkolne miejsce w systemie edukacyjnym, w: Rekolekcje szkolne dla szkół podstawowych i gimnazjum, red. L. Szewczyk, Katowice 2004, s Zbawczy dialog osób niepełnosprawnych umysłowo, w: Kościół wobec granic, red J. Kempa, Katowice 2005, s Problematyka osób niepełnosprawnych we współczesnych podręcznikach katechetycznych, w: Studia Pastoralne 2 (2005), s Rekolekcje szkolne nowe wyzwania, w: Oligokatecheza 4 (2005), s Różaniec drogą wychowania, w: Studia Piekarskie 2 (2006), s Ratio studiorum a standardy nauczania w: Dydaktyka teologii, red. K. SOSNA, Katowice 2006, s Liturgia słowa w katechezie, w: Słowo Boże w liturgii i życiu Kościoła, red. A. ŻĄDŁO, Katowice 2006, s Niepełnosprawni w polskiej katechezie, w: Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych, red. R. BUCHTA, K. SOSNA, Katowice 2007, s Wychowanie do odpowiedzialności w katechezie, w: Jak żyć odpowiedzialnie w nieodpowiedzialnym świecie? Odpowiedzialność jako cnota chrześcijańska i wartość społeczna, red. A. WUWER, Katowice 2007, s Przygotowanie do Komunii Świętej osób niepełnosprawnych umysłowo w świetle dekretu Quam singulari, w: Eucharystia- pokuta i pojednanie w katechezie, red. J. STALA, Kielce 2007, s Miejsce ekumenizmu w katechezie, w: Ekumenizm w duszpasterstwie parafialnym, red. J. BUDNIAK, Katowice 2007, s Terapeutyczno-rehabilitacyjny wymiar katechezy specjalnej, w: W drodze do zrozumienia i wiary. Katecheza osób szczególnej troski, Kraków 2007, s Współpraca z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością problemy i wyzwania, w: Poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne, red. J. STALA, Kielce 2007, s Terapeutyczno-rehabilitacyjny wymiar katechezy specjalnej, w: Katecheza osób szczególnej troski. Stan aktualny. Propozycje na przyszłość, red. A. KICIŃSKI, Kraków 2008, s Katecheza specjalna w służbie wychowania resocjalizacyjnego, w: Katecheza osób szczególnej troski. Stan aktualny. Propozycje na przyszłość, red. A. KICIŃSKI, Kraków 2008, s I Synod Diecezji Katowickiej prekursorem duszpasterstwa specjalnego, w: Biskup Herbert Bednorz życie i posługa czwartego biskupa katowickiego, red. I. CELARY, Katowice-Piekary Śląskie 2008, s

3 Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną sytuacja kryzysowa rodziny, w: Zagrożenia rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym, red. I. CELARY, G. POLOK, Katowice 2008, s Sakrament bierzmowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, w: Studia Pastoralne 4 (2008), s Nauczyciel religii katecheta czy nauczyciel? w: Miedzy wiarą i życiem, red. M. DROŻDŻ, S. KUBOŃ, Kraków 2008, s Rodzice wobec wyzwań pedagogicznych, w: Rodzina wartością wartości rodziny, red. A. DROŻDŻ, P. KURZELA, Katowice 2009, s Rola aktywizacji intelektualnej w katechezie, w: Omnia tempus habent, red. A. REGINEK, G. STRZELCZYK, A. ŻĄDŁO, Katowice 2009, s Rodzice wobec wychowania dzieci w szczególnych sytuacjach edukacyjnych, w: Dzisiejsi rodzice.problemy i wyzwania, red. J. Stala, Tarnów 2009, Resocjalizacyjny wymiar katechezy, w: Religia w procesie resocjalizacji, red. P. GOŁDYN, Konin 2010, s Nauczanie Kościoła i porady praktyczne, w: Jak przygotować młodzież z niepełnosprawnością intelektualną do bierzmowania?, red. K. SOSNA, Gniezno 2010, Gaudentinum, s Nauczanie Kościoła i porady praktyczne, w: Jak przygotować młodzież z niepełnosprawnością intelektualną do bierzmowania? Red. K. Sosna, Gniezno 2010, Gaudentinum, s Misterium piękna wychowania, w: Piękno życia rodzinnego, red. A. Drożdż, P. Kurzela, Katowice 2010, s Katecheza wobec demoralizacji, Studia Teologiczne i Humanistyczne 3(2011), s Duszpasterskie wsparcie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, Studia Teologiczne i Humanistyczne 4(2011), s Wychowanie do świętowania niedzieli w świetle listu apostolskiego Dies Domini, w: Świętowanie niedzieli w wymiarze społeczno-etycznym, red. A. Wuwer, Katowice, 2013, s Miłość fundamentem wychowania dziecka z niepełnosprawnością, w: Rodzina miłością wielka (?), red. W. Surmiak, Katowice 2014, s Współpraca dyrekcji i nauczycieli jako gwarant skutecznego wychowania w szkole, w: Wychowanie w szkole: od bezradności ku możliwościom, red. R. Chałupniak, T. Michalewski, E. Smak, Opole 2014, s Czynny udział w konferencjach naukowych: Ogólnopolska konferencja nauczycieli religii szkół specjalnych: Nauczyciel religii w szkole specjalnej Brenna r. zorganizowana przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach; wykład: Kryteria przygotowania do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej osób niepełnosprawnych umysłowo. 3

4 Konferencja organizowana przez Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Mysłowicach: Kształcenie podyplomowe nauczycieli czynnych zawodowo, Mysłowice ; wykład: Uwarunkowania i formy podyplomowego kształcenia nauczycieli. Sympozjum Teologia w służbie społeczności górnośląskiej zorganizowane przez Bractwo Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego; wykład: Wydział Teologiczny w służbie katechezy. Sympozjum katechetyczne zorganizowane przez Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i Sekcję Katechetyki Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie, Łomża ; wykład: Wychowanie przez różaniec. Konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, , wykład: Niepełnosprawni intelektualnie a sakramenty święte. Sympozjum zorganizowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ; wykład: Ratio studiorum dla Wyższych Seminariów duchownych a program studiów. VI Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych, Brenna, : Życie sakramentalne osób niepełnosprawnych: referat: Przygotowanie do sakramentów niepełnosprawnych w świetle Quam singulari. VII Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych, Katowice, : Arteterapia w katechezie specjalnej, referat: Terapeutyczny wymiar katechezy. VI Ogólnopolskie Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych, Zakopane , Referat: Terapeutyczno-rehabilitacyjny wymiar katechezy specjalnej. VIII Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych, Brenna, : Dzieci w szczególnych sytuacjach edukacyjnych w rodzinie, wykład: Terapeutyczny wymiar katechezy. IX Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych, Brenna, : Jak przygotować dziecko z niepełnosprawnością do I Komunii św., wykład: Cele i zadania katechezy sakramentalnej dzieci w szczególnych sytuacja edukacyjnych Brenna X Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych Przygotowanie do bierzmowania osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych; organizacja, referat: Dydaktyka przygotowania do sakramentu bierzmowania dzieci/młodzieży w z niepełnosprawnością intelektualną. XI Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych, Brenna, : Przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych, wykład: Dydaktyka przygotowania do sakramentu pokuty i pojednania Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych, Płock, wykład: Przygotowanie do sakramentów dzieci/młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną XII Ogólnopolska Konferencja Szkół Specjalnych, Brenna Metody aktywizujące w katechezie specjalnej wykład: Rola aktywizacji w dydaktyce XIV Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych, Brenna : Możliwości w wychowaniu religijnym; referat: Wychowanie moralne w katechezie. 4

5 Materiały katechetyczne Moje pierwsze spotkanie (propozycje Mszy świętych i nabożeństw w dniu I komunii świętej), Katowice Organizacja konferencji Ogólnopolskie sympozjum nauczycieli szkół specjalnych ( , Brenna): Etyczne i duchowe problemy osób niepełnosprawnych. VI Ogólnopolskie sympozjum nauczycieli szkół specjalnych ( , Brenna): Życie sakramentalne osób niepełnosprawnych Brenna: VII Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych: Arteterapia w katechezie specjalnej Katowice: Konferencja Katechetów i Duszpasterzy Osób Niesłyszących (współorganizacja) Katowice, Sympozjum Ks. Franciszek Blachnicki katechetyka i pastoralista. W dwudziesta rocznicę śmierci Sługi Bożego (współorganizacja) : VIII Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych, Brenna, Dzieci w szczególnych sytuacjach edukacyjnych w rodzinie Brenna IX Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych, Jak przygotować dziecko z niepełnosprawnością do I Komunii św.: organizacja i prowadzenie konferencji Brenna X Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół, Przygotowanie do bierzmowania osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych Brenna XI Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych, Przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych Brenna XII Ogólnopolska Konferencja Szkół Specjalnych, Metody aktywizujące w katechezie specjalnej Brenna XIII Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych, Metoda Montessorii w katechezie specjalnej Brenna XIV Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych, Możliwości w wychowaniu religijnym. 5

BIBLIOGRAFIA. stan z 02.2015

BIBLIOGRAFIA. stan z 02.2015 Ks. dr Roman Buchta BIBLIOGRAFIA stan z 02.2015 Druki zwarte: Znajomość przypowieści ewangelicznych u katechizowanych maturzystów Liceów Ogólnokształcących w Rudzie Śląskiej, Katowice 2004, ss. 284. [red.]

Bardziej szczegółowo

Ks. dr Ryszard Podpora

Ks. dr Ryszard Podpora Ks. dr Ryszard Podpora Biogram naukowy Urodzony 6 I 1959; 1985 ukończył studia na Wydziale Teologii KUL broniąc pracę magisterską Stary Testament w opisie Męki Pańskiej w Ewangelii według św. Jana, napisaną

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. stan z 11.2015

BIBLIOGRAFIA. stan z 11.2015 Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko BIBLIOGRAFIA stan z 11.2015 Druki zwarte: Psychologiczno-religijne korelaty postaw penitentów wobec spowiedzi. Studium teologicznopastoralne, Katowice 1998, ss. 509.

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA KATECHETYCZNO-PASTORALNA

TEOLOGIA KATECHETYCZNO-PASTORALNA TEOLOGIA KATECHETYCZNO-PASTORALNA ORAZ TEOLOGIA TURYSTYKA RELIGIJNA INFORMACJE PRZEDMIOTACH SEKCYJNYCH (w porządku alfabetycznym) WZÓR tscnr. Nazwa przedmiotu ew. a/b (t teologia, s teologia katechetyczno-pastoralna

Bardziej szczegółowo

TEKST Z DNIA 31 MAJA 2016 R. TEKST Z 6 WRZEŚNIA 2000 R.

TEKST Z DNIA 31 MAJA 2016 R. TEKST Z 6 WRZEŚNIA 2000 R. POROZUMIENIE POMIĘDZY KONFERENCJĄ EPISKOPATU POLSKI ORAZ MINISTERSTWEM EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCCH WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI RELIGII - ZESTAWIENIE TEKST Z DNIA 31 MAJA 2016 R.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci: zatrudnieni na czas nieokreślony i którym kończy się misja kanoniczna 31 VIII 2013 r., a ubiegają się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat; zatrudnieni na czas określony

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 3/2006

OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 3/2006 KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO Katowice, 12.06.2006 r. Kuria Metropolitalna VD II 2247/06 Skrytka Pocztowa 206 40-951 Katowice tel/fax 032/ 251-05-61 e-mail: Wydzial.Duszp@katowice.opoka.org.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM KATECHETYCZNE W ŁOMŻY

SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM KATECHETYCZNE W ŁOMŻY KS. STANISŁAW DZIEKOŃSKI Studia Teologiczne Biał., Droh., Łom. 21(2003) SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM KATECHETYCZNE W ŁOMŻY 10 maja 2003 r. w Łomży odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej

INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej Wprowadzenie U początku zmian w dotychczasowej formie przygotowania kandydatów do sakramentu bierzmowania

Bardziej szczegółowo

DEKRET W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

DEKRET W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Tarnów, 6 maja 2014 r. Nasz znak: OF.I-3.3/40/14 DEKRET W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Niniejszym zatwierdzam na terenie diecezji tarnowskiej

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Bednarz WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Elżbieta Bednarz WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Elżbieta Bednarz WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Uzyskanie stopnia doktora nauk teologicznych na podstawie dysertacji naukowej: Edukacja religijna dziecka głębiej upośledzonego umysłowo z uwzględnieniem zielonoświątkowego

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM Praca zbiorowa pod redakcją ks. Józefa Stali

WYCHOWANIE DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM Praca zbiorowa pod redakcją ks. Józefa Stali WYCHOWANIE DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM Praca zbiorowa pod redakcją ks. Józefa Stali WYKAZ SKRÓTÓW WPROWADZENIE I. WYCHOWANIE OGÓLNE ROZDZIAŁ I HISTORIA SZKOLNICTWA (Teresa Olearczyk) 1. Polska oświata

Bardziej szczegółowo

Ks. Tadeusz Michalik KATECHEZA SAKRAMENTALNA W ODNIESIENIU DO EUCHRYSTII I BIERZMOWANIA W ŚWIETLE IV SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ 1

Ks. Tadeusz Michalik KATECHEZA SAKRAMENTALNA W ODNIESIENIU DO EUCHRYSTII I BIERZMOWANIA W ŚWIETLE IV SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ 1 Ks. Tadeusz Michalik KATECHEZA SAKRAMENTALNA W ODNIESIENIU DO EUCHRYSTII I BIERZMOWANIA W ŚWIETLE IV SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ 1 Wprowadzenie W roku jubileuszu 200-lecia powstania diecezji dnia 3 marca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 4/2006

KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 4/2006 KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO Katowice, 8.09.2006 r. VD II 2254/06 Kuria Metropolitalna Skrytka Pocztowa 206 40-951 Katowice tel/fax 032/ 251-05-61 e-mail: Wydzial.Duszp@katowice.opoka.org.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 1. Wtajemniczenie chrześcijańskie oznacza proces chrystianizacji, czyli stawania się chrześcijaninem. Złożony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2010 GIMNAZJUM NR 2 IM. KRÓLOWEJ ZOFII W SANOKU JAK WYGRAĆ ŻYCIE, BO ŻYCIE JEST SZCZĘŚCIEM!!! Opracowali : s. mgr Małgorzata Sowa - nauczyciel religii mgr Marta Łukasiewicz

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. stan z 03.2015

BIBLIOGRAFIA. stan z 03.2015 Ks. dr hab. Bogdan Biela BIBLIOGRAFIA stan z 03.2015 Druki zwarte: Kościół Wspólnota. Wspólnota jako zasada urzeczywistniania się Kościoła w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987), Katowice 1993,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

A. Draguła (red.) Kościół Communio. Jako podmiot i środowisko współczesnej katechezy.

A. Draguła (red.) Kościół Communio. Jako podmiot i środowisko współczesnej katechezy. A. Draguła (red.) Kościół Communio. Jako podmiot i środowisko współczesnej katechezy. Spis treści: Wykaz skrótów 13 A. Draguła, Wprowadzenie 15 Część I. Wspólnota jako zasada działania Kościoła. A. Kalbarczyk,

Bardziej szczegółowo

Ks. Ryszard Selejdak. Stawać się i być kapłanem Chrystusa

Ks. Ryszard Selejdak. Stawać się i być kapłanem Chrystusa Ks. Ryszard Selejdak Stawać się i być kapłanem Chrystusa Ks. Ryszard Selejdak Stawać się i być kapłanem Chrystusa Częstochowa 2013 Redaktor serii: ks. Ireneusz Skubiś Redaktor tomu: Margita Kotas Redakcja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII I. WPROWADZENIE 1. Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii świętej przypomina, że liturgia jest szczytem,

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZEŚĆ I DEKRETY SYNODALNE. KOMISJA DS. STRUKTUR I INSTYTUCJI DIECEZJALNYCH Dzieje, organizacja i wspólnota Kościoła Płockiego 21

Spis treści CZEŚĆ I DEKRETY SYNODALNE. KOMISJA DS. STRUKTUR I INSTYTUCJI DIECEZJALNYCH Dzieje, organizacja i wspólnota Kościoła Płockiego 21 Dekret Biskupa Płockiego Piotra Libery w sprawie zamknięcia XIII Synodu Diecezji Płockiej i ogłoszenia uchwał synodalnych 5 Słowo redakcyjne 7 Wykaz skrótów................................ 15 CZEŚĆ I DEKRETY

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii

Przedmiotowy System Oceniania z Religii KLASA I Przedmiotowy System Oceniania z Religii OCENA CELUJĄCA: Uczeń zna bardzo dobrze materiał z podręcznika dla kl. I Ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża Umie modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Aniele

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2010/2011

WYTYCZNE WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KURIA METROPOLITALNA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ KATECHETYCZNY WYTYCZNE WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2010/2011 1. DECYZJE KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI ODNOŚNIE KATECHIZACJI W POLSCE W dniu 8 marca 2010

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

9 WPROWADZENIE Kościół, świadomy swego posłannictwa głoszenia wszystkim ludziom Dobrej Nowiny o zbawieniu, stara się to zadanie wypełniać wszystkimi dostępnymi mu sposobami. Ten proces, którego istotnym

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 1968 Studia Theol. Varsav. 6 (1968) nr 1 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika 1948 1. Pełna

Bardziej szczegółowo

Klasa I OCENA BARDZO DOBRA (5) UCZEŃ: - systematycznie i starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń. - jest zawsze przygotowany do zajęć

Klasa I OCENA BARDZO DOBRA (5) UCZEŃ: - systematycznie i starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń. - jest zawsze przygotowany do zajęć Klasa I OCENA CELUJĄCA (6) - systematycznie i bardzo starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń - systematycznie odrabia zadania domowe - zawsze jest przygotowany do zajęć - okazuje szacunek Panu Bogu i ludziom

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -31-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ KATECHETÓW DIECEZJI LEGNICKIEJ

INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ KATECHETÓW DIECEZJI LEGNICKIEJ INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ KATECHETÓW DIECEZJI LEGNICKIEJ 1. Katecheza, jako jedna z istotnych form posługi słowa w Kościele, stanowi zawsze aktualny i doniosły problem życia Kościoła, który wciąż na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI Program nauczania: W rodzinie dzieci Bożych AZ 1-02 /9; klasy I - III W przyjaźni z Bogiem AZ 2-03 /6; klasy IV-

Bardziej szczegółowo

Formy i sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach IV-VI

Formy i sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach IV-VI Formy i sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach IV-VI Formy oceniania Sposób oceniania (punktowa skala stopni, procentowa, stosowanie + i - Prace pisemne: - kartkówki, - sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIA DOTYCZĄCE POSŁUGI KATECHETYCZNEJ W DIECEZJI LEGNICKIEJ

WSKAZANIA DOTYCZĄCE POSŁUGI KATECHETYCZNEJ W DIECEZJI LEGNICKIEJ WSKAZANIA DOTYCZĄCE POSŁUGI KATECHETYCZNEJ W DIECEZJI LEGNICKIEJ I. KATECHEZA W POSŁUDZE DUSZPASTERSKIEJ KOŚCIOŁA DIECEZJALNEGO 1. Nauczanie religii w szkole i katecheza w środowisku parafialnym wzajemnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH DO NAUKI RELIGII OBOWIĄZUJĄCYCH W DIECEZJI OPOLSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH DO NAUKI RELIGII OBOWIĄZUJĄCYCH W DIECEZJI OPOLSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH DO NAUKI RELIGII OBOWIĄZUJĄCYCH W DIECEZJI OPOLSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE 3- i 4-LATKI Wybór odpowiedniego podręcznika pozostawiono nauczycielom. PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

WYTYCZNE WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KURIA METROPOLITALNA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ KATECHETYCZNY WYTYCZNE WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SPIS TREŚCI 1. Nowe dokumenty normujące katechezę od roku szkolnego 2012/2013 [s. 1] Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań edukacyjnych z religii dla klas I VI Szkoły Podstawowej

Kryteria wymagań edukacyjnych z religii dla klas I VI Szkoły Podstawowej Kryteria wymagań edukacyjnych z religii dla klas I VI Szkoły Podstawowej Najważniejsze akty prawne, które gwarantują nauczanie religii w przedszkolach i szkołach, to: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKRZATUSZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKRZATUSZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKRZATUSZU Program nauczania: Jesteśmy dziećmi Bożymi AZ 1-01/1; klasy I - III Poznaję Boga

Bardziej szczegółowo

Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofii Informacje organizacyjne:

Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofii Informacje organizacyjne: Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofii Informacje organizacyjne: 1. Na szkolenia z oferty prosimy kierować zgłoszenia: a) Wyłącznie elektroniczne poprzez wypełnienie karty zgłoszenia w zakładce

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa Podręcznik do nauki religii dla klasy I szkoły podstawowej pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej Płock 2012 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Jezus przyznaje się do mnie

Jezus przyznaje się do mnie Jezus przyznaje się do mnie Natalia Podosek: ( ) w świecie aktorstwa, w którym na co dzień się obracasz, temat Pana Boga jest spychany na margines zainteresowania, a czasami wręcz wyśmiewany przez niektóre

Bardziej szczegółowo

klasa II zeszyt 0 Program edukacji religijnej dla II klasy gimnazjum

klasa II zeszyt 0 Program edukacji religijnej dla II klasy gimnazjum klasa II zeszyt 0 Program edukacji religijnej dla II klasy gimnazjum 75 Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-32-01/1-11 zgodnego z programem nauczania nr

Bardziej szczegółowo

Katechetka mgr teologii GENOWEFA SZYMURA pożegnanie z parafią i szkołą

Katechetka mgr teologii GENOWEFA SZYMURA pożegnanie z parafią i szkołą Katechetka mgr teologii GENOWEFA SZYMURA pożegnanie z parafią i szkołą Moja droga do katechezy Pochodzę z rodziny bardzo religijnej. Wzorem życia religijnego była dla mnie mama Anna i babcia Krystyna,

Bardziej szczegółowo

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska 1. Przedmioty obowiązkowe 1.1. Kanon studiów teologicznych I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska Wstęp do filozofii Z 1 Historia filozofii starożytnej

Bardziej szczegółowo

List pasterski Biskupa Świdnickiego w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w diecezji świdnickiej

List pasterski Biskupa Świdnickiego w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w diecezji świdnickiej Bp Ignacy Dec List pasterski Biskupa Świdnickiego w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w diecezji świdnickiej Umiłowani Diecezjanie, W ciągu roku kościelnego można zauważyć dwa

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r.

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r. Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016 Luty 2016 r. 08.02.2016 poniedziałek Początek zajęć dydaktycznych w sem. letnim wybór seniorów 09.02.2016 wtorek Rada Pedagogiczna Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 4/2005

OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 4/2005 KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO Katowice, 9.09.2005 r. VD II 2220/05 Kuria Metropolitalna Skrytka Pocztowa 206 40-951 Katowice Tel/Fax 032/ 251-05-61 e-mail: Wydzial.Duszp@katowice.opoka.org.pl

Bardziej szczegółowo

OKÓL IK DUSZPASTERSKI R 2/2010

OKÓL IK DUSZPASTERSKI R 2/2010 KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO Katowice, 24.03.2010 r. Kuria Metropolitalna VD II 2371/10 Skrytka Pocztowa 206 40-951 Katowice tel/fax 032/ 251-05-61 e-mail: Wydzial.Duszp@katowice.opoka.org.pl

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. stan z 01.2015

BIBLIOGRAFIA. stan z 01.2015 Ks. dr hab. Antoni Bartoszek BIBLIOGRAFIA stan z 01.2015 Druki zwarte: Człowiek w obliczu cierpienia i umierania, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2000, ss. 335. Telefon zaufania w służbie człowiekowi i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ PREZBITERÓW

INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ PREZBITERÓW INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ PREZBITERÓW Apostoł Paweł skierował do Tymoteusza słowa przypomnienia: Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Załącznik nr 5 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZYSPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W NOWYM MIEŚCIE N/P DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z R E L I G I I KLASA I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ: Uczeń zna bardzo dobrze materiał z podręcznika dla kl. I Ze zrozumieniem wykonuje znak

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI PROF. DRA HAB. ZBIGNIEWA MARKA 1 ZA LATA 1976-2006

WYKAZ PUBLIKACJI PROF. DRA HAB. ZBIGNIEWA MARKA 1 ZA LATA 1976-2006 11 WYKAZ PUBLIKACJI PROF. DRA HAB. ZBIGNIEWA MARKA 1 ZA LATA 1976-2006 1976 rok Współautorstwo katechez w: Podręcznik metodyczny do Katechizmu Religii Katolickiej, cz. I, W Chrystusie jesteśmy ludem Bożym,

Bardziej szczegółowo

1. Kształtowanie świadomości dziecięctwa Bożego rozpoczętego na chrzcie świętym;

1. Kształtowanie świadomości dziecięctwa Bożego rozpoczętego na chrzcie świętym; PODSTAWA PROGRAMOWA RELIGII RZYMSKO KATOLICKIEJ OBOWIĄZUJĄCA W KLASIE III Układ opisowy Cele katechetyczne 1. Kształtowanie świadomości dziecięctwa Bożego rozpoczętego na chrzcie świętym; 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

234. Posługę przepowiadania należy pełnić z największą starannością, w sposób dostosowany do słuchaczy i okoliczności ich życia.

234. Posługę przepowiadania należy pełnić z największą starannością, w sposób dostosowany do słuchaczy i okoliczności ich życia. Część II Martyria 6. Posługa przepowiadania Normy regulujące przepowiadanie 232. W posłudze przepowiadania Słowa Bożego należy stosować się do norm wydanych przez Stolicę Apostolską, Konferencję Episkopatu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

WYTYCZNE WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 KURIA METROPOLITALNA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ KATECHETYCZNY WYTYCZNE WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 SPIS TREŚCI 1. Nowe dokumenty katechetyczne [s. 1] 2. Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA JAKO KATEGORIA BADAWCZA WE WSPÓŁCZESNEJ KATECHETYCE

PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA JAKO KATEGORIA BADAWCZA WE WSPÓŁCZESNEJ KATECHETYCE 78 ANNA ZELLMA Studia Pastoralne 2008, nr 4, s. 78 89 Anna Zellma* Olsztyn PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA JAKO KATEGORIA BADAWCZA WE WSPÓŁCZESNEJ KATECHETYCE Problematyka przygotowania

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wypisania (się) ucznia z lekcji religii

Konsekwencje wypisania (się) ucznia z lekcji religii Opracowanie: Ks. dr W. Lechów, R. Witkowski Zielona Góra 2015 r. Konsekwencje wypisania (się) ucznia z lekcji religii W Polsce nauka religii w szkole jest organizowana na życzenie rodziców (opiekunów prawnych)

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. stan z 9.2015

BIBLIOGRAFIA. stan z 9.2015 Ks. dr Maciej Basiuk BIBLIOGRAFIA stan z 9.2015 Druki zwarte: Ofiara Izaaka (Rdz 22,1-14) w zachodniej tradycji patrystycznej, Katowice 2008 (seria: Studia Antiquitatis Christianae Series Nova, t. 6),

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM Numer programu : AZ-4-01/10 Tytuł programu: Świadek Chrystusa Numer podręcznika AZ-41-01/10-Wa-1/12 Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH DO NAUKI RELIGII OBOWIĄZUJĄCYCH W DIECEZJI OPOLSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH DO NAUKI RELIGII OBOWIĄZUJĄCYCH W DIECEZJI OPOLSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH DO NAUKI RELIGII OBOWIĄZUJĄCYCH W DIECEZJI OPOLSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PRZEDSZKOLE: 3- i 4-LATKI Wybór odpowiedniego podręcznika pozostawiono nauczycielom. PRZEDSZKOLE:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY. Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej

W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY. Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY Pana Jezusa Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2013 Wprowadzenie do pracy z podręcznikiem do

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

ZASADY PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ ZASADY PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ Papież Franciszek, zwołując dwa Synody Biskupów w 2014 i 2015 roku, wezwał Kościół do refleksji nad powołaniem i misją rodziny

Bardziej szczegółowo

Księża Proboszczowie Księża Wikariusze Katecheci młodzieży

Księża Proboszczowie Księża Wikariusze Katecheci młodzieży KURIA METROPOLITALNA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA Wydział Wychowania Katolickiego ul. Papieża Pawła VI 4; 71-459 Szczecin tel. 091/454-22-92; fax. 091/453-69-08 Szczecin, 9 stycznia 2008 r. Znak: N 3 a 1/2008

Bardziej szczegółowo

Obszary wychowania moralnego

Obszary wychowania moralnego Obszary wychowania moralnego Wychowanie moralne czy do moralności? Księgarnia św. Jacka Katowice 2011 1/3 (2011) Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 65 Redaktor

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATY KATECHETYCZNE NR 49

KOMUNIKATY KATECHETYCZNE NR 49 KOMUNIKATY KATECHETYCZNE NR 49 Zielona Góra, dnia 26 sierpnia 2007 roku WSKAZANIA DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH Pkt 1. Katecheci za pracę w szkole otrzymują wynagrodzenie w szkole. Zobowiązani są ponadto w

Bardziej szczegółowo

202. 203. Posługa słowa Bożego 204. 1. 2.

202. 203. Posługa słowa Bożego 204. 1. 2. IV. POSŁUGA NAUCZANIA 202. Przepowiadanie jako nieustanne wcielanie się słowa Bożego w słowo ludzkie, wypowiadane ustami Kościoła, w Kościele i dla Kościoła, ma budzić i pogłębiać wiarę w zbawcze dzieło

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ DZIĘGA ARCYBISKUP METROPOLITA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKI

ANDRZEJ DZIĘGA ARCYBISKUP METROPOLITA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKI 1 ANDRZEJ DZIĘGA ARCYBISKUP METROPOLITA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKI NORMY porządkujące zasady przygotowania i przeŝywania Pierwszej Spowiedzi Świętej i Pierwszej Komunii Świętej w parafiach Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Bardziej szczegółowo

Katecheza małżonków i rodziców

Katecheza małżonków i rodziców 1 Kiciński Andrzej. Katecheza małżonków i rodziców. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Bonus liber 2013 s. 371-378. Katecheza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Katecheza w klasach I, IV, V, VI Szkoła Podstawowa

Przedmiotowy System Oceniania Katecheza w klasach I, IV, V, VI Szkoła Podstawowa Przedmiotowy System Oceniania Katecheza w klasach I, IV, V, VI Szkoła Podstawowa Nauczanie religii w szkole i katecheza wzajemnie się uzupełniają. Zadaniem nauczania religii w szkole publicznej jest wychowanie

Bardziej szczegółowo

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u CDH w Zakroczymiu jest kapucyńskim klasztorem oraz miejscem formacji w duchowości franciszkańskiej, kapucyńskiej i honorackiej, dla osób konsekrowanych i świeckich. Ma tu swoją siedzibę Biblioteka, Archiwum

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA WIARY W REFLEKSJI WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH KATECHETYKÓW. Wstęp

PROBLEMATYKA WIARY W REFLEKSJI WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH KATECHETYKÓW. Wstęp COLLOQUIA THEOLOGICA OTTONIANA 1/2014, s. 135 149 PROBLEMATYKA WIARY W REFLEKSJI WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH KATECHETYKÓW Ks. Jerzy Kostorz * Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego Opole Wstęp Katechetyka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII

KRYTERIA OCEN Z RELIGII KRYTERIA OCEN Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się w dyskusje

Bardziej szczegółowo

Wskazania dla duszpasterzy diecezji siedleckiej w sprawie udzielania sakramentów

Wskazania dla duszpasterzy diecezji siedleckiej w sprawie udzielania sakramentów Bp Zbigniew Kiernikowski Wskazania dla duszpasterzy diecezji siedleckiej w sprawie udzielania sakramentów Sakramenty są zasadniczymi elementami życia chrześcijańskiego znakami oraz środkami wyrażania i

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA PROF. DR HAB. HALINY WROŃSKIEJ CMW

ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA PROF. DR HAB. HALINY WROŃSKIEJ CMW ROCZNIKI PASTORALNO-KATECHETYCZNE Tom 3 (58) 2011 KS. ANDRZEJ KICIŃSKI * ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA PROF. DR HAB. HALINY WROŃSKIEJ CMW I. BIOGRAFIA NAUKOWA Halina Wrońska urodziła się 23 października

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY OSÓB KONSEKROWANYCH Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM

ZASADY WSPÓŁPRACY OSÓB KONSEKROWANYCH Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM ZASADY WSPÓŁPRACY OSÓB KONSEKROWANYCH Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM Kościół wie, że ostateczną normą życia zakonnego jest naśladowanie Chrystusa ukazane w Ewangelii (DZ 2), dlatego, przypominając o zadaniach

Bardziej szczegółowo

Rzym, 27 kwietnia 2014 Niedziela Miłosierdzia BoŜego

Rzym, 27 kwietnia 2014 Niedziela Miłosierdzia BoŜego BIULETYN KATECHETYCZNY Nr 1 (91) LUTY 2014 KURIA METROPOLITALNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ PRZEKAZU WIARY, NAUCZANIA I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO Rzym, 27 kwietnia 2014 Niedziela Miłosierdzia BoŜego Kanonizacja

Bardziej szczegółowo

Życie parafialne we wrześniu 2011

Życie parafialne we wrześniu 2011 Życie parafialne we wrześniu 2011 Kochani! Witam po wakacyjnej przerwie. Mędrzec Pański pisał: Wszystko ma swój czas jest czas odpoczynku i czas pracy. Dla części spośród nas zakończył się czas wakacji,

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNY SYSTEM FORMACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W POLSCE

OPTYMALNY SYSTEM FORMACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W POLSCE Verbum Vitae 21 (2012), OPTYMALNY SYSTEM FORMACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W POLSCE ks. Paweł Mąkosa Od wielu już lat toczy się w Polsce dyskusja o kształcie formacji chrześcijańskiej. Niewątpliwie debata ta wypływa

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej etap szkolny

KALENDARIUM. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej etap szkolny Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie www.katecheza.diecezja.krakow.pl e-mail: katecheza@diecezja.pl tel. +48/ 12/ 628 81 59; +48/ 12/ 628 81 60 KALENDARIUM 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA I ROK SZKOLNY 2012/ 2013 katechetka Genowefa Szymura Ocena dopuszczająca * podstawowe prawdy wiary: Wierzę w Boga, 10 Przykazań, Przykazanie Miłości Ocena dostateczna,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN. W ZAKRESIE KLAS GIMNAZJUM NR 1 im. Grzegorza z Sanok W SANOKU

KRYTERIA OCEN. W ZAKRESIE KLAS GIMNAZJUM NR 1 im. Grzegorza z Sanok W SANOKU KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE KLAS GIMNAZJUM NR 1 im. Grzegorza z Sanok W SANOKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH PROGRAMU NAUCZANIA RELIGII 1. OCENIANIE UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011

Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej Warszawa 2011 Recenzenci tomu Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski (UKSW), Ks.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DO SPRAW NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO DOKUMENT SPRAWOZDAWCZY

KOMISJA DO SPRAW NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO DOKUMENT SPRAWOZDAWCZY KOMISJA DO SPRAW NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO DOKUMENT SPRAWOZDAWCZY Nowa sytuacja kulturowo-społeczna, w której aktualizuje się nauczycielska funkcja Kościoła, także sytuacja Kościoła lokalnego, jakim

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA RZYMSKO KATOLICKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA RZYMSKO KATOLICKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA RZYMSKO KATOLICKA I. UWAGI OGÓLNE 1. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej w szkołach publicznych zostały opracowane na podstawie Dyrektorium

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KL I-III Szkoły Podstawowej Specjalnej

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KL I-III Szkoły Podstawowej Specjalnej ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KL I-III Szkoły Podstawowej Specjalnej W roku szkolnym 00/0 w oparciu o Spotkanie z Bogiem Program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

JAK ŻYĆ PO CHRZEŚCIJAŃSKU? Uczy św. Jan Paweł II. opracowanie ks. Marek Chmielewski

JAK ŻYĆ PO CHRZEŚCIJAŃSKU? Uczy św. Jan Paweł II. opracowanie ks. Marek Chmielewski JAK ŻYĆ PO CHRZEŚCIJAŃSKU? Uczy św. Jan Paweł II opracowanie ks. Marek Chmielewski Wydawnictwo AA Kraków 2014 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...5 Rozdział pierwszy DĄŻYĆ DO ŚWIĘTOŚCI...7 1. Świętość...7 2. Zjednoczenie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza w Poznaniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS I-III

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza w Poznaniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS I-III Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza w Poznaniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS I-III Przedmiotowy system oceniania z religii jest zgodny ze Szkolnym Systemem Oceniania w Szkole

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. I

Wymagania edukacyjne z religii kl. I Wymagania edukacyjne z religii kl. I Drogi Pierwszoklasisto! Dwa razy w tygodniu będziemy spotykać się na lekcjach katechezy. Na nasze spotkania będziesz przynosił zeszyt w kratkę i podręcznik. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom 82 15. ANEKS Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński Rodzinny dom 82 Ludwikowo - fundamenty starego kościoła 83 Ludwikowo - dzisiejsza kaplica parafialna kiedyś była

Bardziej szczegółowo

Sympozja i konferencje ogólnopolskie

Sympozja i konferencje ogólnopolskie Sympozja i konferencje ogólnopolskie 1. Działalność naukowo-badawcza Księdza Profesora Józefa Pastuszki. Styczeń 1990, udział w dyskusji. 2. Konferencja dla pracowników WODR. Referat: Etyka zawodu w doradztwie

Bardziej szczegółowo