Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty, Katedry spoločenských vied za rok 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty, Katedry spoločenských vied za rok 2016"

Transkrypt

1 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLOČENSKÝCH VIED Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty, Katedry spoločenských vied za rok 2016 Košice, december 2016

2 I. Základné informácie o katedre Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Katedra spoločenských vied Hlavná 89, Košice, Tel., 055/ fax., 055/ vedúci katedry: doc. ThDr. Ján Jenčo, sekretariát katedry: Sr. Karolína Mgr. Eva Glodžáková ŠTRUKTÚRA FUNKČNÝCH MIEST (FM): meno úväzok zmluva do funkčné miesto profesor prof. dr hab. Edward Jarmoch 100 % prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, 100 % prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, 100 % neurčitý čas prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, (SK) 100 % funkčné miesto docent doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, 100 % doc. PhDr. Marek Forgáč, 100 % doc. ThDr. Ján Jenčo, 100 % doc. ThDr. Martin Uháľ, 100 % doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, (SK) 100 % odborní asistenti Ing. Jozefína Hvastová, 100 % ThDr. PaedDr. Mgr. Mária Duchová, 100 % Mgr. Ján Knapík, 100 % Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A., 100 % ThDr. Lucia Pečovská, 100 % PhDr. Janka Bursová, (SK) 100 % PhDr. Jana Budayová, (SK) 100 % PhDr. Michaela Šuľová, 100% Vedenie doktorandov Meno doktoranda Ročník/ Študijný program Školiteľ Den. Ext. Mgr. Tatiana Bombeková 1/Den. Misijná a charitatívna práca doc. ThDr. Ing. Lýdia Lešková, Mgr. Andrea Havrillayová 1/Den. Misijná a charitatívna práca doc. ThDr. Ing. Lýdia Lešková, Mgr. Jaroslav Chanas 1/Den. Náuka o rodine doc. JCDr. JUDr. Juraj Jurica, PhDr. Marek Krupský 2/Ext. Misijná a charitatívna práca prof. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, Mgr. Katarína Chovancová 2/Den. Misijná a charitatívna prof. ThDr. Gabriel Ragan, práca Mgr. Anne Mary McNamara 2/Den. Misijná a charitatívna práca prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, Mgr. Veronika Dubecká 2/Den. Náuka o rodine doc. PhDr. Marek Forgáč, JUDr. Zuzana Lukáčová 2/Ext. Misijná a charitatívna prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, 2

3 práca Mgr. Bc. Alena Stopková 3/Den. Misijná a charitatívna práca Mgr. Gréta Gáborová 3/Den. Misijná a charitatívna práca JUDr. Milan Molokáč 3/Den. Misijná a charitatívna práca Mgr. Denisa Tašoniová 5/Ext. Misijná a charitatívna práca PhDr. Martina Tokarčíková 4/Ext. Misijná a charitatívna práca Mgr. Silvia Václavíková 4/Ext. Misijná a charitatívna práca Absolventi Ukončenie PhDr. Andrea Križanová Misijná a charitatívna práca Mgr. Lenka Urbanová Misijná a charitatívna práca Mgr. Emília Čurillová Misijná a charitatívna práca Mgr. Peter Židó Misijná a charitatívna práca Mgr. Mária Gallová Misijná a charitatívna práca prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, doc. ThDr. Ing. Lýdia Lešková, prof. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, prof. ThDr. Ing. Inocent Vladimír Szaniszló, prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, doc. PhDr. Marek Forgáč, doc. ThDr. Ing. Lýdia Lešková, doc. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, doc. ThDr. Ing. Lýdia Lešková, II. Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok NAJVÝZNAMNEJŠIE VEDECKÉ PUBLIKÁCIE Publikačná činnosť (len s rokom vydania 2016) Meno, názov, mesto, vydavateľstvo, rok, počet strán, ISBN (podľa CREPČ) Business Management and Ethical Dilemmas : theoretical Background and Research Findings / Jozefína Hvastová (Autor) ; Bohuslava Mihalčová (Recenzent), Iveta Ubrežiová (Recenzent) vyd. - Miláno : EDUCatt, s. - ISBN Sakrale Kunst in der nördlichen Zipser Stadt Stará Ľubovňa und ihre Botschaft aus der Epoche des Mittelalters / Amantius Akimjak ; rez. František Dlugoš, Jozef Hlinický, Ondrej Palušák Aufl. - Wien : Internationale Stiftung Schulung, s. - ISBN Charitatívna sociálna práca / Zuzana Budayová, Janka Bursová ; rec. Cyril Hišem Štefan Lenčiš vydanie. - Warszawa : Szkoła im. Bogdana Jańskiego, s. - ISBN Zjavujte Božiu lásku podľa odkazu koncilu / Jozef Jurko (Autor) ; Pavol Dráb (Recenzent), Gabriel Ragan (Recenzent) vyd. - Kapušany : Bens, s. - ISBN Rešpekt ľudskej dôstojnosti ako báza integrácie Rómov v slovenskej spoločnosti / Františka Baksová (Autor), Martin Uháľ (Autor) ; Jozef Jurko (Recenzent), Štefan Lenčiš (Recenzent), Dariusz Lipiec (Recenzent), Róbert Lapko (Recenzent) vyd. - Košice : TypoPress, s. [10,33 AH]. - ISBN Kód (podľa CREPČ) AAA AAA AAA AAB AAB 3

4 Migrácia v globalizovanom svete pohľadom sociálnej náuky Cirkvi a skúsenosti slovenských cirkevných provincií / Štefan Albičuk (Autor), Martin Uháľ (Autor) ; Jozef Jurko (Recenzent), Štefan Lenčiš (Recenzent), Dariusz Lipiec (Recenzent), Lýdia Lešková(Recenzent) vyd. - Košice : TypoPress, s. [16,39 AH]. - ISBN Mediácia medzi Bohom a človekom : evanjelium ako prostriedok zmierenia. Aplikácia feriálnych statí evanjelia do života - II / Martin Uháľ (Autor) ; Jozef Jurko (Recenzent), Dariusz Lipiec (Recenzent), Inocent Szaniszló (Recenzent) vyd. - Košice : TypoPress, s. [8,10 AH]. - ISBN Hodnotenie medziľudských vzťahov študentov vo vysokoškolskom prostredí / Ján Knapík (Autor) ; Albert Wojciech Maszke (Recenzent), Krystyna Barłóg (Recenzent). In: Vnitřní evaluace kvality výuky v terciárním vzdělávaní / Jozef Malach (Editor), Zuzana Sikorová (Editor), Nikola Sklenářová (Editor), Maria Kocór (Editor). - Ostrava : Ostravská univerzita, ISBN S [1,01 AH]. Životné a morálne hodnoty súčasnej mládeže / Ondrej Štefaňak ; Tyrol Anton (Recenzent), Bieľak Jozef (Recenzent). In: Činitele duchovného rastu a rozvoja ľudskej osobnosti : kolektívna vedecká monografia v rámci projektu NKS Gr / ed. Peter Majda, Martin Taraj. - Ružomberok : VERBUM, ISBN S Manželstvo a rodina vo svetle katolíckej sociálnej náuky / Ondrej Štefaňak ; Kľuska Branislav (Recenzent), Lapšanský Jozef (Recenzent), Kopnický Miroslav (Recenzent). In: Prosociálnosť v dejinách a súčasnom živote Cirkvi / František Dlugoš a kolektív. - Levoča : MTM Levoča, ISBN S Islam in Slovakia in interreligious dialogue / Jozef Jurko (Autor). In: Nurt SVD : półrocznik misjologiczno-religioznawczy. - ISSN Roč. 50, č. 1 (2016), s Effect of Stress as an Essential Part of Life for Human Development = Vplyv stresu ako nevyhnutnej súčasti života na rozvoj človeka / Zuzana Budayová. In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - ISSN Roč. 16, č. 1 (2016), s Social Environment and its Impact on Senior = Sociálne prostredie a jeho vplyv na seniora / Janka Bursová. In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - ISSN Roč. 16, č. 1 (2016), s The Effectiveness of Education of the Roma Minority = Efektivita vzdelávania rómskej minority / Zuzana Budayová. In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - ISSN Roč. 16, č. 3 (2016), s Sociálno-patologické javy v sociálne znevýhodnenom prostredí = Socio- Pathological Phenomena in Social Disadvantaged Environment / Janka Bursová ; Králik Jozef (Recenzent), Marek Karel (Recenzent). In: Společnost - v novém šatu? : nekonferenční sborník vědeckých prací / Janka Bursová, Kristína Králiková. - Strážnice : Veřejnosprávní vzdělávací institut, obecně prospěšná společnost, ISBN S Inštitút osobitného príjemcu = Institute of special recipient / Lýdia Lešková (Autor) ; Jozef Králik (Recenzent), Karel Marek (Recenzent), Miroslava Szarková (Recenzent). In: Společnost - v novém šatu? : nekonferenční sborník vědeckých prací / Janka Bursová, Kristína Králiková. - Strážnice : Veřejnosprávní vzdělávací institut, obecně prospěšná společnost, ISBN S Pobożność ludowa w życiu młodzieży słowackiej / Ondrej Štefaňak ; rec. Grotowska Stella. In: Globalny i lokalny wymiar religii Polska w kontekście europejskim / red. Borowik Irena, Górny Andrzej, Świątkiewicz Wojciech. - Kraków : NOMOS, AAB AAB ABC ABD ABD ADE ADF ADF ADF AEC AEC AEC 4

5 S Religijność młodzieży polskiej i słowackiej na początku XXI wieku / Ondrej Štefaňak ; rec. Amantius Akimjak, Peter Majda. In: Bezpieczeństwo człowieka a sytuacja młodzieży / red. Edward Jarmoch, Izabela A. Trzpil, Andrzej W. Świderski. - Siedlice : Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny, ISBN S Nestabilita súčasnej rodiny a jej sociálna patológia ako primárny podnet k intervencii sociálneho pracovníka = The instability of a modern family and its social pathology as the primary impetus for the intervention of a social worker / Lýdia Lešková (Autor), Radoslav Lojan (Autor) ; Alzbeta Mrazova (Recenzent), Izabela Bienkovska (Recenzent), Mihaly Filo (Recenzent). In: SPAY Social Pathology Among Youth : Sociálno-patologické javy a dialóg v kontexte regiónu strednej Európy na interdisciplinárnej úrovni : Abstract book / ed. Paweł Czarnecki, Pavol Tomanek, Jozef Suvada. - Warsaw : Warsaw Management University Publishing House Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, ISBN S Akceptácia bohoslovcov predstavenými kňazského seminára = Acceptace of Seminarians by Seminari Superiors / Ján Knapík (Autor) ; Tomáš Čech, Lenka Danielová. In: Icolle 2016 [elektronický zdroj] : sborník z mezinárodní védecké konference / Petr Hlaďo (Editor). - Brno : Mendelova univerzita v Brně, ISBN CD-ROM s Sociálna exklúzia osôb s duševnými poruchami = Social exclusion of people with mental disorders / Michaela Šuľová (Autor) ; Markéta Elichová (Recenzent). In: Lidská práva v proměnách času : sborník příspěvků V. ročník mezinárodní konference / ed. Lenka Rosková. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, ISBN S Mediácia ako jedna z alternatívnych foriem zmierenia dôsledkov rozvodu manželstva / Lýdia Lešková (Autor), Katarína Chovancová (Autor) ; Markéta Elichová (Recenzent). In: Lidská práva v proměnách času : sborník příspěvků V. ročník mezinárodní konference / ed. Lenka Rosková. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, ISBN S Sociálno-patologické javy v súčasnej rodine / Gréta Gáborová (Autor) ; Nadežda Kovalčíková (Recenzent), Ondřej Štěch (Recenzent). In: Sociální práce v nejisté době = Social Work in Uncertain Times : sborník odborných textů z konference Hradecké dny sociální práce / Lucie Smutková, Peter Patyi, Zuzana Truhlářová (eds.). - Hradec Králové : Gaudeamus, ISBN S Prevencia pred nepriaznivými vplyvmi spoločenského vývoja na rodiny = Prevention against unfavourable influence of the social evolution / Lenka Urbanová (Autor), Alena Stopková (Autor), Renáta Jamborová (Autor) ; Zdeněk Kapitán (Recenzent). In: Sociální práce v nejisté době = Social Work in Uncertain Times : sborník odborných textů z konference Hradecké dny sociální práce / Lucie Smutková, Peter Patyi, Zuzana Truhlářová (eds.). - Hradec Králové : Gaudeamus, ISBN S Odborná prax a sociálna práca = Internship and Social Work / Lýdia Lešková (Autor) ; Nadežda Kovalčíková (Recenzent), Ondřej Štěch (Recenzent). In: Sociální práce v nejisté době = Social Work in Uncertain Times : sborník odborných textů z konference Hradecké dny sociální práce / Lucie Smutková, Peter Patyi, Zuzana Truhlářová (eds.). - Hradec Králové : Gaudeamus, ISBN S Sociálna práca ako profesijné vzdelávanie v súčasnej neistej dobe = Social Work as Professional Education in the Current Uncertain Times / Janka Bursová ; Kovalčíková Nadežda (Recenzent), Štěch Ondřej (Recenzent). In: Sociální práce v nejisté době = Social Work in Uncertain Times : sborník odborných textů z konference Hradecké dny sociální práce / Lucie Smutková, Peter Patyi, Zuzana Truhlářová (eds.). - Hradec Králové : Gaudeamus, ISBN S AEC AEC AFC AFC AFC AFC AFC AFC AFC 5

6 Využitie vysokoškolského vzdelania sociálnych pracovníkov v praxi / Zuzana Budayová ; rec. Kovalčíková Nadežda, Štěch Ondřej. In: Sociální práce v nejisté době = Social Work in Uncertain Times : sborník odborných textů z konference Hradecké dny sociální práce / Lucie Smutková, Peter Patyi, Zuzana Truhlářová (eds.). - Hradec Králové : Gaudeamus, ISBN S Mediácia a probácia dôležitý aspekt sociálnej práce v živote človeka / Janka Bursová, Lýdia Lešková ; Králik Jozef (Recenzent), Szarková Miroslava (Recenzent) wyd. - Warszawa : Szkola Wyzsa im. Bogdana Janskiego, s. Európska spoločnosť a jej kultúra : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / ed. Janka Bursová, Miroslava Szarková vyd. - Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, s. - ISBN Človek na periférii spoločnosti. Milosrdenstvo v praxi : zborník z II. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Košice, október 2016 / Soňa Vancáková (Editor), Michaela Šuľová (Editor) vyd. - Ružomberok : Verbum, s. - ISBN AFC BCI FAI FAI III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti ŠTATISTIKA PUBLIKÁCIÍ KATEDRY, POROVNANIE S ROKOM 2015 kód AAA 6 3 AAB 14 4 ABC 1 1 ABD 16 2 ACB 2 ADE 3 1 ADF 13 9 AEC 7 5 AED 5 3 AFB AFC BAB 2 BCI 1 6

7 BDA BDE 2 BDF 1 BEE 2 BEF 2 EAI 1 EDI 8 6 FAI 4 5 GHG 1 GII 9 6 VEDECKÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ KATEDROU Vedecké podujatia organizované katedrou Názov podujatia Dátum konania Miesto konania Teológia sociálnej práce v dielach slovenských, Spišské Podhradie poľských a českých teológov Európska spoločnosť a jej kultúra VŠ Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského Religio et Societas I Ku, Teologická fakulta, Teologický inštitút v Spišskom Podhradí Európska spoločnosť a jej kultúra Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Sládkovičovo Biblia a dialóg kultúr: Interkulturalita a sociálna TF KU Košice aplikácia biblického posolstva Preventívna sociálna práca s rodinou: možnosti Teologická fakulta KU a perspektívy Inovačné metódy a pastoračné výzvy pre prácu TF Košice s rodinou a odkaz bl. Sáry Salkaházi Religio et Societas I Spišské Podhradie Oboedientia - Opus Spiritus Sancti Spišské Podhradie Teológia sociálnej práce v dielach slovenských, Spišské Podhradie poľských a českých teológov Duchovné posolstvo svätého Martina z Tours v Spišské Podhradie jubilejnom roku Človek na periférii spoločnosti - Milosrdenstvo v praxi TFKU, Košice 7

8 AKTÍVNA ÚČASŤ NA DOMÁCICH VEDECKÝCH SEMINÁROCH A KONFERENCIÁCH Meno prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhDr. Jana Budayová, PhDr. Jana Budayová, PhDr. Jana Budayová, PhDr. Jana Budayová, Aktívna účasť na domácich vedeckých seminároch a konferenciách Organizátor Názov Dátum Miesto /inštitúcia konferencie konania konania Názov príspevku Katolícka Teológia Spišské Sociálna filozofia v dielach univerzita v sociálnej práce v Podhradie spišskokapitulskej Ružomberku, dielach teologickej školy TF, slovenských, Teologický poľskýcha inštitút českých teológov Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta Teologický inštitút v Spišskom Podhradí VŠ Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského KU, Teologická fakulta, Teologický inštitút v Spišskom Podhradí KU, TF, Teologický inštitút v Spišskom Podhradí Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius, Sládkovičovo Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR, Trenčín Teológia sociálnej práce v dielach slovenských, poľských a českých teológov Európska spoločnosť a jej kultúra Religio Societas I. et Teológia sociálnej práce v dielach slovenských, poľských a českých teológov Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie Spišské Podhradie VŠ Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského Teologický inštitút v Spišskom Podhradí, pracovisko Spišská Kapitula KU, TF, Teologický inštitút v Spišskom Podhradí Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius, Sládkovičo vo Spoločnosť pre sociálnu integráciu v Sociálne témy v teologickej reflexii profesora Jozefa Jurka Pomoc a podpora mnohoproblémovým rodinám v Slovenskej republike Globalizovaná spoločnosť - migračné, kultúrne a náboženské aspekty Poskytovanie charitatívnej sociálnej práce v intenciách sociálnej pomoci a teológie Rómska rodina a jej koexistencia v majoritnej spoločnosti 8

9 SR, Trenčín PhDr. Jana Fakulta Náhľad na Fakulta Viera, hodnotový systém a Budayová, sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius, Sládkovičovo Spoločnosť pre sociálnu tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius, Sládkovičo vo tradičné zvyky v rómskej rodine integráciu v Spoločnosť SR, Trenčín pre sociálnu integráciu v SR, Trenčín PhDr. Janka Bursová, Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského Sládkovičovo Európska spoločnosť a jej kultúra Vsoká školola Danubius, Fakulta práva janka Jesenského Sládkovičo vo Problémy v rodine v oblasti komunikácie pri formovaní rodinných vzťahov. PhDr. Janka Teologická Inovačné metódy Teologická Menedzer uslug Bursová, Fakulta, a pastoračné Fakulta spolecznych. Projekt Katedra spoločenskýc výzvy pre prácu s rodinou a odkaz Košice miedzynarodwych studiów podyplomoweych. h vied, BL. SÁRY Košice SARKAHÁZI doc. PhDr. GTF PU Hľadanie zmyslu GTF PU Viktor E. Frankl a Marek života ako Prešov kresťanská antropológia Forgáč, pastoračná výzva (VEGA č. 1/0452/16) doc. PhDr. KU Kresťanská Ružombero Integrálna kultúra mladého Marek Ružomberok kultúra na k človeka Forgáč, Slovensku: 70 rokov Verbumu Ing. Jozefína Ekonomická Zlepšovanie Košice Kvantifikovanie etických Hvastová, univerzita v procesov postojov v manažmente Bratislave, pomocou Podnikovoho spodárska štatistických metód VII. (2016) fakulta so sídlom v Košiciach prof. Teologická Aký je Boh Košice Božie milosrdenstvo v PaedDr. fakulta Starého a dokumentoch Druhého PhDr. ThDr. Jozef Jurko, Košice, Katolícka Nového zákona? vatikánskeho koncilu univerzita v Ružomberku prof. TF KU, TF TU, Inovačné metódy Košice Odkaz bl. Sáry pre dobro 9

10 PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, Mgr. Ján Knapík, Mgr. Ján Knapík, Mgr. Ján Knapík, Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A., VSZaSP, a pastoračné Spoločnosť soc. sestier výzvy pre prácu s rodinou a odkaz bl. Sáry Salkaházi TF KU Človek na periférii spoločnosti Milosrdenstvo v praxi TI TF KU Teológia sociálnej práce v dielach slovenských, poľských a TF VSZaSP KU, Katedra romanistiky, FF UKF v Nitre Fakulta stredoeuróps kych štúdií Univerzity Konštantína filozofa v Nitre Filozogická fakulta Prešovskej univerzity, Inštitút edukológie a sociálnej práce, Slovenská sociologická spoločnosť pri Censtrum pred edukáciu SAV, a výskum seniorov TF KU a Spoločnosť sociálnych sestier českých autoroch Interkulturalita a sociálna aplikácia biblického posolstva, Biblia a dialóg kultúr Dni hispánskej kultúry Svätojakubská cesta v umení a cestovnom ruchu Šance a limity seniorov v súčasnej modernej komunikácii Inovačné metódy a pastoračné výzvy pre prácu s rodinou a odkaz rodiny a budúcnosti sveta a Cirkvi Košice Koncilové podnety k milosrdenstvu v znamení čias Spišské Podhradie - Spišská Kapitula Vybrané kapitoly sociálnej práce z diela a docentky Lýdie Leškovej Košice Kultúra po dinosauroch Nitra Camino de Santiago - cesta ako cieľ Nitra Camino de Santiago. Význam putovania v osobných príbehoch (Vyžiadaná prednáška) Prešov Ťažká rodinná situácia ako príležitosť objaviť v sebe nové schopnosti a zdroje životnej sily (Vyžiadaná prednáška) TF KU Pastoračné sprevádzanie manželov vo farnosti 10

11 doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, VŠ Danubius Sládkovičovo VŠZaSP Sv. Alžbety, BA Paneurópska VŠ, BA Gliwicka Wyźsza Szkola Przedsiebiorc zości w Gliwiciach Wyźsza Szkola Menedźerska w Warszavie Eötvös Loránd Tudományeg yetem, Budapest TF Košice, KU Ružomberok Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce v spolupráci s Ministerstvo m práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Katolíckou univerzitou v Ružomberku. bl. Sáry Salkaházi Európska spoločnosť a jej kultúra SPAY SOCIAL PATHOLOGY AMONG YOUTH Medzinárodná konferencia Sociálnopatologické javy a dialóg v kontexte regiónu strednej Európy na interdisciplinárne j úrovni Inovačné metódy a pastoračné výzvy pre prácu s rodinou a odkaz bl. Sáry Salkaházi Atribúty sociálnej práce v novom miléniu - národný kongres Sládkovičo vo Sieťovanie a jeho uplatňovanie v procese terénnej sociálnej práce = Networking and its application in the process of field social work Bratislava The instability of a modern family and its social pathology as the primary impetus for the intervention of a social worker. Nestabilita súčasnej rodiny a jej sociálna patológia jako primárny podnet k intervencii pracovníka sociálneho Košice 1. Konferencie ku cti blahoslavenej Sáry Salkaházi (Historický exkurz za roky ) Ružombero k, KU 2. Menedżer Usług Społecznych projekt międzynarodowych studiów podyplomoweych Prezentačný stánok katedry spoločenských vied - prezentácia odboru sociálna práca (baner, PowerPointová prezentácia + propagačné materiály) doc. PhDr. Univerzita Význam a miesto UPJŠ INTERVENCIA SOCIÁLNEHO 11

12 Ing. Lýdia Lešková, doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Inštitút ďalšieho vzdelávania, Užhorodská národná univerzita Ukrajina a Občianske združenie Zrkadlenie VŠ Danubius Sládkovičovo, ÚREŠ VŠZaSP sv. Alžbety v BB, Akademie man. a komunikace v Prahe, Bankovní institut VŠ v Prahe, Fak. právních a správních studií VŠFS v Prahe a Spoločnosť pre soc. integráciu v SR KU v Ružomberku, TF, Teologický inštitút UKF v Nitre, FF, Katedra sociológie a resocializácie a reedukácie v sociálnej práci a spoločnosti 5. ročník Košických dní sociálnej práce Supervízne dni 2016 VÍZIA POSTAVENIA ŽENY A ROLA MUŽA V TRADIČNEJ RÓMSKEJ KULTÚRE Religio Societas I. et IV. Nitrianske sociologické kolokvium: Košice PRACOVNÍKA VO VÝKONE TRESTU ODŇATIA SLOBODY Intervention of a Social Worker in an Imprisonment Jaklovce Sebareflexia študentov na posilňovanie sociálnych kompetencií odbornou praxou (vo výučbovej skupinovej supervízii) Virtuálna konferenci a Spišské Podhradie TRADIČNÁ RÓMSKA KULTÚRA A JEJ PREZENTÁCIA V ZVYKOCH A RITUÁLOCH Traditional Roma culture and its presentation through customs and rituals Vplyv náboženstva na spoločnosť a vice versa Nitra Náboženstvo vo verejnom priestore a v povedomí slovenskej mládeže 12

13 doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, PhDr. Michaela Šuľová, PhDr. Michaela Šuľová, Slovenská sociologická spoločnosť KU v Ružomberku, TF, Teologický inštitút Kultúra a náboženstvo vo verejnom priestore Teológia sociálnej práce v dielach slovenských, poľských a českých teológov 125 rokov sociálnej náuky v učení Cirkvi KU v Ružomberku, PF, Katedra katechetiky a praktickej teológie Maják nádeje Človek na periférii spoločnosti - Milosrdenstvo v praxi Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity Ochrana života XVI: Etické problémy súčasnosti - Pocta sv. Gianne Berettovej Mollovej Spišské Podhradie Ružombero k TFKU, Košice Trnava, Trnavská univerzita Medzi teológiou a sociológiou - vedecké dielo profesora Janusza Mariańskiego Manželstvo a rodina vo svetle katolíckej sociálnej náuky Využívanie reminiscencie, validácie a preterapie pri práci so seniormi Poruchy fertility a poradenstvo pre sterilné manželstvá 5.1. Projekty podporované z domácich grantov Kód projekt u 034KU- 4/ KU- 4/2015 Názov projektu On-line a e- learning príručka spevov pre žiakov základných škôl Jednotný katolícky spevník a vzťah Slovákov k tomuto významnému hudobno- Riešenie projektu, ktorý sa v roku 2016 vedie na TF KU Inštitú Rok cia Hlavný Spoluriešiteli podani (VEGA riešiteľ a a a pod.) KEGA KEGA prof. Gabriel Ragan prof. Amantius Akimjak Andrej Krivda, Ján Knapík, Gabriela Genčúrová, Mária Duchová Mgr. Rastislav Podpera, Rok schváleni a Priznan á suma , ,- 13

14 NKS Gr duchovnému dedičstvu Premeny religiozity mládeže Spišskej diecézy - dynamický výskum Iné doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, ThDr. Peter Majda, ThLic. Martin Taraj Mgr. Martin Majda ThLic. Peter Nákačka, PaedDr. Janka Bujalková Kód projektu VEGA 1/0807/1 6 1/0708/1 4 1/0807/1 6 Riešenie projektu, ktorý sa v roku 2016 vedie na inom pracovisku ako TF KU Inštitúci Rok Rok Názov Hlavný Spoluriešitel a (VEGA podani schváleni projektu riešiteľ ia a pod.) a a Efektívnosť rozvoja digitálneho jednotného trhu pod vplyvom zmien v transparentnos ti, asymetrií informácií a socioekonomických charakteristík subjektov trhu Udržateľný rozvoj vysokoškolskéh o vzdelávania v manažérskych odboroch Efektívnosť rozvoja digitálneho jednotného trhu pod vplyvom zmien v transparentnos ti, asymetrií informácií a socioekonomických VEGA VEGA VEGA Doc. Ing. Radoslav Delina, Prof. Ing. Bohuslav a Mihalčov á,,, EUR. ING. Doc. Ing. Radoslav Delina, Doc. PhDr. Marek Forgáč, Ing. Jozefína Hvastová, Ing. Jozefína Hvastová, Pracovisk o Technická univerzita v Košiciach, Ekonomic ká fakulta EU v Bratislave, PHF so sídlom v Košiciach Technická univerzita v Košiciach, Ekonomic ká fakulta 14

15 1/0756/1 4 charakteristík subjektov trhu Premeny stvárňovania duchovnej cesty v západných literatúrach (od stredoveku do súčasnosti) VEGA doc. Magda Kučerkov á, PhDr. Mgr. Ján Knapík, Filozofická fakulta UKF v Nitre Kód projektu 026KU- 4/ KU- 4/2017 Podané projekty v roku 2016 na TF KU alebo inom pracovisku Inštitúcia Hlavný (VEGA Spoluriešitelia riešiteľ a pod.) Názov projektu Sociálna práca s osobami s duševnými poruchami Výskum v sociálnych službách ako základňa pre vytvorenie inovatívnych učebných a digitálnych materiálov pre študijný odbor sociálna práca Tvorba inovatívnej elektronickej učebnice: Portfólio odbornej praxe študenta odboru sociálna práca KEGA KEGA Marek Forgáč Lýdia Lešková Michaela Šuľová Jozefína Hvastová Lucia Pečovská prof. PaedDr. ThDr. Jozef Jurko, doc. ThDr. Ján Jenčo, ThDr. Radoslav Lojan, ThDr.Ing. Anton Babjak, doc. ThDr. Martin Uháľ, Rok podania 2016 TF KU Pracovisko 2016 TF Košice 15

16 5.2. Projekty podporované zo zahraničných grantových schém Kód projektu SAE Gr P.SK SAE Gr P.SK SAE-G- 06/2013 Riešenie projektu, ktorý sa v roku 2016 vedie na inom pracovisku ako TF KU Inštitúcia Rok Názov Hlavný Spoluriešiteli Rok (VEGA schváleni projektu riešiteľ a podania a pod.) a Wyniki badań z teologii katolickie j po Soborze Watykań skim Drugim w środowis ku teologicz nym w Spiśskiej Kapitule Spiśskom Podhradi Teologia pracy socjalnej w dziełach słowackic h, polskich i czeskich teologów Obnova cirkevnej hudby v Spišskej diecéze po Druhom vatikánsk om koncile Iné Iné Iné Doc. Ondrej Štefaňak, Doc. Jozef Bieľak, prof. PhDr. Amantius Akimjak, Prof. Teresa Olearczyk, Doc. Jozef Bieľak, ThDr. Ján Kuboš, ThDr. Peter Majda, Prof. Marian Włosiński, PaedDr. Michal Podzimek, Doc. Ondrej Štefaňak, ThDr. Ján Kuboš, ThDr. Peter Majda, ThDr. Martin Koleják, ThDr. Štefan Tuka, PaedDr. Mgr. art. Andrej Môcik Pracovisk o , , ,- 16

17 5.3. Výskumná činnosť nepodporovaná z grantov 5.4. Využitie výskumnej činnosti v praxi ODBORNÉ PREDNÁŠKY Mgr. Ján Knapík, , Kolégium Antona Neuwirtha, vyžiadaná prednáška Kresťanské média, ich limity, priestor na rozvoj a výchovný potenciál Mgr. Bc. Richard Kucharčík, , Pastorácia rodín (Račková dolina, program Diplom v rodinnej pastorácii organizátor: Pontificio Istituto di Giovanni Paolo II. per studi su matrimonio e famiglia.) Jún 2016 Prednáška o pastorácii rodín pre novokňazov (Košice) : Teológia tela Jána Pavla II. (Karmelitáni, Lorinčík) Moderátor česko-slovenskej skupiny Spoločenstvo Karola Wojtylu VYSTÚPENIE V MÉDIÁCH prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, Rádio Lumen - každú nedeľu a sviatok v relácií Otváral nám Písma Mgr. Bc. Kucharčík Richard, M. A. Spolupráca pri projekte rádia Lumen relácie z cyklu sv. Ján Pavol II. pápež rodiny 5.5. Činnosti a výsledky špecializovaných výskumných a vývojových pracovísk 5.6. Informácie o existencii vnútornej grantovej schémy fakulty VI. Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov VII. Zamestnanci na katedre KVALIFIKAČNÝ RAST (stav ku ) Meno, priezvisko, Vedecko-pedagogický titul prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, doc. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, spĺňa kvalifikáciu spĺňa kvalifikáciu spĺňa kvalifikáciu prof. doc. ThDr. Ján Jenčo, prof. prof. doc. ThDr. Martin Uháľ, Ing. Jozefína Hvastová, ThDr. PaedDr. Mgr. Mária Duchová, PhDr. Marek Forgáč, Mgr. Ján Knapík, Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A., ThDr. Lucia Pečovská, ThDr. Ondrej Borsík, (SK) prof. doc. doc. doc. doc. doc. doc. prof. 17

18 Meno, priezvisko, Vedecko-pedagogický titul PhDr. Janka Bursová, (SK) PhDr. Zuzana Budayová, (SK) Mgr. Katarína Kotradyová (SK) doc. doc. doc. KVALIFIKAČNÝ RAST (stav ku ) Meno, priezvisko, Vedecko-pedagogický titul prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, doc. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, spĺňa kvalifikáciu spĺňa kvalifikáciu spĺňa kvalifikáciu prof. doc. ThDr. Ján Jenčo, prof. prof. doc. ThDr. Martin Uháľ, Ing. Jozefína Hvastová, ThDr. PaedDr. Mgr. Mária Duchová, PhDr. Marek Forgáč, Mgr. Ján Knapík, Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A., ThDr. Lucia Pečovská, doc. PhDr. Ondrej Štefaňák, (SK) PhDr. Janka Bursová, (SK) PhDr. Zuzana Budayová, (SK) PhDr. Michaela Šuľová, prof. doc. doc. doc. doc. doc. doc. doc. prof. prof. doc. MOBILITY ČLENOV KATEDRY Evidencia mobilít odchádzajúcich pedagógov z TF KU 2015/2016 Meno vyučujúceho Názov programu (Erazmus a pod.) Termín mobility prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, CEEPUS prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, CEEPUS PhDr. Jana Budayová, Erasmus PhDr. Janka Bursová, Erasmus doc. ThDr. Ján Jenčo, Erasmus Prijímajúca inštitúcia (univerzita, adresa) Gal Ferenc College Faculty of Education, Szeged Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Akademia Morska v Gdynia Akademia Morska v Gdynia Univerzita Karlova v Praze Účel mobility (výučba a pod.) Výučba Výučba Výučba Výučba Výučba 18

19 Mgr. Katarína Kotradyová Erasmus Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A., Erasmus doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, Erasmus ThDr. Lucia Pečovská, Erasmus Pražská vysoká škola psychosociálních studií Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Univerzita Tomáše Bati v Zlíne Pápežská univerzita Jána Pavla II v Krakove, Poľsko Výučba Výučba Výučba Výučba VIII. Podporné činnosti katedry IX. Rozvoj katedry X. Medzinárodné aktivity katedry ÚČASŤ NA ZAHRANIČNÝCH VEDECKÝCH PODUJATIACH Meno vyučujúceho prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, Mgr. Ján Knapík, Mgr. Ján Knapík, Mgr. Ján Knapík, Mgr. Bc. Richard Kucharčík, Účasť na zahraničných vedeckých podujatiach Názov Organizátor konferencie Dátum konania Názov príspevku (seminára) Institute of Poland-Slovakia Kyjev Ukrainian - Polish Ukraine Cooperation cooperation in culture Wyższa Szkoła Gerontologia i Legnica Menedżerska w opieka nad Legnicy osobami starszymi Universytet Bezpieczeństwo Drohiczyn przyrodnicznohumanistyczny człowieka a w miłosierdzie. Siedlcach Opieka i ochrona. Česká pedagogikcá Perspektivy Ostrava, společnost výchovy a Pedagogická vzdělávání v fakulta podmínkach Ostravské současného světa univerzity Institut ICOLLE Křtiny celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Pedagogická Ostravice Ostravské univezity diagnostika a evaluace 2016 Brnenské biskupstvo KONFERENCE O Brno a Akadémia POSLÁNÍ Kánonického práva INSTITUTU JANA 19

20 M.A., PAVLA II. PRO STUDIUM MANŽELSTVÍ A RODINY doc. PhDr. Ing. Ministerstvo práce a XIII. Hradecké dny Lýdia Lešková, sociálnych věcí ČR a sociální práce - Ústav sociální práce, Podpora člověka v Univerzita Hradec jeho přirozeném doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, Králové Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny Siedlcach Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe Marian Center "Zarvanytsya" w a Spiritual prostředí Bezpieczeństwo człowieka a miłosierdzie. Opieka i ochrona The veneration of the Mother of God in the Ukrainian Church tradition. Mother of God - "the door of mercy" for every believer UHK - Hradec Králové Drohiczyn (Poľsko) Zarvanytsya (Ukrajina) ČLENSTVO V ZAHRANIČNÝCH A MEDZINÁRODNÝCH VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, predseda The International Scientific Board of The Catholic Pedagogues, Vác, Hungary ČLENSTVO V REDAKČNÝCH RADÁCH ZAHRANIČNÝCH ČASOPISOV prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, Člen redakčnej rady časopisu Revue Internationale Des Sciences Humaines et Naturelles. Zürich, Suisse Člen redakčnej rady časopisu Pedagogia Ojcostwa, Stalowa Vola Člen redakčnej rady časopisu Katolikus Pedagógia, Stalowa doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, člen redakčnej rady časopisu Zeszyty naukowe KUL, Lublin člen redakčnej rady časopisu Nierówności społeczne i wzrost gospodarczy, Rzeszów Mgr. Katarína Kotradyová, Členka redakčnej rady zahraničného časopisu - Prevence úrazu, otravy a násilí. Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M. A. člen redakčnej rady vedeckého časopisu Zeszyty Pracy Socjalnej. Katolicki Universitet Lubelski 20

21 XI. Kontaktné údaje Katedra spoločenských vied Teologická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku Hlavná Košice Tel /55/ , fax /55/ XIII. Sumár (Executive summary) 21

22 XIV. Prílohy Príloha č. 1 Členstvo v redakčných radách domácich časopisov, vo vedeckých, akademických a iných významných orgánoch / ocenenia Prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, Člen vedeckej rady GKTF PU v Prešove Člen vedeckej rady KU v Ružomberku Recenzent časopisu Theologos doc. ThDr. Ján Jenčo, člen vedeckej rady GTF PU, Prešov komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska - odborný znalec diecézny katechetický úrad Košice - metodicky poradca prof. ThDr. Jozef Jurko, PhD člen Vedeckej rady Teologickej fakulty KU Košice člen Vedeckej rady GTF PU, Prešov člen Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku člen Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu PhDr. Marek Forgáč, člen redakčnej rady časopisu Nové horizonty člen vedeckej rady TF KU ThDr. Lucia Pečovská, člen Komisie pre pastoráciu rodín pri ABU Košice Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M. A., člen Komisie pre pastoráciu rodín pri ABU Košice PhDr. Mgr. Janka Bursová, Člen Asociácia supervízorov a sociálnych pracovníkov. 22

23 Príloha č. 2 Publikačná činnosť katedry v roku 2016 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA Business Management and Ethical Dilemmas : theoretical Background and Research Findings / Jozefína Hvastová (Autor) ; Bohuslava Mihalčová (Recenzent), Iveta Ubrežiová (Recenzent) vyd. - Miláno : EDUCatt, s. - ISBN [Hvastová Jozefína (100%)] E AAA Sakrale Kunst in der nördlichen Zipser Stadt Stará Ľubovňa und ihre Botschaft aus der Epoche des Mittelalters / Amantius Akimjak ; rez. František Dlugoš, Jozef Hlinický, Ondrej Palušák Aufl. - Wien : Internationale Stiftung Schulung, s. - ISBN [Akimjak Amantius (100%)] E AAA Charitatívna sociálna práca / Zuzana Budayová, Janka Bursová ; rec. Cyril Hišem Štefan Lenčiš vydanie. - Warszawa : Szkoła im. Bogdana Jańskiego, s. - ISBN [Budayová Zuzana (50%) - Janka Bursová (50%)] E AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB Zjavujte Božiu lásku podľa odkazu koncilu / Jozef Jurko (Autor) ; Pavol Dráb (Recenzent), Gabriel Ragan (Recenzent) vyd. - Kapušany : Bens, s. - ISBN [Jurko Jozef (100%)] E AAB Rešpekt ľudskej dôstojnosti ako báza integrácie Rómov v slovenskej spoločnosti / Františka Baksová (Autor), Martin Uháľ (Autor) ; Jozef Jurko (Recenzent), Štefan Lenčiš (Recenzent), Dariusz Lipiec (Recenzent), Róbert Lapko (Recenzent) vyd. - Košice : TypoPress, s. [10,33 AH]. - ISBN [Uháľ Martin (50%) - Františka Baksová (50%)] E AAB Migrácia v globalizovanom svete pohľadom sociálnej náuky Cirkvi a skúsenosti slovenských cirkevných provincií / Štefan Albičuk (Autor), Martin Uháľ (Autor) ; Jozef Jurko (Recenzent), Štefan Lenčiš (Recenzent), Dariusz Lipiec (Recenzent), Lýdia Lešková(Recenzent) vyd. - Košice : TypoPress, s. [16,39 AH]. - ISBN [Uháľ Martin (50%) - Štefan Albičuk (50%)] E AAB Mediácia medzi Bohom a človekom : evanjelium ako prostriedok zmierenia. Aplikácia feriálnych statí evanjelia do života - II / Martin Uháľ (Autor) ; Jozef Jurko (Recenzent), Dariusz Lipiec (Recenzent), 23

24 Inocent Szaniszló (Recenzent) vyd. - Košice : TypoPress, s. [8,10 AH]. - ISBN [Uháľ Martin (100%)] E ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách ABC Hodnotenie medziľudských vzťahov študentov vo vysokoškolskom prostredí / Ján Knapík (Autor) ; Albert Wojciech Maszke (Recenzent), Krystyna Barłóg (Recenzent). In: Vnitřní evaluace kvality výuky v terciárním vzdělávaní / Jozef Malach (Editor), Zuzana Sikorová (Editor), Nikola Sklenářová (Editor), Maria Kocór (Editor). - Ostrava : Ostravská univerzita, ISBN S [1,01 AH]. [Knapík Ján (100%)] E ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách ABD Životné a morálne hodnoty súčasnej mládeže / Ondrej Štefaňak ; Tyrol Anton (Recenzent), Bieľak Jozef (Recenzent). In: Činitele duchovného rastu a rozvoja ľudskej osobnosti : kolektívna vedecká monografia v rámci projektu NKS Gr / ed. Peter Majda, Martin Taraj. - Ružomberok : VERBUM, ISBN S [Štefaňak Ondrej (100%)] E ABD Manželstvo a rodina vo svetle katolíckej sociálnej náuky / Ondrej Štefaňak ; Kľuska Branislav (Recenzent), Lapšanský Jozef (Recenzent), Kopnický Miroslav (Recenzent). In: Prosociálnosť v dejinách a súčasnom živote Cirkvi / František Dlugoš a kolektív. - Levoča : MTM Levoča, ISBN S [Štefaňak Ondrej (100%)] E ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch ADE Islam in Slovakia in interreligious dialogue / Jozef Jurko (Autor). In: Nurt SVD : półrocznik misjologiczno-religioznawczy. - ISSN Roč. 50, č. 1 (2016), s [Jurko Jozef (100%)] E ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch ADF Effect of Stress as an Essential Part of Life for Human Development = Vplyv stresu ako nevyhnutnej súčasti života na rozvoj človeka / Zuzana Budayová. In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - ISSN Roč. 16, č. 1 (2016), s [Budayová Zuzana (100%)] E

25 ADF Súčasná spoločnosť a fenomén globalizácie = Contemporary Society an the Phenomenon of Globalization / Jozef Bieľak. In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - ISSN Roč. 16, č. 3 (2016), s [Bieľak Jozef (100%)] E ADF Výzvy k stálej aktualizácii Druhého vatikánskeho koncilu k obnove života zasvätených osôb / Jozef Jurko (Autor). In: Theologos : teologická revue : vedecký recenzovaný akademický časopis. - ISSN Roč. 18, č. 1 (2016), s [Jurko Jozef (100%)] E ADF Vznik kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach / Cyril Hišem (Autor). In: Duchovný pastier : revue pre teológiu a duchovný život. - ISSN X. - Roč. 99, č. 2/3 (2016), s [Hišem Cyril (100%)] E ADF Pokoncilová cirkev v službe chudobným František realizátor koncilového paktu z katakomb sv. Domitilly / Jozef Jurko. In: Duchovný pastier : revue pre teológiu a duchovný život. - ISSN X. - Roč. 96, č. 10 (2016), s [Jurko Jozef (100%)] E ADF Social Environment and its Impact on Senior = Sociálne prostredie a jeho vplyv na seniora / Janka Bursová. In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - ISSN Roč. 16, č. 1 (2016), s [Bursová Janka (100%)] E ADF Absolúcia od potratu : rok milosrdenstva / Anton Fabian (Autor), Peter Holec (Autor). In: Duchovný pastier : revue pre teológiu a duchovný život. - ISSN X. - Roč. 99, č. 4 (2016), s [Fabian Anton (50%) - Peter Holec (50%)] E ADF The Effectiveness of Education of the Roma Minority = Efektivita vzdelávania rómskej minority / Zuzana Budayová. In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - ISSN Roč. 16, č. 3 (2016), s [Budayová Zuzana (100%)] E

26 ADF Zázrak, o ktorý nie je záujem - Pakt z katakomb / Jozef Jurko (Autor). In: Theologos : teologická revue : vedecký recenzovaný akademický časopis. - ISSN Roč. 18, č. 2 (2016), s [Jurko Jozef (100%)] E AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AEC Sociálno-patologické javy v sociálne znevýhodnenom prostredí = Socio-Pathological Phenomena in Social Disadvantaged Environment / Janka Bursová ; Králik Jozef (Recenzent), Marek Karel (Recenzent). In: Společnost - v novém šatu? : nekonferenční sborník vědeckých prací / Janka Bursová, Kristína Králiková. - Strážnice : Veřejnosprávní vzdělávací institut, obecně prospěšná společnost, ISBN S [Bursová Janka (100%)] E AEC Inštitút osobitného príjemcu = Institute of special recipient / Lýdia Lešková (Autor) ; Jozef Králik (Recenzent), Karel Marek (Recenzent), Miroslava Szarková (Recenzent). In: Společnost - v novém šatu? : nekonferenční sborník vědeckých prací / Janka Bursová, Kristína Králiková. - Strážnice : Veřejnosprávní vzdělávací institut, obecně prospěšná společnost, ISBN S [Lešková Lýdia (100%)] E AEC Pobożność ludowa w życiu młodzieży słowackiej / Ondrej Štefaňak ; rec. Grotowska Stella. In: Globalny i lokalny wymiar religii Polska w kontekście europejskim / red. Borowik Irena, Górny Andrzej, Świątkiewicz Wojciech. - Kraków : NOMOS, S [Štefaňak Ondrej (100%)] E AEC Religijność młodzieży polskiej i słowackiej na początku XXI wieku / Ondrej Štefaňak ; rec. Amantius Akimjak, Peter Majda. In: Bezpieczeństwo człowieka a sytuacja młodzieży / red. Edward Jarmoch, Izabela A. Trzpil, Andrzej W. Świderski. - Siedlice : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, ISBN S [Štefaňak Ondrej (100%)] E AEC Nestabilita súčasnej rodiny a jej sociálna patológia ako primárny podnet k intervencii sociálneho pracovníka = The instability of a modern family and its social pathology as the primary impetus for the intervention of a social worker / Lýdia Lešková (Autor), Radoslav Lojan (Autor) ; Alzbeta Mrazova (Recenzent), Izabela Bienkovska (Recenzent), Mihaly Filo (Recenzent). In: SPAY Social Pathology Among Youth : Sociálno-patologické javy a dialóg v kontexte regiónu strednej Európy na interdisciplinárnej úrovni : Abstract book / ed. Paweł Czarnecki, Pavol Tomanek, Jozef Suvada. - Warsaw : Warsaw Management University Publishing House Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, ISBN S

27 [Lešková Lýdia (50%) - Radoslav Lojan (50%)] E AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AED Katolícka pedagogika v duchu encykliky Laudato Si = Catholic Pedagogy i the Light of Encyklical Laudato si / Amantius Akimjak ; rec. Solak Adam (Recenzent), Račková Oľga (Recenzent). In: Edukačné výzvy a úlohy vo svetle encykliky Laudato si I. : medzinárodná vedecká multiodborová konferencia konaná februára 2016 v Levoči / eds. Beáta Akimjaková, Veronika Hašková. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, ISBN S [Akimjak Amantius (100%)] E AED Finančná a nefinančná výkonnosť z perspektívy etiky / Jozefína Hvastová (Autor) ; Jana Simonidesová (Recenzent), Eva Manová (Recenzent). (Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika). In: Financie, účtovníctvo, dane 2016 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník vedeckých prác / Adela Feranecová (Editor), Magdaléna Freňáková (Editor), Jozef Lukáč (Editor). - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, ISBN CD-ROM, s [Hvastová Jozefína (100%)] E AED Globálna výchova v rodine ako podstatné východisko pre zachovanie človeka, spoločnosti a sveta = Global education in the family as an essential base in the effort of preserving man, cociety and the world / Veronika Dubecká (Autor) ; Adam Solak (Recenzent), Oľga Račková (Recenzent), Pavol Zubal (Recenzent). In: Edukačné výzvy a úlohy vo svetle encykliky Laudato si II. [elektronický zdroj] / Veronika Hašková, Marta Buk-Cegiełka (eds.). - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, ISBN S [Dubecká Veronika (100%)] E AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách AFC Akceptácia bohoslovcov predstavenými kňazského seminára = Acceptace of Seminarians by Seminari Superiors / Ján Knapík (Autor) ; Tomáš Čech, Lenka Danielová. In: Icolle 2016 [elektronický zdroj] : sborník z mezinárodní védecké konference / Petr Hlaďo (Editor). - Brno : Mendelova univerzita v Brně, ISBN CD-ROM s [Knapík Ján (100%)] E AFC Sociálna exklúzia osôb s duševnými poruchami = Social exclusion of people with mental disorders / Michaela Šuľová (Autor) ; Markéta Elichová (Recenzent). In: Lidská práva v proměnách času : sborník příspěvků V. ročník mezinárodní konference / ed. Lenka Rosková. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, ISBN S [Šuľová Michaela (100%)] E

28 AFC Mediácia ako jedna z alternatívnych foriem zmierenia dôsledkov rozvodu manželstva / Lýdia Lešková (Autor), Katarína Chovancová (Autor) ; Markéta Elichová (Recenzent). In: Lidská práva v proměnách času : sborník příspěvků V. ročník mezinárodní konference / ed. Lenka Rosková. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, ISBN S [Lešková Lýdia (50%) - Katarína Chovancová (50%)] E AFC Sociálno-patologické javy v súčasnej rodine / Gréta Gáborová (Autor) ; Nadežda Kovalčíková (Recenzent), Ondřej Štěch (Recenzent). In: Sociální práce v nejisté době = Social Work in Uncertain Times : sborník odborných textů z konference Hradecké dny sociální práce / Lucie Smutková, Peter Patyi, Zuzana Truhlářová (eds.). - Hradec Králové : Gaudeamus, ISBN S [Gáborová Gréta (100%)] E AFC Prevencia pred nepriaznivými vplyvmi spoločenského vývoja na rodiny = Prevention against unfavourable influence of the social evolution / Lenka Urbanová (Autor), Alena Stopková (Autor), Renáta Jamborová (Autor) ; Zdeněk Kapitán (Recenzent). In: Sociální práce v nejisté době = Social Work in Uncertain Times : sborník odborných textů z konference Hradecké dny sociální práce / Lucie Smutková, Peter Patyi, Zuzana Truhlářová (eds.). - Hradec Králové : Gaudeamus, ISBN S [Urbanová Lenka (33%) - Alena Stopková (33%), Renáta Jamborová (34%)] E AFC Odborná prax a sociálna práca = Internship and Social Work / Lýdia Lešková (Autor) ; Nadežda Kovalčíková (Recenzent), Ondřej Štěch (Recenzent). In: Sociální práce v nejisté době = Social Work in Uncertain Times : sborník odborných textů z konference Hradecké dny sociální práce / Lucie Smutková, Peter Patyi, Zuzana Truhlářová (eds.). - Hradec Králové : Gaudeamus, ISBN S [Lešková Lýdia (100%)] E AFC Sociálna práca ako profesijné vzdelávanie v súčasnej neistej dobe = Social Work as Professional Education in the Current Uncertain Times / Janka Bursová ; Kovalčíková Nadežda (Recenzent), Štěch Ondřej (Recenzent). In: Sociální práce v nejisté době = Social Work in Uncertain Times : sborník odborných textů z konference Hradecké dny sociální práce / Lucie Smutková, Peter Patyi, Zuzana Truhlářová (eds.). - Hradec Králové : Gaudeamus, ISBN S [Bursová Janka (100%)] E AFC Využitie vysokoškolského vzdelania sociálnych pracovníkov v praxi / Zuzana Budayová ; rec. Kovalčíková Nadežda, Štěch Ondřej. In: Sociální práce v nejisté době = Social Work in Uncertain Times : sborník odborných textů z konference Hradecké dny sociální práce / Lucie Smutková, Peter Patyi, Zuzana Truhlářová (eds.). - Hradec Králové : Gaudeamus, ISBN S [Budayová Zuzana (100%)] E

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Anna Skokanová, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Skokanová, Anna 100 %: Troubles psychosociaux des adolescentes et soins de rééducation

Bardziej szczegółowo

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Katedra filozofie a religionistiky Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny Polskie Towarzystwo Filozoficzne,

Bardziej szczegółowo

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania 1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko Artur Piaszczyk, rod. Piaszczyk 2. Akademické tituly, vedecké hodnosti Dr., Mgr. 3. Rok narodenia

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 Preńovská univerzita v Preńove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky

Bardziej szczegółowo

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah Stanisław Dawidziuk, PhD, Dr h.c. 10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah 8. 1 Publikačná činnosť 8. 2 Prehľad preukázateľných citácií 8. 3 Prednášková činnosť a účasť na konferenciách 8.

Bardziej szczegółowo

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce Umowa partnerska porozumienie o współpracy w obszarze Edukacja na rzecz rynku pracy w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC Partnerská zmluva dohoda o spolupráci

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 KIEREŚ, B.: O personalizm w pedagogice. Studia

Bardziej szczegółowo

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny Artykuły: 1. Elwira J. Kryńska, Polski Biały Krzyż (1918-1961), Roczniki Nauk Społecznych KUL, Lublin, 2 (XXVIII-XXIX), 2000-2001, s. 175-177, (recenzja). 2. Szkolnictwo na Lubelszczyźnie w świetle prasy

Bardziej szczegółowo

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD.

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD. Sponzori konferencie Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Oddział w Cieszynie Zakład Antropologii Kultury

Bardziej szczegółowo

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH v spolupráci s globálnymi partnermi Vás pozýva na 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE 12. 13.

Bardziej szczegółowo

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA Organizátor a miesto konania: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká Dátum: 17.- 18. marca 2016 fakulta Ostravské univerzity,

Bardziej szczegółowo

Technická univerzita v Košiciach Prehľad publikačnej činnosti Autor: KACZMARSKA, Božena Dátum generovania výstupu: 4. 5.

Technická univerzita v Košiciach Prehľad publikačnej činnosti Autor: KACZMARSKA, Božena Dátum generovania výstupu: 4. 5. Technická univerzita v Košiciach Prehľad publikačnej činnosti Autor: KACZMARSKA, Božena Dátum generovania výstupu: 4. 5. 2015, 13:18:28 Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI ORGANIZATOR: Chełmskie Towarzystwo Naukowe Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Katedra Pedagogiki Socjalnej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku Katolícka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Stredisko na podporu sociálnej ekonomiky v Plocku Projekt realizovaný národnými partnermi: Spoločnosť Centrum pre inováciu informačnej spoločnosti /Líder projektu Mesto Plock Okres Sierpc Spoločnosť Centrum

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS ul. Kilińskiego 43, 41 200 Sosnowiec tel. + 48 0-32 363-12-00, fax + 48 0-32 363-12-07 www.humanitas.edu.pl e-mail: sekretariat@humanitas.edu.pl VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Bardziej szczegółowo

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI IX. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne W DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI Ustroń, 19 20 listopada

Bardziej szczegółowo

1. Studia magisterskie Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 2001

1. Studia magisterskie Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 2001 DR HAB. URSZULA A. DOMŻAŁ 1. Studia magisterskie Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 2001 2. Studia doktoranckie Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa

Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC zawarta w Nowym Sączu w dniu

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Włosiński, Marian

Zoznam publikačnej činnosti. Włosiński, Marian Zoznam publikačnej činnosti Włosiński, Marian AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Włosiński, Marian : Przesłanie katechetyczne Ksiegi Syracha. - Włoclawek : Wydawnictwo Państwowej

Bardziej szczegółowo

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumné projekty: - 2014 do 2016: Zodpovedná riešiteľka VEGA č. 1/0167/14 Individualizácia edukácie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít. - 2006 2008:

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I. : Sytuacja

Bardziej szczegółowo

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich.

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. 1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, pod

Bardziej szczegółowo

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD.

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD. 6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD. (podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 20 21 października 2015 r.

Zielona Góra, 20 21 października 2015 r. Program w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie Pod Patronatem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego

Bardziej szczegółowo

DR HAB ZBIGNIEW DOMŻAŁ

DR HAB ZBIGNIEW DOMŻAŁ DR HAB ZBIGNIEW DOMŻAŁ 1. Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, filologia klasyczna, 1979 2. Studia doktoranckie, Akademia Jana Długosza, Częstochowa, doktor nauk humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY

Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY Bielsko-Biała Międzybrodzie Żywieckie 5-6 V 2009 Patronat

Bardziej szczegółowo

Dr Zbigniew Widera Wyższa Szkoła Humanitas PL 41-902 Sosnowiec, ul. Jana Kilińskiego 43. e-mail: tel/fax: +421-908-584-971

Dr Zbigniew Widera Wyższa Szkoła Humanitas PL 41-902 Sosnowiec, ul. Jana Kilińskiego 43. e-mail: tel/fax: +421-908-584-971 Dr Zbigniew Widera Wyższa Szkoła Humanitas PL 41-902 Sosnowiec, ul. Jana Kilińskiego 43 e-mail: tel/fax: +421-908-584-971 [AED] 01 WIDERA, Z.: Biesiady i przyjęcia jako element działań politycznych. In:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI na temat SZEŚCIOLATEK: PRZEDSZKOLAK CZY UCZEŃ - DYLEMATY W KSZTAŁCENIU I WYCHOWANIU DZIECI NAJMŁODSZYCH 24-25.09. 2009 Gliwice, ul Bojkowska 37 GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR

Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR OBSAH ÚVOD TEÓRIA Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR Martina Bašková, Tibor Baška VYUŽITIE ODPORÚČANÍ SVETOVEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE

Bardziej szczegółowo

IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA

IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA Program Główny partner: Medialni partnerzy: IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA 16-17 października 2014 Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. Vysoké Tatry Komitet Organizacyjny: Główny partner: PhDr. Lukáš

Bardziej szczegółowo

1. Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, filologia klasyczna, 1979

1. Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, filologia klasyczna, 1979 DR HAB. ZBIGNIEW DOMŻAŁ 1. Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, filologia klasyczna, 1979 2. Studia doktoranckie, Akademia Jana Długosza, Częstochowa, doktor nauk humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń

Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń PROGRAM II Międzynarodowej Konferencji Naukowej STYL I JAKOŚĆ ŻYCIA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA na temat: Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń 19 czerwca 2012 roku, Miejsce

Bardziej szczegółowo

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 8/2005 Zostavovatelia: Rastislav Kožiak Imrich Nagy Redakčná rada: Rastislav Kožiak

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11 Spis treści Wstęp... 9 Introduction... 11 CZĘŚĆ I Obszar filozoficzno-antropologiczny... 13 Zuzana Chanasová Antropologické výzvy súčasného pedagóga primárneho vzdelávania........ 15 Grzegorz Hołub Od

Bardziej szczegółowo

Vedecká škola prof. Tadeusza Zasępu

Vedecká škola prof. Tadeusza Zasępu Vedecká škola prof. Tadeusza Zasępu chronologický zoznam kvalifikačných prác napísaných pod jeho vedením tučným písmom sú zvýraznené mená jeho slovenských študentov I. Doktorské (dizertačné) práce 1. Garbowski

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Rankingi uczelni. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Rankingi uczelni. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Rankingi uczelni Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wykazy szkół

Bardziej szczegółowo

ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE

ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE Międzynarodowa konferencja naukowa ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE Miejsce konferencji: Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo, ul. Wrzosowa 28a, Szczyrk 7-8 grudnia 2012 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

15. Problematika sociálno-patologických javov v śkolskom prostredí stav, prevencia, riešenie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ružomberok

15. Problematika sociálno-patologických javov v śkolskom prostredí stav, prevencia, riešenie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ružomberok Konferencje naukowe: 1. Ewangelizacja a edukacja w Trzecim Tysiącleciu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Częstochowa 23-24.04.2001. 2. Polka w Europie św. Urszula Ledóchowska. Ogólnopolskie Sympozjum,

Bardziej szczegółowo

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. dr. Arkadiusz Modrzejewski

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. dr. Arkadiusz Modrzejewski UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED Zoznam publikačnej činnosti dr. Arkadiusz Modrzejewski AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Modrzejewski, Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov dr Stanisława Gulaka

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov dr Stanisława Gulaka Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov dr Stanisława Gulaka Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 GULAK, S.: Personalistyczny Wymiar Łaski według Franciszka

Bardziej szczegółowo

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI SOCIÁLNEJ PRÁCE 3. ročník Košických dní sociálnej práce Soňa Lovašová (ed.) Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci projektu VEGA č.

Bardziej szczegółowo

Wykaz wybranych publikacji

Wykaz wybranych publikacji Prof. dr hab. Artur Życki I. Pozycje zwarte Wykaz wybranych publikacji - Europejska polityka regionalna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Piła 2010, ISBN978-83-89795-93-9. - Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Meno a priezvisko, tituly. Dr Wojciech Gulin. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

Meno a priezvisko, tituly. Dr Wojciech Gulin. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Meno a priezvisko, tituly Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Dr Wojciech Gulin 16.09. 1952,Wloclawek, Poľsko Vysokoškolské štúdiá: Magisterské: 1973 1978 Katolicki

Bardziej szczegółowo

DROGA WALKI. SAMODOSKONALENIE I BEZPIECZEŃSTWO

DROGA WALKI. SAMODOSKONALENIE I BEZPIECZEŃSTWO DROGA WALKI. SAMODOSKONALENIE I BEZPIECZEŃSTWO 8 MAJA 2015 KOMITET HONOROWY Juliusz PIWOWARSKI, PhD., School of Higher Education in Public and Individual Security Apeiron in Cracow, Cracow, Poland Prof.

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Andrzej Borkowski

Zoznam publikačnej činnosti. Andrzej Borkowski Zoznam publikačnej činnosti Andrzej Borkowski AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Borkowski, Andrzej [UKOEXIF] (100%) : Labirinty diskursov v slavianskich literaturach epochi

Bardziej szczegółowo

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy?

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? PROGRAM Międzynarodowej KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA WIARA KULTURA Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? na kanwie najnowszego dokumentu Papieskiej

Bardziej szczegółowo

SEZNAM ÚASTNÍK KONFERENCE

SEZNAM ÚASTNÍK KONFERENCE SEZNAM ÚASTNÍK KONFERENCE Jméno a píjmení Doc. RNDr. Pavel Híc, CSc. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. Doc. RNDr. Jarmila Doležalová, CSc. Prof. Ing. Vladimir Blagodarny, DrSc.

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

Syntetyczny obraz historii szkolnictwa na Słowacji od początków piśmiennictwa w Państwie Wielkomorawskim do rozwoju szkolnictwa w okresie oświecenia

Syntetyczny obraz historii szkolnictwa na Słowacji od początków piśmiennictwa w Państwie Wielkomorawskim do rozwoju szkolnictwa w okresie oświecenia Syntetyczny obraz historii szkolnictwa na Słowacji od początków piśmiennictwa w Państwie Wielkomorawskim do rozwoju szkolnictwa w okresie oświecenia Lucia Bokorová Trnawa, Słowacja bokorovalucia@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ, 18 20.04.2012

Nowy Targ, 18 20.04.2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010 Uniwersytet Śląski Katowice Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Pedagogiki Spolecznej Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Pedagogická fakulta ZAPROSZENIE zapraszają Panią/Pana na międzynarodową

Bardziej szczegółowo

DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014. medzi

DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014. medzi DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014 medzi Štátna vysoká odborná škola prof. Stanisława Tarnowského Ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg, Poľská republika zastúpená rektorom dr. Pawłom Maciaszczykom IČO:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie, Komitet naukowy i organizacyjny, Program, Zaproszone referaty, Rejestracja, Opłata konferencyjna, Artykuly, Kontakt

Wprowadzenie, Komitet naukowy i organizacyjny, Program, Zaproszone referaty, Rejestracja, Opłata konferencyjna, Artykuly, Kontakt SPORT REKREACJA ZDROWIE JAKOŚĆ ŻYCIA Wprowadzenie, Komitet naukowy i organizacyjny, Program, Zaproszone referaty, Rejestracja, Opłata konferencyjna, Artykuly, Kontakt INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

Bardziej szczegółowo

Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov Zoznam bibliografických odkazov ANDERSEN, H. CH. 1956. Rozprávky. Bratislava : Mladé letá, 1956, 147 s. ANDERSEN, H. CH. 2004. Rozprávky Hansa Christiana Andersena. Bratislava : Slovart, 2004, 592 s. ISBN

Bardziej szczegółowo

CITNET. Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii

CITNET. Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii ... partnerstvom k spoločnému rozvoju... CITNET Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii Projekt je spolufinancovaný

Bardziej szczegółowo

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa Ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa Biogram naukowy Urodzony 23 kwietnia 1946 w Radziechowicach; 1965-71 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie; 1971-74 był wikariuszem

Bardziej szczegółowo

Instytucje Łącznikowe nowe kraje

Instytucje Łącznikowe nowe kraje Instytucje Łącznikowe nowe kraje Kraj Kolejność alfabetyczna Cypr Instytucja The Social Insurance Services of the Ministry of Labour and Social Insurance 7 Byron Avenue, 1465 Nicosia, CYPRUS Tel: 0035722401638

Bardziej szczegółowo

Pozna doroslosc - doswiadczenia, problemy, wsparcie spoleczne i edukacyjne

Pozna doroslosc - doswiadczenia, problemy, wsparcie spoleczne i edukacyjne Pozna doroslosc - doswiadczenia, problemy, wsparcie spoleczne i edukacyjne Wyzsza Szkola Biznesu w D~browie G6rniczej Pozna doroslosc - doswiadczenia, problemy, wsparcie spoleczne i edukacyjne Redakcja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Program konferencji MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Etyka- Rodzina - Społeczeństwo Rzeszów, 20-21 maja 2015 PATRONAT KONFERENCJI: JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Prof. dr hab. Aleksander Bobko

Bardziej szczegółowo

Intensyfikacja międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany studentów w obszarze zrównoważonego transportu i logistyki

Intensyfikacja międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany studentów w obszarze zrównoważonego transportu i logistyki Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego Słowacja Austria Czechy 19-25.10.2014 r. Intensyfikacja międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany studentów w obszarze zrównoważonego transportu i logistyki Źródło

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Numer 17/2012 15/2012 WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE Warszawa 2012 11 SŁOWO WSTĘPNE Przewodniczący: ks. Edmund Robek SAC Zespół redakcyjny:

Bardziej szczegółowo

Rozdziały w monografiach, artykuły w czasopismach popularnonaukowych

Rozdziały w monografiach, artykuły w czasopismach popularnonaukowych Dr Maria Raczyńska Monografie, podręczniki, skrypty 1. Raczyńska M.: Technologia informacyjna w metodzie projektów, Wyd. Politechnika Radomska, Monografia Nr 120, Radom 2008, ss. 74 ISSN 1642-52-78 2.

Bardziej szczegółowo

UNIVERSALISM OF HUMAN WORK CONTEMPORARY CONNOTATIONS

UNIVERSALISM OF HUMAN WORK CONTEMPORARY CONNOTATIONS STATEMENT nr 1 Pedagogical University of Cracow Faculty of Pedagogy Institute of Social Work with Institute of Pre-School and Early School Education sincerely invite you to actively participate in the

Bardziej szczegółowo

DR ANNA SZKOLAK Pełnione funkcje: Badania naukowe w obszarze:

DR ANNA SZKOLAK Pełnione funkcje: Badania naukowe w obszarze: DR ANNA SZKOLAK Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej ul. Ingardena 4, Kraków, Polska tel. +48 608 869 349 e-mail:

Bardziej szczegółowo

E BILBAO01 Hiszpania 920 21. Uniwersytet Jagielloński PL KRAKOW01 Polska 914

E BILBAO01 Hiszpania 920 21. Uniwersytet Jagielloński PL KRAKOW01 Polska 914 Uczelnie, które wysłały najwięcej studentów w ramach Erasmusa w roku 2012/13 Uczelnia Kod Erasmusa Kraj Liczba studentów wysłanych na studia i na praktyki Erasmusa Number of outgoing Erasmus students 1.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM

BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM VÝSTAVBA HRANIČNÝ MOST NA RIEKE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ - MNÍŠEK N / POPRADOM SPECYFIKA BUDOWY I. graniczenie z inną budową II.

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodnych publikovaných vedeckých a odborných prác, učebníc, učebných textov

Zoznam pôvodnych publikovaných vedeckých a odborných prác, učebníc, učebných textov Andrzej Pacana Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej Zoznam pôvodnych publikovaných vedeckých a odborných prác, učebníc, učebných textov 1. Vedecké monografie a ich časti domáce 1.1

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC PUBLIKOWANYCH I NIEPUBLIKOWANYCH O KS. PROF. DR. HAB. JANUSZU MARIAŃSKIM W LATACH 2008-2014

WYKAZ PRAC PUBLIKOWANYCH I NIEPUBLIKOWANYCH O KS. PROF. DR. HAB. JANUSZU MARIAŃSKIM W LATACH 2008-2014 272 DOROBEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY KS. PROF. JANUSZA MARIAŃSKIEGO 198. Wartości podstawowe w świadomości młodzieży maturalnej, w: Godność osoby ludzkiej w społeczeństwie i gospodarce, red. Stanisław Fel,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Český svaz geodetů a kartografů Slovenská spoločnost geodetov a kartografov oraz DVW Berlin-Brandenburg e.v.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Český svaz geodetů a kartografů Slovenská spoločnost geodetov a kartografov oraz DVW Berlin-Brandenburg e.v. Stowarzyszenie Geodetów Polskich Český svaz geodetů a kartografů Slovenská spoločnost geodetov a kartografov oraz DVW Berlin-Brandenburg e.v. Komunikat XX Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA - POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKÁ ZMLUVA - DOHODA O SPOLUPRÁCI

UMOWA PARTNERSKA - POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKÁ ZMLUVA - DOHODA O SPOLUPRÁCI UMOWA PARTNERSKA - POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKÁ ZMLUVA - DOHODA O SPOLUPRÁCI PARTNERSTWA NA TRANSGRA - NICZNYM RYNKU PRACY POLSKI I SŁOWACJI POPRAD DUNAJEC PARTNERSTVA NA CEZHRANIČNOM TRHU PRÁCE

Bardziej szczegółowo

Building Civil Society and Fighting Social Exclusion Contemporary Challenges for Social Work

Building Civil Society and Fighting Social Exclusion Contemporary Challenges for Social Work Program Erasmus Building Civil Society and Fighting Social Exclusion Contemporary Challenges for Social Work Budowanie społeczeństwa obywatelskiego i walka z wykluczeniem społecznym - współczesne wyzwania

Bardziej szczegółowo

SBORNÍK RECENZOVANÝCH PŘÍSPĚVKŮ

SBORNÍK RECENZOVANÝCH PŘÍSPĚVKŮ 3. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE CESTOVNÍ RUCH, HOTELNICTVÍ A LÁZEŇSTVÍ VE SVĚTLE VĚDECKÉHO VÝZKUMU A PRAXE KARVINÁ 14. - 15. KVĚTEN 2014 SBORNÍK RECENZOVANÝCH PŘÍSPĚVKŮ Karviná 2014 3. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY AKADEMIA IM. JANA D UGOSZA W CZ STOCHOWIE UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA

Bardziej szczegółowo

Security Forum 2015. 16 października 2015 KRAKÓW

Security Forum 2015. 16 października 2015 KRAKÓW Security Forum 2015 16 października 2015 KRAKÓW KOMITET HONOROWY Juliusz PIWOWARSKI, PhD., Rector of School of Higher Education in Public and Individual Security Apeiron in Cracow, Cracow, Poland Prof.

Bardziej szczegółowo

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA NAZWA Lingwokulturologia jako nowy paradygmat lingwistyki Linguistics Beyond And Within 2014 International Linguistics Conference in Lublin (LingBaW 2014) Idee i wartości w języku, historii i kulturze

Bardziej szczegółowo

Rodina - zdravie - choroba

Rodina - zdravie - choroba Rodina - zdravie - choroba Publikácia vyšla s podporou Katolíckej univerzity v Ružomberku,Fakulty zdravotníctva Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty humanitních studií, Ústav zdravotnických věd Krakowskej

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Edukacja ekologiczna Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-1-111-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Dr. Waldemar Cudny

Zoznam publikačnej činnosti. Dr. Waldemar Cudny Zoznam publikačnej činnosti Dr. Waldemar Cudny AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Cudny, Waldemar [UKOEXRP] (100%): Przemiany przestrzenne i funkcjonalne Tomaszowa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Studenci etnologii UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE. mają zaszczyt zaprosić na II MIĘDZYNARODOWY ZJAZD STUDENTÓW ETNOLOGII

Studenci etnologii UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE. mają zaszczyt zaprosić na II MIĘDZYNARODOWY ZJAZD STUDENTÓW ETNOLOGII Studenci etnologii UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE mają zaszczyt zaprosić na II MIĘDZYNARODOWY ZJAZD STUDENTÓW ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ EUROPY ŚRODKOWEJ ETNOLOGIA BEZ GRANIC KRAKÓW 2013

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Humanistyczno-Społeczny Katedra Pedagogiki Bielsko-Biała Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Instytut Nauk o Edukacji

Bardziej szczegółowo

Nietolerancja przejawy i przyczyny

Nietolerancja przejawy i przyczyny Program międzynarodowej konferencji Nietolerancja przejawy i przyczyny zorganizowanej przez Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich Katedrę Filozofii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Pacyfistyczne

Bardziej szczegółowo

E. ČÍSLO ORGANIZÁCIA ADRESA

E. ČÍSLO ORGANIZÁCIA ADRESA D - 09/2011 GAMMALUX NDT, spol. s r.o. Na Vrabčárně 2 Plzeň D - 10/2011 CHEMSTROJ, s.r.o. Priemyselná 720 Strážske nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, dráhových oceľových mostných a mostom podobných

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - EGZEMPLIFIKACJE W PRAKTYCE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - EGZEMPLIFIKACJE W PRAKTYCE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska 28 kwietnia 2013 niedziela 15.00 21.00 20.00 przyjazd uczestników konferencji, zakwaterowanie kolacja 29 kwietnia 2013 poniedziałek 8.00 9.00 10.00 10.15 10.30 11.00-14.00 (sala 113) 11.00-11.20 11.20-11.40

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

PROGRAM I MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PROGRAM I MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PROBLEMY OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYZWANIEM DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ PROGRAM KONFERENCJI CZWARTEK, 15.10.2015 11.00-12.00: Rejestracja

Bardziej szczegółowo

PRACE PLASTYCZNE. Kategoria wiekowa 6-10 lat

PRACE PLASTYCZNE. Kategoria wiekowa 6-10 lat Lista laureatów Słowacko-Polskiego Konkursu Plastyczno-Literackiego pt. Śladami Ladislava Mednyánszkeho PRACE PLASTYCZNE Kategoria wiekowa 6-10 lat Nagrody: Imię i nazwisko: Antoni Długopolski Wiek: 6

Bardziej szczegółowo

KONKURS STYPENDIALNY ROK 2015/2016. Informacje: www.aps.edu.pl

KONKURS STYPENDIALNY ROK 2015/2016. Informacje: www.aps.edu.pl KONKURS STYPENDIALNY ROK 2015/2016 WYMAGANIA: BARDZO DOBRA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ŚREDNIA OCEN Z OSTATNIEGO ROKU - co najmniej 4,0 CURRICULUM VITAE, LIST MOTYWACYJNY MILE WIDZIANE Potwierdzone informacje o osiągnięciach:

Bardziej szczegółowo

Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti

Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Ivana Pirohová Eduard Lukáč (eds.) Prešov 2010 Filozofická fakulta Prešovskej

Bardziej szczegółowo

II. Štúdium 2.1 ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ZABEZPEČOVANÉ KATEDROU

II. Štúdium 2.1 ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ZABEZPEČOVANÉ KATEDROU Výročná správa Katedry hudby za rok 2008: Úvod I. Organizácia vedúci katedry: doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD. m. prof. KU zástupca vedúceho katedry: PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD. sekretariát

Bardziej szczegółowo

Dritte Internationale Tagung Sprachliche Säkularisierung Semantik und Pragmatik 11.-14.11.2013

Dritte Internationale Tagung Sprachliche Säkularisierung Semantik und Pragmatik 11.-14.11.2013 Dritte Internationale Tagung Sprachliche Säkularisierung Semantik und Pragmatik 11.-14.11.2013 Institut für Slawistik der HU, Boeckh-Haus, Dorotheenstr. 65, Raum 5.57 & Universitätsbibliothek, Grimm-Zentrum,

Bardziej szczegółowo

Od ochrony środowiska po ekologię człowieka zadania wychowawcze rodziny, państwa, Kościoła

Od ochrony środowiska po ekologię człowieka zadania wychowawcze rodziny, państwa, Kościoła PROGRAM Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA WIARA KULTURA Od ochrony środowiska po ekologię człowieka zadania wychowawcze rodziny, państwa, Kościoła na

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. Návrh tém dizertačných prác pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca v študijnom programe Sociálna práca pre prijímacie pohovory na doktorandské štúdium v akademickom roku 2016/2017

Bardziej szczegółowo

dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP Wykaz publikacji za lata 2008-2015

dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP Wykaz publikacji za lata 2008-2015 dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP Wykaz publikacji za lata 2008-2015 Monografie naukowe: Osuch W. (2010). Kompetencje nauczycieli geografii oraz studentów geografii kandydatów na nauczycieli. Prace Monograficzne

Bardziej szczegółowo

SPRÁVA INAUGURAČNEJ KOMISIE

SPRÁVA INAUGURAČNEJ KOMISIE SPRÁVA INAUGURAČNEJ KOMISIE CELKOVÉ ZHODNOTENIE UCHÁDZAČA DOC. PAEDR. MARTIN GOLEMA, CSC. (FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI) O VEDECKO-PEDAGOGICKÝ TITUL PROFESOR v študijnom

Bardziej szczegółowo

Anna Walulik publikacje i inna działalność naukowa w latach 2002-2012

Anna Walulik publikacje i inna działalność naukowa w latach 2002-2012 Anna Walulik publikacje i inna działalność naukowa w latach 2002-2012 Rok 2002 Katecheza inicjacyjna w polskich katechizmach (1945-1990), Wyd. Ignatianum WAM, Kraków 2002.tak zaznaczam publikacje wzięte

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa PROGRAM 3 CZERWCA 2013 ROKU 1 Komitet naukowy: prof. UP dr hab. Zofia Szarota (UP, Kraków); prof. UP dr hab. Barbara Kędzierska (UP, Kraków); dr hab.

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II MUZYKOLOGIA /muzykologia STUDIA W INSTYTUCIE MUZYKOLOGII Instytut Muzykologii KUL należy do wąskiego grona pięciu placówek naukowo-dydaktycznych w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja monografii Prof. Ing. Kristína Viestová Náčrt vývoja slovenskej teórie marketingu [Zarys rozwoju teorii marketingu

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo