PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI"

Transkrypt

1 ORGANIZATOR: Chełmskie Towarzystwo Naukowe Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Katedra Pedagogiki Socjalnej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi v Poprade Katedra spoločenských vied, Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove PARTNERZY KONFERENCJI: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI PARTNER MEDIALNY: EDUKACJA ELEMENTARNA W TEORII I PRAKTYCE, WSF-P Kraków

2 RADA NAUKOWA: Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Zbigniew Babiarz Dr Anita Famuła-Jurczak Dr Mariusz Gwozda Prof. dr hab. Petro Husak Doc. PaedDr. Tomáš JablonskýPhD., Prof. KU Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Karbowniczek Prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc. Prof. zw. dr hab. Władysław Kubik SJ PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD. Prof. doc. dr Włodzimierz Lukiewicz Dr Grzegorz Łuszczak SJ Prof. zw. dr hab. Zbigniew Marek Prof. nadzw. dr hab. Piotr Mazur Doc. PhDr. Josef Malach, CSc PhDr. Jelena Petrucijová, CSc. Prof. dr hab. Wiktor Puszkin Prof. nadzw. dr hab. Marian Stepulak Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Stępnik Doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD. Prof. zw. dr hab. Marian Śnieżyński Prof. PhDr. Martin Żilinek, PhD. Prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Univerzita Komenského v Bratislave, Słowacja Państwowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina w Brześciu, Białoruś Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Ostravská univerzita, Czechy Ostravská univerzita, Czechy Narodowy Uniwersytet Górniczy w Dniepropietrowsku, Ukraina Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, Słowacja Univerzita Komenského v Bratislave, Słowacja KOMITET ORGANIZACYJNY: Prof. nadzw. dr hab. Piotr Mazur (przewodniczący) Dr Dorota Sikora (sekretarz) Mgr Elżbieta Miterka Mgr Augustyn Okoński Mgr Iwona Oleksa Mgr Agata Szabała-Walczuk

3 Poniedziałek, r Śniadanie Rejestracja uczestników Uroczyste otwarcie konferencji JM Rektor Prof. dr hab. Józef Zając Prezentacja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Prorektor dr Arkadiusz Tofil Występ zespołu z Gimnazjum nr 2 w Chełmie Przerwa kawowa Obrady plenarne: Prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku) Sociálna práca ako akademická disciplína na Slovensku PhDr. Jelena Petrucijová, CSc. (Ostravská univerzita) Overlapping Issues of Multicultural and Civic Education Prof. dr hab. Petro Husak (Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku) Innowacyjno-strukturalny model przygotowania pedagoga socjalnego Prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. (Katolícka univerzita v Ružomberku) Rozwojové vzdelávanie ako potreba i nový trend Prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ (,,Ignatianum w Krakowie) Wychowanie religijne we współczesnej edukacji Prof. doc. dr Włodzimierz Lukiewicz (Państwowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina w Brześciu) Współczesny sport i wyzwania edukacyjne Chełmskie Podziemia Kredowe Obiad restauracja Gęsia Szyja Zwiedzanie Chełma Uroczysty bankiet

4 Śniadanie Obrady w sekcjach Wtorek, r. Sekcja I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Przewodniczący: Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU, Doc. dr Gusak Ludmyla, PhDr. Jelena Petrucijová, CSc. Prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc. (Univerzita Komenského w Bratislave) Rozvíjanie základných schopností žiakov vedeckého prístupu v primárnom vzdelávaní Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU, PhDr. Gabriela Siváková (Katolícka univerzita v Ružomberku) Elementy výchovno-vzdelávacieho procesu a ich vplyv na disciplínu žiakov Doc. dr Gusak Ludmyla (Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku) Методологічні основи застосування методу асоціативних символів в навчанні іноземної мови в початковій школі Doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku) Možnosti edukácie nadaných na 1. stupni ZŠ v podmienkach školského systemu PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD., PaedDr. Marta Oravcová (Katolícka univerzita v Ružomberku) Využívanie interpretácie diel náboženského umenia v náboženskej výchove v primárnom vzdelávaní PaedDr., Ivana Rochovská, PhD., PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku) Rozvíjanie prírodovedného poznávania detí mladšieho školského veku v mimoškolskej výchove prostredníctvom bádateľských aktivít PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku) Klúčové kompetencie učiteľa materskej školy profesijný štandard Dr Jolanta Andrzejewska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie) Indywidualizacja w przedszkolu wyzwaniem współczesnej edukacji

5 Dr Beata Komorowska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie) Dylematy wokół nowej podstawy programowej w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i rodziców uczniów klas pierwszych Mgr Aneta Zapała-Wiecheć (Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim) Rola tańca w życiu dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. (Ostravská univerzita) Užívání učebnic na 2. stupni základní školy v České Republice Sekcja II OPIEKA I WYCHOWANIE W EDUKACJI Przewodniczący: Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. dr Anita Famuła-Jurczak, dr Mariusz Gwozda Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku) Prof. PhDr. Martin Żilinek, PhD. (Univerzita Komenského w Bratislave) Integratívna podstata hodnototvorného procesu výchovy Doc. dr Bojczuk Petro (College Pedagogiczny w Łucku) Теоретичні аспекти національно-патріотичного виховання молоді в сучасних умовах Doc. dr Petrowycz Walerij (Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku) Діяльність соціального педагога навчального закладу щодо збереження і зміцнення здоров я учнів підліткового віку Dr Anita Famuła-Jurczak (Uniwersytet Zielonogórski) O konieczności ponownej refleksji nad rolą zawodową nauczyciela PaedDr. Marián Ambrozy, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku) Kompetencje učiteľa filozofie Dr Mariusz Gwozda (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Polski system edukacyjny a potrzeby kraju w kontekście przemian ostatniego dwudziestolecia Dr Dorota Sikora (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie) Edukacja inna niż szkolna - opinie studentów pedagogiki na temat homeschoolingu

6 Dr Halina Bejger (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie) Wizerunek nauczyciela XXI wieku w opiniach studentów Dr Renata Kartaszyńska, mgr Augustyn Okoński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie) Wybrane zagadnienia kierunków rozwoju edukacji Dr Małgorzata Łobacz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie) Praca socjalna pomocą w przeciwdziałaniu patologii uczniów z rodzin ubogich Dr Sydoruk Iryna (Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku) Система підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики вживання дітьми психоактивних речовин Mgr Elżbieta Miterka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie) Znaczenie technologii edukacyjnych w przestrzeni pomiędzy pedagogiką naukową i rzeczywistością edukacyjną Bc. Katarína Greňová (Katolícka univerzita v Ružomberku) Dôležitosť rozvoja hodnôt mladých ľudí Mgr. Bc. Martina Gúberová (Ostravská univerzita) Východiska multikulturní výchovy ve vzdělávacím systému České Republiky Mgr Wiesław Kwiecień (Uniwersytet Rzeszowski) Zadania pedagoga szkolnego w organizacji środowiska lokalnego na rzecz dzieci i młodzieży Русин Галина Андріївна (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника) ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

7 Sekcja III PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Przewodniczący: Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Zbigniew Babiarz, Prof. nadzw. dr hab. Piotr Mazur, PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD. Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Zbigniew Babiarz, mgr Jolanta Skowrońska (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach) Rodzina obszarem wspierania lub ograniczania specjalnych potrzeb edukacyjnych na przykładzie dzieci z zaburzonym rozwojem mowy Prof. nadzw. dr hab. Piotr Mazur (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie) Edukacja osób niepełnosprawnych w Polsce Ks. Prof. nadzw. dr hab. Marian Stepulak (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) Edukacja dzieci z ADHD PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku) The contribution of the social doctrine of the Church for individual learning in education for sociality PaedDr. Oľga Račková, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku) Inkluzívne vzdelávanie z hľadiska morálneho komponentu v kontexte Nového zákona Dr Aneta Paszkiewicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie) Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia o inteligencji niższej niż przeciętna Mgr Malwina Gros (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim) Aktywność fizyczna wyzwaniem dla edukacji specjalnej Mgr Marta Wawrzyniak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim) Predyspozycje osobowościowe pedagoga specjalnego w pracy z uczniem Mgr Iwona Oleksa, mgr Agata Szabała-Walczuk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie) Postawy społeczne uczniów klas VI uczęszczających do oddziałów integracyjnych Podsumowanie i zakończenie konferencji Sprawozdania przewodniczących sekcji

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - EGZEMPLIFIKACJE W PRAKTYCE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - EGZEMPLIFIKACJE W PRAKTYCE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska 28 kwietnia 2013 niedziela 15.00 21.00 20.00 przyjazd uczestników konferencji, zakwaterowanie kolacja 29 kwietnia 2013 poniedziałek 8.00 9.00 10.00 10.15 10.30 11.00-14.00 (sala 113) 11.00-11.20 11.20-11.40

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY

AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY Termin: 15-16 kwietnia 2013 r. Miejsce: Dom Wczasowy "Jawor" Ustroń, ul. Wczasowa 51 Organizatorzy Zakład Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. zapraszają

Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. zapraszają Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyzwania współczesnej edukacji rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyzwania współczesnej edukacji rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyzwania współczesnej edukacji rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 23-24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w cyklicznej debacie, która od samego początku jest objęta patronatem KNP PAN

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w cyklicznej debacie, która od samego początku jest objęta patronatem KNP PAN Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Humanistyczno-Społeczny Katedra Pedagogiki Bielsko-Biała Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Instytut Nauk o Edukacji

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyzwania współczesnej edukacji rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyzwania współczesnej edukacji rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyzwania współczesnej edukacji rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 23-24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

i uczeń w Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

i uczeń w Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Humanistyczno-Społeczny Katedra Pedagogiki Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej

Bardziej szczegółowo

i uczeń w Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

i uczeń w Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Wołodymyra Hnatiuka w Tarnopolu Ostravská univerzita v Ostravě Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Pedagogická fakulta Akademia Techniczno-Humanistyczna

Bardziej szczegółowo

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Zakładu Teoretycznych Podstaw Pedagogiki Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

,, NASZA WSPÓŁCZESNA RZECZYWISTOŚĆ

,, NASZA WSPÓŁCZESNA RZECZYWISTOŚĆ zaprasza na: II - MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ STUDENCKĄ KOŁA NAUKOWEGO WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO AMBITNI DLA PRZYSZŁOŚCI,, NASZA WSPÓŁCZESNA RZECZYWISTOŚĆ pod patronatem J.M. Rektora WSETINS dr Jana Telusa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI na temat SZEŚCIOLATEK: PRZEDSZKOLAK CZY UCZEŃ - DYLEMATY W KSZTAŁCENIU I WYCHOWANIU DZIECI NAJMŁODSZYCH 24-25.09. 2009 Gliwice, ul Bojkowska 37 GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Humanistyczno-Społeczny Katedra Pedagogiki Bielsko-Biała Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Instytut Nauk o Edukacji

Bardziej szczegółowo

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa)

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa) RAMOWY PLAN XIV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, IX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ BEZPIECZEŃSTWO-

Bardziej szczegółowo

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pogranicza w perspektywie wyzwań współczesności

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pogranicza w perspektywie wyzwań współczesności PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD SOCJOLOGII Program Ogólnopolskiej Konferencji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie, Komitet naukowy i organizacyjny, Program, Zaproszone referaty, Rejestracja, Opłata konferencyjna, Artykuly, Kontakt

Wprowadzenie, Komitet naukowy i organizacyjny, Program, Zaproszone referaty, Rejestracja, Opłata konferencyjna, Artykuly, Kontakt SPORT REKREACJA ZDROWIE JAKOŚĆ ŻYCIA Wprowadzenie, Komitet naukowy i organizacyjny, Program, Zaproszone referaty, Rejestracja, Opłata konferencyjna, Artykuly, Kontakt INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

Bardziej szczegółowo

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Organizatorzy konferencji: Komisja Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej Społeczno-Ekonomiczny Zespół Badawczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej Społeczno-Ekonomiczny Zespół Badawczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej Społeczno-Ekonomiczny Zespół Badawczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Katedra Pracy Socjalnej Pedagogická Fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Bardziej szczegółowo

Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych

Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych Pod Patronatem Pana dr Janusza Kochanowskiego - Rzecznika Praw Obywatelskich Termin i miejsce: 17-18.03.2010 r., Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wydział Nauk Społecznych, ul.

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Szkół Wyższych Wydziałów Przyrodniczych

II Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Szkół Wyższych Wydziałów Przyrodniczych II Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Szkół Wyższych Wydziałów Przyrodniczych O kontynuacji kształcenia szkolnego na uczelniach wyższych od tradycji do innowacyjności 19 20 listopada 2015, sala Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010 Uniwersytet Śląski Katowice Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Pedagogiki Spolecznej Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Pedagogická fakulta ZAPROSZENIE zapraszają Panią/Pana na międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI IX. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne W DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI Ustroń, 19 20 listopada

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Humanistyczno-Społeczny Katedra Pedagogiki Bielsko-Biała Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Instytut Nauk o Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową NOWE TRENDY W EDUKACJI I PRAKTYCE PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA;

Zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową NOWE TRENDY W EDUKACJI I PRAKTYCE PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA; Organizatorzy Konferencji: Katedra Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Zdrowia Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku Wydział Humanistyczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 1 CELE KONFERENCJI ORGANIZATORZY KOMITET NAUKOWY

Komunikat nr 1 CELE KONFERENCJI ORGANIZATORZY KOMITET NAUKOWY Komunikat nr 1 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Edukacyjną nt.: Teoretyczno-metodyczne aspekty edukacji sportowej dzieci i młodzieży na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Zaproszenie na Konferencję Naukową pt. Autyzm współczesnej szkoły, Uniwersytet Rzeszowski 11. 06. 2015 Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej Autyzm - wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

Program konferencji. 05.11.2013 (wtorek)

Program konferencji. 05.11.2013 (wtorek) Hotel Jaskółka w Ustroniu (ul. Zdrojowa 10) Program konferencji 05.11.2013 (wtorek) 8 00-9 00 śniadanie dla osób korzystających z noclegu w dniach 4/5.11. 9 00 przejazd autokarem do Cieszyna 9 00-10 00

Bardziej szczegółowo

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM SECTION OF PEDAGOGY

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM SECTION OF PEDAGOGY SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM SECTION OF PEDAGOGY Chełm 2011 RADA PROGRAMOWA: Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku, Słowacja PeadDr. Beata Akimjakova, PhD Katolícka

Bardziej szczegółowo

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM SECTION OF PEDAGOGY

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM SECTION OF PEDAGOGY SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM SECTION OF PEDAGOGY Chełm 2015 RADA PROGRAMOWA Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. Catholic University in Ruzomberok, Slovakia Doc. PeadDr. Beáta Akimjaková, PhD. Juraj

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Sympozjum Naukowe Od tradycyjnej do przyszłej szkoły skoncentrowanej na uczniach

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Sympozjum Naukowe Od tradycyjnej do przyszłej szkoły skoncentrowanej na uczniach Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Sympozjum Naukowe Od tradycyjnej do przyszłej szkoły skoncentrowanej na uczniach Pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Krakowskiej Akademii im.

Bardziej szczegółowo

Instytut Pracy Socjalnej

Instytut Pracy Socjalnej UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania

Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania Program ogólnopolskiej konferencji naukowej Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania Kielce, 7-8 marca 2016 roku Patronat Honorowy Zespół Historii Wychowania Komitetu

Bardziej szczegółowo

Program I MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI INKLUZJA, TERAPIA, WSPIERANIE ROZWOJU

Program I MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI INKLUZJA, TERAPIA, WSPIERANIE ROZWOJU Program I MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI INKLUZJA, TERAPIA, WSPIERANIE ROZWOJU 27-28 marca 2014 roku Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy Konferencji:

Organizatorzy Konferencji: Organizatorzy Konferencji: Katedra Pielęgniarstwa, Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Formy wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Organizatorzy: Katedra Filozofii i Socjologii Wydziału Ekonomicznego oraz Katedra Pedagogiki i Psychologii Wydziału

Bardziej szczegółowo

zapraszają na IX Jesienne Dni Fizjoterapii Współczesne kierunki fizjoterapii w praktyce Biała Podlaska, 5-6 października 2013 r. WWFiS Biała Podlaska

zapraszają na IX Jesienne Dni Fizjoterapii Współczesne kierunki fizjoterapii w praktyce Biała Podlaska, 5-6 października 2013 r. WWFiS Biała Podlaska POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII Oddziały: Lubelski, Podkarpacki, Mazowiecki, Świętokrzyski, Małopolski i Warmińsko-Mazurski AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej

Bardziej szczegółowo

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy?

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? PROGRAM Międzynarodowej KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA WIARA KULTURA Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? na kanwie najnowszego dokumentu Papieskiej

Bardziej szczegółowo

Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego

Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego z okazji X-lecia działalności Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą

Bardziej szczegółowo

Nietolerancja przejawy i przyczyny

Nietolerancja przejawy i przyczyny Program międzynarodowej konferencji Nietolerancja przejawy i przyczyny zorganizowanej przez Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich Katedrę Filozofii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Pacyfistyczne

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ ORGANIZACJI

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ ORGANIZACJI II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ ORGANIZACJI Patronat Honorowy: Dr Jan Telus, JM Rektor WSETiNS Mgr Piotr Przytocki, Prezydent Miasta Krosna Krosno,12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Multimedia w świecie dziecka Konteksty pedagogiczne i społeczne

Multimedia w świecie dziecka Konteksty pedagogiczne i społeczne Katedra Pedagogiki Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową Multimedia w świecie dziecka Konteksty pedagogiczne i społeczne

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny oraz

Główny Urząd Statystyczny oraz Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Białymstoku mają przyjemność zaprosić na KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014 2020. Istota, znaczenie oraz zakres

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Konferencja Naukowa Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz nowatorskie metody terapeutyczne Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Vedecký krúžok študentov organizuje pracovné stretnutie a študentskú vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Wsparcie osób z niepełnosprawnością w drodze do aktywizacji zawodowej Kraków, 7 8 kwietnia 2016 r.

Międzynarodowa Konferencja Wsparcie osób z niepełnosprawnością w drodze do aktywizacji zawodowej Kraków, 7 8 kwietnia 2016 r. Międzynarodowa Konferencja Wsparcie osób z niepełnosprawnością w drodze do aktywizacji zawodowej Kraków, 7 8 kwietnia 2016 r. Komunikat 1: Mamy przyjemność poinformować, że Instytut Pedagogiki Specjalnej

Bardziej szczegółowo

Etyczny wymiar podróży kulturowych

Etyczny wymiar podróży kulturowych AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI ZAKŁAD KULTUROWYCH PODSTAW TURYSTYKI ZAKŁAD KULTUROWYCH PODSTAW TURYSTYKI ul. Królowej Jadwigi 27/39,

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU- 2 KWIETNIA 2014 Bądźmy Razem (VI) Światowy Dzień Autyzmu Lublin 2014

ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU- 2 KWIETNIA 2014 Bądźmy Razem (VI) Światowy Dzień Autyzmu Lublin 2014 ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU- 2 KWIETNIA 2014 Bądźmy Razem (VI) Światowy Dzień Autyzmu Lublin 2014 Organizatorzy: Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa Polityków Społecznych XXVII MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE. Program

Konferencja Naukowa Polityków Społecznych XXVII MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE. Program XXVII Konferencja Naukowa Polityków Społecznych MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE Program Ustroń 19-21 maja 2009 r. 19 maja 2009 (wtorek) Godzina do 13 00 Rejestracja i zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce

XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce ODDZIAŁY: LUBELSKI, PODKARPACKI, MAZOWIECKI oraz Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydział Rehabilitacji - AWF Warszawa ORGANIZUJĄ: XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce Polańczyk

Bardziej szczegółowo

Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej.

Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Pracy Socjalnej Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy os. Stalowe 17 31-922 Kraków tel. 12 622 79 50 www.ipsoc.up.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Praca nauczyciela nauczania początkowego wybór artykułów z czasopism pedagogicznych za lata

Praca nauczyciela nauczania początkowego wybór artykułów z czasopism pedagogicznych za lata Praca nauczyciela nauczania początkowego wybór artykułów z czasopism pedagogicznych za lata 2011-2014 Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielcach 1. Arkabus, Agata

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Dąbrowie Górniczej EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie

Szanowni Państwo. Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie Szanowni Państwo Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową pod patronatem

Bardziej szczegółowo

XI JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce

XI JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce KOMUNIKAT Nr 2 POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII ODDZIAŁY LUBELSKI, PODKARPACKI, MAZOWIECKI ORGANIZUJĄ: XI JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce 30 września 2 października 2016 Patronat naukowy

Bardziej szczegółowo

Zapraszają na. Dylematy człowieka poszukującego w dobie cywilizacji XXI wieku

Zapraszają na. Dylematy człowieka poszukującego w dobie cywilizacji XXI wieku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Katedra Pedagogiki Zakład Rozwoju i Edukacji Dziecka -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka działająca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka działająca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka działająca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zorganizowała, z okazji ustanowionego przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej Roku

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA JEDNOSTEK, GRUP I ZBIOROWOŚCI W ŚRODOWISKU LOKALNYM

AKTYWIZACJA JEDNOSTEK, GRUP I ZBIOROWOŚCI W ŚRODOWISKU LOKALNYM Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy współpracy Zespołu Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Ogólnopolska Konferencja AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, ul. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała Termin: 14-15 listopada 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Organizatorzy Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Bardziej szczegółowo

15. Problematika sociálno-patologických javov v śkolskom prostredí stav, prevencia, riešenie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ružomberok

15. Problematika sociálno-patologických javov v śkolskom prostredí stav, prevencia, riešenie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ružomberok Konferencje naukowe: 1. Ewangelizacja a edukacja w Trzecim Tysiącleciu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Częstochowa 23-24.04.2001. 2. Polka w Europie św. Urszula Ledóchowska. Ogólnopolskie Sympozjum,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. 9 kwietnia 2015 czwartek (dzień pierwszy)

PROGRAM KONFERENCJI. 9 kwietnia 2015 czwartek (dzień pierwszy) PROGRAM KONFERENCJI 9 kwietnia 2015 czwartek (dzień pierwszy) godz. 9 00 (ul. Mikołaja Kopernika 26) PRZYJMOWANIE GOŚCI Parter budynek główny Uczelni godz. 10 00 OTWARCIE KONFERENCJI Powitanie uczestników

Bardziej szczegółowo

ETYCZNE, SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE

ETYCZNE, SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI i JĘZYKÓW OBCYCH SERDECZNIE ZAPRASZA NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ NT. ETYCZNE, SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE Organizatorzy: WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Komunikat 1 IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia

Komunikat 1 IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Komunikat 1 IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość opieki geriatrycznej w Polsce aspekty medyczne, etyczne i organizacyjno-prawne. Wrocław, 21 kwietnia 2015 r. Pod patronatem honorowym:

Bardziej szczegółowo

Od ochrony środowiska po ekologię człowieka zadania wychowawcze rodziny, państwa, Kościoła

Od ochrony środowiska po ekologię człowieka zadania wychowawcze rodziny, państwa, Kościoła PROGRAM Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA WIARA KULTURA Od ochrony środowiska po ekologię człowieka zadania wychowawcze rodziny, państwa, Kościoła na

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 20 21 października 2015 r.

Zielona Góra, 20 21 października 2015 r. Program w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie Pod Patronatem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Współczesne aspekty w edukacji i wychowaniu dziecka

Zaproszenie. Współczesne aspekty w edukacji i wychowaniu dziecka Zaproszenie Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową na temat: Współczesne aspekty w edukacji i wychowaniu dziecka Proponowane obszary tematyczne: Listopad 2014

Bardziej szczegółowo

ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE

ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE Międzynarodowa konferencja naukowa ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE Miejsce konferencji: Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo, ul. Wrzosowa 28a, Szczyrk 7-8 grudnia 2012 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

HONOROWY PATRONAT NAD KONFERENCJĄ OBJĄŁ KOMITET NAUK FILOZOFICZNYCH PAN

HONOROWY PATRONAT NAD KONFERENCJĄ OBJĄŁ KOMITET NAUK FILOZOFICZNYCH PAN S z c z e c i n H u m a n i s t y c z n y i K a t e d r a W c z e s n e j E d u k a c j i I P serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat: Dziecko i filozofia w kontekście wczesnej

Bardziej szczegółowo

VII KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

VII KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM VII KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM Częstochowa, 19 20 maja 2011 r. Częstochowa, ul. Nadrzeczna 7 ORGANIZATOR: PRACOWNIA EDUKACJI JĘZYKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

która odbędzie się 18 stycznia 2017 roku pod patronatem Pani Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal - Michalskiej

która odbędzie się 18 stycznia 2017 roku pod patronatem Pani Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal - Michalskiej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tytułem: TRUDNOŚCI W PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ DZIECKA,

Bardziej szczegółowo

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA Organizátor a miesto konania: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká Dátum: 17.- 18. marca 2016 fakulta Ostravské univerzity,

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r.

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ MANAGEMENT 2015 Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa konferencja Sztuka wychowania 24-25 kwietnia 2014. Patronat honorowy: JM prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek - Rektor PWSZ

Międzynarodowa konferencja Sztuka wychowania 24-25 kwietnia 2014. Patronat honorowy: JM prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek - Rektor PWSZ Międzynarodowa konferencja Sztuka wychowania 24-25 kwietnia 2014 Patronat honorowy: JM prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek - Rektor PWSZ Miejsce: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, Nowy Sącz Komitet

Bardziej szczegółowo

Doktorské: 2007 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích

Doktorské: 2007 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích Meno a priezvisko, tituly Oľga Račková, PaedDr. PhD. Dátum a miesto narodenia 30. september 1969 Ilava Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Magisterské: 1992-1997 Teologická fakulta Univerzity

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALIZM PRACY LUDZKIEJ WSPÓŁCZESNE KONOTACJE

UNIWERSALIZM PRACY LUDZKIEJ WSPÓŁCZESNE KONOTACJE KOMUNIKAT nr 1 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Pracy Socjalnej oraz Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej we współpracy z Urzędem

Bardziej szczegółowo

Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu PATRONAT HONOROWY

Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu PATRONAT HONOROWY Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 7 punktów edukacyjnych PATRONAT HONOROWY Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek

Bardziej szczegółowo

XI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ

XI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ KOMUNIKAT 2 POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO PATRONATY PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MIROSŁAW WIELGOŚ PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO

KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Vol. 2 2 (4)/2014 pp. 131 136 KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Poznanie i działanie w edukacji dziecka Otwarcie konferencji przez Prorektora

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 1. 13 maja 2015

KOMUNIKAT 1. 13 maja 2015 KOMUNIKAT 1 Katedra Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Ignatianum w Krakowie ul. Kopernika 26 (Aula Wielka im. ks. Grzegorza Piramowicza) 13 maja 2015 zaprasza WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM 13. KONFERENCJI NAUKOWEJ im. prof. Dagmary Tejszerskiej. Ustroń,

RAMOWY PROGRAM 13. KONFERENCJI NAUKOWEJ im. prof. Dagmary Tejszerskiej. Ustroń, RAMOWY PROGRAM 13. KONFERENCJI NAUKOWEJ 2016 Ustroń, 20-22.05.2016 PIĄTEK 20 maj 2016r. 10.00 11.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 12.00 12.15 Uroczyste Otwarcie XIII Konferencji Naukowej Majówka Młodych Biomechaników

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA RODZINA W POLSCE I NA ŚWIECIE

WSPÓŁCZESNA RODZINA W POLSCE I NA ŚWIECIE : WSPÓŁCZESNA RODZINA W POLSCE I NA ŚWIECIE Bełchatów 17 września 2015 r. Miejsce obrad Konferencji: Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie, Plac Narutowicza 1a Początek obrad: godzina 10⁰⁰ Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis Autorów. Wychowanie w Rodzinie 12,

Alfabetyczny spis Autorów. Wychowanie w Rodzinie 12, Alfabetyczny spis Autorów Wychowanie w Rodzinie 12, 439-442 2015 Wychowanie w Rodzinie t. XII (2\2015) 439 Alfabetyczy spis Autorów Authors in alphabetical order Danuta APANEL dr e-mail: dapanel@gmail.com

Bardziej szczegółowo

PRACA WSPARCIEM W OSIĄGANIU DOJRZAŁOŚCI LUDZKIEJ I RELIGIJNEJ

PRACA WSPARCIEM W OSIĄGANIU DOJRZAŁOŚCI LUDZKIEJ I RELIGIJNEJ Międzynarodowa Konferencja Naukowa PRACA WSPARCIEM W OSIĄGANIU DOJRZAŁOŚCI LUDZKIEJ I RELIGIJNEJ Z okazji 70. rocznicy śmierci założyciela Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej Ks. Mieczysława

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT I. Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową Invite to participate in the International Scientific Conference

KOMUNIKAT I. Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową Invite to participate in the International Scientific Conference KOMUNIKAT I Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową Invite to participate in the International Scientific Conference Rodzina - Zdrowie - Choroba Family - Health - Disease ORGANIZATORZY Katedra

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Świat, który rozumie jąkanie

Zaproszenie. Świat, który rozumie jąkanie Zaproszenie na Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się pod hasłem Świat, który rozumie jąkanie Termin Zjazdu: 19 21 października 2012 Miejsce: Hotel Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach ul. Mikołowska

Bardziej szczegółowo

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Ogólnopolska Konferencja AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, ul. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała Termin: 14-15 listopada 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Państw Grupy Wyszehradzkiej: OSOBY STARSZE W PRZESTRZENI SPOŁECZNO MEDIALNEJ

w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Państw Grupy Wyszehradzkiej: OSOBY STARSZE W PRZESTRZENI SPOŁECZNO MEDIALNEJ Komunikat Nr 1 Katedra Gerontologii Społecznej Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ma zaszczyt zaprosić do udziału w I Międzynarodowej Konferencji

Bardziej szczegółowo

Organizátori: Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade

Organizátori: Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade 1. roč. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. termín konania: 28.4.2008 Katolícka univerzita v, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade Vedecký

Bardziej szczegółowo

11-12 czerwca 2015 r.

11-12 czerwca 2015 r. Ogólnopolska konferencja naukowa Coaching i mentoring nowa jakość w edukacji 11-12 czerwca 2015 r. organizowana przez Zakład Pedagogiki Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w perspektywie rozwoju integralnego

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w perspektywie rozwoju integralnego UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY INSTYTUT EDUKACJI SZKOLNEJ ZAKŁAD WYCHOWANIA INTEGRALNEGO I REWALIDACJI I ZAKŁAD WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECKA IV

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI Wszystkie wystąpienia będą tłumaczone na polski język migowy.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI Wszystkie wystąpienia będą tłumaczone na polski język migowy. RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI Wszystkie wystąpienia będą tłumaczone na polski język migowy. 20 marca 2015 r. piątek Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 10.00 10.30 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Zakład Pracy Socjalnej oraz Studenckie Koło Naukowe Pracowników Socjalnych mają zaszczyt zaprosić na

Zakład Pracy Socjalnej oraz Studenckie Koło Naukowe Pracowników Socjalnych mają zaszczyt zaprosić na Zakład Pracy Socjalnej oraz Studenckie Koło Naukowe Pracowników Socjalnych mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Kół Naukowych, Doktorantów i Studentów Współczesne problemy społeczne wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE I JEGO RODZINA METODY I FORMY POMOCY: ASPEKT MEDYCZNY, PSYCHOLOGICZNY, PEDAGOGICZNY, SOCJALNY I DUCHOWY

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE I JEGO RODZINA METODY I FORMY POMOCY: ASPEKT MEDYCZNY, PSYCHOLOGICZNY, PEDAGOGICZNY, SOCJALNY I DUCHOWY Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki

Bardziej szczegółowo