Organizátori: Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizátori: Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade"

Transkrypt

1 1. roč. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. termín konania: Katolícka univerzita v, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade Vedecký výbor: dr Pavel Marzec, Adjunkt, KUL Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. Doc. PhDr. Ľudmila Muchová, PhD. Prof. PhDr. Elvíra Dudinská, PhD. Mons. Prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. Prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. Doc. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, PhD. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD. Ing. Jana Janičková, PhD. PaedDr. Ing. Peter Vyhnal, PhD. Významní hostia dr Paweł Marzec, Adjunkt prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. Výstup: recenzovaný zborník DROZD, F. a P. VYHNAL. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Ružomberok: PF KU, ISBN roč. Reflexie cez prizmu sociálnej náuky Cirkvi, spoločenských a ekonomických vied termín konania: Katolícka univerzita v, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade Sociálna subkomisia Teologickej komisie, Pápežska rada Iustitia et pax, pri Konferencii biskupov Slovenska Vedecký výbor konferencie : Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., rektor Knažského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule, TF KU v Košiciach

2 doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD., prorektor pre zahraničné vzťahy a mobility KU v prof. RNDr. Ladislav Csontos SJ, PhD. Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave prof. Ing. Michal Pružinský, CSc., vedúci Katedry manažmentu a marketingu, Detašované pracovisko PF KU v Poprade, doc. MUDr. Ivan Solovič, PhD., Fakulta zdravotníctva KU v, DP Poprad doc. Ing. Jana Piteková, PhD., zástupkyňa riaditeľa Inštitútu manažérskych systémov pri Ekonomickej fakulte UMB v B. Bystrici, DP Poprad doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD., m. prof. KU, riaditeľ Inštitútu manažmentu a cestovného ruchu, Poprad Ing. Jana Janičková, PhD., vedúca Katedry ekonomiky a cestovného ruchu Detašované pracovisko PF KU v Poprade PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.,vedúci Katedry spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi Detašované pracovisko PF KU v Poprade doc. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, PhD., zástupca vedúceho Katedry spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi Detašované pracovisko PF KU v Poprade Ing. Katarína Zimermanova, PhD., Inštitútu manažérskych systémov pri Ekonomickej fakulte UMB v B. Bystrici, Detašované pracovisko Poprad Odborní garanti J.E. Mons. Andrej Imrich, predseda Pápežskej rady Iustitia et pax pri KBS J.E. Mons. Peter Rusnák, predseda sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS, bratislavský eparcha Prof. Tadeusz Zasępa, PhD., rektor Katolíckej univerzity v doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., dekan Pedagogickej Fakulty Katolíckej univerzity v prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD., prodekan pre výchovu a vzdelávanie Pedagogická Fakulta Katolíckej univerzity v Významní hostia konferencie : Bill Baker, odborník z USA, aktívny člen Združenia za sociálnu reformu PhDr. Zuzana Kusá, PhD., Sociologický ústav SAV v Bratislave doc. PhDr. Ludmila Muchová, PhD. Juhočeská univerzita v Českých Budějoviciach doc. PhDr. Eva Žiaková, CSc., FF UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc., FF Univerzity Palackého v Olomouci doc. Dr Pavel Marzec, Adjunkt, Katolícka univerzita Lublin prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD., KU v, Teologická fakulta v Košiciach PhDr. Slavo Krupa, PhD., PF Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica PhDr. Jarmila Filadelfiová, PhD., sociálna analytička z Inštitútu pre verejné otázky, Bratislava Ing. Pavol Baxa, predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky ThDr. Anton Oparty, PhD., dekan farnosti Poprad Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. Anton Danko, primátor mesta Poprad Výstup: recenzovaný vedecký zborník BUDAJ, P., M. ČEVAN a M. ŠPÁNIK. eds. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Ružomberok: PF KU, s. ISBN

3 3. roč.. Spoločnosť, kríza, rodina, termín konania: Katolícka univerzita v, Pedagogická fakulta Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi Katedra manažmentu a marketingu Katedra ekonomiky a cestovného ruchu Sociálna subkomisia Teologickej komisie, Pápežska rada Iustitia et pax, pri Konferencii biskupov Slovenska Vedecký výbor: prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., garant študijného odboru Manažment PF KU prof. Ing. Michal Pružinský, CSc., vedúci Katedry manažmentu a marketingu, PF KU prof. ThDr. ICDr. Anton Fabian, PhD. vedúci Katedry sociálnej práce, FF UPJŠ v Košiciach prof. PaedDr. Pjotr Gusak, Katedra sociálnej pedagogiky, národnej univerzity Volinského v Lucku Ukrajina doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD., garant študijného odboru Manažment PF KU Ing. Richard Kerekeš, PhD. prodekan pre ekonomiku a zahraničné vzťahy PF KU doc. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, PhD., m. prof. KU, zástupca vedúceho KSVaSNC PF KU doc. Ing. Jana Piteková, PhD.,zástupkyňa riaditeľa Inštitútu manažérskych systémov pri Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, detašované pracovisko v Poprade dr. hab Piotr Mazur, ks. dr hab. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "IGNATIANUM" Krakow dr. hab Paweł Marzec, prodekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim dr Alojzy Klemens Pleczkan, Katolicki uniwersytet Lubelski im. Jana Pawla II., Lublin, Poľsko dr hab. Anna Kieszkowska, Uniwersytet Humanistyczno-przyrodniczy w Kielcach, Poľsko Ing. Jana Janičková, PhD.,vedúca Katedry ekonomiky a cestovného ruchu, PF KU detašované pracovisko PF KU v Poprade PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.,vedúci KSVaSNC PF KU v Poprade Ing. Anna Diačiková, PhD., členka Katedry manažmentu a marketingu, PF KU v Poprade Ing. Katarína Zimermanová, PhD., Inštitútu manažérskych systémov pri Ekonomickej fakulte UMB v B. Bystrici, Detašované pracovisko Poprad PhDr. Mgr. Eva Dirgová, PhD., tajomníčka KSV a SNC, detašované pracovisko Poprad Ing. Róbert Bílek, PhD. tajomník Katedry ekonomiky a cestovného ruchu, PF KU v Poprade PaedDr. Ing. Peter Vyhnal, PhD., člen Katedry manažmentu a marketingu PF KU v Poprade Mgr. Katarína Kotrádyová, PhD., Teologická fakulta KU v Košiciach, Teologický inštitút biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule PhDr. Janka Bursová, PhD., Teologická fakulta KU v Košiciach, Teologický inštitút biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule Odborní garanti: J.E. Mons. Peter Rusnák, predseda sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS, bratislavský eparcha

4 J.E. Mons. Andrej Imrich, predseda Národnej rady Iustitia et pax pri KBS, pomocný spišský biskup prof. Tadeusz Zasępa, PhD., rektor KU v doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD., prorektor pre zahraničné vzťahy a mobility KU v doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., mim. prof. dekan PF KU v prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD., prodekan pre výchovu a vzdelávanie PF KU v Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.,rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule, TF KU v Košiciach, člen Akreditačnej komisie MŠ SR PhDr. Mgr. Monika Gibalová, PhD., poslankyňa NR SR, podpredsedníčka výboru NRSR pre nezlučiteľnosť funkcií, členka výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie Ing. Anton Danko, primátor mesta Poprad prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. riaditeľka Ústavu sociálnych vied PF KU v PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD., riaditeľka ústavu Juraja Páleša v Levoči doc. PhDr. Ludmila Muchová, PhD. Juhočeská univerzita v Českých Budějoviciach ks. dr. hab Piotr Mazur, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa v Chiełme Významní hostia konferencie Drs Maria Martens, Europees parlement CDA EVP ED, Brusell Ks. Prof. zw. dr hab. Janusz Mariański, Katolicki uniwersytet Lubelski im. JP II, Lublin ThDr. Anton Oparty, PhD. dekan farnosti Poprad Ing. Miroslava Kolcunová, riaditeľka ŠÚ DT a RCH n. o. Nový Smokovec prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. riaditeľka Ústavu sociálnych vied PF KU v Výstup: recenzovaný vedecký zborník VYHNAL, P., Ľ. SLOVÍKOVÁ a M. ČEVAN. eds. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Ružomberok: PF KU, s. ISBN roč.. Integrácia marginalizovaných skupín do spoločnosti termín konania: Katolícka univerzita v, Pedagogická fakulta Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi Katedra manažmentu a marketingu Katedra ekonomiky a cestovného ruchu Sociálna subkomisia Teologickej komisie, Pápežska rada Iustitia et pax, pri Konferencii biskupov Slovenska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa v Chiełme Poľsko Vedecký výbor konferencie: prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., garant študijného odboru Manažment PF KU prof. Ing. Michal Pružinský, CSc., vedúci Katedry manažmentu a marketingu,

5 detašované pracovisko PF KU v Poprade prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD., prodekanka PHF EU Košice prof. PaedDr. Pjotr Gusak, Katedra sociálnej pedagogiky, národnej univerzity Volinského v Lucku Ukrajina doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.,garant študijného odboru Manažment PF KU Ing. Richard Kerekeš, PhD. prodekan pre ekonomiku a zahraničné vzťahy PF KU v doc. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, PhD., m. prof. KU, zástupca vedúceho Katedry spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi doc. Ing. Jana Piteková, PhD., zástupkyňa riaditeľa Inštitútu manažérskych systémov pri Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, detašované pracovisko v Poprade dr. hab Paweł Marzec, prodekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc., FZ KU Ružomberok Ing. Jana Janičková, PhD., vedúca Katedry ekonomiky a cestovného ruchu, detašované pracovisko PF KU v Poprade PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.,vedúci Katedry spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi PF KU Ing. Anna Diačiková, PhD., členka Katedry manažmentu a marketingu, Ing. Katarína Zimermanová, PhD., Inštitútu manažérskych systémov pri Ekonomickej fakulte UMB v B. Bystrici, Detašované pracovisko Poprad PhDr. Mgr. Eva Dirgová, PhD., Katedra SV a SNC, PF KU Poprad Ing. Róbert Bílek, PhD., tajomník Katedry ekonomiky a cestovného ruchu, detašované pracovisko PF KU v Poprade PaedDr. Ing. Peter Vyhnal, PhD., člen Katedry manažmentu a marketingu detašované pracovisko PF KU v Poprade Odborní garanti J.E. Mons. Peter Rusnák, predseda sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS, bratislavský eparcha J.E. Mons. Andrej Imrich, predseda Národnej rady Iustitia et pax pri KBS, Prof. Tadeusz Zasępa, PhD., rektor KU v doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD., prorektor pre zahraničné vzťahy a mobility KU v doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m.prof., dekan PF KU v prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD., prodekan pre výchovu a vzdelávanie PF KU v Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule, TF KU v Košiciach, člen Akreditačnej komisie MŠ SR PhDr. Mgr. Monika Gibalová, PhD., poslankyňa NR SR, podpredsedníčka výboru NRSR pre nezlučiteľnosť funkcií, členka výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie Prof. PhDr. Anna Žilová, PhD., riaditeľka Ústavu sociálnych vied PF KU v PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD., Riaditeľka ústavu Juraja Páleša v Levoči doc. PhDr. Ludmila Muchová, PhD., Juhočeská univerzita v Českých Budějoviciach ks. dr. hab Piotr Mazur, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa v Chiełme

6 Výstup: recenzovaný vedecký zborník ČEVAN, M., M. AMBROZY, a M. GALLIK. eds. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Ružomberok: PF KU, s. ISBN roč. Ekonomika verzus kultúra ako hybné sily civilizačných zmien termín konania: Katolícka univerzita v, Pedagogická fakulta, Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi Katedra manažmentu a marketingu Katedra ekonomiky a cestovného ruchu Rada Iustitia et pax pri Konferencii biskupov Slovenska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa v Chiełme Poľsko Vedecký výbor konferencie : Predseda prof. Ing. Michal Pružinský, CSc., vedúci Katedry manažmentu a marketingu, PF KU prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. prodekanka PHF EU Košice prof. PaedDr. Pjotr Gusak, Katedra sociálnej pedagogiky, národnej univerzity Volinského v Lucku Ukrajina Ing. Richard Kerekeš, PhD. Predseda akademického senátu PF KU v doc. Ing. Jana Piteková, PhD., zástupkyňa riaditeľa Inštitútu manažérskych systémov EF UMB v Banskej Bystrici, detašované pracovisko v Poprade doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, prodekan FZ KU Ružomberok Ing. Jana Janičková, PhD.vedúca Katedry ekonomiky a cestovného ruchu, PF KU v Poprade doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD. vedúci Katedry spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, PF KU v Poprade Odborní garanti: prof. Tadeusz Zasepa, PhD. doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU akad. prof. JUDr. Milan Čič, DrSc., Dr. h. c. mult. prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD. prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. Dr. h. c. mult. Ks. Dr. hab. Piotr Mazur Významní hostia konferencie: akad. prof. Ing. Anton Blažej, DrSc., Dr. h. c. mult. akad. prof. JUDr. Milan Čič, DrSc., Dr. h. c. mult. akad. prof. h. c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.Dr. h. c. Dr.h.c prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. prof. Ing. Július Alexy, CSc., Dr. h. c. prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. Dr. h. c. mult. doc. PhDr. Iveta Kovalčíková, CSc. Mons. prof. ThDr. ThBibl. Lic. Anton Tyrol, PhD.

7 Výstup: recenzovaný vedecký zborník LISNIK,A., VYHNAL, P., AMBROZY, M., CITRIAKOVÁ, Ľ. eds. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Ružomberok: PF KU, s. ISBN roč. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet termín konania: Katolícka univerzita v, Pedagogická fakulta, Katedra manažmentu Rada Iustitia et pax pri Konferencii biskupov Slovenska Vysoká škola Karlovy Vary, Česká republika Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach - Wydział Zamiejscowy w Myślenicach, Polska Súkromné gymnázium, Spišská Teplica, Slovensko Eastern European Development Agency, n.o., Podhájska, Slovensko Vedecký výbor doc. PaedDr. Tomáš JABLONSKÝ, PhD., mim. prof. KU - Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v prof. Ing. Bohuslava MIHALČOVÁ, PhD. - Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave prof. PhDr. Anna ŽILOVÁ PhD. - Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v doc. Ing. Daniela ŠPIRKOVÁ, PhD. - Ústav manažmentu STU v Bratislave Prof. Ing. Koloman IVANIČKA, DrSc. - Ústav manažmentu STU v Bratislave doc. PaedDr. ThDr. Anton LISNIK, PhD. - Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v prof. nadzw. dr. hab. Piotr MAZUR - Katedra pedagogiky Państwowej Wyższej szkoły zawodowej w Chiełme, Poľsko prof. JUDr. Ing. Viktor PORADA, DrSc., dr. h. c. mult. - Vysoká škola Karlovy Vary, Česká republika prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton TYROL, PhD. - Teologická fakulta Katolíckej univerzity v doc. PhDr. Stanislav NEČAS, CSc. - Vysoká škola Karlovy Vary, Česká republika doc. JUDr. Vladimír ZOUBEK, CSc. - Vysoká škola Karlovy Vary, Česká republika doc. Ing. Jana PITEKOVÁ, PhD. - Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici Ing. Jana JANIČKOVÁ, PhD. - Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Dr.h.c. doc. PaedDr. Marek STOROŠKA, PhD. - Katedra spoločenských vied VŠMP ISM v Prešove doc. Dr. Alexander SHUNKOV - Кемеровский государственный университет культуры и искусств. Кемерово, Россия doc. Dr. Vladzimier LUKIEVIC - Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина Брест, Беларусь Odborní garanti konferencie doc. ThDr. PaedDr. Anton LISNIK, PhD. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v doc. Ing. Daniela ŠPIRKOVÁ, PhD. Ústav manažmentu STU v Bratislave Ing. Jana JANIČKOVÁ, PhD. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v

8 prof. Ing. Koloman IVANIČKA, PhD. Ústav manažmentu STU v Bratislave prof. Ing. Michal PRUŽINSKÝ, CSc. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Mons. prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton TYROL, PhD. Teologická fakulta Katolíckej univerzity v prof. nadzw. dr. hab. Piotr MAZUR - Katedra pedagogiky Państwowej Wyższej szkoły zawodowej w Chiełme, Poľsko prof. JUDr. Ing. Viktor PORADA, DrSc., dr. h. c. mult. - Vysoká škola Karlovy Vary, Česko prof. PhDr. Anna ŽILOVÁ, PhD. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Významní hostia Mons. prof. ThDr. ThBibl. Lic. Anton Tyrol, PhD. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc., dr. h. c. Dr.h.c. prof. Ing. Július Alexy, CSc. Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. Prof. dr. Hans Köchler Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. prof. M.T. Jafari Seyed Javad, Irán prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD. prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc. Výstup: recenzovaný vedecký zborník LISNIK, A., K. GREŇOVÁ, M. AMBROZY a I. FRANZENOVÁ. eds. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet Ružomberok: Verbum, s. ISBN roč. Univerzita ako miesto dialógu termín konania: Katolícka univerzita v, Pedagogická fakulta, Katedra manažmentu Rada Iustitia et pax pri Konferencii biskupov Slovenska Vysoká škola Karlovy Vary, Česká republika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska Slovenská technická univerzita v Bratislave, ústav manažmentu, Slovensko Klinika DTaRCH JLF UK a ŠÚDTaRCH, n.o., Dolný Smokovec, Slovensko Súkromné gymnázium, Spišská Teplica, Slovensko Vedecký výbor: doc. PaedDr. Tomáš JABLONSKÝ, PhD., mim. prof. KU Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Mons. prof. ThDr. Jozef JARAB, PhD. rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí, podpredseda Akreditačnej komisie Mons. prof. ThDr. ThBibl. Lic. Anton TYROL, PhD. Teologická fakulta Katolíckej univerzity v prof. Ing. Július ALEXY, CSc., dr. h. c. Ústav ekonómie a manažmentu Ekonomická univerzita Bratislava doc. MUDr. Dušan MIŠTUNA, PhD., mim. prof. Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin

9 prof. Ing. Alojz PAŽÁK, DrSc. Technická univerzita Košice doc. RNDr. Roman FRIČ, DrSc. Matematický ústav SAV Košice doc. Ing. Daniela ŠPIRKOVÁ, PhD. Ústav manažmentu STU v Bratislave doc. PaedDr. ThDr. Anton LISNIK, PhD. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v prof. nadzw. dr. hab. Piotr MAZUR Katedra pedagogiky Państwowej Wyższej szkoły zawodowej w Chiełme, Poľsko prof. nadzw. dr hab. Mirosław BABIARZ Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Poľsko prof. JUDr. Ing. Viktor PORADA, DrSc., dr. h. c. mult. Vysoká škola Karlovy Vary, Česká republika prof. JUDr. Jozef MADLIAK, CSc. DSc., dr. h. c. Právnická fakulta UPJŚ v Košiciach doc. PhDr. Stanislav NEČAS, CSc. Vysoká škola Karlovy Vary, Česká republika doc. JUDr. Vladimír ZOUBEK, CSc. Vysoká škola Karlovy Vary, Česká republika prof. Dr hab. Anna KLIM-KLIMASZEWSKA Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Pedagogiky, Poľsko doc. Ing. Jana PITEKOVÁ, PhD. Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici Ing. Jana JANIČKOVÁ, PhD. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v MUDr. Jaroslav FÁBRY, PhD. Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin prof. PhDr. Jiří STRAUS, DrSc. Vysoká škola Karlovy Vary, Česká republika doc. Dr. Alexander SHUNKOV Кемеровский государственный университет культуры и искусств. Кемерово, Россия doc. Dr. Vladzimier LUKIEVIC Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина Брест, Беларусь prof. Dr. Inna CHERVINSKA, PhD. Precarpathian National University named after Vasyl Stefanyk Ivano-Frankivsk, Ukraine doc. ThDr. PaedDr. Andrej SLODIČKA, PhD. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Odborní garanti konferencie Mons. PaedDr. Andrej IMRICH Predseda správnej rady KU, Rímskokatolícka cirkev, Spišské biskupstvo Mons. prof. ThDr. Jozef JARAB, PhD. - rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí doc. ThDr. PaedDr. Anton LISNIK, PhD. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v prof. JUDr. Ing. Viktor PORADA, DrSc., dr. h. c. mult. - Vysoká škola Karlovy Vary, Česko doc. Ing. Daniela ŠPIRKOVÁ, PhD. Ústav manažmentu STU v Bratislave prof. nadzw. dr. hab. Piotr MAZUR Katedra pedagogiky Państwowej Wyższej szkoły zawodowej w Chiełme, Poľsko prof. Ing. Michal PRUŽINSKÝ, CSc. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ing. Jana JANIČKOVÁ, PhD. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Významný hostia: prof. Ing. Július Alexy, CSc. Dr. h. c., prof. Ing. Ladislav Andrášik, DrSc. prof. Dr. Carlos A. Casanova, Chile prof. Ing. Juraj Hraško DrSc., akademik SAV akad. prof. h. c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc., Dr. h. c.,

10 Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. akad. prof. Ing. Štefan Kassay, DrSc., dr. h. c. prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc. prof. Dr. Hans Köchler prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. prof. JUDr.Jozef Madliak, DSc. prof. JUDr. Ján Mazák, PhD. prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc. SVD. akad. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc., Dr. h. c. mult. Dr. Mazdak Rajabi, Teherán prof. Dr., J. Seckbach Izrael prof. prof. h. c. Dr. Julian Chela-Flores, Dr. h. c., Venezuela akad. prof. Ing. Ladislav Skýva, DrSc. akad. prof. Dr. Ing. Emil Špaldon, DrSc. Dr. h. c. akad. RNDr. Igor Túnyi, DrSc. akad. Mons. prof. ThDr. ThBibl. Lic. Anton Tyrol, PhD. Výstup: 1. recenzovaný vedecký zborník LISNIK, A., K. GREŇOVÁ, M. AMBROZY, J. JANIČKOVÁ, I. FRANZENOVÁ a K. ČARNOGURSKÝ eds. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet Univerzita ako miesto dialógu. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch apríla 2014 v Poprade. Ružomberok: Verbum, s. ISBN Recenzovaný vedecký zborník vybraných príspevkov s úvodným slovom dekana PF KU doc. Jablonského, PhD., mim. prof. LISNIK, A. ed. Univerzita ako miesto dialógu. Ružomberok: Verbum, V tlači

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 Preńovská univerzita v Preńove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky

Bardziej szczegółowo

1989 a 25 rokov po...

1989 a 25 rokov po... KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA NÁBREŽIE JÁNA PAVLA II. 15, 058 01POPRAD, SLOVENSKO www.ku.sk, tel.: +421 44 4326 842, kl. 1830, e-mail: konferenciapp@gmail.com a INŠTITÚT JURAJA

Bardziej szczegółowo

Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet

Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA NÁBREŽIE JÁNA PAVLA II. 15, 058 01POPRAD, SLOVENSKO www.ku.sk, tel.: +421 44 4326 842, kl. 1830, e-mail: konferenciapp@gmail.com a RADA IUSTITIA ET

Bardziej szczegółowo

DREVÁRSKA FAKULTA. Technickej univerzity vo Zvolene. Zloženie a zoznam členov odborových komisií doktorandského štúdia na DF

DREVÁRSKA FAKULTA. Technickej univerzity vo Zvolene. Zloženie a zoznam členov odborových komisií doktorandského štúdia na DF DREVÁRSKA FAKULTA Technickej univerzity vo Zvolene Zloženie a zoznam členov odborových komisií doktorandského štúdia na DF Študijný odbor: Technológia spracovania dreva schválené vo Vedeckej a umeleckej

Bardziej szczegółowo

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Katedra filozofie a religionistiky Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny Polskie Towarzystwo Filozoficzne,

Bardziej szczegółowo

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH v spolupráci s globálnymi partnermi Vás pozýva na 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE 12. 13.

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI ORGANIZATOR: Chełmskie Towarzystwo Naukowe Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Katedra Pedagogiki Socjalnej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku Katolícka

Bardziej szczegółowo

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky:

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky: Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny národov a národnostných menšín Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska 19. a 20. storočie (externé

Bardziej szczegółowo

DROGA WALKI. SAMODOSKONALENIE I BEZPIECZEŃSTWO

DROGA WALKI. SAMODOSKONALENIE I BEZPIECZEŃSTWO DROGA WALKI. SAMODOSKONALENIE I BEZPIECZEŃSTWO 8 MAJA 2015 KOMITET HONOROWY Juliusz PIWOWARSKI, PhD., School of Higher Education in Public and Individual Security Apeiron in Cracow, Cracow, Poland Prof.

Bardziej szczegółowo

Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet

Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA NÁBREŽIE JÁNA PAVLA II. 15, 058 01POPRAD, SLOVENSKO www.ku.sk, tel.: +421 44 4326 842, kl. 1830, e-mail: konferenciapp@gmail.com a RADA IUSTITIA ET

Bardziej szczegółowo

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD.

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD. Sponzori konferencie Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Oddział w Cieszynie Zakład Antropologii Kultury

Bardziej szczegółowo

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky * Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice * Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Security Forum 2015. 16 października 2015 KRAKÓW

Security Forum 2015. 16 października 2015 KRAKÓW Security Forum 2015 16 października 2015 KRAKÓW KOMITET HONOROWY Juliusz PIWOWARSKI, PhD., Rector of School of Higher Education in Public and Individual Security Apeiron in Cracow, Cracow, Poland Prof.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Międzynarodowa Konferencja Naukowa Informatyka, Rzeszów 2017 Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Edukacja - Technika - Informatyka, Rzeszów 2017 W dniach 26-27 września 2017 r. miała miejsce Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

NOVÁK VIKTOR, Bc., student, Česká Zemědělská Univerzita v Praze, Česká Republika

NOVÁK VIKTOR, Bc., student, Česká Zemědělská Univerzita v Praze, Česká Republika Autorzy/The Authors ALEKSANDROV DMITRIY, Prof. dr sc., Vladimir State University, Russia AMELINA SVITLANA, PhD., assistant professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,

Bardziej szczegółowo

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI IX. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne W DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI Ustroń, 19 20 listopada

Bardziej szczegółowo

KWIATKOWSKI BOGDAN, doktor inżynier, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,

KWIATKOWSKI BOGDAN, doktor inżynier, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Autorzy/The Authors ANDRZEJEWSKA MAGDALENA, doktor inżynier, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katedra Informatyki i Metod Komputerowych, ARRAS PETER, Ing. PhD., Catholic

Bardziej szczegółowo

Spoločnosť, kríza, rodina

Spoločnosť, kríza, rodina Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi Katedra manažmentu a marketingu Katedra ekonomiky a cestovného ruchu Spoločnosť, kríza, rodina

Bardziej szczegółowo

DISPUTATIONES QUODLIBETALES XX.

DISPUTATIONES QUODLIBETALES XX. Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky * Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Cieszynie Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Bardziej szczegółowo

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich.

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. 1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, pod

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010 Uniwersytet Śląski Katowice Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Pedagogiki Spolecznej Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Pedagogická fakulta ZAPROSZENIE zapraszają Panią/Pana na międzynarodową

Bardziej szczegółowo

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 8/2005 Zostavovatelia: Rastislav Kožiak Imrich Nagy Redakčná rada: Rastislav Kožiak

Bardziej szczegółowo

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny Artykuły: 1. Elwira J. Kryńska, Polski Biały Krzyż (1918-1961), Roczniki Nauk Społecznych KUL, Lublin, 2 (XXVIII-XXIX), 2000-2001, s. 175-177, (recenzja). 2. Szkolnictwo na Lubelszczyźnie w świetle prasy

Bardziej szczegółowo

SEZNAM ÚASTNÍK KONFERENCE

SEZNAM ÚASTNÍK KONFERENCE SEZNAM ÚASTNÍK KONFERENCE Jméno a píjmení Doc. RNDr. Pavel Híc, CSc. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. Doc. RNDr. Jarmila Doležalová, CSc. Prof. Ing. Vladimir Blagodarny, DrSc.

Bardziej szczegółowo

Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Myślenicach Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach

Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Myślenicach Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Myślenicach Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach zaprasza do udziału w Międzynarodowej konferencji-debacie Obszary pozytywnej zmiany

Bardziej szczegółowo

DR ANNA SZKOLAK Pełnione funkcje: Badania naukowe w obszarze:

DR ANNA SZKOLAK Pełnione funkcje: Badania naukowe w obszarze: DR ANNA SZKOLAK Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej ul. Ingardena 4, Kraków, Polska tel. +48 608 869 349 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SELF-IMPROVEMENT &SECURITY. CHANGE MANAGEMENT & ADMINISTRATION

SELF-IMPROVEMENT &SECURITY. CHANGE MANAGEMENT & ADMINISTRATION SELF-IMPROVEMENT &SECURITY. CHANGE MANAGEMENT & ADMINISTRATION 8 9 MAJA 2014 HONORARY COMITEE insp. dr Piotr BOGDALSKI Szczytno, Poland Commandant-Rector of Police Academy in Szczytno prof. Yuriy BOSHYTSKYI,

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W WARUNKACH KRYZYSU

GOSPODARKA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W WARUNKACH KRYZYSU WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, TURYSTYKI i NAUK SPOŁECZNYCH w KIELCACH VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA GOSPODARKA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W WARUNKACH KRYZYSU Kielce, 02-03 października 2012

Bardziej szczegółowo

Katedra podnikovohospodárska Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016

Katedra podnikovohospodárska Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 Katedra podnikovohospodárska Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás týmto srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 organizovanú

Bardziej szczegółowo

Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń

Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń PROGRAM II Międzynarodowej Konferencji Naukowej STYL I JAKOŚĆ ŻYCIA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA na temat: Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń 19 czerwca 2012 roku, Miejsce

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 20 21 października 2015 r.

Zielona Góra, 20 21 października 2015 r. Program w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie Pod Patronatem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. zapraszają

Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. zapraszają Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. Załącznik nr 2 ks. dr Władysław Kądziołka

AUTOREFERAT. Załącznik nr 2 ks. dr Władysław Kądziołka Załącznik nr 2 ks. dr Władysław Kądziołka AUTOREFERAT Na mój dorobek naukowy wydany drukiem od czasu uzyskania w roku 2004 stopnia naukowego doktora teologii składają się następujące publikacje: książka

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK W ZDROWIU I CHOROBIE

CZŁOWIEK W ZDROWIU I CHOROBIE KOMUNIKAT I Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA CZŁOWIEK W ZDROWIU I CHOROBIE KIELCE 25-26 stycznia 2008 www.pu.kielce.pl/wnoz/konferencje

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD.

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) AAB 01 SEDLÁKOVÁ, M.: Sociálne postavenie osôb so zdravotným

Bardziej szczegółowo

SELF-IMPROVEMENT &SECURITY. CHANGE MANAGEMENT & ADMINISTRATION

SELF-IMPROVEMENT &SECURITY. CHANGE MANAGEMENT & ADMINISTRATION SELF-IMPROVEMENT &SECURITY. CHANGE MANAGEMENT & ADMINISTRATION 8 9 MAJA 2014 KOMITET HONOROWY PRZEWODNICZĄCY KOMITETU: dr Juliusz PIWOWARSKI Cracow, Poland Rector of School of Higher Education in Public

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie, Komitet naukowy i organizacyjny, Program, Zaproszone referaty, Rejestracja, Opłata konferencyjna, Artykuly, Kontakt

Wprowadzenie, Komitet naukowy i organizacyjny, Program, Zaproszone referaty, Rejestracja, Opłata konferencyjna, Artykuly, Kontakt SPORT REKREACJA ZDROWIE JAKOŚĆ ŻYCIA Wprowadzenie, Komitet naukowy i organizacyjny, Program, Zaproszone referaty, Rejestracja, Opłata konferencyjna, Artykuly, Kontakt INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

Bardziej szczegółowo

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej PROGRAM

Bardziej szczegółowo

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA Organizátor a miesto konania: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká Dátum: 17.- 18. marca 2016 fakulta Ostravské univerzity,

Bardziej szczegółowo

Pod záštitou primátora mesta Nové Zámky

Pod záštitou primátora mesta Nové Zámky & Pod záštitou primátora mesta Nové Zámky VÁS POZÝVAJÚ NA 7. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE VÝZNAM ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU V REGIONÁLNOM ROZVOJI ktorá sa bude konať 5. 7. NOVEMBER 2015 V PODHÁJSKEJ

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. stan z: maj 2017

BIBLIOGRAFIA. stan z: maj 2017 dr Monika Gwóźdź BIBLIOGRAFIA stan z: maj 2017 Druki zwarte: 1. [współred.] Z rodziną nie tylko na fotografii, red. M. Gwóźdź, A. Maliszewska, Katowice 2011. 2. [współred.] Miłość i odpowiedzialność -

Bardziej szczegółowo

ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE

ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE Międzynarodowa konferencja naukowa ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE Miejsce konferencji: Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo, ul. Wrzosowa 28a, Szczyrk 7-8 grudnia 2012 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa

Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC zawarta w Nowym Sączu w dniu

Bardziej szczegółowo

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU TEOLOGICKÁ FAKULTA KOŠICE Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006 Skupina A1 Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 3 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných

Bardziej szczegółowo

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM SECTION OF PEDAGOGY

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM SECTION OF PEDAGOGY SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM SECTION OF PEDAGOGY Chełm 2015 RADA PROGRAMOWA Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. Catholic University in Ruzomberok, Slovakia Doc. PeadDr. Beáta Akimjaková, PhD. Juraj

Bardziej szczegółowo

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Vedecký krúžok študentov organizuje pracovné stretnutie a študentskú vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ

Bardziej szczegółowo

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty, Katedry spoločenských vied za rok 2016

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty, Katedry spoločenských vied za rok 2016 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLOČENSKÝCH VIED Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty, Katedry spoločenských vied za rok 2016 Košice, december

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - EGZEMPLIFIKACJE W PRAKTYCE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - EGZEMPLIFIKACJE W PRAKTYCE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska 28 kwietnia 2013 niedziela 15.00 21.00 20.00 przyjazd uczestników konferencji, zakwaterowanie kolacja 29 kwietnia 2013 poniedziałek 8.00 9.00 10.00 10.15 10.30 11.00-14.00 (sala 113) 11.00-11.20 11.20-11.40

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej Społeczno-Ekonomiczny Zespół Badawczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej Społeczno-Ekonomiczny Zespół Badawczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej Społeczno-Ekonomiczny Zespół Badawczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Katedra Pracy Socjalnej Pedagogická Fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA /INŠTITUCIA STANOWISKO/PRACOVNÁ POZÍCIA IMIĘ I NAZWISKO/ MENO A PRIEZVISKO

INSTYTUCJA /INŠTITUCIA STANOWISKO/PRACOVNÁ POZÍCIA IMIĘ I NAZWISKO/ MENO A PRIEZVISKO INSTYTUCJA /INŠTITUCIA STANOWISKO/PRACOVNÁ POZÍCIA IMIĘ I NAZWISKO/ MENO A PRIEZVISKO Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Polsce / Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja Poľskej republiky Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce Umowa partnerska porozumienie o współpracy w obszarze Edukacja na rzecz rynku pracy w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC Partnerská zmluva dohoda o spolupráci

Bardziej szczegółowo

8. novembra 2012 v Prešove

8. novembra 2012 v Prešove Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Vás pozýva na medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Nová sociálna edukácia človeka (?) (Duchovné, antropologické, filozofické,

Bardziej szczegółowo

Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach

Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach VÝROČNÁ SPRÁVA Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty v Košiciach za rok 2014 Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická

Bardziej szczegółowo

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania 1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko Artur Piaszczyk, rod. Piaszczyk 2. Akademické tituly, vedecké hodnosti Dr., Mgr. 3. Rok narodenia

Bardziej szczegółowo

Security Forum Security as a value and as a process JUNE 02-03, 2016 CRACOW

Security Forum Security as a value and as a process JUNE 02-03, 2016 CRACOW Security Forum 2016 Security as a value and as a process JUNE 02-03, 2016 CRACOW HONOUR COMMITTEE Assoc. Prof. Juliusz PIWOWARSKI, PhD., Rector of University of Public and Individual Security Apeiron in

Bardziej szczegółowo

BAZALEY ELENA, lecturer of Department of Special Pedagogy, Vladimir State University Alexander G. and Nicholas G.

BAZALEY ELENA, lecturer of Department of Special Pedagogy, Vladimir State University Alexander G. and Nicholas G. AUTORZY/THE AUTHORS AMELINA SVITLANA, Doc. habil. ped., Prof. DFLT, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Department of Foreign Languages and Translation, Pedagogical Faculty,

Bardziej szczegółowo

Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA

Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA 1974 Kraków, Polska Filozofická

Bardziej szczegółowo

Doktorské: 2007 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích

Doktorské: 2007 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích Meno a priezvisko, tituly Oľga Račková, PaedDr. PhD. Dátum a miesto narodenia 30. september 1969 Ilava Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Magisterské: 1992-1997 Teologická fakulta Univerzity

Bardziej szczegółowo

SBORNÍK RECENZOVANÝCH PŘÍSPĚVKŮ

SBORNÍK RECENZOVANÝCH PŘÍSPĚVKŮ 3. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE CESTOVNÍ RUCH, HOTELNICTVÍ A LÁZEŇSTVÍ VE SVĚTLE VĚDECKÉHO VÝZKUMU A PRAXE KARVINÁ 14. - 15. KVĚTEN 2014 SBORNÍK RECENZOVANÝCH PŘÍSPĚVKŮ Karviná 2014 3. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ

Bardziej szczegółowo

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií TEMPORÁLNE SÚVISLOSTI SOCIOKULTÚRNYCH DETERMINANTOV VÝCHOVY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií TEMPORÁLNE SÚVISLOSTI SOCIOKULTÚRNYCH DETERMINANTOV VÝCHOVY ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE FAKULTA HUMANITNÝCH VIED Katedra pedagogických štúdií A UNIWERSYTET OPOLSKI Instytut studiow edukacyjnych A UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky

Bardziej szczegółowo

Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz, 5 lipca 2013 roku

Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz, 5 lipca 2013 roku Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz, 5 lipca 2013 roku 2 0 1 4 I Forum Czasopism Karpackich V Forum Prasy Sądeckiej Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz, 3-6 lipca 2014 Patronat merytoryczny Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Výsledky Medzinárodnej speváckej súťaže Rudolfa Petráka Žilina, apríl 2016

Výsledky Medzinárodnej speváckej súťaže Rudolfa Petráka Žilina, apríl 2016 IA kategória Batka Valentína 1.miesto ZUŠ Svätý Jur Chromiak Samuel 1.miesto ZUŠ L. Árvaya Žilina Farská Hana 2.miesto ZUŠ J. Albrechta Bratislava Somolányiová Ema 2.miesto ZUŠ J. Albrechta Bratislava

Bardziej szczegółowo

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE I JEGO RODZINA METODY I FORMY POMOCY: ASPEKT MEDYCZNY, PSYCHOLOGICZNY, PEDAGOGICZNY, SOCJALNY I DUCHOWY

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE I JEGO RODZINA METODY I FORMY POMOCY: ASPEKT MEDYCZNY, PSYCHOLOGICZNY, PEDAGOGICZNY, SOCJALNY I DUCHOWY Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALIZM PRACY LUDZKIEJ WSPÓŁCZESNE KONOTACJE

UNIWERSALIZM PRACY LUDZKIEJ WSPÓŁCZESNE KONOTACJE KOMUNIKAT nr 1 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Pracy Socjalnej oraz Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej we współpracy z Urzędem

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY. Contra vim non valet ius asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa

ORGANIZATORZY. Contra vim non valet ius asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa ORGANIZATORZY SZANOWNI PAŃSTWO Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej w ramach XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, która odbędzie się w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Výročná správa Katedry výtvarného umenia za rok 2009:

Výročná správa Katedry výtvarného umenia za rok 2009: Úvod I. Organizácia Výročná správa Katedry výtvarného umenia za rok 2009: vedúci katedry: doc. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. zástupca vedúceho katedry: doc. akad. mal. Pavol Rusko sekretariát

Bardziej szczegółowo

Program IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie

Program IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŅOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA, KATEDRA MANAŅMENTU NÁBREŅIE JÁNA PAVLA II. 15, 058 01 POPRAD, SLOVENSKO www.ku.sk, tel.: +421 44 4326 842, kl. 1830, e-mail: konferenciapp@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Nietolerancja przejawy i przyczyny

Nietolerancja przejawy i przyczyny Program międzynarodowej konferencji Nietolerancja przejawy i przyczyny zorganizowanej przez Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich Katedrę Filozofii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Pacyfistyczne

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Morpho-biomechanical and psycho-physical aspects of youth lifestyle in V4 countries Organizatorzy: 29 listopad 2013 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI na temat SZEŚCIOLATEK: PRZEDSZKOLAK CZY UCZEŃ - DYLEMATY W KSZTAŁCENIU I WYCHOWANIU DZIECI NAJMŁODSZYCH 24-25.09. 2009 Gliwice, ul Bojkowska 37 GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Vás z príležitosti 30. výročia Charty práv rodiny srdečne pozývajú na medzinárodnú vedecko odbornú konferenciu

Vás z príležitosti 30. výročia Charty práv rodiny srdečne pozývajú na medzinárodnú vedecko odbornú konferenciu VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA BL. P. P. GOJDIČA V PREŠOVE PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE, GRÉCKOKATOLÍCKA TEOLOGICKÁ

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ, 18 20.04.2012

Nowy Targ, 18 20.04.2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Program konferencji. 05.11.2013 (wtorek)

Program konferencji. 05.11.2013 (wtorek) Hotel Jaskółka w Ustroniu (ul. Zdrojowa 10) Program konferencji 05.11.2013 (wtorek) 8 00-9 00 śniadanie dla osób korzystających z noclegu w dniach 4/5.11. 9 00 przejazd autokarem do Cieszyna 9 00-10 00

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka" 21-22.05.2015 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka 21-22.05.2015 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka" 21-22.05.2015 r. MIEJSCE KONFERENCJI: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c 41-300 Dąbrowa Górnicza

Bardziej szczegółowo

Vedecko-pedagogická charakteristika

Vedecko-pedagogická charakteristika Vedecko-pedagogická charakteristika A) Meno a priezvisko, tituly, funkcia a pracovné zaradenie na fakulte (katedre): prof. Dr. Dušan POLONSKÝ, CSc., profesor sociológie B) Adresa pracoviska: Fakulta prírodných

Bardziej szczegółowo

Intensyfikacja międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany studentów w obszarze zrównoważonego transportu i logistyki

Intensyfikacja międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany studentów w obszarze zrównoważonego transportu i logistyki Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego Słowacja Austria Czechy 19-25.10.2014 r. Intensyfikacja międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany studentów w obszarze zrównoważonego transportu i logistyki Źródło

Bardziej szczegółowo

a/ vysokoškolské učebnice, monografie a kapitoly vo vedeckých monografiách (učebniciach)

a/ vysokoškolské učebnice, monografie a kapitoly vo vedeckých monografiách (učebniciach) prof. Dr. Dušan Polonský, CSc., Katedra pedagogiky, psychológie a sociálnych vied, Fakulta prírodných vied, Žilinská univerzita v Žiline Výberová bibliografia: a/ vysokoškolské učebnice, monografie a kapitoly

Bardziej szczegółowo

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Wydział Pedagogiczny

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Wydział Pedagogiczny Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Wydział Pedagogiczny oraz Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricy, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej kultúry Prešovská Univerzita v Prešove,

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti - Stanisław Głaz SJ

Zoznam publikačnej činnosti - Stanisław Głaz SJ Zoznam publikačnej činnosti - Stanisław Głaz SJ AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA1 Psychologické prediktory náboženskej skúsenosti študujúcej mládeže = Psychological predictors

Bardziej szczegółowo

POZNAĆ I ZROZUMIEĆ CZESI, POLACY, SŁOWACY, WĘGRZY W EUROPIE ŚRODKOWEJ

POZNAĆ I ZROZUMIEĆ CZESI, POLACY, SŁOWACY, WĘGRZY W EUROPIE ŚRODKOWEJ Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym Targu we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Miejskim

Bardziej szczegółowo

NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2013

NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2013 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Konferenčná miestnosť Katedra bezpečnosti a obrany Vás pozýva na 4. medzinárodnú vedeckú konferenciu NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2013

Bardziej szczegółowo

Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika

Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika - aktuálne otázky teórie a praxe Anna Tokárová - Tatiana Matulayová (editorky) Prešov 2008 ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TRADÍCIE A INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ MODERNEJ GENERÁCIE UČITEĽOV

PROGRAM TRADÍCIE A INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ MODERNEJ GENERÁCIE UČITEĽOV KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI v spolupráci s Uniwersytetom Śląskim v Katowiciach Humanitnou spoločnosťou Prijatie centrum psychosociálnej prevencie

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyzwania współczesnej edukacji rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyzwania współczesnej edukacji rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyzwania współczesnej edukacji rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 23-24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO

KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Vol. 2 2 (4)/2014 pp. 131 136 KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Poznanie i działanie w edukacji dziecka Otwarcie konferencji przez Prorektora

Bardziej szczegółowo

II MIĘDZYNARODWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA

II MIĘDZYNARODWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA II MIĘDZYNARODWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA ROZWÓJ SPOŁECZNY WOBEC WARTOŚCI ETYKA TECHNIKA SPOŁECZEŃSTWO 22-24 września 2016 r. Hotel Gołębiewski w Wiśle http://www.golebiewski.pl/wisla Organizator

Bardziej szczegółowo

Pedagogika wobec wyzwań współczesności. Człowiek wartości wychowanie. Organizator

Pedagogika wobec wyzwań współczesności. Człowiek wartości wychowanie. Organizator II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pedagogika wobec wyzwań współczesności. Człowiek wartości wychowanie Organizator Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni Publiczna

Bardziej szczegółowo

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť,

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť, 6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť, 6.1 Publikačná činnosť 6.2 Prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké a odborné práce 6.3 Výskumné projekty Granty 6.4 Prednášková činnosť

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyzwania współczesnej edukacji rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyzwania współczesnej edukacji rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyzwania współczesnej edukacji rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 23-24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy?

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? PROGRAM Międzynarodowej KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA WIARA KULTURA Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? na kanwie najnowszego dokumentu Papieskiej

Bardziej szczegółowo

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Morpho-biomechanical and psycho-physical aspects of youth lifestyle in V4 countries Organizatorzy: 10-11 październik 2014 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia

Bardziej szczegółowo

SLOVENSKÁ REPUBLIKA. P.č. Meno, funkcia Adresa Kontakty

SLOVENSKÁ REPUBLIKA. P.č. Meno, funkcia Adresa Kontakty PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM ÚČASTNÍKOV 10. zasadnutia Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu Grand hotel Permon, Podbanské, Slovenská republika 5. 6. septembra 2005 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Bardziej szczegółowo

Od ochrony środowiska po ekologię człowieka zadania wychowawcze rodziny, państwa, Kościoła

Od ochrony środowiska po ekologię człowieka zadania wychowawcze rodziny, państwa, Kościoła PROGRAM Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA WIARA KULTURA Od ochrony środowiska po ekologię człowieka zadania wychowawcze rodziny, państwa, Kościoła na

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Partnerzy zagraniczni:

Zaproszenie. Partnerzy zagraniczni: Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku, EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY, Transdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah Stanisław Dawidziuk, PhD, Dr h.c. 10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah 8. 1 Publikačná činnosť 8. 2 Prehľad preukázateľných citácií 8. 3 Prednášková činnosť a účasť na konferenciách 8.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Partnerzy zagraniczni:

Zaproszenie. Partnerzy zagraniczni: Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku, EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY, Transdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

Multimedia w świecie dziecka Konteksty pedagogiczne i społeczne

Multimedia w świecie dziecka Konteksty pedagogiczne i społeczne Katedra Pedagogiki Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową Multimedia w świecie dziecka Konteksty pedagogiczne i społeczne

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov Dr Gregorz Łuszczak

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov Dr Gregorz Łuszczak Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov Dr Gregorz Łuszczak Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 ŁUSZCZAK, G: Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji

Bardziej szczegółowo

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania )

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania ) Prešovská univerzita v Prešove Pravoslávna bohoslovecká fakulta PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania 2015-2016) AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA Možnosti

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Społecznych Instytut Prawa i Administracji. Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Instytut Nauk Społecznych Instytut Prawa i Administracji. Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Katedra Pedagogiki Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Instytut Nauk Społecznych Instytut Prawa i Administracji Wydziału Administracji Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo