6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD."

Transkrypt

1 6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD. (podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti), Kód Názov kategórie počet AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1 BCI Vysokoškolské učebnice, Skriptá 2 ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných nekarentovaných časopisoch 6 ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch Web of Science, Scopus 4 AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 11 AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 5 AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 13 AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 5 FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru 8 GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií Spolu

2 6.1. pôvodné publikované vedecké práce, odborné práce, učebnice, učebné texty: Monografie: AAB 01 JAGODZIŃSKA, M..: Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Wyd. Korepetytor. Płock ss AH ISBN Vysokoškolské učebnice: BCI 01 JAGODZIŃSKA,M.: Praca z osobą niepełnosprawna i starszą. Podręcznik tworzenia specjalności kształcenia na kierunku praca socjalna.. Łóź Wydawnictwo Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi, s 139. ISBN Vysokoškolské skriptá: BCI 01 JAGODZIŃSKA,M.: Praca socjalna na rzecz minimalizowania wykluczenia społecznego seniorów. Skrypt dla studentów. s. 61. Łóź Wydawnictwo Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. ISBN BCI 02 PRZYBYSZEWSKA K (50%), JAGODZIŃSKA M (50%).: Projekt socjalny wobec niedostosowanych społecznie. Skrypt dla studentów. s. 74. Płock Wydawnictwo: PWSZ. ISBN Vedecké práce v ostatných zahraničných nekarentovaných časopisoch ADE 01 JAGODZIŃSKA,M.: Domov sociálnej starostlivosti šancou pre lepší život starších, chorých a opustených osôb. [In:] Senior v kontexte dneška z pohľadu pomáhajúcich profesií. Zborník z II. medzinárodnej vedeckej konferencie v Starej Ľubovni s ISBN ADE 02 JAGODZIŃSKA,M. Opieka zastępcza rodzina nie zawsze naturalna.[in:]sociálna práca, manažment a ekonómia prínosy a limity vedy pre teóriu a prax. Zborník referátov z 5.Ročníka vedeckej konferencie z medzinárodnou účasťou Katolícka univerzita v Ružomberku pedagogická fakulta Inštitút Andreja Radlinského v Dolnom Kubíne a Uniwersytet Opolski, Poľsko. Ružomberok s ISBN ADE 03 JAGODZIŃSKA,M (50%), PRZYBYSZEWSKA,K (50%): Aktywność osób starszych. [In:] Senior v kontexte dneška z pohľadu pomáhajúcich profesií. Zborník z III. medzinárodnej vedeckej konferencie v Starej Ľubovni s ISBN ADE 04 JAGODZIŃSKA,M.: Pomoc społeczna wobec seniorów w województwie mazowieckim - perspektywa JOPS [In:] Senior v kontexte dneška z pohľadu pomáhajúcich profesií. Zborník z IV. medzinárodnej vedeckej konferencie v Starej Ľubovni s ISBN AEC 05 JAGODZIŃSKA,M.: Kształcenie pracowników o specjalności praca z osobą niepełnosprawną i starszą na kierunku praca socjalna wybrane elementy. [In:] Osobnosť manažéra v podnikateľských aj nepodnikateľských subjektoch, Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v Starej Ľubovni. Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta VERBUM ISBN

3 AEC 06 JAGODZIŃSKA,M.: Człowiek i środowisko od bierności do społecznej aktywności [In:] Životné prostredie a prevencia zdravotného zlyhania, z pohľadu pomáhajúcich profesií III., Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou VIII/2014 Spišska Nová Ves. Red. M. Gažiová. Wydawnictwo Uczelnia Nauk Społecznych, Łódź s ISBN Vedecké práce v zahraničných časopisoch evidovaných v databázach Ministerstvwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego PL ADM 01 JAGODZIŃSKA,M.: Kształcenie studentów pedagogiki do pracy w placówkach pomocy społecznej [In:] Innovative development of higher education global and national dimension of changes. Sumi 2014.Ukrajina.s ISBN ADM 02 JAGODZIŃSKA,M. (50%), PRYBYSZEWSKA,K. (50%): Kapital ludzki jako czynnik minimalizujący marginalizację społeczną. [In:] Innovative development of higher education global and national dimension of changes. Sumi 2014.Ukrajina.s ISBN ADM 03 JAGODZIŃSKA,M.: Wzmacnianie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych podstawą społecznej integracji poprawy warunków życia [In:] Ružomberské zdravotnícke dni 2014 IX. Ročník. Ružomberok s ISBN ADM 04 JAGODZIŃSKA,M Działania Miasta Płocka w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi [In:] Životné prostredie a prevencia zdravotného zlyhania, z pohľadu pomáhajúcich profesií Red. M. Gažiová. Wydawnictwo Uczelnia Nauk Społecznych, Łódź s ISBN Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AED 01 JAGODZIŃSKA,M.: Lokalne inicjatywy wspomagające działania szkoły. [In:] Edukacja środowiskowa dla społeczności lokalnej, red. Cichy D. Warszawa Wydawnictwo WSP ZNP, IBE. s ISBN AED 02 JAGODZIŃSKA,M..: Wykorzystywanie środków unijnych w minimalizowaniu wykluczenia społecznego i zawodowego u kobiet z terenu popegeerowskiego. [In:] Edukacja a rynek pracy. Od procesów do efektów kształcenia. red. Nowacka, A., Płock Wydawnictwo PWSZ. s ISBN AED 03 JAGODZIŃSKA,M (50%)., PRYBYSZEWSKA,K (50%).: Kodeks etyczny pracowników socjalnych. [In:] Patologie społeczne. Rys terminologiczny, teoretyczny i praktyczny. Płock Wydawnictwo PWSZ. s ISBN AED 04 JAGODZIŃSKA,M (50%)., PRYBYSZEWSKA,K (50%).: Państwo i samorząd a praca socjalna. [In:] Patologie społeczne. Rys terminologiczny, teoretyczny i praktyczny. Płock 2014, Wydawnictwo PWSZ. s ISBN AED 05 JAGODZIŃSKA,M.: Potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej sprawozdanie z badań. [In:] Studia Sieradzana nr 7. red. J. Swędrak. Sieradz Wydawnictwo WSHE. s ISSN

4 AED 06 JAGODZIŃSKA,M.: Rozwój zasobów ludzkich jako czynnik minimalizujący wykluczenie społeczne [In:] Studia Sieradzana nr7. red. J. Swędrak. Sieradz WSHE. s ISSN AED 07 JAGODZIŃSKA,M.: Integracja zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym [In:] Edukacja a rynek pracy. Kształcenie a kariera zawodowa. red. Nowacka, A., Płock Wydawnictwo PWSZ. s ISBN AED 08 JAGODZIŃSKA,M (50%)., PRYBYSZEWSKA,K (50%).: Badanie opinii studentów pedagogiki nt. utworzenia nowego kierunku kształcenia praca socjalna [In:] Ekwartalnik Nauk Społecznych. Edukacja-Rewalidacja-Praca socjalna (2)2014. Łódź. Wydawnictwo SWEZINS. ISBN AED 09 JAGODZIŃSKA,M.,: Opiekunka w domu pomocy społecznej zawód przyszłości [In:] Ekwartalnik Nauk Społecznych. Edukacja-Rewalidacja-Praca socjalna (2)2014. Łódź. Wydawnictwo SWEZINS. ISBN AED 10 JAGODZIŃSKA,M.,: Czynniki determinujące wykluczenie społeczne [In:] Ekwartalnik Nauk Społecznych. Edukacja -Rewalidacja-Praca socjalna (2)2014. Łódź. Wydawnictwo SWEZINS. ISBN AED 11 JAGODZIŃSKA,M.,: Wykluczenie społeczne. Rys historyczny, definicyjny, ewolucyjny [In:] Ekwartalnik Nauk Społecznych Edukacja-Rewalidacja-Praca socjalna (2)2014. Łódź. Wydawnictwo SWEZINS. ISBN AED 12 JAGODZIŃSKA,M.: Przyczyny braku aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym [In:] Wymiar teoretyczny i praktyczny współczesnych problemów społecznych. red. Lipiński,S. i inni, Płock Wydawnictwo Korepetytor. s ISBN AED 13 JAGODZIŃSKA,M.: Współczesne spojrzenie na politykę społeczną i pomoc społeczną w Polsce [In:] Wymiar teoretyczny i praktyczny współczesnych problemów społecznych. red. Lipiński,S. i inni, Płock Wydawnictwo Korepetytor. s ISBN AED 14 JAGODZIŃSKA,M.: Organizacje pozarządowe wsparciem pomocy społecznej [In:] Wymiar teoretyczny i praktyczny współczesnych problemów społecznych. red. Lipiński,S. i inni Płock Wydawnictwo Korepetytor. s ISBN AED 15 JAGODZIŃSKA,M.: Ergoterapia osób starszych [In:] Wymiar teoretyczny i praktyczny współczesnych problemów społecznych. red. Lipiński,S. i inni Płock Wydawnictwo Korepetytor. s ISBN AED 16 JAGODZIŃSKA,M.: Służby społeczne wobec klientów pomocy społecznej [In:] Wymiar teoretyczny i praktyczny współczesnych problemów społecznych. red. Lipiński,S. i inni, Płock Wydawnictwo Korepetytor. s ISBN AED 17 JAGODZIŃSKA,M (50%)., PRZYBYSZEWSKA,K (50%): Man for Man the activities of Płock Volunteering Charity, [In:] Charity, Philanthropy and Philanthropy and Social Work N0 4/2014 Quarterly of the Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław, s , ISSN

5 AED 18 JAGODZIŃSKA,M.: Pomoc socjalna na rzecz osób przewlekle chorych i ich rodzin [In:] Zeszyty Naukowe PWSZ nr 2: Społeczeństwo, edukacja, język. red. Nowacka A. Płock Wydawnictwo PWSZ. ISSN AED 19 JAGODZIŃSKA,M (50%)., CHOIŃSKA,M (50%)..: Bezpieczeństwo w szkole. Kontekst publiczny, socjalny i zdrowotny. [In:] Zeszyty Naukowe PWSZ nr 2: Społeczeństwo, edukacja, język. red. Nowacka A. Płock Wydawnictwo PWSZ. ISSN AED 20 JAGODZIŃSKA,M.: Kształcenie i doskonalenie zawodowe pracownika socjalnego jako wyznacznik profesjonalnej pomocy wobec osób wykluczonych społecznie [In:].Zeszyty Naukowe PWSZ nr 2: Społeczeństwo, edukacja, język. red. Nowacka A. Płock Wydawnictwo PWSZ. ISSN AED 21 JAGODZIŃSKA,M (50%)., PRZYBYSZEWSKA,K (50%).: Wspomaganie osób starszych w domach pomocy społecznej [In:]. Zeszyty Naukowe Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Tom VI. Włocławek s ISSN AED 22 BUCHCIC,E (50%)., JAGODZIŃSKA,M (50%).: Zagrożenia współczesnej polskiej rodziny [In:]. [In:] Zeszyty Naukowe PWSZ nr 2: Społeczeństwo, edukacja, język. red. Nowacka A. Płock Wydawnictwo PWSZ. ISSN AED 23 PRZYBYSZEWSKA,K.(50%), JAGODZIŃSKA,M.(50%): Postawy rodzicielskie wobec dzieci [In:] Wymiar teoretyczny i praktyczny współczesnych problemów społecznych. Red Lipiński S. i inni, Płock Wydawnictwo Korepetytor. s ISBN AED 24 BIERNAT,R (50%)., JAGODZIŃSKA,M (50%).: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych intelektualnie na otwartym rynku pracy jako przejaw społecznej i zawodowej integracji [In:] Edukacja a rynek pracy. Kształcenie a kariera zawodowa. Red. Nowacka,A., Płock Wydawnictwo PWSZ. s ISBN AED 25 BUCHCIC,E (50%)., JAGODZIŃSKA,M.(50%): Poprawa jakości kształcenia w kontekście rynku pracy [In:] Edukacja a rynek pracy. Kształcenie a kariera zawodowa. red. Nowacka,A., Płock Wydawnictwo PWSZ. s ISBN AED 26 RUMIANOWSKA,A (50%)., JAGODZIŃSKA,M (50%).: Konflikty w rodzinie wyzwaniem dla pracy socjalnej [In:] Praca socjalna Red. J. Staręgsa-Piasek. Warszawa Wydawnictwo Instytut Rozwoju Służb Społecznych. S ISSN AED 27 PRYBYSZEWSKA,K (50%)., JAGODZIŃSKA,M. (50%): Agresia elektroniczna w ocenie uczniów liceum plastycznego w Płocku [In:] Patologie w cyberświecie. red. Bębas S., Plis J., Bednarek J. Radom Wydawnictwo WSH. s ISBN AED 28 BUCHCIC,E (30%)., JAGODZIŃSKA M (40%)., PRZYBYSZEWSKA K (30%).: Ekologia społeczna rozpoczyna się w szkole. [In:] Zeszyty Naukowe PWSZ nr 1: Społeczeństwo, edukacja, język. Red Nowacka A. Płock Wydawnictwo PWSZ. s ISSN AED 29 JAGODZIŃSKA,M.: Aktywność lokalna w rozwiązywaniu problemów społecznych [In:] Studia Sieradzana nr 8. Red. J. Swędrak. Sieradz WSHE. s. 27. ISNN AED 30 JAGODZIŃSKA,M.: Osoby starsze/seniorzy na rynku pracy [In:] Studia Sieradzana nr 8. Red. J. Swędrak. Sieradz WSHE. s ISNN

6 AED 31 JAGODZIŃSKA,M.: Słownik pojęć: Bezradność, s ; Kapitał ludzki, s ; Marginalizacja, s ; Placówka socjalizacyjna, s ; Przemoc, s ; Superwizja, s ; Ubóstwo, s [In:] Patologie społeczne. Rys terminologiczny, teoretyczny i praktyczny. Red. Jagodzińska M., Przybyszewska K., Strumińska-Doktór A. PWSZ Płock ISBN AED 32 JAGODZIŃSKA,M.: Jakość życia osób starszych w województwie mazowieckim kontekst zdrowia w druku KRAKÓW 2015 AED 33 JAGODZIŃSKA,M.: Diagnoza sytuacji seniorów niepełnosprawnych w województwie mazowieckim w druku Jarosław 2015 AED 34 PRZYBYSZEWSKA K.(50%), JAGODZIŃSKA,M. (50%): POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION AMONG THE DISABLED [In:] CHARITY, PHILANTHROPY AND SOCIAL WORK, N0. 1/2015, EDITOR W. Wierzbieniec, PWSTE Jarosław 2015, s ISSN AED 35 JAGODZIŃSKA,M.(50%), PRZYBYSZEWSKA K. (50%).: PREVENTING SOCIAL EXCLUSION OF PEOPLE WITH INTELELLECTUAL DISABILITY [In:] CHARITY, PHILANTHROPY AND SOCIAL WORK, N0. 1/2015, EDITOR W. Wierzbieniec, PWSTE Jarosław 2015, s ISSN AED 36 JAGODZIŃSKA,M.: Aspekty bezpieczeństwa ekologicznego [In:] Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego, Zeszyty Naukowe UKSW Nr 3/2015. Warszawa 2015, s ISBN riešené výskumné úlohy, Vedecké projekty Certificate of participation in an EU International Research Project titled: Helping the socially maladjusted and marginalized. From 1. September 2012 to 15 June INTERNATIONAL EDUCATIONAL AND RESEARCH PROJEKT TITLED EXCLUSION OF ELDERLY PEOPLE (october 2013 april 2014) 3. Certyficate. w ww,life-autumn.com to dr Małgorzata Jagodzińska. It is hereby confirmed rhat sr Małgorzata Jagodzińska from Poland published a review of the project titled whose main beneficiares are elderly people aged była zatrudniona przy realizacji projektu: Unii Eubejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1. Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie pn:,,aktywna integracja w powiecie płockim. 6

7 5. Projekt:,, Bezpieczne miasto. Projektodawca: Policyjna Izba Dziecka w Płocku. Zasięg projektu: Region Płocki. Czas trwania: rok Projekt:, Akademia Lwa Honorka. Projektodawca: Straż Miasta w Płocku. Termin: cały rok Dr Małgorzata Jagodzińska przeprowadziła cykl szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców świetlic środowiskowych na temat: Zagrożenie XXI. Wieku, Aktywne formy i metody pracy z dziećmi i młodzieżą, media sprzymierzeniec z patologiami społecznymi, Bezpieczna rodzina, szkoła, miasto. 7. Małgorzata Jagodzińska była kierownikiem projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej Wychowawca w rozmiarze XL od 01 lipca 2006r. do 25 marca 2007r. (ZPORR EFS). 8. Koordynator Projektu Wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego z Mazowsza w odpowiedzi na wyzwania współczesnej oświaty. Od do 31.marca Unmia Europerjska POKL EFS. 6.3 preukázateľné citácie a ohlasy na vedecké a odborné práce: Citácie v zahraničných publikáciách - 17 JAGODZIŃSKA,M.: Wykorzystowanie śródkow unijnych w minimalizowaniu wykluczenia społecznego i zawodowego u kobiet z terenu popegeerowskiego. [In:]Edukacja a rynek prace. Od procesów do efektów ksztalczenia. red. Nowacka,A., Płock s ISBN Ohlasy: 2 PRYBYSZEWSKA,K.,: Univerzity tretieho veku ako spôsob prevencie proti vyčleneniu starších osôb na okraj spoločnosti. In: Senior v kontexte dneška z pohľadu pomáhajúcich profesií. Zborník z II. medzinárodnej konferencii konanej v Starej Ľubovni. Ružomberok 2013.s.105 ISBN GLOWACKA,M.: Kształtowanie kompetencji zawodowych na potrzeby rynku pracy. Kosmetologia w WPSZ w Płocku. [In:] Innovative development of higher education global and national dimension of changes. Sumi 2014.Ukrajina.s.136 ISBN JAGODZIŃSKA,M.: Słownik pojęć [In:] Patologie społeczne. Rys terminologiczny, teoretyczny i praktyczny.płock 2014, Wydawnictwo PWSZ. s ISBN

8 KŁOS A.: Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce studium na przykładzie powiatu jarosławskiego [In:] Ružomberské zdravotnícke dni 2014 IX. Ročník. Ružomberok s. 66. ISBN JAGODZIŃSKA,M., PRYBYSZEWSKA,K.: Kapital ludzki jako czynnik minimalizujący marginalizację społeczną. [In:] Innovative development of higher education global and national dimension of changes. Sumi 2014.Ukrajina.s ISBN KŁOS A.: Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce studium na przykładzie powiatu jarosławskiego [In:] Ružomberské zdravotnícke dni 2014 IX. Ročník. Ružomberok s. 66. ISBN JAGODZIŃSKA,M..: Ekologiczna edukacja społoczeństwa w zakreszie zrównowažnego wykorysztania energii,,šrodowisko i rozwoj č.20/2009 s.272. ISSN (IF 0,4) [03] PRYBYSZEWSKA,K.,: Univerzity tretieho veku ako spôsob prevencie proti vyčleneniu starších osôb na okraj spoločnosti. In: Senior v kontexte dneška z pohľadu pomáhajúcich profesií. Zborník z II. medzinárodnej konferencii konanej v Starej Ľubovni. Ružomberok 2013.s.107. ISBN JAGODZIŃSKA,M..: Lokalne inicjatywy edukacijne pośrodowiskowe na terenach wiejskich In: Współczesne kształczenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na obszarach wiejskich. Pod. red. Fudali, Kielce: Perpeetuum Mobile s.c 2012 ISBN PRYBYSZEWSKA,K.: Patologie społeczne przemoc w rodzinie. [In:]Sociálna práca, manažment a ekonómia prínosy a limity vedy pre teóriu a prax. Zborník referátov z 5. Ročníka vedeckej konferencie z medzinárodnou účasťou. Katolícka univerzita v Ružomberku pedagogická fakulta Inštitút Andreja Radlinského v Dolnom Kubíne a Uniwersytet Opolski, Poľsko. Ružomberok S ISBN JAGODZIŃSKA,M..: Zaspakanie potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Wyd. Korepetytor, Plock ss. 99 ISBN Ohlasy: 3 GLOWACKA,M.: Kształtowanie kompetencji zawodowych na potrzeby rynku pracy. Kosmetologia w WPSZ w Płocku. [In:] Innovative development of higher education global and national dimension of changes. Sumi 2014.Ukrajina.s.136 ISBN PRYBYSZEWSKA,K.:Kształczenie studentów pedagogiki do pracy w placówkch resocjalizacyjnych. [In:] Innovative development of higher education global and national dimension of changes. Sumi 2014.Ukrajina.s.187. ISBN PRZYBYSZEWSKA,K.: Rodzina adopcyjna i zastepcza z dziećmi z niepełnosprawnością [In:] Ružomberské zdravotnícke dni 2014 IX. Ročník. Ružomberok s ISBN

9 JAGODZIŃSKA,M. Opieka zastępcza rodzina nie zawsze naturalna.. [In:]Sociálna práca, manažment a ekonómia prínosy a limity vedy pre teóriu a prax. Zborník referátov z 5. Ročníka vedeckej konferencie z medzinárodnou účasťou. Katolícka Univerzita v Ružomberku pedagogická fakulta Inštitút Andreja Radlinského v Dolnom Kubíne a Uniwersytet Opolski, Poľsko. Ružomberok s ISBN Ohlasy: 8 PRZYBYSZEWSKA,K.: Rodzina adopcyjna i zastepcza z dziećmi z niepełnosprawnością [In:] Ružomberské zdravotnícke dni 2014 IX. Ročník. Ružomberok s ISBN DOMŻAŁ,Z.: Przyczyny zadłużenia gospodarstw domowych [In:] Problematika zadĺžovania štátu a domácností. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Starej Ľubovni. Red. J.Rákoš, P. W. Marzec, G. Feranecová, Verbum, Ružomberok s. 18. ISBN DOMŻAŁ,U.A.: Pomoc socjalna dla zadłużonych [In:] Problematika zadĺžovania štátu a domácností. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Starej Ľubovni. Red. J.Rákoš, P. W. Marzec, G. Feranecová, Verbum, Ružomberok s ISBN BRDOŃ,M.: Zdrowie i środowisko [In:] Životné prostredie a prevencia zdravotého zlyhania z pohľadu pomáhajúcich profeslií.. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Red. Mária Gažová, Katolícka univerzita v Ružomberku. Ružomberok s. 17. ISBN BOLIGŁOWA,P.: Wspieranie środowisk lokalnych poprzez dofinansowanie budownictwa socjalnego [In:] Životné prostredie a prevencia zdravotého zlyhania z pohľadu pomáhajúcich profeslií.. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Red. Mária Gažová, Katolícka univerzita v Ružomberku. Ružomberok s. 20. ISBN SAWICKA-DOMASIEWICZ,E.: Medyczne aspekty przemocy wobec dzieckan i pomoc lekarska [In:] Životné prostredie a prevencia zdravotého zlyhania z pohľadu pomáhajúcich profeslií.. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Red. Mária Gažová, Katolícka univerzita v Ružomberku. Ružomberok s ISBN WŁODARCZYK,I.: Środowisko i zdrowie [In:] Životné prostredie a prevencia zdravotého zlyhania z pohľadu pomáhajúcich profeslií.. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Red. Mária Gažová, Katolícka univerzita v Ružomberku. Ružomberok s ISBN WARDZIŃSKA,M.: Środowisko szkoły ogólnodostępnej wobec potrzeb psychologicznych uczniów niepełnosprawnych [In:] Životné prostredie a prevencia zdravotého zlyhania z pohľadu pomáhajúcich profeslií. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Red. Mária Gažová, Katolícka univerzita v Ružomberku. Ružomberok s ISBN Citácie v domácich publikáciách - 34 JAGODZIŃSKA,M., PRYBYSZEWSKA,K.: Kapital ludzki jako czynnik minimalizujący marginalizację społeczną. [In:] Innovative development of higher education global and national dimension of changes. Sumi 2014.Ukrajina.s ISBN Ohlasy: 2 9

10 BIAŁOBŁOCKI,K.: Dzialna pomocowe dla osób uzależnionych od narkotyków na terenie powiatu kutnowskiego. [In:] Patologie społeczne. Rys terminologiczny, teoretyczny i praktyczny.płock 2014, Wydawnictwo PWSZ. s.74. ISBN BIERNAT,R., PRYBYSZEWSKA,K.: Moźliwości aktywizacji zawodowej osób z umiarkowaną i znczną niepełnosprawnością intelektualną w kontekście zatrudnenia chronionego. [In:] Edukacja a rynek pracy. Kształcenie a kariera zawodowa. red. Nowacka,A., Płock Wydawnictwo PWSZ. s ISBN PRYBYSZEWSKA,K.., JAGODZIŃSKA,M.:Agresia elektroniczna w ocenie uczniów liceum plastycznego w Płocku. [In:]Patologie w cyberświecie. Radom s ISBN ZNYK,J.: Młode pokolenie wobec zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu[In:]. Patologie społeczne. Rys terminologiczny, teoretyczny i praktyczny.płock Wydawnictwo PWSZ. s.65. ISBN JAGODZIŃSKA,M.: Słownik pojęć [In:] Patologie społeczne. Rys terminologiczny, teoretyczny i praktyczny.płock 2014, Wydawnictwo PWSZ. s ISBN Ohlasy: 6 POŁEĆ,R.: Rola żandarmerii wojskowej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wybrana problematyka [In:] Wymiar teoretyczny i praktyczny współczesnych problemów społecznych. red. Lipiński S. i inni, Płock Wydawnictwo Korepetytor. s. 60. ISBN ŻEBER-DZIKOWSKA,I.: Żebractwo jego formy, typy i strategie :] [In:] Wymiar teoretyczny i praktyczny współczesnych problemów społecznych. red. Lipiński S. i inni, Płock Wydawnictwo Korepetytor. s. 87. ISBN PRZYBYSZEWSKA,K.: Rodziny wielodzietne w pomocy społecznej [In:] Wymiar teoretyczny i praktyczny współczesnych problemów społecznych. red. Lipiński S. i inni, Płock Wydawnictwo Korepetytor. s ISBN STRUMIŃSKA-DOKTÓR,A.: Praca opiekuńczo-wychowawcza w Gniazdach (świetlicach) [In:] Wymiar teoretyczny i praktyczny współczesnych problemów społecznych. red. Lipiński S. i inni, Płock Wydawnictwo Korepetytor. s ISBN MIKOŁAJCZYK,Z: Zapobieganie patologii i przestępczości wśród nieletnich w oparciu o założenia koncepcji ruchomych przestrzeni [Inl;] Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego, Zeszyty Naukowe UKSW Nr 3/2015. Warszawa 2015, s ISBN MIKOŁAJCZYK,Z: THE PREVENTION OF PATHOLOGY AND DELINQUENCY BASED ON THE CONCEPTION OF MOVING SPACES [In:] CHRITY, PHILANTHROPY AND SOCIAl WORK NR 1/2015, PWSTE w Jarosławiu, Jarosław s. 49. ISSN JAGODZIŃSKA, M..: Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Wyd. Korepetytor. Płock S. 99 ISBN

11 Ohlasy: 6 ŻEBER-DZIKOWSKA,I.: Żebractwo jego formy, typy i strategie :] [In:] Wymiar Teoretyczny i praktyczny współczesnych problemów społecznych. red. Lipiński S. i inni, Płock Wydawnictwo Korepetytor. s. 87. ISBN RUMIANOWSKA, A.: Mediacje w konfliktach rozwodowych. [In:]Spoleczeňstwo edukacja jezyk. TOM 1.Plock PWSZ. s. 83. ISSN TOMASZEWSKA,K., KŁOS,A.: Praca socjalna z osobami starszymi cele i zadania [In:] Wymiar teoretyczny i praktyczny współczesnych problemów społecznych. red. Lipiński S. i inni, Płock Wydawnictwo Korepetytor. s ISBN PRZYBYSZEWSKA,K.; Problem bezdomności w Płocku w swietle badań własnych [In:] Studia Sieradzana nr 7. red. J. Swędrak. Sieradz Wydawnictwo WSHE. s. 95. ISSN BIERNAT,R., PRYBYSZEWSKA,K.: Moźliwości aktywizacji zawodowej osób z umiarkowaną i znczną niepełnosprawnością intelektualną w kontekście zatrudnenia chronionego. [In:] Edukacja a rynek pracy. Kształcenie a kariera zawodowa. red. Nowacka,A., Płock Wydawnictwo PWSZ. s ISBN PRZYBYSZEWSKA,K.: Praca socjalna pojecie, metody, znaczenie [In:] Studia Sieradzana Nr 8/ Red. J. Swędrak. Wydawnictwo WSHE. Sieradz s. 48. ISSN JAGODZIŃSKA,M.: Czynniki determinujące wykluczenie społeczne [In:] Ekwartalnik Nauk Społecznych. Edukacja -Rewalidacja-Praca socjalna (2)2014. Łódź. Wydawnictwo SWEZINS. ISBN PRZYBYSZEWSKA,K.: Trudne dzieciństwo rodzicielstwo zastępcze [In:] : Studia Sieradzana Nr 8/ Red. J. Swędrak. Wydawnictwo WSHE. Sieradz s. 22. ISSN JAGODZIŃSKA,M.: Opieka zastępcza rodzina nie zawsze naturalna [In:] Sociálna práca, manažment a ekonómia - prínosy a limity vedy pre teóriu a prax. Zborník referátov z 5. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Ružomberok VERBUM. S ISBN Ohlasy: 2 PRZYBYSZEWSKA,K.: Instytucje w służbie dziecku i rodzinie [In:] Wymiar teoretyczny i praktyczny współczesnych problemów społecznych. red. Lipiński S. i inni, Płock Wydawnictwo Korepetytor. s ISBN PRZYBYSZEWSKA,K.; Rodzina problemowa w pomocy społecznej [In:] Studia Sieradzana nr 7. red. J. Swędrak. Sieradz Wydawnictwo WSHE. s. 34. ISSN JAGODZIŃSKA,M.: Rozwój zasobów ludzkich jako czynnik minimalizujący wykluczenie społeczne [In:] Studia Sieradzana nr 7. red. J. Swędrak. Sieradz Wydawnictwo WSHE. s ISSN Ohlasy: 2 11

12 PRZYBYSZEWSKA,K.: Instytucje w służbie dziecku i rodzinie [In:] Wymiar teoretyczny i praktyczny współczesnych problemów społecznych. red. Lipiński S. i inni, Płock Wydawnictwo Korepetytor. s ISBN SKRZYŃSKI,H.: Czy skazani powinni mieć dostęp do edukacji? [In:] Wymiar teoretyczny i praktyczny współczesnych problemów społecznych. red. Lipiński S. i inni, Płock Wydawnictwo Korepetytor. s ISBN RUMIANOWSKA,A., JAGODZIŃSKA,M.: Konflikty w rodzinie wyzwaniem dla pracy socjalnej [In:] Praca socjalna. Red. J. Staręgsa-Piasek. Warszawa Wydawnictwo: Instytut Rozwoju Służb Społecznych. s ISSN brak separatu Ohlasy: 2 PRZYBYSZEWSKA,K.: Rodziny wielodzietne w pomocy społecznej [In:] Wymiar teoretyczny i praktyczny współczesnych problemów społecznych. red. Lipiński S. i inni, Płock Wydawnictwo Korepetytor. s ISBN KORZENIAK,B.: Kontrakt socjalny instrument pomocy socjalnej w Polsce [In:] Wymiar teoretyczny i praktyczny współczesnych problemów społecznych. red. Lipiński S. i inni, Płock Wydawnictwo Korepetytor. s ISBN JAGODZIŃSKA,M.: Potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej sprawozdanie z badań. [In:] Studia Sieradzana nr 7. red. J. Swędrak. Sieradz Wydawnictwo WSHE. s ISSN TOMASZEWSKA,K., KŁOS,A.: Praca socjalna z osobami starszymi cele i zadania [In:] Wymiar teoretyczny i praktyczny współczesnych problemów społecznych. red. Lipiński S. i inni, Płock Wydawnictwo Korepetytor. s ISBN JAGODZIŃSKA,M.: Wykorzystowanie śródkow unijnych w minimalizowaniu wykluczenia społecznego i zawodowego u kobiet z terenu popegeerowskiego [In:] Edukacja a rynek prace. Od procesów do efektów ksztalczenia. red. Nowacka,A., Płock 2012., s ISBN Ohlasy: 3 KORZENIAK,B.: Kontrakt socjalny instrument pomocy socjalnej w Polsce [In:] Wymiar teoretyczny i praktyczny współczesnych problemów społecznych. red. Lipiński S. i inni, Płock Wydawnictwo Korepetytor. s ISBN BUCHCIC,E., ŻEBER-DZIKOWSKA,I.: Tendencje zmian na polskim rynku pracy [In:] Edukacja a rynek pracy. Kształcenie a kariera zawodowa. red. Nowacka,A., Płock Wydawnictwo PWSZ. s ISBN KŁOS,A., TOMASZEWSKA,K.: Bezrobocie jako zjawisko społeczne stanowiążce zagrożenie dla kształtowania się rynku pracy w Polsce [In:] Edukacja a rynek pracy. Kształcenie a kariera zawodowa. red. Nowacka,A., Płock Wydawnictwo PWSZ. s ISBN

13 JAGODZIŃSKA,M.: Domov sociálnej starostlivosti šancou pre lepší život starších, chorých a opustených osôb. [In:] Senior v kontexte dneška z pohľadu pomáhajúcich profesií. Zborník z II. medzinárodnej vedeckej konferencie v Starej Ľubovni s ISBN PRZYBYSZEWSKA,K.; Problem bezdomności w Płocku w swietle badań własnych [In:] Studia Sieradzana nr 7. red. J. Swędrak. Sieradz Wydawnictwo WSHE. s. 95. ISSN JAGODZIŃSKA,M.: Lokalne inicjatywy wspomagające działania szkoły. [In:] Edukacja środowiskowa dla społeczności lokalnej, red. Cichy D. Warszawa Wydawnictwo WSP ZNP, IBE. s ISBN ŻOCHOWSKI,D., CHOIŃSKA,M.: Realne, przeszłe i obecne uwarunkowania na rynku pracy. Wymagania, oczekiwania personalne wobec kandydatów na pracowników w instytucjach państwowych i korporacjach międzynarodowych [In:] Edukacja a rynek pracy. Kształcenie a kariera zawodowa. red. Nowacka,A., Płock Wydawnictwo PWSZ. s ISBN JAGODZIŃSKA M., Kształcenie studentów pedagogiki do pracy w placówkach pomocy społecznej. [In:] Наукa і ocвiтa у глобaлiзoвaнoму свiтi: Традицїї,сьoгoдення, перспективи. Мaтерiaли мiжнaрoднoї нaукoвo-прaктичнoїї кoнференцїї, Умaнь Укрaїнa. s ISBN ŻOCHOWSKI,D., CHOIŃSKA,M.: Realne, przeszłe i obecne uwarunkowania na rynku pracy. Wymagania, oczekiwania personalne wobec kandydatów na pracowników w instytucjach państwowych i korporacjach międzynarodowych [In:] Edukacja a rynek pracy. Kształcenie a kariera zawodowa. red. Nowacka,A., Płock Wydawnictwo PWSZ. s ISBN JAGODZIŃSKA,M..:Kształczenie studentów pedagogiki do pracy w placówkch pomocy społecznej [In:] Innovative development of higher education global and national dimension of changes. Sumi 2014.Ukrajina.s ISBN Ohlasy: 5 BUCHCIC,E.: Młodzież na rynku pracy w woj. Świętokrzyslkim [In:] Edukacja a rynek pracy. Kształcenie a kariera zawodowa. red. Nowacka,A., Płock Wydawnictwo PWSZ. s ISBN KŁOS,A., TOMASZEWSKA,K.: Bezrobocie jako zjawisko społeczne stanowiążce zagrożenie dla kształtowania się rynku pracy w Polsce [In:] Edukacja a rynek pracy. Kształcenie a kariera zawodowa. red. Nowacka,A., Płock Wydawnictwo PWSZ. s ISBN PRZYBYSZEWSKA,K.: Specjalista pracy socjalnej [In:] Ekwartalnik Nauk Społecznych. Edukacja- Rewalidacja-Praca socjalna (2) Łódź. Wydawnictwo SWEZINS PRZYBYSZEWSKA,K.: Pracownik socjalny w roli negocjatora, mediatora i rzecznika [In:] Ekwartalnik Nauk Społecznych. Edukacja-Rewalidacja-Praca socjalna (2) Łódź. Wydawnictwo SWEZINS PRZYBYSZEWSKA,K.: Rola i znaczenie pracownika socjalnego [In:] Ekwartalnik Nauk Społecznych. Edukacja-Rewalidacja-Praca socjalna (2) Łódź. Wydawnictwo SWEZINS 13

14 6.4 Prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí Prednáškové pobyty v zahraničí: 9. The Catholic University in Ružomberok, Faculty of Education, date of lecture: február The Catholic University in Ružomberok, Faculty of Education, date of lecture: február Universitas Tartuensis, May 2013, Tartu, Estonia. Przednaukowe pobyty v doma: Wygłoszenie wykładu w XXII edycji Forum Gospodarczego Toruń 2015 Wygłoszenie wykładu otwartego w WSEZiNS w Łodzi Aktívna účasť na domácich konferenciách (30), z toho min. 10 domácich pozvaných: 1. Prednáška: Mediacje rodzinne zasady, rodzaje. Sympozjum naukowe Mediacja jako polubowna forma rozwiązywania sporów PWSZ Płock, II.Ogólnopolskie sympzjum naukowe,, Demokratyczne ścieźki edukacji pod haslem:,, Edukacja w budowaniu społeczenstwa obywatelskiego Plock PWSZ, 9. Października Konferencja naukowa Instytucjonalne formy działań na rzecz bezpieczeństwa państwa wymiar pedagogiczny i społeczny. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Komenda Miejska Policji w Płocku. 9 stycznia 2015r. 4. VIII. Ogólnopolskie Sympzjum Naukowe na temat: W strone dialogu od teorii do praktyki edikacyjnej pod haslem: Nauczyciel XXI. Wieku.11. Grudnia I. Międzynarodowe Sympozium Naukowe EDUKACJA A RYNEK PRACY pod hasłem: Od procesów do efektów ksztalcenia. Plock,7. Maja PWSZ w Plocku. Instytut pedagogiki. 6. II. Międzynarodowe Sympozium Naukowe EDUKACJA A RYNEK PRACY pod hasłem: Kompetencie a rynek pracy. Plock, 15 stycznia PWSZ w Plocku. Instytut nauk humanistycznych a społecznych. 7. III. Międzynarodowe Sympozium Naukowe EDUKACJA A RYNEK PRACY pod hasłem: Kształcenie a kariera zawodowa. Plock, 4 czerwca PWSZ w Plocku. Instytut nauk humanistycznych a społecznych. 8. Aktywność-działanie-rozwój w gminie Brudzeń Duży Konferencja naukowa Plocki ošrodek edikacji IMPULS. 9. Prednáška: Resocjalizacia w placówkach opikuńczych. Sympozium naukowe,, resocjalizacja utopia czy rzeczywitość? Plock, 2013, 13. Grudnia. 14

15 10. Prednáška: Rola kobiety w XXI.wieku. NOWE SZANSE-NOWE MOŻLIWOŚCI DLA KOBIET W GMINIE ZAWIDZ. Seminarium Naukowe 31. Stycznia Konferencja,,Asystent usamodzielnienia zorganizowana prszez Towarzystwo Psychoprofilatkyczne Oddział w Warszawie w dniu w Płocku. 12. Konferencja,, Z opieki w doroślość model usamodzielnienia zorganozowanej prszez Towarzystwo Psychoprofilatkyczne Oddział w Warszawie w dniu w Płocku. 13. Międzynarodowa konferencja naukowa Dobroczynność, filantropia i praca socjalna. Państwowa Wyższa Szkola Techniczno-Ekonomiczna im ks. Bronislawa Markiewicza w Jarosławiu. Jaroslaw 14. Maja II. Miedzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa. Interdyscyplinarne aspekty urody, zdrowia i choroby. Instytut Ochrony Zdrowia PWSTE w Jaroslawiu. Jaroslaw 5-6 czerwca Miedzinarodowa konferencija naukowa: pedagogika świata wirtualnego wobec nowych wyzwań. Wysza Szkola Handlowa w Radomiu 17. marca Miedzynarodowy Kongres Inkluzji spolecznej. Instytut Pedagogiki Wydzialu Humanistycznego Uniwerytetu Przyrodniczno-Humanistycznego. Siedlce 2-4 kwietnia Konferencja naukowa: Lokalna polityka społeczna, Warszawa maja Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Instytut Słužb Spłecznych. 18.,,ŠWIETA RODZINA EUROPSKI ROK AKTYWNOŚCI LUDZI STARSZYCH I WSPÓŁPRACY MIĘPOKOLENIOWEJ. PŁOCK, 31. MAJA Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Plocku. 19. Ogólnopolska Konferencja,, Wykluczenie seniorórow we wspólczesnym świecie Łódž, Wysza Szkola Edukascji Zdrowotnej i Nauk Spolecznych. 20. Miedzynarodowa Konferencja Naukowa: Samotne macierzyństwo miedzi naukówcow a troska polityki społecznej. 7. Maja 2014, Lublin, KUL Instytuz nauk o rodzinie i Pracy Socjalnej. 21. II. Ogólnopolskie sympzjum naukowe,, Demokratyczne ścieźki edukacji pod haslem:,, Edukacja w budowaniu społeczenstwa obywatelskiego Plock PWSZ, 9. Października VI. Ogólnoplska Konferencja Edukacja zdrowotna częćć 1.Dziecko ze specjalnymi potrzebami opiekuńczymi edukacyjnymi w świetle najnowszych badań i zmian systemowych. Wyższa Szkoła Edukascji Zdrowotnej i Nauk Spolecznych. Łódž Seminarium naukowe. Projekty szansa na rozwój Gminy. Instytut Badaň Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej,, Szkola Centrum Aktywności Lokalnej. 24. Września Warszawa 24. Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program rozwoju dla pracowników służb społecznych. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie

16 25. Panel ekspercki Przyszłość kształcenia służb społecznych w obszarze cyberzagrożeń -Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie Ogólnopolska Konferencja Naukowa Interesariusze pomocy społecznej Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie IV. Międzynarodowe Sympozium Naukowe EDUKACJA A RYNEK PRACY pod hasłem: Student a praca. Plock, PWSZ w Plocku. Instytut nauk ekonomicznych i infermatyki 28. Międzynarodowa konferencja naukowa Dobroczynność, filantropia i praca socjalna. Państwowa Wyższa Szkola Techniczno-Ekonomiczna im ks. Bronislawa Markiewicza w Jarosławiu. Jaroslaw 29. Maja Ogólnopolska Konferencja Naukowa Praca socjalna wyzwania i dylematy. Ujęcie interdyscyplinarne PWSZ w Koninie 30. VI. Miedzynarodowa Konferencja naukowa Kształczenie pedagógow strategie, koncepcje, idee pod hasłem: Uczenie, uczenie się i kształtowanie pytanie o pedagogiczną praxis Kwietnia 2015, PWSZ PŁOCK. Aktívna účasť na medzinárodných konferenciách: (11) 1. Medzinárodná konferencia: Sociálna práca, manažment a ekonómia prinosy a limity vedy pre teóriu a prax, , Katolícka Univerzita v Ružomberku i Uniwersytet Opolski, Dolný Kubín, Slovakia. 2. Medzinárodná vedecká konferencia:,,senior v kontexte dneška Z pohľadu pomáhajúcich profesií, Stará Ľubovňa. Inštitút Viktora Trstenského Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta. Slovenská republika. 3. Medzinárodná vedecká konferencia:,,senior v kontexte dneška Z pohľadu pomáhajúcich profesií, Stará Ľubovňa. Inštitút Viktora Trstenského Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta. Slovenská republika 4. Innovative development of higher education global and national dimension of changes. Istitut pedagogiki i psychologie. Sumi 2014.Ukrajina. 5. Medzonárodná konferencia pod záštitou Ministerstva školsva a kultúry Ukrajiny UMAŇ Ukrajina. 6. Conference Schedule details subject change. The konference title was,,social readaption and its importance in the contemporary world 8. and 12. april 2013 Bucharest. Rumunsko 7. Ružomberské zdravotnícke dni 2014 IX. Ročník. Ružomberok

17 8. Medzinárodná vedecká konferencia:,,senior v kontexte dneška Z pohľadu pomáhajúcich profesií, Stará Ľubovňa. Inštitút Viktora Trstenského Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta. Slovenská republika 9. IX Medzinárodná vedecká konferencia Ekologia społeczna czyli jak wychowywać? maja Kowno. Litwa. 10. XXIII. Ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Životné prostredie a prevencia zdravotného zlyhania v multidisciplinárnom obraze Vysoké Tatry-Horný Smokovec 11. IV. Ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Osobnosť manažéra v podnikate ľských aj nepodnikateľských subjektoch Stará Ľubovňa. Slovenská republika. Organizovanie a predsedníctvo na konferenciách 7 1. Komitet naukowy: Dr Małgorzata Jagodzińska: Sympozjum naukowe Mediacja jako polubowna forma rozwiązywania sporów PWSZ Płock, Prowadzący obrady plenarne Dr Małgorzata Jagodzińska:: II.Ogólnopolskie sympzjum naukowe,, Demokratyczne ścieżki edukacji pod hasłem:,, Edukacja w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego Płock PWSZ, 9. Października Komitet naukowy konferencji Dr Małgorzata Jagodzińska: V. Międzynarodowa Konferencja naukowa Kształcenie pedagogów strategie, koncepcje, idee pod hasłem: kształcenie i wychowanie w reformowanej szkole-pytania o jakość Kwietnia 2013, Cekanowo /Płocka. 4. Komitet naukowy konferencji Dr Małgorzata Jagodzińska: VI. Międzynarodowa Konferencja naukowa Kształcenie pedagogów strategie, koncepcje, idee pod hasłem: uczenie, uczenie się i kształtowanie pytanie o pedagogiczną praxis Kwietnia 2015, PWSZ PŁOCK. 5. Prowadząca obrady Dr Małgorzata Jagodzińska: II. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe z cyklu : Edukacja a rynek pracy pod hasłem,, Od procesów do efektów kształcenia. Płock,7 maja Komitet naukowy konferencji Dr Małgorzata Jagodzińska Instytucjonalne formy działań na rzecz bezpieczeństwa państwa wymiar pedagogiczny i społeczny PWSZ Płock 9 stycznia Komitet naukowy konferencji Dr Małgorzata Jagodzińska Praca socjalna wyzwania i dylematy. Ujęcie interdyscyplinarne PWSZ Konin

18 Zostavovateľské práce knižného charakteru FAI 01 WIŠNIEWSKA,E., JAGODZIŇSKA,M.,PRZYBYSZEWSKA,K.:Edukacja a rynek pracy. Od procesów do efektow kształczenia. Płock Wydawnictwo PWSZ. Ss ISBN FAI 02 ŁOZOWIECKA,E., WIŠNIEWSKA,E.,JAGODZIŃSKA,M.,PRZYBYSZEWSKA,K.: Edukacja a rynek pracy.kompetencje społeczno-zawodowe determinantem gotowosci człowieka do efektywnej adaptacji zawodowej. Płock Wydawnictwo PWSZ. Ss ISBN FAI 03 WIŠNIEWSKA,E.,JAGODZIŃSKA,M.,PRZYBYSZEWSKA,K.: Edukacja a rynek pracy.praca a kariera zawodowa Płock Wydawnictwo PWSZ. Płock 2014 Ss ISBN FAI 04 LIPIŇSKI,S., JAGODZIŇSKA,M., PRZYBYSZEWSKA,K.: Wymiar teoretyczny i p raktyczny współczesnych problémow społecznych. Wydawnictwo Korepetytor. Ss. 222 ISBN FAI 05 JAGODZIŃSKA,M.,PRZYBYSZEWSKA,K.: Patologie społeczne. Rys terminologiczny, teoretyczny i praktyczny. Płock 2014 ss. 222Wydawnictwo PWSZ. Płock 2014 ISBN FAI 06 JAGODZIŃSKA,M., HELJASIŃSKA-SCHMIDT,E.: Profilaktyka uzależnień i przemocy w szkole. Zbiór scenariuszy zajęć dla nauczycieli. Wyd. Korepetytor, ss Płock ISBN FAI 07 JAGODZIŃSKA,M., WIŚNIEWSKA,E., NAWROCKA-SZMULEWICZ,J.: Wychowawca w rozmiarze XL Wyd. Korepetytor, ss Płock ISBN FAI 08 JAGODZIŃSKA,M., NAWROCKA-SZMULEWICZ,J.: Kompetentny wycowawca w placówkach oświatowych w Gminie Zawidz. Wyd. Korepetytor, ss Płock ISBN Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií GII Prowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników Straży Miejskiej GII Prowadzenie zajeć warsztatowych dla rodzin zastępczych GII Opracowanie recenzji publikacji i opublikowanie jej w Zeszytach Naukowych INHS, 2014 GII Opracowanie recenzji badań naukowych w PWSZ w Płocku GII Opracowanie programu studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika w PWSZ w Płocku 18

SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ

SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KRYMINOLOGIA STOSOWANA Absolwenci kierunku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOUCZELNIANY. 6 W 15 Zzo

OGÓLNOUCZELNIANY. 6 W 15 Zzo D YP L O M O W Y PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PRACA SOCJALNA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych na terenie województwa mazowieckiego

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych na terenie województwa mazowieckiego Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych na terenie województwa mazowieckiego DOKUMENTY STRATEGICZNE I WYKONAWCZE DO OPRACOWANIA STRATEGII POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy I. Wspólne hasła tematyczne, dla studentów specjalność: pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną, resocjalizacja 1. Adaptacja społeczna 2. Agresja 3. Ankieta

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Imię i nazwisko: Ks. dr hab. prof. UR Andrzej Garbarz Zakład/Katedra: Katedra Nauk o Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna. studia II stopnia. Ogólne efekty kształcenia na kierunku Praca socjalna obejmują między innymi:

Praca socjalna. studia II stopnia. Ogólne efekty kształcenia na kierunku Praca socjalna obejmują między innymi: Praca socjalna studia II stopnia Praca socjalna* to kierunek adresowany do absolwentów studiów I stopnia dowolnego kierunku studiów, którzy charakteryzują się otwartością na ludzi oraz chcą świadomie i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/181/2009 Rady Powiatu w Brodnicy Z dnia 02 grudnia 2009 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2010-2015 Brodnica, 2009 r. Rozdział 1 Wstęp 1 Przyczyną

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (pytania)

Zagadnienia (pytania) Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży Zagadnienia (pytania) na obronę dyplomową licencjacką na kierunku: pedagogika Zagadnienia ogólne 1. Nurty kontestacyjne w pedagogice

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata Załącznik do Uchwały Nr V.22.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 czerwca 2013r. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata 2013 2015 1. PODSTAWA PRAWNA Gminny Program Wspierania Rodziny

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUC ZELNIANY Kultura

Bardziej szczegółowo

Publicznej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Publicznej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA 2015, 25 ISSN 2300-3952 Jarosław Utrat-Milecki 1 Uwagi nt. uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk o polityce publicznej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych. WSP TWP w Warszawie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych. WSP TWP w Warszawie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych WSP TWP w Warszawie CELE FUNDACJI WSP TWP w Warszawie Podstawowym celem Fundacji jest wsparcie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie w działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo wychowawcza SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika resocjalizacyjna przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2013 I. Wstęp II. Założenia ogólne III.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016-2018 Krzykosy, 2015 I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia istotne funkcje zaspokajające potrzeby społeczne, psychiczne

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM (studia II stopnia stacjonarne)

PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM (studia II stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM (studia II stopnia stacjonarne) przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty specjalnościowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej

Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej Kierunek studiów: Pedagogika, studia I stopnia Specjalności: Resocjalizacja z profilaktyką społeczną, Pedagogika sądowniczo-penitencjarna, Opieka i wsparcie społeczne,

Bardziej szczegółowo

Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej

Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej Nowe wyzwania w polityce społecznej Wspólnota działania - Polskie i amerykańskie modele pracy na rzecz rodziny doświadczającej problemów

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 03/ Kierunek Specjalność Poziom kształcenia Praca socjalna Praca socjalna w służbach studia I stopnia (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r.

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. W latach 2009-2014 w funkcjonowało Obserwatorium Integracji Społecznej: projekt ogólnopolski w ramach

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej USTAWA z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ustawa obowiązuje od 1.01.2012r. Ustawa określa : zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Typ szkolenia Tematyka Ilość słuchaczy Termin rozpoczęcia Dietetyka 2 osoby IV kwartał 2013 rok Geriatria i opieka długoterminowa 3 osoby IV

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Opracowanie: dr Agnieszka Barczykowska Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32 Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych KIERUNEK PEDAGOGIKA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną pedagogika resocjalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Konsultacje Zespołu Problemowego Identyfikacji głównych obszarów problemowych w sferze pomocy społecznej w gminie Więcbork dokonano

Bardziej szczegółowo

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Wyszukiwanie tematyczne zestawienie kategorii, obszarów i zakresów tematycznych 1. Edukacja.. 2. Rynek pracy.. 3. Polityka rynku pracy.. 4. Integracja

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo społeczne Kod: Cts Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 3. Karta przedmiotu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 11 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Gmina Kołczygłowy I. Wprowadzenie Rodzina to podstawowa komórka

Bardziej szczegółowo

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych INFORMATOR SZKOLEŃ

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych INFORMATOR SZKOLEŃ Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych INFORMATOR SZKOLEŃ SOCJOTERAPIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA DZIECI I MŁODZIEŻY AGRESJA JAKO PROBLEM SPOŁECZNY WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ŚWIETLICA MIEJSCE SPĘDZANIA

Bardziej szczegółowo

Priorytety i kierunki działań miejskiej polityki społecznej wobec rodziny

Priorytety i kierunki działań miejskiej polityki społecznej wobec rodziny RODZINY Priorytety i kierunki działań miejskiej polityki społecznej wobec rodziny Wersja do konsultacji społecznych Opracowanie: Anna Szymczak Skład grupy roboczej RODZINA 1. Anna Szymczak, lider grupy

Bardziej szczegółowo

Minima programowe dla studentów MISH obowiązujące od roku akad. 2009/10. dla kierunków:

Minima programowe dla studentów MISH obowiązujące od roku akad. 2009/10. dla kierunków: Minima programowe dla studentów MISH obowiązujące od roku akad. 2009/10 dla kierunków: I. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja studia pierwszego i drugiego stopnia II. Praca socjalna studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień Tabela nr 7 Zestawienie Projektów Realizacyjnych NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU KRÓTKI OPIS REALIZOWANE CELE OPERACYJNE 1 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Program odnosi się

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny deficyt punktów

Dopuszczalny deficyt punktów Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin zajęć 1. Wstęp do pedagogiki wyk. egz. 15 2 2. Wstęp do pedagogiki ćw. z-o 15 1 3. Systemy pedagogiczne 4. Systemy pedagogiczne ćw. z-o 15

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/376/2014 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 6 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/376/2014 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XL/376/2014 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 2016 dla miasta Pruszcz Gdański. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Dla części 1 Przeprowadzenie zajęć przedmiotu Seminarium dyplomowe (licencjat) na kierunku studiów: Pedagogika studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / Profilaktyka społeczna i resocjalizacja Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Częstochowy na lata 2014-2020 RYSZARD MAJER

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Częstochowy na lata 2014-2020 RYSZARD MAJER Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Częstochowy na lata 2014-2020 RYSZARD MAJER Prace nad dokumentem Prace nad dokumentem strategicznym były prowadzane na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXVII / 235 / 09. Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 kwietnia 2009 roku

U C H W A Ł A Nr XXVII / 235 / 09. Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 kwietnia 2009 roku U C H W A Ł A Nr XXVII / 235 / 09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Na podstawie art.18 ust.1 pkt 15

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: RESOCJALIZACYJNA (studia II stopnia niestacjonarne)

Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: RESOCJALIZACYJNA (studia II stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: RESOCJALIZACYJNA (studia II stopnia niestacjonarne) przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO 1 przedmioty

Bardziej szczegółowo

Mapa aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego

Mapa aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego Lp. Nazwa organizacji Miejscowość Adres organizacji nr tel./fax Przedstawiciel Zakres działania Informacje dodatkowe 1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rakowskiej i Regionu Świętokrzyskiego Raków ul. Bardzka

Bardziej szczegółowo

Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: RESOCJALIZACYJNA (studia II stopnia stacjonarne)

Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: RESOCJALIZACYJNA (studia II stopnia stacjonarne) Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: RESOCJALIZACYJNA (studia II stopnia stacjonarne) Oznaczenia: Przedmioty podstawowe i kierunkowe Przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO Przedmioty specjalnościowe

Bardziej szczegółowo

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Teraźniejszość i przyszłość edukacji zdrowotnej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach I stopnia, rok akademicki 2016/2017

Program kształcenia na studiach I stopnia, rok akademicki 2016/2017 Program kształcenia na studiach I stopnia, rok akademicki 2016/2017 Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Praca socjalna Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane socjologicznych psychologicznych pedagogicznych polityki

zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane socjologicznych psychologicznych pedagogicznych polityki Praca Socjalna kształci na wysokim poziomie profesjonalistów od rozwiązywania problemów społecznych. Oferujemy studia licencjackie, stacjonarne, przygotowujące studentów do praktycznego rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: MODUŁ 1: PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE SPECJALNE NAZWA PRZEDMIOTU Forma zal. Wymiar godzin w k ćw. Łączny wymiar godzin I II III Punkty ECTS Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Rok akademicki 2016/2017 PEDAGOGIKA

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Rok akademicki 2016/2017 PEDAGOGIKA SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Rok akademicki 2016/2017 PEDAGOGIKA lp. Nazwisko i imię promotora tytuł naukowy Katedra/zakład Temat -zagadnienia Tytuł: Uczniowie (dzieci i młodzież) a zagrożenia

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne I stopnia. Rok akademicki 2014/2015

Studia niestacjonarne I stopnia. Rok akademicki 2014/2015 Wydział Nauk Społecznych UPJP II Kierunek: Praca socjalna Studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2014/2015 Lp. Nazwa SEMESTRY Suma Punkty A. przedmiotu I II III IV V VI Wyk Ćw. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Lokalny program pomocy społecznej dla Powiatu Puckiego pod nazwą Powiatowy Program Aktywności Lokalnej <<Moja Rodzina>> na lata

Lokalny program pomocy społecznej dla Powiatu Puckiego pod nazwą Powiatowy Program Aktywności Lokalnej <<Moja Rodzina>> na lata Lokalny program pomocy społecznej dla Powiatu Puckiego pod nazwą Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2010-2013 Na podstawie art.19 pkt. 1 i art. 112 ust.9 ustawy o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty. bezpieczeństwa społecznego. Wykład wprowadzający. Bezpieczeństwo społeczne - tematyka wykładów. Przedmiotowe efekty kształcenia

Wybrane aspekty. bezpieczeństwa społecznego. Wykład wprowadzający. Bezpieczeństwo społeczne - tematyka wykładów. Przedmiotowe efekty kształcenia Wybrane aspekty bezpieczeństwa społecznego Wykład wprowadzający Bezpieczeństwo społeczne - tematyka wykładów 1. Pojęcie Istota Relacje między bezpieczeństwem społecznym a bezpieczeństwem narodowych i polityką

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Sieradz z dnia...

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Sieradz z dnia... U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Sieradz z dnia... w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sieradz na lata 2016-2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO) NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO) NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO) NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Imię i nazwisko: dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Grzybek Zakład/Katedra: Zakład

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej Gminy Andrychów. na lata 2013-2015

Program Aktywności Lokalnej Gminy Andrychów. na lata 2013-2015 Program Aktywności Lokalnej Gminy Andrychów na lata 2013-2015 Spis treści: I.WSTĘP PODSTAWA PRAWNA... 2 II. DIAGNOZA OPARTA NA WSKAŹNIKACH UZASADNIAJĄCYCH WYBÓR ŚRODOWISKA ZAGROŻONEGO WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 35 UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w programach studiów I i II stopnia Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Bardziej szczegółowo

DOROBEK NAUKOWY. mgr Paweł Śwital, Katedra Prawa PUBLIKACJE NAUKOWE

DOROBEK NAUKOWY. mgr Paweł Śwital, Katedra Prawa PUBLIKACJE NAUKOWE DOROBEK NAUKOWY mgr Paweł Śwital, Katedra Prawa PUBLIKACJE NAUKOWE I. REDAKCJE PRAC ZBIOROWYCH I MONOGRAFII: 1. Z najnowszej problematyki prawa publicznego i prywatnego pod red. T. Stanisławski, B. Przywora,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KATEDRA NAUK O RODZINIE

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KATEDRA NAUK O RODZINIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KATEDRA NAUK O RODZINIE Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rola i znaczenie edukacji kadr wspomagających rodzinę Ks. dr Wiesław Matyskiewicz STUDENCI NAUK O RODZINIE ZDOBYWAJĄ

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do wniosku o utworzenie kierunku studiów/poziomu/profilu kształcenia/formy studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości

Bardziej szczegółowo

wspieranie potencjału ludzkiego, kreowanie równych szans rozwoju i sku teczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych.

wspieranie potencjału ludzkiego, kreowanie równych szans rozwoju i sku teczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych. V. Cele strategii 5.1. Misją Misja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy jest Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy jest wspieranie potencjału ludzkiego,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 Załącznik do uchwały Nr XXII/105/2015 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 201 5 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2016 2018 GMINA LUTOMIERSK

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie Rozwój usług społecznych - konkurs

Poddziałanie Rozwój usług społecznych - konkurs Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 22 września 2016 r. Działanie 9.2 Dostępne i

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II Filozofia 18 18 Filozofia 2 3 tyka i deontologia pedagoga 18 tyka i deontologia pedagoga 2 Psychologia ogólna 18 18 Psychologia ogólna 2 3 Psychologia rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Wykłady: 20 godziny Seminaria: 10 godzin Ćwiczenia: 10 godzin

Wykłady: 20 godziny Seminaria: 10 godzin Ćwiczenia: 10 godzin Jednostka prowadząca kierunek: Zakład Zdrowia Publicznego Kierunek: Zdrowie publiczne Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna III rok I 0 studia stacjonarne Pedagogika zdrowia Punkty ECTS: Wykłady: 20 godziny

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT PEDAGOGIKI WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA PRZEDMIOTU SEMINARIUM DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PRACA SOCJALNA

INSTYTUT PEDAGOGIKI WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA PRZEDMIOTU SEMINARIUM DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PRACA SOCJALNA INSTYTUT PEDAGOGIKI PEDAGOGIKA Lp. Nazwisko i imię Temat 1. dr Elena Karpuszenko 1. Uwarunkowania przestępczości dorosłych i nieletnich. 2. Specyfika oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach izolacji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 15 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 15 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla gminy Wielichowo na lata 2016 2018 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki Rada Wydziału 23.04.2014 Kierunek studiów - PEDAGOGIKA Tezy egzaminacyjne (podstawowe) 1. Znaczenie pojęć pedagogicznych: pedagog, edukacja, wychowanie, socjalizacja, pedagogia, pedagogika. 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2010 - XVIII Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich; prowadzenie warsztatu: A Child Friendly Court połączone

Bardziej szczegółowo

Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk. Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek

Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk. Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek Jarosław Bąbka, Anna I. Brzezińska (red.) Early Support for a Child with

Bardziej szczegółowo

dr Monika Baryła-Matejczuk

dr Monika Baryła-Matejczuk dr Monika Baryła-Matejczuk 1. Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego: 1. Doktorat z psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2015) Osobowościowe korelaty ponadstandardowej

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, 7 marca 2013 r. Strategia Pomorskie 2020 STRATEGIA POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na terenie miasta Legionowo na lata

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na terenie miasta Legionowo na lata GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY na terenie miasta Legionowo na lata 2014-2016 I. Wstęp Gmina Legionowo od kilku lat realizuje zadania wynikające z działań systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Instytut prowadzący kierunek studiów: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych

Instytut prowadzący kierunek studiów: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Plan studiów Instytut prowadzący kierunek studiów: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: praca socjalna Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: praktyczny

Bardziej szczegółowo