Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS)."

Transkrypt

1 Do Wykonawców Wrocław, r. CUI-DOAZ CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja CRM Urzędu Miejskiego Wrocławia z CRM innych jednostek miasta Działając na podst. art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania: Pytanie nr 1: W jaki sposób planowane jest zarządzanie użytkownikami: autoryzacja, rejestracja? Gdzie planowane jest przechowywanie loginów, haseł, ewentualnie statusów klientów? W odpowiedziach na pytania zostało napisane, że Konta mają być przechowywane i tworzone w ramach aplikacji mobilnej co nie wskazuje miejsca: czy to będą serwery Zamawiającego, czy chmura, czy serwery Wykonawcy. Jeżeli to są serwery Zamawiającego, to czy są wymagania co do wyboru bazy danych, technologii, systemu operacyjnego? Odpowiedź na pyt. nr 1: Zarządzanie użytkownikami będzie odbywać się po stronie systemu CRM na serwerach Zamawiającego. Wymagania: baza MS SQL, system Windows. Pytanie nr 2: Do działania powiadomień push jest potrzebna na serwerze baza danych oraz aplikacja (do przechowywania i powiązania z użytkownikiem tokenów urządzeń na które wysyłane są powiadomienia). Czy są w tym zakresie jakieś wymagania? Odpowiedź na pyt. nr 2: Nie, Zamawiający nie ma szczególnych wymagań co do działania powiadomień push. Rozwiązanie to zostanie uzgodnione z Wykonawcą w ramach etapu analizy przedwdrożeniowej. Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Odpowiedź na pyt. nr 3: Tak, Zamawiający wymaga by połączenie było szyfrowane ze względu na ochronę danych osobowych. Pytanie nr 4: W zamówieniu także jest wymaganie o samodzielnym dodawaniu języków oraz o słownikach (dotyczących, na przykład kategorii zgłoszeń, adresów, być może napisów ). Czy jest przewidziany moduł administracyjny do zarządzania nimi? Jeżeli tak, to czy są jakieś wymagania? Technologie? CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W E W R O C Ł A W I U ul. Namysłowska 8; Wrocław tel

2 Odpowiedź na pyt. nr 4: Zamawiający uważa, że wskazane powyżej elementy mogą być utrzymywane w uproszczony sposób np. poprzez elementy konfiguracyjne aplikacji mobilnej. Ostateczna decyzja w sprawie sposobu zapewnienia spełnienia tego wymogu należy do Wykonawcy. Pytanie nr 5: Jakie są wymagania co do dostępności systemu w przypadku niedostępności systemu CRM lub innych modułów od których jest uzależnione działanie aplikacji? Odpowiedź na pyt. nr 5: W przypadku braku dostępności systemu CRM aplikacja mobilna powinna działać w trybie off-line. Zamawiający oczekuje, że w przypadku braku dostępności systemu CRM w aplikacji mobilnej zostanie wyświetlony stosowny komunikat np. o braku polaczenia z systemem CRM. Pytanie nr 6: Czy są wymagania co do wydajności oraz skalowalności systemu (część serwerowa)? Odpowiedź na pyt. nr 6: W fazie uruchomienia aplikacji mobilnej tj. do ok. 6 miesięcy od wdrożenia Zamawiający przewiduje do kilkuset zgłoszeń dziennie, a w ciągu kolejnych miesięcy.- do około tysiąca zgłoszeń na dzień. Pytanie nr 7: W wymaganiach są wersje systemów mobilnych ios 8+, Android 4+ i Windows Phone 8+. W ramach świadczenia gwarancji (36 miesięcy) w przypadku zmiany API tych systemów, wpływających na działanie aplikacji mobilnej (niezależne od Wykonawcy systemu takie zmiany były, na przykład przy rezygnacji Apple z Google maps w w ios 6 lub zmiana API w ios 7 kiedy częściowo aplikacje przestały działać) jaka jest procedura naprawy ewentualnych błędów? Odpowiedź na pyt. nr 7: Zamawiający nie przewiduje zmian, które mogłyby wpłynąć na działanie aplikacji mobilnej. Jeśli nie da się ich uniknąć to Zamawiający zamierza realizować procedurę naprawy błędów w ramach dodatkowych godzin przeznaczonych na rozwój w ramach Umowy. Pytanie nr 8: Aplikacja posiada 3 wersje językowe: kto wykonuje tłumaczenia i w jaki sposób zarządza tłumaczeniami? Odpowiedź na pyt. nr 8: Tłumaczenia dostarcza Wykonawca. Zamawiający uważa, że wystarczające będzie proste zarządzanie tłumaczeniami w postaci konfiguracją aplikacji mobilnej. Ostateczna decyzja w sprawie sposobu zapewnienia spełnienia tego wymogu należy do Wykonawcy. Pytanie nr 9: Na czym polega skorzystanie z telefonicznego kanału komunikacji w aplikacji? Czy to jest IVR? Odpowiedź na pyt. nr 9: Skorzystanie z telefonicznego kanału komunikacji w aplikacji mobilnej powinno być skonfigurowane jako link wywołujący połączenie telefoniczne. Pytanie nr 10: Strona 2/5

3 Czy koncept szaty graficznej zostanie dostarczony w postaci responsywnej? Odpowiedź na pyt. nr 10: Zamawiający dostarczy wyłącznie projekt graficzny szaty graficznej. Wykonawca będzie zobowiązany do jego zaimplementowania w aplikacji mobilnej. Pytanie nr 11: Usługi serwisowe: nie zawsze błędy są po stronie serwera, mogą wystąpić sytuacje, że przywrócenie funkcjonalności będzie wymagać aktualizacji aplikacji w sklepie i potrwać więcej niż jest w Załączniku nr 2 do umowy. (nie z winy Wykonawcy, tylko z procedur aktualizacji oprogramowania w sklepach). Czy jest przewidziana taka sytuacja i jak to wygląda? Odpowiedź na pyt. nr 11: Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienia treść SIWZ - treść Załącznika nr 2 Projektu umowy w ten sposób, że w 1 ust. 3 po pkt 6 dodaje pkt 7 w brzmieniu: 7) jeżeli ostatnią czynnością niezbędną do usunięcia awarii jest aktualizacja Aplikacji Mobilnej w sklepie internetowym, wskazanym w załączniku nr 1 do Umowy, termin na usunięcie zgłoszonej awarii uważa się za zachowany również, wtedy gdy przed upływem tego terminu Wykonawca zgłosił do publikacji w sklepie internetowym nową wersję Aplikacji Mobilnej, a opóźnienie w jej publikacji wynika jedynie z wewnętrznych procedur sklepu; w razie wątpliwości poczytuje, że termin nie został zachowany jeżeli po zgłoszeniu aktualizacji Aplikacji Mobilnej do publikacji w sklepie okaże się, że Wykonawca dokonał zgłoszenia nieprawidłowo/niezasadnie i wymagało ono modyfikacji/uzupełnień. Pytanie nr 12: Jak wygląda sytuacja serwisowa w przypadku ewentualnych błędów w oprogramowaniu wybranych przez Zamawiającego dostawcach (Mule ESB lub ArcGis)? Odpowiedź na pyt. nr 12: Wykonawca nie odpowiada za błędy w oprogramowaniu, z którego korzysta Zamawiający. Pytanie nr 13: W przypadku Etapu I przewidywany termin realizacji wynosi 21 dni kalendarzowych? Czy w ramach tego okresu został uwzględniony czas odbioru systemu opisany w paragrafie 8 projektu umowy, czy może okres ten nie dotyczy procedury odbiorowej? Jeżeli w okres 21 dni kalendarzowych został wliczony czas niezbędny do odbioru dokumentacji (5 dni roboczych na ocenę dokumentu przez Zamawiającego) oznaczałoby to, że okres na przygotowanie dokumentacji analitycznej wynosi jedynie 10 dni roboczych. Odpowiedź nr 13: Z godnie z umową w 51 dniach przewidziano odbiór formalny (patrz odp. 14) Etapu II. Pytanie nr 14: Czy w przypadku Etapu II 51 dni kalendarzowych wliczono czas niezbędny na procedurę odbiorową? Odpowiedź na pyt. nr 14: Bez procedury. Etap II kończy się (zgodnie ze zmianą) podpisaniem protokołu odbioru Etapu II, który stanowi jedynie formalne potwierdzenie zgłoszenia do odbioru. W momencie podpisania protokołu odbioru Etapu II, etap ten uważa się za zakończony. Merytoryczna ocena prawidłowości wykonanych prac w ramach Etapu II, następuje na Etapie III w ramach odbioru końcowego. Strona 3/5

4 Pytanie nr 15: Czy Serwis Gwarancyjny będzie rozliczany tylko za dni w których Wykonawca realizował zgłoszenia na serwisie HelpDesk? Jak Zamawiający będzie oceniał ile dni Zamawiający świadczył usługi gwarancyjne? Czy tzw. Gotowość do świadczenia usługi serwisowej nie będzie rozliczana przez Zamawiającego? Odpowiedź na pyt. nr 15: Rozliczenie następować będzie wg. oświadczenia Wykonawcy, które zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego. Wykonawca wlicza w tym wypadku wszystkie dni w których świadczył usługi gwarancyjne (także gotowości do świadczenia - tj. nie było zgłoszeń, a Wykonawca był gotowy świadczyć; soboty i niedziele), odlicza zaś te dni w których takiego serwisu nie świadczył (np. przez dwa dni nie było u Wykonawcy prądu i serwis nie mógł być świadczony). Pytanie nr 16: Czy system HelpDesk Zamawiającego posiada mechanizm powiadomień mailowych o nowych zgłoszeniach? Odpowiedź na pyt. nr 16: Tak, system Helpdesk posiada mechanizm powiadomień mailowych o przydzieleniu nowych zgłoszeń. Pytanie nr 17: W projekcie umowy wspomniane są telefony, smartfony i tablety - na jakich urządzeniach będzie testowana aplikacja, czy otrzymamy listę urządzeń referencyjnych? Odpowiedź na pyt. nr 17: Zamawiający wymaga aby aplikacje działały na wszystkich urządzeniach z systemami wskazanymi przez Zamawiającego w Zamówieniu, tj. na urządzeniach z systemami Android, ios, Windows Phone. Zamawiający zamierza przeprowadzić testy na urządzeniach typu smartfon i tablet z zainstalowanymi wyżej wymienionymi systemami. Pytanie nr 18: Komunikacja poprzez szynę ESB - rozumiemy, że interfejs od strony systemy CRM jest po stronie Zamawiającego a format wiadomości zostanie opracowany na etapie analizy? Odpowiedź na pyt. nr 18: Tak. Pytanie nr 19: Czy terminy podane w SIWZ na realizacje poszczególnych etapów są odgórnie narzucone - 21 dni na etap I, 51 dni na etap II? Odpowiedź na pyt. nr 19: Wykonawca w składanej ofercie wskazuje terminy, w których jest w stanie zrealizować przedmiot Zamówienia. Podane terminy 21 dni dla Etapu I i 51 dni dla Etapu II są maksymalnymi terminami dla powyższych etapów. Pytanie nr 20: Czy wykonanie tłumaczeń na język niemiecki i angielski jest po stronie Wykonawcy? Odpowiedź na pyt. nr 20: Tak. Strona 4/5

5 Pytanie nr 21: Kiedy zostanie określona jaka mapa ma zostać użyta w aplikacjach mobilnych? Ta informacja ma duży wpływ na szacowanie projektu. Odpowiedź na pyt. nr 21: Zamawiający dostarczy mapy własne sporządzone w systemie ArcGis. Pytanie nr 22: Dodawanie wersji językowych samodzielnie przez Zamawiającego należy zapewnić system klasy CMS wraz z infrastrukturą do jego utrzymania? Odpowiedź na pyt. nr 22: Dodanie nowej wersji językowej może być zrealizowane jako element konfiguracyjny aplikacji mobilnej; wg Zamawiającego system klasy CMS nie jest niezbędny ale decyzja w tej sprawie należy do Wykonawcy. Pytanie nr 23: Czy informacje udostępniane przez aplikację zawarte na stronach urzędowych powinny być konfigurowalne przez analogiczny system klasy CMS? Odpowiedź na pyt. nr 23: Nie, mogą być elementem konfiguracyjnym aplikacji mobilnej; wg Zamawiającego system klasy CMS nie jest niezbędny ale decyzja w tej sprawie należy do Wykonawcy. Pytanie nr 24: Czy dopuszcza się korzystanie z wewnętrznej bazy danych w celu przechowywania np. słowników, reguł biznesowych związanych ze zgłoszeniami czy też wszystkie dane mają pochodzić bezpośrednio z ESB? Jeśli tak, to co w przypadku braku/problemów połączenia z siecią? Odpowiedź na pyt. nr 24: Tak, Zamawiający dopuszcza korzystanie z wewnętrznej bazy danych. Pytanie nr 25: Czy przewidziany jest mechanizm odzyskiwania haseł podczas logowania? Odpowiedź na pyt. nr 25: Tak, jest to standardowy mechanizm wykorzystywany w aplikacjach dostępnych na rynku i powinien być zapewniony przez aplikację mobilną. Tymoteusz Przybylski Zastępca Dyrektora Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu Sprawę prowadzi: Emilia Sokolnicka Sporządził: Piotr Schmidt Strona 5/5

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015 UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, jednostkę budżetową Gminy

Bardziej szczegółowo

1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na okres: październik grudzień 2013.

1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na okres: październik grudzień 2013. Biuro Informatyki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Zaproszenie do złożenia oferty Warszawa, 22.10.2013 r. Uprzejmie proszę o przedstawienie Państwa oferty na wdrożenie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BA.II.271.5.2015.ES.KP L.dz. 2491/15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 35, fax +48 22 661 14 36 www.mpips.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy

Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy Zakres Zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 1 Główne cele zamówienia Przedmiotem zamówienia jest stworzenie aplikacji na platformę mobilną działającą na systemie Android oraz ios, pracującej na urządzeniach

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839,

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

K O M E N D A G Ł Ó W N A O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y

K O M E N D A G Ł Ó W N A O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y K O M E N D A G Ł Ó W N A O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y 00-349 Warszawa, ul. Tamka 1 tel. 22 578-47-01/02 e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl fax 22 578-47-47 Nr konta: NBP O/O Warszawa 85101010100139832230000000

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr...

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... zawarta w dniu...pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ Warszawa, dnia 21 maja 2013 roku CPI-WZP-2244-19-2351/13 Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 19-CPI-WZP-2244/13 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../...

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa platformy dla wykonywania analiz klasy Business

Bardziej szczegółowo

zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce

zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie,

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 Kraków, 27 stycznia 2015 roku DZPiZ.271.I/399/2014 Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) v. 2014-05-05 Załącznik nr 3 do siwz/ Załącznik nr 1 do wzoru umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wytworzenie, uruchomienie, asysta techniczna i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego dla Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 53: Regionalna platforma komunikacji elektronicznej

Zadanie nr 53: Regionalna platforma komunikacji elektronicznej Zadanie nr 53: Regionalna platforma komunikacji elektronicznej Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Systemu Regionalna platforma

Bardziej szczegółowo