Strona znajduje się w archiwum.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona znajduje się w archiwum."

Transkrypt

1 Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia 13 grudnia 2006 r. Znak sprawy: BDG-MS /06 Dotyczy: zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz wdrożenie systemów do monitorowania i zarządzania siecią Ministerstwa Skarbu Państwa Do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ następującej treści: 1. Czy Zamawiający zamierza wykonywać regularne backupy baz danych Oracle w trybie on-line lub off-line? 2. Czy Zamawiający zamierza wykonywać backup tzw. otwartych plików ( open files ), np. pliki Word, Excel, pst itp.?

2 3. Czy podana liczba serwerów jest ostateczną ilością serwerów podlegających backupowi? 4. Jakie zasoby będą backupowane poprzez protokół NDMP? 5. Czy Zamawiający zamierza wykorzystywać funkcjonalności tworzenia dysku startowego służącego do uruchamiania systemu po awarii? Nie jest ona standardowo instalowana razem z oprogramowaniem backupowym i wymaga zakupu dodatkowych Czy funkcjonalność ta być wykorzystywana dla systemów Windows oraz Solaris? Jeśli tak, to czy w przypadku systemów Solaris akceptowalna jest możliwość uruchamiania systemu z wykorzystaniem sieci LAN? Czy w przypadku systemów Windows akceptowalna jest możliwość odtwarzania serwera za pomocą płyty startowej oraz sieci LAN? 6. Zamawiający w ppkt. 6,3 wymienia urządzenia jakie muszą być wspierane przez system zarządzania. Niezależnie od wyboru systemu zarządzania konieczne jest spełnienie pewnych warunków (przez urządzenia zarządzane) aby współpraca była możliwa. W szczególności jest to odpowiednio wysoka wersja oprogramowania na urządzeniach zarządzanych. Prosimy zatem o podanie wersji IOS/CatOS pracujących na urządzeniach Cisco lub o potwierdzenie, iż zapewnienie stosownych wersji oprogramowania będzie leżało po stronie Zamawiającego. 7. Przewidziany przez Zamawiającego serwer Sun Enterprise 3500 pod system zarządzania jest stosunkowo starym rozwiązaniem technicznym i może nie spełniać w pełni zaleceń producenta oprogramowania do zarządzania co może spowodować np. braki wydajnościowe. Prosimy o potwierdzenie, iż ewentualne problemy powstałe podczas wdrożenia i eksploatacji urządzenia związane ze starą platformą sprzętową nie będą brane pod uwagę podczas odbioru końcowego lub o przygotowanie nowszego urządzenia w szczególności wyposażonego przynajmniej w: procesor UltraSparc IIIi lub Intel (Pentium IV/Xeon) 2,8GHz. 8. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia dla Administratorów. Prosimy o potwierdzenie, że ma to być podstawowe przeszkolenie nie autoryzowane przez Producenta oprogramowania i nie zakończone wydaniem certyfikatu Producenta. Prosimy o podanie wymaganego czasu trwania szkolenia (standardowe szkolenie z podstawa systemu kopii zapasowych trwa pięć dni). 9. Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczony system umożliwiał rozbudowę o funkcjonalność NDMP oraz tworzenia dysku startowego służącego do uruchomienia systemu po awarii, czy też Zamawiający wymaga aby te funkcjonalności były zawarte w dostarczanym systemie? 10. Czy Zamawiający wymaga aby kopia zapasowa bazy danych Oracle 8 na serwerze Sun V880 była wykonywana w trybie on-line? Jeżeli tak, to prosimy o podanie dokładnej wersji bazy (numeru edycji) oraz czy baza jest 32-bitowa czy też 64-bitowa. 11. Czy Zamawiający wymaga aby kopia zapasowa bazy danych Oracle 10 na serwerze Sun V890 była wykonywana w trybie on-line? Jeżeli tak, to prosimy o podanie dokładnej wersji bazy (numeru edycji) oraz czy baza jest 32-bitowa czy też 64-bitowa. 12. W związku z koniecznością wykonania prac projektowo - wdrożeniowych oraz niezbędnych testów systemu, prosimy o wydłużenie czasu realizacji zamówienia z 20 do 30 dni roboczych

3 od dnia podpisania umowy. Dodatkowo niekorzystnym czynnikiem jest koniec roku kalendarzowego i związane z tym długie terminy dostaw od producentów. 13. Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie paragrafu poprzez przyjęcie następującego zapisu: Producent udziela 12 miesięcznej gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla dostarczonego oprogramowania realizującego funkcje backupowe a Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla dostarczonego sprzętu realizującego funkcje zarządzania i monitorowania, począwszy od dnia zainstalowania i konfiguracji dostarczonego sprzętu oraz wdrożenia systemu backupowego zgodnie z 5 umowy bowiem Wykonawca nic jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w kodzie programowania, a w szczególności do samodzielnego usuwania błędów. 14. Co Zamawiający rozumie poprzez użyty termin towar? 15. Czy przeprowadzenie w ciągu 5 dni testów jest wliczone do 20 dni roboczych stanowiących termin realizacji umowy, czy termin 5 dni na przeprowadzenie testów biegnie od dnia wykonania całości prac oraz podpisania protokołu, zdawczo odbiorczego? W związku z zapytaniami Zamawiający odpowiada: Ad 1. Backup bazy danych Oracle nie będzie wykonywany w trybie on-line. Ad 2. Zamawiający nie zamierza wykonywać backupu tzw. plików otwartych. Ad 3. Należy przyjąć, ze liczba serwerów jest ostateczna. Ad 4. Opisane funkcjonalności NDMP oraz tworzenia dysku startowego występują jako opcjonalne. Ad 5. Opisane funkcjonalności NDMP oraz tworzenia dysku startowego występują jako opcjonalne. Ad 6. Zapewnienie stosownej wersji oprogramowania leży po stronie Zamawiającego. Ad 7. Problemy wydajnościowe powstałe podczas wdrożenia i eksploatacji systemu na proponowanej platformie sprzętowej nie będą brane pod uwagę podczas odbioru końcowego. Ad 8. Zamawiający pozostawia wybór w gestii Sprzedającego a szkolenie ma gwarantować

4 pozyskanie zakresu wiedzy umożliwiającej poprawne zarządzanie środowiskiem backupowym oraz sprawną administrację danym systemem. Ad 9. Opisane funkcjonalności NDMP oraz tworzenia dysku startowego występują jako opcjonalne. Ad 10. Kopia bezpieczeństwa bazy danych Oracle 8 na serwerze Sun 880V nie będzie wykonywana w trybie on-line. Ad 11. Kopia bezpieczeństwa bazy danych Oracle 10 na serwerze Sun 890V nie będzie wykonywana w trybie on-line. Ad 12. Ustalony termin realizacji zamówienia wynosi 20 dni roboczych. Ad 13. Zgodnie z 7 Załącznika Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sprzedawca udziela 12 miesięcznej gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla dostarczonego oprogramowania realizującego funkcje backupowe oraz 24 miesięcznej gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla dostarczonego sprzętu realizującego funkcje zarządzania i monitorowania, począwszy od dnia zainstalowania i konfiguracji dostarczonego sprzętu oraz wdrożenia systemu backupowego, zgodnie z 5 umowy. Ad 14. Przedmiot zamówienia zawarty w 1 Załącznika Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ad 15. Sprawdzenie przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od dnia zainstalowania i konfiguracji dostarczonego sprzętu oraz wdrożenia systemu backupowego nie jest wliczone do 20 dni roboczych stanowiących termin realizacji umowy. Dyrektor Generalny Monika Nowosielska Autor: Biuro Dyrektora Generalnego Ostatnia zmiana:

5 Opublikowane przez: Rafał Kałęcki Rejestr zmian

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

Dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu.

Dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu. SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu. ZATWIERDZAM: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 13.03.2013

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 24 października 2012 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie elektronicznych systemów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

(Backupu) dla systemów WINDOWS, LINUX, SAP/ORACLE, ORACLE, MSSQL, VMware ESX, Active Directory, składającego się z oprogramowania do tworzenia kopii

(Backupu) dla systemów WINDOWS, LINUX, SAP/ORACLE, ORACLE, MSSQL, VMware ESX, Active Directory, składającego się z oprogramowania do tworzenia kopii 1 z 9 2010-09-10 16:16 Warszawa: Dostarczenie oraz wdrożenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Numer ogłoszenia: 249153-2010; data zamieszczenia: 10.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 11.10.2011r.

Gdańsk, dnia 11.10.2011r. Gdańsk, dnia 11.10.2011r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP/330/025/D/11 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów serwerów dla Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r.

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ Warszawa, dnia 21 maja 2013 roku CPI-WZP-2244-19-2351/13 Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 19-CPI-WZP-2244/13 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA USŁUGI VPS Online (zwana dalej Specyfikacją )

SPECYFIKACJA USŁUGI VPS Online (zwana dalej Specyfikacją ) SPECYFIKACJA USŁUGI VPS Online (zwana dalej Specyfikacją ) 1 DEFINICJE 1. W treści Specyfikacji następujące słowa i określenia należy rozumieć jak podano poniżej w treści, a w zakresie nieuregulowanym

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę platformy sprzętowo-programowej pod system ERP na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn Nr postępowania: 40/PIW/2013 Zamówienie nie podlega

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/370/IN- 34 /12 Warszawa, 2012.01.16 Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BA.II.271.5.2015.ES.KP L.dz. 2491/15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 35, fax +48 22 661 14 36 www.mpips.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 L.dz.

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 Kraków, 27 stycznia 2015 roku DZPiZ.271.I/399/2014 Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego GOZ-353-1-5/13 Warszawa, dnia 13 sierpnia 013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP W związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Systemu ochrony infrastruktury IT i usług biznesowych Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu i odtwarzania, obejmująca: 1. Dostawę licencji na oprogramowanie Systemu wraz ze

Bardziej szczegółowo