Rachunek kosztów zmiennych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rachunek kosztów zmiennych"

Transkrypt

1 Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych produkcji ogólne zarządu i sprzedaŝy prowadzenie: dr Adam Chmielewski zmienne stałe produkt zapasy sprzedane wynik finansowy Czym są stałe i zmienne? Podsumowanie klasyfikacji kosztów zmienne, których wartość reaguje na zmianę wielkości produkcji, np.: drewno uŝywane do produkcji stołów w fabryce mebli paliwo w samochodzie stałe, których wartość nie jest zaleŝna od wielkości produkcji, np.: amortyzacja maszyny (przy metodzie liniowej) czynsz za magazyn jest to klasyfikacja kosztów według poziomu reakcji na zmianę wielkości produkcji (działania) bezpośrednie pośrednie zmienne oszt zasobu, którego zuŝycie jest proporcjonalne do wielkości produkcji Przykład: koszt drewna uŝywanego przy produkcji krzeseł oszt zasobu zuŝywanego proporcjonalnie do wielkości produkcji, ale dotyczącego wielu obiektów kosztowych. Przykład: koszt kleju zuŝywanego przy produkcji krzeseł, stołów, szafek stałe oszt, którego wartość nie jest zaleŝna od wielkości produkcji, ale który dotyczy tylko jednego obiektu kosztowego. Przykład: wynagrodzenie kontrolera jakości tylko jednego asortymentu produkcji. oszt zasobu, którego zuŝycie nie jest zaleŝne od wielkości produkcji i dotyczy wielu obiektów kosztowych. Przykład: koszt utrzymania magazynu produktów w przedsiębiorstwie. ategorie kosztów - schematy oszty całkowite w rachunku kosztów zmiennych C Z + S całkowite C j.k.z. * x + S koszt stały koszt skokowo zmienny zmienne stałe koszt zmienny proporcjonalnie koszt zmienny progresywnie koszt zmienny degresywnie 1

2 Metoda wizualna metody podziału kosztów księgowe uproszczona pełna statystyczne wizualna dwóch punktów S - rysujemy linię prostą - określamy poziom S - wyliczamy j.k.z. regresji liniowej Metoda dwóch punktów Analiza regresji liniowej - wyszukujemy okresy o min. i max. kosztach - podstawiamy dane do układu równań - wyliczamy j.k.z. i S S - poszukujemy wzoru funkcji leŝącej najbliŝej wszystkich punktów - wyliczamy j.k.z. i S ze wzoru matematycznego - moŝna wykorzystać funkcję reglinp w Excel ZałoŜenia do modelu, P Wynik finansowy w rachunku kosztów zmiennych typowy przedział produkcji P 2 zysk horyzont czasowy model jest krótkoterminowy 2 całkowite proporcjonalna zmienność kosztów P 1 brak wpływu czynników zewnętrznych na (np. zmiana cen) strata wielkość produkcji wielkości sprzedaŝy ew. analizujemy dotyczące tylko produkcji sprzedanej

3 Próg rentowności Zadanie, P Antoni planuje sprzedawać ksiąŝki do rachunkowości zarządczej podczas dwudniowych targów ksiąŝki studenckiej. MoŜe je kupić od hurtownika po 120 zł za sztukę z przywilejem zwrotu niesprzedanych P 3 3 całkowite egzemplarzy. siąŝki będą sprzedawane po 200 zł za sztukę. Antoni zapłacił juŝ 2000 zł za wynajem miejsca na całe dwudniowe targi. wynik 0 Spodziewa się, Ŝe sprzeda 40 egzemplarzy i nie poniesie Ŝadnych dodatkowych kosztów. Jaka jest róŝnica pomiędzy wynikiem ze sprzedaŝy, wynikiem finansowym brutto i netto? 3 Oblicz wynik przy sprzedaŝy 0, 1, 5, 25, 40 ksiąŝek? Rachunek zysków i strat Analiza CVP operacyjne operacyjne zmienne marŝa brutto stałe wynik operacyjny pozostałe wynik brutto wynik netto pozostałe podatek dochodowy marŝa jednostkowa róŝnica między ceną i jednostkowym kosztem zmiennym marŝa osiągana na wszystkich sprzedanych produktach stopa % marŝy relacja marŝy jednostkowej do ceny sprzedaŝy (ew. marŝy łącznej do przychodów), P Wynik finansowy w rachunku kosztów zmiennych zysk Próg rentowności próg rentowności ilość (lub wartość) sprzedaŝy, przy której: równają się kosztom wynik 0 łączna marŝa pokrywa stałe całkowite zmienne stałe ( jedn. * ilość sprzedaŝy ) ( jedn. k. zmienne * ilość sprzedaŝy ) - stałe wynik operacyjny (C * ) (JZ * ) S WO strata Przy progu rentowności: (C * ) (JZ * ) S

4 Próg rentowności metoda pokrycia marŝą Przekształcając poprzednie równanie: Oblicz wartościowy próg rentowności? BEP w BEP i * C (C * ) (JZ * ) S WO (C JZ) * S + WO marŝa * S + WO Co to oznacza? W punkcie rentowności wynik 0, więc: BEP i S / (C JZ) Alternatywna metoda obliczania BEPw BEP w stałe stopa procentowa marŝy Co to oznacza? Czym jest margines bezpieczeństwa? margines bezpieczeństwa kwota przychodów osiągana powyŝej progu rentowności Docelowy i netto Ile ksiąŝek musi sprzedaŝ Antoni by osiągnąć PLN? Oblicz margines bezpieczeństwa. Wyraź go wartościowo i ilościowo. MB i planowane BEP i MB w P planowane BEP w Ile ksiąŝek musi sprzedaŝ Antoni by osiągnąć wynik netto PLN jeŝeli podatek wynosi 20% od dochodu? Czy jest to poziom bezpieczny? MB % MB I / planowane MB % MB W / P planowane docelowy wynik netto docelowy * (1- stopa podatkowa) docelowy docelowy wynik netto / (1- stopa podatkowa) Rachunek kosztów zmiennych w decyzjach zarządczych Antoni zastanawia się, czy umieścić reklamę w broszurze targowej. Będzie ona kosztować 500 zł. Antoni spodziewa się, Ŝe umieszczenie reklamy zwiększy sprzedaŝ o 10 %. Czy warto zareklamować się w broszurze targowej? sprzedaŝ (szt.) stałe bez reklamy z reklamą róŝnica Rachunek kosztów zmiennych w decyzjach zarządczych Antoni zastanawia się czy nie obniŝyć ceny sprzedaŝy do 175 zł. Przy tej cenie spodziewa się sprzedaŝy 50 egzemplarzy oraz obniŝenia ceny przez hurtownika do 115 zł. Czy warto obniŝyć cenę? sprzedaŝ (szt.) stałe 200 PLN 175 PLN róŝnica 4

5 Dźwignia operacyjna Antoni płaci 2000 zł za najem miejsca na targach. Przypuśćmy, Ŝe miał do wyboru trzy opcje: czynsz zł czynsz 800 zł + 15 % od obrotu 25% od obrotu elastyczne Strategie kosztowe tórą opcję powinien był wybrać? sztywne Dźwignia operacyjna opcja 1 sztywne, bardziej ryzykowna, bardziej rentowna po osiągnięciu progu rentowności opcja 3 elastyczne, mniej ryzykowna, niŝsze zyski po przekroczeniu progu rentowności poziom dźwigni operacyjnej wpływy wydatki Próg płynności wpływy całkowite 1. marŝa jednostkowa opcja 1 opcja 2 opcja 3 wydatki dźwignia operacyjna 2 / 3 Gdy poziom dźwigni operacyjnej jest to znaczy, Ŝe procentowa zmiana sprzedaŝy spowoduje razy większą procentową zmianę wyniku operacyjnego. Sprawdź czy twierdzenie jest prawdziwe, zakładając wzrost sprzedaŝy o 50% próg płynności Analiza wieloasortymentowa cukiernia Analiza wieloasortymentowa cukiernia Oblicz wartościowy próg rentowności dla cukierni BEP w S / średnia stopa procentowa marŝy jedn. k. zmienny 0,35 0,55 0,6 wielkość sprzedaŝy 1, , , Co to oznacza?. marŝa jednostkowa razem Oblicz margines bezpieczeństwa? MB w P planowane BEP w ze sprzedaŝy średnia stopa % marŝy łączna marŝa łączne Czy jest to akceptowalny poziom? MB % MB w / P planowane 5

6 Analiza wieloasortymentowa cukiernia Właściciel planuje kupić nowe urządzenia gastronomiczne do wypieku ciastek. Oczekuje, Ŝe obniŝy to zmienne produkcji o 10%. Amortyzacja nowych maszyn będzie wynosiła 1000 zł miesięcznie. Czy warto inwestować? Analiza wieloasortymentowa cukiernia Ile ciastek kaŝdego rodzaju musi cukiernia sprzedać (zachowując strukturę ilościową sprzedaŝy), aby osiągnąć wynik w wysokości zł? Za pomocą nowej kampanii promocyjnej moŝna zmienić strukturę sprzedaŝy na : pączków, ów, droŝdŝówek. Promocja będzie kosztowała 500 zł miesięcznie. Czy warto promować pączki? razem razem jedn. koszt zmienny wielkość sprzedaŝy marŝa jednostkowa jedn. koszt zmienny wielkość sprzedaŝy marŝa jednostkowa 6

Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych

Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych 1 / 71 Paweł Kazibudzki Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych Toruń 2007 2 / 71 Notka o Autorze Dr inŝ. Paweł Kazibudzki jest absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biznes-Plan dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Wg możliwości odniesienia kosztów na produkt Koszty bezpośrednie/ pośrednie. wielkości produkcji

Wg możliwości odniesienia kosztów na produkt Koszty bezpośrednie/ pośrednie. wielkości produkcji stron a1 Temat 1: EWIDENCJA I KLASYFIKACJA KOSZTÓW Zadanie 1. (klasyfikacja kosztów) Spółka z o.o. TEKU zajmuje się produkcją mebli dla dużych dzieci. Działalność pomocniczą stanowi wydział kotłowni. W

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1 RACHUNEK KOSZTÓW 3. Która z poniżej przedstawionych informacji o kosztach jest najbardziej użyteczna z punktu widzenia podejmowania decyzji długookresowych: a) informacja o kosztach wg rodzaju, b) kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r.

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla Projektów Miejskich realizowanych ze środków Inicjatywy JESSICA

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem dr Tomasz Wnuk-Pel 1 WYKŁAD 1 CASE 1 (ustalanie zysku na sprzedaży) MAXIPROFIT SA jest jednooddziałową firmą produkującą

Bardziej szczegółowo

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYKŁAD 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie prowadzi Szymon Grzędziński Plan przychodów Uwzględnij!!! Sezonowość sprzedaży Politykę cenową, jaką zamierzasz stosować, Wysokość kursu

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZA S.A. NA 31.12.2011

KOMENTARZ DO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZA S.A. NA 31.12.2011 KOMENTARZ DO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZA S.A. NA 31.12.2011 Działalność podstawowa MUZA SA jest spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 8, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Wykorzystywane do optymalizacji efektów przy istniejącym profilu działalności w krótkich okresach czasu. Podstawą analizy są relacje pomiędzy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX. 9.1. Wskaźniki oceny długookresowej projektów inwestycyjnych, społecznych i prorozwojowych 9.1.1. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU

ROZDZIAŁ IX. 9.1. Wskaźniki oceny długookresowej projektów inwestycyjnych, społecznych i prorozwojowych 9.1.1. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU ROZDZIAŁ IX W skaźniki oceny długookresow ej projektów inw estycyjnych, społecznych i prorozw ojow ych, kw alifikow alności w ydatków i w skaźniki interw encji 9.1. Wskaźniki oceny długookresowej projektów

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z badań operacyjnych Wydanie drugie

Zbiór zadań z badań operacyjnych Wydanie drugie Adam Kucharski Zbiór zadań z badań operacyjnych Wydanie drugie Łódź 2012 ISBN 978-83-934591-1-7 Spis treści 1. Programowanie liniowe....................................... 3 2. Programowanie liniowe w

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA

RÓWNOWAGA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA RÓWNOWAGA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA Spis treści: 1. Rachunkowo - finansowe kryteria zachowania równowagi ekonomicznej przedsiębiorstwa. 2. Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa (rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I PRZYCHODY PRODUKTY

KOSZTY I PRZYCHODY PRODUKTY I PRZYCHODY PRODUKTY dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2014 POJĘCIE KOSZTÓW koszty i straty to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2013 r.

Warszawa, luty 2013 r. Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla miejskich projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4

dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 II część wniosku o dofinansowanie BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Bardziej szczegółowo

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji Raport analityczny MEGARON S.A. - IPO Wycena jednej akcji: 36,14 PLN Podsumowanie raportu i najwaŝniejsze informacje: Spółka posiada dwuletnią przewagę technologiczną nad konkurencją w zakresie produkcji

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za I kwartałł 2008 roku Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa. 1 1. Sytuacja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 ROKU RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 ROKU Dąbrowa, 12 maja 2010 r. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu TESGAS S.A. do Akcjonariuszy 2. Zasady sporządzania wybranych

Bardziej szczegółowo

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

2.2. Zarządzanie zapasami

2.2. Zarządzanie zapasami Podstawy teoretyczne zarządzania majątkiem obrotowym 85 2.2. Zarządzanie zapasami 2.2.1. Zapasy jako składnik aktywów przedsiębiorstwa Utrzymywanie zapasów jest bardzo często nieodzownym warunkiem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Znaczenie informacji ze sprawozdań finansowych

Spis treści. 2. Znaczenie informacji ze sprawozdań finansowych Spis treści Wprowadzenie 11 1. Sprawozdania finansowe 17 Elementy finansów zarządczych Dlaczego sprawozdania finansowe? 18 Bilans 19 Rachunek zysków i strat 31 Rachunek przepływów pieniężnych 36 Gdzie

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa DSFRiU (niestacjonarne)

Matematyka finansowa DSFRiU (niestacjonarne) Matematyka finansowa DSFRiU (niestacjonarne) notatki do użytku wewnętrznego dr Leszek Rudak Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Podręczniki 1. M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa,

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo