Rachunek kosztów działań. prowadzenie: dr Adam Chmielewski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rachunek kosztów działań. prowadzenie: dr Adam Chmielewski"

Transkrypt

1 Rachunek kosztów działań prowadzenie: dr Adam Chmielewski

2 Koszty we współczesnym otoczeniu rynkowym spadek udziału kosztów bezpośrednich spadek udziału kosztów materiałów spadek udziału kosztów płac bezpośrednich wzrost udziału kosztów pośrednich rozwój struktur organizacyjnych rozwój działań przed, wokół i poprodukcyjnych badania i rozwój produktów wzrost udziału kosztów ogólnych administracja księgowość informatyka wzrost kosztów sprzedaży działania przed, wokół i posprzedażowe marketing

3 Struktura kosztów koszty bezpośrednie koszty bezpośrednie koszty pośrednie koszty pośrednie

4 Rachunek kosztów pełnych koszty produkcji ogólne zarządu i sprzedaży bezpośrednie pośrednie produkt zapasy sprzedane wynik finansowy

5 Alokacja kosztów pośrednich KLUCZ ROZLICZENIOWY wartościowy ilościowy płace bezpośrednie, materiały bezpośrednie, koszty bezpośrednie ogółem, koszty przerobu, przychody ze sprzedaży maszynogodziny, roboczogodziny, ilość wytworzonych produktów

6 Ograniczenia tradycyjnych systemów kalkulacji kosztów tradycyjne systemy kalkulacji kosztów są adekwatne do potrzeb rachunkowości finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej w przypadku, gdy podmiot wytwarza wiele produktów systemy tradycyjne są nieadekwatne do podejmowania decyzji (zarządzania) systemy tradycyjne: używają ograniczonej liczby nośników powiązanych zwykle z kosztami bezpośrednimi, np. liczba wytworzonych produktów, płace bezpośrednie, maszynogodziny, roboczogodziny nie rozpoznają rzeczywistego zużycia zasobów przez produkty niedoszacowują kosztów produktów jednostkowych, krótko seryjnych, specjalnych przeszacowują koszty produktów wytwarzanych masowo nie uwzględniają kosztów zarządu i sprzedaży

7 Rachunek kosztów działań - geneza rosnąca waga błędów generowanych przez tradycyjne systemy kalkulacji zmiana struktury kosztów spadek udziału kosztów bezpośrednich wzrost udziału kosztów pośrednich produkcji wzrost udziału kosztów ogólnych rozwój technik zbierania, przetwarzania i archiwizacji danych wzrost znaczenia wiarygodnej informacji Activity Based Costing - ABC

8 kosztorysowanie procesów zasoby działania produkty kosztorysowanie produktów Kolejne kroki w rachunku kosztów działań: sporządź listę działań rozdziel zużyte zasoby oblicz koszt działań określ nośniki kosztów działań oblicz jednostkowe koszty nośników przydziel koszty do produktów

9 Charakterystyka Rachunku Kosztów Działań Rachunek kosztów działań: używa dwuetapowej procedury kalkulacji kosztów używa działań jako pul kosztów zamiast MPK, centrów kosztów itp. przyjmuje założenie, że koszty są powodowane przez działania a nie produkty zamiast pytać jak rozliczyć koszty wydziałów pomocniczych pyta jakie działania zostały wykonane przy użyciu zasobów zużytych przez te wydziały używa wielu kluczy podziałowych do alokacji kosztów pośrednich używa znacznie bogatszej listy kluczy podziałowych niż metody tradycyjne dodaje do kosztów produktów koszty nie-produkcyjne (np. marketing, zarząd) jeśli są z nimi powiązane

10 Krok 1. Identyfikacja zasobów rezultatem tego kroku jest lista zasobów zużywanych w przedsiębiorstwie grupowanie zasobów ograniczanie długości listy grupuj zasoby jeśli mogą być przydzielane do działań jednym nośnikiem kosztów rozdzielaj te zasoby, które nie mogą być uczciwie przydzielane do działań za pomocą jednego nośnika (np. różne systemy płac)

11 Koszt wolnych mocy produkcyjnych zasoby potrzebne vs zużyte marnotrawstwo (czas prywatnych rozmów telefonicznych) konieczna rezerwa mocy produkcyjnych (maszyny w rezerwie) wolne moce (mniejsze zamówienia, sezon urlopowy) zasoby zużyte zasoby potrzebne = koszt wolnych mocy produkcyjnych koszt wolnych mocy produkcyjnych koszty determinowane przez zasoby zużyte a nie konieczne w procesie produkcyjnym rozwiązania problemu do kalkulacji używaj jedynie kosztów wykorzystanych mocy produkcyjnych unikaj wolnych mocy!!! tnij te koszty wykorzystuj wolne moce wyciskaj koszty

12 Krok 2. Identyfikacja działań rezultatem tego kroku powinien być słownik działań lista głównych działań wykonywanych w firmie grupowanie działań liczba działań: mniej niż 20 ryzyko niedokładności modelu ponad 80 model zbyt skomplikowany i kosztowny rodzaje działań jednostkowe seryjne produktowe zakładowe można i należy grupować działania, które mają tę samą przyczynę i mogą być rozliczane jednym nośnikiem kosztów

13 Krok 3: Identyfikacja nośników kosztów zasobów nośnik kosztów zasobów miara identyfikująca powiązania pomiędzy zużywanymi zasobami a działaniami słownik nośników kosztów zasobów: robocizna pośrednia, premie - roboczogodziny/dział produkcji koszty informatyki - roboczogodziny/dział informatyki amortyzacja maszyn - maszynogodziny utrzymanie maszyn - roboczogodziny/dział produkcji energia - kwh pomiar ilości nośników kosztów zasobów dokładny pomiar np. pomiar automatyczny czasu pracy oszacowanie np. procent czasu spędzonego na

14 Krok 4: Alokacja zasobów do działań zasoby praca specjalistów praca niewykwalif. komputery i oprogramow. transport komunikacja 90% 10% 10% 20% 25% 10% 20% 25% wprowadzanie dokumentów deklaracje VAT deklaracje PIT/CIT rozliczenia ZUS spotkania z klientami rozwiązyw. problemów działania

15 Krok 5: Identyfikacja produktów efektem tego kroku jest słownik (lista) produktów produkty w firmach usługowych dużo trudniejsze do określenia jednostka pomiaru usługi (zwykle związana z czasem) grupowanie usług jest możliwe skracanie listy produktów poprzez grupowanie tych, które powodują powstanie podobnych koszów, np. lekcja języka angielskiego i niemieckiego inne obiekty kosztowe seria, asortyment produktów, klient, kanał dystrybucji, itp.

16 Krok 6: Identyfikacja nośników kosztów działań nośnik kosztów działań (activity cost driver) wyrażony w konkretnej jednostce miary czynnik kształtujący relację zużycia zasobów, przez poszczególne produkty słownik nośników kosztów działań: Działanie Nośnik uruchamianie produkcji seria produkcyjna ustawianie maszyn czas ustawiania maszyn (godziny) wsparcie procesu produkcji liczba produktów praca maszyn maszynogodziny premie wartość pracy stawka nośnika kosztu działania (jednostkowy koszt nośnika) wartość powstająca przez podzielenie kosztu działania przez łączną liczbę nośników kosztów tego działania stawka ta służy odniesieniu kosztów działań na produkty

17 Krok 4: Alokacja zasobów do działań działania wprowadz. dokumentów deklaracje VAT deklaracje CIT/PIT rozliczenia ZUS spotkania z klientami klient A klient B klient C klient D klient E klient F produkty

18 Rachunek kosztów działań - podsumowanie główne cele odkryć nierentowne produkty odkryć nierentownych klientów odkryć nieefektywne działania i procesy odkryć niewykorzystane moce produkcyjne system ABC generuje informacje a nie rozwiązania problemów!!! słabe strony ABC model jest bardzo kosztowny koszty wdrożenia koszty utrzymania koszty ciągłych zmian model jest subiektywny słownik działań dobór nośników kosztów model jest trudny do wdrożenia niechęć do zmian (indywidualna i organizacyjna)

19 Czy warto wdrażać ABC?

20 Użyteczność Rachunku Kosztów Działań jakie firmy mogą skorzystać z wdrożenia ABC? nie jest to zależne od typu firmy - model sprawdza się zarówno w firmach produkcyjnych, usługowych, jak i handlowych nie jest to zależne od wielkość firmy model pasuje zarówno do małych jak i wielooddziałowych jednostek przydatność modelu jest zawsze kwestią porównania zysków z lepszej, bardziej wiarygodnej informacji a kosztami wdrożenia i utrzymania modelu przydatność modelu zależy od struktury kosztów im większy udział kosztów pośrednich w strukturze kosztów tym bardziej przydatne ABC przydatność modelu zależy od zróżnicowania produkcji im większe zróżnicowanie tym bardziej uzasadnione wdrożenie ABC zróżnicowanie: szerokość asortymentu, wielkości produkcji, różnice w procesie produkcji, różnice w działaniach wymaganych przez produkty

21 Wykorzystanie modelu rachunku kosztów działań w Polsce badania z roku 2003* badania przeprowadzono w północnej Polsce na grupie 101 przedsiębiorstw Wykorzystanie ABC nie planowane wdrożenie planowane wdrożenie zaniechane wdrożenie częściowe wdrożenie 5 pełne wdrożenie * Prezentacja oparta o: Gierusz, Januszewski, Możliwości wdrożenia ABC w Polsce wyniki badań, Rachunkowość 7/2004

22 Dwa obszary badań opłacalność wdrożenia możliwość wdrożenia Metodologia badań Opłacalność wdrożenia maksymalnie 100 pkt struktura kosztów 70 pkt zróżnicowanie produktów 30 pkt korzystanie z rachunku kosztów zmiennych - 10pkt klasyfikacja wyników: Wdrożenie ABC Punkty wysoce opłacalne > 75 opłacalne mało opłacalne nieopłacalne < 25

23 Opłacalność wdrożenia 49% 51% warto wdrażać nie warto wdrażać Wdrożenie ABC Firmy wysoce opłacalne 11% opłacalne 38% mało opłacalne 38% nieopłacalne 13%

24 Możliwość wdrożenia ABC? Metodologia badań punkty do zdobycia brak rzetelnej i wiarygodnej informacji +2 pts zarząd jest niezadowolony z obecnej informacji +1 pts konieczność redukcji kosztów +1 pts wykwalifikowana kadra i odpowiednie środki finansowe +2 pts otwarty na zmiany zarząd +2 pts firma ma zidentyfikowane działania i procesy +2 pts doświadczenie firmy w dużych projektach +2 pts inne przyczyny +1 pts punkty, które można stracić niechęć zarządu do zmian -2 pts brak wykwalifikowanego personelu -2 pts brak wiedzy zarządu o ABC -1 pts niechęć pracowników do zmian -2 pts zadowolenie zarządu z dotychczasowej informacji -2 pts brak chęci do zmian -3 pts brak środków finansowych na projekt -3 pts ryzyko bankructwo -5 pts firma działa efektywnie i nie ma powodów do zmian -2 pts zarząd zna dokładne koszty produktów i usług -2 pts inne przyczyny -1 pts

25 Możliwość wdrożenia ABC 59% 41% możliwe niemożliwe Wdrożenie ABC punkty firmy bardzo możliwe > 5 18 % możliwepossible 0,1 do 5 41 % raczej niemożliwe -5 do 0 35 % niemożliwe < -5 6 %

26 Możliwość i opłacalność wdrożenia 28% 21% opłacalne i możliwe opłacalne ale niemożliwe 32% 19% nieopłacalne ale możliwe nieopłacalne i niemożliwe Wdrożenie ABC liczba firm udział opłacalne i możliwe % opłacalne ale niemożliwe % nieopłacalne ale możliwe % nieopłacalne i niemożliwe %

27 Wdrożenie ABC studium przypadku na podstawie: M. Ramusiewicz, Wykorzystanie rachunku kosztów działań do oceny rentowności grup klientów na przykładzie firmy handlowej, Warszawa M. Ramusiewicz, Zarządzanie portfelem klientów w oparciu o rachunek kosztów działań, Warszawa 2006.

28 spółka XYZ spółka utworzona została w 1998 przez podmiot zagraniczny firma zajmuje się działalnością handlową, sprzedaje elementy konstrukcyjne wykorzystywane w budownictwie sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzedaż w Polsce i w krajach Europy środkowej system rachunkowości jedynie rachunkowość finansowa brak wdrożonych narzędzi rachunkowości zarządczej pomiar rentowności poprzez marżę = wynik ze sprzedaży / przychody

29 Dane finansowe - XYZ przychody koszt sprzedanych towarów koszty kredytu kupieckiego zysk brutto ze sprzedaży ,74 zł ,61 zł 4 371,80 zł ,33 zł zysk brutto ze sprzedaży (%): 26,14% koszty sprzedaży wynik ze sprzedaży: ,15 zł ,18 zł rentowność sprzedaży (%): 12,53%

30 XYZ dane finansowe dane klienci markety sklepy indywidualni zagraniczni razem przychody , , , , ,74 koszt sprzedanych towarów , , , , ,61 koszty kredytu kupieckiego 877, , ,80 zysk brutto ze sprzedaży 7 106, , , , ,33 zysk brutto ze sprzedaży (%): 22,36 % 26,20 % 47,69 % 45,78 % 26,14 % koszty sprzedaży , ,78 683, , ,15 wynik ze sprzedaży: 6 690, , , , ,18 rentowność sprzedaży (%): 8,75 % 12,59 % 34,08 % 32,17 % 12,53 % Koszty sprzedaży rozliczono w proporcji do przychodów / = 13,61 %

31 Ocena rentowności klienta zysk klient = marża klient koszt obsługi klienta marża klient - różnica pomiędzy przychodami i kosztami pozyskania sprzedanych klientowi produktów lub towarów koszt obsługi klienta marketing, koszty sprzedaży i zarządu powiązane z konkretnym klientem koszty obsługi przyczyny wysokich kosztów: indywidualne zamówienia małe ilości w zamówieniach nieregularne zamówienia nietypowe warunki dostawy czynności przedsprzedażowe (np. marketing, doradztwo techniczne) czynności posprzedażowe (instalacja, szkolenie, serwis, gwarancja) utrzymywanie zapasów dla ciągłości sprzedaży wolne i nieregularne regulowanie płatności

32 Zasoby zużywane podczas sprzedaży zasoby ilość nośników k. zasobów wartość wynagrodzenia 100 % ,00 zł telefony impulsów 3 735,06 zł telefony komórkowe minut 1 593,48 zł paliwo 1 216,04 litrów 3 798,21 zł amortyzacja aut 100 % 4 010,00 zł czynsz 800 m ,00 zł transport kilogramów ,40 zł RAZEM ,15 zł

33 Działania i ich nośniki kosztów działanie nośnik kosztów ilość zamawianie towarów u dostawców ilość zamówień (u dostawców) 75 zbieranie zamówień od odbiorców ilość zamówień (od odbiorców) 280 wizyty u klientów czas wizyt 245 kontakt z klientami czas spotkań 225 obsługa magazynowa czas obsługi 391 własny transport do odbiorców ilość przejechanych kilometrów transport zewnętrzny ilość przewiezionych kilogramów fakturowanie ilość pozycji na dokumentach konsultacje techniczne liczba konsultacji 150

34 Koszt działań działanie koszt działania zamawianie towarów u dostawców 1 414,91 zbieranie zamówień od odbiorców 1 236,98 wizyty u klientów ,11 kontakt z klientami ,33 obsługa magazynowa ,00 własny transport do odbiorców 6 811,72 transport zewnętrzny ,40 fakturowanie 4 745,00 konsultacje techniczne 3 983,69 RAZEM ,15

35 Rentowność grup klientów sierpień 2003 kategorie klienci markety sklepy indywidualni zagraniczni razem przychody , , , , ,74 koszt sprzedanych towarów , , , , ,61 koszt kredytu kupieckiego 877, , ,80 zysk brutto ze sprzedaży , , , , ,33 zysk brutto ze sprzedaży (%): 22,36 % 26,20 % 47,69 % 45,78 % 26,14 % zamawianie towarów u dostawców 840,10 477,53 53,06 44, ,91 zbieranie zamówień od odbiorców 128,12 989,59 114,86 4, ,98 wizyty u klientów 5 495, , ,11 kontakt z klientami 2 225, , , ,33 obsługa magazynowa 5 333, , ,38 459, ,00 własny transport do odbiorców 613, , , ,72 transport zewnętrzny 2 330, , ,40 fakturowanie 627, ,75 106,74 48, ,00 zysk ze sprzedaży: 486, , ,96 713, ,18 rentowność sprzedaży (%): 0,64 % 15,94 % 106,52 % 9,03 % 12,53 %

36 Wnioski wyniki analizy rentowności otrzymane przy użyciu ABC znacząco się różnią od otrzymywanych wcześniej rezultaty zaskoczyły menedżerów model ABC i analiza rentowności powinny być kontynuowane w kolejnych okresach sugerowane jest wdrożenie rozwiązań opartych o koncepcję zarządzania kosztami działań (ABM), przykładowo: nowa strategia cenowa dla nierentownych klientów zamiana nierentownych klientów w rentownych poprzez modyfikację standardu obsługi, wymuszenie większych zamówień, itp. zogniskowanie działań marketingowych na wysoce rentownych segmentach klientów rok później przeprowadzono kolejne badanie w firmie XYZ mające ocenić efekty zmian wprowadzonych przez zarząd

37 polityka cenowa Działania podjęte przez zarząd podniesiono ceny 25 najbardziej popularnych towarów segmenty klientów zrezygnowano z obsługi klientów indywidualnych, byli oni odsyłani do sklepów i marketów podjęto współpracę z grupą architektów i konstruktorów przeniesiono 7 firm z grupy sklepy do grupy markety ; efekt: obniżka cen dla tych klientów rzadsze ale większe zamówienia transport podjęto negocjacje z firmą kurierską cennika usług, niestety były one nieudane - XYZ sp. z o.o. nie została uznana za klienta kluczowego zrezygnowano z używania własnego transportu usługi kurierskie okazały się tańsze niż utrzymanie własnej floty transportowej (zbyt mało przewozów)

38 Działania podjęte przez zarząd zorganizowano regularne spotkania i szkolenia dla architektów i konstruktorów zamówienia przez internet wdrożono program komputerowy, który: pozwala klientom samodzielnie sprawdzić dostępność towaru i potencjalny czas dostawy pozwala złożyć zamówienie przez internet koszt zbierania zamówień wzrósł o 48,8%, ale ich liczba wzrosła o 56,8% średni koszt przyjęcia zamówienia spadł z 4,42 zł do 3,97 zł (około 10%) korzystny efekt tej zmiany uwidoczni się jeszcze bardziej wraz ze wzrostem liczby użytkowników (jeszcze nie wszyscy klienci korzystają z systemu)

39 Rentowność grup klientów sierpień 2004 kategorie klienci markety sklepy indywidualni zagraniczni razem przychody , , , , ,74 koszt sprzedanych towarów , , , , ,61 koszt kredytu kupieckiego 877, , ,80 zysk brutto ze sprzedaży , , , , ,33 zysk brutto ze sprzedaży (%): 22,36 % 26,20 % 47,69 % 45,78 % 26,14 % zamawianie towarów u dostawców 840,10 477,53 53,06 44, ,91 zbieranie zamówień od odbiorców 128,12 989,59 114,86 4, ,98 wizyty u klientów 5 495, , ,11 kontakt z klientami 2 225, , , ,33 obsługa magazynowa 5 333, , ,38 459, ,00 własny transport do odbiorców 613, , , ,72 transport zewnętrzny 2 330, , ,40 fakturowanie 627, ,75 106,74 48, ,00 zysk ze sprzedaży: 486, , ,96 713, ,18 rentowność sprzedaży (%): 0,64 % 15,94 % 106,52 % 9,03 % 12,53 %

40 Rentowność grup klientów sierpień 2004 kategorie klienci markety sklepy indywidualni zagraniczni razem przychody , , , ,05 koszt sprzedanych towarów , , , ,37 koszt kredytu kupieckiego 2 899,39 518,19-4, ,79 zysk brutto ze sprzedaży , , , ,90 zysk brutto ze sprzedaży (%): 24,60 % 52,40 % 0 % 73,47 % 34,85 % zamawianie towarów u dostawców 1 143,74 398, ,32 zbieranie zamówień od odbiorców 365, ,88-3, ,88 wizyty u klientów 5 856, , ,08 kontakt z klientami 7 104, ,21-502, ,64 obsługa magazynowa 5 869, , , ,84 własny transport do odbiorców 5 708, ,02-97, ,11 transport zewnętrzny 3 191, ,15-21, ,09 fakturowanie , , ,93 zysk ze sprzedaży: , , ,76 513, ,01 rentowność sprzedaży (%): 18,30 % 31,48 % - 13,43 % 22,49 %

41 Wnioski kategorie klienci markety sklepy indywidualni zagraniczni razem rentowność sprzedaży w 2003 rentowność sprzedaży w ,61 % 16,10 % - 106,26 % 8,93 % 12,67 % 18,30 % 31,48 % - 13,55% 22,49 % zaskakująco korzystne rezultaty wdrożonych zmian pozostałe wnioski efekt długoterminowy zastosowane rozwiązania będą pozytywnie wpływać na przyszłe wyniki firmy Alternatywna metoda liczenia rentowności zmieniła punkt widzenia zarządu i uwypukliła potrzebę pozyskiwania właściwej informacji o kosztach projekt wymaga ciągłego monitoringu i usprawniania Przykładowo można liczyć rentowność bardziej szczegółowo wyodrębnionych segmentów lub pojedynczych klientów

42 Zarządzanie kosztami działań

43 Activity-Based Management dziedzina koncentrująca się na zarządzaniu działaniami jako metodzie zwiększania wartości otrzymywanych przez klientów oraz zwiększania zysku osiąganego w wyniku dostarczania tych wartości

44 Zarządzanie działaniami opiera się na danych dostarczanych przez rachunek kosztów działań (ABC) służy poprawie wartości użytkowej produktów dostarczanych klientom osiąganiu wyższych zysków obejmuje zarządzanie kosztami działań budżetowanie w przekroju działań sterowanie rentownością produktów, klientów, obszarów sprzedaży przeprojektowywanie procesu gospodarczego, wyznaczanie wzorca, ciągłe usprawnianie

45 Analiza działań rozpoznanie charakteru procesu gospodarczego i wyszczególnienie działań znalezienie kluczowych działań (zasada Pareto) znalezienie działań nieistotnych znalezienie działań powielanych znalezienie działań niepotrzebnych zdefiniowanie miary działań znalezienie relacji przyczynowo skutkowych zamiana działań jednostkowych na seryjne wydłużanie serii standaryzacja produkcji ustalenie klientów lub odbiorców działań koncentracja na tych, które zaspokajają potrzeby odbiorców podział działań na dotyczące: produktu, klienta, infrastruktury

46 Analiza rentowności ocena rentowności produktu ocena rentowności w oparciu o pełny koszt wytworzenia ocena wieloblokowa z podziałem na koszty działań dotyczące: produktu, serii, asortymentu i przedsiębiorstwa ocena rentowności klienta (segmentów klientów) inne analizy: ocena rentowności obszaru sprzedaży ocena rentowności kanału dystrybucji ocena efektywności pracowników, itp. zjawisko wypłukiwania zysku

47 Ocena rentowności klienta zysk klient = marża klient koszt obsługi klienta marża klient - różnica pomiędzy przychodami i kosztami pozyskania sprzedanych klientowi produktów lub towarów koszt obsługi klienta marketing, koszty sprzedaży i zarządu powiązane z konkretnym klientem koszty obsługi przyczyny wysokich kosztów: indywidualne zamówienia małe ilości w zamówieniach nieregularne zamówienia nietypowe warunki dostawy czynności przedsprzedażowe (np. marketing, doradztwo techniczne) czynności posprzedażowe (instalacja, szkolenie, serwis, gwarancja) utrzymywanie zapasów dla ciągłości sprzedaży wolne i nieregularne regulowanie płatności

48 Klasyfikacja klientów wysoka marża pasywni produkt ma decydujące znacznie standardowe warunki dostaw wymagający kosztowni w obsłudze płacący wysoką cenę niska tani niewielkie wymagania wrażliwi na cenę agresywni wysokie wymagania niska cena niskie koszty obsługi klienta wysokie

49 Wypłukiwanie zysku krzywa wieloryba Zysk 100 % 35 % 37 % 28 % klienci

50 K Strategie kosztowe koszty elastyczne K X koszty sztywne X

51 Dziękuję za uwagę

Rachunek kosztów działa. dr Adam Chmielewski

Rachunek kosztów działa. dr Adam Chmielewski Rachunek kosztów działa dr Adam Chmielewski Koszty we współczesnym otoczeniu rynkowym spadek udziału kosztów bezporednich spadek udziału kosztów materiałów spadek udziału kosztów płac bezporednich wzrost

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne podejście do kosztów pośrednich

Tradycyjne podejście do kosztów pośrednich Tradycyjne podejście do kosztów pośrednich Koszty bezpośrednie odniesienie wprost na obiekt kalkulacji Koszty pośrednie alokowanie na różne obiekty kalkulacji na podstawie kluczy rozliczeniowych, charakteryzujących

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC) Agenda Rachunek działań (Activity Based Costing, ABC) Dr Marcin Pielaszek 1. Przesłanki wdrażania nowych rozwiązań rachunku 2. Model rachunku działań 3. Ilustracja liczbowa 4. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych -

Rachunek kosztów pełnych - Rachunek kosztów pełnych - kalkulacja dr Adam Chmielewski Jakie są cele rachunku kosztów? kalkulacja kosztów wycena zapasów ustalanie wyniku finansowego podejmowanie decyzji, np.: cenowych asortymentowych

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych (częściowych) Polskie

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć Wykład nr 1 Marcin Pielaszek Roboczy plan zajęć Wykład 1. Wprowadzenie, sprawozdawczy rachunek 2. normalnych, rachunek standardowych 3. standardowych, koszty produkcji pomocniczej 4. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji dokumentowanie zdarzeń gospodarczych i pomiar kosztów zdarzenia dotyczące zużycia zasobów majątkowych oraz ilościowe i wartościowe określenie zużycia zasobów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki)... 15

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki)... 15 Wprowadzenie... 11 Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki).......... 15 1.1. Koszty w zarządzaniu.... 15 1.2. Profesjonalny kierownik.... 19 1.2.1. Profesjonalizm i intuicja................................................

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne podejście do rachunku kosztów

Tradycyjne podejście do rachunku kosztów Metoda ABC Prosta produkcja Złożona produkcja Koszty bezpośrednie: 1000 PLN Koszty bezpośrednie: 1000 PLN Tradycyjne podejście do rachunku kosztów Koszty pośrednie do alokacji: 200 PLN Klucz podziałowy:

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych uzasadnionych Rachunek kosztów normalnych: zniwelowanie wpływu różnic w wykorzystaniu zdolności produkcyjnych w wyniku zmian w rozmiarach produkcji

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - SGGW Dr Mariusz Maciejczak LOGISTYKA Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem,

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Dr Mariusz Maciejczak Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem, zorganizowanej przez Deloitte&Touche. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie rachunkowości zarządczej

Komputerowe wspomaganie rachunkowości zarządczej Komputerowe wspomaganie rachunkowości zarządczej Informacja dla zarządzania. Tradycyjny rachunek kosztów a rachunek kosztów działań, koncepcja: nośnika kosztów zasobów, nośnika kosztów działań, Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS. Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska

Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS. Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska Metody rachunku kosztów Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów A i B metodą tradycyjną

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników Spis treści Wstęp Rozdział 1. Współczesne zarządzanie (Jerzy Czarnecki) 1 1.1. Menedżer 1 1.2. Przedsiębiorstwo i biznes 3 1.2.1. Potrzeby klienta 3 1.2.2. Kombinacja zasobów 4 1.2.3. Wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Time-Driven Activity Based Costing. Zarządzanie rentownością przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań Opartego Na Czasie

Time-Driven Activity Based Costing. Zarządzanie rentownością przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań Opartego Na Czasie Time-Driven Activity Based Costing Zarządzanie rentownością przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań Opartego Na Czasie Drastyczne zmiany w otoczeniu Zmiany w strukturze kosztów Koszty pośrednie Materiały

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rachunek kosztów jest ogółem czynności zmierzających do ustalenia i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu wysokości nakładów dokonanych

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie

Bardziej szczegółowo

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 1.1. Rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 1.2. Cel istota i zakres rachunkowości zarządczej

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza - wstęp. prowadzenie: dr Adam Chmielewski

Rachunkowość zarządcza - wstęp. prowadzenie: dr Adam Chmielewski Rachunkowość zarządcza - wstęp prowadzenie: dr Adam Chmielewski Czym jest rachunkowość zarządcza? rachunkowość zarządcza proces zapewniający pomiar i prezentację informacji finansowych i niefinansowych

Bardziej szczegółowo

Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI

Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI O autorach Wstęp Rozdział 1. Istota, rola i rozwój rachunkowości zarządczej Alicja A. Jaruga 1.1. Rachunkowość zarządcza

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚĆ STRATEGICZNA, DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA I ZYSK

MĄDROŚĆ STRATEGICZNA, DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA I ZYSK Tomasz M. Zieliński MĄDROŚĆ STRATEGICZNA, DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA I ZYSK ZASOBOWO-PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW Wydanie 1 Akademia Controllingu Sp. z o.o. Poznań 2017 Spis treści Przedmowa... 13 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Agenda. 2. Zarządzanie rentownością produktów. 3. Zarządzanie rentownością klientów. 5. Zarządzanie działaniami. 7. Zarządzanie zasobami

Agenda. 2. Zarządzanie rentownością produktów. 3. Zarządzanie rentownością klientów. 5. Zarządzanie działaniami. 7. Zarządzanie zasobami Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów Activity Based Management (ABM) Zarządzanie kosztami działań Target Costing Marcin Pielaszek Agenda 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie rentownością produktów 3. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA WYDANIE II ZMIENIONE POLSKIE WYDAWNICTWO WARSZAWA 2000 EKONOMICZNE Spis treści Wstęp 11 Wprowadzenie 1 Istota rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie elastyczne

Budżetowanie elastyczne Kontrola budżetowa prezentacja na podstawie: T. Wnuk-Pel, Rachunek kosztów standardowych [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Warszawa, C.H. Beck 2009, s. 223-279

Bardziej szczegółowo

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ABC. czyli. Rachunek Kosztów Działań (dr inż. Michał Troska)

ABC. czyli. Rachunek Kosztów Działań (dr inż. Michał Troska) ABC czyli Rachunek Kosztów Działań (dr inż. Michał Troska) Czym jest ABC? 2 Plan prezentacji ABC a tradycyjne metody kalkulacji kosztów Charakterystyka firmy X Etapy wdrożenia systemu ABC w firmie Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC)

Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC) Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC) Spis treści I. Rachunek kosztów działań sterowany czasem (time-driven ABC)... 2 1. Geneza time-driven ABC... 2 2. Ogólna koncepcja TD ABC....

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A

Bardziej szczegółowo

Decyzje krótkoterminowe

Decyzje krótkoterminowe Decyzje krótkoterminowe Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do podejmowania decyzji i krótkoterminowej oceny ich efektywności Analiza koszty rozmiary produkcji zysk CVP (ang. Cost Volume Profit) Założenia

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Plan zajęć normalnych, standardowych 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach produktów 2. Prezentacja różnych podejść do planowania rozmiarów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C

Bardziej szczegółowo

Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** ****

Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** **** Zestaw I Zadanie 1. Firma CP jest dystrybutorem profesjonalnych środków czystości. Dane o sprzedaży i zakupach materiałów firmy CP zostały przedstawione w poniższej tabeli: Rok Bieżący Przyszły Kwartał

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych. prowadzenie: dr Adam Chmielewski

Rachunek kosztów zmiennych. prowadzenie: dr Adam Chmielewski Rachunek kosztów zmiennych prowadzenie: dr Adam Chmielewski koszty produkcji ogólne zarządu i sprzedaży zmienne stałe produkt zapasy sprzedane wynik finansowy Czym są koszty stałe i zmienne? koszty zmienne

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup.

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Spis treści: O autorach Od redaktorów podręcznika 1. Organizacje i rachunkowość Organizacja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ.

CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ. P r z e r o b o w y r a c h u n e k k o s z t ó w S t r o n a 1 CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ. Literatury na temat rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów jest tak dużo, że każdy zainteresowany

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC

PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC KOŁO NAUKOWE CONTROLLINGU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC Spis treści Wstęp... 3 Dane wejściowe... 4 Kalkulacja tradycyjna... 6 Kalkulacja ABC... 8 Porównanie wyników...

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań sterowany czasem TD ABC

Rachunek kosztów działań sterowany czasem TD ABC Projektowanie procesów dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl Rachunek kosztów działań sterowany czasem TD ABC ABC Rachunek kosztów działań Nośniki kosztów Mierniki częstotliwości i intensywności z jaką

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja systemów rachunku kosztów

Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów generalnie są klasyfikowane według kryterium hierarchiczności czasowej procesów zarządzania. Według tego kryterium wyróŝnia się dwie podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do pomiaru efektywności oraz podejmowania decyzji w krótkim okresie

Rozdział 9. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do pomiaru efektywności oraz podejmowania decyzji w krótkim okresie Spis treści Wstęp Część I. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 1.1. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych.

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych. Plan zajęć Rachunek kosztów Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Marcin Pielaszek 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja kosztów O P E R A C Y J N E I S T R A T E G I C Z N E, C. H. B E C K, W A R S Z A W A 2 0 0 9

Kalkulacja kosztów O P E R A C Y J N E I S T R A T E G I C Z N E, C. H. B E C K, W A R S Z A W A 2 0 0 9 Kalkulacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł : 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C H U N E K K O

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów. dr Sylwia Machowska - Okrój

Podstawy finansów. dr Sylwia Machowska - Okrój Podstawy finansów dr Sylwia Machowska - Okrój 1 Wykład na podstawie: Rachunkowość zarządcza, red. naukowa Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk, wyd. Oficyna, 2014, rozdział 3 2 Koszty i pojęcia bliskoznaczne

Bardziej szczegółowo

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179 Ceny Definicja ceny cena ilość pieniądza, którą płaci się za dobra i usługi w stosunkach towarowo-pieniężnych, których przedmiotem jest zmiana właściciela lub dysponenta będąca wyrazem wartości i zależna

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych (ang. variable costing) pozwala podejmować decyzje krótkookresowe będące reakcją na bieżące zmiany w wielkości popytu i sprzedaży dzieli koszty na

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu Rachunek kosztów Klasyfikacja kosztów

Pojęcie kosztu Rachunek kosztów Klasyfikacja kosztów Pojęcie kosztu Rachunek kosztów Klasyfikacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę

Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę 1 *Nadwyżka cenowa TR TVC = wynik finansowy + TFC Wynik finansowy = Nadwyżka cenowa - TFC 2 Decyzja o rezygnacji z produktu powinna się opierać na porównaniu

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu. Dział projektowania

Prezes Zarządu. Dział projektowania Studium przypadku - Motoparts Opis przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo MOTOPARTS SA jest producentem plastikowych elementów do samochodów osobowych. W strukturze organizacyjnej (rysunek 1) przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W4) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Dr Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów - Wykład nr 4 i 5.

Rachunek Kosztów (W4) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Dr Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów - Wykład nr 4 i 5. - Wykład nr 4 i 5 Projektowanie i wdrażanie systemów Activity Based Costing oraz Activity Based Management (ABC, ABM, działań, zarządzanie działaniami) Dr Marcin Pielaszek Agenda 1. Przesłanki wdrażania

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Rachunek kalkulacyjny kosztów. Wykład 4

Rachunek kalkulacyjny kosztów. Wykład 4 Rachunek kalkulacyjny kosztów Wykład 4 Koszt własny sprzedaży??? Koszt własny sprzedaży: Kalkulacja kosztów art.3 ust. 1 pkt 19 uor - rzeczowych aktywach obrotowych - rozumie się przez to materiały nabyte

Bardziej szczegółowo

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji Zajęcia nr 1 Sprawozdawczy rachunek 1. Podstawowe definicje 2. Cele rachunku 3. Sprawozdawczy rachunek Marcin Pielaszek a) Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym b) Etapy sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Kalkulacja kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Marcin Pielaszek Kalkulacja jest to proces ustalania kosztu określonego obiektu, np. kosztu wytworzenia konkretnego produktu wytworzenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład III dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE

TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE 1. Rozwiązywanie problemów decyzji krótkoterminowych Relacje między rozmiarami produkcji, kosztami i zyskiem wykorzystuje się w procesie badania opłacalności różnych wariantów

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych *zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR art. 28 ust. 3) Uzasadniona część kosztów pośrednich - definicja zmienne pośrednie koszty produkcji część stałych pośrednich kosztów produkcji,

Bardziej szczegółowo

Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu

Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu Firma TRAMAG jest firmą świadczącą kompleksowe usługi przewozu, przeładunku i magazynowania produktów chemii gospodarczej. Głównym długookresowym celem firmy jest

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład II dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

Krytyka budżetowania i koncepcje alternatywne

Krytyka budżetowania i koncepcje alternatywne Krytyka budżetowania i koncepcje alternatywne Tradycyjne budżety krótkookresowy, zadaniowy, kontrolny charakter szerokie grono pracowników zaangażowane w tworzenie budżetu tradycyjne metody kalkulacji

Bardziej szczegółowo

Krytyka tradycyjnego budżetowania i koncepcje alternatywne

Krytyka tradycyjnego budżetowania i koncepcje alternatywne Krytyka tradycyjnego budżetowania i koncepcje alternatywne Tradycyjne budżety krótkookresowy, zadaniowy, kontrolny charakter szerokie grono pracowników zaangażowane w tworzenie budżetu tradycyjne metody

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy. się uczyć

O czym będziemy. się uczyć 1-1 O czym będziemy się uczyć Rachunkowość zarządcza spełnia dwie role: dostarcza informacji do podejmowania decyzji i kontroli Projektowanie i wykorzystywanie rachunku kosztów Rola specjalisty z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i wynikami. Prowadzący: dr Robert Piechota

Zarządzanie kosztami i wynikami. Prowadzący: dr Robert Piechota Zarządzanie kosztami i wynikami Prowadzący: dr Robert Piechota Literatura 1. A. Jarugowa, W.A. Nowak, A. Szychta: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Wyd. Absolwent, Łódź 2001. 2. R. Piechota:

Bardziej szczegółowo

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor.

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor. Studium przypadku w przedsiębiorstwie MK Michał Seheńczuk konsultant w departamencie systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Wdrożenie sytemu

Bardziej szczegółowo

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej.

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej. Budżetowanie Budżetowanie to: Proces ciągłego analizowania, programowania, realizowania i pomiaru wykonania zadań właściwych poszczególnym komórkom organizacyjnym, mający na celu efektywną kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Tomasz M. Zieliński ODKRYWANIE PRAWDY O ZYSKACH. Teoria i praktyka systemów ABC/M

Tomasz M. Zieliński ODKRYWANIE PRAWDY O ZYSKACH. Teoria i praktyka systemów ABC/M Tomasz M. Zieliński ODKRYWANIE PRAWDY O ZYSKACH Teoria i praktyka systemów ABC/M Akademia Menedżera Sp. z o.o. Poznań, 2007 Prawa autorskie Tomasz M. Zieliński, 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone Kopiowanie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE OPTYMALNA STRUKTURA PRODUKCJI Na podstawie: J. Wermut, Rachunkowość zarządcza, ODDK, Gdańsk 2013 1 DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE Decyzje krótkookresowe to takie, które dotyczą

Bardziej szczegółowo

Koszty w cyklu życia produktu. prowadzenie: dr Adam Chmielewski

Koszty w cyklu życia produktu. prowadzenie: dr Adam Chmielewski Koszty w cyklu życia produktu prowadzenie: dr Adam Chmielewski Koszty w cyklu życia produktu faza planowania i projektowania produktu obejmuje: badania rynkowe, projektowanie produktu, projektowanie produkcji

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA Zadania_Kalkulacja podziałowa prosta, współczynnikowa i odjemna Przykład_1 wyprodukowano 80 sztuk wyrobów gotowych i 50 sztuk wyrobów zaawansowanych w 40% z punktu widzenia poniesionych

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości od kuchni

Polityka rachunkowości od kuchni Rafał Pecka Polityka rachunkowości od kuchni czyli jak i dlaczego prowadzić/nie prowadzić działalność odpłatną i gospodarczą w NGO Działalność gospodarcza szansa czy zagrożenie Dlaczego Ustawodawca postanowił

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Konwersatorium!!! Listy zadań. Rachunkowość Obecność obowiązkowa (odrabianie zajęć) Aktywność premiowana Kalkulatory projekt?

Rachunek kosztów. Konwersatorium!!! Listy zadań. Rachunkowość Obecność obowiązkowa (odrabianie zajęć) Aktywność premiowana Kalkulatory projekt? Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rachunek kosztów Konwersatorium!!! Listy zadań Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Rachunkowosc menedzerska W1. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunkowość menedżerska (zarządcza) (Wykład nr 1 i 2) Plan prezentacji

Rachunkowosc menedzerska W1. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunkowość menedżerska (zarządcza) (Wykład nr 1 i 2) Plan prezentacji Plan prezentacji Rachunkowość menedżerska (zarządcza) (Wykład nr 1 i 2) Dr Marcin Pielaszek 1. Zagadnienia organizacyjne 2. Wprowadzenie do rachunkowość zarządczej 3. Istotność informacji w rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY, RACHUNKOWOSCI ZARZ1\DCZEJ

PODSTAWY, RACHUNKOWOSCI ZARZ1\DCZEJ KSENIA CZUBAKOWSKA WIKTOR GABRUSEWICZ EDWARD NOWAK PODSTAWY, RACHUNKOWOSCI ZARZ1\DCZEJ Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp....................... 9 CZĘŚĆ I RACHUNEK KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Budżetowanie i zarządzanie kosztami. tel: ; fax: ;

SZKOLENIE. Budżetowanie i zarządzanie kosztami. tel: ; fax: ; SZKOLENIE Budżetowanie i zarządzanie kosztami tel: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe

Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe Koszty zmienne Uznaje się że ich poziom ulega zmianie wraz ze zmianą wielkości produkcji Związane są przede wszystkim z: zużyciem surowców i materiałów

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W3

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W3 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W3 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Rachunki kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych Rachunki decyzyjne Rachunek

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kierunkowych Student nabywa wiedzę dotyczącą pozyskiwania informacji finansowych dla celów podejmowania decyzji.

Odniesienie do efektów kierunkowych Student nabywa wiedzę dotyczącą pozyskiwania informacji finansowych dla celów podejmowania decyzji. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Jednostka Kierunek Obszary kształcenia RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Z:12029W0 Katedra Analizy Ekonomicznej i Finansów Zarządzanie (4 semestralne) Nauki społeczne Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem Danuta Małkowska Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo