Twoja instrukcja użytkownika HTC HD2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika HTC HD2 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462659"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: przypadku standardowego planu taryfowego uytkownik moe zosta obciony wysokimi kosztami polcze, gdy telefon lczy si z Internetem. Zalecamy zapoznanie si z oplatami za transmisj danych obowizujcymi u danego operatora przed uyciem aplikacji, które wymagaj dostpu do Internetu. Skrócony przewodnik Spis treci 1. Zawarto opakowania Poznaj swój nowy telefon Przed wlczeniem telefonu Na pocztek Ekran startowy Ekran blokady Wgraj swoje kontakty do pamici telefonu Poznaj HTC Sense Dostp do Internetu...

3 Wysylaj wiadomoci i bd w kontakcie Uywanie aparatu Publikowanie zdj i filmów wideo w serwisach Facebook, Twitter i YouTube Zarzdzanie komunikacj bezprzewodow telefonu Synchronizacja z komputerem Resetowanie telefonu Wskazówki dotyczce wykrywania i usuwania usterek Dodatek: Uwagi dotyczce bezpieczestwa i inne Skrócony przewodnik 1. Zawarto opakowania Telefon HTC HD z akumulatorem Kabel USB do synchronizacji Zasilacz sieciowy Wtyczka zasilajca Sluchawki stereo,5 mm Karta pamici microsd Woreczek Skrócony przewodnik 2. Poznaj swój nowy telefon Na przednim panelu znajduj si nastpujce elementy: Sluchawka Dioda LED powiadomie Ekran dotykowy ROZMOWA/ WYLIJ EKRAN GLÓWNY ZAKOCZ/ ZASILANIE START WSTECZ Przyciski ZWIKSZENIA i ZMNIEJSZENIA GLONOCI umoliwiajce regulacj glonoci znajduj si po

4 lewej stronie telefonu. Wejcie audio typu jack na dolnym panelu umoliwia podlczenie sluchawek,5 mm dostarczonych z telefonem. Na dolnym panelu znajduje si take zlcze synchronizacji, umoliwiajce ladowanie akumulatora lub podlczenie telefonu do komputera. Skrócony przewodnik 5 3. Przed wlczeniem telefonu 1 Zdejmij tyln pokryw 1. Przytrzymaj mocno telefon przednim panelem skierowanym w dól.. Uywajc kciuka lub innego palca otwórz tyln pokryw, podnoszc j za lew krawd. Usu cienk foli i wyjmij akumulator 1. Wycignij górny fragment cienkiej folii, aby oddzieli akumulator od telefonu razem z foli.. Usu i wyrzu foli. micro SD 2. Wyjmij akumulator. 3 SIM CAR D SD micro Wló kart SIM 1. Wsu kart SIM zlotymi stykami do dolu, a citym rogiem ustawionym na zewntrz gniazda.. Wsu kart SIM calkowicie do gniazda. Skrócony przewodnik 4 micros D Ponownie wló akumulator 1. Wyrównaj odslonite miedziane styki akumulatora ze stykami wewntrz komory akumulatora.. Najpierw wsu stron ze stykami akumulatora, a nastpnie delikatnie pchnij akumulator na swoje miejsce. 5 SIM micros D Wló kart microsd Wló kart pamici microsd do gniazda zlotymi stykami skierowanymi w dól i popchnij j, aby zostala zablokowana na swoim miejscu. Zaló ponownie tyln pokryw Wló najpierw praw stron, a nastpnie wcinij pokryw na miejsce. 6 micros D Skrócony przewodnik 7 Naladuj akumulator 1. Podlcz wtyczk zasilania do zasilacza.. Podlcz jeden koniec kabla USB do synchronizacji do zlcza w telefonie.. Podlcz drugi koniec kabla USB do synchronizacji do gniazda USB zasilacza.. Aby rozpocz ladowanie akumulatora, podlcz zasilacz do gniazda sieciowego. Po zainstalowaniu karty SIM, akumulatora oraz karty microsd i naladowaniu akumulatora moesz uruchomi telefon po raz pierwszy. Przeczytaj i dowiedz si, jakie moliwoci oferuje Ci ten telefon. Skrócony przewodnik 4. Na pocztek Wcinij i przytrzymaj przycisk ZAKOCZ/ZASILANIE, aby wlczy telefon. Przy pierwszym uruchomieniu telefonu: Jeeli telefon zostanie wlczony bez karty SIM, zostanie wywietlony przewodnik opisujcy procedur instalowania karty SIM i akumulatora. Przed dalszym uytkowaniem wylcz telefon, wló kart SIM i ponownie wló akumulator. Telefon automatycznie skonfiguruje polczenia GPRS/G, MMS oraz WAP w oparciu o kart SIM. Telefon wywietli przewodnik, który nauczy Ci korzysta z klawiatury ekranowej. Postpuj zgodnie z wywietlanymi instrukcjami, aby zapozna si z zasadami korzystania z klawiatury ekranowej. Telefon przeprowadzi Ci przez procedur lczenia z sieci Wi-Fi (jeli jest dostpna) i pozwoli skonfigurowa konta poczty oraz ulubionych sieci spolecznociowych, takich jak Facebook, YouTubeTM czy TwitterTM. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie, aby skonfigurowa i zalogowa si na swoich kontach lub pomi konfiguracj i wykonaj ten krok innym razem. Niektóre funkcje telefonu, np. Pogoda lub Footprints wymagaj uslugi lokalizacji Google, automatycznie okrelajcej Twoje biece poloenie. Moesz zgodzi si lub nie na uzyskanie przez uslug lokalizacji Google dostpu do danych dotyczcych Twojego biecego poloenia. Telefon spróbuje automatycznie wykry stref czasow i ustawi godzin. Jeeli automatyczne wykrywanie zakoczy si niepowodzeniem, ustaw lokalny czas. Skrócony przewodnik Gdy na wywietlaczu telefonu zostanie wskazany adres strony internetowej, z której mona pobra oprogramowanie do synchronizacji danych z komputerem, zapisz go, aby pobra i zainstalowa to oprogramowanie na komputerze. 5. Ekran startowy Stuknij ikon Start ( )w lewym dolnym rogu ekranu lub nacinij przycisk START ( ) na telefonie, aby otworzy ekran startowy. Ekran startowy zapewnia dostp do najwaniejszych funkcji i programów telefonu. 10 Skrócony przewodnik 6. Ekran blokady Ekran blokady jest wywietlany zawsze po zablokowaniu telefonu. Zapobiega to przypadkowemu naciskaniu przycisków lub ekranu dotykowego. Telefon blokuje si automatycznie, gdy wywietlacz jest wylczony (automatycznie lub po naciniciu przycisku ZAKOCZ/ZASILANIE) i przechodzi w tryb upienia. Gdy zobaczysz ekran blokady, przesu przycisk Blokady ( ) w lew lub praw stron, aby odblokowa telefon. Wicej informacji na temat Ekranu blokady mona znale w rozdziale,,rozpoczcie pracy" w instrukcji uytkownika dostpnej w formacie PDF. 7. Wgraj swoje kontakty do pamici telefonu Istnieje wiele sposobów dodawania kontaktów do pamici telefonu. Tworzenie nowych kontaktów Moesz utworzy w telefonie nowe kontakty i wprowadzi numery telefonów, adresy oraz inne informacje. 1. Na Ekranie glównym przejd do karty Kontakty, stuknij opcj Wicej, a nastpnie wybierz Nowy. Skrócony przewodnik Aby doda zdjcie do kontaktu, stuknij ikon Zdjcie kontaktu ( ) w prawym górnym rogu ekranu Nowej karty kontaktu. Wybierz, czy ma zosta uyte zdjcie danej osoby z aplikacji Facebook, wybierz zdjcie z Albumów lub zrób zdjcie za pomoc aparatu. 3. Wpisz informacje kontaktowe w poszczególnych polach. Moesz równie przypisa dzwonek do kontaktu. 4. Po zakoczeniu stuknij Gotowe. Wskazówka Na ekranie Nowej karty kontaktu przejd do dolu ekranu i stuknij opcj Wicej, aby wprowadzi dodatkowe dane kontaktu. Synchronizacja kontaktów z programu Outlook Jeeli posiadasz ksik adresow kontaktów programu Outlook na komputerze lub Serwerze Exchange (konto firmowe Outlook), moesz j zsynchronizowa z telefonem.

5 Wicej informacji na temat synchronizacji telefonu z komputerem znajdziesz w czci,,synchronizacja z komputerem" niniejszej instrukcji. Szczególowe informacje na temat synchronizacji telefonu z Serwerem Exchange mona znale w instrukcji obslugi w formacie PDF. Synchronizacja za pomoc uslugi Microsoft My Phone Usluga Microsoft My Phone synchronizuje informacje zapisane w Twoim telefonie i na chronionej haslem stronie internetowej utrzymywanej przez Microsoft. Moesz wykona kopi zapasow swoich kontaktów, spotka, zdj i innych danych, a nastpnie przywróci j w dowolnym momencie. Szczególowe informacje mona znale w instrukcji obslugi w formacie PDF. 1 Skrócony przewodnik 8. Poznaj HTC Sense HTC HD to pierwszy telefon z systemem Windows Mobile i wbudowan technologi HTC SenseTM, zapewniajc holistyczne wraenia opierajce si na trzech glównych zaloeniach -- personalizacji, bliskoci i odkrywania zaskakujcych funkcji. Personalizacja Spersonalizowany ekran glówny Sprawdzaj godzin i prognoz pogody dla biecej lokalizacji na ekranie glównym. Ekran glówny zawiera take zbliajce si terminy kalendarza. Stuknij odpowiedni pozycj, aby zegar wywietlal prognoz pogody dla innej lokalizacji, aby zaktualizowa informacje o pogodzie lub przej do Kalendarza. Najczciej uywane i najistotniejsze funkcje, takie jak Kontakty, Wiadomoci, Poczta, Internet i inne, s latwo dostpne z poziomu Ekranu glównego. Karty u dolu Ekranu glównego s przypisane do rónych funkcji telefonu. Wystarczy nacisn i przytrzyma aktywn kart, a nastpnie przesun palec w prawo lub w lewo, w stron funkcji, której chcesz uy. Moesz równie bezporednio dotkn wybran kart. Ekran glówny moesz take dostosowa za pomoc animowanej lub statycznej tapety (wybierajc Menu > Tapeta Ekranu glównego), zmieniajc kolejno kart oraz dodajc szybkie lcza do najwaniejszych osób, ulubionych stron internetowy i aplikacji. Skrócony przewodnik 1 Bd blisko Najwaniejsi s ludzie Zapewnienie bliskoci z najwaniejszymi osobami -- do tego wlanie sluy Twój telefon. Umie osoby, z którymi kontaktujesz si najczciej, na samej górze karty Kontakty na Ekranie glównym. Wystarczy dotkn zdjcie kontaktu, aby szybko nawiza polczenie lub utworzy now wiadomo do tej osoby. Jako e telefon organizuje wszystkie wiadomoci tekstowe i multimedialne, konwersacje i histori poszczególnych kontaktów w jednym miejscu, moesz latwo i wygodnie przeglda histori komunikacji z dan osob. Telefon pozwoli Ci take by w stalym kontakcie ze znajomymi w sieciach spolecznociowych, integrujc dane z serwisu Facebook z informacjami kontaktowymi zapisanymi w telefonie. Moesz na bieco ledzi ich poczynania, dodawane zdjcia i inne treci. Co najwaniejsze, zawsze bdziesz pamita o ich urodzinach i wanych wydarzeniach. 1 Skrócony przewodnik Wiadomoci tekstowe Polczenia Aktualizacje i wydarzenia Facebook Uproszczono take wysylanie wiadomoci do wielu kontaktów jednoczenie. Przejd do karty Grupy i utwórz grup wybranych kontaktów, aby w prosty sposób wysyla wiadomoci tekstowe, multimedialne lub e- mail do calej grupy bez potrzeby dodawania kadego odbiorcy osobno. Skrócony przewodnik 15 Sieci spolecznacie PDF. Skrócony przewodnik 1 Po prostu intuicja Niektóre wlaciwoci i funkcje telefonu HTC HD s zaprojektowane tak, e trudno je opisa. Na przyklad poziom glonoci dzwonka, który si zmniejsza, gdy telefon wykryje, e wzile go do rki lub wywietlacz, który automatycznie dopasowuje si do iloci wiatla w otoczeniu i wylcza si, aby zapobiec wywolaniu elementów sterujcych podczas rozmowy. Nie mona oczywicie zapomnie o komforcie sterowania dotykiem, polczonym z interfejsem zoptymalizowanym pod ktem wywietlania duej liczy elementów, który pozwala na prost regulacj ustawie, planowanie spotka w kalendarzu, przegldanie zdj i nawigowanie midzy pozycjami menu przy uyciu jednego palca. 9. Dostp do Internetu Polcz si ze wiatem dziki transmisji danych lub polczeniu Wi-Fi. Przegldaj strony internetowe, pobieraj aplikacje z witryny Windows Marketplace oraz wysylaj/odbieraj wiadomoci . Korzystanie z transmisji danych Twój telefon lczy si automatycznie z Internetem przy uyciu technologii G/GPRS/EDGE, gdy rozpoczynasz korzystanie z funkcji, która wymaga dostpu do Internetu, takiej jak poczta lub przegldarka internetowa. Aby wydluy trwalo akumulatora, moesz wylczy transmisj danych, gdy z niej nie korzystasz. Na ekranie glównym przejd do karty Ustawienia, wybierz opcj Komunikacja bezprzewodowa, a nastpnie dotknij suwaka Wyl./Wl. opcji polczenia danych. Skrócony przewodnik Korzystanie z polczenia Wi-Fi Jeeli pominle konfiguracj polczenia Wi-Fi przy pierwszym uruchomieniu telefonu, postpuj zgodnie z poniszymi wskazówkami, aby polczy telefon z sieci Wi-Fi. 1. Na ekranie glównym przejd do karty Ustawienia i wybierz opcj Komunikacja bezprzewodowa. 2. Dotknij Wi-Fi. Na ekranie zostan wywietlone wykryte sieci bezprzewodowe. 3. Wybierz dan sie Wi-Fi. W przypadku wybrania otwartej (niezabezpieczonej) sieci polczenie zostanie nawizane automatycznie. W przypadku wybrania sieci zabezpieczonej wprowad klucz zabezpieczajcy i dotknij Gotowe. Nastpi wówczas polczenie z sieci. Przegldanie stron internetowych Poznaj szerokie moliwoci przegldarki Opera MobileTM. Na Ekranie glównym przejd do zakladki Internet, a nastpnie dotknij Uruchom przegldark, aby uruchomi program Opera Mobile. Program Opera Mobile jest wywietlany w dwóch trybach: pelnoekranowym i normalnym. W trybie pelnoekranowym pasek adresu i elementy sterujce przegldarki s ukryte. Aby powróci z trybu pelnoekranowego do trybu normalnego, dotknij ikon Przywró ( ) znajdujc si w prawym dolnym rogu ekranu przegldarki. Skrócony przewodnik Podczas przegldania strony internetowej na pelnym ekranie nacinij kciukiem i palcem wskazujcym na ekranie dotykowym i rozsu je, aby przybliy obraz. Zsu palce do siebie, aby oddali. 10. Wysylaj wiadomoci i bd w kontakcie Utrzymuj kontakt z wanymi dla Ciebie osobami. Wysylanie wiadomoci tekstowych Wysylaj krótkie wiadomoci tekstowe (SMS) na inne telefony komórkowe. Po przekroczeniu ograniczenia liczby znaków pojedynczej wiadomoci tekstowej zostanie ona dostarczona jako jedna, lecz rozliczona jako kilka wiadomoci. 1. Na ekranie glównym przejd do karty Wiadomoci i wybierz ikon Nowa wiadomo ( ) w prawym górnym rogu ekranu. Skrócony przewodnik 2. W polu Do wpisz numer telefonu odbiorcy. Moesz take wpisa kilka pierwszych znaków nazwy odbiorcy, aby wywietli list pasujcych kontaktów zapisanych w telefonie, a nastpnie wymierz numer telefonu osoby, do której chcesz wysla wiadomo. 3. Dotknij pola tekstowego, w którym widoczny jest tekst,,dotknij, aby zredagowa tekst" i wprowad tre wiadomoci.

6 4. Po zakoczeniu redagowania wiadomoci tekstowej dotknij Wylij. Wysylanie wiadomoci multimedialnych Wysylaj wiadomoci multimedialne (MMS) zawierajce zdjcia, klipy wideo lub audio. 1. Na ekranie glównym przejd do karty Wiadomoci i wybierz ikon Nowa wiadomo ( ) w prawym górnym rogu ekranu. 2. W polu Do wpisz numer telefonu lub adres odbiorcy. Moesz take wpisa kilka pierwszych znaków nazwy odbiorcy, aby wywietli list pasujcych kontaktów zapisanych w telefonie, a nastpnie wybierz numer telefonu lub adres osoby, do której chcesz wysla wiadomo. 3. Dotknij przycisku Dolcz ( ) i wybierz element, który chcesz umieci w wiadomoci multimedialnej: zdjcie, klip wideo, audio, informacje kontaktowe, termin kalendarza lub pokaz zdj. 4. Po zakoczeniu redagowania wiadomoci multimedialnej dotknij Wylij. Konfiguracja i korzystanie z poczty Skonfiguruj swoje konta w telefonie -- zarówno konta osobiste oraz firmowe. (Konfiguracja firmowego konta programu Outlook zostala opisana w instrukcji obslugi w formacie PDF). Skrócony przewodnik 5 Konfiguracja internetowego konta poczty 1. Na Ekranie glównym przejd do zakladki Poczta. 2. Jeeli pierwszy raz konfigurujesz konto poczty , dotknij Dodaj konto. W innym wypadku wybierz Menu > Dodaj konto. 3. Wybierz dostawc uslugi poczty . Jeeli Twój dostawca nie jest wymieniony na licie, wybierz Inny. 4. Wprowad swój adres i haslo, a nastpnie dotknij Dalej. 5. Wprowad imi i nazwisko oraz nazw wywietlan konta, a nastpnie dotknij Dalej. Uwaga Jeeli typ konta , które chcesz skonfigurowa, nie znajduje si w bazie danych telefonu, na kolejnych ekranach bdziesz musial wprowadzi wicej informacji, takich jak ustawienia serwera poczty wychodzcej i przychodzcej. Uzyskaj te dane od uslugodawcy poczty Okrel, jak czsto telefon ma automatycznie wysyla i odbiera wiadomoci Stuknij Gotowe. Wysylanie wiadomoci 1. Na Ekranie glównym przejd do zakladki Poczta i wybierz konto po prawej stronie. 2. Stuknij ikon Nowa wiadomo ( utworzy now wiadomo. ), aby 3. Stuknij Do i wybierz kontakt lub grup kontaktów . W polu Do moesz take wpisa kilka pierwszych znaków nazwy odbiorcy, aby wywietli list pasujcych nazw kontaktów zapisanych w telefonie, a nastpnie wybierz odbiorc, aby automatycznie uzupelni adres danej osoby. 4. Wprowad temat i tre wiadomoci, a nastpnie stuknij Wylij. Skrócony przewodnik 11. Uywanie aparatu Zarówno podczas podróy slubowych i wypoczynkowych moesz robi zdjcia i nagrywa filmy za pomoc wbudowanego aparatu o rozdzielczoci 5 megapikseli. Robienie zdj 1. Na ekranie glównym przejd do karty Zdjcia i filmy, a nastpnie stuknij ikon Aparat ( ). 2. Pozwól, aby aparat automatycznie ustawil ostro na obiekcie znajdujcym si na rodku ekranu wizjera lub wybierz dowolny inny obszar ustawiania ostroci, dotykajc tego obszaru na ekranie. Funkcja Auto focus (automatyczne ustawianie ostroci) Funkcja Touch focus Skrócony przewodnik Uwaga Jeeli dotkniesz obszaru poza aktywnym obszarem ustawiania ostroci, zostanie wywietlone biale pole wskazujce granice stosowania funkcji Touch Focus. 3. Nacinij krótko przycisk Wirtualny aparat ( ), aby zrobi zdjcie lub nacinij i przytrzymaj ten przycisk, aby ponownie ustawi ostro, a nastpnie zrobi zdjcie. Nagrywanie filmów 1. Na ekranie glównym przejd do karty Zdjcia i filmy, a nastpnie stuknij ikon Kamera ( ). 2. Skieruj aparat w stron wybranego obiektu. 3. Nacinij krótko przycisk Wirtualny aparat ( ), aby rozpocz nagrywanie filmu lub nacinij i przytrzymaj ten przycisk, aby ponownie ustawi ostro, a nastpnie rozpocz nagrywanie. 4. Aby zatrzyma nagrywanie, nacinij przycisk Wirtualna kamera ponownie. Wicej informacji na temat uywania aparatu mona znale w rozdziale,,aparat fotograficzny i multimedia" w instrukcji obslugi w formacie PDF. 12. Publikowanie zdj i filmów wideo w serwisach Facebook, Twitter i YouTube Bezporednio z telefonu mona w prosty sposób publikowa zdjcia w serwisach Facebook i Twitter. Mona take wysyla filmy do serwisu YouTube. Logowanie w sieciach spolecznociowych Jeeli pominle konfiguracj kont w sieciach spolecznociowych przy pierwszym uruchomieniu telefonu, musisz si najpierw zalogowa na swoje konta, zanim bdzie moliwe wysylanie i wspóldzielenie zdj i filmów. 1. Na ekranie glównym przejd do karty Ustawienia i wybierz opcj Uslugi danych. Skrócony przewodnik 2. Loguj si w serwisie Facebook, YouTube i Twitter równoczenie. Dotknij suwaka Wyl./Wl. wywietlanego po prawej stronie poszczególnych sieci. Na kolejnym ekranie wpisz nazw uytkownika i haslo, a nastpnie dotknij Zaloguj. Wysylanie zdj do serwisu Facebook Po zrobieniu zdjcia za pomoc aparatu wbudowanego w telefonie moesz wysla je do serwisu Facebook. Uyj Albumów, jeli chcesz wysla kilka zdj jednoczenie. 1. Otwórz Aparat i zrób zdjcie. Po zrobieniu zdjcia stuknij ikon Wylij ( ), wybierz opcj Wylij do Facebook, a nastpnie stuknij Wylij. 3. Aby udostpni kilka zdj, przejd do karty Zdjcia i wideo na ekranie glównym, a nastpnie stuknij ikon Albumy w lewym dolnym rogu ekranu. W Albumach wybierz kolejno Menu > Udostpnij > Facebook, zaznacz zdjcia, które chcesz udostpni i stuknij Przelij. Po zakoczeniu przesylania zaloguj si na koncie w serwisie Facebook za pomoc przegldarki internetowej, aby sprawdzi i przejrze wyslane zdjcia. S one wywietlane na Twojej stronie glównej. Znajdziesz je take pogrupowane w albumie,,mobile Uploads". Wysylanie zdjcia do serwisu Twitter Serwis Twitter umoliwia przesylanie jednego zdjcia w danym czasie. Najpierw utwórz now wiadomo, a nastpnie wybierz dostpne zdjcie lub uyj aparatu do zrobienia nowego. Telefon wyle zdjcie do uslugi hostingu zdj i wstawi jego adres do wiadomoci. Skrócony przewodnik 1. Na ekranie glównym przejd do karty Twitter. 2. Wybierz Menu > Nowa wiadomo. Aby utworzy wiadomo, wpisz jej tre w odpowiednim polu. 3. Stuknij przycisk Aparat ( ). 4. Jeeli wybrane zdjcie nie jest wywietlane na kolejnym ekranie, najpierw stuknij ikon Albumy i wybierz album zawierajcy zdjcie, które chcesz udostpni. 5. Po wywietleniu odpowiedniego zdjcia, stuknij je. Moesz równie stukn ikon Aparat ( ) w lewym górnym rogu ekranu, aby zrobi nowe zdjcie. 6. Aparat i nagraj film wideo. pomoc suwaka Wyl./Wl. wybierz take, czy ten film ma by widoczny dla wszystkich. 4. Stuknij Wylij. suwaka Wyl./Wl. telefon do komputera. przycisk Dalej, aby kontynuowa. 2. Zgodnie z wlasnymi preferencjami zaznacz lub usu zaznaczenie pola Zezwalaj na bezprzewodowe polczenia danych. 5. Kliknij Zakocz. Konfiguracja Centrum obslugi urzdze z systemem Windows Mobile 1. Podlcz telefon do komputera.

7 Centrum obslugi urzdze z systemem Windows Mobile zostanie automatycznie skonfigurowane, a nastpnie uruchomione. 2. Na ekranie umowy licencyjnej kliknij przycisk Akceptuj. Skrócony przewodnik 3. Na ekranie glównym Centrum obslugi urzdze z systemem Windows Mobile kliknij Ustaw urzdzenie. 4. Wybierz elementy, które chcesz zsynchronizowa, a nastpnie kliknij przycisk Dalej. 5. Wprowad nazw dla swojego telefonu, a nastpnie kliknij Konfiguruj. 15. Resetowanie telefonu Wykonaj resetowanie mikkie, aby wyczyci pami i zamkn wszystkie aktywne programy. Jest to przydatne, gdy telefon dziala wolniej ni normalnie lub programy nie pracuj poprawnie. 1. Uywajc kciuka lub innego palca otwórz tyln pokryw, podnoszc j za lew krawd. 2. Przycisk RESET znajduje si na dole po lewej stronie, poniej komory akumulatora i gniazda karty SIM. Wcinij przycisk RESET uywajc przedmiotu o tpej, cienkiej kocówce (np. wykalaczki). SIM micro SD Przycisk RESET Nastpi ponowne uruchomienie telefonu i wywietlenie Ekranu glównego. 3. Aby zaloy z powrotem tyln pokryw, wló najpierw praw stron, a nastpnie wcinij pokryw na miejsce. Skrócony przewodnik Uwaga Instrukcje dotyczce czyszczenia pamici i pelnego resetowania znajduj si w rozdziale,,zarzdzanie telefonem" w instrukcji obslug w formacie PDF. Pamitaj, e po wykonaniu którejkolwiek z operacji nastpuje usunicie wszystkich danych i przywrócenie fabrycznych ustawie telefonu. Dlatego przed zresetowaniem naley wykona kopi zapasow wszystkich dodatkowo zainstalowanych programów, danych i plików. 16. Wskazówki dotyczce wykrywania i usuwania usterek Poniej znajdziesz podstawowe instrukcje dotyczce wykrywania i usuwania usterek, które pomog Ci lepiej zrozumie Twój telefon. Pyt. Co powinienem zrobi, gdy telefon zawiesza si lub reaguje z opónieniem? Moesz spróbowa ponownie uruchomi telefon lub zwolni cz pamici. Spróbuj usun dodatkowe,,wtyczki" z telefonu, aby wyeliminowa brak stabilnoci, który moe by przez nie wywolywany. Po wykonaniu kopii zapasowej danych i plików przywró fabryczne ustawienia telefonu. Na ekranie glównym przejd do karty Ustawienia, wybierz kolejno Bezpieczestwo > Przywrócenie ustawie fabrycznych i postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie, aby przywróci fabryczne ustawienia telefonu. Jeeli Twój telefon si zawiesil i nie moesz uruchomi systemu Windows Mobile, wykonaj calkowite resetowanie. Wicej informacji o calkowitym resetowaniu mona znale w rozdziale,, Zarzdzanie telefonem" w instrukcji obslugi w formacie PDF. Skrócony przewodnik 5 Pyt. Czas gotowoci telefonu wydaje si skraca. Czas gotowoci telefonu moe si róni w zalenoci od jego uytkowania. Wlczenie i korzystanie z funkcji bezprzewodowych, takich jak Bluetooth lub Wi-Fi, powoduje szybsze zuycie akumulatora. Dlugie rozmowy, uywanie aparatu fotograficznego, polcze internetowych oraz innych funkcji take powoduje szybsze zuycie akumulatora. Akumulatory s materialami eksploatacyjnymi, które naley wymienia co osiem miesicy lub rok. Moesz zapozna si z dodatkowymi informacjami dostpnymi na stronie wsparcia HTC. Na tej stronie wybierz model posiadanego telefonu i zapoznaj si z sekcj,,faqs" -- Najczciej zadawanymi pytaniami. Pyt. Telefon nagrzewa si, gdy laduj akumulator lub w trakcie wykonywania dlugich polcze. Nagrzewanie si telefonu w trakcie ladowania jest normalne. Po zakoczeniu ladowania telefon powróci do swojej normalnej temperatury. Telefon moe nagrzewa si w trakcie korzystania z jednej funkcji przez dlugi czas, tak jak w przypadku wykonywania dlugiego polczenia lub nagrywania dlugiego wideoklipu. Pamitaj, e przed wprowadzeniem na rynek wszystkie telefony HTC zostaly przetestowane fabrycznie. Skrócony przewodnik Dodatek: Uwagi dotyczce bezpieczestwa i inne Owiadczenia o ograniczeniu odpowiedzialnoci INFORMACJE O POGODZIE, DANE I DOKUMENTACJA S DOSTARCZANE W TAKIM STANIE, W JAKIM PRZYJMUJE JE UYTKOWNIK, BEZ GWARANCJI CZY POMOCY TECHNICZNEJ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU ZE STRONY FIRMY HTC. FIRMA HTC ORAZ JEJ FILIE, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZANYM PRZEZ OBOWIZUJCE PRAWO, w sposób kategoryczny odrzucaj wszelkie reklamacje oraz gwarancje, jawne lub dorozumiane, wynikajce z przepisów prawa lub w inny sposób, dotyczce informacji o pogodzie, danych, dokumentacji lub wszelkich innych produktów oraz uslug, a w szczególnoci jawne lub dorozumiane gwarancje rynkowoci, jawne lub dorozumiane gwarancje przydatnoci do okrelonego celu, nienaruszalnoci, jakoci, dokladnoci, kompletnoci, skutecznoci, niezawodnoci, uytecznoci, bezbldnoci informacji o pogodzie, danych i/lub dokumentacji lub dorozumianych gwarancji wynikajcych z prowadzenia dzialalnoci handlowej lub z przebiegu realizacji funkcji. Nie ograniczajc w niczym powyszych owiadcze, przyjmuje si ponadto, e firma HTC i jej dostawcy nie ponosz odpowiedzialnoci za wykorzystanie lub niewlaciwe wykorzystanie informacji o pogodzie, danych i/lub dokumentacji ani za skutki takiego wykorzystania. Firma HTC i jej dostawcy nie udzielaj adnych gwarancji, porcze ani zapewnie, e informacja o pogodzie pojawi si lub pojawila si w formie raportów, prognoz, danych lub stanu informacyjnego, prezentacji lub opisu oraz e nie spowoduje to adnej odpowiedzialnoci lub zobowiza w stosunku do adnej osoby lub jednostki, strony zainteresowanej lub niezainteresowanej, z powodu jakiejkolwiek niespójnoci lub pominicia czynników pogodowych bd zdarze prognozowanych lub przedstawianych, zglaszanych, wystpujcych ani tych, które wystpily. NIE OGRANICZAJC OGÓLNOCI POWYSZYCH OWIADCZE, UYTKOWNIK GODZI SI Z TYM, E INFORMACJE O POGODZIE, DANE I/LUB DOKUMENTACJA MOG ZAWIERA NIEDOKLADNOCI I E BDZIE SI ON KIEROWA ZDROWYM ROZSDKIEM I STOSOWA STANDARDOWE RODKI BEZPIECZESTWA W ZWIZKU Z WYKORZYSTYWANIEM INFORMACJI O POGODZIE, DANYCH LUB DOKUMENTACJI. Skrócony przewodnik Wane uwagi dotyczce bezpieczestwa uytkowania Nieprzestrzeganie poniszych zalece dotyczcych bezpieczestwa moe skutkowa odpowiedzialnoci prawn lub odpowiedzialnoci za szkody. Naley zachowa oraz przestrzega wszystkich instrukcji dotyczcych bezpieczestwa i sposobu obslugi. Przestrzega wszystkich ostrzee zamieszczonych w instrukcji obslugi produktu. Aby zmniejszy ryzyko odniesienia obrae, poraenia prdem, poaru oraz uszkodzenia sprztu, naley przestrzega poniszych zalece. BEZPIECZESTWO ELEKTRYCZNE Ten produkt zostal zaprojektowany do pracy przy zasilaniu akumulatorowym lub w polczeniu z zasilaczem. Korzystanie z produktu w inny sposób moe by niebezpieczne i powoduje uniewanienie certyfikatów nadanych temu produktowi. ZALECENIA DOTYCZCE PRAWIDLOWEGO UZIEMIENIA INSTALACJI UWAGA: Podlczenie do nieprawidlowo uziemionego sprztu moe spowodowa poraenie prdem lub uszkodzenie urzdzenia.

8 Niniejszy produkt jest wyposaony w kabel USB, za pomoc którego mona go podlczy do komputera stacjonarnego lub przenonego. Przed podlczeniem produktu do komputera sprawd, czy komputer jest prawidlowo uziemiony. W kablu zasilajcym komputera stacjonarnego lub notebooka znajduje si przewód uziemienia, a wtyczka jest wyposaona w styk uziemienia. Wtyczk naley podlczy do odpowiedniego, prawidlowo zainstalowanego gniazda, aby zapewni uziemienie w sposób zgodny z obowizujcymi przepisami lokalnymi i normami. ZALECENIA DOTYCZCE BEZPIECZNEGO UYWANIA ZASILACZA Podlcza do ródla zasilania o odpowiednich parametrach Produkt naley podlcza tylko do ródel zasilania zgodnych z parametrami okrelonymi na tabliczce znamionowej. W razie wtpliwoci co do typu wymaganego ródla zasilania naley skonsultowa si z autoryzowanym punktem uslugowym lub lokalnym dostawc energii elektrycznej. Jeli produkt jest zasilany z akumulatora lub innych ródel, naley przestrzega instrukcji dolczonej do produktu. Skrócony przewodnik Ostronie obchodzi si z akumulatorem Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Niewlaciwe obchodzenie si z akumulatorem stwarza ryzyko poaru i poparze. Nie podejmowa prób samodzielnego otwierania ani serwisowania akumulatora. Nie rozmontowywa, rozbija, dziurawi akumulatora ani nie zwiera jego zewntrznych styków lub obwodów i nie wrzuca go do ognia lub wody. Nie naley take wystawia akumulatora na dzialanie temperatur wyszych ni 0 C (10 F). OSTRZEENIE: Nieprawidlowo zainstalowany akumulator stwarza ryzyko wybuchu. Aby zmniejszy ryzyko poaru lub poparze, nie rozmontowywa, rozbija, dziurawi akumulatora ani nie zwiera jego zewntrznych styków, wystawia akumulatora na dzialanie temperatur wyszych ni 0 C (10 F) i nie wrzuca go do ognia ani wody. Wymienia tylko na akumulatory wskazane przez producenta. Podczas utylizacji lub wyrzucania akumulatorów naley przestrzega lokalnych przepisów oraz instrukcji dolczonej do produktu. Dodatkowe rodki ostronoci Akumulator oraz urzdzenie naley utrzymywa w stanie suchym, chroni przed wod i innymi plynami, poniewa mog one wywola zwarcie. Chroni przed zetkniciem akumulatora lub jego styków z metalowymi przedmiotami, poniewa mogloby to doprowadzi do zwarcia podczas pracy. Telefon naley podlcza wylcznie do produktów opatrzonych logo USB-IF lub takich, które przeszly przez program zgodnoci organizacji USB-IF. Nie naley uywa akumulatora ze ladami uszkodze, deformacji, odbarwie lub rdzy na obudowie, a take akumulatora nadmiernie rozgrzewajcego si lub wydzielajcego nietypowy zapach. Zawsze chroni akumulator przed dostpem niemowlt lub malych dzieci, aby zapobiec polkniciu go. W razie polknicia akumulatora natychmiast zwróci si do lekarza. Skrócony przewodnik Jeeli akumulator jest nieszczelny: Nie dopuci do kontaktu wyciekajcego plynu ze skór lub z odzie. Jeeli doszlo ju do takiego kontaktu, natychmiast zmy skaone miejsce czyst wod i zwróci si o pomoc medyczn. Nie dopuci do kontaktu wyciekajcego plynu z oczami. Jeeli doszlo ju do takiego kontaktu, NIE PRZECIERA, natychmiast przepluka oczy czyst wod i zwróci si o pomoc medyczn. Podejmowa dodatkowe rodki ostronoci, aby utrzymywa nieszczelny akumulator z dala od ognia, poniewa wystpuje zagroenie zaplonem lub wybuchem. ODDZIALYWANIE BEZPOREDNICH PROMIENI SLONECZNYCH Nie uywa produktu w pomieszczeniach wilgotnych ani w bardzo wysokich lub niskich temperaturach. Nie pozostawia produktu lub akumulatora w pojazdach ani miejscach, w których temperatura moe przekroczy 0 C (10 F), np. na powierzchni deski rozdzielczej, parapecie lub za szyb wystawion przez dluszy czas na bezporednie dzialanie promieni slonecznych lub silnego wiatla ultrafioletowego. Moe to spowodowa uszkodzenie produktu i przegrzanie akumulatora, a w rezultacie nawet uszkodzenie pojazdu. ZAPOBIEGANIE UTRACIE SLUCHU UWAGA: Zbyt dlugie korzystanie z zestawu sluchawkowego lub sluchawek przy wysokim poziomie glonoci moe doprowadzi do trwalego uszkodzenia sluchu. UWAGA: We Francji przetestowano sluchawki (wymienione poniej) przeznaczone do tego urzdzenia; spelniaj one normy w zakresie cinienia akustycznego NF EN 50-1:000 i/lub NF EN 50:00, zgodnie z wymaganiami przepisów francuskich (artykul L) Sluchawki, wyprodukowane przez firm HTC, model RC E10. BEZPIECZESTWO W SAMOLOCIE Ze wzgldu na potencjalne zaklócenia systemów nawigacyjnych, jakie moe powodowa funkcja telefonu tego urzdzenia, wikszo pastw nie zezwala na korzystanie z urzdze tego typu na pokladach samolotów. Przed uyciem tego urzdzenia na pokladzie samolotu naley pamita o wylczeniu funkcji telefonu poprzez aktywacj trybu Samolot. 0 Skrócony przewodnik MIEJSCA O ZWIKSZONYM ZAGROENIU Produktu nie naley uywa na stacjach paliw, w magazynach paliw i zakladach chemicznych ani w innych miejscach o zwikszonym ryzyku eksplozji, takich jak miejsca przechowywania i dystrybucji paliw, dolne poklady statków, zaklady chemiczne, rozlewnie i magazyny paliw lub substancji chemicznych oraz obszary, w których powietrze zawiera niebezpieczne zwizki chemiczne lub czstki, takie jak wlókna, pyl lub drobne czstki metalu. Wystpienie iskry w takim miejscu moe spowodowa wybuch lub poar, a w konsekwencji obraenia lub nawet mier. MIEJSCA O ZWIKSZONYM ZAGROENIU WYBUCHEM Podczas przebywania w obszarze o zwikszonym zagroeniu wybuchem lub w miejscach przechowywania materialów latwopalnych naley wylczy produkt i przestrzega wszelkich oznacze oraz instrukcji. Wystpienie iskry w takim miejscu moe spowodowa wybuch lub poar, a w konsekwencji obraenia lub nawet mier. Nie zaleca si uywania urzdzenia w miejscach, w których skladowane jest paliwo, np. na stacjach serwisowych lub stacjach paliw. Naley równie pamita o przestrzeganiu ogranicze dotyczcych korzystania ze sprztu radiowego w stacjach paliw, zakladach chemicznych lub w miejscach stosowania materialów wybuchowych. Obszary o zwikszonym zagroeniu wybuchem s czsto, ale nie zawsze, dobrze oznakowane. Powysze zalecenia dotycz stacji paliw, dolnych pokladów statków, rozlewni i magazynów paliw lub substancji chemicznych oraz obszarów, w których powietrze zawiera niebezpieczne zwizki chemiczne lub czstki, takie jak wlókna, pyl lub drobne czstki metalu. BEZPIECZESTWO NA DRODZE Za wyjtkiem sytuacji awaryjnych, podczas kierowania pojazdem nie jest dozwolone korzystanie z funkcji telefonu urzdzenia przenonego. W niektórych pastwach dozwolone jest korzystanie z zestawów glonomówicych lub sluchawkowych. RODKI BEZPIECZESTWA ZWIZANE Z ODDZIALYWANIEM FAL RADIOWYCH Naley unika uywania telefonu w pobliu metalowych konstrukcji (na przyklad stalowych szkieletów budynków).

9 Naley unika uywania telefonu w pobliu ródel silnego promieniowania elektromagnetycznego, takich jak kuchenki mikrofalowe, gloniki, telewizory a nawet radia. Stosowa jedynie oryginalne akcesoria zalecane przez producenta albo akcesoria nie zawierajce metali. Skrócony przewodnik 1 Stosowanie nieoryginalnych lub niezalecanych przez producenta akcesoriów moe spowodowa naruszenie lokalnych przepisów w zakresie promieniowania radiowego; naley unika uywania takich akcesoriów. ZAKLÓCENIA DZIALANIA SPRZTU MEDYCZNEGO Opisywany produkt moe powodowa niewlaciwe dzialanie sprztu medycznego. Uywanie takich urzdze jest zabronione w wikszoci szpitali i placówek medycznych. W przypadku korzystania z dowolnego innego osobistego urzdzenia medycznego naley skontaktowa si z jego producentem w celu okrelenia, czy zapewniono w nim odpowiednie ekranowanie zapobiegajce przenikaniu energii radiowej. W uzyskaniu takich informacji moe pomóc lekarz. Jeli wymagaj tego instrukcje zamieszczone w placówkach opieki zdrowotnej, w takich budynkach naley WYLCZY telefon. W szpitalach i innych placówkach opieki zdrowotnej moe by uywany sprzt podatny na dzialanie zewntrznej energii radiowej. APARATY SLUCHOWE Niektóre telefony komórkowe pracujce w technologii cyfrowej mog zaklóca dzialanie niektórych aparatów sluchowych. W razie wystpienia takich zaklóce moe zaj konieczno skontaktowania si z uslugodawc lub dzialem pomocy technicznej i omówienia rozwiza alternatywnych. PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJCE Urzdzenie jest wyposaone w wewntrzn anten. Z urzdzenia mona korzysta wylcznie w pozycji normalnego uytkowania, co zapewnia zgodno z dozwolonymi poziomami promieniowania i zaklóce. Podobnie jak w przypadku innych urzdze transmitujcych fale radiowe, dla wlaciwego dzialania i bezpieczestwa uytkownika podczas pracy urzdzenia nie zaleca si nadmiernego zbliania go do ciala. Naley uywa tylko dostarczonej zintegrowanej anteny. Uycie niezatwierdzonych lub zmodyfikowanych anten moe niekorzystnie wplywa na jako polcze oraz uszkodzi telefon, powodujc obnienie sprawnoci oraz przekroczenie poziomu specyficznego stopnia absorpcji (SAR) powyej zalecanych wartoci granicznych. Skutkiem takiego postpowania moe by take niezgodno z lokalnymi wymogami przepisów prawa w kraju uytkowania. Skrócony przewodnik Aby zapewni optymaln sprawno dzialania telefonu oraz poziom oddzialywania sygnalów czstotliwoci radiowej zgodny z wartociami zalecanymi w odpowiednich normach, naley zawsze uywa urzdzenia wylcznie w normalnej pozycji uytkowej. Dotykanie okolicy anteny moe niekorzystnie wplywa na jako polczenia lub powodowa, e urzdzenie bdzie pracowa z wyszym poziomem energii ni konieczny. Unikanie dotykania okolic anteny PODCZAS UYWANIA telefonu zapewnia optymalizacj wydajnoci anteny oraz trwaloci akumulatora. Lokalizacja anteny Zalecenia ogólne Nie wywieraj zbyt duego nacisku na urzdzenie Nie naley zbyt mocno naciska na ekran ani urzdzenie, aby unikn uszkodzenia i zawsze wyjmowa urzdzenie z kieszeni przed siadaniem. Zaleca si take przechowywanie urzdzenia w etui ochronnym i obslugi ekranu dotykowego wylcznie rysikiem lub palcem. Gwarancja nie obejmuje naprawy wywietlaczy pknitych w wyniku niewlaciwej obslugi. Urzdzenie nagrzewa si po dlugim okresie uywania W przypadku uywania przez dluszy czas, np. podczas rozmowy telefonicznej, ladowania akumulatora lub przegldania stron internetowych urzdzenie moe si nagrzewa. W wikszoci przypadków jest to normalny stan i nie powinien by traktowany jako objaw problemu z urzdzeniem. Przestrzeganie oznacze serwisowych Poza przypadkami opisanymi w instrukcjach obslugi lub serwisowania, produktów nie naley samodzielnie serwisowa. Elementy znajdujce si w urzdzeniu mog by serwisowane przez pracowników autoryzowanego punktu uslugowego lub uslugodawcy. Uszkodzenia wymagajce serwisowania W nastpujcych sytuacjach naley odlczy produkt od gniazda elektrycznego i przekaza do serwisowania pracownikom autoryzowanego punktu uslugowego lub uslugodawcy: Skrócony przewodnik Na produkt wylano ciecz lub do wntrza produktu dostal si jaki przedmiot. Produkt zostal wystawiony na dzialanie deszczu lub wody. Produkt upadl lub ulegl uszkodzeniu. Na produkcie wystpuj zauwaalne objawy przegrzania. Produkt nie dziala zgodnie z instrukcj. Unika ródel ciepla Produkt naley trzyma z dala od ródel ciepla, takich jak kaloryfery, kratki cieplne, piecyki lub inne produkty (w tym wzmacniacze) generujce cieplo. Unika wilgoci Nie wolno uywa produktu w wilgotnych miejscach. Unika naglych zmian temperatury. Przeniesienie urzdzenia w miejsce o znacznie rónicej si temperaturze i/lub wilgotnoci moe spowodowa nagromadzenie na urzdzeniu pary wodnej. i otwory slu do wentylacji. Nie wolno ich zaslania ani przykrywa. montau produktu przestrzega instrukcji producenta i uywa zalecanych akcesoriów montaowych. Unika niestabilnego montau Nie umieszcza produktu na niestabilnej podstawie. Uywa produktu wylcznie w polczeniu z zatwierdzonymi urzdzeniami Produktu naley uywa wylcznie w polczeniu z komputerami osobistymi i akcesoriami opcjonalnymi przystosowanymi do pracy w polczeniu z nim. Regulacja glonoci Przed uyciem sluchawek lub innych urzdze audio naley zmniejszy poziom glonoci urzdzenia. Skrócony przewodnik Czyszczenie Przed przystpieniem do czyszczenia odlczy produkt od gniazda zasilania. Nie uywa rodków czyszczcych w plynie lub aerozolu. Czyci wilgotn ciereczk, ale NIGDY nie czyci ekranu LCD wod. Oficjalne numery identyfikacyjne Wymagany przepisami oficjalny numer identyfikacyjny tego urzdzenia to PB Aby zapewni dlugi czas trwaloci, niezawodno i bezpieczestwo, z modelem PB81100 naley uywa wylcznie niej wymienionych akcesoriów. Do urzdzenia przypisano akumulator o numerze BB Uwaga Opisywany produkt mona podlcza do ródla zasilania klasy, oznaczonego jako,,limited Power Source", o napiciu znamionowym 5 V (prd staly) i maksymalnym nateniu 1 A. Informacje dotyczce bezpieczestwa Telecommunications & Internet Association (TIA) Rozruszniki serca Stowarzyszenie producentów urzdze medycznych Health Industry Manufacturers Association zaleca, aby telefon komórkowy trzyma w odlegloci przynajmniej 15 cm od rozrusznika serca w celu uniknicia potencjalnego zaklócania pracy rozrusznika. Te zalecenia s zgodne z wynikami niezalenych bada i zaleceniami organizacji bada technologii bezprzewodowych Wireless Technology Research. Osoby z rozrusznikami serca: powinny ZAWSZE nosi telefon przynajmniej 15 cm od rozrusznika, jeli telefon jest wlczony; nie powinny nosi telefonu w kieszeniach na wysokoci klatki piersiowej; powinny przystawia telefon do ucha po przeciwnej stronie rozrusznika.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) W razie wystpienia jakiegokolwiek podejrzenia, e telefon zaklóca dzialanie rozrusznika serca, telefon naley natychmiast WYLCZY. Aparaty sluchowe Niektóre telefony komórkowe pracujce w technologii cyfrowej mog zaklóca dzialanie niektórych aparatów sluchowych. W razie wystpienia takich zaklóce moe zaj konieczno skontaktowania si z uslugodawc lub dzialem pomocy technicznej i omówienia rozwiza alternatywnych. Skrócony przewodnik 5 Inne urzdzenia medyczne W przypadku korzystania z dowolnego innego osobistego urzdzenia medycznego naley skontaktowa si z jego producentem w celu okrelenia, czy zapewniono w nim odpowiednie ekranowanie zapobiegajce przenikaniu energii radiowej. W uzyskaniu takich informacji moe pomóc lekarz. Jeli wymagaj tego instrukcje zamieszczone w placówkach opieki zdrowotnej, w takich budynkach naley WYLCZY telefon. W szpitalach i innych placówkach opieki zdrowotnej moe by uywany sprzt podatny na dzialanie zewntrznej energii radiowej. Owiadczenie dotyczce dyrektywy WEEE Dyrektywa dotyczca zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego (Waste Electrical and Electronic Equipment -- WEEE), która weszla w ycie na mocy prawa europejskiego 1 lutego 00 r., wprowadzila istotne zmiany w sposobie przetwarzania sprztu elektrycznego po zakoczeniu jego okresu eksploatacji. Celem dyrektywy jest przede wszystkim zapobieganie powstawaniu odpadów ze sprztu elektrycznego i elektronicznego oraz promowanie ponownego wykorzystania, recyklingu oraz innych form odzysku w deniu do redukcji iloci odpadów. Symbol WEEE (pokazany z lewej strony) na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, e tego produktu nie naley utylizowa lub wyrzuca wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Uytkownik ma obowizek pozbywa si odpadów elektronicznych lub elektrycznych poprzez dostarczenie ich do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady s poddawane recyklingowi. Gromadzenie odpadów tego typu w izolowanych miejscach oraz ich wlaciwe odzyskiwanie przyczynia si do ochrony rodowiska. Ponadto prawidlowy recykling sprztu elektronicznego i elektrycznego zapewnia bezpieczestwo zdrowia i otoczenia czlowieka. Dodatkowe informacje na temat utylizacji i odzyskiwania odpadów ze sprztu elektronicznego i elektrycznego oraz punktach odbioru odpadów tego typu mona uzyska w lokalnych urzdach, w punktach zbiórki odpadów i wysypiskach, w miejscu, w którym zakupiono sprzt lub u producenta sprztu. Zgodno z dyrektyw dotyczc stosowania niebezpiecznych substancji w urzdzeniach Ten produkt jest zgodny z dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 00/5/WE z stycznia 00 r. na temat ogranicze w stosowaniu pewnych niebezpiecznych substancji w urzdzeniach elektrycznych i elektronicznych (RoHS) wraz z jej poprawkami Skrócony przewodnik Informacje dotyczce wskanika SAR 0,1 g (glowa) 0,5 g (cialo) Skrócony przewodnik 1H0xxxx-xxM Rev. A htc.com.

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462568

Twoja instrukcja użytkownika HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462568 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HTC HERO ( ANDROID 2.1 ). Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-S5230W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3584659

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-S5230W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3584659 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1330SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1330SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com Przewodnik po nowych opcjach www.htc.com INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Copyright 2009 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows i Windows Mobile są zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG G400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597775

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG G400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597775 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Ogólna prezentacja telefonu

Ogólna prezentacja telefonu Ogólna prezentacja telefonu Dziękujemy za wybór smartfonu HUAWEI. W pierwszej kolejności przedstawimy parę podstawowych cech urządzenia. Przytrzymaj wciśnięty klawisz zasilania, aby włączyć telefon. Po

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAGEM MY400C http://pl.yourpdfguides.com/dref/1202898

Twoja instrukcja użytkownika SAGEM MY400C http://pl.yourpdfguides.com/dref/1202898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DELPHI B3410 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597721

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DELPHI B3410 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597721 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG DELPHI B3410. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG AV-ILA (S5230) http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597662

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG AV-ILA (S5230) http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597662 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG AV-ILA (S5230). Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC DESIRE HD http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022209

Twoja instrukcja użytkownika HTC DESIRE HD http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022209 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV9022EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV9022EA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents Uywanie licencji typu On-Demand Language Using an On-Demand License Japanese Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Tryb licencji On-Demand Roaming Praca bez dostpu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji:...4. Telefon HTC Hero Zanim wlczysz telefon Rozpoczcie pracy HTC SenseTM......

Skrót instrukcji:...4. Telefon HTC Hero Zanim wlczysz telefon Rozpoczcie pracy HTC SenseTM...... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6005 N Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej instalacji. wepresent WP-920

Podręcznik szybkiej instalacji. wepresent WP-920 Podręcznik szybkiej instalacji wepresent WP-920 Poznań 2010 Wstęp wepresent WP920 to urządzenie, które podłączone do projektora lub telewizora pozwala na bezprzewodową prezentację obrazu i dźwięku z maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAGEM MY220X http://pl.yourpdfguides.com/dref/1202829

Twoja instrukcja użytkownika SAGEM MY220X http://pl.yourpdfguides.com/dref/1202829 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 420P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6116EU. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6116EU

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG L170 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597691

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG L170 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP MINI 1199EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4144252

Twoja instrukcja użytkownika HP MINI 1199EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4144252 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP MINI 1199EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP MINI 1199EA (informacje,

Bardziej szczegółowo

HTC HD2 Skrócony przewodnik

HTC HD2 Skrócony przewodnik HTC HD2 Skrócony przewodnik Skrócony przewodnik Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789261

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789261 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SUUNTO ELEMENTUM AQUA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T250I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819984

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T250I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819984 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET M5025 MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W. ihop, to funkcjonalno zaimplementowana w moduach radiowych produkcji SIEMENS AG, pozwala na prac urzdze radiowych,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-M8910 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597810

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-M8910 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597810 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika ul. Zawalna 1/5 51-118 Wrocław e-mail: biuro@innotechtion.pl www.innotechtion.pl Spis treści 1 Instalacja oprogramowania SMS Studio...2 2 Pierwsze uruchomienie... 4 2.1 Rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA X7-00 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3940495

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA X7-00 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3940495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 360D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4170750

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4170750 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ MINI CQ10-800SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP COMPAQ MINI

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poznań 2010

Instrukcja obsługi Poznań 2010 Instrukcja obsługi Poznań 2010 TS8XDVDRW Przenośna nagrywarka CD/DVD Strona 2 Podłączanie nagrywarki 1. Podłącz małą końcówkę przewodu USB do portu Mini USB nagrywarki 2. Podłącz dużą końcówkę przewodu

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi Polski Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla oprogramowania (dla ipada) dla Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 produkcji JVC KENWOOD. Modele kompatybilne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR. wersja 3.0

Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR. wersja 3.0 Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR wersja 3.0 Poznań 2013 SPIS TREŚCI Zanim rozpoczniesz... 3 Instalacja... 3 Krok1... 3 Dostęp przez przeglądarkę... 5 Krok2... 5 Logowanie... 5 Krok3... 5 Kreator

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA 200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4212526

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA 200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4212526 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BLACKBERRY 8700 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4210546

Twoja instrukcja użytkownika BLACKBERRY 8700 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4210546 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BLACKBERRY 8700. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BLACKBERRY 8700 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA C6-01 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4212582

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA C6-01 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4212582 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla telefonów komórkowych z systemem Windows Mobile

Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla telefonów komórkowych z systemem Windows Mobile Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla telefonów komórkowych z systemem Windows Mobile Niniejsza instrukcja została przygotowana na telefonie z systemem operacyjnym Windows

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Adapter USB2.0 - IDE/SATA Podręcznik użytkownika

Adapter USB2.0 - IDE/SATA Podręcznik użytkownika Adapter USB2.0 - IDE/SATA Podręcznik użytkownika Poznań 2011 Model.: Y-103OTB http://www.unitek-products.com/en/ Adapter USB2.0 - IDE/SATA Adapter USB2.0 do urządzeo IDE (2.5" i 3.5") oraz urządzeo SATA.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA 2710 NAVIGATION EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/4212424

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA 2710 NAVIGATION EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/4212424 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NOKIA 2710 NAVIGATION EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N900 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2449057

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N900 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2449057 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TATTOO

Twoja instrukcja użytkownika HTC TATTOO Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA 6700 SLIDE http://pl.yourpdfguides.com/dref/2448124

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA 6700 SLIDE http://pl.yourpdfguides.com/dref/2448124 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol Przykadowa konfiguracja zwielokrotnianienia poczenia za pomoc Link aggregation - polega na grupowaniu kilku pocze (kabli) sieciowych w jeden port logiczny (port AG), który jest widoczny jak pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Tam, gdzie powstaje jako

Tam, gdzie powstaje jako Tam, gdzie powstaje jako Seria TeVeMaster Cyfrowe ODBIORNIKI kablowe 1 Wywietlacz LCD Czytnik kart typu CONAX smart card. Ostronie włoy kart (pozłacanym chipem do dołu, zgodnie z kierunkiem wkładania)

Bardziej szczegółowo