Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6116EU. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6116EU (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi HP PAVILION DV6116EU Podręcznik użytkownika HP PAVILION DV6116EU Instrukcje obsługi HP PAVILION DV6116EU Instrukcje użytkowania HP PAVILION DV6116EU Instrukcja użytkowania HP PAVILION DV6116EU Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU

2 Skrót instrukcji: Firma HP nie ponosi odpowiedzialnoci za bldy techniczne lub wydawnicze ani pominicia, jakie mog wystpi w tekcie. Wydanie pierwsze: Lipiec 2006 Numer katalogowy dokumentu: Spis treci 1 Sprzt multimedialny Korzystanie z funkcji audio Korzystanie z wejcia audio typu jack (mikrofonowego)... 3 Korzystanie z wyjcia audio typu jack (sluchawkowego)... 3 Korzystanie z cyfrowego sygnalu audio S/PDIF (tylko wybrane modele)... 4 Regulowanie glonoci... 5 Korzystanie z przycisków QuickPlay

3 6 Korzystanie z funkcji wideo... 8 Korzystanie z portu monitora zewntrznego.. 8 Korzystanie z wyjcia S-Video typu jack Korzystanie z wbudowanego aparatu (tylko wybrane modele) Przechwytywanie i przekazywanie strumienia wideo...

4 Przechwytywanie wideo Przekazywanie strumienia wideo za pomoc programu do obslugi wiadomoci blyskawicznych Robienie zdj statycznych 11 Ustawianie wlaciwoci aparatu Wskazówki dotyczce korzystania z aparatu..

5 . 12 Korzystanie z napdu optycznego Identyfikowanie zainstalowanego napdu optycznego Wstawianie napdu optycznego Wyjmowanie dysku optycznego (przy wlczonym zasilaniu) Wyjmowanie dysku optycznego (przy wylczonym zasilaniu) Korzystanie z funkcji aktywnoci nonika...

6 Korzystanie z klawiszy dostpu aktywnoci nonika.. 17 Korzystanie z klawiszy dostpu aktywnoci nonika (tylko wybrane modele) Oprogramowanie multimedialne Lokalizowanie i instalowanie oprogramowania.. 20 Korzystanie z oprogramowania multimedialnego Ochrona odtwarzania

7 . 22 Ochrona procesu zapisu dysku CD lub DVD Zmiana ustawie regionu dysku DVD Zapoznanie si z ostrzeeniem dotyczcym praw autorskich Indeks...

8 PLWW iii iv PLWW 1 Sprzt multimedialny Korzystanie z funkcji audio Ilustracja oraz tabela zamieszczone poniej zawieraj opis funkcji audio komputera. Uwaga Uywany komputer moe si troch róni od komputera pokazanego na ilustracji w tym rozdziale. Element (1) Wewntrzne mikrofony (2) (tylko wybrane modele) Opis Umoliwiaj nagrywanie dwiku. Uwaga Ikona mikrofonu widoczna obok kadego z wej mikrofonowych oznacza, e komputer jest wyposaony w mikrofony wewntrzne. (2) (3) Gloniki (2) Wejcie audio typu jack (mikrofonowe) Odtwarzaj dwik. Umoliwia podlczenie opcjonalnego mikrofonu zestawu sluchawkowego komputera, mikrofonu kolumny stereo lub mikrofonu monofonicznego. PLWW Korzystanie z funkcji audio 1 Element (4) Wyjcie audio typu jack (sluchawkowe) Opis Umoliwia podlczenie opcjonalnych, zasilanych oddzielnie gloników, sluchawek, zestawu sluchawkowego lub dwiku z telewizji. Zapewnia lepsz jako dwiku, dziki moliwoci korzystania z takich technologii, jak dwik przestrzenny oraz innych technologii zapewniajcych najwysz jako dwiku. Wycisza i przywraca dwik gloników. Umoliwia ustawienie glonoci dwiku glonika. Przesu palec w lewo, aby zmniejszy glono, oraz w prawo, aby j zwikszy. W celu zmniejszenia glonoci mona równie stukn w obszarze regulacji znak minusa, a w celu jej zwikszenia -- znak plusa. (5) Wyjcie audio typu S/PDIF jack (sluchawkowe) (6) (7) Przycisk wyciszania dwiku Obszar regulacji glonoci 2 Rozdzial 1 Sprzt multimedialny PLWW Korzystanie z wejcia audio typu jack (mikrofonowego) Komputer jest wyposaony w stereofoniczne (dwukanalowe) gniazdo mikrofonowe, obslugujce kolumny stereo i mikrofon monofoniczny. Korzystanie z oprogramowania do nagrywania dwiku razem z mikrofonami zewntrznymi umoliwia nagrywanie dwiku stereo oraz odtwarzanie w tym trybie. Uwaga mm. W celu podlczenia mikrofonu do gniazda mikrofonowego naley uy wtyczki 3,5 Korzystanie z wyjcia audio typu jack (sluchawkowego) OSTRZEENIE! Aby zmniejszy ryzyko odniesienia obrae, naley wyregulowa glono przed zaloeniem sluchawek lub zestawu sluchawkowego. OSTRONIE Aby zapobiec moliwoci uszkodzenia urzdzenia zewntrznego, nie naley podlcza zlcza monofonicznego (jednokanalowego) do gniazda sluchawkowego. Oprócz korzystania z gniazda sluchawkowego do podlczania sluchawek mona równie za jego porednictwem korzysta z funkcji wejcia audio urzdzenia audio/video, takiego jak telewizor lub magnetowid. Uwaga Urzdzenie naley podlcza do gniazda sluchawkowego tylko przy uyciu stereofonicznej wtyczki 3,5 mm. Uwaga Gdy urzdzenie jest podlczone do wyjcia sluchawkowego, gloniki s wylczone. PLWW Korzystanie z funkcji audio 3 Korzystanie z cyfrowego sygnalu audio S/PDIF (tylko wybrane modele) Sygnal /PDIF (Sony/Phillips Digital Interface) lub dwik cyfrowy zapewniaj lepsz jako dwiku dziki moliwoci korzystania z takich technologii, jak dwik przestrzenny oraz innych technologii zapewniajcych najwysz jako dwiku. W przypadku podlczania dwiku cyfrowego naley podlczy kabel sygnalu dwiku cyfrowego S/ PDIF do zlcza dwiku cyfrowego znajdujcego si w wyposaeniu audio/wideo. Uwaga Aby korzysta z sygnalu S/PDIF w gniedzie sluchawkowym, wymagany jest opcjonalny kabel lczcy MiniTOS i/lub przejciówka. 4 Rozdzial 1 Sprzt multimedialny PLWW Regulowanie glonoci Glono mona regulowa przy uyciu nastpujcych elementów sterujcych: Przyciski glonoci komputera: Aby wyciszy lub przywróci glono, nacinij przycisk wyciszania. Aby zmniejszy glono, przesu palec wzdlu obszaru regulacji glonoci od prawej do lewej strony. Aby zwikszy glono, przesu palec wzdlu obszaru glonoci od lewej do prawej strony. Regulowanie glonoci w systemie Microsoft Windows : a. b. Kliknij ikon Glono w obszarze powiadomie z prawej strony paska zada. Zmniejsz lub zwiksz glono, przesuwajc suwak do góry lub do dolu. Zaznacz pole wyboru Wycisz, aby wyciszy dwik. lub a. b. Kliknij dwukrotnie ikon Glono w obszarze powiadomie. W kolumnie Glono calkowita mona zwiksza lub zmniejsza warto tego ustawienia, przesuwajc suwak Glono do góry lub do dolu. Mona równie dopasowa balans lub wyciszy dwik. Jeeli w obszarze powiadomie nie wida ikony Glono, wykonaj kroki wymienione poniej, aby j tam umieci: a. b. c. d. Wybierz Start > Panel sterowania > Dwiki, mowa i urzdzenia audio > Dwiki i urzdzenia audio. Kliknij kart Glono. Zaznacz pole wyboru Umie ikon glonoci na pasku zada. Kliknij przycisk Zastosuj. Programowe sterowanie glonoci: PLWW Korzystanie z funkcji audio 5 Glono mona równie regulowa za pomoc niektórych programów. Korzystanie z przycisków QuickPlay Uwaga Funkcje przycisków Media i DVD (tylko wybrane modele) mog by róne w zalenoci od oprogramowania zainstalowanego na komputerze. Aby uzyska wicej informacji, zapoznaj si z ponisz tabel. Przyciski Media (1) oraz DVD (2) pozwalaj na sluchanie muzyki, odtwarzanie dysków DVD oraz ogldanie filmów. Wystarczy jedno nacinicie odpowiedniego przycisku. Skladnik (1) Przycisk Media Opis Gdy funkcje QuickPlay s zainstalowane a komputer jest wlczony, za pomoc przycisku jest otwierany program muzyczny lub menu Media, w którym mona wybra program multimedialny. wylczony, za pomoc przycisku jest otwierany program muzyczny lub menu Media, w którym mona wybra program multimedialny. Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU

9 Uwaga Nacinij przycisk zasilania, aby zakoczy program multimedialny. przycisk nie dziala. Nacinij przycisk zasilania, aby zakoczy program QuickPlay. przycisk nie dziala. przypadku odtwarzania filmu DVD na komputerze i wywietlanie go w telewizorze (polczenie funkcji audio i wideo) potrzebny jest równie standardowy kabel audio (do kupienia osobno), kt&oadn z nastpujcych opcji: Publikowanie obrazów w witrynie internetowej. Zamawianie wydruków obrazów. -- umoliwia zarzdzanie definicj krawdzi na obrazie. Ustawienie wikszej ostroci powoduje, e obraz jest wyraniejszy. temu ustawieniu obiekty na obrazie s intensywnie biale. -- sluy do ustawiania wzgldnej iloci wiatla docierajcego do czujnika aparatu. Wzmocnienie -- reguluje zakres intensywnoci, umoliwiajc zmian kontrastu kolorów obrazu. ródlo wiatla -- pozwala wprowadzi ustawienia umoliwiajce dopasowanie ekspozycji aparatu na wiatlo otaczajce. Przerzut -- odwraca przechwycony obraz w pionie. Odbicie lustrzane -- odwraca przechwycony obraz w poziomie. Prywatno -- wylcza funkcj przechwytywania. Slabe owietlenie -- w otoczeniu, w którym jest slabe owietlenie, automatycznie zmniejsza czstotliwo klatek, dziki czemu jasno przechwyconego obrazu zostanie zachowana. Okno dialogowe Wlaciwoci jest dostpne z rónych programów korzystajcych z wbudowanego aparatu. Zazwyczaj wystarczy skorzysta z menu konfiguracji, ustawie lub wlaciwoci. Wskazówki dotyczce korzystania z aparatu Aby uzyska najlepsze wyniki, podczas korzystania z aparatu naley stosowa si do nastpujcych wskazówek: Zanim spróbujesz skorzysta z konwersacji wideo, upewnij si, e masz najnowsz wersj programu do obslugi wiadomoci blyskawicznych. Uwaga Wbudowany aparat moe nie dziala na niektórych zaporach sieci. Jeeli wystpuj problemy z wywietlaniem lub wysylaniem wideo do innych uytkowników, innej sieci lokalnej lub poza zapor sieci, skontaktuj si z administratorem sieci, aby uzyska pomoc. Jeeli jest to moliwe, ródlo jasnego wiatla naley umieci za aparatem i poza obszarem zdjcia. 12 Rozdzial 1 Sprzt multimedialny PLWW Korzystanie z napdu optycznego Napd optyczny umoliwia odtwarzanie, kopiowanie i tworzenie dysków CD i DVD w zalenoci od uywanego napdu optycznego i oprogramowania zainstalowanego na komputerze. Identyfikowanie zainstalowanego napdu optycznego Aby wywietli typ napdu optycznego zainstalowanego na komputerze: Wybierz kolejno Start > Mój komputer. Typ napdu optycznego zainstalowanego na komputerze jest wywietlany w obszarze Urzdzenia z wymiennymi nonikami pamici. PLWW Korzystanie z napdu optycznego 13 Wstawianie napdu optycznego Wlcz komputer. Nacinij przycisk zwalniania (1) na oslonie napdu, aby zwolni tac nonika. Wycignij tac (2). Trzymaj dysk CD lub DVD za krawdzie, aby unikn dotykania ich powierzchni i umie dysk nad trzpieniem tacy stron etykiety w gór. Uwaga Jeli taca nie jest w pelni dostpna, ostronie przechyl dysk, aby znalazl si nad trzpieniem. 5. Ostronie wcinij dysk na trzpie tacy 3, a zaskoczy na swoje miejsce. 6. Zamknij tac nonika. Uwaga Krótka pauza po wloeniu dysku jest zjawiskiem normalnym. Jeli nie wybrano domylnego odtwarzacza multimedialnego, zostanie otwarte okno dialogowe Autoodtwarzanie. Zostanie wywietlony monit o wybranie danego sposobu korzystania z zawartoci multimedialnej. 14 Rozdzial 1 Sprzt multimedialny PLWW Wyjmowanie dysku optycznego (przy wlczonym zasilaniu) Jeli komputer jest zasilany z zewntrznego ródla zasilania lub z baterii: Wlcz komputer. Nacinij przycisk zwalniania napdu optycznego (1) na oslonie napdu, aby zwolni tac nonika, a nastpnie wycignij tac (2). Wyjmij dysk (3) z tacy, delikatnie wciskajc trzpie podczas unoszenia zewntrznych krawdzi dysku. Trzymaj dysk za krawdzie, aby unikn dotknicia jego powierzchni. Uwaga Jeli taca nie jest w pelni dostpna, ostronie przechyl dysk podczas wyjmowania. 4. Zamknij tac nonika i umie dysk w ochronnym opakowaniu. PLWW Korzystanie z napdu optycznego 15 Wyjmowanie dysku optycznego (przy wylczonym zasilaniu) Jeeli zewntrzne ródlo zasilania lub bateria s niedostpne: Wló koniec spinacza (1) do otworu zwalniacza dysku optycznego z przodu oslony napdu. Nacinij ostronie, a taca nonika zostanie zwolniona, a nastpnie wycignij tac (2). Wyjmij dysk (3) z tacy, delikatnie wciskajc trzpie podczas unoszenia zewntrznych krawdzi dysku. Trzymaj dysk za krawdzie, aby unikn dotknicia jego powierzchni. Uwaga Jeli taca nie jest w pelni dostpna, ostronie przechyl dysk podczas wyjmowania. 4. Zamknij tac nonika i umie dysk w ochronnym opakowaniu. 16 Rozdzial 1 Sprzt multimedialny PLWW Korzystanie z funkcji aktywnoci nonika Klawisze dostpu aktywnoci nonika (tylko wybrane modele) pozwalaj sterowa odtwarzaniem dysków CD audio lub DVD wloonych do napdu optycznego. Korzystanie z klawiszy dostpu aktywnoci nonika Klawisze dostpu aktywnoci nonika to kombinacje klawisza fn (1) i jednego z 4 klawiszy funkcyjnych: Uwaga Aby sterowa odtwarzaniem dysków CD wideo, uyj przycisków aktywnoci noników znajdujcych si w programie odtwarzacza dysków CD wideo. Aby odtworzy, wstrzyma lub wznowi odtwarzanie wloonego dysku CD lub DVD, nacinij klawisze fn+f9 (2). Aby zatrzyma odtwarzanie wloonego dysku CD audio lub DVD, nacinij klawisze fn+f10 (3). Aby odtworzy poprzedni ciek odtwarzanego dysku CD audio lub poprzedni rozdzial odtwarzanego dysku DVD, nacinij klawisze fn+f11 (4). Aby odtworzy nastpn ciek odtwarzanego dysku CD audio lub nastpny rozdzial odtwarzanego dysku DVD, nacinij klawisze fn+f12 (5). Korzystanie z klawiszy dostpu aktywnoci nonika (tylko wybrane modele) Ilustracja oraz tabela zamieszczone poniej zawieraj opis przycisków aktywnoci nonika. PLWW Korzystanie z funkcji aktywnoci nonika 17 Skladnik (1) Przycisk Poprzedni/Przewi do tylu Opis Gdy dysk jest odtwarzany w napdzie optycznym: Jednokrotne nacinicie tego przycisku umoliwia odtworzenie poprzedniej cieki lub rozdzialu. Po naciniciu klawisza fn przewija do tylu. (2) Przycisk Odtwórz/Wstrzymaj Gdy dysk jest odtwarzany w napdzie optycznym i: Nie odtwarza, dysk zostaje odtworzony. Odtwarza, dysk zostaje wstrzymany. (3) Przycisk Nastpny/Szybko przewi do przodu Gdy dysk jest odtwarzany w napdzie optycznym: Jednokrotne nacinicie tego przycisku umoliwia odtworzenie nastpnej cieki lub rozdzialu. Po jednokrotnym naciniciu tego przycisku z klawiszem fn powoduje szybkie przewijanie do przodu. (4) Przycisk Zatrzymaj W czasie odtwarzania dysku w napdzie optycznym zatrzymuje czynno aktualnie wykonywan przez dysk. 18 Rozdzial 1 Sprzt multimedialny PLWW 2 Oprogramowanie multimedialne Na komputerze znajduje si preinstalowane oprogramowanie multimedialne. Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU

10 Powered by TCPDF ( W przypadku niektórych modeli komputerów dolczane s dyski optyczne z dodatkowym oprogramowaniem multimedialnym. W zalenoci od sprztu i oprogramowania dolczonego do komputera mog by wykonywane nastpujce zadania: Odtwarzanie noników cyfrowych, w tym dyski CD audio i wideo, dyski DVD audio i wideo oraz radio internetowe Tworzenie lub kopiowanie dysków CD z danymi Tworzenie, edytowanie i nagrywanie dysków CD audio Tworzenie, edytowanie i nagrywanie wideo lub filmu na dysku DVD lub CD Uwaga Szczególowe informacje na temat korzystania z oprogramowania dostarczonego z komputerem znajduj si w instrukcjach producenta dostarczonych na dysku jako pliki pomoc ekranowej lub w witrynie internetowej producenta. PLWW 19 Lokalizowanie i instalowanie oprogramowania Komputer jest dostarczany z programami, które mog by: Wstpnie zainstalowane na dysku twardym. Aby zlokalizowa i zainstalowa gotowe do uywania oprogramowanie wstpnie zainstalowane na komputerze: a. b. Wybierz Start > Wszystkie programy. Kliknij dwukrotnie nazw programu, który chcesz zainstalowa. Dostarczone na dysku CD lub DVD. Aby zainstalowa aplikacj z dysku: a. b. c. Wló dysk do napdu optycznego. Po uruchomieniu kreatora instalacji postpuj wedlug instrukcji wywietlanych na ekranie. Jeli zostanie wywietlony odpowiedni monit, uruchom ponownie komputer. 20 Rozdzial 2 Oprogramowanie multimedialne PLWW Korzystanie z oprogramowania multimedialnego Aby uywa oprogramowania multimedialnego zainstalowanego na komputerze: 1. Wybierz Start > Wszystkie programy, a nastpnie otwórz program multimedialny, którego chcesz uy. Jeeli przykladowo chcesz uy programu Windows Media Player do odtworzenia dysku CD audio, kliknij polecenie Windows Media Player. Uwaga otwarte okno dialogowe Autoodtwarzanie. 2. W oknie dialogowym Autoodtwarzanie mona wybra program multimedialny odpowiedni dla dysku multimedialnego. Po wybraniu programu z listy zaznacz pole wyboru Zawsze wykonuj wybran akcj. 3. Kliknij przycisk OK. PLWW Korzystanie z oprogramowania multimedialnego 21 Ochrona odtwarzania Aby odtwarzanie nie zostalo przerwane lub aby zapobiec pogorszeniu jego jakoci, nie podlczaj ani nie odlczaj sprztu podczas odtwarzania dysku. Aby zapobiec przerwaniu odtwarzania na komputerze z uruchomionym systemem Windows, nie naley uruchamia trybu wstrzymania ani hibernacji w czasie odtwarzania dysku. W przeciwnym razie moe pojawi si komunikat z ostrzeeniem,,przelczenie komputera do trybu hibernacji lub wstrzymania moe zatrzyma odtwarzanie. Czy chcesz kontynuowa?" Jeeli ten komunikat zostanie wywietlony, kliknij przycisk Nie. Po klikniciu przycisku Nie: Odtwarzanie moe zosta wznowione. lub Odtwarzanie moe zosta zatrzymane a ekran wygaszony. Aby powróci do odtwarzania dysku CD lub DVD, nacinij przycisk zasilania, a nastpnie ponownie uruchom dysk. Ochrona procesu zapisu dysku CD lub DVD OSTRONIE Aby zapobiec utracie informacji lub uszkodzeniu dysku: Przed rozpoczciem zapisywania na dysku naley podlczy komputer do niezawodnego zewntrznego ródla zasilania. W czasie, gdy komputer jest zasilany z baterii, nie naley zapisywa na dysku. Przez rozpoczciem zapisywania na dysku zamknij wszystkie otwarte programy z wyjtkiem programu uywanego do obslugi dysku. Nie naley kopiowa bezporednio z dysku ródlowego na dysk docelowy ani z dysku sieciowego na dysk docelowy. Dane naley skopiowa na dysk twardy, a nastpnie skopiowa z niego na dysk docelowy. W czasie zapisywania na dysku nie naley uywa klawiatury komputera ani go przesuwa. Wibracje maj wplyw na ten proces. 22 Rozdzial 2 Oprogramowanie multimedialne PLWW Zmiana ustawie regionu dysku DVD Wikszo dysków DVD, które zawieraj pliki objte prawem autorskim, zawieraj równie kody regionów. Pomagaj one w midzynarodowej ochronie praw autorskich. Dysk DVD z kodem regionu mona odtworzy tylko wtedy, gdy kod dysku pasuje do kodu napdu DVD. OSTRONIE Ustawienia regionu napdu DVD mona zmieni tylko 5 razy. Wybrane po raz pity ustawienie regionu staje si trwalym ustawieniem napdu. Liczba dozwolonych zmian regionu pozostalych dla napdu jest wywietlana w polu Pozostalo zmian na karcie Region DVD. Liczba podana w polu uwzgldnia pit, trwal zmian. Aby zmieni ustawienia w systemie operacyjnym: Wybierz kolejno Start > Mój komputer. Kliknij okno prawym przyciskiem, a nastpnie wybierz kolejno Wlaciwoci > Sprzt > Meneder urzdze. Kliknij pozycj Stacje dysków CD-ROM/DVD, prawym przyciskiem myszy kliknij napd DVD, dla którego chcesz zmieni ustawienia regionu, a nastpnie kliknij polecenie Wlaciwoci. Wprowad dane zmiany na karcie Region DVD. Kliknij przycisk OK. PLWW Zmiana ustawie regionu dysku DVD 23 Zapoznanie si z ostrzeeniem dotyczcym praw autorskich Wykonywanie bez zezwolenia kopii materialów chronionych prawami autorskimi, w tym programów komputerowych, filmów, emisji i nagra dwikowych, stanowi przestpstwo karne zgodnie z przepisami o prawach autorskich. Nie naley uywa tego komputera do takich celów. 24 Rozdzial 2 Oprogramowanie multimedialne PLWW Indeks A aparat identyfikowanie 10 przechwytywanie wideo 10 robienie zdj statycznych 11 wlaciwoci 11 wskazówki dotyczce korzystania 12 C CD ochrona 22 odtwarzanie 22 wkladanie 14 wyjmowanie, przy wlczonym zasilaniu 15 wyjmowanie, przy wylczonym zasilaniu 16 zapisywanie na 22 cyfrowy sygnal audio S/PDIF 4 D DVD ochrona 22 odtwarzanie 22 wkladanie 14 wyjmowanie, przy wlczonym zasilaniu 15 wyjmowanie, przy wylczonym zasilaniu 16 zapisywanie na 22 zmiana ustawie regionu dysku DVD 23 dysk optyczny wkladanie 14 wyjmowanie, przy wlczonym zasilaniu 15 wyjmowanie, przy wylczonym zasilaniu 16 zapisywanie na 22 F funkcje audio 1 opisano 19 ostrzeenie dotyczce praw autorskich 24 P port monitora zewntrznego 8 porty monitor zewntrzny 8 programy korzystanie 21 multimedia 19 projektor, podlczanie 8 przycisk DVD, poloenie 6 przyciski poprzedni/przewi do tylu 18 wyciszanie dwiku 2, 5 przyciski QuickPlay, poloenie 6 przycisk Media, poloenie 6 Przycisk Poprzedni/Przewi do tylu 18 przycisk wyciszania 2, 5 przycisk wyciszania dwiku 2, 5 Q QuickPlay S sluchawki G gloniki 1 glono, regulowanie 5 gniazda wejcie audio (mikrofonowe) 1, 3 wyjcie audio (sluchawkowe) 2, 3 wyjcie audio typu S/PDIF (sluchawkowe) 2 wyjcie S- Video 8 gniazdo mikrofonowe 1 gniazdo sluchawkowe 2 K klawisze dostpu aktywnoci nonika, identyfikowanie 17 kody regionów, DVD 23 M Magnetowid 3 mikrofony, obslugiwane 3 monitor, podlczanie 8 N napd optyczny ochrona 22 odtwarzanie 22 O obszar regulacji glonoci 2, 5 ochrona odtwarzania 22 oprogramowanie korzystanie 21 multimedia 19 oprogramowanie multimedialne korzystanie T Telewizor 3 U ustawienia regionu dysku DVD 23 W wbudowany aparat identyfikowanie 10 przechwytywanie wideo 10 PLWW Indeks 25 robienie zdj statycznych wlaciwoci aparatu 11 wskazówki dotyczce korzystania 12 wejcie audio typu jack (mikrofonowe) 1, 3 wewntrzne mikrofony 1 wyjcie audio typu jack (sluchawkowe) 2, 3 wyjcie S/PDIF jack 2 Wyjcie S- Video typu jack identyfikowanie 8 lczenie Indeks PLWW. Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Multimedia. Instrukcja obsługi

Multimedia. Instrukcja obsługi Multimedia Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje

Bardziej szczegółowo

Multimedia. Instrukcja obsługi

Multimedia. Instrukcja obsługi Multimedia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6920EA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6920EA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6920EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6920EA

Bardziej szczegółowo

Multimedia. Instrukcja obsługi

Multimedia. Instrukcja obsługi Multimedia Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje

Bardziej szczegółowo

Multimedia. Instrukcja obsługi

Multimedia. Instrukcja obsługi Multimedia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1330SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1330SA

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Multimedia Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Multimedia Instrukcja obsługi

Multimedia Instrukcja obsługi Multimedia Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi dotyczące produktu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Multimedia Instrukcja obsługi

Multimedia Instrukcja obsługi Multimedia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Multimedia. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób używania funkcji audio i wideo komputera. Kwiecie 2006 r.

Multimedia. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób używania funkcji audio i wideo komputera. Kwiecie 2006 r. Multimedia Numer katalogowy dokumentu: 410777-241 Kwiecie 2006 r. W tym podręczniku opisano sposób używania funkcji audio i wideo komputera. Spis tre ci 1 Sprz t multimedialny Używanie napędu optycznego

Bardziej szczegółowo

Multimedia Instrukcja obsługi

Multimedia Instrukcja obsługi Multimedia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Multimedia. Instrukcja obsługi

Multimedia. Instrukcja obsługi Multimedia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Multimedia. Instrukcja obsługi

Multimedia. Instrukcja obsługi Multimedia Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Multimedia. Instrukcja obsługi

Multimedia. Instrukcja obsługi Multimedia Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Multimedia Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Multimedia. Instrukcja obsługi

Multimedia. Instrukcja obsługi Multimedia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Multimedia. Instrukcja obsługi

Multimedia. Instrukcja obsługi Multimedia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Multimedia Instrukcja obsługi

Multimedia Instrukcja obsługi Multimedia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Multimedia. Instrukcja obsługi

Multimedia. Instrukcja obsługi Multimedia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Multimedia Instrukcja obsługi

Multimedia Instrukcja obsługi Multimedia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV9022EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV9022EA

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Multimedia Instrukcja obsługi

Multimedia Instrukcja obsługi Multimedia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Multimedia Instrukcja obsługi

Multimedia Instrukcja obsługi Multimedia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Multimedia Instrukcja obsługi

Multimedia Instrukcja obsługi Multimedia Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Dyski i napędy Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP MINI 210-3025SA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4146829

Twoja instrukcja użytkownika HP MINI 210-3025SA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4146829 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP MINI 210-3025SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP MINI 210-3025SA (informacje,

Bardziej szczegółowo

Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP HDX X EA PREMIUM

Twoja instrukcja użytkownika HP HDX X EA PREMIUM Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP HDX X18-1102EA PREMIUM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP HDX X18-1102EA

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV5-1250EN http://pl.yourpdfguides.com/dref/4150478

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV5-1250EN http://pl.yourpdfguides.com/dref/4150478 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV5-1250EN. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV5-1250EN

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi!

4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi! 4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi! 1 A. SPECYFIKACJA TRYB PRACY WYWIETLANE KANAŁY ROZDZIELCZO IP KAMERY LICZBA WYWIETLANYCH KL/S VIDEO Triplex Maksymalnie 4 kanały do 1600 x 1200 (2

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP 2100

Twoja instrukcja użytkownika HP 2100 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Moduły pamięci Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Napędy. Instrukcja obsługi

Napędy. Instrukcja obsługi Napędy Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji PVR-TV 713X Instrukcja instalacji Spis treści V1.1 Rozdział 1: Instalacja karty telewizyjnej PVR-TV 713X...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI Podręcznik szybkiej instalacji DA-70851 1. Instalacja sterownika Przestroga: NIE PODŁĄCZAĆ adaptera do komputera przed zainstalowaniem dostarczonego sterownika. Włożyć dostarczony

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Ważna uwaga: Polski. Port USB

Ważna uwaga: Polski. Port USB Ważna uwaga: Najpierw zainstaluj sterownik a dopiero potem podłącz VideoCAM SlimClip do portu USB. Przeczytaj tę ważną uwagę przed instalacją 1. Instalowanie oprogramowania VideoCAM SlimClip A. Włóż dysk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP Instrukcja obsugi kamery internetowej HP v4.3.pl Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zamieszczone w tym dokumencie mog ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Polski. Ważna uwaga:

Polski. Ważna uwaga: Ważna uwaga: Najpierw zainstaluj sterownik a dopiero potem podłącz VideoCAM Messenger do portu USB. Przeczytaj tę ważną uwagę przed instalacją 1. Instalowanie oprogramowania VideoCAM Messenger A. Włóż

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego

Elementy komputera przenośnego Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo