Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji:...3 Podlczanie gloników i anten serwera muzycznego,,giga JUKE"...4 Nawizywanie polczenia Instant (S-IWS) Podlczanie do Internetu Wybieranie jzyka wywietlania. 11 Na serwerze muzycznym,,giga JUKE"

3 W odtwarzaczu bezprzewodowym,,giga JUKE" Nagrywanie plyty CD w odtwarzaczu HDD Jukebox serwera muzycznego,,giga JUKE" Odtwarzanie przy uyciu odtwarzacza HDD Jukebox serwera muzycznego,,giga JUKE"...

4 .. 13 Odtwarzanie nagra muzycznych przechowywanych na serwerze muzycznym,,giga JUKE" za pomoc odtwarzacza bezprzewodowego,,giga JUKE" Sluchanie audycji radiowych w Internecie za pomoc odtwarzacza bezprzewodowego,,giga JUKE".. 16 Przesylanie danych dwikowych z odtwarzacza HDD Jukebox serwera muzycznego,,giga JUKE" do odtwarzacza,,walkman" Rozwizywanie problemów Uwagi dotyczce podrcznika W niniejszym podrczniku system muzyczny z dyskiem twardym (NAS-S55HDE) okrelany jest jako serwer muzyczny,,giga JUKE", za bezprzewodowy system muzyczny (NAS-C5E) okrelany jest jako odtwarzacz bezprzewodowy,,giga JUKE". Wicej informacji mona znale w nastpujcych miejscach: Instrukcja obslugi serwera muzycznego,,giga JUKE" -- szczególy dotyczce obslugi, funkcji i rozwizywania problemów w dzialaniu serwera muzycznego,,giga JUKE". firmy Sony Europe powicona obsludze klienta pod adresem com/ (tylko dla klientów w Europie). PL Sprawdzanie zawartoci (zawarto opakowania) W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia jakiegokolwiek elementu naley skontaktowa si z najbliszym przedstawicielem firmy Sony. Serwer muzyczny,,giga JUKE" i dostarczane z nim akcesoria Serwer muzyczny,,giga JUKE" NAS-S55HDE (1) Odtwarzacz bezprzewodowy,,giga JUKE" i dostarczane z nim akcesoria Odtwarzacz bezprzewodowy,,giga JUKE" NAS-C5E (1) Zasilacz sieciowy 12V AC (1) Przewód zasilajcy (1) Przewód zasilajcy do modeli dostpnych poza Wielk Brytani Przewód zasilajcy do modelu dostpnego w Wielkiej Brytanii Adapter Przedluacz USB bezprzewodowy (1) (1) Przewód zasilajcy jest dostarczony z filtrem zaciskowym. Z tego przewodu zasilajcego naley korzysta wylcznie z modelem NAS-C5E. Antena przewodowa FM (1) Antena ramowa AM (1) Stacja bezprzewodowa i dostarczane z ni akcesoria Stacja bezprzewodowa WAP-NA1 (1) Kabel sieciowy (LAN) (1) Przewody glonikowe (2) Zasilacz sieciowy 5V AC (1) Antena przewodowa DAB (tylko model dostpny w Wielkiej Brytanii) (1) Przewód zasilajcy (1) Przewód zasilajcy

5 do modeli dostpnych poza Wielk Brytani Przewód zasilajcy do modelu dostpnego w Wielkiej Brytanii 3PL Podlczanie gloników i anten serwera muzycznego,,giga JUKE" Model brytyjski 5 Uwaga Czynno ta jest wykonywana na serwerze muzycznym,,giga JUKE". NIE NALEY podlcza przewodu zasilajcego do gniazda ciennego przed otrzymaniem takiego polecenia. Aby podlczy dostarczone gloniki i anteny do serwera muzycznego,,giga JUKE", naley postpowa zgodnie z poniszymi instrukcjami. 1 Podlcz przewody glonikowe do gloników. Upewnij si, e metalowe styki (a nie cz pokryta izolacj winylow) s prawidlowo wloone do gniazd gloników. Wló koniec przewodu oznaczonego czerwon lini do gniazda +, a koniec przewodu bez oznaczenia-do gniazda. Czerwona linia PL 2 Podlcz gloniki do urzdzenia. Upewnij si, e wystpy w gniazdach SPEAKER i na wtyczkach przewodów glonikowych pasuj do siebie, a nastpnie dokladnie wloy wtyczki przewodów do gniazd SPEAKER. Upewnij si, e gloniki s oddalone od anten, poniewa mog powodowa powstawanie szumów podczas odbierania audycji radiowych. 3 Podlcz anten ramow AM. Upewnij si, e antena ramowa AM jest oddalona od urzdzenia oraz innego sprztu audiowizualnego, poniewa moe powodowa powstawanie szumów podczas odbioru audycji radiowych. 4 Podlcz anten przewodow FM. Uyj dostpnego w sprzeday kabla koncentrycznego o opornoci 75, aby podlczy urzdzenie do anteny zewntrznej. Antena zewntrzna PL 5 Podlcz anten przewodow DAB (tylko model dostpny w Wielkiej Brytanii). Antena zewntrzna DAB umoliwia bardziej niezawodny odbiór w systemie DAB (wyposaenie opcjonalne). Zaleca si korzystanie z dostarczonej przewodowej anteny DAB jedynie na obszarach o dobrym odbiorze. Do zainstalowania anteny zewntrznej DAB (wyposaenie opcjonalne) wymagany jest kabel koncentryczny o opornoci 75 ze zlczem mskim typu F. Antena przewodowa DAB PL Nawizywanie polczenia Instant (S-IWS) Aby odslucha nagra przechowywanych na serwerze muzycznym,,giga JUKE" przy uyciu odtwarzacza bezprzewodowego,,giga JUKE", naley polczy ze sob te urzdzenia przy uyciu stacji bezprzewodowej. Korzystajc z systemu NAS-SC55PKE, mona lczy ze sob urzdzenia za porednictwem sieci bezprzewodowej dziki polczeniu Instant (S-IWS*), co umoliwia odtwarzanie nagra muzycznych przechowywanych na serwerze muzycznym,,giga JUKE" przez gloniki odtwarzacza bezprzewodowego,,giga JUKE" znajdujcego si w innym pomieszczeniu. * S-IWS (Sony Instant Wireless Audio Setup) jest funkcj umoliwiajc automatyczne polczenie i skonfigurowanie sieci bezprzewodowej po wlczeniu zasilania urzdze. Umie stacj bezprzewodow w dostarczonej podstawce. Upewnij si, e przelcznik trybu dzialania stacji (umieszczony z tylu stacji bezprzewodowej) jest ustawiony na,,auto". Uyj zasilacza sieciowego 5V AC (dostarczonego wraz ze stacj bezprzewodow) do polczenia stacji bezprzewodowej z gniazdem ciennym. Upewnij si, e wskanik POWER wieci. Poczekaj, a zawieci wskanik INSTANT i zganie wskanik AOSS. (Moe to potrwa kilka minut). Jeli nie dojdzie do tego na stacji bezprzewodowej, nacinij przycisk RESET. Do nacinicia przycisku RESET uyj przedmiotu z zaostrzon kocówk, takiego jak szpilka. Czynno ta wykonywana jest na serwerze muzycznym,,giga JUKE", odtwarzaczu bezprzewodowym,,giga JUKE" oraz stacji bezprzewodowej. Adapter bezprzewodowy Stacja bezprzewodowa 2 Serwer muzyczny,,giga JUKE" Odtwarzacz bezprzewodowy,,giga JUKE" Podlcz serwer muzyczny,,giga JUKE" do stacji bezprzewodowej. Do gniazda ciennego Do portu USB Przy konfigurowaniu mog wystpi problemy, jeli serwer muzyczny,,giga JUKE", odtwarzacz bezprzewodowy,,giga JUKE" i stacja bezprzewodowa s od siebie zbyt oddalone. W takim przypadku naley zbliy je do siebie. Uwaga 1 Wlcz stacj bezprzewodow. (zasilanie) Przy uyciu dostarczonego przedluacza USB podlcz dostarczony adapter bezprzewodowy do portu USB wló serwerze muzycznym,,giga JUKE". Przycisk RESET Do gniazda ciennego PL Podlcz przewód sieciowy serwera muzycznego,,giga JUKE" do gniazda ciennego. Serwer muzyczny,,giga JUKE" wlczy si automatycznie, wprowadzi ustawienia pocztkowe (na wywietlaczu zostanie wywietlona informacja,,checking System Please Wait") i wylczy si.

6 Konfiguracja ustawie pocztkowych moe trwa kilka minut, w zalenoci od stanu serwera muzycznego,,giga JUKE". Nie naley odlcza przewodu zasilajcego w trakcie pocztkowej konfiguracji. Moe to spowodowa awari serwera muzycznego,,giga JUKE". Nacinij przycisk (zasilanie), aby wlczy serwer muzyczny,,giga JUKE". Serwer muzyczny,,giga JUKE" rozpoczyna lczenie ze stacj bezprzewodow. Po ustanowieniu polczenia zostanie wywietlone okno podrczne. Uyj zasilacza sieciowego 12V AC (dostarczonego wraz z odtwarzaczem bezprzewodowym,,giga JUKE") do polczenia odtwarzacza bezprzewodowego,,giga JUKE" z gniazdem ciennym. Nacinij przycisk (zasilanie), aby wlczy odtwarzacz bezprzewodowy,,giga JUKE". Odtwarzacz bezprzewodowy,,giga JUKE" rozpoczyna lczenie ze stacj bezprzewodow. Jzyk informacji na wywietlaczu zaley od jzyka ustawionego w odtwarzaczu bezprzewodowym,,giga JUKE". Szczególowe informacje na temat ustawie jzyka wywietlania mona znale na stronie 11. Jzyk informacji na wywietlaczu zaley od jzyka ustawionego na serwerze muzycznym,,giga JUKE". Szczególowe informacje na temat ustawie jzyka wywietlania mona znale na stronie 11. Po wywietleniu komunikatu,,instant (S-IWS) setting with wireless station is completed." (Zakoczono konfigurowanie polczenia Instant (SIWS) ze stacj bezprzewodow) nacinij przycisk /, aby wybra opcj [OK] i nacinij przycisk ENTER. Nazwa serwera muzycznego,,giga JUKE" (np.,,nass55hde") jest wywietlana na ekranie wyboru serwera. 3 Podlcz odtwarzacz bezprzewodowy,,giga JUKE" do stacji bezprzewodowej. (zasilanie) Jeli nazwa serwera muzycznego,,giga JUKE" nie zostala wywietlona, nacinij przycisk, aby wybra opcj [Update info] (Aktualizuj informacje) i nacinij przycisk ENTER. Do gniazda DC IN 12V Do gniazda ciennego 8PL Polczenie pomidzy serwerem muzycznym,,giga JUKE" a odtwarzaczem bezprzewodowym,,giga JUKE" zostalo utworzone. W przypadku napotkania problemów naley zapozna si z podrozdzialem,,rozwizywanie problemów" znajdujcym si na stronie 19. Podlczanie do Internetu Aby podlczy urzdzenia do Internetu, wybierz polczenie Instant (S-IWS) lub AOSS. W przypadku podlczania urzdze do Internetu razem z komputerem zalecane jest polczenie AOSS. Podlczenie urzdze do Internetu umoliwia odtwarzaczowi bezprzewodowemu,,giga JUKE" odbieranie audycji radiowych z Internetu (radio internetowe). Szczególowe informacje o korzystaniu z tej funkcji mona znale w podrozdziale,,sluchanie audycji radiowych w Internecie za pomoc odtwarzacza bezprzewodowego,,giga JUKE"" (strona 16). Informacje o pozostalych funkcjach tych urzdze, dostpnych po ich podlczeniu do Internetu, mona znale w podrozdzialach,,funkcje urzdzenia" instrukcji obslugi serwera muzycznego,,giga JUKE" i,,funkcje urzdzenia" instrukcji obslugi odtwarzacza bezprzewodowego,,giga JUKE". Uwaga Uywanie polczenia bezprzewodowego Instant (S-IWS) moe spowodowa obnienie poziomu zabezpiecze sieci domowej. Podczas nagrywania z plyty CD szum i wibracje generowane przez urzdzenie mog by wiksze ni podczas odtwarzania plyty CD. przycisk ///. Nazwa albumu itp. przycisk, aby przej do katalogu nadrzdnego. si, e nazwa serwera muzycznego,,giga JUKE" (np. ponownie przycisk, aby wznowi odtwarzanie. Nacinij przycisk, aby wylczy urzdzenie. ta moe ulec zmianie lub zosta wycofana bez powiadomienia. wybraniu opcji [OK] zostanie wywietlony ekran odtwarzania, ale nie bdzie odtwarzany dwik. Inne czynnoci 1 Nacinij przycisk INTERNET RADIO w odtwarzaczu bezprzewodowym,,giga JUKE". Urzdzenie zmieni funkcj na radio internetowe. Aby Wstrzyma odbiór audycji radiowej Wykonaj nastpujce czynnoci Nacinij przycisk. Nacinij ponownie przycisk, aby wznowi odbiór. Zmieni stacj Nacinij przycisk, aby radiow przej z powrotem do listy stacji radiowych, i ponownie wybierz stacj. 1PL Przesylanie danych dwikowych z odtwarzacza HDD Jukebox serwera muzycznego,,giga JUKE" do odtwarzacza,,walkman" Moesz przesyla dane dwikowe do odtwarzacza,,walkman". Informacje o zgodnych modelach mona znale w witrynie internetowej firmy Sony Europe powiconej obsludze klienta pod adresem sonyeurope.com/ (tylko dla klientów w Europie). Czynno ta jest wykonywana na serwerze muzycznym,,giga JUKE". 1 Podlcz kompatybilny odtwarzacz,,walkman" do portu USB w górnej czci serwera muzycznego,,giga JUKE". Zapoznaj si take z instrukcj obslugi odtwarzacza,,walkman". Port USB HOME //// ENTER TRANSFER 2 Nacinij przycisk HOME, aby wybra menu Home. Uwagi Jeeli z odtwarzaczem,,walkman" zostal dostarczony zasilacz sieciowy, zaleca si jego podlczenie do odtwarzacza. Jeli odtwarzacz,,walkman" jest zasilany za pomoc baterii, naley upewni si, e dostpna jest wystarczajca ilo energii. Nie mona zagwarantowa, e w przypadku braku zasilania z baterii nie nastpi awaria, bld przesylania lub zniszczenie danych dwikowych. Nie mona odlcza kabla USB podczas przesylania utworów do odtwarzacza,,walkman". W przeciwnym wypadku urzdzenie glówne lub odtwarzacz,,walkman" moe ulec awarii. 3 Nacinij przycisk ///, aby wybra opcj [HDD JUKEBOX] i nacinij przycisk ENTER. 1PL 4 Naciskaj przycisk, aby wybra katalog,,mode". 5 6 Nacinij przycisk ///, aby wybra albumy, listy odtwarzania, grupy lub utwory, które chcesz przesla. Nacinij przycisk TRANSFER. 7 Nacinij przycisk /, aby wybra albumy, listy odtwarzania, grupy lub utwory, które chcesz przesla, a nastpnie nacinij przycisk ENTER, aby je zaznaczy. Nacinij przycisk, aby wybra opcj [Execute] (Wykonaj) i nacinij przycisk ENTER, lub nacinij przycisk TRANSFER. Po zakoczeniu przesylania odlcz odtwarzacz,,walkman". 8 Anulowanie przesylania Nacinij przycisk BACK. Zatrzymanie przesylania po anulowaniu moe chwil potrwa. 18PL Rozwizywanie problemów Jeeli podczas nawizywania polczenia pojawi si problem, naley wykona ponisze procedury. W przypadku wystpienia innych problemów naley zapozna si z instrukcjami obslugi poszczególnych urzdze. Nie mona utworzy polczenia Instant (S-IWS) (na ekranie ustawie sieciowych serwera muzycznego,,giga JUKE" nie jest wywietlany komunikat,,wireless LAN Instant (S-IWS) Connected." (Bezprzewodowa sie LAN -- polczenie Instant (S-IWS))). Odtwarzacz bezprzewodowy,,giga JUKE" nie moe nawiza polczenia z serwerem muzycznym,,giga JUKE" (nazwa serwera muzycznego,,giga JUKE" nie jest wywietlana na ekranie wyboru serwera odtwarzacza bezprzewodowego,,giga JUKE"). Wykonaj nastpujce czynnoci. 1 Odlcz zasilacz sieciowy 5V AC od stacji 3 bezprzewodowej, a nastpnie sprawd, czy przelcznik trybu dzialania stacji bezprzewodowej jest ustawiony na,,auto".

7 Powered by TCPDF ( Jeli dostarczony kabel sieciowy (LAN) jest podlczony do stacji bezprzewodowej, naley go odlczy. Podlcz ponownie zasilacz sieciowy 5V AC, odczekaj chwil, a nastpnie nacinij przycisk RESET. Do nacinicia przycisku RESET uyj przedmiotu z zaostrzon kocówk, takiego jak szpilka. Poczekaj, a zawieci si wskanik INSTANT i zganie wskanik AOSS (moe to potrwa kilka minut). serwerze muzycznym,,giga JUKE" utwórz polczenie Instant (S-IWS), naciskajc przycisk SETTINGS (Ustawienia) i, uywajc przycisków / i ENTER, wybierz kolejno opcje [Network setting] (Ustawienia sieciowe) [Auto setting] (Ustawienia automatyczne). Lub nacinij przycisk SETTINGS (Ustawienia), a nastpnie, uywajc przycisków / i ENTER, wybierz kolejno opcje [Network setting] (Ustawienia sieciowe) [Manual setting] (Ustawienia rczne) [Wireless LAN setting] (Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN) [Access point setting] (Ustawienia punktu dostpu) [Automatic setting: Instant (S-IWS)] (Ustawienia automatyczne: Instant (S-IWS)). W odtwarzaczu bezprzewodowym,,giga JUKE" utwórz polczenie Instant (S-IWS), naciskajc przycisk SETTINGS (Ustawienia) i, uywajc przycisków / i ENTER, wybierz kolejno opcje [Network setting] (Ustawienia sieciowe) [Auto setting] (Ustawienia automatyczne). Lub nacinij przycisk SETTINGS (Ustawienia), a nastpnie, uywajc przycisków / i ENTER, wybierz kolejno opcje [Network setting] (Ustawienia sieciowe) [Manual setting] (Ustawienia rczne) [Connection setting] (Ustawienia polczenia) [Instant (S-IWS)]. Nie mona podlczy do Internetu serwera muzycznego,,giga JUKE" lub odtwarzacza bezprzewodowego,,giga JUKE". Wykonaj nastpujce czynnoci. 1 Odlcz zasilacz sieciowy 5V AC od stacji bezprzewodowej, a nastpnie sprawd, czy przelcznik trybu dzialania stacji bezprzewodowej jest ustawiony na,,mode 2". Jeli dostarczony kabel sieciowy (LAN) jest podlczony do stacji bezprzewodowej, naley go odlczy. Podlcz stacj bezprzewodow do routera szerokopasmowego przy uyciu dostarczonego kabla sieciowego (LAN). Podczas podlczania stacji bezprzewodowej do routera szerokopasmowego podlcz dostarczony kabel sieciowy (LAN) do portu INTERNET w stacji bezprzewodowej (zobacz rysunki na stronach 9 i 10). 1PL 3 Podlcz ponownie zasilacz sieciowy 5V AC, 0PL odczekaj chwil, a nastpnie nacinij przycisk RESET. Do nacinicia przycisku RESET uyj przedmiotu z zaostrzon kocówk, takiego jak szpilka. Poczekaj, a zawieci si wskanik INSTANT i zganie wskanik AOSS (moe to potrwa kilka minut). nacinij przycisk SETTINGS (Ustawienia), a nastpnie, uywajc przycisków / i ENTER, wybierz kolejno opcje [Network setting] (Ustawienia sieciowe) [Manual setting] (Ustawienia rczne) [Wireless LAN setting] (Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN) [Access point setting] (Ustawienia punktu dostpu) [Automatic setting: Instant (S-IWS)] (Ustawienia automatyczne: Instant (S-IWS)). Podczas tworzenia polczenia AOSS: Wykonaj krok 2 procedury,,polczenie AOSS" przedstawionej w podrozdziale,,podlczanie do Internetu" na stronie 10. Podczas tworzenia polczenia Instant (S-IWS): Nacinij przycisk SETTINGS (Ustawienia) w odtwarzaczu bezprzewodowym,,giga JUKE", a nastpnie, uywajc przycisków / i ENTER, wybierz opcje [Network setting] (Ustawienia sieciowe) [Auto setting] (Ustawienia automatyczne). Lub nacinij przycisk SETTINGS (Ustawienia), a nastpnie, uywajc przycisków / i ENTER, wybierz kolejno opcje [Network setting] (Ustawienia sieciowe) [Manual setting] (Ustawienia rczne) [Connection setting] (Ustawienia polczenia) [Instant (S-IWS)]. Podczas tworzenia polczenia AOSS: Wykonaj krok 3 procedury,,polczenie AOSS" przedstawionej w podrozdziale,,podlczanie do Internetu" na stronie 10..

Podręcznik szybkiej instalacji i podłączenia

Podręcznik szybkiej instalacji i podłączenia 3-300-262-83(1) Prosimy przeczytać w pierwszej kolejności Podręcznik szybkiej instalacji i podłączenia Opis głównych funkcji PL HDD Network Audio System NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja podłączania i obsługi. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Połączenia Słuchanie płyt CD lub stacji radiowych...

Skrócona instrukcja podłączania i obsługi. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Połączenia Słuchanie płyt CD lub stacji radiowych... 3-213-272-81(1) Skrócona instrukcja podłączania i obsługi Połączenia... 2 Słuchanie płyt CD lub stacji radiowych... 5 HDD Network Audio Component NAC-HD1E Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja podłączania i obsługi

Skrócona instrukcja podłączania i obsługi 2-890-158-81(1) Skrócona instrukcja podłączania i obsługi Połączenia... 2 Słuchanie płyt CD, audycji radiowych lub stacji DAB... 5 HDD Network Audio System NAS-50HDE Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SV20DI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3266366

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SV20DI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3266366 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol Przykadowa konfiguracja zwielokrotnianienia poczenia za pomoc Link aggregation - polega na grupowaniu kilku pocze (kabli) sieciowych w jeden port logiczny (port AG), który jest widoczny jak pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV9022EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV9022EA

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1330SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1330SA

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK Z1420. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LEXMARK Z1420 (informacje,

Bardziej szczegółowo

NAS-SC500PK. HDD Network Audio System Instrukcja obsługi. HDD Network Audio System NAS-SC500PK. Podstawowe czynności. Serwer muzyczny GIGA JUKE

NAS-SC500PK. HDD Network Audio System Instrukcja obsługi. HDD Network Audio System NAS-SC500PK. Podstawowe czynności. Serwer muzyczny GIGA JUKE 4-114-863-83(1) Podstawowe czynności HDD Network Audio System NAS-SC500PK Serwer muzyczny GIGA JUKE Odtwarzacz bezprzewodowy GIGA JUKE Rozwiązywanie problemów Środki ostrożności/ Dane techniczne HDD Network

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11 Seria Instant Wireless Linksys WMA 11 Zawartość zestawu Jak zainstalować urządzenie Urządzenie wraz z podstawą i osłoną na kable Pilot zdalnego sterowania (wraz z 2 bateriami AAA) Kabel Audio/Video z trzema

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W. ihop, to funkcjonalno zaimplementowana w moduach radiowych produkcji SIEMENS AG, pozwala na prac urzdze radiowych,

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4170750

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4170750 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ MINI CQ10-800SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP COMPAQ MINI

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N

Instrukcja szybkiej instalacji. Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N Instrukcja szybkiej instalacji Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N Instalacja Podłączanie urządzenia na czas konfiguracji Podłącz przewód zasilacza do gniazda zasilania z tyłu punktu dostępowego

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji PIXMA MG5500 series Przewodnik konfiguracji CANON INC. 2013 Przewodnik konfiguracji Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące konfiguracji połączenia sieciowego dla drukarki. Połączenie sieciowe Połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK P350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267765

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK P350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267765 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NETGEAR DG834V3

Twoja instrukcja użytkownika NETGEAR DG834V3 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400 (high speed redundancy) na przecznikach Scalance X200, X300 oraz X400 Ring Redundancy protokó odpowiedzialny za zapewnienie redundancji pocze. W przypadku wykorzystania tego protokou, urzdzenia musz by

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY.

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY. ROUTER HUAWEI E5220 Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera Huawei E5220 dołączoną do opakowania, przejrzyj wszystkie informacje zawarte w materiałach drukowanych znajdujących się w pudełku z routerem.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik zachowaj do wglądu w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ EVO D510 E-PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ EVO D510 E-PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ EVO D510 E- PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV5276EA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV5276EA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV5276EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV5276EA

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG G400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597775

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG G400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597775 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS509+ Przewodnik szybkiej instalacji

Disk Station DS509+ Przewodnik szybkiej instalacji Disk Station DS509+ Przewodnik szybkiej instalacji INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik zachowaj do wglądu w bezpiecznym miejscu.

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Istniejąca sieć > Nowa sieć

Istniejąca sieć > Nowa sieć Instrukcja szybkiej instalacji MODEL: DGL-4300 Istniejąca sieć > Nowa sieć 2004 D-Link Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich

Bardziej szczegółowo

NP3300

NP3300 www.philips.com/welcome NP3300 2 2 NP3300 5 Opis 6 11 sterowania 11 12 lub sieci przewodowej 13 32 Tryby odtwarzania 32 Ustawienia pokazu slajdów 33 Ustawienia sieci 37 Lokalizacja i strefa czasowa 37

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Scansonic R4. Podręcznik użytkownika

Scansonic R4. Podręcznik użytkownika Scansonic R4 Podręcznik użytkownika Informacje... 3 Zalecenia bezpieczeństwa... 3 Panel przedni:... 5 Panel tylny:... 5 Pierwsze kroki... 6 Setup Wizard... 6 Sieć... 6 Ustawienia... 7 Portal internetowy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do skonfigurowania produktu może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air DWL-700AP

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi TP-LINK TL-WA860RE

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi TP-LINK TL-WA860RE INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi TP-LINK TL-WA860RE Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi TP-LINK TL-WA860RE ID: 1210384 http:// Strona 1 z 9 Metoda pierwsza: szybka konfiguracja przy

Bardziej szczegółowo

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 1. Wprowadzenie: Seria kamer IP firmy DIGITUS Plug & View oferuje P2P, które umożliwiają uniknięcie skomplikowanych ustawień sieciowych wymaganych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SUUNTO ELEMENTUM AQUA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ONEFORALL URC 8603 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3009182

Twoja instrukcja użytkownika ONEFORALL URC 8603 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3009182 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I Informacje na temat produktu A B C D E F G H I J K L M N O P A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu LAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu 4 LAN F: Kontrolka transferu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP MINI 1199EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4144252

Twoja instrukcja użytkownika HP MINI 1199EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4144252 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP MINI 1199EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP MINI 1199EA (informacje,

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 360D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Quality of Service to usuga dziaajca w wielu rodzajach sieci przewodowych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo