Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: nazwy swojego modelu, patrz "NAZWY CZCI I ICH FUNKCJE" w instrukcji obslugi kopiarki. W niniejszej instrukcji automatyczny odwracajacy podajnik dokumentów oznaczany jest jako "RSPF". Okna i procedury, które si pojawiaj w tej instrukcji, dotycz glównie Windows XP. Przy innych wersjach Windows niektóre okna mog si róni od tych w niniejszej instrukcji. Aby uzyska informacj na temat uywania twojego systemu operacyjnego, skorzystaj z odpowiadajcej mu instrukcji obslugi lub z Pomocy online. Ekrany, komunikaty i nazwy przycisków w instrukcji i w urzdzeniu mog si róni ze wzgldu na ulepszenia i modyfikacje wprowadzane w produkcie. SPIS TRECI 2 Jak korzysta z niniejszej instrukcji obslugi online Ten rozdzial wyjania, jak korzysta z instrukcji obslugi online. Prosz przeczyta niniejszy rozdzial przed korzystaniem z instrukcji obslugi online. Informacji nt. korzystania z Acrobat Reader szukaj w Pomocy programu Acrobat Reader. Jak porusza si po Instrukcji Obslugi Online W niniejszej instrukcji obslugi nastpujce przyciski pojawiaj si na dole kadej strony. Aby szybko przej do podanej strony, uywaj tych przycisków. Korzystanie z Linków Niniejsza instrukcja obslugi wykorzystuje funkcj linków, która powala na przechodzenie do odnonej strony. Po klikniciu zielonego, podkrelonego tekstu otworzy si odnona strona. (Obszary hiperlczy w Spisie treci nie s podkrelone.) Przyklad: Spis treci Aby powróci do poprzedniej strony, kliknij przycisk na pasku menu programu Acrobat Reader. SPIS TRECI Wywietla Spis Treci niniejszej instrukcji obslugi. Kliknij na temat w Spisie Treci, aby przej bezporednio do tego rozdzialu. Korzystanie z zakladek Zakladki umiejscowiono po lewej stronie niniejszej instrukcji obslugi. Moesz klikn zakladki, aby przej bezporednio do danego rozdzialu. Przechodzi do przodu strona po stronie. Jak Wydrukowa Niniejsz Instrukcj Obslugi Celem wydrukowania niniejszej instrukcji obslugi wybierz "Drukuj" z menu "Plik" w Acrobat Reader. Wybierz odpowiednie ustawienia drukarki w oknie dialogowym "Drukuj", a nastpnie kliknij przycisk "OK". Przechodzi do tylu strona po stronie. SPIS TRECI 3 Spis treci Wprowadzenie Jak korzysta z niniejszej instrukcji obslugi online ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW Rozwizywanie problemów Nie drukuje si Niewlaciwe czynnoci drukowania Jako drukowania nie jest zadowalajca Jeli drukuje si Strona Uwag Odinstalowanie sterownika drukarki DRUKOWANIE Drukowanie podstawowe Otwieranie sterownika drukarki za pomoc przycisku "start" Ustawienia sterownika drukarki Drukowanie dwustronne Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu Dopasowanie wydruku do papieru Obracanie wydruku o 180 stopni Drukowanie znaku wodnego Zszywanie wydrukowanych stron (jeeli zainstalowany jest zszywacz) Nadawanie priorytetu zadania drukowania Anulowanie zadania drukowania SPECYFIKACJA Specyfikacja drukarki 35 2 UDOSTPNIANIE DRUKARKI Udostpnianie drukarki za pomoc sieci windows Ustawienia drukarki sieciowej Ustawienia klienta SPIS TRECI DRUKOWANIE Drukowanie podstawowe Sprawd, czy wskanik ONLINE na Panelu sterowania wieci si. Jeli wskanik ONLINE nie jest wlczony, naciskajc klawisz [DRUKOWANIE] przelcz na tryb drukarki, a nastpnie dotknij klawisz [ONLINE]. (Cz 1) Poniszy przyklad wyjania, jak wydrukowa dokument z programu WordPad. Przed drukowaniem naley si upewni, czy do urzdzenia zostal zaladowany papier o rozmiarze odpowiednim dla twojego dokumentu. KOPIOWANIE DRUKOWANIE ONLINE DANE 3 4 Wybierz "Drukuj" z menu "Plik" tego programu. Pojawi si okno dialogowe "Drukuj". Wskaniki ONLINE i DANE obok klawisza [DRUKOWANIE] pokazuj stan funkcji drukarki. Wskanik ON LINE Urzdzenie jest wieci si wlczone i gotowe do drukowania. Wskanik DANE W pamici znajduj si dane drukowania, które nie zostaly jeszcze wydrukowane. Taca odbiorcza moe by równie wybrana we wlaciwociach drukowania w czasie drukowania. Aby zmieni wybór tacy, wybierz podan tac w "Opcje wydruku" na zakladce "Papier" w oknie konfiguracji sterownika drukarki. Jeli ustawienie typu papieru w sterowniku drukarki jest inne od ustawienia typu papieru podajnika bocznego w urzdzeniu, drukowanie moe si zatrzyma. Aby wznowi drukowanie, nacinij klawisz [DRUKOWANIE] na panelu sterowania, dotknij klawisz [PODAJNIK BOCZNY] na panelu dotykowym i wybierz ten sam typ papieru jak w sterowniku drukarki. Jeeli "WYMUSZONE WYJCIE DRUKU" jest wylczone Jeli moe by uyty podajnik boczny, na panelu dotykowym pojawi si komunikat naklaniajcy do drukowania z podajnika bocznego. Nacinij klawisz [DRUKOWANIE] na panelu sterowania, dotknij klawisz [PODAJNIK BOCZNY], zaladuj papier do tacy bocznej, a nastpnie dotknij przycisku [PODAJNIK BOCZNY]. Drukowanie rozpocznie si automatycznie. Jeeli "WYMUSZONE WYJCIE DRUKU" jest aktywne Drukowanie odbdzie si na papierze o rozmiarze zblionym do rozmiaru drukowanego oryginalu. Uwaga Jeli papier jest zaladowany w innej orientacji ni podgld wydruku, wydruk jest automatycznie obracany, tak aby dostosowa si do papieru. To ustawienie moe by zmienione w programach glównego operatora (patrz "DRUK OBRACANY" w podrczniku operatora). SPIS TRECI 6 1 DRUKOWANIE Drukowanie podstawowe (Cz 3) Jeeli w ustawieniach "Wybór papieru" wybrano "ródlo papieru" lub "Typ papieru" Jeeli w oknie konfiguracji sterownika drukarki "Wybór papieru" na zakladce "Papier" jest ustawiony na: "ródlo papieru", wybierz z rozwijanego menu podajnik, który chcesz uywa do drukowania. "Typ papieru", wybierz z rozwijanego menu typ papieru, jaki chcesz uywa do drukowania. Jeli wybrale "ródlo Papieru" lub "Typ Papieru" w oknie konfiguracji sterownika drukarki, lecz w podajnikach nie ma papieru odpowiedniego do twojego wyboru, drukowanie bdzie przebiega w sposób nastpujcy: W "ródlo papieru" wybrale podajnik, ale rozmiar papieru w wybranym podajniku nie pasuje do rozmiaru wydruku. Nawet jeli rozmiar papieru jest inny, drukowanie nastpi na papierze z wybranego podajnika. Uwaga Nie mona równoczenie wybra "ródlo papieru" i "Typ papieru". Wybrale "Typ papieru" i chocia wybrany typ papieru jest zaladowany w urzdzeniu, nie pasuje do formatu wydruku. Nawet jeli rozmiar papieru jest inny, drukowanie nastpi na wybranym typie papieru. Jednake, jeli "WYMUSZONE WYJCIE DRUKU" jest wylczone, drukowanie nie nastpi. Informacje o rozmiarze i typie papieru zaladowanego w kadym z podajników oraz czy papier zaladowany w kadym z podajników moe by stosowany do drukowania s wyszczególnione w "USTAWIENIACH PODAJNIKA" w ustawieniach uytkownika.

3 (Patrz "USTAWIENIA WLASNE" w instrukcji obslugi kopiarki.) Jeli chcesz wybra "ródlo papieru" lub "Typ papieru" w czasie drukowania, upewnij si, e wybrale te ustawienia na zakladce "Nastawienie modulu sterujcego" w oknie konfiguracji sterownika drukarki. (Patrz "KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI" w instrukcji instalacji oprogramowania.) Wybrale "Typ papieru", ale wybrany typ papieru nie jest zaladowany w urzdzeniu. Jeli moe zosta uyty podajnik boczny, pojawi si komunikat zachcajcy ci do drukowania z podajnika bocznego. Nacinij klawisz [DRUKOWANIE] na panelu sterowania, dotknij klawisz [PODAJNIK BOCZNY], zaladuj papier wlaciwego formatu i typu do tacy bocznej, a nastpnie dotknij przycisku [PODAJNIK BOCZNY]. Drukowanie rozpocznie si automatycznie. SPIS TRECI DRUKOWANIE Otwieranie sterownika drukarki za pomoc przycisku "start" Windows 98/Me/NT 4.0 Ustawienia sterownika drukarki mog zosta skonfigurowane przez otworzenie sterownika drukarki przez przycisk "start" w Windows. w zakladk, aby wej w odpowiednie ustawienia. 2 Lista rozwijana Pozwala na dokonanie wyboru z listy moliwoci. równie klikn na tac, eby j wybra. 6 Przycisk wyboru Pozwala na wybranie jednej pozycji z listy opcji. funkcji naley uywa, jeeli automatyczne obrócenie (ktz [TAK], aby skasowa zadanie. Nt. si "Kreator dodawania drukarki". SPIS TRECI UDOSTPNIANIE DRUKARKI Ustawienia klienta Wybierz "Przegldaj w poszukiwaniu drukarki" i kliknij przycisk "Dalej". W Windows 98/Me kliknij przycisk "Przegldaj". W Windows 2000 wybierz "Wpisz nazw drukarki lub przycisk Dalej, aby przeglda w poszukiwaniu drukarki" i kliknij przycisk "Dalej". (Cz 2) 7 Wybierz drukark, któr chcesz udostpnia w sieci, i kliknij przycisk "Dalej". W Windows 98/Me wybierz drukark, któr chcesz udostpnia w sieci, i kliknij przycisk "OK", a nastpnie kliknij przycisk "Dalej". Zawarto tego okna bdzie si rónila, w zalenoci od twojego otoczenia sieciowego. 8 9 Wybierz ustawienia w oknie "Drukarka domylna" i kliknij przycisk "Dalej". Kliknij przycisk "Zakocz". SPIS TRECI UDOSTPNIANIE DRUKARKI Ustawienia klienta (Cz 3) Ustawienia w Windows NT 4.0 Jeli twój system operacyjny to Windows NT 4.0, wybierz nastpujce ustawienia we wlaciwociach drukarki po zainstalowaniu sterownika drukarki. Nt. procedury instalowania sterownika drukarki, patrz "INSTALACJA OPROGRAMOWANIA" w instrukcja instalacji oprogramowania. Kliknij przycisk "Start", wybierz "Ustawienia", a nastpnie kliknij "Drukarki". Kliknij ikon sterownika drukarki "SHARP AR-XXXX" i wybierz "Wlaciwoci" z menu "Plik". Pojawi si wlaciwoci drukarki. 4 Wybierz "Local Port" na licie "Dostpne porty drukarek" i kliknij przycisk "Nowy port". Pojawi si okno dialogowe "Nazwa portu". Kliknij zakladk "Porty", a potem kliknij "Dodaj port". Pojawi si okno dialogowe "Porty drukarek". 5 Wprowad "\\(nazw serwera podlczonego do urzdzenia)\(nazw udostpnionej drukarki)" i kliknij przycisk "OK". nazw serwera podlczonego do urzdzenia nazw udostpnionej drukarki 6 7 SPIS TRECI Kliknij przycisk "Zamknij" w oknie "Porty drukarek". Kliknij przycisk "OK" w oknie wlaciwoci drukarki ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW Rozwizywanie problemów Ten rozdzial opisuje, jak rozwiza problemy zwizane z drukark. Patrz rozdzial dotyczcy tego problemu. Nt. ladowania papieru, usuwania zablokowanych kartek, ladowania zszywek do zszywacza, usuwania zablokowanych zszywek i wymiany tonera patrz "ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW " w instrukcji obslugi kopiarki. Nie drukuje si Sprawd podlczenie kabli Sprawd swój komputer Sprawd urzdzenie Sprawd sterownik drukarki Jako drukowania nie jest zadowalajca Sprawd uywany papier Wydruk jest gruboziarnisty Wydruk jest znieksztalcony Brakuje czci wydruku Niewlaciwe czynnoci drukowania Jeli drukuje si Strona Uwag Odinstalowanie sterownika drukarki Drukowanie jest powolne Nie jest moliwe drukowanie dwustronne Zszywanie jest niemoliwe (w przypadku, gdy zainstalowano finiszer ze zszywaczem lub finiszer siodlowy) Dziurkowanie jest niemoliwe (w przypadku, gdy zainstalowany jest finiszer siodlowy) SPIS TRECI 24 3 ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW Nie drukuje si Jeli kabel interfejsu rozlcza si. (Cz 1) Sprawd podlczenie kabli Czy kabel interfejsu jest kompatybilny z urzdzeniem i komputerem? Kable interfejsu kompatybilne z tym urzdzeniem to USB i kable równolegle. Sprawd jaki rodzaj kabla jest podlczony do twojego komputera. Nt. specyfikacji kabla interfejsu patrz "PODLCZENIE DO KOMPUTERA" w instrukcji instalacji oprogramowania. Jeli kabel interfejsu rozlcza si, nawet tylko jednokrotnie w czasie czynnoci urzdzenia, wówczas drukowanie moe zosta przerwane. Jeli tak si dzieje, sprawd kabel interfejsu i upewnij si, e kabel jest polczony wlasciwie. Nastpnie restartuj komputer. Czy kabel interfejsu jest podlczony bezpiecznie? Sprawd, czy kabel interfejsu jest bezpiecznie podlczony do gniazd w urzdzeniu i komputerze. Nt. podlczenia kabla patrz "PODLCZANIE DO KOMPUTERA" w instrukcji instalacji oprogramowania. Czy poza urzdzeniem s podlczone inne urzdzenia peryferyjne? Jeli twój komputer jest polczony z urzdzeniem przez rozdzielacz USB, sprawd, czy drukowanie jest moliwe, gdy nie jest podlczone adne inne urzdzenie korzystajce z USB, lub czy drukowanie jest moliwe, gdy komputer i urzdzenie s polczone bezporednio. SPIS TRECI 25 3 ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW Nie drukuje si (Cz 2) Jeli komputer jest polczony z urzdzeniem przez port równolegly, to czy port równolegly (LPT) jest ustawiony na inny tryb ni EEP? Urzdzenie moe nie dziala poprawnie, jeli tryb portu równoleglego jest ustawiony na EEP Aby port równolegly. ustawi na inny tryb ni EEP patrz instrukcja twojego, komputera, lub zwró si do producenta twojego komputera. Tryb ECP jest zalecany, aby osign najlepsze dzialanie urzdzenia. Naley zwróci uwag, e niektóre komputery mog uywa rónych nazw trybów. Uwaga Sprawd swój komputer Czy jest wystarczajco duo pamici komputera? Aby korzysta z urzdzenia, twój komputer musi mie wystarczajc ilo pamici. Jeli nie ma wystarczajcej iloci pamici, zamknij niepotrzebne programy, aby zwikszy pami dostpn dla drukowania. Jeli uywasz Windows XP, po zmianie ustawie moe si pojawi "Kreator znajdowania nowego sprztu". W tym przypadku kliknij przycisk "Anuluj", aby zamkn kreatora, a nastpnie reinstaluj sterownik drukarki, jak to wyjaniono w "INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA" w instrukcji instalacji oprogramowania.

4 SPIS TRECI 26 3 ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW Nie drukuje si (Cz 3) Czy zadanie kopiowania jest wykonywane? Poczekaj, a kopiowanie si skoczy. zostanie przerwane, a wybrane zadanie wydrukowane. zgodnie z instrukcjami w komunikacie, aby usun bld. Drukowanie wznowi si automatycznie, kiedy bld zostanie usunity. Informacje nt. Kliknij przycisk "start", kliknij "Panel sterowania", kliknij "Drukarki i inny sprzt", a nastpnie kliknij "Drukarki i Faksy". W Windows 98/Me/NT 4.0/2000 kliknij przycisk "Start", wybierz "Ustawienia", a nastpnie kliknij "Drukarki". 2 Sprawd, czy wida ikon sterownika drukarki "SHARP AR-XXXX". Czy port jest skonfigurowany poprawnie? Moliwe jest, e wystpil problem z konfiguracj portu, np. inny sterownik drukarki korzysta z portu. Otwórz wlaciwoci sterownika drukarki i skonfiguruj poprawnie port, z którego korzystasz. Patrz "ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW " w instrukcji instalacji oprogramowania. Jeli z jakich powodów sterownik drukarki nie dziala prawidlowo, usu sterownik drukarki i reinstaluj go zgodnie z objanieniami w instrukcji instalacji oprogramowania. Jeli nie pojawia si ikona urzdzenia, sterownik drukarki nie jest zainstalowany poprawnie. Postpuj zgodnie z instrukcjami w instrukcji instalacji oprogramowania, aby zainstalowa poprawnie sterownik. Odinstalowanie sterownika drukarki SPIS TRECI 28 3 ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW Niewlaciwe czynnoci drukowania (Cz 1) Drukowanie jest powolne Czy korzystasz jednoczenie z dwóch lub wicej programów? Po zamkniciu wszystkich nieuywanych programów rozpocznij drukowanie. Zszywanie jest niemoliwe (w przypadku, gdy zainstalowano finiszer ze zszywaczem lub finiszer siodlowy) Czy w programach operatora wylczono zszywanie? Wlcz zszywanie w programach operatora (patrz sekcja "WYLCZANIE ZSZYWACZA" w podrczniku operatora). Czy w sterowniku drukarki wybrano odpowiedni jako wydruku? Jeeli w ustawieniu "Jakoci wydruku" na zakladce "Zaawansowane" sterownika drukarki wybrano "Zwykla" lub "Fotograficzna", drukowanie moe by powolne. Upewnij si, e wybrale jako wydruku pasujc do dokumentu lub drukowanego obrazu. Czy w programach operatora wylczono finiszer ze zszywaczem? Wlcz finiszer ze zszywaczem w programach operatora (patrz sekcje "KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW GLÓWNEGO OPERATORA" w instrukcji obslugi finiszera siodlowego i "WYLCZANIE ZSZYWACZA" w podrczniku operatora). Nie jest moliwe drukowanie dwustronne Czy funkcja dwustronnego drukowania jest wylczona w programach operatora? Wlcz dwustronne drukowanie zgodnie z objanieniami w "WYLCZENIE DUPLEKSU" w podrczniku operatora. Czy próbowano wydrukowa wicej stron ni mona zszy? W przypadku, gdy zainstalowany zostal finiszer ze zszywaczem mona zszywa do 30 arkuszy. wlaciwe ustawienia dla danych drukowania i spróbuj wydrukowa ponownie. Czy ustalile wystarczajce marginesy w ustawieniach papieru twojego programu? Drukowanie na krawdziach papieru nie jest moliwe. marginesy drukowania wynosz 4 mm (5/32") u góry i u dolu papieru oraz 3 mm (1/8") po bokach papieru. Podczas konfiguracji ustawie papieru w programie sprawd, czy ustawile marginesy przynajmniej tak due jak marginesy drukowania. Wydruk jest znieksztalcony Czy papier zostal zaladowany poprawnie? Jeli odebrany dokument jest fizycznie zniszczony, lub wydruk na papierze jest przechylony, usu zniszczony arkusz, wló ponownie zapas papieru i zacznij drukowanie. Wló papier w taki sposób, eby nie bylo widocznej przerwy midzy papierem a prowadnic papieru. Wicej informacji nt. wkladania papieru patrz instrukcja obslugi kopiarki. Czy papier zaladowany w podajniku jest taki sam, jak wyszczególniony w sterowniku drukarki? Sprawd, czy opcja "Format papieru" jest dopasowana do formatu papieru zaladowanego w podajniku. Jeli ustawienie "Dopasuj do strony" jest aktywne, upewnij si, czy format papieru wybranego z listy rozwijanej w opcji "Dopasuj do formatu papieru" jest taki sam jak zaladowany papier. Czy ustawienie orientacji dokumentu jest prawidlowe? Kliknij zakladk "Papier" w oknie konfiguracji sterownika drukarki i sprawd, czy opcja "Orientacja obrazu" jest ustawiona zgodnie z twoimi wymogami. SPIS TRECI 32 3 ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW Jeli drukuje si Strona Uwag Jeli si okae, e na kocu zadania drukowania zostala wydrukowana Strona Uwag, to znaczy, e przeslane z komputera dane drukowania nie zostaly wydrukowane zgodnie z ustawieniami. Rozwi problem zgodnie z poniszymi objanieniami i spróbuj wydrukowa jeszcze raz. Jeli drukuje si Strona Uwag Jeli drukowana jest ponisza Strona Uwag, sprawd ustawienia funkcji Zszywanie. pami jest równie uywana do przechowywania danych obrazu oryginalu w trybie kopiowania. Ilo pamici IMC w procentach alokowanej do funkcji drukarki mona dostosowa w programach glównego operatora. Patrz "PAMI DLA DRUKARKI" w podrczniku operatora. Pami moe zosta rozszerzona przez dodanie dostpnych w sprzeday modulów pamici. Po wicej szczególów skontaktuj si z autoryzowanym przedstawicielem SHARP.. Wylczanie drukowania strony uwag Drukowanie strony uwag mona wylczy w programach glównego operatora klawiszami (patrz "WYLCZ DRUKOWANIE STRONY UWAG" w podrczniku operatora). SPIS TRECI ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW Odinstalowanie sterownika drukarki Kliknij przycisk "start", a nastpnie kliknij "Panel sterowania". W Windows 98/Me/NT 4.0/2000 kliknij przycisk "Start", wybierz "Ustawienia", a nastpnie kliknij "Panel sterowania". Aby usun sterownik drukarki zainstalowany przy pomocy instalatora, postpuj zgodnie z poniszymi instrukcjami. Kliknij "Dodawanie lub usuwanie programów". W Windows 98/Me/NT 4.0/2000 kliknij podwójnie ikon "Dodawanie lub usuwanie programów". Usu "SHARP AR-M250/M310/5600 Series Printer Driver" z listy programów. Wicej informacji patrz instrukcja obslugi, lub plik pomocy twojego systemu operacyjnego. Restartuj swój komputer. Uwaga Jeeli chcesz reinstalowa sterownik drukarki, zainstaluj go poprawnie zgodnie z objanieniami w instrukcji instalacji oprogramowania. SPIS TRECI 34 4 Lcze SPECYFIKACJA Specyfikacja drukarki AR-M256/M257/5625: 25 stron/min. AR-M316/M317/5631: 31 stron/min. 600 dpi 32 MB* 2 wejcia (maksymalnie mona zainstalowa 1024 MB dodatkowego modulu pamici (168-pin SDRAM DIMM)) Dzialajce pod IEEE 1284, dwukierunkowe lcze równolegle/lcze USB 2.0 (Full-Speed/Low-Speed) Prdko wydruku Rozdzielczo Pami IMC Dodatkowe wejcia pamici * Fabryczne ustawienie pamici uywanej do funkcji drukarki wynosi 16 MB.

5 Powered by TCPDF ( Proporcja pamici IMC alokowanej do funkcji drukarki moe zosta zmieniona w programach glównego operatora. Patrz "PAMI DLA DRUKARKI" w podrczniku operatora. Uwaga W ramach swojej strategii stalego rozwoju produktów firma SHARP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji i danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia. Podane parametry dotyczce wydajnoci s wartociami nominalnymi dla produkowanych urzdze. W poszczególnych egzemplarzach mog wystpi odstpstwa od tych wartoci. SPIS TRECI 35 ARM316-PL1.

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-203E http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873422

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-203E http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873422 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5320E

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5320E Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-152N http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461754

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-152N http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461754 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE... INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M155

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M155 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-M310N

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-M310N Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M351U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461784

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M351U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461784 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE STEROWNIKA DRUKARKI PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE STEROWNIKA DRUKARKI JAK KORZYSTAĆ

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

AR-M236 AR-M276 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA... MODEL

AR-M236 AR-M276 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA... MODEL !!install_ar070_pol.book ページ 004 年 月 日 月 曜 日 午 前 0 時 0 分 MODEL AR-M6 AR-M76 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA Str. WPROWADZENIE... i OPROGRAMOWANIE DLA SHARP AR-M0/M70...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

AR-M160/M205 Instrukcja Obsługi Online Start

AR-M160/M205 Instrukcja Obsługi Online Start AR-M60/M05 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie Niniejsza instrukcja obsługi opisuje funkcje drukarki i skanera w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-M60/M05. Aby zasięgnąć

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (drukarki i skanera)

INSTRUKCJA OBSŁUGI (drukarki i skanera) INSTRUKCJA OBSŁUGI (drukarki i skanera) CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Strona WPROWADZENIE...1 SPIS TREŚCI...2 DRUKOWANIE... UDOSTĘPNIANIE DRUKARKI...11 SKANOWANIE...15 PROGRAMY GŁÓWNEGO OPERATORA...26

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

AR-M160 AR-M205 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

AR-M160 AR-M205 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA !install_ar6005.book Page Friday, August, 00 6:5 PM MODEL AR-M60 AR-M05 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA WPROWADZENIE OPROGRAMOWANIE DLA SHARP AR-M60/M05 PRZED INSTALACJĄ

Bardziej szczegółowo

Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia Wstęp Do drukarki zwykle dołączona jest płyta ze sterownikami Systemy Windows mogą już posiadać sterowniki, jednak zapewniają one jedynie podstawową funkcjonalność urządzenia Do drukarki może nie być dołączony

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-M700U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461289

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-M700U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461289 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router.

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router. Poniżej kilka wskazówek, jak skorzystać z Vigora jako serwera drukarki. Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Online (drukarki sieciowej)

Instrukcja Obsługi Online (drukarki sieciowej) Instrukcja Obsługi Online (drukarki sieciowej) Start Kliknij ten przycisk "Start". MX-M260N/M260/M310N/M310 Wprowadzenie W tym podręczniku opisano funkcję drukarki cyfrowego systemu multifunkcyjnego. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol Przykadowa konfiguracja zwielokrotnianienia poczenia za pomoc Link aggregation - polega na grupowaniu kilku pocze (kabli) sieciowych w jeden port logiczny (port AG), który jest widoczny jak pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK P350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267765

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK P350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267765 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-NB2 N http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873592

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-NB2 N http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873592 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK Z1420. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LEXMARK Z1420 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router.

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router. Poniżej kilka wskazówek, jak skorzystać z Vigora jako serwera drukarki. Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/03_06/Z Pracownia internetowa w kadej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Instalacja serwera Windows SBS 2003 Premium w wersji dla polskich szkó Zadanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 420P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SPIS TREŚCI INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis 5210 / 5310

Skrócony opis 5210 / 5310 Skrócony opis 5210 / 5310 1 2 3 4 UWAGA: Przed skonfigurowaniem i rozpoczęciem pracy z drukarką firmy Dell, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w Podręczniku właściciela

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Livebox konfiguracja drukarki

Livebox konfiguracja drukarki Livebox 3.0 - konfiguracja drukarki Windows XP Przed przystąpieniem do konfiguracji drukarki, upewnij się, że komputer jest połączony z modemem Livebox 3.0 Krok 1 Zainstaluj drukarkę na komputerze. Zrób

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 5 Zwalnianie drzwiczek dostępowych

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja dodatku Saba Security Plugin w przeglądarce Firefox 56

Aktualizacja dodatku Saba Security Plugin w przeglądarce Firefox 56 Aktualizacja dodatku Saba Security Plugin w przeglądarce Firefox 56 I. Firefox w wersji 64 bitowej W przypadku, gdy przeglądarka Firefox v 56.0 (32 bity) samoczynnie aktualizuje się do wersji 56.0 (64

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Quality of Service to usuga dziaajca w wielu rodzajach sieci przewodowych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 8150

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 8150 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2300N http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873621

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2300N http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873621 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Livebox podłączenie drukarki USB

Livebox podłączenie drukarki USB Livebox 2.0 - podłączenie drukarki USB Modem Livebox 2.0 posiada 2 porty USB. Można je wykorzystać do podłączenia pamięci masowej (np. pendrive lub dysk twardy), oraz do podłączenia drukarki. Poniżej instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk

Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk 28.12.2006 wersja 0.01 - wstępna 1. Opis problemów Drukarka 1018 jest bardzo popularną drukarką laserową na rynku polskim. Problemy

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo