Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE ONLINE BACKUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE ONLINE BACKUP http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859646"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla F-SECURE ONLINE BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Jak dziala ten program? Program F-Secure Online Backup moe automatycznie wybra wane pliki i utworzy ich kopi zapasow. W razie potrzeby mona te rcznie wybra pliki do utworzenia kopii zapasowej. Kopia zapasowa plików jest zapisywana na zabezpieczonym serwerze w Internecie. Automatyczne tworzenie kopii zapasowej jest ciglym procesem przeprowadzanym w tle. Program wykrywa wszelkie zmiany w plikach na komputerze i automatycznie dodaje je do kopii zapasowej. Póniej mona przywróci dowolny plik z kopii zapasowej na komputer. Mona przywróci wszystkie pliki automatycznie lub wybra rcznie okrelone pliki. Pomoc do programu F-Secure Online Backup Pomoc do programu F-Secure Online Backup 7 Uywanie programu po raz pierwszy W tym rozdziale omówiono czynnoci, które naley przeprowadzi, rozpoczynajc korzystanie z programu F-Secure Online Backup. Aktywowanie programu Przy pierwszym uruchomieniu programu po instalacji naley go aktywowa. Aby aktywowa program: 1. W oknie Wprowad klucz subskrypcji wykonaj jedn z nastpujcych czynnoci: Kliknij lcze Bezplatna wersja próbna, aby wypróbowa program F-Secure Online Backup przez 30 dni. Wprowad klucz subskrypcji otrzymany w wiadomoci po zakupieniu programu. Informacje: Moesz posiada wicej ni jeden klucz subskrypcji dla rónych produktów. Na przyklad jeden klucz dla programu F-Secure Internet Security i inny dla uslugi F-Secure Online Backup. Upewnij si, e podajesz klucz subskrypcji otrzymany dla programu F-Secure Online Backup. Informacje: Klucz subskrypcji naley przechowywa w bezpiecznym miejscu. Bdzie on potrzebny póniej, na przyklad do przywracania plików. 2. Kliknij przycisk Kontynuuj. Zostanie otwarte okno Wprowad informacje dotyczce konta. 3. W oknie Wprowad informacje dotyczce konta wykonaj nastpujce czynnoci: a) Wprowad swój adres . b) Wprowad haslo. Haslo powinno by latwe do zapamitania, ale trudne do odgadnicia. Uyj kombinacji malych i wielkich znaków oraz cyfr. c) Wprowad ponownie to samo haslo w polu Potwierd haslo. Podanie adresu i hasla jest niezbdne podczas: przywracania plików; odbierania raportów dotyczcych zdarze kopii zapasowych na komputerze; uzyskiwania dostpu do plików z kopii zapasowej za pomoc interfejsu internetowego; otrzymywania pomocy technicznej, która moe by potrzebna w przyszloci. 4. Kliknij przycisk Kontynuuj. Zostanie otwarte okno umoliwiajce wprowadzenie nazwy kopii zapasowej, a take okrelenie typu kopii zapasowej i szybkoci. Po aktywowaniu programu moesz przystpi do tworzenia pierwszej kopii zapasowej. Tworzenie pierwszej kopii zapasowej Tworzenie pierwszej kopii zapasowej moe potrwa kilka dni lub nawet tygodni, w zalenoci od wydajnoci komputera, dostpnej przepustowoci oraz iloci danych. Zalecamy, aby w czasie wykonywania pierwszej kopii zapasowej komputer byl caly czas wlczony. Aby utworzy pierwsz kopi zapasow, wykonaj nastpujce czynnoci: 8 Pomoc do programu F-Secure Online Backup Pomoc do programu F-Secure Online Backup 1. Wprowad nazw kopii zapasowej, która ulatwi jej póniejsz identyfikacj. Ta nazwa moe by potrzebna w razie przeniesienia kopii zapasowej na inny komputer. 2. Wybierz typ kopii zapasowej: Automatycznie utwórz kopi zapasow wanych plików Wybierz pliki do utworzenia kopii zapasowej 3. Jeli chcesz uy wicej zasobów komputera i przyspieszy proces tworzenia kopii zapasowej plików, wybierz opcj Uyj wicej zasobów komputera 4. Jeli chcesz kontrolowa szybko tworzenia kopii zapasowej plików, wybierz szybko z menu rozwijanego Preferowana szybko przekazywania. 5. Kliknij przycisk Rozpocznij. Zostanie otwarta strona glówna programu F-Secure Online Backup. Dalszy przebieg procesu zaley od wybranego typu kopii zapasowej. W przypadku wybrania automatycznej kopii zapasowej aplikacja rozpocznie tworzenie kopii zapasowej plików. Informacje: Kliknij ikon w prawym górnym rogu okna, aby je zminimalizowa. Podczas tworzenia kopii zapasowej przez aplikacj moesz normalnie korzysta z komputera. W przypadku wybrania rcznej kopii zapasowej tworzenie kopii zapasowej rozpocznie si po wybraniu plików do umieszczenia w kopii. Pomoc do programu F-Secure Online Backup Pomoc do programu F-Secure Online Backup 9 Kupowanie subskrypcji Jeli korzystasz z bezplatnej wersji próbnej programu F-Secure Online Backup, moesz zakupi now subskrypcj w trybie online. Gdy zblia si koniec bezplatnego okresu próbnego, podczas otwierania programu jest wywietlane stosowne powiadomienie. Aby kupi subskrypcj: Otwórz program w wersji próbnej. Kliknij kart Ustawienia. Kliknij przycisk Klucze subskrypcji. Kliknij lcze Uzyskaj nowy klucz subskrypcji. Zamów peln wersj programu w sklepie F-Secure estore Po otrzymaniu klucza subskrypcji pelnej wersji, wprowad ten klucz w oknie dialogowym Aktywna subskrypcja. 7. Kliknij przycisk Aktywuj. Jeli czas dzialania wersji próbnej ju uplynl, moesz zamówi peln wersj programu w sklepie F-Secure estore lub kupi j u dystrybutora. 10 Pomoc do programu F-Secure Online Backup Pomoc do programu F-Secure Online Backup Odnawianie subskrypcji Subskrypcj mona odnowi w trybie online. Gdy zblia si moment wyganicia subskrypcji, podczas otwierania programu jest wywietlane stosowne przypomnienie. Aby odnowi subskrypcj: 1. W oknie przypomnienia kliknij opcj Odnów subskrypcj. Zostanie otwarta strona internetowa sklepu F-Secure estore. 2. Odnów swoj subskrypcj. Nowy klucz subskrypcji zostanie wyslany na adres Przygotuj otrzymany klucz subskrypcji. 4. Na karcie Ustawienia kliknij opcj Klucze subskrypcji. 5. W otwartym oknie dialogowym wprowad nowy klucz subskrypcji i kliknij przycisk Aktywuj. Subskrypcja zostala pomylnie odnowiona. Pomoc do programu F-Secure Online Backup Pomoc do programu F-Secure Online Backup 11 Tworzenie kopii zapasowej plików W tym rozdziale opisano sposób tworzenia automatycznej i rcznej kopii zapasowej. Rczne tworzenie kopii zapasowej plików W tej sekcji opisano sposób tworzenia rcznej kopii zapasowej za porednictwem karty Kopia zapasowa. Kategorie Poczta i Moje wane pliki pozwalaj okreli, które foldery poczty lub wane pliki s uwzgldniane w kopii zapasowej. Dla pozostalych kategorii mona jedynie wlczy tworzenie kopii zapasowej. W kopii zapasowej uwzgldniany jest wstpnie zdefiniowany zakres plików. Dla kadej kategorii plików (Dokumenty biurowe, Zdjcia i filmy, Muzyka) mona wlczy lub wylczy tworzenie kopii zapasowej. Ponadto mona okreli, czy ma zosta utworzona kopia zapasowa folderów w kategorii,,poczta " i,,moje wane pliki", czy tylko jednej z nich. Aby rcznie utworzy kopi zapasow plików: 1. Kliknij kart Kopia zapasowa. 2. Aby uwzgldni w kopii zapasowej wstpnie okrelony zakres dokumentów biurowych, kliknij przycisk Wlcz obok pozycji,,dokumenty biurowe".

3 3. Aby uwzgldni w kopii zapasowej wstpnie okrelony zakres zdj i filmów, kliknij przycisk Wlcz obok pozycji,,zdjcia i filmy". 4. Aby uwzgldni w kopii zapasowej wstpnie okrelony zakres plików muzycznych, kliknij przycisk Wlcz obok pozycji,,muzyka". 5. Aby utworzy kopi zapasow wiadomoci a) Kliknij przycisk Zmie obok pozycji,,poczta ". b) Kliknij opcj Wybierz foldery. c) Wybierz pliki i foldery, których kopi zapasow chcesz utworzy. d) Kliknij przycisk OK. 6. Aby utworzy kopi zapasow wanych plików: a) Klikniacji DTP InDesign, QuarkXpress, PageMaker, FrameMaker Dokumenty oprogramowania Apple Pages, Keynote, Numbers iwork Pliki oprogramowania CAD i CAM Pliki dxf, dwg, mac, pla, pln, pz3, pzz Pomoc do programu F-Secure Online Backup Pomoc do programu F-Secure Online Backup 13 Kategoria Typy pliku Inne dokumenty Aplikacja/rozszerzenie Pliki pdf, txt Zdjcia i filmy Wszystkie powszechnie uywane pliki aparatów cyfrowych i aplikacji graficznych Zdjcia i rysunki, w tym zdjcia z aparatów cyfrowych w formacie RAW Pliki gif, jpg, jpeg, tif, tiff, crw, cr2, raw, nef, dng, orf, pef, ptx, raf Dokumenty aplikacji do tworzenia Pliki ai, eps, cpt, cdr, cdx, fla, png, treci psd, psb, psp, eps, dxf, fhd, fh9, graffle, wec, xar Pliki wideo Pliki muzyczne Poczta Pliki audio Wiadomoci (wybór domylny) Pliki wmv, mov, 3gp Pliki mp3, m4a, m4p, wma, aac Domylna aplikacja poczty (Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Thunderbird) W systemie Mac: programy Thunderbird i Mac OS X Mail Moje wane pliki Obslugiwane pliki znajdujce si w folderze Moje dokumenty (domylny wybór). Obslugiwane pliki znajdujce si na pulpicie (domylny wybór). Pliki znajdujce si w folderze Ulubione przegldarki Internet Explorer (wybór domylny) Co zrobi w przypadku usunicia pliku, który zostal ju umieszczony w kopii zapasowej? Usunicie pliku, który zostal ju umieszczony w kopii zapasowej, nie powoduje jego natychmiastowego usunicia z kopii zapasowej. Umoliwia to odzyskiwanie plików usunitych przez pomylk lub zbyt pochopnie. Lokalnie usunite pliki domylnie pozostaj w kopii zapasowej przez 30 dni. Ten czas mona w razie potrzeby zmieni. Wicej informacji znajduje si w czci Zmienianie ustawie kopii zapasowych. 14 Pomoc do programu F-Secure Online Backup Pomoc do programu F-Secure Online Backup Co zrobi, aby zatrzyma tworzenie kopii zapasowej plików? Tworzenie kopii zapasowej mona zatrzyma na stale lub tymczasowo. Tymczasowe zatrzymywanie tworzenia kopii zapasowej plików Tworzenie kopii zapasowej plików mona zatrzyma tymczasowo na 1 godzin, 3 godziny lub 24 godziny. Aby zatrzyma tymczasowo tworzenie kopii zapasowej plików: 1. Kliknij przycisk Wstrzymaj u dolu ekranu. 2. Okrel, na jak dlugo chcesz wstrzyma tworzenie kopii zapasowej plików. Tworzenie kopii zapasowej zostanie wstrzymane na okrelony czas. Po uplyniciu tego czasu lub klikniciu przycisku Wznów operacja tworzenia kopii zapasowej bdzie kontynuowana. Informacje: Kliknicie przycisku Wznów umoliwia wybranie, czy tworzenie kopii zapasowej ma by kontynuowane natychmiast, po uplyniciu 10 minut lub 1 godziny. Zatrzymywanie tworzenia kopii zapasowej plików Tworzenie kopii zapasowej plików mona zatrzyma, zamykajc program. Aby zatrzyma tworzenie kopii zapasowej plików: 1. W systemie Windows kliknij prawym przyciskiem myszy ikon programu na pasku zada systemu w prawym dolnym rogu ekranu. 2. W systemie Mac umie wskanik myszy nad ikon programu w oknie Dock, a zostanie wywietlone menu. 3. Wybierz polecenie Zakocz. Pomoc do programu F- Secure Online Backup Pomoc do programu F-Secure Online Backup 15 Przywracanie plików z kopii zapasowej W tym rozdziale opisano sposób przywracania plików z kopii zapasowej za porednictwem karty Przywró. Przywracanie plików z kopii zapasowej na komputerze W tej czci opisano sposób przywracania plików z kopii zapasowej na komputerze. Aby przywróci pliki z kopii zapasowej: 1. Kliknij kart Przywró. 2. Aby wybra pliki do przywrócenia, kliknij opcj Zmie obok kadej kategorii plików. 3. Okrel, czy chcesz przywróci wszystkie pliki czy tylko ich cz: Automatycznie przywró pliki: automatycznie przywraca wszystkie pliki z tej kategorii. Wybierz foldery: pozwala wybra foldery do przywrócenia. Nie przywracaj plików: pomija pliki z tej kategorii podczas przywracania. 4. Kliknij przycisk Opcje, aby wybra opcje przywracania. 5. W obszarze Zapisz przywrócone pliki w wybierz lokalizacj dla przywracanych plików: Pierwotne lokalizacje: przywraca pliki w oryginalnych folderach. Informacje: Wicej informacji na temat przywracania plików systemowych zawarto w sekcji Przywracanie kopii zapasowej na innym komputerze. Aby wybra inny folder, zaznacz opcj obok pustego pola i kliknij przycisk Przegldaj. Zaznacz t opcj, jeli chcesz porówna pliki z kopii zapasowej z lokalnymi plikami na komputerze przed podjciem decyzji, które z nich zachowa. 6. W obszarze,,reguly zastpowania" okrel, które pliki maj zosta zastpione: Zastpuj pliki lokalne, tylko jeli s starsze: zachowuje najnowsze pliki (lokalne lub z kopii zapasowej). Zawsze zastpuj pliki lokalne plikami z kopii zapasowych: zachowuje pliki z kopii zapasowej i usuwa pliki lokalne. Nie zastpuj plików lokalnych: zachowuje pliki lokalne i usuwa pliki z kopii zapasowej. 7. Kliknij przycisk OK. 8. Kliknij przycisk Przywró teraz. Co zrobi, aby zatrzyma przywracanie plików? Program oferuje moliwo zatrzymania przywracania plików. Aby zatrzyma przywracanie plików: 1. Na karcie Przywró kliknij przycisk Anuluj. pliki nie zostan przywrócone. kopii zapasowych takich plików nie jest konieczne. uwzgldni pliki systemowe w kopii zapasowej, wybierz opcj Zezwalaj na tworzenie kopii zapasowych plików systemowych. one te niepotrzebne wykorzystanie przepustowoci. Otrzymywanie wiadomoci z raportami Uytkownik moe wlczy lub wylczy funkcj otrzymywania wiadomoci z raportami. 18 Pomoc do programu F-Secure Online Backup Pomoc do programu F-Secure Online Backup Na licie,,wysylaj raporty na adres " mona wlczy lub wylczy funkcj otrzymywania wiadomoci z cotygodniowymi raportami o stanie kopii zapasowej. Informacje: W interfejsie internetowym F-Secure Online Backup mona doda adres , na który raporty maj by wysylane. Taki dodatkowy adres moe by przeznaczony wylcznie do otrzymywania tych raportów. Konfigurowanie wydajnoci komputera i szybkoci tworzenia kopii zapasowej Poniej znajduj si informacje o konfigurowaniu wydajnoci komputera i szybkoci tworzenia kopii zapasowej.

4 Moesz wybra jedn z nastpujcych opcji: Wydajno: wybranie opcji Uyj wicej zasobów komputera spowoduje, e program F-Secure Online Backup uywa wszystkich zasobów potrzebnych do utworzenia kopii zapasowej plików. W przypadku szybszego komputera moe to znacznie przyspieszy tworzenie kopii zapasowej. Na komputerze o ograniczonych zasobach uycie wikszej iloci zasobów komputera spowoduje spowolnienie polczenia internetowego lub calego komputera, Jeli komputer jest nowszego typu, mona spróbowa wlczy t opcj. Jeli jednak spowoduje to spowolnienie pracy komputera, w dowolnym momencie mona powróci do ustawienia optymalnej szybkoci. Preferowana szybko przekazywania: menu rozwijane Preferowana szybko przekazywania umoliwia wybranie szybkoci tworzenia kopii zapasowej plików. Informacje: Szybko przekazywania w menu rozwijanym jest okrelona w kilobajtach na sekund (KB/s). Czyli na przyklad warto 50 KB/s jest równa 400 kb/s (kilobitom na sekund). Zapisywanie historii wersji W przypadku modyfikowania lokalnych dokumentów biurowych, które zostaly ju umieszczone w kopii zapasowej, mona wybra, czy zmodyfikowane wersje maj by take dodawane do kopii zapasowej. W tym celu naley zaznaczy lub usun zaznaczenie opcji Zapisz zmienione dokumenty w obszarze,,zapisz histori wersji dokumentów biurowych". Informacje: Opcja Zapisz zmienione dokumenty dotyczy tylko dokumentów biurowych. Domylnie opcja Zapisz zmienione dokumenty jest wyczyszczona. Oznacza to, e zmienione dokumenty zastpuj poprzednie wersje w kopii zapasowej. W ten sposób kopia zapasowa zawsze zawiera najnowsz wersj. Aby wlczy zapisywanie historii wersji: 1. Zaznacz opcj Zapisz zmienione dokumenty. Kopia zapasowa bdzie zawiera najnowsz wersj dokumentu wraz z okrelon liczb wczeniejszych wersji. 2. Na licie,,maksymalna liczba wersji do zapisania" okrel, ile wersji ma by zachowywanych. Jeli na przyklad wybierzesz warto 3, to w kopii zapasowej bdzie przechowywana najnowsza wersja dokumentu wraz z dwiema poprzednimi wersjami. Uwaga: W przypadku wprowadzania wielu zmian w duej liczbie plików zaznaczenie tej opcji jest niezalecane. Moe to spowodowa znaczne zwikszenie rozmiaru kopii zapasowej i wydluy czas przywracania. Zachowywanie usunitych plików w kopii zapasowej W obszarze Usuwaj wykluczone i usunite pliki z kopii zapasowych domylnie jest wybrana opcja Po 30 dniach. Pomoc do programu F-Secure Online Backup Pomoc do programu F-Secure Online Backup 19 Oznacza to, e usunite z komputera pliki s przechowywane w kopii zapasowej przez 30 dni. Umoliwia to póniejsze przywrócenie usunitych plików. Liczb dni przechowywania plików w kopii zapasowej mona zmieni. Wybranie opcji Natychmiast powoduje, e pliki usunite z komputera s te od razu usuwane z kopii zapasowej. Zmienianie ustawie serwera proxy W sekcji ustawie serwera proxy mona edytowa istniejce ustawienia lub skonfigurowa nowy serwer proxy do nawizywania polcze z Internetem za porednictwem serwera proxy HTTP. Aby zmieni ustawienia serwera proxy, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Kliknij kart Ustawienia. 2. W obszarze Ustawienia serwera proxy kliknij przycisk Zmie. 3. Aby korzysta z serwera proxy, w oknie dialogowym Ustawienia serwera proxy wybierz opcj Uyj serwera proxy. Pola w tym oknie dialogowym stan si dostpne. 4. W celu skonfigurowania nowego serwera proxy wprowad nastpujce informacje: a) Adres -- adres URL lub IP serwera proxy. Na przyklad:,,proxy.isp.com" lub,, ". b) Port -- numer portu nasluchiwanego przez serwer proxy. Moesz wprowadzi niestandardowy numer portu, na przyklad Jeli nie zostanie wprowadzony aden numer portu, zostanie uyty port domylny (3128). c) Nazwa logowania -- warto okrelana przez administratora. Sluy do uwierzytelniania uytkownika na serwerze proxy. Jeli nie znasz nazwy logowania, skontaktuj si z administratorem. d) Haslo -- w niektórych przypadkach haslo nie jest wymagane. W przeciwnym razie jest ono ustawiane przez administratora. Jeli nie znasz hasla, skontaktuj si z administratorem. 5. Kliknij przycisk OK. Przywracanie oryginalnych ustawie Program oferuje moliwo przywrócenia oryginalnych ustawie. Aby przywróci oryginalne ustawienia: Kliknij przycisk Resetuj. Spowoduje to przywrócenie oryginalnych ustawie. 20 Pomoc do programu F-Secure Online Backup Pomoc do programu F-Secure Online Backup Sprawdzanie stanu kopii zapasowej Program F-Secure Online Backup stale udostpnia informacje o stanie kopii zapasowej. Na karcie Kopia zapasowa s wywietlane nastpujce informacje: Informacje o stanie Stan polczenia jest wywietlany w lewym górnym rogu okna. Online: polczenie z Internetem i serwerem kopii zapasowych jest dostpne. Offline: polczenie z Internetem lub serwerem kopii zapasowych jest niedostpne. Stan dzialania jest wywietlany w lewym dolnym rogu okna i informuje o aktualnie wykonywanej przez aplikacj czynnoci. Informacje o kopii zapasowej W obszarze stanu polczenia s wywietlane nastpujce informacje: Liczba plików ju uwzgldnionych w kopii zapasowej. Lczny rozmiar plików w kopii zapasowej. Lista najnowszych plików, które zostaly uwzgldnione w kopii zapasowej i przekazane na serwer zdalny. Informacje o biecej kopii zapasowej s wywietlane dopiero po zakoczeniu procesu jej tworzenia. Wywietlanie dziennika Program oferuje moliwo wywietlenia listy plików, które s obecnie przekazywane na serwer zdalny, oraz informacji o postpie tworzenia kopii zapasowej. Aby wywietli dziennik: Kliknij przycisk Poka szczególy (3) Dziennik zostanie wywietlony na karcie Kopia zapasowa. Wywietlanie plików z kopii zapasowej Pliki z kopii zapasowej mona wywietli przy uyciu programu F-Secure Online Backup na komputerze lub za pomoc interfejsu internetowego rozwizania F-Secure Online Backup. Informacje: W Eksploratorze Windows informacje o stanie tworzenia kopii zapasowej plików i folderów s dostpne na pierwszy rzut oka. Wywietlenie pomaraczowej kropki na pliku oznacza, e ten plik oczekuje na uwzgldnienie w kopii zapasowej. Po utworzeniu kopii zapasowej kolor tej kropki jest zmieniany na zielony. Wywietlanie plików przy uyciu programu F-Secure Online Backup Pliki z kopii zapasowej mona wywietla przy uyciu programu F- Secure Online Backup. Aby wywietli pliki z kopii zapasowej: 1. Kliknij kart Kopia zapasowa lub Przywró 2. Kliknij przycisk Poka pliki. Po klikniciu przycisku Poka pliki (1) pod kartami Kopia zapasowa i Przywró (zobacz: ilustracja 1) zostanie wywietlona lista wszystkich plików w kopii zapasowej online. Lista jest otwierana w nowym oknie i zawiera szczególowe informacje o plikach i katalogach, które mona przywróci. Pomoc do programu F-Secure Online Backup Pomoc do programu F-Secure Online Backup 21 Na karcie Kopia zapasowa po lewej stronie jest wywietlana lista plików ostatnio umieszczonych w kopii zapasowej (2).

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ta lista zawiera informacje o wszystkich plikach, które zostaly niedawno przekazane lub pobrane, i jest stale aktualizowana. Szczególowy dziennik przekazywania (4) jest wywietlany po klikniciu przycisku Poka szczególy lub Typy plików (3) (patrz obraz 2). one zapisywane automatycznie w katalogu instalacyjnym aplikacji i mona uzyska do nich dostp przy uyciu lcza Poka szczególy (6). Wywietlanie plików w interfejsie internetowym rozwizania F-Secure Online Backup Pliki z kopii zapasowej mona wywietla i odtwarza przy uyciu interfejsu internetowego rozwizania F-Secure Online Backup 2 Pomoc do programu F-Secure Online Backup Pomoc do programu F-Secure Online Backup Za pomoc interfejsu internetowego rozwizania F-Secure Online Backup mona wywietla, odtwarza i pobiera pliki z kopii zapasowej, ale nie mona tworzy kopii zapasowych. Informacje: Interfejs internetowy w pelni obsluguje nastpujce przegldarki: Microsoft Internet Explorer 6.0 i 7.0 Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 Safari 3.0 Wymagana jest wirtualna maszyna Java (JVM) w wersji co najmniej 1.5. W celu zapewnienia prawidlowego dzialania wszystkich funkcji interfejsu internetowego zalecamy uywanie w pelni obslugiwanych przegldarek. Aby wywietli pliki z kopii zapasowej: 1. Wpisz w przegldarce nastpujcy adres internetowy: Klienci, którzy nabyli program od naszych partnerów biznesowych lub w sklepie F-Secure estore w Europie, Afryce, Azji lub Australii (http://www.f-secure.com/estore/) -- f-secure.com. Klienci, którzy nabyli program od naszych partnerów biznesowych lub w sklepie F-Secure estore w Ameryce Pólnocnej, rodkowej lub Poludniowej (http://www.f-secureusa.com/estore/) -- f-secureusa.com. W razie braku pewnoci, którego adresu uy, naley si skontaktowa z pomoc techniczn firmy F-Secure 2. Zaloguj si w interfejsie internetowym, wprowadzajc swoj nazw logowania (adres ) i haslo. Nazwa logowania i haslo s takie same jak uywane w programie F-Secure Online Backup. Uwaga: w interfejsie internetowym F-Secure Online Backup mona doda adres , na który maj by wysylane raporty. Ten dodatkowy adres jest uywany wylcznie na potrzeby wysylania raportów. 3. Dostp do witryny sieci Web mona te uzyska za pomoc menu Start systemu Windows. W tym celu wykonaj nastpujce czynnoci: a) W systemie Windows Vista kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Wszystkie programy, a nastpnie kliknij kolejno pozycje F-Secure Online Backup F-Secure Online Backu >F-Secure Online Backup w sieci Web. b) W systemie Windows XP kliknij kolejno pozycje Start Programy F-Secure Online Backup F-Secure Online Backup F-Secure Online Backup w sieci Web. c) W systemie Windows 7 otwórz menu Start, wybierz polecenie Wszystkie programy, a nastpnie kliknij kolejno pozycje F-Secure Online Backup F-Secure Online Backup >F-Secure Online Backup Co zrobi, jeli tworzenie kopii zapasowej trwa za dlugo? Tworzenie pierwszej kopii zapasowej moe potrwa kilka dni lub nawet tygodni. Gdy pierwsza kopia zapasowa zostanie utworzona, mona przyspieszy i zoptymalizowa proces tworzenia kopii zapasowych na komputerze za pomoc kilku prostych ustawie (w zalenoci od moliwoci komputera): Uycie wikszej iloci zasobów komputera i wybranie preferowanej szybkoci przekazywania Jeli komputer jest wzgldnie nowy, moesz wlczy tworzenie kopii zapasowych z uyciem wikszej iloci zasobów komputera. Jeli spowoduje to obnienie wydajnoci komputera, opcj Uyj wicej zasobów komputera moesz wylczy. Z menu rozwijanego Preferowana szybko przekazywania moesz wybra szybko, z jak maj by przekazywane pliki. Zmiana zakresu kopii zapasowej Wlczenie kilku kategorii (,,Dokumenty biurowe",,,zdjcia i filmy",,,muzyka") oraz wybranie wielu folderów i plików w kategoriach,,poczta " i,,moje wane pliki" moe spowolni tworzenie kopii zapasowej. Szybko nie jest uzaleniona od rozmiaru plików, ale od ich liczby. W zalenoci od wydajnoci komputera i szybkoci polczenia internetowego proces tworzenia kopii zapasowej moe wplywa negatywnie na Pomoc do programu F-Secure Online Backup Pomoc do programu F-Secure Online Backup 23 wydajno komputera, jeli wybrano dziesitki lub setki tysicy plików do uwzgldnienia w kopii zapasowej. Mona spróbowa wylczy niektóre kategorie lub wykluczy cz plików bd folderów z kopii zapasowej..

NetiaBackup. Przewodnik pomocy

NetiaBackup. Przewodnik pomocy NetiaBackup Przewodnik pomocy Spis treści Wprowadzenie... 3 Co to jest rozwiązanie NetiaBackup?... 3 Jak działa ten produkt?... 3 UŜywanie produktu po raz pierwszy... 4 Aktywowanie produktu... 4 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents Uywanie licencji typu On-Demand Language Using an On-Demand License Japanese Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Tryb licencji On-Demand Roaming Praca bez dostpu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. F-Secure Online Backup

Podręcznik użytkownika. F-Secure Online Backup Podręcznik użytkownika F-Secure Online Backup Podręcznik użytkownika Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Tworzenie kopii zapasowej zawartości...4 1.1 Co to jest F-Secure Online Backup?...5 1.2 Jak działa

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer. Przegld wybranych funkcji programu

Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer. Przegld wybranych funkcji programu 1 Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer Przegld wybranych funkcji programu 2 Podstawy obsáugi programu opis funkcji jakie speániaj poszczególne paski okna przegldarki Pasek Menu 3DVHNQDU]G]L Przyciski

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Wejdź na stronę www.netia.pl/wirtualny_dysk Pobierz program Wirtualny Dysk na swój komputer wybierz pomiędzy wersją na systemy Windows a Macintosh, jak na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI MASZYNA CZASU DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE Zainstaluj program Genie Timeline 2012 i uruchom go. Aplikacja utworzy na Pulpicie Windows nowy folder o nazwie No-BackupZone. Jeżeli chcesz wykluczyć

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Nowe notowania epromak Professional

Nowe notowania epromak Professional Nowe notowania epromak Professional Poniższa instrukcja obsługi zawiera: 1. Pobranie pliku instalacyjnego... 1 2. Proces Instalacji... 3 3. Uruchomienie notowań... 5 4. Dodatkowe funkcjonalności... 7 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller Instrukcja uytkownika 91-046 Łód, ul. Kołodziejska 15 tel./ fax +48 42 6532286 http://www.agade.net, agade@agade.net Spis treci: 1. Wstpna

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET SMART SECURITY 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823216

Twoja instrukcja użytkownika ESET SMART SECURITY 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823216 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET SMART SECURITY 4. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ESET SMART SECURITY

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_05/Z4 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Tworzenie własnej witryny WWW - Zadanie 4 (D1) Zadanie 4 Wypełnianie zawartością

Bardziej szczegółowo

ekopia w Chmurze bezpieczny, zdalny backup danych Instrukcja użytkownika dla klientów systemu mmedica

ekopia w Chmurze bezpieczny, zdalny backup danych Instrukcja użytkownika dla klientów systemu mmedica ekopia w Chmurze bezpieczny, zdalny backup danych Instrukcja użytkownika dla klientów systemu mmedica Wersja 2.0 Data ostatniej aktualizacji: 07.03.2016 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Minimalne wymagania środowiska

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl W instrukcji znajdują się informacje dotyczące zakresu działania usługi efax oraz kilka wskazówek umożliwiających sprawne wykorzystywanie usługi wirtualnych faksów w codziennej pracy. Wysyłanie i odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 New Features in Allplan 2016-0 i Allplan 2016 Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 ii Allplan 2016 Spis treści Nowy system licencji... 1 Aktywacja licencji w trybie online... 2 Zwrot licencji w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

KONTO UCZNIA Rok szkolny 2016/2017

KONTO UCZNIA Rok szkolny 2016/2017 KONTO UCZNIA Rok szkolny 2016/2017 ProjectSend SPIS TREŚCI Czym jest Magazyn plików? s 03 Tworzenie nowego konta s 04 Logowanie s 05 Dodawanie plików s 07 Zarządzanie plikami s 11 Pobieranie plików s 13

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze

Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze 1 Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze Krok 1. Założenie konta. Zgłoś się do opiekuna pracowni celem założenia konta. Przygotuj własną propozycję nazwy użytkownika, np. jkowalski, jankowalski,

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer Problemy techniczne Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Udostępniając treści w naszych serwisach internetowych wykorzystujemy pliki cookie (tzw. ciasteczka) na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL MY BOOK ELITE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594199

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL MY BOOK ELITE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594199 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL MY BOOK ELITE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl Pocztę możesz odbierać na trzy sposoby: 1. przez program pocztowy na Twoim komputerze (np. Outlook, Thunderbird, The Bat itp.) 2. przez

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa).

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa). MOL Optivum Pierwsze uruchomienie programu MOL Optivum na komputerze pełniącym rolę serwera bazy danych Porada przeznaczona jest dla użytkowników, którzy zainstalowali program MOL Optivum i chcą go uruchomić

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Luty 2016 r. Szybki start Niniejszy dokument pomaga zapoznać się z systemem Novell Filr oraz ułatwia zrozumienie najistotniejszych pojęć i zadań. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer Problemy techniczne Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Udostępniając treści w naszych serwisach internetowych wykorzystujemy pliki cookie (tzw. ciasteczka) na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u

Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u Language Automatic Firmware Update Wizard Contents Dostp do kreatora Proces aktualizacji firmware'u (uruchomiony z trybu normalnego) Proces aktualizacji

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - zarzdzanie uytkownikami

AltiumLive Dashboard - zarzdzanie uytkownikami AltiumLive Dashboard - zarzdzanie uytkownikami Language AltiumLive Dashboard - Managing Users Contents Lista uytkowników Grupowanie, sortowanie i filtrowanie Dodawanie uytkownika Edycja istniejcego uytkownika

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 98

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 98 UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 98 Aby utworzyć i skonfigurować nowe połączenie Wirtualnych Sieci Prywatnych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować Outlooka?

Jak skonfigurować Outlooka? Jak skonfigurować Outlooka? str. 1 Jak skonfigurować Outlooka? W tym dokumencie znajdziesz: Czy mogę korzystać z Outlooka?... 1 Nowa instalacja Outlooka... 2 Konfiguracja HostedExchange.pl na komputerze

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Wersje próbne SOLIDWORKS

Wersje próbne SOLIDWORKS Wersje próbne SOLIDWORKS Spis treści Witamy w SOLIDWORKS w przeglądarce...3 Wprowadzenie...4 Dane dotyczące wersji próbnej...5 Rozdzielczość obrazu...6 Podstawowe narzędzia...7 Zamykanie SOLIDWORKS...8

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Microsoft Authenticode Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode wersja 1.1 Spis treci 1. WSTP... 3 2. TWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU... 3 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Zdalny dostęp do źródeł elektronicznych BUR dla pracowników i studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zdalny dostęp do źródeł elektronicznych BUR dla pracowników i studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów, 2017-10-12 Zdalny dostęp do źródeł elektronicznych BUR dla pracowników i studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 1. Obsługiwane przeglądarki internetowe... 2 2. Uwagi odnośnie serwerów proxy... 2

Bardziej szczegółowo