Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE ONLINE BACKUP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE ONLINE BACKUP http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859646"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla F-SECURE ONLINE BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Jak dziala ten program? Program F-Secure Online Backup moe automatycznie wybra wane pliki i utworzy ich kopi zapasow. W razie potrzeby mona te rcznie wybra pliki do utworzenia kopii zapasowej. Kopia zapasowa plików jest zapisywana na zabezpieczonym serwerze w Internecie. Automatyczne tworzenie kopii zapasowej jest ciglym procesem przeprowadzanym w tle. Program wykrywa wszelkie zmiany w plikach na komputerze i automatycznie dodaje je do kopii zapasowej. Póniej mona przywróci dowolny plik z kopii zapasowej na komputer. Mona przywróci wszystkie pliki automatycznie lub wybra rcznie okrelone pliki. Pomoc do programu F-Secure Online Backup Pomoc do programu F-Secure Online Backup 7 Uywanie programu po raz pierwszy W tym rozdziale omówiono czynnoci, które naley przeprowadzi, rozpoczynajc korzystanie z programu F-Secure Online Backup. Aktywowanie programu Przy pierwszym uruchomieniu programu po instalacji naley go aktywowa. Aby aktywowa program: 1. W oknie Wprowad klucz subskrypcji wykonaj jedn z nastpujcych czynnoci: Kliknij lcze Bezplatna wersja próbna, aby wypróbowa program F-Secure Online Backup przez 30 dni. Wprowad klucz subskrypcji otrzymany w wiadomoci po zakupieniu programu. Informacje: Moesz posiada wicej ni jeden klucz subskrypcji dla rónych produktów. Na przyklad jeden klucz dla programu F-Secure Internet Security i inny dla uslugi F-Secure Online Backup. Upewnij si, e podajesz klucz subskrypcji otrzymany dla programu F-Secure Online Backup. Informacje: Klucz subskrypcji naley przechowywa w bezpiecznym miejscu. Bdzie on potrzebny póniej, na przyklad do przywracania plików. 2. Kliknij przycisk Kontynuuj. Zostanie otwarte okno Wprowad informacje dotyczce konta. 3. W oknie Wprowad informacje dotyczce konta wykonaj nastpujce czynnoci: a) Wprowad swój adres . b) Wprowad haslo. Haslo powinno by latwe do zapamitania, ale trudne do odgadnicia. Uyj kombinacji malych i wielkich znaków oraz cyfr. c) Wprowad ponownie to samo haslo w polu Potwierd haslo. Podanie adresu i hasla jest niezbdne podczas: przywracania plików; odbierania raportów dotyczcych zdarze kopii zapasowych na komputerze; uzyskiwania dostpu do plików z kopii zapasowej za pomoc interfejsu internetowego; otrzymywania pomocy technicznej, która moe by potrzebna w przyszloci. 4. Kliknij przycisk Kontynuuj. Zostanie otwarte okno umoliwiajce wprowadzenie nazwy kopii zapasowej, a take okrelenie typu kopii zapasowej i szybkoci. Po aktywowaniu programu moesz przystpi do tworzenia pierwszej kopii zapasowej. Tworzenie pierwszej kopii zapasowej Tworzenie pierwszej kopii zapasowej moe potrwa kilka dni lub nawet tygodni, w zalenoci od wydajnoci komputera, dostpnej przepustowoci oraz iloci danych. Zalecamy, aby w czasie wykonywania pierwszej kopii zapasowej komputer byl caly czas wlczony. Aby utworzy pierwsz kopi zapasow, wykonaj nastpujce czynnoci: 8 Pomoc do programu F-Secure Online Backup Pomoc do programu F-Secure Online Backup 1. Wprowad nazw kopii zapasowej, która ulatwi jej póniejsz identyfikacj. Ta nazwa moe by potrzebna w razie przeniesienia kopii zapasowej na inny komputer. 2. Wybierz typ kopii zapasowej: Automatycznie utwórz kopi zapasow wanych plików Wybierz pliki do utworzenia kopii zapasowej 3. Jeli chcesz uy wicej zasobów komputera i przyspieszy proces tworzenia kopii zapasowej plików, wybierz opcj Uyj wicej zasobów komputera 4. Jeli chcesz kontrolowa szybko tworzenia kopii zapasowej plików, wybierz szybko z menu rozwijanego Preferowana szybko przekazywania. 5. Kliknij przycisk Rozpocznij. Zostanie otwarta strona glówna programu F-Secure Online Backup. Dalszy przebieg procesu zaley od wybranego typu kopii zapasowej. W przypadku wybrania automatycznej kopii zapasowej aplikacja rozpocznie tworzenie kopii zapasowej plików. Informacje: Kliknij ikon w prawym górnym rogu okna, aby je zminimalizowa. Podczas tworzenia kopii zapasowej przez aplikacj moesz normalnie korzysta z komputera. W przypadku wybrania rcznej kopii zapasowej tworzenie kopii zapasowej rozpocznie si po wybraniu plików do umieszczenia w kopii. Pomoc do programu F-Secure Online Backup Pomoc do programu F-Secure Online Backup 9 Kupowanie subskrypcji Jeli korzystasz z bezplatnej wersji próbnej programu F-Secure Online Backup, moesz zakupi now subskrypcj w trybie online. Gdy zblia si koniec bezplatnego okresu próbnego, podczas otwierania programu jest wywietlane stosowne powiadomienie. Aby kupi subskrypcj: Otwórz program w wersji próbnej. Kliknij kart Ustawienia. Kliknij przycisk Klucze subskrypcji. Kliknij lcze Uzyskaj nowy klucz subskrypcji. Zamów peln wersj programu w sklepie F-Secure estore Po otrzymaniu klucza subskrypcji pelnej wersji, wprowad ten klucz w oknie dialogowym Aktywna subskrypcja. 7. Kliknij przycisk Aktywuj. Jeli czas dzialania wersji próbnej ju uplynl, moesz zamówi peln wersj programu w sklepie F-Secure estore lub kupi j u dystrybutora. 10 Pomoc do programu F-Secure Online Backup Pomoc do programu F-Secure Online Backup Odnawianie subskrypcji Subskrypcj mona odnowi w trybie online. Gdy zblia si moment wyganicia subskrypcji, podczas otwierania programu jest wywietlane stosowne przypomnienie. Aby odnowi subskrypcj: 1. W oknie przypomnienia kliknij opcj Odnów subskrypcj. Zostanie otwarta strona internetowa sklepu F-Secure estore. 2. Odnów swoj subskrypcj. Nowy klucz subskrypcji zostanie wyslany na adres Przygotuj otrzymany klucz subskrypcji. 4. Na karcie Ustawienia kliknij opcj Klucze subskrypcji. 5. W otwartym oknie dialogowym wprowad nowy klucz subskrypcji i kliknij przycisk Aktywuj. Subskrypcja zostala pomylnie odnowiona. Pomoc do programu F-Secure Online Backup Pomoc do programu F-Secure Online Backup 11 Tworzenie kopii zapasowej plików W tym rozdziale opisano sposób tworzenia automatycznej i rcznej kopii zapasowej. Rczne tworzenie kopii zapasowej plików W tej sekcji opisano sposób tworzenia rcznej kopii zapasowej za porednictwem karty Kopia zapasowa. Kategorie Poczta i Moje wane pliki pozwalaj okreli, które foldery poczty lub wane pliki s uwzgldniane w kopii zapasowej. Dla pozostalych kategorii mona jedynie wlczy tworzenie kopii zapasowej. W kopii zapasowej uwzgldniany jest wstpnie zdefiniowany zakres plików. Dla kadej kategorii plików (Dokumenty biurowe, Zdjcia i filmy, Muzyka) mona wlczy lub wylczy tworzenie kopii zapasowej. Ponadto mona okreli, czy ma zosta utworzona kopia zapasowa folderów w kategorii,,poczta " i,,moje wane pliki", czy tylko jednej z nich. Aby rcznie utworzy kopi zapasow plików: 1. Kliknij kart Kopia zapasowa. 2. Aby uwzgldni w kopii zapasowej wstpnie okrelony zakres dokumentów biurowych, kliknij przycisk Wlcz obok pozycji,,dokumenty biurowe".

3 3. Aby uwzgldni w kopii zapasowej wstpnie okrelony zakres zdj i filmów, kliknij przycisk Wlcz obok pozycji,,zdjcia i filmy". 4. Aby uwzgldni w kopii zapasowej wstpnie okrelony zakres plików muzycznych, kliknij przycisk Wlcz obok pozycji,,muzyka". 5. Aby utworzy kopi zapasow wiadomoci a) Kliknij przycisk Zmie obok pozycji,,poczta ". b) Kliknij opcj Wybierz foldery. c) Wybierz pliki i foldery, których kopi zapasow chcesz utworzy. d) Kliknij przycisk OK. 6. Aby utworzy kopi zapasow wanych plików: a) Klikniacji DTP InDesign, QuarkXpress, PageMaker, FrameMaker Dokumenty oprogramowania Apple Pages, Keynote, Numbers iwork Pliki oprogramowania CAD i CAM Pliki dxf, dwg, mac, pla, pln, pz3, pzz Pomoc do programu F-Secure Online Backup Pomoc do programu F-Secure Online Backup 13 Kategoria Typy pliku Inne dokumenty Aplikacja/rozszerzenie Pliki pdf, txt Zdjcia i filmy Wszystkie powszechnie uywane pliki aparatów cyfrowych i aplikacji graficznych Zdjcia i rysunki, w tym zdjcia z aparatów cyfrowych w formacie RAW Pliki gif, jpg, jpeg, tif, tiff, crw, cr2, raw, nef, dng, orf, pef, ptx, raf Dokumenty aplikacji do tworzenia Pliki ai, eps, cpt, cdr, cdx, fla, png, treci psd, psb, psp, eps, dxf, fhd, fh9, graffle, wec, xar Pliki wideo Pliki muzyczne Poczta Pliki audio Wiadomoci (wybór domylny) Pliki wmv, mov, 3gp Pliki mp3, m4a, m4p, wma, aac Domylna aplikacja poczty (Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Thunderbird) W systemie Mac: programy Thunderbird i Mac OS X Mail Moje wane pliki Obslugiwane pliki znajdujce si w folderze Moje dokumenty (domylny wybór). Obslugiwane pliki znajdujce si na pulpicie (domylny wybór). Pliki znajdujce si w folderze Ulubione przegldarki Internet Explorer (wybór domylny) Co zrobi w przypadku usunicia pliku, który zostal ju umieszczony w kopii zapasowej? Usunicie pliku, który zostal ju umieszczony w kopii zapasowej, nie powoduje jego natychmiastowego usunicia z kopii zapasowej. Umoliwia to odzyskiwanie plików usunitych przez pomylk lub zbyt pochopnie. Lokalnie usunite pliki domylnie pozostaj w kopii zapasowej przez 30 dni. Ten czas mona w razie potrzeby zmieni. Wicej informacji znajduje si w czci Zmienianie ustawie kopii zapasowych. 14 Pomoc do programu F-Secure Online Backup Pomoc do programu F-Secure Online Backup Co zrobi, aby zatrzyma tworzenie kopii zapasowej plików? Tworzenie kopii zapasowej mona zatrzyma na stale lub tymczasowo. Tymczasowe zatrzymywanie tworzenia kopii zapasowej plików Tworzenie kopii zapasowej plików mona zatrzyma tymczasowo na 1 godzin, 3 godziny lub 24 godziny. Aby zatrzyma tymczasowo tworzenie kopii zapasowej plików: 1. Kliknij przycisk Wstrzymaj u dolu ekranu. 2. Okrel, na jak dlugo chcesz wstrzyma tworzenie kopii zapasowej plików. Tworzenie kopii zapasowej zostanie wstrzymane na okrelony czas. Po uplyniciu tego czasu lub klikniciu przycisku Wznów operacja tworzenia kopii zapasowej bdzie kontynuowana. Informacje: Kliknicie przycisku Wznów umoliwia wybranie, czy tworzenie kopii zapasowej ma by kontynuowane natychmiast, po uplyniciu 10 minut lub 1 godziny. Zatrzymywanie tworzenia kopii zapasowej plików Tworzenie kopii zapasowej plików mona zatrzyma, zamykajc program. Aby zatrzyma tworzenie kopii zapasowej plików: 1. W systemie Windows kliknij prawym przyciskiem myszy ikon programu na pasku zada systemu w prawym dolnym rogu ekranu. 2. W systemie Mac umie wskanik myszy nad ikon programu w oknie Dock, a zostanie wywietlone menu. 3. Wybierz polecenie Zakocz. Pomoc do programu F- Secure Online Backup Pomoc do programu F-Secure Online Backup 15 Przywracanie plików z kopii zapasowej W tym rozdziale opisano sposób przywracania plików z kopii zapasowej za porednictwem karty Przywró. Przywracanie plików z kopii zapasowej na komputerze W tej czci opisano sposób przywracania plików z kopii zapasowej na komputerze. Aby przywróci pliki z kopii zapasowej: 1. Kliknij kart Przywró. 2. Aby wybra pliki do przywrócenia, kliknij opcj Zmie obok kadej kategorii plików. 3. Okrel, czy chcesz przywróci wszystkie pliki czy tylko ich cz: Automatycznie przywró pliki: automatycznie przywraca wszystkie pliki z tej kategorii. Wybierz foldery: pozwala wybra foldery do przywrócenia. Nie przywracaj plików: pomija pliki z tej kategorii podczas przywracania. 4. Kliknij przycisk Opcje, aby wybra opcje przywracania. 5. W obszarze Zapisz przywrócone pliki w wybierz lokalizacj dla przywracanych plików: Pierwotne lokalizacje: przywraca pliki w oryginalnych folderach. Informacje: Wicej informacji na temat przywracania plików systemowych zawarto w sekcji Przywracanie kopii zapasowej na innym komputerze. Aby wybra inny folder, zaznacz opcj obok pustego pola i kliknij przycisk Przegldaj. Zaznacz t opcj, jeli chcesz porówna pliki z kopii zapasowej z lokalnymi plikami na komputerze przed podjciem decyzji, które z nich zachowa. 6. W obszarze,,reguly zastpowania" okrel, które pliki maj zosta zastpione: Zastpuj pliki lokalne, tylko jeli s starsze: zachowuje najnowsze pliki (lokalne lub z kopii zapasowej). Zawsze zastpuj pliki lokalne plikami z kopii zapasowych: zachowuje pliki z kopii zapasowej i usuwa pliki lokalne. Nie zastpuj plików lokalnych: zachowuje pliki lokalne i usuwa pliki z kopii zapasowej. 7. Kliknij przycisk OK. 8. Kliknij przycisk Przywró teraz. Co zrobi, aby zatrzyma przywracanie plików? Program oferuje moliwo zatrzymania przywracania plików. Aby zatrzyma przywracanie plików: 1. Na karcie Przywró kliknij przycisk Anuluj. pliki nie zostan przywrócone. kopii zapasowych takich plików nie jest konieczne. uwzgldni pliki systemowe w kopii zapasowej, wybierz opcj Zezwalaj na tworzenie kopii zapasowych plików systemowych. one te niepotrzebne wykorzystanie przepustowoci. Otrzymywanie wiadomoci z raportami Uytkownik moe wlczy lub wylczy funkcj otrzymywania wiadomoci z raportami. 18 Pomoc do programu F-Secure Online Backup Pomoc do programu F-Secure Online Backup Na licie,,wysylaj raporty na adres " mona wlczy lub wylczy funkcj otrzymywania wiadomoci z cotygodniowymi raportami o stanie kopii zapasowej. Informacje: W interfejsie internetowym F-Secure Online Backup mona doda adres , na który raporty maj by wysylane. Taki dodatkowy adres moe by przeznaczony wylcznie do otrzymywania tych raportów. Konfigurowanie wydajnoci komputera i szybkoci tworzenia kopii zapasowej Poniej znajduj si informacje o konfigurowaniu wydajnoci komputera i szybkoci tworzenia kopii zapasowej.

4 Moesz wybra jedn z nastpujcych opcji: Wydajno: wybranie opcji Uyj wicej zasobów komputera spowoduje, e program F-Secure Online Backup uywa wszystkich zasobów potrzebnych do utworzenia kopii zapasowej plików. W przypadku szybszego komputera moe to znacznie przyspieszy tworzenie kopii zapasowej. Na komputerze o ograniczonych zasobach uycie wikszej iloci zasobów komputera spowoduje spowolnienie polczenia internetowego lub calego komputera, Jeli komputer jest nowszego typu, mona spróbowa wlczy t opcj. Jeli jednak spowoduje to spowolnienie pracy komputera, w dowolnym momencie mona powróci do ustawienia optymalnej szybkoci. Preferowana szybko przekazywania: menu rozwijane Preferowana szybko przekazywania umoliwia wybranie szybkoci tworzenia kopii zapasowej plików. Informacje: Szybko przekazywania w menu rozwijanym jest okrelona w kilobajtach na sekund (KB/s). Czyli na przyklad warto 50 KB/s jest równa 400 kb/s (kilobitom na sekund). Zapisywanie historii wersji W przypadku modyfikowania lokalnych dokumentów biurowych, które zostaly ju umieszczone w kopii zapasowej, mona wybra, czy zmodyfikowane wersje maj by take dodawane do kopii zapasowej. W tym celu naley zaznaczy lub usun zaznaczenie opcji Zapisz zmienione dokumenty w obszarze,,zapisz histori wersji dokumentów biurowych". Informacje: Opcja Zapisz zmienione dokumenty dotyczy tylko dokumentów biurowych. Domylnie opcja Zapisz zmienione dokumenty jest wyczyszczona. Oznacza to, e zmienione dokumenty zastpuj poprzednie wersje w kopii zapasowej. W ten sposób kopia zapasowa zawsze zawiera najnowsz wersj. Aby wlczy zapisywanie historii wersji: 1. Zaznacz opcj Zapisz zmienione dokumenty. Kopia zapasowa bdzie zawiera najnowsz wersj dokumentu wraz z okrelon liczb wczeniejszych wersji. 2. Na licie,,maksymalna liczba wersji do zapisania" okrel, ile wersji ma by zachowywanych. Jeli na przyklad wybierzesz warto 3, to w kopii zapasowej bdzie przechowywana najnowsza wersja dokumentu wraz z dwiema poprzednimi wersjami. Uwaga: W przypadku wprowadzania wielu zmian w duej liczbie plików zaznaczenie tej opcji jest niezalecane. Moe to spowodowa znaczne zwikszenie rozmiaru kopii zapasowej i wydluy czas przywracania. Zachowywanie usunitych plików w kopii zapasowej W obszarze Usuwaj wykluczone i usunite pliki z kopii zapasowych domylnie jest wybrana opcja Po 30 dniach. Pomoc do programu F-Secure Online Backup Pomoc do programu F-Secure Online Backup 19 Oznacza to, e usunite z komputera pliki s przechowywane w kopii zapasowej przez 30 dni. Umoliwia to póniejsze przywrócenie usunitych plików. Liczb dni przechowywania plików w kopii zapasowej mona zmieni. Wybranie opcji Natychmiast powoduje, e pliki usunite z komputera s te od razu usuwane z kopii zapasowej. Zmienianie ustawie serwera proxy W sekcji ustawie serwera proxy mona edytowa istniejce ustawienia lub skonfigurowa nowy serwer proxy do nawizywania polcze z Internetem za porednictwem serwera proxy HTTP. Aby zmieni ustawienia serwera proxy, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Kliknij kart Ustawienia. 2. W obszarze Ustawienia serwera proxy kliknij przycisk Zmie. 3. Aby korzysta z serwera proxy, w oknie dialogowym Ustawienia serwera proxy wybierz opcj Uyj serwera proxy. Pola w tym oknie dialogowym stan si dostpne. 4. W celu skonfigurowania nowego serwera proxy wprowad nastpujce informacje: a) Adres -- adres URL lub IP serwera proxy. Na przyklad:,,proxy.isp.com" lub,, ". b) Port -- numer portu nasluchiwanego przez serwer proxy. Moesz wprowadzi niestandardowy numer portu, na przyklad Jeli nie zostanie wprowadzony aden numer portu, zostanie uyty port domylny (3128). c) Nazwa logowania -- warto okrelana przez administratora. Sluy do uwierzytelniania uytkownika na serwerze proxy. Jeli nie znasz nazwy logowania, skontaktuj si z administratorem. d) Haslo -- w niektórych przypadkach haslo nie jest wymagane. W przeciwnym razie jest ono ustawiane przez administratora. Jeli nie znasz hasla, skontaktuj si z administratorem. 5. Kliknij przycisk OK. Przywracanie oryginalnych ustawie Program oferuje moliwo przywrócenia oryginalnych ustawie. Aby przywróci oryginalne ustawienia: Kliknij przycisk Resetuj. Spowoduje to przywrócenie oryginalnych ustawie. 20 Pomoc do programu F-Secure Online Backup Pomoc do programu F-Secure Online Backup Sprawdzanie stanu kopii zapasowej Program F-Secure Online Backup stale udostpnia informacje o stanie kopii zapasowej. Na karcie Kopia zapasowa s wywietlane nastpujce informacje: Informacje o stanie Stan polczenia jest wywietlany w lewym górnym rogu okna. Online: polczenie z Internetem i serwerem kopii zapasowych jest dostpne. Offline: polczenie z Internetem lub serwerem kopii zapasowych jest niedostpne. Stan dzialania jest wywietlany w lewym dolnym rogu okna i informuje o aktualnie wykonywanej przez aplikacj czynnoci. Informacje o kopii zapasowej W obszarze stanu polczenia s wywietlane nastpujce informacje: Liczba plików ju uwzgldnionych w kopii zapasowej. Lczny rozmiar plików w kopii zapasowej. Lista najnowszych plików, które zostaly uwzgldnione w kopii zapasowej i przekazane na serwer zdalny. Informacje o biecej kopii zapasowej s wywietlane dopiero po zakoczeniu procesu jej tworzenia. Wywietlanie dziennika Program oferuje moliwo wywietlenia listy plików, które s obecnie przekazywane na serwer zdalny, oraz informacji o postpie tworzenia kopii zapasowej. Aby wywietli dziennik: Kliknij przycisk Poka szczególy (3) Dziennik zostanie wywietlony na karcie Kopia zapasowa. Wywietlanie plików z kopii zapasowej Pliki z kopii zapasowej mona wywietli przy uyciu programu F-Secure Online Backup na komputerze lub za pomoc interfejsu internetowego rozwizania F-Secure Online Backup. Informacje: W Eksploratorze Windows informacje o stanie tworzenia kopii zapasowej plików i folderów s dostpne na pierwszy rzut oka. Wywietlenie pomaraczowej kropki na pliku oznacza, e ten plik oczekuje na uwzgldnienie w kopii zapasowej. Po utworzeniu kopii zapasowej kolor tej kropki jest zmieniany na zielony. Wywietlanie plików przy uyciu programu F-Secure Online Backup Pliki z kopii zapasowej mona wywietla przy uyciu programu F- Secure Online Backup. Aby wywietli pliki z kopii zapasowej: 1. Kliknij kart Kopia zapasowa lub Przywró 2. Kliknij przycisk Poka pliki. Po klikniciu przycisku Poka pliki (1) pod kartami Kopia zapasowa i Przywró (zobacz: ilustracja 1) zostanie wywietlona lista wszystkich plików w kopii zapasowej online. Lista jest otwierana w nowym oknie i zawiera szczególowe informacje o plikach i katalogach, które mona przywróci. Pomoc do programu F-Secure Online Backup Pomoc do programu F-Secure Online Backup 21 Na karcie Kopia zapasowa po lewej stronie jest wywietlana lista plików ostatnio umieszczonych w kopii zapasowej (2).

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ta lista zawiera informacje o wszystkich plikach, które zostaly niedawno przekazane lub pobrane, i jest stale aktualizowana. Szczególowy dziennik przekazywania (4) jest wywietlany po klikniciu przycisku Poka szczególy lub Typy plików (3) (patrz obraz 2). one zapisywane automatycznie w katalogu instalacyjnym aplikacji i mona uzyska do nich dostp przy uyciu lcza Poka szczególy (6). Wywietlanie plików w interfejsie internetowym rozwizania F-Secure Online Backup Pliki z kopii zapasowej mona wywietla i odtwarza przy uyciu interfejsu internetowego rozwizania F-Secure Online Backup 2 Pomoc do programu F-Secure Online Backup Pomoc do programu F-Secure Online Backup Za pomoc interfejsu internetowego rozwizania F-Secure Online Backup mona wywietla, odtwarza i pobiera pliki z kopii zapasowej, ale nie mona tworzy kopii zapasowych. Informacje: Interfejs internetowy w pelni obsluguje nastpujce przegldarki: Microsoft Internet Explorer 6.0 i 7.0 Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 Safari 3.0 Wymagana jest wirtualna maszyna Java (JVM) w wersji co najmniej 1.5. W celu zapewnienia prawidlowego dzialania wszystkich funkcji interfejsu internetowego zalecamy uywanie w pelni obslugiwanych przegldarek. Aby wywietli pliki z kopii zapasowej: 1. Wpisz w przegldarce nastpujcy adres internetowy: Klienci, którzy nabyli program od naszych partnerów biznesowych lub w sklepie F-Secure estore w Europie, Afryce, Azji lub Australii (http://www.f-secure.com/estore/) -- f-secure.com. Klienci, którzy nabyli program od naszych partnerów biznesowych lub w sklepie F-Secure estore w Ameryce Pólnocnej, rodkowej lub Poludniowej (http://www.f-secureusa.com/estore/) -- f-secureusa.com. W razie braku pewnoci, którego adresu uy, naley si skontaktowa z pomoc techniczn firmy F-Secure 2. Zaloguj si w interfejsie internetowym, wprowadzajc swoj nazw logowania (adres ) i haslo. Nazwa logowania i haslo s takie same jak uywane w programie F-Secure Online Backup. Uwaga: w interfejsie internetowym F-Secure Online Backup mona doda adres , na który maj by wysylane raporty. Ten dodatkowy adres jest uywany wylcznie na potrzeby wysylania raportów. 3. Dostp do witryny sieci Web mona te uzyska za pomoc menu Start systemu Windows. W tym celu wykonaj nastpujce czynnoci: a) W systemie Windows Vista kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Wszystkie programy, a nastpnie kliknij kolejno pozycje F-Secure Online Backup F-Secure Online Backu >F-Secure Online Backup w sieci Web. b) W systemie Windows XP kliknij kolejno pozycje Start Programy F-Secure Online Backup F-Secure Online Backup F-Secure Online Backup w sieci Web. c) W systemie Windows 7 otwórz menu Start, wybierz polecenie Wszystkie programy, a nastpnie kliknij kolejno pozycje F-Secure Online Backup F-Secure Online Backup >F-Secure Online Backup Co zrobi, jeli tworzenie kopii zapasowej trwa za dlugo? Tworzenie pierwszej kopii zapasowej moe potrwa kilka dni lub nawet tygodni. Gdy pierwsza kopia zapasowa zostanie utworzona, mona przyspieszy i zoptymalizowa proces tworzenia kopii zapasowych na komputerze za pomoc kilku prostych ustawie (w zalenoci od moliwoci komputera): Uycie wikszej iloci zasobów komputera i wybranie preferowanej szybkoci przekazywania Jeli komputer jest wzgldnie nowy, moesz wlczy tworzenie kopii zapasowych z uyciem wikszej iloci zasobów komputera. Jeli spowoduje to obnienie wydajnoci komputera, opcj Uyj wicej zasobów komputera moesz wylczy. Z menu rozwijanego Preferowana szybko przekazywania moesz wybra szybko, z jak maj by przekazywane pliki. Zmiana zakresu kopii zapasowej Wlczenie kilku kategorii (,,Dokumenty biurowe",,,zdjcia i filmy",,,muzyka") oraz wybranie wielu folderów i plików w kategoriach,,poczta " i,,moje wane pliki" moe spowolni tworzenie kopii zapasowej. Szybko nie jest uzaleniona od rozmiaru plików, ale od ich liczby. W zalenoci od wydajnoci komputera i szybkoci polczenia internetowego proces tworzenia kopii zapasowej moe wplywa negatywnie na Pomoc do programu F-Secure Online Backup Pomoc do programu F-Secure Online Backup 23 wydajno komputera, jeli wybrano dziesitki lub setki tysicy plików do uwzgldnienia w kopii zapasowej. Mona spróbowa wylczy niektóre kategorie lub wykluczy cz plików bd folderów z kopii zapasowej..

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380430

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380430 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ANTI- VIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY ANTI-VIRUS

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DM1-2050EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4147048

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DM1-2050EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4147048 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DM1-2050EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 9040/9050MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/912436

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 9040/9050MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/912436 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 9040/9050MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 9040/9050MFP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET N300 IP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954719

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET N300 IP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954719 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SIEMENS GIGASET N300 IP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462568

Twoja instrukcja użytkownika HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462568 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HTC HERO ( ANDROID 2.1 ). Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo