Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: ROZDZIAL 2. KASPERSKY MOBILE SECURITY DLA SYMBIAN OS Instalacja aplikacji Kaspersky Mobile Security Korzystanie z aplikacji Aktywacja programu Uruchamianie aplikacji Graficzny interfejs programu...

3 Ustawienia ogólne Ochrona i skanowanie antywirusowe Praca z kwarantann Korzystanie z modulów Anti-Spam oraz Anti-Theft Aktualizacja antywirusowych baz danych Korzystanie z modulu Zapora sieciowa

4 Przegldanie raportu na temat dzialania aplikacji Usuwanie aplikacji ROZDZIAL 3. KASPERSKY MOBILE SECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS MOBILE Instalacja Kaspersky Mobile Security Rozpoczcie pracy.

5 Aktywacja programu Uruchamianie aplikacji Graficzny interfejs programu Ochrona i skanowanie antywirusowe Ochrona w czasie rzeczywistym oraz skanowanie na danie Terminarz skanowania...

6 Praca z kwarantann Korzystanie z modulów Anti-Spam oraz Anti-Theft Modul Anti-Spam Kaspersky Mobile Security Modyfikacja "czarnej" i "bialej" listy Dzialania podejmowane na wiadomociach.

7 Modul Anti-Theft Aktualizacja antywirusowych baz danych Zapora sieciowa Przegldanie raportów na temat dzialania aplikacji Usuwanie aplikacji...

8 .. 57 DODATEK A. KASPERSKY LAB.. 61 A.1. Inne produkty firmy Kaspersky Lab A.2. Kontakt z firm Kaspersky Lab ROZDZIAL 1. KASPERSKY MOBILE SECURITY 7.0 Program Kaspersky Mobile Security 7. 0 zostal zaprojektowany do ochrony smartfonów oraz komunikatorów dzialajcych pod kontrol systemów Symbian OS oraz Microsoft Windows Mobile przed szkodliwymi programami oraz niechcianymi wiadomociami . Program oferuje nastpujce funkcje: ochrona w czasie rzeczywistym systemu plików urzdzenia - przechwytywanie i skanowanie: wszystkich przychodzcych obiektów przesylanych bezprzewodowo (port podczerwieni, Bluetooth), wiadomoci EMS i MMS, podczas synchronizacji z komputerem osobistym oraz pobierania plików za pomoc przegldarki internetowej; plików otwieranych w smartfonie; programów zainstalowanych przy uyciu interfejsu smartfonu. skanowanie obiektów systemu plików znajdujcych si na urzdzeniach mobilnych lub wymiennych kartach pamici na danie uytkownika lub zgodnie z terminarzem; bezpieczne izolowanie zainfekowanych obiektów w kwarantannie; aktualizacja antywirusowych baz danych wykorzystywanych do skanowania w poszukiwaniu szkodliwych aplikacji i usuwania niebezpiecznych obiektów. blokowanie niechcianych wiadomoci SMS i MMS. blokowanie dostpu lub usuwanie danych uytkownika w przypadku nieautoryzowanych akcji (na przyklad kradziey urzdzenia). ochrona urzdzenia mobilnego na poziomie sieci. Uytkownik moe dostosowywa ustawienia programu Kaspersky Mobile Security, monitorowa biecy stan ochrony oraz przeglda raport programu z wynikami aktywnoci aplikacji. Aplikacja posiada latwy w uyciu interfejs. Kaspersky Mobile Security Uwaga Po wykryciu szkodliwej aplikacji, Kaspersky Mobile Security moe wyleczy zainfekowany obiekt (jeeli leczenie bdzie moliwe), usun go lub umieci w kwarantannie. W takim przypadku nie bd zapisywane adne kopie usunitego obiektu Wymagania sprztowe i programowe Kaspersky Mobile Security moe zosta zainstalowany na smartfonach oraz urzdzeniach dzialajcych pod kontrol nastpujcych systemów operacyjnych: Symbian OS 9.1, 9. 2 Series 60 UI. Microsoft Windows Mobile 5.0. Microsoft Windows Mobile 6.0. Program dziala tylko na smartfonach oraz urzdzeniach PDA obslugujcych odbieranie i wysylanie wiadomoci SMS Pakiet dystrybucyjny Aplikacj Kaspersky Mobile Security mona zakupi za porednictwem Internetu (pakiet dystrybucyjny aplikacji oraz dokumentacja dostpna jest w formie elektronicznej). ROZDZIAL 2. KASPERSKY MOBILE SECURITY DLA SYMBIAN OS Niniejszy rozdzial zawiera opis aplikacji Kaspersky Mobile Security 7.0 dla smartfonów dzialajcych pod kontrol systemów operacyjnych Symbian wersja 9.1, 9.2 lub Series 60 UI Instalacja aplikacji Kaspersky Mobile Security W celu zainstalowania aplikacji Kaspersky Mobile Security, naley wykona nastpujcy czynnoci: Pobra pakiet instalacyjny aplikacji na smartfon. Uruchomi instalacj (otworzy archiwum sis z pakietem instalacyjnym na smartfonie). W celu potwierdzenia instalacji, naley wybra Tak (Rysunek 1). Rysunek 1. Proba o potwierdzenie instalacji 4. Jeeli wersja jzykowa systemu operacyjnego róni si od wersji jzykowej programu Kaspersky Mobile Security, wywietlony zostanie odpowiedni komunikat. W celu kontynuowania instalacji w jzyku polskim naley nacisn OK. 8 Kaspersky Mobile Security Naley przeczyta tre umowy licencyjnej. W przypadku zaakceptowania postanowie umowy licencyjnej naley wybra OK. Aby przerwa instalacj naley wybra Anuluj (Rysunek 2). Rysunek 2. Umowa licencyjna Uwaga! Nie ma moliwoci zrobienia kopii zapasowej oprogramowania

9 lub jego przywrócenia Korzystanie z aplikacji Niniejsza sekcja zawiera informacje na temat konfiguracji ustawie skanowania antywirusowego i ochrony w czasie rzeczywistym, filtrowania wiadomoci SMS i MMS, skanowania antywirusowego smartfonów oraz aktualizacji aplikacji Aktywacja programu Podczas pierwszego uruchomienia programu, na ekranie smartfonu wywietlone zostanie okno aktywacyjne aplikacji Kaspersky Mobile Security (Rysunek 3). Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS 9 Rysunek 3. Okno aktywacyjne programu W celu uzyskania pelnej funkcjonalnoci programu Kaspersky Mobile Security wymagana jest jego aktywacja. Kod aktywacyjny mona uzyska na stronie internetowej firmy Kaspersky Lab. Uwaga! Do przeprowadzenia aktywacji programu Kaspersky Mobile Security 7.0 na smartfonie wymagane jest polczenie GPRS lub WLAN. Kod aktywacyjny sklada si z liter oraz cyfr (nie jest brana pod uwag wielko wpisywanych znaków). Kod naley wprowadzi w czterech polach. Po wprowadzeniu kodu aktywacyjnego z menu Opcje naley wybra polecenie Uruchom aktywacj. Program wyle danie HTTP na serwer aktywacyjny firmy Kaspersky Lab, a nastpnie pobierze i zainstaluje klucz licencyjny. Jeeli wprowadzony kod aktywacyjny zostanie uznany za nieprawidlowy, wywietlony zostanie odpowiedni komunikat Uruchamianie aplikacji W celu uruchomienia programu Kaspersky Mobile Security, naley wykona nastpujce czynnoci: Otworzy menu glówne smartfonu. Wskaza ikon KMS 7.0 oraz uruchomi aplikacj wybierajc Otwórz z menu Opcje. 10 Kaspersky Mobile Security 7.0 Uwaga Podczas pierwszego uruchamiania aplikacji, zostanie wywietlone zapytanie o wlczenie opcji automatycznego uruchamiania funkcji (patrz sekcja na stronie 12). W przypadku zaakceptowania, naley nacisn OK. Po uruchomieniu aplikacji na ekranie smartfonu wywietlone zostanie okno pokazujce stan glównych skladników programu Kaspersky Mobile Security (Rysunek 4).

10 Ochrona w czasie rzeczywistym - uycie trybu ochrony w czasie rzeczywistym (patrz sekcja na stronie 13); Ostatnie pelne skanowanie data ostatniego skanowania antywirusowego smartfonu. Data baz danych data opublikowania baz danych uywanych przez aplikacj. Konfig. Anti-Spam Tryb dzialania modulu Anti-Spam (patrz sekcja na stronie 19). Poziom zapory poziom ochrony smartfonu (patrz sekcja na stronie 31). Rysunek 4. Okno stanu skladników aplikacji Aby przej do interfejsu aplikacji naley nacisn OK Graficzny interfejs programu Interfejs uytkownika posiada pi zakladek: Przy uyciu zakladki Skaner moliwe jest wykonanie skanowania antywirusowego smartfonu, modyfikowanie ustawie skanowania antywiru- Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS 11 sowego oraz trybu ochrony w czasie rzeczywistym i konfigurowanie terminarza dla skanowania automatycznego. Przy uyciu zakladki Kwarantanna moliwe jest zarzdzanie kwarantann - miejscem przeznaczonym do przechowywania zainfekowanych i podejrzanych obiektów. Przy uyciu zakladki Aktualizuj moliwe jest uaktualnianie antywirusowych baz danych, modyfikowanie ustawie oraz konfigurowanie terminarza aktualizacji. Przy uyciu zakladki Zapora sieciowa moliwa jest konfiguracja ochrony sieciowej smartfonu. Przy uyciu zakladki Dodatkowe moliwe jest konfigurowanie filtrowania przychodzcych wiadomoci SMS i MMS (modul Anti-Spam) oraz blokowanie smartfonu i usuwanie informacji w przypadku kradziey lub zgubienia urzdzenia (modul Anti-Theft). Przy uyciu zakladki Informacje moliwe jest przegldanie raportów aktywnoci modulu aplikacji, ogólnych informacji o aplikacji i uywanych antywirusowych bazach danych oraz modyfikowanie ustawie ogólnych dla aktywnoci aplikacji. W celu poruszania si pomidzy zakladkami, naley uy dojstkia lub z menu Opcje wybra Otwórz zakladk (Rysunek 5). Rysunek 5. Menu Opcje W celu powrócenia do okna stanu skladników aplikacji, z menu Opcje naley wybra Biecy stan. 12 Kaspersky Mobile Security Ustawienia ogólne Parametry znajdujce si na zakladce Informacje okna Ustawienia (Rysunek 6) umoliwiaj konfiguracj nastpujcych funkcji aplikacji: Autouruchamianie tryb automatycznego uruchamiania. Dziki opcji automatycznego uruchamiania, podstawowe funkcje aplikacji bd uruchamiane zaraz po wlczeniu smartfonu. Wylcznie tej opcji bdzie równoznaczne z zatrzymaniem tych funkcji. W celu ciglej ochrony smartfonu przy uyciu podstawowych funkcji naley wybra Tak. Poka okno stanu definiuje, czy biecy stan bdzie wywietlany podczas uruchamiania aplikacji. Rozmiar raportu okrela maksymalny rozmiar raportu. W momenciylczenia zaplanowanego skanowania kart flash, naley wybra opcje Wylcz. Aby aplikacja Kaspersky Mobile Security wywietlala pytanie o skanowanie nowych kart pamici za kadym razem, kiedy s one instalowane, naley wybra opcj Pytaj uytkownika. 7. Wlczy / wylczy wywietlanie ikony ochrony (parametr Ikona ochrony). Aby ikona aplikacji byla zawsze wywietlana na ekranie smartfonu podczas aktywnoci ochrony w czasie rzeczywistym, naley wybra warto Zawsze znajdujc si w menu. Aby ikona byla wywietlana wylcznie w menu smartfonu, naley wybra opcj Tylko w menu. Aby ikona nie byla wywietlana, naley wybra opcj Wylcz. Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS 15 Uwaga W celu modyfikowania wartoci ustawie naley uy dojstika smartfonu lub w menu Opcje wybra Zmie. Domylnie aplikacja korzysta z ustawie zalecanych przez ekspertów firmy Kaspersky Lab. W celu powrócenia do ustawie zalecanych podczas uywania aplikacji, w menu Opcje naley otworzy zakladk Skaner, a nastpnie wybra opcj Przywró. W celu skonfigurowania terminarza skanowania, naley wykona nastpujce czynnoci: przypadku przeskanowania calego systemu plików smartfonu, na zakladce Skaner (Rysunek 7) naley wybra opcj Skanuj wszystko, natomiast w celu przeskanowania poszczególnych folderów naley wybra opcj Skanuj folder. Rysunek 7. Zakladka Skaner W przypadku wybrania opcji Skanuj folder, uytkownik zostanie przeniesiony do okna wywietlajcego system plików smartfonu. Do poruszania si w systemie plików naley uy dojstika smartfonu. W celu przeskanowania danego folderu naley najecha na niego kursorem, a nastpnie z menu Opcje wybra opcj Skanuj. Po uruchomieniu skanowania, w otwartym oknie procesu skanowania wywietlony zostanie biecy stan zadania: liczba przeskanowanych obiektów, cieka do skanowanego obiektu oraz procentowy wskanik postpu skanowania (Rysunek 8). 16 Kaspersky Mobile Security 7.0 Rysunek 8. Okno postpu skanowania W przypadku wykrycia zainfekowanego obiektu uytkownik zostanie poproszony o usunicie tego pliku (akcja Usu), umieszczenie go w kwarantannie (akcja Kwarantanna) lub pozostawienie go bez zmian (akcja Pomi). Uwaga! Aplikacja zaoferuje podjcie kolejnej akcji tylko w przypadku, gdy parametr Po wykryciu wirusa zostal ustawiony na Pytaj uytkownika (patrz sekcja na stronie 13). Rysunek 9. Powiadomienie o wykryciu wirusa Po zakoczeniu skanowania wywietlone zostan statystyki na temat zainfekowanych i usunitych obiektów. Aby zapobiec wylczaniu podwietlenia ekranu podczas skanowania, naley przej na zakladk Informacje, otworzy menu Ustawienia oraz ustawi parametr Podwietlanie ekranu na Wl. Domylnie, w przypadku, gdy w okrelonym przedziale czasu przyciski smartfonu nie zostan wcinite, podwietlenie ekranu zostanie wylczone w celu wydluenia pracy urzdzenia na baterii. Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS Terminarz skanowania W programie Kaspersky Mobile Security moliwe jest zaplanowanie automatycznego skanowania smartfonu. Skanowanie przeprowadzane jest w tle. W przypadku wykrycia zainfekowanego obiektu aplikacja wykonuje akcj zdefiniowan w ustawieniach skanowania (patrz sekcja na stronie 13). Domylnie skanowanie zgodnie z terminarzem jest wylczone. W celu skonfigurowania zaplanowanego skanowania, naley wykona nastpujce czynnoci: na zakladce Skaner, wybra element Terminarz, a nastpnie skonfigurowa parametry Automatycznego skanowania (Rysunek 10): Codziennie - smartfon bdzie skanowany codziennie. W polu poniej naley okreli Czas automatycznego skanowania. Co tydzie - smartfon bdzie skanowany raz w tygodniu. W polu poniej naley okreli Dzie automatycznego skanowania oraz Czas automatycznego skanowania. Rysunek 10. Menu Terminarz Praca z kwarantann Zainfekowane obiekty umieszczone w kwarantannie s nieszkodliwe i mog zosta usunite lub przywrócone w póniejszym terminie. Aplikacja moe umieszcza wykryte, zainfekowane obiekty w kwarantannie automatycznie lub na prob uytkownika. W celu skonfigurowania automatycznego przenoszenia zainfekowanych obiektów do kwarantanny naley przej na zakladk Skaner, wybra Ustawienia, a 18 Kaspersky Mobile Security 7. 0 nastpnie jako warto parametru Po wykryciu wirusa wskaza folder Kwarantanna. Jeeli opcja Pytaj uytkownika zostanie wybrana jako wykonywana akcja, po wykryciu zainfekowanego obiektu Kaspersky Mobile Security zaoferuje usunicie obiektu lub przeniesienie go do kwarantanny.

11 Zakladka Kwarantanna moe zosta uyta w celu uzyskania dostpu do glównych funkcji kwarantanny (Rysunek 11). Rysunek 11. Menu Kwarantanna W celu wywietlenia listy wszystkich zainfekowanych obiektów, naley wybra Kwarantanna (Rysunek 12). Rysunek 12. Zainfekowane obiekty umieszczone w kwarantannie Menu Opcje znajdujce si w tym oknie, umoliwia uytkownikowi: Przegldanie szczególowych informacji na temat kadego obiektu przechowywanego w Kwarantannie (Szczególy). Usunicie wskazanego obiektu (Usu plik). Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS 19 Wyczyszczenie kwarantanny poprzez usunicie wszystkich przechowywanych w niej obiektów (Usu wszystko). Przywrócenie danego obiektu z Kwarantanny do jego oryginalnego folderu (Przywró plik). Wywietlenie pomocy na temat pracy z kwarantann (Pomoc). W celu skonfigurowania parametrów kwarantanny naley uy menu Ustawienia znajdujcego si na zakladce Kwarantanna (Rysunek 13). Rysunek 13. Ustawienia kwarantanny Parametr Rozmiar kwarantanny definiuje maksymaln liczb zainfekowanych obiektów, które mog by przechowywane w folderze kwarantanna. Jako jego warto mona okreli 20, 50 lub 100 plików Parametr Czas przechowywania definiuje dlugo przedzialu czasu, w którym zainfekowany obiekt przechowywany jest w kwarantannie. Aplikacja automatycznie usunie zainfekowane obiekty po uplywie zdefiniowanego czasu. Uwaga W celu przywrócenia ustawie Kwarantanny zalecanych przez ekspertów z firmy Kaspersky Lab, w menu Opcje naley wybra Przywró Korzystanie z modulów Anti-Spam oraz Anti-Theft Modul Anti-Spam zaprojektowany zostal do ochrony smartfonu przed niechcianymi wiadomociami SMS oraz MMS. Filtrowanie wiadomoci przeprowadzane jest w oparciu o tak zwane "czarne" i "biale" listy. Anti-Spam bdzie blokowal wiadomoci wysylane z numerów tele- 20 Kaspersky Mobile Security 7.0 fonów dodanych do "czarnej" listy. Wiadomoci wysylane z numerów dodanych do bialej listy nie bd blokowane. Modul Anti-Theft umoliwia blokowanie smartfonu oraz usuwanie informacji przechowywanych w jego pamici w przypadku kradziey lub zgubienia urzdzenia Tryby dzialania modulu Anti-Spam W celu skonfigurowania modulu Anti-Spam, naley przej na zakladk Dodatkowe i wybra Anti-Spam, a nastpnie wybra opcj Ustawienia. Za pomoc ustawie modulu Anti-Spam, naley zdefiniowa jeden z nastpujcych trybów: Wlcz. W tym trybie modul Anti-Spam filtruje przychodzce wiadomoci przy uyciu,,czarnej" oraz,,bialej" listy. Jeeli wiadomo zostanie wyslana z numeru, który nie znajduje si na adnej z list, modul Anti-Spam wywietli powiadomienie, w którym zaoferuje zablokowanie lub zezwolenie na odebranie wiadomoci oraz dodanie numeru telefonicznego do,,bialej" lub,,czarnej" listy. Tylko C/B lista. W tym trybie modul Anti-Spam filtruje wiadomoci przychodzce jedynie w oparciu o,,biale" i,,czarne" listy. Dostarczanie wiadomoci z numerów, które nie znajduj si na adnej z list jest dozwolone bez pytania o to uytkownika Wylcz. W tym trybie Anti-Spam jest wylczony. Przychodzce wiadomoci nie bd filtrowane Modyfikacja "czarnej" i "bialej" listy,,czarne" i,,biale" listy zawieraj numery telefonów, z których otrzymywanie wiadomoci SMS i/lub MMS jest blokowane lub dozwolone przez modul Anti-Spam. Informacje o zablokowanych i usunitych wiadomociach zostan umieszczone w sekcji Raport. Uwaga Wiadomoci wysylane z numerów telefonów, które nie znajduj si na adnej z list nie bd blokowane! W celu zmodyfikowania,,bialej" lub,,czarnej" listy naley przej na zakladk Anti-Spam ( Rysunek 14), a nastpnie wybra dan list. Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS 21 Rysunek 14. Menu modulu Anti- Spam W celu zmodyfikowania listy naley uy menu Opcje: Dodaj wpis dodawanie nowego wpisu do wybranej listy. Modyfikuj wpis modyfikowanie biecego wpisu. Usu wpis usuwanie wpisu z listy. Usu wszystko czyszczenie listy poprzez usunicie wszystkich wpisów. Pomoc przegldanie tematów pomocy dotyczcych zarzdzania list. W przypadku wybrania opcji Dodaj wpis lub Modyfikuj wpis, naley okreli nastpujce parametry wpisu: Typ wiadomoci: Okrelenie typu przychodzcych wiadomoci, które maj by blokowane (dla,,czarnej" listy) lub dozwolone (dla,,bialej" listy). Dostpne wartoci: tylko SMS, tylko MMS lub Wszystkie. Numer telefonu. Okrelenie numeru telefonu, z którego wiadomoci powinny by blokowane lub dozwolone. Podczas definiowania numeru istnieje moliwo uycia maski "?" oraz "*". W polu Tekst naley zdefiniowa tekst, po wykryciu którego na otrzymanej wiadomoci, aplikacja wykona nastpujce akcje: zezwoli na odebranie wiadomoci, w przypadku gdy jej tre zostala uwzgldniona na "bialej" licie; zablokuje wiadomo, w przypadku gdy jej tre zostala uwzgldniona na "czarnej" licie; Analiza wiadomoci odbywa si w nastpujcy sposób: sprawdzanie, czy dany numer naley do "czarnej" listy; 22 Kaspersky Mobile Security 7.0 sprawdzanie, czy dany numer naley do "bialej" listy; sprawdzanie, czy tekst wiadomoci znajduje si na "czarnej" licie; sprawdzanie czy tekst wiadomoci znajduje si na "bialej" licie; Jeeli wiadomo napotka, na który z wyej wymienionych warunków, dalsza analiza nie bdzie wykonywana, a wiadomo zostanie dozwolona lub zablokowana w zalenoci czy naley do "czarnej" czy "bialej" listy. Po okreleniu wartoci powyszych parametrów, w celu zachowania wpisu i powrotu do okna przegldania listy naley wybra Wró (Rysunek 15). Rysunek 15. "Czarna" lista Ustawienia modulu Anti-Spam W celu skonfigurowania parametrów modulu Anti-Spam, naley przej na zakladk Anti-Spam i wybra opcj Ustawienia (Rysunek 16). Rysunek 16. Ustawienia modulu Anti-Spam Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS 23 W menu ustawie mona dostosowa nastpujce parametry modulu Anti Spam bd: Akceptuj list kontaktów. Jeeli parametr jest ustawiony na Tak, AntiSpam nie bdzie blokowal wiadomoci przychodzcych z numerów znajdujcych si w ksice telefonicznej. Jeeli opcja jest wylczona (parametr jest ustawiony na Nie), Anti-Spam bdzie filtrowal wiadomoci sprawdzajc obecno ich nadawców na bialej lub czarnej licie. Dodaj wychodzce. Jeeli parametr jest ustawiony na Tak, Anti-Spam bdzie automatycznie dodawal do bialej listy numery telefonów, do których uytkownik wyle wiadomo SMS lub MMS. Aby wylczy t opcj, naley wybra Nie. Blokuj nienumeryczne. Jeeli parametr jest ustawiony na Nie, AntiSpam nie bdzie blokowal wiadomoci przychodzcych z ukrytych numerów telefonicznych. Aby wlczy t opcj naley wybra Tak Rozróniaj typy. Jeeli parametr jest ustawiony na Nie, parametr Wszystkie wiadomoci zostanie uyty jako warto dla typu wiadomoci w nowym wpisie do bialej lub czarnej listy (szczególowe informacje na temat parametrów wpisów list znajduj si w sekcji 2.

12 2.7.2 na stronie 20). W przeciwnym wypadku wpisy zostan utworzone dla specyficznych typów wiadomoci (SMS lub MMS). Uwaga Ten parametr bdzie mial wplyw jedynie na wpisy utworzone przez Anti-Spam w jednym z nastpujcych przypadków: Dodawanie numerów wychodzcych do bialej listy (opcja Dodaj wychodzce jest wylczona); Dodawanie do jednej z list nowych numerów telefonów, z których wiadomoci naplywaj do smartfonu (patrz sekcja na stronie 23). W celu zmodyfikowania wartoci parametrów, naley uy dojstika smartfonu lub w menu Opcje wybra Zmie Dzialania podejmowane na wiadomociach W momencie otrzymania wiadomoci SMS lub MMS z numeru, który nie znajduje si na,,czarnej" lub,,bialej" licie, Anti-Spam przechwyci wiadomo i wywietli na ekranie odpowiedni komunikat ( Rysunek 17). 24 Kaspersky Mobile Security 7.0 Rysunek 17. Powiadomienie modulu Anti-Spam Za pomoc menu Opcje istnieje moliwo wybrania jednej z nastpujcych akcji, która ma zosta podjta na obiekcie: Dodaj do,,bialej" listy zezwolenie na odebranie wiadomoci oraz dodanie numeru telefonicznego nadawcy do,,bialej" listy. Dodaj do,,czarnej" listy zablokowanie dostarczenia wiadomoci oraz dodanie numeru telefonicznego nadawcy do,,czarnej" listy. Pomi zezwolenie na odebranie wiadomoci. W tym wypadku numer telefoniczny nadawcy nie zostanie dodany do adnej z list. Jeeli parametr Rozróniaj typy w ustawieniach modulu Anti-Spam jest ustawiony na Nie, wybór akcji Dodaj do,,bialej" listy lub Dodaj do,,czarnej" listy spowoduje utworzenie odpowiedniego wpisu dla wszystkich wiadomoci z danej listy (Typ wiadomoci - Wszystkie wiadomoci); w przeciwnym wypadku typ zostanie okrelony w oparciu o typ otrzymanej wiadomoci. Wicej informacji na temat parametrów wpisów listy znajduje si w sekcji na stronie 20). Informacje na temat zablokowanych wiadomoci zostan dodane do raportu aplikacji. W celu przejrzenia raportu, naley przej na zakladk Dodatkowe i wybra Raporty Modul Anti-Theft Niniejszy modul zapewnia ochron danych przechowywanych na urzdzeniu mobilnym przed nieautoryzowanym dostpem w przypadku kradziey lub zgubienia smartfonu. W momencie, kiedy uytkownik korzysta z modulu po raz pierwszy musi ustawi haslo. Za pomoc tego hasla istnieje moliwo uzyskania dostpu do ustawie modulu w celu ich dalszego modyfikowania. Haslo pomaga w zablokowaniu nieautoryzowanego dostpu do ustawie oraz umoliwia uytkownikowi zablokowa- Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS 25 nie oraz usunicie zapisanych w smartfonie informacji w przypadku jego kradziey lub zgubienia. SMS Block pozwala uytkownikowi na zablokowanie urzdzenia. Odblokowanie urzdzenia moliwe jest tylko poprzez wprowadzenie hasla uywanego do korzystania z ustawie modulu Anti-Theft. Funkcj naley aktywowa poprzez wyslanie na skradziony smartfon wiadomoci SMS o treci: "block: kod". W celu wlczenia tej funkcji wybierz Wl. SMS Clean pozwala uytkownikowi na usuwanie wanych informacji (kontakty, wiadomoci przychodzce, pliki). Funkcj naley aktywowa poprzez wyslanie na skradziony smartfon wiadomoci SMS o treci: "clean:kod ". W celu wlczenia tej funkcji naley wybra Wl. W przypadku zmiany karty SIM w telefonie, funkcja SIM Watch umoliwia wyslanie nowego numeru telefonu na zdefiniowany numer oraz zablokowanie skradzionego urzdzenia. W celu wlczenia tej funkcji naley wybra Wl. Jeeli konieczna jest zmiana hasla uywanego do korzystania z modulu AntiTheft naley wybra opcj Zmie haslo. Nastpnie naley wprowadzi nowe haslo oraz potwierdzi klawiszem OK. Podczas kadej próby uzyskania dostpu do ustawie modulu Anti-Theft (Rysunek 18) wymagane jest podanie ustawionego wczeniej hasla. Rysunek 18. Zakladka Anti-Theft Informacje na temat dzialania modulu zapisywane s do raportu aplikacji. Aby zobaczy raport naley wybra opcj Raporty znajdujc si na zakladce Dodatkowe Parametry funkcji SMS Clean W celu skonfigurowania parametrów funkcji SMS Clean, naley przej na zakladk Dodatkowe oraz wybra modul Anti-Theft. Nastpnie naley wprowadzi 26 Kaspersky Mobile Security 7.0 haslo (patrz sekcja na stronie 24) oraz w otwartym oknie wybra funkcj SMS Clean. Sekcja SMS Clean zawiera list danych, wybranych do usunicia w przypadku kradziey lub zgubienia smartfonu (Rysunek 19). Rysunek 19. Zakladka SMS Clean W celu usunicia ksiki adresowej w przypadku kradziey lub zgubienia smartfonu, naley wybra opcj Usu kontakty oraz zaznacz warto Tak. W celu usunicia wiadomoci , SMS oraz MMS (foldery poczty wychodzcej i przychodzcej) naley wybra opcj Wyczy odebrane oraz zaznaczy warto Tak. Funkcja Usu pliki osobiste pozwala na usuwanie danych uytkownika (dane z folderu!:\data\). Domylnie usuwanie plików osobistych jest niedostpne. Jeeli uytkownik chce, aby jego dane byly usuwane w przypadku kradziey lub zgubienia smartfonu naley wybra niniejsz funkcj oraz przypisa jej warto Tak. W celu zapisania dokonanych zmian naley nacisn OK Parametry funkcji SIM Watch W celu skonfigurowania parametrów funkcji SIM Watch, naley przej na zakladk Dodatkowe oraz wybra modul Anti- Theft. Nastpnie naley wprowadzi haslo (patrz sekcja na stronie 24) oraz w oknie, które zostanie otwarte wybra funkcj SIM Watch. Sekcja SIM Watch wykrywa zmian karty SIM w telefonie (Rysunek 20). Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS 27 Rysunek 20. Zakladka SIM Watch Przy uyciu pól Numer telefonu 1 oraz Numer telefonu 2 naley wprowadzi numery, na które uytkownik chcialby otrzyma nowy numer telefonu w przypadku wykrycia zmiany karty SIM w smartfonie. Takie numery mog rozpoczyna si od cyfry lub znaku "+" oraz musz sklada si tylko z samych cyfr. W przypadku zmiany karty SIM istnieje moliwo konfigurowania blokowania smartfonu. W tym celu naley wybra funkcj Zablokuj urzdzenie oraz przypisa jej warto Tak. Istnieje moliwo odblokowania urzdzenia poprzez wprowadzenie tego samego hasla, co do modulu Anti-Theft. Domylnie blokowanie urzdzenia jest wylczone. W celu zapisania dokonanych zmian naley nacisn OK Aktualizacja antywirusowych baz danych Kaspersky Mobile Security wykrywa wirusy w oparciu o antywirusowe bazy danych zawierajce opisy wszystkich znanych szkodliwych programów. Regularne uaktualnianie antywirusowych baz danych jest bardzo wane. Procedur aktualizacji mona rozpocz rcznie lub zgodnie z terminarzem. Uaktualnienia pobierane s z serwerów firmy Kaspersky Lab za porednictwem Internetu. Moliwe jest skonfigurowanie aplikacji w celu automatycznego skanowania systemu plików smartfonu za kadym razem po zakoczeniu aktualizacji. W tym celu naley przej na zakladk Aktualizuj oraz wybra element Ustawienia. Nastpnie naley ustawi warto Wl. dla opcji Skanuj po aktualizacji. Parametr Skanuj kwar. po aktualizacji wlcza lub wylcza skanowanie obiektów poddanych kwarantannie po kadym zaktualizowaniu antywirusowych baz 28 Kaspersky Mobile Security 7.

13 0 danych. Domylnie skanowanie jest wlczone. W celu wylczenia niniejszej funkcji naley wybra Wylcz. Aby nie wybiera punktu dostpowego podczas kadej aktualizacji, parametr Pytaj o punkt dostpowy, naley ustawi na Wylcz. Program zapamita ostatni punkt dostpowy, który zostal uyty do pobrania uaktualnie. Kolejne aktualizacje bd przeprowadzane przy jego uyciu. Istnieje take moliwo skonfigurowania nowego punktu dostpowego. Jeeli konieczna jest zmiana aktywnego punku dostpowego, naley uy parametru Punkt dostpowy. Nastpnie naley wybra wymagan warto. Domylnie punkt dostpowy jest domylnym punktem urzdzenia. Parametr Serwer aktualizacji okrela ródlo uaktualnie dla antywirusowych baz danych: serwery aktualizacji firmy Kaspersky Lab lub serwer okrelony przez uytkownika. Po wybraniu opcji zdefiniowany przez uytkownika, lista opcji zostanie rozszerzona o dodatkowe pole: Nazwa URL. Jeeli bdzie to konieczne uytkownik moe okreli adres alternatywnego serwera aktualizacji. W celu przegldania informacji na temat obecnie uywanej bazy danych, naley przej na zakladk Informacje i wybra Informacje o sygnaturach. Informacje o aktualizacji zapisywane s w raporcie aplikacji. W celu przejrzenia raportów naley wybra opcj Raporty znajdujc si na zakladce Aktualizuj Konfigurcja parametrów aktualizacji W celu skonfigurowania ródla uaktualnie dla antywirusowych baz danych naley wykona nastpujce operacje: opcj Ustawienia znajdujc si na zakladce Aktualizuj (Rysunek 21). Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS 29 Rysunek 21. Zakladka Aktualizuj 3. Wlczy / wylczy danie punktu dostpowego (parametr Pytaj o punkt dostpowy). Uwaga Punkt dostpowy moe zosta skonfigurowany przy uyciu informacji dostarczonych przez operatora sieci komórkowej. W przypadku wybrania wartoci Wylcz, polczenie zostanie nawizane poprzez punkt dostpowy uyty do poprzedniej aktualizacji. Jeeli danie jest wlczone, zostanie wywietlona lista punktów dostpowych, z której bdzie mona wybra dany punkt (Rysunek 22). Rysunek 22. Wybór punktu dostpowego 4. Jeeli bdzie to konieczne, naley wprowadzi adres serwera uaktualnie. W tym celu naley wybra funkcj Serwer aktualizacji a nastpnie warto Zdefiniowany przez uytkownika. W oknie, które zostanie otwarte naley wprowadzi adres URL ródla uaktualnie (Rysunek 23). 30 Kaspersky Mobile Security 7. 0 Rysunek 23. Adres serwera uaktualnie Domylnie uaktualnienia s pobierane z serwera aktualizacji firmy Kaspersky Lab: Uwaga! Niezalenie od tego, czy polczenie z Internetem zostalo ustanowione wczeniej, po zakoczeniu aktualizacji zostanie ono zamknite Aktualizacja rczna W celu rcznego zainicjowania aktualizacji antywirusowych baz danych naley, okreli Czas aut. aktualizacji. Co tydzie - przeprowadzenie aktualizacji raz na tydzie. Naley okreli Dzie aut. aktualizacji oraz Czas aut. aktualizacji blokowane s tylko polczenia przychodzce. Wyl. dozwolona jest wszelka aktywno sieciowa. na temat funkcjonowania aplikacji 2.3. dzialanie programu Kaspersky Mobile Security. W tym celu naley: Klikn oraz przytrzyma przycisk Menu. Windows Mobile Pobra pakiet instalacyjny aplikacji na smartfon. Uruchomi instalacj (otworzy na smartfonie archiwum cab z pakietem instalacyjnym). Aplikacja zostanie zainstalowana w pamici glównej smartfonu. Dokladnie przeczyta umow licencyjn. W przypadku zaakceptowania warunków umowy, naley przycisn OK. W celu anulowania instalacji, naley nacisn Anuluj (Rysunek 30) Kaspersky Mobile Security 7.0 Rysunek 30. Umowa licencyjna 3.2. Rozpoczcie pracy Niniejsza sekcja zawiera informacje potrzebne do aktywacji i uruchomienia aplikacji po jej zainstalowaniu. Zawiera ona take informacje na temat graficznego interfejsu aplikacji Aktywacja programu Podczas pierwszego uruchomienia programu wywietlone zostanie okno oferujce aktywacj programu Kaspersky Mobile Security (Rysunek 31). Kaspersky Mobile Security dla Microsoft Windows Mobile 37 Rysunek 31. Okno aktywacji programu W celu uzyskania pelnej funkcjonalnoci programu Kaspersky Mobile Security wymagana jest jego aktywacja. Kod aktywacyjny mona uzyska na stronie Internetowej firmy Kaspersky Lab. Uwaga! Do przeprowadzenia aktywacji programu Kaspersky Mobile Security na smartfonie wymagane jest polczenie GPRS. Kod aktywacyjny sklada si z liter oraz cyfr (wielko liter nie ma znaczenia). Kod naley wprowadzi w czterech polach. Po wprowadzeniu kodu aktywacyjnego, naley wybra polecenie Aktywuj. Program wyle danie HTTP do serwera aktywacyjnego firmy Kaspersky Lab i nastpnie pobierze oraz zainstaluje klucz licencyjny. Jeeli wprowadzony kod aktywacyjny zostanie uznany za nieprawidlowy, wywietlony zostanie odpowiedni komunikat Uruchamianie aplikacji W celu uruchomienia programu Kaspersky Mobile Security, naley wykona nastpujce czynnoci: 1. Otworzy menu Programy. 38 Kaspersky Mobile Security Wybra KMSecurity7. Po uruchomieniu aplikacji, na ekranie smartfonu wywietlone zostanie okno pokazujce stan glównych skladników programu Kaspersky Mobile Security (Rysunek 32). Ochrona stan trybu ochrony w czasie rzeczywistym. Ostatnio skanowany data ostatniego skanowania smartfonu. Ostatnia aktualizacja data opublikowania baz danych uywanych przez aplikacj. Uwaga! Jeeli skanowanie antywirusowe smartfonu nie zostalo nigdy wykonane lub ostatnia aktualizacja antywirusowej bazy danych miala miejsce dwa tygodnie temu lub dluej, ikona wywietlana obok danej funkcji bdzie wygldala nastpujco:. Taka ikona pojawi si take, w przypadku wylczenia ochrony w czasie rzeczywistym lub modulu Anti-Spam. Zapora sieciowa poziom ochrony smartfonu Anti-Spam stan modulu Anti-Spam uywanego do filtrowania wiadomoci SMS. Uwaga! Modul Anti-Spam nie jest dostpny dla urzdze PDA! Kaspersky Mobile Security dla Microsoft Windows Mobile 39 Rysunek 32. Okno stanu skladników aplikacji Graficzny interfejs programu Graficzny interfejs programu sklada si z szeciu zakladek dostpnych za poziomu Menu (Rysunek 33): Przy uyciu zakladki Skanowanie moliwe jest wykonanie skanowania antywirusowego smartfonu, modyfikowanie ustawie skanowania antywirusowego oraz trybu ochrony w czasie rzeczywistym i skonfigurowanie terminarza dla skanowania zaplanowanego (patrz sekcja 3.3 na stronie 40). Przy uyciu zakladki Zapora sieciowa moliwe jest monitorowanie aktywnoci sieciowej oraz chronienie smartfonu na poziomie sieci. Przy uyciu zakladki Aktualizacja moliwe jest uaktualnianie antywirusowych baz danych, modyfikowanie ustawie oraz konfigurowanie terminarza aktualizacji (patrz sekcja 3.6 na stronie 53). Przy uyciu zakladki Kwarantanna moliwe jest zarzdzanie kwarantann - miejscem przeznaczonym do przechowywania zainfekowanych i podejrzanych obiektów (patrz sekcja 3. 4 na stronie 46).

14 Przy uyciu zakladki Inne moliwe jest konfigurowanie filtrowania przychodzcych wiadomoci SMS oraz MMS oraz blokowanie smartfonu lub usuwanie informacji w przypadku jego kradziey lub zgubienia (modul Anti-Theft) (patrz sekcja 3.5 a stronie 47). 40 Kaspersky Mobile Security 7.0 Przy uyciu zakladki Informacje moliwe jest przegldanie raportów z dzialania skladników aplikacji, informacji na temat aplikacji i uywanych antywirusowych baz danych oraz modyfikowanie ogólnych ustawie dzialania aplikacji (patrz sekcja 3. 8 na stronie 56). Rysunek 33. Menu aplikacji Aby powróci do okna stanu komponentów aplikacji, naley wybra opcj Okno stanu. W celu zakoczenia dzialania aplikacji, naley wybra Zakocz Ochrona i skanowanie antywirusowe Przy uyciu zakladki Skanowanie moliwe jest wykonywanie skanowania antywirusowego calego systemu plików oraz pamici urzdzenia lub poszczególnych folderów czy te plików. Istnieje take moliwo modyfikowania ustawie skanowania i ochrony w czasie rzeczywistym, przegldania raportów o wynikach skanowania oraz konfigurowania terminarza zaplanowanego skanowania. Kaspersky Mobile Security dla Microsoft Windows Mobile Ochrona w czasie rzeczywistym oraz skanowanie na danie W trybie ochrony w czasie rzeczywistym program Kaspersky Mobile Security pozostaje w pamici smartfonu, monitorujc wszystkie dane. Ochrona w czasie rzeczywistym pozostaje aktywna od momentu wlczenia a do chwili wylczenia smartfonu (jeeli uycie tego trybu nie zostalo wylczone w ustawieniach). Dodatkowo, Kaspersky Mobile Security umoliwia wykonywanie pelnego skanowania systemu plików urzdzenia. Informacje o wynikach ochrony w czasie rzeczywistym oraz skanowania na danie zapisywane s w raportach. W celu przejrzenia raportu naley przej na zakladk Informacje oraz wybra opcj Raporty (patrz sekcja 3.8 na stronie 56). W celu uruchomienia ochrony w czasie rzeczywistym, naley wykona nastpujce czynnoci: Na zakladce Skanowanie wybra Ustawienia skanowania. Wlczy / wylczy ochron w czasie rzeczywistym poprzez zaznaczenie / usuniecie zaznaczenia z pola Wlcz ochron. W celu zmodyfikowania ustawie skanowania na danie, naley wykona nastpujce czynnoci: Na zakladce Skanowanie wybra Ustawienia skanowania. W opcjach modulu Skanowanie zdefiniowa obszar skanowania poprzez wybranie typów plików, które maja by poddawane skanowaniu: Skanuj archiwa skanowanie plików spakowanych w archiwach. Tylko wykonywalne skanowanie tylko plików wykonywalnych. 3. Jeeli uytkownik chce podj prób leczenia zainfekowanego obiektu naley zaznaczy opcj Spróbuj wyleczy. W przeciwnym razie naley wybra akcj antywirusow poprzez zaznaczenie jednej z dostpnych wartoci dla parametru Podstawowa akcja: Kwarantanna przeniesienie zainfekowanych obiektów do kwarantanny. Pytaj uytkownika - wywietlanie wiadomoci o wykryciu wirusa z zapytaniem o usunicie, przeniesienie do kwarantanny lub pominicie zainfekowanego obiektu. 42 Kaspersky Mobile Security 7.0 Usu - usunicie wykrytych zainfekowanych obiektów. Pomi na zainfekowanym obiekcie nie zostanie wykonana adna akcja. Dodatkowo, moliwe jest zdefiniowanie akcji w przypadku, kiedy próba wyleczenia zainfekowanego obiektu zakoczy si niepowodzeniem. W tym celu naley zaznaczy opcj Spróbuj wyleczy oraz z listy Jeeli nie mona wyleczy wybra akcj. W celu wykonania skanowania antywirusowego, naley wykona nastpujce czynnoci: Uruchomi aplikacj Kaspersky Mobile Security (patrz sekcja na stronie 36). Przej na zakladk Ustawienia skanowania. W oknie Ustawienia skanowania naley zdefiniowa obszar skanowania poprzez wybranie typów plików, które maj zosta poddane skanowaniu (wicej informacji na ten temat znajduje si powyej). Zdefiniowa akcj, która ma zosta podjta po wykryciu zainfekowanego obiektu (wicej informacji na ten temat znajduje si powyej). 3. W celu wykonania skanowanie calego systemu plików smartfonu, na zakladce Skanowanie (Rysunek 34) naley wybra opcj Skanuj telefon, natomiast w celu przeskanowania poszczególnych folderów naley wybra opcj Skanuj folder. Kaspersky Mobile Security dla Microsoft Windows Mobile 43 Rysunek 34. Zakladka Skanowanie W przypadku wybrania opcji Skanuj folder, uytkownik zostanie przeniesiony do okna wywietlajcego system plików smartfonu. W celu przeskanowania danego folderu naley najecha na niego kursorem, a nastpnie z menu Opcje wybra opcj Skanuj. Po uruchomieniu skanowania, w otwartym oknie procesu skanowania wywietlony zostanie biecy stan zadania: liczba skanowanych obiektów, cieka do skanowanego obiektu oraz procentowy wskanik procesu (Rysunek 35). 44 Kaspersky Mobile Security 7.0 Rysunek 35. Okno postpu skanowania Rysunek 36. Powiadomienie o wykryciu wirusa Po zakoczeniu skanowania wywietlone zainfekowanych / usunitych obiektów. zostan statystyki na temat Kaspersky Mobile Security dla Microsoft Windows Mobile Terminarz skanowania W programie Kaspersky Mobile Security moliwe jest skonfigurowanie terminarza zaplanowanego skanowania. Skanowanie zostanie przeprowadzone w tle. W przypadku wykrycia zainfekowanego obiektu aplikacja wykona akcj zdefiniowan w ustawieniach skanowania. Domylnie zaplanowane skanowanie jest wylczone. W celu skonfigurowania automatycznego uruchamiania skanowania naley: na zakladce Skanowanie wybra opcj Terminarz, a nastpnie skonfigurowa terminarz skanowania (Rysunek 37): Codziennie - smartfon bdzie skanowany codziennie. W ustawieniach naley zdefiniowa take Czas skanowania. Co tydzie - smartfon bdzie skanowany raz w tygodniu. W ustawieniach naley zdefiniowa Dzie tygodnia oraz Czas skanowania. Rcznie - proces bdzie uruchamiany rcznie przez uytkownika. Rysunek 37. Menu Terminarz 46 Kaspersky Mobile Security Praca z kwarantann Zainfekowane obiekty umieszczone w kwarantannie s nieszkodliwe i mog zosta usunite lub przywrócone w póniejszym terminie. Aplikacja moe umieszcza zainfekowane obiekty w kwarantannie automatycznie lub na prob uytkownika. W celu skonfigurowania aplikacji tak, aby automatycznie przenosila zainfekowane obiekty do kwarantanny, naley przej na zakladk Skanowanie, wybra Ustawienia skanowania i jako warto parametru Podstawowa akcja wskaza Kwarantanna. Jeeli opcja Pytaj uytkownika zostanie wybrana jako akcja wykonywana po wykryciu zainfekowanego obiektu, Kaspersky Mobile Security zaoferuje usunicie obiektu lub przeniesienie go do kwarantanny. Zakladka Kwarantanna moe zosta uyta w celu uzyskania dostpu do glównych funkcji kwarantanny (Rysunek 38). Rysunek 38. Kwarantanna Menu Menu znajdujce si w oknie Kwarantanna umoliwia uytkownikowi: Przegldanie szczególowych informacji na temat dowolnego obiektu przechowywanego w kwarantannie (opcja Szczególy). Usuwanie wskazanego obiektu (opcja Usu plik). Kaspersky Mobile Security dla Microsoft Windows Mobile 47 Przywracanie danego obiektu z kwarantanny do jego oryginalnego foldera (opcja Przywró).

15 Czyszczenie kwarantanny poprzez usunicie wszystkich przechowywanych w niej obiektów (Wyczy kwarantann) Korzystanie z modulów AntiSpam oraz Anti-Theft Modul Anti-Spam zaprojektowany zostal do ochrony smartfonu przed niechcianymi wiadomociami SMS oraz MMS. Filtrowanie wiadomoci przeprowadzane jest w oparciu o tak zwane "czarne" i "biale" listy. Anti-Spam bdzie blokowal wiadomoci wysylane z numerów telefonów dodanych do "czarnej" listy. Wiadomoci wysylane z numerów dodanych do bialej listy nie bd blokowane. Modul Anti-Theft umoliwia blokowanie smartfonu oraz usuwanie informacji przechowywanych w jego pamici w przypadku kradziey lub zgubienia urzdzenia Modul Anti-Spam Modul Anti-Spam zaprojektowany zostal do ochrony smartfonu przed niechcianymi wiadomociami SMS oraz MMS. Filtrowanie wiadomoci przeprowadzane jest w oparciu o tak zwane "czarne" i "biale" listy. Anti-Spam bdzie blokowal wiadomoci wysylane z numerów telefonów dodanych do "czarnej" listy. Wiadomoci wysylane z numerów dodanych do bialej listy nie bd blokowane. W celu skonfigurowania ustawie modulu Anti-Spam naley wykona nastpujce czynnoci: Wybra opcj Ustawienia znajdujc si na zakladce Anti-Spam. Wlczy / wylczy modul Anti-Spam poprzez zaznaczenie / usunicie zaznaczenia z opcji Wlcz Anti- Spam. Okreli, czy wiadomoci SMS od nadawców, którzy nie znajduj si na adnej z list maj by dozwolone przez zaznaczenie (lub usunicie zaznaczenia) pola Odbieraj SMS od: Nieznani nadawcy. Aby zezwoli na odbieranie wiadomoci SMS od numerów znajdujcych si w ksice telefonicznej smartfonu, naley zaznaczy pole Odbieraj SMS od: Nadawcy z listy kontaktów Kaspersky Mobile Security Modyfikacja "czarnej" i "bialej" listy,,czarne" i,,biale" listy zawieraj numery telefonów, z których otrzymywanie wiadomoci SMS i/lub MMS jest blokowane lub dozwolone przez modul Anti-Spam. W celu zmodyfikowania,,bialej" lub,,czarnej" listy naley przej na zakladk Anti-Spam (Rysunek 39) a nastpnie wybra dan list. W celu zmodyfikowania listy naley uy menu Menu: Dopisz numer dodawanie nowego wpisu do wybranej listy. Usu numer usuwanie wpisu z listy. Modyfikuj numer modyfikowanie biecego wpisu. W celu dodania numeru do listy naley wybra opcj Dopisz numer oraz wprowadzi numer telefonu. Numer moe rozpoczyna si od cyfry lub znaku. Podczas definiowania numeru istnieje moliwo uycia maski "?" lub "*". W polu Tekst naley zdefiniowa tekst, po wykryciu którego na otrzymanej wiadomoci, aplikacja wykona nastpujce akcje: zezwoli na odebranie wiadomoci, w przypadku gdy jej tre zostala uwzgldniona na "bialej" licie; zablokuje wiadomo, w przypadku gdy jej tre zostala uwzgldniona na "czarnej" licie; Rysunek 39. Menu modulu Anti-Spam Kaspersky Mobile Security dla Microsoft Windows Mobile 49 Analiza wiadomoci odbywa si w nastpujcy sposób: sprawdzanie, czy dany numer naley do "czarnej" listy; sprawdzanie, czy dany numer naley do "bialej" listy; sprawdzanie, czy tekst wiadomoci znajduje si na "czarnej" licie; sprawdzanie czy tekst wiadomoci znajduje si na "bialej" licie; Jeeli wiadomo napotka, na który z wyej wymienionych warunków, dalsza analiza nie bdzie wykonywana, a wiadomo zostanie dozwolona lub zablokowana w zalenoci czy naley do "czarnej" czy "bialej" listy. Aby powróci do zakladki Anti-Spam, po zakoczeniu modyfikacji naley nacisn Zakocz Dzialania podejmowane na wiadomociach W momencie otrzymania wiadomoci SMS lub MMS z numeru, który nie znajduje si na,,czarnej" lub,,bialej" licie, Anti-Spam przechwyci wiadomo (patrz sekcja na stronie 47), i wywietli na ekranie odpowiedni komunikat (Rysunek 40). Rysunek 40. Powiadomienie modulu Anti-Spam 50 Kaspersky Mobile Security 7.0 Za pomoc menu Opcje istnieje moliwo wybrania jednej z nastpujcych akcji, która ma zosta podjta na obiekcie: Dodaj do,,bialej" listy zezwolenie na odebranie wiadomoci oraz dodanie numeru telefonicznego nadawcy do,,bialej" listy. Dodaj do,,czarnej" listy zablokowanie dostarczenia wiadomoci oraz dodanie numeru telefonicznego nadawcy do,,czarnej" listy. Informacje na temat zablokowanych wiadomoci zostan dodane do raportu aplikacji. W celu przejrzenia raportu, naley przej na zakladk Informacje i wybra Raporty a nastpnie Raport Anti-Spam (patrz sekcja 3.8 na stronie 56) Modul Anti-Theft Modul Anti-Theft (zakladka Inne, modul Anti-Theft) (Rysunek 41) zapewnia ochron danych przechowywanych na urzdzeniu mobilnym przed nieautoryzowanym dostpem w przypadku kradziey lub zgubienia smartfonu. W momencie, kiedy uytkownik korzysta z modulu po raz pierwszy musi ustawi haslo. Za pomoc tego hasla istnieje moliwo uzyskania dostpu do ustawie modulu w celu ich dalszego zmodyfikowania. Haslo pomaga w zablokowaniu nieautoryzowanego dostpu do ustawie oraz umoliwia uytkownikowi zablokowanie oraz usunicie zapisanych w smartfonie informacji w przypadku jego kradziey lub zgubienia. SMS-Block pozwala uytkownikowi na zablokowanie urzdzenia. Odblokowanie urzdzenia moliwe jest tylko poprzez wprowadzenie hasla uywanego do korzystania z ustawie modulu Anti-Theft. Funkcj naley aktywowa poprzez wyslanie na skradziony smartfon wiadomoci SMS o treci: "block: kod". W celu wlczenia funkcji SMS-Block, naley nacisn SMS-Block a nastpnie Zakocz. SMS-Clean pozwala uytkownikowi na usuwanie wanych informacji (kontakty, wiadomoci przychodzce, piki). Funkcj naley aktywowa poprzez wyslanie na skradziony smartfon wiadomoci SMS o treci: "clean:kod ". W celu wlczenia tej funkcji naley nacisn SMS-Clean, wybra dane akcje a nastpnie nacisn Zakocz. W przypadku zmiany karty SIM w telefonie, funkcja SIM Watch umoliwia wyslanie nowego numeru telefonu na zdefiniowany numer oraz zablokowanie skradzionego urzdzenia. Istnieje moliwo odblokowania urzdzenia poprzez wprowadzenie tego samego hasla, co do modulu Anti-Theft. W celu wlczenia funkcji SIM Watch naley nacisn SIM Watch, zdefiniowa powiadamiane numery telefonów a nastpnie nacisn Zakocz. Kaspersky Mobile Security dla Microsoft Windows Mobile 51 Jeeli konieczna jest zmiana hasla uywanego do korzystania z modulu AntiTheft naley wybra opcj Zmie kod. Nastpnie naley wprowadzi nowe haslo, potwierdzenie hasla i potwierdzi klawiszem Zakocz. Rysunek 41. Zakladka Anti-Theft Informacje na temat dzialania modulu zapisywane s do raportu aplikacji. Aby zobaczy raport naley wybra opcj Raport Anti-Theft znajdujc si na zakladce Inne (patrz sekcja 3. 8 na stronie 56) Parametry funkcji SMS-Clean Sekcja SMS-Clean zawiera list danych, wybranych do usunicia w przypadku kradziey lub zgubienia smartfonu (Rysunek 42). W celu skonfigurowania parametrów funkcji SMS-Clean, naley wykona nastpujce czynnoci: 1.

16 Na zakladce Inne wybra modul Anti-Theft. W oknie, które zostanie otwarte wprowadzi haslo oraz wybra funkcj SMS-Clean. W celu usunicia ksiki adresowej w przypadku kradziey lub zgubienia smartfonu, naley wybra opcj Kontakty. W celu usunicia wiadomoci , SMS oraz MMS naley zaznaczy pole Skrzynka pocztowa. 52 Kaspersky Mobile Security W celu usunicia wanych danych naley zaznaczy opcj Dokumenty. W celu usunicia parametrów sieci naley znaczy opcj Ustawienia sieciowe. W celu zapisania zmian naley nacisn Zakocz. Rysunek 42. Zakladka SMS-Clean Parametry funkcji SIM Watch Sekcja SIM Watch wykrywa zmian karty SIM w telefonie (Rysunek 43). W celu zmodyfikowania parametrów funkcji SIM Watch, naley wykona nastpujce czynnoci: Na zakladce Inne wybra modul Anti-Theft. W oknie, które zostanie otwarte wprowadzi haslo oraz wybra funkcj SIM Watch. Przy uyciu pól 1) oraz 2) naley wprowadzi numery, na które uytkownik chcialby otrzyma nowy numer telefonu w przypadku wykrycia zmiany karty SIM w smartfonie. Takie numery mog rozpoczyna si od cyfry lub znaku "+" oraz musz sklada si tylko z samych cyfr. Skonfigurowa blokowanie urzdze mobilnych w przypadku zmiany karty SIM. W tym celu naley zaznaczy opcj Blokuj. 4. Kaspersky Mobile Security dla Microsoft Windows Mobile W celu zapisania zmian naley nacisn Zakocz. Rysunek 43. Zaklada SIM Watch 3.6. Aktualizacja antywirusowych baz danych Kaspersky Mobile Security wykrywa wirusy w oparciu o antywirusowe bazy danych zawierajce opisy wszystkich znanych szkodliwych programów. Regularne uaktualnianie antywirusowych baz danych jest bardzo wane. Procedur aktualizacji mona rozpocz rcznie lub zgodnie z terminarzem. W celu skonfigurowania oraz uruchomienia aktualizacji naley przej na zakladk Aktualizacja (Rysunek 44). Uaktualnienia pobierane s z serwerów firmy Kaspersky Lab za porednictwem Internetu. 54 Kaspersky Mobile Security 7.0 Rysunek 44. Zakladka Aktualizacja Informacje o aktualizacji zapisywane s w raporcie aplikacji. W celu przejrzenia raportów naley wybra opcj Raport aktualizacji znajdujc si na zakladce Aktualizacja (patrz sekcja 3.8 na stronie 56). W celu rcznego uruchamiania aktualizacji antywirusowych baz danych aplikacji z serwerów aktualizacji firmy Kaspersky Lab, naley wykona nastpujce czynnoci: Uruchomi aplikacj Kaspersky Mobile Security (patrz sekcja na stronie 36) oraz przej na zakladk Aktualizacja. W celu uruchomienia procesu pobierania uaktualnie naley wybra opcj Uaktualnij. W celu skonfigurowania terminarza automatycznego uruchamiania aktualizacji antywirusowych baz danych aplikacji, naley wykona nastpujce czynnoci: Uruchomi aplikacj Kaspersky Mobile Security (patrz sekcja na stronie 36) oraz przej na zakladk Aktualizacja. W celu przejcia na zakladk modyfikowania parametrów terminarza automatycznej aktualizacji antywirusowych baz danych, naley wybra opcj Terminarz. Zdefiniowa czstotliwo uruchamiania aktualizacji: Codziennie - przeprowadzenie aktualizacji raz dziennie. Naley okreli Czas aktualizacji. 3. Kaspersky Mobile Security dla Microsoft Windows Mobile 55 Co tydzie - przeprowadzenie aktualizacji raz na tydzie. Naley okreli Dzie tygodnia oraz Czas aktualizacji. Rcznie - proces bdzie uruchamiany rcznie przez uytkownika. Na zakladce Informacje wywietlana jest data opublikowania antywirusowej bazy danych oraz liczba sygnatur w niej zawartych. W celu przejrzenia tych informacji naley wybra opcj Informacje o bazach znajdujca si na zakladce Informacje Zapora sieciowa Modul Zapora sieciowa monitoruje aktywno sieciow oraz chroni smartfon na poziome sieci (Rysunek 45). W celu zmodyfikowania parametrów modulu Zapora sieciowa, naley wykona nastpujce czynnoci: Uruchomi aplikacj Kaspersky Mobile Security (patrz sekcja na stronie 36) oraz przej na zakladk Zapora sieciowa. Wybra opcj Ustawienia zapory. Moliwe jest wybranie poziomu ochrony przychodzcego i wychodzcego ruchu: Blokuj wszystko zabroniona jest wszelka aktywno sieciowa. blokowane s tylko polczenia przychodzce. Wylczona dozwolona jest wszelka aktywno sieciowa. Informacje na temat dzialania modulu Zapora sieciowa zapisane s w raporcie aplikacji. W celu przejrzenia raportu, naley wybra opcj Raport znajdujc si na zakladce Zapora sieciowa (patrz sekcja 3.8 na stronie 56). 56 Kaspersky Mobile Security 7.0 Rysunek 45. Zakladka Zapora sieciowa Przegldanie raportów na temat dzialania aplikacji Raporty na temat pracy aplikacji znajduj si w sekcji Raporty na zakladce Informacje. Moliwe jest przegldanie raportu o kadym zadaniu wykonywanym przez aplikacj Kaspersky Mobile Security: skanowanie antywirusowe; aktualizacja antywirusowych baz danych aplikacji; dzialanie modulu Zapora sieciowa; dzialanie modulu Anti-Spam; dzialanie modulu Anti-Thef. Na przyklad, w celu przejrzenia raportu na temat skanowania antywirusowego, naley wykona nastpujce czynnoci: Uruchomi aplikacj Kaspersky Mobile Security (patrz sekcja na stronie 36). Na zakladce Informacje wybra sekcj Raporty (Rysunek 46). Kaspersky Mobile Security dla Microsoft Windows Mobile W oknie, które zostanie otwarte wybra raport na temat ochrony w czasie rzeczywistym. Rysunek 46. Zakladka Raporty 3.9. ochron w czasie rzeczywistym (patrz sekcja 3. 3 na stronie 40); 58 Kaspersky Mobile Security 7.0 Rysunek 47. Wylczenie ochrony w czasie rzeczywistym 2. Zakoczy dzialanie aplikacji Kaspersky Mobile Security. W tym celu w menu aplikacji naley wybra opcj Zakocz (Rysunek 48). Rysunek 48. Zakoczenie dzialania aplikacji 3. Usun aplikacj. W tym celu naley: Kaspersky Mobile Security dla Microsoft Windows Mobile 59 nacisn przycisk Start, wybra opcj Ustawienia, a nastpnie Usu programy (Rysunek 49): Rysunek 49. Usuwanie aplikacji Z listy zainstalowanych aplikacji wybra aplikacj Kaspersky Mobile Security oraz nacisn przycisk Usu (Rysunek 50). 60 Kaspersky Mobile Security 7.0 Rysunek 50. Wybieranie aplikacji Aby potwierdzi usunicie programu naley klikn przycisk Tak (Rysunek 51). Rysunek 51. Proba o potwierdzenie usunicia aplikacji DODATEK A. KASPERSKY LAB Zaloona w roku 1997 firma Kaspersky Lab uwaana jest przez wielu ekspertów za lidera w dziedzinie zabezpiecze informacji. Tworzy szerok gam programów zabezpieczajcych i dostarcza wszechstronne i wydajne rozwizania chronice komputery i sieci komputerowe przed wszelkimi typami szkodliwych programów, niechcianymi wiadomociami oraz atakami hakerów. Kaspersky Lab jest firm midzynarodow. Glówna siedziba firmy znajduje si w Rosji, natomiast filie w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Japonii, USA (Kanadzie), krajach Beneluksu, Chinach, Polsce i Rumunii. We Francji dziala take specjalny dzial firmy - Europejskie Centrum Bada Antywirusowych. Sie partnerów Kaspersky Lab sklada si z ponad 500 firm na calym wiecie.

17 Powered by TCPDF ( Obecnie Kaspersky Lab zatrudnia ponad 450 specjalistów. Kady z nich jest biegly w technologiach antywirusowych, 10 z nich posiada tytul M.B.A., 16 doktoraty, a dwóch ekspertów posiada czlonkostwo organizacji Computer Anti-Virus Researcher's Organization (CARO). Kaspersky Lab oferuje najlepsze systemy zabezpiecze oparte na dowiadczeniu i wiedzy zdobytej na przestrzeni ponad 14 lat walki z wirusami komputerowymi. Dokladna analiza dzialania wirusów komputerowych pozwala na dostarczenie kompletnej ochrony zarówno przed biecymi, jak i przyszlymi zagroeniami. Odporno na przyszle ataki jest podstawow polityk bezpieczestwa zaimplementowan we wszystkich produktach Kaspersky Lab. Rozwizania firmy s zawsze przynajmniej o jeden krok przed produktami oferowanymi przez konkurencj. Lata cikiej pracy uczynily z Kaspersky Lab jednego z czolowych producentów oprogramowania zabezpieczajcego. Flagowy produkt firmy, Kaspersky AntiVirus, zapewnia kompletn ochron wszystkich wzlów sieci, lcznie ze stacjami roboczymi, serwerami plików, bramami pocztowymi, zaporami ogniowymi i komputerami kieszonkowymi. Wygodne i latwe w uytkowaniu narzdzia zarzdzajce zapewniaj zaawansowan automatyzacj ochrony antywirusowej wewntrz sieci firmowej. Technologia antywirusowa opracowana przez firm Kaspersky Lab wykorzystywana jest przez firmy takie jak: Nokia ICG (USA), FSecure (Finlandia), Aladdin (Izrael), Sybari (USA), G Data (Niemcy), Deerfield (USA), Alt-N (USA), Microworld (Indie), BorderWare (Kanada) itd. Klienci Kaspersky Lab korzystaj z szerokiego zakresu dodatkowych uslug, które zapewniaj nie tylko stabilne dzialanie uytkowanych produktów, ale take spelniaj specyficzne wymagania firm. Firma Kaspersky Lab uaktualnia sygnatury zagroe raz na godzin. Firma zapewnia swoim klientom pomoc techniczn dostpn przez i telefon. 62 Kaspersky Mobile Security 7.0 A.1. Inne produkty firmy Kaspersky Lab Kaspersky Lab News Agent News Agent przeznaczony jest do okresowego dostarczania informacji o nowociach oraz powiadamiania o biecym stanie aktywnoci wirusowej. Program okresowo odczytuje list dostpnych kanalów z nowociami oraz ich zawarto z serwera firmy Kaspersky Lab. Produkt posiada nastpujce moliwoci: Animacja biecego stanu aktywnoci wirusowej na ikonie w zasobniku systemowym Zapisywanie i rezygnacja z kanalów nowoci Pobieranie nowoci z kadego wybranego kanalu o okrelonej czstotliwoci oraz powiadamianie o wieych nowociach Przegldanie nowoci wybranego kanalu Przegldanie listy kanalów i ich stanu Otwieranie stron ze szczególami nowoci w przegldarce News Agent jest niezalen aplikacj przeznaczon dla systemu Windows, która moe by uywana niezalenie lub moe by dolczona do innych zestawów oprogramowania firmy Kaspersky Lab. Kaspersky OnLine Scanner Program ten jest darmow uslug przeznaczon dla uytkowników odwiedzajcych witryn firmy Kaspersky Lab. Umoliwia on wydajne skanowanie antywirusowe komputera w trybie online. Kaspersky On-Line Scanner uruchamiany jest w przegldarce internetowej przy uyciu technologii Microsoft ActiveX. Dlatego te, uytkownicy mog szybko przetestowa swoje komputery w przypadku podejrzenia infekcji. Przy pomocy tej uslugi moliwe jest: Wykluczanie z obszaru skanowania archiwów oraz pocztowych baz danych Wybór standardowych/rozszerzonych antywirusowych baz danych do skanowania Zapisywanie raportów o wynikach skanowania w plikach txt lub html Dodatek A 63 Kaspersky OnLine Scanner Pro Program ten jest darmow uslug przeznaczon dla uytkowników odwiedzajcych witryn firmy Kaspersky Lab. Umoliwia on wydajne skanowanie antywirusowe i leczenie komputera w trybie online. Kaspersky On-Line Scanner uruchamiany jest w przegldarce internetowej przy uyciu technologii Microsoft ActiveX. Dlatego te, uytkownicy mog szybko przetestowa swoje komputery w przypadku podejrzenia infekcji. Przy pomocy tej uslugi moliwe jest: Wykluczanie z obszaru skanowania archiwów oraz pocztowych baz danych Wybór standardowych/rozszerzonych antywirusowych baz danych do skanowania Zapisywanie raportów o wynikach skanowania w plikach txt lub html Kaspersky Anti-Virus 2009 Kaspersky Anti-Virus 2009 to rdze systemu zabezpiecze komputera oferujcy ochron przed zagroeniami internetowymi. Kaspersky Anti-Virus 2009 zapewnia narzdzia niezbdne do podstawowej ochrony komputera. Do najwaniejszych funkcji produktu nale: Ochrona podstawowa: Ochrona przed wszystkimi typami szkodliwych programów i oprogramowaniem spyware Skanowanie plików, wiadomoci i ruchu internetowego Ochrona komunikatorów internetowych Automatyczna aktualizacja Ochrona prewencyjna: Ochrona proaktywna przed nieznanymi zagroeniami Skanowanie systemu operacyjnego i aplikacji w celu wykrycia luk w zabezpieczeniach Blokowanie odsylaczy do zainfekowanych stron internetowych Ochrona przed kradzie tosamoci: Blokowanie odsylaczy do stron phishingowych Kaspersky Internet Security 2009 Kaspersky Internet Security 2009 to kompletne rozwizanie bezpieczestwa zapewniajce bezpieczne rodowisko komputerowe. Program zawiera wszystkie 64 Kaspersky Mobile Security 7.0 funkcje niezbdne do bezpiecznego korzystania z Internetu. Do najwaniejszych funkcji produktu nale: Ochrona podstawowa: Ochrona przed wszystkimi typami szkodliwych programów i oprogramowaniem spyware Skanowanie plików, wiadomoci i ruchu internetowego Ochrona komunikatorów internetowych (ICQ, MSN) Automatyczna aktualizacja Ochrona rozszerzona: Dwukierunkowa osobista zapora sieciowa Ochrona Wi-Fi i VPN System zapobiegania wlamaniom Ochrona prewencyjna: Inteligentne zarzdzanie i kontrola aplikacji Ochrona proaktywna przed nieznanymi zagroeniami Skanowanie systemu operacyjnego i aplikacji w celu wykrycia luk w zabezpieczeniach Blokowanie odsylaczy do zainfekowanych stron WWW Ochrona przed kradzie tosamoci: Blokowanie odsylaczy do stron phishingowych Wirtualna klawiatura zapewniajca bezpieczne wprowadzanie loginów i hasel Zapobieganie kradziey danych przesylanych przy uyciu protokolów HTTPS / SSL Blokowanie nieautoryzowanych polcze dialup Filtrowanie zawartoci: Kontrola rodzicielska Ochrona przed spamem Dodatek A 65 Kaspersky Anti-Virus for File Servers Pakiet zapewnia ochron serwerów plików dzialajcych pod kontrol systemów operacyjnych Microsoft Windows, Novell NetWare, Linux oraz Samba przed wszelkimi rodzajami szkodliwego oprogramowania. Pakiet obejmuje nastpujce aplikacje Kaspersky Lab: Kaspersky Administration Kit. Kaspersky Anti-Virus for Windows Server. Kaspersky Anti-Virus for Linux File Server. Kaspersky Anti-Virus for Novell Netware. Kaspersky Anti-Virus for Samba Server. Produkt oferuje nastpujce funkcje: Ochrona systemu plików serwera w czasie rzeczywistym: wszystkie pliki przechowywane na serwerze s skanowane podczas otwierania i zapisywania Zapobieganie epidemiom wirusów; Skanowanie na danie calego systemu plików serwera lub poszczególnych plików i folderów; Wykorzystywanie metod optymalizujcych w systemie plików serwera; Przywracanie systemu po ataku wirusa; Skalowalno pakietu uwzgldniajca dostpne zasoby systemowe; Monitorowanie obcienia systemu; Tworzenie listy zaufanych procesów, których aktywno nie jest kontrolowana przez program; Zdalne zarzdzanie pakietem obejmujce moliwo scentralizowanej instalacji, konfiguracji i administracji; Zapisywanie kopii zapasowych leczonych i usuwanych obiektów w celu zapewnienia moliwoci ich póniejszego przywrócenia; Przenoszenie do kwarantanny podejrzanych obiektów; Wysylanie powiadomie o zdarzeniach wystpujcych podczas pracy programu; powiadomienia s wysylane do administratora; Zapisywanie szczególowych raportów; Automatyczna aktualizacja baz danych programu.

KASPERSKY LAB. Kaspersky Mobile Security 7.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KASPERSKY LAB. Kaspersky Mobile Security 7.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KASPERSKY LAB Kaspersky Mobile Security 7.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 7. 0 Podręcznik użytkownika Kaspersky Lab http://www.kaspersky.pl Data publikacji: Lipiec

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 ENTERPRISE EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3689650

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 ENTERPRISE EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3689650 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 ENTERPRISE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.2 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3376735

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.2 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3376735 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ANTI- VIRUS 4.2. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY ANTI-VIRUS

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu Microsoft Windows Mobile

Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu Microsoft Windows Mobile Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu Microsoft Windows Mobile Podręcznik użytkownika WERSJA PROGRAMU: 8.0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu operacyjnego BlackBerry

Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu operacyjnego BlackBerry Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu operacyjnego BlackBerry Podręcznik użytkownika WERSJA PROGRAMU: 8.0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu operacyjnego Symbian

Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu operacyjnego Symbian Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu operacyjnego Symbian Podręcznik użytkownika WERSJA PROGRAMU: 8.0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 8.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942177

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 8.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942177 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB ANTI- VIRUS 8.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380430

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380430 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ANTI- VIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY ANTI-VIRUS

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KAPERSKY INTERNET SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3705008

Twoja instrukcja użytkownika KAPERSKY INTERNET SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3705008 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KAPERSKY INTERNET SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE ONLINE BACKUP http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859646

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE ONLINE BACKUP http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859646 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla F-SECURE ONLINE BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS 6.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931880

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS 6.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931880 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ANTI- VIRUS 6.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY ANTI-VIRUS

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3944277

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3944277 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY MOBILE SECURITY 9. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY MOBILE

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KAPERSKY ANTI-VIRUS 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3704965

Twoja instrukcja użytkownika KAPERSKY ANTI-VIRUS 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3704965 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KAPERSKY ANTI-VIRUS 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KAPERSKY ANTI-VIRUS

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I WSTĘPNA KONFIGURACJA PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO NOD32. Zespół Systemów Sieciowych

INSTALACJA I WSTĘPNA KONFIGURACJA PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO NOD32. Zespół Systemów Sieciowych INSTALACJA I WSTĘPNA KONFIGURACJA PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO NOD32 Spis treści 1. Pobieranie programu antywirusowego NOD32 firmy ESET 3 2. Instalacja programu antywirusowego NOD32 6 3. Wstępna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET SMART SECURITY 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823216

Twoja instrukcja użytkownika ESET SMART SECURITY 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823216 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET SMART SECURITY 4. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ESET SMART SECURITY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB ADMINISTRATION KIT 8.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3080251

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB ADMINISTRATION KIT 8.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3080251 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB ADMINISTRATION KIT 8.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji

Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji Spis treści: 1. Pobranie aplikacji... 2 2. Proces automatycznej instalacji i aktywacji... 5 3. Instalacja z użyciem kodu PIN...

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 6.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942157

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 6.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942157 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB ANTI- VIRUS 6.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA BEZPIECZNY INTERNET TOYA dla systemów Android

APLIKACJA BEZPIECZNY INTERNET TOYA dla systemów Android APLIKACJA BEZPIECZNY INTERNET TOYA dla systemów Android Telewizja Internet Telefonia Mobilna VOD TV 3G GO Aby pobrać i zainstalować program należy zalogować się swoimi danymi autoryzacyjnymi do Portalu

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Internet Security for Android Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

- komputer (stacja robocza) ma być naprawiony i skonfigurowany w siedzibie firmy,

- komputer (stacja robocza) ma być naprawiony i skonfigurowany w siedzibie firmy, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, zgłoszonych do serwisu InfKomp przez właściciela firmy ROLMASZ, w zakresie: diagnozowania wstępnego,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed złośliwym

Bardziej szczegółowo

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller Instrukcja uytkownika 91-046 Łód, ul. Kołodziejska 15 tel./ fax +48 42 6532286 http://www.agade.net, agade@agade.net Spis treci: 1. Wstpna

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji 3.0?

Co nowego w wersji 3.0? Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810717

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810717 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop. Przewodnik Szybki start

ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop. Przewodnik Szybki start ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop Przewodnik Szybki start Program ESET NOD32 Antivirus 4 stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed szkodliwym kodem. Oparty

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AVAST ANTIVIRUS HOME EDITION 4.8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3585360

Twoja instrukcja użytkownika AVAST ANTIVIRUS HOME EDITION 4.8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3585360 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AVAST ANTIVIRUS HOME EDITION 4.8. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Przewodnik Szybki start

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Przewodnik Szybki start Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Przewodnik Szybki start Program ESET Smart Security stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed złośliwym kodem. Program

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Treść zadania:

Zadanie 1 Treść zadania: Zadanie 1 Treść zadania: 1 2 Komentarz do zadania: Ocenie podlegały następujące elementy projektu: 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 2. Założenia do projektu. 3. Lista prawdopodobnych przyczyn usterki systemu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462568

Twoja instrukcja użytkownika HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462568 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HTC HERO ( ANDROID 2.1 ). Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

DLA KOMPUTERÓW MAC. Przewodnik Szybki start. Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu

DLA KOMPUTERÓW MAC. Przewodnik Szybki start. Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu DLA KOMPUTERÓW MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Cyber Security zapewnia doskonałą ochronę komputera przed złośliwym kodem. Wykorzystując aparat

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ADMINISTRATION KIT 8.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931795

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ADMINISTRATION KIT 8.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931795 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ADMINISTRATION KIT 8.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile. Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile. Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Spis treści 1. Instalacj a programu ESET Mobile...3 Security 1.1 Minimalne...3 wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0 SPIS TREŚCI Ważne informacje przed instalacją aplikacji Instalacja aplikacji Uruchomienie aplikacji i rejestracja nowego Użytkownika 1. Ważne informacje przed instalacją aplikacji Wymagania do uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M351U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461784

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M351U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461784 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu 1. Wersje i warianty programu Nr wersji programu składa się z trzech liczb oddzielonych kropkami: człon pierwszy oznacza główny nr wersji

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu (wersja 1.1 dla 2.5.x) Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. 2013 Spis treści ABAKUS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Sp. z o.o. 1.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ADMINISTRATION KIT 8.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931785

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ADMINISTRATION KIT 8.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931785 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ADMINISTRATION KIT 8.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

dla systemu MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu

dla systemu MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu dla systemu MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Cyber Security Pro zapewnia doskonałą ochronę komputera przed złośliwym kodem. Wykorzystuj ąc aparat

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 7

ESET SMART SECURITY 7 ESET SMART SECURITY 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET Smart

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Smart Security

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET Smart Security stanowi zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Produkty. KASPERSKY Produkty

Produkty. KASPERSKY Produkty Produkty KASPERSKY Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE KASPERSKY Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków

Bardziej szczegółowo

STANDARD ROZWIZANIA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

STANDARD ROZWIZANIA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO STANDARD ROZWIZANIA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO Opracowanie projektu realizacji i wykonanie prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia usterki systemu komputerowego. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4345MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/911659

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4345MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/911659 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku.

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku. Beniamin Beniamin jest programem zapewniajcym bezpieczny dostp do zasobów sieci Internet. Blokuje dostp do stron, zgodnie z ustawieniami ustalonymi przez osob nadzorujc komputer oraz ogranicza dostp do

Bardziej szczegółowo