Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: ROZDZIAL 2. KASPERSKY MOBILE SECURITY DLA SYMBIAN OS Instalacja aplikacji Kaspersky Mobile Security Korzystanie z aplikacji Aktywacja programu Uruchamianie aplikacji Graficzny interfejs programu...

3 Ustawienia ogólne Ochrona i skanowanie antywirusowe Praca z kwarantann Korzystanie z modulów Anti-Spam oraz Anti-Theft Aktualizacja antywirusowych baz danych Korzystanie z modulu Zapora sieciowa

4 Przegldanie raportu na temat dzialania aplikacji Usuwanie aplikacji ROZDZIAL 3. KASPERSKY MOBILE SECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS MOBILE Instalacja Kaspersky Mobile Security Rozpoczcie pracy.

5 Aktywacja programu Uruchamianie aplikacji Graficzny interfejs programu Ochrona i skanowanie antywirusowe Ochrona w czasie rzeczywistym oraz skanowanie na danie Terminarz skanowania...

6 Praca z kwarantann Korzystanie z modulów Anti-Spam oraz Anti-Theft Modul Anti-Spam Kaspersky Mobile Security Modyfikacja "czarnej" i "bialej" listy Dzialania podejmowane na wiadomociach.

7 Modul Anti-Theft Aktualizacja antywirusowych baz danych Zapora sieciowa Przegldanie raportów na temat dzialania aplikacji Usuwanie aplikacji...

8 .. 57 DODATEK A. KASPERSKY LAB.. 61 A.1. Inne produkty firmy Kaspersky Lab A.2. Kontakt z firm Kaspersky Lab ROZDZIAL 1. KASPERSKY MOBILE SECURITY 7.0 Program Kaspersky Mobile Security 7. 0 zostal zaprojektowany do ochrony smartfonów oraz komunikatorów dzialajcych pod kontrol systemów Symbian OS oraz Microsoft Windows Mobile przed szkodliwymi programami oraz niechcianymi wiadomociami . Program oferuje nastpujce funkcje: ochrona w czasie rzeczywistym systemu plików urzdzenia - przechwytywanie i skanowanie: wszystkich przychodzcych obiektów przesylanych bezprzewodowo (port podczerwieni, Bluetooth), wiadomoci EMS i MMS, podczas synchronizacji z komputerem osobistym oraz pobierania plików za pomoc przegldarki internetowej; plików otwieranych w smartfonie; programów zainstalowanych przy uyciu interfejsu smartfonu. skanowanie obiektów systemu plików znajdujcych si na urzdzeniach mobilnych lub wymiennych kartach pamici na danie uytkownika lub zgodnie z terminarzem; bezpieczne izolowanie zainfekowanych obiektów w kwarantannie; aktualizacja antywirusowych baz danych wykorzystywanych do skanowania w poszukiwaniu szkodliwych aplikacji i usuwania niebezpiecznych obiektów. blokowanie niechcianych wiadomoci SMS i MMS. blokowanie dostpu lub usuwanie danych uytkownika w przypadku nieautoryzowanych akcji (na przyklad kradziey urzdzenia). ochrona urzdzenia mobilnego na poziomie sieci. Uytkownik moe dostosowywa ustawienia programu Kaspersky Mobile Security, monitorowa biecy stan ochrony oraz przeglda raport programu z wynikami aktywnoci aplikacji. Aplikacja posiada latwy w uyciu interfejs. Kaspersky Mobile Security Uwaga Po wykryciu szkodliwej aplikacji, Kaspersky Mobile Security moe wyleczy zainfekowany obiekt (jeeli leczenie bdzie moliwe), usun go lub umieci w kwarantannie. W takim przypadku nie bd zapisywane adne kopie usunitego obiektu Wymagania sprztowe i programowe Kaspersky Mobile Security moe zosta zainstalowany na smartfonach oraz urzdzeniach dzialajcych pod kontrol nastpujcych systemów operacyjnych: Symbian OS 9.1, 9. 2 Series 60 UI. Microsoft Windows Mobile 5.0. Microsoft Windows Mobile 6.0. Program dziala tylko na smartfonach oraz urzdzeniach PDA obslugujcych odbieranie i wysylanie wiadomoci SMS Pakiet dystrybucyjny Aplikacj Kaspersky Mobile Security mona zakupi za porednictwem Internetu (pakiet dystrybucyjny aplikacji oraz dokumentacja dostpna jest w formie elektronicznej). ROZDZIAL 2. KASPERSKY MOBILE SECURITY DLA SYMBIAN OS Niniejszy rozdzial zawiera opis aplikacji Kaspersky Mobile Security 7.0 dla smartfonów dzialajcych pod kontrol systemów operacyjnych Symbian wersja 9.1, 9.2 lub Series 60 UI Instalacja aplikacji Kaspersky Mobile Security W celu zainstalowania aplikacji Kaspersky Mobile Security, naley wykona nastpujcy czynnoci: Pobra pakiet instalacyjny aplikacji na smartfon. Uruchomi instalacj (otworzy archiwum sis z pakietem instalacyjnym na smartfonie). W celu potwierdzenia instalacji, naley wybra Tak (Rysunek 1). Rysunek 1. Proba o potwierdzenie instalacji 4. Jeeli wersja jzykowa systemu operacyjnego róni si od wersji jzykowej programu Kaspersky Mobile Security, wywietlony zostanie odpowiedni komunikat. W celu kontynuowania instalacji w jzyku polskim naley nacisn OK. 8 Kaspersky Mobile Security Naley przeczyta tre umowy licencyjnej. W przypadku zaakceptowania postanowie umowy licencyjnej naley wybra OK. Aby przerwa instalacj naley wybra Anuluj (Rysunek 2). Rysunek 2. Umowa licencyjna Uwaga! Nie ma moliwoci zrobienia kopii zapasowej oprogramowania

9 lub jego przywrócenia Korzystanie z aplikacji Niniejsza sekcja zawiera informacje na temat konfiguracji ustawie skanowania antywirusowego i ochrony w czasie rzeczywistym, filtrowania wiadomoci SMS i MMS, skanowania antywirusowego smartfonów oraz aktualizacji aplikacji Aktywacja programu Podczas pierwszego uruchomienia programu, na ekranie smartfonu wywietlone zostanie okno aktywacyjne aplikacji Kaspersky Mobile Security (Rysunek 3). Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS 9 Rysunek 3. Okno aktywacyjne programu W celu uzyskania pelnej funkcjonalnoci programu Kaspersky Mobile Security wymagana jest jego aktywacja. Kod aktywacyjny mona uzyska na stronie internetowej firmy Kaspersky Lab. Uwaga! Do przeprowadzenia aktywacji programu Kaspersky Mobile Security 7.0 na smartfonie wymagane jest polczenie GPRS lub WLAN. Kod aktywacyjny sklada si z liter oraz cyfr (nie jest brana pod uwag wielko wpisywanych znaków). Kod naley wprowadzi w czterech polach. Po wprowadzeniu kodu aktywacyjnego z menu Opcje naley wybra polecenie Uruchom aktywacj. Program wyle danie HTTP na serwer aktywacyjny firmy Kaspersky Lab, a nastpnie pobierze i zainstaluje klucz licencyjny. Jeeli wprowadzony kod aktywacyjny zostanie uznany za nieprawidlowy, wywietlony zostanie odpowiedni komunikat Uruchamianie aplikacji W celu uruchomienia programu Kaspersky Mobile Security, naley wykona nastpujce czynnoci: Otworzy menu glówne smartfonu. Wskaza ikon KMS 7.0 oraz uruchomi aplikacj wybierajc Otwórz z menu Opcje. 10 Kaspersky Mobile Security 7.0 Uwaga Podczas pierwszego uruchamiania aplikacji, zostanie wywietlone zapytanie o wlczenie opcji automatycznego uruchamiania funkcji (patrz sekcja na stronie 12). W przypadku zaakceptowania, naley nacisn OK. Po uruchomieniu aplikacji na ekranie smartfonu wywietlone zostanie okno pokazujce stan glównych skladników programu Kaspersky Mobile Security (Rysunek 4).

10 Ochrona w czasie rzeczywistym - uycie trybu ochrony w czasie rzeczywistym (patrz sekcja na stronie 13); Ostatnie pelne skanowanie data ostatniego skanowania antywirusowego smartfonu. Data baz danych data opublikowania baz danych uywanych przez aplikacj. Konfig. Anti-Spam Tryb dzialania modulu Anti-Spam (patrz sekcja na stronie 19). Poziom zapory poziom ochrony smartfonu (patrz sekcja na stronie 31). Rysunek 4. Okno stanu skladników aplikacji Aby przej do interfejsu aplikacji naley nacisn OK Graficzny interfejs programu Interfejs uytkownika posiada pi zakladek: Przy uyciu zakladki Skaner moliwe jest wykonanie skanowania antywirusowego smartfonu, modyfikowanie ustawie skanowania antywiru- Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS 11 sowego oraz trybu ochrony w czasie rzeczywistym i konfigurowanie terminarza dla skanowania automatycznego. Przy uyciu zakladki Kwarantanna moliwe jest zarzdzanie kwarantann - miejscem przeznaczonym do przechowywania zainfekowanych i podejrzanych obiektów. Przy uyciu zakladki Aktualizuj moliwe jest uaktualnianie antywirusowych baz danych, modyfikowanie ustawie oraz konfigurowanie terminarza aktualizacji. Przy uyciu zakladki Zapora sieciowa moliwa jest konfiguracja ochrony sieciowej smartfonu. Przy uyciu zakladki Dodatkowe moliwe jest konfigurowanie filtrowania przychodzcych wiadomoci SMS i MMS (modul Anti-Spam) oraz blokowanie smartfonu i usuwanie informacji w przypadku kradziey lub zgubienia urzdzenia (modul Anti-Theft). Przy uyciu zakladki Informacje moliwe jest przegldanie raportów aktywnoci modulu aplikacji, ogólnych informacji o aplikacji i uywanych antywirusowych bazach danych oraz modyfikowanie ustawie ogólnych dla aktywnoci aplikacji. W celu poruszania si pomidzy zakladkami, naley uy dojstkia lub z menu Opcje wybra Otwórz zakladk (Rysunek 5). Rysunek 5. Menu Opcje W celu powrócenia do okna stanu skladników aplikacji, z menu Opcje naley wybra Biecy stan. 12 Kaspersky Mobile Security Ustawienia ogólne Parametry znajdujce si na zakladce Informacje okna Ustawienia (Rysunek 6) umoliwiaj konfiguracj nastpujcych funkcji aplikacji: Autouruchamianie tryb automatycznego uruchamiania. Dziki opcji automatycznego uruchamiania, podstawowe funkcje aplikacji bd uruchamiane zaraz po wlczeniu smartfonu. Wylcznie tej opcji bdzie równoznaczne z zatrzymaniem tych funkcji. W celu ciglej ochrony smartfonu przy uyciu podstawowych funkcji naley wybra Tak. Poka okno stanu definiuje, czy biecy stan bdzie wywietlany podczas uruchamiania aplikacji. Rozmiar raportu okrela maksymalny rozmiar raportu. W momenciylczenia zaplanowanego skanowania kart flash, naley wybra opcje Wylcz. Aby aplikacja Kaspersky Mobile Security wywietlala pytanie o skanowanie nowych kart pamici za kadym razem, kiedy s one instalowane, naley wybra opcj Pytaj uytkownika. 7. Wlczy / wylczy wywietlanie ikony ochrony (parametr Ikona ochrony). Aby ikona aplikacji byla zawsze wywietlana na ekranie smartfonu podczas aktywnoci ochrony w czasie rzeczywistym, naley wybra warto Zawsze znajdujc si w menu. Aby ikona byla wywietlana wylcznie w menu smartfonu, naley wybra opcj Tylko w menu. Aby ikona nie byla wywietlana, naley wybra opcj Wylcz. Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS 15 Uwaga W celu modyfikowania wartoci ustawie naley uy dojstika smartfonu lub w menu Opcje wybra Zmie. Domylnie aplikacja korzysta z ustawie zalecanych przez ekspertów firmy Kaspersky Lab. W celu powrócenia do ustawie zalecanych podczas uywania aplikacji, w menu Opcje naley otworzy zakladk Skaner, a nastpnie wybra opcj Przywró. W celu skonfigurowania terminarza skanowania, naley wykona nastpujce czynnoci: przypadku przeskanowania calego systemu plików smartfonu, na zakladce Skaner (Rysunek 7) naley wybra opcj Skanuj wszystko, natomiast w celu przeskanowania poszczególnych folderów naley wybra opcj Skanuj folder. Rysunek 7. Zakladka Skaner W przypadku wybrania opcji Skanuj folder, uytkownik zostanie przeniesiony do okna wywietlajcego system plików smartfonu. Do poruszania si w systemie plików naley uy dojstika smartfonu. W celu przeskanowania danego folderu naley najecha na niego kursorem, a nastpnie z menu Opcje wybra opcj Skanuj. Po uruchomieniu skanowania, w otwartym oknie procesu skanowania wywietlony zostanie biecy stan zadania: liczba przeskanowanych obiektów, cieka do skanowanego obiektu oraz procentowy wskanik postpu skanowania (Rysunek 8). 16 Kaspersky Mobile Security 7.0 Rysunek 8. Okno postpu skanowania W przypadku wykrycia zainfekowanego obiektu uytkownik zostanie poproszony o usunicie tego pliku (akcja Usu), umieszczenie go w kwarantannie (akcja Kwarantanna) lub pozostawienie go bez zmian (akcja Pomi). Uwaga! Aplikacja zaoferuje podjcie kolejnej akcji tylko w przypadku, gdy parametr Po wykryciu wirusa zostal ustawiony na Pytaj uytkownika (patrz sekcja na stronie 13). Rysunek 9. Powiadomienie o wykryciu wirusa Po zakoczeniu skanowania wywietlone zostan statystyki na temat zainfekowanych i usunitych obiektów. Aby zapobiec wylczaniu podwietlenia ekranu podczas skanowania, naley przej na zakladk Informacje, otworzy menu Ustawienia oraz ustawi parametr Podwietlanie ekranu na Wl. Domylnie, w przypadku, gdy w okrelonym przedziale czasu przyciski smartfonu nie zostan wcinite, podwietlenie ekranu zostanie wylczone w celu wydluenia pracy urzdzenia na baterii. Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS Terminarz skanowania W programie Kaspersky Mobile Security moliwe jest zaplanowanie automatycznego skanowania smartfonu. Skanowanie przeprowadzane jest w tle. W przypadku wykrycia zainfekowanego obiektu aplikacja wykonuje akcj zdefiniowan w ustawieniach skanowania (patrz sekcja na stronie 13). Domylnie skanowanie zgodnie z terminarzem jest wylczone. W celu skonfigurowania zaplanowanego skanowania, naley wykona nastpujce czynnoci: na zakladce Skaner, wybra element Terminarz, a nastpnie skonfigurowa parametry Automatycznego skanowania (Rysunek 10): Codziennie - smartfon bdzie skanowany codziennie. W polu poniej naley okreli Czas automatycznego skanowania. Co tydzie - smartfon bdzie skanowany raz w tygodniu. W polu poniej naley okreli Dzie automatycznego skanowania oraz Czas automatycznego skanowania. Rysunek 10. Menu Terminarz Praca z kwarantann Zainfekowane obiekty umieszczone w kwarantannie s nieszkodliwe i mog zosta usunite lub przywrócone w póniejszym terminie. Aplikacja moe umieszcza wykryte, zainfekowane obiekty w kwarantannie automatycznie lub na prob uytkownika. W celu skonfigurowania automatycznego przenoszenia zainfekowanych obiektów do kwarantanny naley przej na zakladk Skaner, wybra Ustawienia, a 18 Kaspersky Mobile Security 7. 0 nastpnie jako warto parametru Po wykryciu wirusa wskaza folder Kwarantanna. Jeeli opcja Pytaj uytkownika zostanie wybrana jako wykonywana akcja, po wykryciu zainfekowanego obiektu Kaspersky Mobile Security zaoferuje usunicie obiektu lub przeniesienie go do kwarantanny.

11 Zakladka Kwarantanna moe zosta uyta w celu uzyskania dostpu do glównych funkcji kwarantanny (Rysunek 11). Rysunek 11. Menu Kwarantanna W celu wywietlenia listy wszystkich zainfekowanych obiektów, naley wybra Kwarantanna (Rysunek 12). Rysunek 12. Zainfekowane obiekty umieszczone w kwarantannie Menu Opcje znajdujce si w tym oknie, umoliwia uytkownikowi: Przegldanie szczególowych informacji na temat kadego obiektu przechowywanego w Kwarantannie (Szczególy). Usunicie wskazanego obiektu (Usu plik). Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS 19 Wyczyszczenie kwarantanny poprzez usunicie wszystkich przechowywanych w niej obiektów (Usu wszystko). Przywrócenie danego obiektu z Kwarantanny do jego oryginalnego folderu (Przywró plik). Wywietlenie pomocy na temat pracy z kwarantann (Pomoc). W celu skonfigurowania parametrów kwarantanny naley uy menu Ustawienia znajdujcego si na zakladce Kwarantanna (Rysunek 13). Rysunek 13. Ustawienia kwarantanny Parametr Rozmiar kwarantanny definiuje maksymaln liczb zainfekowanych obiektów, które mog by przechowywane w folderze kwarantanna. Jako jego warto mona okreli 20, 50 lub 100 plików Parametr Czas przechowywania definiuje dlugo przedzialu czasu, w którym zainfekowany obiekt przechowywany jest w kwarantannie. Aplikacja automatycznie usunie zainfekowane obiekty po uplywie zdefiniowanego czasu. Uwaga W celu przywrócenia ustawie Kwarantanny zalecanych przez ekspertów z firmy Kaspersky Lab, w menu Opcje naley wybra Przywró Korzystanie z modulów Anti-Spam oraz Anti-Theft Modul Anti-Spam zaprojektowany zostal do ochrony smartfonu przed niechcianymi wiadomociami SMS oraz MMS. Filtrowanie wiadomoci przeprowadzane jest w oparciu o tak zwane "czarne" i "biale" listy. Anti-Spam bdzie blokowal wiadomoci wysylane z numerów tele- 20 Kaspersky Mobile Security 7.0 fonów dodanych do "czarnej" listy. Wiadomoci wysylane z numerów dodanych do bialej listy nie bd blokowane. Modul Anti-Theft umoliwia blokowanie smartfonu oraz usuwanie informacji przechowywanych w jego pamici w przypadku kradziey lub zgubienia urzdzenia Tryby dzialania modulu Anti-Spam W celu skonfigurowania modulu Anti-Spam, naley przej na zakladk Dodatkowe i wybra Anti-Spam, a nastpnie wybra opcj Ustawienia. Za pomoc ustawie modulu Anti-Spam, naley zdefiniowa jeden z nastpujcych trybów: Wlcz. W tym trybie modul Anti-Spam filtruje przychodzce wiadomoci przy uyciu,,czarnej" oraz,,bialej" listy. Jeeli wiadomo zostanie wyslana z numeru, który nie znajduje si na adnej z list, modul Anti-Spam wywietli powiadomienie, w którym zaoferuje zablokowanie lub zezwolenie na odebranie wiadomoci oraz dodanie numeru telefonicznego do,,bialej" lub,,czarnej" listy. Tylko C/B lista. W tym trybie modul Anti-Spam filtruje wiadomoci przychodzce jedynie w oparciu o,,biale" i,,czarne" listy. Dostarczanie wiadomoci z numerów, które nie znajduj si na adnej z list jest dozwolone bez pytania o to uytkownika Wylcz. W tym trybie Anti-Spam jest wylczony. Przychodzce wiadomoci nie bd filtrowane Modyfikacja "czarnej" i "bialej" listy,,czarne" i,,biale" listy zawieraj numery telefonów, z których otrzymywanie wiadomoci SMS i/lub MMS jest blokowane lub dozwolone przez modul Anti-Spam. Informacje o zablokowanych i usunitych wiadomociach zostan umieszczone w sekcji Raport. Uwaga Wiadomoci wysylane z numerów telefonów, które nie znajduj si na adnej z list nie bd blokowane! W celu zmodyfikowania,,bialej" lub,,czarnej" listy naley przej na zakladk Anti-Spam ( Rysunek 14), a nastpnie wybra dan list. Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS 21 Rysunek 14. Menu modulu Anti- Spam W celu zmodyfikowania listy naley uy menu Opcje: Dodaj wpis dodawanie nowego wpisu do wybranej listy. Modyfikuj wpis modyfikowanie biecego wpisu. Usu wpis usuwanie wpisu z listy. Usu wszystko czyszczenie listy poprzez usunicie wszystkich wpisów. Pomoc przegldanie tematów pomocy dotyczcych zarzdzania list. W przypadku wybrania opcji Dodaj wpis lub Modyfikuj wpis, naley okreli nastpujce parametry wpisu: Typ wiadomoci: Okrelenie typu przychodzcych wiadomoci, które maj by blokowane (dla,,czarnej" listy) lub dozwolone (dla,,bialej" listy). Dostpne wartoci: tylko SMS, tylko MMS lub Wszystkie. Numer telefonu. Okrelenie numeru telefonu, z którego wiadomoci powinny by blokowane lub dozwolone. Podczas definiowania numeru istnieje moliwo uycia maski "?" oraz "*". W polu Tekst naley zdefiniowa tekst, po wykryciu którego na otrzymanej wiadomoci, aplikacja wykona nastpujce akcje: zezwoli na odebranie wiadomoci, w przypadku gdy jej tre zostala uwzgldniona na "bialej" licie; zablokuje wiadomo, w przypadku gdy jej tre zostala uwzgldniona na "czarnej" licie; Analiza wiadomoci odbywa si w nastpujcy sposób: sprawdzanie, czy dany numer naley do "czarnej" listy; 22 Kaspersky Mobile Security 7.0 sprawdzanie, czy dany numer naley do "bialej" listy; sprawdzanie, czy tekst wiadomoci znajduje si na "czarnej" licie; sprawdzanie czy tekst wiadomoci znajduje si na "bialej" licie; Jeeli wiadomo napotka, na który z wyej wymienionych warunków, dalsza analiza nie bdzie wykonywana, a wiadomo zostanie dozwolona lub zablokowana w zalenoci czy naley do "czarnej" czy "bialej" listy. Po okreleniu wartoci powyszych parametrów, w celu zachowania wpisu i powrotu do okna przegldania listy naley wybra Wró (Rysunek 15). Rysunek 15. "Czarna" lista Ustawienia modulu Anti-Spam W celu skonfigurowania parametrów modulu Anti-Spam, naley przej na zakladk Anti-Spam i wybra opcj Ustawienia (Rysunek 16). Rysunek 16. Ustawienia modulu Anti-Spam Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS 23 W menu ustawie mona dostosowa nastpujce parametry modulu Anti Spam bd: Akceptuj list kontaktów. Jeeli parametr jest ustawiony na Tak, AntiSpam nie bdzie blokowal wiadomoci przychodzcych z numerów znajdujcych si w ksice telefonicznej. Jeeli opcja jest wylczona (parametr jest ustawiony na Nie), Anti-Spam bdzie filtrowal wiadomoci sprawdzajc obecno ich nadawców na bialej lub czarnej licie. Dodaj wychodzce. Jeeli parametr jest ustawiony na Tak, Anti-Spam bdzie automatycznie dodawal do bialej listy numery telefonów, do których uytkownik wyle wiadomo SMS lub MMS. Aby wylczy t opcj, naley wybra Nie. Blokuj nienumeryczne. Jeeli parametr jest ustawiony na Nie, AntiSpam nie bdzie blokowal wiadomoci przychodzcych z ukrytych numerów telefonicznych. Aby wlczy t opcj naley wybra Tak Rozróniaj typy. Jeeli parametr jest ustawiony na Nie, parametr Wszystkie wiadomoci zostanie uyty jako warto dla typu wiadomoci w nowym wpisie do bialej lub czarnej listy (szczególowe informacje na temat parametrów wpisów list znajduj si w sekcji 2.

12 2.7.2 na stronie 20). W przeciwnym wypadku wpisy zostan utworzone dla specyficznych typów wiadomoci (SMS lub MMS). Uwaga Ten parametr bdzie mial wplyw jedynie na wpisy utworzone przez Anti-Spam w jednym z nastpujcych przypadków: Dodawanie numerów wychodzcych do bialej listy (opcja Dodaj wychodzce jest wylczona); Dodawanie do jednej z list nowych numerów telefonów, z których wiadomoci naplywaj do smartfonu (patrz sekcja na stronie 23). W celu zmodyfikowania wartoci parametrów, naley uy dojstika smartfonu lub w menu Opcje wybra Zmie Dzialania podejmowane na wiadomociach W momencie otrzymania wiadomoci SMS lub MMS z numeru, który nie znajduje si na,,czarnej" lub,,bialej" licie, Anti-Spam przechwyci wiadomo i wywietli na ekranie odpowiedni komunikat ( Rysunek 17). 24 Kaspersky Mobile Security 7.0 Rysunek 17. Powiadomienie modulu Anti-Spam Za pomoc menu Opcje istnieje moliwo wybrania jednej z nastpujcych akcji, która ma zosta podjta na obiekcie: Dodaj do,,bialej" listy zezwolenie na odebranie wiadomoci oraz dodanie numeru telefonicznego nadawcy do,,bialej" listy. Dodaj do,,czarnej" listy zablokowanie dostarczenia wiadomoci oraz dodanie numeru telefonicznego nadawcy do,,czarnej" listy. Pomi zezwolenie na odebranie wiadomoci. W tym wypadku numer telefoniczny nadawcy nie zostanie dodany do adnej z list. Jeeli parametr Rozróniaj typy w ustawieniach modulu Anti-Spam jest ustawiony na Nie, wybór akcji Dodaj do,,bialej" listy lub Dodaj do,,czarnej" listy spowoduje utworzenie odpowiedniego wpisu dla wszystkich wiadomoci z danej listy (Typ wiadomoci - Wszystkie wiadomoci); w przeciwnym wypadku typ zostanie okrelony w oparciu o typ otrzymanej wiadomoci. Wicej informacji na temat parametrów wpisów listy znajduje si w sekcji na stronie 20). Informacje na temat zablokowanych wiadomoci zostan dodane do raportu aplikacji. W celu przejrzenia raportu, naley przej na zakladk Dodatkowe i wybra Raporty Modul Anti-Theft Niniejszy modul zapewnia ochron danych przechowywanych na urzdzeniu mobilnym przed nieautoryzowanym dostpem w przypadku kradziey lub zgubienia smartfonu. W momencie, kiedy uytkownik korzysta z modulu po raz pierwszy musi ustawi haslo. Za pomoc tego hasla istnieje moliwo uzyskania dostpu do ustawie modulu w celu ich dalszego modyfikowania. Haslo pomaga w zablokowaniu nieautoryzowanego dostpu do ustawie oraz umoliwia uytkownikowi zablokowa- Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS 25 nie oraz usunicie zapisanych w smartfonie informacji w przypadku jego kradziey lub zgubienia. SMS Block pozwala uytkownikowi na zablokowanie urzdzenia. Odblokowanie urzdzenia moliwe jest tylko poprzez wprowadzenie hasla uywanego do korzystania z ustawie modulu Anti-Theft. Funkcj naley aktywowa poprzez wyslanie na skradziony smartfon wiadomoci SMS o treci: "block: kod". W celu wlczenia tej funkcji wybierz Wl. SMS Clean pozwala uytkownikowi na usuwanie wanych informacji (kontakty, wiadomoci przychodzce, pliki). Funkcj naley aktywowa poprzez wyslanie na skradziony smartfon wiadomoci SMS o treci: "clean:kod ". W celu wlczenia tej funkcji naley wybra Wl. W przypadku zmiany karty SIM w telefonie, funkcja SIM Watch umoliwia wyslanie nowego numeru telefonu na zdefiniowany numer oraz zablokowanie skradzionego urzdzenia. W celu wlczenia tej funkcji naley wybra Wl. Jeeli konieczna jest zmiana hasla uywanego do korzystania z modulu AntiTheft naley wybra opcj Zmie haslo. Nastpnie naley wprowadzi nowe haslo oraz potwierdzi klawiszem OK. Podczas kadej próby uzyskania dostpu do ustawie modulu Anti-Theft (Rysunek 18) wymagane jest podanie ustawionego wczeniej hasla. Rysunek 18. Zakladka Anti-Theft Informacje na temat dzialania modulu zapisywane s do raportu aplikacji. Aby zobaczy raport naley wybra opcj Raporty znajdujc si na zakladce Dodatkowe Parametry funkcji SMS Clean W celu skonfigurowania parametrów funkcji SMS Clean, naley przej na zakladk Dodatkowe oraz wybra modul Anti-Theft. Nastpnie naley wprowadzi 26 Kaspersky Mobile Security 7.0 haslo (patrz sekcja na stronie 24) oraz w otwartym oknie wybra funkcj SMS Clean. Sekcja SMS Clean zawiera list danych, wybranych do usunicia w przypadku kradziey lub zgubienia smartfonu (Rysunek 19). Rysunek 19. Zakladka SMS Clean W celu usunicia ksiki adresowej w przypadku kradziey lub zgubienia smartfonu, naley wybra opcj Usu kontakty oraz zaznacz warto Tak. W celu usunicia wiadomoci , SMS oraz MMS (foldery poczty wychodzcej i przychodzcej) naley wybra opcj Wyczy odebrane oraz zaznaczy warto Tak. Funkcja Usu pliki osobiste pozwala na usuwanie danych uytkownika (dane z folderu!:\data\). Domylnie usuwanie plików osobistych jest niedostpne. Jeeli uytkownik chce, aby jego dane byly usuwane w przypadku kradziey lub zgubienia smartfonu naley wybra niniejsz funkcj oraz przypisa jej warto Tak. W celu zapisania dokonanych zmian naley nacisn OK Parametry funkcji SIM Watch W celu skonfigurowania parametrów funkcji SIM Watch, naley przej na zakladk Dodatkowe oraz wybra modul Anti- Theft. Nastpnie naley wprowadzi haslo (patrz sekcja na stronie 24) oraz w oknie, które zostanie otwarte wybra funkcj SIM Watch. Sekcja SIM Watch wykrywa zmian karty SIM w telefonie (Rysunek 20). Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS 27 Rysunek 20. Zakladka SIM Watch Przy uyciu pól Numer telefonu 1 oraz Numer telefonu 2 naley wprowadzi numery, na które uytkownik chcialby otrzyma nowy numer telefonu w przypadku wykrycia zmiany karty SIM w smartfonie. Takie numery mog rozpoczyna si od cyfry lub znaku "+" oraz musz sklada si tylko z samych cyfr. W przypadku zmiany karty SIM istnieje moliwo konfigurowania blokowania smartfonu. W tym celu naley wybra funkcj Zablokuj urzdzenie oraz przypisa jej warto Tak. Istnieje moliwo odblokowania urzdzenia poprzez wprowadzenie tego samego hasla, co do modulu Anti-Theft. Domylnie blokowanie urzdzenia jest wylczone. W celu zapisania dokonanych zmian naley nacisn OK Aktualizacja antywirusowych baz danych Kaspersky Mobile Security wykrywa wirusy w oparciu o antywirusowe bazy danych zawierajce opisy wszystkich znanych szkodliwych programów. Regularne uaktualnianie antywirusowych baz danych jest bardzo wane. Procedur aktualizacji mona rozpocz rcznie lub zgodnie z terminarzem. Uaktualnienia pobierane s z serwerów firmy Kaspersky Lab za porednictwem Internetu. Moliwe jest skonfigurowanie aplikacji w celu automatycznego skanowania systemu plików smartfonu za kadym razem po zakoczeniu aktualizacji. W tym celu naley przej na zakladk Aktualizuj oraz wybra element Ustawienia. Nastpnie naley ustawi warto Wl. dla opcji Skanuj po aktualizacji. Parametr Skanuj kwar. po aktualizacji wlcza lub wylcza skanowanie obiektów poddanych kwarantannie po kadym zaktualizowaniu antywirusowych baz 28 Kaspersky Mobile Security 7.

13 0 danych. Domylnie skanowanie jest wlczone. W celu wylczenia niniejszej funkcji naley wybra Wylcz. Aby nie wybiera punktu dostpowego podczas kadej aktualizacji, parametr Pytaj o punkt dostpowy, naley ustawi na Wylcz. Program zapamita ostatni punkt dostpowy, który zostal uyty do pobrania uaktualnie. Kolejne aktualizacje bd przeprowadzane przy jego uyciu. Istnieje take moliwo skonfigurowania nowego punktu dostpowego. Jeeli konieczna jest zmiana aktywnego punku dostpowego, naley uy parametru Punkt dostpowy. Nastpnie naley wybra wymagan warto. Domylnie punkt dostpowy jest domylnym punktem urzdzenia. Parametr Serwer aktualizacji okrela ródlo uaktualnie dla antywirusowych baz danych: serwery aktualizacji firmy Kaspersky Lab lub serwer okrelony przez uytkownika. Po wybraniu opcji zdefiniowany przez uytkownika, lista opcji zostanie rozszerzona o dodatkowe pole: Nazwa URL. Jeeli bdzie to konieczne uytkownik moe okreli adres alternatywnego serwera aktualizacji. W celu przegldania informacji na temat obecnie uywanej bazy danych, naley przej na zakladk Informacje i wybra Informacje o sygnaturach. Informacje o aktualizacji zapisywane s w raporcie aplikacji. W celu przejrzenia raportów naley wybra opcj Raporty znajdujc si na zakladce Aktualizuj Konfigurcja parametrów aktualizacji W celu skonfigurowania ródla uaktualnie dla antywirusowych baz danych naley wykona nastpujce operacje: opcj Ustawienia znajdujc si na zakladce Aktualizuj (Rysunek 21). Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS 29 Rysunek 21. Zakladka Aktualizuj 3. Wlczy / wylczy danie punktu dostpowego (parametr Pytaj o punkt dostpowy). Uwaga Punkt dostpowy moe zosta skonfigurowany przy uyciu informacji dostarczonych przez operatora sieci komórkowej. W przypadku wybrania wartoci Wylcz, polczenie zostanie nawizane poprzez punkt dostpowy uyty do poprzedniej aktualizacji. Jeeli danie jest wlczone, zostanie wywietlona lista punktów dostpowych, z której bdzie mona wybra dany punkt (Rysunek 22). Rysunek 22. Wybór punktu dostpowego 4. Jeeli bdzie to konieczne, naley wprowadzi adres serwera uaktualnie. W tym celu naley wybra funkcj Serwer aktualizacji a nastpnie warto Zdefiniowany przez uytkownika. W oknie, które zostanie otwarte naley wprowadzi adres URL ródla uaktualnie (Rysunek 23). 30 Kaspersky Mobile Security 7. 0 Rysunek 23. Adres serwera uaktualnie Domylnie uaktualnienia s pobierane z serwera aktualizacji firmy Kaspersky Lab: Uwaga! Niezalenie od tego, czy polczenie z Internetem zostalo ustanowione wczeniej, po zakoczeniu aktualizacji zostanie ono zamknite Aktualizacja rczna W celu rcznego zainicjowania aktualizacji antywirusowych baz danych naley, okreli Czas aut. aktualizacji. Co tydzie - przeprowadzenie aktualizacji raz na tydzie. Naley okreli Dzie aut. aktualizacji oraz Czas aut. aktualizacji blokowane s tylko polczenia przychodzce. Wyl. dozwolona jest wszelka aktywno sieciowa. na temat funkcjonowania aplikacji 2.3. dzialanie programu Kaspersky Mobile Security. W tym celu naley: Klikn oraz przytrzyma przycisk Menu. Windows Mobile Pobra pakiet instalacyjny aplikacji na smartfon. Uruchomi instalacj (otworzy na smartfonie archiwum cab z pakietem instalacyjnym). Aplikacja zostanie zainstalowana w pamici glównej smartfonu. Dokladnie przeczyta umow licencyjn. W przypadku zaakceptowania warunków umowy, naley przycisn OK. W celu anulowania instalacji, naley nacisn Anuluj (Rysunek 30) Kaspersky Mobile Security 7.0 Rysunek 30. Umowa licencyjna 3.2. Rozpoczcie pracy Niniejsza sekcja zawiera informacje potrzebne do aktywacji i uruchomienia aplikacji po jej zainstalowaniu. Zawiera ona take informacje na temat graficznego interfejsu aplikacji Aktywacja programu Podczas pierwszego uruchomienia programu wywietlone zostanie okno oferujce aktywacj programu Kaspersky Mobile Security (Rysunek 31). Kaspersky Mobile Security dla Microsoft Windows Mobile 37 Rysunek 31. Okno aktywacji programu W celu uzyskania pelnej funkcjonalnoci programu Kaspersky Mobile Security wymagana jest jego aktywacja. Kod aktywacyjny mona uzyska na stronie Internetowej firmy Kaspersky Lab. Uwaga! Do przeprowadzenia aktywacji programu Kaspersky Mobile Security na smartfonie wymagane jest polczenie GPRS. Kod aktywacyjny sklada si z liter oraz cyfr (wielko liter nie ma znaczenia). Kod naley wprowadzi w czterech polach. Po wprowadzeniu kodu aktywacyjnego, naley wybra polecenie Aktywuj. Program wyle danie HTTP do serwera aktywacyjnego firmy Kaspersky Lab i nastpnie pobierze oraz zainstaluje klucz licencyjny. Jeeli wprowadzony kod aktywacyjny zostanie uznany za nieprawidlowy, wywietlony zostanie odpowiedni komunikat Uruchamianie aplikacji W celu uruchomienia programu Kaspersky Mobile Security, naley wykona nastpujce czynnoci: 1. Otworzy menu Programy. 38 Kaspersky Mobile Security Wybra KMSecurity7. Po uruchomieniu aplikacji, na ekranie smartfonu wywietlone zostanie okno pokazujce stan glównych skladników programu Kaspersky Mobile Security (Rysunek 32). Ochrona stan trybu ochrony w czasie rzeczywistym. Ostatnio skanowany data ostatniego skanowania smartfonu. Ostatnia aktualizacja data opublikowania baz danych uywanych przez aplikacj. Uwaga! Jeeli skanowanie antywirusowe smartfonu nie zostalo nigdy wykonane lub ostatnia aktualizacja antywirusowej bazy danych miala miejsce dwa tygodnie temu lub dluej, ikona wywietlana obok danej funkcji bdzie wygldala nastpujco:. Taka ikona pojawi si take, w przypadku wylczenia ochrony w czasie rzeczywistym lub modulu Anti-Spam. Zapora sieciowa poziom ochrony smartfonu Anti-Spam stan modulu Anti-Spam uywanego do filtrowania wiadomoci SMS. Uwaga! Modul Anti-Spam nie jest dostpny dla urzdze PDA! Kaspersky Mobile Security dla Microsoft Windows Mobile 39 Rysunek 32. Okno stanu skladników aplikacji Graficzny interfejs programu Graficzny interfejs programu sklada si z szeciu zakladek dostpnych za poziomu Menu (Rysunek 33): Przy uyciu zakladki Skanowanie moliwe jest wykonanie skanowania antywirusowego smartfonu, modyfikowanie ustawie skanowania antywirusowego oraz trybu ochrony w czasie rzeczywistym i skonfigurowanie terminarza dla skanowania zaplanowanego (patrz sekcja 3.3 na stronie 40). Przy uyciu zakladki Zapora sieciowa moliwe jest monitorowanie aktywnoci sieciowej oraz chronienie smartfonu na poziomie sieci. Przy uyciu zakladki Aktualizacja moliwe jest uaktualnianie antywirusowych baz danych, modyfikowanie ustawie oraz konfigurowanie terminarza aktualizacji (patrz sekcja 3.6 na stronie 53). Przy uyciu zakladki Kwarantanna moliwe jest zarzdzanie kwarantann - miejscem przeznaczonym do przechowywania zainfekowanych i podejrzanych obiektów (patrz sekcja 3. 4 na stronie 46).

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile. Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile. Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Spis treści 1. Instalacj a programu ESET Mobile...3 Security 1.1 Minimalne...3 wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus for Mac PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 2 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 KASPERSKY LAB Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S F O R W I N D O W S S E R V E R S 6. 0 Podręcznik użytkownika Kaspersky Lab http://www.kaspersky.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I : 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4, C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybór naszego produktu.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo