Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: P. Microsoft i Windows s zastrzeonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mog zosta zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i uslugi firmy HP s ujte w odpowiednich informacjach o gwarancji towarzyszcych tym produktom i uslugom. adne z podanych tu informacji nie powinny by uznawane za jakiekolwiek gwarancje dodatkowe. Firma HP nie ponosi odpowiedzialnoci za bldy techniczne lub wydawnicze ani pominicia, jakie mog wystpi w tekcie. Wydanie drugie: Stycze 2008 Wydanie pierwsze: Listopad 2007 Numer katalogowy dokumentu: Informacje o produkcie W niniejszej instrukcji obslugi opisano funkcje wspólne dla wikszoci modeli. Niektóre funkcje mog by niedostpne w danym komputerze. iii iv Informacje o produkcie Spis treci 1 Ochrona komputera 2 Korzystanie z hasel Ustawianie hasel w systemie Windows Ustawianie hasel w narzdziu Setup Haslo administratora... Wprowadzanie hasla uruchomieniowego...

3 Uywanie oprogramowania antywirusowego 4 Uywanie oprogramowania zapory 5 Instalowanie krytycznych aktualizacji zabezpiecze 6 Instalowanie opcjonalnej linki zabezpieczajcej 7 Korzystanie z czytnika linii papilarnych (tylko wybrane modele) Poloenie czytnika linii papilarnych Rejestrowanie odcisków palców Uycie zarejestrowanego odcisku palca w celu zalogowania si do systemu Windows Indeks...

4 v vi 1 Ochrona komputera Standardowe funkcje zabezpiecze dostpne w systemie operacyjnym Windows oraz narzdziu Setup dzialajcym poza rodowiskiem systemu Windows umoliwiaj ochron ustawie osobistych oraz danych przed rónorodnymi zagroeniami. Procedury opisane w tym rozdziale dotycz korzystania z nastpujcych funkcji: Hasla, Oprogramowanie antywirusowe, Oprogramowanie zapory, Krytyczne aktualizacje zabezpiecze, Opcjonalna linka zabezpieczajca. Czytnik linii papilarnych (tylko wybrane modele) UWAGA: Rozwizania zabezpieczajce dzialaj odstraszajco, jednak mog nie by w stanie zapobiec atakom programowym i nieprawidlowemu uyciu lub kradziey komputera. UWAGA: Przed wyslaniem komputera do naprawy wylcz wszystkie hasla i ustawienia linii papilarnych. Zagroenia dla komputera Korzystanie z komputera przez osoby nieupowanione Funkcja zabezpiecze Wirusy komputerowe Nieautoryzowany dostp do danych QuickLock Haslo uruchomieniowe Oprogramowanie Norton Internet Security Oprogramowanie zapory Aktualizacje systemu Windows Nieautoryzowany dostp do narzdzia Setup, ustawie systemu BIOS oraz innych informacji identyfikacyjnych systemu Aktualne lub przyszle zagroenia dla komputera Nieautoryzowany dostp do konta uytkownika systemu Windows Nieautoryzowane przenoszenie komputera Haslo administratora Krytyczne aktualizacje zabezpiecze firmy Microsoft Haslo uytkownika Gniazdo linki zabezpieczajcej (uywane z opcjonaln link zabezpieczajc) 1 2 Korzystanie z hasel Haslo to grupa znaków wybrana do zabezpieczenia danych komputerowych. Mona ustawi kilka typów hasel, w zalenoci od wybranego sposobu kontroli dostpu do danych. Hasla mona ustawi w systemie Windows lub niezalenym narzdziu Setup wstpnie zainstalowanym na komputerze. OSTRONIE: Aby zapobiec utracie dostpu do komputera, naley zapisa wszystkie ustawiane hasla. Poniewa wikszo hasel nie jest wywietlana podczas ich ustawiania, zmiany lub usuwania, konieczne jest natychmiastowe zapisanie kadego hasla i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu. Tego samego hasla mona uywa zarówno w przypadku funkcji narzdzia Setup, jak i funkcji zabezpiecze systemu Windows. To samo haslo moe by równie uywane w wielu funkcjach narzdzia Setup. Ustawiajc haslo w narzdziu Setup, naley uwzgldni nastpujce wskazówki: Haslo moe by dowoln kombinacj maksymalnie 8 znaków, w tym liter i cyfr; nie jest w nim uwzgldniana wielko liter. Haslo musi by ustawiane i wprowadzane przy uyciu tych samych klawiszy. Na przyklad po ustawieniu hasla za pomoc klawiszy numerycznych znajdujcych si u góry klawiatury haslo nie zostanie rozpoznane po wprowadzeniu go za pomoc wbudowanego bloku klawiszy numerycznych. UWAGA: Wybrane modele zawieraj oddzielny blok klawiszy numerycznych, którego dzialanie jest identyczne jak w przypadku klawiszy numerycznych znajdujcych si u góry klawiatury. Haslo naley wprowadzi po wywietleniu monitu przez narzdzie Setup. Haslo ustawione w systemie Windows musi zosta wprowadzone po wywietleniu monitu przez system Windows. Ponisze wskazówki dotycz tworzenia i zapisywania hasel: Podczas tworzenia hasel naley stosowa si do wymaga okrelonych przez program. nie naley zapisywa w pliku na komputerze. uytkownika Blokuje dostp do konta uytkownika systemu Windows. Wlcz funkcj QuickLock, naciskajc klawisze fn+f6. uruchomieniowe* Blokuje dostp do zawartoci komputera. pomoc klawiszy ze strzalkami wybierz kolejno Security (Zabezpieczenia) > Power-On Password (Haslo uruchomieniowe), a nastpnie nacinij klawisz enter. Aby ustawi haslo uruchomieniowe, wprowad nowe haslo w polach Enter New Password (Wprowad nowe haslo) i Confirm New Password (Potwierd nowe haslo), a nastpnie nacinij klawisz enter. Aby zmieni haslo uruchomieniowe, wprowad aktualne haslo w polu Enter Current Password (Wprowad aktualne haslo), wprowad nowe haslo w polach Enter New Password (Wprowad nowe haslo) i Confirm New Password (Potwierd nowe haslo), a nastpnie nacinij klawisz enter. Aby usun haslo uruchomieniowe, wprowad aktualne haslo w polu Enter Current Password (Wprowad aktualne haslo), a nastpnie nacinij klawisz enter 4 razy Aby zapisa wprowadzone zmiany i zamkn narzdzie Setup, nacinij klawisz f10, a nastpnie postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Zmiany zaczn obowizywa po ponownym uruchomieniu komputera. Wprowadzanie hasla uruchomieniowego Po wywietleniu na ekranie monitu Enter Password (Wprowad haslo) naley wpisa haslo (uywajc tych samych klawiszy, za pomoc których je ustawiono) i nacisn klawisz enter. Po trzech nieudanych próbach wprowadzenia hasla podjcie kolejnej próby jest moliwe dopiero po ponownym uruchomieniu komputera. Ustawianie hasel w narzdziu Setup 5 3 Uywanie oprogramowania antywirusowego Uywanie komputera do wysylania i odbierania poczty oraz uzyskiwania dostpu do sieci lokalnej i Internetu naraa go na ataki wirusów komputerowych. Wirusy komputerowe mog zablokowa system operacyjny, programy lub programy narzdziowe lub powodowa ich nieprawidlowe dzialanie. Oprogramowanie antywirusowe moe wykry wikszo wirusów, usun je i, w wikszoci przypadków, naprawi powodowane przez nie uszkodzenia. Aby oprogramowanie antywirusowe skutecznie chronilo komputer przed nowo odkrywanymi wirusami, naley jest regularnie aktualizowa. Program antywirusowy Norton Internet Security jest preinsta;w palców Czytnik linii papilarnych umoliwia logowanie do systemu Windows z wykorzystaniem odcisku palca zarejestrowanego w programie DigitalPersona Personal zamiast korzystania z hasla systemu Windows.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Rejestracja odcisków palców: W systemie Windows kliknij dwukrotnie ikon DigitalPersona Personal w obszarze powiadomie po prawej stronie paska zada. Przeczytaj tekst powitalny, a nastpnie kliknij przycisk Next (Dalej). Pojawi si strona,,verify Your Identity" (Zweryfikuj swoj tosamo). 3. Wprowad haslo systemu Windows dla uytkownika, jeli zostalo ustawione i kliknij przycisk Next (Dalej). UWAGA: Jeeli nie masz ustawionego hasla systemu Windows, pojawi si okno,,protect Your Windows Account" (Zabezpiecz swoje konto w systemie Windows). Moesz teraz ustawi haslo w systemie Windows lub pomin ten krok i nacisn Next (Dalej). Naley jednak pamita, e ustawienie hasla zwiksza bezpieczestwo komputera. Pojawi si strona,,fingerprint Registration Training" (Trening rejestracji odcisków palców). 4. Obejrzyj demonstracj, a nastpnie kliknij przycisk Next (Dalej). Pojawi si strona,,register a Fingerprint" (Zarejestruj odcisk palca). 5. Na ekranie wybierz palec, który chcesz zarejestrowa. Pojawi si kolejna strona z palcem zaznaczonym na zielono. 6. Powoli przesu wybrany palec przez czytnik linii papilarnych. UWAGA: Jeeli palec nie zostal przesunity prawidlowo przez czytnik, pojawi si komunikat z wyjanieniem. UWAGA: Najlepsze efekty przy skanowaniu odcisków palców zapewnia przesuwanie zawsze tego samego palca w tym samym kierunku. 7. zarejestrowale tylko jeden odcisk palca, pojawi si komunikat z zaleceniem rejestracji dodatkowych palców. Kliknij Yes (Tak), aby zarejestrowa dodatkowe odciski palców. Kliknij No (Nie), jeeli chcesz rejestrowa dodatkowych palców. Pojawi si strona,,registration Complete" (Zakoczono rejestracj). 9. Kliknij przycisk Finish (Zakocz). UWAGA: Kady uytkownik, który chce mie dostp do komputera za pomoc odcisków palców musi wykona kroki od 1 do Rozdzial 7 Korzystanie z czytnika linii papilarnych (tylko wybrane modele) Uycie zarejestrowanego odcisku palca w celu zalogowania si do systemu Windows Aby zalogowa si do systemu Windows z wykorzystaniem odcisku palca: Natychmiast po zarejestrowaniu odcisków palców uruchom ponownie system Windows. Przesu palec, którego odcisk zarejestrowano, w celu zalogowania si do systemu Windows. Uycie zarejestrowanego odcisku palca w celu zalogowania si do systemu Windows 13 Indeks A aktualizacje krytyczne, oprogramowanie 8 C czytnik linii papilarnych 10 czytnik linii papilarnych, poloenie 11 H hasla administrator 3 uruchamianie 4 ustawione w systemie Windows 3 w narzdziu Setup 3 haslo administratora wprowadzanie 4 zarzdzanie 4 haslo uruchomieniowe wprowadzanie 5 zarzdzanie 5 L linka, zabezpieczajca 9 linka zabezpieczajca 9 N narzdzie Setup ustawione hasla 3 O oprogramowanie aktualizacje krytyczne 8 antywirusowe 6 zapora 7 oprogramowanie antywirusowe 6 oprogramowanie zapory 7 Q QuickLock 3 R rejestrowanie odcisków palców 12 W Windows, ustawione hasla wprowadzanie hasla administratora 4 wprowadzanie hasla uruchomieniowego 5 Z zabezpieczenia funkcje 1 hasla 2 zarzdzanie haslem administratora 4 zarzdzanie haslem uruchomieniowym Indeks.

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DI-524. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DI-524 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD 82224. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu:

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu: Podr cznik u»ytkownika Wersja programu: Data wydania: 3.03 23 lutego 2012 Strona 1 z 131 Spis tre±ci 1 Wst p 10 1.1 Czym jest program STOCK?............................... 10 1.2 Do czego sªu»y program

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem korzystania z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-880GA-UD3H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3817754

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-880GA-UD3H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3817754 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GIGABYTE GA-880GA- UD3H. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo