Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Naley przestrzega take wszelkich innych obowizujcych przepisów. Zaklócenia Wszystkie telefony komórkowe mog podlega zaklóceniom powodowanym przez fale o czstotliwoci radiowej. Informacje podstawowe Niedostosowanie si do nich moe spowodowa powstanie zagroenia ycia lub zdrowia albo moe by niezgodne z prawem. Przestrzeganie innych przepisów Naley przestrzega wszystkich innych obowizujcych na danym terenie przepisów bezpieczestwa i zawsze wylcza telefon w miejscach, w których uywanie go jest zabronione lub moe spowodowa zaklócenia lub inne niebezpieczestwo. Odporno na wod Ten telefon nie jest wodoodporny. Naley si stara, aby zawsze byl suchy. Prawidlowe korzystanie z telefonu Z telefonu naley korzysta, trzymajc go w prawidlowy sposób (przy uchu). Naley unika niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest wlczony. Polczenie alarmowe Wprowad numer alarmowy dla danej lokalizacji, a nastpnie nacinij. Telefon naley trzyma poza zasigiem malych dzieci Telefon oraz wszystkie jego czci i akcesoria przechowuj poza zasigiem malych dzieci. Akcesoria i baterie Naley uywa wylcznie baterii i akcesoriów (takich jak zestawy sluchawkowe i kable do transmisji danych) zatwierdzonych przez firm Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firm Samsung moe spowodowa uszkodzenie telefonu i moe by niebezpieczne dla zdrowia uytkownika. Telefon moe eksplodowa, jeeli bateria zostanie wymieniona na inn bateri nieprawidlowego typu. Zuyte baterie naley zutylizowa zgodnie z instrukcjami producenta. Dlugotrwale uywanie zestawu sluchawkowego przy bardzo duej glonoci moe spowodowa uszkodzenie sluchu. Informacje podstawowe Wykwalifikowany personel punktów serwisowych Naprawy telefonów komórkowych mog by dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych. Wicej informacji zwizanych z bezpieczestwem mona znale w sekcji "Informacje na temat zdrowia i bezpieczestwa" na str Informacje podstawowe UWAGA! 1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialnoci za utrat danych, która spowodowana bdzie niewlaciwym uytkowaniem telefonu. 2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoci za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mog powsta w wyniku uytkowania telefonu. 3. Nie udziela si jakichkolwiek gwarancji uytecznoci handlowej lub przydatnoci do okrelonego celu chyba, e prawo stanowi inaczej. 4. Nie udziela si gwarancji na dlugowieczno dzialania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzgldn trwalo wszelkich elementów telefonu. 5. Naley przestrzega zasad prawidlowego uytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ladowarka, bateria i inne). Nie naley podlcza telefonu do innych urzdze bez wczeniejszego zapoznania si z instrukcj ich obslugi. Za wady i usterki telefonu powstale w wyniku nieprawidlowego jego uytkowania oraz w wyniku podlczania urzdze nieprzeznaczonych do wspólpracy z telefonem odpowiada uytkownik. 6. Gwarancj nie s objte elementy ulegajce naturalnemu zuyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje równie usterek powstalych w wyniku dzialania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikle z dzialania wysokich i niskich temperatur). 2 Przewodnik -- informacje W tym Przewodniku uytkownika podano skrócone informacje o sposobie korzystania z telefonu. Aby szybko zapozna si z podstawowymi funkcjami telefonu, naley przeczyta czci "Wprowadzenie" i "Inne funkcje". W tym przewodniku wystpuj nastpujce ikony instrukcji: Oznacza, e naley zwróci szczególn uwag na podane poniej informacje dotyczce bezpieczestwa lub funkcji telefonu. Oznacza, e wicej informacji mona uzyska na wskazanej stronie. Aparat Modul aparatu fotograficznego w telefonie umoliwia robienie zdj. Funkcje specjalne telefonu Przegldarka WAP Dostp do bezprzewodowej sieci internetowej w celu uzyskania aktualnych informacji i rónorodnych treci multimedialnych. Ksika telefoniczna Zapisywanie w kontaktach numeru domowego, slubowego lub komórkowego. 3 [ ] Oznacza, e naley naciska klawisze nawigacyjne w celu przejcia do okrelonej opcji i wybrania jej. Oznacza klawisz telefonu, na przyklad [ ] Oznacza klawisz programowy, którego funkcja jest widoczna na wywietlaczu telefonu, na przyklad <Menu>. <> Funkcje specjalne telefonu Usluga MMS (Multimedia Message Service) Wysylanie i odbieranie wiadomoci MMS zawierajcych polczenie tekstu, obrazów, filmów i dwiku. Dyktafon Nagrywanie notatek glosowych lub dwików. Java Korzystanie z wbudowanych gier dzialajcych w rodowisku JavaTM i pobieranie nowych gier. Alarm Wykorzystanie telefonu jako dzwonicego rano budzika lub alarmu powiadamiajcego o zaplanowanych zdarzeniach. Organizer Kontrolowanie planów dziennych, tygodniowych i miesicznych. Mobile Tracker ledzenie utraconego telefonu dziki numerom w wiadomociach namierzajcych. 4 Spis treci Rozpakowywanie Upewnij si, e w opakowaniu znajduj si wszystkie elementy 7 Korzystanie z aparatu fotograficznego. Przegldanie stron WAP Korzystanie z ksiki telefonicznej.. Wysylanie wiadomoci Wywietlanie wiadomoci

3 . Zarzdzanie planem Twój telefon Klawisze, funkcje i lokalizacje 7 8 Wprowadzanie tekstu Tryby: ABC, T9, numeryczny i symboli Wprowadzenie Korzystanie z telefonu pierwsze kroki Funkcje polczenia Zaawansowane funkcje polczenia Wkladanie karty SIM i ladowanie baterii telefonu.. 8 Wlczanie i wylczanie telefonu Klawisze i wywietlacz Dostp do funkcji menu Dostosowywanie ustawie telefonu Nawizywanie i odbieranie polcze Funkcje menu Lista wszystkich opcji menu Rozwizywanie problemów Pomoc i szczególne wymagania Inne funkcje Zacznij od aparatu fotograficznego, stron WAP i innych funkcji specjalnych 17 Informacje na temat zdrowia i bezpieczestwa 83 Indeks 93 5 Przegld opcji menu Aby przej do menu, nacinij klawisz <Menu> w trybie czuwania. 1 Menu SIM-AT str Dwiki (cig dalszy) Wl./wyl. telefonu Ton polczenia Klawisze Sygnal minutowy Tryb cichej pracy Powiad. podczas rozmowy str. 44 str. 44 str. 44 str. 44 str. 45 str. 45 str. 45 str. 45 str. 48 str. 51 str. 52 str. 52 str. 53 str. 53 str. 56 str. 56 str. 56 str. 60 str Organizer Nowa notatka Kalendarz Lista zada Zegar Alarm Dyktafon Kalkulator Przelicznik Timer Stoper str. 63 str. 63 str. 64 str. 65 str. 65 str. 66 str. 67 str. 69 str. 69 str. 70 str. 70 str. 71 str. 71 str. 74 str. 74 str. 74 str. 74 str. 75 str. 75 str. 76 str Ustawienia (cig dalszy) 4 Bezpieczestwo 5 Auto-powtarzanie 6 Oczyszczanie glosu 7 Odbiór dowolnym klaw.

4 8 Aktywna klapka 9 Klawisz glonoci 0 Ustawienia fabryczne str. 77 str. 79 str. 79 str. 79 str. 79 str. 79 str Spis polcze Nieodebrane Odebrane Wykonane Usu polczenia Czas polcze Koszt polcze1 str. 38 str. 38 str. 38 str. 38 str. 39 str. 39 str. 39 str. 40 str. 40 str. 41 str. 42 str. 42 str. 42 str. 43 str. 43 str. 43 str. 43 str Wiadomoci SMS MMS WAP Push Moje szablony Poczta glosowa Wiad. sieciowe Ustawienia Stan pamici 3 Uslugi sieci Przekazywanie pol. Blokowanie pol. Pol. oczekujce Wybór sieci Identyfikator dzwon. Wybór pasma Aktywna linia1 W trybie czuwania nacinij <Ks. tel.>. Ksika telefoniczna Szukaj nazwy Lista FDN1 Dodaj pozycj Szybkie wybieranie Wlasne numery Grupy dzwonicych Zarzdzanie Numery uslug1 str. 33 str. 33 str. 34 str. 34 str. 35 str. 36 str. 36 str. 36 str Aparat Zrób zdjcie Moje zdjcia Usu polczenia Ustawienia Stan pamici 6 Rozrywka 1 WAP 2 Katalog mediów 3 JAVA 9 Ustawienia 1 Wywietlacz 2 Powitanie 3 Jzyki 4 Dwiki 1 Polczenia 2 Wiadomoci 1. Opcja wywietlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obslugiwana przez kart SIM. Nazwa funkcji moe ulec zmianie w zalenoci od operatora lub karty SIM. 6 Rozpakowywanie Upewnij si, e w opakowaniu znajduj si wszystkie elementy Twój telefon Klawisze, funkcje i lokalizacje Telefon Ladowarka podróna Bateria Przewodnik uytkownika Akcesoria mona naby u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung. Elementy dostarczane wraz z telefonem i akcesoria oferowane przez przedstawicieli firmy Samsung mog si róni w zalenoci od kraju lub operatora sieci. Glonik Glówny wywietlacz Klawisz dostpu do sieci WAP/potwierdzenia Klawisze nawigacyjne (W gór/w dól/ W lewo/w prawo) Lewe klawisze programowe Klawisz glonoci Klawisz polczenia Klawisze alfanumeryczne Klawisze funkcji specjalnych Mikrofon Obiektyw aparatu Klawisz aparatu Gniazdo sluchawek/ ladowarki Wywietlacz zewntrzny Prawy klawisz programowy Klawisz wlczania/wylczania telefonu/wyjcia z menu Klawisz anulowania/usuwania 7 Wprowadzenie Korzystanie z telefonu pierwsze kroki Wló kart SIM. Upewnij si, e karta jest skierowana pozlacanymi stykami w dól. Informacje o karcie SIM Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej uytkownik otrzymuje wymienn kart SIM (Subscriber Identity Module), na której znajduj si szczególowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostpne uslugi opcjonalne. Wló bateri. Wkladanie karty SIM i ladowanie baterii telefonu Zdejmij pokryw baterii. Jeeli telefon jest ju wlczony, najpierw naley go wylczy, naciskajc i przytrzymujc klawisz [ ]. Zaló ponownie pokryw baterii. 8 Podlcz ladowark podrón do telefonu. Odlcz zasilacz od telefonu. Wprowadzenie Podlcz ladowark do standardowego gniazda elektrycznego. Po calkowitym naladowaniu telefonu (ikona baterii przestanie miga) odlcz ladowark od gniazda elektrycznego. Wskanik rozladowania baterii Gdy bateria jest bliska rozladowania: zostanie wygenerowany sygnal ostrzegawczy, zostanie wywietlony komunikat o rozladowaniu baterii oraz zacznie miga ikona pustej baterii. Jeli poziom naladowania baterii jest zbyt niski, telefon wylcza si automatycznie. Naley ponownie naladowa bateri. 9 Wprowadzenie Wlczanie i wylczanie telefonu Wlczanie 1. Otwórz telefon. 2. Nacinij i przytrzymaj klawisz [ ]. Nie wolno wlcza telefonu, gdy korzystanie z niego jest zabronione. Klawisze i wywietlacz Klawisze Wykonywanie funkcji wskazywanych w dolnym wierszu wywietlacza. W trybie czuwania mona bezporednio przej do nastpujcych opcji menu: W gór: Alarm W dól: Kalendarz W lewo: Utwórz w SMS W prawo: Domylne dzwonki oraz Moje dwiki w Polczenia W trybie menu: przewijanie opcji menu. 3. W razie potrzeby wprowad kod PIN i nacinij klawisz <OK>. Wylczanie 1. Otwórz telefon. 2. Nacinij i przytrzymaj klawisz [ ]. 10 W trybie czuwania umoliwia uruchomienie przegldarki WAP. W trybie menu: wybranie podwietlonych opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych danych. Nawizywanie lub odbieranie polczenia. W trybie oczekiwania umoliwia wywietlenie ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych polcze. Usuwanie znaków z wywietlacza. W trybie menu: powrót do poprzedniego poziomu menu. W trybie czuwania: przytrzymanie otwiera menu Nowa notatka. Nacinicie i przytrzymanie tego klawisza powoduje wlcze Bezpieczestwo Zmie haslo telefonu. 2. Wprowad nowe haslo zawierajce od 4 do 8 cyfr i nacinij klawisz <OK>. 3. Wprowad nowe haslo ponownie i nacinij klawisz <OK>. 4. Wybierz opcj Blokada telefonu. 16 Blokada telefonu 5. Wybierz opcj Wl. 6. Wprowad haslo i nacinij klawisz <OK>. Nawizywanie i odbieranie polcze Nawizywanie polczenia 1. Wprowad numer kierunkowy i numer telefonu. 2. Nacinij klawisz [ ]. 3. Aby zakoczy polczenie, nacinij [ ]. Odbieranie polczenia 1. Gdy telefon dzwoni, nacinij klawisz [ ]. 2. Aby zakoczy polczenie, nacinij klawisz [ ]. Regulacja glonoci w trakcie polczenia Naciskaj [ / ]. Inne funkcje Zacznij od aparatu fotograficznego, stron WAP i innych funkcji specjalnych Korzystanie z aparatu fotograficznego Robienie zdj 1. Aby wlczy aparat, w trybie czuwania nacinij i przytrzymaj klawisz [ ]. 2. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wprowad wszystkie ustawienia. 3. Aby zrobi zdjcie, nacinij klawisz [ ] lub [ ]. Zdjcie zostanie automatycznie zapisane. 4. Nacinij [C], aby zrobi kolejne zdjcie. 17 Inne funkcje 1. W trybie czuwania nacinij <Menu> i wybierz kolejno opcje Rozrywka Katalog mediów Moje zdjcia. 2. Wybierz zdjcie. Aby przewija elementy w przegldarce, naciskaj klawisz [W gór] lub [W dól]. Aby wybra element, nacinij ]. <Zaznacz> lub [ Aby powróci do poprzedniej strony, nacinij klawisz [C]. Wybierz symbol u góry wywietlacza, aby uy opcji. Aby skorzysta z innych opcji menu telefonu, nacinij klawisz [ ]. Wywietlanie zdj Nawigacja na stronach WAP Przegldanie stron WAP Korzystajc z wbudowanej przegldarki WAP, mona uzyska dostp do wielu aktualnych uslug i informacji oraz pobiera róne treci z sieci. Uruchamianie przegldarki WAP W trybie czuwania nacinij klawisz [ ]. 18 Korzystanie z ksiki telefonicznej Dodawanie kontaktu Do pamici telefonu: 1. W trybie czuwania wprowad numer telefonu i nacinij klawisz <Zapisz>. 2. Wybierz Pami telefonu typ numeru. 3. Wprowad nazw i nacinij <Zapisz>, aby zapisa kontakt. 4. Aby zapisa dodatkowe informacje, nacinij <Opcje> i wybierz Edytuj numer. W kadym polu nacinij <Edytuj> lub <Opcje>. 5. Wprowad numer lub adres albo wybierz dwik dzwonka lub obraz identyfikatora rozmówcy. 6. Nacinij <Wybierz> lub <Zapisz>. Na karcie SIM: 1. W trybie czuwania wprowad numer telefonu i nacinij klawisz <Zapisz>.

5 2. Wybierz Pami SIM lub Pami SIM (FDN). 3. Wpisz nazw i nacinij <Zapisz>. 4. W razie potrzeby zmie numer lokalizacji. 5. Aby zapisa kontakt, nacinij klawisz <Zapisz>. 19 Inne funkcje Inne funkcje 1. W trybie czuwania nacinij klawisz <Ks.tel.> i wybierz Szukaj nazwy. 2. Wprowad kilka pierwszych liter szukanej nazwy. 3. Wybierz kontakt. 4. Nacinij [ ], aby nawiza polczenie. Wysylanie wiadomoci multimedialnych (MMS) 4. Wybierz pole miejsca docelowego. 5. Wprowad numer docelowy i nacinij klawisz <OK>. 6. Nacinij klawisz <Wylij>, aby wysla wiadomo. 1. W trybie czuwania nacinij <Menu> i wybierz kolejno opcje Wiadomoci MMS Utwórz. 2. Wybierz opcj Temat. 3. Wprowad temat wiadomoci i nacinij <Zapisz>. 4. Wybierz Obraz i dodaj plik obrazu. 5. Wybierz Dwik i dodaj plik dwikowy. Wyszukiwanie kontaktu Wysylanie wiadomoci Wysylanie wiadomoci tekstowych (SMS) 1. W trybie czuwania nacinij <Menu> i wybierz kolejno opcje Wiadomoci SMS Utwórz. 2. Wpisz tre wiadomoci. 3. Nacinij klawisz [ 20 ]. 6. Wybierz Tekst i wprowad tekst wiadomoci. 7. Nacinij klawisz <Opcje> i wybierz Wykonano. 8. Po zakoczeniu nacinij klawisz <Opcje> i wybierz Wylij. 9. Wybierz pust lokalizacj. 10.Wybierz Numer telefonu lub i podaj numery lub adresy odbiorców. Nacinij klawisz <OK>. Moesz te wybra opcj Ksika telefoniczna, aby wybra jeden z zapisanych tam numerów i nacisn <OK>. 11. Nacinij klawisz <Wylij>, aby wysla wiadomo. Wywietlanie wiadomoci Inne funkcje Wywietlanie wiadomoci tekstowych (SMS) Po wywietleniu powiadomienia: 1. Nacinij klawisz <Widok>. 2. Wybierz wiadomo ze skrzynki odbiorczej. Ze skrzynki odbiorczej: 1. W trybie czuwania nacinij <Menu> i wybierz kolejno opcje Wiadomoci SMS Skrzynka odbiorcza. 2. Wybierz wiadomo. 21 Inne funkcje Po wywietleniu powiadomienia: 1. Nacinij klawisz <Widok>. 2. Nacinij klawisz <Opcje> i wybierz opcj Pobierz. 3. Wybierz wiadomo ze skrzynki odbiorczej. Ze skrzynki odbiorczej: 1. W trybie czuwania nacinij <Menu> i wybierz kolejno opcje Wiadomoci MMS Skrzynka odbiorcza. 2. Wybierz wiadomo. Zarzdzanie planem Tworzenie notatki 1. W trybie czuwania nacinij i przytrzymaj klawisz [C]. 2. Wpisz tre notatki i nacinij klawisz <Zapisz>. 3. Wybierz typ notatki. 4. Wybierz dat z kalendarza. 5. Dla typu Polczenie, wprowad numer telefonu, na który chcesz zadzwoni, i nacinij klawisz <OK>. Dla typu Wane daty, przejd do etapu Wprowad godzin dla notatki i nacinij <OK>. 7. Nacinij klawisz <Tak> aby ustawi alarm. Wywietlanie wiadomoci multimedialnej (MMS) Wprowad godzin uruchomienia alarmu i nacinij <OK>. 9. Wybierz sygnal alarmu. Notatka zostanie zapisana. Dostp do planu 1. W trybie czuwania nacinij klawisz [W dól]. 2. Wybierz dat. 3. Nacinij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby uzyska dostp do elementów zaplanowanych na wybrany dzie. Inne funkcje 23 Wprowadzanie tekstu Tryby: ABC, T9, numeryczny i symboli Korzystanie z trybu ABC Nacinij kilkakrotnie odpowiedni klawisz, a na ekranie wywietlony zostanie dany znak. Znaki w kolejnoci wywietlania Klawisz Wielkie litery Male litery W przypadku korzystania z niektórych funkcji, takich jak wiadomoci, ksika telefoniczna lub organizer, tekst mona wprowadza, korzystajc z trybu ABC, trybu slownika T9, trybu numerycznego i trybu symboli. Zmiana trybu wprowadzania tekstu Nacinij i przytrzymaj prawy klawisz programowy, a nastpnie wybierz odpowiedni tryb. Aby przej do trybu numerycznego, nacinij i przytrzymaj klawisz [ ]. Aby przej do trybu symboli, nacinij i przytrzymaj klawisz [ ]. (Tworzenie wiadomoci SMS z kodowaniem Unicode) 24 Inne operacje w trybie ABC Aby wpisa dwukrotnie t sam liter lub inn liter za pomoc tego samego klawisza, poczekaj, a kursor automatycznie przesunie si w prawo lub nacinij [W prawo]. Nastpnie wprowad kolejn liter. Aby wstawi spacj, nacinij klawisz [ ]. Aby zmieni wielko liter, nacinij klawisz [ ]. Dostpne s ustawienia: male litery (brak wskanika), pierwsza wielka litera ( ) i zablokowanie wielkich liter ( ). Aby przesun kursor, uyj klawiszy nawigacyjnych. Aby usun kolejne znaki, naciskaj klawisz [C]. Aby usun zawarto wywietlacza, nacinij i przytrzymaj klawisz [C]. Korzystanie z trybu T9 Wprowadzanie tekstu T9 jest trybem wprowadzania zaprogramowanego tekstu, umoliwiajcym wpisanie dowolnego znaku za pomoc jednego nacinicia klawisza. Wprowadzanie wyrazu w trybie T9 1. Naciskaj klawisze od [2] do [9], aby rozpocz wprowadzanie wyrazu. Klawisz odpowiadajcy danej literze nacinij tylko raz. Na przyklad, aby wpisa tekst DESKA w trybie T9, nacinij kolejno klawisze [3], [3], [7], [5] i [2]. W trybie T9 wywietlana jest podpowied zakoczenia wpisywanego wyrazu, która moe si zmienia po kadym naciniciu klawisza. 2. Wprowad caly wyraz, nie poprawiajc ani nie usuwajc znaków. 25 Wprowadzanie tekstu 3. Jeli wywietli si prawidlowy wyraz, przejd do punktu 4. W przeciwnym razie nacinij klawisz [0], aby wywietli wyrazy alternatywne dla nacinitych klawiszy. Na przyklad slowa ZE i WE wymagaj nacinicia [9] i [3]. 4. Nacinij klawisz [ ], aby wstawi spacj i wprowadzi nastpny wyraz. Aby przesun kursor, uyj klawiszy nawigacyjnych. Aby usun kolejne znaki, naciskaj klawisz [C]. Aby usun zawarto wywietlacza, nacinij i przytrzymaj klawisz [C]. Dodawanie nowego wyrazu do slownika T9 W przypadku niektórych jzyków ta funkcja moe by niedostpna. 1. Wpisz wyraz, który chcesz doda. 2. Nacinij klawisz [0], aby wywietli alternatywne wyrazy odpowiadajce nacinitym klawiszom. Jeli nie ma wicej alternatywnych wyrazów, w dolnym wierszu pojawia si opcja Dopisz. 3. Wybierz opcj <Dopisz>. 4. Wpisz wybrany wyraz w trybie ABC i nacinij klawisz <OK>. Inne operacje w trybie T9 Aby automatycznie wstawi kropki lub apostrofy, nacinij klawisz [1]. Aby wstawi spacj, nacinij klawisz [ ]. Aby zmieni wielko liter, nacinij klawisz [ ]. Dostpne s ustawienia: male litery (brak wskanika), pierwsza wielka litera ( ) i zablokowanie wielkich liter ( ). 26 Korzystanie z trybu numerycznego Tryb numeryczny umoliwia wprowadzanie liczb. Aby wprowadzi cyfry, naciskaj odpowiadajce im klawisze. Funkcje polczenia Zaawansowane funkcje polczenia Nawizywanie polcze 1. W trybie czuwania wprowad numer kierunkowy i numer telefonu. Nacinij klawisz [C], aby usun ostatni cyfr, lub nacinij i przytrzymaj klawisz [C], aby usun cal zawarto wywietlacza. Aby zmieni nieprawidlow cyfr, mona przesun kursor. Nacinicie i przytrzymanie klawisza [ ] umoliwia wprowadzenie odstpów pomidzy cyframi. Korzystanie z trybu symboli Tryb symboli umoliwia wstawianie symboli. Aby Nacinij wywietli wicej symboli klawisz [W gór] lub [W dól]. wybra symbol usun symbole wstawi symbole odpowiadajcy mu klawisz numeryczny. [C]. <OK>. 2. Nacinij klawisz [ ].

6 3. Aby zakoczy polczenie, nacinij klawisz [ ]. 27 Funkcje polczenia Nawizywanie polczenia midzynarodowego 1. W trybie czuwania nacinij i przytrzymaj klawisz [0]. Wywietlony zostanie znak Wprowad numer kierunkowy kraju, miejscowoci i numer telefonu, a nastpnie nacinij klawisz [ ]. Mona szybko wybra numer z karty SIM, uywajc numeru lokalizacji, przypisanego podczas zapisywania. 1. W trybie czuwania wprowad numer lokalizacji i nacinij [ ]. 2. Przewi inne numery, jeli jest to konieczne. 3. W celu wybrania numeru nacinij klawisz <Polcz> lub [ ]. Ponowne wybieranie ostatnich numerów 1. W trybie czuwania nacinij klawisz [ ], aby wywietli list ostatnich numerów. 2. Przewi list do wybranego numeru i nacinij klawisz [ ]. Odbieranie polczenia Po otrzymaniu polczenia telefon dzwoni, a na wywietlaczu pojawia si obraz polczenia przychodzcego. Aby odebra polczenie, nacinij klawisz <Odbierz> lub [ ]. Wybieranie numeru z ksiki telefonicznej Po zapisaniu numeru mona go wybra z ksiki telefonicznej. str. 33 Mona równie uy funkcji szybkiego wybierania w celu przypisania najczciej wybieranych numerów do okrelonych klawiszy numerycznych. str Wskazówki dotyczce odbierania polczenia Gdy wlczona jest funkcja Odbiór dowolnym klaw., polczenie mona odebra naciskajc dowolny klawisz z wyjtkiem klawiszy [ ], [ / ] i <Gl. wl. >. str. 79 Jeeli wlczona jest opcja Aktywna klapka, str. 79 wystarczy otworzy telefon. Aby odrzuci polczenie, nacinij [ ]. Nacinij i przytrzymaj [ / ], aby odrzuci polczenie lub wyciszy dzwonek, w zalenoci od ustawienia Klawisz glonoci. str. 79 Korzystanie z zestawu sluchawkowego Funkcje polczenia Za pomoc monofonicznego zestawu sluchawkowego mona nawizywa lub odbiera polczenia, nie trzymajc telefonu. Zestaw sluchawkowy naley podlczy do gniazda z prawej strony telefonu. Przycisk na zestawie sluchawkowym dziala zgodnie z poniszym opisem. Aby Nacinij ponownie wybra ostatni numer odebra polczenie zakoczy polczenie dwukrotnie klawisz i przytrzymaj go. i przytrzymaj klawisz. i przytrzymaj klawisz. Przegldanie polcze nieodebranych Jeeli istniej polczenia nieodebrane, na ekranie wywietla si ich liczba. 1. Nacinij klawisz <Widok>. 2. W razie potrzeby przejrzyj nieodebrane polczenia. 3. Aby wybra odpowiedni numer, nacinij klawisz [ ]. Opcje dostpne podczas polczenia Podczas polczenia mona korzysta z wielu funkcji. 29 Funkcje polczenia Regulacja glonoci w trakcie polczenia Za pomoc [ / ] mona regulowa glono sluchawki w trakcie polczenia. Aby zwikszy glono, nacinij [ ]. Aby j zmniejszy, nacinij [ ]. 5. Aby zakoczy biece polczenie, nacinij klawisz [ ]. Odbieranie drugiego polczenia Podczas prowadzenia rozmowy mona odebra polczenie przychodzce, jeeli uywana sie obsluguje tak funkcj i zostala wlczona opcja polcze oczekujcych. str Aby odebra polczenie, nacinij klawisz [ ]. Pierwsze polczenie zostanie automatycznie zawieszone. 2. Nacinij klawisz <Opcje> i wybierz Zamie, aby przelczy si pomidzy polczeniami. 3. Aby zakoczy polczenie zawieszone, nacinij klawisz <Opcje> i wybierz pozycj Odlcz zawieszone pol. 4. Aby zakoczy biece polczenie, nacinij klawisz [ ]. Nawizywanie drugiego polczenia Mona nawiza drugie polczenie, jeli sie obsluguje tak funkcj. 1. Nacinij klawisz <Opcje> i wybierz Zawie, aby zawiesi polczenie. 2. Wybierz numer drugiego polczenia. 3. Nacinij klawisz <Opcje> i wybierz Zamie, aby przelczy si pomidzy polczeniami. 4. Aby zakoczy polczenie zawieszone, nacinij klawisz <Opcje> i wybierz pozycj Odlcz zawieszone pol. 30 Korzystanie z zestawu glonomówicego Telefonu mona uywa w trybie glonomówicym, co pozwala na prowadzenie rozmów przez aparat znajdujcy si w niewielkiej odlegloci od uytkownika. Nacinij klawisz <Gl. wl.>, aby wlczy funkcj glonika. Aby przelczy z powrotem na sluchawk, nacinij <Gl. wyl.>. Korzystanie z opcji dostpnych podczas polczenia Aby podczas polczenia uzyska dostp do poniszych opcji, nacinij klawisz <Opcje>: Zawie: zawieszenie aktualnego polczenia. Zamie: przelczenie pomidzy polczeniem aktualnym a polczeniem zawieszonym podczas polczenia konferencyjnego. Dolcz: skonfigurowanie polczenia konferencyjnego przez dodanie zawieszonego polczenia do aktualnego polczenia aktywnego. Do polczenia konferencyjnego mona doda maksymalnie pi osób. Wl. szept/wyl. szept: wlcza lub wylcza tryb szeptu. Tryb ten automatycznie zwiksza czulo mikrofonu tak, by rozmówca mógl wyranie uslysze glos uytkownika, nawet mówicego szeptem. Wyl. mikrofon/wl. mikrofon: wylczenie mikrofonu w telefonie, aby osoba po drugiej stronie nie slyszala rozmówcy, lub ponowne wlczenie mikrofonu. Rozmowa indywidualna: prywatna rozmowa z jednym z uczestników polczenia konferencyjnego. Pozostali uczestnicy polczenia konferencyjnego mog kontynuowa rozmow w swoim gronie. Po zakoczeniu rozmowy prywatnej naley wybra opcj Dolcz, aby powróci do polczenia konferencyjnego. Funkcje polczenia 31 Funkcje polczenia Nowe polczenie: nawizywanie nowego polczenia. Ksika telefoniczna: uzyskiwanie dostpu do listy kontaktów. SMS: dostp do wiadomoci SMS w Skrzynce odbiorczej i Skrzynce nadawczej. Mona równie utworzy i wysla now wiadomo SMS. Wylcz DTMF/Wylij DTMF: wylczanie lub wlczanie dwików klawiszy. Aby moliwe bylo sterowanie automatycznymi sekretarkami i skomputeryzowanymi systemami telefonicznymi, opcja Wylij DTMF musi by zaznaczona. Wylij DTMF: wysylanie tonów DTMF (Dual tone multi-frequency) jako grupy. Tony DTMF s uywane w telefonach do wybierania tonowego. Mona je uslysze po naciniciu klawiszy numerycznych. Ta opcja jest uyteczna przy wprowadzaniu hasla lub numeru rachunku w polczeniach nawizywanych z systemami zautomatyzowanej obslugi, takimi jak systemy bankowe. Usu: rozlczenie z wybranym uczestnikiem. Odlcz zawieszone pol.: rozlczenie aktualnie zawieszonego polczenia. SIM AT: korzystanie z dodatkowych uslug dostpnych na karcie SIM, takich jak: wiadomoci, prognoza pogody, sport, rozrywka i lokalizacja. Ta opcja jest dostpna jedynie wtedy, gdy karta SIM obsluguje menu SIM AT. Nazwa funkcji moe ulec zmianie 32 Funkcje menu Lista wszystkich opcji menu Wyszukiwanie kontaktów 1. Wprowad kilka pierwszych liter nazwy, która ma zosta wyszukana. 2. Wybierz nazw z listy. 3. Przejd do numeru i nacinij klawisz [ ], aby wybra ten numer. Ksika telefoniczna Numery telefonów mona zapisa na karcie SIM i w pamici telefonu. Pamici karty SIM i telefonu, mimo e s fizycznie oddzielne, pod wzgldem funkcjonalnym stanowi jedn calo, sluc jako ksika telefoniczna. Aby przej do menu, w trybie czuwania nacinij klawisz <Ks.tel.>. Korzystanie z opcji ksiki telefonicznej W trakcie przegldania szczególowych danych kontaktu nacinij klawisz <Opcje>, aby uzyska dostp do nastpujcych opcji: Edytuj numer: edytowanie informacji o kontakcie.

7 Edytuj nazw: zmiana nazwy kontaktu. Wylij SMS: wysylanie wiadomoci SMS lub MMS pod wybrany numer. Przypisz numer szybkiego wybierania: ustawianie numeru jako numeru szybkiego wybierania. Szukaj nazwy To menu sluy do wyszukiwania numerów w ksice telefonicznej. 33 Funkcje menu Do telefonu/na SIM: kopiowanie wybranego numeru do pamici telefonu lub karty SIM. Kopiuj do pamici SIM (FDN): kopiowanie wybranego numeru do listy FDN. Usu wpis: usuwanie kontaktu. Zapisywanie kontaktu w pamici telefonu Wybierz Pami telefonu typ numeru. Wpisz numer telefonu i nacinij klawisz <Zapisz>. Wprowad nazw i nacinij klawisz <OK>. W celu zapisania dodatkowych informacji nacinij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby wybra pole. 5. Wpisz informacj lub zmie ustawienia. Komórka/Dom/Praca/Faks/Inny: nacinij klawisz <Opcje> i wybierz opcj Edytuj numer, po czym dodaj numer w dowolnej kategorii. nacinij klawisz <Edytuj> i przypisz adres . Nuta: nacinij klawisz <Edytuj> i dodaj notatk o danej osobie. Grupa: nacinij klawisz <Opcje> i przypisz kontakt do grupy abonentów. Grafika: nacinij klawisz <Opcje> i przypisz obraz jako identyfikator w celu poinformowania o polczeniu z dan osob Lista FDN W tym menu mona zaznacza kontakty, które maj by uywane w trybie FDN (wybierania ustalonego). W tym trybie telefon umoliwia nawizywanie polcze tylko z okrelonymi numerami telefonów. To menu jest dostpne, jeeli karta SIM obsluguje funkcj FDN. Tryb FDN mona wlczy w menu Tryb FDN. str. 78 Dodaj pozycj To menu sluy do dodawania nowych kontaktów do ksiki telefonicznej. 34 Melodia: nacinij klawisz <Opcje> i przypisz dzwonek w celu poinformowania o polczeniu od danej osoby. 6. Nacinij <Wybierz> lub <Zapisz>. Przypisywanie wpisów szybkiego wybierania 1. Wybierz klawisz lokalizacji: od 2 do 9. Klawisz 1 jest zarezerwowany dla serwera poczty glosowej. 2. Wybierz opcj Edytuj numer. 3. Wpisz numer telefonu i nacinij klawisz <Zapisz>. Funkcje menu Ksika telefoniczna Zapisywanie kontaktu na karcie SIM Wybierz Pami SIM lub Pami SIM (FDN). Wpisz numer telefonu i nacinij klawisz <Zapisz>. Wpisz nazw i nacinij <Zapisz>. W razie potrzeby zmie numer lokalizacji. Aby zapisa kontakt, nacinij klawisz <Zapisz>. Zarzdzanie wpisami szybkiego wybierania Na ekranie szybkiego wybierania nacinij <Wybierz>, aby uzyska dostp do nastpujcych opcji: Edytuj numer: wprowadzenie numeru lub przypisanie innego numeru do klawisza. Edytuj nazw: zmiana nazwy kontaktu. Usu: usunicie ustawienia szybkiego wybierania przypisanego do klawisza. Szybkie wybieranie To menu sluy do przypisywania numerów szybkiego wybierania (klawisze od 2 do 9) dla omiu najczciej wybieranych numerów. Wybieranie numerów szybkiego wybierania W trybie czuwania nacinij i przytrzymaj odpowiedni klawisz. 35 Funkcje menu Wlasne numery Ta funkcja umoliwia sprawdzenie numerów telefonów lub przypisanie nazwy do kadego z numerów. Wprowadzone tutaj zmiany nie wplywaj na rzeczywiste numery abonenckie na karcie SIM. Zarzdzanie To menu sluy do zarzdzania kontaktami zapisanymi w ksice telefonicznej. Kopiuj wsz. nr do telefonu To menu sluy do kopiowania wszystkich kontaktów z karty SIM do pamici telefonu. Grupy dzwonicych To menu sluy do zmiany wlaciwoci grupy abonentów. Dla kadej grupy mona ustawi nastpujce opcje: Dwik dzwonka: ustawienie dwiku dzwonka dla polcze przychodzcych od czlonków tej grupy. Edytuj nazw: zmiana nazwy grupy. Podgld obrazu: sprawdzenie przypisanego obrazu, który bdzie si pojawial w czasie polczenia przychodzcego od czlonka grupy. Usu polczenia To menu sluy do usuwania wszystkich kontaktów z karty SIM lub pamici telefonu. 1. Nacinij klawisz <Wybierz>, aby wybra lokalizacje w pamici do usunicia. 2. Nacinij klawisz <Usu>. 3. Aby potwierdzi usunicie, nacinij klawisz <Tak>. 4. Dla opcji Wszystkie lub Pami SIM (FDN), wprowad kod PIN2 dostarczony z kart SIM i nacinij <OK>. 36 Dla opcji Pami telefonu lub Pami SIM, wprowad haslo telefonu i nacinij <OK>. Haslo telefonu mona ustawi podczas pierwszego korzystania z menu wymagajcego podania hasla. To haslo mona zmieni. str. 77 Naley przewin list do odpowiedniego numeru i nacisn klawisz <Polcz> lub [ ]. Funkcje menu Menu SIM-AT (menu 1) Menu SIM-AT (menu 1) To menu jest dostpne, jeli jest uywana karta SIM obslugujca menu zestawu aplikacji SIM i udostpniajca dodatkowe uslugi, takie jak serwisy informacyjne oraz uslugi zwizane z pogod, sportem, rozrywk i lokalizacj. Dostpny zakres uslug moe si róni w zalenoci od planów operatora. Aby uzyska szczególowe informacje, naley zapozna si z instrukcjami dostarczonymi z kart SIM lub skontaktowa si z operatorem. Stan pamici Za pomoc tego menu mona sprawdzi liczb kontaktów przechowywanych w pamici telefonu oraz na karcie SIM. Numery uslug To menu sluy do przegldania numerów serwisowych SDN (Service Dialling Numbers) przypisanych przez operatora sieci, w tym numerów alarmowych i numerów uslug wyszukiwania danych teleadresowych. To menu jest dostpne wówczas, gdy karta SIM obsluguje t funkcj. 37 Funkcje menu Spis polcze (menu 2) Za pomoc tego menu mona przeglda polczenia wybrane, odebrane lub nieodebrane i czas trwania polcze. Mona take sprawdzi koszt polcze, o ile karta SIM obsluguje t funkcj. Aby uzyska dostp do tego menu, w trybie czuwania nacinij klawisz <Menu> i wybierz opcj Spis polcze. Korzystanie z opcji spisu polcze Podczas przegldania szczególów polczenia mona nacisn klawisz <Opcje> w celu uzyskania dostpu do nastpujcych opcji: Oddzwo: wybranie numeru. Wylij wiadomo: wysylanie wiadomoci SMS lub MMS pod wybrany numer. Edytuj: edycja numeru. Usu: usuwanie wybranego numeru. Nieodebrane (menu 2.1) To menu wywietla ostatnio nieodebrane polczenia. Odebrane (menu 2.2) To menu umoliwia wywietlanie ostatnich odebranych polcze. Uzyskiwanie dostpu do zapisanego polczenia 1. Nacinij klawisz [W gór] lub [W dól], aby przewija list polcze. 2. Nacinicie klawisza [ ] umoliwia przegldanie szczególów polczenia, a klawisza [ ] wybranie numeru. 38 Wykonane (menu 2.3) To menu umoliwia wywietlanie ostatnich wybranych numerów. Usu polczenia (menu 2.4) To menu umoliwia usuwanie wszystkich wpisów z kadego rejestru polcze. 1. Nacinij klawisz <Wybierz>, aby wybra typ polcze do usunicia. 2. Nacinij klawisz <Usu>. 3. Aby potwierdzi usunicie, nacinij klawisz <Tak>. Przychodzce: sprawdzanie calkowitego czasu odebranych polcze. Zeruj czasy: zerowanie czasów polcze.

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T280I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819986

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T280I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819986 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DM1-2050EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4147048

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DM1-2050EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4147048 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DM1-2050EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462568

Twoja instrukcja użytkownika HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462568 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HTC HERO ( ANDROID 2.1 ). Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 600. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS SPA922 http://pl.yourpdfguides.com/dref/602140

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS SPA922 http://pl.yourpdfguides.com/dref/602140 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENOVO IDEAPAD Z465 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3336425

Twoja instrukcja użytkownika LENOVO IDEAPAD Z465 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3336425 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP EL-6990 http://pl.yourpdfguides.com/dref/539872

Twoja instrukcja użytkownika SHARP EL-6990 http://pl.yourpdfguides.com/dref/539872 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo