Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Naley przestrzega take wszelkich innych obowizujcych przepisów. Zaklócenia Wszystkie telefony komórkowe mog podlega zaklóceniom powodowanym przez fale o czstotliwoci radiowej. Informacje podstawowe Niedostosowanie si do nich moe spowodowa powstanie zagroenia ycia lub zdrowia albo moe by niezgodne z prawem. Przestrzeganie innych przepisów Naley przestrzega wszystkich innych obowizujcych na danym terenie przepisów bezpieczestwa i zawsze wylcza telefon w miejscach, w których uywanie go jest zabronione lub moe spowodowa zaklócenia lub inne niebezpieczestwo. Odporno na wod Ten telefon nie jest wodoodporny. Naley si stara, aby zawsze byl suchy. Prawidlowe korzystanie z telefonu Z telefonu naley korzysta, trzymajc go w prawidlowy sposób (przy uchu). Naley unika niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest wlczony. Polczenie alarmowe Wprowad numer alarmowy dla danej lokalizacji, a nastpnie nacinij. Telefon naley trzyma poza zasigiem malych dzieci Telefon oraz wszystkie jego czci i akcesoria przechowuj poza zasigiem malych dzieci. Akcesoria i baterie Naley uywa wylcznie baterii i akcesoriów (takich jak zestawy sluchawkowe i kable do transmisji danych) zatwierdzonych przez firm Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firm Samsung moe spowodowa uszkodzenie telefonu i moe by niebezpieczne dla zdrowia uytkownika. Telefon moe eksplodowa, jeeli bateria zostanie wymieniona na inn bateri nieprawidlowego typu. Zuyte baterie naley zutylizowa zgodnie z instrukcjami producenta. Dlugotrwale uywanie zestawu sluchawkowego przy bardzo duej glonoci moe spowodowa uszkodzenie sluchu. Informacje podstawowe Wykwalifikowany personel punktów serwisowych Naprawy telefonów komórkowych mog by dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych. Wicej informacji zwizanych z bezpieczestwem mona znale w sekcji "Informacje na temat zdrowia i bezpieczestwa" na str Informacje podstawowe UWAGA! 1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialnoci za utrat danych, która spowodowana bdzie niewlaciwym uytkowaniem telefonu. 2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoci za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mog powsta w wyniku uytkowania telefonu. 3. Nie udziela si jakichkolwiek gwarancji uytecznoci handlowej lub przydatnoci do okrelonego celu chyba, e prawo stanowi inaczej. 4. Nie udziela si gwarancji na dlugowieczno dzialania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzgldn trwalo wszelkich elementów telefonu. 5. Naley przestrzega zasad prawidlowego uytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ladowarka, bateria i inne). Nie naley podlcza telefonu do innych urzdze bez wczeniejszego zapoznania si z instrukcj ich obslugi. Za wady i usterki telefonu powstale w wyniku nieprawidlowego jego uytkowania oraz w wyniku podlczania urzdze nieprzeznaczonych do wspólpracy z telefonem odpowiada uytkownik. 6. Gwarancj nie s objte elementy ulegajce naturalnemu zuyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje równie usterek powstalych w wyniku dzialania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikle z dzialania wysokich i niskich temperatur). 2 Przewodnik -- informacje W tym Przewodniku uytkownika podano skrócone informacje o sposobie korzystania z telefonu. Aby szybko zapozna si z podstawowymi funkcjami telefonu, naley przeczyta czci "Wprowadzenie" i "Inne funkcje". W tym przewodniku wystpuj nastpujce ikony instrukcji: Oznacza, e naley zwróci szczególn uwag na podane poniej informacje dotyczce bezpieczestwa lub funkcji telefonu. Oznacza, e wicej informacji mona uzyska na wskazanej stronie. Aparat Modul aparatu fotograficznego w telefonie umoliwia robienie zdj. Funkcje specjalne telefonu Przegldarka WAP Dostp do bezprzewodowej sieci internetowej w celu uzyskania aktualnych informacji i rónorodnych treci multimedialnych. Ksika telefoniczna Zapisywanie w kontaktach numeru domowego, slubowego lub komórkowego. 3 [ ] Oznacza, e naley naciska klawisze nawigacyjne w celu przejcia do okrelonej opcji i wybrania jej. Oznacza klawisz telefonu, na przyklad [ ] Oznacza klawisz programowy, którego funkcja jest widoczna na wywietlaczu telefonu, na przyklad <Menu>. <> Funkcje specjalne telefonu Usluga MMS (Multimedia Message Service) Wysylanie i odbieranie wiadomoci MMS zawierajcych polczenie tekstu, obrazów, filmów i dwiku. Dyktafon Nagrywanie notatek glosowych lub dwików. Java Korzystanie z wbudowanych gier dzialajcych w rodowisku JavaTM i pobieranie nowych gier. Alarm Wykorzystanie telefonu jako dzwonicego rano budzika lub alarmu powiadamiajcego o zaplanowanych zdarzeniach. Organizer Kontrolowanie planów dziennych, tygodniowych i miesicznych. Mobile Tracker ledzenie utraconego telefonu dziki numerom w wiadomociach namierzajcych. 4 Spis treci Rozpakowywanie Upewnij si, e w opakowaniu znajduj si wszystkie elementy 7 Korzystanie z aparatu fotograficznego. Przegldanie stron WAP Korzystanie z ksiki telefonicznej.. Wysylanie wiadomoci Wywietlanie wiadomoci

3 . Zarzdzanie planem Twój telefon Klawisze, funkcje i lokalizacje 7 8 Wprowadzanie tekstu Tryby: ABC, T9, numeryczny i symboli Wprowadzenie Korzystanie z telefonu pierwsze kroki Funkcje polczenia Zaawansowane funkcje polczenia Wkladanie karty SIM i ladowanie baterii telefonu.. 8 Wlczanie i wylczanie telefonu Klawisze i wywietlacz Dostp do funkcji menu Dostosowywanie ustawie telefonu Nawizywanie i odbieranie polcze Funkcje menu Lista wszystkich opcji menu Rozwizywanie problemów Pomoc i szczególne wymagania Inne funkcje Zacznij od aparatu fotograficznego, stron WAP i innych funkcji specjalnych 17 Informacje na temat zdrowia i bezpieczestwa 83 Indeks 93 5 Przegld opcji menu Aby przej do menu, nacinij klawisz <Menu> w trybie czuwania. 1 Menu SIM-AT str Dwiki (cig dalszy) Wl./wyl. telefonu Ton polczenia Klawisze Sygnal minutowy Tryb cichej pracy Powiad. podczas rozmowy str. 44 str. 44 str. 44 str. 44 str. 45 str. 45 str. 45 str. 45 str. 48 str. 51 str. 52 str. 52 str. 53 str. 53 str. 56 str. 56 str. 56 str. 60 str Organizer Nowa notatka Kalendarz Lista zada Zegar Alarm Dyktafon Kalkulator Przelicznik Timer Stoper str. 63 str. 63 str. 64 str. 65 str. 65 str. 66 str. 67 str. 69 str. 69 str. 70 str. 70 str. 71 str. 71 str. 74 str. 74 str. 74 str. 74 str. 75 str. 75 str. 76 str Ustawienia (cig dalszy) 4 Bezpieczestwo 5 Auto-powtarzanie 6 Oczyszczanie glosu 7 Odbiór dowolnym klaw.

4 8 Aktywna klapka 9 Klawisz glonoci 0 Ustawienia fabryczne str. 77 str. 79 str. 79 str. 79 str. 79 str. 79 str Spis polcze Nieodebrane Odebrane Wykonane Usu polczenia Czas polcze Koszt polcze1 str. 38 str. 38 str. 38 str. 38 str. 39 str. 39 str. 39 str. 40 str. 40 str. 41 str. 42 str. 42 str. 42 str. 43 str. 43 str. 43 str. 43 str Wiadomoci SMS MMS WAP Push Moje szablony Poczta glosowa Wiad. sieciowe Ustawienia Stan pamici 3 Uslugi sieci Przekazywanie pol. Blokowanie pol. Pol. oczekujce Wybór sieci Identyfikator dzwon. Wybór pasma Aktywna linia1 W trybie czuwania nacinij <Ks. tel.>. Ksika telefoniczna Szukaj nazwy Lista FDN1 Dodaj pozycj Szybkie wybieranie Wlasne numery Grupy dzwonicych Zarzdzanie Numery uslug1 str. 33 str. 33 str. 34 str. 34 str. 35 str. 36 str. 36 str. 36 str Aparat Zrób zdjcie Moje zdjcia Usu polczenia Ustawienia Stan pamici 6 Rozrywka 1 WAP 2 Katalog mediów 3 JAVA 9 Ustawienia 1 Wywietlacz 2 Powitanie 3 Jzyki 4 Dwiki 1 Polczenia 2 Wiadomoci 1. Opcja wywietlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obslugiwana przez kart SIM. Nazwa funkcji moe ulec zmianie w zalenoci od operatora lub karty SIM. 6 Rozpakowywanie Upewnij si, e w opakowaniu znajduj si wszystkie elementy Twój telefon Klawisze, funkcje i lokalizacje Telefon Ladowarka podróna Bateria Przewodnik uytkownika Akcesoria mona naby u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung. Elementy dostarczane wraz z telefonem i akcesoria oferowane przez przedstawicieli firmy Samsung mog si róni w zalenoci od kraju lub operatora sieci. Glonik Glówny wywietlacz Klawisz dostpu do sieci WAP/potwierdzenia Klawisze nawigacyjne (W gór/w dól/ W lewo/w prawo) Lewe klawisze programowe Klawisz glonoci Klawisz polczenia Klawisze alfanumeryczne Klawisze funkcji specjalnych Mikrofon Obiektyw aparatu Klawisz aparatu Gniazdo sluchawek/ ladowarki Wywietlacz zewntrzny Prawy klawisz programowy Klawisz wlczania/wylczania telefonu/wyjcia z menu Klawisz anulowania/usuwania 7 Wprowadzenie Korzystanie z telefonu pierwsze kroki Wló kart SIM. Upewnij si, e karta jest skierowana pozlacanymi stykami w dól. Informacje o karcie SIM Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej uytkownik otrzymuje wymienn kart SIM (Subscriber Identity Module), na której znajduj si szczególowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostpne uslugi opcjonalne. Wló bateri. Wkladanie karty SIM i ladowanie baterii telefonu Zdejmij pokryw baterii. Jeeli telefon jest ju wlczony, najpierw naley go wylczy, naciskajc i przytrzymujc klawisz [ ]. Zaló ponownie pokryw baterii. 8 Podlcz ladowark podrón do telefonu. Odlcz zasilacz od telefonu. Wprowadzenie Podlcz ladowark do standardowego gniazda elektrycznego. Po calkowitym naladowaniu telefonu (ikona baterii przestanie miga) odlcz ladowark od gniazda elektrycznego. Wskanik rozladowania baterii Gdy bateria jest bliska rozladowania: zostanie wygenerowany sygnal ostrzegawczy, zostanie wywietlony komunikat o rozladowaniu baterii oraz zacznie miga ikona pustej baterii. Jeli poziom naladowania baterii jest zbyt niski, telefon wylcza si automatycznie. Naley ponownie naladowa bateri. 9 Wprowadzenie Wlczanie i wylczanie telefonu Wlczanie 1. Otwórz telefon. 2. Nacinij i przytrzymaj klawisz [ ]. Nie wolno wlcza telefonu, gdy korzystanie z niego jest zabronione. Klawisze i wywietlacz Klawisze Wykonywanie funkcji wskazywanych w dolnym wierszu wywietlacza. W trybie czuwania mona bezporednio przej do nastpujcych opcji menu: W gór: Alarm W dól: Kalendarz W lewo: Utwórz w SMS W prawo: Domylne dzwonki oraz Moje dwiki w Polczenia W trybie menu: przewijanie opcji menu. 3. W razie potrzeby wprowad kod PIN i nacinij klawisz <OK>. Wylczanie 1. Otwórz telefon. 2. Nacinij i przytrzymaj klawisz [ ]. 10 W trybie czuwania umoliwia uruchomienie przegldarki WAP. W trybie menu: wybranie podwietlonych opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych danych. Nawizywanie lub odbieranie polczenia. W trybie oczekiwania umoliwia wywietlenie ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych polcze. Usuwanie znaków z wywietlacza. W trybie menu: powrót do poprzedniego poziomu menu. W trybie czuwania: przytrzymanie otwiera menu Nowa notatka. Nacinicie i przytrzymanie tego klawisza powoduje wlcze Bezpieczestwo Zmie haslo telefonu. 2. Wprowad nowe haslo zawierajce od 4 do 8 cyfr i nacinij klawisz <OK>. 3. Wprowad nowe haslo ponownie i nacinij klawisz <OK>. 4. Wybierz opcj Blokada telefonu. 16 Blokada telefonu 5. Wybierz opcj Wl. 6. Wprowad haslo i nacinij klawisz <OK>. Nawizywanie i odbieranie polcze Nawizywanie polczenia 1. Wprowad numer kierunkowy i numer telefonu. 2. Nacinij klawisz [ ]. 3. Aby zakoczy polczenie, nacinij [ ]. Odbieranie polczenia 1. Gdy telefon dzwoni, nacinij klawisz [ ]. 2. Aby zakoczy polczenie, nacinij klawisz [ ]. Regulacja glonoci w trakcie polczenia Naciskaj [ / ]. Inne funkcje Zacznij od aparatu fotograficznego, stron WAP i innych funkcji specjalnych Korzystanie z aparatu fotograficznego Robienie zdj 1. Aby wlczy aparat, w trybie czuwania nacinij i przytrzymaj klawisz [ ]. 2. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wprowad wszystkie ustawienia. 3. Aby zrobi zdjcie, nacinij klawisz [ ] lub [ ]. Zdjcie zostanie automatycznie zapisane. 4. Nacinij [C], aby zrobi kolejne zdjcie. 17 Inne funkcje 1. W trybie czuwania nacinij <Menu> i wybierz kolejno opcje Rozrywka Katalog mediów Moje zdjcia. 2. Wybierz zdjcie. Aby przewija elementy w przegldarce, naciskaj klawisz [W gór] lub [W dól]. Aby wybra element, nacinij ]. <Zaznacz> lub [ Aby powróci do poprzedniej strony, nacinij klawisz [C]. Wybierz symbol u góry wywietlacza, aby uy opcji. Aby skorzysta z innych opcji menu telefonu, nacinij klawisz [ ]. Wywietlanie zdj Nawigacja na stronach WAP Przegldanie stron WAP Korzystajc z wbudowanej przegldarki WAP, mona uzyska dostp do wielu aktualnych uslug i informacji oraz pobiera róne treci z sieci. Uruchamianie przegldarki WAP W trybie czuwania nacinij klawisz [ ]. 18 Korzystanie z ksiki telefonicznej Dodawanie kontaktu Do pamici telefonu: 1. W trybie czuwania wprowad numer telefonu i nacinij klawisz <Zapisz>. 2. Wybierz Pami telefonu typ numeru. 3. Wprowad nazw i nacinij <Zapisz>, aby zapisa kontakt. 4. Aby zapisa dodatkowe informacje, nacinij <Opcje> i wybierz Edytuj numer. W kadym polu nacinij <Edytuj> lub <Opcje>. 5. Wprowad numer lub adres albo wybierz dwik dzwonka lub obraz identyfikatora rozmówcy. 6. Nacinij <Wybierz> lub <Zapisz>. Na karcie SIM: 1. W trybie czuwania wprowad numer telefonu i nacinij klawisz <Zapisz>.

5 2. Wybierz Pami SIM lub Pami SIM (FDN). 3. Wpisz nazw i nacinij <Zapisz>. 4. W razie potrzeby zmie numer lokalizacji. 5. Aby zapisa kontakt, nacinij klawisz <Zapisz>. 19 Inne funkcje Inne funkcje 1. W trybie czuwania nacinij klawisz <Ks.tel.> i wybierz Szukaj nazwy. 2. Wprowad kilka pierwszych liter szukanej nazwy. 3. Wybierz kontakt. 4. Nacinij [ ], aby nawiza polczenie. Wysylanie wiadomoci multimedialnych (MMS) 4. Wybierz pole miejsca docelowego. 5. Wprowad numer docelowy i nacinij klawisz <OK>. 6. Nacinij klawisz <Wylij>, aby wysla wiadomo. 1. W trybie czuwania nacinij <Menu> i wybierz kolejno opcje Wiadomoci MMS Utwórz. 2. Wybierz opcj Temat. 3. Wprowad temat wiadomoci i nacinij <Zapisz>. 4. Wybierz Obraz i dodaj plik obrazu. 5. Wybierz Dwik i dodaj plik dwikowy. Wyszukiwanie kontaktu Wysylanie wiadomoci Wysylanie wiadomoci tekstowych (SMS) 1. W trybie czuwania nacinij <Menu> i wybierz kolejno opcje Wiadomoci SMS Utwórz. 2. Wpisz tre wiadomoci. 3. Nacinij klawisz [ 20 ]. 6. Wybierz Tekst i wprowad tekst wiadomoci. 7. Nacinij klawisz <Opcje> i wybierz Wykonano. 8. Po zakoczeniu nacinij klawisz <Opcje> i wybierz Wylij. 9. Wybierz pust lokalizacj. 10.Wybierz Numer telefonu lub i podaj numery lub adresy odbiorców. Nacinij klawisz <OK>. Moesz te wybra opcj Ksika telefoniczna, aby wybra jeden z zapisanych tam numerów i nacisn <OK>. 11. Nacinij klawisz <Wylij>, aby wysla wiadomo. Wywietlanie wiadomoci Inne funkcje Wywietlanie wiadomoci tekstowych (SMS) Po wywietleniu powiadomienia: 1. Nacinij klawisz <Widok>. 2. Wybierz wiadomo ze skrzynki odbiorczej. Ze skrzynki odbiorczej: 1. W trybie czuwania nacinij <Menu> i wybierz kolejno opcje Wiadomoci SMS Skrzynka odbiorcza. 2. Wybierz wiadomo. 21 Inne funkcje Po wywietleniu powiadomienia: 1. Nacinij klawisz <Widok>. 2. Nacinij klawisz <Opcje> i wybierz opcj Pobierz. 3. Wybierz wiadomo ze skrzynki odbiorczej. Ze skrzynki odbiorczej: 1. W trybie czuwania nacinij <Menu> i wybierz kolejno opcje Wiadomoci MMS Skrzynka odbiorcza. 2. Wybierz wiadomo. Zarzdzanie planem Tworzenie notatki 1. W trybie czuwania nacinij i przytrzymaj klawisz [C]. 2. Wpisz tre notatki i nacinij klawisz <Zapisz>. 3. Wybierz typ notatki. 4. Wybierz dat z kalendarza. 5. Dla typu Polczenie, wprowad numer telefonu, na który chcesz zadzwoni, i nacinij klawisz <OK>. Dla typu Wane daty, przejd do etapu Wprowad godzin dla notatki i nacinij <OK>. 7. Nacinij klawisz <Tak> aby ustawi alarm. Wywietlanie wiadomoci multimedialnej (MMS) Wprowad godzin uruchomienia alarmu i nacinij <OK>. 9. Wybierz sygnal alarmu. Notatka zostanie zapisana. Dostp do planu 1. W trybie czuwania nacinij klawisz [W dól]. 2. Wybierz dat. 3. Nacinij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby uzyska dostp do elementów zaplanowanych na wybrany dzie. Inne funkcje 23 Wprowadzanie tekstu Tryby: ABC, T9, numeryczny i symboli Korzystanie z trybu ABC Nacinij kilkakrotnie odpowiedni klawisz, a na ekranie wywietlony zostanie dany znak. Znaki w kolejnoci wywietlania Klawisz Wielkie litery Male litery W przypadku korzystania z niektórych funkcji, takich jak wiadomoci, ksika telefoniczna lub organizer, tekst mona wprowadza, korzystajc z trybu ABC, trybu slownika T9, trybu numerycznego i trybu symboli. Zmiana trybu wprowadzania tekstu Nacinij i przytrzymaj prawy klawisz programowy, a nastpnie wybierz odpowiedni tryb. Aby przej do trybu numerycznego, nacinij i przytrzymaj klawisz [ ]. Aby przej do trybu symboli, nacinij i przytrzymaj klawisz [ ]. (Tworzenie wiadomoci SMS z kodowaniem Unicode) 24 Inne operacje w trybie ABC Aby wpisa dwukrotnie t sam liter lub inn liter za pomoc tego samego klawisza, poczekaj, a kursor automatycznie przesunie si w prawo lub nacinij [W prawo]. Nastpnie wprowad kolejn liter. Aby wstawi spacj, nacinij klawisz [ ]. Aby zmieni wielko liter, nacinij klawisz [ ]. Dostpne s ustawienia: male litery (brak wskanika), pierwsza wielka litera ( ) i zablokowanie wielkich liter ( ). Aby przesun kursor, uyj klawiszy nawigacyjnych. Aby usun kolejne znaki, naciskaj klawisz [C]. Aby usun zawarto wywietlacza, nacinij i przytrzymaj klawisz [C]. Korzystanie z trybu T9 Wprowadzanie tekstu T9 jest trybem wprowadzania zaprogramowanego tekstu, umoliwiajcym wpisanie dowolnego znaku za pomoc jednego nacinicia klawisza. Wprowadzanie wyrazu w trybie T9 1. Naciskaj klawisze od [2] do [9], aby rozpocz wprowadzanie wyrazu. Klawisz odpowiadajcy danej literze nacinij tylko raz. Na przyklad, aby wpisa tekst DESKA w trybie T9, nacinij kolejno klawisze [3], [3], [7], [5] i [2]. W trybie T9 wywietlana jest podpowied zakoczenia wpisywanego wyrazu, która moe si zmienia po kadym naciniciu klawisza. 2. Wprowad caly wyraz, nie poprawiajc ani nie usuwajc znaków. 25 Wprowadzanie tekstu 3. Jeli wywietli si prawidlowy wyraz, przejd do punktu 4. W przeciwnym razie nacinij klawisz [0], aby wywietli wyrazy alternatywne dla nacinitych klawiszy. Na przyklad slowa ZE i WE wymagaj nacinicia [9] i [3]. 4. Nacinij klawisz [ ], aby wstawi spacj i wprowadzi nastpny wyraz. Aby przesun kursor, uyj klawiszy nawigacyjnych. Aby usun kolejne znaki, naciskaj klawisz [C]. Aby usun zawarto wywietlacza, nacinij i przytrzymaj klawisz [C]. Dodawanie nowego wyrazu do slownika T9 W przypadku niektórych jzyków ta funkcja moe by niedostpna. 1. Wpisz wyraz, który chcesz doda. 2. Nacinij klawisz [0], aby wywietli alternatywne wyrazy odpowiadajce nacinitym klawiszom. Jeli nie ma wicej alternatywnych wyrazów, w dolnym wierszu pojawia si opcja Dopisz. 3. Wybierz opcj <Dopisz>. 4. Wpisz wybrany wyraz w trybie ABC i nacinij klawisz <OK>. Inne operacje w trybie T9 Aby automatycznie wstawi kropki lub apostrofy, nacinij klawisz [1]. Aby wstawi spacj, nacinij klawisz [ ]. Aby zmieni wielko liter, nacinij klawisz [ ]. Dostpne s ustawienia: male litery (brak wskanika), pierwsza wielka litera ( ) i zablokowanie wielkich liter ( ). 26 Korzystanie z trybu numerycznego Tryb numeryczny umoliwia wprowadzanie liczb. Aby wprowadzi cyfry, naciskaj odpowiadajce im klawisze. Funkcje polczenia Zaawansowane funkcje polczenia Nawizywanie polcze 1. W trybie czuwania wprowad numer kierunkowy i numer telefonu. Nacinij klawisz [C], aby usun ostatni cyfr, lub nacinij i przytrzymaj klawisz [C], aby usun cal zawarto wywietlacza. Aby zmieni nieprawidlow cyfr, mona przesun kursor. Nacinicie i przytrzymanie klawisza [ ] umoliwia wprowadzenie odstpów pomidzy cyframi. Korzystanie z trybu symboli Tryb symboli umoliwia wstawianie symboli. Aby Nacinij wywietli wicej symboli klawisz [W gór] lub [W dól]. wybra symbol usun symbole wstawi symbole odpowiadajcy mu klawisz numeryczny. [C]. <OK>. 2. Nacinij klawisz [ ].

6 3. Aby zakoczy polczenie, nacinij klawisz [ ]. 27 Funkcje polczenia Nawizywanie polczenia midzynarodowego 1. W trybie czuwania nacinij i przytrzymaj klawisz [0]. Wywietlony zostanie znak Wprowad numer kierunkowy kraju, miejscowoci i numer telefonu, a nastpnie nacinij klawisz [ ]. Mona szybko wybra numer z karty SIM, uywajc numeru lokalizacji, przypisanego podczas zapisywania. 1. W trybie czuwania wprowad numer lokalizacji i nacinij [ ]. 2. Przewi inne numery, jeli jest to konieczne. 3. W celu wybrania numeru nacinij klawisz <Polcz> lub [ ]. Ponowne wybieranie ostatnich numerów 1. W trybie czuwania nacinij klawisz [ ], aby wywietli list ostatnich numerów. 2. Przewi list do wybranego numeru i nacinij klawisz [ ]. Odbieranie polczenia Po otrzymaniu polczenia telefon dzwoni, a na wywietlaczu pojawia si obraz polczenia przychodzcego. Aby odebra polczenie, nacinij klawisz <Odbierz> lub [ ]. Wybieranie numeru z ksiki telefonicznej Po zapisaniu numeru mona go wybra z ksiki telefonicznej. str. 33 Mona równie uy funkcji szybkiego wybierania w celu przypisania najczciej wybieranych numerów do okrelonych klawiszy numerycznych. str Wskazówki dotyczce odbierania polczenia Gdy wlczona jest funkcja Odbiór dowolnym klaw., polczenie mona odebra naciskajc dowolny klawisz z wyjtkiem klawiszy [ ], [ / ] i <Gl. wl. >. str. 79 Jeeli wlczona jest opcja Aktywna klapka, str. 79 wystarczy otworzy telefon. Aby odrzuci polczenie, nacinij [ ]. Nacinij i przytrzymaj [ / ], aby odrzuci polczenie lub wyciszy dzwonek, w zalenoci od ustawienia Klawisz glonoci. str. 79 Korzystanie z zestawu sluchawkowego Funkcje polczenia Za pomoc monofonicznego zestawu sluchawkowego mona nawizywa lub odbiera polczenia, nie trzymajc telefonu. Zestaw sluchawkowy naley podlczy do gniazda z prawej strony telefonu. Przycisk na zestawie sluchawkowym dziala zgodnie z poniszym opisem. Aby Nacinij ponownie wybra ostatni numer odebra polczenie zakoczy polczenie dwukrotnie klawisz i przytrzymaj go. i przytrzymaj klawisz. i przytrzymaj klawisz. Przegldanie polcze nieodebranych Jeeli istniej polczenia nieodebrane, na ekranie wywietla si ich liczba. 1. Nacinij klawisz <Widok>. 2. W razie potrzeby przejrzyj nieodebrane polczenia. 3. Aby wybra odpowiedni numer, nacinij klawisz [ ]. Opcje dostpne podczas polczenia Podczas polczenia mona korzysta z wielu funkcji. 29 Funkcje polczenia Regulacja glonoci w trakcie polczenia Za pomoc [ / ] mona regulowa glono sluchawki w trakcie polczenia. Aby zwikszy glono, nacinij [ ]. Aby j zmniejszy, nacinij [ ]. 5. Aby zakoczy biece polczenie, nacinij klawisz [ ]. Odbieranie drugiego polczenia Podczas prowadzenia rozmowy mona odebra polczenie przychodzce, jeeli uywana sie obsluguje tak funkcj i zostala wlczona opcja polcze oczekujcych. str Aby odebra polczenie, nacinij klawisz [ ]. Pierwsze polczenie zostanie automatycznie zawieszone. 2. Nacinij klawisz <Opcje> i wybierz Zamie, aby przelczy si pomidzy polczeniami. 3. Aby zakoczy polczenie zawieszone, nacinij klawisz <Opcje> i wybierz pozycj Odlcz zawieszone pol. 4. Aby zakoczy biece polczenie, nacinij klawisz [ ]. Nawizywanie drugiego polczenia Mona nawiza drugie polczenie, jeli sie obsluguje tak funkcj. 1. Nacinij klawisz <Opcje> i wybierz Zawie, aby zawiesi polczenie. 2. Wybierz numer drugiego polczenia. 3. Nacinij klawisz <Opcje> i wybierz Zamie, aby przelczy si pomidzy polczeniami. 4. Aby zakoczy polczenie zawieszone, nacinij klawisz <Opcje> i wybierz pozycj Odlcz zawieszone pol. 30 Korzystanie z zestawu glonomówicego Telefonu mona uywa w trybie glonomówicym, co pozwala na prowadzenie rozmów przez aparat znajdujcy si w niewielkiej odlegloci od uytkownika. Nacinij klawisz <Gl. wl.>, aby wlczy funkcj glonika. Aby przelczy z powrotem na sluchawk, nacinij <Gl. wyl.>. Korzystanie z opcji dostpnych podczas polczenia Aby podczas polczenia uzyska dostp do poniszych opcji, nacinij klawisz <Opcje>: Zawie: zawieszenie aktualnego polczenia. Zamie: przelczenie pomidzy polczeniem aktualnym a polczeniem zawieszonym podczas polczenia konferencyjnego. Dolcz: skonfigurowanie polczenia konferencyjnego przez dodanie zawieszonego polczenia do aktualnego polczenia aktywnego. Do polczenia konferencyjnego mona doda maksymalnie pi osób. Wl. szept/wyl. szept: wlcza lub wylcza tryb szeptu. Tryb ten automatycznie zwiksza czulo mikrofonu tak, by rozmówca mógl wyranie uslysze glos uytkownika, nawet mówicego szeptem. Wyl. mikrofon/wl. mikrofon: wylczenie mikrofonu w telefonie, aby osoba po drugiej stronie nie slyszala rozmówcy, lub ponowne wlczenie mikrofonu. Rozmowa indywidualna: prywatna rozmowa z jednym z uczestników polczenia konferencyjnego. Pozostali uczestnicy polczenia konferencyjnego mog kontynuowa rozmow w swoim gronie. Po zakoczeniu rozmowy prywatnej naley wybra opcj Dolcz, aby powróci do polczenia konferencyjnego. Funkcje polczenia 31 Funkcje polczenia Nowe polczenie: nawizywanie nowego polczenia. Ksika telefoniczna: uzyskiwanie dostpu do listy kontaktów. SMS: dostp do wiadomoci SMS w Skrzynce odbiorczej i Skrzynce nadawczej. Mona równie utworzy i wysla now wiadomo SMS. Wylcz DTMF/Wylij DTMF: wylczanie lub wlczanie dwików klawiszy. Aby moliwe bylo sterowanie automatycznymi sekretarkami i skomputeryzowanymi systemami telefonicznymi, opcja Wylij DTMF musi by zaznaczona. Wylij DTMF: wysylanie tonów DTMF (Dual tone multi-frequency) jako grupy. Tony DTMF s uywane w telefonach do wybierania tonowego. Mona je uslysze po naciniciu klawiszy numerycznych. Ta opcja jest uyteczna przy wprowadzaniu hasla lub numeru rachunku w polczeniach nawizywanych z systemami zautomatyzowanej obslugi, takimi jak systemy bankowe. Usu: rozlczenie z wybranym uczestnikiem. Odlcz zawieszone pol.: rozlczenie aktualnie zawieszonego polczenia. SIM AT: korzystanie z dodatkowych uslug dostpnych na karcie SIM, takich jak: wiadomoci, prognoza pogody, sport, rozrywka i lokalizacja. Ta opcja jest dostpna jedynie wtedy, gdy karta SIM obsluguje menu SIM AT. Nazwa funkcji moe ulec zmianie 32 Funkcje menu Lista wszystkich opcji menu Wyszukiwanie kontaktów 1. Wprowad kilka pierwszych liter nazwy, która ma zosta wyszukana. 2. Wybierz nazw z listy. 3. Przejd do numeru i nacinij klawisz [ ], aby wybra ten numer. Ksika telefoniczna Numery telefonów mona zapisa na karcie SIM i w pamici telefonu. Pamici karty SIM i telefonu, mimo e s fizycznie oddzielne, pod wzgldem funkcjonalnym stanowi jedn calo, sluc jako ksika telefoniczna. Aby przej do menu, w trybie czuwania nacinij klawisz <Ks.tel.>. Korzystanie z opcji ksiki telefonicznej W trakcie przegldania szczególowych danych kontaktu nacinij klawisz <Opcje>, aby uzyska dostp do nastpujcych opcji: Edytuj numer: edytowanie informacji o kontakcie.

7 Edytuj nazw: zmiana nazwy kontaktu. Wylij SMS: wysylanie wiadomoci SMS lub MMS pod wybrany numer. Przypisz numer szybkiego wybierania: ustawianie numeru jako numeru szybkiego wybierania. Szukaj nazwy To menu sluy do wyszukiwania numerów w ksice telefonicznej. 33 Funkcje menu Do telefonu/na SIM: kopiowanie wybranego numeru do pamici telefonu lub karty SIM. Kopiuj do pamici SIM (FDN): kopiowanie wybranego numeru do listy FDN. Usu wpis: usuwanie kontaktu. Zapisywanie kontaktu w pamici telefonu Wybierz Pami telefonu typ numeru. Wpisz numer telefonu i nacinij klawisz <Zapisz>. Wprowad nazw i nacinij klawisz <OK>. W celu zapisania dodatkowych informacji nacinij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby wybra pole. 5. Wpisz informacj lub zmie ustawienia. Komórka/Dom/Praca/Faks/Inny: nacinij klawisz <Opcje> i wybierz opcj Edytuj numer, po czym dodaj numer w dowolnej kategorii. nacinij klawisz <Edytuj> i przypisz adres . Nuta: nacinij klawisz <Edytuj> i dodaj notatk o danej osobie. Grupa: nacinij klawisz <Opcje> i przypisz kontakt do grupy abonentów. Grafika: nacinij klawisz <Opcje> i przypisz obraz jako identyfikator w celu poinformowania o polczeniu z dan osob Lista FDN W tym menu mona zaznacza kontakty, które maj by uywane w trybie FDN (wybierania ustalonego). W tym trybie telefon umoliwia nawizywanie polcze tylko z okrelonymi numerami telefonów. To menu jest dostpne, jeeli karta SIM obsluguje funkcj FDN. Tryb FDN mona wlczy w menu Tryb FDN. str. 78 Dodaj pozycj To menu sluy do dodawania nowych kontaktów do ksiki telefonicznej. 34 Melodia: nacinij klawisz <Opcje> i przypisz dzwonek w celu poinformowania o polczeniu od danej osoby. 6. Nacinij <Wybierz> lub <Zapisz>. Przypisywanie wpisów szybkiego wybierania 1. Wybierz klawisz lokalizacji: od 2 do 9. Klawisz 1 jest zarezerwowany dla serwera poczty glosowej. 2. Wybierz opcj Edytuj numer. 3. Wpisz numer telefonu i nacinij klawisz <Zapisz>. Funkcje menu Ksika telefoniczna Zapisywanie kontaktu na karcie SIM Wybierz Pami SIM lub Pami SIM (FDN). Wpisz numer telefonu i nacinij klawisz <Zapisz>. Wpisz nazw i nacinij <Zapisz>. W razie potrzeby zmie numer lokalizacji. Aby zapisa kontakt, nacinij klawisz <Zapisz>. Zarzdzanie wpisami szybkiego wybierania Na ekranie szybkiego wybierania nacinij <Wybierz>, aby uzyska dostp do nastpujcych opcji: Edytuj numer: wprowadzenie numeru lub przypisanie innego numeru do klawisza. Edytuj nazw: zmiana nazwy kontaktu. Usu: usunicie ustawienia szybkiego wybierania przypisanego do klawisza. Szybkie wybieranie To menu sluy do przypisywania numerów szybkiego wybierania (klawisze od 2 do 9) dla omiu najczciej wybieranych numerów. Wybieranie numerów szybkiego wybierania W trybie czuwania nacinij i przytrzymaj odpowiedni klawisz. 35 Funkcje menu Wlasne numery Ta funkcja umoliwia sprawdzenie numerów telefonów lub przypisanie nazwy do kadego z numerów. Wprowadzone tutaj zmiany nie wplywaj na rzeczywiste numery abonenckie na karcie SIM. Zarzdzanie To menu sluy do zarzdzania kontaktami zapisanymi w ksice telefonicznej. Kopiuj wsz. nr do telefonu To menu sluy do kopiowania wszystkich kontaktów z karty SIM do pamici telefonu. Grupy dzwonicych To menu sluy do zmiany wlaciwoci grupy abonentów. Dla kadej grupy mona ustawi nastpujce opcje: Dwik dzwonka: ustawienie dwiku dzwonka dla polcze przychodzcych od czlonków tej grupy. Edytuj nazw: zmiana nazwy grupy. Podgld obrazu: sprawdzenie przypisanego obrazu, który bdzie si pojawial w czasie polczenia przychodzcego od czlonka grupy. Usu polczenia To menu sluy do usuwania wszystkich kontaktów z karty SIM lub pamici telefonu. 1. Nacinij klawisz <Wybierz>, aby wybra lokalizacje w pamici do usunicia. 2. Nacinij klawisz <Usu>. 3. Aby potwierdzi usunicie, nacinij klawisz <Tak>. 4. Dla opcji Wszystkie lub Pami SIM (FDN), wprowad kod PIN2 dostarczony z kart SIM i nacinij <OK>. 36 Dla opcji Pami telefonu lub Pami SIM, wprowad haslo telefonu i nacinij <OK>. Haslo telefonu mona ustawi podczas pierwszego korzystania z menu wymagajcego podania hasla. To haslo mona zmieni. str. 77 Naley przewin list do odpowiedniego numeru i nacisn klawisz <Polcz> lub [ ]. Funkcje menu Menu SIM-AT (menu 1) Menu SIM-AT (menu 1) To menu jest dostpne, jeli jest uywana karta SIM obslugujca menu zestawu aplikacji SIM i udostpniajca dodatkowe uslugi, takie jak serwisy informacyjne oraz uslugi zwizane z pogod, sportem, rozrywk i lokalizacj. Dostpny zakres uslug moe si róni w zalenoci od planów operatora. Aby uzyska szczególowe informacje, naley zapozna si z instrukcjami dostarczonymi z kart SIM lub skontaktowa si z operatorem. Stan pamici Za pomoc tego menu mona sprawdzi liczb kontaktów przechowywanych w pamici telefonu oraz na karcie SIM. Numery uslug To menu sluy do przegldania numerów serwisowych SDN (Service Dialling Numbers) przypisanych przez operatora sieci, w tym numerów alarmowych i numerów uslug wyszukiwania danych teleadresowych. To menu jest dostpne wówczas, gdy karta SIM obsluguje t funkcj. 37 Funkcje menu Spis polcze (menu 2) Za pomoc tego menu mona przeglda polczenia wybrane, odebrane lub nieodebrane i czas trwania polcze. Mona take sprawdzi koszt polcze, o ile karta SIM obsluguje t funkcj. Aby uzyska dostp do tego menu, w trybie czuwania nacinij klawisz <Menu> i wybierz opcj Spis polcze. Korzystanie z opcji spisu polcze Podczas przegldania szczególów polczenia mona nacisn klawisz <Opcje> w celu uzyskania dostpu do nastpujcych opcji: Oddzwo: wybranie numeru. Wylij wiadomo: wysylanie wiadomoci SMS lub MMS pod wybrany numer. Edytuj: edycja numeru. Usu: usuwanie wybranego numeru. Nieodebrane (menu 2.1) To menu wywietla ostatnio nieodebrane polczenia. Odebrane (menu 2.2) To menu umoliwia wywietlanie ostatnich odebranych polcze. Uzyskiwanie dostpu do zapisanego polczenia 1. Nacinij klawisz [W gór] lub [W dól], aby przewija list polcze. 2. Nacinicie klawisza [ ] umoliwia przegldanie szczególów polczenia, a klawisza [ ] wybranie numeru. 38 Wykonane (menu 2.3) To menu umoliwia wywietlanie ostatnich wybranych numerów. Usu polczenia (menu 2.4) To menu umoliwia usuwanie wszystkich wpisów z kadego rejestru polcze. 1. Nacinij klawisz <Wybierz>, aby wybra typ polcze do usunicia. 2. Nacinij klawisz <Usu>. 3. Aby potwierdzi usunicie, nacinij klawisz <Tak>. Przychodzce: sprawdzanie calkowitego czasu odebranych polcze. Zeruj czasy: zerowanie czasów polcze.

8 Naley wprowadzi haslo telefonu. Haslo telefonu mona ustawi podczas pierwszego korzystania z menu wymagajcego podania hasla. To haslo mona zmieni. str. 77 Funkcje menu Spis polcze (menu 2) Czas polcze (menu 2.5) To menu umoliwia wywietlenie danych dotyczcych czasu wykonanych i odebranych polcze. Rzeczywisty czas podany na fakturze przez operatora sieci bdzie inny. Ostatnie: sprawdzanie czasu ostatniego polczenia. Wychodzce: sprawdzanie calkowitego czasu wykonanych polcze. Koszt polcze (menu 2.6) Ta funkcja sieci umoliwia wywietlanie danych na temat kosztów polcze. To menu jest dostpne pod warunkiem, e funkcja jest obslugiwana przez kart SIM. Naley pamita, e nie jest ona przeznaczona do celów rozliczeniowych. Ostatnie: sprawdzanie kosztu ostatniego polczenia. 39 Funkcje menu Sumaryczny: sprawdzanie calkowitego kosztu wszystkich polcze. Jeli calkowity koszt przekracza maksymalny koszt ustawiony w opcji Ustaw koszt maksymalny, przed wykonaniem nastpnego polczenia naley wyzerowa licznik. Maksymalny: sprawdzanie maksymalnego kosztu polcze ustawionego za pomoc opcji Ustaw koszt maksymalny. Zeruj koszty: zerowanie liczników kosztów. Ustaw koszt maksymalny: ustawianie maksymalnego dozwolonego kosztu wszystkich polcze. Cena jednostki: ustawianie ceny jednostkowej stosowanej do obliczania kosztu polcze. Uslugi sieci (menu 3) To menu sluy do uzyskiwania dostpu do uslug sieci. W celu uzyskania informacji na temat dostpnoci uslug i ich wykupienia naley skontaktowa si z operatorem. Aby uzyska dostp do tego menu, w trybie czuwania nacinij klawisz <Menu> i wybierz opcj Uslugi sieci. Przekazywanie pol. (menu 3.1) Ta usluga sieci przekierowuje polczenia przychodzce na podany numer telefonu. 1. Wybierz opcj przekazywania polczenia: Zawsze: przekazywanie wszystkich polcze. Gdy zajty: przekazywanie polcze podczas trwania innego polczenia. Gdy nie odpowiada: przekazywanie polcze, gdy uytkownik nie odbiera telefonu Gdy nieosigalny: przekazywanie polcze, gdy telefon znajduje si poza zasigiem sieci operatora lub gdy jest wylczony. Anuluj wszystkie: anulowanie wszystkich opcji przekazywania polcze. Wybierz typ polcze do przekazania. Nacinij <Aktywuj>. Aby wylczy przekazywanie rozmów, nacinij klawisz <Usu>. Wprowad numer, na który maj by przekazywane polczenia, i nacinij klawisz <OK>. Jeli zostala wybrana opcja Gdy nie odpowiada, wybierz czas opónienia sieci przed przekazaniem polczenia i nacinij klawisz <Wybierz>. Blokowanie pol. (menu 3.2) Ta usluga sieci umoliwia nakladanie ogranicze na polczenia. 1. Wybierz opcj blokowania: Wychodzce: blokowanie wszystkich polcze wychodzcych. Midzynarodowe: blokowanie polcze midzynarodowych. Midzynarodowe z wyj. do kraju: zezwalanie na polczenia wylcznie z numerami w kraju pobytu (za granic) oraz we wlasnym kraju. Przychodzce: blokowanie wszystkich polcze przychodzcych. Przychodzce gdy za granic: blokowanie polcze przychodzcych w czasie pobytu poza zasigiem sieci macierzystej. Anuluj wszystkie: anulowanie wszystkich ustawie blokowania oraz zezwolenie na normalne nawizywanie i odbieranie polcze. Zmie haslo blokady: zmiana dostarczonego przez operatora hasla do uslugi blokowania polcze. 41 Funkcje menu Uslugi sieci (menu 3) Funkcje menu 2. Wybierz typ polcze do zablokowania. 3. Nacinij <Aktywuj>. Aby wylczy blokowanie polcze, nacinij <Wylcz>. 4. Wprowad dostarczone przez operatora haslo do uslugi blokowania polcze i nacinij <OK>. Wybór sieci (menu 3.4) Ta usluga sieci umoliwia automatyczne lub rczne wybranie sieci, która ma by uywana do roamingu za granic. Wybranie sieci innej ni macierzysta moliwe jest tylko wtedy, gdy operatorzy tych sieci zawarli ze sob umow dotyczc roamingu. Pol. oczekujce (menu 3.3) W ramach tej uslugi sieciowej uytkownik jest informowany o polczeniu przychodzcym w czasie, gdy trwa inne polczenie. 1. Wybierz typ polcze, którego ma dotyczy opcja polcze oczekujcych. 2. Nacinij <Aktywuj>. Aby wylczy polczenia oczekujce, nacinij <Wylcz>. Identyfikator dzwon. (menu 3.5) Ta usluga sieci umoliwia ukrycie numeru wlasnego telefonu na telefonie odbiorcy. Po wybraniu opcji Domylna operatora telefon bdzie korzystal z domylnego ustawienia sieci. Niektóre sieci nie zezwalaj na zmian tego ustawienia. 42 Wybór pasma (menu 3. 6) Aby telefon mógl nawizywa i odbiera polczenia, musi by zarejestrowany w jednej z dostpnych sieci. Ten telefon obsluguje sieci nastpujcych typów: GSM 1900, mieszane GSM 900/1800 i trójpasmowe (GSM 900/1800/1900). Kraj zakupu telefonu okrela standardowe pasmo, w jakim dziala dany telefon. Podczas podróy zagranicznych moe okaza si konieczna zmiana na odpowiednie pasmo. Dwiki (menu 4) Funkcje menu Dwiki (menu 4) To menu sluy do dostosowywania rónych ustawie dwików, takich jak sygnal polczenia, sygnal wiadomoci i sygnaly alarmów uywane w rónych sytuacjach. Aby uzyska dostp do tego menu, w trybie czuwania nacinij klawisz <Menu> i wybierz opcj Dwiki. Polczenia (menu 4.1) W tym menu mona zmieni ustawienia dwiku dla polcze przychodzcych. Domylne dzwonki: wybranie jednej ze standardowych melodii jako dzwonka. Moje dwiki: wybranie pobranej melodii jako dzwonka. Glono dzwonka: wybieranie glonoci dzwonka. Aktywna linia (menu 3.7) Niektórych kart SIM mona uywa z dwoma numerami abonenckimi. Jeeli karta SIM obsluguje t funkcj, za pomoc tego menu mona wybra lini do wykonywania polcze. Polczenia przychodzce mog by jednak odbierane na obu liniach, niezalenie od wybranego numeru. 43 Funkcje menu Rodzaj alarmu: okrelanie sposobu informowania o polczeniach przychodzcych. Ton polczenia (menu 4.4) Za pomoc tego menu mona ustawi sygnalizacj dwikow momentu nawizania polczenia wychodzcego z systemem. Wiadomoci (menu 4.2) W tym menu mona zmieni ustawienia dwiku dla wiadomoci przychodzcych. Ton: wybieranie jednego z kilku dwików wiadomoci. Rodzaj alarmu: okrelanie sposobu informowania o przychodzcych wiadomociach. Powtarzanie: okrelenie, jak czsto telefon informuje o odebraniu nowej wiadomoci. Klawisze (menu 4.5) To menu umoliwia wybór dwiku wydawanego przez klawisze podczas ich naciskania. Glono dwiku klawiszy mona dostosowa za pomoc [ / ] w trybie czuwania. Wl./wyl. telefonu (menu 4.3) To menu umoliwia wlczenie i wylczenie dwiku odtwarzanego podczas wlczania i wylczania telefonu. Sygnal minutowy (menu 4.6) To menu sluy do ustawiania sygnalizacji dwikowej po uplywie kadej kolejnej minuty polczenia, umoliwiajcej kontrol czasu rozmowy. 44 Tryb cichej pracy (menu 4.7) To menu umoliwia okrelenie sposobu powiadamiania o okrelonym zdarzeniu w trybie cichym. SMS (menu 5.

9 1) Funkcje menu Wiadomoci (menu 5) Usluga SMS umoliwia wysylanie lub odbieranie wiadomoci tekstowych zawierajcych obrazy, nagrania dwikowe i animacje. Powiad. podczas rozmowy (menu 4.8) To menu umoliwia ustawienie telefonu tak, aby generowal sygnal dwikowy po nadejciu nowej wiadomoci lub wlczeniu alarmu w trakcie polczenia. Utwórz (menu ) To menu sluy do tworzenia i wysylania wiadomoci SMS. W trybie czuwania mona szybko przej do tego menu, naciskajc klawisz [W lewo]. Wiadomoci (menu 5) Menu Wiadomoci sluy do wysylania i odbierania wiadomoci SMS i MMS. Przy jego uyciu mona równie uzyska dostp do wiadomoci glosowych, wiadomoci z serwera i wiadomoci sieciowych. Aby uzyska dostp do tego menu, w trybie czuwania nacinij klawisz <Menu> i wybierz opcj Wiadomoci. Tworzenie i wysylanie wiadomoci SMS 1. Wpisz wiadomo i nacinij klawisz [ ]. Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomoci SMS zaley od operatora sieci. Jeeli dlugo wiadomoci przekroczy maksymaln liczb znaków, zostanie ona podzielona przez telefon. Mona skorzysta z rónych opcji, naciskajc klawisz <Opcje>. w nastpnej czci 45 Funkcje menu 2. Wybierz pole miejsca docelowego. 3. Wprowad numer docelowy lub nacinij klawisz <OK>. Aby wysla wiadomo do wicej ni jednego odbiorcy, wypelnij dodatkowe pola miejsca adresatów. 4. Nacinij klawisz <Wylij>, aby wysla wiadomo. Korzystanie z opcji przy tworzeniu wiadomoci SMS Aby uzyska dostp do poniszych funkcji, nacinij klawisz <Opcje>: Wylij: wysylanie wiadomoci. Tekstu: zmiana atrybutów tekstu. Dodaj obiekty/dodaj emotikon: dolczenie do tekstu obrazu, animacji, melodii lub emotikonu. Moje szablony: wstawianie szablonu do tekstu. Zapisz wiadomo: zapisanie wiadomoci w folderze Skrzynka nadawcza. 46 Wybierz jzyk: zmiana jzyka uywanego w trybie wprowadzania tekstu T9. Skrzynka odbiorcza (menu 5.1.2) To menu umoliwia dostp do otrzymanych wiadomoci SMS. W trakcie przegldania wiadomoci mona nacisn klawisz <Opcje> w celu uzyskania dostpu do nastpujcych opcji: Odpowiedz: wyslanie odpowiedzi do nadawcy. Przelij dalej: przekazanie wiadomoci innym osobom. Usu: usunicie wiadomoci. Oddzwo: wybranie numeru nadawcy. Przenie do Pami telefonu/przenie do Pami SIM: przenoszenie wiadomoci midzy kart SIM a pamici telefonu. Zapisz obiekty: zapisywanie elementów multimedialnych w pamici telefonu. Pobierz adres: pobieranie adresów URL, adresów lub numerów telefonów z wiadomoci. Szablony emotikonów (menu 5.1.4) Telefon ma ustawione fabrycznie emotikony, które mona pobra i wstawi do nowej wiadomoci SMS. To menu sluy do tworzenie i edycji emotikonów. Tworzenie emotikonów. 1. Wybierz opcj Moje emotikony. 2. Nacinij klawisz <Opcje> i wybierz opcj Dodaj. 3. Wprowad emotikon i nacinij klawisz <OK>. Korzystanie z opcji emotikonów Nacinicie klawisza <Opcje> na ekranie Moje emotikony umoliwia dostp do nastpujcych opcji: Edytuj: edycja emotikonów. Wylij: tworzenie i wysylanie nowej wiadomoci SMS za pomoc emotikonu. Usu: usunicie emotikonu. Funkcje menu Wiadomoci (menu 5) Skrzynka nadawcza (menu ) To menu sluy do uzyskiwania dostpu do wiadomoci SMS wyslanych lub zapisanych w celu póniejszego wyslania. W trakcie przegldania wiadomoci mona nacisn klawisz <Opcje> w celu uzyskania dostpu do nastpujcych opcji: Usu: usunicie wiadomoci. Pobierz adres: pobieranie adresów URL, adresów lub numerów telefonów z wiadomoci. Wylij: wyslanie lub ponowne wyslanie wiadomoci. Przenie do Pami telefonu/przenie do Pami SIM: przenoszenie wiadomoci midzy kart SIM a pamici telefonu. 47 Funkcje menu Usu polczenia (menu 5.1.5) Przy uyciu tego menu mona usun wszystkie wiadomoci w poszczególnych skrzynkach wiadomoci. 1. Nacinij klawisz <Usu>. 3. Aby potwierdzi usunicie, nacinij klawisz <Tak>. Tworzenie i wysylanie wiadomoci MMS 1. Wybierz wiersz Temat. Mona skorzysta z rónych opcji, naciskajc klawisz <Opcje>. w nastpnej czci 2. Wprowad temat wiadomoci i nacinij <Zapisz>. 3. Wybierz wiersz Obraz lub Dwik i dodaj obraz lub plik dwikowy. Maksymalny rozmiar wiadomoci moe si róni w zalenoci od operatora sieci. W zalenoci od typu pliku lub systemu DRM (Digital Rights Management) niektórych plików nie bdzie mona przekaza. MMS (menu 5.2) Usluga MMS umoliwia przesylanie wiadomoci zawierajcych kombinacj tekstu, obrazu oraz dwiku z telefonu na telefon lub z telefonu do skrzynki . Utwórz (menu ) To menu sluy do tworzenia i wysylania wiadomoci MMS Wybierz wiersz Tekst i wpisz tekst wiadomoci. Nacinij klawisz <Opcje> i wybierz Wykonano. Nacinij klawisz <Opcje> i wybierz Wylij. Wybierz puste pole miejsca docelowego. 8. Wybierz Numer telefonu lub i podaj numer lub adres . Moesz te wybra opcj Ksika telefoniczna, aby wybra jeden z zapisanych tam numerów. Aby wysla wiadomo do wicej ni jednego odbiorcy, wypelnij dodatkowe pola adresów. 9. Nacinij klawisz <Wylij>, aby wysla wiadomo. Korzystanie z opcji przy tworzeniu wiadomoci MMS Aby uzyska dostp do poniszych funkcji, nacinij klawisz <Opcje>: Podgld: wywietlenie wiadomoci w formie, w której bdzie widoczna w telefonie odbiorcy. Wylij: wysylanie wiadomoci. Dodaj stron: dodawanie stron. Przy uyciu klawiszy [W lewo] i [W prawo] widocznych na ekranie wiadomoci mona przej do dowolnej strony. Czas strony: zmiana czasu wywietlania strony. Po okrelonym czasie zawarto wywietlacza zostanie automatycznie przewinita na nastpn stron. Formatowanie tekstu: zmiana atrybutów tekstu. Usu temat/usu obraz/usu dwik/usu tekst: usuwanie dodanego elementu. Usu stron: usuwanie strony. Zapisz wiadomo: zapisywanie wiadomoci w innym folderze wiadomoci. Funkcje menu Wiadomoci (menu 5) Skrzynka odbiorcza (menu 5.2.2) To menu umoliwia dostp do otrzymanych wiadomoci MMS. Nastpujce ikony mog si pojawi na licie wiadomoci w celu okrelenia statusu wiadomoci: Powiadomienie MMS Wiadomo MMS 49 Funkcje menu W trakcie przegldania wiadomoci mona nacisn klawisz <Opcje> w celu uzyskania dostpu do nastpujcych opcji: Usu: usunicie wiadomoci. Odwie: odtwarza dan wiadomo. Odpowiedz: wyslanie odpowiedzi do nadawcy. Odpowiedz wszystkim: wysylanie odpowiedzi do nadawcy i wszystkich innych odbiorców. Przelij dalej: przekazanie wiadomoci innym osobom. Oddzwo: wybranie numeru nadawcy. Wytnij media: zapisywanie elementów multimedialnych w pamici telefonu. Pobierz adres: pobieranie adresów URL, adresów lub numerów telefonów z wiadomoci.

10 Wlaciwoci: dostp do wlaciwoci wiadomoci. Przenie do Mój folder: przenoszenie wiadomoci do folderu Mój folder. Skrzynka nadawcza (menu 5.2.3) To menu umoliwia dostp do wiadomoci MMS, które zostaly wyslane z tego telefonu, lub których wyslanie nie powiodlo si. Dostpne s nastpujce ikony okrelajce stan wiadomoci: aktualnie wysylana wyslana spróbuj wysla ponownie wyslanie nie powiodlo si otwarta przez odbiorc W trakcie przegldania wiadomoci mona nacisn klawisz <Opcje> w celu uzyskania dostpu do nastpujcych opcji: Usu: usunicie wiadomoci. Odwie: odtwarza dan wiadomo. Wylij: ponowienie próby wyslania wiadomoci. Wlaciwoci: dostp do wlaciwoci wiadomoci. 50 Przenie do Mój folder: przenoszenie wiadomoci do folderu Mój folder. Usu polczenia (menu 5.2.6) Przy uyciu tego menu mona usun wszystkie wiadomoci w poszczególnych skrzynkach wiadomoci. 1. Nacinij klawisz <Usu>. 3. Aby potwierdzi usunicie, nacinij klawisz <Tak>. Odwie: odtwarza dan wiadomo. Usu: usunicie wiadomoci. telefon odbiera wiadomoci z serwera. usunicie wszystkich informacji z serwera. Edytuj: edytowanie szablonu. Wylij: wysylanie szablonu za pomoc wiadomoci SMS lub MMS. ten mona uzyska od operatora sieci. Tworzenie szablonu 1. Wybierz pust lokalizacj. 2. Wybierz opcj Edytuj. 3. Odebrane: dostp do odebranych wiadomoci sieciowych. wiadomoci na wybrany format jest przeprowadzana przez sie. znaki: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu Automatycznie telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeeli zostanie wprowadzony znak Unicode. Uycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomoci do okolo polowy. Jeli to menu nie jest wywietlane, telefon domylnie udostpnia automatyczne kodowanie znaków. Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomoci SMS zaley od operatora sieci. Jeeli wiadomo przekroczy maksymaln liczb znaków, telefon j podzieli. MMS (menu 5.7.2) Mona skonfigurowa domylne ustawienia wiadomoci MMS. Ustawienia wysylania: konfigurowanie opcji wysylania wiadomoci MMS: Priorytet: ustawianie poziomu priorytetu wiadomoci. Termin wanoci: ustawienie czasu przechowywania wiadomoci na serwerze wiadomoci MMS. Opónienie dostarczenia: okrelenie, z jakim opónieniem s wysylane wiadomoci. Ukrywanie adresu: ustawienie ukrycia adresu w telefonie odbiorcy. odczytania: wysylanie dania potwierdzenia odczytania wraz z wiadomociami. 54 Ustawienia odbierania: konfigurowanie opcji odbierania wiadomoci MMS. Odbiór wiadomoci: wybór sposobu odbierania wiadomoci. - Rczny: po wybraniu opcji Pobierz telefon pobiera nowe wiadomoci z serwera MMS. - Automatyczny: telefon automatycznie pobiera nowe wiadomoci z serwera MMS. - Odrzu: odrzucanie przez telefon nowych wiadomoci. Odrzu anonimowe: odrzucanie wiadomoci od nieznanych nadawców. Odrzu reklamy: odrzucanie reklam. Wylij potw. odczytania: ustawienie sieci informujce nadawc o dostarczeniu wiadomoci. Profile MMS: konfigurowanie wymaganych ustawie sieci dla wiadomoci MMS. Przed zmian jakichkolwiek ustawie wiadomoci MMS w telefonie naley skontaktowa si z operatorem sieci. Funkcje menu Wiadomoci (menu 5) 55 Aktywny profil: wybieranie profilu. Ustawienia profili: dostosowanie opcji dla kadego profilu: - Nazwa profilu: przypisanie nazwy do profilu MMS. - Adres serwera: wprowadzenie adresu serwera wiadomoci MMS. - Korzystanie z serwera proxy: wlczenie lub wylczenie serwera proxy. - Ustawienia GPRS: dostosowanie ustawie wymaganych do nawizania polczenia z sieci GPRS. Jeeli opcja Korzystanie z serwera proxy jest ustawiona nawl.: Adres IP: wprowadzanie adresu bramy. Port IP: wprowadzanie numeru portu. Funkcje menu APN: wprowadzanie nazwy punktu dostpowego bramy sieci GPRS. Nazwa uytkownika: wprowadzanie nazwy uytkownika. Haslo: wprowadzanie hasla. Jeeli opcja Korzystanie z serwera proxy jest ustawiona nawyl.: DNS 1: wprowadzanie podstawowego adresu DNS. DNS 2: wprowadzanie dodatkowego adresu DNS. APN: wprowadzanie nazwy punktu dostpowego bramy sieci GPRS. Nazwa uytkownika: wprowadzanie nazwy uytkownika. Haslo: wprowadzanie hasla. Rozrywka (menu 6) Menu Rozrywka umoliwia korzystanie z przegldarki WAP, gier Java i dostp do obrazów oraz dwików zapisanych w pamici telefonu. Aby przej do tego menu, w trybie czuwania nacinij klawisz <Menu> i wybierz opcj Rozrywka. WAP (menu 6. 1) Przegldarka WAP w telefonie umoliwia bezprzewodowy dostp do WAP. Za pomoc bezprzewodowego Internetu mona uzyska dostp do aktualnych informacji i rónorodnych treci multimedialnych, takich jak gry, tapety i dzwonki. Strona domowa (menu 6.1.1) Wybranie tego menu powoduje polczenie telefonu z sieci internetow i zaladowanie strony domowej operatora bezprzewodowej sieci WAP. W tym celu mona równie nacisn klawisz [ ] w trybie czuwania. Stan pamici (menu 5.8) Za pomoc tego menu mona uzyska dostp do informacji na temat wiadomoci SMS i MMS. 56 Nawigacja w przegldarce WAP Aby Nacinij przeglda pozycje w przegldarce wybra pozycj w przegldarce powróci do poprzedniej strony klawisz [W gór] lub [W dól]. <Zaznacz> lub [ [C]. ]. Poka adres URL: wywietlanie adresu URL biecej strony. Biec stron mona take ustawi jako stron glówn w przegldarce internetowej. Informacje...: wywietlanie informacji o wersji przegldarki i prawach autorskich. Funkcje menu Rozrywka (menu 6) Korzystanie z opcji przegldarki Wybranie opcji na górze ekranu dowolnej strony WAP umoliwia dostp do nastpujcych opcji: Wstecz: powrót do poprzedniej strony. Strona domowa: powrót do strony domowej. Zakocz: zamknicie przegldarki WAP. Odwie: ponowne zaladowanie biecej strony i wywietlenie zaktualizowanych informacji. Dostp do innych menu telefonu Nacinicie klawisza [ ] na dowolnej stronie WAP umoliwia uzyskanie dostpu do nastpujcych opcji: Id do adresu: rczne wpisanie adresu URL. Zakladki: przejcie do menu Zakladki. Wiadomoci: dostp do wiadomoci SMS zapisanych w pamici telefonu. Mona równie utworzy i wysla now wiadomo SMS. Katalog mediów: przejcie do menu Katalog mediów. 57 Funkcje menu Zamykanie przegldarki WAP Aby zakoczy polczenie sieciowe i zamkn przegldark, nacinij klawisz [ ]. Usu: usuwanie zakladki. Id do adresu (menu ) To menu umoliwia rczne wprowadzanie adresu URL strony WAP i jej otwarcie. Zakladki (menu 6.1.2) To menu sluy do zapisywania adresów URL w celu szybkiego przejcia do stron WAP. Dodawanie zakladek 1. Wybierz pust lokalizacj. 2. Wprowad adres URL i nacinij klawisz <OK>.

11 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 3. Wprowad nazw pozycji i nacinij klawisz <OK>. Korzystanie z opcji zakladek Po zapisaniu elementu naley nacisn klawisz <Wybierz>, aby uzyska dostp do nastpujcych opcji: Id do: przejcie do wybranej strony WAP. Edytuj: edycja adresu URL i nazwy zakladki. 58 Wyczy cache (menu 6.1.4) To menu umoliwia wyczyszczenie pamici cache. Cache to tymczasowa pami, przechowujca niedawno odwiedzone strony WAP. Ustawienia profili (menu 6.1.5) Za pomoc tego menu mona ustawi profil polczenia z przegldark WAP. Przy polczeniu z sieci bezprzewodow automatycznie jest uaktywniany ostatnio uywany profil. Przed zmian jakichkolwiek ustawie przegldarki w telefonie naley skontaktowa si z operatorem sieci. Dla kadego serwera naley poda nastpujce parametry: Nazwa profilu: wprowadzanie nazwy profilu. Adres strony domowej: wprowadzanie adresu URL strony domowej. Typ polczenia: wybieranie typu polczenia z sieci. Korzystanie z serwera proxy: wlczenie lub wylczenie serwera proxy. Ustawienia GPRS: dostosowanie nastpujcych ustawie sieci GPRS: Jeeli opcja Korzystanie z serwera proxy jest ustawiona nawl.: Adres IP: wprowadzanie adresu IP serwera proxy. Port IP: wprowadzanie numeru portu. APN: wprowadzanie nazwy punktu dostpowego bramy sieci GPRS. Nazwa uytkownika: wprowadzanie nazwy uytkownika. Haslo: wprowadzanie hasla. Jeeli opcja Korzystanie z serwera proxy jest ustawiona nawyl.: DNS 1: wprowadzanie podstawowego adresu DNS. DNS 2: wprowadzanie dodatkowego adresu DNS. APN: wprowadzanie nazwy punktu dostpowego bramy sieci GPRS. Nazwa uytkownika: wprowadzanie nazwy uytkownika. Haslo: wprowadzanie hasla. Ustawienia GSM: umoliwia dostosowanie nastpujcych ustawie sieci GSM: Jeeli opcja Korzystanie z serwera proxy jest ustawiona nawl.: Adres IP: wprowadzanie adresu IP serwera proxy. Port IP: wprowadzanie numeru portu. Numer wybierania: wprowadzanie numeru dostpowego PPP. 59 Funkcje menu Rozrywka (menu 6) Funkcje menu Nazwa uytkownika: wprowadzanie nazwy uytkownika. Haslo: wprowadzanie hasla. Typ transmisji: wybieranie typu polczenia do transmisji danych. Jeeli opcja Korzystanie z serwera proxy jest ustawiona nawyl.: DNS 1: wprowadzanie podstawowego adresu DNS. DNS 2: wprowadzanie dodatkowego adresu DNS. Numer wybierania: wprowadzanie numeru dostpowego PPP. Nazwa uytkownika: wprowadzanie nazwy uytkownika. Haslo: wprowadzanie hasla. Typ transmisji: wybieranie typu polczenia do transmisji danych. Aktywny profil (menu 6.1.6) To menu sluy do wlczania jednego ze skonfigurowanych serwerów proxy. Katalog mediów (menu 6.2) Za pomoc tego menu moliwy jest dostp do obrazów, notatek glosowych i plików dwikowych zapisanych w pamici telefonu. Moje zdjcia (menu 6.2.1) To menu daje dostp do zdj zrobionych za pomoc telefonu. W trakcie wywietlania pliku mona nacisn <Opcje>, aby uzyska dostp do nastpujcych opcji: Wylij: wysylanie pliku za pomoc wiadomoci MMS. Zmie nazw: zmiana nazwy pliku. Usu: usuwanie pliku. 60 Ustaw jako: ustawianie obrazu jako tapety dla ekranu trybu czuwania lub jako zdjcia rozmówcy dla wpisu w ksice telefonicznej. Zabezpieczenie: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usuniciem lub jego odblokowanie. Wlaciwoci: dostp do wlaciwoci pliku. Wlaciwoci: dostp do wlaciwoci pliku. Funkcje menu Rozrywka (menu 6) Dwiki (menu 6.2.3) To menu umoliwia uzyskanie dostpu do nagranych notatek glosowych oraz plików dwikowych, które zostaly pobrane z bezprzewodowej sieci WAP lub odebrane w wiadomociach. Podczas przegldania pliku mona nacisn <Opcje>, aby uzyska dostp do nastpujcych opcji: Wylij: wysylanie pliku za pomoc wiadomoci MMS. Ustaw jako dwik dzwonka: ustawienie dwiku jako dzwonka telefonu. Zmie nazw: zmiana nazwy pliku. Usu: usuwanie pliku. Wlaciwoci: dostp do wlaciwoci pliku. Pobrane obrazy (menu 6.2.2) To menu daje dostp do obrazów pobranych z bezprzewodowej sieci WAP lub odebranych w wiadomociach. Podczas przegldania pliku mona nacisn <Opcje>, aby uzyska dostp do nastpujcych opcji: Wylij: wysylanie pliku za pomoc wiadomoci MMS. Ustaw jako tapet: ustawienie obrazu jako tapety na ekranie trybu czuwania. Zmie nazw: zmiana nazwy pliku. Usu: usuwanie pliku. 61 Funkcje menu Usu polczenia (menu 6.2.4) Przy uyciu tego menu mona usun wszystkie dane multimedialne w poszczególnych skrzynkach multimedialnych. Stan pamici (menu 6.2.5) To menu sluy do sprawdzania calkowitej iloci pamici dla danych multimedialnych i iloci pamici uywanej przez kad skrzynk multimedialn. JAVA (menu 6.3) To menu umoliwia dostp i korzystanie z gier Java oraz zmian sieciowych ustawie dostpu do serwera Java. Uzyskiwanie dostpu do wbudowanej gry Wybierz gr z listy i postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Sposób postpowania moe si róni w zalenoci od gry. Korzystanie z opcji aplikacji Java Na licie aplikacji nacinij <Opcje>, aby uzyska dostp do nastpujcych funkcji: Uruchom: uruchamianie wybranej aplikacji. Usu: usuwanie wybranej aplikacji. Wlaciwoci: dostp do wlaciwoci aplikacji. Ustawienia internetowe (menu ) To menu sluy do wprowadzania ustawie internetowych wymaganych przez serwer Java. APN: wprowadzanie nazwy punktu dostpowego. Nazwa uytkownika: wprowadzanie nazwy uytkownika. Haslo: wprowadzanie hasla. Ustawienia DNS: wprowadzanie adresu DNS. Pobrane (menu 6.3.1) To menu sluy do uzyskiwania dostpu do wbudowanych gier Java oraz pobranych aplikacji Java. 62 Stan pamici (menu 6.3.3) To menu umoliwia sprawdzenie iloci pamici aktualnie wykorzystanej i dostpnej dla aplikacji Java. Organizer (menu 7) Funkcja Organizer umoliwia planowanie zada, tworzenie listy zada i ustawianie alarmów. Ponadto moliwe jest wykorzystywanie telefonu jako dyktafonu, zegara dla rónych stref czasowych, kalkulatora, konwertera, czasomierza lub stopera. Aby uzyska dostp do tego menu, w trybie czuwania nacinij klawisz <Menu> i wybierz opcj Organizer. Nowa notatka (menu 7.1) To menu sluy do tworzenia nowych notatek. Do tego menu mona szybko przej, w trybie czuwania naciskajc i przytrzymujc [C]. 1. Wpisz tre i nacinij <Zapisz>. 2. Wybierz typ notatki. 3. Wybierz dat w kalendarzu. Aby przej do innego dnia, nacinij klawisz [W lewo] lub [W prawo]. Aby przej do innego tygodnia, nacinij klawisz [W gór] lub [W dól]. Aby przej do innego miesica, nacinij [ / ]. Aby przej do innego roku, nacinij klawisz [W lewo] lub [W prawo]. 4. Dla typu Polczenie, wprowad numer telefonu, na który chcesz zadzwoni, i nacinij klawisz <OK>. Dla typu Wane daty, przejd do etapu Wprowad godzin dla notatki i nacinij <OK>. 6. Nacinij klawisz <Tak>, aby ustawi alarm. 7. Wprowad godzin uruchomienia alarmu i nacinij <OK>.

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG G400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597775

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG G400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597775 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG E500

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG E500 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-X630

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-X630 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DELPHI B3410 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597721

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DELPHI B3410 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597721 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG DELPHI B3410. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BLACKBERRY 8700 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4210546

Twoja instrukcja użytkownika BLACKBERRY 8700 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4210546 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BLACKBERRY 8700. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BLACKBERRY 8700 (informacje,

Bardziej szczegółowo

SGH-E420 Instrukcja obsługi

SGH-E420 Instrukcja obsługi SGH-E420 Instrukcja obsługi Informacje podstawowe Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem. Należy zawsze zachować ostrożność

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG AV-ILA (S5230) http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597662

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG AV-ILA (S5230) http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597662 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG AV-ILA (S5230). Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DORO PHONEEASY 515 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4279771

Twoja instrukcja użytkownika DORO PHONEEASY 515 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4279771 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DORO PHONEEASY 515. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DORO PHONEEASY 515 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-S5230W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3584659

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-S5230W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3584659 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789261

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789261 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-C6625 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597797

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-C6625 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597797 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T250I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819984

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T250I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819984 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET E365 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954400

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET E365 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954400 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON W380 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4285217

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON W380 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4285217 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAGEM MY400C http://pl.yourpdfguides.com/dref/1202898

Twoja instrukcja użytkownika SAGEM MY400C http://pl.yourpdfguides.com/dref/1202898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA C5-03 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3341267

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA C5-03 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3341267 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG L170 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597691

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG L170 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON K770 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4285642

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON K770 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4285642 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T280I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819986

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T280I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819986 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-TG6412PD http://pl.yourpdfguides.com/dref/2394360

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-TG6412PD http://pl.yourpdfguides.com/dref/2394360 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PANASONIC KX- TG6412PD. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA X7-00 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3940495

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA X7-00 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3940495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-M8910 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597810

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-M8910 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597810 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA C6-01 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4212582

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA C6-01 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4212582 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON G900 http://pl.yourpdfguides.com/dref/819942

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON G900 http://pl.yourpdfguides.com/dref/819942 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAGEM MYX-2 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1203163

Twoja instrukcja użytkownika SAGEM MYX-2 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1203163 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 360D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462568

Twoja instrukcja użytkownika HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462568 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HTC HERO ( ANDROID 2.1 ). Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ALCATEL OT-C630 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1243711

Twoja instrukcja użytkownika ALCATEL OT-C630 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1243711 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ALCATEL OT-C630. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ALCATEL OT-C630 (informacje,

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC DESIRE HD http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022209

Twoja instrukcja użytkownika HTC DESIRE HD http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022209 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON P1I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819970

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON P1I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819970 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS CX75 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810893

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS CX75 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810893 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 420P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Nowy Skrzynka odbiorcza Szyfrowanie Wysłane Robocze Szablony Ustawienia Wiadomości sieciowe Poczta głosowa Ogólna

Nowy Skrzynka odbiorcza Szyfrowanie Wysłane Robocze Szablony Ustawienia Wiadomości sieciowe Poczta głosowa Ogólna ZAWARTOŚĆ ZESTAWU - Telefon, - Bateria, - Ładowarka, - Słuchawki, - Instrukcja obsługi, -Karta gwarancyjna. Dodatkowe akcesoria są dostępne u przedstawicieli sieci GSM. Przedmioty dostarczone wraz z telefonem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA 6700 SLIDE http://pl.yourpdfguides.com/dref/2448124

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA 6700 SLIDE http://pl.yourpdfguides.com/dref/2448124 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi CTKOFFROAD Instrukcja obsługi 1 Informacje ogólne 1.1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu telefonu komórkowego CTKOFFROAD. Dla zapewnienia bezpieczeostwa oraz komfortu użytkowania zaleca się przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I8000 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2471865

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I8000 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2471865 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ALCATEL OT-V770A http://pl.yourpdfguides.com/dref/3264969

Twoja instrukcja użytkownika ALCATEL OT-V770A http://pl.yourpdfguides.com/dref/3264969 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ALCATEL OT-V770A. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ALCATEL OT-V770A (informacje,

Bardziej szczegółowo

STORM EXTREME MT848. Instrukcja obsługi

STORM EXTREME MT848. Instrukcja obsługi STORM EXTREME MT848 Instrukcja obsługi Widok z przodu Widok z tyłu Obiektyw aparatu cyfrowego Głośnik Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/góra/ dół/ok Przycisk Menu/lewy funkcyjny Połącz/ Odbierz Kontakty/

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji 3.0?

Co nowego w wersji 3.0? Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ALCATEL OT-S520 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1243792

Twoja instrukcja użytkownika ALCATEL OT-S520 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1243792 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ALCATEL OT-S520. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ALCATEL OT-S520 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG PC STUDIO 3.2

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG PC STUDIO 3.2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG PC STUDIO 3.2. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG PC STUDIO

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

SGH-E250 Instrukcja użytkownika

SGH-E250 Instrukcja użytkownika SGH-E250 Instrukcja użytkownika Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy; najpierw należy zatrzymać pojazd. Informacje podstawowe Niedostosowanie się

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ALCATEL OT-V670 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1243822

Twoja instrukcja użytkownika ALCATEL OT-V670 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1243822 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG S7220 ULTRA CLASSIC

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG S7220 ULTRA CLASSIC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG S7220 ULTRA CLASSIC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS A50 http://pl.yourpdfguides.com/dref/533701

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS A50 http://pl.yourpdfguides.com/dref/533701 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SIEMENS A50. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SIEMENS A50 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Printed in Korea Code No.:GH A Polish. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web

Printed in Korea Code No.:GH A Polish. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web * W zależności od usługodawcy lub zainstalowanego oprogramowania, niektóre opisy w tej instrukcji mogą nie odpowiadać posiadanemu telefonowi. * Zależnie od kraju, twój telefon i akcesoria mogą wyglądać

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-B7300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597791

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-B7300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597791 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Printed in Korea Code No.:GH A Polish. 11/2005. Rev World Wide Web

Printed in Korea Code No.:GH A Polish. 11/2005. Rev World Wide Web * W zależności od usługodawcy, kraju lub zainstalowanego oprogramowania niektóre opisy w tej instrukcji mogą nie odpowiadać dokładnie opisom użytym w telefonie. * W zależności od kraju wygląd telefonu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAGEM MY220X http://pl.yourpdfguides.com/dref/1202829

Twoja instrukcja użytkownika SAGEM MY220X http://pl.yourpdfguides.com/dref/1202829 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MOTOROLA M http://pl.yourpdfguides.com/dref/839236

Twoja instrukcja użytkownika MOTOROLA M http://pl.yourpdfguides.com/dref/839236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON W760I http://pl.yourpdfguides.com/dref/820011

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON W760I http://pl.yourpdfguides.com/dref/820011 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N900 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2449057

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N900 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2449057 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON C902 http://pl.yourpdfguides.com/dref/819938

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON C902 http://pl.yourpdfguides.com/dref/819938 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

SGH-E500 Przewodnik użytkownika

SGH-E500 Przewodnik użytkownika SGH-E500 Przewodnik użytkownika Informacje podstawowe Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem. Należy zawsze zachować ostrożność

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-G600

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-G600 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG F480G

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG F480G Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ALCATEL OT-C717A http://pl.yourpdfguides.com/dref/3264128

Twoja instrukcja użytkownika ALCATEL OT-C717A http://pl.yourpdfguides.com/dref/3264128 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ALCATEL OT-C717A. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ALCATEL OT-C717A (informacje,

Bardziej szczegółowo