Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Moe to doprowadzi do uszkodzenia telefonu. Nie wolno take demontowa telefonu na czci. przypadku standardowego planu taryfowego koszty mog naprawd wzrosn. rozpoczciem nagrywania moe by na przyklad wymagane poinformowanie o tym uczestnika rozmowy. Przed uyciem funkcji nagrywania rozmów w telefonie zalecamy zapoznanie si z obowizujcymi przepisami. Na koniec kilka istotnych informacji od naszych prawników (OWIADCZENIE O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOCI ZA STRATY) W maksymalnym zakresie dopuszczanym przez obowizujce prawo, w adnym przypadku firma HTC ani jej dostawcy nie bd odpowiedzialni wzgldem uytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek straty porednie, specjalne, nastpcze, przypadkowe lub odszkodowania z nawizk wszelkiego rodzaju, kontraktowe lub deliktowe, w tym midzy innymi za obraenia, utrat dochodu, utrat renomy firmy, utrat okazji biznesowej, utrat danych i/lub utrat zysków niezalenie od moliwoci ich przewidzenia i niezalenie od tego, czy firma HTC lub jej dostawcy zostali poinformowani o moliwoci wystpienia takich szkód. Ponadto w adnym wypadku odpowiedzialno firmy HTC lub jej dostawców nie bdzie przekracza kosztów uzyskanych od uytkownika, niezalenie od prawnej interpretacji danego zdarzenia. Powysze owiadczenie nie wplywa na adne ustawowe prawa, których nie wolno wykluczy. Skrócony przewodnik Ten skrócony przewodnik stanowi pomoc w rozpoczciu korzystania z telefonu. Wane lub uyteczne informacje zawarte w przewodniku oznaczono nastpujcymi symbolami: Uwagi Wskazówki Wana informacja rodki ostronoci Peln instrukcj obslugi i inne przydatne zasoby mona znale na stronie pomocy HTC pod adresem www. htc.com/support. Spis treci 1. Zawarto opakowania 2. Poznaj swój nowy telefon 3. Przed wlczeniem telefonu 4. Na pocztek 5. Ekran startowy 6. Blokada ekranu 7. Wgraj swoje kontakty do pamici telefonu 8. Poznaj HTC Sense 9. Polczenie z Internetem 10. Wysylaj wiadomoci i bd w kontakcie 11. Uywanie aparatu 12. Udostpnianie zdj i filmów 13. Zarzdzanie komunikacj bezprzewodow telefonu 14. Synchronizacja z komputerem 15. Przywracanie ustawie fabrycznych Wskazówki dotyczce wykrywania i usuwania usterek 29 Skrócony przewodnik 1. Zawarto opakowania Wewntrz opakowania powinny si znajdowa nastpujce elementy: Telefon Akumulator Kabel USB Sluchawki stereo,5 mm Zasilacz sieciowy Skrócony przewodnik 2. Poznaj swój nowy telefon Gniazdo sluchawkowe,5 mm Sluchawka ZASILANIE Dioda LED powiadomie Regulacja glonoci Ekran dotykowy START EKRAN GLÓWNY ROZMOWA/ WYLIJ WSTECZ ZAKOCZ Zlcze USB Skrócony przewodnik 5 3. Przed wlczeniem telefonu 1 Zdejmij tyln pokryw 1. Przytrzymaj mocno telefon przednim panelem skierowanym do siebie.. Przycinij glonik palcem, odcigajc tyln pokryw od szczeliny na górnym panelu.. Gdy tylna pokrywa odlczy si od telefonu, pocignij j, aby j usun. 2 Wló kart SIM 1. Wsu kart SIM zlotymi stykami do dolu, a citym rogiem ustawionym na zewntrz gniazda.. Wsu kart SIM calkowicie do gniazda. 3 Wló akumulator 1. Wló akumulator miedzianymi stykami do telefonu. Podczas wkladania miedziane styki akumulatora musz si znajdowa po prawej stronie.. Wcinij akumulator do koca. Skrócony przewodnik 4 Wló kart microsd 1. Wló kart pamici microsd (niedolczon) do gniazda zlotymi stykami do dolu.. Calkowicie wcinij kart, a uslyszysz kliknicie. 5 Zaló ponownie tyln pokryw 1. Wló wypustki znajdujce si wewntrz tylnej pokrywy do otworów wewntrz dolnego panelu telefonu.. Docinij telefon do tylnej pokrywy, a uslyszysz kliknicie. Zaloenie tylnej pokrywy jest wymagane do prawidlowego dzialania anteny. 6 Naladuj akumulator 1. Podlcz zasilacz do gniazda USB w dolnej czci telefonu.. Aby rozpocz ladowanie akumulatora, podlcz zasilacz do gniazda sieciowego. Pelne naladowanie akumulatora trwa okolo trzech godzin. Jeeli zasilacz dostarczony z telefonem posiada wymienne wtyczki, przed rozpoczciem ladowania akumulatora wymagane jest przymocowanie odpowiedniej wtyczki. Skrócony przewodnik Po zainstalowaniu karty SIM, akumulatora oraz karty microsd i naladowaniu akumulatora moesz uruchomi telefon po raz pierwszy. Nacinij przycisk ZASILANIE, aby wlczy telefon. Przeczytaj i dowiedz si, jakie moliwoci oferuje Ci ten telefon. 4. Na pocztek Przy pierwszym uruchomieniu telefonu wywietlony zostaje przewodnik pomagajcy w skonfigurowaniu kont i ulubionych sieci spolecznociowych. Postpuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakoczy konfiguracj lub pomi ten etap i wró do niego innym razem, naciskajc START i wybierajc opcj Instalator. 5. Ekran startowy Nacinij przycisk START ( ) na telefonie, aby otworzy ekran startowy. Ekran startowy zapewnia dostp do najwaniejszych funkcji i programów telefonu. Skrócony przewodnik 6. Blokada ekranu Ekran blokady jest wywietlany zawsze po zablokowaniu telefonu. Zapobiega to przypadkowemu naciskaniu przycisków lub ekranu dotykowego. Telefon blokuje si automatycznie, gdy wywietlacz jest wylczony (automatycznie lub po naciniciu przycisku ZASILANIE) i przechodzi w tryb upienia. Po wywietleniu ekranu blokady przesu Pasek odblokowania w dól, aby odblokowa telefon. Wicej informacji na temat Ekranu blokady mona znale w rozdziale,,rozpoczcie pracy" w instrukcji uytkownika dostpnej w formacie PDF. 7. Wgraj swoje kontakty do pamici telefonu Istnieje kilka sposobów dodawania kontaktów do telefonu. Tworzenie nowych kontaktów Moesz utworzy w telefonie nowe kontakty i wprowadzi numery telefonów, adresy oraz inne informacje. 1. Na Ekranie glównym przejd do karty Kontakty, stuknij opcj Wicej, a nastpnie wybierz Nowy. Skrócony przewodnik. Aby doda zdjcie do kontaktu, stuknij ikon Zdjcie kontaktu ( ) w lewym górnym rogu ekranu Nowej karty kontaktu. Wybierz, czy ma zosta uyte zdjcie danej osoby z aplikacji Facebook czy Outlook, wybierz zdjcie z Albumów lub zrób zdjcie za pomoc aparatu. Wpisz informacje kontaktowe w poszczególnych polach. Moesz równie przypisa dzwonek do kontaktu. Po zakoczeniu stuknij Gotowe. Na ekranie Nowej karty kontaktu przejd do dolu ekranu i stuknij opcj Wicej, aby wprowadzi dodatkowe dane kontaktu... Synchronizacja kontaktów z programu Outlook Telefon umoliwia wykonywanie synchronizacji z kontaktami programu Outlook lub z serwerem Exchange (firmowe konto Outlook). Wicej informacji na temat synchronizacji telefonu z komputerem znajdziesz w czci,,synchronizacja z komputerem" niniejszej instrukcji. Szczególowe informacje na temat synchronizacji telefonu z Serwerem Exchange mona znale w instrukcji obslugi w formacie PDF. Synchronizacja z uslug Microsoft My Phone Usluga Microsoft My Phone synchronizuje informacje zapisane w Twoim telefonie i na chronionej haslem stronie internetowej utrzymywanej przez Microsoft.

3 Moesz wykona kopi zapasow swoich kontaktów, spotka, zdj i innych danych, a nastpnie przywróci j w dowolnym momencie. Szczególowe informacje mona znale w instrukcji obslugi w formacie PDF. 10 Skrócony przewodnik 8. Poznaj HTC Sense Odkryj HTC SenseTM w telefonie -- intuicyjny, wygodny interfejs oparty na trzech glównych zaloeniach -- personalizacji, bliskoci i odkrywania zaskakujcych funkcji. Spersonalizowany ekran glówny Sprawdzaj godzin i prognoz pogody dla biecej lokalizacji na ekranie glównym. Ekran glówny zawiera take zbliajce si terminy kalendarza. Stuknij odpowiedni pozycj, aby zegar wywietlal prognoz pogody dla innej lokalizacji, aby zaktualizowa informacje o pogodzie lub przej do Kalendarza. Najczciej uywane i najistotniejsze funkcje, takie jak Kontakty, Wiadomoci, Poczta, Internet i inne, s latwo dostpne z poziomu Ekranu glównego. Karty u dolu Ekranu glównego s przypisane do rónych funkcji telefonu. Wystarczy nacisn i przytrzyma aktywn kart, a nastpnie przesun palec w prawo lub w lewo, w stron funkcji, której chcesz uy. Moesz równie bezporednio dotkn wybran kart. Ekran glówny moesz take dostosowa za pomoc animowanej lub statycznej tapety (wybierajc Menu > Tapeta Ekranu glównego), zmieniajc kolejno kart oraz dodajc szybkie lcza do ulubionych stron internetowych, aplikacji i najwaniejszych osób. Skrócony przewodnik 11 Najwaniejsi s ludzie Zapewnienie bliskoci z najwaniejszymi osobami -- do tego wlanie sluy Twój telefon. Umie osoby, z którymi kontaktujesz si najczciej, na samej górze karty Kontakty na Ekranie glównym. Wystarczy dotkn zdjcie kontaktu, aby szybko nawiza polczenie lub utworzy now wiadomo do tej osoby. Jako e telefon organizuje wszystkie wiadomoci tekstowe i multimedialne, konwersacje i histori poszczególnych kontaktów w jednym miejscu, moesz latwo i wygodnie przeglda histori komunikacji z dan osob. Telefon pozwoli Ci take by w stalym kontakcie ze znajomymi w sieciach spolecznociowych, integrujc dane z serwisu Facebook z informacjami kontaktowymi zapisanymi w telefonie. Moesz na bieco ledzi ich poczynania, dodawane zdjcia i inne treci. Co najwaniejsze, zawsze bdziesz pamita o ich urodzinach i wanych wydarzeniach. Uproszczono take wysylanie wiadomoci do wielu kontaktów jednoczenie. Przejd do karty Grupy i utwórz grup wybranych kontaktów, aby w prosty sposób wysyla wiadomoci tekstowe, multimedialne lub do calej grupy bez potrzeby dodawania kadego odbiorcy osobno. 1 Skrócony przewodnik Sieci spolecznociowe Korzystaj z serwisu Twitter bezporednio z poziomu telefonu. Moesz zrobi zdjcie za pomoc aparatu o wysokiej rozdzielczoci, w który wyposaony jest Twój telefon i wysla je do swojego albumu Facebook. Podczas korzystania z serwisu Twitter moesz take dolczy zdjcie do swojej wiadomoci. Moesz take nagra film i udostpni go w serwisie YouTube. Szczególowe informacje mona znale w rozdziale,,publikowanie zdj i filmów wideo w serwisach Facebook, Twitter i YouTube" niniejszej instrukcji. Smart Dial Opcja wybierania polczenia Smart Dial sprawia, e wykonywanie polcze jest szybkie i proste. Wprowad numer telefonu lub kilka pierwszych liter imienia osoby, do której chcesz zadzwoni. Opcja Smart Dial automatycznie przeglda i filtruje Twoj list kontaktów (zapisan w telefonie i na karcie SIM) oraz numery telefonów z listy Historii polcze. Z przefiltrowanej listy wybierz numer lub kontakt, do którego chcesz zadzwoni. Skrócony przewodnik 1 Klawiatura ekranowa Do wprowadzania tekstu moesz wybra jeden z trzech ukladów klawiatury: Pelna QWERTY, Kompakt QWERTY oraz Klaw. telefonu. Klawiatura ekranowa obsluguje funkcj przewidywania slów oraz automatycznego poprawiania bldów, sprawiajc, e wpisywanie staje si latwiejsze, dokladniejsze i szybsze. Nie zawracaj sobie glowy tym, aby zawsze trafi Pelna QWERTY w prawidlowy klawisz -- po prostu staraj si pisa poprawnie, a klawiatura ekranowa zrobi za Ciebie reszt. Podczas okrelania odbiorcy wiadomoci wystarczy wprowadzi kilka pierwszych liter nazwy kontaktu. Zostanie wówczas wywietlona lista pasujcych nazw zapisanych w telefonie. Wybierz numer odbiorcy lub adres , pod który chcesz wysla wiadomo. 1 Skrócony przewodnik Internet i multimedia Podczas przegldania stron internetowych, zdj i filmów wideo oraz przesluchiwania albumów muzycznych moesz obróci telefon w lewo, aby zmieni tryb wywietlania na poziomy. Powikszanie i pomniejszanie za pomoc gestów Pojemny ekran dotykowy telefonu zostal zaprojektowany z myl o precyzyjnym sterowaniu dotykowym. ekran dotykowy kciukiem i palcem wskaznymi dla Ciebie osobami. polu Do wpisz numer telefonu odbiorcy. Po zakoczeniu redagowania wiadomoci tekstowej dotknij Wylij. W polu Do wpisz numer telefonu lub adres odbiorcy. Po zakoczeniu redagowania wiadomoci multimedialnej dotknij Wylij. Ekranie glównym przejd do karty Poczta.. innym wypadku wybierz Menu > Dodaj konto.. Wybierz dostawc uslugi poczty . Wprowad swój adres i haslo, a nastpnie dotknij Dalej. 5. te dane od uslugodawcy poczty .. Stuknij Gotowe. Wysylanie wiadomoci 1. Stuknij ikon Nowa wiadomo ( utworzy now wiadomo. ), aby. Stuknij Do i wybierz kontakt lub grup kontaktów . zdj 1. ekranie glównym przejd do karty Zdjcia i filmy, a nastpnie stuknij ikon Kamera ( ).. Skieruj aparat w stron wybranego obiektu.. Nacinij krótko przycisk Wirtualny aparat ( ), aby rozpocz nagrywanie filmu lub nacinij i przytrzymaj ten przycisk, aby ponownie ustawi ostro, a nastpnie rozpocz nagrywanie.. Aby zatrzyma nagrywanie, nacinij przycisk Wirtualna kamera ponownie. Wicej informacji na temat uywania aparatu mona znale w rozdziale,,aparat fotograficzny i multimedia" w instrukcji obslugi w formacie PDF. Skrócony przewodnik 12. Udostpnianie zdj i filmów Bezporednio z telefonu mona w prosty sposób publikowa zdjcia w serwisach Facebook i Twitter oraz wysyla filmy do serwisu YouTube. Logowanie w sieciach spolecznociowych Jeeli pominle konfiguracj kont w sieciach spolecznociowych przy pierwszym uruchomieniu telefonu, musisz si najpierw zalogowa na swoje konta, zanim bdzie moliwe wysylanie i wspóldzielenie zdj i filmów. 1. Na ekranie glównym przejd do karty Ustawienia i wybierz opcj Uslugi danych.. Loguj si w serwisie Facebook, YouTube i Twitter równoczenie. Dotknij kadego z nich, a na kolejnym ekranie wpisz nazw uytkownika i haslo, a nastpnie stuknij Zaloguj. Wysylanie zdj do serwisu Facebook Po zrobieniu zdjcia za pomoc aparatu wbudowanego w telefonie moesz wysla je do serwisu Facebook. Uyj Albumów, jeli chcesz wysla kilka zdj jednoczenie.

4 1. Otwórz Aparat i zrób zdjcie. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w rozdziale,,uywanie aparatu" w niniejszej instrukcji.. Po zrobieniu zdjcia stuknij ikon Udostpnij ( ), wybierz opcj Wylij do Facebook, a nastpnie stuknij Wylij.. Aby udostpni kilka zdj, przejd do karty Zdjcia i wideo na ekranie glównym, a nastpnie stuknij ikon Albumy w lewym dolnym rogu ekranu. W Albumach wybierz kolejno Menu > Udostpnij > Facebook, zaznacz zdjcia, które chcesz udostpni i stuknij Przelij. Skrócony przewodnik Po zakoczeniu przesylania zaloguj si na koncie w serwisie Facebook za pomoc przegldarki internetowej, aby sprawdzi i przejrze wyslane zdjcia. S one wywietlane na Twojej stronie glównej. Znajdziesz je take pogrupowane w albumie,,mobile Uploads". Wysylanie zdjcia do serwisu Twitter Serwis Twitter umoliwia przesylanie jednego zdjcia w danym czasie. Najpierw utwórz now wiadomo, a nastpnie wybierz dostpne zdjcie lub uyj aparatu do zrobienia nowego. Telefon wyle zdjcie do uslugi hostingu zdj i wstawi jego adres do wiadomoci. 1. Na ekranie glównym przejd do karty Twitter.. Wybierz Menu > Nowa wiadomo. Aby utworzy wiadomo, wpisz jej tre w odpowiednim polu.. Stuknij przycisk Aparat ( ).. Jeeli wybrane zdjcie nie jest wywietlane na kolejnym ekranie, najpierw stuknij ikon Albumy i wybierz album zawierajcy zdjcie, które chcesz udostpni. 5. Po wywietleniu odpowiedniego zdjcia, stuknij je. Moesz równie stukn ikon Aparat ( ) w lewym górnym rogu ekranu, aby zrobi nowe zdjcie.. Telefon rozpocznie wówczas przesylanie zdjcia do uslugi hostingu zdj serwisu Twitter. Po zakoczeniu przesylania adres zdjcia zostanie wstawiony do wiadomoci.. Stuknij Aktualizacja, aby przesla wiadomo razem z adresem URL zdjcia, aby inne osoby mogly je obejrze w serwisie Twitter. Po powrocie do karty Twitter na ekranie glównym stuknij Wszystkie wiadomoci -- zostanie wywietlona wyslana wiadomo z odnonikiem do udostpnionego zdjcia. Skrócony przewodnik 5 Przesylanie filmów wideo do serwisu YouTube Moesz uy aparatu do nagrania filmu wideo i opublikowa ten film w serwisie YouTube. Uyj Albumów, jeli chcesz wysla kilka filmów jednoczenie. 1. Otwórz Aparat i nagraj film wideo. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w rozdziale,,uywanie aparatu" w niniejszej instrukcji.. Po nagraniu filmu stuknij ikon Udostpnij ( ), wybierz opcj Wylij do YouTube, a nastpnie stuknij Wylij.. Na ekranie Przekazywanie wideo wprowad opisowy tytul i znaczniki dla filmu. Za pomoc suwaka Wyl. / Wl. wybierz take, czy ten film ma by widoczny dla wszystkich.. Stuknij Przeka. Aby udostpni kilka filmów, przejd do karty Zdjcia i wideo na ekranie glównym, a nastpnie stuknij ikon Albumy w lewym dolnym rogu ekranu. W Albumach wybierz kolejno Menu > Udostpnij > YouTube, zaznacz filmy, które chcesz udostpni i stuknij Dalej, a nastpnie wykonaj kroki i opisane powyej, aby przesla filmy do serwisu YouTube. Po zakoczeniu wysylania zaloguj si na koncie YouTube za pomoc przegldarki internetowej, aby sprawdzi i przejrze wyslane filmy. S one pogrupowane w czci,,przeslane filmy" w historii konta. Skrócony przewodnik 13. Zarzdzanie komunikacj bezprzewodow telefonu Program Comm Manager umoliwia proste wlczanie i wylczanie funkcji komunikacji bezprzewodowej, takich jak WiFi, Bluetooth, polczenie danych i inne. Na ekranie glównym przejd do karty Ustawienia i wybierz opcj Komunikacja bezprzewodowa, aby wlczy program Comm Manager. Stuknij lew stron ekranu Comm Manager, aby skonfigurowa wymienione ustawienia. Dotknij suwaka Wyl./Wl. po prawej stronie, aby wlczy lub wylczy dan funkcj. Wicej informacji na temat korzystania z programu Comm Manager mona znale w rozdziale,,zarzdzanie telefonem" w instrukcji obslugi w formacie PDF. Za pomoc opcji Router WiFi w programie Comm Manager moesz skonfigurowa swój telefon jako router bezprzewodowy, umoliwiajcy podlczenie komputera za porednictwem sieci WiFi do telefonu i wykorzystanie polczenia danych telefonu do uzyskania dostpu do Internetu. Wicej informacji mona znale w rozdziale,,internet i sieci spolecznociowe" w instrukcji obslugi w formacie PDF. Skrócony przewodnik 14.Synchronizacja z komputerem Dane przechowywane na komputerze moesz zabra ze sob w dowolne miejsce. Aby uzyska informacje dotyczce pobierania i instalowania programu Microsoft ActiveSync (dla Windows XP) lub Centrum obslugi urzdze z systemem Windows Mobile (dla Windows Vista lub Windows ), odwied ponisz stron internetow: Konfiguracja uslugi ActiveSync 1. Podlcz telefon do komputera. Nastpi automatyczne uruchomienie kreatora konfiguracji synchronizacji. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowa.. Aby zsynchronizowa telefon z komputerem, usu zaznaczenie pola wyboru Synchronizuj bezporednio z serwerem Microsoft Exchange, a nastpnie kliknij Dalej.. Wybierz typ informacji, które chcesz zsynchronizowa i kliknij Dalej.. Zgodnie z wlasnymi preferencjami zaznacz lub usu zaznaczenie pola Zezwalaj na bezprzewodowe polczenia danych 5. Kliknij Zakocz. Konfiguracja Centrum obslugi urzdze z systemem Windows Mobile 1. Podlcz telefon do komputera. Centrum obslugi urzdze z systemem Windows Mobile zostanie automatycznie skonfigurowane, a nastpnie uruchomione.. Na ekranie umowy licencyjnej kliknij przycisk Akceptuj. Skrócony przewodnik. Na ekranie glównym Centrum obslugi urzdze z systemem Windows Mobile kliknij Ustaw urzdzenie.. Wybierz elementy, które chcesz zsynchronizowa, a nastpnie kliknij przycisk Dalej. 5. Wprowad nazw dla swojego telefonu, a nastpnie kliknij Konfiguruj. 15. Przywracanie ustawie fabrycznych Chcesz zacz od pocztku? kroku nie naley jednak wykonywa pochopnie. Wpisz,,1", a nastpnie wybierz Tak. Resetowanie za pomoc przycisków telefonu 1. Przy wylczonym telefonie nacinij i przytrzymaj przyciski ZWIKSZENIE GLONOCI i ZMNIEJSZENIE GLONOCI, nastpnie nacinij przycisk ZASILANIE i zwolnij go. Skrócony przewodnik Na ekranie zostanie wywietlony komunikat ostrzegajcy o usuniciu wszystkich osobistych danych i przywróceniu domylnych wartoci wszystkich ustawie.. Zwolnij przyciski ZWIKSZENIE GLONOCI i ZMNIEJSZENIE GLONOCI.. Nacinij przycisk ZWIKSZENIE GLONOCI, aby wykona resetowanie pelne lub nacinij przycisk ZASILANIE, aby anulowa operacj. 16. Wskazówki dotyczce wykrywania i usuwania usterek Pyt. Co powinienem zrobi, gdy telefon zawiesza si lub reaguje z opónieniem? Moesz spróbowa ponownie uruchomi telefon lub zwolni cz pamici. Usu dodatkowe,,wtyczki" z telefonu, aby wyeliminowa brak stabilnoci, który moe by przez nie wywolywany. Po wykonaniu kopii zapasowej danych i plików przywró fabryczne ustawienia telefonu. Na ekranie glównym przejd do karty Ustawienia, wybierz kolejno Bezpieczestwo > Przywrócenie ustawie fabrycznych i postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie, aby przywróci fabryczne ustawienia telefonu.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Jeeli Twój telefon przestal odpowiada i nie moesz uruchomi systemu Windows Mobile, wykonaj calkowite resetowanie. Wicej informacji o calkowitym resetowaniu mona znale w rozdziale,, Zarzdzanie telefonem" w instrukcji obslugi w formacie PDF. 0 Skrócony przewodnik Pyt. Czas gotowoci telefonu wydaje si skraca. Czas gotowoci telefonu moe si róni w zalenoci od jego uytkowania. Wlczenie i korzystanie z funkcji bezprzewodowych, takich jak Bluetooth lub WiFi, powoduje szybsze zuycie akumulatora. Dlugie rozmowy, uywanie aparatu fotograficznego, polcze internetowych oraz innych funkcji take powoduje szybsze zuycie akumulatora. Akumulatory s materialami eksploatacyjnymi, które naley wymienia co osiem miesicy lub rok. Moesz zapozna si z dodatkowymi informacjami dostpnymi na stronie wsparcia HTC. Na tej stronie wybierz model posiadanego telefonu i zapoznaj si z sekcj,,faqs" -- Najczciej zadawanymi pytaniami. Pyt. Telefon nagrzewa si, gdy laduj akumulator lub w trakcie wykonywania dlugich polcze. Nagrzewanie si telefonu w trakcie ladowania jest normalne. Po zakoczeniu ladowania telefon powróci do swojej normalnej temperatury. Telefon moe nagrzewa si w trakcie korzystania z jednej funkcji przez dlugi czas, tak jak w przypadku wykonywania dlugiego polczenia lub nagrywania dlugiego wideoklipu. Pamitaj, e przed dostarczeniem wszystkie telefony HTC s testowane i certyfikowane przez lokalne organy nadzorcze. Sprawd dodatkowe aktualizacje i przydatne wskazówki na naszej stronie internetowej: Skrócony przewodnik 1 1H0xxxxxxM Rev.A htc.com.

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi Telefon HTC Desire Instrukcja obsługi Przeczytaj przed wykonaniem wszelkich czynności Naładuj akumulator Akumulator umieszczony w telefonie nie został naładowany. Podczas ładowania nie wolno wyjmować akumulatora.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com Przewodnik po nowych opcjach www.htc.com INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Copyright 2009 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows i Windows Mobile są zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-D1Z http://pl.yourpdfguides.com/dref/789863

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-D1Z http://pl.yourpdfguides.com/dref/789863 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Windows Phone 8S by HTC Instrukcja obsługi

Windows Phone 8S by HTC Instrukcja obsługi Windows Phone 8S by HTC Instrukcja obsługi 2 Spis treści Spis treści Rozpakowanie Twój telefon 8 Pokrywa dolna 9 Karta SIM 10 Karta pamięci 11 Akumulator 13 Włączanie lub wyłączanie zasilania 14 Konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.htc.com

Instrukcja obsługi. www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. GWARANCJA

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DI-524. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DI-524 (informacje,

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Podręcznik użytkownika Wersja: 7.0 Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWD-1735726-0726040946-009

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI Broszura informacyjna dot. programu masystent 2007.160 Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Bold 9790 Smartphone. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Bold 9790 Smartphone. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Bold 9790 Smartphone Wersja: 7.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2012-09-19 SWD-20120919124658062 Spis treści Szybka pomoc... 9 Rozpoczęcie pracy: twój smartfon... 9 Popularne tematy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i Instrukcja obsługi Xperia P LT22i Spis treści Xperia P Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Android co i dlaczego?...7 Przegląd...7 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo