Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Moe to doprowadzi do uszkodzenia telefonu. Nie wolno take demontowa telefonu na czci. przypadku standardowego planu taryfowego koszty mog naprawd wzrosn. rozpoczciem nagrywania moe by na przyklad wymagane poinformowanie o tym uczestnika rozmowy. Przed uyciem funkcji nagrywania rozmów w telefonie zalecamy zapoznanie si z obowizujcymi przepisami. Na koniec kilka istotnych informacji od naszych prawników (OWIADCZENIE O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOCI ZA STRATY) W maksymalnym zakresie dopuszczanym przez obowizujce prawo, w adnym przypadku firma HTC ani jej dostawcy nie bd odpowiedzialni wzgldem uytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek straty porednie, specjalne, nastpcze, przypadkowe lub odszkodowania z nawizk wszelkiego rodzaju, kontraktowe lub deliktowe, w tym midzy innymi za obraenia, utrat dochodu, utrat renomy firmy, utrat okazji biznesowej, utrat danych i/lub utrat zysków niezalenie od moliwoci ich przewidzenia i niezalenie od tego, czy firma HTC lub jej dostawcy zostali poinformowani o moliwoci wystpienia takich szkód. Ponadto w adnym wypadku odpowiedzialno firmy HTC lub jej dostawców nie bdzie przekracza kosztów uzyskanych od uytkownika, niezalenie od prawnej interpretacji danego zdarzenia. Powysze owiadczenie nie wplywa na adne ustawowe prawa, których nie wolno wykluczy. Skrócony przewodnik Ten skrócony przewodnik stanowi pomoc w rozpoczciu korzystania z telefonu. Wane lub uyteczne informacje zawarte w przewodniku oznaczono nastpujcymi symbolami: Uwagi Wskazówki Wana informacja rodki ostronoci Peln instrukcj obslugi i inne przydatne zasoby mona znale na stronie pomocy HTC pod adresem www. htc.com/support. Spis treci 1. Zawarto opakowania 2. Poznaj swój nowy telefon 3. Przed wlczeniem telefonu 4. Na pocztek 5. Ekran startowy 6. Blokada ekranu 7. Wgraj swoje kontakty do pamici telefonu 8. Poznaj HTC Sense 9. Polczenie z Internetem 10. Wysylaj wiadomoci i bd w kontakcie 11. Uywanie aparatu 12. Udostpnianie zdj i filmów 13. Zarzdzanie komunikacj bezprzewodow telefonu 14. Synchronizacja z komputerem 15. Przywracanie ustawie fabrycznych Wskazówki dotyczce wykrywania i usuwania usterek 29 Skrócony przewodnik 1. Zawarto opakowania Wewntrz opakowania powinny si znajdowa nastpujce elementy: Telefon Akumulator Kabel USB Sluchawki stereo,5 mm Zasilacz sieciowy Skrócony przewodnik 2. Poznaj swój nowy telefon Gniazdo sluchawkowe,5 mm Sluchawka ZASILANIE Dioda LED powiadomie Regulacja glonoci Ekran dotykowy START EKRAN GLÓWNY ROZMOWA/ WYLIJ WSTECZ ZAKOCZ Zlcze USB Skrócony przewodnik 5 3. Przed wlczeniem telefonu 1 Zdejmij tyln pokryw 1. Przytrzymaj mocno telefon przednim panelem skierowanym do siebie.. Przycinij glonik palcem, odcigajc tyln pokryw od szczeliny na górnym panelu.. Gdy tylna pokrywa odlczy si od telefonu, pocignij j, aby j usun. 2 Wló kart SIM 1. Wsu kart SIM zlotymi stykami do dolu, a citym rogiem ustawionym na zewntrz gniazda.. Wsu kart SIM calkowicie do gniazda. 3 Wló akumulator 1. Wló akumulator miedzianymi stykami do telefonu. Podczas wkladania miedziane styki akumulatora musz si znajdowa po prawej stronie.. Wcinij akumulator do koca. Skrócony przewodnik 4 Wló kart microsd 1. Wló kart pamici microsd (niedolczon) do gniazda zlotymi stykami do dolu.. Calkowicie wcinij kart, a uslyszysz kliknicie. 5 Zaló ponownie tyln pokryw 1. Wló wypustki znajdujce si wewntrz tylnej pokrywy do otworów wewntrz dolnego panelu telefonu.. Docinij telefon do tylnej pokrywy, a uslyszysz kliknicie. Zaloenie tylnej pokrywy jest wymagane do prawidlowego dzialania anteny. 6 Naladuj akumulator 1. Podlcz zasilacz do gniazda USB w dolnej czci telefonu.. Aby rozpocz ladowanie akumulatora, podlcz zasilacz do gniazda sieciowego. Pelne naladowanie akumulatora trwa okolo trzech godzin. Jeeli zasilacz dostarczony z telefonem posiada wymienne wtyczki, przed rozpoczciem ladowania akumulatora wymagane jest przymocowanie odpowiedniej wtyczki. Skrócony przewodnik Po zainstalowaniu karty SIM, akumulatora oraz karty microsd i naladowaniu akumulatora moesz uruchomi telefon po raz pierwszy. Nacinij przycisk ZASILANIE, aby wlczy telefon. Przeczytaj i dowiedz si, jakie moliwoci oferuje Ci ten telefon. 4. Na pocztek Przy pierwszym uruchomieniu telefonu wywietlony zostaje przewodnik pomagajcy w skonfigurowaniu kont i ulubionych sieci spolecznociowych. Postpuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakoczy konfiguracj lub pomi ten etap i wró do niego innym razem, naciskajc START i wybierajc opcj Instalator. 5. Ekran startowy Nacinij przycisk START ( ) na telefonie, aby otworzy ekran startowy. Ekran startowy zapewnia dostp do najwaniejszych funkcji i programów telefonu. Skrócony przewodnik 6. Blokada ekranu Ekran blokady jest wywietlany zawsze po zablokowaniu telefonu. Zapobiega to przypadkowemu naciskaniu przycisków lub ekranu dotykowego. Telefon blokuje si automatycznie, gdy wywietlacz jest wylczony (automatycznie lub po naciniciu przycisku ZASILANIE) i przechodzi w tryb upienia. Po wywietleniu ekranu blokady przesu Pasek odblokowania w dól, aby odblokowa telefon. Wicej informacji na temat Ekranu blokady mona znale w rozdziale,,rozpoczcie pracy" w instrukcji uytkownika dostpnej w formacie PDF. 7. Wgraj swoje kontakty do pamici telefonu Istnieje kilka sposobów dodawania kontaktów do telefonu. Tworzenie nowych kontaktów Moesz utworzy w telefonie nowe kontakty i wprowadzi numery telefonów, adresy oraz inne informacje. 1. Na Ekranie glównym przejd do karty Kontakty, stuknij opcj Wicej, a nastpnie wybierz Nowy. Skrócony przewodnik. Aby doda zdjcie do kontaktu, stuknij ikon Zdjcie kontaktu ( ) w lewym górnym rogu ekranu Nowej karty kontaktu. Wybierz, czy ma zosta uyte zdjcie danej osoby z aplikacji Facebook czy Outlook, wybierz zdjcie z Albumów lub zrób zdjcie za pomoc aparatu. Wpisz informacje kontaktowe w poszczególnych polach. Moesz równie przypisa dzwonek do kontaktu. Po zakoczeniu stuknij Gotowe. Na ekranie Nowej karty kontaktu przejd do dolu ekranu i stuknij opcj Wicej, aby wprowadzi dodatkowe dane kontaktu... Synchronizacja kontaktów z programu Outlook Telefon umoliwia wykonywanie synchronizacji z kontaktami programu Outlook lub z serwerem Exchange (firmowe konto Outlook). Wicej informacji na temat synchronizacji telefonu z komputerem znajdziesz w czci,,synchronizacja z komputerem" niniejszej instrukcji. Szczególowe informacje na temat synchronizacji telefonu z Serwerem Exchange mona znale w instrukcji obslugi w formacie PDF. Synchronizacja z uslug Microsoft My Phone Usluga Microsoft My Phone synchronizuje informacje zapisane w Twoim telefonie i na chronionej haslem stronie internetowej utrzymywanej przez Microsoft.

3 Moesz wykona kopi zapasow swoich kontaktów, spotka, zdj i innych danych, a nastpnie przywróci j w dowolnym momencie. Szczególowe informacje mona znale w instrukcji obslugi w formacie PDF. 10 Skrócony przewodnik 8. Poznaj HTC Sense Odkryj HTC SenseTM w telefonie -- intuicyjny, wygodny interfejs oparty na trzech glównych zaloeniach -- personalizacji, bliskoci i odkrywania zaskakujcych funkcji. Spersonalizowany ekran glówny Sprawdzaj godzin i prognoz pogody dla biecej lokalizacji na ekranie glównym. Ekran glówny zawiera take zbliajce si terminy kalendarza. Stuknij odpowiedni pozycj, aby zegar wywietlal prognoz pogody dla innej lokalizacji, aby zaktualizowa informacje o pogodzie lub przej do Kalendarza. Najczciej uywane i najistotniejsze funkcje, takie jak Kontakty, Wiadomoci, Poczta, Internet i inne, s latwo dostpne z poziomu Ekranu glównego. Karty u dolu Ekranu glównego s przypisane do rónych funkcji telefonu. Wystarczy nacisn i przytrzyma aktywn kart, a nastpnie przesun palec w prawo lub w lewo, w stron funkcji, której chcesz uy. Moesz równie bezporednio dotkn wybran kart. Ekran glówny moesz take dostosowa za pomoc animowanej lub statycznej tapety (wybierajc Menu > Tapeta Ekranu glównego), zmieniajc kolejno kart oraz dodajc szybkie lcza do ulubionych stron internetowych, aplikacji i najwaniejszych osób. Skrócony przewodnik 11 Najwaniejsi s ludzie Zapewnienie bliskoci z najwaniejszymi osobami -- do tego wlanie sluy Twój telefon. Umie osoby, z którymi kontaktujesz si najczciej, na samej górze karty Kontakty na Ekranie glównym. Wystarczy dotkn zdjcie kontaktu, aby szybko nawiza polczenie lub utworzy now wiadomo do tej osoby. Jako e telefon organizuje wszystkie wiadomoci tekstowe i multimedialne, konwersacje i histori poszczególnych kontaktów w jednym miejscu, moesz latwo i wygodnie przeglda histori komunikacji z dan osob. Telefon pozwoli Ci take by w stalym kontakcie ze znajomymi w sieciach spolecznociowych, integrujc dane z serwisu Facebook z informacjami kontaktowymi zapisanymi w telefonie. Moesz na bieco ledzi ich poczynania, dodawane zdjcia i inne treci. Co najwaniejsze, zawsze bdziesz pamita o ich urodzinach i wanych wydarzeniach. Uproszczono take wysylanie wiadomoci do wielu kontaktów jednoczenie. Przejd do karty Grupy i utwórz grup wybranych kontaktów, aby w prosty sposób wysyla wiadomoci tekstowe, multimedialne lub do calej grupy bez potrzeby dodawania kadego odbiorcy osobno. 1 Skrócony przewodnik Sieci spolecznociowe Korzystaj z serwisu Twitter bezporednio z poziomu telefonu. Moesz zrobi zdjcie za pomoc aparatu o wysokiej rozdzielczoci, w który wyposaony jest Twój telefon i wysla je do swojego albumu Facebook. Podczas korzystania z serwisu Twitter moesz take dolczy zdjcie do swojej wiadomoci. Moesz take nagra film i udostpni go w serwisie YouTube. Szczególowe informacje mona znale w rozdziale,,publikowanie zdj i filmów wideo w serwisach Facebook, Twitter i YouTube" niniejszej instrukcji. Smart Dial Opcja wybierania polczenia Smart Dial sprawia, e wykonywanie polcze jest szybkie i proste. Wprowad numer telefonu lub kilka pierwszych liter imienia osoby, do której chcesz zadzwoni. Opcja Smart Dial automatycznie przeglda i filtruje Twoj list kontaktów (zapisan w telefonie i na karcie SIM) oraz numery telefonów z listy Historii polcze. Z przefiltrowanej listy wybierz numer lub kontakt, do którego chcesz zadzwoni. Skrócony przewodnik 1 Klawiatura ekranowa Do wprowadzania tekstu moesz wybra jeden z trzech ukladów klawiatury: Pelna QWERTY, Kompakt QWERTY oraz Klaw. telefonu. Klawiatura ekranowa obsluguje funkcj przewidywania slów oraz automatycznego poprawiania bldów, sprawiajc, e wpisywanie staje si latwiejsze, dokladniejsze i szybsze. Nie zawracaj sobie glowy tym, aby zawsze trafi Pelna QWERTY w prawidlowy klawisz -- po prostu staraj si pisa poprawnie, a klawiatura ekranowa zrobi za Ciebie reszt. Podczas okrelania odbiorcy wiadomoci wystarczy wprowadzi kilka pierwszych liter nazwy kontaktu. Zostanie wówczas wywietlona lista pasujcych nazw zapisanych w telefonie. Wybierz numer odbiorcy lub adres , pod który chcesz wysla wiadomo. 1 Skrócony przewodnik Internet i multimedia Podczas przegldania stron internetowych, zdj i filmów wideo oraz przesluchiwania albumów muzycznych moesz obróci telefon w lewo, aby zmieni tryb wywietlania na poziomy. Powikszanie i pomniejszanie za pomoc gestów Pojemny ekran dotykowy telefonu zostal zaprojektowany z myl o precyzyjnym sterowaniu dotykowym. ekran dotykowy kciukiem i palcem wskaznymi dla Ciebie osobami. polu Do wpisz numer telefonu odbiorcy. Po zakoczeniu redagowania wiadomoci tekstowej dotknij Wylij. W polu Do wpisz numer telefonu lub adres odbiorcy. Po zakoczeniu redagowania wiadomoci multimedialnej dotknij Wylij. Ekranie glównym przejd do karty Poczta.. innym wypadku wybierz Menu > Dodaj konto.. Wybierz dostawc uslugi poczty . Wprowad swój adres i haslo, a nastpnie dotknij Dalej. 5. te dane od uslugodawcy poczty .. Stuknij Gotowe. Wysylanie wiadomoci 1. Stuknij ikon Nowa wiadomo ( utworzy now wiadomo. ), aby. Stuknij Do i wybierz kontakt lub grup kontaktów . zdj 1. ekranie glównym przejd do karty Zdjcia i filmy, a nastpnie stuknij ikon Kamera ( ).. Skieruj aparat w stron wybranego obiektu.. Nacinij krótko przycisk Wirtualny aparat ( ), aby rozpocz nagrywanie filmu lub nacinij i przytrzymaj ten przycisk, aby ponownie ustawi ostro, a nastpnie rozpocz nagrywanie.. Aby zatrzyma nagrywanie, nacinij przycisk Wirtualna kamera ponownie. Wicej informacji na temat uywania aparatu mona znale w rozdziale,,aparat fotograficzny i multimedia" w instrukcji obslugi w formacie PDF. Skrócony przewodnik 12. Udostpnianie zdj i filmów Bezporednio z telefonu mona w prosty sposób publikowa zdjcia w serwisach Facebook i Twitter oraz wysyla filmy do serwisu YouTube. Logowanie w sieciach spolecznociowych Jeeli pominle konfiguracj kont w sieciach spolecznociowych przy pierwszym uruchomieniu telefonu, musisz si najpierw zalogowa na swoje konta, zanim bdzie moliwe wysylanie i wspóldzielenie zdj i filmów. 1. Na ekranie glównym przejd do karty Ustawienia i wybierz opcj Uslugi danych.. Loguj si w serwisie Facebook, YouTube i Twitter równoczenie. Dotknij kadego z nich, a na kolejnym ekranie wpisz nazw uytkownika i haslo, a nastpnie stuknij Zaloguj. Wysylanie zdj do serwisu Facebook Po zrobieniu zdjcia za pomoc aparatu wbudowanego w telefonie moesz wysla je do serwisu Facebook. Uyj Albumów, jeli chcesz wysla kilka zdj jednoczenie.

4 1. Otwórz Aparat i zrób zdjcie. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w rozdziale,,uywanie aparatu" w niniejszej instrukcji.. Po zrobieniu zdjcia stuknij ikon Udostpnij ( ), wybierz opcj Wylij do Facebook, a nastpnie stuknij Wylij.. Aby udostpni kilka zdj, przejd do karty Zdjcia i wideo na ekranie glównym, a nastpnie stuknij ikon Albumy w lewym dolnym rogu ekranu. W Albumach wybierz kolejno Menu > Udostpnij > Facebook, zaznacz zdjcia, które chcesz udostpni i stuknij Przelij. Skrócony przewodnik Po zakoczeniu przesylania zaloguj si na koncie w serwisie Facebook za pomoc przegldarki internetowej, aby sprawdzi i przejrze wyslane zdjcia. S one wywietlane na Twojej stronie glównej. Znajdziesz je take pogrupowane w albumie,,mobile Uploads". Wysylanie zdjcia do serwisu Twitter Serwis Twitter umoliwia przesylanie jednego zdjcia w danym czasie. Najpierw utwórz now wiadomo, a nastpnie wybierz dostpne zdjcie lub uyj aparatu do zrobienia nowego. Telefon wyle zdjcie do uslugi hostingu zdj i wstawi jego adres do wiadomoci. 1. Na ekranie glównym przejd do karty Twitter.. Wybierz Menu > Nowa wiadomo. Aby utworzy wiadomo, wpisz jej tre w odpowiednim polu.. Stuknij przycisk Aparat ( ).. Jeeli wybrane zdjcie nie jest wywietlane na kolejnym ekranie, najpierw stuknij ikon Albumy i wybierz album zawierajcy zdjcie, które chcesz udostpni. 5. Po wywietleniu odpowiedniego zdjcia, stuknij je. Moesz równie stukn ikon Aparat ( ) w lewym górnym rogu ekranu, aby zrobi nowe zdjcie.. Telefon rozpocznie wówczas przesylanie zdjcia do uslugi hostingu zdj serwisu Twitter. Po zakoczeniu przesylania adres zdjcia zostanie wstawiony do wiadomoci.. Stuknij Aktualizacja, aby przesla wiadomo razem z adresem URL zdjcia, aby inne osoby mogly je obejrze w serwisie Twitter. Po powrocie do karty Twitter na ekranie glównym stuknij Wszystkie wiadomoci -- zostanie wywietlona wyslana wiadomo z odnonikiem do udostpnionego zdjcia. Skrócony przewodnik 5 Przesylanie filmów wideo do serwisu YouTube Moesz uy aparatu do nagrania filmu wideo i opublikowa ten film w serwisie YouTube. Uyj Albumów, jeli chcesz wysla kilka filmów jednoczenie. 1. Otwórz Aparat i nagraj film wideo. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w rozdziale,,uywanie aparatu" w niniejszej instrukcji.. Po nagraniu filmu stuknij ikon Udostpnij ( ), wybierz opcj Wylij do YouTube, a nastpnie stuknij Wylij.. Na ekranie Przekazywanie wideo wprowad opisowy tytul i znaczniki dla filmu. Za pomoc suwaka Wyl. / Wl. wybierz take, czy ten film ma by widoczny dla wszystkich.. Stuknij Przeka. Aby udostpni kilka filmów, przejd do karty Zdjcia i wideo na ekranie glównym, a nastpnie stuknij ikon Albumy w lewym dolnym rogu ekranu. W Albumach wybierz kolejno Menu > Udostpnij > YouTube, zaznacz filmy, które chcesz udostpni i stuknij Dalej, a nastpnie wykonaj kroki i opisane powyej, aby przesla filmy do serwisu YouTube. Po zakoczeniu wysylania zaloguj si na koncie YouTube za pomoc przegldarki internetowej, aby sprawdzi i przejrze wyslane filmy. S one pogrupowane w czci,,przeslane filmy" w historii konta. Skrócony przewodnik 13. Zarzdzanie komunikacj bezprzewodow telefonu Program Comm Manager umoliwia proste wlczanie i wylczanie funkcji komunikacji bezprzewodowej, takich jak WiFi, Bluetooth, polczenie danych i inne. Na ekranie glównym przejd do karty Ustawienia i wybierz opcj Komunikacja bezprzewodowa, aby wlczy program Comm Manager. Stuknij lew stron ekranu Comm Manager, aby skonfigurowa wymienione ustawienia. Dotknij suwaka Wyl./Wl. po prawej stronie, aby wlczy lub wylczy dan funkcj. Wicej informacji na temat korzystania z programu Comm Manager mona znale w rozdziale,,zarzdzanie telefonem" w instrukcji obslugi w formacie PDF. Za pomoc opcji Router WiFi w programie Comm Manager moesz skonfigurowa swój telefon jako router bezprzewodowy, umoliwiajcy podlczenie komputera za porednictwem sieci WiFi do telefonu i wykorzystanie polczenia danych telefonu do uzyskania dostpu do Internetu. Wicej informacji mona znale w rozdziale,,internet i sieci spolecznociowe" w instrukcji obslugi w formacie PDF. Skrócony przewodnik 14.Synchronizacja z komputerem Dane przechowywane na komputerze moesz zabra ze sob w dowolne miejsce. Aby uzyska informacje dotyczce pobierania i instalowania programu Microsoft ActiveSync (dla Windows XP) lub Centrum obslugi urzdze z systemem Windows Mobile (dla Windows Vista lub Windows ), odwied ponisz stron internetow: Konfiguracja uslugi ActiveSync 1. Podlcz telefon do komputera. Nastpi automatyczne uruchomienie kreatora konfiguracji synchronizacji. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowa.. Aby zsynchronizowa telefon z komputerem, usu zaznaczenie pola wyboru Synchronizuj bezporednio z serwerem Microsoft Exchange, a nastpnie kliknij Dalej.. Wybierz typ informacji, które chcesz zsynchronizowa i kliknij Dalej.. Zgodnie z wlasnymi preferencjami zaznacz lub usu zaznaczenie pola Zezwalaj na bezprzewodowe polczenia danych 5. Kliknij Zakocz. Konfiguracja Centrum obslugi urzdze z systemem Windows Mobile 1. Podlcz telefon do komputera. Centrum obslugi urzdze z systemem Windows Mobile zostanie automatycznie skonfigurowane, a nastpnie uruchomione.. Na ekranie umowy licencyjnej kliknij przycisk Akceptuj. Skrócony przewodnik. Na ekranie glównym Centrum obslugi urzdze z systemem Windows Mobile kliknij Ustaw urzdzenie.. Wybierz elementy, które chcesz zsynchronizowa, a nastpnie kliknij przycisk Dalej. 5. Wprowad nazw dla swojego telefonu, a nastpnie kliknij Konfiguruj. 15. Przywracanie ustawie fabrycznych Chcesz zacz od pocztku? kroku nie naley jednak wykonywa pochopnie. Wpisz,,1", a nastpnie wybierz Tak. Resetowanie za pomoc przycisków telefonu 1. Przy wylczonym telefonie nacinij i przytrzymaj przyciski ZWIKSZENIE GLONOCI i ZMNIEJSZENIE GLONOCI, nastpnie nacinij przycisk ZASILANIE i zwolnij go. Skrócony przewodnik Na ekranie zostanie wywietlony komunikat ostrzegajcy o usuniciu wszystkich osobistych danych i przywróceniu domylnych wartoci wszystkich ustawie.. Zwolnij przyciski ZWIKSZENIE GLONOCI i ZMNIEJSZENIE GLONOCI.. Nacinij przycisk ZWIKSZENIE GLONOCI, aby wykona resetowanie pelne lub nacinij przycisk ZASILANIE, aby anulowa operacj. 16. Wskazówki dotyczce wykrywania i usuwania usterek Pyt. Co powinienem zrobi, gdy telefon zawiesza si lub reaguje z opónieniem? Moesz spróbowa ponownie uruchomi telefon lub zwolni cz pamici. Usu dodatkowe,,wtyczki" z telefonu, aby wyeliminowa brak stabilnoci, który moe by przez nie wywolywany. Po wykonaniu kopii zapasowej danych i plików przywró fabryczne ustawienia telefonu. Na ekranie glównym przejd do karty Ustawienia, wybierz kolejno Bezpieczestwo > Przywrócenie ustawie fabrycznych i postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie, aby przywróci fabryczne ustawienia telefonu.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Jeeli Twój telefon przestal odpowiada i nie moesz uruchomi systemu Windows Mobile, wykonaj calkowite resetowanie. Wicej informacji o calkowitym resetowaniu mona znale w rozdziale,, Zarzdzanie telefonem" w instrukcji obslugi w formacie PDF. 0 Skrócony przewodnik Pyt. Czas gotowoci telefonu wydaje si skraca. Czas gotowoci telefonu moe si róni w zalenoci od jego uytkowania. Wlczenie i korzystanie z funkcji bezprzewodowych, takich jak Bluetooth lub WiFi, powoduje szybsze zuycie akumulatora. Dlugie rozmowy, uywanie aparatu fotograficznego, polcze internetowych oraz innych funkcji take powoduje szybsze zuycie akumulatora. Akumulatory s materialami eksploatacyjnymi, które naley wymienia co osiem miesicy lub rok. Moesz zapozna si z dodatkowymi informacjami dostpnymi na stronie wsparcia HTC. Na tej stronie wybierz model posiadanego telefonu i zapoznaj si z sekcj,,faqs" -- Najczciej zadawanymi pytaniami. Pyt. Telefon nagrzewa si, gdy laduj akumulator lub w trakcie wykonywania dlugich polcze. Nagrzewanie si telefonu w trakcie ladowania jest normalne. Po zakoczeniu ladowania telefon powróci do swojej normalnej temperatury. Telefon moe nagrzewa si w trakcie korzystania z jednej funkcji przez dlugi czas, tak jak w przypadku wykonywania dlugiego polczenia lub nagrywania dlugiego wideoklipu. Pamitaj, e przed dostarczeniem wszystkie telefony HTC s testowane i certyfikowane przez lokalne organy nadzorcze. Sprawd dodatkowe aktualizacje i przydatne wskazówki na naszej stronie internetowej: Skrócony przewodnik 1 1H0xxxxxxM Rev.A htc.com.

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462568

Twoja instrukcja użytkownika HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462568 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HTC HERO ( ANDROID 2.1 ). Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com Przewodnik po nowych opcjach www.htc.com INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Copyright 2009 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows i Windows Mobile są zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD2 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462659

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD2 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462659 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC DESIRE HD http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022209

Twoja instrukcja użytkownika HTC DESIRE HD http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022209 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Telefon HTC Desire Skrócony przewodnik

Telefon HTC Desire Skrócony przewodnik Telefon HTC Desire Skrócony przewodnik Skrócony przewodnik Przeczytaj przed wykonaniem wszelkich czynności Naładuj akumulator Akumulator umieszczony w telefonie nie został naładowany Podczas ładowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-S5230W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3584659

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-S5230W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3584659 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA C6-01 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4212582

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA C6-01 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4212582 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAGEM MY400C http://pl.yourpdfguides.com/dref/1202898

Twoja instrukcja użytkownika SAGEM MY400C http://pl.yourpdfguides.com/dref/1202898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BLACKBERRY 8700 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4210546

Twoja instrukcja użytkownika BLACKBERRY 8700 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4210546 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BLACKBERRY 8700. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BLACKBERRY 8700 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG G400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597775

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG G400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597775 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG AV-ILA (S5230) http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597662

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG AV-ILA (S5230) http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597662 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG AV-ILA (S5230). Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DELPHI B3410 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597721

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DELPHI B3410 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597721 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG DELPHI B3410. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu INSTRUKCJA OBSŁUGI Przygotowanie telefonu do pracy 1. Zdjąć pokrywę akumulatora. 2. Włożyć kartę SIM stykami do dołu. 3. Włożyć kartę pamięci stykami do dołu (opcjonalnie). 4. Włożyć akumulator. 5. Założyć

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA X7-00 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3940495

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA X7-00 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3940495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON G900 http://pl.yourpdfguides.com/dref/819942

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON G900 http://pl.yourpdfguides.com/dref/819942 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET E365 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954400

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET E365 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954400 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE ONLINE BACKUP http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859646

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE ONLINE BACKUP http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859646 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla F-SECURE ONLINE BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 360D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T250I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819984

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T250I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819984 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET M5025 MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N900 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2449057

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N900 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2449057 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG E500

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG E500 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-C6625 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597797

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-C6625 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597797 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika APPLE IPHONE http://pl.yourpdfguides.com/dref/2706596

Twoja instrukcja użytkownika APPLE IPHONE http://pl.yourpdfguides.com/dref/2706596 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON W380 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4285217

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON W380 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4285217 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP Instrukcja obsugi kamery internetowej HP v4.3.pl Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zamieszczone w tym dokumencie mog ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON P1I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819970

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON P1I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819970 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4170750

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4170750 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ MINI CQ10-800SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP COMPAQ MINI

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-M8910 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597810

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-M8910 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597810 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA C5-03 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3341267

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA C5-03 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3341267 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DORO PHONEEASY 515 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4279771

Twoja instrukcja użytkownika DORO PHONEEASY 515 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4279771 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DORO PHONEEASY 515. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DORO PHONEEASY 515 (informacje,

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK Z1420. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LEXMARK Z1420 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA 6700 SLIDE http://pl.yourpdfguides.com/dref/2448124

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA 6700 SLIDE http://pl.yourpdfguides.com/dref/2448124 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T280I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819986

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T280I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819986 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Power Notification Przycisk Launch (Uruchom) Przycisk Notes (Notatki) (nagrywanie głosu) Przycisk Contacts

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP TOUCHSMART TM2-2050EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4163493

Twoja instrukcja użytkownika HP TOUCHSMART TM2-2050EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4163493 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP TOUCHSMART TM2-2050EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP TOUCHSMART TM2-2050EA

Bardziej szczegółowo