Spis treści. 2 / 24

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. www.etobres.pl 2 / 24"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści 1. Firma 4 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą Komadres - Rozwiązanie dla Zakładów Komunalnych Podsystem Finanse i Księgowość Budżetowa Podsystem Obsługa Budżetu Zadaniowego Podsystem Logistyka Podsystem Ewidencja Majątku Podsystem Kadry i Płace Obieg dokumentów - kontrola realizacji spraw Środowisko Pracy Komadres Platforma Sprzętowo Systemowa Usługi Tworzenie Oprogramowania Konsulting i Doradztwo Audyt Systemów Komputerowych Wdrożenie i Szkolenie Nadzór Autorski po Wdrożeniu Oprogramowania Referencje / 24

4 3 / 24

5 1. Firma Przedsiębiorstwo Informatyki ETOB-RES Sp. z o.o. powstało w listopadzie 1990 roku. Od początku swojej działalności ETOB-RES tworzyło i wdrażało oprogramowanie dla firm z różnych branż gospodarki takich jak: zakłady komunalne, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki budżetowe, przedsiębiorstwa produkcyjne oraz firmy budowlane. Od kilku lat firma nasza posiada w ofercie autorskie rozwiązanie jakim jest system klasy ERP Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą Komadres. Dzisiaj ETOB-RES zatrudnia prawie 50 osób. Ma ugruntowaną pozycję na rynku wysokospecjalizowanych usług informatycznych. 12% 5% 50% 33% administracja projektanci / programiści wdrożeniowcy / serwis marketing / handel Nasi Klienci to firmy duże i małe o różnorodnym profilu działalności. Ich dynamiczny rozwój wymaga również od nas ciągłego doskonalenia produktów i podnoszenie jakości usług. Dlatego też, we wszystkich sferach naszej działalności staramy się spełniać najwyższe standardy jakościowe. Starania te znalazły odzwierciedlenie w licznych certyfikatach i nagrodach, jakie otrzymała nasza firma. 4 / 24

6 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą Komadres Przedsiębiorstwo Informatyki ETOB-RES Sp. z o.o. w Rzeszowie wykorzystując swoją wieloletnią praktykę w tworzeniu aplikacji dla przedsiębiorstw oraz doświadczenie w kontaktach z użytkownikami naszych programów oferuje kompletną obsługę IT firmy. Obok oferowanego oprogramowania prowadzimy również usługi: projektowe, programistyczne, wdrożeniowe, instalacyjne, sieciowe oraz dostarczamy potrzebny sprzęt komputerowy. System Komadres Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą Komadres spełniając wymagania europejskich standardów umożliwia kompleksowy wgląd w najbardziej aktualne dane firmy, przez co zapewnia efektywne zarządzanie jej zasobami oraz kontrolę zachodzących w niej procesów. Jest systemem łatwym w obsłudze, w pełni zintegrowanym, pracującym z bazą danych MS SQL. Oprogramowanie umożliwia pracę wielostanowiskową, w tym w sieci rozproszonej. Jest systemem na miarę każdej firmy, rozwija się razem z nią, dostosowując się do zmian organizacyjnych czy profilu działalności. Dane do systemu wprowadzane są jeden raz, ich dostępność oraz skutki w pozostałych obszarach systemu są natychmiastowe. Dane w systemie zapamiętane są z uwzględnieniem chronologii, tj. wprowadzone zmiany nie zacierają poprzednich wartości, ale ustalają datę ich obowiązywania, pozostawiając je w bazach. Oprogramowanie wykorzystuje tzw. technikę drill-down umożliwiającą szybkie dotarcie do dokumentu źródłowego z poziomu wysokozagregowanych danych syntetycznych. Oprogramowanie posiada elastyczny, wielopoziomowy system uprawnień pozwalający ograniczać dostęp do jego funkcji oraz poufnych danych. Pozwala na bieżąco śledzić i analizować kształtowanie się wielkości przychodów, kosztów i wyniku przedsiębiorstwa. Pozwala prowadzić budżetowanie i rozliczanie przedsięwzięć, gromadzić przychody i koszty na centra zysków i miejsca powstawania kosztów. Umożliwia prowadzenie analiz ekonomicznych i finansowych z działalności przedsiębiorstwa. Posiada interfejsy do współpracy z rozpowszechnionymi aplikacjami biurowymi. 5 / 24

7 Oprogramowanie zostało podzielone na kilka kategorii w zależności od specyfiki firmy, w której miałoby pracować. Strukturę oferowanych systemów ilustruje poniższy rysunek Komadres - Rozwiązanie dla Jednostek Budżetowych Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Komadres jest kompletnym pakietem przeznaczonym do kompleksowej obsługi firm strefy budżetowej. Pełny zakres funkcjonalności Komadres obejmuje następujące podsystemy: Specjalistyczne: Finanse i Księgowość Budżetowa Obsługa Budżetu Zadaniowego Ogólnobiznesowe: Logistyka: Zakupy, Magazynowanie, Sprzedaż Ewidencja Majątku Kadry i Płace Dodatkowe: Obieg Informacji 6 / 24

8 Charakterystyka Podsystemów Komadres Podsystem Finanse i Księgowość Budżetowa to: Rejestracja dokumentów: Podstawowa ewidencja zdarzeń gospodarczych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej. Łatwy podgląd obrotów i zapisów w działach, rozdziałach i paragrafach z podziałem na struktury przychodowe i rozchodowe, kosztowe i wydatkowe Dowolna ilość lat obrotowych i otwartych okresów rozliczeniowych. Równoległa praca we wszystkich otwartych okresach. Korzystanie z dwóch różnych wersji planu kont na przełomie roku obrachunkowego. Dowolna, segmentowa i słownikowana struktura konta definiowana przez użytkownika. Obsługa kont pozabilansowych. Definiowanie rodzajów dokumentów: ich numeracji, dekretacji, sposobu wizualizacji. Możliwość wydruku dokumentów przy wykorzystaniu formularzy zewnętrznych. Możliwość tworzenia dokumentów zależnych. Automatyczna dekretacja rejestrowanych i wystawianych dokumentów księgowych. Kontrola kręgu kosztów i bilansowania się dowodów księgowych. Możliwość prowadzenia dzienników cząstkowych. Możliwość prowadzenia księgowości dla rozliczeń funduszy unijnych. Kasa, Banki: Obsługa przepływów pieniężnych. Obsługa wielu Kas, również walutowych. Automatyczna dekretacja dokumentów KP i KW w momencie ich rejestracji. Wgląd w bieżący stan rozrachunków z kontrahentami i pracownikami. Stan kasy i banku na dowolnie wybrany dzień. Możliwość wystawienia i zaksięgowania noty odsetkowej w kasie wraz z wpłatą główną. Rozliczanie delegacji i zaliczek. Wydruk raportów kasowych. Obsługa banków z wykorzystaniem dowolnego Home-Bankingu, dwukierunkowa obsługa Home-Bankingu. Obsługa rozliczeń masowych konta wirtualne, KTR, MPS, kody kreskowe. 7 / 24

9 Automatyczna dekretacja dokumentów bankowych. Generowanie na dowolny dzień i konto bankowe paczek przelewów. Wydruk poleceń przelewu w dowolnych formatach. Możliwość tworzenia kilku raportów bankowych w tym samym banku na dany dzień. Zakup w koszty: Rejestrowanie faktur zakupowych (kosztowych) Kartoteka faktur zakupu. Automatyczna dekretacja dokumentów. Możliwość przeglądania cen zakupu wybranego towaru z okresu np. roku z wyznaczeniem ceny minimalnej i maksymalnej. Sprzedaż Pozostała: Obsługa sprzedaży krajowej: faktury, paragony fiskalne. Fakturowanie usług w zakresie wydawania warunków technicznych, uzgadniania dokumentacji, odbiorów technicznych, itp. Fakturowanie dodatkowych usług świadczonych przez Zamawiającego (wynajem sprzętu, usługi obce budowlano-montażowe, diagnostyka sieci wod.-kan. i inne). Rozliczanie zaliczek. Prowadzenie sprzedaży w walucie krajowej i obcej. Analiza sprzedaży według dowolnych kryteriów. Kontrola stanu rozliczeń z kontrahentem w trakcie operacji sprzedaży. Automatyczne wystawianie dowodów kasowych przy zapłatach gotówkowych. Możliwość przeglądania obrotów z kontrahentem pod względem wartościowym i asortymentowym. Rejestry VAT: Rejestry VAT tworzone automatycznie na podstawie dokumentów zakupu i sprzedaży. Prowadzenie dowolnej ilości rejestrów sprzedaży i zakupu. Możliwość modyfikacji daty obowiązku podatkowego. Podsumowanie rejestrów i ich wydruki. Dekretacja deklaracji VAT 7. Księga główna, wydruki: Aktualny wynik finansowy firmy dostępny on-line. Wykorzystanie tzw. techniki drill-down - możliwość dotarcia do dokumentu źródłowego z poziomu kont syntetycznych księgi głównej, a z poziomu dokumentu źródłowego - możliwość obejrzenia jego skutków w księdze głównej. 8 / 24

10 Rozrachunki, windykacja należności: Prowadzenie rozrachunków dotyczących należności i zobowiązań. Automatyczne rozliczanie rozrachunków. Obsługa not odsetkowych, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald. Badanie struktury zadłużenia według dowolnych okresów przeterminowania. Obsługa różnych zapłat: pełne, częściowe, przedpłaty, kompensaty. Analiza rozrachunków na dowolny dzień, przedziały czasowe, wg terminów płatności, nieuregulowanych itp.. Sprawozdania podstawowe: Bilans. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy). Sprawozdania typu RB Automaty rozliczające. Definiowanie przeksięgowań, Automatyczne przenoszenie bilansu otwarcia z bilansu zamknięcia roku poprzedniego. Generator sprawozdań dodatkowych: Możliwość definiowania pojęć ekonomicznych do wielokrotnego wykorzystania w analizach ekonomicznych i sprawozdaniach. Sprawozdawczość finansowa i skarbowa wraz z wydrukami niezbędnych formularzy. Tworzenie własnych, definiowalnych sprawozdań i zestawień. Analizy porównawcze, okresowe i wieloletnie. Możliwość wykorzystania gotowych szablomów sprawozdań: F01, RB28, DGI, CIT, Rachunek Zysków i Strat wariant kalkulacyjny i inne. Windykacja rozszerzona sprawy sądowe, BIG: Obsługa spraw spornych z odbiorcami z podziałem na etapy postępowania. Wyliczanie rat spłat należności. Wnioski do BIG Sporządzenie kartoteki dłużnika (wykaz niezapłaconych należności, wezwań, spraw sądowych, egzekucji, kosztów, ugody). Ewidencja sądów, komorników, spraw sądowych. 9 / 24

11 Podsystem Obsługa Budżetu Zadaniowego to: Możliwość prowadzenia wielu planów wg. wymiarów ( działy, rozdziały, paragrafy, zadania itp.) Możliwość definiowania relacji między planami ( plan nadrzędny, plan podrzędny) Prowadzenie wielu wersji planów. Przypisanie statusu do wersji planu np.: zatwierdzony, w przygotowaniu itp. Możliwość prowadzenia planu w roku jak i miesiącu. Prowadzenie planów wieloletnich. Zmiana planu na podstawie dokumentu. Operowanie statusami zmian: blokada, zmiana, niewygasające i wewnętrzne. Dekretacja dokumentów zmian. Monitorowanie przebiegu realizacji planu. Możliwość dotarcia z planu do dokumentów źródłowych wykonania planu. Aktualizacja kwot planu na podstawie innego planu. Rozbudowany system praw. Wykorzystanie tabel przestawnych(excel) do analizy planów Podsystem Logistyka Zakupy, Magazynowanie, Sprzedaż: Ogólnosystemowa kartoteka kontrahentów. Automatyczna numeracja kontrahentów. Ogólnosystemowa kartoteka indeksowa. Ewidencja i podział materiałów według: PKWIU, CPV, SWW. Automatyczne rozliczanie zamówień i faktur zakupu. Rejestrowanie faktur zakupowych i dokumentów magazynowych (PZ) na podstawie zamówienia z automatyczną dekretacją do FK. Identyfikacja wewnętrznych podmiotów generujących potrzeby materiałowe. Zarządzanie stanami magazynowymi (stany minimalne, okres przechowywania). Wycena stanów magazynowych. Przeprowadzanie inwentaryzacji. Zestaw standardowych raportów i zestawień. Tworzenie rozdzielnika kosztów. Obsługa przetargów, zamówień i umów: Kartoteka: ofert dostawców, umów, zapytań ofertowych, zamówień, przetargów. Automatyczna numeracja umów i zamówień. Możliwość podpięcia umowy do przetargu. Powiązanie przetargu z umową, zamówieniem i fakturą zakupu. 10 / 24

12 11 / 24 Rejestrowanie faktur zakupowych i dokumentów magazynowych (PZ) na podstawie zamówienia. Fakturowanie cykliczne sprzedaż usług powtarzalnych: Obsługa umów. Możliwość przeniesienia opisu pozycji z umowy do faktury. Fakturowanie usług powtarzalnych (cyklicznych) na podstawie obowiązującej umowy. Możliwość określenia terminu płatności podczas procesu fakturowania. Planowanie i rozliczanie prac budowlano-remontowych: Możliwość podzielenia przedsięwzięcia na etapy (planowanie i rozliczanie etapów). Przygotowanie nowego przedsięwzięcia na podstawie kosztorysu z zewnętrznego programu kosztorysującego (RODOS). Utworzenie planu kosztów przedsięwzięcia/budowy. Podgląd stanów magazynowych podczas analizy limitów przedsięwzięcia. Monitorowanie kosztów przedsięwzięcia/budowy. Analiza wydania z magazynu na zlecenie. Analiza zakupów bezpośrednio w koszty zlecenia. Analiza kosztów robocizny. Analiza kosztów sprzętu i transportu. Tworzenie rozdzielników kosztów. Raportowanie odchyleń zużycia materiałów: odchylenia ilościowe - rozliczenie kierowników budów. Raportowanie odchyleń materiałów: odchylenia cenowe - rozliczenie zakupów działu zaopatrzenia. Analiza cen dla wskazanego materiału/indeksu, wspomaganie analizy kosztorysu oraz zakupów i ofert dostawców. Raportowanie odchyleń robocizny rozliczenie kierowników budów. Raport odchyleń robocizny odchylenie cenowe. Obsługa materiałów niewbudowanych Podsystem Ewidencja Majątku to: Ewidencja środków trwałych: Obsługa dokumentów: OT, LT, PT, MT z automatyczną dekretacją skutków księgowych dokumentów. Prowadzenie ewidencji środków zlikwidowanych. Podział amortyzacji na podatkową i bilansową. Automatyczne naliczanie amortyzacji. Automatyczna dekretacja. Ewidencja historii środka trwałego. Podział amortyzacji na wiele stanowisk kosztów. Wyliczanie amortyzacji dla środków zakupionych z dotacji unijnych. Symulacja amortyzacji na okresy przyszłe. Wyliczanie daty całkowitego umorzenia.

13 Wydruk zestawień i raportów. Przeprowadzenie inwentaryzacji przy pomocy kodów kreskowych. Prowadzenie kartotek definiowalnych przez użytkownika składników środków trwałych. Integracja kartoteki środków trwałych z modułem GIS. Możliwość uzupełnienia danych środków trwałych o dane techniczne zgromadzone w systemie GIS. Export danych do Excela. Podatek od nieruchomości: Obsługa kartoteki podatkowej. Wydruk deklaracji. Automatyczna dekretacja skutków księgowych dokumentów. Ewidencja środków niskocennych - wyposażenia: Obsługa dokumentów: RW, LT, MM z automatyczną dekretacją skutków księgowych dokumentów. Prowadzenie kartotek środków niskocennych (również w wariancie ilościowym). Wydruk zestawień i raportów. Przeprowadzenie inwentaryzacji przy pomocy kodów kreskowych. Export danych do Excela. Ewidencja odzieży roboczej: Prowadzenie ewidencji i wydań odzieży roboczej. Prowadzenie norm odzieży. Wydruk i export do Excela zapotrzebowania Podsystem Kadry i Płace to: Kartoteki kadrowe podstawowe: Opis struktury organizacyjnej firmy, jednostki organizacyjne w układzie hierarchicznym Kartoteka główna pracowników: dane identyfikacyjne: nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe, NIP, PESEL, informacje dotyczące ZUS i NFZ. - inne informacje: nr dowodu, paszportu, obywatelstwo, stan cywilny, adresy, telefony, urząd skarbowy, - zatrudnienie: nabór, data przyjęcia, zwolnienia, czas pracy, - staż pracy: daty stażu liczone do urlopu, jubileuszu, pracy w firmie, emerytury, okresy stażu, urlopy, - wykształcenie: ukończona szkoła, zawód, tytuł wyuczony. Ochrona danych osobowych zgodnie z ustawą. Informacje dotyczące przebiegu zatrudnienia: karta ewidencji czasu pracy, nieobecności, umowy o pracę, angaże, historia pracy, składniki stałe wynagrodzenia, stałe płacowe, świadczenia socjalne, badania okresowe. 12 / 24

14 Definiowalne harmonogramy czasu pracy. Pisma kadrowe: Umowy, angaże, świadectwa pracy, wypowiedzenia, zaświadczenia o zatrudnieniu. Możliwość zdefiniowania dowolnych dodatkowych. Płace: Modyfikowalny przez użytkownika algorytm płacowy w skład, którego wchodzą: płaca zasadnicza, premie, godziny nadliczbowe, dodatki, urlopy wypoczynkowe, zaliczki, kary pieniężne, ubezpieczenia, spłaty pożyczek, składki ZUS. Obsługa świadczeń socjalnych. Rozliczanie umów cywilno-prawnych. Naliczanie wynagrodzeń za umowy z podatkiem ryczałtowym. Możliwość naliczenia wynagrodzeń członkom zarządu. Możliwość przygotowania więcej niż jednej listy płac w miesiącu. Możliwość wydruku list kopertowych dla pracowników. Przechowywanie listy płac przez dowolny okres. Prowadzenie kartoteki zasiłkowej, podatkowej, zarobkowej. Rejestracja czasu pracy na zlecenia z wykorzystaniem czasu z RCP. Tworzenie rozdzielnika kosztów według ewidencji czasu na zlecenia, zdefiniowanych współczynników lub kwotowo. Możliwość zadekretowania przeliczonej listy płac na kontach księgi głównej. Rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym, ZUS. Export danych do programu Płatnik. Ewidencja wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Ewidencja wypłaconych zasiłków z budżetu Państwa. Przelewy bankowe dla pracowników z uwzględnieniem Homebankingu. Generowanie dowolnych zestawień i statystyk. Raporty i zestawienia: Deklaracje ZUS (RZA, RCA, RSA, DRA) Deklaracje podatkowe (PIT-11, PIT-40, PIT-8C, PIT-R, PIT-4R, PIT- 8AR). Kartoteki kadrowe dodatkowe: rodzinna, uprawnienia, szkolenia, wojsko, języki, BHP szkolenia, prace w warunkach szkodliwych, przebieg nauki szkoły, orzeczenia o niepełnosprawności, nagrody i odznaczenia, kary, warunki szczególne. Zmianowość - możliwość wygenerowania grafiku dla osób pracujących na zmianach w różnych układach, m.in. równoważny czas pracy lub praca ciągła w układzie trzyzmianowym czterobrygadówka. Obsługa PKZP, ZFM: Obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz innych rodzajów pożyczek: ZFM, pożyczka budowlana, itp. 13 / 24

15 Składka na PKZP i rata pożyczki potrącane automatycznie z wynagrodzenia. Rejestracja operacji takich jak: spłata pożyczki w kasie firmy, przeksięgowanie wkładów na zadłużenie, wypłata wkładów, itp. Stan wkładów PKZP i zadłużenie na poszczególnych rodzajach pożyczek można na bieżąco monitorować oraz wydrukować na liście płac pracownika. RCP- Rejestracja Czasu Pracy: Wczytywanie rejestracji z urządzeń zegarowych. Możliwość sprawdzenia i modyfikacji danych z urządzeń zegarowych. Wyliczenie czasu przepracowanego w danym dniu i przeniesienie informacji do karty ewidencji czasu pracy. Przeglądanie i wydruk bilansu czasu pracy. Sprawozdania dodatkowe: Rp7 GUS Z03 GUS Z Obieg Informacji to: Obieg dokumentów, kontrola realizacji spraw: Sprawna obsługa petenta szybkie odszukanie informacji o sprawach zainteresowanego wraz z wglądem w dokumenty związane z daną sprawą. Współpraca z MS Office automatyczne tworzenie druków dokumentów na podstawie szablonów, które mogą być modyfikowane przez użytkownika systemu. Możliwość definiowania nowych szablonów wydruków dokumentów. Rejestr historii przebiegu wszystkich spraw dotyczących kontrahenta. Ewidencja wszystkich dokumentów związanych z kontrahentem. Rejestracja wszystkich spraw przetwarzanych w Biurze Obsługi Klienta wraz z dokumentami ich dotyczącymi. Formalny zapis procedur organizacyjnych za pomocą obiegu spraw określenie czynności sekwencyjnych, równoległych i warunkowych, które muszą być zrealizowane wraz z określeniem komórki lub osoby odpowiedzialnej i terminu. Możliwość łatwego wyszukiwania spraw, które oczekują na realizację przez daną komórkę czy osobę. Automatyczne przesyłanie sprawy do następnych komórek, osób zgodnie z określonym dla sprawy obiegiem, w momencie zatwierdzenia w systemie realizacji danej czynności. Śledzenie obiegu każdej sprawy kontrola stanu realizacji oraz terminowości; możliwość wyszukiwania spraw zaległych. Sprawozdawczość syntetyczna pokazująca ilość i terminowość spraw poszczególnych rodzajów realizowanych w poszczególnych komórkach lub przez poszczególne osoby. 14 / 24

16 Wewnętrzny komunikator dla użytkowników: Umożliwia wysyłanie wiadomości do osób pracujących w systemie Komadres. Umożliwia podejrzenie wiadomości wysłanych i odebranych z wybranym zakresem. Rodzaje wiadomości: Normalna Krytyczna wiadomość która powinna zawierać treść znaczącą dla użytkowników systemu (zaznaczona kolorem fioletowym). Zamknięcie systemu wiadomość informująca użytkowników o konieczności zamknięcia systemu Komadres (zaznaczona kolorem czerwonym). Wybieralny czas wyświetlenia wiadomości, natychmiastowy czyli informacja o wiadomości zostanie wyświetlona w chwili sprawdzenia poczty lub wiadomość zostanie wyświetlona podczas startu systemu. W chwili pojawienia się nowej wiadomości w menu pojawi się symbol koperty Środowisko Pracy - Komadres RunTime Komadres RunTime to podstawowy moduł - rdzeń struktury logicznej aplikacji. Zawiera mechanizmy współpracy i obsługi poszczególnych podsystemów, predefiniowane schematy i elementy interfejsu użytkownika oraz mechanizmy gromadzenia, weryfikacji i obróbki danych poprzez zintegrowany (lub niezależny, zewnętrzny) serwer relacyjnej bazy danych klasy MS SQL. Komadres RunTime dostępny jest w czterech, dedykowanych dla wielkości systemu wersjach, elastycznie dobranych do aktualnych potrzeb z zachowaniem możliwości skalowania oraz migracji przy wzroście wymagań. Ilość licencji Komadres RunTime limituje maksymalną liczbę jednocześnie zalogowanych (równocześnie pracujących) użytkowników całego systemu Komadres (w praktyce, maksymalną ilość stanowisk pracy - komputerów) bez względu na ilość i typ licencji posiadanych podsystemów i funkcjonalności których to liczba jest wielkością wtórną i może być większa. W zależności od kompletacji i zastosowanych składników oraz poziomu integracji wyróżniamy następujące wersje modułu: Komadres RunTime Express zawierający jedynie podstawowe mechanizmy pracy aplikacji, nie zintegrowany z serwerem SQL. Przeznaczony dla rozwiązań nie przekraczających 4 użytkowników/stanowisk. Wymaga zainstalowania zewnętrznego serwera np. MS SQL Server Express. Komadres RunTime Workgroup, który oprócz mechanizmów pracy aplikacji zawiera zintegrowany MS SQL Server Workgroup, dedykowany do pracy w systemie Komadres. Wersja przeznaczona jest dla rozwiązań nie przekraczających 9 użytkowników/stanowisk. Komadres RunTime Standard, zawierający zintegrowany MS SQL Server Standard, dedykowany do pracy w systemie Komadres. Wersja przeznaczona jest dla rozwiązań o dowolnej wielkości. 15 / 24

17 Komadres RunTime Basic zawierający jedynie podstawowe mechanizmy pracy aplikacji przeznaczony do współpracy z dowolnym, zewnętrznym serwerem bazy danych MS SQL. Obszar stosowania uzależniony jest od klasy serwera MS SQL i pokrywa się z obszarami zalecanymi dla wersji Workgroup oraz Standard. Komadres RunTime Standard Upgrade, zapewniający możliwość podniesienia wersji do poziomu MS SQL Server Standard w przypadku zwiększeniu wymagań ilościowych (liczba użytkowników) lub jakościowych (zmiana klasy systemu Komadres). Integracja oryginalnych produktów firmy Microsoft w rozwiązaniach P.I. ETOB-RES (moduł Komadres RunTime) możliwa jest na podstawie stosownej umowy przyznającej firmie P.I ETOB-RES status Independent Software Vendor (ISV Royalty) Platforma Sprzętowo - Systemowa Dla systemu jednostanowiskowego oprogramowanie instalowane jest na pojedynczym komputerze - stacji roboczej, a dla systemów wielostanowiskowych o niewielkiej liczbie użytkowników (2-3) możliwe jest zastosowanie środowiska LAN opartego o systemy operacyjne klasy desktop (Windows) wraz z bazą danych (np. SQL Server Express). Komputer pełniący rolę serwera aplikacji lub stacji roboczej dla systemu jednostanowiskowego powinien spełniać następujące, wymagania techniczne: procesor: min. dwurdzeniowy (Intel Pentium, Core2Duo) pamięć RAM: 1024 (zalecane 2048 MB) system operacyjny: Windows 7 Professional / XP Professional Dla systemów wielostanowiskowych, o większej liczbie użytkowników wymagane jest środowisko typu klient-serwer na bazie sieciowego systemu operacyjnego (MS Windows Server) oraz serwera relacyjnej bazy danych (MS SQL Server) osadzonych na dedykowanym serwerze aplikacji i bazy danych (lub dwóch serwerach o rozdzielonych funkacjach) klasy Intel Xeon QuadCore (jedno lub dwuprocesorowym), spełniającym następujące wymagania techniczne: procesor: czterordzeniowy, Intel Xeon QuadCore pamięć RAM: min. 4 GB system dysków min. 2 x SAS RAID1 (zalecane 4 x SAS RAID5) karta sieciowa: 1 x 10/100/1000 Mb/s system zasilania zalecane: redundantne 2 szt. typu HotPlug system operacyjny: MS Windows Server + MS SQL Server. 16 / 24

18 17 / 24

19 3. Usługi P.I. ETOB-RES oferuje swoim klientom pełen zakres usług informatycznych. Pomaga prowadzić całość inwestycji w informatykę: począwszy od zakupu i uruchomienia serwerów i połączeń sieciowych poprzez instalację baz danych i aplikacji użytkowych aż po szkolenia użytkowników oraz administratorów oferowanego systemu Tworzenie Oprogramowania Oprócz oferowanego systemu zintegrowanego tworzymy oprogramowanie specjalistyczne, zgodne ze specyfiką działania wybranej firmy, w pełni zintegrowane z systemem Komadres Konsulting i Doradztwo Wdrożenie systemu zintegrowanego wymaga szczegółowej analizy i oceny procesów, które mają być nim wspomagane. P.I. ETOB-RES przygotowuje szczegółowe analizy, dzięki którym można ściśle określić rzeczywiste potrzeby firmy w zakresie informatyzacji i zaproponować właściwe rozwiązania systemowe Audyt Systemów Komputerowych Platforma sprzętowo-sieciowa jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na koszty i poprawność wdrożenia systemu zintegrowanego. Przed wdrożeniem P.I. ETOB-RES wykonuje pełną ocenę techniczną sprzętu i systemów komputerowych pracujących w firmie Klienta, a następnie opracowuje zalecenia dotyczące inwestycji w sprzęt i sieć komputerową pod kątem wymagań wdrażanego systemu. Zapewnia również dostawę potrzebnego sprzętu komputerowego jak i usługi związane z budową i konfiguracją infrastruktury sieciowej Wdrożenie i Szkolenie Wdrożenie systemu Komadres przewiduje: przygotowanie rozwiązania biznesowego, wspomaganego systemem informatycznym, spowodowanie, by rozwiązanie biznesowe było wykorzystywane w codziennej praktyce. Wdrożenie zostanie podzielone na następujące fazy: Analiza przedwdrożeniowa Wypełnienie przez Klienta ankiety przedwdrożeniowej i przekazanie jej Wykonawcy. Przygotowanie i przekazanie przez Klienta kompletu dokumentów: schematu organizacyjnego firmy, planu kont, opisu dekretów księgowych, pełnego (re- 18 / 24

20 prezentatywnego) zestawu dokumentów źródłowych i opisu procedur zarządzania procesami (obiegu dokumentów), tworzonych zestawień. Analiza uzyskanych odpowiedzi ankietowych i dokumentów Klienta. Przeprowadzenie wywiadów uzupełniających. Opracowanie dokumentu określającego ustalenia do parametryzacji systemu Komadres. Akceptacja ustaleń. Organizacja projektu Powołanie przez Klienta Grupy Wdrożeniowej i Koordynatora Projektu. Powołanie przez Wykonawcę Zespołu Konsultantów oraz Kierownika Projektu. Opracowanie Karty Projektu zawierającej Harmonogram Realizacji Projektu. Zatwierdzenie Karty projektu. Instalacja systemu Instalacja serwera MS SQL. Instalacja systemu Komadres. Instalacja składowych systemu Komadres na stacjach roboczych. Przygotowanie bazy danych, prezentacja systemu, uzgodnienie przebiegu i zasad wdrożenia Ustawienie parametrów globalnych (wspólnych dla podsystemów) i lokalnych (w podsystemach). Konwersja podstawowych Weryfikacja konwersji kartotek przez Klienta. Rejestracja danych do prezentacji. Prezentacja systemu Grupie Wdrożeniowej. Określenie przebiegu pracy pilotażowej w podsystemach. Zdefiniowanie procedur testowych w podsystemach. Parametryzacja uzupełniająca łącznie z nadaniem uprawnień użytkownikom. Szkolenie użytkowników w podsystemach Szkolenie użytkowników w podsystemach Kompletacja dokumentów potwierdzających szkolenie. Praca pilotażowa w podsystemach Aktualizacje uzupełniające kartotek. Rejestracja (konwersja) BO do pracy pilotażowej. Rejestracja danych rzeczywistych z jednego okresu w podsystemach. Weryfikacja poprawności wyników w podsystemach w pilotażowym okresie rozliczeniowym. Rejestracja dokumentów, które nie wystąpiły w okresie pilotażowym w podsystemach. 19 / 24

21 Weryfikacja przebiegu procedur testowych. Zatwierdzenie przebiegu procedur testowych. Przygotowanie do pracy produktywnej Parametryzacja uzupełniająca. Przygotowanie sprawozdań i analiz określonych w trakcie analizy. Przygotowanie interfejsów stałych do innych systemów. Uzupełniające szkolenie użytkowników. Aktualizacje uzupełniające kartotek. Konwersja BO na dzień startu produktywnego, (metoda RTL). Praca produktywna Start produktywny w pełnym zakresie funkcjonalnym przewidzianym umową. Nadzór nad pracą produktywną w pełnym zakresie przez okres jednego okresu sprawozdawczego. Pomoc przy zamknięciu pierwszego okresu sprawozdawczego pracy produktywnej. Odbiór wdrożenia. Taki sposób wdrażania zapewnia: płynny przebieg projektu, skrócenie czasu wdrożenia, kontrolę jego kosztów i właściwą dokumentację prac. Projekty, w których zakres rozszerzeń i modyfikacji jest szerszy, mają charakter indywidualnych opracowań, oddzielnie planowanych i kosztorysowanych Nadzór Autorski po Wdrożeniu Oprogramowania Oprogramowanie dostarczone przez P.I.ETOB-RES jest objęte odpłatną opieką serwisową, której warunki świadczenia są dokładnie określone w umowie z klientem. Nasze oprogramowanie jest cały czas udoskonalane, rozwijane funkcjonalnie, wzbogacane o nowe podsystemy oraz dostosowywane do ciągle zmieniających się przepisów prawnych i rosnących potrzeb. W ramach umowy: NADZÓR AUTORSKI świadczone są usługi: Dostosowanie programów do zmieniających się przepisów polskiego prawa z wyłączeniem prawa miejscowego. Wprowadzanie modyfikacji do systemu podnoszących jego jakość oraz funkcjonalność wykorzystywaną przez wielu klientów. Udostępnianie nowych wersji systemu oraz opisów wprowadzonych w nich zmian. Opisy są zamieszczone na stronie internetowej: po podaniu hasła dostępu (w celu uzyskania hasła dostępu prosimy o kontakt telefoniczny tel ). Instalacja nowych wersji oprogramowania poprzez łącze terminalowe oraz zdalne wsparcie w przypadku instalacji dokonywanej przez pracownika Zamawiającego pełniącego rolę Administratora systemu. 20 / 24

22 Udzielanie konsultacji związanych z użytkowaniem programów systemu Komadres, z wykorzystaniem telefonu, a lub łącza terminalowego. Diagnozowanie błędnych lub niezrozumiałych dla użytkowników Zamawiającego sytuacji zaistniałych w systemie zgłoszonych przez Zamawiającego i udzielanie porad z tym związanych. Usuwanie przy wsparciu Zamawiającego awarii i usterek powstałych wskutek wadliwego działania programów systemu Komadres. Usługi świadczone w ramach opłaty dodatkowej Instalacja nowych wersji oprogramowania w siedzibie Zamawiającego. Wsparcie użytkowników, poprzez łącz terminalowe lub w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie użytkowników systemu. Wykonywanie modyfikacji i rozbudowy oprogramowania oraz zmian w parametryzacji/konfiguracji mających na celu zaspokojenie indywidualnych potrzeb Zamawiającego. Diagnozowanie i usuwanie skutków błędów powstałych wskutek awarii sprzętu lub dokonywania zmian w tabelach bazy danych wykonywanych poza systemem Komadres. Usuwanie skutków awarii sprzętu oraz błędów Zamawiającego. Udzielanie wszelkiej innej pomocy związanej z wykorzystywaniem oprogramowania ETOB-RES. P.I. ETOB-RES prowadzi również sprzętu komputerowego. serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 21 / 24

23 4. Referencje O sukcesie P.I. ETOB-RES jako dostawcy zintegrowanego systemu informatycznego świadczy stale rosnąca liczba firm, które zdecydowały się na współpracę z nami. Nasz system dedykowany jest zarówno firmom małym jak i średnim oraz dużym o różnorodnej strukturze organizacyjnej. Jednostki Budżetowe, Instytucje i Organizacje Grójec - Centrum Kultury Regionalnej Korczowa - Zakład Obsługi Przejść Granicznych Lubin - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "Cuprum" Przemyśl - Krajowe Biuro Wyborcze Przeworsk - Powiatowy Zarząd Dróg Rzeszów - Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa Rzeszów - Biuro Regionalne Województwa Podkarpackiego w Brukseli Rzeszów - Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa Rzeszów - Filharmonia im. A. Malawskiego Rzeszów - Krajowe Biuro Wyborcze Rzeszów - Miejska Administracja Targowisk i Parkingów Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg i Zieleni Rzeszów - Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Rzeszów - Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego Rzeszów - Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rzeszów - Podkarpacki Urząd Wojewódzki Rzeszów - Pogotowie Opiekuńcze Rzeszów - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rzeszów - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Rzeszów - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Rzeszów - Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Rzeszów - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Rzeszów - Wojewódzki Sąd Administracyjny Rzeszów - Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Sanok - Muzeum Historyczne Tarnobrzeg - Krajowe Biuro Wyborcze Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe Dębica - Spółdzielnia Mieszkaniowa Janów Lubelski - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jarosław - Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 22 / 24

24 Jarosław - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Krosno - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" Lesko - Spółdzielnia Mieszkaniowa Łańcut - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Przemyśl - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" Rzeszów - Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" Rzeszów - SETBAU Wojciech Bącal Rzeszów - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Energetyk" Rzeszów - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Klonowa" Rzeszów - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa Rzeszów - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" Sanok - Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sanok - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Naftowiec" Sędziszów Młp. - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" Ustrzyki Dolne - Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Drzewiarz" Ustrzyki Dolne - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pionierska" Zakłady i Przedsiębiorstwa Komunalne Annopol - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Besko - Zakład Gospodarki Komunalnej Boguchwała - Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych GO- KOM Borowa - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Brzeźnica - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Chłopice - Gminny Zakład Komunalny Czudec - Gospodarstwo Wodno - Kanalizacyjne Ćmielów - Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej Dalszyce - Zakład Usług Komunalnych Frysztak - Gminny Zakład Komunalny Głogów Młp. - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Grójec - Zakład Gospodarki Komunalnej Harasiuki - Zakład Usług Komunalnych Iwierzyce - Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy Janów Lubelski - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jarocin - Gminny Zakład Komunalny Jarosław - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jarosław - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Korczyna - Gminny Zakład Komunalny Lipsko - Zakład Gospodarki Komunalnej Łańcut - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Nowa Dęba - Energetyka Wisłosan Sp. z o.o. Ostrów - Zakład Usług Komunalnych Paszczyna - Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Pleśna - Zakłąd Gospodarki Komunalnej 23 / 24

25 Pysznica - Gminny Zakład Komunalny Rakszawa - Zakład Usług Komunalnych "Energokom" Sp. z o.o. Ropczyce - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Rzeszów - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Samborzec - Zakład Gospodarki Komunalnej Sandomierz - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sędziszów Młp. - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Stalowa Wola - Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Stary Dzików - Urząd Gminy Wadowice Górne - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Witnica - Miejskie Zakłady Komunalne Wodzisław - Zakład Usług Komunalnych Wojaszówka - Gminny Zakład Komunalny Zaklików - Zakład Usług Komunalnych Zarszyn - Zakład Gospodarki Komunalnej Ząbki - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żołynia - Zakład Komunalny Sp. z o.o. Żurawica - Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Przemyśl - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Rzeszów - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Firmy Produkcyjno - Usługowe Jarosław - Zakłady Metalowe "Elektromet" Leżajsk - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. Leżajsk - Fabryka Maszyn Lubaczów - Fabryka Maszyn Łańcut - Oczyszczalnia Ścieków Rzeszów - Firma Usługowo - Handlowa "EKO-TOP" Sp. z o.o. Rzeszów - PPUH "ELMAR" Rzeszów - Zakład Handlu Artykułami Przemysłowymi "Promat" Studzian - Spółdzielnia Pracy Wola Dalsza - Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru PKS Wólka Pełkińska - Stal-System Sp. z o.o. Przedsiębiorstwa Budowlano - Montażowe Jarosław - UNISERV Krosno - Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane Rudna Mała - MOLTER Sp. z o.o. Rzeszów - Pekum Sp. z o.o. Rzeszów - WODROL S.A. Rzeszów - Zakład Wykonastwa Sieci Energetycznych 24 / 24

26

1. Firma 3. 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 4. 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Zakładów Komunalnych 6

1. Firma 3. 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 4. 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Zakładów Komunalnych 6 Spis treści 1. Firma 3 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 4 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Zakładów Komunalnych 6 2.1.1. Podsystem Zbyt Mediów 7 2.1.2. ibok - Internetowe Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

1. Firma F 2. Oferta O 3. Oprogramowanie O. 4. Usługi U. 5. Warunki W

1. Firma F 2. Oferta O 3. Oprogramowanie O. 4. Usługi U. 5. Warunki W 1. Firma F 3 2. Oferta O 8 3. Oprogramowanie O 8 3.1. System Komadres 8 3.1.1. Komadres - Rozwiązanie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych 10 3.1.1.1. Charakterystyka Podsystemów Komadres 11 3.1.2..

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz

Załącznik nr 9 do siwz Załącznik nr 9 do siwz Opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne i wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz warunki i sposób realizacji zamówienia 1. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Akcja ofertowa z możliwością negocjacji na dostawę i wdrożenie oprogramowania 1 Spis treści I. Informacje wprowadzające... 3 II. Wymagania:... 3 III.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 0 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 341/08/11 Mielec, 2008-05-08 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/08/11. Nazwa zadania: Zintegroowany system informatyczny dla Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2 Specyfikacja Techniczna (ST) Dostawa programu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, systemu do obsługi środków trwałych i gospodarki magazynowej opartych na oprogramowaniu systemowym i bazodanowym MS

Bardziej szczegółowo

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP:

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP: OPTIMED/ERP OPTIMED OPTIMED OPTIMED/ERP jest innowacyjnym polskim systemem informatycznym przeznaczonym do obsługi części administracyjnej placówek służby zdrowia. System jest w pełni zintegrowany na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) 1 DOSTAWA DEDYKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny System-1 wersja Windows-InterBase. Biuletyn informacyjny nr 1. Poznań, październik 2003 r.

Zintegrowany system informatyczny System-1 wersja Windows-InterBase. Biuletyn informacyjny nr 1. Poznań, październik 2003 r. Zintegrowany system informatyczny System-1 wersja Windows-InterBase Biuletyn informacyjny nr 1 Poznań, październik 2003 r. 1 System-1 Zakład Zastosowań Informatyki 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest przekazywany w celu zaprezentowania podstawowych cech oprogramowania oferowanego przez firmę AWEK Sp. z o.o.

Niniejszy dokument jest przekazywany w celu zaprezentowania podstawowych cech oprogramowania oferowanego przez firmę AWEK Sp. z o.o. Oferta zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP autorstwa firmy Awek Sp. z o.o. Niniejszy dokument jest przekazywany w celu zaprezentowania podstawowych cech oprogramowania oferowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

Quatra Max. to kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie rozproszoną strukturą oraz procesami biznesowymi dużej firmy.

Quatra Max. to kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie rozproszoną strukturą oraz procesami biznesowymi dużej firmy. Quatra Max to kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie rozproszoną strukturą oraz procesami biznesowymi dużej firmy. Co zyskasz, wybierając Quatra Max? Rozwiązanie dostosowane do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie Nr ZP/17/2013 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ 1 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia?

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? i m p u l s p o w e r p r o j e c t to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla potrzeb budownictwa. Architektura systemu umożliwia sprawne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program kadrowo-płacowy wydajnie obsługuje bieżącą bazę pracowników w liczbie 150-250

Bardziej szczegółowo